Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)"

Transkript

1 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer 39 personer fra hustande, hvor der var registret et forhåndsmedlemskab af Odense Bilklub ved opstarten af Odense Bilklub (medio december 1997). I dag har bilklubben 55 medlemmer (medio august 1998). Førundersøgelsen er lavet før bilklubben startede i perioden 17/11-23/ godt 1 måned før opstarten af bilklubben. Den første efterundersøgelsen er lavet i perioden 5/2-11/ godt 2 måneder efter opstarten af bilklubben. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at husstandene i Odense Bilklub typisk ikke havde bil før de meldte sig ind i bilklubben, men havde overvejet at anskaffe sig en. Medlemmerne i de hustande der var med i Odense Bilklub bevægede sig generelt ca. 1/3 mindre (har et lavere dagligt transportarbejde) end gennemsnitsdanskeren før og efter de blev medlem af Odense Bilklub. Efter hustandene har fået adgang til Odense Bilklub, bruger de kun i meget ringe omfang bilklub-bilen til små ture, f.eks. indkøb og afhentning af børn mm. i byen. I stedet bruges bilklub-bilen til længere fritidsture i weekenderne og i ferierne. Konklusionen er derfor at bilklub konceptet, med medlemmer der har samme karakteristika som bilklubmedlemmerne i Odense, kan betragtes som en løsning på miljø- og trafikproblemerne i byerne. Den gode nyhed er at bilklub-bilerne ikke belaster bymiljøet nævneværdigt i spidstimerne i byområderne. Den dårlige nyhed er at transportarbejdet med bil stiger når bilklub konceptet introduceres. I den konkrete situation medvirker bilklub konceptet til at reducere væksten i bilejerskabet samtidig med at mobiliteten blandt en gruppe af byens indbyggere (bilklub medlemmerne) forøges. I forbindelse med undersøgelsen af Odense Bilklub blev der etableret en kontrolgruppe på ca. 4 Odenseanere som har modtaget spørgeskemaer og kørebøger samtidig med hustands medlemmer i Odense Bilklub. Resultaterne fra kontrolgruppen er ikke medtaget i dette paper. I dette paper er dele af de første resultater fra kørebøgerne og spørgeskemaer fra medlemmer over 18 år i de husstande hvor der var registeret bilklubmedlemmer gennemgået. Undersøgelsen viser at gennemsnitsalderen blandt medlemmerne i de hustande der tilmeldte sig Odense Bilklub er på ca. 39 år, og 75% er mellem 3 år og 4 år (yngste medlem er 23 år og ældste medlem er 7 år). 71% af medlemmerne i de hustande der tilmeldte sig Odense Bilklub havde en samlet husstandsindkomst før skat på mellem 25. og 549. kr. Medlemmerne af hustandene bor fortrinsvis i parcel/række/etagehuse og i Odense by. Medlemmerne i hustandene havde typisk ikke nogen bil før indmeldelsen i bilklubben (kun 1 hustand

2 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 havde bil). Ingen ejede knallerter og kun meget få motorcykler (3 hustandsmedlemmer havde motorcykel). Undersøgelsen blev foretaget i vinteren 1997 og involverede 39 personer fra de hustande som blev repræsenteret i bilklubben (heraf har der 3 ikke afleveret kørebøger). Undersøgelsen viser også den vigtigste grund for hustandenes medlemmer til at deltage i Odense Bilklub er at Bilklubbens produkt giver mulighed for billig bil - økonomi og giver mulighed for at kunne bruge en bil en gang imellem - frihed. Interesse for Bilklubbens produkt som et miljømæssigt alternativ til andre transportformer ser ikke ud til at have været en væsentlig motivationsfaktor for at vælge at deltage i bilklubben. Spørger man direkte til hvilket krav et transportmiddel skal opfylde for at dække hustandsmedlemmernes transportbehov er der ingen tvivl, det vigtigste krav transportmidlet skal opfylde er muligheden for frihed, efterfulgt af tid, økonomi, miljø, komfort og status. Undersøgelsen viser imidlertid også at omkring halvdelen af hustandenes medlemmer umiddelbart før medlemskabet af Odense Bilklub havde overvejet at købe en bil. Samtidig med behandlingen af kørebøgerne er de udlånskvitteringer, fra perioden 15/ til 15/6 1998, som bilklubmedlemmerne har afleveret efter hver kørt tur i en bilklub-bil blevet behandlet. Kvitteringer er blevet udformet således at det er muligt at få et billede af hvad bilklub-bilerne blev brugt til og hvor langt der blev kørt ved hvert udlån. Disse data er blevet indhentet fordi kørebøgerne kun ville kunne give et afgrænset billede af bilklubmedlemmernes transportadfærd i en begrænset periode men ikke af den mere generelle brug af bilklub-bilerne, alene af den grund at der kun var og er et begrænset antal bilklub-biler til rådighed. Odense Bilklubs biler er placeret rundt omkring i Odense på forskellige parkeringspladser. Der er tale om 4 små bybiler, model Opel Corsa Eco, og 1 større bil, en Opel Astra Caravan (Stationcar). Figur 1. viser at der er et meget stor forskel på hvor meget de enkelte bilklubbiler har kørt. Dette kan skyldes bilklub-bilernes fysiske placering i forhold til medlemmerne, antallet af medlemmer i nærheden af bilklub-bilen men også variationer mellem de daglige brugeres kørsels behov. 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Stationcar (SR47557) Bybil (SR47556) Bybil (SR47558) Bybil (SR47559) Bybil (SR4756) Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og

3 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 at de gennemsnitligt lånes ud 2 gange om dagen. De 5 bilklub-biler har i alt kørt km fordelt på 372 udlån i perioden. Hver bil har i gennemsnit kørt ca km pr. måned. Figur 2. viser at der ved 212 udlån, svarende til 57% af alle udlån) blev kørt længere end 5 km. På et udlån kører bilklub-bilen gennemsnitlig ca. 118 km, og et udlån dækker typisk flere sammenhængende enkeltture. Det svarer til at hvert medlem i gennemsnit kører ca. 17 km i bilklub-bilen pr. måned og i gennemsnit låner bilklub-bilen ca. 1,5 gang pr. måned km 1 19 km 2 49 km 5 99 km km Figur 3. viser 182 udlån af bilklub-bilerne til formålet fritid. Her kørte bilerne sammenlagt 2.87 km svarende til 47% af det totale antal kørte km, og her kørte bilklub-bilerne i gennemsnit 115 km pr. udlån Det næst-hyppigste formål bilklub-bilen blev anvendt til er arbejde/uddannelse hvor bilklub-bilerne kørte km fordelt på 5 udlån, et gennemsnits-udlån er her på 133 km. Bilklub-bilerne er kun i meget ringe omfang blevet brugt til indkøb, der er tale om kørsel på i alt km svarende til 4% af antal kørte km fordelt på 3 udlån, og her kører en bilklub-bil i gennemsnit kun 63 km pr. udlån. En interessant detalje er imidlertid, at den næststørste gruppe af udlån, målt i km med km fordelt på 31 udlån, har formålet fritid/indkøb. Her tilbagelægger bilklub-bilen gennemsnitligt 24 km før den kommer hjem igen Ikke angivet Fritid Indkøb Arbejde/uddannelse Fritid/Indkøb Fritid/arbejde/uddannelse Indkøb/arbejde/uddannelse itid/indkøb/arbejde/uddannelse

4 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Figur 4. viser at bilklub-biler gennemsnitligt kører længst torsdag (174 km) og fredag (197 km) og at variationen mellem ugens dage er betydelig. På en tirsdag kører en bilklub-bil i gennemsnit kun 6 km og på en søndag 83 km. Antallet af udlån svinger også i ugens løb. Fredag er den mest eftertragtede dag at låne bilklub-bil på, mens bilklub-bilerne har færrest udlån først på ugen, mandag og tirsdag. Det hænger godt sammen med at 5% af det samlede antal kørte km ligger på ugens første 4 hverdage mens de resterende 3 dage i ugen (weekenden) tegner sig for de sidste 5% af det samlede antal kørte km Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 47% af det samlede antal kørte km i bilklub-bilerne er som tidligere nævnt brugt til formålet fritid. Figur 5. viser antallet af kørte km der alene blev brugt til formålet fritid fordelt på ugedagene i procent af det samlede antal km. Figuren er et udsnit af tabel 1. vist efter figuren. Specielt det forholdsvis store antal kørte km på torsdage fortjener et par ekstra ord, en række traditionelle ferier startede nemlig i undersøgelsesperioden på en torsdag, f.eks. Skærtorsdag og Kristi Himmelfart, og ser man direkte på udlånskvitteringer ligger der en række udlån på netop disse dage. 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fritid På baggrund af disse data og tabel 1. kan det konkluderes, at bilklub-bilerne oftest kører afsted i weekenderne eller ferieperioder med formålet fritid på længere distancer (over 1

5 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 km). Samtidig kan det vises at når hustandene bliver medlemmer af Odense Bilklub bruger de kun i meget ringe omfang bilklub-bilen til små ture, indkøb/afhentning af børn mm på hverdage. I stedet tager de på længere fritidsture i weekender, og ferier udenfor byen. På denne baggrund er det nærliggende at antage at bilklub-bilen som transportkoncept fortrinsvis erstatter ture med tog og bus/rutebil på længere distancer. 5% 1% 3% % % % % 1% 3% % 1% 1% % % % 5% 4% 1% 3% 2% % % % 11% 9% 1% 1% 7% 1% % % 19% 17% % 1% 3% 1% % 4% 26% 7% % 4% 1% % % % 11% 4% 1% 2% 1% % % % 7% 47% 4% 15% 14% 3% % 5% 89% Kørebogsundersøgelsen blev gennemført i 2 runder af hver 7 dages varighed. Første runde varede fra 17/11 til den 23/ (førundersøgelsen), og anden runde varede fra den 5/2 til den 11/ (første efterundersøgelse). Første runde blev gennemført før carsharing projektet startede. Efter førundersøgelsen meldte et antal personer sig ind i Odense Bilklub. Disse personer er ikke indraget i denne undersøgelse idet det ikke var muligt at kortlægge deres transportadfærd før deres indmeldelse. Hensigten med kørebogsundersøgelsen var at forsøge at dokumentere ændringer i transportarbejdet og transportadfærden før og efter at bilklub-konceptet blev introduceret for hustandene. Målgruppen for undersøgelsen var medlemmer i hustandene der var over 18 år, idet hustandens voksne betragtes som en enhed der sammen medvirker til at løse hustandens transportbehov. Fra en kørebogsundersøgelse får man et meget bredt billede af hustandsmedlemmernes transportadfærd i de hustande der vælger at gå ind i Odense Bilklub. I kørebøgerne er der mulighed for at få alle ture registeret på alle ugens dage i de 7 dage undersøgelsen løber. Kørebøgerne fra førundersøgelsen viser at hustandsmedlemmerne har et transportarbejde på ca. 178 km pr. uge eller ca. 25 km pr. dag. Kørebøgerne fra første efterundersøgelse viser at husstandsmedlemmerne transporterede sig ca. 155 km pr. uge eller ca. 22 km pr. dag. Kørebøgerne viser også at hustandsmedlemmerne ikke er en homogen gruppe med et ensartet transportmønster. Ca. 2/3 af alle hustandsmedlemmerne ligger i begge undersøgelser under gennemsnittet på 22 km og 25 km i dagligt transportarbejde i begge undersøgelsesuger. Få kører rigtig meget og flertallet kører meget få kilometer hver uge. Af tabel 2. fremgår det at der sker et fald i transportarbejdet, antallet af ture, og den gennemsnitlige turdistance mellem de 2 undersøgelser.

6 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Førundersøgelsen 6425,8 7,6 85 3,4 5566,4 7, 798 3,2 Sammenholdes oplysningerne i tabel 2. med informationer fra Danmarks Statistik i 1996 (DS 1997:57 samfærdsel og turisme side 4) er der interessante afvigelser. Her svinger det gennemsnitlige antal ture pr. dag pr. dansker mellem 3,3 (hverdag) og 2,5 (weekenddag) og de gennemsnitlige turlængder fra 1,7 km (hverdag) til 14,6 km (wweekenddag). Hustandsmedlemmerne i Odense Bilklub bevæger sig generelt mindre på den enkelte tur, til gengæld har de markant flere ture. Af figur 6. fremgår det imidlertid at der ikke sker de store ændringer i den procentvise fordeling af turene på ugens dage mellem førundersøgelsen og første efterundersøgelse. Turmønstret ser med andre ud til at ligge fast. Før undersøgelsen 2% 15% 1% 5% % mandag (1) tirsdag (2) onsdag (3) torsdag (4) fredag (5) lørdag (6) søndag (7) Der er dog ændringer. Enkelte hustande tager på længere ferieture (den længste ca. 65 km) med start på forskellige dage i slutningen af de 2 undersøgelsesuger, se figur 7.. Dette forklarer dog ikke alle ændringer idet den gennemsnitlige turlængde for alle ture i førundersøgelse er på 7,6 km mens den falder til 7, km i første efterundersøgelse. Transportarbejdet falder med andre ord.

7 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Førundersøgelsen mandag (1) tirsdag (2) onsdag (3) torsdag (4) fredag (5) lørdag (6) søndag (7) Af figur 8. fremgår det tydeligt, at der kun er en enkelt hustand der ejer en bil ved førundersøgelsen. Suppleres denne oplysning med oplysninger fra kørebøgerne om at flere hustandsmedlemmer låner bil af firma/bekendte/familie eller samkører med bekendte/familie fås forklaringen på det meget beskedne turantal indenfor kategorierne 3 og 4. Samtidig antyder figur 8. også, at hustandsmedlemmerne i altovervejende grad kan klare deres daglige transport til arbejde og indkøb mm. ved hjælp af gang og cykling. Førundersøgelsen 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gang (1) Cykel (2) Bil/mc som fører (3) Bil/mc som passager (4) Taxa (5) Bus/rutebil (6) Tog, færge, fly (7) Delebil fra bilklub (8) Sammenholdes informationerne fra figur 8. med informationerne fra figur 9. ses det direkte, at bilen bruges få gange til meget længere ture. Hvilket også var forventeligt. Man kan

8 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 med andre ord sige at husstandens situation ikke er baseret på dagligt bilbrug, hverken i førundersøgelsen eller i første efterundersøgelse. Figur 9. antyder endvidere at bilklubbilen primært erstatter de længere ture, og at det går ud over tog og rutebil/bus. Men datamaterialet er reelt for spinkelt til at konkludere dette. Førundersøgelsen Antal km Gang (1) Cykel (2) Bil/mc som fører (3) Bil/mc som passager (4) Taxa (5) Bus/rutebil (6) Tog, færge, fly (7) Delebil fra bilklub (8) Som tidligere nævnt faldt den gennemsnitlige turlængde fra førundersøgelsen til første efterundersøgelse. Faldet i ture er fra 85 ture i førundersøgelsen til 798 ture, i alt 52 ture. Faldet i km er imidlertid mere dramatisk, fra ca km til km, eller på i alt ca. 895 km. En tættere gennemgang af kørebøgerne viser imidlertid et lidt atypisk transportmønster for enkelte personer, således er et hustandsmedlem på efteruddannelseskursus i København 5 dage og tager frem og tilbage de 4 af dagene med tog/bus. Der bliver altså færre længere ture, ikke mange, men de betyder at et antal lange ture på omkring 15 km forsvinder. Det er i den sammenhæng nok også vigtigt at pointere, at faldet i den gennemsnitlige længde af ture med Tog, færge, fly (7) ikke direkte her kan ses i sammenhæng med stigningen i brugen af bilklub-bilerne. Tog, færge, fly (7) bruges som tidligere nævnt i førundersøgelsen til transport til uddannelse mens Delebil fra bilklub (8) bliver brugt til ferie og indkøbsture i første efterundersøgelse. Ser man derefter på ture fordelt på transportformål, figur 1., fremgår det at der ikke er den store forskel mellem den procentvise fordeling af antallet af ture mellem de forskellige transportformål. Turmønstret ligger med andre ord relativt fast.

9 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Førundersøgelsen Hjem (1) Arbejde (2) Uddannelse (3) Inkøb/bank/læge mv. (4) Følge I bh/skole (5) På besøg hos venner (6) Fritid/sport (7) Erhverv (8) Andet (9) Men sammenholdes informationerne fra figur 1. med figur 11. kan man konstatere at der er stor forskel på det gennemsnitlige antal km pr. turformål. En del kan forklares med henvisning til forskelle i antallet af kørte km ved fritid/sport (de omtalte ferieture), men hvad der er årsagen til dette fald er ikke klarlagt. Ligeledes er det vanskeligt at forklare det generelle fald. Stigningen i gennemsnitslængden på ture med formålet fritid/sport kan som tidligere nævnt forklares i enkelte af hustandsmedlemmernes udenlandsrejse (tur til Norge). En enkelt rejse til udlandet på ca. 1.5 km har som tidligere nævnt mulighed for at skævvride helhedsbilledet uforholdsvis meget, når det totale transportarbejde ikke er særligt stort Førundersøgelsen Hjem (1) Arbejde (2) Uddannelse (3) Inkøb/bank/læge mv. (4) Følge I bh/skole (5) På besøg hos venner (6) Fritid/sport (7) Erhverv (8) Andet (9)

10 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 På baggrund af dataene fra førundersøgelsen og første efterundersøgelse må det konkluderes, at det ikke er muligt at give et fyldestgørende svar på hvorfor der sker et fald i antallet af km, ture, og den gennemsnitlige turdistance mellem de 2 undersøgelser. Faldet kan tildels forklares udfra nogle fald i enkelte af hustandsmedlemmernes meget atypiske transportmønster men hvad der måske er vigtigere er, at faldet ikke kan sammenkædes med introduktionen af bilklub-bilerne. Kørebogsundersøgelserne viser nemlig, at bilklub-medlemmerne i første periode forsøger sig meget forsigtigt med brugen af den nye transportform (kun udlån til 2 personer registreres i første efterundersøgelse) og at der ikke kan registreres markante ændringer i hustandenes transportadfærd der kan tilskrives brugen af bilklub-bilerne. Men kørebogsundersøgelsen viser også at disse 2 udlån dækker over 2 forskellige typer af brug, nemlig 1) den længere tur, og 2) den koncentrede bytur. Om den undersøgte gruppes generelle tranportmønstre er det værd at påpege, at medlemmerne i de hustande der var med i Odense Bilklub bevægede sig generelt ca. 1/3 mindre (har et lavere dagligt transportarbejde) end gennemsnitsdanskeren før og efter de blev medlem af Odense Bilklub. Gennemsnitsdanskeren (hvis han/hun findes) havde i 1996 et transport arbejde på 35,3 km pr. dag jævnfør af Danmarks Statistik i. (DS 1997:57 samfærdsel og turisme side 3). Men hustandsmedlemmerne er heller ikke en homogen gruppe med et ensartet transportmønster. Ca. 2/3 af alle hustandsmedlemmer ligger i begge undersøgelser under gennemsnittet på henholdsvis 22 km og 25 km pr. dag (gennemsnittet for hele gruppen) i begge undersøgelsesuger. Det er således et særkende ved den undersøgte gruppe at få kører meget og flertallet kører meget få kilometer hver uge - og set i forhold til gennemsnitsdanskeren her i 9 erne får de undersøgte hustandsmedlemmer i Odense bilklub dagligdagen til at fungere uden bil både før de for bilklub-bil og efter de adgang til bilklub-bil. Dette paper er del af et større projekt der undersøger Sociale Dilemmaer og Transportadfærdsændringer i Odense Bilklub foretaget af Henrik Harder Hovgesen, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet og Lise Norre, Inst. for marketing, Handelshøjskolen i Århus, i 1997 og Projektet ville imidlertid ikke have været muligt uden en række enkeltpersoners medvirken, derfor: En tak til medlemmerne af Odense Bilklub der brugte tid på at udfylde kørebøger og spørgeskemaer. En speciel tak til Troels Andersen fra Odense Kommune og Morten Rettig fra Odense Bilklub samt de studentermedhjælpere der uddelte og indhentede spørgeskemaerne. Endelig en speciel tak til Harry Lahrmann og Anker Lohmann Hansen fra Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, som selv har prøvet det hele før, og til Emin Tengström og Petter Næss fra Aalborg Universitet for at få mulighed for at trække på deres professionelle erfaring.

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Transportmiddelvalg og ulykkesrisiko

Transportmiddelvalg og ulykkesrisiko Transportmiddelvalg og ulykkesrisiko Af Thomas Krag, Direktør, Dansk Cyklist Forbund, Rømersgade 7, DK-1362 København K, tlf 33 32 31 21, fax 33 32 76 83, e-mail dcf@dcf.dk Indledning Kørsel i personbil,

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO 1 Medarbejderne er oftest syge når de skal have weekendvagt? 2 Hvis nærmeste leder er syg, er medarbejderne også mere syge? 3 Medarbejderne i Plejeboliger er mest syge? 4 Medarbejdere med mange weekendvagter

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Mobilitet og personbefordring i landdistrikter Favrskovundersøgelsen

Mobilitet og personbefordring i landdistrikter Favrskovundersøgelsen Mobilitet og personbefordring i landdistrikter Favrskovundersøgelsen Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agendaen Hvad Hvem Baggrund for problemstilling Befordring på landet

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater...

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Taxi markedet GFDA0020

Taxi markedet GFDA0020 Taxi markedet GFDA0020 Introtekst: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet GfK Danmark. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse om danskernes forbrug af taxakørsel. Må jeg tale med den person i husstanden,

Læs mere

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale Carsharing i Danmark barrierer og potentiale af direktør Morten Rettig, COGITA / Center for Mobilitet og Miljø Center for Mobilitet og Miljø gennemførte i perioden december 1999 oktober 2000 en evaluering

Læs mere

Befordring i landdistrikter

Befordring i landdistrikter Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt,

Læs mere

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse af Bo Mikkelsen og Lars Ellebjerg Larsen Danmarks TransportForskning Knuth-Winterfeldts Allé, bygning 116 Vest

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen Danskernes rejsevaner ved lange rejser Mette Aagaard Knudsen Analyse af karakteristika for lange rejser Indledende analyse af danskeres rejser Baggrundsviden til overnatningsmodellen i NTM Grundlæggende

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen?

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Respondenter Respondent Køn Alder Personer i husstanden Indkomst ca. efter skat pr. måned (ikke for husstanden

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK

SYGEFRAVÆR I DANMARK SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked 2. kvartal 2011 INDHOLD Indhold Side Forord og definitioner 3 Resume 4 Oversigt over kvartalets sygefravær 5

Læs mere

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning 1. april 15. juni 2012 borgere bosiddende i Københavns Kommune ( ) København Stormgade 20, 1. 1555 København V tlf. 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Odense - Danmarks Nationale Cykelby Midtvejsevaluering af transportvaner Notat 7 2001 Søren Underlien Jensen Odense - Danmarks Nationale Cykelby Midtvejsevaluering af transportvaner Notat 7 2001 Søren

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Spørgeskema til ansøger (Børnebil)

Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at dit barns ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af dit

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Delebiler - mere miljøvenlig persontransport 1?

Delebiler - mere miljøvenlig persontransport 1? Delebiler - mere miljøvenlig persontransport 1? Ph.d. stud. Lise Norre, Institut for Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus e-mail: Lise.Norre@mar.hha.dk 1. Indledning Persontransporten vokser kraftigt

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

HURTIGSTE VERSUS MEST

HURTIGSTE VERSUS MEST HURTIGSTE VERSUS MEST BRÆNDSTOFØKONOMISKE RUTER Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Benjamin B. Krogh bkrogh@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Træningsplan for Team Richard, Sparta

Træningsplan for Team Richard, Sparta Træningsplan for Team Richard, Sparta Træning er rettet mod DM 10 km den 1. april 2017. Maksimal træningsmængde pr. uge 100-130 km. Træningsplanen er et udgangspunkt, som den enkelte er selv tilpasser,

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT ODDER KOMMUNE MARTS 2002 Baggrund for undersøgelsen Formål Sundhedsprofilen har til formål At profilere indsatsen af forebyggende arbejde At foretage en måling af sundhed i

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere