Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen"

Transkript

1 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister. Når der mangler tid i kørelisten, svarer 77 procent, at de tager tiden fra borgerne. Endvidere svarer hver femte ansat, hvis rute er tilrettelagt som en cykelrute, at de altid kører i egen bil for at kunne nå rundt på ruten. Langt de fleste af disse får ingen økonomisk kompensation. Spørgsmålene blev givet til ansatte i hjemmeplejen, dog ikke til ledere. I en undersøgelse fra marts 2017 svarede 845 på et eller flere spørgsmål. I en undersøgelse fra juni 2017 svarede 774 på et eller flere spørgsmål. Hovedkonklusioner To ud af tre (66 %) mener, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg i deres kørelister. Herudover har 16 procent slet ingen transporttid i deres kørelister. 77 procent af dem, der mangler køretid, tager typisk den manglende køretid fra den tid, der er afsat til borgerne. 42 procent tager tiden fra deres pauser, mens 35 procent kører for hurtigt. Hver femte ansat (19 %), hvis køreliste altid eller sommetider er lavet til cykelkørsel, vælger altid at bruge deres egen bil til at komme rundt på ruten. Det svarer til 9 procent af alle ansatte i hjemmeplejen. 94 procent af dem, der bruger egen bil på en rute, der er tilrettelagt som en cykelrute, får ingen økonomisk kompensation herfor. Det svarer til 20 procent af alle ansatte i hjemmeplejen. 28 procent af de ansatte, hvis køreliste er lavet til bil, oplever mindst en gang om ugen problemer med at finde en parkeringsplads tæt på en borgers bopæl. Det svarer til 18 procent af alle ansatte i hjemmeplejen. 19 procent af dem, der oplever problemer med at finde parkeringspladser, brugte en halv time eller mere på at finde parkeringspladser og bevæge sig mellem bilen og borgerne sidste gang, de havde problemer med at finde en parkeringsplads. Det svarer til 5 procent af alle ansatte i hjemmeplejen. 31 procent svarer, at deres arbejdsplads ikke har retningslinjer for parkering, herunder om deres arbejdsgiver evt. skal betale for parkeringsbilletter og parkeringsbøder. 39 procent svarer, at deres arbejdsplads har sådanne retningslinjer, mens 30 procent er i tvivl. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Lars Ole Preisler Hansen Tlf Alexander Teilmann Larsen Tlf

2 2 Køretid og kørelister De fleste FOA-medlemmer i hjemmeplejen mener, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg på deres rute (figur 1). To ud af tre (66 %) mener, der ikke er afsat tilstrækkelig køretid, mens 16 procent slet ikke har køretid indlagt i deres kørelister. 15 procent mener, at der er afsat tilstrækkelig tid. De resterende 3 procent har svaret Ved ikke/ikke relevant. Figur 1. Er der afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg i din køreliste? Ja 15% Nej 66% Der er ikke lagt transporttid/vejtid ind i min køreliste 16% Ved ikke/ikke relevant 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal svar: 845. Figur 9 i dette notat tegner et lignende billede af mængden af køretid i hjemmeplejens kørelister. Medlemmerne blev i juni 2017 spurgt, i hvilken grad der er afsat tilstrækkelig køretid mellem de enkelte besøg. 67 procent svarer I mindre grad eller Slet ikke. 22 procent svarer I nogen grad, mens 8 procent svarer I høj grad eller I meget høj grad.

3 3 De ansatte i hjemmeplejen kører enten i bil eller på cykel mellem deres besøg hos borgere. 47 procent har kørelister, som er tilrettelagt efter, at de kører bil (figur 2). 28 procent har kørelister, der er tilrettelagt til at køre på cykel, og for 19 procent er det forskelligt, om kørelisten er lavet til bil eller cykel. Figur 2. Er dine kørelister tilrettelagt efter, at du kører i bil eller på cykel? I bil 47% På cykel 28% Det er forskelligt 19% Ved ikke/ikke relevant 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Antal svar: 812. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der har svaret Ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet om, hvorvidt der er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg i deres køreliste. Det er undersøgt, hvorvidt der er forskel på de ansattes opfattelse af at have tilstrækkelig tid til transport, alt efter om de har en køreliste til bil eller cykel. Der viser sig ikke at være nogen signifikant forskel.

4 4 Brug af egen bil En del ansatte i hjemmeplejen ser sig nødsaget til at bruge deres egen bil til at komme rundt mellem borgerne, fordi de ikke ville kunne nå deres rute på cykel (figur 3). En femtedel (19 %) af de ansatte, hvis køreliste altid eller nogen gange er lavet til cykelkørsel, vælger altid at bruge deres egen bil til at komme rundt på ruten. 10 procent bruger ofte deres egen bil i stedet for cykel, 9 procent gør det nogle gange, mens 7 procent sjældent gør det. Det vil sige, at 45 procent af dem, hvis køreliste altid eller nogen gange er lavet til cykelkørsel, i større eller mindre omfang (dvs. altid, ofte, nogle gange eller sjældent) kører i egen bil. Omregner man tallene til at gælde samtlige ansatte i hjemmeplejen (dvs. både dem, hvis rute er tilrettelagt til bil, og dem, hvis rute er tilrettelagt til cykel), bruger 21 procent i større eller mindre omfang egen bil på en rute, der er tilrettelagt som en cykelrute. 9 procent af samtlige ansatte gør det altid. Figur 3. I FOA hører vi, at nogle medlemmer i hjemmeplejen vælger at bruge deres egen bil i arbejdet, fordi de ikke vil kunne nå deres rute på cykel. Sker det, at du vælger at køre i egen bil, fordi du ikke ville kunne nå din rute på cykel? Ja, altid 19% Ja, ofte 10% Ja, nogle gange 9% Ja, sjældent 7% Nej, aldrig 42% Ved ikke 1% Ikke relevant 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Antal svar: 385. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret På cykel eller Det er forskelligt til spørgsmålet om, hvorvidt deres køreliste er tilrettelagt efter, at de kører i bil eller på cykel.

5 5 De ansatte, der vælger at bruge egen bil på en rute, der er tilrettelagt som en cykelrute, kan sjældent se frem til en økonomisk kompensation (figur 4). Således svarer 94 procent, at de ikke får økonomisk kompensation. Det svarer til 20 procent af samtlige ansatte i hjemmeplejen. Blot 4 procent af dem, som bruger egen bil i stedet for cykel, svarer, at de bliver kompenseret økonomisk. De resterende 2 procent svarer Ved ikke. Figur 4. Bliver du kompenseret økonomisk, hvis du vælger at køre i egen bil i stedet for på cykel? 100% 94% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% Ja Nej Ved ikke 2% Antal svar: 178. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret, at de altid, ofte, nogle gange eller sjældent har valgt at køre i egen bil, fordi de ikke ville kunne nå deres rute på cykel.

6 6 Problemer med at finde parkeringspladser Af de ansatte, hvis køreliste altid eller nogen gange er tilrettelagt til bil, svarer 9 procent, at de hver dag har problemer med at finde en parkeringsplads tæt på en borgers bopæl (figur 5). For 15 procent sker det flere gange om ugen, og for 4 procent sker det ca. en gang om ugen. For 5 procent sker det et par gange om måneden, og for 2 procent sker det ca. en gang om måneden. 61 procent af de ansatte, der har en køreliste til bil, har sjældnere end en gang om ugen eller aldrig problemer med at finde en parkeringsplads. Tallene svarer til, at 18 procent af samtlige ansatte i hjemmeplejen har problemer med at finde en parkeringsplads én eller flere gange om ugen. Figur 5. Tænk på de arbejdsdage, hvor du kører i bil. Hvor ofte oplever du problemer med at finde en parkeringsplads tæt på en borgers bopæl? Hver dag 9% Flere gange om ugen 15% Ca. en gang om ugen 4% Et par gange om måneden 5% Ca. en gang om måneden 2% Sjældnere/Aldrig 61% Ved ikke/husker ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal svar: 527. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret I bil eller Det er forskelligt til spørgsmålet om, hvorvidt deres køreliste er tilrettelagt efter, at de kører i bil eller på cykel.

7 7 Der kan være forskellige årsager til de ansattes problemer med at parkere tæt på borgernes bopæle (figur 6). 77 procent svarer, at alle parkeringspladser er optaget. 39 procent svarer, at hjemmeplejen ikke har lov til at benytte de nærmeste parkeringspladser, og 17 procent svarer, at de nærmeste parkeringspladser kræver betaling, som deres arbejdsgiver ikke vil betale. Figur 6. Hvad er baggrunden for, at det kan være svært for dig at parkere tæt på en borgers bopæl? - (Du kan sætte flere krydser) Alle parkeringspladser er optaget 77% Jeg og mine kolleger har ikke lov til at bruge de nærmeste parkeringspladser 39% De nærmeste parkeringspladser kræver betaling, som min arbejdsgiver ikke vil betale 17% Andet, skriv gerne hvad: 5% Ved ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 192. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret, at de har problemer med at finde en parkeringsplads tæt på en borgers bopæl hver dag, flere gange om ugen, ca. en gang om ugen, et par gange om måneden eller ca. en gang om måneden. Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. I forbindelse med kategorien Andet, skriv gerne hvad kunne deltagerne skrive andre årsager til deres udfordringer med at finde en parkeringsplads. Det valgte 10 personer at gøre. 4 personer skriver, at der er tidsbegrænset parkering, eller at parkering er forbudt tæt på borgerens bopæl. 3 personer skriver, at de nære parkeringspladser er private. Endelig oplever 3 personer problemer med at finde en parkeringsplads på grund af vejarbejde.

8 8 Tidsspilde i forbindelse med parkering Medlemmer, der har problemer med at finde en parkeringsplads, blev bedt om at tænke på den seneste arbejdsdag, hvor de havde sådanne problemer. Disse blev spurgt, hvor meget tid de da brugte på at finde en parkeringsplads og på at bevæge sig frem og tilbage mellem bilen og borgerne (figur 7). Her svarer 60 procent, at de brugte under et kvarter. 19 procent brugte mellem et kvarter og en halv time, 13 procent brugte mellem en halv og en hel time, mens 6 procent svarer, at de brugte mere end en time. Antallet, der brugte en halv time eller mere den seneste arbejdsdag, hvor de havde problemer med at finde en parkeringsplads, svarer til 5 procent af samtlige ansatte i hjemmeplejen. Figur 7. Tænk gerne på den seneste arbejdsdag, hvor du oplevede problemer med at finde en parkeringsplads tæt på én eller flere borgere. - Hvor meget tid skønner du, at du sammenlagt brugte den dag på at finde parkering og bevæge dig frem og tilbage mellem bilen og alle de borgere, du besøgte den arbejdsdag? Under 5 minutter 20% Under 15 minutter 40% Under ½ time 19% ½ time-1 time 13% Mere end 1 time 6% Ved ikke/husker ikke 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Antal svar: 192. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der svaret I bil eller Det er forskelligt til spørgsmålet om, hvorvidt deres køreliste er tilrettelagt efter, at de kører i bil eller på cykel, samt har svaret, at de har problemer med at finde en parkeringsplads tæt på en borgers bopæl hver dag, flere gange om ugen, ca. en gang om ugen, et par gange om måneden eller ca. en gang om måneden.

9 9 Arbejdspladsens retningslinjer for parkering De ansatte blev også spurgt om, hvorvidt deres arbejdsplads har retningslinjer for parkering, herunder retningslinjer for, hvorvidt arbejdsgiveren skal betale eventuelle parkeringsbilletter og parkeringsbøder (figur 8). 39 procent af de ansatte, hvis køreliste altid eller nogen gange er lavet til bil, svarer, at deres arbejdsplads har retningslinjer for parkering. 31 procent svarer, at deres arbejdsplads ikke har sådanne retningslinjer. De resterende 30 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Figur 8. Er der på din arbejdsplads retningslinjer for parkering, herunder om din arbejdsgiver evt. skal betale parkeringsbilletter og parkeringsbøder? 45% 40% 39% 35% 30% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 527. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret I bil eller Det er forskelligt til spørgsmålet om, hvorvidt deres køreliste er tilrettelagt efter, at de kører i bil eller på cykel. Det er undersøgt, om medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fælledstillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) svarer anderledes på spørgsmålet end medlemmer uden tillidshverv. Der viser sig ikke at være signifikante forskelle i svarene fra disse grupper.

10 10 Manglende køretid og konsekvenserne af dette I undersøgelsen fra juni 2017 blev deltagerne stillet to spørgsmål om køretid. Også denne gang giver deltagerne udtryk for, at der er afsat for lidt tid til kørsel mellem de enkelte besøg hos borgerne (figur 9). 31 procent mener, der slet ikke er afsat tilstrækkelig tid. 36 procent har svaret, at der i mindre grad er afsat nok tid. 22 procent har svaret I nogen grad, mens 8 procent mener, at der i høj grad eller i meget høj grad er afsat tilstrækkelig tid til kørsel. Figur 9. Tænk på en typisk arbejdsdag. I hvilken grad er der afsat tilstrækkelig køretid mellem de enkelte besøg? I meget høj grad 2% I høj grad 6% I nogen grad 22% I mindre grad 36% Slet ikke 31% Ved ikke 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar: 774.

11 11 De medlemmer, der svarede, at der i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke er afsat tilstrækkelig køretid mellem de enkelte besøg, blev spurgt om, hvad de typisk gør, når der ikke er afsat tilstrækkelig køretid. Til det svarer 77 procent, at de tager tiden fra den tid, der er afsat til borgerne. 42 procent tager tiden fra deres pauser, 35 procent kører for hurtigt, mens 29 procent bliver længere på arbejde end planlagt. Figur 10. Hvad gør du typisk, når der ikke er afsat tilstrækkelig køretid mellem de enkelte besøg hos borgerne? - (Du kan sætte flere krydser) Jeg tager den manglende køretid fra den tid, der er afsat til borgerne 77% Jeg tager tiden fra mine pauser 42% Jeg kører for hurtigt 35% Jeg bliver længere på arbejde end planlagt 29% Andet, skriv gerne hvad: 4% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 690. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret, at der i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke er afsat tilstrækkelig køretid mellem de enkelte besøg. Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. I forbindelse med kategorien Andet, skriv gerne hvad kunne deltagerne skrive, hvad de gør, når der ikke er afsat tilstrækkelig tid. Det valgte 50 personer at benytte sig af. 9 skriver, at de lægger deres rute om eller forsøger at planlægge dagen anderledes. 4 er gået til planlæggeren eller ledelsen for at ændre forholdene. Andre får hjælp fra kollegaer, forsøger at køre hurtigere på cykel eller vælger at køre på elcykel.

12 12 Afsluttende kommentarer Til sidst i undersøgelsen fra marts 2017 havde deltagerne mulighed for at skrive kommentarer til emnet om kørelister og parkering. Det valgte 192 personer at benytte sig af. Ud over de emner, der allerede er berørt i de tidligere spørgsmål, bliver især de følgende to emner nævnt: 45 personer skriver, at de selv skal betale eventuelle parkerings- eller fartbøder. [ ] vi skal selv betale fartbøder og parkeringsbøder. Så derfor har jeg [ ] sagt til mine kollegaer, at de skal overholde færdselsreglerne i arbejdstiden. Arbejdsmiljørepræsentant i hjemmeplejen 11 personer klager over dårlige parkeringsforhold, enten ved deres kontor/mødested eller ved borgernes bopæle. Flere ser sig nødsaget til at parkere ulovligt eller på privat grund, hvilket kan give uoverensstemmelser med borgernes naboer. Der kan opstå konflikter med andre beboere, som ikke anerkender, at vi har behov for at kunne parkere for at kunne udføre vores arbejde. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Andre emner bliver nævnt af lidt færre ansatte. Nogle klager over, at ruterne er dårligt planlagt, eller at ruterne må ændres i løbet af arbejdsdagen. Nogle har købt en elcykel for at kunne få arbejdsdagen til at hænge sammen. Andre skriver, at de bruger deres pauser eller fritid på kørsel for at kunne nå alle deres besøg hos borgerne. Endelig efterlyser nogle, at deres arbejdsgiver i højere grad sætter tid af til kørsel eller stiller biler til rådighed.

13 13 Metode Indsamlingsperiode Spørgsmålene fra figur 1-8 stammer fra en undersøgelse, der blev gennemført i perioden marts Spørgsmålene fra figur 9-10 stammer fra en undersøgelse, der blev gennemført i perioden juni Indsamlingsmetode Data blev indsamlet i to spørgeskemaundersøgelser via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev i forbindelse med begge undersøgelser udsendt én påmindelse til deltagerne. Spørgsmålene om køretid og parkering var i begge undersøgelser en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via FOAs hjemmeside og medlemmer, der er rekrutteret til panelet i andre medlemsundersøgelser. Målgruppen Spørgsmålene om køretid og parkering blev stillet til medlemmer, der er ansat i hjemmeplejen. Ledere i hjemmeplejen har dog kun fået det afsluttende åbne spørgsmål, hvor deltagerne kunne skrive kommentarer til emnet om køretid og parkering. I undersøgelsen fra marts 2017 svarede 845 på et eller flere spørgsmål om køretid og parkering. I undersøgelsen fra juni 2017 svarede 774 på et eller flere spørgsmål om køretid. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen fra marts Det viste sig, at 128 e- mailadresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer gennemførte medlemmer undersøgelsen fuldt ud, og 285 afgav nogen svar. Det giver en samlet svarprocent på medlemmer blev inviteret til undersøgelsen fra juni Denne gang var 168 adresser uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer gennemførte medlemmer undersøgelsen fuldt ud, og 189 afgav nogen svar. Det giver en samlet svarprocent på 42. Repræsentativitet Begge undersøgelsers stikprøve er undersøgt for repræsentativitet på parametrene tillidshverv og alder. I begge undersøgelser er medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) stærkt overrepræsenterede, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Unge under 30 er stærkt underrepræsenterede, medlemmer i alderen er underrepræsenterede, og medlemmer i aldersgruppen og medlemmer over 60 er overrepræsenterede. I undersøgelsen fra juni 2017 er medlemmer i aldersgruppen også underrepræsenterede. Vægtning af data Data i begge undersøgelser er vægtet for alder.

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere