Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne Hyldgaard (HH) B Tulle Olsen (TO) Y Benny Christensen (BC) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Sadik Topcu (ST) A Britta Nielsen (BN) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Budgetmæssige konsekvenser Solhammerskolen, ændring af projekt Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej Evt. køb af ejendom Evt. køb af ejendom Køb af areal fra ejendommen Kværkebyvej Køb af ejendom - Kværkeby Køb af ejendom - Kværkeby Køb af ejendom - Kværkeby Salg af ubebygget areal fra matr. 22a, Kværkeby by, Kværkeby til nabo Salg af areal til dagligvarebutik på Ravelinen Udbud af bygningsrengøring...11

3 1. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Åben sag Bilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU 2008_06_24 Indledning Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 17. juni 2008 opgjort til 95,7 mio. kr. Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år. Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 18/ / I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerede i perioden 1/ / og 23,456 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/ / jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Høring Ingen Vurdering Ingen Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

4 Restgæld på kommunens lån (ekskl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af Henvendelse fra I/S FASAN Lukkede dagsordenpunkter Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 2. Solhammerskolen, ændring af projekt Sagsid: 07/32563 Åben sag Bilag: - Åben: Forudsætninger for bygningen af Solhammerskolen - Lukket: Budgetoverslag - Åben:

5 X _07_TEGNINGER_07-03_ARKITEKT_TEGNING_T-A ET T-A ET (1)Oversigtsplan stueetage.pdf - Åben: SK312_ pdf - Åben: SK311_ pdf - Åben: ridehal_skitse_05.pdf - Åben: ridehal_skitse_04.pdf - Åben: ridehal_skitse_03.pdf - Åben: ridehal_skitse_02.pdf - Åben: ridehal_skitse_01.pdf - Åben: X _07_TEGNINGER_07-03_ARKITEKT_TEGNING_T-A-01 -X-2-03 T-A ET (1)gavle (2).pdf - Åben: Ny disposition.doc Indledning Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 5. marts 2008, at der skulle ske en revision af projektforslaget til Solhammerskolen, hvilket ville betyder en reduktion af arealet fra kvm. til kvm. Beskrivelse af sagen Forvaltningen vil på mødet give en orientering om det igangværende arbejde med omprojektering af skolen. Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ved godkendelsen af dagsordenen blev det foreslået, at punktet blev ændret til et beslutningspunkt. For stemte 3 (Finn Andersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert). Imod stemte Tulle Olsen. Hverken for eller imod: 3 (Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Venstre stiller følgende forslag: "På baggrund af forvaltningens bilag til dagsordenpunkt 6: "Forudsætninger for bygningen af Solhammerskolen" ønskes projektet med etablering af Solhammerskolen stoppet, og forvaltningen anmodes om at præcisere de nødvendige foranstaltninger med henblik på at skabe den nødvendige kapacitet på Valdemarskolen og Dagmarskolen. Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at tage stilling til den del af projektet, som vedrører Musikskolen". For stemte 3 (Finn Andersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert). Imod stemte Tulle Olsen. Hverken for eller imod 3: (Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Et enigt udvalg forslår, at punktet drøftes på et temamøde i forud for endelig beslutning på næste ordinære Byrådsmøde. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Socialdemokraterne og SF stiller forslag til beslutning om opførelse af ny skole. Skolen opføres på kasernegrunden. Ibrugtagning af skolen pr. d. 31/

6 Forvaltningen udarbejder justeret oplæg til licitation indenfor budgetrammen Skolen etableres sammen med Valdemarskolen som én skole med én ledelse, én skolebestyrelse og ét skoledistrikt med 0. kl. til og med 6. kl. på den nye skole. Musikskole etableres i Eksercerhuset Skoleværkstederne etableres i Ridehallen Principperne fra projekt Pampædia herunder faglaboratorier, indføres som indsatsområde. For stemmer 4 (Tulle Olsen, Sadik Topcu, Svend-Erik Jakobsen og Britta Nielsen) Imod stemmer 0 Hverken for eller imod 3 (Finn Andersen, Johnny Dahlgaard og Kisser Lehnert). Supplerende sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser af Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling: Der er forudsat uændret låneandel på 25,9 % i 2009 og Den endelige låneandel vil først være kendt når Velfærdsministeriet har behandlet låneansøgninger fra alle kommuner i august måned før budgetåret. Den samlede lånepulje er reduceret fra 800 mio. kr. i 2008 til 500 mio. kr. i 2009, hvorfor det kan forventes, at låneandelen falder i Beslutning i Økonomiudvalget den For beslutningen fra Børne- og Undervisningsudvalget stemte 8. Poul Erik Madsen stemte hverken for eller imod. 3. Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium Sagsid: 08/5107 Åben sag Bilag: Indledning behandlede den 10. marts 2008 sagen om et almengymnasialt tilbud i Ringsted. godkendte, at kommunen overdrager det nødvendige areal til opførelse af Ringsted Gymnasium vederlagsfrit til Midtsjællands Gymnasieskoler. Det forudsættes, at skolen for skoleåret 2009/2010 kan rummes i VUC Syds bygninger i Ringsted med lån af idrætsfaciliteter fra Ringsted Kommune og med lån af kantinefaciliteter fra EUC Ringsted. Fra 2010 bliver det nødvendigt med begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC. Planlægningsarbejdet med etablering af den begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC er igangsat i et samarbejde mellem Universitets- og Bygningstyrelsen (UBST), Midtsjællands Gymnasieskoler, VUC, EUC og Ringsted Kommune. Undervisningsministeriet har opsat den forudsætning for etablering af gymnasiet, at det er kommunen, der opfører og finansierer idrætsfaciliteter til gymnasiets brug, idet gymnasiet forudsættes at leje sig ind på faciliteterne. Der arbejdes i planlægningen med to alternativer:

7 1. Idrætsfaciliteterne bliver en integreret del af gymnasiebyggeriet 2. Idrætsfaciliteterne løses ved, at Ahornhallen udbygges, så den kan rumme både de nuværende aktiviteter og gymnasiets behov. Økonomi Det skønnes, at etableringsudgiften andrager mio. kr., mens driftsudgifter og lejeindtægter ikke er beregnet på nuværende tidspunkt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen meddeler Midtsjællands Gymnasieskoler, at kommuner opfører og finansierer de nødvendige idrætsfaciliteter. Beslutning i Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. 4. Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14. Sagsid: 08/366 Åben sag Bilag: Miljø- og Teknikudvalget - Åben: Bilag til MTU Notat om konsekvenser - Åben: FASANs tilbud om overtagelse af Genbrugspladsen - økonomioversigt. - Åben: Bilag til MTU-møde den Åben: Bilag 4 - Åben: Bilag 5 - Åben: Bilag 6 Indledning Affaldsselskabet I/S FASAN har rettet henvendelse til Ringsted Kommune med et tilbud om at overtage Genbrugspladsen på Møllevej 14. Der skal således tages stilling til, om der skal arbejdes videre med tilbudet fra FASAN. Beskrivelse af sagen FASAN har som overordnet mål at arbejde for, at alle genbrugspladser (i FASANs terminologi kaldet genbrugsstationer) i interessentkommunerne skal ejes og drives af affaldsselskabet. Siden 2005 har FASAN overtaget ejerskabet af 9 genbrugspladser i følgende kommuner; Faxe (1), Næstved (4) og Vordingborg (4). FASAN har netop afgivet et tilbud til Faxe Kommune, om overtagelse af de to øvrige genbrugspladser i kommunen. Ringsted Kommune har modtaget et tilbud fra FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen. Tilbudet blev givet på et møde, afholdt den 21. januar 2008, mellem repræsentanter fra FASANs administration og Teknisk Forvaltning. Baggrunden for at tilbudet fremsættes nu er, at der på Miljø- og Teknikudvalget den 23. maj 2005 blev behandlet en sag om FASANs overtagelse af Genbrugspladsen. Miljø- og Teknikudvalget besluttede dengang at sige nej tak til FASANs tilbud og at salget skulle vurderes igen om 3 år. Sagen er yderligere belyst i bilag 1; Genbrugspladsen i FASAN-regi Notat om konsekvenser, er der opsamlet de økonomiske vurderinger af FASANs tilbud om overtagelse

8 af Genbrugspladsen, samt opstillet fordele og ulemper ved øvrige forhold, eksempelvis personaleforhold, fleksibilitet, åbningstider m.m. Høring Der skal ikke foretages nogen høring. Forvaltningen har derimod haft kontakt til repræsentanter fra hhv. Næstved og Vordingborg Kommuner, og af samtalerne fremgik det, at samarbejdet med FASAN, alt andet lige, havde betydet en harmonisering af Genbrugspladserne, hvilket gør det mere enkelt for de brugere, der bruger flere genbrugspladser på tværs. Endvidere har det betydet en større udgift til drift for kommunerne. Samarbejdet har endvidere betydet, at det opleves som om, at genbrugspladserne er kommet længere væk i det kommunale system, og at kommandovejene dermed er blevet længere. Vurdering Indledningsvis skal det nævnes, at Ringsted Kommune har et bredt og indholdsrigt samarbejde med affaldsselskabet FASAN. I de sidste par år har samarbejdet imidlertid ligget forholdsvis stille, primært på grund af kommunernes prioritering af andre opgaver. Som udgangspunkt kan Ringsted Kommune godt sælge Genbrugspladsen uden udbud til I/S FASAN, idet kommunen kan undlade et offentligt udbud ved salg til et kommunalt fællesskab oprettet efter Styrelseslovens 60. På baggrund af de vedtægtsmæssige forpligtelser mellem kommunen og affaldsselskabet afleverer Ringsted Kommune affald til hhv. forbrænding deponering til FASANs anlæg. Alle øvrige affaldsfraktioner primært genanvendelige afsætter kommunen til forskellige modtageanlæg, heriblandt FASANs. Denne afsætningsmodel sikrer kommunen en løbende prisvurdering på de forskellige affaldsfraktioner og en tæt opfølgning på de indgåede aftaler. Generelt er Ringsted Kommune, som interessent, interesseret i, at FASAN sikres den bedst mulige økonomi. Der er imidlertid intet i det, af FASANs fremlagte materiale, der sandsynliggør en bedre økonomi for nogen af de berørte parter. Enhedsomkostningerne vil ikke blive reduceret, selv om der tilknyttes en ekstra Genbrugsplads til FASAN-konceptet, og Ringsted Kommunes omkostninger til Genbrugspladsen vil heller ikke blive reduceret ved en implementering til FASAN-konceptet. Ved FASANs evt. overtagelse af Genbrugspladsen vil Ringsted Kommunes tilknytning til pladsen blive reduceret væsentligt. De fleksible muligheder og frihedsgrader, som kommunen har nu, ved selv at eje og drive Genbrugspladsen, forventes ikke at kunne fastholdes. I en evt. samarbejdsaftale mellem Ringsted Kommune og FASAN kan der imidlertid indarbejdes muligheder for kommunen at tilkøbe forskellige ekstraydelser, såfremt behov herfor opstår. Tilbudet fra FASAN indeholder en række servicemæssige forbedringer, hhv. indretningsmæssige forhold, personaleforhold, åbningstider m.m. Disse forskellige forbedringer vil kunne implementeres på Genbrugspladsen, med Ringsted Kommune som ejer, og i en takt som sikrer både personalets og brugernes tilvænning. Økonomi Der er foretaget en direkte sammenligning mellem de samlede omkostninger for hhv. FASANs tilbud om ejerskab og drift af Genbrugspladsen samt Ringsted Kommunes ejerskab og drift af Genbrugspladsen, hvori FASAN-forbedringerne er indarbejdet. Sammenligningen viser en forskel på ca kr. i Ringsted Kommunes favør. Forskellen svarer til ca. 2,5 %, og må anses for at være liggende indenfor de beregningsmæssige usikkerheder.

9 Hvis tilbuddet fra FASAN ønskes accepteret, er det nødvendigt at sagen med tilhørende ansøgning om fornøden tillægsbevilling behandles i. I bilag 2; Økonomisk opstilling, er de to omkostningsberegninger specificeret, og de er sammenlignet med de omkostninger Ringsted Kommune har haft for drift af Genbrugspladsen i Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der ikke arbejdes videre med FASANs tilbud på overtagelse af Genbrugspladsen, der gennemføres en undersøgelse på Genbrugspladsen med henblik på at identificere inden for hvilke områder, der kan implementeres forbedringer til gavn for alle brugere af pladsen, hhv. medarbejdere, borgere, erhvervsvirksomheder, administration, affaldsbehandlingsanlæg m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Sagen udsættes til der er modtaget nyt tilbud fra FASAN. Supplerende sagsfremstilling Indledning På det seneste møde i Miljø- og Teknikudvalget den blev punktet Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14 udsat, idet der var forlydender om, at Ringsted Kommune ville modtage et nyt tilbud. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune modtog den 22.maj 2008 et nyt tilbud fra FASAN på overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14. Dette erstatter det tilbud, der tidligere er modtaget. Tilbudet indeholder følgende hovedpunkter: Nyt tilbud: 22. maj 2008 Første tilbud: 21.januar 2008 Enhedsomkostninger 692 kr./husstand 770 kr./husstand Åbningstider 61 timer/uge 46 timer/uge Mandag torsdag: Mandag torsdag: Fredag søndag: Fredag søndag: Estimeret årlig stigningstakt i 5 % 9 % affaldsmængder Økonomisk råderum til 8 mio. kr./genbrugsplads 9 mio. kr./genbrugsplads forbedringer m.m. Øvrige fordele Bygninger lever op til nye myndighedskrav, overordnet Bygninger lever op til nye myndighedskrav, overordnet design og indretning af pladser, design og indretning af pladser, personaleuddannelse, vikarkorps, samspil af mandskab i forhold til kommunens egne aktiviteter, miljøcertificering, udbud af opgaver, afsætning af større tonnager af genanvendelige materialer. personaleuddannelse, vikarkorps, samspil af mandskab i forhold til kommunens egne aktiviteter, miljøcertificering, udbud af opgaver, afsætning af større tonnager af genanvendelige materialer.

10 Som det fremgår af ovennævnte skema, findes de mest markante ændringer i det nye tilbud, hhv. på enhedsomkostningerne pr. husstand, som vil blive reduceret med ca. 10 % og på åbningstiden, som vil blive forøget med ca. 32 %. Den estimerede stigning i affaldsmængder er reduceret fra 9 % pr. år til 5 % pr. år. De øvrige forhold er tilnærmelsesvis tilsvarende det første tilbud. Af tilbudet fra FASAN fremgår det imidlertid ikke, hvilke forventninger FASAN har til den fremtidige udvikling af enhedsomkostningerne. I det nye bilag 3 findes en økonomisk sammenligning mellem 3 scenarier: Scenario 1 angiver Ringsted Kommunes samlede omkostninger for 2008, ved FASANs ejerskab. Scenariet er beregnet ud fra FASANs tilbud, dateret 22. maj2008. Scenario 2 angiver Ringsted Kommunes omkostninger, til drift af Genbrugspladsen for regnskabsåret 2007, incl. indirekte løn- og administrationsomkostninger. Scenario 3 angiver Ringsted Kommunes samlede estimerede omkostninger til egen drift af Genbrugspladsen i I scenariet er indregnet de serviceforbedringer, som også er indeholdt i tilbudet fra FASAN. Scenario 1 og 3 er således direkte sammenlignelige. Økonomi Det økonomiske tilbud fra FASAN dækker udelukkende affald fra private husstande, hvilket ses af at gebyret er relateret pr. husstand. Omkostninger til modtagelse, behandling og administration af erhvervsaffald dækkes af det til enhver tid vedtagne erhvervsaffaldsgebyr. På det grundlag er der indarbejdet en ændring i omkostningerne i scenario 2 og 3 i forhold til den første sagsfremstilling. De to scenariers omkostninger er reduceret med 15 %, som er den del erhvervsaffaldet estimeres at belaste den samlede økonomi for Genbrugspladsen med. Det skal nævnes, at Ringsted Kommune ikke ligger inde med undersøgelser, som sandsynliggør fordelingen mellem privat affald og erhvervsaffald på Genbrugspladsen. FASAN har imidlertid gennemført undersøgelser på to af deres genbrugspladser i efteråret 2007 og disse viste, at erhvervet afleverede ca. 18 % af mængderne og de private afleverede ca. 82 % af mængderne. Endvidere viste undersøgelserne, at erhvervet belaster genbrugspladsernes økonomi med 20 % og private med 80 %. Med udgangspunkt i FASANs undersøgelser har forvaltningen således foretaget et forsigtigt estimat af en erhvervsandel på Genbrugspladsen i Ringsted på 15 %. Affaldsselskabet KAVO (Slagelse/Sorø), gennemfører tilsvarende årlige undersøgelser på deres genbrugspladser, og de kommer også frem til en omtrentlig fordeling på 20/80. Den samlede økonomi fra bilag 3, kan opsummeres således: Scenario 1 - FASAN Ringsted Ringsted 2008 Samlet årlig økonomi kr kr kr. Omkostning pr. husstand 692 kr. 498 kr. 638 kr. Vurdering Af den første sagsfremstilling fremgår det, at Ringsted Kommune kan drive Genbrugspladsen ca kr. billigere om året end FASANs tilbud. På baggrund af indarbejdelse af den tidligere beskrevne reduktion af omkostningerne til erhvervsaffald med 15 %, bliver de kr. ændret til 1,8 mio. kr. Som det fremgår af sammenligningen af den andet tilbud, vil Ringsted Kommune kunne drive Genbrugspladsen til en samlet årlig pris, som er ca kr. mindre end FASANs tilbud - svarende til ca. 54 kr. pr. husstand i Ringsted Kommune. Vurderet ud fra brugernes synsvinkel er det nye tilbud markant bedre end det første, idet den ugentlige åbningstid er forøget med mere end 30 %. Af resultaterne fra Ringsted Kommunes brugerundersøgelser ultimo 2007 fremgår det, at de private brugere har et generelt ønske om

11 en øget åbningstid. Dette ønske bliver absolut efterkommet, hvis tilbudet accepteres. En øget åbningstid vil, alt andet lige, resultere i et bedre kundeflow, hvilket igen forventes at medføre en reduktion af Genbrugspladsens spidsbelastningsperioder. I Scenario 3 er der også indarbejdet økonomi til en udvidelse af åbningstiden. Om den skal have samme omfang, som FASANs tilbud bør undersøges og vurderet nærmere, inden det blive fastlagt. Hvis FASANs overtager ejerskab og drift af Genbrugspladsen vil konsekvensen være, at ikke længere har kompetence på området. Det vil fremover være FASANs bestyrelse, der træffer de overordnede strategiske beslutninger for Genbrugspladsens drift, udvikling m.m. Ved FASANs overtagelse af Genbrugspladsen vil medarbejderne ligeledes overgå til ansættelse i FASAN efter loven om virksomhedsoverdragelse. Ringsted Kommune vil i så fald indgå i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra FASAN og de andre interessentkommuner, hvor FASAN ejer og driver genbrugspladserne. Denne arbejdsgruppe mødes 4 gange om året, og udarbejder oplæg til forbedringer, nye tiltag, økonomi m.m. Ved FASANs eventuelle overtagelse af Genbrugspladsen, skal der gennemføres en revision af husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativet. Indstilling Teknisk vicedirektør indstiller, at der ikke arbejdes videre med FASANs tilbud på overtagelse af Genbrugspladsen, der gennemføres en undersøgelse på Genbrugspladsen, med henblik på at identificere, indenfor hvilke områder, der kan implementeres forbedringer, til gavn for alle brugere af pladsen, hhv. medarbejdere, borgere, erhvervsvirksomheder, Forvaltning, affaldsbehandlingsanlæg m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Benny Christensen foreslår, at der arbejdes videre med Fasans tilbud fra fredag den 13. juni om overtagelse af Genbrugspladsen. For forslaget stemte 3 (Benny Christensen, Svend-Erik Jakobsen og Teddy Pedersen). Mod forslaget stemte 3 (Bo Jensen, Finn Andersen og Thorkil Mølgaard) med begrundelsen, at forvaltningenens bearbejdning af tilbudet fra Fasan ikke forelå på mødet. Benny Christensen begærede sagen i. Ej til stede: Mogens Larsen Supplerende sagsfremstilling I/S FASAN har den 13. juni 2008 sendt en henvendelse med en række uenighedpunkter til den økonomiberegning, som forvaltningen har udarbejdet forud for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 17. juni På dette møde blev sagen begæret i. Forvaltningen har gennemgået I/S FASANs uenighedspunkter og revideret den oprindelige økonomiberegning, hvor der er foretaget en sammenlignende beregning af I/S FASANs tilbud med de omkostninger kommunen selv forventes at skulle afholde for de samme ydelser. Sagen er vedlagt et nyt bilag med disse beregninger (bilag 4 og 5). I/S FASANs henvendelse er vedlagt som bilag 6. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes med henblik på, at direktionen afklarer de økonomiske forhold i forbindelse med FASAN s tilbud. 5. Evt. køb af ejendom Sagsid: 08/6904

12 6. Evt. køb af ejendom Sagsid: 08/ Køb af areal fra ejendommen Kværkebyvej 79 Sagsid: 08/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 07/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 08/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 08/ Salg af ubebygget areal fra matr. 22a, Kværkeby by, Kværkeby til nabo Sagsid: 08/ Salg af areal til dagligvarebutik på Ravelinen Sagsid: 08/ Udbud af bygningsrengøring Sagsid: 08/11960

13

14 Underskriftsside Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand Benny Christensen (BC) A Bent Pedersen (BP) O Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Poul Erik Madsen (PEM) C Sadik Topcu (ST) A Hanne Hyldgaard (HH) B Britta Nielsen (BN) F Tulle Olsen (TO) Y

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 12-01-2009 Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00. Rådhuset Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Referat Byrådet Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Ringsted Kongrescenter Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Referat (ekstraordinært møde) Mødedato: Søndag den 16. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger: Borgmesterkontoret Torsten Nielsen, Nina

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 7/2009 Mødedato: mandag den 30-03-2009 Mødetidspunkt: 16:00-19:55. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 7/2009 Mødedato: mandag den 30-03-2009 Mødetidspunkt: 16:00-19:55. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 7/2009 Mødedato: mandag den 30-03-2009 Mødetidspunkt: 16:00-19:55 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) Poul Erik Madsen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:07

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:07 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den 10-09-2007 Mødetidspunkt: 18:30-19:07 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET

REFERAT ØKONOMIUDVALGET REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 10.10.2011 i Borgmesterens Mødeværelse Hans Erik Møller (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Byrådets temamøder 2012... 4 3 Forslag til ny driftsoverenskomst mellem

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 19.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Salg af Nørrebrogade 60, Esbjerg - tidligere Refugium... 4 3 Årsregnskab 2011 - Selvejende

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Onsdag den 01-02-2012 Mødedato: Onsdag den 25-01-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: - Gråt mødelokale, ved kantinen. Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere