Økonomiudvalget. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Mille Søvndahl Pedersen(IA)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer... 4 Ingen Forespørgsler... 4 Ingen Beslutninger A Fordeling af bygdepuljemidler for Sager til Kommunalbestyrelsen A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet B Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i C Taksts ændringer på alders- og førtidspension D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd E Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for 2016 Trækkes F Omplacering af bevilling fra konto til konto G Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen H Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling I Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut K Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Lukkede punkter A Revisionsaftale 2015 og frem Eventuelt Godkendelse af referat... 37

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side 4 3. Orienteringer Ingen. 4. Forespørgsler Ingen.

5 Side 5 5. Beslutninger 05A Fordeling af bygdepuljemidler for 2015 Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé I henhold til pkt. 15, stk. 1 og 2, i Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan bygdebestyrelserne anmode om at få overført op til 50 procent af den samlede pulje til næste budgetår. anmodes derfor om at overføre 50 % af de uforbrugte midler for 2014 til budgetåret Endvidere skal som følge af budgettet for 2015 indarbejdes en besparelse på kr. på konto Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller til, - at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Sermiligaaq/Kuummiut på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Arsuk på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat på konto at Borgmestersekretariatet indarbejder de budgetmæssige konsekvenser på konto og overfører kr. fra konto til konto Kassen. - at Borgmestersekretariatet evaluerer fordelingsmodellen og eventuelt fremkommer med forslag til en ny model inden for den nuværende budgetmæssige ramme på konto i forbindelse for budgettet for Sagsfremstilling I henhold til pkt. 15, stk. 1 og 2, i Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan bygdebestyrelserne anmode om at få overført op til 50 procent af den samlede pulje til næste budgetår. Da uforbrugte midler ikke overstiger 50 % af de samlede bygdepuljer, kan bygdebestyrelserne få overført samtlige uforbrugte midler. Borgmestersekretariatet anbefaler dog, at beslutter kun at overføre 50 % af de uforbrugte midler i 2014 til budgetåret Når det ikke anbefales at overføre samtlige uforbrugte midler, skyldes det hensynet til kommunens samlede økonomi. Af nedenstående oversigt fremgår den samlede bevillig for de enkelte bygdepuljer, årets forbrug i %, uforbrugte midler samt den foreslåede overførsel:

6 Side 6 Bygdepulje Afsat i alt i kr. Forbrug i % Uforbrugte midler i kr. Overføres til 2015 i kr. Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk , Sermiligaaq/Kuummiut , Arsuk , Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat , I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet at indarbejde en besparelse i bygdepuljerne på kr. for budgetåret 2015 og overslagsårerne. Løsningsforslag faglig vurdering Bygdepuljerne består af en bevilling for indeværende år samt overførte uforbrugte midler fra foregående år. Da overførte midler varierer fra år fra år, anbefales det at indarbejde besparelsen på kr. i den almindelige bevilling. Endvidere kan det give en uheldig incitamentsstruktur for bygdebestyrelserne, hvis en besparelse finansieres ved at inddrage uforbrugte midler, da besparelsen kommer til at påhvile bygdebestyrelser med et mindreforbrug, mens bygdebestyrelser, der har anvendt hele deres pulje, ikke bidrager til besparelsen på kr. Bevillingen er sammensat af et grundbeløb på kr. og et beløb pr. indbyggere (2013: 836 kr. pr. indbygger). Et højt grundbeløb tilgodeser bygder med få indbyggere, og et højt beløb pr. indbygger tilgodeser bygder med mange indbyggere. Det vurderes, at omkostninger til mange initiativer er uafhængige af antal indbyggere, hvorfor det foreslås, besparelsen finansieres ved at sænke beløbet pr. indbygger til 401 kr. Dog nedsættes grundbeløbet for Arsuk til kr., da denne bygdepulje kun anvendes til én lokalitet. Bygdemidlerne for 2015 vil dermed blive fordelt på denne måde: Bygdepulje Afsat i kr. (2014) Indbyggere (2014) Afsat i kr. (2015) Forskel i kr. Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk Sermiligaaq/Kuummiut Arsuk Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat Den samlede bevilling for de enkelte bygdepuljer i 2015 fremgår nedenfor: Bygdepulje Afsat i kr. (2015) Overførte midler i kr. Samlet bevilling i kr. (2015) Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk Sermiligaaq/Kuummiut Arsuk Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I TAB 2015 er afsat 3,2 mio. kr. til bygdebestyrelsernes puljer. Kommunalbestyrelsen besluttede at indlægge en besparelse på kr., hvorfor budgettet for 2015 er på 2,4 mio. kr. Dog indeholder tallet i TAB 2015 overførte uforbrugte midler fra Borgmestersekretariatet har derfor taget udgangspunkt i bevillingen for 2014 uden overførte midler, som er på 2,8 mio. kr.

7 Side 7 Indarbejdes en besparelse på kr., er der 2 mio. kr. til fordeling i bygdepuljerne. Dette beløb er kr. lavere end det budgetterede beløb for Beløbet på kr. overføres til konto Kassen. Dertil kommer overførte midler fra 2014 på kr. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq- Budget 2015 Det videre forløb Borgmestersekretariatet vil meddele bygdebestyrelserne s beslutning samt indarbejde konsekvenserne i budgettet. Endvidere anbefales det, at Borgmestersekretariatet i samarbejde med bygdebestyrelserne evaluerer den nuværende fordelingsmodel og eventuelt fremkommer med forslag til en ny model for 2016 inden for den nuværende budgetmæssige ramme på konto Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingerne, og at der overføres kr. til konto kassen. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen

8 Side 8 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet Revurdering af de tidligere godkendte kvalitetsstandarder/godkendelse af nye kvalitetsstandarder Til beslutning J.nr.: /2 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq har Afdelingen for Voksen og Omsorg udarbejdet kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarderne indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk 1 gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset. Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at de revurderede kvalitetsstandarder godkendes, - at følgende nye kvalitetsstandarder godkendes: for Forældre til nyfødte tvillinger og flerbørns fødsler, Café Kialaaffik og Herberget, Vedligeholdende træning, Ergonomi forflytningsvejledninger, Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet, Skærmet enhed, Kørsel til aktivitetstilbud, Hjælpemidler og boligændring, Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og endelig Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder, og - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Sagsfremstilling Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq, har Voksen og Omsorgsafdelingen udarbejdet Kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarden indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk en gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset.

9 Side 9 Der er udarbejdet revurderede kvalitetsstandarder på følgende områder: 1. Dagcenter 2. Daghjem 3. Boenheder 4. Bofællesskaber og bokollektiver 5. Hjemmehjælp 6. Ældrekollektiv 7. Alderdomshjem og plejehjem 8. Værested 9. Støttetimeordning 10. Madordning 11. Trænings- og aflastningsophold Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder på følgende områder: 12. Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Café Kialaaffik og Herberget 14. Vedligeholdende træning 15. Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Skærmet enhed 18. Kørsel til aktivitetstilbud 19. Hjælpemidler og boligændring 20. Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kørsel med handicapbus Løsningsforslag faglig vurdering Anvendelsen af kvalitetsstandarder har følgende fordele: - Kvalitetsstandarder er et politisk værktøj, hvor serviceniveauet fastsættes politisk i henhold til gældende lovgivning og ønsket politisk prioritering - Kvalitetsstandarder har til formål at synliggøre de ydelser og det niveau borgerne kan forvente fra Kommuneqarfik Sermersooq - Kvalitetsstandarder er et politisk redskab, som skaber synlighed og gennemskuelighed i serviceniveauet, hvilket medfører, at borgernes forventninger afstemmes med det politisk vedtagne serviceniveau - Kvalitetsstandarder er et arbejdsredskab for de medarbejdere, som skal udføre ydelsen, idet standarderne giver en detaljeret beskrivelse af krav til tildeling og indhold af ydelsen Forvaltningen er bevidst om, at der trods ensartede kvalitetsstandarder vil være visse forskelle i de forskellige byer og distrikter grundet muligheden for ansættelse af uddannet personale, men der vil her blive gjort en ekstra indsats i oplæring og indføring i kvalitets-standarderne, for bedst mulig at kunne leve op til kravene. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kvalitetsstandarderne er tilpasset budgettet. Dog vil en udvidelse af hjemmehjælpens tilbud betyde en merudgift, der dog vil kunne modsvares af en tilsvarende mindre udgift i forhold til, at borgerne forventes at blive længere i eget hjem. Merudgift afholdes indenfor eget budget.

10 Side 10 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning. Lovhjemmel fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. Det videre forløb Implementeringen af kvalitetsstandarderne fortsætter i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen. Bilag 1. Kvalitetsstandarder for Dagcenter 2. Kvalitetsstandarder for Daghjem 3. Kvalitetsstandarder for Boenheder 4. Kvalitetsstandarder for Bofællesskaber og bokollektiver 5. Kvalitetsstandarder for Hjemmehjælp 6. Kvalitetsstandarder for Ældrekollektiv 7. Kvalitetsstandarder for Alderdomshjem og plejehjem 8. Kvalitetsstandarder for Værested 9. Kvalitetsstandarder for Støttetimeordning 10. Kvalitetsstandarder for Madordning 11. Kvalitetsstandarder for Trænings- og aflastningsophold 12. Kvalitetsstandarder for Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Kvalitetsstandarder for Café Kialaaffik og Herberget 14. Kvalitetsstandarder for Vedligeholdende træning 15. Kvalitetsstandarder for Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Kvalitetsstandarder for Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Kvalitetsstandarder for Skærmet enhed 18. Kvalitetsstandarder for Kørsel til aktivitetstilbud 19. Kvalitetsstandarder for Hjælpemidler og boligændring 20. Kvalitetsstandarder for Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Kvalitetsstandarder for Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kvalitetsstandarder for Kørsel med handicapbus

11 Side 11 06B Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og unge og handicapområdet. Nedenfor ses en oversigt over døgntakster på handicapområdet for 2014 og Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget Aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere økonomisk pres på kommunen i Som følge af takstændringerne forventes udgifterne på døgninstitutionsområdet at stige med 4,378 mio. kr. i Pr. 1. januar 2014 overgik kommunerne fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering med økonomisk kompensation. Forvaltningen finder det derfor beklageligt, at Selvstyret først efter indgåelse af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at give døgninstitutionerne det tiltrængte pædagogiske løft som pålægger kommunerne yderligere udgifter uden kompensation. Dette forhold burde have været inkluderet i forhandlingerne i Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finansiering af den ekstraordinære store takststigning. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at ansøgning om tillægsbevilling på 4,378 mio.kr. til finansiering af den ekstraordinære store stigning i døgninstitutionstakster godkendes og, - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

12 Side 12 Sagsfremstilling Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og ungeområdet og handicapområdet. Det forventes, at takstforøgelserne vil betyde en merudgift på 4,378 mio. kr. i Handicapområdet Blandt takstændringerne finder forvaltningen særlig grund til at fremhæve to af institutionerne, idet disse ændringer får særligt store økonomiske konsekvenser for forvaltningen. Gertrud Rask Minde I den indgåede aftale anføres, at institutionen har været nødsaget til at etablere en satellit, idet der er forekommet krænkelser beboerne imellem. Derforuden ønsker institutionen at etablere et dagtilbud, som indbefatter bageri/køkkenfunktion samt flere aktiviteter med beboerne. Til dette formål øges personalet med: 1 ny afdelingsleder for selvstændig afdeling, 5 nye medhjælperstillinger, 1 afdelingsleder for værksted (bageri/køkken), 2 nye værkstedsmedhjælperstillinger, 1 ny faglærerstilling, 3 nye rådigheds vagter i vagtværelse og 1 ny vågen nattevagt. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter i 2015: Øgede lønudgifter: 2,902 mio. kr. Øgede driftsudgifter: kr. Dette resulterer i en stigning i døgntaksten fra kr. til kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 4 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på kr. i Sungiusarfik Aaqa Det anføres i aftalen, at Sungiusarfik Aaqa gennemfører en større strukturændring. Der ønskes en udvidelse af personalenormeringerne samt etablering af faste kurser for Medarbejderne, i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter for 2015: Øgede lønudgifter 4,180 mio. kr. Øgede driftsudgifter: kr. De øgede lønudgifter dækker: 10 nye pædagogstillinger, 2 nye medhjælperstillinger og 2 nye vågne nattevagter. Øgede driftsudgifter dækker: Kurser for medarbejderne i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette resulterer en stigning i døgntaksten fra kr. til kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 13 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på 1,955 mio. kr. i 2015.

13 Side 13 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere pres på kommunerne i 2015 set i lyset af, at Kommunerne er overgået fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering 1. januar Det forventes, at aftalen vil betyde en merudgift for kommunen på 4,378 mio. kr. i I denne forbindelse finder forvaltningen det bemærkelsesværdigt, at flere af ovennævnte døgninstitutioner netop i år, efter indgåelsen af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at øge budgetterne i så stort et omfang. Det være sig i form af omstrukturering, forøgelse af kapaciteten eller igangsættelse af nye aktiviteter. Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finasiering af den ekstraordinær store takststigning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Med udgangspunkt i antal betalte pladser på døgninstitutionerne i 2014 har forvaltningen beregnet de forventede øgede udgifter i 2015 i forhold til 2014: Gertrud Rask Minde Takst 2014 Takst 2015 Difference Takst Antal Beboere 4 Aaqa, Nuuk Takst Antal Beboere 13 Handicapsatellit, Uummanaq Takst Antal Beboere 1 Prinsesse Margrethes Børnehjem Takst Antal Beboere 5 Røde Kors Børnehjem Takst Antal Beboere 0 Ivaaraq, Qaaortoq Takst Antal Beboere 3 Palleq, Paamiut Takst Antal Beboere 5 Elisibannguaq, Maniitsoq Takst

14 Side 14 Antal Beboere 5 Ikinngut, Ililussat Takst Antal Beboere 4 Sulupaluk, Uulineq Takst Antal Beboere 5 Aja Beboer 1 Sikrede institution (Gule hus) Takst Antal Beboere 1 Totalt Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Det anbefales, at udvalget godkender forvaltningens ansøgning om en tillægsbevilling på 4,378 mio. kr. og videresender denne til og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Forvaltningen intensiverer arbejdet med hjemtagelse af handicappede til kommunale tilbud, hvor Kommunen kan tilbyde og/eller etablere tilbud, af tilsvarende kvalitet, der tilgodeser borgernes behov og ønske om evt. hjemtagelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: - Udvalget godkender indstillingerne med bemærkning om, at kommunen bør underrettes i sådanne økonomiske sager i god tid, således at sagerne kan medtages i budgetbehandlingen samt at kommunen bør undersøge muligheden for at etablere nye døgninstitutioner i Grønland, og ønsker afholdelse af en temadag med MIA og inviterer Naalakkersuisut for Socialområdet ved Selvstyret og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Aftale om døgninstitutionstakster Takstberegning

15 Side 15 06C Taksts ændringer på alders- og førtidspension Til beslutning J.nr.: / Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Dette betyder også, at de forslåede takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension der blev indstillet til godkendelse på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2015 kan endelig godkendes Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at taksterne fra Selvstyret tages til efterretning, - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering, - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar I forbindelse med Budget 2015 udsatte Kommunalbestyrelsen godkendelse af rådighedsbeløbet til alders- og førtidspensionister med baggrund i at det nye cirkulære for pension endnu ikke var modtaget i Kommunen Beregning af forventet forbrug inklusiv refusion i 2014 samt beregning af forbrug inklusiv refusion i 2015, viser, at der vil ske: - en mindre stigning i forbruget på konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/ på 171 t.kr i 2015, hvilket skyldes et fald i refusion fra Selvstyret som konsekvens af et faldende antal borgere, der tildeles førtidspension efter denne bestemmelse. - et fald i forbruget på konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/ på 2,323 mio. kr., der dels skyldes at flere førtidspensionister overgår til alderspension og at tildelingen af førtidspension er blevet indskærpet bl.a. ved brugen af arbejdsprøvning. - en mindre stigning i forbruget på konto 47-01, alderspension, hvilket skyldes stigning i antallet af ældre og en heraf stigning i refusion fra Selvstyret.

16 Side 16 Se nedenstående tabeller. Løsningsforslag faglig vurdering Nedenstående tabeller viser forventet forbrug og refusion i ultimo 2014 ved nuværende takster og forventet forbrug i 2015 ved nye takster samt budget Konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 25,405 25,000 Beregnet refusion -22,075-21,497 I alt 3,331 3,502 2,262 Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der en mindre budgetoverskridelse. Denne vil kunne reguleres ved omfordeling mellem forvaltningens konto 4 konti. Konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 58,170 53,601 Beregnet refusion -27,659-25,413 I alt 30,511 28,188 39,301 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. Konto 47-01, alderspension: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 104, ,725 Beregnet refusion -91,537-97,095 I alt 13,332 14,030 16,568 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. På kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2014 blev beslutningen om vedtagelse af takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension udsat indtil kommunen havde vedtaget Selvstyrets udmelding herfor. Da denne nu forelægger, kan den endelige vedtagelse finde sted, således: - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til ØU og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

17 Side 17 - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension Det videre forløb Efter behandling i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, sendes sagen videre til til orientering. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen Tidligere beslutning Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, beslutning den 8. januar 2015: - Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, med bemærkning om, at de også ønsker orientering om rådighedsbeløb ved offentlighjælp til næstkommende møde. Bilag 1. Nyt cirkulære for alderspensioner gældende fra 1. januar Nyt cirkulære for førtidspensioner gældende fra 1. januar 2015

18 Side 18 06D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 til 31. december De indførte ændringer vurderes at øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd samt øge målbarheden og synligheden af aktiviteterne. Endvidere pålægges Sermersooq Erhvervsråd at yde erhvervsrådgivning i hele Kommuneqarfik Sermersooq fra Nuuk. Sagen er behandlet på møde i udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for og Kommunalbestyrelsen: - at forslag til ny servicekontrakt godkendes, og - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 indtil 31. december Aftalen afløser således forlængelsen af nuværende aftale, der løber frem til 31. marts De væsentligste ændringer i forhold til nuværende kontrakt fremgår nedenfor: - Sermersooq Erhvervsråd foretager ikke kapitalformidling, og forestår ikke drift af igangsatte projekter. - Der skal indarbejdes effektmålinger af gennemførte aktiviteter. - Udbetaling af servicebidrag ændres fra kvartalsvis til månedsvis. - Erhvervsrådet pålægges at overtage erhvervsrådgivning på østkysten fra Destination East Greenland. - Der nedsættes en administrativ styregruppe med medlemmer fra ISI, SAI og Sermersooq Erhvervsråd. Det er fundet nødvendigt at præcisere, at Sermersooq Erhvervsråd foretager erhvervsrådgivning og ikke kapitalformidling eller igangsættelse af projekter o. ligne., da man herved synliggøre formålet med fonden og de aktiviteter som fonden skal beskæftige sig med. Med henblik på en tydeliggørelse og synliggørelse af fondens aktiviteter, er erhvervsrådet blevet pålagt at gennemføre effektmåling af sine indsatser, hvor det er muligt. Erhvervsrådet er blevet pålagt at rapportere herpå kvartalsvis. Det foreslås at ændre udbetalingen af servicebidragene til erhvervsrådet således, at det sker månedsvis. Herved tilsikres en mere jævn kapital tilførsel til erhvervsrådet.

19 Side 19 Det er tidligere blevet besluttet af Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, at Sermersooq Erhvervsråd skal overtage erhvervsrådgivningen fra Destination East Greenland. Dette er blevet drøftet med erhvervsrådet, der har accepteret opgaven. Opgaven løses fra Nuuk med et antal ikke nærmere definerede rejser til østkysten. Desuden nedsættes der en administrativ styregruppe med medlemmer fra Sermersooq Erhvervsråd, ISI og SAI der mødes hver anden måned. Formålet hermed er at styrke samarbejdet herunder informations- og vidensudveksling erhvervsrådet og kommunen imellem. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte ændringer i servicekontrakten vil øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd til gavn for erhvervslivet. Forvaltningen vurderer også, at målbarheden og synligheden af aktiviteterne øges ved pålægge Sermersooq Erhvervsråd at foretage effektmåling af sine aktiviteter samt rapporter om dette. Udbetaling af servicebidragene til Sermersooq Erhvervsråd vil ikke få nogen konsekvenser for kommunen. Endvidere pålægges erhvervsrådet at overtage erhvervsrådgivningen fra Designation East Greenland, hvilket skal styrke den kommunale indsats på turist- og erhvervsområdet på østkysten. Nedsættelsen af den administrative styregruppe vil medvirke til at øge kommunikation og samarbejde mellem kommune og erhvervsrådet samt koordineringen af erhvervsrelaterede indsatser, herunder brugen af bygde- og yderdistriktsmidler. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Servicekontrakten er indeholdt i kommunens budget. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Ved endelig godkendelse af Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd, indgås denne med en varighed af 3 år. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ingen bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: - udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd

20 Side 20 06E Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Trækkes Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) (suppleant) pr.telefon Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA)(suppleant) pr.telefon Martha Abelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. Referat

Kommunalbestyrelsens. Referat Forside ns Referat Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to 06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to Til beslutning J.nr.: 01.07.12. Forvaltning for Velfrd, Arbejdsmarked og Erhverv direktor Grethe H. Nielsen

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 19. jan. 2016 Forside Referat Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. video Tim Serritslev (S) pr. video Vittus

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere