Evaluering Forårs SFO 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Forårs SFO 2017"

Transkript

1 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde mellem daginstitutioner og skoler. Der blev udarbejdet en handleplan for hver Forårs SFO, hvor der var beskrevet alle aktiviteter inden opstart den 1.april 2017 samt en beskrivelse af hvordan de forventede Forårs SFOen skulle forløbe. Forårs SFOen er veloverstået og der er blevet udarbejdet en evaluering så det er muligt at videreudvikle og dele positive erfaringer samt arbejde videre med de udfordringer der har været. Spørgeskemaundersøgelsen Konsulent fra Opvækst og Læring har udarbejdet og gennemført en spørgeskemaundersøgelsen. Alle involverede medarbejdergrupper er blevet spurgt, herunder ledelsen i daginstitutioner (private og kommunale), Forårs SFO leder, personale i Forårs SFO og skoleleder. Derudover er forældre og børn i Forårs SFO blevet spurgt. Der er udarbejdet et spørgeskema til hver medarbejdergruppe samt forældre hvor der også indgik spørgsmål til børnene i Forårs SFO. Inden undersøgelsen blev igangsat, blev alle dagtilbuds- og skoleledere gjort opmærksom på, at denne undersøgelse ville blive udsendt medio juni. Derudover blev de gjort opmærksomme på vigtigheden af, at de selv og deres personale fik besvaret spørgeskemaerne, således grundlaget for evalueringen ville være brugbart, og dermed en bedre mulighed for videreudvikling af Forårs SFOen til Svarprocent I skema 1 kan svarprocenten fra de adspurgte grupper aflæses. Svarprocenten er forholdsvis lav blandt de adspurgte medarbejdere, hvor forældre- og børnegruppen er fint repræsenteret. Skema 1: Antal adspurgte informanter Informanter Antal adspurgte svarprocent Skoleleder % Dagtilbudsleder (Kommunalt) % Dagtilbudsleder (Privat) % Forårs SFO leder % Personale i Forårs SFO % Forældre + børn % Svarprocenten skal være 50 % og gerne højere, for at have et godt grundlag at evaluere ud fra. I denne undersøgelse er svarprocenten til den lave side. 1

2 Planlægningen af Forårs SFO I analysen af besvarelserne i spørgeskemaerne, er det tydeligt, at der er blevet igangsat mange initiativer for at være så forberedt som muligt til opstart af Forårs SFO den 1. april. Der er blandt andet blevet udarbejdet handleplaner. De fleste skoler og daginstitutioner har arbejdet tæt samme omkring dette. Undersøgelsen viser at daginstitutionsledere, Forårs SFO personale og ledere er generelt enige om, at der har været et godt samarbejde omkring planlægning og opstart af Forårs SFOen. Forældrene til børn i Forårs SFOen er til dels enige i, at skole og dagtilbud har samarbejdet omkring at planlægge Forårs SFO. I model 1 kan forældrenes besvarelser aflæses. Model 1: Forældres udsagn omkring samarbejde på tværs af skole og dagtilbud Spørgsmål: Jeg oplever som forældre, at børnehave og skole samarbejder om at planlægge et kvalificeret tilbud til mit barn Det kan aflæses i Model 1, at der er 8 % som ikke er enige i, at der har være et godt samarbejde og 16 % som hverken er enige eller uenige. Disse besvarelser kan indikere, at forældrenes oplevelse har manglet en sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole eller et udtryk for manglende kommunikation i overgangen fra børnehave til skole, idet de ikke syntes eller ikke ved om der har været samarbejde omkring at planlægge et kvalificeret tilbud til børnene i Forårs SFO. Der er en generel opfattelse af, blandt det faglige personale i daginstitutioner og skole, at overleveringen af børnehavebørn til Forårs SFO har været god. Personale fra Forårs SFO og børnehave inklusiv ledere har deltaget i de fleste oveleveringer. Der er få som har beskrevet at de har overleveret til læreren i 0. klasse, dog beskrives det også, at dette vil ændres til næste år og her vil overleveringen blive mellem børnehave og Forårs SFO. Flere har valgt at inddrage AKT, læsevejleder, forældre og andre fagspecialister i overleveringer med børn med særlige behov. Størstedelen af forældrene er enige i, at der har været en god overlevering, men der skal stadig være opmærksomhed på den gruppe som ikke har den oplevelse. Der er samlet 7 % som er uenige og 12 % som hverken er enige eller uenige i at der har været en god ovelevering. 2

3 Model 2: Forældrebesvarelser omkring overlevering fra børnehave til skole Spørgsmål: Jeg oplever som forældre, at børnehave og Forårs SFO samarbejder om, at der er en god og glidende overgang fra børnehave til Forårs SFO Besvarelserne fra forældrene kan indikere at, der ikke er tilstrækkelig information mellem forældre og institution. I besvarelser kan det læses at alle daginstitution har gennemført overleveringer på alle børn. Barnet i Centrum er blandt andet udviklet til at sikre den gode overlevering og overgang fra daginstitution til skole. Derudover viser projektet Styrkede overgange, gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut 2016, at overgangen fra børnehave til Skole og SFO er vigtig for barnets trivsel og videre udvikling i skoleregi. Udover overleveringssamtalerne har der også været andre tiltag, som er med til at gøre overgangen fra børnehave til Forårs SFO lettere for børnene. Børnehaverne har været på besøg i Forårs SFO og skolen, og omvendt har de fleste børnehaver haft besøg af personale fra Forårs SFOen. Derudover har daginstitutionerne gjort en indsats, for at gøre børnene klar til Forårs SFOen, ved at samle de kommende skolebørn i grupper. Her har der været fokus på forskellige aktiviteter, som for eksempel skoleforberedende aktiviteter, arbejde på at være selvhjulpen, modtage kollektive beskeder samt fokus på de sociale kompetencer. Derudover er der flere børnehaver, som har haft mulighed for, at sende en medarbejder med de første par uger i Forårs SFOen, eller har haft en medarbejder som har være ansat i Forårs SFOen. Endvidere har alle skoler med Forårs SFO, afholdt minimum et forældremøde/åbent hus inden opstart den 1. april Hverdagen i Forårs SFO Det er tydeligt, at de fleste Forårs SFOer, har haft et stort fokus på, at lave en struktureret og indholdsrig hverdag for børnene i Forårs SFOen. Der igangsat mange forskellige aktiviteter, som for eksempel Legeøen, kreative aktiviteter, musik, lege ude og inde, ture ud af huset, højtlæsning, bevægelse, motorik og madlavning. Derudover har der været meget fokus på det sociale, samarbejde, trivsel, lære skolen at kende, skabe tryghed og skabe nye relationer med andre børn i Forårs SFOen eller i de andre klasser på skolen. 3

4 De fleste Forårs SFOer har en fastlagt dag, som er struktureret som nedenstående: Morgen: Formiddag: Middag: Børnene møder ind og starter stille og roligt, ofte sammen med de andre SFO børn Tid til forskellige aktiviteter som nævnt ovenover eller fri leg Spiser madpakker sammen eller i grupper eventuelt med historielæsning Eftermiddag: tid til leg inde og ude, og senere støder de andre SFO børn til. De fleste Forårs SFOer følger skolens frikvarter, og derved bliver børnene vandt til at lytte efter klokken. Derudover anvendes der meget visuelle instruktioner som farve- og billedkort, der fortæller om dagens aktiviteter eller gruppeinddeling. Flere har valgt at besøge 0. klasse flere gange, inden børnene starte i 0.klasse. Personalet og leder i Forårs SFO, oplever at børnene er glade for at gå i Forårs SFO. I undersøgelsen er der 100 % enighed blandt personalet, omkring dette. Børnene har også haft mulighed for at udtrykke, om de er glade for at gå i Forårs SFO. Model 3: Børnene giver udtryk for, om de er glade for at gå i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg er glad for at gå i Forårs SFO I ovenstående model, kan det aflæses, at der er 1 % som ikke er glad for at gå i Forårs SFO og 11 % som ikke ved det. Der er 87 % som giver udtryk for, at de er glade for at gå i Forårs SFO, og dette er meget tilfredsstillende. Det er stadig vigtigt, at huske den lille andel som ikke ved eller ikke er glade for at gå i Forårs SFO, da der kan være vigtige grunde til at denne oplevelse er hos barnet, som for eksempel for få planlagte aktiviteter. Børnene i Forårs SFO har også haft mulighed for at fortælle om de har fået nye kammerater, glade for at være sammen med de voksne i Forårs SFO, laver sjove og spændende ting eller lærer nye ting. Dette kan aflæses i nedenstående modeller. Model 4: Nye kammerater i Forårs SFO 4

5 Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg har fået nye kammerater i Forårs SFO Model 5: være sammen med de voksne i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg kan lide at være sammen med de voksne i Forårs SFO Model 6: laver sjove og spændende ting i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Vi laver sjove og spændende ting i Forårs SFO Model 7: lærer nye ting i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg lærer mange nye ting i Forårs SFO Der er en stor del af børnene som giver udtryk for, at de oplever de adspurgte ting positivt. Derudover kan det aflæses, at der en lille andel af børnene som ikke kan eller ikke ved om de kan lide at være sammen med de voksne, som ikke syntes de laver sjove og spændende ting samt ikke syntes de lærer mange nye ting i Forårs SFO. Denne gruppe repræsenterer kun en lille andel af respondenterne, er det stadig vigtigt for Forårs SFOen, at være opmærksom på denne gruppe, da denne gruppe kan minimeres yderligere. Det kan for eksempel være, som tidligere nævnt, at der skal være flere planlagte aktiviteter i hverdagen. Information til forældre 5

6 Der er blevet gjort mange tiltag, i de forskellige Forårs SFOer, vedrørende daglig information til forældrene. Der er blandt andet arbejdet med nyhedsbreve, forældreintra, opslag på opslagstavle eventuelt ved brug af billeder af hverdagen, tid til dialog hver morgen når der afleveres, generelt god tid til at sige goddag og farvel. En udfordring som bliver nævnt af personalet i Forårs SFO er, at der i ydertimerne ikke altid er personale fra Forårs SFOen, da børnene er blandet med de andre børn, som går i den almindelige SFO. Der er forældre som ikke er aktive på forældreintra eller som ikke aktivt opsøger en pædagog fra Forårs SFOen, vil det være svært at sikre den daglige information og kommunikation med. Her er det vigtigt at personalet i Forårs SFO er opmærksomme på at få talt med forældrene som ikke opsøger personalet. I besvarelserne fra forældrene er der 11 % som uenige og 12 % der hverken er enige eller uenige om, at der er løbende information og dialog med personalet i Forårs SFO. Dette kan betyde at der er behov for et ekstra fokus på kommunikation med forældrene. Der skal være tid til at have den daglige dialog med forældrene, til besvarelser af spørgsmål, men også en generel snak omkring, hvordan dagen er gået for deres barn. Overgang til skole Personalet i Forårs SFO har generelt haft et stort fokus på, at forberede børnene på overgangen til 0. klasse og dermed gøre overgangen så let som muligt. Der er flere Forårs SFOer, der har pædagogisk personale som følger med over i 0. klasse til understøttende undervisning. Der har været mundtlige overleveringer fra SFO personale til læren i 0. klasse, besøg i den kommende klasse, hvor børnene har set deres kommende 0. klasselokale. Derudover har der været afholdt byttedage, så 0. klasse er i Forårs SFOen, og Forårs SFO børn er i 0. klasse og her har børnene mødt deres kommende lærer. Der har været afholdt forældre- og/eller informationsmøde, hvor det var muligt at høre om 0. klasse. Derudover har det været muligt at arbejde med, at skabe tryghed for børnene. Desuden er alle de aktiviteter der er igangsat hver dag, og så med til, at skabe en god og glidende overgang for børnene, når de skal starte i 0. klasse. Model 8. Respondenternes vurdering af overgangen fra Forårs SFO til 0. klasse Spørgsmål: Oplever du at børnene får en bedre overgang fra børnehave til skole ved at gå i Forårs SFO? 120% 100% 100% 100% 86% 80% 64% 63% 60% 40% 30% 22% 14% 20% 7% 6% 8% 0% Daginstitutionsleder SFO personale SFO leder skoleleder forældre Antal Respondenter Daginstitutionsleder 14 SFO personale 27 SFO leder 9 Skoleleder 2 Forældre 86 Ja Nej Ved ikke 6

7 I ovenstående model kan det aflæses, at der er stor enighed om, at Forårs SFO har en positiv effekt for børnenes overgang til 0. klasse. Personalet i Forårs SFO beskriver, at det er positivt for børnene at gå i Forårs SFO, eftersom de bliver trygge ved skolen og personalet/lærerne inden de starter i 0. klasse. Derudover får børnene mulighed for, at lære hinanden at kende, inden de starter i 0. klasse. Dette gælder især for de skoler, hvor de får børn fra flere forskellige børnehaver. I april er der mere roligt på skolen, og derfor er der god tid til at tage sig af børnene, og mere ro til at byde børn og forældre velkomne på skolen, hvor det i august ofte er mere hektisk på skolen omkring skolestart. Der er en andel af respondenterne som ikke mener eller ikke ved om overgangen til 0. klasse bliver lettere ved at gå i Forårs SFO. Dette kan blandt andet skyldes, at der er børn som bliver afleveret tidligere end hidtil, og derfor ikke helt er parate til at komme på skolen. Disse børn kræver mere af personalet i Forårs SFOen, det nævnes at disse børn, ville have været mere klar til overgangen til skolen, hvis de var blevet i børnehaven ind til start i 0. klasse. Derudover kan det være udfordrende, at overlevere til skolerne, når der er mange forskellige skoler, børnene bliver overleveret til og ikke alle skoler er med på at mødes til disse overleveringer. I model 11 kan det aflæses at størstedelen af børnene glæder sig til at starte i 0. klasse. Dette betyder at børnene glæder sig til at starte i skole og at Forårs SFOen har fastholdt børnenes glæde til at starte i skole. Model 11. glæder børnene sig til at starte i 0. klasse Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg glæder mig til at starte i 0. klasse Hvilken betydning har en Forårs SFO for børnehave og skole En Forårs SFO, får en betydning for både skole og børnehave, idet årshjulet for hvornår børnene overgår til skolen ændres. Dette bevirker at børnegruppen bliver yngre, og derved skal det pædagogiske årshjul ændres i børnehaven og tilpasses den nye og yngre børnegruppe. Der er flere som nævner, at læring og rollemodel fra de helt store børn i børnehaven til de mindste bliver anderledes, og det bliver beskrevet som en mangel i hverdagen. Endvidere har det betydet, at børnehaverne har flest børn i vinterhalvåret og det kan give udfordringer for de daglige aktiviteter. Den positive effekt der bliver nævnt blandt dagtilbudslederne er, at det har øget det lokale samarbejde mellem skole og børnehave, og det har været og er meget lærerigt. Skolens personale beskriver at en Forårs SFO giver børnene en god opstart på skolelivet, og det har øget samarbejdet med de lokale børnehaver. De steder hvor det pædagogiske personale er fulgt med fra børnehaven til Forårs SFOen, har det været lærerigt for skolens pædagogiske personale. 7

8 Optimering til næste Forårs SFO i 2018 Det er første gang der har været Forårs SFO i kommunen, og derfor er der elementer der kan ændres eller gøres bedre og/eller anderledes til næste år. Personalet i børnehave og Forårs SFO nævner blandt andet, at der skal være et godt samarbejde mellem almindelig SFO og Forårs SFO. Herudover skal personalet i Forårs SFO være bedre til at besøge børnene i børnehaven. Personalet i børnehaven vil være opmærksomme på at få tilpasset årshjulet til at store gruppen er lidt yngre end tidligere. Både fra børnehave og Forårs SFO skal der være endnu mere information og samarbejde med forældrene, så alle er trygge ved at deres børn skal starte i Forårs SFO. Udfordringer i Forårs SFO 2017 Det bliver nævnt fra alle de adspurgte personalegrupper, at der har været udfordringer og mangler ved dette års Forårs SFO. Det er blandt andet, at der har været usikkerhed omkring børn der skal i modtageklasse, skal de være i en almindelig Forårs SFO hele dagen? Der er børn som får bevilliget buskort når de starter i 0. klasse, men som ikke har fået det bevilliget i Forårs SFO. Dette kan være en udfordring for nogle familier. Endvidere er der mange af respondenterne som har nævnt, at der er børn, som har behov for understøttelse i hverdagen. De har haft understøttelse i børnehaven og fået det bevilliget til 0. klasse. Perioden i Forårs SFO er der ikke afsat midler, til at give disse børn understøttelse. Frister for skoleudsættelse, indstilling til specialklasser og tilmelding til skole passer ikke længere til det nye årshjul, der er kommet i forbindelse med at Forårs SFOen er iværksat. Der er flere som nævner, at der med fordel godt kan arbejdes mere med planlægningen af aktiviteter og eventuelt flere skolerelaterede opgaver samt mere struktur i hverdagen i Forårs SFOen. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt til hvilke mangler der har været. Der er nævnt følgende mangler: Afklaring med børn til modtageklassen Buskort når man går i Forårs SFO Der er ikke afsat midler til de børn som har et behov for understøttelse Indskrivning til skolerne er for sent, i forhold til at planlægge personalegruppen i Forårs SFO Administrativt er det en udfordring at børnene i Forårs SFO ikke er registreret i TEA Flere møder omkring de børn med særlige behov og overlevering fra AKT og læsevejleder til skolen Afsat tid til at personalegruppen i Forårs SFO samlet kan forberede sig Viden om de økonomiske rammer Det er vigtigt at disse mangler og udfordringer bliver drøftet fremadrettet, så der er mulighed for at tilbyde en så god Forårs SFO som muligt. Udfordringer som administrationen i Center for Opvækst og Læring kan have indflydelse på, er blevet drøftet. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med buskort til børn i Forårs SFO, idet Forårs SFOen følger børnehavnes åbne- og lukketider. Endvidere vil der ikke blive tilført flere midler til de børn som har et behov for understøttelse i Forårs SFO. Ifølge lovgivningen er det skolens ansvar, ud fra inklusionsmidlerne, at sikre den nødvendige understøttelse af et barn når der er et behov. Det vurderes at de inklusionsmidler skolerne allerede i dag får tilført, kan dække den understøttelse der må være behov for i Forårs SFOen. Herudover vil frister for indskrivning til skolen, henvisning til specialklasse og skoleudsættelse ikke ændres, 8

9 eftersom der er gode indikationer fra tidligere år, for hvor mange børn der vælger de forskellige skoler i kommunen. Samtidig vurderes det, at det stadig er nyt med Forårs SFO og det vil være lettere at etablere personalegruppen for Forårs SFO i år 2 og 3. Med hensyn til afklaring af børn til modtageklasse, vil det være en individuel vurdering fra barn til barn. Det kan være en mulighed, at relevante fagfolk fra administrationen, udarbejder forskellige anbefalinger vedrørende afklaring af modtageklassebørn, og de anbefalinger kan fagfolk ude i daginstitution og skole benytte sig af. Det bedste råd til andre som arbejder med Forårs SFO Der er beskrevet mange gode råd til, hvordan det videre arbejde med en Forårs SFO kan se ud. Respondenterne nævner følgende erfaringer og gode råd, som andre kan lade sig inspirere af. Klarhed om mål, realistiske tidshorisonter og afklaring af alle de praktiske ting Tæt samarbejde mellem børnehave, skole og SFO Tal om økonomi i forbindelse med planlægningen af Forårs SFO Vær opmærksom på en god personaledækning i løbet af dagen God tid til planlægning Benyt de sidste to måneder i børnehaven til mange besøg i Forårs SFOen Send personale med i børnehaven de første 14 dage eller personalet kan fortsætte i Forårs SFO God overlevering af børnene Skabe forældretryghed, god information og tidlig forældreinddragelse Skab plads til leg og den læring der er heri Skift mellem skoleopgaver, kreative aktiviteter, bevægelse og tværfaglige dage Benyt Legeøen som børnenes første skoleforberedende bog Stort fokus på venskaber og fællesskaber Del børnene op i mindre grupper Samtaler med forældrene en form for skole/hjem samtale Mange små pauser Husk det er små børn som kommer til skolen Hold det enkelt for børnene 9

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN PROGRAM Velkomst Spurvelundskolen - ved Stefan Kelstrup, skoleleder Spurvelundskolen Forårs SFO - ved Helle Jørgensen, pædagog i

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Børneinstitutionen Høgevænget 27. marts 2015 Leder: Rikke Bruun Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Evaluering delmål 2013-2015 Tema: Læreplans temaet i 2013 er årstiderne. - Vi vil udforske de mange og

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole Distrikt Als Nord Når dit barn skal i skole SKOLESTART 1 2 Kære forældre Nu er tiden inde til, at du og børnehavens kontaktpædagog snakker sammen om dit barns skolestart til sommer. Dette hæfte giver dig

Læs mere

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Samarbejdsaftale 2016-2017 Den gode overgang Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Venner på vejen Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Værdier: - Åbenhed og samarbejde mellem børnene, forældrene, Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen er til stor

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Plan for overgange Evaluering 2012 Baggrund for evalueringen Af Overgangsplan fra daginstitution til fritidsinstitution og skole fremgår det, at udvalget vedrørende

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

At lege er at lære..at lære er at lege

At lege er at lære..at lære er at lege At lege er at lære..at lære er at lege Vi tilstræber i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, at skabe en

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM I landsbyordningen Engum arbejder vi i sagens natur tæt sammen. Børnene fra børnehaven deltager i alle aspekter af skolens hverdag hvor det

Læs mere

Velkommen til Åløkkeskolen

Velkommen til Åløkkeskolen Velkommen til Åløkkeskolen Præsentation Mette, pædagog Susanne, pædagog Rudi, pædagogisk assistent Mathias, pædagogmedhjælper Julie, pædagogmedhjælper Jeppe, PAU studerende Søren, SFO leder Værdigrundlag

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. September 2010 Kære forældre Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Det er noget stort at

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune - Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune Indledning Overgangen fra daginstitution til skole og fritidstilbud er en betydningsfuld fase i børns liv. Med indførsel

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO December 2015 Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO Skolens værdigrundlag Vision for Bording Skole Bording Skole er skolen og arbejdspladsen, hvor alle børn, unge og medarbejdere er glade

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

* Tlf * fax * * * * *

* Tlf * fax * * * *  * *Frederiksværk Skole* * Tlf. 4772 1566 * fax 4796 1929 * * frederiksvaerkskole@halsnaes.dk * * www.frederiksvaerkskole.halsnaes.dk * Mini-SFO forløbet: Målet med mini-sfo er at sikre en god overgang fra

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Finderuphøj Special SFO Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: fra 5 18 år SFO er op delt i to grupper hver dag. Indskoling

Læs mere