Premierminister George Papandreou's opslagstavle HUSK: MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr maj 42.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Premierminister George Papandreou's opslagstavle HUSK: MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 28 12. maj 42."

Transkript

1 MOK.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr maj 42. årgang Issn Overfør pension til kontonr.; Bank of Switzerland Michelle Obama: XOXO Husk løn fra maj!! Skylder mig: Obama: En Faxe Kondi HUSK: Hæv skatterne Ring til: Stein Bagger Jeg skylder: IMF: 30 mia. euro Dora: 100 euro Resterende EUlande: 80 mia. euro IMCC: 50 DKKR HUSK: Hæv pensionsalder med 14 år Mig og Hillary!! ) Premierminister George Papandreou's opslagstavle

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Mia-Joe/MOK.red. Denne redaktion Onsdag: Torsdag: MOK nr 28, årgang 42 udkommer Filmaften m. studenterpræsten, se s. 4 KRISTIN-HIMMEL-FARS-DAG, MAND! Fredag: StudieServiceCenteret holder lukket, se s. 14 Lørdag: 3om1-møde brunch-version, se s. 9 FAJL Fisketur, se s. 9 Søndag: Mandag: Tirsdag: En uge til MOK kommer hjem fra MOK-weekend MOK's DEADLINE Mia Joe er nu igen et sted i Danmark, på Hillerød eller et andet sted som fx hjemme eller muligvis ikke hjemme. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning , 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning , (TKO: Lili Hansen), 4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf mail: 1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf , mail: 2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf mail: 3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf , mail: 10. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 11. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf mail:

3 S Ugens Vampevasere Forord: I denne uge vil vi gerne takke Freet og resten af fredagsbaren. Men ikke så meget Grækenland. De er virkelig dårlige til økonomi. Derudover en opfordring til alle: sælg sælg sælg! Derudover er gamle ting ved at være retro igen. Såsom askeskyen fra Island, der har lukket Barcelonas lufthavn igen samt at stave Substantiver med stort. Sluttelig tak til Jay for at være så cool, at han laver vand til is i disse varme tider. Kasper Aagaard, Anders Gullach & Henrik ØhH Abegalobaniramolaktrafebytalavovskimandugiludifutiskatiqueltifafumani (noun.): Medicinsk betegnelse for trangen til slå rekorden for Længste Ord i det Danske Sprog. Hvis man kan sige dette ord udenad må man springe køen til 1. fredagsbar i januar. Andoperet(adj.): At være så imponeret, at man tisser i bukserne. Blor (adj.): Når en din mor -joke viser sig at være en korrekt observation. Bupulere (verb.): At kigge op i loftet, for at finde ud af, at man befinder sig udendørs og herved opdage den vidunderlige nattehimmel. Cöløper (noun.): En svensker, der ikke kan dansk efter 3 år i Danmark. Glandula awesomodeus (noun.): Denne glandula laver awesome-sauce. Når man tragter øl vil først ventriklen fyldes med øl og GØGL dernæst gl. awesomodeus, dvs. jo større gl. aweso- modeus man har, jo mere er man i stand til at aflaste ventriklen i en presset tragtsituation. Awesomoditis kan opstå, hvis man knækker sig for meget (over 2 liter om dagen), drikker for mange let øl (over 2 liter om dagen) eller plukker for mange blomster (også 2 liter). Symptomer involverer nedsat humør samt evne til at tragte. Behandles ved at lade patienten tragte flere øl, helst giraf el. stærkere. Også selvom de er mout (se denne). Itsos (noun.): Pige, der sidder på folks blære. Lækre piger bliver siddende længere tid. Kebar (noun.): Nøgen kebab. Dvs. uden omkringliggende pan- dekagebrødting. Klakski (adj.): Når en væg mangler noget. Klavistok (noun.): En profet, der bagudsiger fortiden. glimrende historikere. Lakter (noun.): En person, der går i skakten alene. Lenesere (verb.): At være clairvoyant og ringe til lægen for at ori- entere om, at man muligvis bliver syg snart. Men kun måske, man er ikke helt sikker Nogle kalder også det at lenesere for at være en hallucinerende hypokonder. MAM (verb.): Missing A Murray (tragt). 3 Mout (adj.): At være det modsatte af tørstig. F.eks. er man mout efter en tetratragt med giraf. Monicare (noun.): Når Christopher Vissing får for lang snor. Bør undgås. Nukrumni (noun.): En fyr, der på lang afstand ligner en lækker pige. Viser sig at spille rollespil i weekenden. Plauka (noun.): Medicinsk betegnelse for en forkølet drage. Pösk (noun.): En person, der siger goddag med venstre hånd. Refinament (noun.): Sjællandsk overklasse-pis. Ropapangere (verb.): At sige, at der ikke må blive lavet vampevasere om en selv. Monik(c?)a fra hyggeren til fredagsbar, lyshåret. Skoffer (verb.): At ofre et lam, men så var det i virkeligheden et får. Vildt pinligt. Strimusk (adj.): At være unødvendig striks omkring regler. Trambere (verb.): At slå sten-saks-papir om, hvem der skal operere en patient. Umöle (verb.): At holde en person fra at drikke øl. F.eks. fordi han ikke har nogen penge. Vatre (verb.): At tragte vand. Sindssygt god måde at rehydrere på. Husk dog elektrolytter. Må gerne gøres alene. Zalere (verb.): At have fingre eller høretelefoner i ørene for at undgå at deltage aktivt i en samtale. I Draco Malfoys fantasi eksisterede et andet univers, et utopia, hvor alle hans kvaliteter var styrkende for hans sociale status...

4 4 Åbningstider for våd studiesal Maj/Juni Husk selv handsker. - Studiekort skal fremvises. - Ret til ændringer forbeholdes. Vi ses i kælderen Mvh studiesalsvagterne Frederik (FH), Kirstine(KK), Simon(SA) og Anders(AM). Kristeligt set er dette udtryk for synd: at være sig selv nok. At være lukket inde i sig selv. Sandheden om os selv er at vi er mere end os selv. Fuldstændige bliver vi i kærligheden. Der overskrider vi os selv og der bliver vi os selv. Men selv i den fuldkomne kærlighed er der et mysterium. Venlig hilsen Nicolai Halvorsen, studenterpræst Pinsefrokost STUDIETILBUD Vi satser på dejligt vejr og frokost i det grønne i Kongens Have. I tilfælde af regn flytter vi vores picnic indendørs i St. Kannikestræde 8. Tilbud fra Studenterpræsten uge 19, 2010 vi ikke kender til. Videnskaben bl.a. eller på Facebook. Der foregår en række ting i os selv, som Tilmelding senest tirsdag den 18. maj til Hemmeligheden eller kend dig selv lægevidenskaben forsøger at finde ud Det en hemmelighed (X) af disse hemmeligheder, for at kunne Tid: fredag den 21. maj helbrede sygdomme. Om vi nogensinde Sted: Kongens Have (tilmeldte får Kend dig selv sådan lyder et gammelt får åbenbaret alle kroppens hemmeligheder er et godt spørgsmål, jeg tvivler nikestræde 8 nærmere besked) eller St. Kan- græsk ord. Det stod over Apollontemplet i byen Delfi det gamle Grækenland. En på at vi kommer til at forstå hjernen Pris: kr. 50 klog opfordring, men er den ikke overflødig? Kender vi ikke udmærket os selv? smule skræmt over konsekvenserne, Husk! At der er udlovet fri bar til pinse- til bunds. Og jeg er sådan set også en Mere end vi kender andre i hvert fald. hvis vi kunne. frokosten, hvis vi senest den 18. maj er Nogle gange kender vi måske os selv lidt Jeg tvivler på at vi ville kunne administrere en fuld kontrol over vores sind. er den 10. maj nået op på venner af SMiK på Facebook. Vi for godt. Eller der er sider af os selv, vi ved om og ikke bryder os om. Selvom det netop var ens sind man efter Vejen til et sundt sind, går gennem det græske visdomsord burde kende. integration af de forskellige sider i os Selverkendelse er en god ting, men total selv. Vi må lære at acceptere de mere selverkendelse formentlig en illusion Filmaftener ubehagelige sider i os, netop for at de og i hvert fald ikke ønskelig. At det er ikke skal tage magten fra os. Men selv en illusion kunne begrundes med, at vi Så er der kun én film tilbage. Sæt kryds om det lykkes, så tror jeg ikke vi kan ikke er statiske væsner. Vi forandrer os i kalenderen og se den canadiske meta- kende os selv fuldstændigt. i samspil med omgivelser og historie. Derfor kan man ikke kende sig selv fuldstændigt før man kender hele sin historie. Og hvad det man betyder for andre? Hører det med? Er jeg kun det jeg betyder for mig selv? jesusfilm fra 1989 om kampen mellem kirken og kunsten om, hvem, der har lov til at tegne billedet af Jesus. Over seks onsdagsaftener vises seks film, som ud over at være gode, også har det til fælles, at de kan siges at have en teologisk dimension. Vi begynder hver gang med et oplæg om aftenens film, og efter filmen fortsætter vi med en fælles drøftelse af indtrykkene over en kop et eller andet. 12. maj: Jesus fra Montreal Tidspunkt: 19:00-22:00 Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal Pris: Gratis Tilmelding er ikke nødvendig. Strikkecafeen Den røde Tråd Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden, og du er velkommen til at komme og være med. Sidste gang inden sommerferien er torsdag den 3. juni. Tid: torsdag 3. juni kl Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy Galore s og Sebastopol) Pris: Gratis Studietur til Istanbul Tag en uge ud af kalenderen i efteråret. StudenterMenigheden tilbyder en studietur i uge 45 ( november; undervisningsfri uge mange steder på uni.) Turen kommer til at byde på en bred vifte af kulturelle oplevelser i Istanbul - storbyen, der dækker to kontinenter. Programmet - herunder endelige rejsedatoer - fastlægges endeligt i juni måned. Pris: kr. 3300,- inkl. hotel, transport t/r og morgenmad. Beløbet indsættes på konto: Husk at anføre dit navn. Tilmelding: mail til ku.dk. I mailen oplyser du dit fulde navn, studieretning og cpr.nr. Frist: Betaling og tilmelding senest 6. juni 2010 Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. /

5 KREDSFORENINGEN 5 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 Web: Blegdamsvej 3, bygn København N kl Mandag, tirsdag & onsdag: kl & Torsdag: Husk at ekspeditionen holder lukket kristi himmelfart (torsdag d. 13 maj) Vidste du... at du som medlem af FADLkan få en masse spændende og relevant kittelgejl? I vores Sekretariat kan du blandt andet få EGK-linealer, Blodgashåndbøger og foldere om normalværdier etc. Sekretariatet bestiller desuden jævnligt håndbøger om hud, øjne, urinvejsinfektion og antibiotika. Har du forslag til andre bøger eller foldere, er du velkommen til at sende en mail til Billeder fra 1. maj Kandidat til sommer? Hvis du bliver kandidat til sommer, skal du huske at give besked til FADLs sekretariat, så sørger vi for at udmelde dig inden næste semesterstart (og derfor undgår du en unødig kontingentopkrævning). Har du oprettet en Codan Forsikring igennem FADL, afmeldes denne automatisk pr. førstkommende 31/12 det år du bliver kandidat. Skriv en mail til og husk at oplyse navn, CPR nummer samt grund til udmeldelse. Tak til Elif Bayram for lån af billeder :-) Lægevikarkurser» Akut medicin 2 : maj kl. 17:00-21:00. Lokale » EKG 5 : maj kl. 17:00-21:00. (12. maj: kl ) Lokale Det sker i FADL» 13. maj: (kristihimmelfart) Ekspeditionen holder lukket.

6 SPORTEN Fodboldturneringen Fodboldturneringen var som altid fyldt med folk i fjollede kostumer. Team Niller + debz beb imponerede publikum med deres frække trøjer - mange var dog skuffede over manglen på synligt hud på holdets kvindelige spiller og overdådigheden af synligt hud på holdets mandlige spillere. Team Turtles (ej at forveksle med dem i øl-staffetten), imponerede endnu engang lige fra første kamp med deres fremragende pause- og time-out-teknik. Uheldigvis udmøntede det sig ikke i nogle mål (bortset fra det ene på eget mål...). De ældgamle kendinge Hold afstand var endnu engang med, men det lykkedes dem ikke at løbe med titlen. Det gjorde derimod Team Bo Van Deurs, som slog Vatikanstaten i finalen. Rygterne lyder at taberne i den kamp blev distraheret da en 4. klasse fra den lokale drengeskole gik forbi banen. Mia Joe /mok.red. Dommerne var som sædvanlig ikke til at løbe om hjørner med Scorebogens nyeste skud på stammen gjorde de gamle kunster efter

7 SPORTEN Øl-stafetten Ølstafetten bød igen i år på nogle meget ihærdige hold, der gav sig fuldt ud. I de indledende runder mødtes OLK med Pigerne, som kæmpede bravt mod de garvede kæmper i grønt, som også var forsvarende mestre. Pigerne førte stort indtil sidste sekund, hvor OLK alligevel gik videre fordi Pigerne faldt under et bord og luxerede skulderen... Nej, vendt, der blander jeg vist noget sammen. I hvert fald var OLK videre til finalen. Og den skulle så stå mellem de to favoritter, og ærkefjender, OLK og Scorebogen. Og det var spændende! Til at begynde tog Scorebogen føringen, men OLK kom godt igen til andet gennemløb, og det stod lige i lang tid. Men der var det så Scorebogen viste sig fra den taktisk kloge side. Det er nemlig allervigtigst om man fører til allersidst (ligesom 2. verdenskrig). De andre to hold kæmpede en brav kamp! I den anden indledende runde kæmpede Scorebogen mod Nørderne, som ikke havde en chance. Nørderne var egentlig tæt på indtil Frederik og Adam skulle bunde en øl, og den slags tager åbenbart lang tid uden Murray (Navnet på en tragt, red.). Scorebogen klarede dette års indledende runder uden skader, og var videre til finalen. OLK og Scorebogen er måske alligevel ikke så meget fjender endda... Hvor er den hånd på vej hen Michael? Så tillykke til Scorebogen, i vinder lidt lagerplads på MOK's computere, og til 2'erne, OLK, har vi et fint trusseindlæg, som Mikael har hentet. Mia Joe / mok.red. OLK var, trods udfaldet, i hopla VINDERNE

8 STYRENDE ORGANER 8 Til orientering: StudieServiceCenteret (Sekretariatet for den prækliniske undervisning samt Klinisk Fællessekretariat) holder lukket: Fredag d. 14. maj Med venlig hilsen Pia Keller, Studiesekretær BASISGRUPPER Studenterklubben takker for et godt semester og holder eksamenslukket! Vi åbner igen i næste semester hvor man vil kunne komme til Panum Electric vol. III, Fredagsbarer og ikke mindst den legendariske 69timersbar PR/Studenterklubben

9 Vil du udsendes med PIT til Indien? Efterår 2010: Vi har stadig 2 pladser til Oddanchattram, Indien (aug - dec) The Christian Fellowship Hospital er et relativt stort hospital med 350 sengepladser fordelt på Intensiv, Kirurgisk (både almen og ort. kir), Medicinsk, Gynækologisk, ØNH, Anæstiologisk, pædiatrisk, neonatal, klinisk biokemisk, TB/HIV mm. Der er mange læger på hospitalet og man vil komme at se rigtigt mange fede ting og sygedomme du ikke møder her hjemme. Men hvis man er ude efter at selv ha fingrene ned i operationer så er dette måske ikke stedet. Forår 2011: 1 plads på Christian Hospital Mungeli, Indien (feb - april) Mungeli er en lille landsby der ligger i Chhattisgahr, Indien. Hospitalet er stedet for dig der har lyst til at assistere til mange operationer og evt. få hænderne ned i forskellige mindre operationer, såsom kejsersnit og hysterektomier, blødende ulcus og appendicit etc. Hospitalet er et mindre hospital bestående af 80 sengepladser fordelt på forskeligge afdelinger og der arbejder i øjeblikket 6 læger. Du vil rejse sammen med en pige fra Århus. Begge hospitaler er velkendte PIT hospitaler. Gå ind på og meld til intranettet hvor du kan læse mere om hospitalerne. Opholdet fungerer som et 3 måneders klinikophold. For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv financiere opholdet. (flybillet, vacciner og et lille beløb til kost og logi) Pladserne fordeles efter først til mølle princippet fra tirsdag d. 18/5 kl 12. Skriv blot en mail med oplysninger om navn, semester og evt. rejsemakker til: Mvh PIT PIPPI månedsmøde Onsdag d. 12.maj kl. 17 i lille mødesal afholder PIPPI månedsmøde. Denne gang kommer det til at handle om fødsler og fødselskomplikationer. Vi får besøg af Marlene Mohr der vil holde et foredrag om det normale fødselsforløb og håndtering af de hyppigste komplikationer. Du behøver ikke at tilmelde dig mødet, men kom hvis du synes det lyder spændende og tag eventuelt en holdkammerat med til interessant pædiatrirelevant obstetrik og hyggeligt møde med lidt kaffe og kage, onsdag 12. maj kl. 17 i Lille Mødesal. PIPPI BASISGRUPPER Nyt fra : Mens semestret går på hæld og den søde eksamenstid indhenter mange af os med hastige skridt har SAKS endnu to kurser i ærmet som kan spæde lidt sjov og læring til læsningen. Kursus i basale kirurgiske færdigheder: håndtering af kar Torsdag den 20/ kl holder SAKS kursus i basale kirurgiske færdigheder som vil fokusere på kirurgisk håndknudeteknik og ligering af kar. Tilmelding sendes til Tilmeldingen begynder mandag den 10/5 kl. 16 Kursus i karkirurgi Tirsdag den 25/5 kl afholder SAKS kursus i karkirurgi. På kurset vil man kunne prøve at lave karanastomoser på dyrekar, samt prøve at anvende rigtige karproteser. Ydermere vil der på kurset være en produktrepræsentant fra Vingmed som vil holde pålæg om produkter som anvendes til karkirurgi. Tilmelding sendes til Tilmeldingen begynder tirsdag den 18/5 kl. 16. For begge kurser gælder det at kursus-afgiften er på 50kr og, at SAKS vil være vært for en snack i pausen. Til sidst vil vi fra SAKS gerne takke alle for et dejligt semester og vi ser frem til m a s s e r a f g o d e stunder i det nye semester. EKSAMENSHJÆLP SPØRGETIME I NEUROANATOMI Onsdag d. 26. maj kl. 17: Auditorium Lundsgaard Basisgruppen FORNIKS har arrangeret, at professor Morten Møller vil komme og svare på spørgsmål fra de studerende indenfor neuroanatomi. Så kom og få styr på den sidste usikkerhed. 9 Pumpefest Pumpefesten i år bliver traditionen tro afholdt første tirsdag i juli dvs. den 6.juli Festen er en fejring af de færdige læger fra vinter og sommer 10 Som er specielt inviteret til begivenheden. Der er mulighed for (os)andre studerende at komme med ved forevisning af studiekort til SUND. Det er også muligt for læger fra tidligere årgange at komme med ved forevisning af lægekort. Det bliver årets fest og en skøn afslutning på endnu et panum år. Der vil være band og forkælelse af de deltagende Færdige læger må tage en gæst med. HUSK: Nominer din kandidat til årets pumpe på Mere info følger, men husk at sætte kryds i kalenderen. Pumpede Hilsner pumpefestudvalget Kontaktannonce Søges: Du var til foredrag med Dr. Sujit om 3om1-projektet. Vi drak kaffe sammen. Du smilede, vi bød på indergøjl. Siden er vi ikke stødt på hverandre. Længslen nager. Eller måske var du netop ikke til foredrag med Dr. Sujit. Vi har endnu ikke drukket kaffe. Smilet er til gode, og vi skal arrangere en masse indergøjl sammen. Længslen er, tro os, lige stor. Haves: 3om1-gruppe med plads til nye friske interesserede og muligvis fremtidige medlemmer. Arbejde der gør en forskel. Fine arrangementer. Sikker mulighed for at få plads på projektet i Calcutta. Holdes: 3om1-møde brunch-version lørdag den 15. maj kl. 11 i studenterhuset. Vi spiser, møder, planlægger og enkelte har brug for cola. HAITI Hvordan kunne det gå så galt? Gruppen af medicinstuderende under læger uden grænser inviterer til foredrag om Haiti og jordskælvet i januar På programmet er forfatter og filminstruktør Jørgen Leth og læge Jonas Torp Ohlsen. Henrik Dam-auditoriet, onsdag d. 19. maj kl Så er tiden kommet til vores fisketur, lørdag d. 15/5 kl 11.00! For nuværende regner vi med at det bliver ude på spidsen af Nordhavnen den såkaldte tippen. Men hvis du lige har et godt beliggende hot spot, hvor man kan flå fisk op af vandet med de bare næver så er vi altid friske på alternativer. Hvis du ikke har en fiskestang, så fortvivl ej endnu, for du kan spørge på vores grupperum om du vil evt. kan låne en. Alle er velkomne bare meld jer ind! FAJL Fisketur Hvis du ikke er medlem endnu, så skynd dig at blive det ved at sende en mail til eller find os på punkt.ku.dk.

10 10 Jeg er medicinstuderende på 9. Semester på panum og medlem af IMCC Rwanda. Jeg er nu i Rwanda for at evaluere på 5 sundhedsprojekter, som IMCC Rwanda kører i samarbejde med Medical Students Association of Rwanda. Jeg arbejder derfor i tæt sammen med de rwandiske medicinstuderende. Jeg har nu været her i 3 måneder, og jeg føler, at jeg har fået et godt indblik i, hvordan livet er som medicinstuderende i Rwanda. For virkelig at kunne forstå det, er man nødt til at kende lidt til landet. Rwanda ligger midt i Afrika, nærmest på equator, og grænser op til Uganda, Congo, Burundi og Tanzania. Det er et meget fattigt land på størrelse med Jylland med en befolkningsstørrelse på 10 mio. Det er derfor det mest tæt befolkede land i Afrika. Rwanderne bor generelt i landsbyer, og kerne-familien består af en mor og far + 6 børn. Politisk set har landet været relativt stabilt siden afslutningen på folkemordet i Landets præsident Paul Kagame er meget vellidt i landet, fordi der under hans regering har været tryghed og økonomisk fremgang, og man må sige, at landet er kommet meget langt siden folkemordet. Men landet styres ikke efter alle de vestlige idealer om demokrati. Der er reelt set kun et parti, som regerer. Og Kagame har stor magt til at styre landet, fx har han bestemt, at det skal være forbudt at indføre plastik-poser i Rwanda (det sviner!), at alle motorcyklister skal køre med hjelm, at alle sodavand skal drikkes med et sugerør (for at undgå at smitsomme sygdomme spredes i befolkningen), eller at alle uddannelses institutioner skal undervise på engelsk (og ikke fransk som tidligere). Men lad os lige vende blikket tilbage på de medicinstuderende. Som medicinstuderende (og generelt som studerende på National University of Rwanda) får man RwF (250 kr) i SU fra staten til at dække alle udgifter til mad, bolig og andet. De studerende betaler 4000 RwF (40 kr) om måneden for bolig, som er et rum på 12 m2 med to senge, hvor 4 studerende så bor. Man sover 2 og 2 i hver seng. Herudover bruger de studerende RwF (175 kr) på mad i studenter kantinen om måneden. Det er den billigste løsning, og maden her er af meget dårlig kvalitet. Samlet set dækker SU en altså lige akkurat den billigste mad og den billigste husleje for de studerende. Dette skal sættes i relation til, at det er nærmest umuligt at få et job som studerende. Så det er en nødvendighed at låne penge af familie eller venner, hvis man skal købe tøj, gå ud med sine venner eller spise noget dette kan penge reg- KOM TIL INFOMØDE OM EKSTRAPLADSER MED IMCC EXCHANGE Kom og hør om hvordan DU kommer ud på 1 måneds klinisk ophold på et hospital i Tyskland, Portugal, Serbien eller andre Østlande. Det koster kun 2000,- for opholdet med bolig og 1 måltid mad om dagen.vi viser dig, hvilke muligheder du har, hvordan du tilmelder dig og byder på kaffe og kage. Det sker TIRSDAG DEN 18.MAJ kl 16 I STORE MØDESAL Lyst til at forske i udlandet til sommer og efteråret? Så skynd dig - IMCC Research Exchange har stadig nogle få pladser tilbage Research Exchange giver dig mulighed for at forske i udlandet. Opholdene er typisk af en måneds varighed, dog kan en del af disse ophold forlænges. Værtsbyen arrangerer alt vedrørende forskningsopholdet, bolig og du får minimum et måltid mad om dagen. Tutoren sørger for, at forskningen er tilrettelagt, så du får mest muligt ud af dit forskningsophold. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en ansøgning og købe flybilletten, og så er du parat til at få ny viden og nye oplevelser. Flere oplysninger kan findes på IMCC s hjemmeside: - Research Exchange. Perioden skal gå fra den første mandag i måneden til den sidste fredag i samme måned. Prisen for et forskningsophold er i øjeblikket 2300 kr. og du har mulighed for at få 300 kr. tilbage, hvis du efterfølgende skriver en rapport om dit ophold. Husk at du også kan søge legater. Vi har restpladser i følgende lande: Brasilien (IFMSA-Brazil): NB. Ikke flere pladser i juli og august, Brasilien (DENEM Brazil), Spanien (IFMSA-SPAIN), Catalonia - Spain (AECS), Portugal (PorMSIC): NB. Ikke flere pladser i august, Greece (HelMSIC), Indonesia (CIMSA-ISMKI), Slovenia (SloMSIC), Muligvis Thailand (IFMSA- Thailand). En oversigt over de en forskellige forskningsprojekter i de enkelte lande udbydes på vores database hjemmeside: IMCC IMCC EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 27. maj i studenterhuset kl. 18:00 Vedrørende valg af ny formand og adm-medlemmer 1. Velkommen 2. Valg af referent og dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Afgående formand har ordet 5. Valg af ansvarsposterne: - r-koordinator + pr-gruppe - Økonomiansvarlig - Socialansvarlig(e) - Formand - evt. ny post 4. Evt. mad, som er af bare nogenlunde kvalitet. Ud fra man nemt konkludere, at der ikke er til at købe en computer. Rundt net har 5 % af de universitetsstuderende egen computer. Fremgangsmåden for valget af formandsposten Medicinstudiet i Rwanda er ligesom i Danmark opdelt i 2 faser: en teoretisk del og en mere praktisk del. Under den teoretiske del lærer de studerende ved at læse i universitets bibliotekets meget begrænsede udvalg af gamle lærebøger. De studerende har ikke råd til at købe egne bøger (mange af lærebøgerne kan faktisk slet ikke købes i Rwanda). Herudover kan de studerende læse efter notater, som underviserne giver de studerende efter undervisningslektionerne. Derfor er yderst vigtig at komme til undervisningen. Men underviserne møder langt fra altid op til undervisningen. Mange gange aflyser de i sidste øjeblik. Den praktiske del af studiet foregår på hospitalet, hvor der er få læger i forhold til medicinstuderende. Derfor er der meget lidt supervision af de studerende (og af lægerne..). De studerende regnes generelt ikke for særlig meget af lægerne. Der bliver talt ned til de studerende, og de bliver ikke inkluderet som en del af hospitalets arbejdsstyrke, før de kommer på 6. år, hvor de til gengæld får lov til at lave næsten alt selv. Selve hospitalsforholdene gør også livet som læge svært i Rwanda. Der er mange patienter, få muligheder for at udrede dem og endnu færre muligheder for at behandle, ofte fordi der ikke er penge til behandlingen. Herudover sulter mange patienter, da det er de pårørende, som skal også sørge for, at patienten får mad under hospitalsopholdet. Alt dette bidrager til at give lægerne en følelse af afmagt, hvilket resulterer i en lidt ligeglad holdning til patienter og studerende. Men når alt dette er sagt, så har jeg dyb respekt for de rwandiske medicinstuderende. Selvom det er meget svære forhold, de studerer under, så har mange af dem et stort overskud og er involverede i frivilligt arbejde, både igennem medicinstudiet og lokalt i deres landsbyer. De arbejder hårdt for at forbedre landet. De er meget gæstfrie og sætter en stor ære i at få mig til at føle mig godt tilpas i Rwanda. Og selvom et liv i vesten med luksus er tiltalende, tror jeg, at de medicinstuderende føler, at de hører til i Rwanda. Det er her, de vil gøre en forskel. M a g n u s S p a n g s b e r g Boesen IMCC Rwanda Månedsmøde hver 2. Mandag i måneden NB. Husk at kigge under de rigtige organisationer. Brasilien og Spanien er opdelt i to organisationer. Send der efter en med landeønske og tre projektønsker i prioriteret rækkefølge til National Officer on Research Exchange på com. Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold i Grønland af én måneds varighed Restpladser Klinikophold 2010/11 Grønland Nuuk (lægeklinikken): 2 pladser hver måned i april, maj, juni, september, oktober, november og december 2010 og 2 pladser hver måned i januar, februar og marts Ekskl. kost & logi. Aasiaat: 2 pladser hver måned i, november og december 2010 og 2 pladser i både januar og februar Inkl. logi. Husleje er 850 kr/måned. Hvis der kommer 2 studerende, skal de kunne bo sammen. Husk studiekort. Ilulissat: 1 plads hver måned i april, maj, juli og 2 pladser i juni plads i marts Inkl. logi. Maniitsoq: 1 plads hver måned i april, maj, juni, juli, oktober, november og december 2010 og 1 plads hver måned i januar, februar og marts Inkl. kost & logi. Uummannaq: 1 plads i juli Inkl. kost & logi. Ittoqqortoormiit: 1 plads i august Inkl. logi Paamiut: 1 plads i april, maj og september, oktober, november Inkl. logi. Interesseret? Find ansøgningsskema på imcc.dk og send det til os! Restpladser uddeles efter først til mølleprincippet 1) De opstillede kandidater fremlægger et oplæg (5-10 min) over hvorfor det netop er dem der skal vælges. 2) Afstemning mundtligt eller skriftligt (vælges ved håndsoprækning). 3) Den nye formand præsenteres og bydes velkommen

11 ANNONCER Fest for Afrika! Jungletrommerne har lydt! Der er kæmpe fest i Klubben på Panuminstituttet, så tag dit pæneste bananskørt på og fest med alle dine venner - i en god sags tjeneste. Alle er velkomne! I sommeren 2009 var Torsten Roed og Jesper Kjærgaard i Liberias jungle for at arbejde på et distriktshospital. Liberia har en overvældende mangel på uddannet sundhedspersonale læger til 3,5 mill. indbyggere. Danmark har til sammenligning læger. Philip Azuma arbejder på distriktshospitalet, hvor han er en af de drivende kræfter bag behandling af patienter og den daglige drift. Han er rigtig dygtig, men kan blive endnu bedre uddannet hvis vi giver ham muligheden. Derfor vil vi gerne samle penge ind til hans rejse fra hospitalet i Liberia til DK, for at videreuddanne ham på KU s kursus i tropemedicin. Det kræver penge til flybillet, kost og logi - og der kommer I ind i billedet. Kom tidligt med alle dine venner og fest igennem for et godt formål! Der vil være livemusik, DJ s og drinks til den lyse morgen. Tilmelding sker via facebook ved at søge på Fest for Afrika!. Det er et åbent arrangement så inviter gerne alle dine venner. Torsdag d. 29. Maj Dørene er kun åbne mellem 20 og 22 - Entré 30 kr. Husk mange kontanter! Der tages ikke dankort. Pga. studenterklubbens regler skal du tilmelde dig denne begivenhed for at komme på gæstelisten. 11 The American way - Kære medstuderende i hovedstaden Rocky Mountain spotted fever, Vancomycin resistens og priktest for cockroaches er ikke just hverdag. Men det blir det.. Jeg planlægger at tage de amerikanske medicineksaminer USMLE 1 og 2 og har du overvejet det samme, synes jeg en læsegruppe er oplagt. Efter 6 år som stud.med. i provinsen (Odense) bliver jeg færdig til sommer og flytter til København. Min plan er at tage USMLE 1 og 2 til foråret (2011) og synes det kunne være hyggeligt og helt sikkert gavnligt at læse til disse sammen med andre. Hvis du er interesseret så send mig en mail. Umiddelbart tænker jeg at mødes en aften om ugen, men intet er fast. Mvh M a g n u s P l o u g Hansen sdu.dk) Hele overskuddet går ubeskåret til Philip s tur til Danmark. Marie, Sofie, Lars Peter, Torsten og Jesper, bestyrelsen for PUMUI. Dansk Psykiatrisk Selskab afholder summer school rettet mod medicinstuderende og nyligt uddannede læger med det ønske, at øge viden om psykiatrien og hermed også rekrutteringen til faget. Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte bekendtskab med centrale kliniske temaer inden for psykiatrien præsenteret af eksperter inden for de respektive områder. 23/8 24/8 25/8 26/ For at give et indblik i fagets forskningsaspekter vil der blive gennemgået et ph.d. forløb samt forløbet af den proces, der finder sted, når en ide bliver et færdigt projekt. rsusledelse: Som et tredje Klinikchef delelement vil Anders deltagerne møde Fink-Jensen række psykiatere, og Overlæge der har valgt forskellige Marianne interesseom- Kastrup råder og karriereforløb. Der vil her blive lejlighed til at drøfte de mange karrieremuligheder, man har, hvis man vælger det psykiatriske speciale. STUDIEPOLITIK Lommeregnerenføljetonen I sidste uge var der igen gang i den på Panums administrationsgange. Denne gang drejede det sig ikke om en stiltiende vandring af mikroskoper midt ned i Panumbiblioteket, men derimod om nye regler om brug af lommeregner til eksamen. Formålet; at undgå snyd til eksamen, var ganske nobelt, men måden information om dette kom ud på, var det bare ikke. Efter vores forespørgsel til studieleder, Jørgen Olsen, fik vi gjort denne og andre opmærksomme på at det ikke var hensigtsmæssigt at informere de studerende om nye eksamensregler en måned inden eksamen. Dette udmøntede sig i en hurtig og kontant beslutning fra Dekan Ulla Wever, om at tillade den lommeregner også i denne eksamenstermin, hvilket vi er meget glade for. Deltagelse i kurset er gratis takket være et Til studienævnsmødet tirsdag d. 4. maj blev sagen sk Psykiatrisk Selskab afholder summer unrestricted grant fra Lundbeck fonden. igen diskuteret, og der var i studienævnet enighed Antal deltagere er begrænset Tilmelding: til max Skriv 30. en kort motiveret ansøgning om ol rettet mod medicinstuderende og nyligt om at man vil undersøge mulighederne for at få et hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil Texas Instruments program til rådighed på computerne til vintereksamens. I dette program vil der annede læger Tilmelding: med det Skriv ønske, en kort at motiveret øge viden ansøgning om hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne. vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne. Ansøgningerne skal have oplysninger om: navn, adresse, psykiatrien og hermed også rekrutteringen Ansøgningerne skal have oplysninger om: navn, således både være mulighed for at se mellemregninger og alt det gode man kan på sin normale TI-83/89, , telefonnummer samt hvilket semester du skal starte på. For færdige læger anføres hvorvidt du er i aget. turnus. adresse, , telefonnummer samt hvilket semester samtidig med man undgår snyd til eksamen, hvilket du skal starte på. For færdige læger anføres hvorvidt der desværre har været rygter om. Deltagere: Medicinstuderende og læger i turnus, max 30 deltagere. du er i turnus. Alt i alt drejer denne sag sig om for lidt og for sen tagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte information, hvilket alle parter bør tage til efterretning, da eksamen ikke er til at spøge med. Gebyr: Kurset inkl. middage er gratis. endtskab med centrale kliniske temaer Ansøgningsfrist: Fredag den 25. juni 2010 Frit Forum ønsker alle medicinere god eksamenslæsning n for psykiatrien præsenteret af eksperter ( svar senest ) Deltagere: Medicinstuderende og læger i turnus, max n for de respektive områder. Mvh. Frit Forum (v. Anders Husby) Ansøgning sendes til: Sekretær Susie Brøndum, Dansk 30 Psykiatrisk deltagere. Selskab, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. at give et indblik i fagets Mrk.: Summer Gebyr: School. Kurset inkl. middage er gratis. kningsaspekter vil der blive gennemgået Kursusledelse: Klinikchef Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Ansøgningsfrist: Center København, Fredag formand den 25. i DPS juni og 2010 overlæge h.d. forløb samt forløbet Marianne af den Kastrup, proces, Psykiatrisk der Center København ( svar senest medlem af bestyrelsen ) i DPS. er sted, når en ide bliver et færdigt Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk ekt. Ansøgning Center København, sendes til: Rigshospitalet. Sekretær Susie Brøndum, Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrisk Center København, Dansk Psykiatrisk Selskab Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. et tredje delelement vil deltagerne møde Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø ække psykiatere, der har valgt forskellige Tlf Mrk.: Summer School. Formand: Anders Fink-Jensen, - resseområder og karriereforløb. Der vil Sekretær Susie Brøndum: blive lejlighed til at drøfte de mange Kursusledelse: Klinikchef Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København, formand i DPS og ieremuligheder, man har, hvis man vælger overlæge Marianne Kastrup, Psykiatrisk Center psykiatriske speciale. København medlem af bestyrelsen i DPS.

12 Den basale quiz I denne uge blev fodboldlandsholdet til kampen mod Senegal udtaget. Herunder er billeder af alle de udtagne, men hvilke to hårde bananer mangler? Svar og vindere fra sidste uge: Svaret på sidste uges basale quiz drillede mange, der fejlagtigt troede at det var os scaphoideum. Dog kom Joachim fra 3. Semester med det rigtige svar, nemlig os talus. Svaret på den diagnostiske quiz kom Jens-Christian Vedel med, og det var naturligvis hereditær hæmakromotose, også kendt som bronzediabetes. Begge vindere er velkomne på mandag, hvor de kan hente en god flaske vin. Quiz-redaktionen/MOK

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM Dag Dato Aktivitet Personale Tors 2. Jul Kåring af årets sommer is Ki Ja Ca Tirs

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole d. 09. februar 2007

Fredagsbrev. Århus Friskole d. 09. februar 2007 Fredagsbrev Århus Friskole d. 09. februar 2007 LUS LUS LUS I forlængelse af den store lusedag i sidste uge vil jeg hermed gerne opfordre alle til at gøre en indsats mod lusene i vinterferien. Problemet

Læs mere

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden)

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Mok.dk årg. 43, nr. 15 d. 2. feb MedicinerRådet præsenterer Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) starring: MR's repræsentanter i studienævnet Bogmarked Købe/sælge

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 29 19. maj 42. årgang 2009-2010

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 29 19. maj 42. årgang 2009-2010 Issn 1904-3163 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 29 19. maj 42. årgang 2009-2010 Wulla & Hans Henrik, synger dig en Croissang fra de varme lande på fredag! Hør serenaden kl. 8.15 i Dam

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere