Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S"

Transkript

1 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Kirstine van Sabben Linda Kofoed Persson

2 Indholdsfortegnelse 2 1 åbent Skattepligt for Bornholms Varme A/S 3 2 åbent Biokraft Kontrakt 4

3 2 Åbent møde 1 Skattepligt for Bornholms Varme A/S G Sagsbeskrivelse Bornholms Varme A/S er som det eneste selskab i Bornholms Forsyning A/S-koncernen skattefritaget, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1 nr. 4. Selskabet har imidlertid fået installeret et solcelleanlæg i tilknytning til produktionsanlægget i Aakirkeby sidst i Dette betyder at selskabet er skattepligtigt, det lyder ubehageligt, men det behøver det faktisk ikke at være. Hvis vi ansøger SKAT om at blive skattepligtige med tilbagevirkende kraft, fra 2011, så vil vi kunne sikre os at de meget høje summer vi har investeret vil kunne indgå med fuld styrke, med dertil følgende store skattemæssigt afskrivningsberettigede summer. Dermed vil vi kunne undgå at blive skatteramt i rigtigt mange år. Derudover er vi et -hvile i sig selv- selskab der ikke må generere overskud, så det bør også gøre at hvis der overhovedet bliver tale om skattebetaling, så vil den være meget minimal. Som det er nu skal man betale 25 % i skat af det skattemæssige overskud. Der er vedhæftet et dokument fra KPMG der ridser situationen ganske fint op. Økonomi Se bilag fra KPMG Indstilling Direktøren indstiller At bestyrelsen godkender at Bornholms varme A/S bliver skattepligtig. Bilag - Notat KPMG skattepligt Beslutning: - Godkendt fra 1/1 2011

4 3 Åbent møde 2 Biokraft Kontrakt G Sagsbeskrivelse Den 29. august 2012 modtog Bornholms Forsyning en opsigelse af den eksisterende kontrakt med Biokraft vedrørende salg af overskudsvarme i forbindelse med deres el produktion. Samtidig ønskede Biokraft en genforhandling af kontrakten hvilket stemmer overens med betingelserne i den gl. kontrakt Den gl. kontrakt var ikke tilstrækkelig klar i sin formulering og gav tydeligvis anledning til forskellig fortolkning. f eks var partnerne uenige om afgrænsningen af begrebet vedligeholdelse, og aftalen indeholder da heller ikke nogen nærmere definition heraf, herunder ikke afgrænsningen i forhold til begrebet drift, eller afgrænsning mellem kedelanlæg og anlæggets distributionsfunktioner. Parterne har mødtes flere gange, uden at nå til enighed. Ved møde 4.juli 12 på Borgmesterens kontor blev det aftalt at lade KPMG udrede prisen og der blev givet tilsagn fra Biokraft om at den pris KPMG nåede frem til, ville man acceptere. Udredningen endte med at kostede Bornholms Forsyning under kr. grundet.en stor indsats fra Bornholms Forsyning side og Biokraft ønskede ikke at bidrage til til KPMG s udredning. Ved sidste virksomheds kontakt ønskede Biokraft at lade de to revisor for selskaberne sammen kikke på kontrakten og se om der kunne opnås en fælles holdning til beregningsgrundlaget for prisen. KPMG blev i den forbindelses bedt om at være behjælpelig og fremsende et udkast til en ny kontrakt, hvilket skete den 23. september 2013 Der har ikke efterfølgende fra Biokrafts side været taget kontakt til KPMG for forhandling. Det er oplyst af bestyrelsesformand Rene Nordin Bloch at Biokraft v. Knud Andersen og Flemming Jensen har afholdt et møde den 15. oktober med Bornholms Forsyning v. Carsten Scheibye og René Nordin Bloch under denne samtale blev oplysninger fra Advokat Pernille Aagaard inddraget i argumentationen. Da Der var usikkerhed om præmisserne i den fremførte argumentation blev Advokat Pernille Aagaard kontaktet for en uddybning af lovgrundlaget for aftaler om varmepriser. Pernille Aagaard har efterfølgende i en mail gengivet nedestående fra lovgivningen: Varmeprisen skal fastsættes med udgangspunkt i den omkostningsbestemte varmepris - det vil sige en opgørelse af de omkostninger der er ved at producere prisen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Den konkrete varmeafregningspris må dog ikke overstige varmeaftagers substitutionspris, jf. Energitilsynets praksis med tilknytning til varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Med substitutionsprisen menes den pris der ved varmeaftagers egen produktion eller ved køb af varme fra tredjemand. Substitutionsprisen skal dog være faktisk og realistisk. Det vil sige at varmeaftager skal have en faktisk og realistisk mulighed for at substituere den modtagne varme. Varmeforsyningsloven er alene en maksimalprislov, hvorfor det står parterne frit for at aftale priser, som er lavere end henholdsvis den omkostningsbestemte varmepris og substitutionsprisen I denne sag betales der kun for produktions omkostninger, alle omkostninger til distributions afholdes af Bornholms Forsyning. Bornholms Forsyning kan til enhver tid benytte flis varmeværket eller et af de mobile pillefyr og producere til substitutionsprisen uden ekstra omkostninger I dialogen med Biokraft høre vi gentagende gange at en af årsagerne tilden lave afregningspris er at der ikke register nok timer på værket. Til bestyrelsens orientering så er værket så godt som fuldautomatisk og alle vores medarbejdere arbejder med til at udbrede fjernvarmen på Bornholm og opholder sig derfor ikke meget på værkerne.

5 Biokrafts referer vedvarende til et landsgennemsnit på mellem 235 og 300 kr. / Mwh Bornholms Forsyning har kun kendskab til det landsgennemsnit for flisvarmeværker som Dansk Fjernvarme udarbejder for de værker der melder oplysninger ind til dem og det er på 173 kr./mwh. Bornholms Forsyning er kontaktet af en anden interesseret overskudsvarme leverandør som tilbyder deres produktion til en lavere pris end substitutionsprisen hvilket er en interessant udvikling som er til fordel for Bornholms Forsynings varmeværks kunder. Advokat Pernille Aagaard og Revisor Karsten Petersen (KPMG) deltager i bestyrelsesmødet for at belyse de forskelige lovgivninger og Fo r at bestyrelsen kan få en grundig drøftelse af kontrakt forhandlingen. Økonomi Den i kontrakten varmepris er ekskl. moms og afgifter er pr 1. jan 2013 foreslået således: kr./mwh Brændselssubstitutionspris 190,00 Sparede variable omkostninger 10,00 200,00 Substitutionsprisen andrager 95 % heraf 190,00 Skyggeafgift - Tillæg sparede afgifter, NOx: 8,28 Afgiftssats pr. 1. jan I alt 198,28 Indstilling Direktøren indstiller At direktionen får kompetencen til at afslutte kontrakt forhandlingen 4 Bilag - Udkast til kontrakt - revisor erklæring revisor erklæring 2010 Beslutning: Bestyrelsen har drøftet punkt og beslutter at formandskabet kontakter Biokraft for orientering om at sagen tages til Energitilsynet for at få en vejledende udtalelse om principperne for fastsættelse af prisen for varme fra Biokraft. Bornholms Varme vil efterkomme energitilsynet afgørelse. Advokat Pernille Aagaard bistår formandskabet, med at udforme brev til Biokrafts formandsskabet og dernæst henvendelse til Energitilsynet. Senest to måneder efter udtalelse fra Energitilsynet skal kontrakten være underskrevet af begge parter. Der forsættes med at betale 200 kr. pr. leveret Mwh

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere