Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012"

Transkript

1 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling er ulovligt på det danske arbejdsmarked. Så med hjælp fra HK har hun nu både fået udbetalt lønforskellen og en klækkelig erstatning. Læs side 6

2 INDHOLD Pas på, hvad du blander dig i Selv om du kommer til skade, mens du er på arbejde, er det langt fra sikkert, at du også er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det er du ikke, hvis skaden skyldes en privat handling. Side 4 Udnyttet som fleksjobber Malene Kristoffersen fik kroner mindre i løn end sin kollega, skønt de udførte præcis de samme arbejdsopgaver. Og da hun gjorde arbejdsgiveren opmærksom på, at forskelsbehandling rent faktisk er ulovligt på det danske arbejds marked, blev hun fyret. Side 6 foto: MIKKEL ØSTERGAARD Studerende strømmer ind i LAK LAK Landsforeningen for kommunikation er så aktive med tilbud på handelshøjskolerne, at flere og flere studerende melder sig ind. Succesen skyldes flere års målrettet arbejde med at engagere og inspirere de studerende. Side 10 Fyret far venter på dommen Mere end to år efter Peter Bech-Lutzka blev fyret fra sit job i boligselskabet fsb under sin barselsorlov med sin nyfødte søn, er sagen endelig kommet for retten. Men afhøringerne trak ud, så Peter ved stadig ikke, om han får medhold i sagen. Side 12 foto: MIKKEL ØSTERGAARD Fokus på Telemarketing branchen HK Service Hovedstadens faglige sekretærer har fået nok af den konstante strøm af sager med medlemmer, der kommer i klemme i telemarketingbranchen. Så nu bliver der endnu engang gjort en ekstra indsats for at få ryddet op. Side 16 MARKETING Kort og godt Side 15 Det sker Side 17 Forsidefoto: Mikkel Østergaard HK Service Hovedstaden Svend Aukens Plads København S Postboks 333, 0900 København C Tlf: Fax: Redaktion: Formand René Knudsen (ansvarshavende) Medarbejdere og bestyrelse Redaktør: Dorte Schmidt (DJ) Layout: raschgrafik.dk Tryk: Color Print A/S Oplag: Deadline for næste nummer: 21. december Det udkommer i januar/februar Faglig førstehjælp Tlf: Kontingenthenvendelser Tlf: Administrationen Tlf: Åbningstider: Se HK Bornholm Paradisvej Rønne Tlf: Fax: HK SERVICE OKTOBER 2012

3 LEDER Vi sætter fokus på social kapital Det rigtige samspil mellem mennesker på en arbejdsplads skaber værdier for alle parter. Derfor arbejder afdelingen nu målrettet på, at gøre virksomhederne opmærksomme på fordelene ved at arbejde med social kapital. Det er ikke kun mennesker, der skaber værdi i virksomhederne. Det er i lige så høj grad samspillet mellem mennesker også kaldet virksomhedens sociale kapital. Så når vi i efteråret igen tager rundt på virksomhedsbesøg, vil vi tale med både medarbejdere og ledere om betydningen af social kapital. Samtidig inviterer vi medarbejdere og ledere til et større arrangement om, hvordan man kommer i gang med bevidst at udvikle mere social kapital i virksomhederne. I HK Service Hovedstaden arbejder vi konstant på at forbedre forholdene for vores medlemmer, og det er lige netop det, vi også kan gøre ved at hjælpe virksomhederne til at få øjnene op for de mange fordele, der er ved at investere flere kræfter i udviklingen af social kapital. Undersøgelser viser nemlig, at virksomheder med høj social kapital typisk har et bedre arbejdsmiljø, en bedre konkurrenceevne og en højere kvalitet. Det er altså ikke bare en fordel for alle parter det giver også resultater på bundlinjen, og virksomheden overlever. For at opbygge en god social kapital i en virksomhed er forudsætningen, at der er gode relationer både mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejdere og ledelse. Det handler om at skabe et fællesskab, hvor der er tillid, hvor der handles retfærdigt, og hvor der er et godt samarbejde om at nå fælles mål. Samtidig er det vigtigt, først og fremmest at fokusere på, hvad der er bedst for alle parter. Hvis man for eksempel gerne vil have sygefraværet ned, hjælper det ikke, at ledelsen gennemfører diverse restriktioner. Til gengæld falder sygefraværet med garanti, hvis arbejdsmiljøet forbedres, og medarbejderne i det hele taget er glade og tilfredse med deres arbejde. Det samme gælder mange af de andre problemer, der kan være på en arbejdsplads. Hvis virksomheden i højere grad fokuserer på, hvad der er til gavn og glæde for os alle sammen og mindre på problemerne, når man langt. Vi håber, at rigtig mange af jer vil være med til at trække i den retning. Både virksomheder, ledere og medarbejdere vinder ved at sætte fokus på social kapital. Vi ses ude på arbejdspladserne og/eller forhåbentlig til afdelingens arrangement om social kapital, der finder sted den 14. november. Du finder indbydelsen på bagsiden af bladet. René Knudsen Afdelingsformand Social kapital bygger på samarbejde mellem ledere og medarbejdere om at nå et fælles mål tillid mellem ledelse og medarbejdere følelsen af at blive retfærdigt behandlet. Læs mere om betydningen af virksomhedernes sociale kapital på org. HK SERVICE OKTOBER

4 ARBEJDSSKADER Pas på, hvad du blander dig i, når du er på arbejde Selv om du kommer til skade, mens du er på arbejde, er det langt fra sikkert, at du også er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det er du ikke, hvis skaden skyldes en privat handling. n Af Dorte Schmidt Forestil dig, at du sidder i et S-tog på vej fra et møde til et andet. Du udnytter tiden til at gennemføre en vigtig arbejdssamtale på mobilen. Samtalen fortsætter, da toget stopper, og du står af på stationen. Her ser du en ung mand, som er i gang med at smadre et skilt, og du tager kortvarigt mobilen væk fra øret og siger Hold lige op med det der!. I løbet af et splitsekund er du omringet af seks unge mænd, der banker dig sønder og sammen og til sidst skubber dig ned fra perronen. Det skete for et medlem af HK, der i dag ville ønske, at han aldrig havde Hvornår er det en arbejdsskade? Kommer du til skade, mens du er på arbejde, gælder der forskellige regler, afhængigt af om skaden er arbejdsrelateret eller privat. Hvis du kommer til skade, mens du udfører dit arbejde, er du er omfattet af Arbejdsskadeloven. Hvis uheldet sker, mens du foretager dig noget, der ikke har noget med dit arbejde at gøre, er du ikke omfattet. Hvis du bliver udsat for umotiveret vold, mens du udfører en arbejdsopgave, er du omfattet af Arbejdsskadeloven. Hvis du selv har blandet dig, er du trådt ud af din arbejdssituation, og handlingen er privat. I så fald er du i stedet omfattet af Offererstatningsloven. Hvis du kommer til skade, mens du er på arbejde, men er i gang med en privat handling, er du ikke omfattet af Arbejdsskadeloven. I stedet er du stillet, som hvis skaden var sket i din fritid, og så er der typisk kun hjælp at hente i en eventuel fritidsulykkesforsikring. blandet sig i, hvad den unge mand var i gang med at ødelægge den dag i februar For i dag er han stærkt skadet af overfaldet og har mistet sit arbejde. Om han nogensinde kommer sig igen er tvivlsomt, og det er heller ikke sikkert, at han kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Ødelagt liv - Det er så rædselsfuld en historie, at det næsten ikke er til at holde ud at tænke på. Mandens liv er ødelagt, og det samme er hans families, mens voldsmændene for længst har udstået deres straffe og er kommet videre med deres liv, siger faglig sekretær i HK Service Hovedstaden Hanne Guldbrand Jensen, der har hjulpet medlemmet med at anmelde overfaldet som en arbejdsskade. Men ifølge i første omgang Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen er der ikke tale om en arbejdsskade. For selv om der ikke er tvivl om, at voldsofferet var på arbejde den dag, forlod han sit arbejde i samme sekund, han bad den unge mand om at stoppe sit hærværk. Det var nemlig ikke en af hans arbejdsopgaver. Som voldsoffer får han sin erstatning alligevel, nemlig efter Offererstatningsloven. Så rent økonomisk bliver resultatet det samme. Men både han og Hanne undrer sig over, at han ikke får anerkendt, at han har været udsat for en arbejdsskade. Rygning er en privatsag Ifølge Jane Nielsen fra HK s juridiske kompetencecenter understreger afgørelsen, at Arbejdsskadestyrelsen i stigende grad lægger vægt på, om en handling er privat eller arbejdsmæssig også i de tilfælde, hvor man kommer til skade, mens man rent faktisk er på arbejde. - Et godt eksempel er en sag om en medarbejder, der er på vej ud for at ryge. Hun falder på vej ned ad trappen og kommer til skade. Men ifølge afgørelsen fra Ankestyrelsen er rygning i det konkrete tilfælde en privat sag, og derfor er der ikke tale om en arbejdsskade, fortæller hun og understreger, at der i den sag ikke er nogen anden lovgivning, der dækker den tilskadekomnes tab. Når der ikke er tale om en arbejdsskade, er der normalt kun hjælp at hente i en eventuel fritidsulykkesforsikring. - Det betyder, at vi skal være meget forsigtige med, hvad vi foretager os, når vi er på arbejde. For hvis skaden skyldes en privat handling, er det også vores egen private sag at få kompensation, siger hun. Kager til kaffen Andre eksempler på private handlinger kan være, at vi henter kager til kaffen hos bageren, eller at vi har børn med på arbejde og kommer til skade, mens vi leger med dem. Også en del af de skader, der sker, når vi er på arbejde i det offentlige rum, vil i dag blive betegnet som private. Vælter du på din cykel, mens du er på vej fra det ene møde til det andet, er det altså kun en arbejdsskade, hvis du ikke har været i gang med noget privat som for 4 HK SERVICE OKTOBER 2012

5 ARBEJDSSKADER eksempel at købe ind eller andet, som ikke har noget med dit arbejde at gøre. Få hjælp fra HK Du skal også være yderst forsigtig med, hvad du blander dig i, når du er på arbejde. Med mindre du blander dig, fordi du vil forsøge at redde menneskeliv, forebygge ulykker eller afværge større materielle og kulturelle tab, vil der nemlig være tale om private handlinger. - Det betyder, at det er en privat sag, hvis man for eksempel blander sig i noget, mens man er på arbejde, og så samtidig kommer til at træde forkert og falder, forklarer Jane og anbefaler, at man altid kontakter HK som noget af det første, hvis man kommer til skade, mens man er på arbejde. - Det er nemlig vanskeligt at udfylde papirerne, når man har en arbejdsskadesag, siger hun og fortæller, at HK jævnligt får henvendelser fra medlemmer, lang tid efter at skaden er sket. - Ofte har de fået den forkerte rådgivning undervejs, og så siger det næsten sig selv, at det er langt mere besværligt at hjælpe, end hvis vi havde været involveret i sagen fra begyndelsen, siger Jane Nielsen. HK SERVICE OKTOBER

6 n Af Dorte Schmidt Mikkel Østergaard FORSKELSBEHANDLING - Der var engang én på et kursus, der sagde til mig, at jeg er så arbejdsliderlig, at jeg finder mig i hvad som helst. Det gør jeg nu ikke. Men jeg er nok sådan en, der tænker, at det hele nok skal blive bedre med tiden, siger Malene Kristoffersen, der fik kroner mindre i løn end sin kollega for det samme arbejde.

7 FORSKELSBEHANDLING Udnyttet som fleksjobber Malene Kristoffersen fik kroner mindre i løn end sin kollega, skønt de udførte præcis de samme arbejdsopgaver. Og da hun gjorde arbejdsgiveren opmærksom på, at forskelsbehandling rent faktisk er ulovligt på det danske arbejdsmarked, blev hun fyret. Malene Kristoffersen var glad, da både hun og hendes veninde fik arbejde hos Bing & Nørgaard Catering i København. På det tidspunkt havde hun ellers et fleksjob hos en konditor, men da hun havde klaget over, at han ikke ville betale ekstra for søndagsarbejde, vidste hun, at hun snart skulle finde noget andet. Allerede under den første samtale med cateringfirmaets ejer, Jonas Bing, forklarede hun, hvad et fleksjob er. Og da han tilbød en løn på kroner om måneden, slog hun til. Det var også den løn Malenes veninde fik, da hun startede i jobbet 1. december Men da Malene selv begyndte 1. januar, fik hun en ansættelseskontrakt, hvor lønnen lå på kun kroner. - Da jeg gjorde opmærksom på fejlen, sagde han bare, at jeg først skulle vise mit værd, og at jeg derefter kunne få mere i løn fra 1. juni, fortæller hun. Samme arbejdsopgaver Malene tog kontrakten med ind til HK Service Hovedstaden og fik at vide, at der var flere fejl i den. Men da hun havde skrevet den under, var den ikke sådan lige at ændre. At hendes veninde fik mere i løn for præcis det samme arbejde, betegnede HK som klart ulovligt. Men Malene var glad for sit nye job og tænkte, at det nok skulle blive ændret hen ad vejen. Ifølge kontrakterne havde de to veninder præcis samme arbejdsopgaver. De skulle begge udføre almindeligt kontor- og regnskabsarbejde, svare telefon og mail fra kunder samt sælge frokostaftaler til virksomheder. Uretfærdig forskelsbehandling Malene er godkendt til fleksjob efter flere diskosprolapser, og derfor betaler kommunen to tredjedele af hendes løn. Hun kan kun holde til at arbejde 17 timer om ugen. Samtidig er hun nødt til at svømme og træne næsten dagligt for at holde ryggen ved lige og sig selv smertefri. Som fleksjobber er hun omfattet Forskelsbehandling er forbudt Loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er klokkeklar: 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. af den gældende overenskomst på området, uanset om arbejdsgiveren har indgået en overenskomst med HK eller ej. Alligevel opfyldte hendes kontrakt heller ikke aftalerne om pension og fritvalgsordning. - Men det, der virkelig pinte mig, var forskelsbehandlingen. For hvorfor skulle jeg dog spises af med mindre i løn, fordi jeg er fleksjobber? Det er da både urimeligt og uretfærdigt, siger Malene. Dårlig stemning Før påske skrev hun en mail til sin arbejdsgiver om, at hun gerne ville tale med ham om sin løn. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at det faktisk var ulovligt at forskelsbehandle sine medarbejdere. - På det tidspunkt var jeg ikke specielt glad for mit arbejde mere. Der var en dårlig stemning på arbejdspladsen. Det var som om, vi ikke måtte være glade i arbejdstiden. Grinede vi, blev vi øjeblikkeligt sat på plads, fortæller hun. Samtidig hørte det til dagens orden at få skæld ud. Hun husker blandt andet en dag, hvor hun havde en aftale om at mødes med en potentiel kunde kl. 10. Da hun var alene på kontoret, satte hun som aftalt telefonen videre ud til køkkenet, så medarbejderne derude kunne tage den, hvis nogen ringede. - Det lykkedes mig at sælge en HK SERVICE OKTOBER

8 FORSKELSBEHANDLING frokostaftale til kunden, så jeg var glad, da jeg kom tilbage. Men jeg blev mødt af en chef, der skældte og smældte over, at der var et opkald på telefonen, som ikke var taget. Og sådan var det tit. Hver gang man havde gjort noget godt, blev man øjeblikkeligt pillet ned igen, siger hun og fortæller, at hendes veninde heller ikke er i virksomheden mere. - Hun gik ned med stress et halvt år efter, jeg var holdt op, oplyser hun. Ekstra indsats Men Malene fortsatte med at gøre sit yderste, og da hun på et tidspunkt fik besked på møde kl. 18 en dag for at passe et selskab, gjorde hun også det uden indsigelser, selv om hun vidste, at hendes ryg ville straffe hende i flere dage efter. - Jeg knoklede indtil kl. 2-3 om natten og var helt smadret bagefter. Og oven i købet blev jeg fyret, før jeg nåede at få afspadsering for de ekstra timer, siger hun. På et tidspunkt opdagede hun pludselig, at der kørte et webkamera lige bag hendes arbejdsplads. Da hun bad om en forklaring og sagde, at hun ikke ville filmes, mens hun arbejdede, blev det fjernet igen. Og skønt både hun og kollegaen selv betalte deres frokostpause, var det et krav, at de naturligvis også skulle passe telefonerne i deres pause. Så kom fyresedlen Sin mail om at få mere i løn, fik hun aldrig svar på. Og der blev heller ikke snakket om den. Heller ikke den dag, hvor hun blev bedt om at hente sin chef Ishøj, og de sammen kørte turen til København. - Vi snakkede om løst og fast, og først da vi kom ind på kontoret, meddelte han mig, at han var nødt til at fyre mig, og gav mig en kuvert med en fyreseddel. Derefter forlangte han, at jeg skulle ringe til en kunde, fordi jeg jo havde den bedste telefonstemme, fortæller Malene. Den ordre efterkom hun ikke. I stedet tog hun hjem og ringede til HK. Derefter tog hun til sin læge, som ikke var i tvivl om, at arbejdsforholdene var så belastende, at Malene skulle sygemeldes. - Fyringen kom som en stor overraskelse for mig. Jeg havde jo gjort alt, hvad jeg kunne for netop at vise mit værd. Så i første omgang blev jeg både vred og ked af det. Samtidig var det en stor lettelse, at det var slut. Jeg havde længe haft det skidt, når jeg skulle på arbejde. Jeg var nervøs for at blive skældt ud og havde ofte mavekramper, fortæller hun. - Alle mennesker skal behandles ordentligt, og er der nogle regler, skal de selvfølgelig følges, siger Malene Kristoffersen, der har været udsat for forskelsbehandling som fleksjobber. 8 HK SERVICE OKTOBER 2012

9 FORSKELSBEHANDLING Klart ulovligt I HK Service Hovedstaden var faglig sekretær Thomas Ensbye ikke et sekund i tvivl om, at Bing & Nørgaard Catering har overtrådt loven om forskelsbehandling. Det er klart ulovligt at give en fleksjobber mindre i løn end en kollega, når de to i øvrigt har det samme arbejde. - Jeg er heller ikke i tvivl om, at Malene blev fyret, fordi hun gjorde opmærksom på, at lønforskellen mellem hende og kollegaen var ulovlig, understreger han. Thomas sendte straks et brev til firmaet med krav om efterbetaling af løn, pension og fritvalg. Desuden forlangte han på Malenes vegne godtgørelse for urigtigt ansættelsesbevis og en godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Indgik forlig Bing & Nørgaard Catering afviste samtlige krav, så i foråret 2011 var HK tvunget til at udtage en stævning og gå rettens vej. Firmaet forsøgte i første omgang at indgå forlig med HK og Malene. Første gang lød tilbuddet på kun kroner, næste gang var det oppe på kroner, men begge gange var tilbuddene så lave, at Malene sagde nej. - Det var med nogen bæven, for jeg frygtede den retssag. Jeg var bange for at blive nervøs og bange for at blive manipuleret eller trukket rundt i manegen, når jeg skulle afhøres, siger hun. Men så ringede Thomas fra HK og fortalte, at der nu endelig var kommet et fornuftigt forlig. Firmaet havde accepteret at betale i alt kroner til Malene, hvoraf de var for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.. Vigtigt at få ret - Det var en kæmpelettelse at få ret. Og det var dejligt, at det var overstået. I begyndelsen af sagen følte jeg mig lidt som et barn i skolegården, der havde Brug din fagforening Løn- og arbejdsvilkår for fleksjobbere følger reglerne for de kollektive overenskomster. Det gælder også, selv om virksomheden ikke har overenskomst. Derfor er det en god ide, at tage HK med på råd, når du aftaler løn- og arbejdsvilkår for et fleksjob med en arbejdsgiver. Og det skal vel at mærke helst ske, før du underskriver en ansættelseskontrakt. Mange arbejdsgivere kender ikke reglerne. Det gør HK. sladret til en lærer. Men at få en erstatning gav mig oprejsning. Det var beviset for, at jeg rent faktisk var blevet snydt. Jeg har en meget høj retfærdighedssans, og jeg hader, når folk snyder eller lyver, siger Malene, der aldrig havde opnået retfærdighed, hvis hun ikke havde været medlem af en fagforening, der ville og kunne køre hendes sag. I dag er hun ansat til at lave kontorarbejde hos en tømrer. Og ja denne gang huskede hun at få HK til at læse ansættelseskontrakten igennem, før hun skrev under på den. Vi ville bare have afsluttet sagen Ifølge Jonas Bing fra Bing & Nørgaard Catering har Malene ikke været udsat for en ulovlig forskelsbehandling. - Når vi indgik et forlig, var det udelukkende for at få afsluttet sagen. Der blev efter vores opfattelse ikke udbetalt forskellig løn for det samme arbejde. Lønnen var individuelt forhandlet og aftalt med hver enkelt medarbejder. I Malenes tilfælde blev lønnen aftalt i samarbejde med kommunen, siger han og understreger, at når Malene blev fyret, var det på grund af nedskæringer. - Der har heller aldrig været et webkamera ved hendes arbejdsplads, ligesom jeg heller ikke kan genkende, at arbejdsmiljøet skulle være dårligt. Tværtimod har vi en virkelig god tone på hele arbejdspladsen, og i øvrigt har hverken Malene eller andre medarbejdere på noget tidspunkt klaget over dårligt psykisk arbejdsmiljø, siger Jonas Bing, der derfor undrer sig over, at HK skriver om sagen. HK SERVICE OKTOBER

10 ORGANISERING Studerende strømmer ind i LAK LAK Landsforeningen for kommunikation er så aktive med tilbud på handelshøjskolerne, at flere og flere studerende melder sig ind og dermed bliver en del af HK. Succesen skyldes flere års målrettet arbejde med at engagere og inspirere de studerende. Aktive studenterudvalg bestående af ildsjæle, der brænder for at skabe relevante kurser, arrangementer, studieture og andre tilbud. Det er LAK s opskrift på at skabe et studiemiljø på handelshøjskolerne, hvor det at melde sig ind i LAK og dermed også HK bliver et naturligt valg for de studerende. - Vi gør, hvad vi kan, for hele tiden at involvere de studerende. Og det virker. Flere og flere melder sig ind i det faglige fællesskab og er så tilfredse med det, at de trækker andre med sig, fortæller LAK s formand Maria Fauerby. Hun har været aktiv i LAK siden hun startede på Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet i I dag er hun færdiguddannet som cand. ling. merc. i virksomhedskommunikation og arbejder i København i kommunikationsfirmaet SpecialCase. Tæt på de studerende - Jeg husker tydeligt mit første møde med LAK til et ellers rigtig spændende arrangement om coaching. Men til min store undren var der kun otte deltagere, så jeg kontaktede LAK s studenterudvalg på skolen og spurgte, om jeg kunne være med, fortæller Maria. - Siden har vi samarbejdet med HK om at sikre, at LAK er en meget mere synlig del af studiestederne. Og det er lykkedes. I dag er vi enormt tæt på de studerende, og vi er hele tiden til stede både på studiestedet og på sociale medier som Facebook og LinkedIn, siger hun. I øjeblikket har LAK aktive studenterudvalg i København, Aarhus og Odense, og meningen er, at der efterhånden skal etableres udvalg på alle landets studiesteder. Som det seneste har LAK nu også etableret et netværk på Syddansk Universitet. Fra mund til mund Målsætningen er, at der skal være mindst ti medlemmer af et studenterudvalg, og der skal helst være lige mange kandidatstuderende og bachelorstuderende, så man ikke risikerer, at n Af Dorte Schmidt 10 HK SERVICE OKTOBER 2012

11 ORGANISERING alle medlemmer af udvalget er færdiguddannede på samme tidspunkt. - Desuden forsøger vi at være repræsenteret i så mange klasser som muligt, ligesom vi ved studiestart altid er inde hos alle klasser for at fortælle om LAK, siger Maria. Når det gælder arrangementer, er succeskriteriet, at der skal komme mindst 30 deltagere. Det er gratis for medlemmer, men andre skal betale 50 kroner for at deltage. Samtidig er arrangementerne altid relevante for målgruppen. Det betyder selvfølgelig, at rigtig mange bare vælger, at melde sig ind, når de kommer til en arrangement. - Jo dygtigere og mere kompetente vi er, jo hurtigere spreder fordelene ved LAK sig fra mund til mund. De studerende føler, at der bliver taget hånd om dem, og flere og flere af dem får lyst til at melde sig ind og blive en del af det faglige fællesskab, forklarer Maria Fauerby. Bliver i HK En af de store fordele ved at få mange studerende som medlemmer er, at de fleste af dem bliver i LAK og HK også som færdiguddannede akademikere. - Jeg hører helt klart til i HK også med en højere uddannelse. Med LAK har vi et fagligt fællesskab med masser af gode tilbud, som jeg slet ikke kunne forestille mig at undvære, siger Maria. At de studerendes arbejde virker, mærker HK Service Hovedstaden også. - Alene i år har vi fået omkring 450 nye medlemmer fra handelshøjskolerne i hovedstadsområdet. Og det er takket være de studerende selv. De har virkelig formået at organisere sig på den helt rigtige måde, siger afdelingsformand René Knudsen. Alene i løbet af den første uge efter studiestart i år havde i alt 389 ud af ca. 500 nye studerende i hovedstadsområdet meldt sig ind i LAK. I dag er næsten alle organiseret. HK SERVICE OKTOBER

12 ORGANISERING Fyret far venter på n Af Dorte Schmidt Mikkel Østergaard Mere end to år efter Peter Bech-Lutzka blev fyret fra sit job i boligselskabet fsb under sin barselsorlov med sin nyfødte søn, er sagen endelig kommet for retten. Men afhøringerne trak ud, så Peter ved stadig ikke, om han får medhold i sagen. Da Peter Bech-Lutzka blev fyret under sin barselsorlov i 2010, var Kristian endnu ikke fyldt et år, mens Emilia var 2½ og gik i vuggestue. I dag har begge børn nået børnehavealderen. Foto: Tomas Bertelsen Der er højt til loftet i det lille retslokale i Københavns Byret, hvor sagen om Peter Bech-Lutzkas fyring er på programmet. Til venstre for dommeren sidder Peter sammen med advokaten fra HK. Til højre sidder repræsentanten fra boligselskabet sammen med sin advokat. Og i den varme stol i midten af lokalet sidder en af Peters kolleger til afhøring. Han er synligt nervøs og utilpas, og det kan Peter sagtens forstå. Rystende nervøs - Jeg var også selv nervøs, da jeg blev afhørt. Det er svært at huske, hvad der helt præcis foregik, før jeg gik på barsel i foråret Samtidig bliver man selvfølgelig bange for at komme til at sige noget ukorrekt. Også selv om jeg havde gennemgået sagen sammen med advokaten inden afhøringen, fortæller han. At Peters tidligere kollega også skal grave dybt i sin hukommelse for at huske det hele, er tydeligt. Flere gange er svaret et det kan jeg ikke huske, det tror jeg nok eller det er nok rigtigt. - Det er ikke rart at møde sine tidligere kolleger i retten. Vi er jo ikke uvenner eller noget, men det er svært at mødes og snakke om gamle dage, så længe jeg har sådan en sag hængende over hovedet, siger Peter. Ulovlig fyring Da Peter fik ødelagt sin forældreorlov med en fyreseddel den 11. august 2010, var han en af i alt fire medarbejdere i boligselskabets it-afdeling. Han var den af de fire, der havde længst anciennitet, og samtidig var der ikke den store forskel på de fires kompetencer. Derfor er HK ikke i tvivl om, at det var ulovligt, da arbejdsgiveren valgte at fyre Peter. Ifølge ligestillingsloven må man ikke fyre en medarbejder, der er på barsels- eller forældreorlov, med mindre arbejdsgiveren kan dokumentere, 12 HK SERVICE OKTOBER 2012

13 ORGANISERING dommen at det er nødvendigt. Det vil sige, at der ikke er andre medarbejdere med samme kompetencer i virksomheden, som arbejdsgiveren lige så godt kunne afskedige. Derfor handler en stor del af retssagen om, hvordan boligselskabet har HK SERVICE OKTOBER 2012 undersøgt, at det lige netop var Peter, der bedst kunne undværes. - Jeg prioriterer mine børn meget højt og har derfor også haft 22 ugers forældreorlov med dem Håber på en afklaring begge, da de var spædbørn. Det Før sagen nu endelig er nået til retten, har den først været gennem det fagretslige system, hvor parterne har forsøgt har været helt uvurderligt for mig den tid kommer jo aldrig igen, siger Peter. 13

14 ORGANISERING at forhandle sig frem til en løsning. De forhandlinger brød endeligt sammen i foråret 2011, og HK gik derefter rettens vej med en stævning og krav om erstatning fra boligselskabet. Men retssager tager tid. Lang tid. Der kom til at gå helt indtil mandag den 17. september i år, før Peter og hans advokat fra HK endelig kunne gå ind ad de store tunge døre til Københavns Byret og begynde sagen i retslokale 7. Desværre viste det sig hurtigt, at de to dage, som var afsat til retssagen, ikke var nok. De mange vidneafhøringer tog betydeligt længere tid end beregnet, så derfor var advokaternes afsluttende procedurer udsat til den 29. oktober. Derefter vil der typisk gå yderligere fire uger, før der også er skrevet en dom. - Det er bare næsten ikke til at holde ud. Jeg vil bare så gerne have sagen 14 afklaret, så jeg kan komme videre. For selv om jeg har et andet arbejde i dag, ligger sagen stadigvæk og lurer i baghovedet. Jeg vil gerne snart havde det hele overstået, siger Peter. Principielle grunde Om han vinder eller taber sagen, er ikke til at vide. - Men min mavefornemmelse siger mig, at vi står godt. Jeg håber det bedste, siger han og krydser samtidig fingre for, at dommen også vil sætte et endeligt punktum i sagen. - Jeg kan næsten ikke overskue tanken om at skulle igennem det hele en gang til, siger han og understreger, at det er af principielle grunde og ikke for pengenes skyld, at han er gået med til at lade HK føre sagen for sig. - Det kan godt være det lyder underligt, men for mig handler det ikke om en økonomisk erstatning. Det handler om at få arbejdsgivere til at forstå, at man ikke uden videre kan fyre fædre, der er på barsels- eller forældreorlov. Det er så vigtigt, at man kan få lov til at nyde sine børn, uden at skulle gå og være nervøs for, om man nu også har et job, når orloven er slut, siger Peter. Medlemsbladet har fulgt sagen siden Peter Bech-Lutzka blev fyret i august 2010 år og fortsætter, indtil sagen er helt slut. - Det er vigtigt for mig at være med til at fastslå, at man ikke uden videre kan fyre en far, mens han er på forældreorlov. Fædre skal kunne være hjemme hos børnene uden at frygte for, om de har et job bagefter, siger Peter. HK SERVICE OKTOBER 2012

15 KORT OG GODT Facebook kan styrke samarbejdet Flere og flere virksomheder bruger i dag sociale medier professionelt i virksomheden, og de oplever, at medierne forbedrer samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen, ligesom det kan gøre det lettere at dele ideer og viden, skriver Videncenter for Arbejdsmiljø. Oplysningen bygger på en dansk undersøgelse fra projektet SocialSemantic. Den viser, at 29 procent af de adspurgte virksomheder og organisationer oplever, at sociale medier forbedrer kommunikationen og samarbejdet på arbejdspladsen. Det går skidt med arbejds- miljøet Indsatsen for at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø er samlet set slået fejl, skriver Ugebrevet A4 på baggrund af en ny rapport fra Arbejdstilsynet. Rapporten Overvågningsrapport 2010 viser, at stadig flere ansatte bliver mobbet eller udsat for vold og trusler. Samtidig er antallet af langtidssygemeldte med psykiske problemer steget siden Ny metode afslører mobning på arbejdspladser Mobning mellem kolleger er svært at forske i, fordi medarbejderne ikke vil snakke om det. Men nu har forskere fundet en ny og meget lovende metode, der får ansatte til at lukke op, skriver Videnskab.dk Det er den amerikanske psykolog Joshua E. Powell fra University of Louisville og hendes forskerteam, der har fundet frem til en strategi, der får folk til at tale om problemet. Og metoden er enkel: I stedet for at bruge ordet mobning, beder forskerne ansatte om at komme med eksempler på uhøflig adfærd på arbejdspladsen. Og så begynder de at snakke. Tillidsvalgte kommer længst med gulerødder Tillidsrepræsentanter kommer længere med gulerod end med stok over for kolleger, som ikke er medlemmer af en fagforening eller som er medlemmer hos en af de gule fagforeninger som for eksempel Krifa. Sådan lyder konklusionen ifølge Ugebrevet A4 i en ny undersøgelse fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet. Undersøgelsen dokumenterer, at tillidsrepræsentanten kommer længst med at hjælpe og inddrage gratister frem for at fryse dem ude. HK SERVICE OKTOBER

16 ORDNEDE FORHOLD Nu skal der styr på telemarketingbranchen I HK Service Hovedstaden har de faglige sekretærer fået nok af den konstante strøm af sager med medlemmer, der kommer i klemme i telemarketingbranchen. Så nu bliver der endnu engang gjort en ekstra indsats for at få ryddet op. Senest er telemarketingfirmaet Salescorp gået konkurs, og lige nu får omkring 30 HK-medlemmer hjælp til at udfylde papirerne til Lønmodtagernes Garantifond, så de kan få deres løn. I forvejen har afdelingen otte verserende sager med firmaet om medlemmer, som har fået forkert løn, ikke fået løn under sygdom, mangler feriepenge eller andet. - Problemet med mange af virksomhederne i branchen er, at deres ledelser ikke kender reglerne. Så når medarbejderne får problemer, er det ikke altid ond vilje. Arbejdsgiverne er uerfarne og laver derfor dumme fejl, som går ud over medarbejderne, forklarer faglig sekretær Irina Frost, der i fremtiden skal tage sig af alle afdelingens sager med telemarketingfirmaer. branchen, der jo også er præget af manglende overenskomster. Som forholdene er i øjeblikket, er der alt for mange unge, der får deres første erfaringer på arbejdsmarkedet i et telemarketingfirma, der snyder dem enten bevidst eller på grund af manglende viden, siger hun og understreger, at der helt klart også er firmaer, der bevidst snyder deres medarbejdere. Det gælder for eksempel det firma, der i dag hedder TeleConnection, men som har skiftet navn flere gange i løbet af ganske kort tid. - Det firma har vi nu begæret konkurs. I øjeblikket har vi fem sager med medlemmer, der har løn til gode i firmaet. Og de penge skal vi også nok skaffe dem, siger Irina. Manglende viden - Ved at samle sagerne på én person håber vi at kunne få ryddet op i Pas på i branchen Her er en række vigtige råd til unge, der arbejder i telemarketingsbranchen, eller som er på vej ind i branchen. Sørg for at få kontrakten med hjem, inden du skriver under. Lad HK tjekke den for dig. Så er du sikker på, at den er i orden. Vil firmaet ikke udlevere kontrakten, før du skriver under, er der helt sikkert noget galt. Find i stedet et andet job. Skriv en mail til din arbejdsgiver, hvis du ikke får din løn. Det er ikke nok bare at spørge efter den. Du skal kunne dokumentere, at du har bedt om at få dine penge. Venter du for længe med at rykke skriftligt, kan arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond hævde, at du er indforstået med at vente, eller at der er tale om et personligt lån. Sørg for at være medlem af HK. Du får faglig hjælp i samme øjeblik, du har meldt dig ind. Og hvis du har været medlem i mere end tre måneder, før du får brug for hjælp, kan du også få juridisk hjælp og har mulighed for at låne penge af HK, hvis du ikke har fået din løn. 16 HK SERVICE OKTOBER 2012

17 GENERALFORSAMLINGER DET SKER Kom til generalforsamling i din brancheklub Brancheklubben for Advokatansatte, Brancheklubben for Transport & Turisme samt LAK Hovedstaden holder alle generalforsamlinger den 31. oktober. De finder alle sted onsdag den 31. oktober i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. Og når den alvorlige del er overstået, inviterer de tre brancheklubber deltagerne til italiensk vinsmagning med tilhørende middag i kantinen på 6. sal. Har du lyst til at deltage i spisning og vinsmagning, skal du tilmelde dig hurtigst muligt på eller LAK Hovedstaden indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen starter kl. 17 i lokale 4.1 & 4.2. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Indkomne forslag 7. Valg af a) Formand b) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år c) 3 suppleanter for 1 år 8. Eventuelt. I henhold til vedtægternes 4, stk. 3 skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen eller sekretariatet i hænde senest 2 uger inden afholdelsen af generalforsamlingen. Vi håber at se dig på generalforsamlingen, som er åben for alle LAK s medlemmer. Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver ingen tilmelding. Brancheklubben for Transport & Turisme indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen starter kl. 18. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg a) Formand b) 3 bestyrelsesmedlemmer c) 2 suppleanter 6. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen jf. pkt. 4 på dagsordenen, skal være HK Service Hovedstaden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Brancheklubben for Advokatansatte indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen starter kl. 18. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg af a) Formand b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år c) 2 suppleanter for 1 år 6. Eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen eller HK Service Hovedstaden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Se også Brancheklubben for Organisationers indkaldelse til generalforsamling på side 19! HK SERVICE OKTOBER

18 DET SKER Vi ses til fyraftensmøde på Bornholm Kun på Bornholm På fyraftensmøderne HK Classic kan du både lære nyt og samtidig netværke med kollegerne. Alle møder finder sted i HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne. Møderne varer mellem to og tre timer inklusive spisepause. Du tilmelder dig på eller ved at sende en mail til Bliv faglært på max. 11 uger Hør konsulent Helen Rovsing fra CP- HWEST fortælle om, hvordan du som ufaglært via en personlig GVU-plan, har mulighed for at blive faglært på MAX. 11 uger. Har du styr på dine kvalifikationer og kompetencer? Hvordan ser dine kvalifikationer og kompetencer ud i forhold til de ønsker, krav og behov en evt. ny arbejdsgiver har? Forstå din lønseddel Hvad betyder alt det, der står på din lønseddel? Og hvad er reglerne for skat, atp, arbejdsmarkedsbidrag og så videre? Tirsdag den 27. november kl. 17 Onsdag den 7. november kl. 17 Onsdag den 14. november kl. 17 Så mange millioner har HK Service skaffet hjem til medlemmerne i SEPTEMBER AUGUST JULI JUNI MAJ APRIL MARTS FEBRuar Januar AKTIVITETER OKTOBER 29. Mindfulness (Freelancere og vikarer) 31. Generalforsamling (T&T) Generalforsamling (BfA) Generalforsamling (LAK) NOVEMBER 5. Mød Stine Bosse (alle) 5. Tysk litteratur (LAK) 6. Stress og mistrivsel (tillidsvalgte) 7. Bliv faglært på max. 11 uger (Bornholm) 14. Har du styr på dine kvalifikationer (Bornholm) 14. EU formandsskabet - hvordan gik det? (LAK) 15. Generalforsamling (KA klubben) 19./20. Få din kollega som medlem 21. Dagpenge og freelancere (Freelancere og vikarer) 22. Generalforsamling (BfO) 27. Forstå din lønseddel (Bornholm) 28. Aftryksmaterialer (KA klubben) DECEMBER 16. Juletræsfest (alle) MARTS Afdelingens generalforsamling (alle) 18 HK SERVICE OKTOBER 2012

19 DET SKER Brancheklubben for Organisationer indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen finder sted torsdag den 22. november kl i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, rund mødesal. Indskrivning vil foregå fra kl , og der vil blive serveret en sandwich og drikkelse inden generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der spisning i kantinen. Hvis du vil med til det, skal du tilmelde dig på Foreløbig dagsorden 1. Valg af 2 dirigenter 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Nedsættelse af stemmeudvalg 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg af: a) 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år b) 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år c) 1 fanebærer for 2 år og 1 fanebærersuppleant for 1 år 9. Eventuelt. Endelig dagsorden sendes ud senere. Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 15. november kl og sendes til Henriette Bradtberg på mail: eller HK Service Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. HK SERVICE OKTOBER 2012 Årets juletræsfest Så er det igen snart tid til julehygge med Nissebanden for børn og barnlige sjæle i HK Service Hovedstaden. Vi indbyder til en hyggelig søndag eftermiddag med nisser, juletræ, julegodter, sang og musik. Der er gløgg til de voksne og juice og godteposer til børnene og æbleskiver til alle. Der kan desuden købes øl, vand og vin. Efter alle de hyggelige julerier, slutter vi dagen af med pølser og brød. Praktiske oplysninger Tid: Søndag den 16. december kl dørene åbnes kl. 13. Sted: HK Hovedstaden, rund mødesal i stueetagen. Pris: 75 kroner for voksne, 50 kroner for børn. Betaling foregår ved indgangen. Tilmeld dig senest fredag den 23. november på Bekræftelse vil blive udsendt snarest efter tilmeldingsfristens udløb. Program for juletræsfesten Kl. 13 Kl Kl. 14 Kl Kl. 15 Kl Kl. 16 Kl Dørene åbnes Indcheckning og betaling Juletræsfesten starter Nisserierne starter Godteposer uddeles af nisserne Nisserne synger i salen Pølser til alle Juletræsfesten slutter 19

20 inviterer medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og HR-medarbejdere til tema-aften om Stressekspert og foredragsholder Thomas Milsted fortæller, hvordan arbejdet med virksomhedens social kapital kan medføre lavere sygefravær, højere produktivitet og bedre arbejdsmiljø. Så tag din kollega og din leder under armen og kom til en inspirerende aften i HK. Tilmeld dig på MitHK eller på hkservice.dk

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet?

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet? NYHEDSBREV Svært at vende tilbage til arbejdet? Både på Facebook og i rådgivningssamtalerne fylder det, hvornår I skal vende tilbage, hvordan arbejdsgiverne håndterer jeres tab, og det faktum, at mange

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan sund holder du på jobbet Sådan holder du d PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vil du også tjekkes? Kom, lad os tjekke din lønseddel! Pengene ligger måske og venter på dig Det er ingen naturlov, at arbejdsugen er på 37 timer, eller at vi har

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere