Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012"

Transkript

1 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling er ulovligt på det danske arbejdsmarked. Så med hjælp fra HK har hun nu både fået udbetalt lønforskellen og en klækkelig erstatning. Læs side 6

2 INDHOLD Pas på, hvad du blander dig i Selv om du kommer til skade, mens du er på arbejde, er det langt fra sikkert, at du også er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det er du ikke, hvis skaden skyldes en privat handling. Side 4 Udnyttet som fleksjobber Malene Kristoffersen fik kroner mindre i løn end sin kollega, skønt de udførte præcis de samme arbejdsopgaver. Og da hun gjorde arbejdsgiveren opmærksom på, at forskelsbehandling rent faktisk er ulovligt på det danske arbejds marked, blev hun fyret. Side 6 foto: MIKKEL ØSTERGAARD Studerende strømmer ind i LAK LAK Landsforeningen for kommunikation er så aktive med tilbud på handelshøjskolerne, at flere og flere studerende melder sig ind. Succesen skyldes flere års målrettet arbejde med at engagere og inspirere de studerende. Side 10 Fyret far venter på dommen Mere end to år efter Peter Bech-Lutzka blev fyret fra sit job i boligselskabet fsb under sin barselsorlov med sin nyfødte søn, er sagen endelig kommet for retten. Men afhøringerne trak ud, så Peter ved stadig ikke, om han får medhold i sagen. Side 12 foto: MIKKEL ØSTERGAARD Fokus på Telemarketing branchen HK Service Hovedstadens faglige sekretærer har fået nok af den konstante strøm af sager med medlemmer, der kommer i klemme i telemarketingbranchen. Så nu bliver der endnu engang gjort en ekstra indsats for at få ryddet op. Side 16 MARKETING Kort og godt Side 15 Det sker Side 17 Forsidefoto: Mikkel Østergaard HK Service Hovedstaden Svend Aukens Plads København S Postboks 333, 0900 København C Tlf: Fax: Redaktion: Formand René Knudsen (ansvarshavende) Medarbejdere og bestyrelse Redaktør: Dorte Schmidt (DJ) Layout: raschgrafik.dk Tryk: Color Print A/S Oplag: Deadline for næste nummer: 21. december Det udkommer i januar/februar Faglig førstehjælp Tlf: Kontingenthenvendelser Tlf: Administrationen Tlf: Åbningstider: Se HK Bornholm Paradisvej Rønne Tlf: Fax: HK SERVICE OKTOBER 2012

3 LEDER Vi sætter fokus på social kapital Det rigtige samspil mellem mennesker på en arbejdsplads skaber værdier for alle parter. Derfor arbejder afdelingen nu målrettet på, at gøre virksomhederne opmærksomme på fordelene ved at arbejde med social kapital. Det er ikke kun mennesker, der skaber værdi i virksomhederne. Det er i lige så høj grad samspillet mellem mennesker også kaldet virksomhedens sociale kapital. Så når vi i efteråret igen tager rundt på virksomhedsbesøg, vil vi tale med både medarbejdere og ledere om betydningen af social kapital. Samtidig inviterer vi medarbejdere og ledere til et større arrangement om, hvordan man kommer i gang med bevidst at udvikle mere social kapital i virksomhederne. I HK Service Hovedstaden arbejder vi konstant på at forbedre forholdene for vores medlemmer, og det er lige netop det, vi også kan gøre ved at hjælpe virksomhederne til at få øjnene op for de mange fordele, der er ved at investere flere kræfter i udviklingen af social kapital. Undersøgelser viser nemlig, at virksomheder med høj social kapital typisk har et bedre arbejdsmiljø, en bedre konkurrenceevne og en højere kvalitet. Det er altså ikke bare en fordel for alle parter det giver også resultater på bundlinjen, og virksomheden overlever. For at opbygge en god social kapital i en virksomhed er forudsætningen, at der er gode relationer både mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejdere og ledelse. Det handler om at skabe et fællesskab, hvor der er tillid, hvor der handles retfærdigt, og hvor der er et godt samarbejde om at nå fælles mål. Samtidig er det vigtigt, først og fremmest at fokusere på, hvad der er bedst for alle parter. Hvis man for eksempel gerne vil have sygefraværet ned, hjælper det ikke, at ledelsen gennemfører diverse restriktioner. Til gengæld falder sygefraværet med garanti, hvis arbejdsmiljøet forbedres, og medarbejderne i det hele taget er glade og tilfredse med deres arbejde. Det samme gælder mange af de andre problemer, der kan være på en arbejdsplads. Hvis virksomheden i højere grad fokuserer på, hvad der er til gavn og glæde for os alle sammen og mindre på problemerne, når man langt. Vi håber, at rigtig mange af jer vil være med til at trække i den retning. Både virksomheder, ledere og medarbejdere vinder ved at sætte fokus på social kapital. Vi ses ude på arbejdspladserne og/eller forhåbentlig til afdelingens arrangement om social kapital, der finder sted den 14. november. Du finder indbydelsen på bagsiden af bladet. René Knudsen Afdelingsformand Social kapital bygger på samarbejde mellem ledere og medarbejdere om at nå et fælles mål tillid mellem ledelse og medarbejdere følelsen af at blive retfærdigt behandlet. Læs mere om betydningen af virksomhedernes sociale kapital på org. HK SERVICE OKTOBER

4 ARBEJDSSKADER Pas på, hvad du blander dig i, når du er på arbejde Selv om du kommer til skade, mens du er på arbejde, er det langt fra sikkert, at du også er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det er du ikke, hvis skaden skyldes en privat handling. n Af Dorte Schmidt Forestil dig, at du sidder i et S-tog på vej fra et møde til et andet. Du udnytter tiden til at gennemføre en vigtig arbejdssamtale på mobilen. Samtalen fortsætter, da toget stopper, og du står af på stationen. Her ser du en ung mand, som er i gang med at smadre et skilt, og du tager kortvarigt mobilen væk fra øret og siger Hold lige op med det der!. I løbet af et splitsekund er du omringet af seks unge mænd, der banker dig sønder og sammen og til sidst skubber dig ned fra perronen. Det skete for et medlem af HK, der i dag ville ønske, at han aldrig havde Hvornår er det en arbejdsskade? Kommer du til skade, mens du er på arbejde, gælder der forskellige regler, afhængigt af om skaden er arbejdsrelateret eller privat. Hvis du kommer til skade, mens du udfører dit arbejde, er du er omfattet af Arbejdsskadeloven. Hvis uheldet sker, mens du foretager dig noget, der ikke har noget med dit arbejde at gøre, er du ikke omfattet. Hvis du bliver udsat for umotiveret vold, mens du udfører en arbejdsopgave, er du omfattet af Arbejdsskadeloven. Hvis du selv har blandet dig, er du trådt ud af din arbejdssituation, og handlingen er privat. I så fald er du i stedet omfattet af Offererstatningsloven. Hvis du kommer til skade, mens du er på arbejde, men er i gang med en privat handling, er du ikke omfattet af Arbejdsskadeloven. I stedet er du stillet, som hvis skaden var sket i din fritid, og så er der typisk kun hjælp at hente i en eventuel fritidsulykkesforsikring. blandet sig i, hvad den unge mand var i gang med at ødelægge den dag i februar For i dag er han stærkt skadet af overfaldet og har mistet sit arbejde. Om han nogensinde kommer sig igen er tvivlsomt, og det er heller ikke sikkert, at han kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Ødelagt liv - Det er så rædselsfuld en historie, at det næsten ikke er til at holde ud at tænke på. Mandens liv er ødelagt, og det samme er hans families, mens voldsmændene for længst har udstået deres straffe og er kommet videre med deres liv, siger faglig sekretær i HK Service Hovedstaden Hanne Guldbrand Jensen, der har hjulpet medlemmet med at anmelde overfaldet som en arbejdsskade. Men ifølge i første omgang Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen er der ikke tale om en arbejdsskade. For selv om der ikke er tvivl om, at voldsofferet var på arbejde den dag, forlod han sit arbejde i samme sekund, han bad den unge mand om at stoppe sit hærværk. Det var nemlig ikke en af hans arbejdsopgaver. Som voldsoffer får han sin erstatning alligevel, nemlig efter Offererstatningsloven. Så rent økonomisk bliver resultatet det samme. Men både han og Hanne undrer sig over, at han ikke får anerkendt, at han har været udsat for en arbejdsskade. Rygning er en privatsag Ifølge Jane Nielsen fra HK s juridiske kompetencecenter understreger afgørelsen, at Arbejdsskadestyrelsen i stigende grad lægger vægt på, om en handling er privat eller arbejdsmæssig også i de tilfælde, hvor man kommer til skade, mens man rent faktisk er på arbejde. - Et godt eksempel er en sag om en medarbejder, der er på vej ud for at ryge. Hun falder på vej ned ad trappen og kommer til skade. Men ifølge afgørelsen fra Ankestyrelsen er rygning i det konkrete tilfælde en privat sag, og derfor er der ikke tale om en arbejdsskade, fortæller hun og understreger, at der i den sag ikke er nogen anden lovgivning, der dækker den tilskadekomnes tab. Når der ikke er tale om en arbejdsskade, er der normalt kun hjælp at hente i en eventuel fritidsulykkesforsikring. - Det betyder, at vi skal være meget forsigtige med, hvad vi foretager os, når vi er på arbejde. For hvis skaden skyldes en privat handling, er det også vores egen private sag at få kompensation, siger hun. Kager til kaffen Andre eksempler på private handlinger kan være, at vi henter kager til kaffen hos bageren, eller at vi har børn med på arbejde og kommer til skade, mens vi leger med dem. Også en del af de skader, der sker, når vi er på arbejde i det offentlige rum, vil i dag blive betegnet som private. Vælter du på din cykel, mens du er på vej fra det ene møde til det andet, er det altså kun en arbejdsskade, hvis du ikke har været i gang med noget privat som for 4 HK SERVICE OKTOBER 2012

5 ARBEJDSSKADER eksempel at købe ind eller andet, som ikke har noget med dit arbejde at gøre. Få hjælp fra HK Du skal også være yderst forsigtig med, hvad du blander dig i, når du er på arbejde. Med mindre du blander dig, fordi du vil forsøge at redde menneskeliv, forebygge ulykker eller afværge større materielle og kulturelle tab, vil der nemlig være tale om private handlinger. - Det betyder, at det er en privat sag, hvis man for eksempel blander sig i noget, mens man er på arbejde, og så samtidig kommer til at træde forkert og falder, forklarer Jane og anbefaler, at man altid kontakter HK som noget af det første, hvis man kommer til skade, mens man er på arbejde. - Det er nemlig vanskeligt at udfylde papirerne, når man har en arbejdsskadesag, siger hun og fortæller, at HK jævnligt får henvendelser fra medlemmer, lang tid efter at skaden er sket. - Ofte har de fået den forkerte rådgivning undervejs, og så siger det næsten sig selv, at det er langt mere besværligt at hjælpe, end hvis vi havde været involveret i sagen fra begyndelsen, siger Jane Nielsen. HK SERVICE OKTOBER

6 n Af Dorte Schmidt Mikkel Østergaard FORSKELSBEHANDLING - Der var engang én på et kursus, der sagde til mig, at jeg er så arbejdsliderlig, at jeg finder mig i hvad som helst. Det gør jeg nu ikke. Men jeg er nok sådan en, der tænker, at det hele nok skal blive bedre med tiden, siger Malene Kristoffersen, der fik kroner mindre i løn end sin kollega for det samme arbejde.

7 FORSKELSBEHANDLING Udnyttet som fleksjobber Malene Kristoffersen fik kroner mindre i løn end sin kollega, skønt de udførte præcis de samme arbejdsopgaver. Og da hun gjorde arbejdsgiveren opmærksom på, at forskelsbehandling rent faktisk er ulovligt på det danske arbejdsmarked, blev hun fyret. Malene Kristoffersen var glad, da både hun og hendes veninde fik arbejde hos Bing & Nørgaard Catering i København. På det tidspunkt havde hun ellers et fleksjob hos en konditor, men da hun havde klaget over, at han ikke ville betale ekstra for søndagsarbejde, vidste hun, at hun snart skulle finde noget andet. Allerede under den første samtale med cateringfirmaets ejer, Jonas Bing, forklarede hun, hvad et fleksjob er. Og da han tilbød en løn på kroner om måneden, slog hun til. Det var også den løn Malenes veninde fik, da hun startede i jobbet 1. december Men da Malene selv begyndte 1. januar, fik hun en ansættelseskontrakt, hvor lønnen lå på kun kroner. - Da jeg gjorde opmærksom på fejlen, sagde han bare, at jeg først skulle vise mit værd, og at jeg derefter kunne få mere i løn fra 1. juni, fortæller hun. Samme arbejdsopgaver Malene tog kontrakten med ind til HK Service Hovedstaden og fik at vide, at der var flere fejl i den. Men da hun havde skrevet den under, var den ikke sådan lige at ændre. At hendes veninde fik mere i løn for præcis det samme arbejde, betegnede HK som klart ulovligt. Men Malene var glad for sit nye job og tænkte, at det nok skulle blive ændret hen ad vejen. Ifølge kontrakterne havde de to veninder præcis samme arbejdsopgaver. De skulle begge udføre almindeligt kontor- og regnskabsarbejde, svare telefon og mail fra kunder samt sælge frokostaftaler til virksomheder. Uretfærdig forskelsbehandling Malene er godkendt til fleksjob efter flere diskosprolapser, og derfor betaler kommunen to tredjedele af hendes løn. Hun kan kun holde til at arbejde 17 timer om ugen. Samtidig er hun nødt til at svømme og træne næsten dagligt for at holde ryggen ved lige og sig selv smertefri. Som fleksjobber er hun omfattet Forskelsbehandling er forbudt Loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er klokkeklar: 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. af den gældende overenskomst på området, uanset om arbejdsgiveren har indgået en overenskomst med HK eller ej. Alligevel opfyldte hendes kontrakt heller ikke aftalerne om pension og fritvalgsordning. - Men det, der virkelig pinte mig, var forskelsbehandlingen. For hvorfor skulle jeg dog spises af med mindre i løn, fordi jeg er fleksjobber? Det er da både urimeligt og uretfærdigt, siger Malene. Dårlig stemning Før påske skrev hun en mail til sin arbejdsgiver om, at hun gerne ville tale med ham om sin løn. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at det faktisk var ulovligt at forskelsbehandle sine medarbejdere. - På det tidspunkt var jeg ikke specielt glad for mit arbejde mere. Der var en dårlig stemning på arbejdspladsen. Det var som om, vi ikke måtte være glade i arbejdstiden. Grinede vi, blev vi øjeblikkeligt sat på plads, fortæller hun. Samtidig hørte det til dagens orden at få skæld ud. Hun husker blandt andet en dag, hvor hun havde en aftale om at mødes med en potentiel kunde kl. 10. Da hun var alene på kontoret, satte hun som aftalt telefonen videre ud til køkkenet, så medarbejderne derude kunne tage den, hvis nogen ringede. - Det lykkedes mig at sælge en HK SERVICE OKTOBER

8 FORSKELSBEHANDLING frokostaftale til kunden, så jeg var glad, da jeg kom tilbage. Men jeg blev mødt af en chef, der skældte og smældte over, at der var et opkald på telefonen, som ikke var taget. Og sådan var det tit. Hver gang man havde gjort noget godt, blev man øjeblikkeligt pillet ned igen, siger hun og fortæller, at hendes veninde heller ikke er i virksomheden mere. - Hun gik ned med stress et halvt år efter, jeg var holdt op, oplyser hun. Ekstra indsats Men Malene fortsatte med at gøre sit yderste, og da hun på et tidspunkt fik besked på møde kl. 18 en dag for at passe et selskab, gjorde hun også det uden indsigelser, selv om hun vidste, at hendes ryg ville straffe hende i flere dage efter. - Jeg knoklede indtil kl. 2-3 om natten og var helt smadret bagefter. Og oven i købet blev jeg fyret, før jeg nåede at få afspadsering for de ekstra timer, siger hun. På et tidspunkt opdagede hun pludselig, at der kørte et webkamera lige bag hendes arbejdsplads. Da hun bad om en forklaring og sagde, at hun ikke ville filmes, mens hun arbejdede, blev det fjernet igen. Og skønt både hun og kollegaen selv betalte deres frokostpause, var det et krav, at de naturligvis også skulle passe telefonerne i deres pause. Så kom fyresedlen Sin mail om at få mere i løn, fik hun aldrig svar på. Og der blev heller ikke snakket om den. Heller ikke den dag, hvor hun blev bedt om at hente sin chef Ishøj, og de sammen kørte turen til København. - Vi snakkede om løst og fast, og først da vi kom ind på kontoret, meddelte han mig, at han var nødt til at fyre mig, og gav mig en kuvert med en fyreseddel. Derefter forlangte han, at jeg skulle ringe til en kunde, fordi jeg jo havde den bedste telefonstemme, fortæller Malene. Den ordre efterkom hun ikke. I stedet tog hun hjem og ringede til HK. Derefter tog hun til sin læge, som ikke var i tvivl om, at arbejdsforholdene var så belastende, at Malene skulle sygemeldes. - Fyringen kom som en stor overraskelse for mig. Jeg havde jo gjort alt, hvad jeg kunne for netop at vise mit værd. Så i første omgang blev jeg både vred og ked af det. Samtidig var det en stor lettelse, at det var slut. Jeg havde længe haft det skidt, når jeg skulle på arbejde. Jeg var nervøs for at blive skældt ud og havde ofte mavekramper, fortæller hun. - Alle mennesker skal behandles ordentligt, og er der nogle regler, skal de selvfølgelig følges, siger Malene Kristoffersen, der har været udsat for forskelsbehandling som fleksjobber. 8 HK SERVICE OKTOBER 2012

9 FORSKELSBEHANDLING Klart ulovligt I HK Service Hovedstaden var faglig sekretær Thomas Ensbye ikke et sekund i tvivl om, at Bing & Nørgaard Catering har overtrådt loven om forskelsbehandling. Det er klart ulovligt at give en fleksjobber mindre i løn end en kollega, når de to i øvrigt har det samme arbejde. - Jeg er heller ikke i tvivl om, at Malene blev fyret, fordi hun gjorde opmærksom på, at lønforskellen mellem hende og kollegaen var ulovlig, understreger han. Thomas sendte straks et brev til firmaet med krav om efterbetaling af løn, pension og fritvalg. Desuden forlangte han på Malenes vegne godtgørelse for urigtigt ansættelsesbevis og en godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Indgik forlig Bing & Nørgaard Catering afviste samtlige krav, så i foråret 2011 var HK tvunget til at udtage en stævning og gå rettens vej. Firmaet forsøgte i første omgang at indgå forlig med HK og Malene. Første gang lød tilbuddet på kun kroner, næste gang var det oppe på kroner, men begge gange var tilbuddene så lave, at Malene sagde nej. - Det var med nogen bæven, for jeg frygtede den retssag. Jeg var bange for at blive nervøs og bange for at blive manipuleret eller trukket rundt i manegen, når jeg skulle afhøres, siger hun. Men så ringede Thomas fra HK og fortalte, at der nu endelig var kommet et fornuftigt forlig. Firmaet havde accepteret at betale i alt kroner til Malene, hvoraf de var for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.. Vigtigt at få ret - Det var en kæmpelettelse at få ret. Og det var dejligt, at det var overstået. I begyndelsen af sagen følte jeg mig lidt som et barn i skolegården, der havde Brug din fagforening Løn- og arbejdsvilkår for fleksjobbere følger reglerne for de kollektive overenskomster. Det gælder også, selv om virksomheden ikke har overenskomst. Derfor er det en god ide, at tage HK med på råd, når du aftaler løn- og arbejdsvilkår for et fleksjob med en arbejdsgiver. Og det skal vel at mærke helst ske, før du underskriver en ansættelseskontrakt. Mange arbejdsgivere kender ikke reglerne. Det gør HK. sladret til en lærer. Men at få en erstatning gav mig oprejsning. Det var beviset for, at jeg rent faktisk var blevet snydt. Jeg har en meget høj retfærdighedssans, og jeg hader, når folk snyder eller lyver, siger Malene, der aldrig havde opnået retfærdighed, hvis hun ikke havde været medlem af en fagforening, der ville og kunne køre hendes sag. I dag er hun ansat til at lave kontorarbejde hos en tømrer. Og ja denne gang huskede hun at få HK til at læse ansættelseskontrakten igennem, før hun skrev under på den. Vi ville bare have afsluttet sagen Ifølge Jonas Bing fra Bing & Nørgaard Catering har Malene ikke været udsat for en ulovlig forskelsbehandling. - Når vi indgik et forlig, var det udelukkende for at få afsluttet sagen. Der blev efter vores opfattelse ikke udbetalt forskellig løn for det samme arbejde. Lønnen var individuelt forhandlet og aftalt med hver enkelt medarbejder. I Malenes tilfælde blev lønnen aftalt i samarbejde med kommunen, siger han og understreger, at når Malene blev fyret, var det på grund af nedskæringer. - Der har heller aldrig været et webkamera ved hendes arbejdsplads, ligesom jeg heller ikke kan genkende, at arbejdsmiljøet skulle være dårligt. Tværtimod har vi en virkelig god tone på hele arbejdspladsen, og i øvrigt har hverken Malene eller andre medarbejdere på noget tidspunkt klaget over dårligt psykisk arbejdsmiljø, siger Jonas Bing, der derfor undrer sig over, at HK skriver om sagen. HK SERVICE OKTOBER

10 ORGANISERING Studerende strømmer ind i LAK LAK Landsforeningen for kommunikation er så aktive med tilbud på handelshøjskolerne, at flere og flere studerende melder sig ind og dermed bliver en del af HK. Succesen skyldes flere års målrettet arbejde med at engagere og inspirere de studerende. Aktive studenterudvalg bestående af ildsjæle, der brænder for at skabe relevante kurser, arrangementer, studieture og andre tilbud. Det er LAK s opskrift på at skabe et studiemiljø på handelshøjskolerne, hvor det at melde sig ind i LAK og dermed også HK bliver et naturligt valg for de studerende. - Vi gør, hvad vi kan, for hele tiden at involvere de studerende. Og det virker. Flere og flere melder sig ind i det faglige fællesskab og er så tilfredse med det, at de trækker andre med sig, fortæller LAK s formand Maria Fauerby. Hun har været aktiv i LAK siden hun startede på Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet i I dag er hun færdiguddannet som cand. ling. merc. i virksomhedskommunikation og arbejder i København i kommunikationsfirmaet SpecialCase. Tæt på de studerende - Jeg husker tydeligt mit første møde med LAK til et ellers rigtig spændende arrangement om coaching. Men til min store undren var der kun otte deltagere, så jeg kontaktede LAK s studenterudvalg på skolen og spurgte, om jeg kunne være med, fortæller Maria. - Siden har vi samarbejdet med HK om at sikre, at LAK er en meget mere synlig del af studiestederne. Og det er lykkedes. I dag er vi enormt tæt på de studerende, og vi er hele tiden til stede både på studiestedet og på sociale medier som Facebook og LinkedIn, siger hun. I øjeblikket har LAK aktive studenterudvalg i København, Aarhus og Odense, og meningen er, at der efterhånden skal etableres udvalg på alle landets studiesteder. Som det seneste har LAK nu også etableret et netværk på Syddansk Universitet. Fra mund til mund Målsætningen er, at der skal være mindst ti medlemmer af et studenterudvalg, og der skal helst være lige mange kandidatstuderende og bachelorstuderende, så man ikke risikerer, at n Af Dorte Schmidt 10 HK SERVICE OKTOBER 2012

11 ORGANISERING alle medlemmer af udvalget er færdiguddannede på samme tidspunkt. - Desuden forsøger vi at være repræsenteret i så mange klasser som muligt, ligesom vi ved studiestart altid er inde hos alle klasser for at fortælle om LAK, siger Maria. Når det gælder arrangementer, er succeskriteriet, at der skal komme mindst 30 deltagere. Det er gratis for medlemmer, men andre skal betale 50 kroner for at deltage. Samtidig er arrangementerne altid relevante for målgruppen. Det betyder selvfølgelig, at rigtig mange bare vælger, at melde sig ind, når de kommer til en arrangement. - Jo dygtigere og mere kompetente vi er, jo hurtigere spreder fordelene ved LAK sig fra mund til mund. De studerende føler, at der bliver taget hånd om dem, og flere og flere af dem får lyst til at melde sig ind og blive en del af det faglige fællesskab, forklarer Maria Fauerby. Bliver i HK En af de store fordele ved at få mange studerende som medlemmer er, at de fleste af dem bliver i LAK og HK også som færdiguddannede akademikere. - Jeg hører helt klart til i HK også med en højere uddannelse. Med LAK har vi et fagligt fællesskab med masser af gode tilbud, som jeg slet ikke kunne forestille mig at undvære, siger Maria. At de studerendes arbejde virker, mærker HK Service Hovedstaden også. - Alene i år har vi fået omkring 450 nye medlemmer fra handelshøjskolerne i hovedstadsområdet. Og det er takket være de studerende selv. De har virkelig formået at organisere sig på den helt rigtige måde, siger afdelingsformand René Knudsen. Alene i løbet af den første uge efter studiestart i år havde i alt 389 ud af ca. 500 nye studerende i hovedstadsområdet meldt sig ind i LAK. I dag er næsten alle organiseret. HK SERVICE OKTOBER

12 ORGANISERING Fyret far venter på n Af Dorte Schmidt Mikkel Østergaard Mere end to år efter Peter Bech-Lutzka blev fyret fra sit job i boligselskabet fsb under sin barselsorlov med sin nyfødte søn, er sagen endelig kommet for retten. Men afhøringerne trak ud, så Peter ved stadig ikke, om han får medhold i sagen. Da Peter Bech-Lutzka blev fyret under sin barselsorlov i 2010, var Kristian endnu ikke fyldt et år, mens Emilia var 2½ og gik i vuggestue. I dag har begge børn nået børnehavealderen. Foto: Tomas Bertelsen Der er højt til loftet i det lille retslokale i Københavns Byret, hvor sagen om Peter Bech-Lutzkas fyring er på programmet. Til venstre for dommeren sidder Peter sammen med advokaten fra HK. Til højre sidder repræsentanten fra boligselskabet sammen med sin advokat. Og i den varme stol i midten af lokalet sidder en af Peters kolleger til afhøring. Han er synligt nervøs og utilpas, og det kan Peter sagtens forstå. Rystende nervøs - Jeg var også selv nervøs, da jeg blev afhørt. Det er svært at huske, hvad der helt præcis foregik, før jeg gik på barsel i foråret Samtidig bliver man selvfølgelig bange for at komme til at sige noget ukorrekt. Også selv om jeg havde gennemgået sagen sammen med advokaten inden afhøringen, fortæller han. At Peters tidligere kollega også skal grave dybt i sin hukommelse for at huske det hele, er tydeligt. Flere gange er svaret et det kan jeg ikke huske, det tror jeg nok eller det er nok rigtigt. - Det er ikke rart at møde sine tidligere kolleger i retten. Vi er jo ikke uvenner eller noget, men det er svært at mødes og snakke om gamle dage, så længe jeg har sådan en sag hængende over hovedet, siger Peter. Ulovlig fyring Da Peter fik ødelagt sin forældreorlov med en fyreseddel den 11. august 2010, var han en af i alt fire medarbejdere i boligselskabets it-afdeling. Han var den af de fire, der havde længst anciennitet, og samtidig var der ikke den store forskel på de fires kompetencer. Derfor er HK ikke i tvivl om, at det var ulovligt, da arbejdsgiveren valgte at fyre Peter. Ifølge ligestillingsloven må man ikke fyre en medarbejder, der er på barsels- eller forældreorlov, med mindre arbejdsgiveren kan dokumentere, 12 HK SERVICE OKTOBER 2012

13 ORGANISERING dommen at det er nødvendigt. Det vil sige, at der ikke er andre medarbejdere med samme kompetencer i virksomheden, som arbejdsgiveren lige så godt kunne afskedige. Derfor handler en stor del af retssagen om, hvordan boligselskabet har HK SERVICE OKTOBER 2012 undersøgt, at det lige netop var Peter, der bedst kunne undværes. - Jeg prioriterer mine børn meget højt og har derfor også haft 22 ugers forældreorlov med dem Håber på en afklaring begge, da de var spædbørn. Det Før sagen nu endelig er nået til retten, har den først været gennem det fagretslige system, hvor parterne har forsøgt har været helt uvurderligt for mig den tid kommer jo aldrig igen, siger Peter. 13

14 ORGANISERING at forhandle sig frem til en løsning. De forhandlinger brød endeligt sammen i foråret 2011, og HK gik derefter rettens vej med en stævning og krav om erstatning fra boligselskabet. Men retssager tager tid. Lang tid. Der kom til at gå helt indtil mandag den 17. september i år, før Peter og hans advokat fra HK endelig kunne gå ind ad de store tunge døre til Københavns Byret og begynde sagen i retslokale 7. Desværre viste det sig hurtigt, at de to dage, som var afsat til retssagen, ikke var nok. De mange vidneafhøringer tog betydeligt længere tid end beregnet, så derfor var advokaternes afsluttende procedurer udsat til den 29. oktober. Derefter vil der typisk gå yderligere fire uger, før der også er skrevet en dom. - Det er bare næsten ikke til at holde ud. Jeg vil bare så gerne have sagen 14 afklaret, så jeg kan komme videre. For selv om jeg har et andet arbejde i dag, ligger sagen stadigvæk og lurer i baghovedet. Jeg vil gerne snart havde det hele overstået, siger Peter. Principielle grunde Om han vinder eller taber sagen, er ikke til at vide. - Men min mavefornemmelse siger mig, at vi står godt. Jeg håber det bedste, siger han og krydser samtidig fingre for, at dommen også vil sætte et endeligt punktum i sagen. - Jeg kan næsten ikke overskue tanken om at skulle igennem det hele en gang til, siger han og understreger, at det er af principielle grunde og ikke for pengenes skyld, at han er gået med til at lade HK føre sagen for sig. - Det kan godt være det lyder underligt, men for mig handler det ikke om en økonomisk erstatning. Det handler om at få arbejdsgivere til at forstå, at man ikke uden videre kan fyre fædre, der er på barsels- eller forældreorlov. Det er så vigtigt, at man kan få lov til at nyde sine børn, uden at skulle gå og være nervøs for, om man nu også har et job, når orloven er slut, siger Peter. Medlemsbladet har fulgt sagen siden Peter Bech-Lutzka blev fyret i august 2010 år og fortsætter, indtil sagen er helt slut. - Det er vigtigt for mig at være med til at fastslå, at man ikke uden videre kan fyre en far, mens han er på forældreorlov. Fædre skal kunne være hjemme hos børnene uden at frygte for, om de har et job bagefter, siger Peter. HK SERVICE OKTOBER 2012

15 KORT OG GODT Facebook kan styrke samarbejdet Flere og flere virksomheder bruger i dag sociale medier professionelt i virksomheden, og de oplever, at medierne forbedrer samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen, ligesom det kan gøre det lettere at dele ideer og viden, skriver Videncenter for Arbejdsmiljø. Oplysningen bygger på en dansk undersøgelse fra projektet SocialSemantic. Den viser, at 29 procent af de adspurgte virksomheder og organisationer oplever, at sociale medier forbedrer kommunikationen og samarbejdet på arbejdspladsen. Det går skidt med arbejds- miljøet Indsatsen for at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø er samlet set slået fejl, skriver Ugebrevet A4 på baggrund af en ny rapport fra Arbejdstilsynet. Rapporten Overvågningsrapport 2010 viser, at stadig flere ansatte bliver mobbet eller udsat for vold og trusler. Samtidig er antallet af langtidssygemeldte med psykiske problemer steget siden Ny metode afslører mobning på arbejdspladser Mobning mellem kolleger er svært at forske i, fordi medarbejderne ikke vil snakke om det. Men nu har forskere fundet en ny og meget lovende metode, der får ansatte til at lukke op, skriver Videnskab.dk Det er den amerikanske psykolog Joshua E. Powell fra University of Louisville og hendes forskerteam, der har fundet frem til en strategi, der får folk til at tale om problemet. Og metoden er enkel: I stedet for at bruge ordet mobning, beder forskerne ansatte om at komme med eksempler på uhøflig adfærd på arbejdspladsen. Og så begynder de at snakke. Tillidsvalgte kommer længst med gulerødder Tillidsrepræsentanter kommer længere med gulerod end med stok over for kolleger, som ikke er medlemmer af en fagforening eller som er medlemmer hos en af de gule fagforeninger som for eksempel Krifa. Sådan lyder konklusionen ifølge Ugebrevet A4 i en ny undersøgelse fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet. Undersøgelsen dokumenterer, at tillidsrepræsentanten kommer længst med at hjælpe og inddrage gratister frem for at fryse dem ude. HK SERVICE OKTOBER

16 ORDNEDE FORHOLD Nu skal der styr på telemarketingbranchen I HK Service Hovedstaden har de faglige sekretærer fået nok af den konstante strøm af sager med medlemmer, der kommer i klemme i telemarketingbranchen. Så nu bliver der endnu engang gjort en ekstra indsats for at få ryddet op. Senest er telemarketingfirmaet Salescorp gået konkurs, og lige nu får omkring 30 HK-medlemmer hjælp til at udfylde papirerne til Lønmodtagernes Garantifond, så de kan få deres løn. I forvejen har afdelingen otte verserende sager med firmaet om medlemmer, som har fået forkert løn, ikke fået løn under sygdom, mangler feriepenge eller andet. - Problemet med mange af virksomhederne i branchen er, at deres ledelser ikke kender reglerne. Så når medarbejderne får problemer, er det ikke altid ond vilje. Arbejdsgiverne er uerfarne og laver derfor dumme fejl, som går ud over medarbejderne, forklarer faglig sekretær Irina Frost, der i fremtiden skal tage sig af alle afdelingens sager med telemarketingfirmaer. branchen, der jo også er præget af manglende overenskomster. Som forholdene er i øjeblikket, er der alt for mange unge, der får deres første erfaringer på arbejdsmarkedet i et telemarketingfirma, der snyder dem enten bevidst eller på grund af manglende viden, siger hun og understreger, at der helt klart også er firmaer, der bevidst snyder deres medarbejdere. Det gælder for eksempel det firma, der i dag hedder TeleConnection, men som har skiftet navn flere gange i løbet af ganske kort tid. - Det firma har vi nu begæret konkurs. I øjeblikket har vi fem sager med medlemmer, der har løn til gode i firmaet. Og de penge skal vi også nok skaffe dem, siger Irina. Manglende viden - Ved at samle sagerne på én person håber vi at kunne få ryddet op i Pas på i branchen Her er en række vigtige råd til unge, der arbejder i telemarketingsbranchen, eller som er på vej ind i branchen. Sørg for at få kontrakten med hjem, inden du skriver under. Lad HK tjekke den for dig. Så er du sikker på, at den er i orden. Vil firmaet ikke udlevere kontrakten, før du skriver under, er der helt sikkert noget galt. Find i stedet et andet job. Skriv en mail til din arbejdsgiver, hvis du ikke får din løn. Det er ikke nok bare at spørge efter den. Du skal kunne dokumentere, at du har bedt om at få dine penge. Venter du for længe med at rykke skriftligt, kan arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond hævde, at du er indforstået med at vente, eller at der er tale om et personligt lån. Sørg for at være medlem af HK. Du får faglig hjælp i samme øjeblik, du har meldt dig ind. Og hvis du har været medlem i mere end tre måneder, før du får brug for hjælp, kan du også få juridisk hjælp og har mulighed for at låne penge af HK, hvis du ikke har fået din løn. 16 HK SERVICE OKTOBER 2012

17 GENERALFORSAMLINGER DET SKER Kom til generalforsamling i din brancheklub Brancheklubben for Advokatansatte, Brancheklubben for Transport & Turisme samt LAK Hovedstaden holder alle generalforsamlinger den 31. oktober. De finder alle sted onsdag den 31. oktober i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. Og når den alvorlige del er overstået, inviterer de tre brancheklubber deltagerne til italiensk vinsmagning med tilhørende middag i kantinen på 6. sal. Har du lyst til at deltage i spisning og vinsmagning, skal du tilmelde dig hurtigst muligt på eller LAK Hovedstaden indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen starter kl. 17 i lokale 4.1 & 4.2. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Indkomne forslag 7. Valg af a) Formand b) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år c) 3 suppleanter for 1 år 8. Eventuelt. I henhold til vedtægternes 4, stk. 3 skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen eller sekretariatet i hænde senest 2 uger inden afholdelsen af generalforsamlingen. Vi håber at se dig på generalforsamlingen, som er åben for alle LAK s medlemmer. Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver ingen tilmelding. Brancheklubben for Transport & Turisme indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen starter kl. 18. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg a) Formand b) 3 bestyrelsesmedlemmer c) 2 suppleanter 6. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen jf. pkt. 4 på dagsordenen, skal være HK Service Hovedstaden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Brancheklubben for Advokatansatte indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen starter kl. 18. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg af a) Formand b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år c) 2 suppleanter for 1 år 6. Eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen eller HK Service Hovedstaden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Se også Brancheklubben for Organisationers indkaldelse til generalforsamling på side 19! HK SERVICE OKTOBER

18 DET SKER Vi ses til fyraftensmøde på Bornholm Kun på Bornholm På fyraftensmøderne HK Classic kan du både lære nyt og samtidig netværke med kollegerne. Alle møder finder sted i HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne. Møderne varer mellem to og tre timer inklusive spisepause. Du tilmelder dig på eller ved at sende en mail til Bliv faglært på max. 11 uger Hør konsulent Helen Rovsing fra CP- HWEST fortælle om, hvordan du som ufaglært via en personlig GVU-plan, har mulighed for at blive faglært på MAX. 11 uger. Har du styr på dine kvalifikationer og kompetencer? Hvordan ser dine kvalifikationer og kompetencer ud i forhold til de ønsker, krav og behov en evt. ny arbejdsgiver har? Forstå din lønseddel Hvad betyder alt det, der står på din lønseddel? Og hvad er reglerne for skat, atp, arbejdsmarkedsbidrag og så videre? Tirsdag den 27. november kl. 17 Onsdag den 7. november kl. 17 Onsdag den 14. november kl. 17 Så mange millioner har HK Service skaffet hjem til medlemmerne i SEPTEMBER AUGUST JULI JUNI MAJ APRIL MARTS FEBRuar Januar AKTIVITETER OKTOBER 29. Mindfulness (Freelancere og vikarer) 31. Generalforsamling (T&T) Generalforsamling (BfA) Generalforsamling (LAK) NOVEMBER 5. Mød Stine Bosse (alle) 5. Tysk litteratur (LAK) 6. Stress og mistrivsel (tillidsvalgte) 7. Bliv faglært på max. 11 uger (Bornholm) 14. Har du styr på dine kvalifikationer (Bornholm) 14. EU formandsskabet - hvordan gik det? (LAK) 15. Generalforsamling (KA klubben) 19./20. Få din kollega som medlem 21. Dagpenge og freelancere (Freelancere og vikarer) 22. Generalforsamling (BfO) 27. Forstå din lønseddel (Bornholm) 28. Aftryksmaterialer (KA klubben) DECEMBER 16. Juletræsfest (alle) MARTS Afdelingens generalforsamling (alle) 18 HK SERVICE OKTOBER 2012

19 DET SKER Brancheklubben for Organisationer indkalder til generalforsamling Generalforsamlingen finder sted torsdag den 22. november kl i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, rund mødesal. Indskrivning vil foregå fra kl , og der vil blive serveret en sandwich og drikkelse inden generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der spisning i kantinen. Hvis du vil med til det, skal du tilmelde dig på Foreløbig dagsorden 1. Valg af 2 dirigenter 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Nedsættelse af stemmeudvalg 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg af: a) 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år b) 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år c) 1 fanebærer for 2 år og 1 fanebærersuppleant for 1 år 9. Eventuelt. Endelig dagsorden sendes ud senere. Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 15. november kl og sendes til Henriette Bradtberg på mail: eller HK Service Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. HK SERVICE OKTOBER 2012 Årets juletræsfest Så er det igen snart tid til julehygge med Nissebanden for børn og barnlige sjæle i HK Service Hovedstaden. Vi indbyder til en hyggelig søndag eftermiddag med nisser, juletræ, julegodter, sang og musik. Der er gløgg til de voksne og juice og godteposer til børnene og æbleskiver til alle. Der kan desuden købes øl, vand og vin. Efter alle de hyggelige julerier, slutter vi dagen af med pølser og brød. Praktiske oplysninger Tid: Søndag den 16. december kl dørene åbnes kl. 13. Sted: HK Hovedstaden, rund mødesal i stueetagen. Pris: 75 kroner for voksne, 50 kroner for børn. Betaling foregår ved indgangen. Tilmeld dig senest fredag den 23. november på Bekræftelse vil blive udsendt snarest efter tilmeldingsfristens udløb. Program for juletræsfesten Kl. 13 Kl Kl. 14 Kl Kl. 15 Kl Kl. 16 Kl Dørene åbnes Indcheckning og betaling Juletræsfesten starter Nisserierne starter Godteposer uddeles af nisserne Nisserne synger i salen Pølser til alle Juletræsfesten slutter 19

20 inviterer medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og HR-medarbejdere til tema-aften om Stressekspert og foredragsholder Thomas Milsted fortæller, hvordan arbejdet med virksomhedens social kapital kan medføre lavere sygefravær, højere produktivitet og bedre arbejdsmiljø. Så tag din kollega og din leder under armen og kom til en inspirerende aften i HK. Tilmeld dig på MitHK eller på hkservice.dk

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Udgivet af: FIC Nyrnberggade 31, 2. sal 2300 København S tlf. 33 25 38 54 www.fic.dk Tekst: Eva Tingkær Fotos: Martin Foldgast, Kaj Bonne, Bake the Cake

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELS BLADET 03I2013 Ansatte inden for butik, kontor og lager REGISTRER DIN E-MAIL OG FÅ SKRÆDDER SYEDE NYHEDSBREVE DIREKTE I DIN INDBAKKE HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELSBLADET STOPPER

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere