Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark"

Transkript

1 Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark Støt UNICEFs arbejde: Ring og støt med 150 kr. SMS UNICEF til 1231 og støt med 100 kr. Giro (bidrag): UNICEF blev oprettet i 1946 som FNs børnefond. UNICEF arbejder i over 150 af verdens fattige lande for at sikre børn en sund og tryg opvækst, skolegang og beskyttelse mod vold, udnyttelse og aids. I den industrialiserede del af verden har UNICEF 36 national komiteer, heriblandt UNICEF Danmark, der oplyser om børns vilkår og rettigheder og samler penge ind til UNICEFs hjælpearbejde for verdens børn. UNICEFs arbejde er udelukkende finansieret af frivillige bidrag fra private bidragydere, regeringer, erhvervslivet og fonde. Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg unite for children

2 indhold UNICEF/NYHQ2009/0142/Pirozzi Forord 4 Om UNICEFs arbejde 6 Danskere i UNICEF 8 UNICEF i arbejde 10 Indsamling 12 Verdenslageret i København 14 Samarbejde med virksomheder 16 Børnenes Klimatopmøde 18 Unicef i Danmark 20 Tak for støtten 22 Nye skoler til Togos børn 24 Organisation 24 At arbejde for et bedre liv for alle verdens børn er ikke et spørgsmål om velgørenhed Regnskab Årsberetning for UNICEF Danmark 2009 Udgiver: UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, København Ø Tlf Hjemmeside: Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg Ærespræsident: Alexandra, grevinde af Frederiksborg Formand: Alfred Josefsen Generalsekretær: Steen M. Andersen Redaktion: Karin Aaen, Ditte Hartvig Bak, Lene Grønbech, Sandra Samuelsen og Maria Hee Simonsen Layout: MilleArtDesign Tryk: Kailow Graphic A/S Oplag: Udgivet: Maj 2010 Forsidefoto: UNICEF/CARA /de Hommel Alle

3 UNICEF Danmark/Ove Spandet UNICEF FOR og MED børn 4 Årsberetning 2009 Forord Regnen er udeblevet i det tørkeramte Karamoja i det nordøstlige Uganda, og børnene søger tilflugt i den sparsomme skygge fra et træ. I 2009 kunne UNICEF og alle verdens børn fejre, at det var 20 år siden, vi fik FN Konventionen om Barnets Rettigheder, også kaldet Børnekonven tionen. I 54 artikler er det nøje beskrevet, hvilke rettig heder alle børn har, uanset hvor de bor, uanset race, køn, religion m.m. I artikel 12 er det beskrevet, at barnet har ret til at udtrykke meninger og har krav på, at denne mening respekteres. Det tager vi meget alvorligt i UNICEF. Vi har for eksempel i UNICEF Danmark i mange år haft et såkaldt Børneekspertpanel, som for mere end halvdelens vedkommende består af børn. Det fungerer som et rådgivende udvalg i forhold til bestyrelsen. Men i 2009 fik vi en endnu mere synlig mulighed for at vise, at vi ikke alene arbejder for børn, men også med børn. Det fik vi, da vi sammen med Københavns Kommune afholdt Børnenes Klimatopmøde, hvor 164 børn fra 44 lande deltog. Det skete ugen før de voksnes klimatopmøde. I den uge arbejdede børnene intensivt med at udforme en række ønsker, forslag og krav til de voksne om verdens fremtid på klimaområdet en fremtid som jo i aller højeste grad vil påvirke netop børnenes liv. Ved børnetopmødets afslutning kunne de overrække deres forslag til præsidenten for COP15, Connie Hedegaard, og i ugen efter deltog otte af børnene selv i de vok s- nes klimatopmøde og kunne således fortsætte arbejdet med at sikre, at børnenes stemme blev hørt. Det kan de også fremover, idet alle børnene sagde ja til at arbejde som klimaambassadører i deres eget land efter hjemkomsten fra København. Netop fordi UNICEF som FNorganisation har adgang til verdens regeringer og beslutningstagere og således direkte kan øve indflydelse på politik og beslutninger, giver det rigtig god mening at inddrage børnenes meninger i arbejdet. At arbejde for et bedre liv for alle verdens børn er ikke et spørgsmål om velgørenhed. Det er ganske enkelt at arbejde for at opfylde de rettigheder, som Børnekonventionen sikrer børnene, også i verdens fattigste lande. UNICEF er ikke en klimaorganisation. Men som en organisation, der tager børnenes meninger alvorligt og giver dem en stemme i vigtige forhold, der berører deres liv og fremtid, er UNICEF i høj grad engageret i spørgsmål om klimaforandring. Allerede nu kan vi se, hvordan børns liv påvirkes negativt i en lang række lande med flere naturkatastrofer, fejlslagen høst, områder som ikke længere kan bebos m.m. I en del udviklingslande må UNICEF øge det såkaldte katastrofeberedskab, fordi klimaforandringer øger risikoen for oversvømmelser eller tørke. Det påvirker selvfølgelig børnene og det koster penge. På den baggrund er vi stolte over i UNICEF Danmark i 2009 at kunne medvirke til at sætte et så vigtigt emne som børn og klimaforandring på dagsordenen i både udviklingslande og industrialiserede lande. Og vi er stolte over, at vi takket være endnu et års fremgang i indsamlede midler trods økonomisk krise igen kan øge det beløb, vi anvender til at yde hjælp til børn i nød i verdens fattigste lande. Jeg vil gerne på UNICEF Danmarks vegne sige hjertelig tak til alle, som har støttet vores arbejde i 2009 og udtrykke håb om, at vi også fremover kan regne med den støtte, der skal til for at føre Børnekonventionens 54 artikler ud i livet, så alle verdens børn ikke alene bliver hørt, men også får sikret skolegang, adgang til rent vand, sundhed, beskyttelse og et værdigt liv. Steen M. Andersen Generalsekretær UNICEF Danmark UNICEF Danmark/Ove Spandet

4 UNICEF GIVER børn EN FREMTID UNICEF/NYHQ /Shehzad Noorani Resultater for børn Den globale børnedødelighed er faldet med 28 procent siden 1990 fra 12,5 millioner til 8,8 millioner børn om året. Siden 1990 har mere end 1,6 milliarder mennesker fået adgang til 6 rent drikkevand. Årsberetning 2009 Om UNICEFs arbejde UNICEFs eneste formål er at hjælpe børn. Vi mener, at alle børn har ret til at overleve, udvikle sig, blive hørt og få et godt liv uanset hvem de er, og hvor de bor. Børns rettigheder er omdrejningspunktet for UNICEFs arbejde med at give livsvigtig hjælp til børn. Vi mener, at børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor beskytter vi børn mod overgreb og sørger for, at de får en uddannelse. Vi mener, at børn har ret til at leve og overleve. Derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. I 2008 uddelte vi blandt andet skolematerialer og under- kulturer og forhold. Vores internationale medarbejdere tilfører yderligere ekspertise fra hele verden og sørger for, at afprøvede og succesfulde løsninger bliver genbrugt andre steder til fordel for flest mulige børn. hjælp til selvhjælp Takket være massevaccination af børn er antallet af børn, der dør af mæslinger, faldet med 74 procent verden over siden I perioden 2002 til 2007 er antallet af børn, der ikke kommer i skole, faldet fra 115 millioner til 101 millioner. UNICEF/NYHQ /Kate Holt visningsudstyr til gavn for mange hundrede tusinder af elever, og vi købte vacciner nok til at beskytte mere end halvdelen af verdens børn mod livstruende sygdomme. Vores mål er at nå alle børn i nød, også børn i fjerntliggende egne og konfliktramte områder. Vi prioriterer de mest sårbare, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Og det hårde arbejde betaler sig. På blot 18 år er børnedødeligheden faldet med UNICEF arbejder i mere end 150 af verdens fattigste lande. Vores særlige tilgang til hjælpearbejdet betyder, at vi ikke nøjes med at gennemføre et hjælpeprojekt for derefter at drage videre. Vi arbejder i landet så længe, der er børn, som har brug for vores hjælp. Landenes regeringer har ansvaret for børnenes overlevelse og trivsel, og UNICEF spiller en særlig rolle med at holde regeringerne ansvarlige herfor. Vi skaber forbindelser bangladesh: Rent vand er det bedste våben i kampen mod smitsomme sygdomme. sudan: Børn bliver altid hårdest ramt af konflikter og katastrofer. indonesien: For katastroferamte børn er skolegang et fast holdepunkt i en kaotisk hverdag. Madagaskar: Legetøj og bløde bamser gør underværker for små børn ramt af en katastrofe. 28 procent verden over, og antallet af børn, der går i mellem myndigheder og lokalsamfund og udstyrer skole, er steget fra 50 til 84 procent. UNICEF har mere end 60 års erfaring med at hjælpe børn. Som den eneste organisation er vi nævnt i FNs Børnekonvention som kilde til ekspertbistand og rådgivning for alle verdens lande. Det giver os en unik adgang til regeringerne i alle de lande, vi arbejder i. dem med de redskaber, de skal bruge for at sikre alle børns rettigheder. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Og vi hjælper ikke kun befolkningen med at hjælpe sig selv vi hjælper også landene med at hjælpe sig selv. Børn har overraskende mange ressourcer, men alt UNICEF/NYHQ /Josh Estey UNICEF/NYHQ /Giacomo Pirozzi Vi taler med politiske ledere og ministre om børns for ofte må de kæmpe med udfordringer, der ikke forhold og de lytter og handler på vores råd. burde eksistere. For millioner af børn er UNICEF den hjælpende hånd, som gør dem i stand til at overvinde I felten arbejder vi tæt sammen med lokale partnere. forhindringerne og skabe sig en bedre fremtid. Det sikrer os en god indsigt og nær tilknytning til de lokalsamfund, vi hjælper. 88 procent af vores medarbejdere arbejder i deres eget hjemland, og derfor er vi i stand til at tilpasse vores programmer til lokale

5 8 Årsberetning 2009 Danskere i UNICEF Ida kæmper for børn fanget i konflikt UNICEF/oPt/El Baba Ida Hyllested tilbringer meget af sin dag på et kontor. Kontoret ser ikke meget anderledes ud end et kontor i Danmark. Det er nok snarere omgivelserne, der er anderledes. Fra kontoret kan Ida Hyllested høre kalden til bøn fra moskeerne, og hun kan se muren, som adskiller Vestbredden og Jerusalem. UNICEF/Obeidallah Ida Hyllested er 30 år og arbejder for UNICEF som specialist i beskyttelse af børns rettigheder i de besatte palæstinensiske områder Gaza og Vestbredden. Hun har en baggrund i social antropologi og en kandidatgrad i afrikanske studier og har tidligere arbejdet for UNICEF i Sudan. Arbejdsdagene tilbringer Ida Hyllested med møder i Socialministeriet i Ramallah og i Gaza. Men mest tid bruger hun på UNICEF-kontoret i det østlige Jerusalem. Skrivebordet er min slagmark, siger hun og henviser til, at hendes arbejde ikke foregår med daglig kontakt til børn, men ved at samarbejde med myndigheder for at skabe ændringer i systemer, lovgivning og adfærd, der beskytter børns rettigheder. I Sudan hjalp hun med at demobilisere børnesoldater og genforene børnene med deres familier. Men resultater af arbejdet i de besatte palæstinensiske områder ser hun ikke fra dag til dag, og det kan være hårdt, når man arbejder i et område, hvor børn er både ofre for og vidner til ekstrem vold. Vi arbejder med store ændringer. Det er frustrerende, at vi ikke ser daglige resultater af vores indsats, men det opvejes af, at vi er med til at skabe langsigtede ændringer i børns vilkår og ikke lappe-løsninger, siger Ida Hyllested. Sidste år blev 350 børn dræbt og såret i Gaza, men konflikten påvirker fortsat børn i både Israel og i de besatte palæstinensiske områder. Der er ingen umiddelbar udsigt til fremdrift i fredsprocessen, og jeg kan nogle gange blive ramt af en følelse af meningsløshed, siger Ida Hyllested. Men selvom der kan være langt mellem konkrete resultater, så oplever hun dem. De seneste fremskridt er opnået på området administrativ detention, hvor børn helt ned til 12 år har siddet i fængsel, nogle gange i et helt år, uden at få deres sag for en dommer. I 2008 sad 18 børn i administrativ detention, men i januar 2010 var tallet nul. Arbejdet kan være et komplekst sammensurium af aktiviteter, der bidrager til en ændring, men det her er et af de øjeblikke, hvor jeg føler, at mine kollegaer og jeg har været med til at gøre en forskel for de palæstinensiske børn, siger Ida Hyllested. martin Blandt farverige saronger og fattigdom Martin Eklund trådte sine første spæde skridt i UNICEF med at sælge julekort fra en bod på Strøget i Københavns isnende kulde. Nu arbejder han i varmen. I det fjerne asiatiske land, Myanmar, arbejder han med projekter indenfor sundhed og ernæring for UNICEF. Han fortæller, at hovedbyen Yangon er et spændende sted, hvor gaderne er fyldt med gadehandlere, munke og tedrikkende kvinder og mænd i farverige saronger. Men landet er også ekstremt fattigt, og efter at cyklonen Nargis raserede landet i 2008, er der endnu mere brug for hjælp til Myanmars børn. Martin Eklund bliver mindet om landets ekstreme fattigdom og uretfærdige vilkår for børn, hver gang han går til og fra UNICEFs kontor i Yangon. Det kan være svært at acceptere, at børn dør af sygdomme, som kan behandles med eksisterende, billige behandlingsmetoder og medicin, siger Martin Eklund, som er taget til Myanmar for at finde ud af, hvor børn har hårdest brug for hjælp, og hvilke arbejdsmetoder der giver de bedste resultater for børn. Siden dagene med salg af julekort på Strøget er han uddannet bachelor i Ernæring og Sundhed fra Suhrs Seminarium med en kandidatgrad i klinisk ernæring fra Københavns Universitet. I Myanmar foregår arbejdsdagene med at samle data og evaluere sundheds- og ernæringsprojekterne, så UNICEF kan sætte ind, hvor der er hårdest brug for det. Martin Eklund er derfor en af de første, som får resultaterne af UNICEFs arbejde i Myanmar at se. Arbejdet er det hele værd, når vi kan se, at børnedødeligheden falder. Både spædbørnsdødeligheden og dødeligheden blandt børn under fem år har været støt faldende, og det er blandt andet UNICEFs fortjeneste, siger Martin Eklund. Han tager også ud til landets fjerneste afkroge for at overvåge resultaterne af blandt andet vaccinationskampagner. For nylig tog han til Rakhine State, der ligger lige på grænsen til Bangladesh. Man skal både med fly, bil og båd for at komme til de fjerntliggende landsbyer. Her besøgte han blandt andet et rehabiliteringscenter for svært underernærede børn. Det er virkelig rart ikke kun at skulle forholde sig til kolde tal og data men at se med egne øjne, at UNICEFs arbejde virkelig nytter, siger Martin Eklund. Bagsiden af at være udsendt er, at han ser meget lidt til venner og familie i Danmark, men for ham er arbejdet i UNICEF alligevel det hele værd. Det er en fornøjelse at stå op om morgenen og tage på arbejde, når man er med til at forbedre børns og kvinders adgang til sundhedsydelser og dermed overlevelse, siger Martin Eklund. Gaza Myanmar UNICEF Myanmar

6 10 Glimt fra UNICEFs arbejde UNICEF/NYHQ /Olivier Asselin Årsberetning 2009 Unicef i arbejde Cameroun, Pakistan, Togo og Madagaskar er blandt de mere end 150 lande, hvor børn hver dag får en lysere fremtid med UNICEFs hjælp. Cameroun, september 2009: Skuespiller Mia Farrow er en dybt engageret UNICEF ambassadør. I 2009 rejste hun flere gange ud til UNICEF-projekter over hele verden. I september var hun en uge i Cameroun, hvor hun blandt andet besøgte UNICEFs ernæringscenter i Bazzama. Fejl- og underernæring er et stort problem i Cameroun. Hvert år dør titusinder af børn af underernæring. En stille katastrofe, som Mia Farrow var genopbygge 473 skoler med ordentlige toiletforhold, som hele landsbyen kan nyde godt af. At få børnene hurtigt tilbage i skolen er altafgørende, da det er vigtigt at hjælpe dem med at få et fast holdepunkt i deres hverdag. Central- og Vestafrika, februar 2009: UNICEF har længe haft en drøm om at udrydde børnesygdommen polio i hele Afrika. I 2009 kom vi et stort skridt nærmere at realisere den drøm.... i 11 lande blev 74 millioner børn vaccineret mod den frygtede sygdom på kun tre dage er tvunget til at flytte for at komme tættere på skolen hvis de altså er blandt de få heldige, som får mulig- Cameroun: Skuespiller og UNICEF ambassadør Mia Farrow besøger en UNICEF-støttet skole. Pakistan: Rent vand redder børns liv i midlertidige lejre. Madagaskar: 12-årige Justine og otte-årige Fohorentana taler om deres skoleliv og fremtidsdrømme med Ditte Hartvig fra UNICEF Danmark. togo: Blot to små dråber er nok til at vaccinere et barn mod polio. UNICEF/NYHQ /Marta Ramoneda med til at sætte fokus på. I et land En storstilet vaccinationskampagne i hed for at fortsætte skolen. Skole- som Cameroun, der er et mellemind- to faser blev sat i gang i samarbejde gebyrer og store afstande til skolerne komstland, er det helt forfærdeligt, at med WHO, Rotary m.fl. I første betyder, at kun hvert femte barn fort børn hvert år dør på grund af omgang blev 53 millioner børn vacci- sætter skolen efter 5. klasse. De fleste fejlernæring. Det burde simpelthen neret i otte central- og vestafrikanske familier har ganske enkelt ikke råd til ikke kunne forekomme, sagde Mia lande. Det skete på bare seks dage. I at leje hytter og betale leveomkost- Farrow efter besøget. Pakistan, juni 2009: Midt i sommerens stegende hede gennemlevede det nordvestlige Pakistan den største flygtningekatastrofe i nyere tid. Mere end 2,7 maj gik anden fase i gang. Kampagnen blev udvidet, og i 11 lande, heri blandt Togo, blev 74 millioner børn vac cineret mod den frygtede sygdom på kun tre dage. Siden 1988 er antallet af polio tilfælde blevet reduceret med mere end 99 procent. I 1988 var over ninger, så børnene kan bo tættere på skolen. Som regel er det pigerne, der må forlade skolen i utide, men det vil UNICEF lave om på blandt andet ved at bygge flere skoler. Ditte Hartvig fra UNICEF Danmark besøgte i juni 2009 Madagaskar, hvor hun mødte UNICEF/Hadrien Bonnaud/Togo/2009 UNICEF Danmark/Mikkel Andersen millioner mennesker blev fordrevet fra børn i 125 lande blevet lam- nogle af de børn, som får gavn af deres hjem på grund af væbnede kon- met af polio. I dag er der blot spredte skole projektet. Projektet er finansie- flikter mellem regeringen og taleban- tilfælde i kun fire af verdens lande. ret med støtte fra den internationale militser. Skoler og vandforsyninger blev ødelagt. To vigtige områder, som Madagaskar, juni 2009: kvindeorganisation Inner Wheel og Lyngby-Taarbæk UNICEF By. UNICEF står i spidsen for at genopbyg- I Madagaskar er der så få skoler til ge. UNICEF fik støtte fra Danida til at de ældste klasser, at mange børn

7 Danskere investerer i børnenes fremtid UNICEF/NYHQ /Noorani Hjertet banker for verdens børn 12 Årsberetning 2009 Indsamling Vaccinationer, der redder liv. Legetøj til små ofre for store katastrofer. Rensningsudstyr til urent vand, der ellers fører dødelige sygdomme med sig. Virksomheder, fonde og helt almindelige danskere er hver dag med til at sørge for små og store mirakler i udviklingslandene. Ved udgangen af år 2009 havde danskerne støttet UNICEF med over 133 millioner kroner. Det er mere end fem gange så meget som for fem år siden, og støtten er uundværlig for UNICEFs arbejde for verdens børn. UNICEF måler og evaluerer konstant projekter indenfor ernæring, skolegang og hygiejne og ved præcis, hvor mange penge der skal gå til hvad. Flere gange om året fortæller UNICEF Danmark om arbejdets gang på hjem- månedlige støtte giver UNICEF mulighed for at planlægge langsigtet og ikke mindst arbejde for at nå FNs 2015 Mål. Når UNICEF ved, hvor mange penge organisationen kan forvente at få ind i løbet af året, sætter vi vaccinationskampagner i gang, skoleprojekter fortsætter, og vi intensiverer kampen for rent vand til børn. Bidragene forbedrer og redder børns liv her og nu, og derfor er de helt nødvendige for UNICEF. UNICEF Danmark/Mikkel Andersen Torben Andréa har støttet UNICEF og verdens børn siden en dreng leger med en drage i Bangladesh, hvor UNICEF blandt andet hjælper med at forebygge underernæring. Faste bidragydere hører om det vigtige arbejde ved et arrangement på UNICEFs Verdenslager i Københavns Frihavn. en pige i Indonesien får rent vand med støtte fra UNICEF. en skoledreng i Gaza bliver vaccineret under en to uger lang vaccinationskampagne sat i gang af UNICEF. Privatfoto/Torben Andréa I 2006 valgte Torben Andréa at støtte UNICEF med et fast bidrag hver måned og har nu i næsten fire år bidraget til UNICEFs arbejde med 200 kroner om måneden. Som eksempel koster en dosis polio-vaccine 76 øre, så det er penge, der rækker langt. Han havde længe tænkt på, at han gerne ville støtte en humanitær organisation. Mange mennesker ude i verden har brug for hjælp, og Torben Andréa har midlerne til at købe, hvad han skal bruge i hverdagen. Hans hjerte banker for verdens børn. Torben Andréa er 54 år og bor i Havdrup med sin kone. Han har to børn på 20 og 25 år og arbejder til daglig med mesiden, i breve og s. Vi fortæller programmering af indeklima og lysstyring. Han kunne om udfordringerne og ikke mindst resultaterne. Mange danskere vil gerne vide, at de har været med til at redde babyer fra at dø af aids i Tanzania, at de har sørget for lægeudstyr til jordemødre i Myanmar og har betalt for myggenet til Angolas børn, så de UNICEF/NYHQ /Josh Estey UNICEF/NYHQ /El Baba vælge at bruge pengene på sig selv, men det gør han ikke. Det betyder mere for mig at være med til at hjælpe verdens børn end at drikke en flaske rødvin til 200 kroner. Jeg ved, at pengene gør en forskel, siger han. For Torben Andréa er det af stor betydning, at han modtager breve og s om UNICEFs arbejde og invitationer ikke dør af malaria. til arrangementer. Han har besøgt UNICEFs Verdenslager to gange, hvor han har fået konkrete informationer om danskere støtter med et fast UNICEFs projekter og set, hvordan UNICEF sender beløb hver måned, og deres bidrag nødhjælp afsted. Det har gjort UNICEFs arbejde nærvæ- udgør over 80 millioner kroner af den rende for Torben Andréa og givet ham endnu mere lyst til samlede støtte til UNICEF. Bidragene at fortsætte sine bidrag. går primært til ofre for den stille nød, som dræber langt flere børn end de pludselige naturkatastrofer. Den faste

8 Forvandling fra bidrag til forsyninger UNICEF Danmark/Maria Hee Simonsen UNICEF Danmark/Maria Hee Simonsen 14 Årsberetning 2009 Verdenslageret i København En tung stålkasse ankommer til Dar es Salaam i Tanzania. Kassen er fyldt til randen med legetøj som bløde bamser, malebøger og puslespil. Det er en UNICEF kasse, der bliver uddelt til de mindste børn i katastrofe områder, for en bamse eller et spil gør underværker i behandlingen af små børns traumer. Kassen kommer fra Danmark. I legetøjskassen er der produkter fra både Tyskland, Italien, Indien og Kina, men det er på UNICEF Supply Division, der ligger i Københavns Frihavn, at alle varerne købes ind og pakkes om og samlet i én kasse. Det er meget nemmere for UNICEFs medarbejdere i felten, end hvis de skulle håndtere leverancer fra mange forskellige leverandører. Det er derfor, UNICEF har Supply Division, der ordner alt det praktiske med at købe, pakke og sende forsyninger ud til trængende børn og deres familier. Legetøjskassen, der er på vej til Congo, begyndte på en måde sin rejse i selv samme land. Det var Congos regering, der i tæt samarbejde med UNICEF i landet vurderede, hvilke behov børnene i Congo havde. Sammen fandt regeringen og UNICEF ud af, at en af de ting, børnene havde jordemoderudstyr, skolematerialer eller vandrensningsudstyr. Nogle af de penge, som bidragyderne giver til UNICEF hver måned eller putter i en indsamlingsbøsse, bliver forvandlet til forsyninger på UNICEF Supply Division, der i Danmark også er kendt som Verdenslageret.... så kan selv en stor, stærk mand som jeg begynde at tude Når kasserne er pakket, bliver de læs set på skibe, der sejler legetøjs- John Roger Nielsen Peter niel Jones Warehouse supervisor Warehouse assistent Jeg rejser meget med mit arbejde, og jeg ser med mine Det bedste ved at arbejde for UNICEF er tanken om, at egne øjne, at arbejdet fører til noget konstruktivt. Når jeg når jeg arbejder lidt hårdere eller lidt længere, så er det ser små, afrikanske skolebørn, der vinker med deres blå børnene, der får glæde af det ikke en topchef, der får blyanter og UNICEF-hæfter, så kan selv en stor, stærk ekstra penge i lommen. mand som jeg begynde at tude. der sejler forsyninger fra Asien til Danmark, sejler ofte tomme tilbage, hvilket er grunden til, at UNICEF meget billigt kan købe plads i de tomme fragtskibe. til Goma kan tage helt op til en måned på grund af diverse forhindringer. Ofte er spærrede veje, regntid, ødelagt infrastruktur eller krigsområder med til at besværliggøre selv korte ture. kaotisk tilværelse bliver børnenes holdepunkt og fortrolige. Hver dag strømmer tonsvis af hjælpekasser ud fra Verdenslageret Selvom legetøjskassen er ankommet til Dar es Salaam, er det først nu, det Den lange rejse og de forskellige i Københavns Frihavn. Kasser, der redder eller forbedrer børns liv og i sæt. brug for, var legetøj og livsglæde. kasserne fra Danmark til for eksempel rigtig begynder at blive besværligt. besværligheder er dog altid det hele øger deres chancer for at gå en Dar es Salaam. En af grundene til, at Efter kassen har været igennem værd. Legetøjskassen ender på et lysere fremtid i møde. Alt sammen Hjælpekasserne fra UNICEF fungerer UNICEF Danmarks mange bidrag- UNICEFs Verdenslager ligger i Dan- in spek tion, skal den fra Dar es Salaam børnehjem i Congo, hvor små piger gjort muligt på grund af de bidrag, lidt ligesom et sæt lappegrej, hvor ydere er med til at betale hjælpekas- mark, er de gode skibsforbindelser til Goma, hvor et af UNICEFs kontorer og drenge ivrigt står i kø for at lege som blandt andet danskerne har alle de nødvendige dele er pakket serne, der for eksempel er fyldt med mellem Europa og Asien. Fragtskibene, i Congo ligger. Turen fra Dar es Salaam med en af de bløde bamser, der i en givet til UNICEFs arbejde. 1: Sammen med regeringerne identificerer UNICEF, hvilken hjælp børnene har brug for. 2: UNICEF beregner, hvor meget forsyningerne vil koste. 3: Supply Division i København modtager ordren og pakker kasserne. 4: Store containere bliver sendt af sted fra lageret. 5: Containerne ankommer til landet, hvor kasserne inspiceres. 6: Kasserne ankommer til UNICEFs landekontor. 7: Børnene modtager kasserne, der er med til at ændre deres liv. 8: UNICEFs landekontor rapporterer tilbage til Supply Division, som løbende evaluerer og udvikler processen. UNICEF Indonesien/2009/Josh Estey UNICEF/NYHQ /Ramoneda UNICEF Danmark/Ove Spandet UNICEF Danmark/Ove Spandet UNICEF/NYHQ /Khadivi UNICEF/AFGA /Paula Bronstein UNICEF/NYHQ /Deghati UNICEF/NYHQ /Iyad El Baba

9 Virksomheder hjælper verdens børn 16 Årsberetning 2009 Samarbejde med virksomheder UNICEF/NYHQ /Marta Ramoneda Flere og flere virksomheder ønsker at støtte UNICEF, og vi er meget glade for den stigende interesse fra erhvervslivet for at indgå i partnerskab med UNICEF. Virksomhederne ligger inde med viden og kapital, som UNICEF og verdens børn kan drage stor nytte af. Og det er ikke kun UNICEF og børnene, som vinder på det. For mange virksomheder er det vigtigere end nogensinde før at vise socialt engagement. En rapport fra analysefirmaet PA Consulting viser, at næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen gerne vil udvide deres sociale engagement. Hvor nogle virksomheder anser deres sociale engagement som ren velgørenhed, anser andre det som et konkurrence- Mange virksomheder vil gerne være med til at hjælpe børn, fordi det stemmer godt overens med deres værdier. Især de virksomheder som sælger produkter til børn og familier, siger Claus Møldrup fra PA Consulting. Et eksempel er UNICEFs samarbejde med IKEA. Det har stået på siden år 2000 og begyndte, fordi IKEA ønskede gode råd til, hvordan de kom problemet med børnearbejde i Indien til livs. En del virksomheder bidrager ikke kun med økonomisk støtte, men også med viden og ekspertise. IKEA rådgiver blandt andet UNICEF om, hvordan man bedst pakker en lastbil med nødhjælp, så ingen plads bliver spildt. UNICEFs samarbejde med fodboldklubben Brøndby IF hænger godt sammen med, at UNICEF ofte bruger sport ved konfliktløsning i udviklingslandene. I løbet af de fem år, samarbejdet varer, betaler Brøndby IF to millioner kroner årligt til UNICEFs arbejde. UNICEF/NYHQ /Estey parameter og en måde at udvikle nye produkter på. I løbet af 2009 har UNICEF også haft et godt og givende samarbejde med COOP omkring Velgørenhedsknappen, UNICEF har samarbejdet med virksomheder i årevis og hvor folk kunne donere flaskepant direkte til UNICEF og har i dag en række tætte partnerskaber med globale Folkekirkens Nødhjælp. virksom heder. I undersøgelsen ligger UNICEF helt i top, hvad angår synlighed og brand og ikke mindst kvaliteten af De længerevarende strategiske samarbejder muliggør det samarbejde, vi kan tilbyde virksomhederne. løbende justeringer i forhold til fælles opstillede mål og dermed størst mulig effekt for begge parter. Arnason Ved den første UNICEF-kamp på dansk jord i år 2009 blev en check på kroner overrakt til UNICEF Danmark. For hvert mål, Brøndby IF har scoret i den forgangne SAS Liga-sæson, har Brøndbys hovedsponsor KasiGroup givet kroner. IKEA støttede i 2009 blandt andet et sprogundervisningsprojekt i Vietnam for piger fra minoritetsgrupper. Projektet var et samarbejde mellem UNICEF og det vietnamesiske undervisningsministerium. Samarbejdsaftaler mellem UNICEF og virksomheder resulterer blandt andet i, at mange børn i verdens fattigste lande kommer i skole og får mulighed for at skabe sig en lysere fremtid.

10 18 Årsberetning 2009 Børnenes Klimatopmøde UNICEF giver børn en stemme i klimadebatten UNICEF/Ricardo Pires Grevinde Alexandra besøgte Børnenes Klimatopmøde Grevinde Alexandra, der er protektor for UNICEF Danmark, besøgte Børnenes Klimatopmøde flere gange i ugens løb. I sin tale ved åbningen af topmødet roste hun børnene for deres engagement: I - verdens børn og unge - har en meget vigtig rolle at spille ved at kræve handling og medvirke til positive forandringer. I er kreative. I er åbne over for nye måder at løse problemerne på. Og I er villige til at lave ændringer i jeres egne liv for at gøre verden til et bedre sted for de kommende generationer. UNICEF Danmark/Karin Aaen Børnene sang kor på Remees klima-hit Børnene afsluttede klimatopmødet med at synge klima-hittet It s my world sammen med bandet Alien Beat Club. Sangen er skrevet specielt til Børnenes Klimatopmøde af Remee, der er ambassadør for UNICEF Danmark. Camilla Utke Schiøler Uddrag af deklarationen Vi forpligter os til at ændre den måde, vi lever på, så vi sætter alle menneskers velbefindende over vores egne behov og nuværende livsstil. Fakta om børn og klimaforandringer Børnene bliver hårdest ramt af konsekvenserne af klimaforandringer. Klimaforandringer skaber gunstige forhold for sygdomme som diarré og malaria, der er årsag til millioner af dødsfald blandt børn. 1 milliard mennesker er verden over ramt af sult. Undersøgelser viser, at risikoen for at sulte stiger for mere end 50 millioner mennesker ved udgangen af 2010 som følge af klimaforandringer. UNICEF Danmark/Rie Neuchs Kilder: UNICEF, FNs klimapanel og WHO. Skal børn høres, når verdens ledere drøfter de globale udfordringer for klimaet? Ja, naturligvis, lyder svaret fra UNICEF. For det er børnenes fremtid, der er på spil. I UNICEF mener vi, at det er nødvendigt at involvere børn i arbejdet med at finde løsninger, der kan mildne konsekvenserne af klimaforandringerne. Derfor var UNICEF Danmark sammen med Københavns Kommune vært for Børnenes Klimatopmøde, som foregik i ugen op til FNs store klimatopmøde i København i december han bød 164 børn fra 44 lande velkommen til Børnenes Klima topmøde. Københavns Rådhus udgjorde de imponerende rammer for topmødet, hvor børnene oplevede syv travle dage fyldt med engagerede diskussioner, lærerig erfaringsudveksling, kreative workshops og udfordrende gruppearbejde. sidenten for FNs klimatopmøde, den danske minister Connie Hedegaard. I deklarationen forpligter børnene sig til at ændre deres egen livsstil, og de kræver, at verdens regeringer handler nu for at beskytte verden mod konsekvenserne af klimaforandringer. Ved topmødets afslutning blev de deltagende børn formelt udnævnt til unge Josephine Baaro, 16 år, Kiribati: I dag så jeg med stor bekymring, hvordan tidevandets bølger kom helt op til vores mwaneaba, mødehus. Det er nyt før kom vandet aldrig så tæt på. Kilden, hvor vi henter vores vand, er blevet til saltet brakvand. Hvad skal vi gøre som nation og som folkefærd, der er i forreste række og lige nu oplever klimaforandringernes negative konsekvenser? UNICEF/Fiji Daniel Branislav ChrIS tensen, 16 år, Danmark: Noget af det første jeg tænker på, når talen falder på klimaforandringer, er uretfærdighed. Klimaforandringerne går ud over de forkerte mennesker, for det er ikke de mest CO2-udledende lande, der bliver hårdest ramt. For eksempel har Nepal ikke en kæmpestor industri, men det er der, gletsjerne smelter. Det er vores generation, det går ud over, og jeg håber, de voksne tænker sig om, så vi kan få reddet vores fremtid! UNICEF Danmark klima-ambassadører, og de fortsætter I har en meget vigtig opgave foran jer, sagde UNICEF Danmarks generalsekretær, Steen M. Andersen, da Efter en uges intensivt arbejde kunne de unge topmødedeltagere stolt overrække deres deklaration til præ- nu arbejdet for et bedre klima i deres hjemlande.

11 20 Aktiviteter i Danmark UNICEF Danmark/Petter Becker-Jostes Flemming Leitorp, Experimentarium Årsberetning 2009 Unicef i Danmark Besøg af børn fra Uganda, samarbejde med Experimentarium, Lyngby-Taarbæk som årets UNICEF By og en nordisk undersøgelse om børns rettigheder var blandt UNICEF Danmarks mange aktiviteter i Lyngby-Taarbæk UNICEF By: I januar 2009 blev UNICEF Bystafetten overdraget fra Odense til Lyngby-Taarbæk. Efter et år med aktiviteter som auktioner, foredrag og koncerter kunne Lyngby-Taarbæk videregive 1,16 millioner kroner til pigers skole gang i Madagaskar. Den flotte indsats skyldtes ikke mindst Lyngby-Taarbæks skoleelever, der gjorde en stor indsats for at hjælpe andre børn i skole. En Verden På Spil: Verden er uretfærdig, og indbyggere Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Røde Kors, Læger uden Grænser, Red Barnet og UNICEF. Besøg fra Uganda: I september var Nyborg Kommune værter for 10 ugandiske børn fra Karamoja. Besøget i Danmark stod i sportens tegn for de ugandiske børn. Børnene deltog i en fodboldturnering med danske skoler, hvor finalekampene blev spillet på Brøndby Stadion. Besøget var en del af UNICEFs ulandskalenderprojekt Sports for Life, der er støttet af Danida. I det konfliktramte Karamoja bruger Det er helt fantas tisk, at man med så få midler kan gøre så stor en forskel for at styrke udsatte, grønlandske børns rettigheder. Under søgelsens resultater bliver offentliggjort i løbet af foråret 2010 og skal være med til at udbrede nordiske børns kendskab til Børnekonventionen. Rosa Thorsen På Experimentarium kan danske børn spille verdens mest uretfærdige spil. nye venskaber blev skabt, da 10 børn fra Uganda besøgte Danmark for at spille fodbold med danske børn. Grønlandske børn deltager i en undersøg else, UNICEF har igangsat om nordiske børns kendskab til Børnekonventionen. Skoleelever fra Engelsborgskolen i Lyngby-Taarbæk UNICEF By samlede penge ind til pigers skolegang i Madagaskar. i rige og fattige lande har slet ikke de samme vilkår for et langt og sundt liv. I april 2009 slog Experimentarium, som ligger i Hellerup, dørene op for et helt nyt spil, der satte fokus på netop disse uretfærdigheder og på FNs udviklingsmål for En Verden På Spil inddrager danske skolebørn, der selv udgør brikkerne i det 250 kvadratmeter store brætspil, hvor naturkatastrofer, sult og epidemier er med til at gøre livet surt for spillerne. Spillet er blevet til i samarbejde mellem Experimentarium og UNICEF sport og leg til at få børn i skole og til at lære børnene, hvor - dan konflikter kan løses på en fredelig måde. Nordisk undersøgelse: I 2009 igangsatte UNICEF en fælles, nordisk undersøgelse af børns viden om Børnekonventionen. Undersøgelsen var oprindeligt planlagt til at omfatte Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. I november 2009 blev Grønland inkluderet i undersøgelsen, som en del af UNICEF Danmarks Isak Hoffmeyer, All That Management Dansk UNICEF ambassadør: Anders W. Berthelsen er en af Danmarks bedste skuespillere. Lige siden 2004 har han været UNICEF ambassadør, hvor han hjælper med at gøre opmærksom på UNICEFs arbejde for verdens børn. Jeg synes, det er en fantastisk organisation. Jeg er vildt begejstret for de projekter, UNICEF sætter i gang, og måden de arbejder på. Det er helt fantastisk, at man med så få midler kan gøre så stor en forskel, siger Anders W. Berthelsen, der blandt andet har været med UNICEF i Swaziland. Det føles rigtigt, og det giver så meget mening at støtte UNICEF, siger Anders W. Berthelsen. Morten Bøgelund Andersen, Engelsborgskolen Danida samt hjælpeorganisationerne samarbejde med Grønlands Selvstyre

12 Støtte til UNICEF Tusind tak for hjælpen 22 Årsberetning 2009 Tak for støtten Den danske stats generelle bidrag til UNICEF var 180 millioner kroner i Hertil kom et treårigt bidrag for perioden på 60 millioner kroner i støtte til UNICEFs arbejde for børn ramt af hiv og aids. Den danske stat støttede UNICEFs humanitære arbejde med i alt 62,5 millioner kroner, hvoraf 9,5 millioner kroner var humanitær bistand i nærområder, og 53 millioner kroner var egentlig nødhjælp. Til UNICEF Supply Division blev der over Finansloven i 2009 bevilget 29,2 millioner kroner. UNICEF Pakistan/Antonia Paradela En stor og dybfølt tak til alle, der i 2009 hjalp os med at hjælpe børn verden over til en bedre fremtid. Vor protektor, Grevinde Alexandra af Frederiksborg, medlemsorganisationer, lokal afdelinger, frivillige i sekretariatet og UNICEF Butikken, frivillige forhandlere af UNICEFs kort og produkter, medlemmerne af præsidiet, bestyrelsen og børneekspertpanelet, UNICEF ambassadørerne, medarbejderne i UNICEF Danmark og sidst, men ikke mindst, de mange tusinder, som har bidraget økonomisk eller på anden vis til vores arbejde. Staten finansierede også for over 3 millioner kroner personelbistand til UNICEF. Beløbet fordeles på 4 Junior Professional Officers (JPOs), i henholdsvis Kathmandu i Nepal, Yangon i Myanmar (Burma), Managua i Nicaragua og Accra i Ghana. Denne lille pige er fotograferet i en flygtningelejr i Pakistan, hvor UNICEF blandt andet har sørget for adgang til rent vand. Vi takker følgende fonde, legater og virksomheder for økonomisk støtte i 2009 Virksomheder: Accenture A/S Actimizer A/S Atelier Just v/casper Christian Just Linde A/S Bang & Olufsen BaseCon A/S BC - Catering Grossisten A/S Bombardier Transportation Denmark A/S Brandts Klædefabrik Brøndby IF A/S By Malene Birger A/S CFN People A/S Choise Hotels COOP Danmark A/S Dansk Arbejder Idrætsforbund DANSK IT Dell A/S Den Fynske Opera Dubex A/S Enso Consult A/S Finansrådet Forlaget Systime A/S GEHL Architects ApS Hans Følsgaard A/S Howe a/s IDG Danmark A/S IKEA Inner Wheel Interacoustics A/S I/S Rosengårdcentret Jesper Krogh Madsen Kasi Group A/S Lise Aagaard Copenhagen ApS Lærerstandens Brandforsikring G/S M-Comp A/S Metronome Productions A/S Mike s Sandwich A/S Møller & Co. A/S Normann & Kock ApS Odense City PricewaterhouseCoopers Procter and Gamble Ruzicka S.C. Studio ApS Simonsen A/S Soroptimist International i Danmark Svitzer A/S Swedbank Terma A/S Theilgaard Byg Aps Trendsales ApS Wilke Markedsanalyse A/S Aagaard Advokater ApS Fonde og legater: Ellab A/S Familiefonden af den 1. oktober 1975 Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Marie Helene Andersens Fond Simon Spies Fonden Aase og Ejnar Danielsens Fond

13 Nye skoler til Togos børn UNICEF Danmark/Mette Maj Brochorst UNICEF Danmark/Karin Aaen 24 Årsberetning 2009 Organisation Børnene sidder i spænd på skolebænkene i landsbyen Nambouessou i det nordlige Togo. De kan høre byggelarm, og rødt støv hvirvler rundt. Støvet er fra byggeriet af en ny skole. En af de elleve nye skoler med toiletter, bøger og regnvandsopsamling, som UNICEF Danmark bygger for pengene fra Danmarks Indsamling Børnene glæder sig til den nye skole, for mange må sidde på gulvet eller stå op i timerne. Og så er det lidt svært at skrive i kladdehæftet. Når den nye skole er færdig, er der tre store klasseværelser med nye borde, og der kommer også flere kammerater. For i 2008 blev det gratis at gå i skole i Togo. UNICEF havde påvirket regeringen, og det betyder, at flere børn kan uddanne sig ud af den fattigdom, der hærger landet. En fattigdom, der er til at se på børnenes udspilede maver, på skoler af ler og strå og på glæden over en ny blyant. Men den gratis skolegang har også givet nye udfordringer med hensyn til flere børn i skolerne, mangel på materiale og penge til lønninger. Derfor samarbejder UNICEF og Togos regering om landets nye skolereform, og UNICEF sørger for nye skoler, bøger og uddannelse af lærerne sammen med lokale ngo er. UNICEF Danmark/Karin Aaen UNICEF Danmark/Karin Aaen Projektet i Togo når hele vejen rundt. Bygningen af 11 skoler bliver suppleret med materialer, brønde, toiletter, uddannelse i hygiejne, regnvandsopsamling, køkkenhaver og solcelleanlæg. Projektet støtter også uddannelsen af 100 unge, der ikke har gået i skole, indenfor landbrug eller håndarbejde, så de kan klare sig selv. Medlemsorganisationer ASF-Dansk Folkehjælp BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk Børnehaveklasseforeningen Danmarks Lærerforening Danmarks Retsforbund Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Dansk Kvindesamfund Dansk Metalarbejderforbund Dansk Psykolog Forening Dansk Selskab for Folkesundhed Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Ungdoms Fællesråd Danske Baptisters Spejderkorps Dansklærerforeningen De Grønne Pigespejdere Den Danske Druideorden Det Danske Bahaí Samfund Det Danske Spejderkorps Det Radikale Venstre DKIN FN-Forbundet FOF s Landsorganisation Foreningen Sex og Samfund HK Jordemoderforeningen KFUM-spejderne i Danmark Kvindernes Internationale Liga for Fred & Frihed Københavns Lærerforening Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Liberalt Oplysnings Forbund LO i Danmark Netop netværk for oplysning Nutidens Kvinder Rotary i Danmark Sct. Georgs Gilderne i Danmark Socialdemokratiet Soroptimist International i Danmark Venstres Landsorganisation Wizo i Danmark Æresmedlemmer Leif Bahn Mogens Bech-Hansen Ole Kyed Grethe Nedergaard Kirsten Riesel Ole Sørensen Torben Wielandt UNICEF ambassadører Anders W. Berthelsen Malene Birger Bubber Sebastian Dorset Trine Dyrholm Peter Frödin Caroline Henderson Martin Keller Jesper Klein Mek Pek Bakkens Pjerrot Remee Børneekspertpanel Monja Fathima Sahra Brink Fabian Clement Harlang Ole Kyed Ingrid Leth Arne Lindahl Carsten Obel Johannes Skjold Græsbøll Ottesen Sarah Mogensen Puk Rasmussen Noa Jankovic Line Sander Dreyer Eva Krarup Hatt Signe Nøhr Villebro Clara Strid Lundsgaard Minna Søe Anton Thorell Steinø Lea Backes Philip Adam Dimsits Lerer Bestyrelse Bettina Vestergaard Andersen, rep. for Soroptimisterne Emil Andersen, rep. for Københavns Lokalafdeling Christian Stadil, udpeget af bestyrelsen Helle Dydensborg, rep. for Det Danske Spejderkorps. Alfred Josefsen, rep. for Roskilde Lokalafdeling (formand) Hanne Meyer, rep. for Esbjerg Lokalafdeling Henrik Poulsen, rep. for Danmarks Lærerforening Margrethe Vestager, rep. for Radikale Venstre Kamilla Warberg, udpeget af bestyrelsen (næstformand) Elisabeth Wichmann, rep. for Dansk Sygeplejeråd Præsidium Alexandra, Grevinde af Frederiksborg (Ærespræsident) Lise Østbirk Bencard Svend Jakobsen Erwin Lauterbach Christine Lyng Linda Nielsen Michala Petri Lise-Lotte Rebel Benedicte Strøm Knud Sørensen Thomas Vinterberg Børge Wagner Marianne Zibrandtsen

14 Resultatopgørelse For 1. januar december 2009 Balance Pr. 31. december Årsberetning 2009 Regnskab 2009 Salg af UNICEF kort og produkter Indsamlingsaktiviteter Andre bidrag Finansielle indtægter Indtægter i alt Indsamlings- og salgsudgifter Nettoindtægter i alt Løn, personale og administration Øvrige driftsomkostninger (IT, porto, kontorhold mv.) Finansielle omkostninger Afskrivninger Driftsomkostninger i alt I alt til disposition til UNICEFs formål UNICEF udvalgte temaer: Beskyttelse af børn Børn ramt af aids Børneklimatopmødet i København Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Forskningsprojekt om trafficking af børn Malaria Stivkrampe UNICEF nødhjælp: Congo Etiopien Gaza Haiti Myanmar Aktiver Inventar IT-udstyr Biler Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Beholdning af egne varer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Gæld til UNICEF projekter Anden gæld Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Årsrapport 2009 Den komplette årsrapport inkl. noter, anvendt regnskabspraksis og den uafhængige revisors påtegning kan downloades fra Anvendt til UNICEFs arbejde i andre Pakistan lande med fokus på følgende områder: Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Beskyttelse af børn Børn ramt af aids Børns rettigheder UNICEF udvalgte lande: Angola, malariabekæmpelse Angola, pigers uddannelse Bangladesh, pigers uddannelse Bolivia, børns uddannelse Bulgarien Madagaskar I alt anvendt til UNICEFs internationale udviklings- & nødhjælpsarbejde UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark Udlodning til ABC Fonden (Børne PC - Børns uddannelse) I alt anvendt i henhold til organisationens formål Årets resultat Ledelsespåtegning Bestyrelse og Generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for UNICEF Danmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organi sationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Bestyrelse Alfred Josefsen, formand Kamilla Warberg, næstformand Margrethe Vestager Elisabeth Wichmann Helle Dydensborg Bettina Vestergaard Andersen Henrik Poulsen Hanne Meyer Emil Andersen Christian Stadil Somalia Tanzania (PMTCT) Tanzania, uddannelse Togo Uganda Årets resultat disponeres således: Overført til formuekonto Overført fra egenkapital til IT projekter UNICEFs samlede indtægter i Danmark: UNICEFs arbejde for børn: 73,7 % Udgifter til indsamling og salg: 21,1 % Administration: 5,2 % Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i organisationens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af organisationens finansielle stilling. Generalsekretær Steen M. Andersen Årsrapporten indstilles til Årsmødets godkendelse. København, den 22. april 2010.

Design: MilleArtDesign Tryk: Bording

Design: MilleArtDesign Tryk: Bording UNICEF/06-0963/Shehzad Noorani Sådan kan du støtte Støt Giv et fast beløb hver måned. Du kan også give et enkelt bidrag til hjælpearbejdet. www.unicef.dk/donation Design: MilleArtDesign Tryk: Bording Glimt

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

årsberetning 2010 for UNICEF Danmark

årsberetning 2010 for UNICEF Danmark årsberetning 2010 for UNICEF Danmark STØT UNICEFS ARBEJDE: ring 90 56 56 16 og støt med 150 kr. sms unicef til 1231 og støt med 150 kr. giro (bidrag): 9541-3420000 www.unicef.dk www.verdensgaver.dk unicef

Læs mere

Årsberetning 2008. for Unicef danmark

Årsberetning 2008. for Unicef danmark Årsberetning 2008 for Unicef danmark Indhold 6. Om Unicefs arbejde Vi har særlig fokus på børnedødeligheden Frivillige i UNICEF 16.Vi har mange ansigter UNICEF Danmark 18.Aktiviteter i UNICEF Danmark Forord

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006. for UNICEF Danmark. Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

ÅRSBERETNING 2006. for UNICEF Danmark. Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse ÅRSBERETNING 2006 for UNICEF Danmark Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Indhold Ulandshjælp med folkets støtte side 5 We are in the business

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

INDSATSER OG RESULTATER

INDSATSER OG RESULTATER INDSATSER OG RESULTATER Indhold Redaktion: 8884 Red Barnet 4 4 8 4 8 Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet Modelfoto: Ken Hermann Foto: Hedinn Halldorsson/Red Barnet BUD EFTER RED BARNET ser bse beder se dræbte

Læs mere

UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011

UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011 UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, 1. 2100 København Ø Tlf. +45 3527 3800 Fax +45 3527 3810 unicefdk@unicef.dk Www.unicef.dk Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg UNICEF Danmark Årsrapport for

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 STØT UNICEFS ARBEJDE FOR UNICEF DANMARK. Protektor: Hendes Højhed Prinsesse Alexandra

ÅRSBERETNING 2005 STØT UNICEFS ARBEJDE FOR UNICEF DANMARK. Protektor: Hendes Højhed Prinsesse Alexandra ÅRSBERETNING 2005 FOR UNICEF DANMARK STØT UNICEFS ARBEJDE RING 90 56 56 16 OG STØT MED 100 KR. SMS unicef TIL 1231 OG STØT MED 100 KR. GIRO (BIDRAG): 342-0000 WWW.UNICEF.DK UNICEF er FNs børnefond og har

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Sult på skemaet Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Følgende materiale anvendes Internet forbindelse og computere Overheadprojektor / smart board Blyanter og kladdehæfter Introduktion I anledning

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Det bedste i verden er håb

Det bedste i verden er håb Det bedste i verden er håb 1 I mit arbejde som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp ser jeg, hvordan en lille håndsrækning kan ændre livet for verdens fattigste familier. Ofte har familiens ældste

Læs mere

Skal din arv hjælpe nødstedte børn? Betænk Terre des Hommes Danmark i dit testamente.

Skal din arv hjælpe nødstedte børn? Betænk Terre des Hommes Danmark i dit testamente. Skal din arv hjælpe nødstedte børn? Betænk Terre des Hommes Danmark i dit testamente. Hvilken verden vil du gerne efterlade dig? Der er flere måder at efterlade et aftryk på verden, når du forlader den.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Grundejerforeningen Ørbækhave c/o Steen Vestergaard, Giersingvænget 14, 5220 Odense SØ Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 CENSUSs t at s aut or i s er etr ev i s i ons ak t i es el s k abermedl em

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vand til vand: For én krone bidrager du med 83 liter rent vand til udsatte børn.

Vand til vand: For én krone bidrager du med 83 liter rent vand til udsatte børn. Vand til vand: For én krone bidrager du med 83 liter rent vand til udsatte børn. Du kan nu støtte UNICEFs arbejde for at skaffe rent vand til verdens udsatte børn. Børn har ret til rent drikkevand. Vandtryk.dk

Læs mere

Uden tag over hovedet

Uden tag over hovedet Nr. 62 nov. 2005 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Foto: Bruno Stevens/Cosmos NYHEDSJOURNALEN Uden tag over hovedet 33 millioner mennesker mangler lige nu et sted at bo. De har ikke længere

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS VIDSTE DU, AT... #1 Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Vi er til stede i 189 lande med 17 millioner frivillige. I Danmark er

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011 CVR. nr. 11650384 Årsregnskabet for 2011 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2005 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere