DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012"

Transkript

1 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012

2 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING SKABER VÆKST 9 PRO BONO 10 ADGANG TIL UDDANNELSE I ETIOPIEN 12 VI BYGGER GRØNT 13 EN WHISTLEBLOWER-TREND 14 JURA PÅ KINESISK 16 LIVLINE TIL NØDLIDENDE VIRKSOMHEDER 18 BECH-BRUUN HARD FACTS

3 MP STATEMENT Dette er Bech-Bruuns tredje Corporate Social Responsibility (CSR) rapportering og dermed tredje år i træk, at vi stadfæster engagementet og tilslutningen til bæredygtig udvikling og UN Global Compact. Vi glæder os over, at vores brancheforening, Danske Advokater, nu også opfordrer danske advokatvirksomheder til at tilslutte sig initiativet, og at vi sammen kan udbrede budskabet om ansvarlig vækst i branchen var for Bech-Bruun et travlt og spændende år. Det var et år, der stod i forretningsudviklingens tegn med fokus på optimering af interne processer, viden deling, branchefokus og forretning på tværs af inter nationale landegrænser. I september kunne vi med glæde annoncere, at en fusion mellem Bech-Bruun og Philip Advokatfirma stod for døren. Samtidig med optagelsen af Danmarks mest anerkendte miljøretsadvokat, Håkun Djurhuus, kunne vi fra den 1. januar 2012 byde velkommen til 85 nye kolleger, og dermed tælle op mod 525 medarbejdere i alt. Forud for fusionen har alle arbejdet ivrigt på at gøre sammenlægningen så gnidningsfri som muligt, og integrationsarbejdet fortsætter i Vi ser frem til at fortælle om vores initiativer og erfaringer med at samle to kulturer i én ny virksomhed i vores næste CSR-rapport. En anden vigtig begivenhed i 2011 var indvielsen af vores længe ventede skole i Etiopien, som vi har bygget i samarbejde med Red Barnet. To kolleger deltog i åbningsceremonien en begivenhed du kan læse mere om i denne rapport. Bech-Bruun lancerede i 2011 et helt nyt visuelt udtryk via en ny hjemmeside, som sørger for en endnu større grad af interaktion og viden deling med vores klienter og interessenter. Desuden var 2011 året, hvor Bech-Bruun kom på de sociale medier, og med profiler på LinkedIn, Twitter og Facebook har vi nu udbygget platformene for dialog med vores interessenter. Uddannelse af både medarbejdere og klienter var også i højsædet, og Bech-Bruun Academy holdt flere hundrede kurser for både klienter og medarbejd ere og introducerede desuden to nye initiativer, Uddannelses dagen og Summer Academy. I uddannelsesregi kunne vi ligeledes bryste os af videnpartner Lars Lindencrone Petersens udnævnelse som adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Koblingen mellem det videnskabelige og praktiske var også i fokus, da vi i sam arbejde med Copenhagen Business School (CBS) ansatte vores nye CSR-erhvervsPhD-studerende og CSR-rådgiver, Morten Hove Henriksen, som fremover skal forske i koblingen mellem M&A og CSR. Med afsæt i markedets tendenser har vi arbejdet intensivt på at etablere en række business teams, der skal bringe juraen endnu tættere på erhvervslivet. Samme strategi førte desuden til etableringen af Chinese Desk, som ledes af vores kinesiske jurist, Rachel Cao. Med et repræsentationskontor i Shanghai samt flere kinesere i teamet rådgiver vi både danske virksomheder med udfordringer og muligheder på det kinesiske marked samt kinesiske investorer med ambitioner i Danmark. God læselyst. Randi Bach Poulsen Managing partner CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST Vores CSR-vision er at levere værdiskabende løsninger gennem ansvarlig vækst. Vores omgivende samfund skal mærke, at vi efter fusionen med Phillip Advokatfirma nu er flere til at videndele. Samtidig skal vi stadig sikre, at vores medarbejdere er sunde og raske, at nye kolleger kommer godt på plads, og at vores påvirkning af miljøet stadig minimeres. Vi vil fortsat levere banebrydende rådgivning med klienten i fokus og med udgangspunkt i ordentlighed, engagement, kvalitet og respekt. Vi tilstræber at integrere CSR i vores virksomhedsledelse og forretningsstrategi. Efter flere års arbejde med socialt ansvar er Bech-Bruun i en unik situation til at skabe forretning baseret på ansvarlig udvikling og til at være drivkraft for ansvar lighed i advokatbranchen. CSR-organisering For at integrere CSR i vores organisation og væsentlige forretningsområder har vi etableret et tværgående CSR-udvalg som består af medlemmer fra bestyrelsen, direktionen, HR samt Forretningsudvikling & Kommunikation. I udvalget sidder blandt andre vores partnere Monica Reib og Mette Klingsten, som også er ansvarlige for for ankring i partnerkredsen. Udvalget har ansvar for at udvikle den overordnede CSR-strategi og for at koordinere indsatsen med vores interessenters indsigt og forventninger. Som led i vores bestræbelser blev vores CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen i 2011 tilknyttet udvalget. Vi deltager i flere eksterne CSR-komitéer for at holde os ajour på området. Blandt andet arbejder Monica Reib i styregruppen for DI s CSR-netværk. 4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

5 BESTYRELSE OG MANAGING PARTNER HR OG FORRETNINGS- UDVIKLING & KOMMUNIKATION CSR- UDVALG RELEVANTE FAGGRUPPER CSR- RÅDGIVER CSR-ORGANISATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

6 NYE KOMPETENCER De sidste 10 års fokus på specialisering i Bech-Bruun har g jort os til en af Danmarks førende advokatvirksomheder og kendte for vores kompetencer og erfaring inden for stort set alle områder af erhvervsjuraen. Som følge af markedets trends har vi over de seneste år skærpet indsatsen for at tilpasse forretningen til vores klienters behov, og udover vores CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen har vi blandt andet ansat to kinesiske jurister i Danmark. Særligt samarbejdet med Copenhagen Business School om ansættelsen af Morten Hove Henriksen har givet anledning til refleksion over vores forretningsgange og de ydelser, vi kan tilbyde vores klienter: Som en af de første advokatvirksom - heder i Danmark, der tilsluttede sig UN Global Compact, har vi i flere år arbejdet målrettet med CSR både i vores egen organisation, men også som et forretnings - område. Der er mange gråzoner i markedet, hvori virksomheder finder det svært at manøvrere, og vi hjælper dem med proaktivt at håndtere udfordringer, fx i forhold til god selskabsledelse, grøn markedsføring, medarbejderforhold og anti-korruption. Vi ser dog stadig meget få virksomheder, som ønsker en egentlig CSR due diligence ved M&A-transaktioner, og vi ønsker derfor, at samarbejdet med Morten Hove Henriksen skal være med til at sætte en standard for CSR i virksomhedsoverdragelser og bygge bro mellem teori og praksis Randi Bach Poulsen Managing partner Vi oplever i stigende grad en efterspørgsel på services og løsninger i minefeltet mellem hard law og soft law inden for CSR. Eksempler på denne udvikling er årsregnskabsloven 99 a, der forpligter større danske virksomheder til at redegøre for deres samfundsansvar, de offentlige udbuds regler, der i stigende grad stiller CSR-krav til tilbudsgiver, skærpede regler for grøn markedsføring og ikke mindst de globale regler på anti-korruptionsområdet i forhold til virksomheders foranstaltninger til bekæmpelse af bestikkelse. Virksomheder er i højere grad proaktive i forhold til at omfavne frivillige tiltag, som de kan forudse vil danne præcedens for fremtidig lovgivning, og som samtidig kan give dem en konkurrencemæssig fordel. For at imødekomme denne trend er det afgørende, at vi tænker ud af boksen også med hensyn til at ansætte nye kompetencer. 6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET Klienter i Bech-Bruun har siden 2009 haft mulighed for gratis at få viden sammen med vores medarbejdere på vores Academy for klienter. I 2011 holdt vi 33 kurser for vores klienter, hvor vi modtog en gennemsnitlig tilfredshed på 4,5 på en skala fra 1-5; en tilfredshed vi vil arbejde hårdt på at bevare. Den store tilfredshed med vores arrangementer har ledt til et stigende antal forespørgsler fra interesserede, der ikke er klienter i huset om deltagelse i vores arrangementer. Vi lancerede derfor i 2011 Uddannelsesdagen, som er åben for alle, der arbejder med juridiske forhold. Uddannelse og udvikling er for mange virksomheder et højt prioriteret område. Men i en travl hverdag kan det være svært at have tid til at blive opdateret på ny viden. På Uddannelsesdagen opdaterer vi deltagerne på aktuelle juridiske emner. Den 26. maj 2011 åbnede vi for første gang dørene for Uddannelsesdagen i Bech-Bruun. Managing partner Randi Bach Poulsen bød velkommen og åbnede dagen med at fortælle om det arbejde, hun har været en del af i regeringens Vækstforum. Derefter startede lektionerne. Deltagerne var selv med til at skræddersy deres program ud fra de lektioner, vi havde udbudt. De fleste deltog hele dagen og i alt, hvad de kunne. Andre havde været mere selektive og fik dækket deres specifikke behov med enkelte lektioner. På den måde havde hver enkelt deltager sit eget uddannelsesprogram, der matchede deres uddannelsesbehov og arbejdsområder. Partner Mette Klingsten gav på dagen en lektion om CSR i relation til investering i opkøb og joint ventures. Det var en dag, der summede af liv, energi og enga gement fra både deltagere og undervisere. Uddan nelsesdagen finder sted hvert år den sidste torsdag i maj. 130 advokater har deltaget i Bech-Bruuns talent udviklings - program I 2011 holdt vi 219 kurser for vores med arbejdere og 33 for vores klienter Med ansættelsen af vores erhvervsphd i CSR har vi nu 2 PhD-studerende i Bech-Bruun CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

8 TALENTUDVIKLING SKABER VÆKST Siden 2007 har Bech-Bruun gennemført et talentudviklingsprogram for mere end 130 advokater. Programmet har til formål at udvikle og understøtte den enkeltes kompetencer, så de rette kompetencer sættes i spil de rigtige steder. Efter fem års forløb er det tid til status, og vi kan konkludere, at det har været en stor succes både for den enkelte og for Bech-Bruun. Talentudviklingsforløbet sætter fokus på de områder, som hurtigt glider i baggrunden i en travl hverdag, men som er helt essentielle for at skabe en sund forretning drevet af dygtige mennesker. Undervejs i programmet sætter vi derfor fokus på områder som forretningsudvikling, klientrelationer, konflikthåndtering, netværksarbejde og sociale kompetencer Anne-Marie Sparre Avnsted HR-direktør Som kick-start på forløbet sendes juristerne til Judge Business School ved University of Cambridge, som Bech-Bruun har et helt unikt og eksklusivt samarbejde med. Her arbejdes gennem undervisning og workshops med lederskab, strategi og forretningsforståelse. Opholdet følges op af et personligt coaching-forløb, ledelsesudvikling og sparringsseancer med de andre kolleger. Advokat og nu partner i Bech-Bruun, Anne Buhl Bjelke, har tidligere deltaget i talentudviklingsprogrammet: Under forløbet var udgangspunktet at fokusere på egne styrker og udnytte ens evner optimalt. Man bliver styrket både fagligt og personligt, hvilket giver selvtillid og hjælper en til at realisere sit potentiale Anne Buhl Bjelke Partner I sommeren 2012 deltager 23 advokater i forløbet. 8 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

9 I alt udgør vores årlige pro bonoarbejde cirka et årsværk PRO BONO Pro bono-arbejde er en naturlig del af vores forretning. Ved at gøre, hvad vi er bedst til, støtter vi organisationer, der ellers ikke ville have haft mulighed for at få rådgivning. Vores pro bono-program hjælper os til at gøre en afgørende forskel i samarbejde med en række velgørende organisationer, hvis dedikation og gåpåmod smitter positivt af på hele samfundet. Vores pro bonoklienter varierer fra internationale NGO er som fx WWF til nationale initiativer som Hus Forbi. I 2011 har vores største projekt været sam arbejdet med Red Barnet om at sikre børns skolegang og uddannelse i Etiopien en rejse vi ikke vil have været foruden. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

10 ADGANG TIL UDDANNELSE I ETIOPIEN Uddannelse og viden er fundamentet for Bech-Bruuns forretning og grundlaget for vores udvikling. Vi har derfor ønsket at støtte uddannelse dér, hvor det gør en forskel, og Red Barnet gav os muligheden for at opfylde dette ønske med deres skoleprogram. Vi er nu med til at give flere unge mulighed for at udnytte deres potentiale, så der kan skabes et fundament for udvikling. Sammen med Red Barnet har vi bygget to skoler først i Angola og senest i Etiopien. Etiopien er et af Afrikas fattigste lande med en historie præget af konflikt og krig. Omkring 30 % af befolkningen er analfabeter, og hundredetusinder af børn går ikke i skole. Det var derfor en helt særlig dag i september, da Claus Barrett Christiansen og Søren Nørbæk fra Bech-Bruun ankom til Etiopien for at indvie den skole, vi over de seneste år har været med til at bygge. Det var en festdag for landsbyerne, og flere end 250 børn og voksne, repræsentanter fra de lokale myndig heder og præster var mødt op for at fejre indvielsen af den nye skole. Musikken spillede, og befolkningen dansede, mens der blev sunget takkesange, opført teater og den dag spist mad i rigelige mængder Claus Barrett Christiansen Partner Se filmen fra skoleåbningen her 10 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

11 Bech-Bruun har i samarbejde med Red Barnet bygget to skoler én i Angola og én i Etiopien Bech-Bruun deltager årligt i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, hvor vi sammen med blandt andet 70 danske udviklings - organisationer er med til at fremme FN s 2015-mål Skolen er allerede blevet et samlingspunkt for landsbyerne i området, og de voksne er nu også blevet motiveret til at gå i skole om aftenen, når børnene har fri. På længere sigt håber vi, at skolen kan være med til at gøre skolegang mere legitimt ved at sætte fokus på, at uddannelse og viden betaler sig. De nye forhold har allerede givet undervisningen et løft og øget koncentrationsevnen. Skolen giver os viden, og den er smuk. Det gør os glade at få undervisning i sådan en bygning. Vi er heldige at have så dejlig en skole. Den nye skole har flisegulv. I den gamle skole var der jordgulv, og der var støvet og der var fyldt med lopper, som g jorde det svært at koncentrere sig Adanech Masrecha Elev på skolen, 12 år Indtil videre har Red Barnets skoleprojekter sikret skolegang for børn i grundskolen i Afrika og for unge, som ikke tidligere gik i skole. Samtidig er støtten også gået til at forbedre kvaliteten af undervisningen for børn via træning af underviserne. Red Barnet har igennem flere år arbejdet med en model for landsbydrevne skoler, som betyder, at tusindvis af børn er kommet i skole. Bech-Bruuns støtte har været med til at gøre projektet til virkelighed og er et godt eksempel på, at en ny skole gør en forskel for hele områdets børn og voksne og deres fremtid Mads B. Jørgensen Landedirektør, Red Barnet, Etiopien CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

12 VI BYGGER GRØNT Der har over de senere år været øget fokus på bæredygtigt byggeri, og særligt begrebet green building har vundet indpas i den danske ejendomssektor. Green building dækker over byggeri, som er miljø rigtigt og ressourceeffektivt i hele bygningens livscyklus. Bæredygtigt byggeri er ofte dyrere at opføre end normalt byggeri grundet højere materialeomkostninger. Dog vil driftsomkostningerne ofte være lavere, da naturens ressourcer optimeres og genbruges i el-, vand- og varmeforsyningen. Imidlertid afhænger de lavere driftsomkostninger af lejernes forbrugsmønstre, og derfor bliver det relevant at inkludere adfærdsregulering i lejekontrakten, så udlejeren kan sikre, at bygningen fortsat vil være bæredygtig. Dette er et nyt område inden for juraen, hvor vi arbejder på at gøre udlejningen af grønt byggeri så gnidningsfrit som muligt. Sammen med Danish Green Building Council arbejder vi på at udvikle og fremme en dansk certi ficerings - ordning inden for green building. Certi ficeringsordningen skal kunne dokumentere bæredygtigt byggeri og dermed støtte den videre udvikling af området. I Bech-Bruun oplever vi en stigende interesse for green building, og vi ser en stor fremtid inden for området. Det var derfor naturligt for os at indgå i projektet om leje af nye kontorlokaler til vores Aarhus-kontor i Aarhus banebrydende bæredygtige erhvervshus, som indvies i foråret Huset bliver det første af sin slags i Danmark til at opfylde 2015-kravene i energiklasse 1. Vi har tilstræbt at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af byggeriet. Blandt andet vil et solcelleanlæg, energiisolerende vinduesglas og et energicirkulerende ventilationsanlæg sikre en minimal påvirkning af miljøet i hele bygningens livscyklus Kim Risager Arkitekt Projektet skaber desuden 300 arbejdspladser i byggeperioden og vil huse over 500 arbejdspladser, når det står færdigt. 12 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

13 EN WHISTLEBLOWER-TREND Whistleblower-ordninger er for alvor kommet på dagsordnen i Danmark både i det private og offentlige. Flere og flere virksomheder har gennem de seneste år implementeret frivillige whistleblower-ordninger, hvor interne kanaler etableres til at afdække og informere ledelsen om kritisable, uetiske eller direkte ulovlige forhold i virksomheden. Enhver virksomheds ledelse vil foretrække at høre om uregelmæssigheder i organisationen internt frem for at læse om dem på forsiden af avisen. En whistleblower- ordning skal understøtte medarbejdernes tillid til, at deres bekymringer behandles fortroligt og seriøst og beskytte dem mod repressalier. Specialistadvokat Birgitte Toxværd, som har beskæftiget sig indgående med etablering af whistleblowerordninger, understreger, at et afgørende succeskriterium er, at medarbejdere involveres i både etableringen af en sådan ordning fx gennem samarbejdsudvalget, og at der kommunikeres kontinuerligt til medarbejderne, efter ordningen er kommet på plads. Whisteblower-ordningen skal understøtte virksomhedens code of conduct eller andre retningslinjer, som virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere skal iagttage i forbindelse med deres arbejde. Partner Mette Klingsten har hjulpet flere virksomheder med at oprette whistleblower-ordninger: Vi hjælper med at udarbejde de nødvendige dokumenter, herunder whistleblowerpolitikker, informationsbreve til medarbejderne, databehandlingsaftaler og anmeldelser til Datatilsynet mv. Derudover hjælper vi virksomheder med at håndtere, de anmeldelser de modtager blandt andet via en telefonisk hotline, der er åben 24 timer i døgnet Mette Klingsten Partner I Danmark er det ikke, i modsætning til USA, et lovkrav, at børsnoterede virksomheder skal oprette en whistleblower-ordning. Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler dog i Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2010, at et selskabs øverste ledelsesorgan tager stilling til, om der skal etableres en whistleblowerordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Bech-Bruun har etableret et unikt samarbejde om whistleblower-ordninger med Human Time, hvor de leverer et webbaseret indberetningssystem, og Bech-Bruun yder den juridiske rådgivning i forbindelse med oprettelse af ordningen og modtagelse af indberetninger. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

14 JURA PÅ KINESISK Kinas tolvte femårsplan lægger vægt på vækst inden for områder, hvor danske virksomheder står stærkt på det globale marked fx inden for bæredygtig energi og teknologi, som er med til at øge levestandarden blandt befolkningen. Derudover statuerer danske virksomheder et af de bedste eksempler, når det gælder god selskabsledelse og anti-korruption. Som svar på udviklingen på det globale marked lancerede Bech-Bruun i januar 2011 Chinese Desk og åbnede et repræsentationskontor i Shanghai. Flere og flere af vores klienter har forretning eller samarbejdspartnere i Kina, og endnu flere overvejer at etablere sig i Kina. Jing jing Su, der har hjulpet adskillige kinesiske virksomheder godt i gang i Danmark, fortæller: Mange kinesiske investorer har i øjeblikket stor interesse for det europæiske marked, og især Danmark har meget at byde på. Vi får mange henvendelser fra kinesiske virksomheder, som ser Danmark som et forbillede for, hvordan man skaber en innovativ forretning Jing jing Su Fuldmægtig Desuden kan udfordringer nemt opstå, når to forretningskulturer mødes, og især erhvervsjuraen er et område, som nemt kan volde problemer, og hvor en juridisk og kulturel tolk kan være nødvendig: For kineserne er juraen et svært område. Traditionelt set er en aftale i Kina ikke udformet som en egentlig kontrakt, men baseret på et personligt forhold. Derfor ser mange på kontrakter som noget, der kan ændres og tilpasses efterhånden. Der opstår derfor nemt problemer, da en kontrakt i den vestlige verden jo er en bindende aftale, som ikke nødvendigvis lige står til at ændre Rachel Cao Head of Chinese Desk Ifølge Rachel Cao er en problemstilling, som ofte ses i Kina, at de skrevne regler ikke altid følges. De fleste kinesere kender reglerne, problemet er blot, at de ikke forstår meningen og rationalet bag, og derfor heller ikke forstår, hvorfor det er vigtigt, at de overholdes. I hendes job gør hun derfor meget ud af at forklare ideen bag loven for at undgå misforståelser i fremtiden. 14 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

15 Hun hjælper virksomhederne med at tale samme sprog og derved lette samarbejdet. Som mellemmand sørger hun for at hjælpe de bedste erfaringer videre fra hvert land og derved overføre best practice i det internationale samarbejde. Partner og medlem af Chinese Desk, Søren Meisling, oplever også, at det ikke altid er nemt at forene dansk og kinesisk forretningskultur, og at det gælder om at have øjne og ører åbne, så man ikke træder nogen over tæerne. Han forklarer, at man næsten kan ikke undgå at blive konfronteret med problemstillinger i forhold til korruption, bestikkelse eller smørelse på det kinesiske marked. I de fleste tilfælde handler det om kultur, og det er vigtigt som virksomhed at have taget stilling til og lagt en klar strategi for, hvordan man forholder sig til disse problemstillinger, inden man begiver sig ind på et marked, hvor gaver og middage er en naturlig del af det at gøre forretning. Langt de fleste handler i Kina bliver indgået over en middag, da det er sådan, kulturen traditionelt er indrettet. Det er udtryk for respekt og en del af relationsopbygningen. Mange virksomheder har svært ved at forholde sig til bekæmpelse af bestikkelse eller andre former for korruption, og det kan være en uoverskuelig proces at få etableret en anti-korruptionspolitik, der tager højde for konsekvenserne ved overtrædelse af politikker i forhold til medarbejdere, leverandører, agenter og andre samarbejdspartnere. I Bech-Bruun har vi udviklet et anti-korruptionsprogram, som vi tilbyder til virksomheder med medarbejdere i udsatte områder. Ifølge Søren Meisling skal man dog ikke lade sig skræmme af udfordringerne på det kinesiske marked, da der er også mange gevinster at hente. Man skal forberede sig grundigt og sørge for at benytte sig af den hjælp, man kan få. Succes afhænger i høj grad af at etablere og kunne mobilisere sit netværk. Erfaringsmæssigt er det vigtigste i Kina at have et godt netværk. Det handler om at skabe kontakter, der kan hjælpe, og som du til gengæld kan gøre en tjeneste senere hen. Mange virksomheder undervurderer værdien af et solidt netværk, og det er ikke sådan lige til at bygge op, når man først står og mangler det Søren Meisling Partner I samarbejde med foreningen Danske Advokater har videnpartner, Lars Lindencrone Petersen, udviklet et gratis e-learning-kursus i de nye advokate tiske regler Bech-Bruun udviklede i 2011 sit eget anti-korruptionsprogram Bech-Bruuns etikog kon flikt udvalg behandler og afgør spørgsmål om interesse konflikter CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

16 LIVLINE TIL NØDLIDENDE VIRKSOMHEDER Den økonomiske krise har ført til flere tomme butiksfacader og lukningstruede virksomheder. Konkurser er ikke alene en grim oplevelse for de involverede parter, der ofte har lagt deres hjerteblod i virksomheden, men det har også stor effekt på virksomhedens interessenter og det omkringliggende samfund. Til trods for at den økonomiske krise er ved at fortage sig, vil der formentlig gå flere år, før dens efterdønninger har lagt sig, og danske virksomheder må fortsat forberede sig på at navigere i usikkert farvand. Krisen har været hård ved mange virksomheder, og for flere har den eneste udvej været at erklære sig konkurs. Særligt de små og mellemstore virksomheder er blevet sat på prøve. En virksomhed, som har mærket den økonomiske krise på egen krop, er et af Københavns kulturelle midtpunkter, DGI-byen, som i 2011 blev erklæret insolvent og stod over for en lukning. DGI-byen beskriver sig selv som "et sted, der summer af aktivitet. Et sted, hvor mangfoldigheden er stor, og mennesker mødes. Et sted, hvor nærvær og ansvarlighed er lig med succesfulde møder, konferencer, fester og events". Partner i Bech-Bruun, Ole Borch, blev udpeget som rekonstruktør og satte sig for at finde en løsning, der kunne redde de konkurrencedygtige dele af virksomheden, og samtidig sikre kreditorernes krav. Målet var, at København kunne beholde sit landmærke inden for kultur og sport og samtidig sikre investorerne så høj en tilbagebetaling som muligt. 16 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

17 Der står så ufatteligt meget på spil, når man forsøger at redde en virksomhed ikke bare for ejerne, men også for alle dem, der på den ene eller anden måde er knyttet til virksomheden lige fra medarbejdere og deres familier til kunder og samarbejdspartnere Ole Borch Partner Efter et kompliceret forhandlingsforløb blev der i løbet af fjerde kvartal 2011 vedtaget en løsning, og rekonstruktionen g jorde plads til både en modernisering af DGI-byens aktiviteter samt en økonomisk sund virksomhed, som også i fremtiden kan spille en vigtig samfundsmæssig rolle. Løsningen betød også, at kreditorerne fik et langt bedre resultat, end en konkurs ville have resulteret i. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

18 BECH-BRUUN HARD FACTS* * Inden fusionen med Philip Advokatfirma pr. 1. januar 2012 Jurister og øvrige medarbejdere Jurister ialt % Jurister ialt Partnere 60 Advokater Fuldmægtige 91 Andre jurister % Partnere Advokater Fuldmægtige Andre jurister Medarbejdere ialt % Medarbejdere ialt Jurister Øvrige 212 medarbejdere % Jurister Øvrige medarbejdere I alt Fordeling af kvinder og mænd i % Fuldmægtige I alt Advokater Fuldmægtige Partnere Advokater % Partnere Kvinder 12 Mænd % Kvinder Mænd Gennemsnitsalder 36 Gennemsnitsanciennitet 7,2 Kurser for medarbejdere 219 Medarbejdertilfredshed 4,2 ** Kurser for klienter 33 Klienttilfredshed 4,5 ** ** Tilfredshed er målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest 18 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

19 PRO BONO Eksempler på pro bono-partnere Miljø El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 91,56 81,68 80,80 80,01 Genbrug (t) 14,54 15,87 14,23 35,68*** *** I forberedelserne til fusionen med Philip Advokatfirma har et større oprydningsarbejde i vores arkiv resulteret i en større mængde papir genbrug end tidligere år. 9,5% lavere elforbrug 17,2% mere genbrug 12,6% mindre brændbart affald CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

20 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E Shanghai Repræsentationskontor Suite /F, New Town Center Building 83 Loushanguan Road Shanghai Kina T +86 (21) Vores medarbejdere Agnete Nordentoft, Agnete Hansted, Alberte Steen, Alexander Schultz, Alexander May Christiansen, Alexander Troeltzsch Larsen, Alice Háfjall Balle, Allan Grotkær, Allan Gabriel Zandberg, Amalie Meldgaard, Amalie Frederikke Stender, Amanda Solberg Lauridsen, Anders Rubinstein, Anders Hermansen, Anders Østergaard, Anders Schulz, Anders Hagstrøm, Anders Birkenfeldt, Anders Birkelund Nielsen, Anders Flygge Juul, Anders Hans Boserup, Anders Hauge Gløde, Anders Kjærsgaard Dybro, Anders Lyager Kaae, Anders Oreby Hansen, Andreas Antoniades, Andreas Hammer, Andreas Lorensen, Andreas Andersen-Mølgaard, Andreas Damgaard, Staur, Anette Kejser, Anette Heltoft, Anette Kjær, Anika Donaldson, Anita Størseth Madsen, Anja Heisig Schwartz, Anna Hygum Clausen, Anna Meldgaard Petersen, Ann-Britt Nedergaard, Anne Juul, Anne Ralbjerg, Anne Friis, Anne Melgaard, Anne Bergholt Sommer, Anne Buhl Bjelke, Anne Bøgh Johansen, Anne Kaas Hammer, Anne Malling Hansen, Anne Marie Gade, Anne Mette Seest, Anne Sofie Møller Nielsen, Anne Sophie K. Vilsbøll, Anne-Marie Sparre Avnsted, Anne-Sophie Søgaard, Annette Frehr Carstensen, Arly Carlquist, Arne Riis, Asbjørn Andersen, Asta Tenna Hansen, Babak Eftekhari, Benedikte Bolvig Lund, Benete Benned Jensen, Bettina Movang, Birgit Nielsen, Birgit Nielsen, Birgitte Toxværd, Birgitte Hollenbach, Birgitte Germann Skytte, Bjarke Vejby, Bjarke Noesgaard, Bjarne Skovsborg Hansen, Bjørn Wittrup, Bodil From, Bolette Bligaard, Camilla Christiansen, Camilla Andersen, Camilla Fabech-Larsen, Camilla Gade Birkeholm, Camilla Jorch Green, Camilla Kristensen Ejiofor, Camilla Skovsbo Clausen, Camilla Søgaard Madsen, Carina Vallys, Carina Gøthche Knudtzon, Caroline Jul, Caroline Maibohm Lyck, Carsten Pedersen, Carsten Pals, Carsten Ceutz, Casper Holse, Casper Vahr Hansen, Cathrine Bondo Rasmussen, Cecilie Bisgaard-Frantzen, Cecilie Rust, Cecilie Marie Hybert, Cecilie Mejer Hjelm, Celine Harild, Charlotte Heidtmann, Charlotte Fornø, Charlotte Frederiksen, Charlotte Bach Larsen, Charlotte Dunk Ullmann, Charlotte Elisa Maksi, Christian Kruse-Madsen, Christian Nielsen, Christian Rjeily, Christian Skovgaard, Christian Bennet Rosenbæk, Christian Bonde Pedersen, Christian Demant Nordentoft, Christian Noes Nielsen, Christina Hornbek, Christina Klint, Christina Vesterholm, Christina Nilsson, Christina Greger, Christina Frederiksen, Christina Hage, Christina Steen, Christina Arlofelt Holmgaard, Christina Bruhn Wegeberg, Christine Hjortshøj, Christoffer Ring, Christoffer Nepper, Christoffer Rokkedal, Christoffer Lambert-Züberlein, Christoffer Sillesthoved Nikolajsen, Ciara Damgaard, Clara Greve Brett, Claus Barrett Christiansen, Claus Berner Nielsen, Claus Hilligsø Bak, Claus Aagaard Nielsen, David Møller, Dennis Bæckmann Rasmussen, Diana Maj Jensen, Diana Thalund Nielsen, Ditte Lassen-Kahlke, Dorthe Vind, Dorthe Larsen, Eivind Einersen, Elisabeth Wagner Birkeholm, Elsebeth Søltoft, Emil Alexander Lykke Petersen, Emilie Marley Siemssen, Eric Korre Horten, Erik Malberg, Esben Cordes, Eva Kruse, Eva Nestler Jensen, Eve Alfonso, Evy Nielsen, Frederik Foged, Frederik Green Møller, Giovanni Fico, Gitte Barber, Gitte Kjærsgaard, Gitte Brogaard Døi, Gitte Skovsgaard Christensen, Hanne Mølbeck, Hanne Friis Christensen, Heidi Bardtrum, Helle Riber, Helle Lindkvist, Helle Binderup, Helle Kviesgaard Pedersen, Helle Pilegaard Johansen, Henning Hansen, Henriette Agerbo, Henrik Valdorf-Hansen, Henrik Ydell, Håkun Djurhuus, Ida Polley, Inge Stanley, Inge Kirstine Skou, Inge Nyhøj Sørensen, Inger Turner, Jacob Hjortshøj, Jacob Brandt, Jacob C. Jørgensen, Jacob Girke Nordlander, Jacob Schall Holberg, Jakob Østervang, Jakob Kristensen, Jakob Busch, Jane Bjerregaard, Jane Honoré Jepsen, Janie C. Nielsen, Jannie Jul Lindegaard, Jarl Hildebrand, Jeanette Nyby, Jeanette Holm Frøsig, Jeanette Klitgaard Sørensen, Jeanette Lillie Edlich, Jeannette Kühl, Jeannette Skjoldager, Jeannie Wulff, Jennie Dai, Jens Auken, Jens Jerslev, Jens Hjortskov, Jens Chr. Hesse Rasmussen, Jeppe Bredahl Nielsen, Jes Anker Mikkelsen, Jesper Kaltoft, Jesper Rasmussen, Jesper Rothe, Jesper Bøge Pedersen, Jesper Lauge Johannesen, Jesper Smedegaard Madsen, Jesper T. Michaelsen, Jesper-Max Larsen, Jette Andersen, Jette Rasch, Jette Clavel, Jette Rohde Pedersen, Jette Schelderup Nielsen, Jielan Shen, Jing jing Su, Joakim Wischmann, Joan Hanne Nielsen, Johan Weihe, Johan Ingerslev, Johan Hartmann Stæger, Johanne Kiørboe, Johannes Grove Nielsen, John Thordrup, Jonas Crumlin-Clausen, Jonas Leed, Josefine Schiøtt, Josephine Toft- Jørgensen, Josephine Kjøller, Julie Jensen, Julie Lange, Julie Mosdal Kristensen, Jørgen Dreyer Hemmsen, Jørgen Hauschildt, Karin Nielsen, Karin Møller Andersen, Karina Amtkjær Christensen, Karl Stephensen, Kaspar Bastian, Kasper Friis-Hansen, Kathrine Dahl, Katja Nyborg Mikkelsen, Katrine Billeskov, Katrine Lyngby, Katrine Bundgaard, Kia Borch-Hansen, Kim Nielsen, Kim Bundgaard Leen, Kirstine Wiencke, Klaus Ewald Madsen, Kristian Raun Larsen, Kristian Steen Kirk, Kristin Jonasson, Kristine Lorentzen, Lars Kristensen, Lars Terp, Lars Kjær, Lars Lindencrone Petersen, Lars Svenning Andersen, Lasse Grimstrup, Laura Juul Madsen, Laura Røge Christensen, Lea Kolmos, Lena Bruhn, Lene Aagaard, Lene Schack, Lene B. Håkansson, Lene B. Wilsborg, Lillabeth Vilhelm Nielsen, Lina Wendt, Lina Funda Solakli, Linda Zürek, Linda á Dunga Brøndum, Linda Iversen, Line Lohmann, Line Bjerre, Line Lykkegaard, Line Bruun Iversen, Linnea Clara Klingberg-Jensen, Lisa Reinholt, Lisa Andersen, Lisa Webster, Lisbet Andersen, Lisbeth Kaastrup Steffensen, Lise Grothen, Lise Trane-Møller, Lise Blauenfeldt, Liselotte Egholm, Lone Kirkbøl, Lone Hagel, Lotte Schandorph, Lotte Buch Holst, Lotte Reibel Boesen, Louise Mühlbach, Louise Stenderup, Louise Bøtcher Bomholtz, Louise Dyrup Jensen, Louise Hallstrøm Abildgaard, Louise Harbo Schmidt, Louise Lundsby Wessel, Luca Storni, Lykke Foldager Ove, Mads Krarup, Mads Clausen, Mads Rossen Jakobsen, Mai Havskjær, Mai-Britt Bruun, Maj Blach, Maj Brit Boye Jensen, Maj-Britt Klemp, Maj-Britt Johansen, Majse Bergan Lund, Malene Frost Larsen, Marc West, Maria Barfoed, Maria Elisabeth Pedersen, Maria Kathina Petersen, Marianne Jensen, Marianne Dahlkilde, Marianne Højmark, Marianne Gade, Marianne Frederiksen, Marianne Almann, Marie Albæk Jacobsen, Marie Cathrine Klee, Marie Dam Danielsen, Marie Vixø Smith, Marielouise Øjerson Kjær, Mark Gall, Martha Laszlofi Hansen, Martin Riber Povlsen, Masja Blicher Bomholt, Mathias Krarup, Merethe Brandt Kastberg, Mette Rasmussen, Mette Blomsterberg, Mette Hougaard, Mette Johnsen, Mette Klingsten, Mette Just Jakobsen, Mette Højberg, Mette Høgh Jerslev, Mette Kroer, Mette Eisenhardt, Mette Saro Milthers, Mette Thing Jensen, Michael Serring, Michael Honoré, Michael Serup, Michael Hansen, Michael Mejer, Michael Møller Nielsen, Mikael Boldt Christensen, Mikkel Andersen, Mikkel Anker Heegaard, Mikkel Friis Rossa, Mikkel Hesselholt Munck, Mirja Kiel, Mogens Gaarden, Mogens Dyhr Vestergaard, Monica Reib, Monica Bengtsen, Morten Ulrich, Morten Krogsgaard, Morten Bang Olin, Morten Torp, Morten Toft, Morten Munch, Morten West, Morten Bruun-Larsen, Morten Hove Henriksen, Morten Moltke Nygaard, Morten Risby Hansen, Nanna Maria Posselt, Natascha Lyngsøe Davidsen, Nicolai Als, Nicolai Lyng Als, Niels Kornerup, Niels Kristian Friis Juhl, Niels M. Andersen, Nina Grunow, Nina Larsen Jensen, Nina Tange Dahl, Ninna Suhr Poulsen, Nis Marinus Dommergaard, Ole Nørgaard, Ole Borch, Ole Eske Bruun, Patrick Torstensson, Pedram Moghaddam, Peer B. Petersen, Per Hemmer, Per Speyer Mellemgaard, Pernille Hansen, Pernille Lykke Jepsen, Pernille Nyholm Gaarskjær, Peter Damsholt Langsted, Peter Hjorth Larsen, Peter Ingemann Bentsen, Peter M. Andersen, Peter Niemann Thøgersen, Peter Riis Jensen, Peter Stig Jakobsen, Peter-Andreas Bodilsen, Pia Just, Pia Bech Aarslev, Pierre Martin Ellegaard Adolfsen, Poul Erik Lytken, Rachel Cao, Randi Eyde, Randi Bach Poulsen, Rania Kassis, Rasmus Tønnies, Rasmus Bendixen, Rasmus Taarnhøj, Rasmus Riisbro, Rasmus Drachmann Kolding, Rasmus Paus Torp, Rebecca Fries Jessen, Regina M. Andersen, René Agut Frydshou, Richard Sand, Rikke Harrekilde, Rikke Blomsterberg, Rikke Lindberg, Rikke Brantlov, Rikke Alsø, Rune Richelsen, Sandra Maas, Sandro Ratkovic, Sangita Worsaae, Sarah Weber, Sebastian Jørgensen, Sebastian Christmas Poulsen, Seyran Melissa Özcan, Shanta Rye-Munkbak, Sidsel Marie Kristensen, Signe Hastrup Holst, Signe Morgenstjerne, Silja Reschke, Simon Cavling, Simon Milthers, Simon Olsen, Simon Lagrelius, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Simone Bille Høst, Sissel Bay, Sofie Wegeberg, Sofie Holm Risør, Sofie Dehlholm Holst, Solveig Johansen, Steen Halmind, Steen Jensen, Steen Rode, Stefan Winquist, Stefan Munch Gotfredsen, Steffen Hebsgaard Muff, Stephan Christophersen, Stephanie Berling Dalgaard, Steven Rahbek Andersen, Stig Bigaard, Stine Horn, Stine Møller Boye, Susan Højgaard, Susanne Jangmark, Susanne Nielsen, Susanne Skriver, Susanne Nielsen, Susanne Stougaard, Susanne Friis Hansen, Susanne Nolsøe Petersen, Suzana Andersen, Sven Frode Frølund, Svend Paludan-Müller, Sys Rovsing, Søren Meisling, Søren Tonnesen, Søren Nørbæk, Søren Knud Wolff, Tanja Truloff, Tanja Warschow, Tejs Dyrvig Ernst, Terkel Linderoth, Thea Hassel Hansen, Theis Kristensen, Thit Ejstrup-Christensen, Thomas Gjøl-Trønning, Thomas Stampe, Thomas Park, Thomas Frøbert, Thomas Bøgedal Kristiansen, Thomas Christian Thune, Thomas Melchior Fischer, Thomas Schønbeck Borchardt, Thomas Thordal Sevelsted, Timm Braun, Tina Bührmann, Tina Buur Johnsen, Tina Øster Larsen, Tine Barlebo Rasmussen, Tine Lundin Jacobsen, Tine Marie Bach, Tobias Hansen, Tonni Poulsen, Tony Lund-Burmeister, Torben Schøn, Trine Hasselbalch, Trine Damsgaard Vissing, Troels Tuxen, Tue Rønholt Hansen, Tue Trier Bing, Ulla Petersen, Ulla Hammer Mattesen, Ulrik Holsted-Sandgreen, Vibeke de Oliveira, Victoria Maria Ljunggren, Viktoria Egsgaard, Vivi Navndrup Schwaner, Vivian Ellemand, William Sejr-Sørensen

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række 4.-5. september 2010 Herresingle U17 M Pulje 1 Afb 1 Frederik Jeppesen Ikast 2 Simon Ginnerup Andersen * 3 Mathias Nielsen Sportsefterskolen SINE 1-2 W.O. (2) 1-3 W.O.

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET 26. maj 2010 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STUDIESEKRETARIAT FOR STATSKUNDSKAB

SYDDANSK UNIVERSITET 26. maj 2010 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STUDIESEKRETARIAT FOR STATSKUNDSKAB SKRIFTLIG EKSAMEN I FOR CENTRAL FAG/SCIENT.POL./ 1. juni 2010 KL. 8-13 i lokale T3 010888- Michael Nielsen 021090- Camilla Cristine Søndergaard Green 040185- Karoline Schjerning Friis 040189- Tina Juul

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

02-02-2014 17:15:41 2

02-02-2014 17:15:41 2 DDS SP v.3.14.2.1 102409 Magnus Larsen Klasse: MB1 200/14 200/13 400/27 109982 Christine Svindborg Klasse: MB1 200/13 200/09 400/22 111109 Bastian Boldt Klasse: MB1 200/13 199/10 399/23 94800 Trine Herskind

Læs mere

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Side 1 af 8 16:06:31 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 113022 Andreas Tanderup 06-020 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 200/17

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Græsk 1 Hold 1: mandag 12-13 (1453-125), tirsdag 11-12 (1453-125), onsdag 8-10 (1453-125), torsdag 8-9 (1453-125) og fredag 12-13 (1453-131) Studiegruppe 1

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6 Side 1 af 6 Piger 4,2 km 533 NANNA KLITTENBERG HANSTHOLM 20,19 0.00 13 3 1 542 MALENE BUTH SNEDSTED 25,24 0.00 10 19 2 531 ANNA MATHIASEN THISTED 25,31 0.00 8 20 3 543 MALENE SVENNINGSEN THISTED 26,02

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb 1, 4X50m

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Lørdag den 13. september 2014 halvmarathon Agnethe Kähler Kyed 4300 ½marathon --- Amalie Hurup 4690 ½marathon 1:52:02 Amalie Majgaard Lyngeraa 4653 ½marathon

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 1 meter riffel Resultatliste 011 / 01. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-60 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

Klubrekorder - grupper - 2012

Klubrekorder - grupper - 2012 Piger 10-11 år Tid Navn Født Fra 100m 16.5 Louise Dam-Sørensen 1977 1987 200m 37.5 Julie Schmidt 1995 2006 400m 75.8 Dasha Bülow Hjorth Andersen 2001 2012 800m 2.41.5 Louise Dam-Sørensen 1977 1988 1500m

Læs mere