DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012"

Transkript

1 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012

2 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING SKABER VÆKST 9 PRO BONO 10 ADGANG TIL UDDANNELSE I ETIOPIEN 12 VI BYGGER GRØNT 13 EN WHISTLEBLOWER-TREND 14 JURA PÅ KINESISK 16 LIVLINE TIL NØDLIDENDE VIRKSOMHEDER 18 BECH-BRUUN HARD FACTS

3 MP STATEMENT Dette er Bech-Bruuns tredje Corporate Social Responsibility (CSR) rapportering og dermed tredje år i træk, at vi stadfæster engagementet og tilslutningen til bæredygtig udvikling og UN Global Compact. Vi glæder os over, at vores brancheforening, Danske Advokater, nu også opfordrer danske advokatvirksomheder til at tilslutte sig initiativet, og at vi sammen kan udbrede budskabet om ansvarlig vækst i branchen var for Bech-Bruun et travlt og spændende år. Det var et år, der stod i forretningsudviklingens tegn med fokus på optimering af interne processer, viden deling, branchefokus og forretning på tværs af inter nationale landegrænser. I september kunne vi med glæde annoncere, at en fusion mellem Bech-Bruun og Philip Advokatfirma stod for døren. Samtidig med optagelsen af Danmarks mest anerkendte miljøretsadvokat, Håkun Djurhuus, kunne vi fra den 1. januar 2012 byde velkommen til 85 nye kolleger, og dermed tælle op mod 525 medarbejdere i alt. Forud for fusionen har alle arbejdet ivrigt på at gøre sammenlægningen så gnidningsfri som muligt, og integrationsarbejdet fortsætter i Vi ser frem til at fortælle om vores initiativer og erfaringer med at samle to kulturer i én ny virksomhed i vores næste CSR-rapport. En anden vigtig begivenhed i 2011 var indvielsen af vores længe ventede skole i Etiopien, som vi har bygget i samarbejde med Red Barnet. To kolleger deltog i åbningsceremonien en begivenhed du kan læse mere om i denne rapport. Bech-Bruun lancerede i 2011 et helt nyt visuelt udtryk via en ny hjemmeside, som sørger for en endnu større grad af interaktion og viden deling med vores klienter og interessenter. Desuden var 2011 året, hvor Bech-Bruun kom på de sociale medier, og med profiler på LinkedIn, Twitter og Facebook har vi nu udbygget platformene for dialog med vores interessenter. Uddannelse af både medarbejdere og klienter var også i højsædet, og Bech-Bruun Academy holdt flere hundrede kurser for både klienter og medarbejd ere og introducerede desuden to nye initiativer, Uddannelses dagen og Summer Academy. I uddannelsesregi kunne vi ligeledes bryste os af videnpartner Lars Lindencrone Petersens udnævnelse som adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Koblingen mellem det videnskabelige og praktiske var også i fokus, da vi i sam arbejde med Copenhagen Business School (CBS) ansatte vores nye CSR-erhvervsPhD-studerende og CSR-rådgiver, Morten Hove Henriksen, som fremover skal forske i koblingen mellem M&A og CSR. Med afsæt i markedets tendenser har vi arbejdet intensivt på at etablere en række business teams, der skal bringe juraen endnu tættere på erhvervslivet. Samme strategi førte desuden til etableringen af Chinese Desk, som ledes af vores kinesiske jurist, Rachel Cao. Med et repræsentationskontor i Shanghai samt flere kinesere i teamet rådgiver vi både danske virksomheder med udfordringer og muligheder på det kinesiske marked samt kinesiske investorer med ambitioner i Danmark. God læselyst. Randi Bach Poulsen Managing partner CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST Vores CSR-vision er at levere værdiskabende løsninger gennem ansvarlig vækst. Vores omgivende samfund skal mærke, at vi efter fusionen med Phillip Advokatfirma nu er flere til at videndele. Samtidig skal vi stadig sikre, at vores medarbejdere er sunde og raske, at nye kolleger kommer godt på plads, og at vores påvirkning af miljøet stadig minimeres. Vi vil fortsat levere banebrydende rådgivning med klienten i fokus og med udgangspunkt i ordentlighed, engagement, kvalitet og respekt. Vi tilstræber at integrere CSR i vores virksomhedsledelse og forretningsstrategi. Efter flere års arbejde med socialt ansvar er Bech-Bruun i en unik situation til at skabe forretning baseret på ansvarlig udvikling og til at være drivkraft for ansvar lighed i advokatbranchen. CSR-organisering For at integrere CSR i vores organisation og væsentlige forretningsområder har vi etableret et tværgående CSR-udvalg som består af medlemmer fra bestyrelsen, direktionen, HR samt Forretningsudvikling & Kommunikation. I udvalget sidder blandt andre vores partnere Monica Reib og Mette Klingsten, som også er ansvarlige for for ankring i partnerkredsen. Udvalget har ansvar for at udvikle den overordnede CSR-strategi og for at koordinere indsatsen med vores interessenters indsigt og forventninger. Som led i vores bestræbelser blev vores CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen i 2011 tilknyttet udvalget. Vi deltager i flere eksterne CSR-komitéer for at holde os ajour på området. Blandt andet arbejder Monica Reib i styregruppen for DI s CSR-netværk. 4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

5 BESTYRELSE OG MANAGING PARTNER HR OG FORRETNINGS- UDVIKLING & KOMMUNIKATION CSR- UDVALG RELEVANTE FAGGRUPPER CSR- RÅDGIVER CSR-ORGANISATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

6 NYE KOMPETENCER De sidste 10 års fokus på specialisering i Bech-Bruun har g jort os til en af Danmarks førende advokatvirksomheder og kendte for vores kompetencer og erfaring inden for stort set alle områder af erhvervsjuraen. Som følge af markedets trends har vi over de seneste år skærpet indsatsen for at tilpasse forretningen til vores klienters behov, og udover vores CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen har vi blandt andet ansat to kinesiske jurister i Danmark. Særligt samarbejdet med Copenhagen Business School om ansættelsen af Morten Hove Henriksen har givet anledning til refleksion over vores forretningsgange og de ydelser, vi kan tilbyde vores klienter: Som en af de første advokatvirksom - heder i Danmark, der tilsluttede sig UN Global Compact, har vi i flere år arbejdet målrettet med CSR både i vores egen organisation, men også som et forretnings - område. Der er mange gråzoner i markedet, hvori virksomheder finder det svært at manøvrere, og vi hjælper dem med proaktivt at håndtere udfordringer, fx i forhold til god selskabsledelse, grøn markedsføring, medarbejderforhold og anti-korruption. Vi ser dog stadig meget få virksomheder, som ønsker en egentlig CSR due diligence ved M&A-transaktioner, og vi ønsker derfor, at samarbejdet med Morten Hove Henriksen skal være med til at sætte en standard for CSR i virksomhedsoverdragelser og bygge bro mellem teori og praksis Randi Bach Poulsen Managing partner Vi oplever i stigende grad en efterspørgsel på services og løsninger i minefeltet mellem hard law og soft law inden for CSR. Eksempler på denne udvikling er årsregnskabsloven 99 a, der forpligter større danske virksomheder til at redegøre for deres samfundsansvar, de offentlige udbuds regler, der i stigende grad stiller CSR-krav til tilbudsgiver, skærpede regler for grøn markedsføring og ikke mindst de globale regler på anti-korruptionsområdet i forhold til virksomheders foranstaltninger til bekæmpelse af bestikkelse. Virksomheder er i højere grad proaktive i forhold til at omfavne frivillige tiltag, som de kan forudse vil danne præcedens for fremtidig lovgivning, og som samtidig kan give dem en konkurrencemæssig fordel. For at imødekomme denne trend er det afgørende, at vi tænker ud af boksen også med hensyn til at ansætte nye kompetencer. 6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET Klienter i Bech-Bruun har siden 2009 haft mulighed for gratis at få viden sammen med vores medarbejdere på vores Academy for klienter. I 2011 holdt vi 33 kurser for vores klienter, hvor vi modtog en gennemsnitlig tilfredshed på 4,5 på en skala fra 1-5; en tilfredshed vi vil arbejde hårdt på at bevare. Den store tilfredshed med vores arrangementer har ledt til et stigende antal forespørgsler fra interesserede, der ikke er klienter i huset om deltagelse i vores arrangementer. Vi lancerede derfor i 2011 Uddannelsesdagen, som er åben for alle, der arbejder med juridiske forhold. Uddannelse og udvikling er for mange virksomheder et højt prioriteret område. Men i en travl hverdag kan det være svært at have tid til at blive opdateret på ny viden. På Uddannelsesdagen opdaterer vi deltagerne på aktuelle juridiske emner. Den 26. maj 2011 åbnede vi for første gang dørene for Uddannelsesdagen i Bech-Bruun. Managing partner Randi Bach Poulsen bød velkommen og åbnede dagen med at fortælle om det arbejde, hun har været en del af i regeringens Vækstforum. Derefter startede lektionerne. Deltagerne var selv med til at skræddersy deres program ud fra de lektioner, vi havde udbudt. De fleste deltog hele dagen og i alt, hvad de kunne. Andre havde været mere selektive og fik dækket deres specifikke behov med enkelte lektioner. På den måde havde hver enkelt deltager sit eget uddannelsesprogram, der matchede deres uddannelsesbehov og arbejdsområder. Partner Mette Klingsten gav på dagen en lektion om CSR i relation til investering i opkøb og joint ventures. Det var en dag, der summede af liv, energi og enga gement fra både deltagere og undervisere. Uddan nelsesdagen finder sted hvert år den sidste torsdag i maj. 130 advokater har deltaget i Bech-Bruuns talent udviklings - program I 2011 holdt vi 219 kurser for vores med arbejdere og 33 for vores klienter Med ansættelsen af vores erhvervsphd i CSR har vi nu 2 PhD-studerende i Bech-Bruun CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

8 TALENTUDVIKLING SKABER VÆKST Siden 2007 har Bech-Bruun gennemført et talentudviklingsprogram for mere end 130 advokater. Programmet har til formål at udvikle og understøtte den enkeltes kompetencer, så de rette kompetencer sættes i spil de rigtige steder. Efter fem års forløb er det tid til status, og vi kan konkludere, at det har været en stor succes både for den enkelte og for Bech-Bruun. Talentudviklingsforløbet sætter fokus på de områder, som hurtigt glider i baggrunden i en travl hverdag, men som er helt essentielle for at skabe en sund forretning drevet af dygtige mennesker. Undervejs i programmet sætter vi derfor fokus på områder som forretningsudvikling, klientrelationer, konflikthåndtering, netværksarbejde og sociale kompetencer Anne-Marie Sparre Avnsted HR-direktør Som kick-start på forløbet sendes juristerne til Judge Business School ved University of Cambridge, som Bech-Bruun har et helt unikt og eksklusivt samarbejde med. Her arbejdes gennem undervisning og workshops med lederskab, strategi og forretningsforståelse. Opholdet følges op af et personligt coaching-forløb, ledelsesudvikling og sparringsseancer med de andre kolleger. Advokat og nu partner i Bech-Bruun, Anne Buhl Bjelke, har tidligere deltaget i talentudviklingsprogrammet: Under forløbet var udgangspunktet at fokusere på egne styrker og udnytte ens evner optimalt. Man bliver styrket både fagligt og personligt, hvilket giver selvtillid og hjælper en til at realisere sit potentiale Anne Buhl Bjelke Partner I sommeren 2012 deltager 23 advokater i forløbet. 8 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

9 I alt udgør vores årlige pro bonoarbejde cirka et årsværk PRO BONO Pro bono-arbejde er en naturlig del af vores forretning. Ved at gøre, hvad vi er bedst til, støtter vi organisationer, der ellers ikke ville have haft mulighed for at få rådgivning. Vores pro bono-program hjælper os til at gøre en afgørende forskel i samarbejde med en række velgørende organisationer, hvis dedikation og gåpåmod smitter positivt af på hele samfundet. Vores pro bonoklienter varierer fra internationale NGO er som fx WWF til nationale initiativer som Hus Forbi. I 2011 har vores største projekt været sam arbejdet med Red Barnet om at sikre børns skolegang og uddannelse i Etiopien en rejse vi ikke vil have været foruden. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

10 ADGANG TIL UDDANNELSE I ETIOPIEN Uddannelse og viden er fundamentet for Bech-Bruuns forretning og grundlaget for vores udvikling. Vi har derfor ønsket at støtte uddannelse dér, hvor det gør en forskel, og Red Barnet gav os muligheden for at opfylde dette ønske med deres skoleprogram. Vi er nu med til at give flere unge mulighed for at udnytte deres potentiale, så der kan skabes et fundament for udvikling. Sammen med Red Barnet har vi bygget to skoler først i Angola og senest i Etiopien. Etiopien er et af Afrikas fattigste lande med en historie præget af konflikt og krig. Omkring 30 % af befolkningen er analfabeter, og hundredetusinder af børn går ikke i skole. Det var derfor en helt særlig dag i september, da Claus Barrett Christiansen og Søren Nørbæk fra Bech-Bruun ankom til Etiopien for at indvie den skole, vi over de seneste år har været med til at bygge. Det var en festdag for landsbyerne, og flere end 250 børn og voksne, repræsentanter fra de lokale myndig heder og præster var mødt op for at fejre indvielsen af den nye skole. Musikken spillede, og befolkningen dansede, mens der blev sunget takkesange, opført teater og den dag spist mad i rigelige mængder Claus Barrett Christiansen Partner Se filmen fra skoleåbningen her 10 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

11 Bech-Bruun har i samarbejde med Red Barnet bygget to skoler én i Angola og én i Etiopien Bech-Bruun deltager årligt i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, hvor vi sammen med blandt andet 70 danske udviklings - organisationer er med til at fremme FN s 2015-mål Skolen er allerede blevet et samlingspunkt for landsbyerne i området, og de voksne er nu også blevet motiveret til at gå i skole om aftenen, når børnene har fri. På længere sigt håber vi, at skolen kan være med til at gøre skolegang mere legitimt ved at sætte fokus på, at uddannelse og viden betaler sig. De nye forhold har allerede givet undervisningen et løft og øget koncentrationsevnen. Skolen giver os viden, og den er smuk. Det gør os glade at få undervisning i sådan en bygning. Vi er heldige at have så dejlig en skole. Den nye skole har flisegulv. I den gamle skole var der jordgulv, og der var støvet og der var fyldt med lopper, som g jorde det svært at koncentrere sig Adanech Masrecha Elev på skolen, 12 år Indtil videre har Red Barnets skoleprojekter sikret skolegang for børn i grundskolen i Afrika og for unge, som ikke tidligere gik i skole. Samtidig er støtten også gået til at forbedre kvaliteten af undervisningen for børn via træning af underviserne. Red Barnet har igennem flere år arbejdet med en model for landsbydrevne skoler, som betyder, at tusindvis af børn er kommet i skole. Bech-Bruuns støtte har været med til at gøre projektet til virkelighed og er et godt eksempel på, at en ny skole gør en forskel for hele områdets børn og voksne og deres fremtid Mads B. Jørgensen Landedirektør, Red Barnet, Etiopien CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

12 VI BYGGER GRØNT Der har over de senere år været øget fokus på bæredygtigt byggeri, og særligt begrebet green building har vundet indpas i den danske ejendomssektor. Green building dækker over byggeri, som er miljø rigtigt og ressourceeffektivt i hele bygningens livscyklus. Bæredygtigt byggeri er ofte dyrere at opføre end normalt byggeri grundet højere materialeomkostninger. Dog vil driftsomkostningerne ofte være lavere, da naturens ressourcer optimeres og genbruges i el-, vand- og varmeforsyningen. Imidlertid afhænger de lavere driftsomkostninger af lejernes forbrugsmønstre, og derfor bliver det relevant at inkludere adfærdsregulering i lejekontrakten, så udlejeren kan sikre, at bygningen fortsat vil være bæredygtig. Dette er et nyt område inden for juraen, hvor vi arbejder på at gøre udlejningen af grønt byggeri så gnidningsfrit som muligt. Sammen med Danish Green Building Council arbejder vi på at udvikle og fremme en dansk certi ficerings - ordning inden for green building. Certi ficeringsordningen skal kunne dokumentere bæredygtigt byggeri og dermed støtte den videre udvikling af området. I Bech-Bruun oplever vi en stigende interesse for green building, og vi ser en stor fremtid inden for området. Det var derfor naturligt for os at indgå i projektet om leje af nye kontorlokaler til vores Aarhus-kontor i Aarhus banebrydende bæredygtige erhvervshus, som indvies i foråret Huset bliver det første af sin slags i Danmark til at opfylde 2015-kravene i energiklasse 1. Vi har tilstræbt at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af byggeriet. Blandt andet vil et solcelleanlæg, energiisolerende vinduesglas og et energicirkulerende ventilationsanlæg sikre en minimal påvirkning af miljøet i hele bygningens livscyklus Kim Risager Arkitekt Projektet skaber desuden 300 arbejdspladser i byggeperioden og vil huse over 500 arbejdspladser, når det står færdigt. 12 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

13 EN WHISTLEBLOWER-TREND Whistleblower-ordninger er for alvor kommet på dagsordnen i Danmark både i det private og offentlige. Flere og flere virksomheder har gennem de seneste år implementeret frivillige whistleblower-ordninger, hvor interne kanaler etableres til at afdække og informere ledelsen om kritisable, uetiske eller direkte ulovlige forhold i virksomheden. Enhver virksomheds ledelse vil foretrække at høre om uregelmæssigheder i organisationen internt frem for at læse om dem på forsiden af avisen. En whistleblower- ordning skal understøtte medarbejdernes tillid til, at deres bekymringer behandles fortroligt og seriøst og beskytte dem mod repressalier. Specialistadvokat Birgitte Toxværd, som har beskæftiget sig indgående med etablering af whistleblowerordninger, understreger, at et afgørende succeskriterium er, at medarbejdere involveres i både etableringen af en sådan ordning fx gennem samarbejdsudvalget, og at der kommunikeres kontinuerligt til medarbejderne, efter ordningen er kommet på plads. Whisteblower-ordningen skal understøtte virksomhedens code of conduct eller andre retningslinjer, som virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere skal iagttage i forbindelse med deres arbejde. Partner Mette Klingsten har hjulpet flere virksomheder med at oprette whistleblower-ordninger: Vi hjælper med at udarbejde de nødvendige dokumenter, herunder whistleblowerpolitikker, informationsbreve til medarbejderne, databehandlingsaftaler og anmeldelser til Datatilsynet mv. Derudover hjælper vi virksomheder med at håndtere, de anmeldelser de modtager blandt andet via en telefonisk hotline, der er åben 24 timer i døgnet Mette Klingsten Partner I Danmark er det ikke, i modsætning til USA, et lovkrav, at børsnoterede virksomheder skal oprette en whistleblower-ordning. Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler dog i Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2010, at et selskabs øverste ledelsesorgan tager stilling til, om der skal etableres en whistleblowerordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Bech-Bruun har etableret et unikt samarbejde om whistleblower-ordninger med Human Time, hvor de leverer et webbaseret indberetningssystem, og Bech-Bruun yder den juridiske rådgivning i forbindelse med oprettelse af ordningen og modtagelse af indberetninger. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

14 JURA PÅ KINESISK Kinas tolvte femårsplan lægger vægt på vækst inden for områder, hvor danske virksomheder står stærkt på det globale marked fx inden for bæredygtig energi og teknologi, som er med til at øge levestandarden blandt befolkningen. Derudover statuerer danske virksomheder et af de bedste eksempler, når det gælder god selskabsledelse og anti-korruption. Som svar på udviklingen på det globale marked lancerede Bech-Bruun i januar 2011 Chinese Desk og åbnede et repræsentationskontor i Shanghai. Flere og flere af vores klienter har forretning eller samarbejdspartnere i Kina, og endnu flere overvejer at etablere sig i Kina. Jing jing Su, der har hjulpet adskillige kinesiske virksomheder godt i gang i Danmark, fortæller: Mange kinesiske investorer har i øjeblikket stor interesse for det europæiske marked, og især Danmark har meget at byde på. Vi får mange henvendelser fra kinesiske virksomheder, som ser Danmark som et forbillede for, hvordan man skaber en innovativ forretning Jing jing Su Fuldmægtig Desuden kan udfordringer nemt opstå, når to forretningskulturer mødes, og især erhvervsjuraen er et område, som nemt kan volde problemer, og hvor en juridisk og kulturel tolk kan være nødvendig: For kineserne er juraen et svært område. Traditionelt set er en aftale i Kina ikke udformet som en egentlig kontrakt, men baseret på et personligt forhold. Derfor ser mange på kontrakter som noget, der kan ændres og tilpasses efterhånden. Der opstår derfor nemt problemer, da en kontrakt i den vestlige verden jo er en bindende aftale, som ikke nødvendigvis lige står til at ændre Rachel Cao Head of Chinese Desk Ifølge Rachel Cao er en problemstilling, som ofte ses i Kina, at de skrevne regler ikke altid følges. De fleste kinesere kender reglerne, problemet er blot, at de ikke forstår meningen og rationalet bag, og derfor heller ikke forstår, hvorfor det er vigtigt, at de overholdes. I hendes job gør hun derfor meget ud af at forklare ideen bag loven for at undgå misforståelser i fremtiden. 14 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

15 Hun hjælper virksomhederne med at tale samme sprog og derved lette samarbejdet. Som mellemmand sørger hun for at hjælpe de bedste erfaringer videre fra hvert land og derved overføre best practice i det internationale samarbejde. Partner og medlem af Chinese Desk, Søren Meisling, oplever også, at det ikke altid er nemt at forene dansk og kinesisk forretningskultur, og at det gælder om at have øjne og ører åbne, så man ikke træder nogen over tæerne. Han forklarer, at man næsten kan ikke undgå at blive konfronteret med problemstillinger i forhold til korruption, bestikkelse eller smørelse på det kinesiske marked. I de fleste tilfælde handler det om kultur, og det er vigtigt som virksomhed at have taget stilling til og lagt en klar strategi for, hvordan man forholder sig til disse problemstillinger, inden man begiver sig ind på et marked, hvor gaver og middage er en naturlig del af det at gøre forretning. Langt de fleste handler i Kina bliver indgået over en middag, da det er sådan, kulturen traditionelt er indrettet. Det er udtryk for respekt og en del af relationsopbygningen. Mange virksomheder har svært ved at forholde sig til bekæmpelse af bestikkelse eller andre former for korruption, og det kan være en uoverskuelig proces at få etableret en anti-korruptionspolitik, der tager højde for konsekvenserne ved overtrædelse af politikker i forhold til medarbejdere, leverandører, agenter og andre samarbejdspartnere. I Bech-Bruun har vi udviklet et anti-korruptionsprogram, som vi tilbyder til virksomheder med medarbejdere i udsatte områder. Ifølge Søren Meisling skal man dog ikke lade sig skræmme af udfordringerne på det kinesiske marked, da der er også mange gevinster at hente. Man skal forberede sig grundigt og sørge for at benytte sig af den hjælp, man kan få. Succes afhænger i høj grad af at etablere og kunne mobilisere sit netværk. Erfaringsmæssigt er det vigtigste i Kina at have et godt netværk. Det handler om at skabe kontakter, der kan hjælpe, og som du til gengæld kan gøre en tjeneste senere hen. Mange virksomheder undervurderer værdien af et solidt netværk, og det er ikke sådan lige til at bygge op, når man først står og mangler det Søren Meisling Partner I samarbejde med foreningen Danske Advokater har videnpartner, Lars Lindencrone Petersen, udviklet et gratis e-learning-kursus i de nye advokate tiske regler Bech-Bruun udviklede i 2011 sit eget anti-korruptionsprogram Bech-Bruuns etikog kon flikt udvalg behandler og afgør spørgsmål om interesse konflikter CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

16 LIVLINE TIL NØDLIDENDE VIRKSOMHEDER Den økonomiske krise har ført til flere tomme butiksfacader og lukningstruede virksomheder. Konkurser er ikke alene en grim oplevelse for de involverede parter, der ofte har lagt deres hjerteblod i virksomheden, men det har også stor effekt på virksomhedens interessenter og det omkringliggende samfund. Til trods for at den økonomiske krise er ved at fortage sig, vil der formentlig gå flere år, før dens efterdønninger har lagt sig, og danske virksomheder må fortsat forberede sig på at navigere i usikkert farvand. Krisen har været hård ved mange virksomheder, og for flere har den eneste udvej været at erklære sig konkurs. Særligt de små og mellemstore virksomheder er blevet sat på prøve. En virksomhed, som har mærket den økonomiske krise på egen krop, er et af Københavns kulturelle midtpunkter, DGI-byen, som i 2011 blev erklæret insolvent og stod over for en lukning. DGI-byen beskriver sig selv som "et sted, der summer af aktivitet. Et sted, hvor mangfoldigheden er stor, og mennesker mødes. Et sted, hvor nærvær og ansvarlighed er lig med succesfulde møder, konferencer, fester og events". Partner i Bech-Bruun, Ole Borch, blev udpeget som rekonstruktør og satte sig for at finde en løsning, der kunne redde de konkurrencedygtige dele af virksomheden, og samtidig sikre kreditorernes krav. Målet var, at København kunne beholde sit landmærke inden for kultur og sport og samtidig sikre investorerne så høj en tilbagebetaling som muligt. 16 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

17 Der står så ufatteligt meget på spil, når man forsøger at redde en virksomhed ikke bare for ejerne, men også for alle dem, der på den ene eller anden måde er knyttet til virksomheden lige fra medarbejdere og deres familier til kunder og samarbejdspartnere Ole Borch Partner Efter et kompliceret forhandlingsforløb blev der i løbet af fjerde kvartal 2011 vedtaget en løsning, og rekonstruktionen g jorde plads til både en modernisering af DGI-byens aktiviteter samt en økonomisk sund virksomhed, som også i fremtiden kan spille en vigtig samfundsmæssig rolle. Løsningen betød også, at kreditorerne fik et langt bedre resultat, end en konkurs ville have resulteret i. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

18 BECH-BRUUN HARD FACTS* * Inden fusionen med Philip Advokatfirma pr. 1. januar 2012 Jurister og øvrige medarbejdere Jurister ialt % Jurister ialt Partnere 60 Advokater Fuldmægtige 91 Andre jurister % Partnere Advokater Fuldmægtige Andre jurister Medarbejdere ialt % Medarbejdere ialt Jurister Øvrige 212 medarbejdere % Jurister Øvrige medarbejdere I alt Fordeling af kvinder og mænd i % Fuldmægtige I alt Advokater Fuldmægtige Partnere Advokater % Partnere Kvinder 12 Mænd % Kvinder Mænd Gennemsnitsalder 36 Gennemsnitsanciennitet 7,2 Kurser for medarbejdere 219 Medarbejdertilfredshed 4,2 ** Kurser for klienter 33 Klienttilfredshed 4,5 ** ** Tilfredshed er målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest 18 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

19 PRO BONO Eksempler på pro bono-partnere Miljø El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 91,56 81,68 80,80 80,01 Genbrug (t) 14,54 15,87 14,23 35,68*** *** I forberedelserne til fusionen med Philip Advokatfirma har et større oprydningsarbejde i vores arkiv resulteret i en større mængde papir genbrug end tidligere år. 9,5% lavere elforbrug 17,2% mere genbrug 12,6% mindre brændbart affald CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

20 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E Shanghai Repræsentationskontor Suite /F, New Town Center Building 83 Loushanguan Road Shanghai Kina T +86 (21) Vores medarbejdere Agnete Nordentoft, Agnete Hansted, Alberte Steen, Alexander Schultz, Alexander May Christiansen, Alexander Troeltzsch Larsen, Alice Háfjall Balle, Allan Grotkær, Allan Gabriel Zandberg, Amalie Meldgaard, Amalie Frederikke Stender, Amanda Solberg Lauridsen, Anders Rubinstein, Anders Hermansen, Anders Østergaard, Anders Schulz, Anders Hagstrøm, Anders Birkenfeldt, Anders Birkelund Nielsen, Anders Flygge Juul, Anders Hans Boserup, Anders Hauge Gløde, Anders Kjærsgaard Dybro, Anders Lyager Kaae, Anders Oreby Hansen, Andreas Antoniades, Andreas Hammer, Andreas Lorensen, Andreas Andersen-Mølgaard, Andreas Damgaard, Staur, Anette Kejser, Anette Heltoft, Anette Kjær, Anika Donaldson, Anita Størseth Madsen, Anja Heisig Schwartz, Anna Hygum Clausen, Anna Meldgaard Petersen, Ann-Britt Nedergaard, Anne Juul, Anne Ralbjerg, Anne Friis, Anne Melgaard, Anne Bergholt Sommer, Anne Buhl Bjelke, Anne Bøgh Johansen, Anne Kaas Hammer, Anne Malling Hansen, Anne Marie Gade, Anne Mette Seest, Anne Sofie Møller Nielsen, Anne Sophie K. Vilsbøll, Anne-Marie Sparre Avnsted, Anne-Sophie Søgaard, Annette Frehr Carstensen, Arly Carlquist, Arne Riis, Asbjørn Andersen, Asta Tenna Hansen, Babak Eftekhari, Benedikte Bolvig Lund, Benete Benned Jensen, Bettina Movang, Birgit Nielsen, Birgit Nielsen, Birgitte Toxværd, Birgitte Hollenbach, Birgitte Germann Skytte, Bjarke Vejby, Bjarke Noesgaard, Bjarne Skovsborg Hansen, Bjørn Wittrup, Bodil From, Bolette Bligaard, Camilla Christiansen, Camilla Andersen, Camilla Fabech-Larsen, Camilla Gade Birkeholm, Camilla Jorch Green, Camilla Kristensen Ejiofor, Camilla Skovsbo Clausen, Camilla Søgaard Madsen, Carina Vallys, Carina Gøthche Knudtzon, Caroline Jul, Caroline Maibohm Lyck, Carsten Pedersen, Carsten Pals, Carsten Ceutz, Casper Holse, Casper Vahr Hansen, Cathrine Bondo Rasmussen, Cecilie Bisgaard-Frantzen, Cecilie Rust, Cecilie Marie Hybert, Cecilie Mejer Hjelm, Celine Harild, Charlotte Heidtmann, Charlotte Fornø, Charlotte Frederiksen, Charlotte Bach Larsen, Charlotte Dunk Ullmann, Charlotte Elisa Maksi, Christian Kruse-Madsen, Christian Nielsen, Christian Rjeily, Christian Skovgaard, Christian Bennet Rosenbæk, Christian Bonde Pedersen, Christian Demant Nordentoft, Christian Noes Nielsen, Christina Hornbek, Christina Klint, Christina Vesterholm, Christina Nilsson, Christina Greger, Christina Frederiksen, Christina Hage, Christina Steen, Christina Arlofelt Holmgaard, Christina Bruhn Wegeberg, Christine Hjortshøj, Christoffer Ring, Christoffer Nepper, Christoffer Rokkedal, Christoffer Lambert-Züberlein, Christoffer Sillesthoved Nikolajsen, Ciara Damgaard, Clara Greve Brett, Claus Barrett Christiansen, Claus Berner Nielsen, Claus Hilligsø Bak, Claus Aagaard Nielsen, David Møller, Dennis Bæckmann Rasmussen, Diana Maj Jensen, Diana Thalund Nielsen, Ditte Lassen-Kahlke, Dorthe Vind, Dorthe Larsen, Eivind Einersen, Elisabeth Wagner Birkeholm, Elsebeth Søltoft, Emil Alexander Lykke Petersen, Emilie Marley Siemssen, Eric Korre Horten, Erik Malberg, Esben Cordes, Eva Kruse, Eva Nestler Jensen, Eve Alfonso, Evy Nielsen, Frederik Foged, Frederik Green Møller, Giovanni Fico, Gitte Barber, Gitte Kjærsgaard, Gitte Brogaard Døi, Gitte Skovsgaard Christensen, Hanne Mølbeck, Hanne Friis Christensen, Heidi Bardtrum, Helle Riber, Helle Lindkvist, Helle Binderup, Helle Kviesgaard Pedersen, Helle Pilegaard Johansen, Henning Hansen, Henriette Agerbo, Henrik Valdorf-Hansen, Henrik Ydell, Håkun Djurhuus, Ida Polley, Inge Stanley, Inge Kirstine Skou, Inge Nyhøj Sørensen, Inger Turner, Jacob Hjortshøj, Jacob Brandt, Jacob C. Jørgensen, Jacob Girke Nordlander, Jacob Schall Holberg, Jakob Østervang, Jakob Kristensen, Jakob Busch, Jane Bjerregaard, Jane Honoré Jepsen, Janie C. Nielsen, Jannie Jul Lindegaard, Jarl Hildebrand, Jeanette Nyby, Jeanette Holm Frøsig, Jeanette Klitgaard Sørensen, Jeanette Lillie Edlich, Jeannette Kühl, Jeannette Skjoldager, Jeannie Wulff, Jennie Dai, Jens Auken, Jens Jerslev, Jens Hjortskov, Jens Chr. Hesse Rasmussen, Jeppe Bredahl Nielsen, Jes Anker Mikkelsen, Jesper Kaltoft, Jesper Rasmussen, Jesper Rothe, Jesper Bøge Pedersen, Jesper Lauge Johannesen, Jesper Smedegaard Madsen, Jesper T. Michaelsen, Jesper-Max Larsen, Jette Andersen, Jette Rasch, Jette Clavel, Jette Rohde Pedersen, Jette Schelderup Nielsen, Jielan Shen, Jing jing Su, Joakim Wischmann, Joan Hanne Nielsen, Johan Weihe, Johan Ingerslev, Johan Hartmann Stæger, Johanne Kiørboe, Johannes Grove Nielsen, John Thordrup, Jonas Crumlin-Clausen, Jonas Leed, Josefine Schiøtt, Josephine Toft- Jørgensen, Josephine Kjøller, Julie Jensen, Julie Lange, Julie Mosdal Kristensen, Jørgen Dreyer Hemmsen, Jørgen Hauschildt, Karin Nielsen, Karin Møller Andersen, Karina Amtkjær Christensen, Karl Stephensen, Kaspar Bastian, Kasper Friis-Hansen, Kathrine Dahl, Katja Nyborg Mikkelsen, Katrine Billeskov, Katrine Lyngby, Katrine Bundgaard, Kia Borch-Hansen, Kim Nielsen, Kim Bundgaard Leen, Kirstine Wiencke, Klaus Ewald Madsen, Kristian Raun Larsen, Kristian Steen Kirk, Kristin Jonasson, Kristine Lorentzen, Lars Kristensen, Lars Terp, Lars Kjær, Lars Lindencrone Petersen, Lars Svenning Andersen, Lasse Grimstrup, Laura Juul Madsen, Laura Røge Christensen, Lea Kolmos, Lena Bruhn, Lene Aagaard, Lene Schack, Lene B. Håkansson, Lene B. Wilsborg, Lillabeth Vilhelm Nielsen, Lina Wendt, Lina Funda Solakli, Linda Zürek, Linda á Dunga Brøndum, Linda Iversen, Line Lohmann, Line Bjerre, Line Lykkegaard, Line Bruun Iversen, Linnea Clara Klingberg-Jensen, Lisa Reinholt, Lisa Andersen, Lisa Webster, Lisbet Andersen, Lisbeth Kaastrup Steffensen, Lise Grothen, Lise Trane-Møller, Lise Blauenfeldt, Liselotte Egholm, Lone Kirkbøl, Lone Hagel, Lotte Schandorph, Lotte Buch Holst, Lotte Reibel Boesen, Louise Mühlbach, Louise Stenderup, Louise Bøtcher Bomholtz, Louise Dyrup Jensen, Louise Hallstrøm Abildgaard, Louise Harbo Schmidt, Louise Lundsby Wessel, Luca Storni, Lykke Foldager Ove, Mads Krarup, Mads Clausen, Mads Rossen Jakobsen, Mai Havskjær, Mai-Britt Bruun, Maj Blach, Maj Brit Boye Jensen, Maj-Britt Klemp, Maj-Britt Johansen, Majse Bergan Lund, Malene Frost Larsen, Marc West, Maria Barfoed, Maria Elisabeth Pedersen, Maria Kathina Petersen, Marianne Jensen, Marianne Dahlkilde, Marianne Højmark, Marianne Gade, Marianne Frederiksen, Marianne Almann, Marie Albæk Jacobsen, Marie Cathrine Klee, Marie Dam Danielsen, Marie Vixø Smith, Marielouise Øjerson Kjær, Mark Gall, Martha Laszlofi Hansen, Martin Riber Povlsen, Masja Blicher Bomholt, Mathias Krarup, Merethe Brandt Kastberg, Mette Rasmussen, Mette Blomsterberg, Mette Hougaard, Mette Johnsen, Mette Klingsten, Mette Just Jakobsen, Mette Højberg, Mette Høgh Jerslev, Mette Kroer, Mette Eisenhardt, Mette Saro Milthers, Mette Thing Jensen, Michael Serring, Michael Honoré, Michael Serup, Michael Hansen, Michael Mejer, Michael Møller Nielsen, Mikael Boldt Christensen, Mikkel Andersen, Mikkel Anker Heegaard, Mikkel Friis Rossa, Mikkel Hesselholt Munck, Mirja Kiel, Mogens Gaarden, Mogens Dyhr Vestergaard, Monica Reib, Monica Bengtsen, Morten Ulrich, Morten Krogsgaard, Morten Bang Olin, Morten Torp, Morten Toft, Morten Munch, Morten West, Morten Bruun-Larsen, Morten Hove Henriksen, Morten Moltke Nygaard, Morten Risby Hansen, Nanna Maria Posselt, Natascha Lyngsøe Davidsen, Nicolai Als, Nicolai Lyng Als, Niels Kornerup, Niels Kristian Friis Juhl, Niels M. Andersen, Nina Grunow, Nina Larsen Jensen, Nina Tange Dahl, Ninna Suhr Poulsen, Nis Marinus Dommergaard, Ole Nørgaard, Ole Borch, Ole Eske Bruun, Patrick Torstensson, Pedram Moghaddam, Peer B. Petersen, Per Hemmer, Per Speyer Mellemgaard, Pernille Hansen, Pernille Lykke Jepsen, Pernille Nyholm Gaarskjær, Peter Damsholt Langsted, Peter Hjorth Larsen, Peter Ingemann Bentsen, Peter M. Andersen, Peter Niemann Thøgersen, Peter Riis Jensen, Peter Stig Jakobsen, Peter-Andreas Bodilsen, Pia Just, Pia Bech Aarslev, Pierre Martin Ellegaard Adolfsen, Poul Erik Lytken, Rachel Cao, Randi Eyde, Randi Bach Poulsen, Rania Kassis, Rasmus Tønnies, Rasmus Bendixen, Rasmus Taarnhøj, Rasmus Riisbro, Rasmus Drachmann Kolding, Rasmus Paus Torp, Rebecca Fries Jessen, Regina M. Andersen, René Agut Frydshou, Richard Sand, Rikke Harrekilde, Rikke Blomsterberg, Rikke Lindberg, Rikke Brantlov, Rikke Alsø, Rune Richelsen, Sandra Maas, Sandro Ratkovic, Sangita Worsaae, Sarah Weber, Sebastian Jørgensen, Sebastian Christmas Poulsen, Seyran Melissa Özcan, Shanta Rye-Munkbak, Sidsel Marie Kristensen, Signe Hastrup Holst, Signe Morgenstjerne, Silja Reschke, Simon Cavling, Simon Milthers, Simon Olsen, Simon Lagrelius, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Simone Bille Høst, Sissel Bay, Sofie Wegeberg, Sofie Holm Risør, Sofie Dehlholm Holst, Solveig Johansen, Steen Halmind, Steen Jensen, Steen Rode, Stefan Winquist, Stefan Munch Gotfredsen, Steffen Hebsgaard Muff, Stephan Christophersen, Stephanie Berling Dalgaard, Steven Rahbek Andersen, Stig Bigaard, Stine Horn, Stine Møller Boye, Susan Højgaard, Susanne Jangmark, Susanne Nielsen, Susanne Skriver, Susanne Nielsen, Susanne Stougaard, Susanne Friis Hansen, Susanne Nolsøe Petersen, Suzana Andersen, Sven Frode Frølund, Svend Paludan-Müller, Sys Rovsing, Søren Meisling, Søren Tonnesen, Søren Nørbæk, Søren Knud Wolff, Tanja Truloff, Tanja Warschow, Tejs Dyrvig Ernst, Terkel Linderoth, Thea Hassel Hansen, Theis Kristensen, Thit Ejstrup-Christensen, Thomas Gjøl-Trønning, Thomas Stampe, Thomas Park, Thomas Frøbert, Thomas Bøgedal Kristiansen, Thomas Christian Thune, Thomas Melchior Fischer, Thomas Schønbeck Borchardt, Thomas Thordal Sevelsted, Timm Braun, Tina Bührmann, Tina Buur Johnsen, Tina Øster Larsen, Tine Barlebo Rasmussen, Tine Lundin Jacobsen, Tine Marie Bach, Tobias Hansen, Tonni Poulsen, Tony Lund-Burmeister, Torben Schøn, Trine Hasselbalch, Trine Damsgaard Vissing, Troels Tuxen, Tue Rønholt Hansen, Tue Trier Bing, Ulla Petersen, Ulla Hammer Mattesen, Ulrik Holsted-Sandgreen, Vibeke de Oliveira, Victoria Maria Ljunggren, Viktoria Egsgaard, Vivi Navndrup Schwaner, Vivian Ellemand, William Sejr-Sørensen

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013 ACADEMY FOR KLIENTER Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013 INDHOLD Nyt om varemærkeret 2 Generationsskifte for virksomhedsejere 3 E-handel modul 1: Etablering 4 Bliv opdateret på AIFM-direktivet

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011

UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011 INVITATION UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011 BLIV OPDATERET PÅ AKTUELLE JURIDISKE EMNER Deltagelse er gratis, og alle lektioner er omfattet af den obligatoriske efteruddannelse for jurister INDHOLD DIN VIDEN

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Invitation. Fokus på din fremtid. Bliv undervist, udfordret og inspireret for jurastuderende på alle årgange i København.

Invitation. Fokus på din fremtid. Bliv undervist, udfordret og inspireret for jurastuderende på alle årgange i København. Invitation 1 Fokus på din fremtid Studiedage 3. og 4. marts 2014 Bliv undervist, udfordret og inspireret for jurastuderende på alle årgange i København. Indhold Din viden er din styrke 3 Program 4 Lektion

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Lørdag den 8. marts 2014

Lørdag den 8. marts 2014 Lørdag den 8. marts 2014 Tid Forening Antal Alder Holdnavn Instruktører 10.00 Åbning ved DGI Midtjylland Hammerum Ynglinge v/ Sofia Omann og AK Madsen 10.10 Gjellerup Sdr. 96 1. - 2. kl Spring/Rytme 2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012 Vi skal hermed opfordre til, at vi får tilsendt navnene og adresserne på de superseje unge mennesker som kom til at løbe for langt, således at de kan få en fortjent

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport Udskrevet d. 24-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 /

Læs mere

Grupper U-CrAc 2012. Seks personer i hver gruppe giver. # Virksomhed Kontaktperson Gruppemedlemmer

Grupper U-CrAc 2012. Seks personer i hver gruppe giver. # Virksomhed Kontaktperson Gruppemedlemmer Grupper U-CrAc 2012 Antal studerende: Ergoterapi 10 Produktteknologi 10 Industriel Design 29 Oplevelsesdesign 22 Interaktive Digitale Medier 61 Total 132 Seks personer i hver gruppe giver 22 grupper #

Læs mere

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Klub TYPE 50m Opnået Status

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Klub TYPE 50m Opnået Status Side: 1 Dato: 17 november 2014 Tid: 20:41:57 Resultat Total - Officiel Stævne navn: USG klubmesterskab 2014 Stævne by: København Arrangør: USG Overdommer: Per Stilling Pedersen Stævneleder: Morten Harning

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere