DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012"

Transkript

1 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012

2 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING SKABER VÆKST 9 PRO BONO 10 ADGANG TIL UDDANNELSE I ETIOPIEN 12 VI BYGGER GRØNT 13 EN WHISTLEBLOWER-TREND 14 JURA PÅ KINESISK 16 LIVLINE TIL NØDLIDENDE VIRKSOMHEDER 18 BECH-BRUUN HARD FACTS

3 MP STATEMENT Dette er Bech-Bruuns tredje Corporate Social Responsibility (CSR) rapportering og dermed tredje år i træk, at vi stadfæster engagementet og tilslutningen til bæredygtig udvikling og UN Global Compact. Vi glæder os over, at vores brancheforening, Danske Advokater, nu også opfordrer danske advokatvirksomheder til at tilslutte sig initiativet, og at vi sammen kan udbrede budskabet om ansvarlig vækst i branchen var for Bech-Bruun et travlt og spændende år. Det var et år, der stod i forretningsudviklingens tegn med fokus på optimering af interne processer, viden deling, branchefokus og forretning på tværs af inter nationale landegrænser. I september kunne vi med glæde annoncere, at en fusion mellem Bech-Bruun og Philip Advokatfirma stod for døren. Samtidig med optagelsen af Danmarks mest anerkendte miljøretsadvokat, Håkun Djurhuus, kunne vi fra den 1. januar 2012 byde velkommen til 85 nye kolleger, og dermed tælle op mod 525 medarbejdere i alt. Forud for fusionen har alle arbejdet ivrigt på at gøre sammenlægningen så gnidningsfri som muligt, og integrationsarbejdet fortsætter i Vi ser frem til at fortælle om vores initiativer og erfaringer med at samle to kulturer i én ny virksomhed i vores næste CSR-rapport. En anden vigtig begivenhed i 2011 var indvielsen af vores længe ventede skole i Etiopien, som vi har bygget i samarbejde med Red Barnet. To kolleger deltog i åbningsceremonien en begivenhed du kan læse mere om i denne rapport. Bech-Bruun lancerede i 2011 et helt nyt visuelt udtryk via en ny hjemmeside, som sørger for en endnu større grad af interaktion og viden deling med vores klienter og interessenter. Desuden var 2011 året, hvor Bech-Bruun kom på de sociale medier, og med profiler på LinkedIn, Twitter og Facebook har vi nu udbygget platformene for dialog med vores interessenter. Uddannelse af både medarbejdere og klienter var også i højsædet, og Bech-Bruun Academy holdt flere hundrede kurser for både klienter og medarbejd ere og introducerede desuden to nye initiativer, Uddannelses dagen og Summer Academy. I uddannelsesregi kunne vi ligeledes bryste os af videnpartner Lars Lindencrone Petersens udnævnelse som adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Koblingen mellem det videnskabelige og praktiske var også i fokus, da vi i sam arbejde med Copenhagen Business School (CBS) ansatte vores nye CSR-erhvervsPhD-studerende og CSR-rådgiver, Morten Hove Henriksen, som fremover skal forske i koblingen mellem M&A og CSR. Med afsæt i markedets tendenser har vi arbejdet intensivt på at etablere en række business teams, der skal bringe juraen endnu tættere på erhvervslivet. Samme strategi førte desuden til etableringen af Chinese Desk, som ledes af vores kinesiske jurist, Rachel Cao. Med et repræsentationskontor i Shanghai samt flere kinesere i teamet rådgiver vi både danske virksomheder med udfordringer og muligheder på det kinesiske marked samt kinesiske investorer med ambitioner i Danmark. God læselyst. Randi Bach Poulsen Managing partner CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST Vores CSR-vision er at levere værdiskabende løsninger gennem ansvarlig vækst. Vores omgivende samfund skal mærke, at vi efter fusionen med Phillip Advokatfirma nu er flere til at videndele. Samtidig skal vi stadig sikre, at vores medarbejdere er sunde og raske, at nye kolleger kommer godt på plads, og at vores påvirkning af miljøet stadig minimeres. Vi vil fortsat levere banebrydende rådgivning med klienten i fokus og med udgangspunkt i ordentlighed, engagement, kvalitet og respekt. Vi tilstræber at integrere CSR i vores virksomhedsledelse og forretningsstrategi. Efter flere års arbejde med socialt ansvar er Bech-Bruun i en unik situation til at skabe forretning baseret på ansvarlig udvikling og til at være drivkraft for ansvar lighed i advokatbranchen. CSR-organisering For at integrere CSR i vores organisation og væsentlige forretningsområder har vi etableret et tværgående CSR-udvalg som består af medlemmer fra bestyrelsen, direktionen, HR samt Forretningsudvikling & Kommunikation. I udvalget sidder blandt andre vores partnere Monica Reib og Mette Klingsten, som også er ansvarlige for for ankring i partnerkredsen. Udvalget har ansvar for at udvikle den overordnede CSR-strategi og for at koordinere indsatsen med vores interessenters indsigt og forventninger. Som led i vores bestræbelser blev vores CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen i 2011 tilknyttet udvalget. Vi deltager i flere eksterne CSR-komitéer for at holde os ajour på området. Blandt andet arbejder Monica Reib i styregruppen for DI s CSR-netværk. 4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

5 BESTYRELSE OG MANAGING PARTNER HR OG FORRETNINGS- UDVIKLING & KOMMUNIKATION CSR- UDVALG RELEVANTE FAGGRUPPER CSR- RÅDGIVER CSR-ORGANISATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

6 NYE KOMPETENCER De sidste 10 års fokus på specialisering i Bech-Bruun har g jort os til en af Danmarks førende advokatvirksomheder og kendte for vores kompetencer og erfaring inden for stort set alle områder af erhvervsjuraen. Som følge af markedets trends har vi over de seneste år skærpet indsatsen for at tilpasse forretningen til vores klienters behov, og udover vores CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen har vi blandt andet ansat to kinesiske jurister i Danmark. Særligt samarbejdet med Copenhagen Business School om ansættelsen af Morten Hove Henriksen har givet anledning til refleksion over vores forretningsgange og de ydelser, vi kan tilbyde vores klienter: Som en af de første advokatvirksom - heder i Danmark, der tilsluttede sig UN Global Compact, har vi i flere år arbejdet målrettet med CSR både i vores egen organisation, men også som et forretnings - område. Der er mange gråzoner i markedet, hvori virksomheder finder det svært at manøvrere, og vi hjælper dem med proaktivt at håndtere udfordringer, fx i forhold til god selskabsledelse, grøn markedsføring, medarbejderforhold og anti-korruption. Vi ser dog stadig meget få virksomheder, som ønsker en egentlig CSR due diligence ved M&A-transaktioner, og vi ønsker derfor, at samarbejdet med Morten Hove Henriksen skal være med til at sætte en standard for CSR i virksomhedsoverdragelser og bygge bro mellem teori og praksis Randi Bach Poulsen Managing partner Vi oplever i stigende grad en efterspørgsel på services og løsninger i minefeltet mellem hard law og soft law inden for CSR. Eksempler på denne udvikling er årsregnskabsloven 99 a, der forpligter større danske virksomheder til at redegøre for deres samfundsansvar, de offentlige udbuds regler, der i stigende grad stiller CSR-krav til tilbudsgiver, skærpede regler for grøn markedsføring og ikke mindst de globale regler på anti-korruptionsområdet i forhold til virksomheders foranstaltninger til bekæmpelse af bestikkelse. Virksomheder er i højere grad proaktive i forhold til at omfavne frivillige tiltag, som de kan forudse vil danne præcedens for fremtidig lovgivning, og som samtidig kan give dem en konkurrencemæssig fordel. For at imødekomme denne trend er det afgørende, at vi tænker ud af boksen også med hensyn til at ansætte nye kompetencer. 6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET Klienter i Bech-Bruun har siden 2009 haft mulighed for gratis at få viden sammen med vores medarbejdere på vores Academy for klienter. I 2011 holdt vi 33 kurser for vores klienter, hvor vi modtog en gennemsnitlig tilfredshed på 4,5 på en skala fra 1-5; en tilfredshed vi vil arbejde hårdt på at bevare. Den store tilfredshed med vores arrangementer har ledt til et stigende antal forespørgsler fra interesserede, der ikke er klienter i huset om deltagelse i vores arrangementer. Vi lancerede derfor i 2011 Uddannelsesdagen, som er åben for alle, der arbejder med juridiske forhold. Uddannelse og udvikling er for mange virksomheder et højt prioriteret område. Men i en travl hverdag kan det være svært at have tid til at blive opdateret på ny viden. På Uddannelsesdagen opdaterer vi deltagerne på aktuelle juridiske emner. Den 26. maj 2011 åbnede vi for første gang dørene for Uddannelsesdagen i Bech-Bruun. Managing partner Randi Bach Poulsen bød velkommen og åbnede dagen med at fortælle om det arbejde, hun har været en del af i regeringens Vækstforum. Derefter startede lektionerne. Deltagerne var selv med til at skræddersy deres program ud fra de lektioner, vi havde udbudt. De fleste deltog hele dagen og i alt, hvad de kunne. Andre havde været mere selektive og fik dækket deres specifikke behov med enkelte lektioner. På den måde havde hver enkelt deltager sit eget uddannelsesprogram, der matchede deres uddannelsesbehov og arbejdsområder. Partner Mette Klingsten gav på dagen en lektion om CSR i relation til investering i opkøb og joint ventures. Det var en dag, der summede af liv, energi og enga gement fra både deltagere og undervisere. Uddan nelsesdagen finder sted hvert år den sidste torsdag i maj. 130 advokater har deltaget i Bech-Bruuns talent udviklings - program I 2011 holdt vi 219 kurser for vores med arbejdere og 33 for vores klienter Med ansættelsen af vores erhvervsphd i CSR har vi nu 2 PhD-studerende i Bech-Bruun CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

8 TALENTUDVIKLING SKABER VÆKST Siden 2007 har Bech-Bruun gennemført et talentudviklingsprogram for mere end 130 advokater. Programmet har til formål at udvikle og understøtte den enkeltes kompetencer, så de rette kompetencer sættes i spil de rigtige steder. Efter fem års forløb er det tid til status, og vi kan konkludere, at det har været en stor succes både for den enkelte og for Bech-Bruun. Talentudviklingsforløbet sætter fokus på de områder, som hurtigt glider i baggrunden i en travl hverdag, men som er helt essentielle for at skabe en sund forretning drevet af dygtige mennesker. Undervejs i programmet sætter vi derfor fokus på områder som forretningsudvikling, klientrelationer, konflikthåndtering, netværksarbejde og sociale kompetencer Anne-Marie Sparre Avnsted HR-direktør Som kick-start på forløbet sendes juristerne til Judge Business School ved University of Cambridge, som Bech-Bruun har et helt unikt og eksklusivt samarbejde med. Her arbejdes gennem undervisning og workshops med lederskab, strategi og forretningsforståelse. Opholdet følges op af et personligt coaching-forløb, ledelsesudvikling og sparringsseancer med de andre kolleger. Advokat og nu partner i Bech-Bruun, Anne Buhl Bjelke, har tidligere deltaget i talentudviklingsprogrammet: Under forløbet var udgangspunktet at fokusere på egne styrker og udnytte ens evner optimalt. Man bliver styrket både fagligt og personligt, hvilket giver selvtillid og hjælper en til at realisere sit potentiale Anne Buhl Bjelke Partner I sommeren 2012 deltager 23 advokater i forløbet. 8 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

9 I alt udgør vores årlige pro bonoarbejde cirka et årsværk PRO BONO Pro bono-arbejde er en naturlig del af vores forretning. Ved at gøre, hvad vi er bedst til, støtter vi organisationer, der ellers ikke ville have haft mulighed for at få rådgivning. Vores pro bono-program hjælper os til at gøre en afgørende forskel i samarbejde med en række velgørende organisationer, hvis dedikation og gåpåmod smitter positivt af på hele samfundet. Vores pro bonoklienter varierer fra internationale NGO er som fx WWF til nationale initiativer som Hus Forbi. I 2011 har vores største projekt været sam arbejdet med Red Barnet om at sikre børns skolegang og uddannelse i Etiopien en rejse vi ikke vil have været foruden. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

10 ADGANG TIL UDDANNELSE I ETIOPIEN Uddannelse og viden er fundamentet for Bech-Bruuns forretning og grundlaget for vores udvikling. Vi har derfor ønsket at støtte uddannelse dér, hvor det gør en forskel, og Red Barnet gav os muligheden for at opfylde dette ønske med deres skoleprogram. Vi er nu med til at give flere unge mulighed for at udnytte deres potentiale, så der kan skabes et fundament for udvikling. Sammen med Red Barnet har vi bygget to skoler først i Angola og senest i Etiopien. Etiopien er et af Afrikas fattigste lande med en historie præget af konflikt og krig. Omkring 30 % af befolkningen er analfabeter, og hundredetusinder af børn går ikke i skole. Det var derfor en helt særlig dag i september, da Claus Barrett Christiansen og Søren Nørbæk fra Bech-Bruun ankom til Etiopien for at indvie den skole, vi over de seneste år har været med til at bygge. Det var en festdag for landsbyerne, og flere end 250 børn og voksne, repræsentanter fra de lokale myndig heder og præster var mødt op for at fejre indvielsen af den nye skole. Musikken spillede, og befolkningen dansede, mens der blev sunget takkesange, opført teater og den dag spist mad i rigelige mængder Claus Barrett Christiansen Partner Se filmen fra skoleåbningen her 10 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

11 Bech-Bruun har i samarbejde med Red Barnet bygget to skoler én i Angola og én i Etiopien Bech-Bruun deltager årligt i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, hvor vi sammen med blandt andet 70 danske udviklings - organisationer er med til at fremme FN s 2015-mål Skolen er allerede blevet et samlingspunkt for landsbyerne i området, og de voksne er nu også blevet motiveret til at gå i skole om aftenen, når børnene har fri. På længere sigt håber vi, at skolen kan være med til at gøre skolegang mere legitimt ved at sætte fokus på, at uddannelse og viden betaler sig. De nye forhold har allerede givet undervisningen et løft og øget koncentrationsevnen. Skolen giver os viden, og den er smuk. Det gør os glade at få undervisning i sådan en bygning. Vi er heldige at have så dejlig en skole. Den nye skole har flisegulv. I den gamle skole var der jordgulv, og der var støvet og der var fyldt med lopper, som g jorde det svært at koncentrere sig Adanech Masrecha Elev på skolen, 12 år Indtil videre har Red Barnets skoleprojekter sikret skolegang for børn i grundskolen i Afrika og for unge, som ikke tidligere gik i skole. Samtidig er støtten også gået til at forbedre kvaliteten af undervisningen for børn via træning af underviserne. Red Barnet har igennem flere år arbejdet med en model for landsbydrevne skoler, som betyder, at tusindvis af børn er kommet i skole. Bech-Bruuns støtte har været med til at gøre projektet til virkelighed og er et godt eksempel på, at en ny skole gør en forskel for hele områdets børn og voksne og deres fremtid Mads B. Jørgensen Landedirektør, Red Barnet, Etiopien CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

12 VI BYGGER GRØNT Der har over de senere år været øget fokus på bæredygtigt byggeri, og særligt begrebet green building har vundet indpas i den danske ejendomssektor. Green building dækker over byggeri, som er miljø rigtigt og ressourceeffektivt i hele bygningens livscyklus. Bæredygtigt byggeri er ofte dyrere at opføre end normalt byggeri grundet højere materialeomkostninger. Dog vil driftsomkostningerne ofte være lavere, da naturens ressourcer optimeres og genbruges i el-, vand- og varmeforsyningen. Imidlertid afhænger de lavere driftsomkostninger af lejernes forbrugsmønstre, og derfor bliver det relevant at inkludere adfærdsregulering i lejekontrakten, så udlejeren kan sikre, at bygningen fortsat vil være bæredygtig. Dette er et nyt område inden for juraen, hvor vi arbejder på at gøre udlejningen af grønt byggeri så gnidningsfrit som muligt. Sammen med Danish Green Building Council arbejder vi på at udvikle og fremme en dansk certi ficerings - ordning inden for green building. Certi ficeringsordningen skal kunne dokumentere bæredygtigt byggeri og dermed støtte den videre udvikling af området. I Bech-Bruun oplever vi en stigende interesse for green building, og vi ser en stor fremtid inden for området. Det var derfor naturligt for os at indgå i projektet om leje af nye kontorlokaler til vores Aarhus-kontor i Aarhus banebrydende bæredygtige erhvervshus, som indvies i foråret Huset bliver det første af sin slags i Danmark til at opfylde 2015-kravene i energiklasse 1. Vi har tilstræbt at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af byggeriet. Blandt andet vil et solcelleanlæg, energiisolerende vinduesglas og et energicirkulerende ventilationsanlæg sikre en minimal påvirkning af miljøet i hele bygningens livscyklus Kim Risager Arkitekt Projektet skaber desuden 300 arbejdspladser i byggeperioden og vil huse over 500 arbejdspladser, når det står færdigt. 12 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

13 EN WHISTLEBLOWER-TREND Whistleblower-ordninger er for alvor kommet på dagsordnen i Danmark både i det private og offentlige. Flere og flere virksomheder har gennem de seneste år implementeret frivillige whistleblower-ordninger, hvor interne kanaler etableres til at afdække og informere ledelsen om kritisable, uetiske eller direkte ulovlige forhold i virksomheden. Enhver virksomheds ledelse vil foretrække at høre om uregelmæssigheder i organisationen internt frem for at læse om dem på forsiden af avisen. En whistleblower- ordning skal understøtte medarbejdernes tillid til, at deres bekymringer behandles fortroligt og seriøst og beskytte dem mod repressalier. Specialistadvokat Birgitte Toxværd, som har beskæftiget sig indgående med etablering af whistleblowerordninger, understreger, at et afgørende succeskriterium er, at medarbejdere involveres i både etableringen af en sådan ordning fx gennem samarbejdsudvalget, og at der kommunikeres kontinuerligt til medarbejderne, efter ordningen er kommet på plads. Whisteblower-ordningen skal understøtte virksomhedens code of conduct eller andre retningslinjer, som virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere skal iagttage i forbindelse med deres arbejde. Partner Mette Klingsten har hjulpet flere virksomheder med at oprette whistleblower-ordninger: Vi hjælper med at udarbejde de nødvendige dokumenter, herunder whistleblowerpolitikker, informationsbreve til medarbejderne, databehandlingsaftaler og anmeldelser til Datatilsynet mv. Derudover hjælper vi virksomheder med at håndtere, de anmeldelser de modtager blandt andet via en telefonisk hotline, der er åben 24 timer i døgnet Mette Klingsten Partner I Danmark er det ikke, i modsætning til USA, et lovkrav, at børsnoterede virksomheder skal oprette en whistleblower-ordning. Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler dog i Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2010, at et selskabs øverste ledelsesorgan tager stilling til, om der skal etableres en whistleblowerordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Bech-Bruun har etableret et unikt samarbejde om whistleblower-ordninger med Human Time, hvor de leverer et webbaseret indberetningssystem, og Bech-Bruun yder den juridiske rådgivning i forbindelse med oprettelse af ordningen og modtagelse af indberetninger. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

14 JURA PÅ KINESISK Kinas tolvte femårsplan lægger vægt på vækst inden for områder, hvor danske virksomheder står stærkt på det globale marked fx inden for bæredygtig energi og teknologi, som er med til at øge levestandarden blandt befolkningen. Derudover statuerer danske virksomheder et af de bedste eksempler, når det gælder god selskabsledelse og anti-korruption. Som svar på udviklingen på det globale marked lancerede Bech-Bruun i januar 2011 Chinese Desk og åbnede et repræsentationskontor i Shanghai. Flere og flere af vores klienter har forretning eller samarbejdspartnere i Kina, og endnu flere overvejer at etablere sig i Kina. Jing jing Su, der har hjulpet adskillige kinesiske virksomheder godt i gang i Danmark, fortæller: Mange kinesiske investorer har i øjeblikket stor interesse for det europæiske marked, og især Danmark har meget at byde på. Vi får mange henvendelser fra kinesiske virksomheder, som ser Danmark som et forbillede for, hvordan man skaber en innovativ forretning Jing jing Su Fuldmægtig Desuden kan udfordringer nemt opstå, når to forretningskulturer mødes, og især erhvervsjuraen er et område, som nemt kan volde problemer, og hvor en juridisk og kulturel tolk kan være nødvendig: For kineserne er juraen et svært område. Traditionelt set er en aftale i Kina ikke udformet som en egentlig kontrakt, men baseret på et personligt forhold. Derfor ser mange på kontrakter som noget, der kan ændres og tilpasses efterhånden. Der opstår derfor nemt problemer, da en kontrakt i den vestlige verden jo er en bindende aftale, som ikke nødvendigvis lige står til at ændre Rachel Cao Head of Chinese Desk Ifølge Rachel Cao er en problemstilling, som ofte ses i Kina, at de skrevne regler ikke altid følges. De fleste kinesere kender reglerne, problemet er blot, at de ikke forstår meningen og rationalet bag, og derfor heller ikke forstår, hvorfor det er vigtigt, at de overholdes. I hendes job gør hun derfor meget ud af at forklare ideen bag loven for at undgå misforståelser i fremtiden. 14 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

15 Hun hjælper virksomhederne med at tale samme sprog og derved lette samarbejdet. Som mellemmand sørger hun for at hjælpe de bedste erfaringer videre fra hvert land og derved overføre best practice i det internationale samarbejde. Partner og medlem af Chinese Desk, Søren Meisling, oplever også, at det ikke altid er nemt at forene dansk og kinesisk forretningskultur, og at det gælder om at have øjne og ører åbne, så man ikke træder nogen over tæerne. Han forklarer, at man næsten kan ikke undgå at blive konfronteret med problemstillinger i forhold til korruption, bestikkelse eller smørelse på det kinesiske marked. I de fleste tilfælde handler det om kultur, og det er vigtigt som virksomhed at have taget stilling til og lagt en klar strategi for, hvordan man forholder sig til disse problemstillinger, inden man begiver sig ind på et marked, hvor gaver og middage er en naturlig del af det at gøre forretning. Langt de fleste handler i Kina bliver indgået over en middag, da det er sådan, kulturen traditionelt er indrettet. Det er udtryk for respekt og en del af relationsopbygningen. Mange virksomheder har svært ved at forholde sig til bekæmpelse af bestikkelse eller andre former for korruption, og det kan være en uoverskuelig proces at få etableret en anti-korruptionspolitik, der tager højde for konsekvenserne ved overtrædelse af politikker i forhold til medarbejdere, leverandører, agenter og andre samarbejdspartnere. I Bech-Bruun har vi udviklet et anti-korruptionsprogram, som vi tilbyder til virksomheder med medarbejdere i udsatte områder. Ifølge Søren Meisling skal man dog ikke lade sig skræmme af udfordringerne på det kinesiske marked, da der er også mange gevinster at hente. Man skal forberede sig grundigt og sørge for at benytte sig af den hjælp, man kan få. Succes afhænger i høj grad af at etablere og kunne mobilisere sit netværk. Erfaringsmæssigt er det vigtigste i Kina at have et godt netværk. Det handler om at skabe kontakter, der kan hjælpe, og som du til gengæld kan gøre en tjeneste senere hen. Mange virksomheder undervurderer værdien af et solidt netværk, og det er ikke sådan lige til at bygge op, når man først står og mangler det Søren Meisling Partner I samarbejde med foreningen Danske Advokater har videnpartner, Lars Lindencrone Petersen, udviklet et gratis e-learning-kursus i de nye advokate tiske regler Bech-Bruun udviklede i 2011 sit eget anti-korruptionsprogram Bech-Bruuns etikog kon flikt udvalg behandler og afgør spørgsmål om interesse konflikter CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

16 LIVLINE TIL NØDLIDENDE VIRKSOMHEDER Den økonomiske krise har ført til flere tomme butiksfacader og lukningstruede virksomheder. Konkurser er ikke alene en grim oplevelse for de involverede parter, der ofte har lagt deres hjerteblod i virksomheden, men det har også stor effekt på virksomhedens interessenter og det omkringliggende samfund. Til trods for at den økonomiske krise er ved at fortage sig, vil der formentlig gå flere år, før dens efterdønninger har lagt sig, og danske virksomheder må fortsat forberede sig på at navigere i usikkert farvand. Krisen har været hård ved mange virksomheder, og for flere har den eneste udvej været at erklære sig konkurs. Særligt de små og mellemstore virksomheder er blevet sat på prøve. En virksomhed, som har mærket den økonomiske krise på egen krop, er et af Københavns kulturelle midtpunkter, DGI-byen, som i 2011 blev erklæret insolvent og stod over for en lukning. DGI-byen beskriver sig selv som "et sted, der summer af aktivitet. Et sted, hvor mangfoldigheden er stor, og mennesker mødes. Et sted, hvor nærvær og ansvarlighed er lig med succesfulde møder, konferencer, fester og events". Partner i Bech-Bruun, Ole Borch, blev udpeget som rekonstruktør og satte sig for at finde en løsning, der kunne redde de konkurrencedygtige dele af virksomheden, og samtidig sikre kreditorernes krav. Målet var, at København kunne beholde sit landmærke inden for kultur og sport og samtidig sikre investorerne så høj en tilbagebetaling som muligt. 16 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

17 Der står så ufatteligt meget på spil, når man forsøger at redde en virksomhed ikke bare for ejerne, men også for alle dem, der på den ene eller anden måde er knyttet til virksomheden lige fra medarbejdere og deres familier til kunder og samarbejdspartnere Ole Borch Partner Efter et kompliceret forhandlingsforløb blev der i løbet af fjerde kvartal 2011 vedtaget en løsning, og rekonstruktionen g jorde plads til både en modernisering af DGI-byens aktiviteter samt en økonomisk sund virksomhed, som også i fremtiden kan spille en vigtig samfundsmæssig rolle. Løsningen betød også, at kreditorerne fik et langt bedre resultat, end en konkurs ville have resulteret i. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

18 BECH-BRUUN HARD FACTS* * Inden fusionen med Philip Advokatfirma pr. 1. januar 2012 Jurister og øvrige medarbejdere Jurister ialt % Jurister ialt Partnere 60 Advokater Fuldmægtige 91 Andre jurister % Partnere Advokater Fuldmægtige Andre jurister Medarbejdere ialt % Medarbejdere ialt Jurister Øvrige 212 medarbejdere % Jurister Øvrige medarbejdere I alt Fordeling af kvinder og mænd i % Fuldmægtige I alt Advokater Fuldmægtige Partnere Advokater % Partnere Kvinder 12 Mænd % Kvinder Mænd Gennemsnitsalder 36 Gennemsnitsanciennitet 7,2 Kurser for medarbejdere 219 Medarbejdertilfredshed 4,2 ** Kurser for klienter 33 Klienttilfredshed 4,5 ** ** Tilfredshed er målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest 18 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2012

19 PRO BONO Eksempler på pro bono-partnere Miljø El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 91,56 81,68 80,80 80,01 Genbrug (t) 14,54 15,87 14,23 35,68*** *** I forberedelserne til fusionen med Philip Advokatfirma har et større oprydningsarbejde i vores arkiv resulteret i en større mængde papir genbrug end tidligere år. 9,5% lavere elforbrug 17,2% mere genbrug 12,6% mindre brændbart affald CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

20 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E Shanghai Repræsentationskontor Suite /F, New Town Center Building 83 Loushanguan Road Shanghai Kina T +86 (21) Vores medarbejdere Agnete Nordentoft, Agnete Hansted, Alberte Steen, Alexander Schultz, Alexander May Christiansen, Alexander Troeltzsch Larsen, Alice Háfjall Balle, Allan Grotkær, Allan Gabriel Zandberg, Amalie Meldgaard, Amalie Frederikke Stender, Amanda Solberg Lauridsen, Anders Rubinstein, Anders Hermansen, Anders Østergaard, Anders Schulz, Anders Hagstrøm, Anders Birkenfeldt, Anders Birkelund Nielsen, Anders Flygge Juul, Anders Hans Boserup, Anders Hauge Gløde, Anders Kjærsgaard Dybro, Anders Lyager Kaae, Anders Oreby Hansen, Andreas Antoniades, Andreas Hammer, Andreas Lorensen, Andreas Andersen-Mølgaard, Andreas Damgaard, Staur, Anette Kejser, Anette Heltoft, Anette Kjær, Anika Donaldson, Anita Størseth Madsen, Anja Heisig Schwartz, Anna Hygum Clausen, Anna Meldgaard Petersen, Ann-Britt Nedergaard, Anne Juul, Anne Ralbjerg, Anne Friis, Anne Melgaard, Anne Bergholt Sommer, Anne Buhl Bjelke, Anne Bøgh Johansen, Anne Kaas Hammer, Anne Malling Hansen, Anne Marie Gade, Anne Mette Seest, Anne Sofie Møller Nielsen, Anne Sophie K. Vilsbøll, Anne-Marie Sparre Avnsted, Anne-Sophie Søgaard, Annette Frehr Carstensen, Arly Carlquist, Arne Riis, Asbjørn Andersen, Asta Tenna Hansen, Babak Eftekhari, Benedikte Bolvig Lund, Benete Benned Jensen, Bettina Movang, Birgit Nielsen, Birgit Nielsen, Birgitte Toxværd, Birgitte Hollenbach, Birgitte Germann Skytte, Bjarke Vejby, Bjarke Noesgaard, Bjarne Skovsborg Hansen, Bjørn Wittrup, Bodil From, Bolette Bligaard, Camilla Christiansen, Camilla Andersen, Camilla Fabech-Larsen, Camilla Gade Birkeholm, Camilla Jorch Green, Camilla Kristensen Ejiofor, Camilla Skovsbo Clausen, Camilla Søgaard Madsen, Carina Vallys, Carina Gøthche Knudtzon, Caroline Jul, Caroline Maibohm Lyck, Carsten Pedersen, Carsten Pals, Carsten Ceutz, Casper Holse, Casper Vahr Hansen, Cathrine Bondo Rasmussen, Cecilie Bisgaard-Frantzen, Cecilie Rust, Cecilie Marie Hybert, Cecilie Mejer Hjelm, Celine Harild, Charlotte Heidtmann, Charlotte Fornø, Charlotte Frederiksen, Charlotte Bach Larsen, Charlotte Dunk Ullmann, Charlotte Elisa Maksi, Christian Kruse-Madsen, Christian Nielsen, Christian Rjeily, Christian Skovgaard, Christian Bennet Rosenbæk, Christian Bonde Pedersen, Christian Demant Nordentoft, Christian Noes Nielsen, Christina Hornbek, Christina Klint, Christina Vesterholm, Christina Nilsson, Christina Greger, Christina Frederiksen, Christina Hage, Christina Steen, Christina Arlofelt Holmgaard, Christina Bruhn Wegeberg, Christine Hjortshøj, Christoffer Ring, Christoffer Nepper, Christoffer Rokkedal, Christoffer Lambert-Züberlein, Christoffer Sillesthoved Nikolajsen, Ciara Damgaard, Clara Greve Brett, Claus Barrett Christiansen, Claus Berner Nielsen, Claus Hilligsø Bak, Claus Aagaard Nielsen, David Møller, Dennis Bæckmann Rasmussen, Diana Maj Jensen, Diana Thalund Nielsen, Ditte Lassen-Kahlke, Dorthe Vind, Dorthe Larsen, Eivind Einersen, Elisabeth Wagner Birkeholm, Elsebeth Søltoft, Emil Alexander Lykke Petersen, Emilie Marley Siemssen, Eric Korre Horten, Erik Malberg, Esben Cordes, Eva Kruse, Eva Nestler Jensen, Eve Alfonso, Evy Nielsen, Frederik Foged, Frederik Green Møller, Giovanni Fico, Gitte Barber, Gitte Kjærsgaard, Gitte Brogaard Døi, Gitte Skovsgaard Christensen, Hanne Mølbeck, Hanne Friis Christensen, Heidi Bardtrum, Helle Riber, Helle Lindkvist, Helle Binderup, Helle Kviesgaard Pedersen, Helle Pilegaard Johansen, Henning Hansen, Henriette Agerbo, Henrik Valdorf-Hansen, Henrik Ydell, Håkun Djurhuus, Ida Polley, Inge Stanley, Inge Kirstine Skou, Inge Nyhøj Sørensen, Inger Turner, Jacob Hjortshøj, Jacob Brandt, Jacob C. Jørgensen, Jacob Girke Nordlander, Jacob Schall Holberg, Jakob Østervang, Jakob Kristensen, Jakob Busch, Jane Bjerregaard, Jane Honoré Jepsen, Janie C. Nielsen, Jannie Jul Lindegaard, Jarl Hildebrand, Jeanette Nyby, Jeanette Holm Frøsig, Jeanette Klitgaard Sørensen, Jeanette Lillie Edlich, Jeannette Kühl, Jeannette Skjoldager, Jeannie Wulff, Jennie Dai, Jens Auken, Jens Jerslev, Jens Hjortskov, Jens Chr. Hesse Rasmussen, Jeppe Bredahl Nielsen, Jes Anker Mikkelsen, Jesper Kaltoft, Jesper Rasmussen, Jesper Rothe, Jesper Bøge Pedersen, Jesper Lauge Johannesen, Jesper Smedegaard Madsen, Jesper T. Michaelsen, Jesper-Max Larsen, Jette Andersen, Jette Rasch, Jette Clavel, Jette Rohde Pedersen, Jette Schelderup Nielsen, Jielan Shen, Jing jing Su, Joakim Wischmann, Joan Hanne Nielsen, Johan Weihe, Johan Ingerslev, Johan Hartmann Stæger, Johanne Kiørboe, Johannes Grove Nielsen, John Thordrup, Jonas Crumlin-Clausen, Jonas Leed, Josefine Schiøtt, Josephine Toft- Jørgensen, Josephine Kjøller, Julie Jensen, Julie Lange, Julie Mosdal Kristensen, Jørgen Dreyer Hemmsen, Jørgen Hauschildt, Karin Nielsen, Karin Møller Andersen, Karina Amtkjær Christensen, Karl Stephensen, Kaspar Bastian, Kasper Friis-Hansen, Kathrine Dahl, Katja Nyborg Mikkelsen, Katrine Billeskov, Katrine Lyngby, Katrine Bundgaard, Kia Borch-Hansen, Kim Nielsen, Kim Bundgaard Leen, Kirstine Wiencke, Klaus Ewald Madsen, Kristian Raun Larsen, Kristian Steen Kirk, Kristin Jonasson, Kristine Lorentzen, Lars Kristensen, Lars Terp, Lars Kjær, Lars Lindencrone Petersen, Lars Svenning Andersen, Lasse Grimstrup, Laura Juul Madsen, Laura Røge Christensen, Lea Kolmos, Lena Bruhn, Lene Aagaard, Lene Schack, Lene B. Håkansson, Lene B. Wilsborg, Lillabeth Vilhelm Nielsen, Lina Wendt, Lina Funda Solakli, Linda Zürek, Linda á Dunga Brøndum, Linda Iversen, Line Lohmann, Line Bjerre, Line Lykkegaard, Line Bruun Iversen, Linnea Clara Klingberg-Jensen, Lisa Reinholt, Lisa Andersen, Lisa Webster, Lisbet Andersen, Lisbeth Kaastrup Steffensen, Lise Grothen, Lise Trane-Møller, Lise Blauenfeldt, Liselotte Egholm, Lone Kirkbøl, Lone Hagel, Lotte Schandorph, Lotte Buch Holst, Lotte Reibel Boesen, Louise Mühlbach, Louise Stenderup, Louise Bøtcher Bomholtz, Louise Dyrup Jensen, Louise Hallstrøm Abildgaard, Louise Harbo Schmidt, Louise Lundsby Wessel, Luca Storni, Lykke Foldager Ove, Mads Krarup, Mads Clausen, Mads Rossen Jakobsen, Mai Havskjær, Mai-Britt Bruun, Maj Blach, Maj Brit Boye Jensen, Maj-Britt Klemp, Maj-Britt Johansen, Majse Bergan Lund, Malene Frost Larsen, Marc West, Maria Barfoed, Maria Elisabeth Pedersen, Maria Kathina Petersen, Marianne Jensen, Marianne Dahlkilde, Marianne Højmark, Marianne Gade, Marianne Frederiksen, Marianne Almann, Marie Albæk Jacobsen, Marie Cathrine Klee, Marie Dam Danielsen, Marie Vixø Smith, Marielouise Øjerson Kjær, Mark Gall, Martha Laszlofi Hansen, Martin Riber Povlsen, Masja Blicher Bomholt, Mathias Krarup, Merethe Brandt Kastberg, Mette Rasmussen, Mette Blomsterberg, Mette Hougaard, Mette Johnsen, Mette Klingsten, Mette Just Jakobsen, Mette Højberg, Mette Høgh Jerslev, Mette Kroer, Mette Eisenhardt, Mette Saro Milthers, Mette Thing Jensen, Michael Serring, Michael Honoré, Michael Serup, Michael Hansen, Michael Mejer, Michael Møller Nielsen, Mikael Boldt Christensen, Mikkel Andersen, Mikkel Anker Heegaard, Mikkel Friis Rossa, Mikkel Hesselholt Munck, Mirja Kiel, Mogens Gaarden, Mogens Dyhr Vestergaard, Monica Reib, Monica Bengtsen, Morten Ulrich, Morten Krogsgaard, Morten Bang Olin, Morten Torp, Morten Toft, Morten Munch, Morten West, Morten Bruun-Larsen, Morten Hove Henriksen, Morten Moltke Nygaard, Morten Risby Hansen, Nanna Maria Posselt, Natascha Lyngsøe Davidsen, Nicolai Als, Nicolai Lyng Als, Niels Kornerup, Niels Kristian Friis Juhl, Niels M. Andersen, Nina Grunow, Nina Larsen Jensen, Nina Tange Dahl, Ninna Suhr Poulsen, Nis Marinus Dommergaard, Ole Nørgaard, Ole Borch, Ole Eske Bruun, Patrick Torstensson, Pedram Moghaddam, Peer B. Petersen, Per Hemmer, Per Speyer Mellemgaard, Pernille Hansen, Pernille Lykke Jepsen, Pernille Nyholm Gaarskjær, Peter Damsholt Langsted, Peter Hjorth Larsen, Peter Ingemann Bentsen, Peter M. Andersen, Peter Niemann Thøgersen, Peter Riis Jensen, Peter Stig Jakobsen, Peter-Andreas Bodilsen, Pia Just, Pia Bech Aarslev, Pierre Martin Ellegaard Adolfsen, Poul Erik Lytken, Rachel Cao, Randi Eyde, Randi Bach Poulsen, Rania Kassis, Rasmus Tønnies, Rasmus Bendixen, Rasmus Taarnhøj, Rasmus Riisbro, Rasmus Drachmann Kolding, Rasmus Paus Torp, Rebecca Fries Jessen, Regina M. Andersen, René Agut Frydshou, Richard Sand, Rikke Harrekilde, Rikke Blomsterberg, Rikke Lindberg, Rikke Brantlov, Rikke Alsø, Rune Richelsen, Sandra Maas, Sandro Ratkovic, Sangita Worsaae, Sarah Weber, Sebastian Jørgensen, Sebastian Christmas Poulsen, Seyran Melissa Özcan, Shanta Rye-Munkbak, Sidsel Marie Kristensen, Signe Hastrup Holst, Signe Morgenstjerne, Silja Reschke, Simon Cavling, Simon Milthers, Simon Olsen, Simon Lagrelius, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Simone Bille Høst, Sissel Bay, Sofie Wegeberg, Sofie Holm Risør, Sofie Dehlholm Holst, Solveig Johansen, Steen Halmind, Steen Jensen, Steen Rode, Stefan Winquist, Stefan Munch Gotfredsen, Steffen Hebsgaard Muff, Stephan Christophersen, Stephanie Berling Dalgaard, Steven Rahbek Andersen, Stig Bigaard, Stine Horn, Stine Møller Boye, Susan Højgaard, Susanne Jangmark, Susanne Nielsen, Susanne Skriver, Susanne Nielsen, Susanne Stougaard, Susanne Friis Hansen, Susanne Nolsøe Petersen, Suzana Andersen, Sven Frode Frølund, Svend Paludan-Müller, Sys Rovsing, Søren Meisling, Søren Tonnesen, Søren Nørbæk, Søren Knud Wolff, Tanja Truloff, Tanja Warschow, Tejs Dyrvig Ernst, Terkel Linderoth, Thea Hassel Hansen, Theis Kristensen, Thit Ejstrup-Christensen, Thomas Gjøl-Trønning, Thomas Stampe, Thomas Park, Thomas Frøbert, Thomas Bøgedal Kristiansen, Thomas Christian Thune, Thomas Melchior Fischer, Thomas Schønbeck Borchardt, Thomas Thordal Sevelsted, Timm Braun, Tina Bührmann, Tina Buur Johnsen, Tina Øster Larsen, Tine Barlebo Rasmussen, Tine Lundin Jacobsen, Tine Marie Bach, Tobias Hansen, Tonni Poulsen, Tony Lund-Burmeister, Torben Schøn, Trine Hasselbalch, Trine Damsgaard Vissing, Troels Tuxen, Tue Rønholt Hansen, Tue Trier Bing, Ulla Petersen, Ulla Hammer Mattesen, Ulrik Holsted-Sandgreen, Vibeke de Oliveira, Victoria Maria Ljunggren, Viktoria Egsgaard, Vivi Navndrup Schwaner, Vivian Ellemand, William Sejr-Sørensen

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 s. 2 3a Dinan Arunthavanathan Michael Breinholt Christensen Rikke Skovdal Hermansen Anton Holbæk Jakob Holm Mai Ørom Jakobsgaard Andreas Holst

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 CONTENTS Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden sidst... 7 Politiske diskussioner på solskinsøen... 9 Har det nogen virkning at træne fysisk,

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter Business, innovation og uddannelse Annoncetillæg Trekantområdet Danmarks vækstcenter trekantområdet danmarks vækstcenter 3 Trekantområdets Erhvervsforum Erhvervslivets foretrukne netværk og talerør Tillæg

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere