StudentSamarbetet Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilag 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Øresund Academic Journal 9 Stardust-projektet Bilag 9 10 Tour de promo 11 Konferenceevaluering Planlægningsgruppen på CBS præsenterer den endelige evaluering af forårets konference. Bilag 11 Valärenden 12 Studentbrokommittén En svensker, og eventuelt yderligere en anden person, skal vælges. Bilag 12 Valda för StudentSamarbetet Øresund Diskussions- og beslutningspunkter 13 Skal København have et superuniversitet? På senaste mötet beslutades att frågan om superuniversitetet skulle tas upp igen på höstens/efterårets första möte. 14 SSØ Vision and Mission Statements 15 Riktlinjer för ansökning om medel ur projektpotten Bilag 15 Sekretariatets förslag SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

2 16 Ansøgning til midler fra projektpuljen En ansøgning har inkommet fra Rasmus Viemose och Rating.nu. Bilag Oprettelse af en post på regnskabet der hedder academic journal 18 Evaluering af sekretariatets arbejdsopgaver och erstatning 19 Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering I samband med researchen kring academic journalprojektet hade Joakim Kromann en del utgifter. Bilag 17 Budget 2006 Enligt Sekretariatsaftalet ska SSØ på sitt septembermöte evaluera arbejdsopgavernes omfang og løsning samt vederlagets størrelse og sammenhængen med arbejdsopgaverne. Bilag 18a Sekretariatsaftale Bilag 18b Sekretariatets utvärdering Bilag 19a Motion Bilag 19b Gällande avtal med Studenterrådet Formalia 20 Næste møde 21 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

3 StudentSamarbetet Øresund BILAG 4 Referat Möte den 3 maj 2006 Kristianstad Studentkår Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Mike Zernichow Mads Holmen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Högskolan Kristianstad (HKr) Marcus Johansson Lunds Universitet (LU) Elisabet Månsson Erik Stenberg Meddelat förhinder Copenhagen Business School (CBS) Kim Bechsgaard Joakim Kromann Rasmussen Rasmus Viemose Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Københavns Universitet (KU) Martin Duus (KU) Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Roskilde Universitetscenter Denis Eriksen Henrik Skou StudentSamarbetet Øresund David Ganrot Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Marcus hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Marcus väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Dagordningen godkänns. 4 Referat fra forrige møde Referatet godkänns. Informationspunkter 5 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Inget nytt. DSB ska kontaktas. 6 Tour de promo Touren ligger på is i väntan på lanseringen av Iværksætter Akademin. 7 Nyt fra SSØ-sekretariatet Inget nytt. 8 Nyt fra Øresundsuniversitetet Inget nytt. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

4 Valärenden BILAG 4 9 Rektorskonferensen Erik Stenberg väljs. Se bilaga Studentbrokommittén Platserna vakantsättes. Se bilaga Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse Elisabet väljs. Se bilaga Diskussions- og beslutningspunkter 12 Rektorforsamlingens møde Angående svårigheterna att få finansiering till Iværksætter Akademin ska Thomas Östros kontaktas. Stefan har skrivit ett brev och Lunds Universitets Studentkårer och Kristianstad Studentkår har skrivit ett. 13 Studentbrokommitténs möte Möteshandlingarna har ännu inte kommit. David ska kontakta Øresundsuniversitetet för att få en förklaring till detta. 14 Konferenceevaluering Stefan sammanfattar diskussionen och presenterar den slutliga utvärderingen vid nästa möte. 15 Skal København have et superuniversitet? Beslutas att avvakta med att anordna ett eventuellt debattmöte i frågan till hösten och se hur aktuell den är då. Eventuellt kan någon från administrationen på Lunds universitet delta vid mötet som expert. 16 SSØ Vision and Mission Statements Mads och Mike presenterar sitt förslag. Beslutas att Elisabet, Ann och Martin ska granska förslaget innan det skickas ut till medlemskårerna. Målet är att anta dokumentet på årets sista möte. 17 Øresund Academic Journal Beslutas att Joakims förslag ska presenteras för rektorsutskottet på morgondagens möte och att deras synpunkter ska beaktas. 18 Ansøgning til midler fra projektpuljen Beslutas att bevilja Stardust Netværket DKK. att Hjalte Højsgaard är teckningsperson för beloppet. att projektmedlen ska redovisas för ekonomiskt med kvitton samt med en beskrivande text. att SSØ måste nämnas vid informationsmötena. att projektet måste rikta sig till båda sidor Sundet. 19 SSØ på engelsk Beslutas att tills vidare använda Student Collaboration Øresund som engelsk beteckning för SSØ. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

5 BILAG 4 Formalia 20 Næste møde Nästa möte hålls tisdagen den 5 september, kl 16 på Danmarks Tekniske Universitet. 21 Eventuelt Stefan meddelar att han nu har en webbkamera som kan användas för virtuella möten. Mads funderar på att starta ett projekt om hur SSØ kan synliggöras bättre. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

6 BILAG 4 BILAG 9 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Vakant Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) S/D: Vakant Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: Troels Liebe Beatsen SE: Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: Rasmus Viemose SE: Elisabet Månsson Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

7 BILAG 9 Dokumentnr.: Børsen Tir 11 Jul 2006 / Sektion: 1 Side(r): 3 / OPINION Avisside(r) i pdf: pdf (http://pdf.borsen.dk.escproxy.lib.cbs.dk/reqpdf.php?src=2006/07/ pdf) Jeg prøvede dette link nogle gange, men no luck. Serie og tema: KOMMENTAR KOMMENTAR Støt akademiske iværksættere AF HENRIK SKOU NIELSEN, ba.scient.adm., Emdrupvej 151, København og DENIS ERIKSEN, ba.scient.soc., Sandbjerggade 5, København. Kommunikationsstuderende ved RUC, medlemmer af StudentSamarbejd Øresund og iværksættere. Med tidens ikke-eksisterende arbejdsløshed er det påtvunget, at universitetsmiljøet retter fokus mod andet end lønmodtager-mentaliteten, hvis der i fremtiden skal være job til nyuddannede akademikere - og derved Danmarks økonomiske vækst. Vi hører konstant fra politisk hold, at det er nødvendigt, at der kommer flere iværksættere, blandt andet universitetsstuderende. Som politikerne og erhvervslivet påpeger, er det nødvendigt at tilskynde iværksætteri blandt akademikere for at være i front i globaliseringens kapløb, men indtil videre er det blevet ved snakken. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har siden 2003 lavet et»iværksætterbarometer«, der måler studerendes lyst til at iværksætte. I den senest publicerede rapport fra 2005 ses det, at over 40 pct. af de danske studerende ved landets videregående uddannelser enten har erfaring med eller interesse i at starte egen virksomhed. Det halter dog stadig med at få skabt flere iværksættere på landets universiteter. Og hvorfor? Et par af forklaringerne er: For det første mangler der en grundlæggende iværksætterkultur på universiteterne. Kandidater, som bliver uddannet inden for humaniora og de samfundsvidenskabelige discipliner, bliver opfostret til en lønmodtager-kultur. Ideen om at starte egen virksomhed og kapitalisere på sin viden blokeres af en gammeldags kultur på landets fakulteter, hvor der ikke er tradition for at uddanne studerende til at være selvstændige erhvervsdrivende. Her bør professionaliseringen af universiteternes bestyrelser være et skridt på vejen til at få ændret kulturen ude på fakulteterne og institutterne. For det andet er der en manglende opmærksomhed blandt studerende for de muligheder, der er ved at have egen virksomhed. Mange studerende har kompetencerne til at starte egen virksomhed, men er ikke klar over, at de besidder denne evne. I den forbindelse vil en forbedret iværksættervejledning, finansieret og styret fra administrativt hold på de respektive universiteter, være vejen frem. Dette ses med stor succes i udlandet, hvor iværksættermiljøer oprettes og ses som et tilbud på lige fod med studievejledning. Som eksempel har Lunds Universitet oprettet MindLab, som dyrker og hjælper studerende med at komme videre med deres ideer.

8 BILAG 9 Prioritere vejledning Det er nødvendigt for landets universiteter at genoverveje den (manglende) støtte, der er til iværksætteri. Helt konkret bør universiteternes studievejledninger prioritere at vejlede studerende i de simple spørgsmål, der er omkring iværksætteri, f.eks. de grundlæggende elementer i regnskabsføring, de forskellige virksomhedstyper, der findes, og hvordan man som studerende er stillet i forhold til SU, hvis man vælger at starte egen virksomhed, samt hjælp til kompetenceafklaring. Det vil give studerende iværksættere nogle af de forudsætninger, der er nødvendige for at skabe en virksomhed, der kan medvirke til Danmarks fortsatte økonomiske vækst. Så i stedet for at holde sig til tanken og talen om, at der skal være flere iværksættere, skal der konkrete handlinger til, før dette bliver en realitet. Gør tanke og tale til virkelighed: Afsæt flere ressourcer til iværksætteri på landets universiteter, hvis Danmark på sigt skal leve op til regeringens ønske om levedygtige og innovative nye virksomheder. Forfatter: ERIKSEN-DENIS:BA-SCIENT-SOC ; NIELSEN-HENRIK-SKOU:BA-SCIENT-ADM Artikeltype: DEBAT Andre navne: MINISTERIET-FOR-VIDENSKAB-TEKNOLOGI-OG UDVIKLING:DNK Sted: DANMARK Emneord: STATSFORVALTNING ; VIDEREGÅENDE-UDDANNELSER ; IVÆRKSÆTTERE ; DANMARK ; akademikere ; innovation Status: F / Dagbladet Børsen Ifølge lov om ophavsret er det kun tilladt at tage én papirkopi til privat brug. Yderligere kopiering må kun ske efter aftale med Dagbladet Børsen. Henvendelse om kopiering skal ske til chefredaktionen, redaktionschef Bent Sørensen på telefon (+45) eller

9 BILAG 11 Evaluering af SSØ konference på CBS, Handelshøjskolen i København d. 1. april Lokation: CBS, Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads, lok. SP13 Tema: Entreprenørskab Mål: I henhold til SSØ s vedtægter, at lave en konference der styrker faglige, politiske og sociale relationer mellem de studerende på universiteterne i Øresund. Sekundært, at præsentere CBS, Handelshøjskolen i København som vært. Dagens endelige program var som følgende: Mulighed for opsamling på Hovedbanegården. Er dette relevant for dig bedes du nævne det ved tilmelding (dette tilbud blev ikke benyttet og kan sikkert droppes i fremtiden) Morgenmad og networking SSØ møde Pause Studenterpolitiskoplæg v. Kristian Gylling Olesen, tidligere studenterpolitikker; om nye typer af fokus for studenterpolitiske organisationer. Brede vs. Tematiske organisationer, hvervning af frivillige og er øget individualisering lig med egoisme? Lunch og networking TEMA: Christian Vintergaard fortæller om arbejdet med at etablerer et entrepreneurship akademi i Øresundsregionen TEMA: Oplæg fra Karin Larsson fra Venture Lab TEMA: Henning Kern fra DyrbergKern fortæller om at være kreativ iværksætter Pause Dekan Søren Rasmussen fortæller CBS læringsstrategier Diverse oplæg fra studenteraktiviteter på CBS til inspiration SOCIAL 1: CBS Øl Klub laver ølsmagning v. Jakob Muus SOCIAL 2: Taylor og kærligheden (CBS humor) v. Stefan K. Madsen Middag og networking. Påregnet deltagerantal: 50 stk. Antal deltagende: (slut) stk. SSØ-møde Det første møde var et ordinært SSØ-møde, dog med et større fremmøde end vanligt. Almindeligvis ligger antallet af fremmødte på omkring 12 stk., stærkest repræsenteret med studerende fra Lunds Universitet, Dansk Teknisk Universitet, Københavns Universitet og CBS. Det var primært var CBS-

10 BILAG 11 studerende der udgjorde det øgede deltagerantal. I gruppen af CBS-studerende var en mindre gruppe fra Stardust (et studenternetværk der er organiseret omkring temaet entreprenørskab) repræsenteret samt en mindre gruppe fra DSR (den ene af de to studenterorganisationer, der er at finde på CBS). Denne interesse viser at SSØ på dagen formåede at samle flere interessentgruppen. Mødets placering på dagen, viste sig at være hensigtsmæssigt. Nok forsinkede tidspunktet enkelte, men mødet var kendetegnet ved at have høj aktivitet og med mange fornuftige og idérige indlæg. Dog skal det bemærkes at deltager antallet steg efter mødet, så er det målet for fremtidige konferencer at øge deltager antal på et SSØ-møde (et sådan skal ske ifølge SSØ vedtægter) kan man overveje at ligge mødet midt i konferencen. Er det målet at øge integration og interesse er mødet næppe det vigtigste. Følgende punkter som kom frem på mødet som SSØ kunne arbejde videre med: - Mission/Vision - Stardust samarbejde - Øget markedsføring - Endelig forretningsorden. Disse punkter har SSØ taget til sig og vil udarbejde nogle tiltag, der kan realisere et mere visionært og homogent samarbejde. Det skal indskydes at der på dagen blev indkøbt et webcam som i fremtiden kan bruges til videokonference ved møder i SSØ regi. Der henvises i øvrigt til mødets referat. Studenterpolitisk oplæg Inden frokost var der et mindre oplæg med Kristian Gylling (stud.merc.fil.) om studenterorganisationernes fremtidige vilkår. Gylling ser det som nødvendigt for studenterorganisationerne, at de bevæger sig væk fra tanken om den samlende studenterorganisation, der favner alle studerende, til at blive en studenterorganisation der tager afsæt i den enkelte studerendes interesser. Det er ikke længere nok at være den brede organisation

11 BILAG 11 som er vejen til indflydelse for studerende. Denne indflydelse opnår de studerende af andre veje i dag. Derfor skal man i højere grad se sig som tematiske organisationer der åbner op og møder de studerende der hvor de er, og ikke kvæler nye initiativer i bureaukrati. Der var fra arrangørernes side en vis nervøsitet omkring hvorvidt dette indlæg var relevant for svenske studenterorganisationer, men ifølge deltager tilkendegivelser var det også relevant for Sverige. Forplejning Dagen indledtes med morgenbuffet, som blev stående under mødet. Efter mødet serverede Spisestuerne (CBS kantine) en buffet på kantinens anden sal som frokost. De studerende på CBS er overvejende tilfredse med deres kantine, hvorfor en præsentation af hvordan en kantine kan drives var et vigtigt element i præsentationen af CBS. Den er i sin tid startet som et spin-off af studenterorganisationen DSR og falder på et metaplan således i tråd med konferencens tema, entrepreneurship. Frokosten dannede rammen om den første sociale integration. Stemningen under frokosten var god, og særligt omkring buffeten udvekslede deltagerne synspunkter og venlige blikke. Præsentationerne Efter frokosten var det tid til de faglige oplæg, hvor Christian Vintergaard (post.doc. og chefkonsulent ved Øresundsuniversitetet) indledte med entrepreneurships vilkår i Øresundsregionen. Fokus for oplægget var de ressourcer man har i Øresundsregionen, og det store potentiale regionen har. Ydermere fortalte han om Øresundsuniversitetets største satsning, Øresund Entrepreneurship Academy. Et initiativ der arbejdes på hvor der via specifikke og nyt tilføjede midler skal satse på fag med iværksætter og innovations indhold på Øresundsuniversitets medlemsinstitutioner. Anden oplægsholder var Karin Larsson fra Venture Lab på Lunds Universitet. Oplægget tog udgangspunkt i hendes eget arbejde omkring entrepreneurship på Lunds Universitet. Arbejdet består i at hjælpe unge studerende med at realisere de idéer der opstår i studietiden. Venture Lab informerer de unge studerende omkring informationssøgning, opstartsvilkår, m.m, samt stiller kontorfaciliteter til rådighed for projekterne.

12 BILAG 11 Det tredje oplæg tog udgangspunkt i en personlig erfaring. Oplægsholderen var Henning Kern fra Dyrberg/Kern (producent af smykker og accessories). Oplægget tog udgangspunkt i Henning Kerns bevægelse fra studerende med interesse for tøjdesign til direktør i et verdensekspanderende firma. Henning Kern var valgt fordi han var en levende fortæller med en god historie. Han var inspirerende og fik en god dialog i gang med salen. Ydermere var han valgt fordi han er uddannet fra Danmarks Design Skole som har søgt optag i Øresundsuniversitetet, noget SSØ støtter. Vi havde på grund af dette inviteret studerende fra DDS, men de vendte ikke tilbage. Sidste oplægsholder var Søren Barlebo Rasmussen (dekan for Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur). Oplægget var en udlægning af The Triple Helix model hvor universiteterne skal udvikle sig til at blive vigtige bidragere til erhvervslivet. Oplægget var udtryk for den måde CBS i høj grad ønsker at bedrive forskning på. Oplægget oprindelige mål fra arrangørernes side var, at fortælle om CBS. Oplægsholderen valgte den anden vinkel som ikke var uden problemer, da det delvist var et forsvar for den nye universitetets lov og dette blev blandet modtaget. Sociale arrangementer Efter det faglige program indledtes aftenarrangementet med et hyggeligt arrangement arrangeret af CBS ølklub. Ølklubben anføres af Jakob Muus (stud. HA.(fil.) og formand for DSR). Ølklubben er selvsagt en klub hvor der drikkes eksklusive øl og disse præsenteres. Det er ydermere et populært studenterinitiativ på CBS, som det var håbet andre kunne blive inspireret af. Muus viste sig at være en humørfyldt og god oplægsholder med en bred viden om øl. Under det gode arrangement og med indtagelse af de gyldne dråber begyndte socialiseringsprocessen for alvor. Humøret bredte sig i forsamlingen i løbet af arrangementet og snakken faldt om fast men mest løst. Ølklubben var desuden et udtryk på hvordan diverse studenteraktiviteter istandsættes på CBS. Efter ølklubbens arrangement tog alle de deltagende mod midten af København for at gæste Hotel Fox (Jarmers Plads 3). Til hotellet er der tilknyttet et launch-område og en restaurant, hvor de studerende nød omgangen med hinanden. Maden med det tilhørende drinks var udsøgt, og gav de studerende en glædelig oplevelse. Stedet var dyrt, men valgt bevidst. Dels fordi det ville trække folk (noget der blev delvist opnået, om end ikke til fuld effekt). Dels fordi maden er udviklet sammen med forskere fra KVL. Dette

13 BILAG 11 blev naturligvis præsenteret under middagen. Dels fordi konceptet omkring stedet er en sammensmeltning af flere, og normalt modstridende elementer, marketing (lanceringen af VW Fox), kunst (indretningen, som er lavet af individuelle kunstnere), innovation (maden) og oplevelser (restaurant og hotel). På denne måde er hotellet et bevis på sammensmeltning af discipliner som i dag er cutting edge indenfor business og CBS s arbejdsområder. Generelt Indledningsvist skal der bemærkes at konferencedagen var en lørdag, og derfor bliver influeret af fredagens udskejelser. Konferencen kunne have været holdt en hverdag, men det stiller den studerende i en uheldig situation mht. skema, gruppeaftaler, m.m. At trække en hel lørdag ud af kalenderen er ganske meget for en studerende, og der må påpeges at det samlede antal deltagende derfor var tilfredsstillende. Det er dog helt sikkert et område hvor man kan overveje fremtidig fremgangsmåder. De samlede udgifter beløb sig på ,25DKK. (1158,18DKK pr. mand (926,55DKK pr. mand med det forventede deltagerantal), som må siges at være et fornuftigt beløb for dagen. At have en konference med et fagligt og socialt program er omkostningsfuldt. Den eksklusive mad kunne have været mindre eksklusivt, men det giver dagen en professionalisme og en udsøgthed der kan appellere til de studerende. Derudover blev der ikke brugt nogen særlige resoucer på at forhandle sponsorering eller prisennedslag. Dels på grund at pressetidsforløb og dels på grund af manglende frivilige. Endelig var en del af udgifterne til indkøb af et webcam som er et varrigt gode for SSØ. Om temaerne og præsentationerne, kan der nævnes at de var lidt præget af en dagsorden der skulle føres ud. Præsentationerne kunne have været mere dialogbaseret og muligvis med mere direkte fokus på SSØ s samarbejde. Andre oplægsformer kan tænkes til næste universitetspræsentation. Yderligere var programmet presset og det bør undgås. Dels fordi man her måtte aflyse et oplæg, og dels fordi det er i pauserne den virkelige integration sker. Et springende punkt der altid knytter sig til arrangementer er deltagerantallet. Det er umuligt at forudsige hvor mange deltagere der kommer (også selvom de har tilmeldt sig) og det skaber en unødvendig omkostning. En løsningsmodel kunne være at invitere færre studerende og binde dem

14 BILAG 11 til tilmeldingen, men det går udover bredden af interesserede studerende. Løsningsforslag bør diskuteres til næste universitetspræsentation. Afslutning Overordnet må det siges at dagen indfriede målet. CBS, Handelshøjskolen i København blev præsenteret på fornuftig vis med præsentationer fra Gylling og Barlebo Rasmussen, gennem de fysiske rammer, med ølklubben, de mange fremmødte af CBS studerende og temaet entreprenørskab. De faglige sociale relationer blev styrket væsentligt på dagen og dagen må siges at være vellykket. Studerende talte sammen og nye kontakter knyttes. Netværks dimensionen var virkelig udtalt.

15 BILAG 12 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Vakant Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) SE/DK: Vakant Ska väljas på mötet. Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: SE: Troels Liebe Beatsen Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

16 BILAG 15 Riktlinjer för projektansökningar Kriterier för beviljande av medel Följande regler gäller för att medel ska beviljas till projektet: Projektet ska ha anknytning till SSØ och dess syften *, eller mer allmänt till studenter i Öresundsregionen: Utveckla samarbetet mellan studentorganisationerna under Øresundsuniversitetet. Säkra studenternas intressen i kraft av att vara studerande under Øresundsuniversitetet. Rikta sig till studenter på båda sidor Sundet. Vid projektets genomförande måste det klart framgå att det sker med stöd från SSØ. Projekt som är nytänkande och nyskapande prioriteras. Projektmedel kan inte beviljas till den ordinarie verksamheten. Ansökningar där det kan bedömas vara naturligt att den sökandes huvudman bör ta ett huvudsakligt ansvar för det sökta projektet kommer inte att prioriteras. För att bidrag ska ges till mer stadigvarande projekt måste verksamhetens fortsatta finansiering bedömas vara realistisk. Bidrag ges endast i undantagsfall till pågående verksamhet. Praktiska regler En komplett ansökan (enligt ansökningsmallen) ska ha inkommit till SSØ:s kansli inom fastställd tid. Innan utbetalning av beviljade medel kan ske måste projektansvarig skriftligen godkänna de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Bidragsmottagare ska, senast vid tidpunkt som fastställts i samband med beslutet om att bidrag beviljas, lämna ekonomisk redovisning och rapport över hur medlen använts. Bidragsmottagare är skyldig att underrätta SSØ:s sekretariat om väsentliga förändringar som uppstår under genomförandet av ett projekt, så att SSØ kan ta ställning till huruvida det beviljade bidraget fortsatt får utnyttjas för projektets genomförande. Till SSØ:s uppgifter hör att följa upp och utvärdera resultatet av bidragsgivningen. SSØ har rätt att granska hur bidrag förbrukas i förhållande till ansökan och de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Utbetalning kan ske engångsvis, dock med högst 85 procent av beviljat belopp. Resterande 15 procent utbetalas först efter det att SSØ godkänt inkommen resultatredovisning. * SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. (Forretningsorden, 2 Formål) SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

17 BILAG 15 Om ett projekt för vilket medel beviljats från SSØ inte genomförts, eller om redovisning och rapport för projektet trots påminnelse inte lämnats till SSØ, ska bidragsmottagaren åläggas att återbetala bidraget. Om ett bidrag, trots anmodan, inte återbetalas beslutar SSØ-mötet om åtgärd. Om ett projekt genomförts med stöd av bidrag från SSØ och projektet i väsentliga delar avviker från de grunder på vilka bidrag beviljats, eller om resultatrapporteringen ger anledning till mer allvarliga erinringar, beslutar SSØ-mötet om åtgärd. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

18 BILAG 15 Mall för ansökningar om SSØ:s projektmedel Projektets namn Sökande parter Adress, telefon och e-post Projektledare, telefon och e-post Nulägesbild Bakgrund Hur arbetar ni med dessa frågor idag? Syfte Vilket syfte har projektet? Varför vill ni starta det? Mål Vilket/a mål finns med projektet? Målgrupp Till vem/vilka riktar sig projektet? Genomförande Beskriv hur projektet skall genomföras Dokumentation Hur kommer projektet att dokumenteras? Utvärdering Hur kommer projektet att utvärderas? Tidsplan Hur ser tidsplanen ut för projektet? Ekonomi Hur ser finansieringen ut för projektet? Kostnadskalkyl fördelning av sökta ekonomiska medel SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

19 BILAG 16 rating TO: SS0 Sekretariat FROM: RATING.NU DATE: SUBJECT Ansagning om statte Ratingnu C/O d. 7 himmel Projektet RATING.NU ansager hermed SS0 om statte til gennemfarelse af research og udvikling af Internet portalen RATING.NU, særligt til dækning af udgifter forbundet med: research i 0resundsregionen (5000,- Dkk), implementering af data fra 0resundsregionens universiteter (1 1000,- Dkk) og implementering af sprogmodul (11000,-Dkk) indenfor et budget pa i alt Dkk. RATING.NU skal være en internetportal, hvor studerende kan finde og dele information om erfaringer med uddannelser, fag og studiemiljaer. Portalen skal rumme den massive mængde af information og erfaring, som de studerende bærer p&, og i en lettilgængelig form kunne komme alle, der sager den til gode. Ved hjælp af en intelligent udviklet sragefunktion vil de studerende kunne finde, hvad de sager nemt og hurtigt, og finder de ikke det, de sager med det samme, vil yderligere indsnævringer af sagningen kunne foretages. RATING.NU vil muliggare, at de studerende kan ytre sig ved hjælp af numeriske ratings og kommentarer. 0nsker andre at kommentere yderligere, kan de ogsa dette, og folk vil kunne skrive direkte til forfatteren af kommentarerne, hvorved en dialog skabes og spargsmal kan uddybes. Vi mener, at denne kommunikationskanal pa nuværende tidspunkt kan være svær at finde. For studerende i 0resundsregionen vil muligheden for at danne netværk pa tværs af 0resund ages. Ligeledes vil det forage gennemsigtigheden af fagudbudet og de muligheder som studerende i dag kan have svært ved at finde rundt I. Dette vil fare til at flere studerende vælger fag ud fra parametre som er kompetencegivende og ikke kun ud fra geografisk placering. Vi tillader os at ansage SS0 om dækning af samtlige udgifter i forbindelse med ;L L delelementet i det beskrevne projekt og vil under alle omstændigheder være taknemmelige for ethvert tilskud, I matte prioritere at statte med. Matthias Flugge Hansen og Rasmu iemose Projektledelsen i RATING-NU \

20 BILAG 16 rating ide oa baaarund Rating.nu C/O d. 7 himmel Snaregade K Der er i dag megen officiel information p& markedet. Leveret bade af Undervisningsministeriets egen portal (UG) og af skolerne selv. Der er dog helt klart et problem i, at den skærpede konkurrence skolerne imellem har fart til mere og mere reklamelignende ekstern kommunikation. PA trods af sin informative værdi, har en stor del af dette materiale ogsi3 en mere problematisk effekt: Nemlig, at jo mere reklamelignende materialet er, jo mere kan den studerende distancere sig fra informationen som la til grund for hans eller hendes valg. Dette farer til, at den studerende i langt hajere grad projicerer skylden for et darligt valg over p& skolen og i mange tilfælde har lettere ved at træffe valget om at droppe ud. Hvordan kan en studerende vælge rigtigt farste gang? Ved at fa en information, som den studerende i betydeligt hajere grad kan relatere sig til og pa den made i hajere grad finde anvendeligt til sit valg og til de konsekvenser som falger. Det vil sige information, der giver svar p& netop de parametre en studerende O ~S& tager stilling til, blot ofte kortere eller længere tid efter af de er pabegyndt et studie. Information som - hvis den er tilgængelig far den studerende vælger sit studie - vil supplere de mere faktuelle informationer, saledes at den vordende studerende far et betydeligt bedre grundlag for at træffe et holdbart valg. Det handler om, at give den kommende studerende et sæt af informationer som opleves som rigtige. Informationer som vurderes som s& personligt relevante, at den studerende selv oplever sit efterfalgende valg af studieretning som velfunderet og ikke som et bare "forelabigt gæt" eller blot en afpravning. Det regionale perspektiv For studerende i Oresundsregionen vil det være optimalt, at kunne læse om andre studerendes erfaringer. En studerende fra mbenhavns Universitet vil opdage, at der er mulighed for at tage fag i Malmo, fordi en anden studerende har gjort det far ham. Mere gennemsigtighed giver færre ukendte faktorer og derfor vil udvekslingen af kurser og viden blive nemmere. Ligeledes vil muligheden for at danne faglige netværk pa tværs af 0resund blive lettere for den almene studerende. Igennem RATINGs profilsystem og kontaktfunktion vil det være oplagt at tage kontakt til de studerende, hvis erfaringer man vil trække pa..

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003 NKS(03)7 2003-11-24 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere