StudentSamarbetet Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilag 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Øresund Academic Journal 9 Stardust-projektet Bilag 9 10 Tour de promo 11 Konferenceevaluering Planlægningsgruppen på CBS præsenterer den endelige evaluering af forårets konference. Bilag 11 Valärenden 12 Studentbrokommittén En svensker, og eventuelt yderligere en anden person, skal vælges. Bilag 12 Valda för StudentSamarbetet Øresund Diskussions- og beslutningspunkter 13 Skal København have et superuniversitet? På senaste mötet beslutades att frågan om superuniversitetet skulle tas upp igen på höstens/efterårets första möte. 14 SSØ Vision and Mission Statements 15 Riktlinjer för ansökning om medel ur projektpotten Bilag 15 Sekretariatets förslag SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

2 16 Ansøgning til midler fra projektpuljen En ansøgning har inkommet fra Rasmus Viemose och Rating.nu. Bilag Oprettelse af en post på regnskabet der hedder academic journal 18 Evaluering af sekretariatets arbejdsopgaver och erstatning 19 Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering I samband med researchen kring academic journalprojektet hade Joakim Kromann en del utgifter. Bilag 17 Budget 2006 Enligt Sekretariatsaftalet ska SSØ på sitt septembermöte evaluera arbejdsopgavernes omfang og løsning samt vederlagets størrelse og sammenhængen med arbejdsopgaverne. Bilag 18a Sekretariatsaftale Bilag 18b Sekretariatets utvärdering Bilag 19a Motion Bilag 19b Gällande avtal med Studenterrådet Formalia 20 Næste møde 21 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

3 StudentSamarbetet Øresund BILAG 4 Referat Möte den 3 maj 2006 Kristianstad Studentkår Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Mike Zernichow Mads Holmen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Högskolan Kristianstad (HKr) Marcus Johansson Lunds Universitet (LU) Elisabet Månsson Erik Stenberg Meddelat förhinder Copenhagen Business School (CBS) Kim Bechsgaard Joakim Kromann Rasmussen Rasmus Viemose Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Københavns Universitet (KU) Martin Duus (KU) Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Roskilde Universitetscenter Denis Eriksen Henrik Skou StudentSamarbetet Øresund David Ganrot Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Marcus hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Marcus väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Dagordningen godkänns. 4 Referat fra forrige møde Referatet godkänns. Informationspunkter 5 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Inget nytt. DSB ska kontaktas. 6 Tour de promo Touren ligger på is i väntan på lanseringen av Iværksætter Akademin. 7 Nyt fra SSØ-sekretariatet Inget nytt. 8 Nyt fra Øresundsuniversitetet Inget nytt. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

4 Valärenden BILAG 4 9 Rektorskonferensen Erik Stenberg väljs. Se bilaga Studentbrokommittén Platserna vakantsättes. Se bilaga Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse Elisabet väljs. Se bilaga Diskussions- og beslutningspunkter 12 Rektorforsamlingens møde Angående svårigheterna att få finansiering till Iværksætter Akademin ska Thomas Östros kontaktas. Stefan har skrivit ett brev och Lunds Universitets Studentkårer och Kristianstad Studentkår har skrivit ett. 13 Studentbrokommitténs möte Möteshandlingarna har ännu inte kommit. David ska kontakta Øresundsuniversitetet för att få en förklaring till detta. 14 Konferenceevaluering Stefan sammanfattar diskussionen och presenterar den slutliga utvärderingen vid nästa möte. 15 Skal København have et superuniversitet? Beslutas att avvakta med att anordna ett eventuellt debattmöte i frågan till hösten och se hur aktuell den är då. Eventuellt kan någon från administrationen på Lunds universitet delta vid mötet som expert. 16 SSØ Vision and Mission Statements Mads och Mike presenterar sitt förslag. Beslutas att Elisabet, Ann och Martin ska granska förslaget innan det skickas ut till medlemskårerna. Målet är att anta dokumentet på årets sista möte. 17 Øresund Academic Journal Beslutas att Joakims förslag ska presenteras för rektorsutskottet på morgondagens möte och att deras synpunkter ska beaktas. 18 Ansøgning til midler fra projektpuljen Beslutas att bevilja Stardust Netværket DKK. att Hjalte Højsgaard är teckningsperson för beloppet. att projektmedlen ska redovisas för ekonomiskt med kvitton samt med en beskrivande text. att SSØ måste nämnas vid informationsmötena. att projektet måste rikta sig till båda sidor Sundet. 19 SSØ på engelsk Beslutas att tills vidare använda Student Collaboration Øresund som engelsk beteckning för SSØ. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

5 BILAG 4 Formalia 20 Næste møde Nästa möte hålls tisdagen den 5 september, kl 16 på Danmarks Tekniske Universitet. 21 Eventuelt Stefan meddelar att han nu har en webbkamera som kan användas för virtuella möten. Mads funderar på att starta ett projekt om hur SSØ kan synliggöras bättre. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

6 BILAG 4 BILAG 9 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Vakant Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) S/D: Vakant Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: Troels Liebe Beatsen SE: Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: Rasmus Viemose SE: Elisabet Månsson Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

7 BILAG 9 Dokumentnr.: Børsen Tir 11 Jul 2006 / Sektion: 1 Side(r): 3 / OPINION Avisside(r) i pdf: pdf (http://pdf.borsen.dk.escproxy.lib.cbs.dk/reqpdf.php?src=2006/07/ pdf) Jeg prøvede dette link nogle gange, men no luck. Serie og tema: KOMMENTAR KOMMENTAR Støt akademiske iværksættere AF HENRIK SKOU NIELSEN, ba.scient.adm., Emdrupvej 151, København og DENIS ERIKSEN, ba.scient.soc., Sandbjerggade 5, København. Kommunikationsstuderende ved RUC, medlemmer af StudentSamarbejd Øresund og iværksættere. Med tidens ikke-eksisterende arbejdsløshed er det påtvunget, at universitetsmiljøet retter fokus mod andet end lønmodtager-mentaliteten, hvis der i fremtiden skal være job til nyuddannede akademikere - og derved Danmarks økonomiske vækst. Vi hører konstant fra politisk hold, at det er nødvendigt, at der kommer flere iværksættere, blandt andet universitetsstuderende. Som politikerne og erhvervslivet påpeger, er det nødvendigt at tilskynde iværksætteri blandt akademikere for at være i front i globaliseringens kapløb, men indtil videre er det blevet ved snakken. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har siden 2003 lavet et»iværksætterbarometer«, der måler studerendes lyst til at iværksætte. I den senest publicerede rapport fra 2005 ses det, at over 40 pct. af de danske studerende ved landets videregående uddannelser enten har erfaring med eller interesse i at starte egen virksomhed. Det halter dog stadig med at få skabt flere iværksættere på landets universiteter. Og hvorfor? Et par af forklaringerne er: For det første mangler der en grundlæggende iværksætterkultur på universiteterne. Kandidater, som bliver uddannet inden for humaniora og de samfundsvidenskabelige discipliner, bliver opfostret til en lønmodtager-kultur. Ideen om at starte egen virksomhed og kapitalisere på sin viden blokeres af en gammeldags kultur på landets fakulteter, hvor der ikke er tradition for at uddanne studerende til at være selvstændige erhvervsdrivende. Her bør professionaliseringen af universiteternes bestyrelser være et skridt på vejen til at få ændret kulturen ude på fakulteterne og institutterne. For det andet er der en manglende opmærksomhed blandt studerende for de muligheder, der er ved at have egen virksomhed. Mange studerende har kompetencerne til at starte egen virksomhed, men er ikke klar over, at de besidder denne evne. I den forbindelse vil en forbedret iværksættervejledning, finansieret og styret fra administrativt hold på de respektive universiteter, være vejen frem. Dette ses med stor succes i udlandet, hvor iværksættermiljøer oprettes og ses som et tilbud på lige fod med studievejledning. Som eksempel har Lunds Universitet oprettet MindLab, som dyrker og hjælper studerende med at komme videre med deres ideer.

8 BILAG 9 Prioritere vejledning Det er nødvendigt for landets universiteter at genoverveje den (manglende) støtte, der er til iværksætteri. Helt konkret bør universiteternes studievejledninger prioritere at vejlede studerende i de simple spørgsmål, der er omkring iværksætteri, f.eks. de grundlæggende elementer i regnskabsføring, de forskellige virksomhedstyper, der findes, og hvordan man som studerende er stillet i forhold til SU, hvis man vælger at starte egen virksomhed, samt hjælp til kompetenceafklaring. Det vil give studerende iværksættere nogle af de forudsætninger, der er nødvendige for at skabe en virksomhed, der kan medvirke til Danmarks fortsatte økonomiske vækst. Så i stedet for at holde sig til tanken og talen om, at der skal være flere iværksættere, skal der konkrete handlinger til, før dette bliver en realitet. Gør tanke og tale til virkelighed: Afsæt flere ressourcer til iværksætteri på landets universiteter, hvis Danmark på sigt skal leve op til regeringens ønske om levedygtige og innovative nye virksomheder. Forfatter: ERIKSEN-DENIS:BA-SCIENT-SOC ; NIELSEN-HENRIK-SKOU:BA-SCIENT-ADM Artikeltype: DEBAT Andre navne: MINISTERIET-FOR-VIDENSKAB-TEKNOLOGI-OG UDVIKLING:DNK Sted: DANMARK Emneord: STATSFORVALTNING ; VIDEREGÅENDE-UDDANNELSER ; IVÆRKSÆTTERE ; DANMARK ; akademikere ; innovation Status: F / Dagbladet Børsen Ifølge lov om ophavsret er det kun tilladt at tage én papirkopi til privat brug. Yderligere kopiering må kun ske efter aftale med Dagbladet Børsen. Henvendelse om kopiering skal ske til chefredaktionen, redaktionschef Bent Sørensen på telefon (+45) eller

9 BILAG 11 Evaluering af SSØ konference på CBS, Handelshøjskolen i København d. 1. april Lokation: CBS, Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads, lok. SP13 Tema: Entreprenørskab Mål: I henhold til SSØ s vedtægter, at lave en konference der styrker faglige, politiske og sociale relationer mellem de studerende på universiteterne i Øresund. Sekundært, at præsentere CBS, Handelshøjskolen i København som vært. Dagens endelige program var som følgende: Mulighed for opsamling på Hovedbanegården. Er dette relevant for dig bedes du nævne det ved tilmelding (dette tilbud blev ikke benyttet og kan sikkert droppes i fremtiden) Morgenmad og networking SSØ møde Pause Studenterpolitiskoplæg v. Kristian Gylling Olesen, tidligere studenterpolitikker; om nye typer af fokus for studenterpolitiske organisationer. Brede vs. Tematiske organisationer, hvervning af frivillige og er øget individualisering lig med egoisme? Lunch og networking TEMA: Christian Vintergaard fortæller om arbejdet med at etablerer et entrepreneurship akademi i Øresundsregionen TEMA: Oplæg fra Karin Larsson fra Venture Lab TEMA: Henning Kern fra DyrbergKern fortæller om at være kreativ iværksætter Pause Dekan Søren Rasmussen fortæller CBS læringsstrategier Diverse oplæg fra studenteraktiviteter på CBS til inspiration SOCIAL 1: CBS Øl Klub laver ølsmagning v. Jakob Muus SOCIAL 2: Taylor og kærligheden (CBS humor) v. Stefan K. Madsen Middag og networking. Påregnet deltagerantal: 50 stk. Antal deltagende: (slut) stk. SSØ-møde Det første møde var et ordinært SSØ-møde, dog med et større fremmøde end vanligt. Almindeligvis ligger antallet af fremmødte på omkring 12 stk., stærkest repræsenteret med studerende fra Lunds Universitet, Dansk Teknisk Universitet, Københavns Universitet og CBS. Det var primært var CBS-

10 BILAG 11 studerende der udgjorde det øgede deltagerantal. I gruppen af CBS-studerende var en mindre gruppe fra Stardust (et studenternetværk der er organiseret omkring temaet entreprenørskab) repræsenteret samt en mindre gruppe fra DSR (den ene af de to studenterorganisationer, der er at finde på CBS). Denne interesse viser at SSØ på dagen formåede at samle flere interessentgruppen. Mødets placering på dagen, viste sig at være hensigtsmæssigt. Nok forsinkede tidspunktet enkelte, men mødet var kendetegnet ved at have høj aktivitet og med mange fornuftige og idérige indlæg. Dog skal det bemærkes at deltager antallet steg efter mødet, så er det målet for fremtidige konferencer at øge deltager antal på et SSØ-møde (et sådan skal ske ifølge SSØ vedtægter) kan man overveje at ligge mødet midt i konferencen. Er det målet at øge integration og interesse er mødet næppe det vigtigste. Følgende punkter som kom frem på mødet som SSØ kunne arbejde videre med: - Mission/Vision - Stardust samarbejde - Øget markedsføring - Endelig forretningsorden. Disse punkter har SSØ taget til sig og vil udarbejde nogle tiltag, der kan realisere et mere visionært og homogent samarbejde. Det skal indskydes at der på dagen blev indkøbt et webcam som i fremtiden kan bruges til videokonference ved møder i SSØ regi. Der henvises i øvrigt til mødets referat. Studenterpolitisk oplæg Inden frokost var der et mindre oplæg med Kristian Gylling (stud.merc.fil.) om studenterorganisationernes fremtidige vilkår. Gylling ser det som nødvendigt for studenterorganisationerne, at de bevæger sig væk fra tanken om den samlende studenterorganisation, der favner alle studerende, til at blive en studenterorganisation der tager afsæt i den enkelte studerendes interesser. Det er ikke længere nok at være den brede organisation

11 BILAG 11 som er vejen til indflydelse for studerende. Denne indflydelse opnår de studerende af andre veje i dag. Derfor skal man i højere grad se sig som tematiske organisationer der åbner op og møder de studerende der hvor de er, og ikke kvæler nye initiativer i bureaukrati. Der var fra arrangørernes side en vis nervøsitet omkring hvorvidt dette indlæg var relevant for svenske studenterorganisationer, men ifølge deltager tilkendegivelser var det også relevant for Sverige. Forplejning Dagen indledtes med morgenbuffet, som blev stående under mødet. Efter mødet serverede Spisestuerne (CBS kantine) en buffet på kantinens anden sal som frokost. De studerende på CBS er overvejende tilfredse med deres kantine, hvorfor en præsentation af hvordan en kantine kan drives var et vigtigt element i præsentationen af CBS. Den er i sin tid startet som et spin-off af studenterorganisationen DSR og falder på et metaplan således i tråd med konferencens tema, entrepreneurship. Frokosten dannede rammen om den første sociale integration. Stemningen under frokosten var god, og særligt omkring buffeten udvekslede deltagerne synspunkter og venlige blikke. Præsentationerne Efter frokosten var det tid til de faglige oplæg, hvor Christian Vintergaard (post.doc. og chefkonsulent ved Øresundsuniversitetet) indledte med entrepreneurships vilkår i Øresundsregionen. Fokus for oplægget var de ressourcer man har i Øresundsregionen, og det store potentiale regionen har. Ydermere fortalte han om Øresundsuniversitetets største satsning, Øresund Entrepreneurship Academy. Et initiativ der arbejdes på hvor der via specifikke og nyt tilføjede midler skal satse på fag med iværksætter og innovations indhold på Øresundsuniversitets medlemsinstitutioner. Anden oplægsholder var Karin Larsson fra Venture Lab på Lunds Universitet. Oplægget tog udgangspunkt i hendes eget arbejde omkring entrepreneurship på Lunds Universitet. Arbejdet består i at hjælpe unge studerende med at realisere de idéer der opstår i studietiden. Venture Lab informerer de unge studerende omkring informationssøgning, opstartsvilkår, m.m, samt stiller kontorfaciliteter til rådighed for projekterne.

12 BILAG 11 Det tredje oplæg tog udgangspunkt i en personlig erfaring. Oplægsholderen var Henning Kern fra Dyrberg/Kern (producent af smykker og accessories). Oplægget tog udgangspunkt i Henning Kerns bevægelse fra studerende med interesse for tøjdesign til direktør i et verdensekspanderende firma. Henning Kern var valgt fordi han var en levende fortæller med en god historie. Han var inspirerende og fik en god dialog i gang med salen. Ydermere var han valgt fordi han er uddannet fra Danmarks Design Skole som har søgt optag i Øresundsuniversitetet, noget SSØ støtter. Vi havde på grund af dette inviteret studerende fra DDS, men de vendte ikke tilbage. Sidste oplægsholder var Søren Barlebo Rasmussen (dekan for Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur). Oplægget var en udlægning af The Triple Helix model hvor universiteterne skal udvikle sig til at blive vigtige bidragere til erhvervslivet. Oplægget var udtryk for den måde CBS i høj grad ønsker at bedrive forskning på. Oplægget oprindelige mål fra arrangørernes side var, at fortælle om CBS. Oplægsholderen valgte den anden vinkel som ikke var uden problemer, da det delvist var et forsvar for den nye universitetets lov og dette blev blandet modtaget. Sociale arrangementer Efter det faglige program indledtes aftenarrangementet med et hyggeligt arrangement arrangeret af CBS ølklub. Ølklubben anføres af Jakob Muus (stud. HA.(fil.) og formand for DSR). Ølklubben er selvsagt en klub hvor der drikkes eksklusive øl og disse præsenteres. Det er ydermere et populært studenterinitiativ på CBS, som det var håbet andre kunne blive inspireret af. Muus viste sig at være en humørfyldt og god oplægsholder med en bred viden om øl. Under det gode arrangement og med indtagelse af de gyldne dråber begyndte socialiseringsprocessen for alvor. Humøret bredte sig i forsamlingen i løbet af arrangementet og snakken faldt om fast men mest løst. Ølklubben var desuden et udtryk på hvordan diverse studenteraktiviteter istandsættes på CBS. Efter ølklubbens arrangement tog alle de deltagende mod midten af København for at gæste Hotel Fox (Jarmers Plads 3). Til hotellet er der tilknyttet et launch-område og en restaurant, hvor de studerende nød omgangen med hinanden. Maden med det tilhørende drinks var udsøgt, og gav de studerende en glædelig oplevelse. Stedet var dyrt, men valgt bevidst. Dels fordi det ville trække folk (noget der blev delvist opnået, om end ikke til fuld effekt). Dels fordi maden er udviklet sammen med forskere fra KVL. Dette

13 BILAG 11 blev naturligvis præsenteret under middagen. Dels fordi konceptet omkring stedet er en sammensmeltning af flere, og normalt modstridende elementer, marketing (lanceringen af VW Fox), kunst (indretningen, som er lavet af individuelle kunstnere), innovation (maden) og oplevelser (restaurant og hotel). På denne måde er hotellet et bevis på sammensmeltning af discipliner som i dag er cutting edge indenfor business og CBS s arbejdsområder. Generelt Indledningsvist skal der bemærkes at konferencedagen var en lørdag, og derfor bliver influeret af fredagens udskejelser. Konferencen kunne have været holdt en hverdag, men det stiller den studerende i en uheldig situation mht. skema, gruppeaftaler, m.m. At trække en hel lørdag ud af kalenderen er ganske meget for en studerende, og der må påpeges at det samlede antal deltagende derfor var tilfredsstillende. Det er dog helt sikkert et område hvor man kan overveje fremtidig fremgangsmåder. De samlede udgifter beløb sig på ,25DKK. (1158,18DKK pr. mand (926,55DKK pr. mand med det forventede deltagerantal), som må siges at være et fornuftigt beløb for dagen. At have en konference med et fagligt og socialt program er omkostningsfuldt. Den eksklusive mad kunne have været mindre eksklusivt, men det giver dagen en professionalisme og en udsøgthed der kan appellere til de studerende. Derudover blev der ikke brugt nogen særlige resoucer på at forhandle sponsorering eller prisennedslag. Dels på grund at pressetidsforløb og dels på grund af manglende frivilige. Endelig var en del af udgifterne til indkøb af et webcam som er et varrigt gode for SSØ. Om temaerne og præsentationerne, kan der nævnes at de var lidt præget af en dagsorden der skulle føres ud. Præsentationerne kunne have været mere dialogbaseret og muligvis med mere direkte fokus på SSØ s samarbejde. Andre oplægsformer kan tænkes til næste universitetspræsentation. Yderligere var programmet presset og det bør undgås. Dels fordi man her måtte aflyse et oplæg, og dels fordi det er i pauserne den virkelige integration sker. Et springende punkt der altid knytter sig til arrangementer er deltagerantallet. Det er umuligt at forudsige hvor mange deltagere der kommer (også selvom de har tilmeldt sig) og det skaber en unødvendig omkostning. En løsningsmodel kunne være at invitere færre studerende og binde dem

14 BILAG 11 til tilmeldingen, men det går udover bredden af interesserede studerende. Løsningsforslag bør diskuteres til næste universitetspræsentation. Afslutning Overordnet må det siges at dagen indfriede målet. CBS, Handelshøjskolen i København blev præsenteret på fornuftig vis med præsentationer fra Gylling og Barlebo Rasmussen, gennem de fysiske rammer, med ølklubben, de mange fremmødte af CBS studerende og temaet entreprenørskab. De faglige sociale relationer blev styrket væsentligt på dagen og dagen må siges at være vellykket. Studerende talte sammen og nye kontakter knyttes. Netværks dimensionen var virkelig udtalt.

15 BILAG 12 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Vakant Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) SE/DK: Vakant Ska väljas på mötet. Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: SE: Troels Liebe Beatsen Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

16 BILAG 15 Riktlinjer för projektansökningar Kriterier för beviljande av medel Följande regler gäller för att medel ska beviljas till projektet: Projektet ska ha anknytning till SSØ och dess syften *, eller mer allmänt till studenter i Öresundsregionen: Utveckla samarbetet mellan studentorganisationerna under Øresundsuniversitetet. Säkra studenternas intressen i kraft av att vara studerande under Øresundsuniversitetet. Rikta sig till studenter på båda sidor Sundet. Vid projektets genomförande måste det klart framgå att det sker med stöd från SSØ. Projekt som är nytänkande och nyskapande prioriteras. Projektmedel kan inte beviljas till den ordinarie verksamheten. Ansökningar där det kan bedömas vara naturligt att den sökandes huvudman bör ta ett huvudsakligt ansvar för det sökta projektet kommer inte att prioriteras. För att bidrag ska ges till mer stadigvarande projekt måste verksamhetens fortsatta finansiering bedömas vara realistisk. Bidrag ges endast i undantagsfall till pågående verksamhet. Praktiska regler En komplett ansökan (enligt ansökningsmallen) ska ha inkommit till SSØ:s kansli inom fastställd tid. Innan utbetalning av beviljade medel kan ske måste projektansvarig skriftligen godkänna de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Bidragsmottagare ska, senast vid tidpunkt som fastställts i samband med beslutet om att bidrag beviljas, lämna ekonomisk redovisning och rapport över hur medlen använts. Bidragsmottagare är skyldig att underrätta SSØ:s sekretariat om väsentliga förändringar som uppstår under genomförandet av ett projekt, så att SSØ kan ta ställning till huruvida det beviljade bidraget fortsatt får utnyttjas för projektets genomförande. Till SSØ:s uppgifter hör att följa upp och utvärdera resultatet av bidragsgivningen. SSØ har rätt att granska hur bidrag förbrukas i förhållande till ansökan och de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Utbetalning kan ske engångsvis, dock med högst 85 procent av beviljat belopp. Resterande 15 procent utbetalas först efter det att SSØ godkänt inkommen resultatredovisning. * SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. (Forretningsorden, 2 Formål) SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

17 BILAG 15 Om ett projekt för vilket medel beviljats från SSØ inte genomförts, eller om redovisning och rapport för projektet trots påminnelse inte lämnats till SSØ, ska bidragsmottagaren åläggas att återbetala bidraget. Om ett bidrag, trots anmodan, inte återbetalas beslutar SSØ-mötet om åtgärd. Om ett projekt genomförts med stöd av bidrag från SSØ och projektet i väsentliga delar avviker från de grunder på vilka bidrag beviljats, eller om resultatrapporteringen ger anledning till mer allvarliga erinringar, beslutar SSØ-mötet om åtgärd. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

18 BILAG 15 Mall för ansökningar om SSØ:s projektmedel Projektets namn Sökande parter Adress, telefon och e-post Projektledare, telefon och e-post Nulägesbild Bakgrund Hur arbetar ni med dessa frågor idag? Syfte Vilket syfte har projektet? Varför vill ni starta det? Mål Vilket/a mål finns med projektet? Målgrupp Till vem/vilka riktar sig projektet? Genomförande Beskriv hur projektet skall genomföras Dokumentation Hur kommer projektet att dokumenteras? Utvärdering Hur kommer projektet att utvärderas? Tidsplan Hur ser tidsplanen ut för projektet? Ekonomi Hur ser finansieringen ut för projektet? Kostnadskalkyl fördelning av sökta ekonomiska medel SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

19 BILAG 16 rating TO: SS0 Sekretariat FROM: RATING.NU DATE: SUBJECT Ansagning om statte Ratingnu C/O d. 7 himmel Projektet RATING.NU ansager hermed SS0 om statte til gennemfarelse af research og udvikling af Internet portalen RATING.NU, særligt til dækning af udgifter forbundet med: research i 0resundsregionen (5000,- Dkk), implementering af data fra 0resundsregionens universiteter (1 1000,- Dkk) og implementering af sprogmodul (11000,-Dkk) indenfor et budget pa i alt Dkk. RATING.NU skal være en internetportal, hvor studerende kan finde og dele information om erfaringer med uddannelser, fag og studiemiljaer. Portalen skal rumme den massive mængde af information og erfaring, som de studerende bærer p&, og i en lettilgængelig form kunne komme alle, der sager den til gode. Ved hjælp af en intelligent udviklet sragefunktion vil de studerende kunne finde, hvad de sager nemt og hurtigt, og finder de ikke det, de sager med det samme, vil yderligere indsnævringer af sagningen kunne foretages. RATING.NU vil muliggare, at de studerende kan ytre sig ved hjælp af numeriske ratings og kommentarer. 0nsker andre at kommentere yderligere, kan de ogsa dette, og folk vil kunne skrive direkte til forfatteren af kommentarerne, hvorved en dialog skabes og spargsmal kan uddybes. Vi mener, at denne kommunikationskanal pa nuværende tidspunkt kan være svær at finde. For studerende i 0resundsregionen vil muligheden for at danne netværk pa tværs af 0resund ages. Ligeledes vil det forage gennemsigtigheden af fagudbudet og de muligheder som studerende i dag kan have svært ved at finde rundt I. Dette vil fare til at flere studerende vælger fag ud fra parametre som er kompetencegivende og ikke kun ud fra geografisk placering. Vi tillader os at ansage SS0 om dækning af samtlige udgifter i forbindelse med ;L L delelementet i det beskrevne projekt og vil under alle omstændigheder være taknemmelige for ethvert tilskud, I matte prioritere at statte med. Matthias Flugge Hansen og Rasmu iemose Projektledelsen i RATING-NU \

20 BILAG 16 rating ide oa baaarund Rating.nu C/O d. 7 himmel Snaregade K Der er i dag megen officiel information p& markedet. Leveret bade af Undervisningsministeriets egen portal (UG) og af skolerne selv. Der er dog helt klart et problem i, at den skærpede konkurrence skolerne imellem har fart til mere og mere reklamelignende ekstern kommunikation. PA trods af sin informative værdi, har en stor del af dette materiale ogsi3 en mere problematisk effekt: Nemlig, at jo mere reklamelignende materialet er, jo mere kan den studerende distancere sig fra informationen som la til grund for hans eller hendes valg. Dette farer til, at den studerende i langt hajere grad projicerer skylden for et darligt valg over p& skolen og i mange tilfælde har lettere ved at træffe valget om at droppe ud. Hvordan kan en studerende vælge rigtigt farste gang? Ved at fa en information, som den studerende i betydeligt hajere grad kan relatere sig til og pa den made i hajere grad finde anvendeligt til sit valg og til de konsekvenser som falger. Det vil sige information, der giver svar p& netop de parametre en studerende O ~S& tager stilling til, blot ofte kortere eller længere tid efter af de er pabegyndt et studie. Information som - hvis den er tilgængelig far den studerende vælger sit studie - vil supplere de mere faktuelle informationer, saledes at den vordende studerende far et betydeligt bedre grundlag for at træffe et holdbart valg. Det handler om, at give den kommende studerende et sæt af informationer som opleves som rigtige. Informationer som vurderes som s& personligt relevante, at den studerende selv oplever sit efterfalgende valg af studieretning som velfunderet og ikke som et bare "forelabigt gæt" eller blot en afpravning. Det regionale perspektiv For studerende i Oresundsregionen vil det være optimalt, at kunne læse om andre studerendes erfaringer. En studerende fra mbenhavns Universitet vil opdage, at der er mulighed for at tage fag i Malmo, fordi en anden studerende har gjort det far ham. Mere gennemsigtighed giver færre ukendte faktorer og derfor vil udvekslingen af kurser og viden blive nemmere. Ligeledes vil muligheden for at danne faglige netværk pa tværs af 0resund blive lettere for den almene studerende. Igennem RATINGs profilsystem og kontaktfunktion vil det være oplagt at tage kontakt til de studerende, hvis erfaringer man vil trække pa..

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 11/05/15 Praktik over Øresund Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 2 PRAKTIK OVER ØRESUND DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere