God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering"

Transkript

1 Gd selskabsledelse sm præmis fr værdiskabelse 6. ktber 2014 Værdiskabende CSR Gd ledelse, praksis g rapprtering Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Frmand fr Kmitéen fr gd Selskabsledelse

2 Kmitéens primære pgaver Kmitéens sammensætning Ansvar fr de danske Anbefalinger fr gd Selskabsledelse Følge udviklingen i gd selskabsledelse natinalt g internatinalt Indgå i Crprate Gvernance netværk i EU g internatinalt Frhlde sig til implementering af EU henstillinger Tilstræbe kntinuitet i arbejdet med gd selskabsledelse i DK Indsamle erfaringer fra selskaberne i relatin til deres arbejde med anbefalingerne Deltagelse i dialg med interessenter 7-9 medlemmer, pt: Direktør Birgit Aagaard- Svendsen (frmand) Advkat Marianne Philip (næstfrmand) Adm. direktør Henrik Brandt Adm. direktør Thmas Hfman-Bang Direktør Jørn P. Jensen Adm. direktør Bjørn Sibbern Direktør Drrit Vangl Bestyrelsesfrmand Lars Frederiksen Statsautriseret revisr Per Gunslev 4

3 HVAD ER GOD SELSKABSLEDELSE Overrdnet samlebegreb fr en række handlemåder g initiativer, sm indgår i den gde ledelse af større selskaber (Kmitéen fr gd Selskabsledelses hjemmeside) The system by which yu manage and cntrl a cmpany (Sir Adrian Cadbury, 1992) Crprate gvernance invlves a set f relatinships between a cmpany s management, its bard, its sharehlders and ther stakehlders. (OECD principles f crprate gvernance, 2004) Effective gvernance enables a firm s bard and executive t interact effectively and deliver an agreed strategy... (Effective crprate gvernance, FSA, january 2010) The Cde is.. based n the underlying principles f all gd gvernance: accuntability, transparency, prbity and fcus n the sustainable success f an entity ver the lnger term. (The UK Crprate Gvernance Cde, FRC, june 2010) 5

4 Anbefalinger m gd selskabsledelse Frmål: Understøtte værdiskabelsen i selskabet Sikre en ansvarlig ledelse Metde: Retningslinier fr best practice Bidrage til Langsigtet succes Tillidsskabende Gennemsigtighed Adgang til kapital Skal ses i sammenhæng med lvgivningens krav mv 6

5 47 anbefalinger Anbefalingers struktur Kmmunikatin g samspil med investrer g øvrige interessenter 17% 8% 13% 19% Bestyrelsens.. 2. Opgaver g ansvar 3. Sammensætning g rganisering 4. Ledelsens vederlag 43% Kmmunikatin g samspil med investrer a Opgaver g ansvar Bestyrelsens sammensætning mv. Vederlag Regnskabsaflæggelse, risikstyring g revisin 5. Regnskabsaflæggelse, risikstyring g revisin Indledning g kmmentarer Baggrund fr anbefalinger samt supplerende gde råd. Ikke mfattet af rapprteringskrav. 7

6 Anbefalingerne understøtter værdiskabelsen i selskabet Bestyrelsens pgave er at sikre værdiskabelsen i selskabet Anbefalinger, der i væsentlig grad understøtter bestyrelsens mulighed fr at bidrage til værdiskabelsen i selskabet: Bestyrelsen tager stilling til selskabets verrdnede strategi mhp. at sikre værdiskabelsen (2.1.2.) påser at selskabet har en kapital- g aktiestruktur, sm understøtter, at selskabets strategi g langsigtede værdiskabelse er i aktinærernes g selskabets interesse (2.1.3.) vedtager plitikker fr selskabets frhld til dets interessenter (1.1.2.) tager stilling til g redegør fr de væsentligste strategiske g frretningsmæssige risici, risici ifm. regnskabsaflæggelsen samt fr selskabets risikstyring (5.1.1.) 8

7 CSR: En del af værdiskabelsen Et studie fra Harvard Business Schl g Lndn Business Schl viser, at vel implementerede CSR strategier giver bedre adgang til kapital / finansiering (Cheng & Serafeim 2011) Reducerede mkstninger bland andet sm følge af knsistent infrmatinsflw g øget transperans gennem supplerende rapprtering Nyt studie fra Harvard Business Schl (2014) viser, at virksmheder, der har vedtaget bæredygtighedsplitikker, på langt sigt har betydeligt bedre resultater både på aktiemarkedet g i regnskabet. 9

8 CSR en integreret del af Crprate Gvernance CSR: Et begreb i udvikling: Klassisk CSR arbejde: Overhldelse af lve, retningslinjer g anbefalinger fra f.eks. Råd fr Samfundsansvar eller ved tilslutning af UN Glbal Cmpact. Strategisk CSR: Integratin af sciale, miljømæssige g øknmiske udfrdringer i strategi, kernefrretning g ydelser. Shared value: Størst mulig fælles værdi fr virksmheden g samfundet. Definitin fra Rådet fr Samfundsansvar: Virksmheden viser samfundsansvar g skaber værdi fr både virksmhed g samfund ved i dialg med sine interessenter at håndtere sciale, miljømæssige g øknmiske udfrdringer i verensstemmelse med internatinalt anerkendte principper. 10

9 Anbefalinger fr gd Selskabsledelse g CSR at bestyrelsen vedtager plitikker fr selskabets frhld til dets interessenter, herunder aktinærer g andre investrer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i verensstemmelse med selskabets plitikker herm. Kmitéen tilføjer maj 2014 en kmmentar m...bestyrelsen, hvis selskabets frhld tilsiger det, verveje at vedtage en skatteplitik. Denne bør mest hensigtsmæssigt frankres i revisinsudvalget at bestyrelsen vedtager plitikker fr selskabets samfundsansvar at bestyrelsen beslutter, hvrvidt der skal etableres en whistleblwer-rdning med henblik på at give mulighed fr en hensigtsmæssig g frtrlig rapprtering af alvrlige frseelser eller mistanke herm. 11

10 Anbefalinger: Seneste ændring vedr. skatteplitik Kmitéen tydeliggør i maj, at bestyrelser bør verveje at vedtage en Skatteplitik. Anbefaling 1.1.2, der lyder: Det anbefales, at bestyrelsen vedtager plitikker fr selskabets frhld til dets interessenter, herunder aktinærer g andre investrer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i verensstemmelse med selskabets plitikker herm. Den tilføjede kmmentar lyder: En plitik fr selskabets kmmunikatin g en plitik fr selskabets frhld til dets investrer er eksempler på plitikker, sm bestyrelsen kan vedtage. Derudver bør bestyrelsen, hvis selskabets frhld tilsiger det, verveje at vedtage en skatteplitik. Denne bør mest hensigtsmæssigt frankres i revisinsudvalget, jf. anbefaling

11 Udblik: Samspil mellem gd selskabsledelse g samfundsansvar Øget fkus på bestyrelens rlle i frhld til virksmhedens CSR-indsats f.eks. EU: Integratin af finansiel g ikke-finansiel rapprtering: nye EU direktiv vedr. rapprtering m samfundsansvar fr visse stre virksmheder (vedtaget d. 29/9/14): Årsrapprten skal indehlde en ikke-finansiel redegørelse, sm det allerede kendes i en dansk sammenhæng. UN Glbal Cmpact LEAD: Frmålet af LEAD Bard Prgramme er at fremme erkendelsen af den væsentlige betydning sm ikke-finansielle prblemstillinger kan have fr virksmheden. 13 The LEAD Bard Prgramme aims t put sustainability at the heart f the Bard agenda, by helping Bards f Directrs t: achieve alignment n the cmpany s business case fr sustainability; agree n cmpany ambitins fr further integratin f sustainability int strategy and business mdel innvatin; and create an actin plan fr embedding sustainability int Bard respnsibilities and structures.

12 Our Crprate Respnsibility radmap fr Reprting n CSR plicies, prcedures, actins and achivements since 2009 Supprt UN Glbal Cmpact Human Rights including Labur Rights UN s endrsement f the Guiding principles,oecd adptin f the Guiding Principles Danish financial statements act updated with Human Rights Develpment f Human Rights Framewrk Identificatin/utline Human Rights Due diligence prcess Prevent and mitigate actins Track/cmmunicate Human Rights Due diligence prcess Remediatin prcess review Climate and envirnment Anti-Crruptin Supply Chain Energy Efficiency prject launched Update f JL s Anti- Crruptin plicy Jined the Maritime Anti-Crruptin Netwrk (MACN) Climate partner with DONG Energy New envirnmental reprting implemented Risk assessment cnducted Awareness sessin cnducted Infrmatin material launched internally Respnsible Prcurement prgramme develped (supplier cde f cnduct, self assessment survey, supplier dialgue) BU specific (Energy-Efficiency Prjects) Lauritzen Bulkers partnership with Grundfss n seawater pumps Lauritzen Ksan partnership with BAWAT n ballast water Funding member f the Trident Alliance that fcus n transparent enfrcement f marine sulphur regulatins. Develpment f wrkshp set-up and training material (e-learning) via MACN Implementatin utline CR audit training fr purchasers CR audit dialgue with selected suppliers Funding member f IMPA ACT Implementatin kick-ff Senir Management training/wrkshps Intrduce e-learning Onging due diligence CR audit dialgue with selected suppliers CR clauses t be included in JL cntracts E-learning rle ut Onging due diligence CR audit dialgue with selected suppliers Third parties Mre n ur CSR activities visit: 14

13 Tak fr pmærksmheden

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner.

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner. JENS HOLST-ANDERSEN VESTRE ALLE 4 KIRKE VÆRLØSE 3500 VÆRLØSE +45 2944 4428 JJHA@MAIL.DK CURRICULUM VITAE Prfessinel prfil Jeg er uddannet frstkandidat, hvilket er en lederuddannelse med på fkus på langsigtet

Læs mere