Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER"

Transkript

1 STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE Juridisk rådgivning Der er masser af hjælp at hente S10 Foto: Scanpix

2 02 Annoncetillæg December 2011 leder STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER Af Søren Jenstrup, Advokatsamfundet Finanskrisens start og årene derefter har bl.a. sat fokus på den rolle, som virksomhedernes rådgivere har ydet. De retlige efterspil taler deres eget tydelige sprog. og over hele verden har de politiske systemer grebet ind og strammet op med henblik på at bevare en samfundsstruktur og et marked, som vi kender det. Herhjemme vil de mest markante eksempler være de politiske indgreb over for bankernes rådgivning, de retlige efterspil mod krakkede virksomheders revisorer og oprustningen af tilsynet med bankerne. Den juridiske rådgivning har ikke på samme måde været kritiseret, heldigvis. For advokaternes vedkommende gælder der helt anderledes og skrappe krav til habilitet og uafhængighed i forbindelse med rådgivningen af klienter. mere om det om et øjeblik. For juridisk rådgivning af virksomheder er ikke monopoliseret hos advokater, og ydes da også i det daglige af alt fra brancheorganisationer, revisonsfirmaer og virksomhedernes egne jurister. efterspørgslen på juridisk rådgivning er stigende i en kompliceret verden, hvor ikke bare flere nationale krav og regler skal opfyldes, men hvor det også kan være et europæisk, eller internationalt, sæt spilleregler som virksomheden skal overholde. men tilbage til de særlige krav, som advokaterne skal leve op til. For hvordan navigerer den mindre- eller mellemstore virksomhed, når behovet for juridisk rådgivning melder sig, og virksomhedens egne jurister hvis de findes ikke kan håndtere sagen? går man som virksomhed til banken, til revisionshuset, som allerede laver regnskabet, til brancheforeningen, som måske har ekspertisen, men som i sagens natur også er forening for alle konkurrenterne? Det oplagte er, eller burde i hvert fald være, at konsultere en advokat, som udelukkende har virksomhedens interesser for øje. Advokatens adelsmærke er jo netop, at han eller hun er uafhængig. Det vil sige uafhængig af statsmagten og uafhængig af alle andre interesser end klientens. Der stilles samtidig meget høje krav til advokatens habilitet. Det vil sige, at advokaten f.eks. ikke kan have del i andre sager eller have andre klienter, der har modstridende interesser med den virksomhed, han repræsenterer. Der stilles krav om, at advokaten har orden i papirerne. Hvert år tjekkes, at advokaten har den lovpligtige forsikring, således at klienten hvis uheldet er ude og advokaten rådgiver forkert ikke lider et økonomisk tab. Advokatens bankkonto, hvor klienternes betroede penge opbevares f.eks. i sager om virksomhedshandler, tjekkes også hvert år. Advokatens faglige viden er der også krav til: Advokaten må ifølge loven ganske enkelt ikke påtage sig en sag, han ikke har forstand på. og alle advokater har i dag pligt til at uddanne sig løbende mindst 54 lektioner på tre år. Alle disse forhold kontrolleres af Advokatsamfundet, hvor alle advokater har pligt til at være medlem. Der er altså en meget, meget grundig kontrol med udøvelsen af advokatvirksomhed som overordnet har til formål at begrænse antallet af juridiske brodne kar, som yder dårlig rådgivning. Det er og skal naturligvis også altid være sådan, at det er et kvalitetsmærke at kunne kalde sig advokat. JURIDISK RÅDGIVNING December 2011 Projektleder: StiAn FAber larsen Partner Publishing, berlingske media tlf redaktion/journalist: michael FAHlgren Design & layout: grafisk midtpunkt, berlingske media Distribueret med: berlingske PARTNER PUBLISHING arbejder på at skabe målrettet værdi for vore læsere og samarbejdspartnere. En udgivelse er handlingsorienteret og består af informationsjournalistik, der omhandler udfordringer og handlingsalternativer inden for et tema.

3 Vi kan hjælpe din virksomhed... når virksomheden skal stiftes ved køb og salg af virksomhed ved fusioner og spaltninger og andre selskabsretlige forhold i forbindelse med kontraktindgåelse, kontraktforståelse og konfliktløsning når der skal ansættes nye medarbejdere eller der er problemer med ansatte når samarbejdspartnere bliver insolvente i forbindelse med rekonstruktion Vi er et advokatfirma med høje ambitioner og krav om kvalitet i vores arbejde. Vores advokater yder en helstøbt rådgivning på de fleste juridiske områder. Vi er specialister i køb og salg af virksomheder, selskabsforhold, virksomhedsrådgivning, byggeri og fast ejendom. Bjarne Skov Køb og salg af virksomheder, selskabsforhold, virksomhedsrådgivning, insolvens og rekonstruktion Kirstine Rechnagel Køb og salg af virksomheder, selskabsforhold, virksomhedsrådgivning, ansættelsesret, kontrakter, tvisteløsning EDVARD NIELSEN & Partnere, Advokater Algade Roskilde tlf EDVARD NIELSEN & Partnere er en moderne arbejdsplads i hjertet af Roskilde.

4 04 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 Foto: Scanpix International fokusering kan med fordel begynde i Asien - og især i Kina Bliv den næste danske fi rmasucces i Kina men overvej en lokal partner, frygt ikke de lokale domstole, men husk også, at dansk retspraksis ikke gælder i Solens Rige, lyder rådene fra det internationale advokatfi rma Eversheds der har 50 advokater i Kina Af Michael Fahlgren Der kan være fl ere årsager til at en dansk virksomhed ønsker at etablere egne aktiviteter i Fjernøsten der huser halvdelen af jordens befolkning og måske især i Kina, der med en befolkning på mere end 1,3 milliarder alene udgør en femtedel af Jordens samlede befolkning. Det kinesiske markeds størrelse og vækstmuligheder, samt de gode muligheder for at producere billigt i Kina, lokker hvert år et stadigt stigende antal vestlige virksomheder til at etablere sig foreløbigt har fl ere end 500 danske virksomheder etableret sig i Solens Rige. For mange af de små og mellemstore ejer/leder-virksomheder vil væksten i mange år fremefter ikke komme til at ligge på de traditionelle nære markeder, men i fx Indien, Kina, Korea, Indien og Brasilien. Ofte er det komplekst og overskudskrævende at etablere sig i de lande, og med en ejer/leder, der i høj grad er butikken er det svært at få tingene til at hænge sammen med en investeringsstrategi på alle disse markeder, på samme tid. Hvor de større, og måske børsnoterede virksomheder nemt kan ansætte analytikere og rådgivere, er der typisk ikke økonomi i ejer/leder-virksomhederne til dette, indleder Senior Offi ce Partner Nikolaj Juhl Hansen, Eversheds København. Få en lokal partner Det bliver i højere og højere grad tilrådeligt og relevant at have en lokal partner, for at sikre at virksomheden kommer godt fra start på et marked som det kinesiske. Den lokale partner gør det ofte nemmere at komme ind på markedet, vedkommendes netværk vil hurtigt vise sig værdifuldt. Kommer man så langt begynder andre aktiviteter at komme i fokus: Aktionæroverenskomster, partnerskabsaftaler, distributionsnetværk, kunde-/forbrugerforhold, konkurrenceretlige begrænsninger, aftalerettigheder og ansættelsesretslige problemstillinger. Én af de største fejl vi ser danske virksomheder gøre er at tro, at hvis det virker i Danmark, så virker det også i Kina, advarer Nikolaj Juhl Hansen. Dansk ret uden virkning i Kina Ofte vil en dansk virksomhed i samarbejdskontrakten med en kinesisk partner som det mest naturlige indføje en passus om at dansk ret regulerer samarbejdet. Imidlertid vil en dansk domstols afgørelse af en eventuel tvist ikke forpligte kinesiske domstole til at gennemføre afgørelsen. I sådanne situationer bør man vælge at løse tvister i en voldgiftssag, og måske endda føre voldgiften tættere på Kina som fx Hong Kong eller Singapore. De kinesiske domstole skal nemlig gennemføre udenlandske voldgiftsafgørelser. Desuden er det sådan, at en tvist mellem to kinesiske parter fx en dansk virksomheds kinesiske datterselskab og en kinesisk leverandør - skal afgøres ved en kinesisk domstol og efter kinesisk ret, fastslår Nikolaj Juhl Hansen. Frygt ikke de kinesiske domstole Mange danske virksomheder er tilbageholdende med at etablere sig i Kina på grund af de omfattende kopisager, der er hverdag i denne del af verden. Imidlertid er kinesiske domstole i stigende omfang ved at indse problematikken, og gør sit for at løse problemerne. De kinesiske domstole er blevet langt bedre til at håndtere tvister om IPR. De er blevet bedre til at gennemføre raids mod krænkere, og selv om man ikke får de store erstatninger ud af det, kan man godt få det stoppet herunder også i samarbejde med de kinesiske toldmyndigheder, slutter Nikolaj Juhl Hansen. [FAKTA] Lovgivningen er meget anderledes end i Danmark, og den kinesiske lovgivning udvikler sig meget hurtigt. Sørg for løbende at kende dine juridiske forpligtelser, herunder via adgang til lokal forankring. Man skal være i Kina for at kunne hjælpe sin klient. Sørg for at kende din evt. kinesiske partner. Lav en ordentlig due diligence overholder de reglerne, har de det netværk de påstår, osv. Regn ikke med at de aftaler der virker i Danmark, virker i Kina. Det skal tjekkes om aftaler overholder kinesisk lovgivning. Aftal aldrig at tvister med den kinesiske samarbejdspartner skal løses ved danske domstole. Korruption trives i bedste velgående selvom de kinesiske regler er blevet strammet. Og, vær opmærksom på at der gælder et hårdt dansk regelsæt samt at hvis du også driver virksomhed i fx USA eller England skal man også overholde disse landes regler. Kinesisk arbejdstagerlovgivning er meget europæisk. Der er krav om skriftlige ansættelseskontrakter for alle. Nye regler om social pension mv. gør det meget dyrere at have ansatte, også danskere, i Kina. Pas på med at sende informationer om ansatte til Kina - det kan meget vel være ulovligt efter danske regler. Sørg for at registrere dine varemærker så tidligt som muligt. Kina har et først til mølle system, så hvis andre registrerer dit varemærke først kan du ikke bruge det. Brug evt. de kinesiske toldmyndigheder til at stoppe kopiprodukter.

5 Danske advokater med globalt fokus Oplev Danmarks eneste internationale advokatfirma Når du har en international forretning skal din advokat også være det! Eversheds er det eneste internationale advokatfirma med et kontor i København. Vi har jurister på 46 kontorer i 28 lande i Europa, Asien, Afrika og Mellemøsten, der står parat til at hjælpe danske virksomheder med internationale juridiske problemer, herunder i verdens nye vækstmarkeder Kina, Rusland, Brasilien, Indien, Rusland, Korea og Sydafrika. Målt på antallet af kontorer er Eversheds det 4. største advokatfirma i verden, og vi har rundt omkring i verden eksperter indenfor alle brancher og juridiske discipliner. Med 25 jurister i København er vi faktisk også blandt Danmarks 20 største advokatvirksomheder. Vi har været i København i mere end 15 år og har hjulpet en lang række danske både store og SMV virksomheder med juridiske problemer i udlandet og naturligvis i Danmark. Hos Eversheds lægger vi stor vægt på at levere juridisk ekspertrådgivning af høj kvalitet uden, at du bliver overrasket over prisen. Hvis du fortæller os om opgavens omfang, så får du et solidt budget på arbejdets udførelse. Vi overskrider aldrig budgettet uden at du godkender det først. Dermed afstemmer vi forventningerne på forhånd, så du undgår overraskelser. Det synes vi er god skik! Indgåelse af aftaler ude omkring i verden er vanskeligere end i Danmark. Vi har folkene og ekspertisen til at sikre, at din virksomheds færden ud i verden bliver tryg. Danske virksomheder er nødt til at agere internationalt og Eversheds vil gerne være din partner på rejsen. Nikolaj Juhl Hansen Frederiksborggade 15, sal DK-1360 København K Eversheds kontorer København London Amman Abu Dhabi Amsterdam Bern Birmingham Bratislava Bruxelles Budapest Bukarest Cambridge Cardiff Doha Dubai Dublin Edinburgh Geneve Hamborg Hong Kong Ipswich Johannesburg Leeds Madrid Manchester Milano Munchen Newcastle Nottingham Ostrava Paris Prag Riga Riyadh Rom Rotterdam Shanghai Singapore Stockholm Tallinn Vilnius Warsawa Wien Wroclaw Zürich Forretningsgrupper Indien Japan Korea Rusland USA Eversheds Eversheds LLP Eversheds LLP is a limited liability partnership.

6 06 Annoncetillæg December 2011 Foto: Scanpix Udnyt aktiverne optimalt Ved at aktivere virksomhedens debitorer som et aktiv opnås en mere balanceret finansiering Af michael fahlgren Når det handler om at få virksomhedens mangeartede aktiviteter finansieret, optræder de fleste både virksomheder og rådgivere forholdsvis traditionelt i sin tilgang, hvor bankerne almindeligvis spiller en central rolle. Desværre betyder det, i den aktuelle finansielle situation, at mange aktiviteter enten må indstilles helt eller udskydes til bedre tider. Enten fordi bankernes udlånsmuligheder er blevet begrænsede, eller fordi den enkelte bank er blevet mere forsigtig i forhold til sine erhvervsmæssige engagementer. I virkeligheden har mange virksomheder et både godt og stort aktiv, som ikke udnyttes maksimalt. Ofte fordi bankerne belåner aktiverne ud fra et virksomhedspant, hvilket ikke giver fuld værdi ved belåning af aktiverne. Dermed begrænser man dybest set virksomhedernes finansieringsmuligheder, fastslår factoringchef Niels Olsen, Al Finans A/S. Frigør alle aktiver og styrk likviditeten Ud fra devisen om at sikkerhed er godt, men at mere sikkerhed er endnu bedre, har mange banker valgt at anvende virksomhedspant som et styringsværktøj. Denne fremgangsmåde indebærer desværre en begrænsning i den likviditet, som virksomhederne ellers ville kunne opnå. Og netop mangel på likviditet har ofte bragt ellers sunde virksomheder til konkursens rand - og udover. Det er meget uhensigtsmæssigt, at man ikke udnytter sine aktiver bedst muligt på samme måde som man belåner sin ejendom i realkreditinstituttet. Ofte udgør debitorerne i virkeligheden virksomhedens største og bedste aktiv, men mange får ikke den maksimale likviditet ud af sine debitorer. Her er factoring en oplagt mulighed, som virksomhedens rådgivere burde være mere åbne overfor, mener Niels Olsen. Få op til 80 % af værdien her og nu Lidt afhængig af fakturaernes kvalitet er det muligt at opnå op til 80 % af enhver fakturas værdi udbetalt gennem factoring, og samtidig få ro i sindet, fordi man fuldstændigt slipper for besværet med at holde øje med, om debitorerne overholder betalingsfrister, udsende og kontrollere rykkere samt efter aftale med virksomheden eventuel inddrivelse af gælden gennem inkassofirma eller advokat. Ved at belåne hvert aktiv maksimalt, opnås samtidig den maksimale, totale finansiering. Et eventuelt restbehov kan så dækkes gennem bankens kassekredit. Fordi restfinansieringen dermed bliver mindre, bliver den også mere spiselig for bankerne. Det bedste råd til virksomhederne er at se på den samlede portefølje af aktiver, og vurdere den optimale finansiering af ejendom, løsøre, biler, debitorer, varelager med mere, fortæller Niels Olsen. Bliv fri for presset Mange virksomheder har ofte vanskeligt ved at sige nej til at optage yderligere ordrer fra kunder, der i forvejen skylder dem penge fra ubetalte og forfaldne fakturaer. Dertil er konkurrencen og kravet til indtjening for stor. Men ved at overlade fakturaerne til et factoringselskab frigøres virksomheden for det pres, der følger af behovet for at sælge for enhver pris. Samtidigt tilbyder de fleste factoringselskaber rådgivning om debitorporteføljens kreditmæssige sammensætning en rådgivning mange virksomheder af gode grunde er sneblinde for. [FAKTA] Virksomheder i uforskyldt i klemme. Selv en sund og veldrevet virksomhed med god indtjening og pæn egenkapital kan komme i en uforskyldt klemme, hvis deres bankengagement er for stort og banken lukker. Sådanne virksomheder havner ofte i den røde bank, med stærkt begrænsede bevægelsesmuligheder. Ved at sprede sine finansieringskilder blandt andet i forhold til sine aktiver, sikrer virksomhederne sig bedre muligheder, for at undgå denne risiko. [FAKTA] 4-5 factoringselskaber deler milliarder kroner. Hvor det i 2010 var knapt 60 milliarder kroner af danske virksomheders samlede omsætning (det samlede indenlandske salg udgjorde milliarder kroner ifølge Danmarks Statistik), som gik igennem factoring, forventes dette beløb at stige til milliarder kroner i indeværende år. Dette tal dækker kun de 4-5 største factoringselskaber, der er medlem af Danske Finansieringsselskabers Forening.

7 KNIBER DET MED LIKVIDITETEN OG DEN FINANSIELLE OPBAKNING? Kom fri af kreditklemmen med factoring! Via factoring tilbyder AL Finans en fleksibel finansieringsform, der giver maksimal likviditet gennem belåning af din virksomheds debitorer. Ved at overlade jeres fakturaer til os, frigøres der likviditet i takt med jeres salg også når I vækster. Vi sørger for professionel håndtering af jeres debitorer og tilbyder desuden rådgivning om debitorporteføljens kreditmæssige styring, herunder risikoafdækning. Hvad er factoring? I fakturerer som normalt og sender os en kopi Vi overfører 80% af dit tilgodehavende dagen efter I modtager de resterende 20%, når jeres kunde har betalt Således kan I optimere likviditeten og få lettet administrationen, så I kan fokusere på at vækste jeres virksomhed. Via AL Finans Online kan I følge bogføringsdata og bevægelser på debitorerne løbende. Kontakt os og hør mere om de værdiskabende muligheder på: Tlf Få visualiseret factoring på:

8 08 Annoncetillæg December 2011 Foto: Scanpix Finanskrisen sender virksomhedshandler til tælling Når virksomheder aktuelt opkøber andre virksomheder er det i de fleste tilfælde for at få adgang til aktiver ikke for at videreføre selskabet. Af michael fahlgren Den aktuelle finanskrise har påvirket markedet for køb og salg af små og mellemstore virksomheder i en næsten uhyggelig grad. Mens mange sælgere venter for at se tiden an, har mange købere en forventning om at kunne købe de aktiver, der måtte være i stærkt nødlidende selskaber, eller virksomheder tæt på konkurs, til uhørt lave priser. Da der ikke er nogen reel efterspørgsel i markedet, skifter mange værdier således hænder til de rene spotpriser. Der bliver ikke handlet mange virksomheder for øjeblikket, og mange handler sker i forbindelse med rekonstruktion af insolvente virksomheder, hvor de sunde aktiviteter handles ud til en ny drift. Ofte således at banken, der har virksomhedspant, finansierer handlen hvorved engagementet med banken kan fortsætte i en ny skal, mens de øvrige usikrede kreditorer står tilbage uden nogen form for dækning, forklarer advokat Peter Ruhr fra Selandia Advokater. Købers marked Helt tilbage fra før finanskrisen kunne det konstateres, at priserne ved handel med virksomheder var på vej i en, for sælger, ugunstig retning nedad. Det fik naturligt nok mange til at udskyde et eventuelt salg indtil tiderne og priserne blev bedre. Disse håb har finanskrisen måske ikke totalt slukket, men heller ikke gavnet. Det er en trend, forventning og kendsgerning at priserne stadigvæk er på vej nedad. Jo længere man venter, des billigere bliver det indtil man kan se bunden, og priserne atter begynder at stige. Noget tyder på at det er de færreste, der aktuelt kan se bunden. Om end der bestemt kan spores en lille og forsigtig optimisme flere steder, fastslår advokat Ole Vestergaard, Selandia Advokater. Stor forskel på aktivitetsniveauet Tilsyneladende påvirker den aktuelle finanskrise ikke store og små virksomheder på samme måde. Det er i hvert fald Ole Vestergaards vurdering, at store virksomheder i højere grad handles end små og mindre selskaber. Her håber vi på en ketchup-effekt : Når der går hul på salget kommer der mange virksomheder til salg. Der findes bestemt virksomheder, der i dag har den fornødne likviditet til at gå ind i reelle handler, og findes også stadigvæk virksomheder, der kan låne i banken, siger Ole Vestergaard. Pas på dødsboerne Som køber skal man dog være meget påpasselig, hvis man køber fra noget, der minder om et konkursbo. Hvis det ikke er gjort rigtigt kan det efterfølgende give anledning til en række problemer som eksempelvis hvis sælger har foretaget såkaldt omstødelige dispositioner, der kan gå hen og blive en kostbar affære - også for køber. Hvis man køber fra en nødlidende virksomhed, måske en virksomhed på vej i konkurs, skal man være opmærksom på at der foretages en korrekt værdiansættelse og at pengene fordeles på den rigtige måde for at sikre, at man ikke deltager i noget, der kan være omstødeligt med videre. Og som sælger, der har det primære ansvar for at handlen går rigtigt til, skal man naturligvis i endnu højere grad være opmærksom på disse forhold, advarer Ole Vestergaard. Vi og andre advokater, der arbejder med området, oplever i stigende grad en interesse fra trængte virksomheder, og ser området som et sted, hvor advokaten kan være med til at lave den turn-around, der gør virksomheden levedygtig, tilføjer Peter Ruhr. En spirende optimisme I takt med at de nye rekonstruktionsmuligheder bliver mere kendt, udbredt og anvendt, kombineret med den spirende handlekraft, der trods alt er i markedet for virksomhedshandler, vil der igen blive gode muligheder for at sælger og køber kan sætte sig sammen med det formål at lade den samlede effekt af to virksomheders ressourcer blive større end blot summen af ressourcerne. Aktuelt er der virkelig mange grunde til at vente, og få til at sælge sin virksomhed nu. Men der er god grund til en forsigtig optimisme, slutter Ole Vestergaard. [CITAT] Siden 1. april er der anmeldt 153 rekonstruktioner. Men i samme periode er der anmeldt konkurser. Man kunne måske godt have forsøgt at ændre nogle af de mange konkurser til rekonstruktioner. Formålet med en rekonstruktion er at redde virksomheden, men spørgsmålet er hvem der skal tage initiativet, og ikke mindst om der overhovedet er noget redde? Med en rekonstruktion får man meget mere ud af det end ved en konkurs, hvis der i virksomheden er basis for at skabe positiv drift og cash-flow, konstaterer Ole Vestergaard med basis i personlige erfaringer. [FAKTA] Nye regler for rekonstruktion giver bedre muligheder. Den 1. april i år trådte en ny lov om rekonstruktion i kraft. Dermed fjernede man det gamle begreb betalingsstandsning, og indførte i konkursloven et nyt begreb: rekonstruktion. Desværre er de rigtigt gode intentioner bag lovændringen muligheden for at rekonstruere virksomheden med et efterfølgende salg for øje endnu ikke slået fuldt igennem.

9

10 10 Annoncetillæg December 2011 Flyt holdingselskabet til udlandet og spar penge Med en flytning af holdingselskabet til andre EU-lande med lempeligere skatteforhold kan man både spare penge og beholde den aktive del af virksomheden i Danmark. Som rekonstruktion for en nødlidende dansk virksomhed er det en meget interessant mulighed. Af Michael Fahlgren Meget ofte vil en rekonstruktion af et nødlidende selskab involvere en ny ejerstruktur, og i den forbindelse kan det være nærliggende at tænke i et udenlandsk baseret holdingselskab som ny ejer af resten af det danske selskab. Netop EU har gennem flere domme ved EF-domstolen fastslået at man som borger i EU har ret til at oprette sin virksomhed der, hvor man finder det mest gunstigt, samt at drive den der, hvor man finder det mest gunstigt, forklarer indehaver David Brodin Larsen fra Dansk Erhvervs- og Selskabsrådgivning, og tilføjer at: - Den mest kendte er nok Centros dommen fra Slip med maksmalt 10 % i skat Blandt de mest skattegunstige lande i EU fremhæver mange eksperter henholdsvis England og Malta, og med et virksomhedsbeskatningsgrundlag på mellem 5 % og 10 % for et holdingselskab på Malta er der da også udsigt til seriøse besparelser for et skatteplaget dansk selskab. Endvidere er det ikke kun det fysiske klima, der er meget mildt og behageligt på Malta. Også det finansielle klima nyder godt af et velfungerende, solidt og erhvervsvenligt bankvæsen, der både låne- og rentemæssigt vil virke tiltrækkende efter danske forhold. Forbered flytningen grundigt Først og fremmest skal man overveje den ønskede, nye ejerstruktur, og hvad man egentlig vil opnå med en flytning. Ikke mindst vigtigt er overvejelserne om, hvordan man overfører aktiviteter til udlandet med udløsning af mindst mulig skat. For virksomheder med udflytningsplaner er det derfor vigtigt at man vælger sin rådgiver med omhu for også på dette marked findes der en grå side. [FAKTA] at det som udgangspunkt er helt legitimt at lade en dispositionsforetagelse være styret af ønsket om at opnå en skattemæssig fordel. Der er intet forkert i, at en virksomhedsleder anser en skat som en omkostning, det gælder om at holde nede på linje, som alle andre omkostninger en anden synsvinkel kan tværtimod være ansvarspådragende. Citat: Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard Juristen 2001, pag.68 Dansk Erhvervs- & Selskabsrådgivning S.M.B.A. Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien. Det gør vi ud fra en filosofi om at god rådgivning og gode løsninger skaber mere værdi end det koster. Vi er specialister i etablering af: Danske A/S, ApS og Maltesiske fonde S.M.B.A. selskaber Offshore selskaber Engelske selskaber Danske filialer af Maltesiske selskaber udenlandske selskaber Hos os får du derfor en individuel rådgivning der munder ud i den mest optimale løsning for dig og din virksomhed. Vi har specialiseret os i at skabe professionelle selskabsløsninger og rådgivning omkring virksomheder både på nationalt og internationalt plan. Vi tilbyder også hjælp ved rekonstruktion af selskaber. Dansk Erhvervs- og Selskabsrådgivning SMBA Forbindelsesvej 8, 2100 København Ø Tlf

11 Annoncetillæg December IP-rettigheder kan ikke undervurderes I alt for mange danske virksomheder er ansvaret for IP-rettighederne forankret det forkerte sted i organisationen, og lider under manglende opmærksomhed Af Michael Fahlgren Virksomhedens intellektuelle rettigheder almindeligvis forkortet IPR bør behandles på linje med virksomhedens core business, og kan i mange tilfælde også anvendes strategisk til at styrke konkurrenceevne, værdi og brand. Det er vigtigt, at IPR forankres i topledelsen, anvendes proaktivt og udbredes i alle relevante dele af hele virksomheden: Fra hjemmeside over specialdesignede skrifttyper og logo til emballage og produktdesign skal der tænkes i varemærkeregistrering og designbeskyttelse, og hvad angår produkternes tilblivelse og udviklingsmæssigt unikke teknologiske løsninger, skal der tænkes i patentbeskyttelse. Og vil man være helt sikker på at få alt med, er det en rigtig god idé at få en kvalificeret, dansk rådgiver med på sidelinjen. Starter man noget nyt op, er det vigtigt at få sikkerhed for, at man overhovedet må bringe de pågældende tjenester eller produkter på markedet. Altså at undersøge, at man ikke BerlingskeIndstik.qxd 06/12/11 13:55 Side 1 krænker tredjemands rettigheder. For har man først udviklet det nye produkt, fået trykt markedsføringsmaterialerne og lavet den nye hjemmeside er det surt at blive bremset, og skulle starte helt forfra blot fordi man glemte at undersøge rettighedssituationen først. Derfor gå i gang i god tid, advarer advokat Susie P. Arnesen, partner i advokatfirmaet Sandel, Løje & Partnere. Tag en tur i helikopteren IP-rettigheder handler i høj grad om en løbende og proaktiv indsats. Alle relevante dele af organisationen bør være opmærksomme på at tænke IPR i det, de foretager sig. IPR er noget, der skal revurderes løbende i forhold til virksomhedens aktiviteter over en bred kam. Tag en tur i helikopteren og få et overblik over de af virksomhedens værdier, der muligvis kan og bør beskyttes. At der er styr på de relevante rettigheder, kan være altafgørende, når krænkelsen indtræder, råder advokat Tanya Meedom, Sandel, Løje & Partnere. [FAKTA] Går du i salgstanker? Hvis virksomheden på et senere tidspunkt skal sælges, er det om at have IP-arbejdet på plads. For mange købere vil som noget af det første spørge efter dokumentation for at den nødvendige beskyttelse, i form af IPR-værktøjskassens forskellige komponenter, er på plads. Desuden kan det øge virksomheden salgsværdi markant. [FAKTA] IP-rettigheder er mange ting. IP-rettigheder kan og bør opfattes som en værktøjskasse, hvorfra man plukker de relevante værktøjer alt efter behov og situation: - Varemærkeregistrering - Designregistrering - Patent/Brugsmodel Sandel, Løje & Wallberg har ændret navn og er flyttet til Parken. Som led i udviklingen af virksomheden, har vi besluttet at skifte byggerodet i Frederiksstaden ud med frisk luft og overblik i Parken. Vi har samtidig ændret navn til Sandel, Løje & Partnere Velkommen i vores nye domicil i Parken, hvor vi fortsat står til rådighed med rådgivning, registrering og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder varemærker, designs, ophavsret og patenter. Sandel, Løje & Partnere er et advokatfirma med speciale i immaterialret. Vi rådgiver og fører retssager om krænkelser af varemærker, design, ophavsrettigheder og patenter i ind- og udland, ligesom vi rådgiver og fører retssager om markedsføringsret, konkurrenceret og internetjura. Gennem vores store internationale netværk bistår vi virksomheder med registrering og beskyttelse af varemærker, design og domænenavne over hele verden. Vi tilbyder også undersøgelser af nye varemærker og domænenavne samt løbende overvågning af rettigheder. Sandel, Løje & Partnere Øster Allé 42, København Ø Tlf Fax Advokater med speciale i immaterialret

12 12 Annoncetillæg December 2011 Der er masser af hjælp at hente Overvejer du at springe ud som selvstændig, eller har du behov for at vokse med din virksomhed, er der masser af hjælp og rådgivning at hente. Af michael fahlgren Der sker rigtigt mange fejl i opstartsfasen, også af rent juridisk karakter. Især hvis virksomheden ønsker høj vækst, og på et eller andet tidspunkt ønsker at tage eksterne ejere ind, ser vi at der sker mange fejl i begyndelsen, fx patenter, der ikke er ordentligt beskyttet. Hvis man er iværksætter med vækstambitioner er der virkelig god grund til at tænke sig meget grundigt om, også hvad angår det juridiske grundlag, fra starten. Der ligger en række oversete faldgruber. Eksempelvis kan det være meget svært at tiltrække udenlandsk kapital, hvis det juridiske grundlag er struktureret forkert. Er ambitionen vækst skal man virkeligt overveje den juridiske infrastruktur meget grundigt. Det skal faktisk være det første man beskæftiger sig med, inden virksomheden startes, og de første væsentlige fejl er begået, råder Anders Hoffmann, der er vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen, som står bag en række af de offentlige vækststøtte ordninger. Krisevirksomheder er overlevere Statistikken taler sit tydelige sprog: virksomheder, der etableres under en finanskrise og kommer godt fra start har en klar tendens til at få succes på længere sigt. Ikke mindst fordi de har indset at kundens behov skal sættes i centrum, og at de er nødt til at møde kunderne der, hvor de er. De får en ekstremt fokuseret start, hvor de virkeligt tager [FAKTA] Accelerace for den elitære iværksætter. Accelerace-programmet er skabt for iværksættervirksomheden, eller den etablerede virksomhed med en ny idé man gerne vil puste liv i. Accelerace vækstprogram er gratis at deltage i. Det består af et 5 måneders udviklingsforløb, hvor man dykker ned i virksomhedens grundlag, identificerer kundegrundlaget og klarlægger hvordan man skaber værdi for dem. Læs meget mere på: symbion.dk/subsites/accelerace/ udgangspunkt i at finde kunder, og får dermed en kundegruppe der kun kan vokse. Det vigtigste er at fokusere på den værdi, man skaber for kunderne, og for hvilken kundetype man skaber mest værdi. Og så fokusere på at udvikle dem. Men i krisetider er fokus på likviditetsstyring også meget vigtigt, for mange banker kan ikke længere finansiere virksomhedernes kassekreditter, forklarer Anders Hoffmann. [FAKTA] Find vej til hjælpen Du kan finde masser af hjælp på blot to hjemmesider: Startvækst: Vækstguiden: Hos Startvækst finder du viden og værktøjer til iværksættere og virksomheder i vækst. Vækstguiden rummer blandt andet en lang række tilbud om finansiering og rådgivning. Stakemann selskabsret i praksis Hos os får du løsningsorienteret rådgivning med fokus på faglighed, tryghed og den personlig relation. Du er altid velkommen til at kontakte os. Stakemann Selskabsret i praksis Kronprinsessegade København K Tlf

13 Annoncetillæg December Planlæg generationsskiftet grundigt Der kan være rigtigt mange overvejelser bag et generationsskifte, og det er vigtigt at planlægge skiftet i god tid måske helt op til fem år, hvis man vil være sikker på at få alle aspekter med. Af michael fahlgren Det bør ikke være hensynet til skatter og afgifter, som driver et generationsskifte men derimod hensynet til virksomhedens fortsatte drift og vækst. Det gælder uanset om man ved generationsskiftet sælger virksomheden til nærmeste familie, en vellidt leder eller medarbejder i virksomheden eller en udefra kommende investor. Generationsskifteproblematikken favner så vidt, at man i alle tilfælde skal finde frem til en konkret løsning, der knytter sig til den bestemte situation man befinder sig i. Og der er særlig grund til at skelne mellem familierelateret overdragelse, eller en ekstern køber hvor end grænsen går, råder advokat Lars Rasmussen fra Kielberg Advokater, Odense og medlem af Advokatrådet. Hensynet til selve virksomheden bør ofte veje tungest Virksomheden er den enhed, som fremadrettet skal skabe indtjening og værdi, og derfor bør hensynet til netop virksomheden ofte prioriteres højere end personlige hensyn. Sættes hensynet til sælger eller køber i højsædet kan resultatet meget vel blive et generationsskifte med ringe udbytte for alle parter. Naturligvis er der også hensyn at tage til finansieringen, og her har finanskrisen givet os en række nye udfordringer. Desuden skal man også overveje de skatte- og afgiftsmæssige forhold, for at gennemføre generationsskiftet optimalt, fastslår Lars Rasmussen. Succession udskyder skatten Ved et generationsskifte har man mulighed for at overdrage virksomheden med succession, hvorved beskatningen udskydes. Opfyldes reglerne for succession kan fx aktierne i virksomheden overdrages til den nye ejer, som påtager sælgers skattebyrde indtil køber overdrager aktierne uden succession. Det kan dels vare længe, dels kan køber senere selv generationsskifte med succession. Dog kan pengetanksreglen (se faktaboks, red.) umuliggøre generationsskifte, fortæller skattespecialist, advokat Søren Aagaard, Advodan Glostrup. Et godt tidspunkt lige nu Ønsker man at gennemføre et generationsskifte til den nærmeste familie kan der være mange gode grunde til at gøre det nu. For jo lavere værdi man kan generationsskifte til, jo mindre bliver både den finansieringsmæssige og i nogle sammenhænge den skattemæssige belastning. Finanskrisen har skabt faldende værdier, og derfor vil aktivernes fremadrettede tilvækst, alt andet lige, gøre det til et godt tidspunkt at generationsskifte nu, mener Lars Rasmussen. [FAKTA] Afstem forventningerne. Et generationsskifte kan være omgærdet af flere mentale og følelsesmæssige aspekter. Især hvis generationsskiftet foregår til en ekstern investor kan sælger være overbevist om at virksomhedens hans eller hendes barn er langt mere værd end nogen køber vil betale. Det er derfor vigtig at afstemme forventningerne mellem køber og sælger. Med det nye lovforslag kan det i resten af december være sidste mulighed for at generationsskifte uden vidtrækkende økonomiske konsekvenser, tilføjer Søren Aagaard. [FAKTA] Den nye Finanslov rummer en række stramninger med hensyn til generationsskifte, som kan gøre det væsentligt dyrere at skifte efter den 1. januar 2012, hvor loven træder i kraft. Lovforslaget ( L 30 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love ) indebærer, at grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier (pengetankreglen) nedsættes fra 75 % til 25 %. Formålet er at få passive kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investeringer, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd. Derudover indebærer lovforslaget en stramning af rentefradragsbegrænsningsreglerne. Det er ikke nødvendigvis altid det rigtige at anvende successionsreglerne i visse tilfælde kan det tillige betale sig at fravælge disse regler og overdrage uden succession men dette skal altid drøftes konkret med rådgiveren, råder Søren Aagaard. STÅR DIN VIRKSOMHED OVER FOR ET GENERATIONS- SKIFTE? Regeringen behandler i øjeblikket et nyt lovforslag, der vil betyde, at nogle virksomheder går glip af muligheden for at bruge de gunstige skatteregler ved overdragelse til næste generation. Hvis de nye regler bliver vedtaget, træder de allerede i kraft den 1. januar Derfor skal du reagere nu for at sikre optimale rammer for dit generationsskifte. Kontakt os for at få hjælp til at afklare, om din virksomhed bliver berørt af de nye regler. ADVODAN ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med i alt 37 kontorer fordelt over hele landet og cirka 515 medarbejdere. Vi rådgiver små og mellemstore virksomheder og private. Vores rådgivning er baseret på specialisering og tager udgangspunkt i kundens behov. et netværk til forskel

14 14 Annoncetillæg December 2011 Hav styr på aftalerne Det er ikke muligt at forudsige samtlige detaljer for fremtidige erhvervsmæssige relationer, men jo bedre man kan beskytte virksomheden med præventive tiltag, des bedre står man rustet den dag en eventuel tvist opstår. Af michael fahlgren Obligationsretten den del af juraen, som regulerer kontrakter, aftaler og andre former for juridisk bindene forhold mellem to eller flere parter er vel nok den del af erhvervsjuraen, som kan give erhvervslivet størst hovedbrud. Og dermed behov for seriøs rådgivning, inden de potentielle konsekvenser bliver uoverskuelige. Når økonomi vejer tungere end relationer Når en erhvervsvirksomhed ønsker at ansætte nye medarbejdere, indgå i nye samarbejder eller etablere forskellige former for økonomiske relationer udarbejdes der som oftest en eller anden form for kontrakt eller samarbejdsaftale. På det tidspunkt kan ingen af parterne sjældent forestille sig den dag komme, hvor man ryger i totterne på hinanden og dermed helt naturligt åbner den indgåede kontrakt eller samarbejdsaftale. Og det er på dette tidspunkt styrken af dette dokument viser sig. Har man fået samtlige aspekter med eller er der uklare punkter, som er åbne for en bredere fortolkning end man havde forestillet sig den gang alt endnu var rosenrødt. Aktuelt er der stor fokus på tvister på grund af finanskrisen. Vi ser rigtigt mange rets- og voldgiftssager, som vi ikke ville se, når der er flere penge i systemet. For så ville parterne løse dem pragmatisk og komme videre, fordi samarbejdsrelationerne i den situation vejer tungere, fortæller Kirstine Rechnagel, advokat og associeret partner i Edvard Nielsen & Partnere. Få hjælp til kontrakten I alt for mange mindre og mellemstore danske virksomheder har man en tendens til at genbruge en gang udfærdigede kontrakter, selv om det nye forhold ikke nødvendigvis er mage til det forhold, som den eksisterende kontrakt regulerer. Og det er faktisk synd at spare den relativt beskedne omkostning, som det koster at få en erfaren advokat med på sidelinjen navnlig hvis det ender i en tvist, hvor man måske taber rigtigt mange penge. Det er meget almindeligt at virksomheden selv udfærdiger en ny kontrakt som man som advokat får til gennemsyn. Men det er en dårlig fremgangsmåde, fordi det er for langt henne i forhandlingsforløbet, hvor parterne har forhandlet det meste på plads. På dette tidspunkt kan man ikke omstrukturere aftalen væsentligt og det kan være vanskeligt at indføje de mere ubehagelige dele, der handler om hvad nu hvis der opstår misligholdelse?. Det bedste råd er derfor at man starter med at gå til advokaten: Få lavet et udkast som man kan arbejde videre med i relation til samarbejdspartneren. På den måde får man en god kontrakt, ikke ved at gøre det omvendt, råder Kirstine Rechnagel. Opgiv ikke det gode samarbejde Når der opstår konflikter mellem samarbejdsparter, kan det have store konsekvenser for samarbejdet og det kan til med være dyrt. Hvor man tidligere ofte anvendte voldgiftsklausuler tager flere og flere advokater i dag afstand fra dette juridiske instrument på grund af den tunge og kostbare arbejdsgang. Vælger man - udenfor de etablerede voldgiftsinstitutter - ikke en institution som domstolene, der har retsplejeloven til at styre processen, står man oftest uden væsentlige procesregler og det er tungt og dyrt. En fortsættelse af samarbejdet kræver, at alle parter er åbne, og det er meget få tvister, som er sorte og hvide. Ingen har glæde af at gennemføre en tvist, hvis man gerne vil samarbejde. En mulighed kan være at løse tvisten i mindelighed gennem forlig via advokater eller måske ved indgriben af et mediationsinstitut eller en mediator. Befinder man sig i en retssag findes der desuden retsmægling, ved en dommer eller en advokat, som er et middel, der tilbydes alle, som ender i retten, forklarer Kirstine Rechnagel. [FAKTA] Når samarbejdspartneren får likviditetsproblemer. Aktuelt fylder tvister, hvor en samarbejdspartners pludseligt opståede insolvens konkurs eller rekonstruktion forholdsvis meget på danske advokaters skriveborde. Også her kan rettidig omhu, gerne i form af seriøs juridisk rådgivning, sikre parternes individuelle stilling og ansvar optimalt. Primært er det vigtigt at handlinger ikke kan omgøres i en konkurs med unødigt tab til følge. Vælg rådgiver med varsomhed Uanset branche er det naturligvis vigtigt at vælge sine rådgivere med omhu, men i forsikringsbranchen skal man nok udvise en smule mere agtpågivenhed end vanligt Af michael fahlgren Mange virksomheder søger rådgivning om forsikringsmæssige forhold hos en forsikringsmægler, og langt de fleste udfører naturligvis også et både seriøst og værdifuldt arbejde, som tilfører deres kunder og klienter stor værdi. Men ligesom der findes sidegadevekselerer findes der også et gråt marked for forsikringsrådgivning, og mange virksomheder er ikke opmærksomme på at de selv står med hele ansvaret for en forsikringsmæglers aktiviteter. Det gælder for øvrigt også for mange andre former for rådgivning, men i tilfældet forsikring kan der være meget på spil, hvis man ikke imod bedrevidende er korrekt forsikret. Mægleren er kundens rådgiver I forsikringsbranchen fungerer forsikringsmæglere dels som rådgivere for kunden, dels som mellemled overfor forsikringsselskaberne. Som oftest underskriver kunderne en fuldmagt, der indebærer at forsikringsmægleren kan agere på kundens vegne overfor forsikringsselskaberne, og på kundens vegne placere, håndtere og eventuelt opsige forsikringer. I virkeligheden kan man sige at mange virksomheder, især de mindre, foretager en form for outsourcing, at man bruger en tredjemand til at handle på ens egne vegne. For mægleren er en fuldmægtig, der har den juridiske beføjelse til at handle på kundens vegne. De valg, som forsikringsmægleren træffer, bærer kunden det juridiske og økonomiske ansvar for. Ifølge lovgivningen er oplysninger afgivet af en forsikringsmægler at betragte som afgivet af kunden selv og det er der sikkert en del, især mindre, virksomheder, som ikke er klar over, forudser Direktør, Commercial Thomas Berg, Gjensidige Forsikring. Kan komme til at hæfte dobbelt De færreste mæglere har en aftale med forsikringsselskabet om at kunne opkræve præmien hos deres kunder og efterfølgende betale forsikringsselskabet. Almindeligvis vil forsikringsmæglerens opgave være at tjekke præmien, og videresende forsikringsselskabets opkrævning til kunden. Under alle forhold, hvor en kunde betaler direkte til en rådgiver for at denne skal videreføre betalingen på kundens vegne, skal man være opmærksom på at man kan komme i den situation at skulle betale samme regning to gange. En forsikringsmægler, en advokat eller en revisor, som eksempelvis opkræver skat, afgifter, gebyrer, præmier eller kontingenter hos en kunde eller klient og går konkurs, eller begår underslæb inden betalingen er videreført, vil i en del tilfælde forårsage dobbeltbetaling hos kunden. Det er ikke skattevæsenet eller forsikringsselskabet, som mister indbetalingen. Den binder kunden stadigvæk for, selv om vedkommende allerede har betalt til rådgiveren. Med mindre man som kunde/mægler har en aftale med forsikringsselskabet om, at betalinger foretaget til mægleren er at regne for indbetalt til forsikringsselskabet. Men det kræver altså en særaftale mellem forsikringsselskabet og forsikringsmægleren, forklarer Thomas Berg afslutningsvis. [FAKTA] Tjek din rådgiver Er man i tvivl om sin rådgiver og det er der i langt de fleste tilfælde slet ingen grund til at være har man flere muligheder for at sikre sig: - Start med at tjekke hvorvidt forsikringsmægleren er registreret på Finanstilsynets hjemmeside (www.ftnet.dk). Selv om dette ikke i sig selv er nogen 100 % garanti giver det et kraftigt fingerpeg om vedkommendes troværdighed. - Hvis rådgiveren opkræver betalinger på vegne af myndigheder eller forsikringsselskaber skal vedkommende have en klientkonto (med behørig sikkerhed), hvorpå klienternes indbetalinger indestår. Klientkontoen kan ikke indgå i boet ved en eventuel konkurs. - Tjek om vedkommende har en forsikring mod underslæb.

15 gjensidige.dk 82% af alle virksomheder synes at forsikring er svært at forstå * * Gjensidige kunde analyse, maj 2011 Gjensidiges assurandører giver dig klar besked om forsikring. Få overblik over din virksomheds forsikringsbehov. Ring nu på eller find din lokale assurandør på gjensidige.dk/erhverv Klar besked om forsikring

16 Spar på finanserne! Din gamle pels er penge værd. Benyt dig af vores indbytnings tilbud hvor du kan bruge din gamle pels som delbetaling på en ny pels, rulam eller pelsforet frakke. Ring for yderligere information. Priseksempel Hunminkjakke mahogany :- Indbytte eks :- Du betaler 9.900:- Gl. Kongevej 124 Frederiksberg C Tlf Hverdag Lørdag Søndag 18/

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Trends og tendenser indenfor penge og IT

Trends og tendenser indenfor penge og IT Fremtidens Bank Trends og tendenser indenfor penge og IT En it-innovativ sektor Fire bud på fremtidens bank High Performance Business Kampen om itmedarbejderne Finanssektoren udvikler løbende nye og spændende

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring

Fremtidens Bank & Forsikring Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Christian Sagild, formand for Forsikring & Pension og adm. direktør i Topdanmark. Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere