Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere i ULK på den nemme måde, nemlig ved, at alle inden for svarfristen meldte tilbage om de betragtede sig som andelshaver eller ej. Bliver det på den langsomme måde. Det har aldrig været bestyrelsens intention, at dette skulle tage så lang tid, vi er blevet rådet til af Dansk Fjernvarme og værkets advokat, at få styr på andelshaverne før en så vigtig afstemning om enten lukning eller investering bliver gennemført. Randers Kommune bakker op om denne beslutning. Der er altid to sider af en sag, og flertallet afgør hvilken vej vi skal gå, angående ULKs fremtid. En så vigtig sag bør træffes på det bedst mulige belyste grundlag, ikke på udokumenterede påstande og beregninger fra andre værker, som intet har med ULK at gøre, andre værker som ikke har undladt at søge den tredje barmarkspulje, en pulje som hvis ansøgt om det ville have givet vores værk anslået 1,5 millioner kroner som ville have nedbragt vores gæld betydeligt og dermed også vores varmeregning, i stedet købte man en ny motor uden at lave det lovpligtige projektforslag og dermed øgede man gælden betydeligt med dobbelt afskrivninger til følge, alle disse faktorer har stor negativ indvirkning på varmeprisen. Til alle Jer der har taget stilling, tusind tak for det. Til Jer der endnu ikke har returneret det omdelte andelsbevis har I følgende muligheder: 1, Hvis I har et gammelt andelsbevis og ikke ønsker at underskrive det nye, skal I for stadig, at kunne stemme på generalforsamlinger, sende en kopi af jeres andelsbevis samt dokumentation for, hvilke dele i vedtægternes paragraf 3.1, som man mener at opfylde. 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet. Vi skal her understrege, at man IKKE selv påtegner sit andelsbevis med yderligere oplysninger end dem der allerede står der. Et andelsbevis er et dokument, som mister sin gyldighed hvis der

2 ændres i det af tredje mand. Vedlæg i stedet en seddel med navn, adresse og det andelshavernummer som I er blevet tildelt. 2, Underskrive og returnerer den omdelte andelsbevis eller returnerer det uden underskrift, hvis man ikke ønsker at være andelshaver. Vores advokat Claus Vogelius fra NJORD Lawfirm og i samarbejde med Erik Hørlyck, har anbefalet os at gøre det på denne måde og give en yderligere svarfrist på 1 måned til dem der endnu ikke har svaret. Dette bevirket selvsagt, at en afstemning udskydes. (Til orientering er NJORD advokatpartnerselskab bla. Ejet af Erik Hørlyck som er forfatter til bogen Dansk andelsret udgave, 2000) De som endnu ikke har returneret et andelsbevis, vil modtage brev fra bestyrelsen med angivelse af den nøjagtige tidsfrist for aflevering. Denne udskydelse er ikke noget vi har planlagt, men det er blevet en nødvendig konsekvens af at 7 tidligere bestyrelsesmedlemmer som gør alt for at modarbejde den bestyrelse som valgte at træde til, da 4/5 dele af den tidligere bestyrelse frivilligt valgte at gå, to af dem i utide. Senere valgte Søren Laursen også at gå midt i en valgperiode. På trods af en anbefaling fra Energistyrelsen om at vente med at træffe en beslutning om værkets fremtid, da der ville komme en afgørelse i slutningen af året, valgte de at sætte en VERDO løsning til afstemning i oktober, i november kom der tilsagn om frit brændselsvalg med ikrafttræden d 1 juli Konklusion: hast værk er lastværk. Varmeregnskab: Vores varmeregnskab slutter pr. 30/6 og de allerfleste har fået penge tilbage. Dette følger de normale procedurer og bliver automatisk modregnet i den første aconto rate for året 2015/2016. Et evt. overskydende beløb overføres direkte til jeres konto. I forbindelse med aflæsning/indberetning af forbruget har vi lavet en opgørelse, der viser hvor meget varme der aftages pr. husstand, når dette ses i forhold til et standard hus. Disse tal viser for 2014/2015 regnskabet, at 35 forbrugere aftager INGEN varme, 5 forbrugere aftager under 25 %, 46 forbrugere aftager mellem 25 % og 50 %, 56 forbrugere aftager mellem 50 % og 75 % og endelig aftager 50 forbrugere mere end 75 %.

3 Vægtet MWh Oversigt (Procent), i forhold til std. Hus. Antal 2014/ MWh 35 Under 25% 5 Mellem 25% og 50% 46 Mellem 50% og 75% 56 Mellem 75% og 100% MWh Under 25% Mellem 25% og 50% Mellem 50% og 75% Mellem 75% og 100% Det vil sige at i alt 142 forbrugere aftager mindre end 75 % af den varmemængde de burde i forhold til størrelsen på deres hus. Derudover kan vi oplyse, at der i varmeåret 14/15 er produceret Mwh på værket og deraf er der aftaget/solgt Mwh ved forbrugerne. Det giver et varmetab på 67 %. Det vil svare til, med en biomasse løsning, at for hver gang forbrugerne bruger varme fra tre halmballer, skal der indkøbes/forbruges 10 stk for at kunne levere den varme. Vi gør opmærksom på at de beregninger som DFP har udarbejdet for os ikke har medregnet prisen for indkøb af jord, hvis en halm løsning vælges. Unit: Historien kort fortalt omkring unit `en, hvis man læser værkets almindelige bestemmelser som blev vedtaget sammen med vedtægterne helt fra værkets start, står der i punkt 4.1 at unit og dennes vedligehold tilhører forbrugerne. Dette er også tilfældet for forbrugerne på alle andre værker i området. Blandt andet Gassum Hvidsten, Langå, VERDO og Mellerup. Så en overdragelse af unit` en til hver enkelt forbruger er blot et tiltag som har været bestemt helt fra værkets start.

4 Lukning af ULK: Der flyver en del tal rundt i byen om hvor meget det vil koste hver forbruger, at betale sin andel af gælden i ULK. Ifølge Randers Kommunes advokat Pernille Aagaard vil en lukning af værket koste hver forbruger anslået kr. Derfor kan vi kun tage kraftig afstand fra de 7`s udtalelser om at det vil koste kr at komme ud af ULK. Pernille Aagaards rapport er udarbejdet i den tid nogle af dem sad i bestyrelsen. Intet referat påviser at de dengang gjorde indsigelser imod advokatens rapport. De udregninger som vi kan henvise til på værkets hjemmeside, Bla rapporten fra Pernille Aagaard og DFP`s udregninger viser et meget lavere beløb. ( DF varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma) De 7`s udokumenterede udtagelser har i skrivende stund været med til at skabe tvivl, om en hushandel i Uggelhuse skal gennemføres eller ej. Vi i bestyrelsen håber, at vores svar til ejendomsmægleren gør, at handlen bliver gennemført. Restancer: Vi har desværre lidt et tab på tvangsauktioner, som vi andre forbrugere skal hæfte for, og værkets udestående er lige nu ,56 kroner. Fordelt over 13 forbrugere. Takstbladet: Bestyrelsen har kunnet sænke den variable pris i kommende varmeregnskabsår. Taksterne kan ses på værkets hjemmeside. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at der er sket en fejl. Vi har på et tidligere tidspunkt oplyst, at målerlejen udgør 500kr. Dette er naturligvis inkl. Moms, men da vi sender de nye opkrævninger ud, får vi indtastet de 500kr som værende uden moms. Dette bliver rettet når årsopgørelser udarbejdes, ved flytning/salg eller ved en evt. takstændring i løbet af året.

5 Bestyrelsen vender tilbage med dato for generalforsamling hvor en principbeslutning om værkets fremtid skal træffes. Vi kan sige, at den endelige beslutning er andelshavernes og bestyrelsen vil forsat arbejde for at belyse begge muligheder værket står overfor, kort sagt vi arbejder for alle. Fortsat god sommer Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere