Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning"

Transkript

1 Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning af ovenstående Indledning Afholdelse af repræsentationsudgifter mv. på Aalborg Universitet bygger på den restriktive praksis og sparsommelighed, som er gældende for institutioner og virksomheder i staten. Udgangspunktet for al repræsentation mv. er, at udgiftsafholdelsen har baggrund i en for AAU relevant anledning eller et for AAU relevant fagligt eller administrativ formål. Der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og formål og de dermed forbundne udgifter. Der skelnes mellem: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser/personaleforplejning 1. Repræsentation Definition: Repræsentationsomkostninger er omkostninger til måltider, restaurationsbesøg, drikkevarer, gaver og opmærksomheder over for eksterne parter, afholdelse af jubilæer samt andre begivenheder udadtil med ekstern deltagelse, som afholdes for at fremme universitetets aktiviteter, og de afholdes over for personer, som ikke er ansat på Universitetet. Studerende er at betragte som ikke-ansat på AAU (dog undtaget ansatte ph.d.-studerende). Repræsentation har dermed karakter af faglig opmærksomhed eller professionel gæstfrihed over for eksterne forbindelser. Alle omkostninger (iht. ovenstående definition) i forbindelse med et repræsentativt arrangement henføres til repræsentation, selvom der er medarbejdere til stede. Fødselsdage skal betragtes som private begivenheder, hvorfor fødselsdagsgaver til eksterne samarbejdspartnere skal holdes på et beskedent plan, f.eks. en boggave, 2-3 flasker vin eller et stykke kunst i form af keramik, glas eller tryk. 1 af 12

2 Kuvertpriser Aalborg Universitet har udarbejdet nogle vejledende takster for kuvertpriser i forbindelse med repræsentationsomkostninger. Der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledningen og de hermed forbundne omkostninger. Taksterne er øvre grænser. Vejledende takster for repræsentationsomkostninger Der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og formål og de dermed forbundne udgifter til repræsentation. Middag inkl. drikkevarer (aften) Vejl. 700 kr. pr. kuvert Arbejdsfrokost inkl. drikkevarer Vejl. 300 kr. pr. kuvert Reception inkl. drikkevarer Vejl. 75 kr. pr. kuvert Gaver, blomster, kranse o.l. MAX. Iht. LL A.B kr. pr. person Møder (kaffe, the, brød, frugt, vand) Vejl. 75 kr. pr. kuvert Vejledende takster er gældende fra dette dokuments ikrafttræden. Drikkevarer kan være vand, øl og vin dog set i forhold til anledning. Indkøb af spiritus er undtagelsesvist. Der må ikke anvendes midler til indkøb af tobaksvarer til brug ved møder eller til repræsentative formål jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2006, pkt Der kan ikke dispenseres fra denne regel. Dispensation Ved særlige lejligheder kan der dispenseres fra AAU s takster. Dispensationen 1 skal gives skriftligt af Universitetsdirektøren, inden aktiviteten gennemføres. I dispensationsansøgningen skal det begrundes, hvorfor taksterne fraviges. Ved afregning skal dispensationen samt ansøgning vedlægges udgiftsbilaget. Dispensationen samt ansøgning kan indscannes og vedhæftes ved E-faktura eller i RUS-systemet (udlægsdel). Dokumentation Faktura/omkostningsbilag (hvoraf dato og ydelsernes art fremgår) påført: Anledning (så vidt muligt bilagt dagsorden/indkaldelse/program) Deltagernes navne Sted og tidspunkt Ved større arrangementer som jubilæer og receptioner kan en invitationsliste eller lignende oversigt over målgruppen for arrangementet vedlægges bilaget. Vedr. E-fakturaer skal dokumentationen skrives eller vedhæftes i en note der tilknyttes fakturaen. Kontering og bogføring Gældende skatte- og momsregler skal overholdes. Side 4-9 i dette dokument indeholder vejledning om kontering og momsafløftning af udgifter til repræsentation og interne ydelser m.v. på Aalborg Universitet. tryk her 1 Dispensation: Efter domspraksis er der fastlagt et loft på repræsentations udgifter på kr. pr. kuvert. Overskridelse vil efter omstændigheden kunne være strafbart jf. blandt andet Brixtoftesagen. 2 af 12

3 2. Interne ydelser/personaleforplejning Definition: Personaleforplejning mv. er omkostninger, der afholdes i tilknytning til personalepleje for AAU s medarbejdere. Det kan være kaffe, kage og frugt til møder, middage afholdt for at forbedre arbejdsklimaet, anden bespisning, interne receptioner, gaver og blomster mv. Studerende er at betragte som ikke-ansat på AAU (dog undtaget ansatte ph.d.-studerende) Fødselsdage betragtes som private begivenheder, hvorfor universitetets midler ikke må anvendes til receptioner eller lignende arrangementer i den anledning uanset deltagerkreds. Kuvertpriser Aalborg Universitet har udarbejdet nogle vejledende takster for kuvertpriser i forbindelse med personaleforplejning. Der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledningen og de hermed forbundne omkostninger. Taksterne er øvre grænser. Vejledende takster for interne ydelser/personaleforplejning Der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og formål og de dermed forbundne udgifter til repræsentation. Middag inkl. drikkevarer (aften) Vejl. 400 kr. pr. kuvert Arbejdsfrokost inkl. drikkevarer Vejl. 150 kr. pr. kuvert Reception inkl. drikkevarer Vejl. 75 kr. pr. kuvert Gaver, blomster, kranse o.l. MAX. Iht. LL A.B kr. pr. person Møder (kaffe, the, brød, frugt, vand) Vejl. 75 kr. pr. kuvert Vejledende takster er gældende fra dette dokuments ikrafttræden. Drikkevarer kan være vand, øl og vin dog set i forhold til anledning. Indkøb af spiritus er undtagelsesvist. Der må ikke anvendes midler til indkøb af tobaksvarer til brug ved møder eller til repræsentative formål jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2006, pkt Der kan ikke dispenseres fra denne regel. Dispensation Ved særlige lejligheder kan der dispenseres fra AAU s takster. Dispensationen 2 skal gives skriftligt af Universitetsdirektøren inden aktiviteten gennemføres. I dispensationsansøgningen skal det begrundes, hvorfor taksterne fraviges. Ved afregning skal dispensationen samt ansøgning vedlægges udgiftsbilaget. Dispensationen samt ansøgning kan indscannes ved E-faktura eller i RUS-systemet (udlægsdel). Dokumentation Faktura/omkostningsbilag (hvoraf dato og ydelsernes art fremgår) påført: Anledning (så vidt muligt bilagt dagsorden/indkaldelse/program) Deltagernes navne Sted og tidspunkt 2 Dispensation: Efter domspraksis er der fastlagt et loft på repræsentations udgifter på kr. pr. kuvert. Overskridelse vil efter omstændigheden kunne være strafbart jf. blandt andet Brixtoftesagen. Dispensation for de forskellige max. takster skal ses forholdsmæssigt hertil. 3 af 12

4 Vedr. E-fakturaer skal dokumentationen skrives eller vedhæftes i en note der tilknyttes fakturaen. Kontering og bogføring Gældende skat og momsregler skal overholdes og i tvivlstilfælde skal ØA s bogholderi kontaktes. Side 5-9 i dette dokument indeholder vejledning om kontering og momsafløftning af udgifter til repræsentation og interne ydelser mv. på Aalborg Universitet. tryk her Gældende fra 23. november af 12

5 3. Vejledning om kontering og momsafløftning af udgifter til repræsentation og interne ydelser mv. på Aalborg Universitet (AAU) Af informations- og momshåndteringsmæssige årsager opdeies kontoplanen (se nedenfor i bilag 1) i 1) Repræsentation a) Repræsentation (normal) b) Repræsentation (fuld momsafløft) og 2) Interne ydelser mv. herunder personale-forplejning a) Interne ydelser (normal) b) Interne ydelser (fuld momsafløft) Hvor 1) repræsentation omfatter aktiviteter/anledninger med deltagelse af personer, som ikke er ansatte på AAU og 1. a. omfatter repræsentationsudgifter med ¼ eller fuld momsafløft og 1.b. omfatter repræsentationsudgifter med fuld (25%) momsafløft. (2) interne ydelser m.v. omfatter aktiviteter/anledninger, hvor kun AAU-ansatte deltager og 2.a. omfatter interne ydelser med 0, ¼ eller fuld momsafløft og 2.b. omfatter interne ydelser med fuld (25%) momsafløft. Der er ingen momsafløft for frugtordninger Mad og drikkevarer indtaget i NOVI kantine eller på anden restaurant vil være omfattet af ¼ momsafløft. Derimod vil mad og drikkevarer leveret til og indtaget på AAU være omfattet af fuld momsafløft AAU kantiners (dog ikke Novi kantinen (Niels Jernes vej, Aalborg)) bespisningsarealer er AAU lokaler. Der er også fuld momsafløft for mad og drikke i midlertidige lejede lokaler, hvis indkøbet sker separat fra en anden end udlejeren af lokalerne. (Det skal dog fremgå af fakturaen hvor maden er leveret) Der er forskellige regelsæt for momsafløftningen, da momsrefusionen enten gives som momsfradrag fra SKAT eller momsrefusion fra FIVU. Momsafløftningen styres automatisk af konteringen. Det er derfor også af denne årsag særdeles vigtigt, at konteringen følger retningslinjerne i det efterfølgende beslutningsdiagram og bilag af 12

6 Skematisk overblik over hvilke artskonti der skal benyttes vedr. repræsentation og interne ydelser/personaleforplejning Er det Mad eller drikkevarer NEJ Er det Gave NEJ JA Medarbejder art Andre art Så find rette konto i kontoplanen JA Er der tale om Repræsentation Er der tale om intern ydelse/ personaleforplejning På Restaurant eller NOVI s kantine Dvs uden for AAU Så ART 1420XX I AAU s lokaler Så ART 1421XX Frugtordning Art Ingen momsfradrag På restaurant eller Novi kantine Har det Social karakter 1430XX Uden for AAU lokaler Ehvervsmæssig eller faglig karakter 1431XX I AAU lokaler I AAU lokaler Så ART 1430xx Restaurant Novi kantine ¼ momsfradrag Så ART Både kaffe, the, vand, brød og mad Fuld momsfradrag Dog ikke frugtordning Uden for AAU lokaler Så ART 1430XX Dog ikke art I AAU Lokaler Så ART 1431XX 6 af 12

7 Bilag 1. Kontoplan for Repræsentation og Interne ydelser mv Repræsentation (Normal) (se side 8) 1421 Repræsentation (Fuld momsafløft) (se side 10) Repræsentation er aktiviteter/anledninger med deltagelse af personer, som ikke er ansatte på AAU 1430 Interne ydelser m.v. (Normal) (se side 11) 1431 Interne ydelser m.v. (Fuld momsafløft) (se side 12) Interne ydelser m.v. omfatter aktiviteter/anledninger, hvor kun AAU-ansatte deltager Moms SKAT Momsfradrag FIVU Momsrefusion B. Repræsentation (normal) Bespisning på restaurant 1/4 X Bespisning i NOVI kantine (Niels Jernes vej, Aalborg) 1/4 X Kaffe, the, vand, brød/kage 25% X Gaver, kranse og lignende 25% X Akademiske begivenheder, åbent hus mv. i lejede lokaler 25% X Akademiske begivenheder, åbent hus mv. på restaurant.e.l. 1/4 X Studenterrelaterede udgifter. i lejede lokaler 25 % X Studenterrelaterede udgifter på restaurant e.l. 1/4 X B. Repræsentation (fuld momsafløft) Bespisning på AAU 25% X Kaffe, the, vand, brød/kage 25% X Reklamegaver under 100 kr. 25% X Akademiske begivenheder, åbent hus m.v 25% X Studenterrelaterede udgifter 25% X B. Interne ydelser mv. (normal) Bespisning på restaurant 1/4 X Bespisning i NOVI kantine (Niels Jernes vej, Aalborg) 1/4 X Bespisning på AAU (Social karakter) kaffe, the, vand, brød/kage, mad 25% X Frugtordninger 0 X X Gaver til medarbejdere 25% X Interne ydelser mv. 25% X B. Interne ydelser m.v. (fuld momsafløft) Kaffe, the, vand, brød/kage 25% X Bespisning på AAU 25% X Interne ydelser mv. 25% X Momsafløft: Der kan være tale om 3 typer momsafløft: 1. 0 afløft: Dvs. at momsen på de 25 % på faktura betales af AAU. Udgiften til moms bogføres på samme konto som øvrige beløb på fakturaen. AAU får ikke denne moms refunderet. 2. ¼ afløft: Dvs. at AAU kun får 25 % (1/4) af momsen (25 %) på fakturaen refunderet. Resten af momsen på fakturaen må betales af AAU. Den ¼ moms bogføres på momskonto % afløft: Dvs. at hele (25 %) momsen på faktura kan løftes af og bogføres på momskonto. AAU får fuld momsafløft 7 af 12

8 På denne side (bilag 2) er konterings- og momsvejledning vedr. anvendelsen af ovenstående artskontoplan for repræsentation og interne ydelser/personaleforplejning Bilag 2 Konterings- og momsvejledning 1420XX Repræsentation (normal) Udgifter (eksterne fakturaer) til fortæring i forbindelse med aktiviteter/anledninger, som afholdes i andre lokaler end AAU s lokaler, med deltagelse af personer som ikke er ansat på AAU, anvendes kontiene 1420xx. Studerende (gælder dog ikke ph.d.-studerende) er at betragte som ikke-ansat, men hvis f.eks. en studerende er ansat som f.eks. studiemedhjælp og den studerende deltager i sin egenskab af studiemedhjælper, så er der tale om en AAU-ansat. De pt. kendte AAU kantiners (dog ikke Novi kantinen (Niels Jernes vej, Aalborg)) bespisningsarealer er AAU lokaler : Bespisning på restaurant: Denne konto anvendes til udgifter til bespisning på restaurant, cafeteria mv. Drikkepenge kan ikke forventes dækket. Moms: Der kan afløftes ¼ moms : Bespisning i NOVI kantine (Niels Jernes vej, Aalborg): Denne konto anvendes til udgifter til bespisning som foregår i Novi s kantine (Niels Jernes vej, Aalborg). Novi s kantine betragtes momsmæssigt ikke som værende en del af AAU. Hvis maden (inkl. drikkevarer) indtages på AAU: se konto Moms: Da Novi kantinen ikke betragtes som en del af AAU (men på linje med en restaurant), afløftes ¼ moms : Kaffe, the, vand, brød/kage: Denne konto anvendes ved, repræsentation, til udgifter til mad og drikke (f.eks. kaffe, the, vand, brød/kage mv.) uanset om varer indkøbes i AAU s kantiner, restaurant eller hos købmand/bager til indtagelse i andre til lejligheden eksterne lejede lokaler som ikke er restaurant eller Novi kantine. Denne konto anvendes når der er eksterne deltagere med, i følgende tilfælde: Sociale arrangementer (personalefester, julefrokoster o. lign.) Markering af medarbejders jubilæum Afskedsreception for en medarbejder Forplejning til studerende Generalforsamling Moms: Der er i denne sammenhæng fuld momsrefusion.(fivu) Hvis kaffe, the mv. indtages på restaurant, cafeteria skal konto anvendes, og hvis det indtages i NOVI kantinen, så anvendes konto : Gaver, kranse mv.: Denne konto anvendes til gaver, kranse, erkendtligheder til personer, som ikke er ansat på AAU. F.eks. som erkendtlighed i forbindelse med foredrag, forelæsninger mv. Der må maksimalt gives gaver på kr Erkendtlighed i forbindelse med foredrag, forelæsning mv. er principielt skattepligtigt når lejlighedsgaver/erkendtligheder gives til personer der ikke er ansat på AAU. Moms: Der er i denne sammenhæng fuld momsrefusion. (FIVU) : Akademiske begivenheder, åben hus mv. i lejede lokaler: Denne konto anvendes til udgifter til bespisning i forbindelse med diverse akademiske begivenheder, åbent hus arrangementer og lignende, som finder sted i andre til lejligheden eksterne lejede lokaler, som ikke er restaurant elle Novi kantine uden for AAU. Moms: Der er i denne sammenhæng fuld momsrefusion (FIVU) : Akademiske begivenheder, åben hus mv på restaurant e.l..: Denne konto anvendes til udgifter til bespisning i forbindelse med diverse akademiske begivenheder, åbent hus arrangementer og lignende og som finder sted på restaurant eller Novi s kantine. Moms: Der kan i denne sammenhæng afløftes ¼ moms. 8 af 12

9 142008: Studenterrelaterede udgifter i lejede lokaler: Denne konto anvendes til udgifter til bespisning ved studenterrelaterede aktiviteter og som finder sted i andre til lejligheden eksterne lejede lokaler, som ikke er restaurant elle Novi kantine uden for AAU. Moms: Der er i denne sammenhæng fuldmomsrefusion (FIVU) Studerende anses ikke som ansatte på AAU. Ved ren bespisning af studerende anvendes konto : Studenterrelaterede udgifter på restaurant e.l. Denne konto anvendes til udgifter til bespisning ved studenterrelaterede aktiviteter og som finder sted på restaurant eller Novi s kantine. Moms: Der kan i denne sammenhæng afløftes ¼ moms. Studerende anses ikke som ansatte på AAU. Ved ren bespisning af studerende anvendes konto af 12

10 1421XX Repræsentation (fuld momsafløft) Udgifter (eksterne fakturaer) til fortæring i forbindelse med aktiviteter/anledninger med deltagelse af personer som ikke er ansat på AAU, anvendes kontiene 1421xx såfremt indtagelsen af mad og drikke foretages i AAU's lokaler. Aktiviteten/anledningen skal være af erhvervsmæssig karakter/fagligt begrundet, som f.eks. Møder med forretningsforbindelser Interne møder med fagligt indhold Interne kurser Receptioner m.v. for Ph.D. er, doktorer, kandidater, elever m.v. (afslutning på et fagligt forløb) Forplejning til projektdeltagere ved interview, forsøg m.v. Bestyrelsesmøder. Studerende (gælder dog ikke Ph.d.-studerende) er at betragte som ikke-ansat, men hvis f.eks. en studerende er ansat som f.eks. studiemedhjælp og den studerende deltager i sin egenskab af studiemedhjælper, så er der tale om en AAU-ansat. De pt. kendte AAU kantiners (dog ikke Novi kantinen (Niels Jernes vej, Aalborg)) bespisningsarealer er AAU lokaler : Bespisning på AAU: Denne konto anvendes til udgifter til bespisning af mad (inkl. drikkevarer) leveret af AAU s kantiner (Inkl. Novi kantinen Niels Jernes vej, Aalborg) eller restaurant, cafeteria eller lignende, men hvor maden indtages på AAU. Moms: Da maden (inkl. drikkevarer) indtages på AAU, kan der afløftes fuld moms : Kaffe, the, vand, brød/kage: Denne konto anvendes til udgifter til kaffe, the, vand, brød/kage uanset om varer indkøbes i AAU s kantiner (Inkl. Novi kantinen Niels Jernes vej, Aalborg) eller hos købmand/bager og som indtages i AAU s lokaler. Hvis kaffe, the m.v. indtages på restaurant, cafeteria skal konto anvendes og hvis det indtages i NOVI kantine så anvendes konto Moms: Da varerne indtages på AAU kan der afløftes fuld moms : Reklamegaver under 100 kr. pr. stk.: Denne konto anvendes til reklameartikler, forsynet med AAU s navn/logo, som gives som gave til personer som ikke er ansat på AAU. Ved gaver over 100 kr. anvendes konto Moms: Der kan afløftes fuld moms : Akademiske begivenheder, åben hus m.v.: Denne konto anvendes til udgifter til bespisning i forbindelse med diverse akademiske begivenheder, åbent hus arrangementer o. lign og som gennemføres i AAU lokaler. Afholdes begivenheden/aktiviteten udenfor AAU s lokaler anvendes konto Moms: Da begivenheden afholdes i AAU s lokaler kan der afløftes fuld moms. (FIVU) : Studenterrelaterede udgifter: Denne konto anvendes til udgifter til bespisning ved studenterrelaterede aktiviteter og aktiviteten gennemføres i AAU s lokaler. Studerende anses ikke som ansatte på AAU. Afholdes aktiviteterne udenfor AAU s lokaler anvendes konto Ved ren bespisning af studerende anvendes konto Moms: Da aktiviteten afholdes i AAU s lokaler kan der afløftes fuld moms. (FIVU) 10 af 12

11 1430XX Interne ydelser mv. (normal) Kontiene 1430XX anvendes til personalerelaterede udgifter i forbindelse med aktiviteter, hvor der kun deltager personer som er ansat på AAU. Den tidligere konto er slettet. Da der ikke fremover ønskes særskilt registrering på ansættelses ophør og jubilæum mv. De pt. kendte AAU kantiners (dog ikke Novi kantinen (Niels Jernes vej, Aalborg)) bespisningsarealer er AAU lokaler : Bespisning på restaurant: Denne konto anvendes til udgifter i forbindelse med bespisning af AAUansatte på restaurant. Moms: Der kan afløftes ¼ moms : Bespisning i NOVI kantine (Niels Jernes vej, Aalborg): Denne konto anvendes til udgifter i forbindelse med bespisning af AAU-ansatte i NOVI s kantine (Niels Jernes vej, Aalborg). Moms: Da NOVI kantinen momsmæssigt betragtes som udenfor AAU, kan der afløftes ¼ moms : Kaffe, the, vand, brød/kage:. Denne konto anvendes til udgifter til kaffe o.s.v som indtages på AAU. Kontoen anvendes ved følgende aktiviteter som ikke har erhvervsmæssig karakter/fagligt begrundet: Kaffe te kakao m.v. som står til rådighed for medarbejdere Sociale arrangementer (personalefester, julefrokoster o. lign.) Markering af medarbejders jubilæum Afskedsreception for en medarbejder Forplejning til studerende Moms: I ovennævnte sociale situationer hvor mad og drikke er leveret til og indtaget på AAU, selvom aktiviteten ikke har erhvervsmæssig karakter/fagligt begrundet, er der fuld momsfradrag. (FIVU) : Frugtordninger:. Denne konto anvendes til diverse frugtordninger. Moms: Da varerne indtages på AAU, kan der ikke afløftes moms : Gaver til medarbejdere: Denne konto bruges til gaver (under kr. 700) til medarbejdere. Der kan dog ikke gives gavekort, idet gavekort ligestilles med kontanter. Der må maksimalt gives gaver på kr. 700 (inkl. moms), ellers bliver gaven skattepligtig indkomst for medarbejder. Moms: Der kan afløftes fuld moms. (FIVU) : Interne ydelser: Denne konto anvendes p.t. til udgiftstyper som ikke er dækket ind af andre artskonto vedr. interne ydelser. Moms: Der kan afløftes fuld moms. (FIVU) 11 af 12

12 1431XX Interne ydelser m.v. (fuld momsafløft) Kontiene 1431XX anvendes til personalerelaterede udgifter i forbindelse med aktiviteter, hvor der kun deltager personer som er ansat på AAU hvor aktiviteten/anledning er af erhvervsmæssig karakter/fagligt begrundet og foregår i AAU lokaler. De pt. kendte AAU kantiners (dog ikke Novi kantinen (Niels Jernes vej, Aalborg)) bespisningsarealer er AAU lokaler : Kaffe, the, vand, brød/kage:. Denne konto anvendes til udgifter til kaffe o.s.v Aktiviteten/anledningen skal være af erhvervsmæssig karakter/fagligt begrundet, som f.eks. Møder med forretningsforbindelser Interne møder med fagligt indhold Interne kurser Receptioner m.v. for Ph.D. er, doktorer, kandidater, elever m.v. (afslutning på et fagligt forløb) Forplejning til projektdeltagere ved interview, forsøg m.v. Bestyrelsesmøder. Moms: da varerne indtages på AAU er der fuld moms afløft : Bespisning på AAU: Denne konto anvendes til udgifter i forbindelse med bespisning af AAUansatte, hvor indtagelsen forgår på AAU. D.v.s. at hvis maden leveres fra NOVI kantinen, anden restaurant i forbindelse med møder, arbejdsfrokoster m.v., men indtages på AAU, så skal denne konto anvendes. Aktiviteten/anledningen skal være af erhvervsmæssig karakter/fagligt begrundet, som f.eks. Interne møder med fagligt indhold Interne kurser Receptioner m.v. for Ph.D. er, doktorer, kandidater, elever m.v. (afslutning på et fagligt forløb) Forplejning til projektdeltagere ved interview, forsøg m.v. Bestyrelsesmøder. Moms: Da bespisningen foregår på AAU er der fuld moms afløft : Interne ydelser: Denne konto anvendes p.t. til udgiftstyper som ikke er dækket ind af andre artskonto vedr. interne ydelser. Moms: der kan blive tale om fuld momsafløft afhængig af hvilken type personalegode der er tale om. 12 af 12

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver.

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver. Adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver Udarbejdet af: for Vestforbrænding I/S Den 31. maj 2017 Ekstern repræsentation

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver Syddansk Universitet Økonomiområdet SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver 0. INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning B. Middage med eksterne deltagere C. Møder D. Receptioner

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Repræsentationsudgifter Skat Tax

Repræsentationsudgifter Skat Tax Repræsentationsudgifter Skat 2017 Tax 2 Repræsentationsudgifter Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det

Læs mere

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

Dette notat indeholder de gældende regler og retningslinjer om udgifter til repræsentation, gaver, receptioner mv.

Dette notat indeholder de gældende regler og retningslinjer om udgifter til repræsentation, gaver, receptioner mv. Økonomiforvaltningen NOTAT 7-12-2007 Sagsnr. 2007-67365 Dokumentnr. 2007-388047 Retningslinier for udgifter til repræsentation, gaver m.v. 1 1. Indledning og anvendelsesområder Sagsbehandler Hans Christian

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 9.1 Registrering af andre eksterne Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 9.1 Registrering af andre eksterne Indholdsfortegnelse Konto 3100: Salgsfremmende Konto

Læs mere

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter - 1 Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Repræsentation kan normalt fratrækkes, dog kun med 25 pct. Men i en dom fra 1. december 2011

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Aalborg Universitet Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Revisionshistorik Revisionsdato

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER AGENDA: Bespisning Restauration Egne lokaler Udland Taleksempler Hotelovernatning DK Udland Taleksempler MOMSBEHANDLING - BESPISNING Begrebet forstås bredt, dvs. dækker

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter 6

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering September 2014 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 - 1 Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 8/5 2013, jf. tidligere TfS 2011, 704 ØL, at en bilforhandlers

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

IT-Universitetets kontoplan og vejledning

IT-Universitetets kontoplan og vejledning IT-Universitetets kontoplan og vejledning Alle fakturaer skal, for at blive betalt, konteres. På grundlag af bogførte fakturaer m.v. kan der trækkes regnskabsrapporter fordelt på udgiftens art og underopdelt

Læs mere

Politik for personalegoder

Politik for personalegoder Politik for personalegoder Politik Syddansk Erhvervsskole ønsker at prioritere det sociale og kollegiale sammenhold, der medvirker til en god trivsel på arbejdspladsen. Derfor tilbydes en bred vifte af

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat

Folketingets Lovsekretariat Folketingets Lovsekretariat MINISTEREN 1. august 2005 Folketinget har med skrivelse af 20. juli 2005 anmodet om min besvarelse af følgende af Jørgen Arbo- Bæhr (EL) stillede spørgsmål nr. S 2636 (2. samling):

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag - 1 Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Kantineordninger 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel:

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel: Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017 Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: STAMOPLYSNINGER: Klassifikation: Uklassificeret Titel: Vejledning om modtagelse af gaver i politiet

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation

Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation Formålet med undersøgelsen om VUC ernes forvaltning af tjenesterejser, repræsentation og kørsel lever op til de gældende love og regler på området

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson.

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson. Hulemøder: Hulemøderne anvendes til almindelig orientering og medlemssamvær. Evaluering af viseaftener. Evt. se videoer fra viseaftnerne. Drøftelse af kommende viseaften. Nye udøvende medlemmer præsenteres.

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

3. Kontor. Repræsentationsudgifter afgrænses af to overordnede kriterier:

3. Kontor. Repræsentationsudgifter afgrænses af to overordnede kriterier: Økonomiforvaltninen 3. Kontor Dato: 19. april 2004 1. Definition af repræsentationsudifter Repræsentationsudifter i Københavns Kommune: Udifter til repræsentation er udifter til repræsentative opaver for

Læs mere

! Årsrapport 2014 1. regnskabsår 1. januar 2014 til 1. januar 2015 1!!!!

! Årsrapport 2014 1. regnskabsår 1. januar 2014 til 1. januar 2015 1!!!! Årsrapport 2014 1. regnskabsår 1. januar 2014 til 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Foreningens oplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Økonomisk årsberetning 2014 4 Indmeldelser 4 Generalforsamling 2014

Læs mere

Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014

Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014 Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014 Økonomichef Morten Palle Christensen 12. august 2014 Dagsorden 1.Seneste tids fokus på midlernes administration har medført 2.Kategorisering

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer

Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer Formål og mål Denne procedure beskriver retningslinjerne for markering af mærkedage mv., samt afholdelse af arrangementer af markedsføringsmæssig

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond BUPL s Rådighedsfond yder, efter ansøgning og i det omfang det er muligt, fortrinsvis støtte kun til medlemmer

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere