FRA HELVEDE TIL PARADIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA HELVEDE TIL PARADIS"

Transkript

1 FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE FINGRE LÆS SIDE KOM MED I CIRKUS LÆS SIDE 16

2 LEDER VI ER ANSVARLIGE AF FLEMMING H. GRØNSUND, REDAKTØR Overenskomstresultatet på hele det offentlige område samt hos de privatansatte i jordbrug og på gartnerierne (GLS-A) er netop blevet vedtaget med et så højt stemmetal, at det må skabe misundelse hos Nordkoreas diktator Kim Jong-Il. Hele 92% af 3F medlemmerne på GLS-A området og næsten 80% på det offentlige område stemte ja til forliget stemte ja I modsætning til valgene i Nordkorea er det ikke snyd eller trusler, der er årsagen til det fine resultat. Årsagen er, at 3F medlemmerne endnu en gang har udvist nøjsomhed og ansvarlighed udfra et oprigtigt ønske om at sikre deres arbejdspladser både nu og i fremtiden. Lønstigningerne i 2015 bliver for både de offentligt og privatansatte omkring 1,5 %. Til sammenligning har det store tyske fagforbund IG Metal i februar forhandlet en lønstigning på 3,4% hjem til deres medlemmer. Fagbevægelsen og dens medlemmer har med vedtagelsen af overenskomstresultaterne givet arbejdsgiverne de bedste vilkår til at skabe ordentlige rammer for at fastholde beskæftigelsen eller i bedste fald vækst med etablering af nye arbejdspladser. NULVÆKST NEJ TAK På det offentlige områder vil meget afhænge af, hvem der vinder folketingsvalget. V-formand Lars Lykke Rasmussen har meddelt, at han vil holde de offentlige udgifter i ro frem til Hvis det sker, vil det uundgåeligt betyde besparelser og afskedigelser i den offentlige sektor og så hjælper det lige fedt, at de ansatte har sagt ja til et magert overenskomstforlig. Lykke Rasmussens indstilling til den offentlige sektor er ideologisk set forståelig, da manden er liberal venstremand, men samfundsøkonomisk er indstillingen dybt uansvarlig, for uden en velfungerende og effektiv offentlig sektor kan intet privat erhvervsliv fungerer optimalt. GAMMEL VIN På GLS-A området har arbejdsgiverforeningen netop skiftet førstemand. Kammerherre hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff trådte tilbage i slutningen af februar og som nyvalgt leder er HR- og IT direktør for Danish Agro Peter Andersen netop tiltrådt. I dette nummer af GRØNT fortæller Peter Andersen om sine visioner som nyvalgt formand. Men der er desværre ikke meget nyt under solen. GLS-A mener fortsat ikke, at det er deres opgave i samarbejde med 3F at sikre, at alle på jordbrugsområdet overholder overenskomstens bestemmelser. Og Peter Andersen ønsker i lighed med sin forgænger at fjerne aftalte goder fra overenskomsterne som bl.a. arbejdsmarkedspensionen og løn under efteruddannelse. Udover at ønskerne er urealistiske på det moderne arbejdsmarked, sender den nyvalgte formand desværre nogle signaler, som ikke er særlige konstruktive og visionære, og det er en skam. For derved mister hele branchen muligvis en historisk chance for i fællesskab at løfte jordbruget ud af det dårlige image om underbetaling og umenneskelige arbejdsvilkår som i årevis har præget erhvervet. 3F medlemmerne har igen i år vedtaget et forlig, som bør og kan sikre, at der skabes flere arbejdspladser i Danmark. Fremtiden vil vise om arbejdsgiverne og politikerne også ønsker denne udvikling. 38. årgang ISSN GRØNT er Danmarks største fag magasin for den grønne branche. Udgiver: GRØNT magasinet for os, der arbejder grønt udgives af Melgaard & Wöhlisfelt I/S på vegne af Det Grønne Repræsentantskab. Adresse: Melgaard & Wöhlisfelt I/S Bollervej 4 Fiskbæk 8831 Løgstrup CVR Redaktion: GRØNT redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F og artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. Ansvarshavende redaktør: Flemming Grønsund 3F Valby Mølle Allé Valby Tlf Redaktionsudvalg: Rita Olsen, 3F Aarhus - Rymarken Thomas Møller, 3F Aarhus - Rymarken Redaktionen består af: Kenneth Wöhlisfelt journalist (Sjælland) T: E: Kristian Melgaard journalist (Jylland) T: E: Indlæg og artikler: Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: Oplag: GRØNT udsendes til 3F afdelinger med kollektivt abonnement, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 1. halvår 2014: Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice Jette Sterndorff-Jessen Oddesundvej Esbjerg N T F Fagforeninger med kollektivt abonnement Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Aarhus Rymarken, 3F Silkeborg, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro og 3F Vest. Layout & tryk: Rosendahls Deadline næste udgivelse: 18. maj

3 OK-2015 MARKANTE JA TIL ALLE AFTALER Muligheden for at stemme elektronisk førte til, at mange flere stemte om overenskomsterne på både det private GLS-A område og det offentlige område. På GLS-A-området vendte hele 92% af 3F medlemmerne tommelfingeren opad til forliget og stemmedeltagelsen var tilmed betragteligt højere end i I 2015 steg stemmeprocenten til 25% mod kun godt 20% i F havde ved dette års afstemning gjort det lettere for tillidsvalgte at foretage elektronisk afstemning direkte på arbejdspladserne og derudover sendte fagforbundet både og sms til medlemmerne med opfordring om at stemme. Det har hjulpet gevaldigt på deltagelsen. Således benyttede to ud af tre muligheden for at stemme elektronisk. FLERE OFFENTLIGE STEMMER Mens kun hver fjerde privatansatte gartner stemte til GLS-A-overenskomsten var næsten halvdelen af de offentligt ansatte aktive i stemmeboksen. Samlet deltog 43% af medlemmerne i afstemningen som derved havde en markant højere stemmeprocent end på GLS-A området. På statens overenskomst stemte hele 77% ja, mens 78% af ansatte på det kommunale område sagde ja. Men bag ved disse tal er der store forskelle. Således stemte mere end 70 % af de 457 stemmeberettigede medlemmer hos 3F Silkeborg, Horsens og Frederiksborg nej til resultatet, mens at der i den modsatte ende var godt 98% enighed om et ja til resultatet hos 3F Sydfyns 204 stemmeberettigede medlemmer. Her er top 10 over de 3F afdelinger, hvor stemmedeltagelsen ved GLS-A-fortliget var højest. Afdelinger med færre end 50 medlemmer på brancheområdet indgår ikke i opgørelsen. Navn Ja Nej Ja i % Nej i % % i alt 3F BJMF ,91 3F Køge Bugt ,13 3F Storebælt ,12 3F Odense GOPS ,76 3F Midtjylland ,33 3F Østfyn ,07 3F Vestlolland ,86 3F Kolding ,69 3F Fr.Værk - Fr.Sund ,85 3F Vojens ,00 GRØNT bringer her top fem10 over de 3F afdelinger hvor stemmedeltagelsen var højest. Afdelinger med færre end 50 medlemmer på brancheområdet indgår ikke i opgørelsen. Her kan man se hvorledes stemmerne fordelte sig på det offentlige område. Overenskomstområder Stemmeberettiget Stemmeberettigede Stemmer i procenter Ja % Nej % Stemme % Staten - Gartnere og landbrugarbejdere mv ,7 26,3 43,8 Landsbykirkegårde ,4 18,6 40,5 Kommunerne, gartnere og specialarbejdere ,9 19,1 43,3 København og Frederiskberg kommuner, faglærte gartnere og øvrige håndværkere ,4 50,6 44,4 43,0 3

4 OK-15 DET KOMMUNALE OMRÅDE PÅ PLADS Som omtalt på side 3 blev overenskomsterne på det offentlige område vedtaget med stort flertal. Her kan du skabe dig et overblik, og hele overenskomsten kan du læse på LØNNEN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Da prisudviklingen i aftaleperioden skønnes at udgøre 4,77 %, betyder det at reallønnen er sikret. De generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen fordeler sig således over de 3 år: Det offentlige område KL Staten Stigning i procent År ,60 0,45 År ,50 0,80 År ,32 2,50 Lokalløn i perioden - 2,10 Stigning i alt 5,42 5,85 Hertil kommer 0,40 % til generel anvendelse ved organisationsforhandlingerne (1.april 2016). Pr. 1. januar 2016 forhøjes alle ATP-satser med 168 kr. årligt. REGULERINGS- ORDNINGEN Der er aftalt en videreførelse af reguleringsordningen, idet reguleringsordningen omlægges til en ny kombineret ordning kaldet Reguleringsordningen og Privatlønsværnet. Reguleringsordningen og privatlønsværnet udmøntes pr. 1. oktober 2015, 1. oktober 2016 og 1. oktober Dog er ordningens udmøntning pr. 1. oktober 2016 suspenderet, såfremt udmøntningen er positiv. OK- OM BØRNENE Faderens nuværende ret til seks ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til syv ugers øremærket forældreorlov med løn. Bestemmelsen omfatter også medmødre samt mandlige adoptanter. Den nuværende ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med fem dage således, at den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. TRYGHEDSPULJEN Tryghedspuljen finansierer f.eks. uddannelsesaktiviteter i forbindelse med afskedigelse. Parterne er enige om, at der i den aktuelle situation fortsat er behov for fokus på tryghed for medarbejdere, der berøres af personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer. 4

5 OK-15 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Til at understøtte indsatsen om psykisk arbejdsmiljø etableres et rejsehold. Lokale ledere og medarbejderrepræsentanter kan i enighed anmode om gratis bistand fra rejseholdet. Rejseholdet tilstræbes etableret ultimo Rejseholdets bistand målrettes behov på arbejdspladserne og kan udføres i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkonsulenter, MED-udvalg mv. Parterne iværksætter desuden en formidlingsindsats om et godt psykisk arbejdsmiljø og gevinsterne herved, fx lavere sygefravær, bedre trivsel, højere produktivitet og større omstillingsevne. UDDANNELSE Der anvendes 20 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede/kort uddannede. Herudover er der aftalt yderligere midler til kompetencefonden 15 FLEKSJOB Den nye fleksjobordning finder anvendelse for personer, der ansættes i fleksjob 1. juni 2015 eller senere. Lønnen fastsættes efter den relevante overenskomst og de fleksjobansatte er omfattet af centralt og lokalt aftalt kvalifikationsløn, funktionsløn, resultatløn, lokalt aftalte forhåndsaftaler samt reglerne om lokal løndannelse. Lønnen beregnes efter en brøk, der tager højde for beskæftigelsesgrad og arbejdsintensitet. VED AFSKEDIGELSE Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. SOCIAL DUMPING Der er mellem parterne enighed om, at kommunen på anmodning fra en i kommunen ansat tillidsrepræsentant skal informere denne om, hvilke overenskomster, lokalaftaler og kutymer kommunen har oplyst skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarer fra vikarbureauer udfører i kommunen. Ved uenighed kan der optages lokale drøftelser, og sagen kan rejses fagretsligt. Parterne vil desuden i perioden drøfte kommunernes erfaringer med anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler. 5

6 OK-15 SÅDAN SER GLS-A-OK UD Som nævnt på side 3 blev GLS-A overenskomsten vedtaget med stort flertal. Overenskomsten gælder for de næste tre år og får betydning for de mere end , der arbejder på det private område indenfor jordbrug, gartneri, planteskole, skovbrug, golfbaner og agroindustrien m.v. Udover de mere økonomiske forhold har parterne indgået en aftale om at modvirke omgåelse af overenskomsten. Aftalen forpligter parterne til at sikre lige vilkår i branchen og forhindre virksomheder, der forringer løn- og ansættelsesvilkår ved brug af underleverandører. Det er en forpligtende aftale, der dog ikke omfatter økonomisk kædeansvar. LØNNEN Set over de tre år, overenskomsten dækker stiger månedslønnen med mere end kroner. Lønnen reguleres hver år pr. 1. marts med følgende beløb: Grundløn i kr. 2,10 2,25 2,40 Særlig opsparing, % 0,3 0,4 0,3 Genetillæg, % 1,5 1,6 1,7 Løn under sygdom m.v. 141, ,50 Elevløn i % 1,9 1,9 1,9 SÆRLIG OPSPARING Den særlige opsparingskonto fordobles fra en til to procent i løbet af de tre år, og vil således udgøre 2% af den ferieberettigede løn i FORÆLDREORLOV Den nye aftale om delt forældreorlov træder i kraft pr. 1. juli 2015 eller senere. Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov. Forældreorloven forhøjes med to uger til 13 uger. Af disse 13 uger har hver forælder ret til at holde fem uger. Holder den ene forælder ikke sine fem uger, bortfalder betalingen. Arbejdsgiver betaler fuld løn, dog max. 149,50 kr. pr. 1. juli VED FYRING Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Det kan lokalt aftales, at den lokale 3F-afdeling kan afholde vejledningssamtaler på virksomhedens adresse ved afskedigelse. Vejledningen/samtalen placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen. SENIORFRIDAGE Medarbejderne kan nu vælge at indgå i en seniorordning, når de fylder 60 år. Tidligere kunne medarbejderne vælge en seniorordning fem år før pension. UDDANNELSE Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får med overenskomsten øgede muligheder for at blive opkvalificeret til faglært niveau og kompetenceafklaret således, at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i virksomheden. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, også mens de er i beskæftigelse, får afklaret, hvilke kompetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. Med forligsmanden Ole Hasselgaard i midten underskriver GLS-Aformand Peter Andersen og formanden for Den Grønne Gruppe, Arne Grevsen, her aftalerne om den nye overenskomst. 6

7 PORTRÆT DE GRØNNE JOBS SKAL BLIVE I DANMARK Den nye formand for GLS-A, Peter Andersen, åbner for at pension eller uddannelse flyttes ud af overenskomsten. I februar 2015 fik Gartneri-, Land-og skovbrugets Arbejdsforening, GLS-A, ny formand for første gang i organisationens historie. Gerner Wolff-Sneedorff, der havde været formand siden GLS-A blev stiftet i 2005, trak sig tilbage midt i valgperioden. Hans afløser blev organisationens næstformand siden 2013, den 37-årige Peter Andersen, og du kan møde ham her til en snak om fremtidens udfordringer. Hvordan ønsker du dig at fremtidens grønne sektor udvikler sig? Den grønne sektor i Danmark vil fortsat være en vigtig del af det danske samfund og dansk erhvervsliv. Det er vigtigt, at vi sørger for, at holde erhvervet inden for Danmarks grænser. Sektoren leverer ikke blot mange tusinde direkte jobåbninger, men er ligeledes vigtig for følgeerhvervene. Sektoren skal fortsat levere arbejdspladser til både den ufaglærte og den højt specialiserede ekspert og samtidig uddanne unge mennesker, så vi også i fremtiden har nogle af verdens bedste landmænd, dyrepassere, gartnere og skovarbejdere. Hvordan skal GLS-A udvikle sig i de kommende år? GLS-A skal fastholde sin position som den toneangivende arbejdsgiverorganisation i den grønne sektor. Vi besidder erfaringen og har den rette ekspertise på alle områder, både inden for det fagretlige system, men også inden for arbejdsmiljø og uddannelsesområdet. Vores medlemmer skal også i fremtiden være trygge ved at den rådgivning GLS-A giver er den bedste rådgivning, man kan få på området. GLS-A skal være de grønne virksomheders førstevalg, når de melder sig ind i en arbejdsgiverforening, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat er konkurrencedygtige i forhold til de øvrige arbejdsgiverforeninger. Dette afspejler sig f.eks. i kontingentsatserne, på vores barseludligningsordning samt feriepengeordning. Din forgænger i formandsstolen mente ikke, at overenskomstsystemet var brugbart på det grønne område. Er du enig i den betragtning? Både min forgænger og jeg respekterer og efterlever de overenskomster, der er indgået på området og de udgør en ramme for arbejdsbetingelserne. Det, jeg kan se som en udfordring, er det faktum, at overenskomsterne i dag om- handler flere og flere elementer ud over løn eksempelvis efteruddannelse, arbejdsmarkedspension, barsel, løn under sygdom med videre. Det er altsammen med til lægge et anseeligt beløb til den faktiske løn. Mange af disse elementer f. eks. pension og uddannelse mener jeg får mere og mere karakter af samfundsopgaver og dermed politikernes, frem for alene de organiserede virksomheders opgave. Det er måske tid til at se på om der er områder, som skal løftes ud af overenskomstsystemet og over i lovgivningen i stedet. BLÅ BOG Peter Andersen, 37 år. Sidder i koncernledelsen for Danish Agro som direktør med ansvaret for koncernens HR og IT funktioner. Danish Agro Koncernen beskæftiger ca medarbejdere og vil i 2015 have en omsætning i niveauet 31 mia. kr. Han har siddet i bestyrelsen i GLS-A siden 2010 og været næstformand siden Derudover sidder han i øjeblikket med i hoved-udvalget for jordbrugets uddannelser. Privat er han gift med Henriette og de har tre børn. Familien bor i Strøby Egede ved Køge på Sjælland. Det er vigtigt at overenskomstsystemet ikke bliver for indskrænkende. Til syvende og sidst er det arbejdsgiverne, der skaber arbejdspladserne og praktikpladserne til 3F s medlemmer. Hvad er din holdning til de mange uorganiserede virksomheder, der benytter underbetalt, udenlandske ansatte? Jeg har ikke nogen holdning til virksomheder, der ikke er medlemmer af GLS-A. Jeg kan have en holdning til, at de selvfølgelig skal følge gældende lovgivning, men det er fagbevægelsens opgave at kræve overenskomst. 7

8 ARBEJDSMILJØ PÅBUD BRØD PERMAFROSTEN Efter halvandet år med polarkulde og permafrost blæser forårets lune vinde igen over Samsøs smukke kirker IKKE FORLÆNGET Kontrakten mellem Samsø Pastorat og Anders Christensen om at lede arbejdet på Samsøs kirkegårde løber frem til udgangen af Men det står allerede nu klart, at han ikke får forlænget sin kontrakt. Det oplyser flere uafhængige kilder til Magasinet GRØNT. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anders Christensen. Tre påbud fra Arbejdstilsynet var den isbryder, der skulle til for at slå hul i det tykke lag is, der havde lagt sig over samarbejdet mellem ansatte og ledelse på de fem kirkegårde på Samsø. Siden Samsø Pastorat blev skabt som en fusion af de fem sogne på Kattegat-øen 1. juni 2014 har samarbejdet mellem den nye kirkegårdsleder og de ansatte gravere og gravermedhjælpere været mildest ikke eksisterende. Det endte da også med, at Arbejdstilsynet gik ind i sagen, og i januar 2015 udstedte hele tre påbud. Og det har hjulpet på klimaet, vurderer Hans Schmidt, der som formand for 3F på Samsø har bistået de ansatte på kirkegårdene med at gennemføre sagen. -Vi oplever nu, at menighedsrådet har forstået, at det var alvorligt ment, da vore medlemmer sidste efterår klagede over den måde, den nye kirkegårdsleder opførte sig på. BARSKE TIDER Inden de fem sogne blev lagt sammen til et, var der ti gravermedhjælpere tilknyttet de fem kirker, og de kunne i vidt omfang tilrettelægge arbejdet selv. Men det nye menighedsråd ville stramme op og skære ned og man ansatte så en leder fra fastlandet som kirkegårdsleder. Anders Christensen hedder han, og han fik fire år til at rette op på tingene. Anders Christensen er desuden leder af Brabrand Kirkegård ved Aarhus, og passer jobbet på Samsø to dage om ugen. Og så skete der ting og sager. Med et slag blev gamle kotymer og metoder lagt i graven, og nye vilkår blev indført. PSYKISK TERROR Rækken af nye tiltag er næsten endeløs, men på intet tidspunkt blev medarbejderne inddraget i processen. Således skriver Arbejdstilsynet i den 107 sider lange rapport om forholdene: Det var nu tidligere arbejdsmiljørepræsentant Anders Chr. Jensen, der skabte opmærksomhed om de dårlige arbejdsforhold. DYRE PAUSER Da Anders Christensen tiltrådte som kirkegårdsleder var noget af det første, han gjorde, at fjerne gravermedhjælpernes pauser. Men det blev dyrt for kirkekassen. For man kan ikke bare fjerne pauser. Der er tale om en kotyme, der skal opsiges, men det ville hverken leder eller arbejdsgiver forholde sig til trods flere henvendelser fra 3F. -Til sidst måtte jeg sende et krav med påstand om efterbetaling. Vort krav blev via 3F sendt til Kirkeministeriet, og menighedsrådet fik klar besked på at rette ind og betale. Kravet lød på kroner, som nu kan udbetales til fire nuværende gravermedhjælpere og en tidligere. 8

9 ARBEJDSMILJØ De ansatte har oplyst følgende grunde til det dårlige klima og her nævnes der topstyring uden høring og indflydelse. Der anvendes fra kirkegårdsleder et nedladende og uforskammet sprogbrug og der bruges ord som psykisk terror. Der anvendes en aggressiv facon og der tales dårligt om andre og der gives eksempler på konkrete fyringstrusler i andres påhør. Der gives udtryk for at man er bange for kirkegårdslederen og at der er mere kritik end ros, som om det aldrig bliver godt nok. NYE VINDE Efter Arbejdstilsynets tre påbud i januar 2015 er der kommet andre boller på suppen i menighedsrådets håndtering af sagerne. Vi har nu en oplevelse af, at menighedsrådet har indset, at kirkegårdslederen malede et skønmaleri, når han aflagde rapport til rådet, fortæller Hans Schmidt, og han fortsætter: Efter vinterfyringerne har både kirkegårdsledelsen og menighedsrådet gjort meget for at ændre på forholdene. Jeg kan bl.a. nævne, at der nu er indført månedlige medarbejdermøder, at der i maj skal vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant og at der er indført MUS-samtaler med referat igen. Man har også fået fornyet aftalen om, at gravermedhjælperne selv kan tilrettelægge deres arbejdstid, så de kan gå tidligere om fredagen. Hans Schmidt nævner som et sidste tegn på det gryende forår, at Anders Christensen har inviteret sine medarbejdere fra Brabrand Kirkegård til Samsø, hvor de over lidt grill-mad kan mødes med kollegerne på Samsø. Hans Schmidt slutter således: Jeg vil godt på nuværende tidspunkt konkludere, at vi er kommet fra Helvede til Himlen næsten da. Om man kommer i Paradis på Samsø vil vise sig om få måneder. Fristen for at rette op på det psykiske arbejdsmiljø er sat til 15. juni, og senest 15. august skal der være udarbejdet arbejdspladsvurderinger og valgt ny arbejdsmiljørepræsentant. Hans Schmidt, 3F-Samsø er tilfreds med resultaterne af et solidt fagligt stykke arbejde. BRUG EN TRILLEBØR Hvor man før ikke skulle ødelægge sig selv, hvis en maskine kunne klare opgaven, og have maskiner på de enkelte kirkegårde. Dette er nu ændret, så kun to gravere må bruge maskinerne, som køres rundt fra Tranebjerg. Det nævnes, at det er hårdt at køre jord og perlesten i perlegrus, især hvis der er en stigning, som f.eks. på kirkegården i Koldby. Før havde man en havetraktor med vogn og nu er der indkøbt ældre materiel og hvor man før brugte jobrotation, så er der dikteret en arbejdsgang, hvor man belastes af ensformigt arbejde hele dagen, som f.eks. ved at lægge på knæ hele dagen til grandækning. Disse citater stammer fra Arbejdstilsynet rapport om arbejdsforholdene på Samsø. Under et kontrolbesøg konstaterede Arbejdstilsynet, at gravermedhjælperne ofte kunne bruge 4/5 af arbejdstiden med at dække med gran uden rotation. 9

10 UDDANNELSE Stine Egede Nielsen og Kasper Søgaard er nybagte have-og parkingeniører, og ses her i den skaterpark, de har været med til at planlægge. Foto: Michael Schlosser SLUT MED FROSNE FINGRE Flere anlægsgartnere har fået øjnene op for uddannelsen som have- og parkingeniør. Både undervisere og studerende er begejstrede for kombinationen af de to uddannelser. Anlægsgartnerne er interesserede studerende, der kan sætte undervisningen ind i den faglige ramme, de har med fra deres tidligere uddannelse. Det gavner både dem selv og deres medstuderende, og det udfordrer os undervisere positivt. Sådan siger Anne Mette Dahl Jensen, der underviser andet års-studerende på haveog parkingeniøruddannelsen på Skovskolen i Nødebo. Uddannelsen som have- og parkingeniør er en forholdsvis ny mulighed for sporskifte for anlægsgartnere. De første dimittender blev sendt ud i verden i sommeren I løbet af den fireårige uddannelse har de fået indgående kendskab til bl.a. plantekendskab, parkdrift og klimatilpasning i kombination med ledelse og økonomi. En fagkombination, som erhvervet har efterspurgt siden midten af 90 erne. VIL UDVIKLE LEDEREVNERNE Det var også den fagkombination, der tiltalte 27-årige Stine Egede Nielsen, da hun for tre år siden blev færdig med sin anlægsgartneruddannelse. Hun gik direkte til det nye studie. -Jeg var glad for at arbejde som anlægsgartner, og jeg er meget glad for faget i det hele taget. Under min uddannelse gjorde det dog indtryk på mig, at min mester havde ødelagt ryggen, og han var ikke en gang fyldt 50 år. Det havde jeg ikke lyst til skulle ske for mig. Samtidig havde jeg lyst til at udvikle mig på det ledelsesmæssige område, så det gav god mening at se i retning af have- og parkingeniøruddannelsen, som typisk fører til en mellemlederstilling. Og jeg kunne lige så godt gå i gang med det samme; jeg var jo vant til lav indkomst i forvejen. EKSTRA INDSATS 33-årige Kasper Søgaard har også taget springet fra anlægsgartner til have- og parkingeniørstuderende. Efter at have arbejdet i flere mindre anlægsgartnerfirmaer fik han lyst til luftforandring, især for at få flere faglige udfordringer. Og det skulle vise sig, at det gav god mening i forhold til det, han kom med. Efter mange år med praktisk arbejde var jeg spændt på, om jeg overhovedet kunne finde ud af at studere. Jeg havde jo næsten glemt, hvordan det var at gå i skole. Det med at skrive større opgaver og ikke mindst at bruge computeren til det var nyt for mig. 10

11 UDDANNELSE HAVE- OG PARKINGENIØRUDDANNELSEN Uddannelsen som have- og parkingeniør udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Undervisningen foregår primært på Skovskolen i Nordsjælland. Desuden har uddannelsen to praktikperioder og afsluttes med et bachelorprojekt. Som anlægsgartner kan man søge ind via kvote 2 inden 15. marts Ud over at være faglært anlægsgartner skal man have fire fag på HF/gymnasieniveau: Dansk A, Matematik B, Engelsk C samt enten Biologi eller Kemi på B-niveau. Disse fag kan tages på aftenskole eller som HF enkeltfag. Se mere om suppleringsfag på eksempelvis Med en fuld studentereksamen kan anlægsgartnere også søge ind via kvote 1, senest 5. juli Se mere om uddannelsen på Det viste det sig dog hurtigt, at jeg havde flere fordele i mange af fagene, fx plantekendskab, parkdrift og den praktiske del af projektering. Det har givet ekstra overskud til de fag, som har været nye for mig, fx jura, ledelse & organisation og IT. Det krævede en ekstra indsats i starten at komme på niveau med dem, der kom lige fra gymnasiet. Men når det lykkes og det gjorde det! er det en stor tilfredsstillelse, siger Kasper. FÅR DIALOGEN I GANG De studerende med anlægsgartnerbaggrund kan i sagens natur nemt sætte sig ind i, hvad de skal bruge den viden til, vi forsøger at give dem. Det smitter positivt af på deres medstuderende og sætter dialogen i gang. Samtidig er de meget engagerede, når vi har undervisere udefra eller er på ekskursion. De ved jo, hvordan arbejdslivet er ude i virkeligheden og kan derfor nemt forholde sig til det, de ser og hører. På den måde er de medvirkende til, at vi på uddannelsen har et tæt og godt forhold til erhvervet, siger underviser Anne Mette Dahl Jensen. FROSNE FINGRE Ud over at have flere fordele i selve undervisningen forventer både Kasper Søgaard og Stine Egede Nielsen, at deres anlægsgartnerbaggrund kommer dem til gode, når de er færdiguddannede. Vi har jo selv siddet i en skurvogn, og har prøvet at skulle følge tegninger og vi ved, hvad der kan genere dem, der skal arbejde efter dem. Vi kender arbejdsforholdene og selv har prøvet at have frosne fingre under vinterarbejdet, slutter Stine Egede Nielsen og Kasper Søgaard. Hurtigere og mere sikkert Passer til enhver hækklipper Ergonomisk fornuftig arbejdsstilling Aflaster arme, skuldre og ryg Med FlexLiften bliver hækklipningen til en fornøjelse. Det smarte ergo nomiske ophæng reducerer hækklipperens vægt til kun ca. 1,5 kg og mindsker dermed belastningen af ryg, skuldre og arme til et minimum. Scan og se video Let og ergonomisk hækklipning! Nul besvær! Reducerer vægten med hele 80% 1.756, ,- Hvidemøllevej Randers NV Tlf

12 FAGLIGT NYT AFVISER MILLIONKRAV 3F Odense GOPS kræver 3,3 millioner kroner fra det fynske gartneri Markhaven i efterbetaling af løn og for brud på overenskomsten. Markhaven har siden 2012 hyret folk via firmaet Dubravo, som i højsæsonen har leveret omkring 30 personer, der ikke har fået løn efter overenskomsten. Hos 3F Odense GOPS siger formand Charlotte Vincentz Petersen: Folk kan ikke leve et anstændigt liv med familie og fritid i Danmark, når de tjener så ringe en løn for så meget arbejde. Uanset hvad arbejdsgivere kalder den form for ansættelse, skal det ikke være muligt at underbyde lønmodtagernes rettigheder i den grad. Vi stopper ikke med at forfølge kravene, og vores mission er helt klart at få stoppet alle former for løndumping. Gartneriet Markhaven og arbejdsgiverforeningen GLS-A har afvist 3F s krav på 3,3 millioner kroner. Det er sket med henvisning til, at der er tale om entreprisearbejde, der falder uden for overenskomsten. Dubravos advokat, Søren Aagaard fra Advodan, har meddelt 3F-afdelingen, at Dubravo ikke vil efterbetale ifølge 3F s krav, fordi hans klient hverken aftaleretligt eller på andet grundlag er forpligtiget til at følge en overenskomst. Kilde: Fagbladet VRED ARBEJDSGIVER MÅ AF MED Anne var glad den sommerdag i juni 2012, hvor hun begyndte som landbrugselev hos en gårdejer ved Faxe, men glæden blev med tiden vendt til en sund skepsis. Det er ikke et sted, jeg vender tilbage til, siger Anne i dag. Hun ser tilbage på de to år med blandede følelser, fordi gårdejeren var meget udadvendt reagerende, som det vist hedder, når man har svært ved at styre sit temperament. Noget der blandt andet medførte skideballer i flæng og hyppig udskiftning af medarbejdere. Gårdejeren havde også lidt svært ved at læse uddannelsesafta- Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str lens bestemmelser om bl.a. arbejdstid, så samarbejdet endte 17 dage før aftalens udløb med en sygemelding fra Anne i juni Gårdejerens reaktion var, at han stoppede med at udbetale løn. Anne henvendte sig derfor i 3F Midt & Østsjælland og herfra endte sagen i det såkaldte Tvistighedsnævn, som tilkendte Anne kr. Dels havde hun ikke modtaget hverken overtidsbetaling eller løn for de timer, hun havde arbejdet udover de 37 timer, som var fastlagt som normal arbejdstid om ugen. Hun havde heller ikke fået weekendtillæg. Heller ikke fritvalgskontoen på en procent af den udbetalte løn var indbetalt. Gårdejeren havde også i et par måneder trukket for meget i lønnen for kost, ligesom han ikke havde udbetalt det fulde beløb i kørselsgodtgørelse, når Anne var på skole. Dansk Skovkontor A/S. Tlf

13 FAGLIGT NYT HVIS DU BLIVER SYG, ER DU FYRET En anlægsgartnerelev, som var under uddannelse hos en mindre anlægsgartnervirksomhed i Stenløse på Sjælland, fik en advarsel af arbejdsgiveren på grund af for meget sygdom. I advarslen skrev arbejdsgiveren efter en gennemgang af dit sygefravær må vi konstatere at det ligger væsentligt højere end det acceptable. Vi forventer en mærkbar nedgang. I modsat fald vil vi tage din stilling op til overvejelse. Nogle uger efter advarslen blev eleven syg igen og herefter ophævede arbejdsgiveren uddannelsesaftalen. Under ansættelsen havde eleven også modtaget en påtale for at komme for sent. Eleven kontaktede sin 3F afdeling, som protesterede over ophævelsen, som de ikke fandt rimelig. Ved en gennemgang af elevens ansættelsesforhold blev der tillige fundet uregelmæssigheder ved afregning af overtid og gartnereleven havde ikke modtaget det særlige ferietillæg på 2,3 %. På et efterfølgende forligsmøde måtte virksomheden acceptere, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var lovlig, da man som udgangspunkt ikke kan fyre en elev på grund af sygdom, særligt når arbejdsgiver ikke havde indhentet oplysninger om årsagen til sygdommen. Sagen blev løst med en godtgørelse til gartnereleven på kr. STRESS GAV DÅRLIG HUKOMMELSE En anlægsgartnerlev under voksenuddannelsen var ansat hos en anlægsgartner i Hvidovre. Eleven havde over en længere periode følt at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen var belastet og havde medført, at eleven følte sig meget presset på arbejdspladsen. Det dårlige arbejdsmiljø medførte at eleven fik vanskeligt ved at huske og derved blev arbejdspresset fra arbejdsgiveren endnu større. Arbejdsgiveren mente ikke, han havde mulighed for at ændre på forholdene og ophævede uddannelsesaftalen. Eleven kontaktede derfor sin 3F fagforening, som protesterede over ophævelsen. 3F mente ikke ophævelsen var rimelig da årsagen til problemet ikke var begrundet i elevens forhold, men skyldtes arbejdsgiveren. Ved et efterfølgende forligsmøde blev der opnået enighed om en godtgørelse til eleven på kr. Scan QR-koden og læs om vores uddannelser og AMU-kurser... Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Roskilde Tekniske Skole 13

14 ARBEJDSMILJØ PRAKTIKANTER ER OGSÅ DÆKKET Erhvervsskolen Hansenberg i Kolding forsøgte at smutte fra ansvaret for en arbejdsulykke på skolen, men den gik ikke. En dyrepasserelev, der var i virksomhedspraktik på erhvervsskolen Hansenberg kom alvorligt til skade, da hun fik en 600 kilo tung halmballe ned over det ene ben. Skolen mente ikke, at den havde ansvaret for ulykken, da kvinden ikke var ansat af skolen, men den går ikke, siger både Retten i Kolding og Vestre Landsret. Landsretten fastsatte erstatningen for mén efter ulykken til kroner, som skolen skal betale. Kvinden havde gennemgået grundforløbet på Hansenberg, og skulle på hovedforløbet som dyrepasser-elev. Mens hun ventede på det, blev hun af Kolding kommunes Jobcenter sendt i virksomhedspraktik på Hansenberg. Hun passede kalve på Hansenbergs gård, og skulle på ulykkesdagen hjælpe til med at lave en ny indhegning til kalvene på gårdspladsen. Forinden havde hun drøftet med gårdens driftsleder, hvordan indhegningen kunne laves, og man blev enige om at lægge nogle EUR-paller på jorden, og så sætte bigballer ovenpå. KØRTE MINILÆSSER En ung mand, der var i skolepraktik, hentede en halmballe med en teleskoplæsser og kørte hen til de tre EUR-paller, den skulle stå på. Den kvindelige dyrepasserelev stod foran teleskoplæsseren, og da hun så, at pallerne lå skævt bad hun føreren hæve ballen op, mens hun med foden rettede pallerne til. Pludselig gled den 600 kilo tunge halmballe ned fra teleskoplæsserens gafler. Den ramte kvinden i brystet og derefter ned på benet. Det gjorde meget ondt, og hun blev siden opereret i knæet tre gange. AFVISTE KRAV Hun gik til 3F i Kolding, der krævede erstatning af Hansenberg. Fagforeningen mente ikke, at arbejdet var udført på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Hansenberg afviste kravet med den begrundelse, at kvinden ikke var ansat af skolen og heller ikke var elev på skolen. Hun var sendt til skolen af Jobcentret, og skolen havde derfor ikke ansvaret for hende, mente Hansenbergs advokat. Han tilføjede, at kvinden selv havde været skyld i ulykken, fordi hun stak foden ind under ballen. INGEN INSTRUKTION Men hverken Retten i Kolding eller Vestre Landsret køber skolens forklaring. _ Kørslen blev udført af en ung med kun to måneders praktik, og selvom han havde fået instruktion, havde Hansenberg en særligt skærpet forpligtelse til at tilrettelægge arbejdets udførelse, og at skolens faste folk burde have overvåget arbejdet personligt, siger retterne. At kvinden så sætter foden ind under en hængende halmballe må tilskrives et øjebliks ubetænksomhed på grund af hendes manglende erfaring og instruktion, og derfor skal erstatningen ikke nedsættes som følge af egen skyld, hedder det i domstolenes afgørelse. Erstatningen udregnes til kroner i tabt arbejdsfortjeneste, da hun fik et arbejdstillæg oveni starthjælpen fra det offentlige. Dertil kommer en godtgørelse for svie og smerte på 175 kr. pr. dag i 296 dage. I alt kroner. Endelig skal Hansenberg betale sagens omkostninger for begge retter med kroner. 14

15 AKTUELT AGENT FINDER PRAKTIKPLADSER Der er rift om praktikpladserne til elever på landets erhvervsskoler. Derfor tager Jordbrugets UddannelsesCenter Århus nu et nyt våben i brug for at sikre de unge den plads i de grønne erhverv, de skal have for at gennemføre uddannelsen. 31-årige Michael Sejer er blevet ansat som praktikpladskonsulent ved praktikcentret på JU Århus. Vi tror på, at det gode match i praktikpladssøgningen er afgørende for både mester og elev. Begge parter skal kunne se potentialet i hinanden, før de kaster sig ud i en længerevarende praktikaftale, og det er én af de ting, vores nye medarbejder skal være med til at sætte fokus på, forklarer uddannelseschef på JU, Peter L. Moesgaard. Lige nu løser vi problemstillingen med mangel på praktikpladser ved at ansætte vores elever midlertidigt her på skolen, men det er klart, at det allerbedste for fremtidens faglærte og for erhvervslivet er, at de gør deres erfaringer ude i en virksomhed, siger Peter L. Moesgaard. Michael Sejer kommer fra en sælgerstilling på et stort, østjysk havecenter og er uddannet planteskolegartner fra Jordbrugets UddannelsesCenter Århus i Michael Sejer er landets første grønne praktikagent ANTIBIOTIKA SKAL BEGRÆNSES Regeringen har indgået aftale med Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om ambitiøs handlingsplan der skal bekæmpe husdyr MRSA. Den fire-årige handlingsplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra den ekspertgruppe, der blev nedsat i efteråret. Der iværksættes initiativer på følgende områder: Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde Reduktion af smitte i de enkelte besætninger Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-mrsa Styrket forskning i smitteveje for husdyr-mrsa. International indsats -herunder pres for at fremme EU antibiotikastrategi Handlingsplanen kritiseres af landbruget for at være for restriktiv og ambitiøs, mens andre kritiserer den for at være for vattet. Du kan læse hele handlingsplanen på under menupunktet MRSA. 15

16 DU KAN MISTE GRØNT Hvis du er en af de ca F-ere, der har fravalgt at modtage Fagbladet, risikerer du fremover også at miste Magasinet GRØNT. Repræsentantskabet har besluttet, at de medlemmer, der ikke modtager Fagbladet, heller ikke fremover vil modtage GRØNT. Fra nytår begyndte vi at distribuere GRØNT sammen med Fagbladet. Det sparer rigtigt mange penge. Men de 700 abonnenter, der af mange forskellige årsager har valgt ikke at få Fagbladet, skal have GRØNT tilsendt med posten. Og det koster næsten lige så meget at sende de 700 blade, som det koster at distribuere de øvrige godt blade med Fagbladet, og dermed koster det mere at sende bladet end du betaler for baldet. Du kan beholde GRØNT ved at tilmelde dig Fagbladet på din medlemsside. DENGRONNEPORTAL.DK BLOKADERAMTE VIRKSOMHEDER 3F har varslet og iværksat strejke og blokade mod følgende virksomheder på det grønne område. 3F medlemmer må ikke påtage sig arbejde eller udføre service for virksomhederne. Blokadelisten vil løbene blive opdateret i magasinet og på hjemmesiden, dengronneportal.dk Siden sidst har vikarbureauerne Baltic Workforce og Admin ApS erklæret sig konkurs, men blokaden opretholdes indtil konkursdekretet er afsagt: Blokane omfatter følgende vikarbureauer: AndreasAgro Aps, Arbejdsudleje, Vikar Experten, E-Work ApS, Baltic Workforce, Admin ApS. Desuden omfatter blokadevarslet disse firmaer: MT Ejendomsservice, Valby og Skandinavisk Landskabs Pleje (SLP), Fredericia. Hvis du ser at en af ovennævnte blokaderamte virksomheder udfører opgaver for en virksomhed eller offentlig institution, bedes du kontakte Flemming H. Grønsund på tlf / LÆSERKONKURRENCE Vind billetter til CIRKUS ARENA Sammen med Cirkus Arena sætter vi cirkusbilletter, popcorn og et program på spil. Er det dig, der skal i cirkus med familien? I anledning af Cirkus Arenas 60-års jubilæum har Benny Berdino overladt cirkusmanegen til Signe Lindkvist og Uffe Holm. De to har sammensat en forestilling, der byder på uforudsigelighed, vildskab og gode grin. Der vil traditionen tro være mulighed for at opleve masser af dyr både elefanter, hunde og heste og farlige stunts. Motorcykelartisterne DIORIO TRUPPE byder på et legendarisk motorcykelnummer, hvor de som en bisværm suser rundt i metalkuplen Globe of Death. I år vil hele syv motorcykler køre samtidigt med livet som indsats og døden som modstander. I cirkusmanegen kan man derudover møde en vaskeægte kanonkonge, opleve tryllenumre, man umuligt kan gennemskue, følge smidige akrobater i deres elegante luftkunster, beundre yndige cirkusprinsesser og så selvfølgelig lade sig underholde af Uffe og Signe, der styrer slagets gang i et hæsblæsende tempo. Du kan deltage i konkurrencen på vores hjemmeside, dengronneportal.dk. Gå ind under fanen Medlemstilbud så bliver det måske dig, som skal i cirkus. dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE GARTNERIARBEJDERE LANDARBEJDERE GREENKEEPERE AGRO-INDUSTRIEN DYREASSISTENTER MASKINFØRER PLANTESKOLEGARTNERE SERVICEGARTNERE SKOVARBEJDERE VÆKSTHUSGARTNERE KIRKEGÅRDSANSATTE GRØNNE GÅRDMÆND JORDBRUGSTEKNOLOGER

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER NOVEMBER 2013 NR. 6 GRØNT 752 KURSER Magasinet for os, der arbejder grønt 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives 06 Odenses alternative udlicitering 10 Arbejdsgiver om tillidsfolk: De er

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13 Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4 Det er stadig fyringsgrund at blive gravid se side 12-13 Overenskomstkravet, er højere løn, s. 4-7 De store gartnerier har stigende overskud,

Læs mere

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 31. årgang September/oktober 2006 Nr. 3 Den Grønne Landsbrancheklub Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 Lærling fik 50.000 kroner efterbetalt, side 8 Ny lønstatistik for gartnere, side 16-17 Ny lønstatistik

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 2 2 0 1 2 METAL MAGASINET Vind billetter til fodbold og speedway TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN JOBCENTER: SKUFFEJERN BEDRE END SVEJSEKURSUS TAG

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kastrup Nr. 2 April 2014 LSG Sky Chefs: Småt er godt EU-debat handler om social dumping Side 3 Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kulturrevolution i Den Blå Planet Side 7 Når arbejdslivet bliver

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2015 Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK 04 RETSSAG OM FYRING 6 NYE LEDERROLLER Axiell og bibliotheca på årsmødet Vi vil gerne takke for de mange besøg på db s årsmøde

Læs mere

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS FIRE KÆMPER OM AT BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS EKSTRA TIL DIG: GRATIS MAGASIN 5OM BILENS VINTERTJEK VIND SE SIDE 23 Sunde snacks HOLD PAUSE FRA DEN LANGE VINTER Levende rensdyr i Tivoli Hygge ude og inde Kør-selv-ferie

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

EN SEJ JYDE TAKKER AF

EN SEJ JYDE TAKKER AF 18 25. november 2010 FIRMAETS MAND I 35 ÅR EN SEJ JYDE TAKKER AF MEDICIN SMADRER TÆNDERNE MEN INGEN TANDHJÆLP TIL PSYKISK SYGE 10 FIASKO MED AKTIVERING TOPSTYRING FUNGERER IKKE 15 DE FATTIGE FOR RETTEN

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere