FRA HELVEDE TIL PARADIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA HELVEDE TIL PARADIS"

Transkript

1 FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE FINGRE LÆS SIDE KOM MED I CIRKUS LÆS SIDE 16

2 LEDER VI ER ANSVARLIGE AF FLEMMING H. GRØNSUND, REDAKTØR Overenskomstresultatet på hele det offentlige område samt hos de privatansatte i jordbrug og på gartnerierne (GLS-A) er netop blevet vedtaget med et så højt stemmetal, at det må skabe misundelse hos Nordkoreas diktator Kim Jong-Il. Hele 92% af 3F medlemmerne på GLS-A området og næsten 80% på det offentlige område stemte ja til forliget stemte ja I modsætning til valgene i Nordkorea er det ikke snyd eller trusler, der er årsagen til det fine resultat. Årsagen er, at 3F medlemmerne endnu en gang har udvist nøjsomhed og ansvarlighed udfra et oprigtigt ønske om at sikre deres arbejdspladser både nu og i fremtiden. Lønstigningerne i 2015 bliver for både de offentligt og privatansatte omkring 1,5 %. Til sammenligning har det store tyske fagforbund IG Metal i februar forhandlet en lønstigning på 3,4% hjem til deres medlemmer. Fagbevægelsen og dens medlemmer har med vedtagelsen af overenskomstresultaterne givet arbejdsgiverne de bedste vilkår til at skabe ordentlige rammer for at fastholde beskæftigelsen eller i bedste fald vækst med etablering af nye arbejdspladser. NULVÆKST NEJ TAK På det offentlige områder vil meget afhænge af, hvem der vinder folketingsvalget. V-formand Lars Lykke Rasmussen har meddelt, at han vil holde de offentlige udgifter i ro frem til Hvis det sker, vil det uundgåeligt betyde besparelser og afskedigelser i den offentlige sektor og så hjælper det lige fedt, at de ansatte har sagt ja til et magert overenskomstforlig. Lykke Rasmussens indstilling til den offentlige sektor er ideologisk set forståelig, da manden er liberal venstremand, men samfundsøkonomisk er indstillingen dybt uansvarlig, for uden en velfungerende og effektiv offentlig sektor kan intet privat erhvervsliv fungerer optimalt. GAMMEL VIN På GLS-A området har arbejdsgiverforeningen netop skiftet førstemand. Kammerherre hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff trådte tilbage i slutningen af februar og som nyvalgt leder er HR- og IT direktør for Danish Agro Peter Andersen netop tiltrådt. I dette nummer af GRØNT fortæller Peter Andersen om sine visioner som nyvalgt formand. Men der er desværre ikke meget nyt under solen. GLS-A mener fortsat ikke, at det er deres opgave i samarbejde med 3F at sikre, at alle på jordbrugsområdet overholder overenskomstens bestemmelser. Og Peter Andersen ønsker i lighed med sin forgænger at fjerne aftalte goder fra overenskomsterne som bl.a. arbejdsmarkedspensionen og løn under efteruddannelse. Udover at ønskerne er urealistiske på det moderne arbejdsmarked, sender den nyvalgte formand desværre nogle signaler, som ikke er særlige konstruktive og visionære, og det er en skam. For derved mister hele branchen muligvis en historisk chance for i fællesskab at løfte jordbruget ud af det dårlige image om underbetaling og umenneskelige arbejdsvilkår som i årevis har præget erhvervet. 3F medlemmerne har igen i år vedtaget et forlig, som bør og kan sikre, at der skabes flere arbejdspladser i Danmark. Fremtiden vil vise om arbejdsgiverne og politikerne også ønsker denne udvikling. 38. årgang ISSN GRØNT er Danmarks største fag magasin for den grønne branche. Udgiver: GRØNT magasinet for os, der arbejder grønt udgives af Melgaard & Wöhlisfelt I/S på vegne af Det Grønne Repræsentantskab. Adresse: Melgaard & Wöhlisfelt I/S Bollervej 4 Fiskbæk 8831 Løgstrup CVR Redaktion: GRØNT redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F og artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. Ansvarshavende redaktør: Flemming Grønsund 3F Valby Mølle Allé Valby Tlf Redaktionsudvalg: Rita Olsen, 3F Aarhus - Rymarken Thomas Møller, 3F Aarhus - Rymarken Redaktionen består af: Kenneth Wöhlisfelt journalist (Sjælland) T: E: Kristian Melgaard journalist (Jylland) T: E: Indlæg og artikler: Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: Oplag: GRØNT udsendes til 3F afdelinger med kollektivt abonnement, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 1. halvår 2014: Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice Jette Sterndorff-Jessen Oddesundvej Esbjerg N T F Fagforeninger med kollektivt abonnement Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Aarhus Rymarken, 3F Silkeborg, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro og 3F Vest. Layout & tryk: Rosendahls Deadline næste udgivelse: 18. maj

3 OK-2015 MARKANTE JA TIL ALLE AFTALER Muligheden for at stemme elektronisk førte til, at mange flere stemte om overenskomsterne på både det private GLS-A område og det offentlige område. På GLS-A-området vendte hele 92% af 3F medlemmerne tommelfingeren opad til forliget og stemmedeltagelsen var tilmed betragteligt højere end i I 2015 steg stemmeprocenten til 25% mod kun godt 20% i F havde ved dette års afstemning gjort det lettere for tillidsvalgte at foretage elektronisk afstemning direkte på arbejdspladserne og derudover sendte fagforbundet både og sms til medlemmerne med opfordring om at stemme. Det har hjulpet gevaldigt på deltagelsen. Således benyttede to ud af tre muligheden for at stemme elektronisk. FLERE OFFENTLIGE STEMMER Mens kun hver fjerde privatansatte gartner stemte til GLS-A-overenskomsten var næsten halvdelen af de offentligt ansatte aktive i stemmeboksen. Samlet deltog 43% af medlemmerne i afstemningen som derved havde en markant højere stemmeprocent end på GLS-A området. På statens overenskomst stemte hele 77% ja, mens 78% af ansatte på det kommunale område sagde ja. Men bag ved disse tal er der store forskelle. Således stemte mere end 70 % af de 457 stemmeberettigede medlemmer hos 3F Silkeborg, Horsens og Frederiksborg nej til resultatet, mens at der i den modsatte ende var godt 98% enighed om et ja til resultatet hos 3F Sydfyns 204 stemmeberettigede medlemmer. Her er top 10 over de 3F afdelinger, hvor stemmedeltagelsen ved GLS-A-fortliget var højest. Afdelinger med færre end 50 medlemmer på brancheområdet indgår ikke i opgørelsen. Navn Ja Nej Ja i % Nej i % % i alt 3F BJMF ,91 3F Køge Bugt ,13 3F Storebælt ,12 3F Odense GOPS ,76 3F Midtjylland ,33 3F Østfyn ,07 3F Vestlolland ,86 3F Kolding ,69 3F Fr.Værk - Fr.Sund ,85 3F Vojens ,00 GRØNT bringer her top fem10 over de 3F afdelinger hvor stemmedeltagelsen var højest. Afdelinger med færre end 50 medlemmer på brancheområdet indgår ikke i opgørelsen. Her kan man se hvorledes stemmerne fordelte sig på det offentlige område. Overenskomstområder Stemmeberettiget Stemmeberettigede Stemmer i procenter Ja % Nej % Stemme % Staten - Gartnere og landbrugarbejdere mv ,7 26,3 43,8 Landsbykirkegårde ,4 18,6 40,5 Kommunerne, gartnere og specialarbejdere ,9 19,1 43,3 København og Frederiskberg kommuner, faglærte gartnere og øvrige håndværkere ,4 50,6 44,4 43,0 3

4 OK-15 DET KOMMUNALE OMRÅDE PÅ PLADS Som omtalt på side 3 blev overenskomsterne på det offentlige område vedtaget med stort flertal. Her kan du skabe dig et overblik, og hele overenskomsten kan du læse på LØNNEN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Da prisudviklingen i aftaleperioden skønnes at udgøre 4,77 %, betyder det at reallønnen er sikret. De generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen fordeler sig således over de 3 år: Det offentlige område KL Staten Stigning i procent År ,60 0,45 År ,50 0,80 År ,32 2,50 Lokalløn i perioden - 2,10 Stigning i alt 5,42 5,85 Hertil kommer 0,40 % til generel anvendelse ved organisationsforhandlingerne (1.april 2016). Pr. 1. januar 2016 forhøjes alle ATP-satser med 168 kr. årligt. REGULERINGS- ORDNINGEN Der er aftalt en videreførelse af reguleringsordningen, idet reguleringsordningen omlægges til en ny kombineret ordning kaldet Reguleringsordningen og Privatlønsværnet. Reguleringsordningen og privatlønsværnet udmøntes pr. 1. oktober 2015, 1. oktober 2016 og 1. oktober Dog er ordningens udmøntning pr. 1. oktober 2016 suspenderet, såfremt udmøntningen er positiv. OK- OM BØRNENE Faderens nuværende ret til seks ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til syv ugers øremærket forældreorlov med løn. Bestemmelsen omfatter også medmødre samt mandlige adoptanter. Den nuværende ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med fem dage således, at den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. TRYGHEDSPULJEN Tryghedspuljen finansierer f.eks. uddannelsesaktiviteter i forbindelse med afskedigelse. Parterne er enige om, at der i den aktuelle situation fortsat er behov for fokus på tryghed for medarbejdere, der berøres af personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer. 4

5 OK-15 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Til at understøtte indsatsen om psykisk arbejdsmiljø etableres et rejsehold. Lokale ledere og medarbejderrepræsentanter kan i enighed anmode om gratis bistand fra rejseholdet. Rejseholdet tilstræbes etableret ultimo Rejseholdets bistand målrettes behov på arbejdspladserne og kan udføres i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkonsulenter, MED-udvalg mv. Parterne iværksætter desuden en formidlingsindsats om et godt psykisk arbejdsmiljø og gevinsterne herved, fx lavere sygefravær, bedre trivsel, højere produktivitet og større omstillingsevne. UDDANNELSE Der anvendes 20 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede/kort uddannede. Herudover er der aftalt yderligere midler til kompetencefonden 15 FLEKSJOB Den nye fleksjobordning finder anvendelse for personer, der ansættes i fleksjob 1. juni 2015 eller senere. Lønnen fastsættes efter den relevante overenskomst og de fleksjobansatte er omfattet af centralt og lokalt aftalt kvalifikationsløn, funktionsløn, resultatløn, lokalt aftalte forhåndsaftaler samt reglerne om lokal løndannelse. Lønnen beregnes efter en brøk, der tager højde for beskæftigelsesgrad og arbejdsintensitet. VED AFSKEDIGELSE Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. SOCIAL DUMPING Der er mellem parterne enighed om, at kommunen på anmodning fra en i kommunen ansat tillidsrepræsentant skal informere denne om, hvilke overenskomster, lokalaftaler og kutymer kommunen har oplyst skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarer fra vikarbureauer udfører i kommunen. Ved uenighed kan der optages lokale drøftelser, og sagen kan rejses fagretsligt. Parterne vil desuden i perioden drøfte kommunernes erfaringer med anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler. 5

6 OK-15 SÅDAN SER GLS-A-OK UD Som nævnt på side 3 blev GLS-A overenskomsten vedtaget med stort flertal. Overenskomsten gælder for de næste tre år og får betydning for de mere end , der arbejder på det private område indenfor jordbrug, gartneri, planteskole, skovbrug, golfbaner og agroindustrien m.v. Udover de mere økonomiske forhold har parterne indgået en aftale om at modvirke omgåelse af overenskomsten. Aftalen forpligter parterne til at sikre lige vilkår i branchen og forhindre virksomheder, der forringer løn- og ansættelsesvilkår ved brug af underleverandører. Det er en forpligtende aftale, der dog ikke omfatter økonomisk kædeansvar. LØNNEN Set over de tre år, overenskomsten dækker stiger månedslønnen med mere end kroner. Lønnen reguleres hver år pr. 1. marts med følgende beløb: Grundløn i kr. 2,10 2,25 2,40 Særlig opsparing, % 0,3 0,4 0,3 Genetillæg, % 1,5 1,6 1,7 Løn under sygdom m.v. 141, ,50 Elevløn i % 1,9 1,9 1,9 SÆRLIG OPSPARING Den særlige opsparingskonto fordobles fra en til to procent i løbet af de tre år, og vil således udgøre 2% af den ferieberettigede løn i FORÆLDREORLOV Den nye aftale om delt forældreorlov træder i kraft pr. 1. juli 2015 eller senere. Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov. Forældreorloven forhøjes med to uger til 13 uger. Af disse 13 uger har hver forælder ret til at holde fem uger. Holder den ene forælder ikke sine fem uger, bortfalder betalingen. Arbejdsgiver betaler fuld løn, dog max. 149,50 kr. pr. 1. juli VED FYRING Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Det kan lokalt aftales, at den lokale 3F-afdeling kan afholde vejledningssamtaler på virksomhedens adresse ved afskedigelse. Vejledningen/samtalen placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen. SENIORFRIDAGE Medarbejderne kan nu vælge at indgå i en seniorordning, når de fylder 60 år. Tidligere kunne medarbejderne vælge en seniorordning fem år før pension. UDDANNELSE Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får med overenskomsten øgede muligheder for at blive opkvalificeret til faglært niveau og kompetenceafklaret således, at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i virksomheden. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, også mens de er i beskæftigelse, får afklaret, hvilke kompetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. Med forligsmanden Ole Hasselgaard i midten underskriver GLS-Aformand Peter Andersen og formanden for Den Grønne Gruppe, Arne Grevsen, her aftalerne om den nye overenskomst. 6

7 PORTRÆT DE GRØNNE JOBS SKAL BLIVE I DANMARK Den nye formand for GLS-A, Peter Andersen, åbner for at pension eller uddannelse flyttes ud af overenskomsten. I februar 2015 fik Gartneri-, Land-og skovbrugets Arbejdsforening, GLS-A, ny formand for første gang i organisationens historie. Gerner Wolff-Sneedorff, der havde været formand siden GLS-A blev stiftet i 2005, trak sig tilbage midt i valgperioden. Hans afløser blev organisationens næstformand siden 2013, den 37-årige Peter Andersen, og du kan møde ham her til en snak om fremtidens udfordringer. Hvordan ønsker du dig at fremtidens grønne sektor udvikler sig? Den grønne sektor i Danmark vil fortsat være en vigtig del af det danske samfund og dansk erhvervsliv. Det er vigtigt, at vi sørger for, at holde erhvervet inden for Danmarks grænser. Sektoren leverer ikke blot mange tusinde direkte jobåbninger, men er ligeledes vigtig for følgeerhvervene. Sektoren skal fortsat levere arbejdspladser til både den ufaglærte og den højt specialiserede ekspert og samtidig uddanne unge mennesker, så vi også i fremtiden har nogle af verdens bedste landmænd, dyrepassere, gartnere og skovarbejdere. Hvordan skal GLS-A udvikle sig i de kommende år? GLS-A skal fastholde sin position som den toneangivende arbejdsgiverorganisation i den grønne sektor. Vi besidder erfaringen og har den rette ekspertise på alle områder, både inden for det fagretlige system, men også inden for arbejdsmiljø og uddannelsesområdet. Vores medlemmer skal også i fremtiden være trygge ved at den rådgivning GLS-A giver er den bedste rådgivning, man kan få på området. GLS-A skal være de grønne virksomheders førstevalg, når de melder sig ind i en arbejdsgiverforening, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat er konkurrencedygtige i forhold til de øvrige arbejdsgiverforeninger. Dette afspejler sig f.eks. i kontingentsatserne, på vores barseludligningsordning samt feriepengeordning. Din forgænger i formandsstolen mente ikke, at overenskomstsystemet var brugbart på det grønne område. Er du enig i den betragtning? Både min forgænger og jeg respekterer og efterlever de overenskomster, der er indgået på området og de udgør en ramme for arbejdsbetingelserne. Det, jeg kan se som en udfordring, er det faktum, at overenskomsterne i dag om- handler flere og flere elementer ud over løn eksempelvis efteruddannelse, arbejdsmarkedspension, barsel, løn under sygdom med videre. Det er altsammen med til lægge et anseeligt beløb til den faktiske løn. Mange af disse elementer f. eks. pension og uddannelse mener jeg får mere og mere karakter af samfundsopgaver og dermed politikernes, frem for alene de organiserede virksomheders opgave. Det er måske tid til at se på om der er områder, som skal løftes ud af overenskomstsystemet og over i lovgivningen i stedet. BLÅ BOG Peter Andersen, 37 år. Sidder i koncernledelsen for Danish Agro som direktør med ansvaret for koncernens HR og IT funktioner. Danish Agro Koncernen beskæftiger ca medarbejdere og vil i 2015 have en omsætning i niveauet 31 mia. kr. Han har siddet i bestyrelsen i GLS-A siden 2010 og været næstformand siden Derudover sidder han i øjeblikket med i hoved-udvalget for jordbrugets uddannelser. Privat er han gift med Henriette og de har tre børn. Familien bor i Strøby Egede ved Køge på Sjælland. Det er vigtigt at overenskomstsystemet ikke bliver for indskrænkende. Til syvende og sidst er det arbejdsgiverne, der skaber arbejdspladserne og praktikpladserne til 3F s medlemmer. Hvad er din holdning til de mange uorganiserede virksomheder, der benytter underbetalt, udenlandske ansatte? Jeg har ikke nogen holdning til virksomheder, der ikke er medlemmer af GLS-A. Jeg kan have en holdning til, at de selvfølgelig skal følge gældende lovgivning, men det er fagbevægelsens opgave at kræve overenskomst. 7

8 ARBEJDSMILJØ PÅBUD BRØD PERMAFROSTEN Efter halvandet år med polarkulde og permafrost blæser forårets lune vinde igen over Samsøs smukke kirker IKKE FORLÆNGET Kontrakten mellem Samsø Pastorat og Anders Christensen om at lede arbejdet på Samsøs kirkegårde løber frem til udgangen af Men det står allerede nu klart, at han ikke får forlænget sin kontrakt. Det oplyser flere uafhængige kilder til Magasinet GRØNT. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anders Christensen. Tre påbud fra Arbejdstilsynet var den isbryder, der skulle til for at slå hul i det tykke lag is, der havde lagt sig over samarbejdet mellem ansatte og ledelse på de fem kirkegårde på Samsø. Siden Samsø Pastorat blev skabt som en fusion af de fem sogne på Kattegat-øen 1. juni 2014 har samarbejdet mellem den nye kirkegårdsleder og de ansatte gravere og gravermedhjælpere været mildest ikke eksisterende. Det endte da også med, at Arbejdstilsynet gik ind i sagen, og i januar 2015 udstedte hele tre påbud. Og det har hjulpet på klimaet, vurderer Hans Schmidt, der som formand for 3F på Samsø har bistået de ansatte på kirkegårdene med at gennemføre sagen. -Vi oplever nu, at menighedsrådet har forstået, at det var alvorligt ment, da vore medlemmer sidste efterår klagede over den måde, den nye kirkegårdsleder opførte sig på. BARSKE TIDER Inden de fem sogne blev lagt sammen til et, var der ti gravermedhjælpere tilknyttet de fem kirker, og de kunne i vidt omfang tilrettelægge arbejdet selv. Men det nye menighedsråd ville stramme op og skære ned og man ansatte så en leder fra fastlandet som kirkegårdsleder. Anders Christensen hedder han, og han fik fire år til at rette op på tingene. Anders Christensen er desuden leder af Brabrand Kirkegård ved Aarhus, og passer jobbet på Samsø to dage om ugen. Og så skete der ting og sager. Med et slag blev gamle kotymer og metoder lagt i graven, og nye vilkår blev indført. PSYKISK TERROR Rækken af nye tiltag er næsten endeløs, men på intet tidspunkt blev medarbejderne inddraget i processen. Således skriver Arbejdstilsynet i den 107 sider lange rapport om forholdene: Det var nu tidligere arbejdsmiljørepræsentant Anders Chr. Jensen, der skabte opmærksomhed om de dårlige arbejdsforhold. DYRE PAUSER Da Anders Christensen tiltrådte som kirkegårdsleder var noget af det første, han gjorde, at fjerne gravermedhjælpernes pauser. Men det blev dyrt for kirkekassen. For man kan ikke bare fjerne pauser. Der er tale om en kotyme, der skal opsiges, men det ville hverken leder eller arbejdsgiver forholde sig til trods flere henvendelser fra 3F. -Til sidst måtte jeg sende et krav med påstand om efterbetaling. Vort krav blev via 3F sendt til Kirkeministeriet, og menighedsrådet fik klar besked på at rette ind og betale. Kravet lød på kroner, som nu kan udbetales til fire nuværende gravermedhjælpere og en tidligere. 8

9 ARBEJDSMILJØ De ansatte har oplyst følgende grunde til det dårlige klima og her nævnes der topstyring uden høring og indflydelse. Der anvendes fra kirkegårdsleder et nedladende og uforskammet sprogbrug og der bruges ord som psykisk terror. Der anvendes en aggressiv facon og der tales dårligt om andre og der gives eksempler på konkrete fyringstrusler i andres påhør. Der gives udtryk for at man er bange for kirkegårdslederen og at der er mere kritik end ros, som om det aldrig bliver godt nok. NYE VINDE Efter Arbejdstilsynets tre påbud i januar 2015 er der kommet andre boller på suppen i menighedsrådets håndtering af sagerne. Vi har nu en oplevelse af, at menighedsrådet har indset, at kirkegårdslederen malede et skønmaleri, når han aflagde rapport til rådet, fortæller Hans Schmidt, og han fortsætter: Efter vinterfyringerne har både kirkegårdsledelsen og menighedsrådet gjort meget for at ændre på forholdene. Jeg kan bl.a. nævne, at der nu er indført månedlige medarbejdermøder, at der i maj skal vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant og at der er indført MUS-samtaler med referat igen. Man har også fået fornyet aftalen om, at gravermedhjælperne selv kan tilrettelægge deres arbejdstid, så de kan gå tidligere om fredagen. Hans Schmidt nævner som et sidste tegn på det gryende forår, at Anders Christensen har inviteret sine medarbejdere fra Brabrand Kirkegård til Samsø, hvor de over lidt grill-mad kan mødes med kollegerne på Samsø. Hans Schmidt slutter således: Jeg vil godt på nuværende tidspunkt konkludere, at vi er kommet fra Helvede til Himlen næsten da. Om man kommer i Paradis på Samsø vil vise sig om få måneder. Fristen for at rette op på det psykiske arbejdsmiljø er sat til 15. juni, og senest 15. august skal der være udarbejdet arbejdspladsvurderinger og valgt ny arbejdsmiljørepræsentant. Hans Schmidt, 3F-Samsø er tilfreds med resultaterne af et solidt fagligt stykke arbejde. BRUG EN TRILLEBØR Hvor man før ikke skulle ødelægge sig selv, hvis en maskine kunne klare opgaven, og have maskiner på de enkelte kirkegårde. Dette er nu ændret, så kun to gravere må bruge maskinerne, som køres rundt fra Tranebjerg. Det nævnes, at det er hårdt at køre jord og perlesten i perlegrus, især hvis der er en stigning, som f.eks. på kirkegården i Koldby. Før havde man en havetraktor med vogn og nu er der indkøbt ældre materiel og hvor man før brugte jobrotation, så er der dikteret en arbejdsgang, hvor man belastes af ensformigt arbejde hele dagen, som f.eks. ved at lægge på knæ hele dagen til grandækning. Disse citater stammer fra Arbejdstilsynet rapport om arbejdsforholdene på Samsø. Under et kontrolbesøg konstaterede Arbejdstilsynet, at gravermedhjælperne ofte kunne bruge 4/5 af arbejdstiden med at dække med gran uden rotation. 9

10 UDDANNELSE Stine Egede Nielsen og Kasper Søgaard er nybagte have-og parkingeniører, og ses her i den skaterpark, de har været med til at planlægge. Foto: Michael Schlosser SLUT MED FROSNE FINGRE Flere anlægsgartnere har fået øjnene op for uddannelsen som have- og parkingeniør. Både undervisere og studerende er begejstrede for kombinationen af de to uddannelser. Anlægsgartnerne er interesserede studerende, der kan sætte undervisningen ind i den faglige ramme, de har med fra deres tidligere uddannelse. Det gavner både dem selv og deres medstuderende, og det udfordrer os undervisere positivt. Sådan siger Anne Mette Dahl Jensen, der underviser andet års-studerende på haveog parkingeniøruddannelsen på Skovskolen i Nødebo. Uddannelsen som have- og parkingeniør er en forholdsvis ny mulighed for sporskifte for anlægsgartnere. De første dimittender blev sendt ud i verden i sommeren I løbet af den fireårige uddannelse har de fået indgående kendskab til bl.a. plantekendskab, parkdrift og klimatilpasning i kombination med ledelse og økonomi. En fagkombination, som erhvervet har efterspurgt siden midten af 90 erne. VIL UDVIKLE LEDEREVNERNE Det var også den fagkombination, der tiltalte 27-årige Stine Egede Nielsen, da hun for tre år siden blev færdig med sin anlægsgartneruddannelse. Hun gik direkte til det nye studie. -Jeg var glad for at arbejde som anlægsgartner, og jeg er meget glad for faget i det hele taget. Under min uddannelse gjorde det dog indtryk på mig, at min mester havde ødelagt ryggen, og han var ikke en gang fyldt 50 år. Det havde jeg ikke lyst til skulle ske for mig. Samtidig havde jeg lyst til at udvikle mig på det ledelsesmæssige område, så det gav god mening at se i retning af have- og parkingeniøruddannelsen, som typisk fører til en mellemlederstilling. Og jeg kunne lige så godt gå i gang med det samme; jeg var jo vant til lav indkomst i forvejen. EKSTRA INDSATS 33-årige Kasper Søgaard har også taget springet fra anlægsgartner til have- og parkingeniørstuderende. Efter at have arbejdet i flere mindre anlægsgartnerfirmaer fik han lyst til luftforandring, især for at få flere faglige udfordringer. Og det skulle vise sig, at det gav god mening i forhold til det, han kom med. Efter mange år med praktisk arbejde var jeg spændt på, om jeg overhovedet kunne finde ud af at studere. Jeg havde jo næsten glemt, hvordan det var at gå i skole. Det med at skrive større opgaver og ikke mindst at bruge computeren til det var nyt for mig. 10

11 UDDANNELSE HAVE- OG PARKINGENIØRUDDANNELSEN Uddannelsen som have- og parkingeniør udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Undervisningen foregår primært på Skovskolen i Nordsjælland. Desuden har uddannelsen to praktikperioder og afsluttes med et bachelorprojekt. Som anlægsgartner kan man søge ind via kvote 2 inden 15. marts Ud over at være faglært anlægsgartner skal man have fire fag på HF/gymnasieniveau: Dansk A, Matematik B, Engelsk C samt enten Biologi eller Kemi på B-niveau. Disse fag kan tages på aftenskole eller som HF enkeltfag. Se mere om suppleringsfag på eksempelvis Med en fuld studentereksamen kan anlægsgartnere også søge ind via kvote 1, senest 5. juli Se mere om uddannelsen på Det viste det sig dog hurtigt, at jeg havde flere fordele i mange af fagene, fx plantekendskab, parkdrift og den praktiske del af projektering. Det har givet ekstra overskud til de fag, som har været nye for mig, fx jura, ledelse & organisation og IT. Det krævede en ekstra indsats i starten at komme på niveau med dem, der kom lige fra gymnasiet. Men når det lykkes og det gjorde det! er det en stor tilfredsstillelse, siger Kasper. FÅR DIALOGEN I GANG De studerende med anlægsgartnerbaggrund kan i sagens natur nemt sætte sig ind i, hvad de skal bruge den viden til, vi forsøger at give dem. Det smitter positivt af på deres medstuderende og sætter dialogen i gang. Samtidig er de meget engagerede, når vi har undervisere udefra eller er på ekskursion. De ved jo, hvordan arbejdslivet er ude i virkeligheden og kan derfor nemt forholde sig til det, de ser og hører. På den måde er de medvirkende til, at vi på uddannelsen har et tæt og godt forhold til erhvervet, siger underviser Anne Mette Dahl Jensen. FROSNE FINGRE Ud over at have flere fordele i selve undervisningen forventer både Kasper Søgaard og Stine Egede Nielsen, at deres anlægsgartnerbaggrund kommer dem til gode, når de er færdiguddannede. Vi har jo selv siddet i en skurvogn, og har prøvet at skulle følge tegninger og vi ved, hvad der kan genere dem, der skal arbejde efter dem. Vi kender arbejdsforholdene og selv har prøvet at have frosne fingre under vinterarbejdet, slutter Stine Egede Nielsen og Kasper Søgaard. Hurtigere og mere sikkert Passer til enhver hækklipper Ergonomisk fornuftig arbejdsstilling Aflaster arme, skuldre og ryg Med FlexLiften bliver hækklipningen til en fornøjelse. Det smarte ergo nomiske ophæng reducerer hækklipperens vægt til kun ca. 1,5 kg og mindsker dermed belastningen af ryg, skuldre og arme til et minimum. Scan og se video Let og ergonomisk hækklipning! Nul besvær! Reducerer vægten med hele 80% 1.756, ,- Hvidemøllevej Randers NV Tlf

12 FAGLIGT NYT AFVISER MILLIONKRAV 3F Odense GOPS kræver 3,3 millioner kroner fra det fynske gartneri Markhaven i efterbetaling af løn og for brud på overenskomsten. Markhaven har siden 2012 hyret folk via firmaet Dubravo, som i højsæsonen har leveret omkring 30 personer, der ikke har fået løn efter overenskomsten. Hos 3F Odense GOPS siger formand Charlotte Vincentz Petersen: Folk kan ikke leve et anstændigt liv med familie og fritid i Danmark, når de tjener så ringe en løn for så meget arbejde. Uanset hvad arbejdsgivere kalder den form for ansættelse, skal det ikke være muligt at underbyde lønmodtagernes rettigheder i den grad. Vi stopper ikke med at forfølge kravene, og vores mission er helt klart at få stoppet alle former for løndumping. Gartneriet Markhaven og arbejdsgiverforeningen GLS-A har afvist 3F s krav på 3,3 millioner kroner. Det er sket med henvisning til, at der er tale om entreprisearbejde, der falder uden for overenskomsten. Dubravos advokat, Søren Aagaard fra Advodan, har meddelt 3F-afdelingen, at Dubravo ikke vil efterbetale ifølge 3F s krav, fordi hans klient hverken aftaleretligt eller på andet grundlag er forpligtiget til at følge en overenskomst. Kilde: Fagbladet VRED ARBEJDSGIVER MÅ AF MED Anne var glad den sommerdag i juni 2012, hvor hun begyndte som landbrugselev hos en gårdejer ved Faxe, men glæden blev med tiden vendt til en sund skepsis. Det er ikke et sted, jeg vender tilbage til, siger Anne i dag. Hun ser tilbage på de to år med blandede følelser, fordi gårdejeren var meget udadvendt reagerende, som det vist hedder, når man har svært ved at styre sit temperament. Noget der blandt andet medførte skideballer i flæng og hyppig udskiftning af medarbejdere. Gårdejeren havde også lidt svært ved at læse uddannelsesafta- Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str lens bestemmelser om bl.a. arbejdstid, så samarbejdet endte 17 dage før aftalens udløb med en sygemelding fra Anne i juni Gårdejerens reaktion var, at han stoppede med at udbetale løn. Anne henvendte sig derfor i 3F Midt & Østsjælland og herfra endte sagen i det såkaldte Tvistighedsnævn, som tilkendte Anne kr. Dels havde hun ikke modtaget hverken overtidsbetaling eller løn for de timer, hun havde arbejdet udover de 37 timer, som var fastlagt som normal arbejdstid om ugen. Hun havde heller ikke fået weekendtillæg. Heller ikke fritvalgskontoen på en procent af den udbetalte løn var indbetalt. Gårdejeren havde også i et par måneder trukket for meget i lønnen for kost, ligesom han ikke havde udbetalt det fulde beløb i kørselsgodtgørelse, når Anne var på skole. Dansk Skovkontor A/S. Tlf

13 FAGLIGT NYT HVIS DU BLIVER SYG, ER DU FYRET En anlægsgartnerelev, som var under uddannelse hos en mindre anlægsgartnervirksomhed i Stenløse på Sjælland, fik en advarsel af arbejdsgiveren på grund af for meget sygdom. I advarslen skrev arbejdsgiveren efter en gennemgang af dit sygefravær må vi konstatere at det ligger væsentligt højere end det acceptable. Vi forventer en mærkbar nedgang. I modsat fald vil vi tage din stilling op til overvejelse. Nogle uger efter advarslen blev eleven syg igen og herefter ophævede arbejdsgiveren uddannelsesaftalen. Under ansættelsen havde eleven også modtaget en påtale for at komme for sent. Eleven kontaktede sin 3F afdeling, som protesterede over ophævelsen, som de ikke fandt rimelig. Ved en gennemgang af elevens ansættelsesforhold blev der tillige fundet uregelmæssigheder ved afregning af overtid og gartnereleven havde ikke modtaget det særlige ferietillæg på 2,3 %. På et efterfølgende forligsmøde måtte virksomheden acceptere, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var lovlig, da man som udgangspunkt ikke kan fyre en elev på grund af sygdom, særligt når arbejdsgiver ikke havde indhentet oplysninger om årsagen til sygdommen. Sagen blev løst med en godtgørelse til gartnereleven på kr. STRESS GAV DÅRLIG HUKOMMELSE En anlægsgartnerlev under voksenuddannelsen var ansat hos en anlægsgartner i Hvidovre. Eleven havde over en længere periode følt at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen var belastet og havde medført, at eleven følte sig meget presset på arbejdspladsen. Det dårlige arbejdsmiljø medførte at eleven fik vanskeligt ved at huske og derved blev arbejdspresset fra arbejdsgiveren endnu større. Arbejdsgiveren mente ikke, han havde mulighed for at ændre på forholdene og ophævede uddannelsesaftalen. Eleven kontaktede derfor sin 3F fagforening, som protesterede over ophævelsen. 3F mente ikke ophævelsen var rimelig da årsagen til problemet ikke var begrundet i elevens forhold, men skyldtes arbejdsgiveren. Ved et efterfølgende forligsmøde blev der opnået enighed om en godtgørelse til eleven på kr. Scan QR-koden og læs om vores uddannelser og AMU-kurser... Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Roskilde Tekniske Skole 13

14 ARBEJDSMILJØ PRAKTIKANTER ER OGSÅ DÆKKET Erhvervsskolen Hansenberg i Kolding forsøgte at smutte fra ansvaret for en arbejdsulykke på skolen, men den gik ikke. En dyrepasserelev, der var i virksomhedspraktik på erhvervsskolen Hansenberg kom alvorligt til skade, da hun fik en 600 kilo tung halmballe ned over det ene ben. Skolen mente ikke, at den havde ansvaret for ulykken, da kvinden ikke var ansat af skolen, men den går ikke, siger både Retten i Kolding og Vestre Landsret. Landsretten fastsatte erstatningen for mén efter ulykken til kroner, som skolen skal betale. Kvinden havde gennemgået grundforløbet på Hansenberg, og skulle på hovedforløbet som dyrepasser-elev. Mens hun ventede på det, blev hun af Kolding kommunes Jobcenter sendt i virksomhedspraktik på Hansenberg. Hun passede kalve på Hansenbergs gård, og skulle på ulykkesdagen hjælpe til med at lave en ny indhegning til kalvene på gårdspladsen. Forinden havde hun drøftet med gårdens driftsleder, hvordan indhegningen kunne laves, og man blev enige om at lægge nogle EUR-paller på jorden, og så sætte bigballer ovenpå. KØRTE MINILÆSSER En ung mand, der var i skolepraktik, hentede en halmballe med en teleskoplæsser og kørte hen til de tre EUR-paller, den skulle stå på. Den kvindelige dyrepasserelev stod foran teleskoplæsseren, og da hun så, at pallerne lå skævt bad hun føreren hæve ballen op, mens hun med foden rettede pallerne til. Pludselig gled den 600 kilo tunge halmballe ned fra teleskoplæsserens gafler. Den ramte kvinden i brystet og derefter ned på benet. Det gjorde meget ondt, og hun blev siden opereret i knæet tre gange. AFVISTE KRAV Hun gik til 3F i Kolding, der krævede erstatning af Hansenberg. Fagforeningen mente ikke, at arbejdet var udført på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Hansenberg afviste kravet med den begrundelse, at kvinden ikke var ansat af skolen og heller ikke var elev på skolen. Hun var sendt til skolen af Jobcentret, og skolen havde derfor ikke ansvaret for hende, mente Hansenbergs advokat. Han tilføjede, at kvinden selv havde været skyld i ulykken, fordi hun stak foden ind under ballen. INGEN INSTRUKTION Men hverken Retten i Kolding eller Vestre Landsret køber skolens forklaring. _ Kørslen blev udført af en ung med kun to måneders praktik, og selvom han havde fået instruktion, havde Hansenberg en særligt skærpet forpligtelse til at tilrettelægge arbejdets udførelse, og at skolens faste folk burde have overvåget arbejdet personligt, siger retterne. At kvinden så sætter foden ind under en hængende halmballe må tilskrives et øjebliks ubetænksomhed på grund af hendes manglende erfaring og instruktion, og derfor skal erstatningen ikke nedsættes som følge af egen skyld, hedder det i domstolenes afgørelse. Erstatningen udregnes til kroner i tabt arbejdsfortjeneste, da hun fik et arbejdstillæg oveni starthjælpen fra det offentlige. Dertil kommer en godtgørelse for svie og smerte på 175 kr. pr. dag i 296 dage. I alt kroner. Endelig skal Hansenberg betale sagens omkostninger for begge retter med kroner. 14

15 AKTUELT AGENT FINDER PRAKTIKPLADSER Der er rift om praktikpladserne til elever på landets erhvervsskoler. Derfor tager Jordbrugets UddannelsesCenter Århus nu et nyt våben i brug for at sikre de unge den plads i de grønne erhverv, de skal have for at gennemføre uddannelsen. 31-årige Michael Sejer er blevet ansat som praktikpladskonsulent ved praktikcentret på JU Århus. Vi tror på, at det gode match i praktikpladssøgningen er afgørende for både mester og elev. Begge parter skal kunne se potentialet i hinanden, før de kaster sig ud i en længerevarende praktikaftale, og det er én af de ting, vores nye medarbejder skal være med til at sætte fokus på, forklarer uddannelseschef på JU, Peter L. Moesgaard. Lige nu løser vi problemstillingen med mangel på praktikpladser ved at ansætte vores elever midlertidigt her på skolen, men det er klart, at det allerbedste for fremtidens faglærte og for erhvervslivet er, at de gør deres erfaringer ude i en virksomhed, siger Peter L. Moesgaard. Michael Sejer kommer fra en sælgerstilling på et stort, østjysk havecenter og er uddannet planteskolegartner fra Jordbrugets UddannelsesCenter Århus i Michael Sejer er landets første grønne praktikagent ANTIBIOTIKA SKAL BEGRÆNSES Regeringen har indgået aftale med Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om ambitiøs handlingsplan der skal bekæmpe husdyr MRSA. Den fire-årige handlingsplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra den ekspertgruppe, der blev nedsat i efteråret. Der iværksættes initiativer på følgende områder: Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde Reduktion af smitte i de enkelte besætninger Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-mrsa Styrket forskning i smitteveje for husdyr-mrsa. International indsats -herunder pres for at fremme EU antibiotikastrategi Handlingsplanen kritiseres af landbruget for at være for restriktiv og ambitiøs, mens andre kritiserer den for at være for vattet. Du kan læse hele handlingsplanen på under menupunktet MRSA. 15

16 DU KAN MISTE GRØNT Hvis du er en af de ca F-ere, der har fravalgt at modtage Fagbladet, risikerer du fremover også at miste Magasinet GRØNT. Repræsentantskabet har besluttet, at de medlemmer, der ikke modtager Fagbladet, heller ikke fremover vil modtage GRØNT. Fra nytår begyndte vi at distribuere GRØNT sammen med Fagbladet. Det sparer rigtigt mange penge. Men de 700 abonnenter, der af mange forskellige årsager har valgt ikke at få Fagbladet, skal have GRØNT tilsendt med posten. Og det koster næsten lige så meget at sende de 700 blade, som det koster at distribuere de øvrige godt blade med Fagbladet, og dermed koster det mere at sende bladet end du betaler for baldet. Du kan beholde GRØNT ved at tilmelde dig Fagbladet på din medlemsside. DENGRONNEPORTAL.DK BLOKADERAMTE VIRKSOMHEDER 3F har varslet og iværksat strejke og blokade mod følgende virksomheder på det grønne område. 3F medlemmer må ikke påtage sig arbejde eller udføre service for virksomhederne. Blokadelisten vil løbene blive opdateret i magasinet og på hjemmesiden, dengronneportal.dk Siden sidst har vikarbureauerne Baltic Workforce og Admin ApS erklæret sig konkurs, men blokaden opretholdes indtil konkursdekretet er afsagt: Blokane omfatter følgende vikarbureauer: AndreasAgro Aps, Arbejdsudleje, Vikar Experten, E-Work ApS, Baltic Workforce, Admin ApS. Desuden omfatter blokadevarslet disse firmaer: MT Ejendomsservice, Valby og Skandinavisk Landskabs Pleje (SLP), Fredericia. Hvis du ser at en af ovennævnte blokaderamte virksomheder udfører opgaver for en virksomhed eller offentlig institution, bedes du kontakte Flemming H. Grønsund på tlf / LÆSERKONKURRENCE Vind billetter til CIRKUS ARENA Sammen med Cirkus Arena sætter vi cirkusbilletter, popcorn og et program på spil. Er det dig, der skal i cirkus med familien? I anledning af Cirkus Arenas 60-års jubilæum har Benny Berdino overladt cirkusmanegen til Signe Lindkvist og Uffe Holm. De to har sammensat en forestilling, der byder på uforudsigelighed, vildskab og gode grin. Der vil traditionen tro være mulighed for at opleve masser af dyr både elefanter, hunde og heste og farlige stunts. Motorcykelartisterne DIORIO TRUPPE byder på et legendarisk motorcykelnummer, hvor de som en bisværm suser rundt i metalkuplen Globe of Death. I år vil hele syv motorcykler køre samtidigt med livet som indsats og døden som modstander. I cirkusmanegen kan man derudover møde en vaskeægte kanonkonge, opleve tryllenumre, man umuligt kan gennemskue, følge smidige akrobater i deres elegante luftkunster, beundre yndige cirkusprinsesser og så selvfølgelig lade sig underholde af Uffe og Signe, der styrer slagets gang i et hæsblæsende tempo. Du kan deltage i konkurrencen på vores hjemmeside, dengronneportal.dk. Gå ind under fanen Medlemstilbud så bliver det måske dig, som skal i cirkus. dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE GARTNERIARBEJDERE LANDARBEJDERE GREENKEEPERE AGRO-INDUSTRIEN DYREASSISTENTER MASKINFØRER PLANTESKOLEGARTNERE SERVICEGARTNERE SKOVARBEJDERE VÆKSTHUSGARTNERE KIRKEGÅRDSANSATTE GRØNNE GÅRDMÆND JORDBRUGSTEKNOLOGER

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

BST- rapport og handlingsplan blev fremlagt og taget til efterretning af Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2008.

BST- rapport og handlingsplan blev fremlagt og taget til efterretning af Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2008. Den 19. juni 2008 Høringssvar vedr. lukning af Beskæftigelsesafdelingen Det er med beklagelse at medarbejderne ved Beskæftigelsesafdelingen har modtaget meddelelse om, at Arbejdsmarkedsudvalget den11.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2014 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER 2 TILLYKKE Du har valgt en grøn uddannelse. De

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere