Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 13: Netværk hvad er det? Side 14: Stop tyven! Side 15: Hvis katten ikke er hjemme? Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Kasserer: Sekretær: Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Lennart Berendt Brøndby Nord Vej 92, 10-01, 2605 Brøndby Tlf.: Lars Gudbergsen Broksøvej Herlufmagle Tlf.: Martin Justesen Lerchesvej 1, 4., Svendborg Tlf.: Bestyrelses- Erik Jørgensen Medlemmer: Sandagervej Odense NØ Tlf.: Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Preben Hviid-Hansen Fuglebakkevej Ebeltoft Tlf.: Jan Howardy (ansvarshavende) Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Odsherred Advokater Advokat Peter Splidsboel Algade Nykøbing Sj. Tlf.: Velkommen til nye foreninger efteråret Gf. Mosebølle, Faxe Kommune Gf. Sommerforeningen Hedehusene, Frederikshavn Kommune

3 2010 er snart slut Af Jan Howardy Formand, FL Kære medlemmer, I sidder nu med det sidste blad i 2010, og året er ved at gå på hæld. I bladet finder I blandt andet referat fra den vel overstående generalforsamling i Odense den 25. september 2010 og udnævnelsen af 4 nye hovedbestyrelsesmedlemmer, Lars Gudbergsen, Martin Justesen, Lennart Berendt og Gitte Abrahamsen. Vi skulle have to nye medlemmer på grund af langtidssygdom og en ny kasserer. Desværre måtte vi også tage afsked med Leif Smærup, sekretær som følte han havde aftjent sin værnepligt i Landsforeningen. Jeg blev selv genvalgt som formand for en ny 2 årig periode på generalforsamlingen, og jeg håber at jeg og hovedbestyrelsen kan se nogle vigtige tiltag tilendebragt i den tid. Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende at se så mange nye medlemsforeninger i år, men desværre også ærgerligt, at vi har modtaget nogle få udmeldelser. Som I vil se inde i bladet, opfordrer jeg medlemsforeningerne til at komme med tilbagemeldinger om en eventuel netværkskonference et eller andet sted i landet. Det skulle meget gerne styrke vore interesseområder og forhåbentlig have det resultat, at foreninger der ikke er medlem endnu, melder sig ind i FL. Referatet fra vor gæstetaler fuldmægtig Lone Møller fra By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet er utrolig interessant og findes også i bladet. Lone Møllers hele indlæg forefindes i sekretariatet i PDF fil, og kan rekvireres af interesserede medlemmer. Fremmødet var desværre igen ikke så stort som jeg havde forventet, men forhåbningsfuldt vil det blive større næste år hvor det også vil afholdes i Odense. Tak til de foreninger der mødte op. I år havde Landsforeningen inviteret til middag og socialt samvær fredag aften, og det var glædeligt at fremmødet på 21 var mødt op til en hyggelig og konstruktiv aften. Også tak til de foreninger der mødte op den aften. Den første nattefrost har vi allerede set, og vinteren lurer lige om hjørnet, og det bliver tidligt mørkt. Forhåbentlig bliver vinteren ikke så hård som sidste år, men der er desværre ingen garantier så vi må håbe, at den bliver mild. Mange af os har lukket vore sommerhuse ned for vinteren, og vi glæder os allerede til næste forår. For de medlemmer som bebor deres sommerhus helårligt, lovligt naturligvis, vil jeg gerne rette en appel til at registrere om der er noget unormalt ved de tomme sommerhuse. Hvis der er det, så kontakt ejeren, det bliver hun eller han meget glad for. Brevkasseanlæggene i sommerhusområderne blev heldigvis ikke til noget i denne omgang, og vore møder med de relevante myndigheder har tilsyneladende båret frugt det var også en lov der stammede fra tresserne af og ikke særlig gennemførlig i dag, idet der ikke var udstykket områder til samme. Vi afventer endnu en gang Forbrugerombudsmandens redegørelse vedrørende sommerhuse på lejet grund, men det positive er, at vi er blevet underrettet om, at et eller andet er på vej, og det bliver spændende at se resultatet. Så snart Landsforeningen kender det, vil vi selvfølgelig underrette de berørte foreninger. Landsforeningens mangeårige arbejde på dette område, kan måske nu få en positiv ende således, at vi får ordnede forhold for sommerhuse på lejet grund. For de medlemmer der udlejer deres sommerhuse, er det selvfølgelig en positiv nyhed at bundfradraget er sat op til kr. Jeg mener dog, at der er en anden væsentlig årsag til at udlejningsbureauerne ikke får så mange huse ind på deres lister, og det er deres meget høje salærer og gebyrer. Et forhold som Landsforeningen vil se på i løbet af Tvangskloakeringen i Nordvest Sjælland af ca sommerhuse er ikke gået i stå, men i et område, Nykøbing-Rørvig har Landsforeningen påpeget overfor kommunen og Miljøministeren, at Vandløbslovens paragraf om tvangskloakering 3

4 kun kan komme på tale hvis der er miljømæssige årsager dertil, og efter nye undersøgelser er det tilsyneladende gået op for kommunen, at deres lovhjemmel ligger på et meget lavt sted i det område. Landsforeningen forfølger selvfølgelig sagen resten af året og i det nye år. Det er et meget kompleks område, men Landsforeningen føler ikke, at sommerhusejere skal være med til at finansiere kommunernes nye rensningsanlæg som er et påbud fra EU, og det har vi gjort helt klar overfor ministeren. En sag som vi følger på meget nær hold. Landsforeningens hovedbestyrelse er glad for de mange henvendelser vi får fra vores medlemsforeninger, om hjælp til at klare problemer som de ikke selv magter. Det være sig med kommuner eller indenfor grundejerforeningen selv. Det skal dog understreges, at før en medlemsforening beder Landsforeningen om hjælp, skal foreningen selv have forsøgt at løse problemet, og så kan Landsforeningen træde til. Igen vil jeg gerne bede medlemsforeninger om at indsende artikler til vort blad eller til hjemmesiden. Redaktionen mangler tit nogen relevante artikler om emner der har interesse for andre foreninger, og der må da være noget der sker i de forskellige landsdele, som er en artikel værd? Redaktionen skal nok sætte artiklen op til tryk, efter godkendelse fra indsenderen, så tøv ikke med at indsende råmaterialet til en eventuel artikel. Året som snart rinder ud har været et tilfredsstillende år for Landsforeningen, og selvom der har været mange indmeldelser af nye foreninger, så er målet langt fra nået! Jo flere medlemmer, desto stærkere står vi som Landsforeningen, og jo bedre bliver vores interesseområder tilgodeset fra politisk hold. Derfor beder vi også vores medlemsforeninger om at gøre en indsats for at få flere medlemmer, som eventuelt kunne være, at man ved at ens naboforening ikke er medlem, så kontakt foreningen. Materiale og informationsmapper om Landsforeningens virke kan rekvireres i sekretariatet. Til sidst vil hovedbestyrelsesmedlemmerne og jeg benytte dette sidste blad i år til at sige tak for i år og tak for et godt samarbejde med sammenslutninger, foreninger og enkeltmedlemmer. Vi ønsker alle medlemmer og familie en rigtig god jul og et godt nytår. Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Referenter: BBN og LB Sted: Clarion Collection Hotel Plaza i Odense kl Gæstetaler: Fuldmægtig Lone Møller, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Formanden Jan Howardy bød velkommen til fuldmægtig Lone Møller og takkede hende for at afse tid til at komme til Landsmødet. Det følgende indslag af vor gæstetaler drejer sig hovedsageligt om Planlægningslov, Sommerhusområder, kapitel 8 hvor især paragrafferne 40 og 41 omhandler den personlige ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse ifølge visse kriterier de andre paragraffer i dette kapitel er dog også interessante for os sommerhusejere. Lone Møller oplyste at der er ca sommerhuse i Danmark, og at der er ca km kyststrækning. Den 31.marts 2009 var der ca helårsbeboede sommerhuse, og heraf er de ca lovligt beboet efter gældende bestemmelser Godt er pensionistbeboede sommerhuse. Dette svarer til ca. 9,2 % af samtlige sommerhuse. Gæstetaleren oplyste endvide- 4

5 re at sommerhusene er fordelt over hele landet med 89 % i sommerhusområder i 75 kommuner, 7 % i landzone og 4 % i byzone. Den gennemsnitlige størrelse på et sommerhus er ca. 75 m 2. Der har været forbud mod helårsbeboelse i sommerhuse siden 1925 og fra 1938 har forbuddet været begrundet i ønsket om differentieret anvendelse af landets arealer, hvor sommerhusområderne er forbeholdt rekreativ brug og fritid. Her beskytter helårsforbuddet mod pres for udlæg af nye sommerhusområder samtidig med, at det beskytter sårbare områder mod slid og sikrer karakteren af rekreativt område, som ønsket af hovedparten af sommerhusejerne. Og siden Danmarks medlemskab af EU i 1972 indgår helårsforbuddet også som et vigtigt led i værnslovgivningen omkring erhvervelsesloven, der regulerer udlændinges muligheder for at købe fast ejendom i Danmark, og som administreres af Justitsministeriet. I 1992 lovfæstedes forbud mod nye udlæg til sommerhuse i den 3 km brede kystnærhedszone, hvor der er stort pres for byggeri til sommerhuse m.m. Afviklingsloven fra 1999 s 10-årige dispensationer udløb den 31. marts 2009, og lovovervågningen blev som forudsat i forarbejderne til afviklingsloven ophævet ved bekendtgørelse nr. 424 af den 23. april Kommuner skal håndhæve helårsforbuddet efter planlovens 51 og 51a og By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet håndhævelsesvejledning nr af 18. september 2009 til at bistå kommunerne hermed. Hvis kommuner ikke håndhæver helårsforbuddet, kan den manglende tilsynspligt indbringes for Statsforvaltningen, og her har Fritidshusejernes Landsforening en vigtig rolle som vagthund. Planlovens helårsforbud 40, stk. 1 indebærer, at der er forbud mod overnatning bortset fra kortvarige weekend- og ferieophold m.v. fra 1. oktober til 31. marts. Max 3-4 uger ad gangen, i alt max. 7-8/13 uger i løbet af vinterhalvåret. Et ophold afbrydes ikke ved enkelte overnatninger andetsteds. Det gælder også udlejning til forskellige lejere og for brug i vinterhalvåret af flere ejere og venner, se Vestre Landsrets dom U V om forståelsen af udtrykket kortvarige ferieophold. Der gives typisk bøder i størrelsesorden til kr. for ulovlig sommerhusbeboelse i vinterhalvåret. Hertil kommer ved CPR tilmelding til sommerhusadressen daglige administrative tvangsbøder, der havner i kommunekassen. Lone Møller gennemgik mulighederne for helårsbeboelse (dispensation efter planlovens 40, stk. 2, og pensionistreglen i planlovens 41, der giver pensionister ret til at bo hele året i sommerhuset), samt håndhævelsesreglerne i planlovens 51 og 51a. Dispensation kan gives i henhold til Planlovens 40, stk. 2, men det skal understreges at dispensationen er helt personlig, dog henstilles det i Miljøministeriets vejledning nr. 187 af 14. november 1996, at det i dispensationen fastsættes, at en ægtefælle eller samlever kan fortsætte beboelsen på samme vilkår som ejeren i tilfælde af ejerens død. Dispensationsbestemmelsen skal administreres restriktivt. Det blev understreget, at en dispensation efter planlovens 40, stk. 2, til helårsbeboelse også vil fremgå af BBR-meddelelse, men en ny ejer vil ifølge nylig afgørelse af Naturklagenævnet ikke kunne støtte ret på en BBR-meddelelse herom til selv at få ret til helårsbeboelse. En dispensation efter planlovens 40, stk. 2 bortfalder ved fraflytning, og hvis retten ikke udnyttes i 3 år. Stoploven, planlovens 51 A pålægger kommunen helt konkrete håndhævelsestiltag ved CPRtilmelding til sommerhusadressen. Kommunen skal således give påbud om fraflytning inden 14 dage efter CPR-tilmelding med krav om dokumentation for fraflytning. Kommunen skal også politianmelde straks, dersom påbuddet ikke efterkommes og skal administrativt pålægge daglige tvangsbøder på som udgangspunkt 300 kr. pr. dag (januar 1999 niveau). Disse inddrives via SKAT. Dersom politianmeldelsen resulterer i en straffesag ved domstolene, idømmes typisk bøder, som forhøjes, hvis der senere rejses straffesag for overtrædelse af helårsforbuddet igen 5

6 Foreningsblade? Har din forening allerede et medlemsblad? eller går I med tanken om at få et? Så kontakt Fladså Grafisk det betaler sig. Vi har altid gode priser til dig og vi holder hvad vi lover... Fladså Grafisk har været sparringspartner med Fritidshusejernes Landsforening siden 2007 på foreningens blad samt øvrige tryksager. design print tryk Læs om vores service og øvrige produkter KLIK IND Fladså Grafisk Vordingborgvej Næstved Telefon Telefax

7 (gentagelsesvirkning). Kommunen skal have tilfredsstillende dokumentation for, at flytningen er effektueret. Dersom fraflytning er sket til en dækadresse, og kommunen har/får mistanke herom, er kommunen forpligtet til at undersøge sagen og om nødvendigt håndhæve helårsforbuddet i overensstemmelse med reglerne i planlovens 51 og 51a og retningslinjerne i den udsendte håndhævelsesvejledning. Følgende spørgsmål blev stillet af de fremmødte medlemsforeninger: Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken spurgte om regler ved f. eks 3 ejere af sommerhuset med hver sin tredjedel? I tilfælde af dødsfald kan ejerskabet så videreføres til f.eks. et barnebarn? I tilfælde af helårsstatus til en af ejerne, kan eventuelle børn opretholde samme status som forældrene? SV: I tilfælde af dødsfald kan ejerskabet overgå til et barnebarn ved arv eller salg. Ejertiden i pensionistreglens (planlovens 41 s) forstand videre-føres ikke til barnebarnet. Barnebarnet skal således selv have ejet sommerhuset i 8 år (og selv være pensionist), før barnebarnet har ret til at bo i sommerhuset efter planlovens pensionistregel. Kun hvis barnebarnet havde fælles husstand med bedsteforælderen i sommerhuset, og bedsteforælderen boede i sommerhuset i kraft af pensionistreglen, har barnebarnet ret til at fortsætte beboelsen. Dersom bedsteforælderen boede i sommerhuset i kraft af en dispensation efter 40, stk. 2, er udgangspunktet, at et barnebarn, der har boet sammen med bedsteforælderen i sommerhuset, ikke har ret til at fortsætte helårsbeboelsen. I vejledning nr. 187 af 14. november 1996 henstilles, at dispensationen giver en ægtefælle eller samlever ret til at fortsætte helårsbeboelsen efter dispensationsindehaverens død. Barnebarnet vil altid kunne søge om dispensation efter planlovens 40, stk. 2, men det afhænger af den konkrete sag, om kommunen kan og vil dispensere og dispensationsbestemmelsen skal administreres restriktivt. Per Sørensen, Gf. Falen af 1973 spurgte om bestemmelser ved skilsmisse hvis f.eks. en 48- årig hustru ikke var ejer af sommerhuset, ej heller tinglyst? Kan der gives dispensation og hvordan forholder det sig vedrørende fælleseje og/eller uskiftet bo? SV: Dersom manden har boet i sommerhuset i kraft af pensionistreglen, bortfalder retten til at bo i sommerhuset ved pensionistens fraflytning, dvs. også for hustruen. Hustruen kan hvis hun ved skilsmissen opnår ejerskab af sommerhuset og ikke selv er pensionist søge om dispensation efter planlovens 40, stk. 2 til helårsbeboelse i sommerhuset. Er hustruen selv pensionist (fx førtidspensionist) og overtager hun sommerhuset ved skilsmissen, har hun krav på at bo i sommerhuset, hvis der har været formuefællesskab i ægteskabet i de sidste 8 år. Har sommerhuset været mandens særeje, kan hustruen ikke opfylde kravet om 8 års ejerskab, og så er hun ikke omfattet af pensionistreglen, men kan søge om dispensation efter 40, stk. 2. Dispensationsbestemmelsen skal som sagt administreres restriktivt. Martin Justesen, Gf. Fredendal (Samsø) spurgte om ulovlig udlejning af sommerhus. SV: Udlejning til helårsbeboelse i vinterhalvåret og udlejning til ferieformål, der går ud over kortvarige weekend- og ferieophold i vinterhalvåret er i strid med helårsforbuddet, og kommunen har pligt til at håndhæve forbuddet i overensstemmelse med planlovens 51og 51a og førnævnte håndhævelsesvejledning. Ruth Lorenzen, enkeltmedlem Halsnæs Kommune spurgte om lovligheden ved, at kommunen sætter familier ind i sommerhusene? Kommunen ser stort set gennem fingre med ulovlig helårsbeboelse og ca. 1/3 del bor ulovligt i området er det ikke kommunen som har tilsynspligten? Der er tilsyneladende ca sommerhusejere der har modtaget lovlig status til helårsbeboelse under Afviklingslovens ophævelse? Ruth fortsatte med at konstatere, at 10-års reglen havde været for lang, og at det var som at sætte ræven til at vokse gæs! SV: Det vil være i strid med helårsforbuddet og 7

8 kommunernes håndhævelsesforpligtelser, at kommunerne lader familier bo hele året i sommerhuse i sommerhusområder, medmindre kommunen har givet dispensation. Dersom kommunerne ikke overholder deres tilsynsforpligtelser eller giver dispensation på usagligt grundlag til helårsbeboelse, kan den manglende overholdelse/dispensationspraksis indbringes for Statsforvaltningen. I den forbindelse understregede Lone Møller, at dispensationsbestemmelsen giver kommunerne mulighed for at skønne over sagens omstændigheder, men at dispensationsbestemmelsen skal administreres restriktivt. Og her har Landsforeningen, der har fingeren på pulsen og kender sommerhusområderne, en vigtig opgave som vagthund. Nils Færge, Gf. Strandlygård forespurgte om et autoværksted i sommerhusområdet var lovligt? SV: Dersom autoværkstedet var lovligt etableret, før områdets udlægning til sommerhusområde og driften ikke har været stoppet i mere end 3 år, eller en lokalplan udlægger autoværksted det pågældende sted i sommerhusområdet, så er forholdet lovligt. Er det ikke tilfældet, er det ikke foreneligt med områdets status som sommerhusområde. Ejerforeningen eller Landsforeningen kan tage kontakt til kommunen herom. Hvis der er tale om en ulovligt forhold, og kommunen ikke løser problemet, kan kommunens manglende tilsyn indbringes for Statsforvaltningen. Steen Bakhøj, Gf. Lyngvangen spurgte, om gældende bestemmelser og retskrav med hensyn til isolering af sommerhuset ved helårsbeboelse. Steen nævnte, at hans oprindelige sommerhus var isoleret med 50 mm, og den efterfølgende tilbygning var på 100 mm, som var lovkrav på den tid tilbygningen blev bygget. Forespurgte sin kommune om problemet, men fik nej til dispensation. Han opfordrede til at spørge kommunen om gældende byggeregulativer er overholdt, idet det kan koste dyrt ikke at have fået en tilladelse. SV: Lone Møller oplyste, at kommunen administrerer reglerne i BR08, som Erhvervs- og Byggestyrelsen er sektormyndighed for, samt at helårsbeboelse efter pensionistreglen er undtaget fra krav om byggesagsbehandling. Det er imidlertid ikke er tilfældet ved dispensation efter planlovens 40, stk. 2. Så det er en god ide at forhøre sig i kommunen, hvis man vil bo der hele året i kraft af en dispensation efter planlovens 40, stk. 2. Nils Færge, Gf. Strandlygård spurgte om retskrav ved køb af kondemnabelt sommerhus? SV: Hvis man ønsker at købe et kondemnabelt sommerhus, kan man ikke (efter 8 års ejerskab) bo i det hele året i kraft af pensionistreglen. Her bør man tage kontakt med kommunen for at høre, om ombygninger kan klare problemerne, eller om der bør bygges et helt nyt sommerhus. Erik Jørgensen, Gf. Gabets Sommerland oplyste at det næsten er umulig at få oplyst informationer efter ændringen til digital tinglysning. SV: Gæstetaleren bad Bente Mortensen, Gf. Hofmansgave Sommerby som har været ansat på et tinglysningskontor om at forklare de nye ændringer. Bente Mortensen, Gf. Hofmansgave Sommerby forklarede at, i dag kan man kun rette henvendelse til tinglysningsretten i Hobro idet der ikke mere gives telefoniske oplysninger. Henvendelse kan ske via og her kan man få svar på eventuelle spørgsmål. Man kan også gå ind på domstol.dk og derefter tinglysningsretten. Man kan kun få svar hvis det er ens egen ejendom, men skal passe på fordi det koster penge for hvert opslag, og der kan være meget lang ventetid. Bente havde dog fået oplyst, at der på landets dommerkontorer stadig findes en PC, hvorpå man kan logge sig ind og det er gratis. Man skal dog ikke forvente den store hjælp idet det ikke mere er tinglysningspersonale der svarer, men måske kan man være heldig og få en person der ved noget om samme. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken tilføjede, at før i tiden kunne man henvende sig til Statstidende og omkostningsfrit få oplyst f. eks. nye ejere af sommerhuse. Nu skal man henvende sig på (digital tinglysning), og hvis det kun er uofficielle tingbogsoplysninger man beder om, koster det 30,00 kr. pr. henvendelse. Det er dog gratis hvis man kun ønsker historiske oplysninger. En officiel tingbogsoplysning koster 175,00 kr. 8

9 Torben von Pein, Gf. Sandager Næs spurgte, hvad hvis kommunen ikke udsender dagbøder? SV. Hvis der er tale om en situation, hvor planloven pålægger kommunen at pålægge administrative dagbøder, så vil kommunens manglende opfyldelse kunne indbringes for Statsforvaltningen. Sørn Jørgensen, Gf. Øster Lyngs Præmiegrunde fik oplyst at pensionister har et retskrav på helårsbeboelse, jf. Planlovens 41 på visse betingelser (man skal være pensionist, som defineret i planlovens 41 og have ejet sommerhuset i mindst 8 år, og man skal fortsat eje sommerhuset gerne på delebasis under hele beboelsen). Lone Møller gennemgik kort mulighederne for at klage til Naturklagenævnet, tilsynet med kommunerne (Statsforvaltningen), sommerhuslovens krav om udlejningstilladelse ved langvarig eller erhvervsmæssig udlejning til ferieformål (ejers udlejning af 1-2 sommerhuse, som vedkommende også selv benytter, kræver ikke tilladelse), udlæg af nye sommerhusområder og regeringens strategi for Danmark i balance i en global verden med tiltag af særlig interesse for sommerhusejerne (forhøjelse af bundfradraget for udlejning fra kr. til kr. pr. år med virkning fra 2010 betinget af udlejning gennem udlejningsbureau, der får indberetningspligt til SKAT) Gæstetalerens indlæg var så interessant, at indlægget og spørgsmål fra de fremmødte medlemsforeninger ikke kunne nås indenfor den fastsatte tidsramme. Formanden takkede Lone Møller for et meget relevant og inspirerende indlæg, og de udmærkede svar til de stillede spørgsmål på trods af de tekniske problemer vi startede med. Landsforeningen og By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet blev enige om at fastholde det allerede gode samarbejde. Til slut overrakte formanden Lone Møller tre gode flasker rødvin. I øvrigt kan det oplyses at Lone Møllers indlæg var på PowerPoint præsentation, og dette kan rekvireres hos Landsforeningens sekretariat. Referat fra den ordinære generalforsamling Referenter BBN og LB Sted: Clarion Collection Hotel Plaza i Odense kl Ad.1 Valg til dirigent Formanden bød velkommen og foreslog på hovedbestyrelsens vegne advokat Poul Winther Andersen som dirigent og forespurgte om der var andre forslag. Advokat Poul Winther Andersen blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige varsling, som var i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den udsendte dagsorden. Dirigenten oplyste, at der var 63 stemmer til stede. Hvis der var nogen til stede, som ikke var berettiget til at få udleveret en stemmeseddel kunne de deltage som observatør uden tale- og stemmeret. Vedrørende de indkomne forslag under punkt 4, oplyste dirigenten at forslagene var trukket, fordi de skulle være stillet som forslag til vedtægtsændringer. Ad.2 Beretning om Landsforeningens virke Formanden oplyste, at alle havde fået tilsendt beretningen og gennemgik samme. Formanden kunne oplyse at Miljøministeriet havde afgivet svar få dage forinden vedrørende den uvildige undersøgelse af kloakering i Odsherred Kommune. Årsagen er et EU - direktiv, og at det vil koste mange hundrede millioner kroner. Det er acceptabelt at kloakere af miljømæssige årsager, men ellers er Landsforeningen imod, og især når der ikke er lovhjemmel for dette. FSNR har henvendt sig til FL for at få hjælp. Steen Bakhøj, Gf. Lyngvangen spurgte om man kan forlange en VVM undersøgelse? Formanden svarede, at kommunen har pligt til at foretage en VVM undersøgelse. Ministeriet har ikke svaret på, om der skal foreligge en uvildig undersøgelse. 9

10 Hvem skal betale for undersøgelsen, når Odsherred kommune flere gange er sat under administration pga. manglende penge i kommunekassen? Det skal kommunen. Steen Bakhøj, Gf. Lyngvangen takkede for det store arbejde, som der bliver gjort i FL. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 oplyste at det er politikerne, der har ansvaret for VVM undersøgelser. Oplyste i øvrigt at der havde været møde med SOL om samme emne, og at politikkerne erkender, at der er politik i sagen samt at det er uhensigtsmæssigt at kloakere hvis det ikke er godkendt. Gert Gyldvig, Gf. Cottageparken gjorde opmærk-som på at der er to begreber man skal forholde sig til, nemlig om det er en plan eller et projekt. Der skal foreligge en VVM undersøgelse, når der foreligger et projekt og en SMV når der foreligger en plan. Eigil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand undrede sig over at hans kommune kunne oplyse, at der er 5 eksisterende badebroer, når man med det blotte øje kan tælle til mindst 20. Han opfordrede til at Landsforeningen går ind i sagen. I øvrigt oplyste han ved forespørgsel kunne tilladelser aldrig fremvises. Formanden svarede, at alle ulovlige badebroer skal fjernes når kommunen har oplyst at de er ulovlige. Tilladelser skal altid være tilgængelige hos ejerne. Dirigenten henviste til, at badebroer var nævnt i beretningen og henviste til eventuelt. Agnete Munck, Gf. Reedtzholm spurgte hvor mange potentielle medlemmer og grundejerforeninger der er i Danmark, og hvor mange er medlem af Landsforeningen? Formanden svarede at det ikke er muligt at opgive det korrekte antal potentielle medlemmer i Danmark, da der ikke er medlemspligt, men kunne oplyse at der er 209 medlemsforeninger i Landsforeningen og antallet af medlemmer fremgår nederst på budgetoversigten. Herefter satte dirigenten formandens beretning til godkendelse. Beretningen blev godkendt. Ad.3 Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2009 Dirigenten bad formanden om at fremlægge regnskabet da kassereren ikke var til stede. Steen Bakhøj, Gf. Lyngvangen forespurgte hvad JCS står for i regnskabet? Formanden svarede at det stod for et tidligere hovedbestyrelsesmedlem Jens Christian Smedegaard, der desværre var afgået ved døden i januar Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. Ad.4 Behandling af indkomne forslag Dirigenten oplyste at forslagene af forskellige grunde var trukket tilbage og fortsatte med at gøre opmærksom på, at forslag skal være formuleret korrekt. Hvis man har svært ved at formulere den korrekte ordlyd i et forslag, kan man kontakte en af de tre advokater der er tilknyttet FL. Eigil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand spurgte om ordlyden i de indsendte forslag? Dirigenten henstillede til, at man spurgte hovedbestyrelsen efter generalforsamlingen. Formanden oplyste at hovedbestyrelsen ville arbejde videre med indholdet af forslagene. Ad.5 Forelæggelse af budget og til orientering Fastsættelse af kontingent 2011 Hovedbestyrelsesmedlem Erik Jørgensen fremlagde budgettet. Steen Bakhøj, Gf. Lyngvangen havde et spørgsmål om hvorfor renteindtægterne var budgetteret til kr.? Formanden svarede at man forventer at opnå et større renteafkast ved at investere en del af vor formue. Agnete Munck, Gf. Reedtzholm oplyste at kontingentindtægterne er steget 16 % og spurgte om det er på grund af forventet øget medlemstilgang? Formanden svarede at man forventede en øget tilgang af medlemsforeninger. 10

11 Jørgen Larsen, Gf. Tofteløkken spurgte til udgiften på kr til sekretariatshonorar? Formanden svarede, at vi på generalforsamlingen året før havde besluttet at ansætte lønnet medhjælp på sekretariatet. Honorar kr. om måneden. Sørn Jørgensen, Gf. Østerlyngs Præmiegrunde spurgte til kontingentet for enkeltmedlemmer og antydede at der var mulighed for, at en større forening kunne få økonomisk gevinst ved at indmelde et enkeltmedlem frem for hele foreningen? Formanden henviste til vedtægterne 2 som klart og tydeligt nævner, at enkeltpersoner må som medlem af Landsforeningen, ikke samtidig være medlem af bestyrelsen i en lokal grundejerforening, sammenslutning, vejlaug eller lignende, eller have sammenfaldende interesser i en sådan. De nuværende kontingenter blev fastholdt. Budgettet blev godkendt. Ad.6 Valg af hovedbestyrelse og suppleanter: Ad.6A Valg af formand Jan Howardy, Sjælland genopstillede og blev valgt uden modkandidat for 2 år. Valg af kasserer Formanden oplyste, at formand og kasserer normalt ikke afgår samtidig, men at det skyldes situationen omkring tidligere kasserer Kurt Christiansen. Dirigenten oplyste at Lars Gudbergsen opstillede som kandidat. Lars præsenterede sig og oplyste at han siden 2009 har været formand i FSNR, har været revisor i 12 år, er økonomidirektør for SAS hotellerne og i øvrigt var søn af en revisor. Lars Gudbergsen, Gf. Flyversandet 17, 18 og 19, Sjælland blev valgt som kasserer uden modkandidat for 1 år. Valg af sekretær Martin Justesen, Gf. Fredendal (Samsø), Jylland opstillede og blev valgt uden modkandidat for 2 år. Valg af HBM Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken, Sjælland genopstillede og blev valgt uden modkandidat for 2 år. Valg af HBM Formanden oplyste, at Preben desværre ikke kunne være til stede på generalforsamlingen. Preben Hviid - Hansen, Jylland genopstillede og blev valgt uden modkandidat for 2 år. Valg af HBM Lennart Berendt, Gf. Borgmesterlyngen, Sjælland opstillede og blev valgt uden modkandidat for 1 år. Formanden oplyste at det skal tages til efterretning, at Birgit Parkdal efter eget ønske er udtrådt af hovedbestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Generalforsamlingen accepterede dette. Gitte Abrahamsen, Gf. Fruekilden, Sjælland blev opstillet og modtog valg for 1 år. Ad.6.b Valg af suppleant Michael Kristiansson, Gf. Strandlyngen, Sjælland blev opstillet og modtog valg for 1 år. Torben Von Pein, Gf. Sandager Næs, Fyn genopstillede og blev valgt uden modkandidat for 1 år. Jørgen Iversen, Gf. Falen af 1973, Jylland genopstillede og blev valgt uden modkandidat for 1 år. Ad.7 Valg af revisorer og suppleanter Ad.7a Søren Enemark, Gf. Falen af 1973, Jylland opstillede og blev valgt uden modkandidat for 2 år. Ad.7b. Valg af revisorsuppleant (for 1 år): Bente Mortensen, genopstillede og blev valgt uden modkandidat for 1 år. Agnete Munck, Gf. Reedtzholm, Sjælland blev opstillet og blev valgt uden modkandidat for 1 år. Ad.8 Eventuelt Henrik Bloch-Sørensen, Gf. Dalbybugten AMBA efterspurgte om indholdet af de to forslag der var trukket tilbage? 11

12 Dirigenten svarede, at da forslagene var trukket tilbage skulle de ikke fremlægges. Ejner Møller Juhl, Gf. Skovkrogen foreslog at der blev foretaget en vejledende afstemning om forslagene? Dirigenten svarede at svaret var det samme som han allerede havde givet. Formand Jan Howardy meddelte igen at hovedbestyrelsen ville bearbejde forslagene indtil næste ordinære generalforsamling, og opfordrede samtidig medlemsforeningerne om at komme med input til hovedbestyrelsen i henhold til de allerede oplyste forslag om stemmefordeling. Ejgil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand mente at forsamlingen havde krav på at få oplyst de to forslag. Dirigenten svarede igen at det var vedtægtsændringsforslag og skulle have været formuleret og udsendt som sådan. Erik Jørgensen, Gf. Gabets Sommerland oplyste, at de store sammenslutninger som FSNR i dag sidder med 17 stemmer, mens de mindre foreninger sidder med 1, 2 eller 3 stemmer. Dirigenten svarede, at han havde oplyst at forslag til vedtægtsændringer skal være klart og tydeligt markeret som vedtægtsændringsforslag. Skal udsendes sammen med dagsordenen og fremgå som sådan, så alle medlemmer er bekendt med at det er ændringer til vedtægterne. Gert Gyldvig, Gf. Cottageparken oplyste, at grundejerforeningerne i Odsherred betaler 15 kr. til FL, og at Landsforeningen kan forvente reaktioner fra FSNR, hvis de mister sine stemmer som de betaler for. Vi er over medlemmer i FSNR, hvorfor skal vi have færre stemmer? Et resultat kunne være at flere foreninger i FSNR ikke mere ville være medlem af Landsforeningen. Eigil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand mente, at foreningerne selv møder op til generalforsamlingen og afgiver deres stemme eller stemmer. Formand Jan Howardy redegjorde for at det var op til generalforsamlingen at bestemme hvordan stemmeligheden skal fordeles, idet det er en vedtægtsændring. Undrede sig i øvrigt over, at det ikke havde været debatteret i 2009 da de nye vedtægter blev besluttet. Udkastet havde været udsendt til medlemsforeningerne før de nye vedtægter blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Oplyste også, at et lignende forslag havde været debatteret for nogle år siden, men at det var blevet forkastet på en tidligere generalforsamling. Formanden fortsatte ved at opfordre medlemsforeningerne til at indsende deres holdninger til spørgsmålet til Landsforeningen. Dirigenten konstaterede at det var et godt forslag. Ejgil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand informerede om deres sag og at man havde anket dommen fra byretten til landsretten. Man er beskyttet af principperne for lejemål, og man skal betragtes som forbruger. Denne meget lange sag havde desværre tæret på sammenholdet i foreningen og to af deres medlemmer vil tilsyneladende ikke være med til at betale yderligere kr. for at fortsætte sagens omkostninger. Som Ejgil udtrykte det, det er ikke særligt hensigtsmæssigt at skulle sende to af deres egne medlemmer i foreningen til inkasso, men håbede på at problemet ville blive løst på et møde i foreningen den næste dag. Bente Mortensen, Gf. Hofmansgave Sommerby oplyste at der er problemer med kreditforeninger angående andelsgrunde. Henrik Bloch-Sørensen, Gf. Dalbybugten AMBA berettede om at deres grundejerforening havde kontaktet advokat Hans Vestergaard vedrørende det samme. Stig Hedeager Pedersen, Gf. Mosebølle konstaterede også, at der altid er problemer med kreditforeninger. Ejgil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand oplyste om, at udlejer på lejede grunde havde optaget lån, og derved siger kreditforeninger meget ofte nej til lejer når de vil optage lån. Formanden svarede at hvis der var sager foreningerne gerne ville have Landsforeningen skulle se på, bedes de fremsendes til Landsforeningens sekretariat. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 tilkendegav også uviljen mod kreditforeninger. Lars fortsatte med, at sommerhusejere er meget dårlig repræsenteret i turistkontorernes organisation, og at vi burde søge indflydelse der. Sommerhusudlejerne har desværre for stor indflydelse, men det er os sommerhusejere der har indflydelse på økonomien i sommerhusområderne. Formanden svarede at det var helt sikkert en ting vi skulle se på i nærmeste fremtid. Steen Bakhøj, Gf. Lyngvangen spurgte om de 12

13 vedtagne love om energimærkning ved hussalg også gjaldt sommerhuse? Torben von Pein, Gf. Sandager Næs gjorde også opmærksom på energimærkning. Formanden svarede at energimærkning også gjaldt for sommerhuse, og gjorde i øvrigt opmærksom på, at der er de samme regler inden for det område på sommerhuse som er helårsbeboede, som der er på parcelhuse. Formanden gjorde opmærksom på vort nye sekretariat fungerede udmærket, og bad om at alle henvendelser blev sendt til samme, hvorefter de blev distribueret til det hovedbestyrelsesmedlem som behandlede en eventuelt sag. Formanden gjorde også opmærksom på vore nye blokke med vor logo på samt at de vedlagte kuglepenne var sponsorerede af Nybolig og Nykredit. Formanden forklarede at vi skulle søge om et bedre renteafkast på vores formue og foreslog at vi f.eks. investerede ca kr. i statsobligationer som er en sikker anbringelse. Sten Bakhøj, Gf. Lyngvangen tilsluttede sig det forslag men at det skulle være kortfristede lån. Formanden berettede at Steen Bakhøj havde en meget stor viden om disse sager, og blev valgt til at koordinere anbringelsen. Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål og at dagsordenen var udtømt hvorefter han gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for en rigtig god ledelse af den ordinære generalforsamling, og tilføjede at han ikke kunne erindre hvornår vores generalforsamlinger havde sluttet så tidligt og overrakte dirigenten tre gode flasker vin for hans indsats. Formanden takkede de fremmødte medlemsforeninger for at møde op, bød velkommen til de nye hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og deres suppleant. Formanden håbede dog på, som sædvanlig, at flere medlemsforeninger ville afse tid til næste års generalforsamling, der vil blive afholdt i september Formanden afsluttede den ordinære generalforsamling kl Underskrevet den 23. oktober 2010 af dirigent advokat Poul Winther Andersen. Det underskrevne eksemplar forefindes i sekretariatet. Netværk hvad er det? Af Jan Howardy Formand, FL Hvad er et netværk, hvordan bruger du det og hvorfor er netværk overhovedet vigtigt? Blandt familie og venner kender vi det alle sammen, men hvordan kan det bruges i egenskab af sommerhusejere, helårsbeboelse, kommune og lokal områderne? I princippet kan et netværk defineres som en gruppe af mennesker der har samme berøringsflade og interesser. Det kan være et formelt netværk, hvor man mødes til en eventuel konference og for eksempelvis debatterer og diskuterer mål, som kan bringe mennesker i det samme område nærmere hinanden. Netværk handler netop om at vise interesse for andre, og på den måde kan man få sine egne interesser tilgodeset. Et netværk kræver en god portion engagement og tålmodighed, men har den store fordel, at man lettere er, og kommer i kontakt med andre interessegrupper. Skal man være i et netværk, kræver det at man taler med andre mennesker, og forstår hinanden. Og hvad kan Landsforeningen og dets mange medlemsforeninger have af interesse i et netværk og i en eventuel netværkskonference? Landsforeningens formand deltog for nogle år siden, som gæst, i et pilotforsøg på en netværks- 13

14 konference på Sjælland, og det har givet stof til eftertanke. Deltagerne var kommunens relaterede afdelinger for miljø og teknik, sommerhusejere, lokale butikker, fastboende og andre lokal interesseret. Efter forskellige indlæg blev der dannet grupper, som fulgte dagsordenens indlæg, og her kunne deltagerne selv vælge, hvilken gruppe hun eller han havde særlig interesse i. Det blev efterfulgt af en afslutning med konklusioner fra hver gruppe. Selvfølgelig er det kun kort refereret. Med stof til eftertanke menes, at Landsforeningen meget gerne vil have tilbagemeldinger fra medlemsforeninger om muligheden for en sådan netværkskonference et eller andet sted i landet, hvor der er stor koncentration af sommerhuse. Landsforeningen vil forsøge at stå for alt det praktiske, sørge for fremmøde af relevante styrelser, trykning af materiale m.m. Deltagere vil selvfølgelig også være grundejerforeninger i det fastlagte område, der ikke er medlem af Landsforeningen, og på den måde kan se hvad vi står for. Så Landsforeningen tager initiativ til en eventuel netværkskonference i løbet af 2011, og vil allerede nu begynde tidligt, for at høre om medlemsforeningernes interesse? Det kræver, uden tvivl, også de lokale medlemsforeningers engagement, men kan vi sammen få etableret et bedre kendskab og interesse for sommerhusejere og deres behov, contra fastboende, lokale butikker og ikke mindst den lokale kommune, skulle der meget gerne komme noget konstruktivt og positivt ud af det. Og selvfølgelig nogle flere foreninger der endnu ikke er medlem af Landsforeningen for at høste frugten af et sådan netværk. Hvor begynder jeg og min grundeejerforening? Først og fremmest ved at give tilbagemelding om interessen for en netværkskonference, eventuelle gode idéer om det praktiske i det lokale område o.s.v. Hvis tilbagemeldingerne er positive, vil Landsforeningen og de medlemsforeninger i det fastlagte område være i snarest kontakt med hinanden for at organisere emner, gæster, lokaler m.m. som Landsforeningen vil stå for. Er du og din grundejerforening klar til denne udfordring sammen med Landsforeningen? Formanden og hovedbestyrelsen venter på positive tilbagemeldinger. Stop tyven! Af Jette Kramer Jensen Formand for Borgerudvalget Det kriminalpræventive Råd I perioden var der i gennemsnit indbrud om året, i 2007 var det steget til og i 2009 til , og det gælder også sommerhuse. En undersøgelse viser, at danskerne er mere udsat for indbrud end de fleste andre europæere, at danskerne er relativ ubekymrede for risikoen for indbrud og at danskerne er dårligere end andre europæiske befolkninger til at sikre sig, hvilket også gælder for sommerhusejere. Kan dit sommerhus holde indbrudstyven ude? Rigtig mange sommerhusejere har haft den kedelige oplevelse at komme op til sit sommerhus, der er tømt for værdier. Det er ærgerligt at miste sine værdifulde og måske uerstattelige ting, men de fleste føler sig også krænkede over, at en fremmed har rodet i deres personlige sager. Det kan give utryghed selv længe efter selve indbruddet. Der er altså god grund til at kigge på, om ens sommerhus er sikret godt nok mod indbrud. Start med at gennemgå døre og vinduer for at se, om de kan holde en tyv ude. Du kan enten selv forbedre det, der er lidt nedslidt, eller få en fagmand til at hjælpe. Det vigtigste er, at du finder sommerhusets svage punkter og sikrer dem. Mange tror, at løsningen er at installere en tyverialarm. Alarmen kan være et godt supplement, hvis du bor i et område med mange indbrud, eller hvis du har særlige værdier. Alarmen kan dog ikke 14

15 holde tyven ude, så det vigtigste er, at du sikrer dine døre og vinduer. Det kan være, at listerne omkring vinduerne skal skiftes. Hvis de er rådne er de nemme for en tyv at fjerne med en skruetrækker. Måske slutter dørkarmen ikke tæt, og så kan døren brydes op med et hårdt tryk. Det kan også være, at skydedøren ved terrassen kan løftes op forholdsvis enkelt, fordi den ikke har et beslag, der kan låses. Og vinduer kan sikres med vindueslåse eller sikringsbeslag. Der er mange muligheder for at forstærke døre og vinduer. En suppleringslås på yderdøren gør, at den kan modstå en større belastning. Overvej også om den gamle lås skal stilles om til nye nøgler, så du er helt sikker på, hvem der har nøglen til dit sommerhus. Snak med naboen Nabohjælp virker. Udenlandske undersøgelser har vist, at områder med nabohjælp har % færre indbrud. Derfor er det en god idé at have et godt forhold til naboen. Hvis I kender hinanden, er det lettere at lave nogle gode aftaler om, at I kigger efter hinandens sommerhuse i hverdagen af eventuelle helårsbeboere når I ikke er til stede.. Læs mere I pjecen Beskyt dig mod indbrud fra Det Kriminalpræventive Råd kan du læse mere om, hvordan du sikrer din bolig mod ubudne gæster. Pjecen er gratis Du kan også finde gode råd på Hvis katten ikke er hjemme? Sekretariatet, FL Når sommerhusejere låser deres sommerhuse af for vinteren, og måske tager katten med hjem, så kan det ske at vinterens firbenede logerende flytter ind! Her er nogle gode råd til hvordan man bedst undgår, at de små gnavere slipper ind i sommerhuset og hvis de er så nogle råd om, hvordan man fanger dem. De gamle klapfæller, som vi alle kender, skal erstattes med de nye fælder af plastik eller metal, og gerne med en størrelse som ellers passer til rotter. På den måde slås musen ihjel med det samme, og ikke bare lemlæstes. Vi ved sikkert alle, at mus elsker at bevæge sig tæt til vægge, og derfor skal fælden stilles vinkelret ud fra væggen med udløseren ind mod væggen så er man sikret den bedste fangst. Mus har en fantastisk lugtesans og derfor er det vigtigt at bruge noget lokkemad som musen kan lugte på lang afstand. Glem alt om osten, idet den meget hurtigt mister sin aroma, men brug f.eks. spegepølse, figner, rosiner eller chokolade det er i øvrigt lettere at sætte fast ved uløseren. Husk også at hvis I ikke kan lide at dræbe musen, og vil bruge fælder der kun holder dem fangne, så skal de transporteres mindst et par kilometer væk fra sommerhuset, før de slippes løs igen ellers kan de finde vej tilbage! Hvis dette er jeres valg, så betyder det også at I hele tiden skal tage tilbage til sommerhuset for at se fælden efter, eller måske få en nabo som bor der hele året til at se efter, og det er noget besværligt, ikke? Vil man forebygge er der også muligheder, og gør det vanskeligt for musen at komme ind i sommerhuset. Selvfølgelig skal I lukke alle oplagte indgange såsom ventilationsåbninger m.m. med finmasket metal- eller ståltråd. En mus kan finde selv den mindste sprække og kan komme ind med ned til en syv-otte millimeter sprække det svarer til diameteren på en blyant! Og det sidste er ikke særligt kønt, men effektiv. Mal en 25 cm bred stribe af blank, hård maling rundt om hele sommerhuset cirka 1 meter oppe, og det kan forhindre mus i at klatre op. Sekretariatet vil dog gerne påpege at det ser bedst ud hvis man bruger samme farve som sommerhuset! 15

16 Ændringer i medlemsforeningernes bestyrelser Fra sekretariatet, FL Som allerede nævnt er det vigtigt at medlemsforeningerne oplyser om ændringer i deres bestyrelser, både navne og adresser så snart sådanne forekommer. Hvis sekretariatet ikke har de sidste opdateringer, fungerer Landsforeningens kartoteker ikke. I bedes også oplyse jeres medlemsnummer ved henvendelse til sekretariatet både ved skriftlige, eller telefoniske henvendelser. Vort kartotek er inddelt efter foreningsnummer og først derefter navnet på grundejerforeningen. Svar på henvendelser bliver effektueret hurtigere når vi har foreningsnummeret. FLEXBROEN fremtidens badebro som byggesæt Fremstillet i galvaniserede rør, lette at slå i havbunden, rådner ikke. Angribes ikke af pæleorm. Broflager er lette træelementer. Let montage med hjørnebeslag og specialkoblinger. Priser fra 1.140,- pr.lb. meter - incl. moms VEST ØST A S Sekretariatet må igen bede medlemsforeningerne om at notere sig deres nye medlemsnummer i Landsforeningen det står til højre for denne meddelelse. Efter at vi selv har overtaget postkartoteket fra Post Danmark er det yderst vigtigt, at foreningerne melder om eventuelle ændringer i bestyrelserne, navneændringer eller adresseændringer. Hvis ikke vi har navn og adresse korrekt, modtager I ikke bladet! ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere