Energieffektivitet der virker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivitet der virker"

Transkript

1 Energieffektivitet der virker Det leverer virksomhederne i praksis ESCO EUROPE januar

2 Velkommen til DI Energibranchen DI Energibranchen repræsenterer mere end 300 danske virksomheder i hele værdikæden for energi. Det gælder energiforsyning, energirådgivning og energiteknologi. Vi varetager vores medlemmers politiske og erhvervsmæssige interesser på regionalt, nationalt og europæisk plan. Vores medlemsydelser omfatter politisk interessevaretagelse gennem repræsentation, netværk, konferencer og workshops. Vi arbejder for rammebetingelser, der styrker danske virksomheders markedsandele for bæredygtige energiløsninger. Vores mål er at opnå de bedst mulige vækst- og udviklingsbetingelser for vores medlemmer. En stærk stemme til ESCO-branchen DI Energibranchens netværk for ESCOs samler den danske ESCO-branche. En branche, der vokser sig større og bedre i takt med, at flere og flere projekter bliver gennemført sammen med innovative partnere. DI Energibranchens ESCO-netværk Teknologivirksomheder Energiselskaber og rådgivere Byggevirksomheder

3 Gennem netværket arbejder vi for at skabe de bedste politiske rammebetingelser for ESCO-virksomhederne på det danske og europæiske marked. Som medlem har du mulighed for løbende at holde dig orienteret om forhold af betydning for den danske og europæiske energieffektiviseringsindsats og give input. Som medlem af DI Energibranchen er du altid velkommen til at engagere dig i netværket og DI Energibranchens øvrige tilbud. Venlig hilsen Hans Peter Slente Branchedirektør DI Energibranchen energi.di.dk

4 Silkeborg Kommune gen bruger varmen og sparer kr. Cronborg sælger RECOOL løsninger, køl og ventilation med genbrug af varme. Foruden at være miljøvenlige, så er løsningerne fra Cronborg økonomisk rentable. RECOOL løsninger er desuden en fremtidssikker løsning: > > Understøtter satsning af vindenergi > > Understøtter GRID (Intelligent styring af elforbrug) > > Understøtter udfasning af fossilt brændsel Viden, know-how og erfaring er selve kernen i den service Cronborg tilbyder. Som projektorganisation er vi gearet til innovation og vækst. Organisationen er opbygget så den hurtigt kan tilpasse sig markedet, idet driftsopgaverne er overladt til ansvarlige underentreprenører. RECOOL-løsninger til serverrum er ét af tre satsningsområder for Cronborg. De to andre er dels genanvendelse af overskudsvarme fra svømmehaller og badelande, dels fra industrianlæg. Fælles for Cronborgs løsninger er, at de ved at udnytte spildvarme sørger for en lavere varmeregning og mindre CO 2 -udledning i miljøet. Her har vi hjulpet Silkeborg Kommune blev i 2009 en af landets 73 Klimakommuner og forpligtede sig til at spare på energien og begrænse udslippet af CO 2. Silkeborg Kommune har de seneste år har genbrugt den varme, rådhusets servere producerer til at varme huset op med.

5 Tidligere gik servervarmen til spilde og det kostede penge at skaffe sig af med den, for det er lige så dyrt at køle ned som at varme op. Derfor kan man sige RECOOL-teknologien er en sparegris. Kommunerne sparer penge, idet en årlig udgift bliver vendt til en årlig indtægt. Silkeborg Kommune har årligt sparet kr., viser Cronborgs beregninger, og det giver en forretning af investeringen på 16 pct. Tidligere smed vi bare den varme væk ved hjælp af et køleranlæg, forklarer Lars Thygesen, teknisk chef i Cronborg. I dag bliver varmen overført til rådhusets radiatoranlæg. Det er godt for både økonomien og miljøet. Det betyder mindre CO 2 -udslip, fordi vi sparer på fjernvarmen. Cronborgs RECOOL-løsning betyder, at Silkeborg Kommune udleder 31 tons mindre CO 2 hvert år.

6 ESCO, energiledelse og indeklima hænger sammen Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation. Vi udvikler standarder og rådgiver om hvordan de implementeres og bruges i praksis. Vores kunder inden for rådgivning tæller bl.a. Crowne Plaza, Forsvaret, Øresundsbroen, RGS90, Politiet, Novo, Mærsk, Region Nordjylland, privat hospitaler og en række offentlige virksomheder. Dansk Standard huser også Miljømærkning Danmark med Svanen og Blomsten samt datterselskabet DS Certificering A/S, der bl.a. tilbyder certificering af ledelsessystemer. Ved at arbejde helhedsorienteret og sammenkoble ESCO-projektet, energiledelse og indeklima, har man fat i fremtiden og opnår bedre løsninger. Gennem viden om standarder og implementeringserfaring rådgiver Dansk Standard om energiledelse, indeklima, sundhed, miljøledelse, kvalitetsledelse og CSR. Skab systematik og innovation i jeres energiarbejde En helhedsorienteret energiindsats kræver ledelsesfokus, systematik og planlægning. Dansk Standard hjælper med at sætte energiarbejdet i system og skabe fremdrift, så man når sine mål. Med afsæt i den internationale standard for energiledelse DS/EN ISO hjælper vi med analyser, energipolitik, prioritering af tiltag, adfærd, uddannelse og forankring af energiindsatsen.

7 Stil krav til indeklimaet Med standarden for indeklima DS 3033 er det blevet lettere at tale om godt og dårligt indeklima. Med standarden kan I stille kvalitetskrav til indeklima i jeres ESCO-projekter og sikr,e at et godt indeklima har høj prioritet. Læs mere på Europæisk standard for ESCO Dansk Standard deltager endvidere i arbejdet med den europæiske standard for ESCO DS/EN Få indflydelse på ESCO-standarden og andre energistandarder gennem deltagelse i vores S-udvalg og faglige netværk.

8 Enables energy suppliers and customers to balance supply and optimize energy capacity Develco Products provides communication systems for AMR, AMI and Smart Metering combined with Home Automation. The objective is energy savings, smart use of energy through energy optimization. Our products are ZigBee certified. Modules are integrated into various meters from different vendors. Develco Products also provides data concentrators with back-office communication via GPRS, SMS, internet, fiber, or PLC enhanced with the capability of handling Home Automation products. In addition to the large range of communication products, Develco Products offers a high level of system customization. Benefits: > > Cheap and reliable metering > > Reduced energy consumption > > Optimized energy consumption (peak level out) > > Readout of several meters by diverse manufacturers and types (water, heating, gas, electricity) > > Surveillance & comfort > > Alarms

9 Case: Energy optimization in several mining villages and villages in South Africa. The South African energy sector faces huge challenges. The objective is energy savings and smart use of energy. (Peak level) Develco Products has developed a complete solution with smart meters and an automatic meter reading system for demand side management (DSM). It will enable energy suppliers and customers to balance the supply and optimizing control of their energy capacity. The system allows frequent transmission of detailed data from the residences for load profiling purposes. We have an excellent cooperation with ESCOs in several projects in the South Africa. Savings In this project there has been savings between percent by optimizing the energy capacity.

10 Bygherrerådgivning og ESCO-bistand til Brønderslev og Helsingør kommuner Kuben Management er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på udvikling, helhed og bæredygtighed inden for det byggede miljø. Vi planlægger og leder processer og projekter fra idé til aflevering i byggeri og i byområder. Vi har fokus på følgende tre forretningsområder: > > Energi og bæredygtighed > > Bygherrerådgivning > > Analyse, strategi og planlægning Kuben Management er en af de førende bygherrerådgivere inden for ESCO og energirenovering. Vi rådgiver om alle aspekter fra de indledende overvejelser om valg af model for energirenovering til selve gennemførelsen af ESCO-projektet. Her har vi hjulpet Kuben Management er bygherrerådgiver på udbud af Brønderslev Kommunes ESCO-projekt af udvalgte ejendomme med et samlet opvarmet areal på m 2. Ydelserne har omfattet: > > Bistand til modelvalg, økonomisk rationale og præsentation af model for de politiske udvalg > > Bistand til beslutninger vedrørende intern økonomistyring og -opfølgning på ESCO projektet > > Rådgivning om organisering af ESCO projektet under gennemførelse af arbejder og efterfølgende opfølgning > > Udbud af ESCO-projekt

11 Helsingør Kommunes projektet er pt. Danmarks største, hvor der gennemføres energibesparende tiltag i 83 af kommunens bygninger til en samlet kontraktsum på 110 mio. kr. Rådgivningen dækker implementeringsfasen og omfatter bl.a. følgende ydelser: > > Fagtilsyn på gennemført arbejde > > Granskning af energiberegninger > > Opfølgning på garantien og baseline > > Støtte til kommunens projektledelse omkring kontraktstyring, samarbejde m. leverandør og servicering af styregruppe og politiske udvalg.

12 Gribskov Kommune sparer 20 pct. årligt med garanterede energibesparelser Schneider Electric hjælper bl.a. sine kunder over hele verden med at reducere deres energiforbrug og forbedre bygningsdriften. Også herhjemme er energivirksomheden i front som markedsleder, når det gælder ESCO-projekter i partnerskab med kommuner. Her har vi hjulpet Siden Schneider Electrics første danske, kommunale ESCO-projekt i 2007 har bl.a. Middelfart, Høje Taastrup, Sorø og Gribskov kommuner valgt at gå ESCO-vejen i samarbejde med Schneider Electric. I Gribskov har man f.eks. nu energirenoveret 85 bygninger og opnået varige, garanterede energibesparelser på foreløbig 20 pct. årligt. Som ESCO-partner påtager Schneider Electric sig typisk ansvaret som totalleverandør og beregner, hvilke tiltag der kan omsættes i rentable energibesparelser, og hvor lang tilbagebetalingstiden bliver for de enkelte tiltag. Det er samtidig baggrunden for, at Schneider Electric kan stille realistiske garantier for de energibesparelser, der finansierer investeringen og dermed letter byrden for kommunen. Partnerskabet mellem Gribskov Kommune og Schneider Electric er et led i kommunens samlede strategi på ejendomsområdet. Samtidig reducerer kommunen sit CO 2 -udslip og opnår et forbedret indeklima på bl.a. en række skoler.

13 Borgmester Jan Ferdinandsen, Gribskov: Vi har nu for alvor har taget konsekvensen af 20 års efterslæb i vedligeholdelsen af de kommunale bygninger. Allerede i år opnår vi varige driftsforbedringer af kontorfaciliteter, idrætsanlæg, skoler mv., som reelt kan finansiere den systema tiske renovering indenfor ca. 10 år. Salgsdirektør Morten Dahl, Schneider Electric: De kommuner i Danmark, der som Gribskov vælger ESCO-modellen, opnår besparelser, der er i gennemsnit er 50 pct. større end de kommuner, der på egen hånd står for opgaven. Desuden viser en ny undersøgelse fra Udbudsrådet, at ESCOprojekter i gennemsnit er fuldt implementeret i løbet af ca. 2 år mod 6 år for rent kommunale løsninger. Besparelsen slår derfor langt hurtigere igennem med fuld styrke og gør den fælles kage noget større at dele.

14 Totalløsninger inden for energirenovering til kommuner og universiteter Siemens Building Technologies leverer teknologi til bygninger. Teknologi, der skaber godt indeklima, sparer energi, øger komforten og giver sikkerhed ved at beskytte mennesker og værdier. Løsningerne kan leveres som totalløsninger inden for energirenovering (ESCO), styring af lys, varme, ventilation og aircondition samt videoovervågning, adgangssikring, tyverisikring, branddetektering og brandslukning. Siemens ESCO (Energy Service Company) har knowhow om energirenoveringer af bygninger. Vi garanterer energibesparelsen, som vores energiingeniører har afdækket i en energianalyse af bygningerne. Vi gennemfører energitiltagne i totalentreprise og dokumenterer besparelsen i hele tilbagebetalingstiden. Vores supportcenter følger løbende op på om energibesparelserne og yder support til kundes driftspersonale.

15 Her har vi hjulpet Vi arbejder med både offentlige og private erhvervsvirksomheder med et gennemprøvet koncept med mulighed for finansiering. Vi gennemfører mere end 700 ESCO projekter om året globalt. I Danmark arbejder vi med projekter hos både kommuner, staten og det private erhvervsliv. Af referencer kan nævnes: Greve Kommune, Næstved Kommune, Guldborgsund Kommune og Syddansk Universitet.

16

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere