Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Polywrap (730) Indehaver: ApS Soldana, Syvstjernehusene 1, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 16: Plastikmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder strækfilm. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SharkTec A/S, Lichtenbergsgade 3C, 1., 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DESIGNWARE (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Synopsys, Inc., 700 East Middlefield Road, Mountain View, California, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, discs til optagelse, salgsautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner; databehandlingsapparater og -udstyr samt computere; computer software; computer hardware; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir; tryksager; papirvarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 38: Leasing af adgangstid til en computerdatabase. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed, design, afprøvning og forskning, alt vedrørende computerbehandling og computerprogrammering; computerunderstøttet teknisk design og tegnetjenesteydelser; computerprogrammering; computersystemanalysering; computer-timesharing; forskning og udvikling af computer hardware og software; teknologiske tjenesteydelser vedrørende computere; udlejning og leasing af computere; computerprogrammering; computerleje og opdatering af computer software; design af computer software; leasing af computer databaser indenfor design af elektroniske systemer og integrerede kredsløb; information og rådgivning vedrørende de nævnte tjenesteydelser. 57

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LA PRAIRIE (730) Indehaver: Laboratoires La Prairie S.A., Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, præparater til krops- og skønhedspleje, ikke-medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden, solbeskyttelsesmidler (ikke til medicinsk brug), hårvaske- og hårplejeprodukter, hårvand, tandplejemidler, deodoranter og anti-perspiranter til personlig brug. (511) Klasse 05: Medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden. (511) Klasse 09: Briller, brilleglas, brillestel og brilleetuier, solbriller, solbrilleglas og solbrillestel; dele og tilbehør til alle de ovennævnte varer. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, frottéhåndklæder (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke. (511) Klasse 41: Uddannelse og kurser i krops- og skønhedspleje samt anvendelse af præparater til krops- og skønhedspleje, uddannelse og kurser for salgspersonale i detailhandelen vedrørende produktkendskab, salgsargumentation og produktanvendelse vedrørende korps- og skønhedspleje. (511) Klasse 44: Skønhedssaloner, herunder rådgivning inden for kropsog skønhedspleje samt individuelle kosmetiske behandlinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MidMade (730) Indehaver: Dolle A/S, Vestergade 47, 7741 Frøstrup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Salespartners A/S, Stensmosevej 24 E, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, lydplader herunder VHS bånd, cd rom og dvd. (511) Klasse 16: Papir og pap herunder bøger, tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt rådgivning herom. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, foredragsvirksomhed, coaching, lederudvikling, salgstræning, mentaltræning og udvikling af mennesker, ledelse af konferencer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jaco Gruppen Holding A/S, Viborgvej 277, 8210 Århus V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Flemming Møller, c/o Rum og Design ApS, Skolebakken 11, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført med gul tekst på rød bund. (730) Indehaver: The Bagel Co. ApS, Amerikavej 15, 1756 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DirekteAdvokatfirma A/S, Gothersgade 9-11, 1025 København K, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, brød, konditori- og konfekturevarer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 58

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Topcor (730) Indehaver: H. & E. Reinert Westfälische, Privat-Fleischerei, GmbH & Co. KG, 37, Mittel-Loxten, D Versmold, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Pølser og pølsevarer; kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter, konserveret kød og pølser; blandet konserves indeholdende kød og grøntsager; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer; tærter og pies med kød, fisk og grøntsager; snacks og færdiglavede retter hovedsageligt bestående af kød, fisk og grøntsager; syltetøj og kompot; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; pølse- og køderstatning fremstillet på basis af grøntsager; alle de førnævnte varer også i frossen, eller konserveret tilstand og/eller som parfaits (spreads), charcuteri- og delikatesse cremes og pastaer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og gult. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Web 2 Print (730) Indehaver: Grafisk Trykcenter A/S, Strandby Kirkevej 191, 6705 Esbjerg Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jørgen Makholm v/advokatfirmaet Thuesen & Bødker, Kongensgade 58, 1., 6701 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Total-energi (730) Indehaver: KE Marked A/S, c/o Københavns Energi, Vognmagergade 8, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider og fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIKO (730) Indehaver: Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Lægemidler til veterinær brug. (511) Klasse 16: Blanketter, labels og etiketter til brug i forbindelse med et registrerings- og dokumentationssystem til anvendelse i produktionsdyrebesætninger, herunder til brug for dyrlægers optegnelse, anvisning og udlevering veterinære lægemidler samt til brug for besætningsejernes optegnelser af iværksatte behandlinger. (511) Klasse 44: Bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, herunder et registrerings- og dokumentationssystem til brug for dyrlæger i produktionsdyrebesætninger, navnlig kvæg- og svinebesætninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNIBREW (730) Indehaver: Lars Jensen, Rugvænget 22, 2, 4700 Næstved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Decision Focus (730) Indehaver: Jan Tollerup, Stenhøjgårdsvej 47, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Software i form af optagne computerprogrammer der understøtter prioritering og håndtering af krav i produktudvikling samt relaterede arbejdsgange. (511) Klasse 42: Design, udvikling, implementering og vedligeholdelse af computer software. 59

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ann-Cathrin Hedberg, Lundedalsvej 38, 2sal, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 44: Sundhedspleje i form af akupunkturbehandlinger (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Web To Print (730) Indehaver: Grafisk Trykcenter A/S, Strandby Kirkevej 191, 6705 Esbjerg Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jørgen Makholm v/advokatfirmaet Thuesen & Bødker, Kongensgade 58, 1., 6701 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carlo Gavazzi Handel A/S, Over Hadstenvej 42, 8370 Hadsten, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygnin-ger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeska-be, kapslinger og kasser af metal til beskyttelse af elektrisk eller elektronisk udstyr samt tilbehør til disse, andre varer af metal (ikke in-deholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), kasser af plast, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Monteringsskabe. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød - pantone 032 (730) Indehaver: Aktieselskabet Vordingborg Trælasthandel, Broværket 5, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 09: Sigtekikkerter til skydevåben. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jaco Gruppen Holding A/S, Viborgvej 277, 8210 Århus V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Flemming Møller, c/o Rum og Design ApS, Skolebakken 11, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: PEEK & CLOPPENBURG KG, Berliner Allee 2, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 60

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RELATION GRID (730) Indehaver: Relation-Lab ApS, Store Kongensgade 72, 1264 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, computer software til brug ved indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af kundeoplysninger og kunderelationer; software til brug for markedsføring og forretningsledelse. (511) Klasse 16: Bøger, publikationer, tryksager, trykte vejledninger og instruktions- og undervisningsmateriale, programdokumentation, betjenings- og brugervejledninger til softwareprogrammer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af oplysninger om kunder og kunderelationer, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation om drift af virksomheder eller serviceydelser, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af forretningsforhold, rådgivning om forbedrede kunderelationer; indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af information i elektroniske databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, videreuddannelse, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Udvikling og fremstilling af programmer til databehandling; licensiering af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PEEK & CLOPPENBURG KG, Berliner Allee 2, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailvirksomhed i forbindelse med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jebsen & Co. A/S, Skibbrogade 27/29, 6200 Aabenraa, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Haderslevvej 13 A, Haderslevvej 13 A, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), herunder ankre, bygningsbeslag, fittings, sjækler, stålwirer, hængelåse, søm, skruer, bolte og møtrikker. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, spilkopper, blokke, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), opvaskemaskiner, vaskemaskiner, elektrisk værktøj som boremaskiner, fræsere, save (maskiner), høvlmaskiner, vinkelslibere og drejebænke. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), herunder topnøglesæt, svensknøgler, hamre, save, tænger, skruestik, bor, skruetrækkere og file, knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, kompasser, kikkerter, navigationsinstrumenter, ekkolod, radiopejlere, redningsveste og redningsflåder, samt audio/video produkter i form af fjernsyn, LCD skærme, MP3-afspillere og højttalere. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder lanterner til belysning, køleskabe, fryseskabe, dybfrysere, emhætter til køkkener, tørretumblere samt varmluftsblæsere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder nautiske håndbøger, søkort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), herunder potter, stegepander, og gryder. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sejlbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Horesta, Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS), Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K, Danmark (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Professionel bistand til forretningledelse og adm. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 61

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Heigar A/S, Sorøvej 89-91, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske cremer til udvortes brug, herunder varmecremer; helsekostprodukter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Helsekostprodukter, ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Telecom A/S, Lautrupsgade 9, 2., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, datakommunikation og radiokommunikation. (511) Klasse 42: IT- og internetvirksomhed i form af design, udvikling og ajourføring af IT-løsninger samt rådgivning og information vedrørende ITløsninger, leasing af accesstid til databaser, WEB-hosting af hjemmesider for andre, teknisk support vedrørende brug af EDB hardware og software, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lagerman (730) Indehaver: Danske Telecom A/S, Lautrupsgade 9, 2., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, datakommunikation og radiokommunikation. (511) Klasse 42: IT- og internetvirksomhed i form af design, udvikling og ajourføring af IT-løsninger samt rådgivning og information vedrørende ITløsninger, leasing af accesstid til databaser, WEB-hosting af hjemmesider for andre, teknisk support vedrørende brug af EDB hardware og software, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblå og orange. (730) Indehaver: Candy Team GmbH, Hochestieg 21, DE Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer; marcipan; konfekturevarer, især konfekt, bolsjer, dragéer, vin- og frugtgummi, lakrids, tyggebolsjer og tyggegummi, ikke til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BWW - BUSINESS WORK WEAR (730) Indehaver: G.Falbe-Hansen A/S, Mariagervej 145, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel, online detailhandel, import- og eksportagenturer. 62

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DENTICKS (730) Indehaver: Vital Petfood Group A/S, Birkegårdsvej 3, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler; shampoo til dyr; kosmetiske badepræparater. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; beklædning til kæledyr; halsbånd til dyr; læderliner. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Riis A/S, Dalgasvej 2, 6800 Varde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Markedspladsen 25, 6800 Varde, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD., 156-2, Sung Chiang Rd., Taipei, Taiwan R.O.C., Taiwan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 07: Motorer, kompressorer, kraner, elektriske motorer, generatorer og pumpe (ingen af de nævnte varer til befordringsmidler til brug på land); maskingeneratorer, maskinkoblinger og remtræk til motorer og maskiner (ingen af de nævnte varer til befordringsmidler til brug på land); rugemaskiner, elektriske blendere til husholdningsbrug; løfteapparater og løfteanordninger, kæder og drivremme dertil; opvaskemaskiner, vaskemaskiner, food processorer, maskiner til brødbagning, støvsugere, elektriske saftpresses. (511) Klasse 09: Telefaxmaskiner, fjernsynsapparater, fjernsynsapparater med plasma-skærmbilled, high-definition fjernsynsapparater, laser Cdafspillere, stereoanlæg, radioer, videokameraer, high-fidelity højtalere, lydforstærkere, audiohøjtalere, audiobåndafspillere og -optagere, digitale videoafspillere og -optagere, computer terminaler, floppy disks, drev til harddiske, elektriske strygejern, computerprintere, computere og personlige computere, trådløse telefoner, celletelefoner, hovedtelefoner, katodestrålerør (CTR), skannere, digitale kameraer, invertere, elektriske opvarmede curlere, lydsystemer til hjemmebiografer, projektionsfjernsynapparater. (511) Klasse 11: Sugeblæsere, tørretumblere, luftkonditioneringsapparater, ventilatorer, àir curtins, elektriske vifter, elektriske riskogere, affugtere, ventilatorer og ventilationsapparater, mikrobølgeovne, hårtørrere, køleapparater og -maskiner, fryseapparater og -maskiner, luftrenseapparater og -maskiner, elektriske transportable varmeapparater til hjemmebrug, luftcirkulationsapparater, køleinstallationer og -maskiner, vandfiltre, risteapparater, apparater til dybstegning, kaffemaskiner, elektromagnetiske ovne, apparater og -installationer til kogning, vandvarmere, elektriske risteapparater. (730) Indehaver: Christine Elisabeth von Sydow Bertel, Granvej 39, 3200 Helsinge, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Udført i rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THUMBELINA (730) Indehaver: Gartneriet PKM ApS, Slettensvej 207, 5270 Odense N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 63

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Chempaq A/S, c/o Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Blodgrupperingsreagenser til medicinsk og veterinærmedicinsk brug; kemiske diagnostiske reagenser til medicinsk og veterinærmedicinsk brug samt til laboratoriebrug (medicinsk eller veterinærmedicinsk); kemiske testreagenser (medicinske og veterinærmedicinske); diagnostiske reagenser til brug in-vitro; reagenser til brug ved analyser (medicinske formål); reagenser til brug ved medicinsk diagnosticering og reagenser til brug ved analysatorer (til medicinske formål), testreagenser til medicinsk brug. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinærmedicinske apparater og instrumenter; analyseindretninger til medicinsk brug; diagnosticerings- og måleapparater og -instrumenter til medicinsk brug; sensorer og sensorindretninger til medicinsk brug; engangsindretninger og kassetter til blodanalyser til medicinsk brug; elektroniske tilkoblingsindretninger til medicinsk brug; indretninger til partikelmåling til medicinsk brug; diagnoseapparater til medicinske formål, nemlig bloddcelletællere også til hjemmbrug; in-vitro testapparater indeholdende kemiske reagenser (til medicinsk brug) til diagnosticering; reaktionsindretninger indeholdende kemiske reagenser til medicinsk diagnosticering; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer. (511) Klasse 42: Medicinsk forskning og design i forbindelse hermed, medicinsk-teknisk forskning og design i forbindelse hermed; design og udvikling af computer hardware i form af medicinske apparater til analyse af blod og kropsvæsker; design og udvikling af software specielt designet til anvendelse i forbindelse med kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinærmedicinske apparater, instrumenter og indretninger. 64

11 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Claudio Hjorth, Siciliensgade 10, 1, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder ledelse af projekter vedrørende virksomhedsudvikling, projektledelse, evaluering af projekter og indsatser. (511) Klasse 39: Arrangering af udflugter og ekskurtioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering og ledelse af kurser, events og undervisning for private, virksomheder og institutioner. 65

12 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA

13 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alain, Antoine Meilland, 59, Chemin des Nielles, F Antibes, Frankrig ; Michèle, Francoise, Paule Meilland, 50, rue du Professeur Depéret, F Tassin La Demi-Lune, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Selection Meilland Scandinavia, SMS ApS, Holmevej 36, 5471 Søndersø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cramo AB, Box 962, S SOLLENTUNA, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'Air Liquide Societe Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance pour l'etude et l'exploitation des Procedes Georges Claude, 75 quai d'orsay, F Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB Malmø, Box 5117, S MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Däckteam i Sverige AB, Davidhallsgatan 12, Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB Malmø, Box 5117, S MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB CDM, Box 37, Västra Frölunda, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB Malmø, Box 5117, S MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Svenska Bioforce, Onsjögatan 10, S Lund, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB Malmø, Box 5117, S MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fortum Oil Oy, P.O. Box 100, FIN Fortum, Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stay in Place International AB, P.O. Box 5392, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KSIN Luxembourg II, S.ar.l., c/o Halsey Group S.á r.l., 174 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jotun A/S, Hystadveien 167, 3200 Sandefjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED, Old Mitre Court, 43 Fleet Street, LONDON EC4Y 1BT, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aladdin Temp-Rite LLC, a limited liability company of the State of Tennessee, 1124 Menzler Road, Nashville, Tennessee 37210, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KSIN Luxembourg II, S.ar.l., c/o Halsey Group S.á r.l., 174 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Titlis Consult AG, c/o Orfida Treuhand + Revisions AG, Hinterdorf 6, CH-6390 Engelberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KSIN Luxembourg II, S.ar.l., c/o Halsey Group S.á r.l., 174 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fairchild Holding Corp., Aviation Drive, Suite 400, Dulles, Virginia , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KSIN Luxembourg II, S.ar.l., c/o Halsey Group S.á r.l., 174 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fairchild Holding Corp., Aviation Drive, Suite 400, Dulles, Virginia , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Entertainment Publications, Inc., a corporation of the State of Michigan, 1414 E. Maple Road, Troy, Michigan 48083, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GUERLAIN S.A., 68, avenue des Champs Elysées, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Royal Copenhagen A/S, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, Avenue des Champs-Elysees, Paris (Seine), Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 67

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, Avenue des Champs-Elysees, Paris (Seine), Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, avenue des Champs-Elysées, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hong Kong Spirit Corp. Ltd., c/o Jess Nørgaard, Vestervangsvej 71 st-5, 8800 Viborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hong Kong Spirit Corp. Ltd., c/o Jess Nørgaard, Vestervangsvej 71 st-5, 8800 Viborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Kabel TV A/S, Strandlodsvej 30, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novo Nordisk FemCare AG, Andreasstrasse 15, CH Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NetGuardians ApS, c/o Allan Skousen, Østerkobbel 32, 6400 Sønderborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

16 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09. (511) Klasse 16. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Computer software alene i området af projekt kalkulation, eksekvering og analyse. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriel, hovedsageligt manualer og udskrifter, alene med indhold af information og instruktion til software i området af projekt kalkulation, eksekvering og analyse. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 28: Sportsartikler til golf. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande for trediemand mod betaling (lønproduktion). 70

17 Licens Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Licens (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Danish Sound Technology A/S, Stationsvej 5, 6920 Videbæk, Danmark 71

18 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

19 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR

20 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

21 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

22 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. AF 21. NOVEMBER 2001, AKTIESELSKABET VR AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. VR AKZO NOBEL N.V. VR ALADDIN TEMP-RITE LLC A LIMITED LIABILITY COMPA VR ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA VR ALFRED RITTER GMBH & CO. KG VR APPLE COMPUTER, INC. VR ARTON FINANS APS VR AT&T CORP. VR AUGUST STORCK KG VR AVERY DENNISON CORPORATION VR BAGEL CO. APS, THE VR BAHLSEN GMBH & CO. KG VR BAVARIAN NORDIC A/S VR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VR BERTEL, CHRISTINE ELISABETH VON SYDOW VR BLUMØLLER A/S VR BOEHRINGER INGELHEIM DANMARK A/S VR BOSTON SCIENTIFIC WAYNE CORPORATION VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY VR BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. VR BRITISH-AMERICAN TOBACCO VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BUTTRESS B.V. VR BYGGESOCIETETET VR C S P INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A. VR CANDY TEAM GMBH VR CARLO GAVAZZI HANDEL A/S VR CARRERAS LIMITED VR CDM, AB VR CEDE N.V. VR CHEMINOVA, A/S VR CHEMPAQ A/S VR CIRO PAONE SPA VR CLARINS SOCIETE ANONYME VR CODEGROUP A/S VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR CRAMO AB VR DACKTEAM I SVERIGE AB VR DANCON, FIRMAET VR DANSKE TELECOM A/S VR DANSKE TELECOM A/S VR DAVID BROWN ENGINEERING LIMITED VR DENSO-CHEMIE WEDEKIND KOMMANDIT- GESELLSCHAFT VR DINERS CLUB DANMARK A/S VR DOLLE A/S VR DOW AGROSCIENCES LLC, A LIMITED LIABILITY COM VR EFFEBI S.R.L. VR ELLOS AB VR ENTERTAINMENT PUBLICATIONS, INC. VR ESSILOR INTERNATIONAL VR FAIRCHILD HOLDING CORP. VR FAIRCHILD HOLDING CORP. VR FELLA-WERKE GMBH VR F.L. SMIDTH A/S VR FORTUM OIL OY VR FRITZ SCHUR A/S VR GARTNERIET PKM APS VR GEORGIA-PACIFIC S.A. VR G.FALBE-HANSEN A/S VR GRAFISK TRYKCENTER A/S VR GRAFISK TRYKCENTER A/S VR GREITHER, THOMAS VR GUERLAIN S.A. VR GUERLAIN SOCIETE ANONYME VR GUERLAIN SOCIETE ANONYME VR GUERLAIN SOCIETE ANONYME VR GULDAGER ELECTROLYSE INTERNATIONAL & CIE. VR GUMLINK A/S VR H. & E. REINERT WESTFALISCHE PRIVAT-FLEISCHEREI VR HEDBERG, ANN-CATHRIN VR HEIGAR A/S VR HIND, INC. VR HJORTH, CLAUDIO VR HONG KONG SPIRIT CORP. LTD. C/O JESS NØRGAARD VR HONG KONG SPIRIT CORP. LTD. C/O JESS NØRGAARD VR HORESTA, HOTEL-, RESTAURANT- OG TURISTERHVERVET VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HUGO BOSS AG VR HUNKEMOLLER DANMARK A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR IBF A/S VR ICEBREAKER DENMARK VR IMI NORGREN LIMITED VR IMI NORGREN-HERION FLUIDTRONIC GMBH & CO VR INTERVET INTERNATIONAL B.V. VR INTERVET INTERNATIONAL B.V. VR INTERVET INTERNATIONAL B.V. VR JACO GRUPPEN HOLDING A/S VR JACO GRUPPEN HOLDING A/S VR JAGUAR CARS LIMITED VR JEBSEN & CO. A/S VR JENSEN, LARS VR JENSEN, THOMAS VA JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR

23 Dansk Varemærketidende JOHNSON & JOHNSON VR JOTUN A/S VR KE MARKED A/S VR KOMATSU SEISAKUSHO, KABUSHIKI KAISHA VR KONERAUTA OY VR KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. VR KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L. VR KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L. VR KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L. VR KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L. VR LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A. VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET C VR LEVI STRAUSS & CO. VR MATTHAUS STEFFNER GESELLSCHAFT M.B.H. VR MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD VR MEILLAND, ALAIN, ANTOINE VR MEILLAND, MICHELE, FRANCOISE, PAULE VR MERCADO MEDIC AB VR MET S.R.L. VR MORA ARMATUR AB VR MULHENS GMBH & CO. KG VR NETGUARDIANS APS VR NETTOTRUCK A/S VA NOBEL CIGARS APS VR NOBEL CIGARS APS VR NORDIC GROUP B.V. VR NORSK HYDRO ASA VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NOVO NORDISK FEMCARE AG VR NYCOMED DANMARK A/S VR NYCOMED DANMARK A/S VR NYCOMED DANMARK A/S VR ORGANON, N.V. VR PANTHER PLAST A/S VR PARFUMS CARON, SOCIETE ANONYME VR PECLERS PARIS VR PEEK & CLOPPENBURG KG VR PEEK & CLOPPENBURG KG VR PETER RIIS A/S VR PHARMATON S.A. VR POSTEN AKTIEBOLAG VR PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED VR RECKITT & COLMAN VR RECKITT & COLMAN VR RECKITT BENCKISER INC. VR RECKITT BENCKISER (SCANDINAVIA) A/S VR RELATION-LAB APS VR REMY-PANNIER, SOCIETE ANONYME VR RODENSTOCK GMBH VR ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROYAL COPENHAGEN A/S VR SALESPARTNERS A/S VR SANKYO PHARMA GMBH VR SARA LEE / DE N.V. VR SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE NEDERLAND B.V. VR SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE NEDERLAND B.V. VR SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE NEDERLAND B.V. VR S.C. JOHNSON & SON, INC. VR S.C. JOHNSON HOME STORAGE, INC. VR SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT VR SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT VR SEB S.A. VR SEELAND INTERNATIONAL, A/S VR SEELAND INTERNATIONAL, A/S VR SEELAND INTERNATIONAL, A/S VR SHARKTEC A/S VR SKANDINAVISK TIMPORT, VAGN LEVRING APS VR SKARRA, POUL VA SOLDANA, APS VR SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH VR SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH VR STABBURET AS VR STAY IN PLACE INTERNATIONAL AB VR SVENSKA BIOFORCE, AB VR SYNOPSYS, INC. VR SYNOPTIK HOLDING A/S VR SYSTEMATIC SOFTWARE ENGINEERING A/S VR TASTER WINE A/S VR TDC KABEL TV A/S VR TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. VR TIME WARNER INC. VR TITLIS CONSULT AG VR TOLLERUP, JAN VR TONNY PARNELL VR TRIUMPH INTERNATIONAL AG VR TRIUMPH INTERNATIONAL AG VR VIFA INTERNATIONAL A/S VR VITAL PETFOOD GROUP A/S VR VITAMEX AB VR VORDINGBORG TRÆLASTHANDEL, AKTIESELSKABET VR W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN VR WARNER-LAMBERT COMPANY LLC A DELAWARE LIMITED L VR WARNER-LAMBERT COMPANY LLC A DELAWARE LIMITED L VR WARNER-LAMBERT COMPANY LLC A DELAWARE LIMITED L VR WHSU, INC. VR WHSU, INC. VR WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH VR ZWECKFORM BURO-PRODUKTE GESELLSCHAFT MIT BESC VR

24 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) VR A har alt (fig) VR ACUCURE - Dig og dit helbred i centrum (fig) VR AIRBORNE (fig) VR ALTA (fig) VR BIKO (w) VR BLANKENSTEINERS EFTF A/S (fig) VR BWW - BUSINESS WORK WEAR (w) VR chempaq (fig) VR CONSTRUX (fig) VR Danske Telecom The official FWA & WIMAX DANISH LICENSE OWNER (fig) VR Decision Focus (w) VR DENTICKS (w) VR DESIGNWARE (w) VR elskerdyr.dk (fig) VR Europoint (fig) VR Fitness Pharma (fig) VR HORESTA (fig) VR LA PRAIRIE (w) VR Lagerman (w) VR Lille Bjørn (fig) VR MidMade (w) VR Polywrap (w) VR PuC (fig) VR PuC (fig) VR RELATION GRID (w) VR Sales Partners (fig) VR SHARKTEC (fig) VR STORMBREAKER (fig) VR TECO (fig) VR The Bagel Co. ALL ORIGINAL (fig) VR THUMBELINA (w) VR Topcor (w) VR Total-energi (w) VR UNIBREW (w) VR VF Vello - Flex Magnetterapi (fig) VR Web To Print (w) VR Web 2 Print (w) VR Welldone (fig) VR

25 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

26 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: BENCOM S.r.l., Via Villa Minelli, 1, I Ponzano Veneto, Italien (740/750) International fuldmægtig: Zanoli & Giavarini (Ms Antonella Scotton), Viale Bianca Maria 35, IT Milano, Italien (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hanging (non-textile). (591) Farvetekst: White and green. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Hermevit (730) Indehaver: Hermes Fabrik, Pharmazeutischer Präparate, Franz Gradinger GmbH & Co., 5-8, Georg-Kalb-Strasse, D Grosshesselohe, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Reinhard, Skuhra, Weise & Partner, Patentanwälte, Postfach , D München, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Drugs, in particular vitamin preparations, all goods as enteral formulations which do not include injectable formulations. (511) Klasse 29: Foodstuffs, in particular vitaminized foodstuffs, namely meat extracts, instant meals essentially consisting of meat, fish, game, poultry, vegetables, instant soups; milk and milk products, namely cream, yoghurt, curds and cottage cheese, milk powder for alimentation, desserts made from milk, yoghurt and cream, blancmange desserts. (511) Klasse 30: Sugar, artificial coffee, flour and preparations made from cereals for alimentation, biscuits cakes, pastry and confectionery, honey, treacle, coffee beverages, cocoa beverages, chocolate beverages; dietetic preparations, in particular vitaminized dietetic preparations; glucose and dextrose, in particular with vitamin additives; instant meals essentially consisting of coffee, cocoa, rice, sauces and/or spices and condiments. (511) Klasse 32: Beer, ale and porter; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages (included in this class), all goods included in this class in particular vitaminized goods. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/1998 (730) Indehaver: "Vox Industrie" Spólka Akcyjna, Janikowo k/poznania, ul. Gnieźnielska 26/28, PL Kobylnica, Polen (740/750) International fuldmægtig: Jerzy Chrzanowski, Kancelaria Prawno-Patentowa, "Poraj", ul. Wojska Polskiego 10/3, PL Poznan, Polen (511) Klasse 19: Non-metallic building materials and in particular: arbours, building materials, huts, non-metallic beams, wainscots, boards, wood, doors, frames, shower rooms, non-metallic supporting structures, rafters, wooden battens, fencing, window shutters, parquets, floors, roofings, nonmetallic tube/gutters, poles, ceilings, glass, window panels, non-metallic louvres, boards. (511) Klasse 20: Products from wood, cork, reed, wicker, plastics and in particular: furniture, including camping furniture, such as desks, tables, small tables, chairs, armchairs, cribs, playing coops, shelves, writing desks, stands, cradles, chests of drawers, sofas, wardrobes, cabinets, metallic beds, wooden and plastics ladders, mobiles (decorations), doors, as well as doors for furniture, glass cases, curtain rods, chests, staves of wood, plaitwork from straw and reed, curtain rollers, slatted indoor blinds, rails for curtains, placards of wood or plastics, products from reed, wicker, straw, dinner-wagons (furniture), non-metallic stairs, frames, small frames, mirrors, pillows, mattresses, sleeping bags. (591) Farvetekst: Red and white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CHOCO QUICK (730) Indehaver: Krüger GmbH & Co. KG, Senefelderstrasse 44, D Bergisch Gladbach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Buschhoff, Hennicke, Althaus, Patentanwälte, Kaiser-Wilhelm-Ring 24, D Köln, Tyskland (511) Klasse 30: Coffee, tea, infusions made with fruit; cocoa, sugar, artificial coffee; chocolate, chocolate products, sugar confectionery, chewinggum; coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beverages; drinking chocolate; hazelnut-flavored praline paste, cocoa pastes, flours, cereal preparations and ready-to-cook cereal-based mixtures; bread, fine pastries and confectionery products, farinaceous food pastes, edible ices; ice cream powder; dietetic foodstuffs based on carbohydrates (included in this class); ready-made milk-based gruel for food. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CHROME (730) Indehaver: LORIS AZZARO B.V., Laan van Westenenk 64, NL-7336 AZ Apeldoorn, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B.V., Overschiestraat 61, NL-1062 XD Amsterdam, Holland (511) Klasse 18: Leather and imitations thereof. (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 09/

27 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FONDA + (730) Indehaver: SIPLAST S.A., 12 rue Cabanis, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: OFFICE BLETRY, 94, rue Saint-Lazare, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 17: Packing, stopping and insulating materials, and more specifically waterproof membranes made of synthetic materials. (511) Klasse 19: Non-metallic building materials; non-metallic roof coverings. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CompanyConnect (730) Indehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, D Bonn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Mayer Brown Rowe & Maw LLP, Bockenheimer Landstraße , D Frankfurt am Main, Tyskland (511) Klasse 09: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanism for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers. (511) Klasse 16: Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture). (511) Klasse 35: Advertising and business management; data base services, namely collection and provision of data; running of a database. (511) Klasse 36: Financial affairs; real estate affairs. (511) Klasse 38: Telecommunications; operation and rental of equipement for telecommunication, especially for broadcasting and television; data base services, namely collection and provision of news and information. (511) Klasse 42: Computer programming, data base services, namely rental of access time to a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; project studies and planning services relating to equipment for telecommunication. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: BENCOM S.r.l., Via Villa Minelli, 1, I Ponzano Veneto, Italien (740/750) International fuldmægtig: Zanoli & Giavarini, (Mrs Antonella Scotton), Viale Bianca Maria 35, I Milan, Italien (511) Klasse 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal. (591) Farvetekst: Green, white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ESCALE (730) Indehaver: KOHLER FRANCE, 60 rue de Turenne, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 11: Water distribution apparatus and sanitary installations including bowl basins, wash-hand basins, basins, hand-washing equipment, bidets, bathtubs, bathtubs for balneotherapy, showers, shower receivers, shower columns, walls and bath screens for bathtubs, toilets, bowls, sinks; valves and fittings namely, nozzles, mixers, mixing faucets, shower heads, hand showers; all these sanitary apparatus made of ceramic, acrylic and enameled cast iron. (511) Klasse 20: Bathroom furniture and toilets; mirrors, frames; consoles and bases. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TALKMAN (730) Indehaver: Vocollect, Inc., 703 Rodi Road, Pittsburgh, PA 15235, USA (740/750) International fuldmægtig: Dennis M. Carleton, Buchanan Ingersoll PC, 301 Grant Street, 20th Floor, Pittsburgh, PA , USA (511) Klasse 09: Portable voice data collection terminal. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TOP HAT (730) Indehaver: Ing. Johann Kübel, Steinabruck 35, A-3072 Kasten, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wildhack, Dipl.- Ing. Dr. Gerhard Jellinek, Patentanwälte, Landstraßer Hauptstraße 50, A-1030 Wien, Østrig (511) Klasse 06: Pipes, flexible tubes, caps for pipes and flexible tubes, connectors for pipes and flexible tubes, collars, collars for pipes, crimped bushings, baffles (all aforementioned goods mostly of metal). (511) Klasse 07: Robots for canals, machines for the sanitation of canals, machines for the laying of cables. (511) Klasse 16: Brochures, leaflets, data sheets, instructions for use. (511) Klasse 17: Flexible tubes. (511) Klasse 19: Pipes. (511) Klasse 20: Flexible tubes, caps for pipes and flexible tubes, connectors for pipes and flexible tubes, collars, collars for pipes, crimped bushings, baffles (all aforementioned goods mostly of plastics, especially of glass fibre reinforced plastic). (511) Klasse 37: Sanitation of canals, connecting and sealing of water conduits and canal pipes. (300) Prioritetsoplysninger: AT AM 1883/2003 Østrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FlexControl (730) Indehaver: Flamco B.V., Industriestraat 6, NL-2802 AC Gouda, Holland (740/750) International fuldmægtig: Exter Polak & Charlouis B.V., Sir Winston Churchillaan 295 A, NL-2288 GE Rijswijk, Holland (511) Klasse 06: Couplings of metal for connecting pressure expansion tanks to heating installations. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

28 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (511) Klasse 16: Wrapping paper; stencils; writing slates; booklets; pamphlets; plastic bubble packs (for wrapping or packaging); magazines; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; pencils; Indian inks; disposable diapers of paper or cellulose; wood-pulp paper; non-textile labels; filtering materials (paper); filter paper; plastic film for wrapping; plastic film (adhesive, extendable) for palletization; forms; graphic prints; knots of paper (stationery); sheets (stationery); calendars; office requisites (except furniture); cardboard articles; cardboard; duplicators; books; cardboard or paper boxes; bottle envelopes (of cardboard or paper); wood-pulp board (stationery); adhesive tapes for stationery or household purposes; glue for stationery or household purposes; tickets; writing paper; cards; stickers (stationery); newspapers; covers (stationery); newsletters; copying paper (stationery articles); paper for recording machines; paper for cupboards (perfumed or not); electrocardiograph paper; stationery; papier mâché; paper ribbons; paper; waxed paper; parchment paper; blotters; writing instruments; typewriters (electric or non-electric); posters; plastics for modeling; note books; tracing paper; advertisement boards of paper or cardboard; graphic reproductions; paper shredders (office supplies); mimeograph apparatus and machines; hand towels of paper; school supplies; table linen (of paper); portable printing sets (office requisites); toilet paper; viscose sheets for wrapping; bags and sachets (envelopes, small bags) for packaging made of paper or plastic; paper handkerchiefs; teaching materials except apparatus; writing or drawing books. (511) Klasse 35: Advertising. (511) Klasse 40: Woodworking; photographic printing; offset printing; paper treating; paper finishing; printing; pattern printing. (591) Farvetekst: The mark is in colour. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FRUIT-PADDYS (730) Indehaver: WUHU CIGARETTE FACTORY, (WUHU JUANYAN CHANG), No. 135 Wushi Road, Wuhu City, Anhui Province, Kina (740/750) International fuldmægtig: CHINA TRADEMARK &, PATENT LAW OFFICE CO., LTD., 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld, Beijing , Kina (511) Klasse 34: Cigarettes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2004 (730) Indehaver: DrinkStar GmbH, Äußere Oberaustrasse 36/5, D Rosenheim, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwalt Helmut Pastor, Carl- Rumpff-Strasse 4, D Leverkusen, Tyskland (511) Klasse 30: Flour and preparations made from cereals; pastry and confectionery; candies. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Sano - Moderní výziva zvírat, spol. s r.o., Npor. O. Bartoska 15, CZ Domazlice, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: Mgr. Fort Vojtech, advokát, Npor. O. Bartoska 15, CZ Domazlice, Tjekkiet (511) Klasse 31: Stall food for animals. (591) Farvetekst: Red, blue and white. (300) Prioritetsoplysninger: CZ Tjekkiet (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2004 (730) Indehaver: Neusiedler SCP, a.s., Bystrická cesta 13, SK Ruzomberok, Slovakiet (740/750) International fuldmægtig: Ing. Ladislav Zuffa, Svätoplukova 29, SK Poprad, Slovakiet 82

29 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: bambu, LLC, 25NW 23rd, Ste 6 PMB 417, Portland, OR 97210, USA (740/750) International fuldmægtig: James F. Keenan, Jr., Esq., c/o Bernstein, Shur, Sawyer & Nelson, 100 Middle Street, Portland, ME 04104, USA (511) Klasse 21: Houseware, namely bowls, plates, household and cooking utensils, coasters not made of paper, cutting boards, serving trays not of precious metal, baskets made of natural materials but not of metal. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CREMAROMA (730) Indehaver: WIK Elektro-Hausgeräte, Vertriebsgesellschaft mbh & Co., Produktions KG, Schacht Neu-Cöln 12, D Essen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Schröter & Haverkamp, Im Tückwinkel 22, D Iserlohn, Tyskland (511) Klasse 11: Electric coffee machines, automatic coffee machines, electric coffee percolators, espresso machines. (511) Klasse 21: Non-electric coffee percolators, stovetop coffee pots, stovetop espresso pots. (300) Prioritetsoplysninger: DE /21 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2004 (730) Indehaver: B.V. Dearco Beheer BVBA, Deschampelierstraat 26, B Brussel, Belgien (740/750) International fuldmægtig: Muller & Eilbracht B.V., Postbus 1080, NL-2260 BB Leidschendam, Holland (511) Klasse 09: Data carriers. (511) Klasse 35: Commercials and organization of business presentations. (511) Klasse 41: Production of audio or visual recordings; production of films and television programmes; recording of images, sounds and/or information on data carriers; services of movie studios; video and audio tape editing, editing of so-called ''special effects'' and other video or audio manipulations and corrections; digital processing of sound and/or image; processing of sound and/or visual material; subtitling; providing equipment for the manufacture of audiovisual productions; audiovisual production; the aforementioned services also by using new media (integration of traditional visual media with computer technology); consultancy with regard to image and/or sound production; aforementioned services also by using digital media. (591) Farvetekst: Black, white, red, grey. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HOLISTE (730) Indehaver: SOCIETE HOLISTE, Le Port, F ARTAIX, Frankrig (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials. (511) Klasse 28: Games, toys, gymnastic and sporting articles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

30 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: caused by the effects of harmful materials as well as for facilitating cleaning (making them easy to clean). (591) Farvetekst: The mark is in colour. (300) Prioritetsoplysninger: AT AM 217/04 Østrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2004 (730) Indehaver: SIEMENS SAS, 39/47, boulevard Ornano, F SAINT- DENIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 09: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and equipment; electrotechnical and electric apparatus for recording, emitting, transmitting, receiving, reproducing and processing sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical and electric apparatus for recording, processing, emitting, transmitting, communicating, storing and broadcasting information and data; computers for communication, software; optical, electrotechnical and electronic communication apparatus. (511) Klasse 35: Collection of information and data via the Internet; consulting in operating databanks; electronic services, namely collection and storage of data, information and images; provision of computerized information in a databank including by means of interactive (information) systems. (511) Klasse 37: Consulting in computer and telecommunication network equipment. (511) Klasse 38: Transmission of electronic data using telecommunication facilities, telecommunication networks as well as related equipment and components; Internet services, namely Internet transmission of information and data; providing access to an electronic commerce platform via the Internet, provision of access to an Internet portal for others; consulting in operating telecommunication networks; electronic services, namely transmission or distribution of data, information, images and video and audio sequences; transmission of information stored in a databank, including by means of interactive (information) systems. (511) Klasse 41: Electronic services, namely storage of video and audio sequences. (511) Klasse 42: Consulting in installing databanks, consulting in operating computer installations, design, development and planning of computer and telecommunication equipment and services, of telecommunication networks, as well as of related tools; technical design, consulting, testing and monitoring in the field of system and product integration with telecommunication network and computing products; electronic services, namely translation of data, information, images, video and audio sequences; design, development and rental of computer programs and of computer apparatus; design, development, maintenance and management of Internet content; Internet services, namely creation and implementation of Internet presentations; rental of computing services on the web, hosting services, namely provision of storage space on the Internet. (591) Farvetekst: The mark is in colour. (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SIVECO GROUP, 8, rue Jean-Pierre Timbaud, F MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, Frankrig (511) Klasse 09: Software packages. (511) Klasse 35: Advertising and business; assistance to industrial and commercial companies concerning their business operations; auditing in the field of computer-assisted maintenance management. (511) Klasse 37: Advice in the field of computer-assisted maintenance management. (511) Klasse 41: Training in the field of computer-assisted maintenance management. (511) Klasse 42: Software maintenance; computer programming; project specification studies; appraisals in the field of computer-assisted maintenance management. (591) Farvetekst: Pantone Green 326 U-C. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EUROLOCK (730) Indehaver: Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Apparatus and equipment, including software, for railway traffic control and safety, for transmitting information between fixed stations and vehicles, and for monitoring and programming railway networks, electrical supply systems and electric cable installations; parts and accessories included in this class; apparatus for the remote control of signals for switching stations; all the above goods of European origin. (511) Klasse 37: Assembly, maintenance and repair of apparatus and equipment for railway traffic control and safety, for transmitting information between fixed stations and vehicles, and for monitoring and programming railway networks, as well as for electrical supply systems and cable installations and for switching stations and communication and supply apparatus thereof. (511) Klasse 42: Design, updating and assistance in connection with software for railway traffic control and safety, for transmitting information between fixed stations and vehicles, and for monitoring and programming railway networks and for switching stations and communication and supply apparatus thereof. (300) Prioritetsoplysninger: CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (730) Indehaver: Mag. Patrick Wagenhofer, Wiedner Hauptstrasse 59/10, A-1040 Wien, c/o Rechtsanwälte Siemer-Siegel-Füreder & Partner, Dominikanerbastei 10, A-1010 Wien, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte, Siemer-Siegl-Füreder & Partner, Dominikanerbastei 10, A-1010 Wien, Østrig (511) Klasse 03: Cleaning products and furbishing materials. (511) Klasse 19: Non-metallic building materials, particularly building glass (façades, windows, winter gardens, floor tiles of glass), stones and products made with stones (floor tiles, plates, coverings). (511) Klasse 37: Cleaning of monuments, façades and buildings; building maintenance. (511) Klasse 40: Treatment and chemico-physical alteration of the surface of buildings, of parts of buildings or of cladding objects of stone or glass used for protecting them from dirt, corrosion, adverse weather or destruction 84

31 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MEMOR (730) Indehaver: Lars Jölle IT-tjenester AS, P.O. Box 15, Tiller, N-7475 Trondheim, Norge (740/750) International fuldmægtig: CURO AS, P.O. Box 38, N-7231 Lundamo, Norge (511) Klasse 09: Computer programmes, recorded. (511) Klasse 35: Compilation of information into computer databases; administration of data archives; systemization of information into computer databases. (511) Klasse 42: Computer programming; updating and maintenance of computer software; computer software design. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CLAVIS PHARMA (730) Indehaver: REFRESCOS EUROPEOS, S.L., Avda. de Manoteras, 24, E MADRID, Spanien (740/750) International fuldmægtig: MARÍA C. FERNÁNDEZ-VEGA FEIJOO, C/ Joaquín Costa, 51 -, 2 Izda. Letra A, E MADRID, Spanien (511) Klasse 32: Refreshing cola-flavoured beverages (non-alcoholic). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (730) Indehaver: CLAVIS PHARMA AS, Parkveien 55, N-0256 OSLO, Norge (740/750) International fuldmægtig: PLOUGMANN & VINGTOFT NORWAY, P.O. Box 1003 Sentrum, N-0104 OSLO, Norge (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary preparations. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ECOPLUG (730) Indehaver: Defa AS, Sandviksveien 183, N-1300 Sandvika, Norge (740/750) International fuldmægtig: Onsagers AS, P.O. Box 6963, St. Olavs Plass, N-0130 Oslo, Norge (511) Klasse 09: Electrical apparatus and instruments; electrical armatures, commutators, cables, branch boxes; materials for electrical current (conduits and cables); electrical conduits and connections for electric lines; junction sleeves for electric cables; thermostats; time switches, automatic; heat control apparatus. (511) Klasse 11: Apparatus for heating, refrigerating and ventilating, defrosters for vehicles; air conditioners for vehicles; heaters for vehicles; heating apparatus for defrosting windows of vehicles; air conditioning apparatus and installations; air reheaters; oil burners; hot air apparatus. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Languedoc Sensations (730) Indehaver: CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES, VINS DU LANGUEDOC (C.I.V.L.), 6, place des Jacobins, F NARBONNE Cedex, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET FLECHNER, 22, avenue de Friedland, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 33: Wines having one of the appellations of origin including the term "languedoc". (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for humidity absorption. (591) Farvetekst: White, blue. (300) Prioritetsoplysninger: DE /01 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

32 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GLAM (730) Indehaver: ANGOLO FOOD AG, Im Bösch 37, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: OK pat AG, Chamerstrasse 50, CH Zug, Schweiz (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; goods (included in this class) of wood, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials or of plastic. (511) Klasse 21: Unworked or semi-worked glass (except for building glass); glassware, porcelain and earthenware included in this class. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jams, compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, flours and preparations made with cereals, bread pastry and confectionery, edible ices, pizza products, honey, treacle; yeast, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices. (511) Klasse 32: Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (excluding beer). (511) Klasse 43: Providing of beverages and meals in restaurants, cafés and cafeterias; catering services. (300) Prioritetsoplysninger: CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: TESCOMA s.r.o., Dlouhá 4311, CZ Zlín, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: JUDr. Hromádka Zdenck, advokát, Rasinova 522, CZ Zlín, Tjekkiet (511) Klasse 06: Set of items made of metal such as suspension systems, metal rail hooks. (511) Klasse 07: Kitchen electrical appliances like hand mixers, electric universal and can openers, electric grinders for household purposes, electrical spice grinders. (511) Klasse 08: Dinner cutlery, serving cutlery, forks, knives, little knives with fork, spoons, teaspoons, butcher''s knives, kitchen knives, sharpening steels, mincing knives, hairdressing scissors, tailor scissors, scissors for paper, scissors for food, knife sharpeners, tracers and cutting wheels included in this class, non-electric universal can openers, openers for bottle stoppers, multifunctional openers, openers with knife, egg carvers, chips carvers, non-electrical decorating carvers, scrapers, non-electrical stoners, tongs for ice, sugar, for cakes, for salad, for spaghetti, nutcrackers; decorating dough carvers and cutters, foil cutters. (511) Klasse 09: Electrical devices for ignition, kitchen scales, non-medical thermometers; kitchen timers; jugs with scale, coffee measuring jugs, bar measuring dispensers. (511) Klasse 11: Devices for economic water saving like water savers for shower heads and bubble makers, WC water savers, electrical and piezoelectric gas lighters, electrical grills, electrical toasters, electrical coffee makers. (511) Klasse 20: Straws/drinking straws. (511) Klasse 21: Stainless steel kitchen utensils and cookware, non-electric grills, grill utensils, vacuum flasks, vacuum flasks for meal, stainless steel kettles, pressure cookers, non-electric coffee makers, tea kettles, kitchen accessories like cookware, pots, pans, glass lids, covers, jugs, frying pans, frying pans with special surfaces, bakeware, roasting pans, dinner services, serving sets, plates, stainless tableware, trays and bowls, food trays, coasters and sets of them, microwave cookware, cookware for freezing and cooling boxes, kitchen utensils and other kitchen accessories like bottle openers, tart moulds, cooking skewers for grills, glazing brushes, whisks, ladles, mousse makers, strainers, sieves, funnels, kitchen funnels, folding baking racks, steamers, graters, rolling pins, dumpling makers included in this class, cookie cutters, cake decorators, servers, sugar bowls, cream dishes with lid, jars, kitchen foil holders, salt/pepper/sugar shakers, spice jars and sets of them, manual grinders, manual spice grinders, toothpicks, skewers, napkin holders, knife blocks, turners, potato mashers, garlic presses, plastic storage containers, rails for kitchen utensils, plastic/wooden/glass cutting boards, jugs with/without piston made of glass, metal, plastics and combinations thereof, mugs, mesh tea infusers, funnels for liquids, wine and champagne stoppers, cooling vessels, bottle neck rings, vacuum closures and vacuum pumps, shakers, stirring sticks, sieves with a spiral, plastic trays and trivets and mats under hot cookware, dusters, cleaning kitchen towels, place mats (other than paper ones) for table laying, cleaning instruments, household gloves; kitchen cutting boards; metal soap holders. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 26/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: TESCOMA s.r.o., Dlouhá 4311, CZ Zlín, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: JUDr. Hromádka Zdenck, advokát, Rasinova 522, CZ Zlín, Tjekkiet (511) Klasse 06: Set of items made of metal such as suspension systems, metal rail hooks. (511) Klasse 07: Kitchen electrical appliances like hand mixers, electric universal and can openers, electric grinders for household purposes, electrical spice grinders. (511) Klasse 08: Dinner cutlery, serving cutlery, forks, knives, little knives with fork, spoons, teaspoons, butcher''s knives, kitchen knives, sharpening steels, mincing knives, hairdressing scissors, tailor scissors, scissors for paper, scissors for food, knife sharpeners, tracers and cutting wheels included in this class, non-electric universal can openers, openers for bottle stoppers, multifunctional openers, openers with knife, egg carvers, chips carvers, non-electrical decorating carvers, scrapers, non-electrical stoners, tongs for ice, sugar, for cakes, for salad, for spaghetti, nutcrackers; decorating dough carvers and cutters, foil cutters. (511) Klasse 09: Electrical devices for ignition, kitchen scales, non-medical thermometers; kitchen timers; jugs with scale, coffee measuring jugs, bar measuring dispensers. (511) Klasse 11: Devices for economic water saving like water savers for shower heads and bubble makers, WC water savers, electrical and piezoelectric gas lighters, electrical grills, electrical toasters, electrical coffee makers. (511) Klasse 20: Straws/drinking straws. (511) Klasse 21: Stainless steel kitchen utensils and cookware, non-electric grills, grill utensils, vacuum flasks, vacuum flasks for meal, stainless steel kettles, pressure cookers, non-electric coffee makers, tea kettles, kitchen accessories like cookware, pots, pans, glass lids, covers, jugs, frying pans, frying pans with special surfaces, bakeware, roasting pans, dinner services, serving sets, plates, stainless tableware, trays and bowls, food trays, coasters and sets of them, microwave cookware, cookware for freezing and cooling boxes, kitchen utensils and other kitchen accessories like bottle openers, tart moulds, cooking skewers for grills, glazing brushes, whisks, ladles, mousse makers, strainers, sieves, funnels, kitchen funnels, folding baking racks, steamers, graters, rolling pins, dumpling makers included in this class, cookie cutters, cake decorators, servers, sugar bowls, cream dishes with lid, jars, kitchen foil holders, salt/pepper/sugar shakers, spice jars and sets of them, manual grinders, manual spice grinders, toothpicks, skewers, napkin holders, knife blocks, turners, potato mashers, garlic presses, plastic storage containers, rails for kitchen utensils, plastic/wooden/glass cutting boards, jugs with/without piston made of glass, metal, plastics and combinations thereof, mugs, mesh tea infusers, funnels for liquids, wine and champagne stoppers, cooling vessels, bottle neck rings, vacuum closures and vacuum pumps, shakers, stirring sticks, sieves with a spiral, plastic trays and trivets and mats under hot cookware, dusters, cleaning kitchen towels, place mats (other than paper ones) for table laying, cleaning instruments, household gloves; kitchen cutting boards; metal soap holders. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 26/

33 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SYVITAL (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations. (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 26/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CHICA (730) Indehaver: Egmont Serieforlaget AS, Tordenskioldsgt. 6B, N-0055 Oslo, Norge (740/750) International fuldmægtig: Onsagers AS, P.O. Box 6963, St. Olavs Plass, N-0130 Oslo, Norge (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; stationery; periodicals. (511) Klasse 28: Playing cards. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; club services, also through Internet; publication of books and other publications, also on the Internet. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (800) International registreringsdato: Gazette No.: 27/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: WIZZ Air Hungary Kft., Puskás Tivadar u. 12, H-2040 Budaörs, Ungarn (740/750) International fuldmægtig: Oppenheim és Társai, Freshfields Bruckhaus Deringer, Attorney at Law, Károlyi Mihály u. 12, H-1053 Budapest, Ungarn (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 16: Paper and paper products; brochures, printed matter; newspapers, magazines, books. (511) Klasse 21: Household and gift articles made of glass, porcelain and earthenware, utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); glass- and porcelain ware. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 35: Advertising. (511) Klasse 39: Transport of passengers; transport of goods; travel arrangement. (511) Klasse 41: Entertainment; publishing. (511) Klasse 43: Catering services; temporary accommodation. (591) Farvetekst: Purple (pantone 2613) and pink (pantone 233). (300) Prioritetsoplysninger: HU M Ungarn (800) International registreringsdato: Gazette No.: 27/2004 (730) Indehaver: Quadron Establishment, Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: Dr. Werner Keicher, Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic packaging materials (not included in other classes); printers'' type; printing blocks. (591) Farvetekst: Red, blue, green and yellow. (300) Prioritetsoplysninger: LI Liechtenstein (800) International registreringsdato: Gazette No.: 27/

34 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: KAMAL (730) Indehaver: FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, I TORINO, Italien (740/750) International fuldmægtig: CONTA Elisabetta, c/o Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II, 61, I TORINO, Italien (511) Klasse 12: Motor vehicles, bodyworks, ski racks, covers for seats, windscreen wipers, shock absorbers, wheel rims, ornamental hub caps, safety belts, roof racks, tyres, doors, seats. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 28/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE, 2035, route des Colles Les Templiers, BP 179, F SOPHIA ANTIPOLIS Cedex, Frankrig (511) Klasse 35: Newspaper subscription services; dissemination of advertisements; distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); updating of advertising material; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; compilation of information into computer databases. (511) Klasse 38: Press agencies; news and information agencies. (511) Klasse 41: Videotaping; film production on videotape; organisation and conducting of conferences; organisation and conducting of conventions; correspondence education; education; education information; teaching; publishing of books; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; organising and running training workshops; organisation and conducting of colloquiums; organisation and conducting of seminars; organisation and conducting of symposiums; publication of texts; online electronic publishing of books and periodicals. (511) Klasse 42: Database reconstruction; computer consulting; creation and maintenance of web sites for others; copyright management; duplication of computer programs; software design; hosting computer sites; intellectual property monitoring services; biological research; technical research. (591) Farvetekst: Red (Pantone 193 CV in quadri: 0% cyan / 100% magenta / 70% yellow / 10% black). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 27/2004 (730) Indehaver: QUANZHOU HAITIAN TEXTILES CO., LTD., Haitian Industrial Garden, Jiangnan Development Zone, QUANZHOU, FUJIAN, Kina (740/750) International fuldmægtig: SHANGHAI PATENT & TRADEMARK, LAW OFFICE, 435 Guiping Road, Caohejing Hi-Tech Park, SHANGHAI , Kina (511) Klasse 23: Thread; silk thread and yarn; darning thread and yarn; cotton thread and yarn. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 30/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CANODERM (730) Indehaver: ACO Hud AB, Box 622, SE Upplands Väsby, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 03: Cosmetic preparations for skin care, cosmetic creams and lotions, tissues impregnated with cosmetic lotion. (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations, creams and lotions for skin care. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 28/2004 (730) Indehaver: linear Gesellschaft für, konstruktives Design mbh, Kackertstraße 7-11, D Aachen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Linklaters Oppenhoff & Rädler, Rechtsanwälte, Hohenstaufenring 62, D Köln, Tyskland (511) Klasse 09: CAD programs for domestic techniques, namely for heating, ventilation and construction. (511) Klasse 42: Creation of CAD programs for domestic techniques, namely for heating, ventilation and construction. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 30/

35 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Cebelarska Zveza Slovenije, Cankarjeva 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenien (511) Klasse 05: Drone (male bee) sperm. (511) Klasse 30: Royal jelly. (511) Klasse 31: Live animals, namely fertile and unfertile queen bees, bee swarms, bee colonies in their frame beehives, bee eggs for incubation. (511) Klasse 35: Advertising; business management; commercial administration; office functions. (511) Klasse 41: Education, training, cultural activities. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 30/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Illy, some things are just better (730) Indehaver: Illycaffé S.p.A., Via Flavia, 110, I TRIESTE, Italien (740/750) International fuldmægtig: Ferraiolo Ruggero, Ferraiolo Rossana, Ferraiolo Renato, de FERRAIOLO s.r.l., 10, Via Napo Torriani, I MILANO, Italien (511) Klasse 09: Coffee vending machines. (511) Klasse 11: Electric machines for making coffee. (511) Klasse 21: Non-electric coffeepots, coffee services made of ceramic and glass. (511) Klasse 30: Coffee. (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages. (511) Klasse 33: Coffe liqueurs. (511) Klasse 41: Education, teaching and entertainment services; sporting and cultural activities. (511) Klasse 43: Cafe, cafeteria and coffee shop services; supply of food and/or beverages by coffee vending machines and electric machines for making coffee; consulting on the organisation and operation of cafeterias regarding coffee distribution. (300) Prioritetsoplysninger: IT MI 2004 C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 39/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Fresenius Medical Care, Deutschland GmbH, 1, Else- Kröne-Strasse, D Bad Homburg, Tyskland (511) Klasse 10: Medico-technical, surgical, medical and dental instruments, apparatus and devices, with the exception of internal or external pacemakers, programming and testing instruments for pacemakers, electrodes therefor and endoprothesis. (300) Prioritetsoplysninger: DE /10 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 40/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALPRESTIL (730) Indehaver: QINGDAO HONGTAI METAL CO., LTD, Tonghe Pingdu City, QINGDAO, SHANDONG, Kina (740/750) International fuldmægtig: QINGDAO FANYA TRADEMARK AGENCY CO., LTD., 85, Fuzhou Road South, Qingdao, Kina (511) Klasse 06: Copper tube; metallic tube. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 36/2004 (730) Indehaver: Gebro Pharma Gmbh, A-6391 Fieberbrunn, Østrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; preparations for the treatment of cardiovascular and circulatory diseases; preparations for the treatment of high blood pressure. (300) Prioritetsoplysninger: AT AM 1810/2004 Østrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 40/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PHOSLOCK (730) Indehaver: Commonwealth Scientific and Industrial Research, Organization, Limestone Avenue, CAMPBELL ACT 2612, Australien (511) Klasse 01: Modified clays for removing chemicals from ground water. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 40/

36 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NARVA (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: V&S Vin & Sprit AB (publ), SE Stockholm, Sverige (740/750) International fuldmægtig: V&S Vin & Sprit AB (publ), SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 33: Vodka. (300) Prioritetsoplysninger: SE 2004/05384 Sverige (800) International registreringsdato: Gazette No.: 40/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Bewital GmbH & Co. KG, Industriestrasse 10, D Südlohn, Tyskland (511) Klasse 31: Foodstuffs for cats. (511) Klasse 44: Veterinary and agricultural services. (591) Farvetekst: Red, beige. (300) Prioritetsoplysninger: DE /31 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 41/2004 (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever (Schweiz) AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug, Schweiz (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; fabric conditioning preparations, fabric softeners; stain removing preparations; deodorizing and freshening preparations for use on clothing and textiles; soaps, soaps for brightening textiles; hand washing preparations; laundry starch; sachets and sheets for perfuming fabrics; scented water not for personal use; deodorants; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 40/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: OptiTune (730) Indehaver: Siemens Audiologische Technik GmbH, Gebbertstrasse 125, D Erlangen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Siemens Aktiengesellschaft, CT NM, Postfach , D München, Tyskland (511) Klasse 09: Software for hearing aids. (511) Klasse 10: Hearing aids and parts thereof. (300) Prioritetsoplysninger: DE /10 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 40/

37 Navneregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. ACO HUD AB MP ANGOLO FOOD AG MP BAMBU, LLC MP BENCOM S.R.L. MP BENCOM S.R.L. MP BEWITAL GMBH & CO. KG MP B.V. DEARCO BEHEER BVBA MP CEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE MP CLAVIS PHARMA AS MP COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH MP CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU LANGUEDO MP DEFA AS MP DEUTSCHE TELEKOM AG MP DRINKSTAR GMBH MP EGMONT SERIEFORLAGET AS MP FIAT AUTO S.P.A. MP FLAMCO B.V. MP FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH MP GEBRO PHARMA GMBH MP HENKEL KGAA MP HERMES FABRIK PHARMAZEUTISCHER PRAPARATE FRANZ MP ILLYCAFFE S.P.A. MP ING. JOHANN KUBEL MP KOHLER FRANCE MP KRUGER GMBH & CO. KG MP LARS JOLLE IT-TJENESTER AS MP LINEAR GESELLSCHAFT FUR KONSTRUKTIVES DESIGN MB MP LORIS AZZARO B.V. MP MAG. PATRICK WAGENHOFER MP NEUSIEDLER SCP, A.S. MP QINGDAO HONGTAI METAL CO., LTD MP QUADRON ESTABLISHMENT MP QUANZHOU HAITIAN TEXTILES CO., LTD. MP REFRESCOS EUROPEOS, S.L. MP SANO - MODERNI VYZIVA ZVIRAT SPOL. S R.O. MP SANOFI-SYNTHELABO MP SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK GMBH MP SIEMENS SAS MP SIEMENS SCHWEIZ AG MP SIPLAST S.A. MP SIVECO GROUP MP SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE MP SOCIETE HOLISTE MP TESCOMA S.R.O. MP TESCOMA S.R.O. MP UNILEVER N.V. MP VOCOLLECT, INC. MP VOX INDUSTRIE SPOLKA AKCYJNA MP V&S VIN & SPRIT AB (PUBL) MP WIK ELEKTRO-HAUSGERATE VERTRIEBS- GESELLSCHAFT MB MP WIZZ AIR HUNGARY KFT. MP WUHU CIGARETTE FACTORY (WUHU JUANYAN CHANG) MP

38 Mærkeregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) MP (fig) MP ALPRESTIL (w) MP AUTHENTIC CARNIOLAN (fig) MP bambu the preferred alternative, naturally. (fig) MP bewi cat (fig) MP C (fig) MP CANODERM (w) MP CHICA (w) MP CHOCO QUICK (w) MP CHROME (w) MP CLAVIS PHARMA (w) MP CompanyConnect (w) MP COSWIN (fig) MP CREMAROMA (w) MP Derby (fig) MP Dextro FAT Protect (fig) MP ECOPLUG (w) MP ESC (fig) MP ESCALE (w) MP Euro cola (fig) MP EUROLOCK (w) MP Filius (fig) MP FlexControl (w) MP FONDA + (w) MP FRUIT-PADDYS (w) MP GLAM (w) MP Hermevit (w) MP HOLISTE (w) MP Illy, some things are just better (w) MP KAMAL (w) MP Languedoc Sensations (w) MP linear (fig) MP MAESTRO TRIOTEC extra (fig) MP MEMOR (w) MP Mobile (fig) MP nano PROTECT (fig) MP NANOY (fig) MP NARVA (w) MP NET (fig) MP OptiTune (w) MP PHOSLOCK (w) MP POWER TAB (fig) MP SYVITAL (w) MP TALKMAN (w) MP tescoma (fig) MP tescoma (fig) MP TOP HAT (w) MP UNITED COLORS OF BENETTON. (fig) MP UNITED COLORS OF BENETTON. (fig) MP VOX INDUSTRIE (fig) MP WIZZ (fig) MP

39 Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Registreringsregister Register over mærker i dette tidende angivet i registreringsnummerorden (111) Reg. nr. MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

40 Andre meddelelser Dansk Varemærketidende International Conference 6 th International Trademark Conference 2005 Key-note address: Fidelma O Kelly Macken, Judge at the CJCE (1999-Sept. 2004) The High Court of Ireland April 2005, OHIM Alicante, Spain EU-Enlargement: Experience of the OHIM with enlargement Panel discussions: Experience in the new countries, consequences for users in the old countries Adherence of the EU to the Madrid Protocol: Legal framework of the link Experience of the OHIM with the link Impact for US applicants Filing strategies for enterprises Enforcement of trademark rights in the EU and beyond: Impact of the EU-Enforcement Directive Panel discussions: Implementation in the old and new Member States The enforcement of IP-rights in Russia Absolute grounds for refusal: Recent decisions of the European Court of Justice Protecting shapes in the EU International Protection of the Well-known Trademark Chairmen Dr. Alexander von Mühlendahl Vice-President of OHIM, Alicante Erik C. Nooteboom Head of IP Unit, EU Commission, Brussels Speakers Gerhard Bauer Chief Trademark Counsel, DaimlerChrysler AG, Stuttgart Vladimir I. Biriulin, Gorodissky & Partners, Moscow Dr. Verena von Bomhard Attorney-at-Law, Lovells, Alicante Alberto Casado Cerviño, OHIM, Alicante Luis Alfonso-Durán European Trademark Attorney, Durán-Corretjer, Barcelona Dr. Burkhart Goebel, Attorney-at-Law, Lovells, Hamburg Dr. Henning Harte-Bavendamm Attorney-at-Law, Allen & Overy, Hamburg Dr. Gerd F. Kunze, Of Counsel Walder, Wyss & Partners, Former President of AIPPI, Chexbres Clark W. Lackert, Attorney-at-Law, King & Spalding LLP, New York Dr. Jan Matejka Attorney-at-Law, Cermákm Horejs Myslil a Spol, Prague Giulio Martellini Trademark Attorney, Jacobacci & Partners, Torino Reda Žaboliené Trademark Attorney, Metida, Vilnius Virginia Melgar, Trademark Department, OHIM, Alicante Richard Milchior Attorney-at-Law, Milchior-Smilevitch, Paris Dolores A. Moro, Trademark Counsel, The Coca-Cola Company, Atlanta Dr. Eva Szigeti, Attorney-at-Law, Danubia, Budapest W-lodzimierz Szoszuk, Attorney-at-Law, Wardyński & Partners, Warsaw 94

41 Dansk Varemærketidende Who should attend The conference is designed for all intellectual property practitioners, in particular: Trademark Agents Corporate Trademark Counsels Intellectual Property Consultants Legal Advisers Attorneys Solicitors Barristers as well as Company Executives with a special interest in intellectual property protection. Conference language All proceedings will be in English. Objective Following the conferences held in Zurich, Geneva and The Hague in recent years, FORUM Institute of Management is organising the 6 th International Trademark Conference to be held April 2005 at the OHIM, Alicante. Once again a very distinguished panel of international experts will focus on the most topical issues affecting today s trademark law. The emphasis will be on key questions relating to the enlargement of the European Union, the adherence of the EU to the Madrid Protocol, absolute grounds for refusal and the protection of the well-known trademark. We will also look at the enforcement of trademark rights in the EU and in Russia. The Conference has been designed to give delegates ample opportunities for discussion and for the exchange of views with expert speakers and other conference delegates. Thus, the 6 th International Trademark Conference will once again offer a forum for professional networking and for keeping up-to-date with current developments in this important field of intellectual property rights. Welcome to Alicante, and welcome to the 6 th International Trademark Conference, we are looking forward to seeing you. Adrian Schmechel Conference Manager Index Objective page 2 Program page 3 5 Speakers page 6 7 Registration and Fees page 8 Info-Telephone +49/6221/ Please feel free to ring Mr. Adrian Schmechel if you have any further questions about this conference. 2 95

42 Dansk Varemærketidende Programme 28 April a.m. Registration of Delegates and Coffee a.m. Chairman s Introduction Dr. Alexander von Mühlendahl, Vice-President, OHIM Alicante Topic 1 EU-Enlargement a.m. First experiences of the OHIM with the enlargement Dr. Alexander von Mühlendahl, Vice-President, OHIM Alicante a.m. Experience in the new countries after enlargement, especially the relationship between national trademarks and the CTM system Panel discussion Poland: W-lodzimierz Szoszuk, Wardyński & Partners, Warsaw Hungary: Dr. Evá Szigeti, Danubia, Budapest Lithuania: Reda Žaboliene, Trademark Attorney, Metida Ltd., Vilnius Czech Republic: Dr. Jan Matejka, Cermak Horejs, Prague p.m. Questions and answers a.m. Coffee / Tea p.m. Practical consequences of the enlarged EU for users in the old countries Panel discussion Germany: Dr. Burkhart Goebel, Lovells, Hamburg France: Richard Milchior, Cabinet Milchior-Smilevitch, Paris Italy: Giulio Martellini, Jacobacci & Partners, Torino Spain: Luis Alfonso Durán, Durán Corretjer, Barcelona p.m. Questions and answers p.m. Lunch Topic 2 Adherence of the EU to the Madrid Protocol p.m. Legal framework of the link The CTM as basic registration or application and extensions of international registrations to the European Community Law and practice Dr. Verena von Bomhard, Lovells, Alicante p.m. Experience of the OHIM with the link Main features of the new community rule The link in operation Some figures Alberto Casado Cerviño, OHIM, Alicante p.m. Discussion p.m. Coffee/Tea 96 3

43 Dansk Varemærketidende Programme 28 April p.m. Impact for US applicants a private practitioner s view Clark W. Lackert, Attorney-at-Law, King & Spalding LLP, New York a company s view Dolores A. Moro, Trademark Counsel, The Coca-Cola Company, Atlanta p.m. Filing strategies for enterprises National registrations vs. the CTM and Madrid The impact of the link Dr. Gerd F. Kunze, Of Counsel Walder Wyss & Partners, Former President of AIPPI p.m. Discussion 8.00 p.m. Conference Dinner Enjoy spanish hospitality at its best at the official conference dinner, which will be held at 8.00 p.m. at a specially selected restaurant: The restaurant of the Real Clubs de Regatas de Alicante is located in the marina. The conference dinner has been arranged to facilitate the networking opportunities among delegates and speakers. Programme 29 April a.m. Chairman s introduction Erik Nooteboom, Head of IP department, European Commission, Brussels Topic 3 The.eu Domain a.m. Latest developments in the EU on trademark and design policies, including the.eu-domain Erik Nooteboom, Head of IP Unit, European Commission, Brussels Topic 4 Enforcement of trademark rights in the EU and beyond a.m. The impact of the Enforcement Directive of the EU of April 2004 The best practice concept Essential new measures and procedures Status of transformation into national laws Immediate relevance Dr. Henning Harte-Bavendamm, Allen & Overy, Hamburg a.m. Coffee / Tea 4 97

44 Dansk Varemærketidende 98 Programme 29 April a.m. The implementation of the Enforcement Directive of the EU of April 2004 in the old Member States Panel discussion Germany: Dr. Henning Harte-Bavendamm, Allen & Overy, Hamburg France: Richard Milchior, Cabinet Milchior-Smilevitch, Paris Italy: Giulio Martellini, Jacobacci & Partners, Torino Spain: Luis Alfonso Durán, Durán Corretjer, Barcelona p.m. The implementation in the new Member States (law and judicial practice: workload, injunctions, damages) Panel discussion Poland: W-lodzimierz Szoszuk, Wardyński & Partners, Warsaw Hungary: Dr. Evá Szigeti, Danubia, Budapest Lithuania: Reda Žaboliene, Trademark Attorney, Metida Ltd., Vilnius Czech Republic: Dr. Jan Matejka, Cermak Horejs, Prague p.m. The enforcement of IP rights in Russia Current laws Available remedies of enforcement (administrative, civil, criminal) Practical strategies to prevent infringement How enforcement works: practical examples Vladimir I. Biriulin, Gorodissky & Partners Moscow p.m. Questions and answers p.m. Lunch Topic 5: Absolute grounds for refusal or invalidation p.m. Recent decisions of the European Court of Justice (word marks, colour marks) Absolute grounds of refusal or invalidation Recent development in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Communities Exotic Marks Fidelma O Kelly Macken, Judge at the Court of Justice of the European Communities (1999 September 2004), The High Court of Ireland p.m. Protecting shapes in the EU The legal framework (First directive on trademarks 88/04; Regulation 40/94 of 20/12/03) Shapes as 3D or figurative marks in the national practice Legislation and practice in different Member States Interpretation of the Court of Justice Shapes as Community trademarks Jurisprudence of the Boards of Appeal Case law from the Court of First Instance and the Court of Justice 3D marks versus Community designs? Advantages and disadvantages Virginia Melgar, Trademark Department, OHIM, Alicante p.m. Discussion Topic 6: p.m. The well-known trademark and its international protection Strategies for obtaining the status of a well-known trademark Gerhard Bauer, Chief Trademark Counsel, DaimlerChrysler, Stuttgart p.m. Discussion 5

45 Dansk Varemærketidende Chairmen Dr. Alexander von Mühlendahl, LL.M., J.D. Vice President for Legal Affairs, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), Alicante Mr. von Mühlendahl studied Legal Sciences (Law) at the Universities of Frankfurt/Main, Marburg/Lahn, Munich, and at the Northwestern University, Evanston/Chicago, Illinois, USA. He holds the academic degrees Dr. iur., Juris Doctor (J.D.) and Master of Laws (LL.M.). From 1966 to 1979 he was a member of the Research Staff and since 1970 Head of the Research Unit US of the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich. In 1979 he transferred to the German Ministry of Justice, Bonn, where he was appointed Head of the Unit Trade Mark Law. In 1994 Mr. von Mühlendahl was appointed to his present position at the OHIM, Alicante. Erik C. Nooteboom Head of Industrial Property Unit, EU Commission, Brussels After graduating in 1982 from the University of Amsterdam, Erik Nooteboom joined the Legal Department of the Dutch Ministry of Economic Affairs, where he acted as legal advisor for industrial property matters. As a representative of the Netherlands government, Mr. Nooteboom participated in various meetings in the framework of the Council of the European Communities. In 1987, Erik C. Nooteboom joined the European Commission, where he was in particular involved with the preparation and proceeding of legislation in the field of industrial property pertaining to Trademarks, Designs and Geographical Indications. In 1998 he was appointed Head of the Industrial Property Unit of DG Internal Market. Speakers Gerhard Bauer Chief Trademark Counsel, DaimlerChrysler AG, Stuttgart Following graduation, he joined Daimler-Benz AG/DaimlerChrysler AG as a Patent Professional in He attended the Patent Attorney Training of the German Patent- and Trademark Office in Munich and qualified as a Patent Attorney/European Trademark and Design Attorney in In 1996 he became Chief Trademark Counsel of DaimlerChrysler AG. Among other national and international institutions regarding Intellectual Property matters he is a member of INTA (Chairperson) and has held several presentations for WIPO in Asian countries. Vladimir I. Biriulin Attorney-at-law, Gorodissky & Partners, Moscow Graduated from Moscow State Linguistic University in 1969, from Central Institute of Intellectual Property in 1975, from Moscow Law University in In 1998 joined Gorodissky & Partners. Partner since Counsels clients on Russian and foreign intellectual property legislation, international IP treaties, conventions and agreements, technology transfer and licensing, infringement of intellectual property owners rights, unfair competition, copyright, litigates IP cases. Member of AIPPI and AIPLA, INTA. Dr. Verena von Bomhard Attorney-at-Law, Lovells, Alicante Verena v. Bomhard studied at the Universities of Heidelberg and Munich where she obtained her law degree. In 1994, she joined the German law firm BOESEBECK DROSTE, now Lovells, and soon became involved in the Intellectual Property practice of this firm. In 1999, she became a partner. She has been managing the Alicante office of Lovells since January She is member of the Faculty of the MIPLC, Intellectual Property Master program co-organised by the Max Planck Institute and the Universities of Munich (TU) and Augsburg, and has also taught at the EIPIN (European Intellectual Property Institutes Network). She is an active member of INTA, being a member of the Board of Directors and Chair of the CTM and Design Office Subcommittee, as well as of other intellectual property organizations, namely ASIPI, ECTA, GRUR and PTMG. Alberto Casado Cerviño Special Projects Coordinator OHIM, Alicante Law degree and Doctor of Law, University of Santiago de Compostela; Member of the legislative committees responsible for the reviews of the Spanish Patent and Trademark Law; Deputy Director-General and Director of the Legal and International Relations Department of the Spanish Industrial Property Office; Vice-President of the OHIM; since September 2004 Special Projects Coordinator General Affairs and External Relations Department, OHIM Luis Alfonso-Durán European Patent & Trademark Attorney, Durán-Corretjer, Barcelona Spanish and European Patent and Trade Mark Attorney. Senior partner of Durán-Corretjer. Reporter General of AIPPI. Council Member of ECTA and past President. Vice-President of EUCOF (European Union Committee of FICPI). Member of the Board of the Spanish Association of Patent and Trade Mark Attorneys. Professor on Intellectual Property law at the Magister Lucentinus (Alicante University) and at ESADE (Ramón Llull University, Barcelona). Dr. Burkhart Goebel Attorney-at-Law, Lovells, Hamburg Burkhart Goebel is a partner of the international law firm Lovells. He is Head of the firm s German and Spanish Intellectual Property Practice Area. Burkhart Goebel focuses on cross-border and multijurisdiction trademark, unfair competition, plant breeders rights and geographical indications litigation, arbitration and IP licensing (trademarks, know-how, plant breeders rights etc.). Mr. Goebel read law at the Universities of Münster and Freiburg i.br. He holds a Master of Laws from the London School of Economics. He also was a Visiting Scholar at Stanford Law School. He is the Chair of the INTA Committee on Geographical Indications and also a member of ECTA, MARQUES and GRUR Dr. Henning Harte-Bavendamm Attorney-at-Law, Allen & Overy, Hamburg Partner of the international law firm Allen & Overy LLP. Chairman of the Committee on Trademark Law and the Law against Unfair Competition, GRUR. German delegate in the Anti-Counterfeiting Committee of ECTA. Main areas of work: Trademark law, copyright law, competition law, licensing, selective distribution. Dr. Gerd Kunze Of Counsel, Walder Wyss & Partners, Zurich Mr. Kunze graduated from the University of Heidelberg, where he started his professional carrier as Assistant Professor. In 1965 he joined Nestlé Germany as a Legal Counsel he moved to Nestlé Headquarters Switzerland where he was appointed Chief Trademark Counsel (1976 to 1991) and Intellectual Property Consultant ( ). From 1981 he was a senior management member. 6 99

46 Dansk Varemærketidende Clark W. Lackert Attorney-at-Law, King & Spalding LLP, New York Clark W. Lackert is a partner in the Intellectual Property Practice Group and serves as the head of the group in New York. Mr. Lackert practices primarily in trademark, domain name, licensing and anticounterfeiting matters, with a particular expertise in the international area. In addition to the foregoing, Mr. Lackert is an arbitrator for the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva, Switzerland in connection with Internet domain name disputes. Moreover, Mr. Lackert has been a consultant with the U.S. Government on implementation of the World Trade Organization TRIPs Agreement. Fidelma O'Kelly Macken Judge at the High Court of Ireland Legal studies at Trinity College Dublin, Ireland (B.A.(Mod) legal science); London School of Economics, London, England (Master of Laws LL.M); Called to the Bar of Ireland (1972); Legal Advisor, Patent and Trade Mark Agents ( ); Barrister ( ) and Senior Counsel ( ) of the Bar of Ireland; member of the Bar of England and Wales; Judge of the High Court in Ireland (1998); Member of Editorial Board of Irish Intellectual Property Review; Bencher of the Honorable Society of King's Inns; Member of the Board of Trustees of the Academy of European Law Visiting lecturer: Georgetown University; University of Pittsburgh; Kings College London; University of Ljubljana and several others; Judge at the Court of Justice of the European Communities (6 October September 2004). Dr. Jan Matejka Attorney-at-Law, Cermák Horejs Myslil a Spol, Prague Born in In 1975 graduated from the Faculty of Law at Charles University, Prague. From head of the Legal Consultancy in Pelhrimov. From Chairman of the Regional Bar Association in Ceské Budejovice. In 1991 intern in the legal firm Pepper, Hamilton and Scheetz in Philadelphia, USA. Since 1991 partner in Cermák Horejs Vrba (presently Cermák Horejs Myslil a spol.). In 1993 attended the School of Law at the University of California, specializing in American Law. Member of the Czech National LES Committee. Main practice areas: patent and trademark law, trademark infringement, unfair competition and commercial law. Giulio Martellini Trademark Attorney, Jacobacci & Partners, Torino Giulio Martellini is a trademark attorney with the Turin office of Jacobacci & Partners. He obtained his law degree in 1996 from the Turin University and holds a CEIPI Trademarks & Designs postgraduate diploma. He is a registered Italian trademark agent and admitted to practice before the OHIM since His expertise focuses on the management of international trademark portfolios, involving clearance searches, registration, management and opposition, and more generally on all out-of-court matters in the trademark and domain name field. He is a contributor of the forthcoming INTA Guide on the registration of trademarks in the Madrid system. Reda Žaboliene Patent Attorney, Metida, Vilnius In 1984 graduated from the Faculty of Physics of Vilnius University and worked for the State institution, which represented the Lithuanian applicants in the field of IP with regard to the former Soviet Union. In 1991 graduated from the St. Petersburg department of the Moscow Patentology Institute. In 2002 graduated from the Faculty of Law of Vilnius University. Reda Zaboliene is one of the founders of Metida Ltd, Patent and Trademark Agency. Since 1992 she is a licensed Patent Attorney of Lithuania. Her practice covers mainly trademark and design litigation. Member of AIPPI, FICPI, INTA, CIB, ECTA, the Association of Lithuanian Patent Attorneys. Virginia Melgar Trademark Department, OHIM, Alicante Masters in Law (Maîtrise en Droit), University of Paris II; Diploma of Advanced Studies in Private Law (DEA en droit privé); : National School of Magistracy (Ecole Nationale de la Magistrature) practical training; Prosecutor at the High Court of Versailles, French Ministry of Justice, commission of the European Communities (Legal Service); : Principal Administrator in the Legal Dep. Of the OHIM; Deputy director of the General Affairs and External Relations Department; since 15 October 2004 Examiner in the Trade Marks Dep. of OHIM. Richard Milchior Attorney-at-Law, Milchior-Smilevitch, Paris Mr Milchior is an attorney in Paris working in the IP field for 20 years. He is active in all legal aspects of trademark law as well as in other aspects of intellectual property. His practice also includes European community law. He represents brand owners active in various fields (industry, distribution and services) and from all parts of the world. His practice includes advice in IP strategy as well as representation of clients before the French and European offices and French and European courts. He has been teaching at various universities in France. He is a member of the following organisations INTA, ECTA, ALAI, APRAM (French trademark practitioner association, member of the Board) and AIJA. Dolores A. Moro Trademark Counsel, The Coca-Cola Company, Atlanta Dolores Moro is a Trademark Counsel with The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia. She is a Co-Team Lead for the Company s Global Legal Center Trademarks Team. Mrs. Moro earned her B.S.M.E. from Tufts University in 1984 and earned her J.D. in 1987 from Albany Law School of Union University. Prior to joining The Coca-Cola Company in late 2000, Mrs. Moro spent the majority of her career in private practice at law firms in New York City, most recently at Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto. She is recognized as a full service trademark practitioner who has and continues to handle a wide variety of domestic and international trademark issues. Mrs. Moro currently serves on the Board of Directors of the International Trademark Association. Dolores is an active INTA Committee member and currently serves on the Industry Advisory Council, Leadership Development Task Force, and is a Project Team Leader for the 2005 INTA Annual Meeting. Dr. Éva Szigeti Trademark Attorney, Danubia Patent & Trade Mark Attorneys, Budapest Dr. Éva Szigeti has been the director of the Trade Mark Division since 1981 and deputy managing partner of Danubia Patent and Trade Mark Attorneys since She studied at the Law School of the Eötvös Loránd University of Sciences of Budapest (LLD in 1975) and was admitted in Her practice covers trademark prosecution and litigation and unfair competition cases. She has been appointed to the Codification Committee of the new Hungarian Trade Mark Act. She is active in many professional trademark organizations: Member of the Board of the Hungarian Trademark Association, EU Subcommittee chair of the INTA, Council member of MARQUES and member of the ECTA, PTMG, ITMA and AIPPI. W-lodzimierz Szoszuk Attorney-at-Law, Wardyński & Partners, Warsaw Specialist in intellectual property, litigation, civil and corporate law. Member of the Polish Bar Association, International Bar Association, the International Trademark Association and the Polish Competition Law Association, which is a member of the International League of Competition Law. Also a member of the UN/ECE Advisory Group on Protection and Implementation of Intellectual Property Rights (since 1998). He studied Intellectual Property law at Hamline University in Minnesota (1991). W3odzimierz Szoszuk has co-operated with Wardyñski & Partners since 1992 and became a partner in Since 1995 he has managed the Intellectual Property Protection Department

47 Dansk Varemærketidende th International Trademark Conference 2005 Registration Fax +49/62 21 / Registration Form How to register Please register by faxing or posting this registration form Please register me for the 6 th International Trademark Conference only Conference-No I Please register me for the 6 th International Trademark Conference and the Workshop Conference-No I Name Position Department Company Street City/Postal Code/Country Registration-Information: FORUM Institute of Management GmbH PO Box D Heidelberg Tel.: +49/6221/ (it is possible to register by telephone) Fax: +49/6221/ Internet: Date: 28 April 2005, a.m. Registration p.m. Conference 8.00 p.m. Conference Dinner 29 April 2005, p.m. Conference Venue: Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain Tel.: Fax: Fee: , The fee includes course documentation as well as midsession refreshments, lunch, and dinner on 28 th April Invoice and confirmation will be forwarded to you. Early Bird Registration: Booked by 23 December 2004: , Registration Tel. No. Fax-No. Date Signature Please complete this form and return by fax or post to: FORUM Institute of Management GmbH Postfach , D Heidelberg, Germany Phone +49/62 21/ , Fax +49/62 21/ Cancellation Policy A cancellation of conference registration, up to two weeks prior to the event in question, is possible upon payment of an administrative charge of 4 50,. In the case of a cancellation up to seven days prior to the seminar 50% of the seminar participation fee will be charged, thereafter the full participation fee is due unless a substitute participant is nominated. Cancellations are registered by us upon receipt of written notification, att. Registration Department. In the case an event is cancelled by the organiser, due to organisational reasons etc., the fee already submitted will be fully refunded. Travel information: Please be aware that travel arrangements will have to be made as early as possible in order to benefit from advantageous travel costs. Hotel Accommodation: A list of hotels will be supplied with our confirmation of registration.! Workshop! FORUM is offering a pre-conference workshop on Protecting Trademark Rights in China 27 April 2005, OHIM, Alicante Conference-No: I Attandance limited! The fee for this workshop is 4 690,. Delegates who have also registered for the 6 th International Trademark Conference 2005 pay only 6 590,! FORUM Institute of Management GmbH P. O. Box D Heidelberg 101

48 Dansk Varemærketidende 102

49 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere