Kandidatoversigt - Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatoversigt - Vejle"

Transkript

1 Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende arbejde. Vagn Aage Jensen 2. Jeg ønsker at genopstille til Trefors repræsentantskab af interesse og bruger af virksomhendens produkter. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har derfor interesse i at virksomhenden kan levere konkurrencedygtige produkter til erhvervslivet. Med venlig hilsen Vagn Åge Jensen Knud Blyndal Madsen 3. - Side 1 af 22

2 Carlo Eskelund Jacobsen 4. Jeg hedder Carlo Jacobsen, er 67 år og har siden 1991 været bosiddende i Vinding ved Vejle. Gennem mange år har jeg været beskæftiget med salg til energisektoren, først med kedelanlæg til både offentlige institutioner og private virksomheder. De seneste knap 25 år med salg og levering af varmeenergimålere til fjernvarme og siden lovkrav om vandmåling, også vandmålere både med og uden radiofjernaflæsning. Jeg har altid haft stor interesse i og berøringsflade til energisektoren; og skrevet artikler til forskellige fagblade - primært om aflæsningsteknologi. Jeg tror, grundet min interesse for og mangeårige erfaring i energisektoren at kunne gøre en god indsats i TREFOR s Repræsentantskab. Holger Østerberg 5. Jeg ønsker at være en del af repræsentantskabet for derved at bidrage med min interesse for værdiskabende aktivitet i trekant området inden for infrastruktur kommunikation og energi. Knud Aage Thiemer 6. Jeg er boligpolitikker i en boligforening på Nørremarken i Vejle, hvor min opgave bl.a er at søge størst mulig indflydelse, til gavn for de borger der bor i området. Et arbejde der ligger mig meget på sinde, jeg vil arbejde for, at de ydelser som borgerne får leveret, bliver til priser der kan konkurrer med øvrige aktør på markedet. Da TREFOR er brugerstyret, er det nødvendigt, at alle grupper i samfundet er repræsenteret i TREFOR, derfor vil jeg give tid og energi til, at så mange synspunkter som muligt, bliver bragt ind i repræsentantskabet. Side 2 af 22

3 Niels Bjørnskov Johansen 7. udannet elektriker deltager i lokal forenings arbejde bla. antenneforening Peter Birkedal Frøkjær 8. Jeg vil gerne være med til at videreudvikle en innovativ og fremsynet visionær virksomhed som TRE-FOR. Jeg vil også gerne være med til at arbejde med at udvikle informations sikkerhed i TRE-FOR. Jeg er gift med Pernille. Jeg arbejder til dagligt med forretnings udvikling og Informations sikkerhed i en Global virksomhed. Jan Majgård Jensen 9. Jeg ønsker at repræsentere et bredt udvalg af befolkningen uanset beskæftigelse og andre tilhørsforhold. Jeg går ind for et selskab, der varetager brugernes interesser, er til for brugerne og løbende har fokus på nytænkning, men samtidig i bevidstheden om, at der skal være midler til nye investeringer også til sikring af den fremtidige drift. Kort om mig selv: Jeg er 56 år, er ansat som elektronikmekaniker i Forsvaret og har været det i 39 år. Jeg er gift med Anni, som er ansat i Fredericia kommune. Jeg er formand for en antenneforening i Vejle og har været det siden Jeg har derudover i en årrække været næstformand i en bestyrelse på Ryes Kaserne i Fredericia indtil Side 3 af 22

4 Claus Martin Nielsen 10. Jeg er 26 år, uddannet ejendomsmægler med egen virksomhed i Vejle og privat bor jeg i hus i Ødsted. Jeg har gennem de seneste 5 år fået samlet viden og erfaring fra mit daglige virke, som ejendomsmægler og derigennem fået kendskab til vigtigheden af TREFOR's arbejde med el, vand, fjernvarme, bredbånd, og infrastruktur etc. Jeg har derfor lyst til, at være med til at udvikle dette endnu mere, så vores område også i fremtiden vil være attraktiv. Ulrik Faarup Sørensen 11. Jeg er uddannet jurist og har siden 2005 været administrationschef i Boligforeningen ØsterBO i Vejle, Vi er en organisation med stor fokus på energioptimering og bæredygtighed, hvilket afspejler sig både i nybyggerier, men også i forhold til renoveringer af eksisterende boliger. Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi energi og forbrug er mine store fokusområder. Jeg kan bidrage til repræsentantskabet med de synsvinkler og udfordringer, som jeg møder i mit daglige virke både inden for infrastruktur, Waoo! bredbånd, hvor vi har tilsluttede lejemål, energioptimering og innovation og dermed kan jeg være med til at gøre TREFOR til en endnu bedre forretning, der møder kundernes behov. Niels Jørgen Jensen 12. Jeg er en mand på 67 år. Privat er jeg gift på 39 år, og har 4 børn og 7 børnebørn. Jeg er Landmandsuddannet, og har været selvstændig landmand siden Driver slægtsgården Paaskeborg i Egtved, nu kun med planteavl og skovbrug. Jeg har siddet i Trefor s Repræsentantskab i de sidste 8 år. Det har været 8 interessante og lærerige år, med mange spændende udfordringer. Jeg kunne fortsat godt tænke mig, at deltage i dette arbejde, og ønsker derfor, at genopstille til valget i Trefor s Repræsentantskab. Side 4 af 22

5 Thomas Høgstedt Sørensen 13. TREFORs udfordringer Vand/varme: liberalisering El: konsolidering Bredbånd/andre: øget konkurrence Hvad skal TREFOR: TREFOR skal sikre forsyningssikkerhed til en billig pris Hvordan: Politisk pres og konkurrenter som SE betyder, at man ikke bare kan vedblive med at levere el/vand/varme. TREFOR er nødt til at tænke kommercielt og udvikle sig indenfor områder, hvor kernekompetencer kan udnyttes. Men TREFOR skal udvikle sig med fornuft og undgå tabsgivende projekter. Hvad skal der til: Der skal vælges flere med erhvervsmæssig baggrund Jeg har baggrund fra toplederniveau. Jeg er i TREFORs bestyrelse og har den rette kommercielle og økonomiske indsigt, så giv mig din stemme. Tak Thyge Bjerring 14. Min motivation for at opstille som kandidat til TreFor Repræsentantskab er for at repræsentere oplandet til de store byer i TreFor forsyningsområde, for at tilsikre med min indflydelse at alle kunder i TreFor til stadighed får samme muligheder, det samme udbud af tjenester og til den bedste pris. Upåagtet hvor den enkelte bor. Ligesom jeg positivt ønsker at TreFor udvikler udbuddet af tjenester i det samarbejde som allerede eksisterer og samtidigt er åben for nye udviklende samarbejdsmuligheder. Alt dette i respekt for en god økonomisk løsning, der er attraktiv for den enkelte TreFor kunde. Merete Nielsen 15. Jeg genopstiller som kandidat til TREFORs repræsentantskab, fordi jeg gerne vil yde et aktivt bidrag som ambassadør for energi- og forsyningsselskabets kunder. Jeg ønsker at se TREFOR fortsat arbejder som et bæredygtigt og miljøvenligt energi- og forsyningsselskab. Jeg ønsker, at TREFOR til stadighed møder de fremtidige udfordringer til gavn for selskabets forbrugere, såvel på kort som på langt sigt. Jeg ønsker, at TREFOR fremtidigt bevarer kvaliteten af sine energi- og forsyningsaktiviteter med fokus på el, vand og varme. Side 5 af 22

6 Per T. Henriksen 16. Hej! Jeg har været aktiv i Trefors repræsentantskab siden 2010, og er klar til at bestride en plads i bestyrelsen. Jeg ønsker et mere åbent Trefor, som fokuserer på kerneforretningen og som i højere grad lytter til kundernes ønsker. Mine mål er at få: -fokus på bedre kundeservice. -nedbragt antallet af sponsorater. -udvidet ledelsen til tre personer, gerne med en direktør der har fokus på driften (COO). -fokus på EL-området. De næste 4 år vil medføre et boom af batteriløsninger, der vil udfordre el-leverandører og el-sælgere. Denne udvikling skal Trefor understøtte, ikke modarbejde. -skåret forretningen til, der er ALT for mange bolde i luften lige nu. Tak for interessen! Søren Vittarp 17. Vores stadig stigende behov for energi skal løses på den rette måde. Klodens ressourcer er begrænsede, hvorfor vi skal finde den rette kombination af grøn energi og fossile brændsler. Med en baggrund som Ingeniør, og næsten 10 års erfaringen indenfor vindenergi, mener jeg at have en solid erfaring indenfor området. Kombineret med en stor personlig interesse indenfor energisektoren mener jeg at kunne være med til at sikre at vi i TREFOR har en lokal virksomhed der arbejder for de rette løsninger. Jeg vil arbejde for at der kigges på nye alternativer, at forskning og udvikling prioriteres samtidig med at der økonomisk opretholdes en sund forretning så TREFOR forbliver konkurrencedygtig. Christian Hørby Jensen 18. Maskinmester, HD(O) og E-MBA 49 år, Gift m. Dorte Energikonsulent hos Rybners målrettet energisektoren i ind- og udland. Desuden universitetstilknyttet censor indenfor strategi, økonomi, organisation, ledelse mm. Tidligere har jeg i 8 år været ansat som tekniker og leder hos TREFOR-Varme. I 10 år bestridt lederposter i DONG Energy med ansvar for forsyning af El, Vand, Varme og Gas. Kandiderer idet Energisektoren er i forandring, og har stor samfundsmæssig betydning. Som medlem af repræsentantskabet, vil jeg arbejde for: En stabil energiforsyning og relaterede ydelser En ansvarlig økonomi og miljøprofil Nytænkning og vækstinitiativer til gavn for kundekredsen og det omgivende samfund Side 6 af 22

7 Ole Faaborg 19. Jeg opstiller som kandidat til repræsentantskabsvalget, fordi det interesserer mig at TREFOR udvikler sig i takt med forbrugernes interesser, og at TREFOR forbliver et sundt og velorganiseret multiforsyningsselskab til gavn for alle forbrugere og øvrige interessenter. Desuden vil jeg arbejde for, at TREFOR's ydelser leveres til et attraktiv prisniveau og at TREFOR's økonomiske robusthed vedligeholdes, for at modstå virksomhedens udfordringer. Ligeledes vil jeg arbejde for, at TREFOR skal være en attraktiv arbejdsplads, for alle medarbejdergrupper. Jeg har tidligere været repræsentantskabsmedlem og vælger nu igen at stille op som kandidat, efter en pause på fire år. Leif Jakobsen 20. Har været i repræsentantskabet for Tre-for siden selskabets oprettelse og har været i bestyrelsen 8 år. Jeg vil arbejde for at Tre-for udvikles med fokus på Trekantområdet, som jo er kerneområdet. Det er jo kunderne i Trekantområdet der indirekte ejer selskabet og via kundeforholdet betaler langt den største del af omsætninger i Tre-for. Derfor er det jo rimeligt at disse kunder også får fordele af medejerskabet. Nicki Stylsvig Pedersen 21. Adresse: Søndermarksvej, 7100 Vejle Erhverv: Politiassistent Jeg stiller op som kandidat i Vejle, da arbejdet virker spændende og interessant. Jeg ser mig selv som en god repræsentant for den gennemsnitlige borger i Vejle kommune. Overordnede holdninger. TRE-FOR skal primært sikre den billigste forsyning til brugere i trekantsområdet. TRE-FOR skal finde en fornuftig balance mellem miljlømæssig- og økonomisk bæredygtig fremstilling af el og Fjernvarme. Side 7 af 22

8 Steen Rosvang Andersen 22. Mit navn er Steen Rosvang Andersen, jeg er 56 år, gift og far til 3 piger. Jeg er uddannet som bygningsingeniør og har de seneste 20 år været ansat som teknisk chef i Boligforeningen AAB, som udlejer og administrerer 4300 boliger i Vejle. Min bopæl er i Bredballe I forhold til arbejdet i TREFORs repræsentantskab vil jeg bidrage positivt til udviklingen af TREFOR, med fokus på åbenhed, indsigt og medindflydelse samt en målrettet indsats i forhold til forsyningssikkerhed og konkurrencedygtige priser på de leverede ydelser. Jakob Hyland Nielsen 23. Jeg har for nyligt bosat mig i Vejle, og har en naturlig interesse i energi - og klimaspørgsmål. Jeg vil derfor gerne være med til at præge udviklingen i det lokale forsyningsselskab, og samtidig opnå mere viden omkring emnerne. Jeg arbejder til daglig som advokat i Kolding, og mener at jeg kan bidrage positivt til repræsentantskabets arbejde. Jeg vil arbejde for, at TreFor også i fremtiden kan imødegå de stadig stigende krav, som stilles til en moderne og klimavenlig forsyningsvirksomhed. Mogens Peter Sundbøll 24. Med baggrund i interesse for energiforsyningen generelt, opstiller jeg til repræsentantskabet for TREFOR. Sidder i dag i bestyresen for Mølholm Fjernvarmeværk. Hvis valgt som medlem af repræsentantskabet, kan jeg være med til at påvirke til de beslutninger jeg vurderer er bedst for forbrugerene. Side 8 af 22

9 Helle Vibeke Andersen 25. Jeg ønsker at stille op til Repræsentantskabet, da jeg søger og ønsker mere viden, indsigt og indflydelse i forhold til mit eget forbrug og mit forsyningsselskab. Jeg er optaget af, at vi udnytter de ressourcer vi har fornuftigt og videregiver ordentlige vilkår og muligheder til fremtidige forbrugere. Jeg er ikke fanatisk, men forsøger i mit eget forbrug at være ordentlig og fornuftig. Jeg har ikke for nuværende stor viden om Trefor, men vil i fald jeg kommer med i Repræsentantskabet opsøge den nødvendige indsigt. Arbejder som oversygeplejerske på Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt. René Jensen-Iversen 26. Undertegnede ønsker at opstille til valget til Tre-Fors Repræsentantskab, da jeg gerne vil være med til at sikre miljørigtig energi til vores borgere, samt sikre hurtig og driftsikkert internet til alle borgere. Vil selvfølgelig også kæmpe for at borgerne ikke flytter til andre selskaber, ved fortsat at have konkurrencedygtige priser. I mit daglige virke som Koordinerende Arbejdsmiljøleder i DSB, er jeg i tæt samarbejde med vores miljøafdeling i forbindelse med energibesparende tiltag. Derfor ligger det mig naturligt at stille op til dette valg Susanne Vestergaard 27. jeg hedder Susanne Vestergaard. Jeg bor i møllevangen på søndermarken,dette er en del af AaB. Jeg er medlem af hovedbestyrelsen af AaB,og det er også herfra jeg har fået interessen til at stille op til trefor valget Jeg er 44 År gammel og er Gift med en dejlig mand ved navnet Torben. Vi har stadig to hjemmeboende børn. Jeg ønsker at vi skal passe godt på vores jord,idet den er meget belastet. Jeg mener at jeg kan være med til at gøre en forskeld. Side 9 af 22

10 Søren Højer Thomsen 28. Jeg er 41 år og selvstændig landmand. I kraft af at TREFOR er et forsyningsselvskab som levere til både by og landområder er det vigtigt at repræsentantskabet er ligelig fordelt mellem disse. Ligeledes at der er en ligelig fordeling mellem selvstændige og lønmodtagere. For os som bor i landområderne er det vigtigt at vi ikke bliver glemt hverken med eksempelvis IT-hastighed eller TV løsninger. Kunderne skal have den bedst mulige løsning til en konkurrencedygtig pris uanset om det er vand, el eller bredbånd. Jeg har tidligere sat i repræsentantskabet og finder arbejdet både interessant og meningsfyldt. Jesper Andreas From 29. Mit navn er Jesper. Jeg er 43 år gammel og bor i Børkop med min kone og 2 børn. Til daglig er jeg en del af teknisk service teamet på Rosborg gymnasium i Vejle. Der arbejder jeg med den daglige drift af både et jordvarmeanlæg og solceller, samt det at spare på energien i kvm. skolen råder over. Det er vigtigt for vores dagligdag i 2014 at infrastrukturen virker, både i det lille og i det store billede. Jeg stiller op til repræsentantskabet fordi det er spændende at være med til at finde alternative løsninger på de energi udfordringer der er ved at være mere "grøn". Jeg vil kunne bidrage med en kreativ/positiv tankegang og en god dialog. Aage Iversen 30. Mit navn er Aage Iversen. Jeg bor på Søndermarksvej ved Aagaard, og er 74 år. Jeg ønsker at stille op til repræsentantskabsvalget ved Trefor 2014 og vil gerne vælges ind endnu engang. Det er især elsektoren der interesserer mig, og jeg har været repræsentant siden Først for KOH, så KOE og efter den store fusion i Trekantsområdet, for Trefor. Jeg vil forsat arbejder for at Trefor kan tilbyde vores forskellige ydelser til fordelagtige priser. Side 10 af 22

11 Johnny Bech 31. Valg til TREFOR et vigtigt VALG at deltage i. Har tidligere siddet i TREFOR repræsentantskab valgt som Socialdemokrat. Har været med helt tilbage da Vejle Kommunale Elværk eksisterede. Det var vigtig at fusionerer og etablere TREFOR først med Fredericia og sidenhen Kolding. Sammen er vi stærkere og konkurrencen har vist at det er vigtig. Vil arbejde for at vi fortsat er konkurrence dygtig og med til sikre den billigst mulige pris på de produkter som Trefor leverer til dens forbrugere. Miljø politikken skal også prioriteres højt således at vi er med til at videreudvikle den vedvarende energi! Energipolitik er også klima, arbejdspladser, forsyningssikkerhed m.m. Selvstændig Restauratør 56 år. Martin Sikær Kristensen 32. Jeg ønsker at være Vejles talerør i TreFors bestyrelse Tom Skovgaard 33. Jeg vil som medlem af repræsentantskabet arbejde for at TREFOR fortsat udvikler sig som en moderne forsyningsvirksomhed, der også i fremtiden vil kunne levere de bedste produkter til de mest konkurrencedygtige priser. Dog må konkurrencen ikke påvirke miljøet negativt og den bæredygtige profil, som TREFOR allerede står for i dag, skal bevares og udvikles. Sponsoraktiviteten, som har udviklet sig kraftigt de senere år, ønsker jeg mere lokalt målrettet end tilfældet er i dag. Hvis jeg vælges til repræsentantskabet vil jeg gerne stille min erfaring og arbejdskraft til rådighed i bestyrelsesarbejdet. Side 11 af 22

12 Leif Thulstrup Bruhn 34. Som uddannet stærkstrømingeniør, fylder interessen for energiforsyning en naturlig del af min tilværelse. Da jeg som tidligere ansat i Skærbækværket's netafdeling, og havde mit virkefelt indenfor projektering og opbygning af højspændingsanlæg, herunder også TREFOR's højspændingsnet og stationsanlæg, er det helt naturligt for mig at opstille som kandidat til TREFOR's repræsentantskab. Helge Andersen 35. Jeg stiller op til Tre-Fors repræsentantskab med det formål, at styrke demokratiet i repræsentantskabet. For at demokratiet fungerer optimalt skal alle væsentlige beslutninger træffes af repræsentantskabet. Det er min holdning, der skal være åbenhed om alle beslutninger i såvel bestyrelse om repræsentantskab og som følge heraf skal referater fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøder altid offentliggøres på Tre-Fors hjemmeside. Det er endvidere min holdning, at bestyrelsesmedlemmerne i Tre-Fors datterselskaber, alene skal være valgte og ikke som nu, delvis, bestå af Tre-Fors direktion. Det har ikke noget med demokrati, at gøre!! Helge Andersen Arbejderens Andels-boligforening i Vejle Anders Skovdal Larsen 36. Jeg er 27 år og kommer fra Jerlev, hvor jeg driver landbruget Jerlevgård sammen med mine forældre og nogle dygtige medarbejdere. Uddannelsesmæssigt er jeg efter handelsgymnasiet uddannet landmand, hvilket jeg har gjort brug af i både Danmark og udlandet. I 2012 blev jeg færdiguddannet som agrarøkonom, hvilket jeg sideløbende med mit studie supplerede med en akademimerkonom med speciale i økonomi- og ressourcestyring. Min baggrund for at stille op til TREFORs repræsentantskab er fordi, jeg mener, det er sundt med mangfoldighed. Ikke bare i køn men i særdelshed også i alder, hvilket vil skabe en positiv synergieffekt i kraft af forskellige måder at anskue problemstillinger på. Side 12 af 22

13 Karsten Brorstrup Vester 37. Jeg vil gerne vælges til TREFOR s repræsentantskab fordi jeg gerne vil være med til at præge udviklingen på området. Jeg er meget optaget af innovation og værdiskabende aktiviteter, og vil arbejde for at TREFOR forsat er en virksomhed der leverer forsyning til konkurrencedygtige og rimelige priser, men samtidig vil jeg arbejde for at TREFOR bliver toneangivende i nye og bæredygtige energiløsninger. Jeg vil også arbejde for, at TREFOR er en social ansvarlighed der båd er aktiv når det handler om de overordnede CSR-tiltag, men også er aktiv når det handler om at understøtte lokale projekter og initiativer, samt at TREFOR er en attraktiv arbejdsplads med god trivsel og sundhed for medarbejdere. Henrik Juhl Kristensen 38. ATTRAKTIVE YDELSER TIL ATTRAKTIVE PRISER Jeg opstiller til repræsentantskabet, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at forbrugerne i Vejle Kommune får de mest konkurrencedygtige og attraktive ydelser inden for kommunikation, energi, el, vand og fjernvarme. Desuden ligger det mig på sinde, at Tre-Fors arbejdspladser sikres og at Vejle Kommune indtænkes I forhold til sponsorater. Ved at sikre, at Tre-For sætter kvalitet, forandringsvillighed og attraktive services til forbrugerne i højsædet, styrker virksomheden sine muligheder for at vinde markedsandele i konkurrencen om forbrugernes gunst. Og netop der igennem kan vi som forbrugere sikres attraktive ydelser til attraktive priser. Diana Andersen 39. I vores familie har vi øget fokus på miljøet og verden omkring os - hvordan kan vi, på hver vores måde, være med til at gøre en positiv forskel og vise omtanke. I forlængelse heraf syntes jeg, at det vil være rigtigt spændende at få øget indsigt i TREFOR og derigennem en bedre forståelse for TREFORs initiativer, tiltag og aktiviteter. Hvordan er TREFOR med til at gøre en forskel i vores lokalområde og hvordan skaber TREFOR værdi, viden og vækst. Hvad prioriteres - og hvorfor. I sidste ende handler det selvfølgelig om at være med "tæt på" og at have mulighed for at udøve indflydelse. Side 13 af 22

14 Leif Skov 40. TREFOR er et spændende og dynamisk selskab, som jeg har stor lyst til at deltage i den videre udvikling af gennem repræsentantskabet/bestyrelsen. Jeg har interesseret mig for forsyningsverdenen igennem de sidste små 30 år, hvor jeg jo naturligt igennem arbejdet som Byrådsmedlem har været inddraget i arbejdet omkring varme, el & vand. Jeg har bl.a siddet i TVIS's bestyrelse gennem de sidste 25 år, heraf de sidste 10 som Formand. Jeg har stor bestyrelses erfaring både gennem den kommunale verden, men også i selskabs bestyrelser generelt. Bl.a. Billund Airport, TVIS, TAS, Syddansk Erhvervsskole, Væksthuset m.fl. Bo Sæderup 41. Jeg vil arbejde for at trefor er det elskab der lever til el til den bedste pris,så man ikke skal rundt og undersøge hele elmarkedet. Jørgen Bæk 42. Jeg er 50 år, og direktør for en energitung virksomhed (+ 30 mio. kwh/år), dog uden for TRE-FORs forsyningsområde. Jeg har et godt kendskab til energiforsyning og stor erfaring i at drive virksomhed. Hvis jeg bliver valgt til repræsentantskabet vil jeg arbejde for: - at TRE-FOR er så kundeorienteret som muligt - at TRE-FOR bevarer fokus på kerneprodukterne el, varme og vand - at overskud i TRE-FOR kommer forbrugerne til gode (private og virksomheder) gennem lavere priser i stedet for sponsorater hist og pist Side 14 af 22

15 Ove Nielsen 43. Tidligere Byrådsmedlem og Udvalgsformand for Forsyningsudvalg. Tidligere Medlem af Bestyrelse og Forretningsudvalg i TVIS og i Skærbækværket. Tidligere Medlem af Repræsentantskabet i TREFOR. Lars Veng Jacobsen 44. Som medlem af TREFORs repræsentantskab vil jeg bidrage aktivt til videreudviklingen af Trekantområdet inden for områderne: energi, infrastruktur og kommunikation. De udviklingsmuligheder, som TREFOR skaber gennem deres innovative, værdiskabende og kompetencefokuserede aktiviteter, både lokalt, men også internationalt, vil jeg gerne være ambassadør for og samtidig være med til at præge. Som repræsentant for Vejle og Trekantområdet, ser jeg det som en oplagt mulighed for at bringe lokalområdets og egne perspektiver ind i den fortsatte udvikling af TREFOR. En stor opgave, men også utrolig spændende og én jeg vil gå konstruktivt ind i, da det påvirker vores fælles fremtid. /Lars Anders Sørensen 45. Jeg er 55 år og ansat ved forsvaret, der har jeg været i 37 år. For nogle år siden, sad jeg i Tre-For's repræsentantskab, men af tidsnød, valgte jeg ikke at stille op igen. Nu har jeg tiden, og lysten er der stadig, til at være din repræsentant. Tre-For er blevet et stort selskab, med mange områder og aktiviteter. Det er for mig vigtigt, forbrugeren er i centrum, og forbrugeren bliver taget alvorlig. Jeg er enig i der skal gives sponsorrater, men jeg vil gerne have det gives, til de "små" klubber/foreninger ude i lokalsamfundet. Side 15 af 22

16 Iben H. Thomsen 46. Mit navn er Iben Have Thomsen. Jeg er 34 år gammel, uddannet advokat og mor til 2 små drenge. Jeg stiller op til repræsentantskabet i Trefor fordi jeg gerne vil være med til at påvirke virksomheden. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi i Danmark arbejder for forsyningssikkerheden således Danmark bliver selvstændig og uafhængig f.s.v.a. vores energi. En proces, der skal tages i det rette tempo således omkostningerne ved omstillingen ikke bliver for byrdefuld for virksomhederne og de private forbrugere. Jeg mener, vi skal tænke innovativt og modigt når vi tænker energiforsyning. Jeg håber på din stemme ved valget. Ole Mogensen 47. Jeg opstiller som kandidat fordi jeg mener, at kunne gøre en forskel. John Kaare 48. Jeg vil gerne være din Ambassadør i TREFORs repræsentantskab. Som sådan vil jeg arbejde for bl.a. rent drikkevand, øget energibevidsthed samt energimæssige udfordringer. Det er også vigtigt at priserne for El Varme og vand er konkurrencedygtige. I dag sidder jeg i bestyrelsen for TREFOR og dette arbejde vil jeg gerne fortsætte med, så vi også fremadrettet har en god forsyningsvirksomhed i vores område. TREFOR er en privat erhvervsvirksomhed med bruger indflydelse. Jeg håber på din stemme. Side 16 af 22

17 Hasse Faxe 49. Kære Trefor kunde, Hvis du stemmer mig ind i Trefor repræsentantskab vil jeg arbejde for følgende tre mærkesager: 1) Konkurrencedygtige energiomkostninger 2) Kundefokus - selvom man har monopol skal man stadig sikre sine kunders bedst mulig service 3) Nærhed - Trefor skal i højest muligt grad fokusere deres aktiviteter i Trekantområdet Mit navn er Hasse Faxe, jeg er 38 år, uddannet ingeniør og bor i det centrale Vejle. Jeg har igennem størstedelen af mit arbejdsliv beskæftiget mig med den kommercielle side af energiteknik (vindmøller og fjernvarme) og ledelse. Med denne ballast samt mine personlige værdier mener jeg at jeg kan være med til at skabe værdi i vores fælles forsyningsselskab. Torben Jensen 50. Mit navn er Torben Jensen og er 45 år gammel, jeg er gift på 8 år. Vi er bosat i Vejle, i eget hus. Jeg er ansat som Fabrikschef på en fødevarevirksomhed på Fyn. Ole Kristensen 51. Jeg stiller op, fordi jeg mener, det er vigtigt, at hele kommunen er repræsenteret i TREFOR' s Repræsentantskab (jeg bor langt ude på landet i det sydligste hjørne af Vejle Kommune). Det er vigtigt, at der også er aktiviteter fra vores energiselskab udenfor de store byer - eksempelvis Bredbånd. Jeg stiller også op, fordi det er spændende at være med til at beslutte hvilke nye tiltag, der skal igangsættes. TREFOR er engageret på flere fronter indenfor vedvarende energi såsom brændselsceller, solceller og vindenergi. Tiltag som kan være aktuelle ude på landet. Side 17 af 22

18 Jacob Bogh Nielsen 52. Jeg interesserer mig meget for den energipolitik der føres i Danmark. jeg syntes således det er spændende at kunne påvirke elselskaberne i mit område, til at sikre den billigste og mest naturvenlige produktionsform. Jeg syntes samtidig, at det er vigtigt at der langtidsplanlægges i denne sektor, for at til stadighed at sikre os forbrugere en ren og billig strøforsyning. Jeg arbejder til daglig med rådgivning af virksomheder inden for kvalitet- og miljøledelse. Kim Lassen 53. Jeg er 54 år og på 26. år gift med Tine. Sammen har vi to voksne sønner på henholdsvis 18 og 21 år. Privat bor jeg i Højen og deltager aktivt i lokalsamfundets foreningsliv, hvor jeg bl.a. har været kasserer for Højen Antennelaug i mere end 10 år. Via mit arbejde som økonomichef for AAB Vejle, har jeg i mere end 25 år haft ansvaret for boligorganisationens økonomi, og i de seneste 11 år været en del af ledelsen. Jeg er således vant til at varetage lejernes interesser og disse egenskaber, kan jeg overføre til arbejdet i TREFORs Repræsentantskab, hvor jeg kan være med til at udvikle og sikre attraktive priser på de produkter, TREFOR leverer til kunderne samt sprede kendskabet til TREFOR. Jørn Charly Andreasen 54. Jeg er 72 år, og har inden jeg gik på pension arbejdet 27 år ved vandforsyningen. Først ved Vejle Kommune og senere blev det TREFOR. Jeg interesserer mig stadig for hvad der foregår på området og i det hele taget for TREFOR - derfor stiller jeg op som kandidat. Venlig hilsen Jørn C. Andreasen Side 18 af 22

19 Jens-Anker Gjelstrup 55. Jeg arbejder som virksomhedskonsulent ved Jobcenter Horsens. I min fritid er jeg formand for Boligselskabet DOMEA afd. bestyrelse Vindinggårdparken/ Egely Alle Vejle, og formand for Regionsrådet Boligselskabet DOMEA. Jeg er også medlem af Grundejerforeningen Vindinggård Vejle bestyrelse. Jeg vil gerne være med til at fremtidssikre vores Regionale Forsyningsselskab Trefors forretningsområder, og være med til at sikre den lokale forankring ude hos os som kunder, både for lejere og grundejere. Vi skal hele tiden huske at vores Energi forsyningsselskab skal have for øje at sikre os som kunder de laveste priser, og tilsikre vores forsyningssikkerhed fremadrettet. Hans Ole Egeberg Olesen 56. JEG KAN, VIL OG TØR men har brug for din stemme for at få en plads i repræsentantskabet og dermed få indflydelse på TREFOR s udvikling. Har mere end 100 års erfaring i bestyrelsesarbejde i AAB Vejle. Hvert år uddeler TREFOR et større beløb i sponsorater dem ser jeg gerne de lokale kunder for glæde af de arrangementer der støttes. TREFOR s kunder har oplevet en stor prisstigning. Hos konkurrenten er stigningen kun 1/3 del. Varmen kommer fra samme sted - så der skal laves en udligning. Bæredygtig energi: Der vil ske store forandringer med fremtiden energisystemer og bæredygtigheden vil blive af afgørende betydning på alle områder. Ring for mere info Hans Ole Olesen Askevænget Jørgen Tolstrup 57. Jeg har stor interesse for forsyningsvirksomheden og har som SeniorØkonom i Energinet.dk over 7 års brancekendskab fra elmarkedet. Jeg er 49 år og bosat i Vindinggård med min hustru og 3 hjemboende børn. Mit mål for opstilling til repræsentantskabet er at bidrag med videre udvikling af TreFor som en kompetent og effektiv forsyningsvirksomhed. Side 19 af 22

20 Carl Morten Baggesen Hilger 58. Stiller som din repræsentant i egenskab af: Civilingeniør (DTU). Formand for Fælleshåbsskolens skolebestyrelse og Solcelleejer. Mærkesag: Trefor skal være pioner på indførsel af Timeafregning med kunden i centrum. Troels Hartvig Nielsen 59. Jeg ønsker, at TREFOR giver højeste prioritet til sine kerneopgaver i nærområdet inden for el, vand og varme. Samtidig med at man giver god og forståelig kundeservice i samme forbindelse. Resultatet i TREFOR Bredbånd skal forbedres, idet den massive (over)satsning her skal følges op med et intensiveret arbejde med at få flere kunder tilsluttet. Ved driftsafbrydelser og større anlægsarbejder skal information og koordination forbedres. Erik Kristensen 60. Jeg stiller op som "almindelig" forbruger til forsyningsselskabets repræsentantselskab, og vil af den grund virke som den almindelige forbrugers talsmand. Jeg er 57 år har familie, og arbejder som socialkonsulent. Jeg er optaget af miljø, forbrug, økonomi og sund fornuft. Jeg er hjemmehørende i Vejle, hvor jeg har boet de sidste mange år. Det er vigtigt at den almindelige forbruger bliver repræsenteret i Trefor. Med venlig hilsen Erik Kristensen Side 20 af 22

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Vækst. over 40 %, og et niveau svarende til de største byer i Danmark.

Vækst. over 40 %, og et niveau svarende til de største byer i Danmark. Vækst Middelfart synes at være ramt af varig vækst. År 2006 satte rekord med antal solgte kvadratmeter erhvervsjord og i januar offentliggjorde Revisionsfirmaet Ernest & Young en analyse, der kårede Middelfart

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere