Kandidatoversigt - Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatoversigt - Vejle"

Transkript

1 Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende arbejde. Vagn Aage Jensen 2. Jeg ønsker at genopstille til Trefors repræsentantskab af interesse og bruger af virksomhendens produkter. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har derfor interesse i at virksomhenden kan levere konkurrencedygtige produkter til erhvervslivet. Med venlig hilsen Vagn Åge Jensen Knud Blyndal Madsen 3. - Side 1 af 22

2 Carlo Eskelund Jacobsen 4. Jeg hedder Carlo Jacobsen, er 67 år og har siden 1991 været bosiddende i Vinding ved Vejle. Gennem mange år har jeg været beskæftiget med salg til energisektoren, først med kedelanlæg til både offentlige institutioner og private virksomheder. De seneste knap 25 år med salg og levering af varmeenergimålere til fjernvarme og siden lovkrav om vandmåling, også vandmålere både med og uden radiofjernaflæsning. Jeg har altid haft stor interesse i og berøringsflade til energisektoren; og skrevet artikler til forskellige fagblade - primært om aflæsningsteknologi. Jeg tror, grundet min interesse for og mangeårige erfaring i energisektoren at kunne gøre en god indsats i TREFOR s Repræsentantskab. Holger Østerberg 5. Jeg ønsker at være en del af repræsentantskabet for derved at bidrage med min interesse for værdiskabende aktivitet i trekant området inden for infrastruktur kommunikation og energi. Knud Aage Thiemer 6. Jeg er boligpolitikker i en boligforening på Nørremarken i Vejle, hvor min opgave bl.a er at søge størst mulig indflydelse, til gavn for de borger der bor i området. Et arbejde der ligger mig meget på sinde, jeg vil arbejde for, at de ydelser som borgerne får leveret, bliver til priser der kan konkurrer med øvrige aktør på markedet. Da TREFOR er brugerstyret, er det nødvendigt, at alle grupper i samfundet er repræsenteret i TREFOR, derfor vil jeg give tid og energi til, at så mange synspunkter som muligt, bliver bragt ind i repræsentantskabet. Side 2 af 22

3 Niels Bjørnskov Johansen 7. udannet elektriker deltager i lokal forenings arbejde bla. antenneforening Peter Birkedal Frøkjær 8. Jeg vil gerne være med til at videreudvikle en innovativ og fremsynet visionær virksomhed som TRE-FOR. Jeg vil også gerne være med til at arbejde med at udvikle informations sikkerhed i TRE-FOR. Jeg er gift med Pernille. Jeg arbejder til dagligt med forretnings udvikling og Informations sikkerhed i en Global virksomhed. Jan Majgård Jensen 9. Jeg ønsker at repræsentere et bredt udvalg af befolkningen uanset beskæftigelse og andre tilhørsforhold. Jeg går ind for et selskab, der varetager brugernes interesser, er til for brugerne og løbende har fokus på nytænkning, men samtidig i bevidstheden om, at der skal være midler til nye investeringer også til sikring af den fremtidige drift. Kort om mig selv: Jeg er 56 år, er ansat som elektronikmekaniker i Forsvaret og har været det i 39 år. Jeg er gift med Anni, som er ansat i Fredericia kommune. Jeg er formand for en antenneforening i Vejle og har været det siden Jeg har derudover i en årrække været næstformand i en bestyrelse på Ryes Kaserne i Fredericia indtil Side 3 af 22

4 Claus Martin Nielsen 10. Jeg er 26 år, uddannet ejendomsmægler med egen virksomhed i Vejle og privat bor jeg i hus i Ødsted. Jeg har gennem de seneste 5 år fået samlet viden og erfaring fra mit daglige virke, som ejendomsmægler og derigennem fået kendskab til vigtigheden af TREFOR's arbejde med el, vand, fjernvarme, bredbånd, og infrastruktur etc. Jeg har derfor lyst til, at være med til at udvikle dette endnu mere, så vores område også i fremtiden vil være attraktiv. Ulrik Faarup Sørensen 11. Jeg er uddannet jurist og har siden 2005 været administrationschef i Boligforeningen ØsterBO i Vejle, Vi er en organisation med stor fokus på energioptimering og bæredygtighed, hvilket afspejler sig både i nybyggerier, men også i forhold til renoveringer af eksisterende boliger. Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi energi og forbrug er mine store fokusområder. Jeg kan bidrage til repræsentantskabet med de synsvinkler og udfordringer, som jeg møder i mit daglige virke både inden for infrastruktur, Waoo! bredbånd, hvor vi har tilsluttede lejemål, energioptimering og innovation og dermed kan jeg være med til at gøre TREFOR til en endnu bedre forretning, der møder kundernes behov. Niels Jørgen Jensen 12. Jeg er en mand på 67 år. Privat er jeg gift på 39 år, og har 4 børn og 7 børnebørn. Jeg er Landmandsuddannet, og har været selvstændig landmand siden Driver slægtsgården Paaskeborg i Egtved, nu kun med planteavl og skovbrug. Jeg har siddet i Trefor s Repræsentantskab i de sidste 8 år. Det har været 8 interessante og lærerige år, med mange spændende udfordringer. Jeg kunne fortsat godt tænke mig, at deltage i dette arbejde, og ønsker derfor, at genopstille til valget i Trefor s Repræsentantskab. Side 4 af 22

5 Thomas Høgstedt Sørensen 13. TREFORs udfordringer Vand/varme: liberalisering El: konsolidering Bredbånd/andre: øget konkurrence Hvad skal TREFOR: TREFOR skal sikre forsyningssikkerhed til en billig pris Hvordan: Politisk pres og konkurrenter som SE betyder, at man ikke bare kan vedblive med at levere el/vand/varme. TREFOR er nødt til at tænke kommercielt og udvikle sig indenfor områder, hvor kernekompetencer kan udnyttes. Men TREFOR skal udvikle sig med fornuft og undgå tabsgivende projekter. Hvad skal der til: Der skal vælges flere med erhvervsmæssig baggrund Jeg har baggrund fra toplederniveau. Jeg er i TREFORs bestyrelse og har den rette kommercielle og økonomiske indsigt, så giv mig din stemme. Tak Thyge Bjerring 14. Min motivation for at opstille som kandidat til TreFor Repræsentantskab er for at repræsentere oplandet til de store byer i TreFor forsyningsområde, for at tilsikre med min indflydelse at alle kunder i TreFor til stadighed får samme muligheder, det samme udbud af tjenester og til den bedste pris. Upåagtet hvor den enkelte bor. Ligesom jeg positivt ønsker at TreFor udvikler udbuddet af tjenester i det samarbejde som allerede eksisterer og samtidigt er åben for nye udviklende samarbejdsmuligheder. Alt dette i respekt for en god økonomisk løsning, der er attraktiv for den enkelte TreFor kunde. Merete Nielsen 15. Jeg genopstiller som kandidat til TREFORs repræsentantskab, fordi jeg gerne vil yde et aktivt bidrag som ambassadør for energi- og forsyningsselskabets kunder. Jeg ønsker at se TREFOR fortsat arbejder som et bæredygtigt og miljøvenligt energi- og forsyningsselskab. Jeg ønsker, at TREFOR til stadighed møder de fremtidige udfordringer til gavn for selskabets forbrugere, såvel på kort som på langt sigt. Jeg ønsker, at TREFOR fremtidigt bevarer kvaliteten af sine energi- og forsyningsaktiviteter med fokus på el, vand og varme. Side 5 af 22

6 Per T. Henriksen 16. Hej! Jeg har været aktiv i Trefors repræsentantskab siden 2010, og er klar til at bestride en plads i bestyrelsen. Jeg ønsker et mere åbent Trefor, som fokuserer på kerneforretningen og som i højere grad lytter til kundernes ønsker. Mine mål er at få: -fokus på bedre kundeservice. -nedbragt antallet af sponsorater. -udvidet ledelsen til tre personer, gerne med en direktør der har fokus på driften (COO). -fokus på EL-området. De næste 4 år vil medføre et boom af batteriløsninger, der vil udfordre el-leverandører og el-sælgere. Denne udvikling skal Trefor understøtte, ikke modarbejde. -skåret forretningen til, der er ALT for mange bolde i luften lige nu. Tak for interessen! Søren Vittarp 17. Vores stadig stigende behov for energi skal løses på den rette måde. Klodens ressourcer er begrænsede, hvorfor vi skal finde den rette kombination af grøn energi og fossile brændsler. Med en baggrund som Ingeniør, og næsten 10 års erfaringen indenfor vindenergi, mener jeg at have en solid erfaring indenfor området. Kombineret med en stor personlig interesse indenfor energisektoren mener jeg at kunne være med til at sikre at vi i TREFOR har en lokal virksomhed der arbejder for de rette løsninger. Jeg vil arbejde for at der kigges på nye alternativer, at forskning og udvikling prioriteres samtidig med at der økonomisk opretholdes en sund forretning så TREFOR forbliver konkurrencedygtig. Christian Hørby Jensen 18. Maskinmester, HD(O) og E-MBA 49 år, Gift m. Dorte Energikonsulent hos Rybners målrettet energisektoren i ind- og udland. Desuden universitetstilknyttet censor indenfor strategi, økonomi, organisation, ledelse mm. Tidligere har jeg i 8 år været ansat som tekniker og leder hos TREFOR-Varme. I 10 år bestridt lederposter i DONG Energy med ansvar for forsyning af El, Vand, Varme og Gas. Kandiderer idet Energisektoren er i forandring, og har stor samfundsmæssig betydning. Som medlem af repræsentantskabet, vil jeg arbejde for: En stabil energiforsyning og relaterede ydelser En ansvarlig økonomi og miljøprofil Nytænkning og vækstinitiativer til gavn for kundekredsen og det omgivende samfund Side 6 af 22

7 Ole Faaborg 19. Jeg opstiller som kandidat til repræsentantskabsvalget, fordi det interesserer mig at TREFOR udvikler sig i takt med forbrugernes interesser, og at TREFOR forbliver et sundt og velorganiseret multiforsyningsselskab til gavn for alle forbrugere og øvrige interessenter. Desuden vil jeg arbejde for, at TREFOR's ydelser leveres til et attraktiv prisniveau og at TREFOR's økonomiske robusthed vedligeholdes, for at modstå virksomhedens udfordringer. Ligeledes vil jeg arbejde for, at TREFOR skal være en attraktiv arbejdsplads, for alle medarbejdergrupper. Jeg har tidligere været repræsentantskabsmedlem og vælger nu igen at stille op som kandidat, efter en pause på fire år. Leif Jakobsen 20. Har været i repræsentantskabet for Tre-for siden selskabets oprettelse og har været i bestyrelsen 8 år. Jeg vil arbejde for at Tre-for udvikles med fokus på Trekantområdet, som jo er kerneområdet. Det er jo kunderne i Trekantområdet der indirekte ejer selskabet og via kundeforholdet betaler langt den største del af omsætninger i Tre-for. Derfor er det jo rimeligt at disse kunder også får fordele af medejerskabet. Nicki Stylsvig Pedersen 21. Adresse: Søndermarksvej, 7100 Vejle Erhverv: Politiassistent Jeg stiller op som kandidat i Vejle, da arbejdet virker spændende og interessant. Jeg ser mig selv som en god repræsentant for den gennemsnitlige borger i Vejle kommune. Overordnede holdninger. TRE-FOR skal primært sikre den billigste forsyning til brugere i trekantsområdet. TRE-FOR skal finde en fornuftig balance mellem miljlømæssig- og økonomisk bæredygtig fremstilling af el og Fjernvarme. Side 7 af 22

8 Steen Rosvang Andersen 22. Mit navn er Steen Rosvang Andersen, jeg er 56 år, gift og far til 3 piger. Jeg er uddannet som bygningsingeniør og har de seneste 20 år været ansat som teknisk chef i Boligforeningen AAB, som udlejer og administrerer 4300 boliger i Vejle. Min bopæl er i Bredballe I forhold til arbejdet i TREFORs repræsentantskab vil jeg bidrage positivt til udviklingen af TREFOR, med fokus på åbenhed, indsigt og medindflydelse samt en målrettet indsats i forhold til forsyningssikkerhed og konkurrencedygtige priser på de leverede ydelser. Jakob Hyland Nielsen 23. Jeg har for nyligt bosat mig i Vejle, og har en naturlig interesse i energi - og klimaspørgsmål. Jeg vil derfor gerne være med til at præge udviklingen i det lokale forsyningsselskab, og samtidig opnå mere viden omkring emnerne. Jeg arbejder til daglig som advokat i Kolding, og mener at jeg kan bidrage positivt til repræsentantskabets arbejde. Jeg vil arbejde for, at TreFor også i fremtiden kan imødegå de stadig stigende krav, som stilles til en moderne og klimavenlig forsyningsvirksomhed. Mogens Peter Sundbøll 24. Med baggrund i interesse for energiforsyningen generelt, opstiller jeg til repræsentantskabet for TREFOR. Sidder i dag i bestyresen for Mølholm Fjernvarmeværk. Hvis valgt som medlem af repræsentantskabet, kan jeg være med til at påvirke til de beslutninger jeg vurderer er bedst for forbrugerene. Side 8 af 22

9 Helle Vibeke Andersen 25. Jeg ønsker at stille op til Repræsentantskabet, da jeg søger og ønsker mere viden, indsigt og indflydelse i forhold til mit eget forbrug og mit forsyningsselskab. Jeg er optaget af, at vi udnytter de ressourcer vi har fornuftigt og videregiver ordentlige vilkår og muligheder til fremtidige forbrugere. Jeg er ikke fanatisk, men forsøger i mit eget forbrug at være ordentlig og fornuftig. Jeg har ikke for nuværende stor viden om Trefor, men vil i fald jeg kommer med i Repræsentantskabet opsøge den nødvendige indsigt. Arbejder som oversygeplejerske på Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt. René Jensen-Iversen 26. Undertegnede ønsker at opstille til valget til Tre-Fors Repræsentantskab, da jeg gerne vil være med til at sikre miljørigtig energi til vores borgere, samt sikre hurtig og driftsikkert internet til alle borgere. Vil selvfølgelig også kæmpe for at borgerne ikke flytter til andre selskaber, ved fortsat at have konkurrencedygtige priser. I mit daglige virke som Koordinerende Arbejdsmiljøleder i DSB, er jeg i tæt samarbejde med vores miljøafdeling i forbindelse med energibesparende tiltag. Derfor ligger det mig naturligt at stille op til dette valg Susanne Vestergaard 27. jeg hedder Susanne Vestergaard. Jeg bor i møllevangen på søndermarken,dette er en del af AaB. Jeg er medlem af hovedbestyrelsen af AaB,og det er også herfra jeg har fået interessen til at stille op til trefor valget Jeg er 44 År gammel og er Gift med en dejlig mand ved navnet Torben. Vi har stadig to hjemmeboende børn. Jeg ønsker at vi skal passe godt på vores jord,idet den er meget belastet. Jeg mener at jeg kan være med til at gøre en forskeld. Side 9 af 22

10 Søren Højer Thomsen 28. Jeg er 41 år og selvstændig landmand. I kraft af at TREFOR er et forsyningsselvskab som levere til både by og landområder er det vigtigt at repræsentantskabet er ligelig fordelt mellem disse. Ligeledes at der er en ligelig fordeling mellem selvstændige og lønmodtagere. For os som bor i landområderne er det vigtigt at vi ikke bliver glemt hverken med eksempelvis IT-hastighed eller TV løsninger. Kunderne skal have den bedst mulige løsning til en konkurrencedygtig pris uanset om det er vand, el eller bredbånd. Jeg har tidligere sat i repræsentantskabet og finder arbejdet både interessant og meningsfyldt. Jesper Andreas From 29. Mit navn er Jesper. Jeg er 43 år gammel og bor i Børkop med min kone og 2 børn. Til daglig er jeg en del af teknisk service teamet på Rosborg gymnasium i Vejle. Der arbejder jeg med den daglige drift af både et jordvarmeanlæg og solceller, samt det at spare på energien i kvm. skolen råder over. Det er vigtigt for vores dagligdag i 2014 at infrastrukturen virker, både i det lille og i det store billede. Jeg stiller op til repræsentantskabet fordi det er spændende at være med til at finde alternative løsninger på de energi udfordringer der er ved at være mere "grøn". Jeg vil kunne bidrage med en kreativ/positiv tankegang og en god dialog. Aage Iversen 30. Mit navn er Aage Iversen. Jeg bor på Søndermarksvej ved Aagaard, og er 74 år. Jeg ønsker at stille op til repræsentantskabsvalget ved Trefor 2014 og vil gerne vælges ind endnu engang. Det er især elsektoren der interesserer mig, og jeg har været repræsentant siden Først for KOH, så KOE og efter den store fusion i Trekantsområdet, for Trefor. Jeg vil forsat arbejder for at Trefor kan tilbyde vores forskellige ydelser til fordelagtige priser. Side 10 af 22

11 Johnny Bech 31. Valg til TREFOR et vigtigt VALG at deltage i. Har tidligere siddet i TREFOR repræsentantskab valgt som Socialdemokrat. Har været med helt tilbage da Vejle Kommunale Elværk eksisterede. Det var vigtig at fusionerer og etablere TREFOR først med Fredericia og sidenhen Kolding. Sammen er vi stærkere og konkurrencen har vist at det er vigtig. Vil arbejde for at vi fortsat er konkurrence dygtig og med til sikre den billigst mulige pris på de produkter som Trefor leverer til dens forbrugere. Miljø politikken skal også prioriteres højt således at vi er med til at videreudvikle den vedvarende energi! Energipolitik er også klima, arbejdspladser, forsyningssikkerhed m.m. Selvstændig Restauratør 56 år. Martin Sikær Kristensen 32. Jeg ønsker at være Vejles talerør i TreFors bestyrelse Tom Skovgaard 33. Jeg vil som medlem af repræsentantskabet arbejde for at TREFOR fortsat udvikler sig som en moderne forsyningsvirksomhed, der også i fremtiden vil kunne levere de bedste produkter til de mest konkurrencedygtige priser. Dog må konkurrencen ikke påvirke miljøet negativt og den bæredygtige profil, som TREFOR allerede står for i dag, skal bevares og udvikles. Sponsoraktiviteten, som har udviklet sig kraftigt de senere år, ønsker jeg mere lokalt målrettet end tilfældet er i dag. Hvis jeg vælges til repræsentantskabet vil jeg gerne stille min erfaring og arbejdskraft til rådighed i bestyrelsesarbejdet. Side 11 af 22

12 Leif Thulstrup Bruhn 34. Som uddannet stærkstrømingeniør, fylder interessen for energiforsyning en naturlig del af min tilværelse. Da jeg som tidligere ansat i Skærbækværket's netafdeling, og havde mit virkefelt indenfor projektering og opbygning af højspændingsanlæg, herunder også TREFOR's højspændingsnet og stationsanlæg, er det helt naturligt for mig at opstille som kandidat til TREFOR's repræsentantskab. Helge Andersen 35. Jeg stiller op til Tre-Fors repræsentantskab med det formål, at styrke demokratiet i repræsentantskabet. For at demokratiet fungerer optimalt skal alle væsentlige beslutninger træffes af repræsentantskabet. Det er min holdning, der skal være åbenhed om alle beslutninger i såvel bestyrelse om repræsentantskab og som følge heraf skal referater fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøder altid offentliggøres på Tre-Fors hjemmeside. Det er endvidere min holdning, at bestyrelsesmedlemmerne i Tre-Fors datterselskaber, alene skal være valgte og ikke som nu, delvis, bestå af Tre-Fors direktion. Det har ikke noget med demokrati, at gøre!! Helge Andersen Arbejderens Andels-boligforening i Vejle Anders Skovdal Larsen 36. Jeg er 27 år og kommer fra Jerlev, hvor jeg driver landbruget Jerlevgård sammen med mine forældre og nogle dygtige medarbejdere. Uddannelsesmæssigt er jeg efter handelsgymnasiet uddannet landmand, hvilket jeg har gjort brug af i både Danmark og udlandet. I 2012 blev jeg færdiguddannet som agrarøkonom, hvilket jeg sideløbende med mit studie supplerede med en akademimerkonom med speciale i økonomi- og ressourcestyring. Min baggrund for at stille op til TREFORs repræsentantskab er fordi, jeg mener, det er sundt med mangfoldighed. Ikke bare i køn men i særdelshed også i alder, hvilket vil skabe en positiv synergieffekt i kraft af forskellige måder at anskue problemstillinger på. Side 12 af 22

13 Karsten Brorstrup Vester 37. Jeg vil gerne vælges til TREFOR s repræsentantskab fordi jeg gerne vil være med til at præge udviklingen på området. Jeg er meget optaget af innovation og værdiskabende aktiviteter, og vil arbejde for at TREFOR forsat er en virksomhed der leverer forsyning til konkurrencedygtige og rimelige priser, men samtidig vil jeg arbejde for at TREFOR bliver toneangivende i nye og bæredygtige energiløsninger. Jeg vil også arbejde for, at TREFOR er en social ansvarlighed der båd er aktiv når det handler om de overordnede CSR-tiltag, men også er aktiv når det handler om at understøtte lokale projekter og initiativer, samt at TREFOR er en attraktiv arbejdsplads med god trivsel og sundhed for medarbejdere. Henrik Juhl Kristensen 38. ATTRAKTIVE YDELSER TIL ATTRAKTIVE PRISER Jeg opstiller til repræsentantskabet, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at forbrugerne i Vejle Kommune får de mest konkurrencedygtige og attraktive ydelser inden for kommunikation, energi, el, vand og fjernvarme. Desuden ligger det mig på sinde, at Tre-Fors arbejdspladser sikres og at Vejle Kommune indtænkes I forhold til sponsorater. Ved at sikre, at Tre-For sætter kvalitet, forandringsvillighed og attraktive services til forbrugerne i højsædet, styrker virksomheden sine muligheder for at vinde markedsandele i konkurrencen om forbrugernes gunst. Og netop der igennem kan vi som forbrugere sikres attraktive ydelser til attraktive priser. Diana Andersen 39. I vores familie har vi øget fokus på miljøet og verden omkring os - hvordan kan vi, på hver vores måde, være med til at gøre en positiv forskel og vise omtanke. I forlængelse heraf syntes jeg, at det vil være rigtigt spændende at få øget indsigt i TREFOR og derigennem en bedre forståelse for TREFORs initiativer, tiltag og aktiviteter. Hvordan er TREFOR med til at gøre en forskel i vores lokalområde og hvordan skaber TREFOR værdi, viden og vækst. Hvad prioriteres - og hvorfor. I sidste ende handler det selvfølgelig om at være med "tæt på" og at have mulighed for at udøve indflydelse. Side 13 af 22

14 Leif Skov 40. TREFOR er et spændende og dynamisk selskab, som jeg har stor lyst til at deltage i den videre udvikling af gennem repræsentantskabet/bestyrelsen. Jeg har interesseret mig for forsyningsverdenen igennem de sidste små 30 år, hvor jeg jo naturligt igennem arbejdet som Byrådsmedlem har været inddraget i arbejdet omkring varme, el & vand. Jeg har bl.a siddet i TVIS's bestyrelse gennem de sidste 25 år, heraf de sidste 10 som Formand. Jeg har stor bestyrelses erfaring både gennem den kommunale verden, men også i selskabs bestyrelser generelt. Bl.a. Billund Airport, TVIS, TAS, Syddansk Erhvervsskole, Væksthuset m.fl. Bo Sæderup 41. Jeg vil arbejde for at trefor er det elskab der lever til el til den bedste pris,så man ikke skal rundt og undersøge hele elmarkedet. Jørgen Bæk 42. Jeg er 50 år, og direktør for en energitung virksomhed (+ 30 mio. kwh/år), dog uden for TRE-FORs forsyningsområde. Jeg har et godt kendskab til energiforsyning og stor erfaring i at drive virksomhed. Hvis jeg bliver valgt til repræsentantskabet vil jeg arbejde for: - at TRE-FOR er så kundeorienteret som muligt - at TRE-FOR bevarer fokus på kerneprodukterne el, varme og vand - at overskud i TRE-FOR kommer forbrugerne til gode (private og virksomheder) gennem lavere priser i stedet for sponsorater hist og pist Side 14 af 22

15 Ove Nielsen 43. Tidligere Byrådsmedlem og Udvalgsformand for Forsyningsudvalg. Tidligere Medlem af Bestyrelse og Forretningsudvalg i TVIS og i Skærbækværket. Tidligere Medlem af Repræsentantskabet i TREFOR. Lars Veng Jacobsen 44. Som medlem af TREFORs repræsentantskab vil jeg bidrage aktivt til videreudviklingen af Trekantområdet inden for områderne: energi, infrastruktur og kommunikation. De udviklingsmuligheder, som TREFOR skaber gennem deres innovative, værdiskabende og kompetencefokuserede aktiviteter, både lokalt, men også internationalt, vil jeg gerne være ambassadør for og samtidig være med til at præge. Som repræsentant for Vejle og Trekantområdet, ser jeg det som en oplagt mulighed for at bringe lokalområdets og egne perspektiver ind i den fortsatte udvikling af TREFOR. En stor opgave, men også utrolig spændende og én jeg vil gå konstruktivt ind i, da det påvirker vores fælles fremtid. /Lars Anders Sørensen 45. Jeg er 55 år og ansat ved forsvaret, der har jeg været i 37 år. For nogle år siden, sad jeg i Tre-For's repræsentantskab, men af tidsnød, valgte jeg ikke at stille op igen. Nu har jeg tiden, og lysten er der stadig, til at være din repræsentant. Tre-For er blevet et stort selskab, med mange områder og aktiviteter. Det er for mig vigtigt, forbrugeren er i centrum, og forbrugeren bliver taget alvorlig. Jeg er enig i der skal gives sponsorrater, men jeg vil gerne have det gives, til de "små" klubber/foreninger ude i lokalsamfundet. Side 15 af 22

16 Iben H. Thomsen 46. Mit navn er Iben Have Thomsen. Jeg er 34 år gammel, uddannet advokat og mor til 2 små drenge. Jeg stiller op til repræsentantskabet i Trefor fordi jeg gerne vil være med til at påvirke virksomheden. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi i Danmark arbejder for forsyningssikkerheden således Danmark bliver selvstændig og uafhængig f.s.v.a. vores energi. En proces, der skal tages i det rette tempo således omkostningerne ved omstillingen ikke bliver for byrdefuld for virksomhederne og de private forbrugere. Jeg mener, vi skal tænke innovativt og modigt når vi tænker energiforsyning. Jeg håber på din stemme ved valget. Ole Mogensen 47. Jeg opstiller som kandidat fordi jeg mener, at kunne gøre en forskel. John Kaare 48. Jeg vil gerne være din Ambassadør i TREFORs repræsentantskab. Som sådan vil jeg arbejde for bl.a. rent drikkevand, øget energibevidsthed samt energimæssige udfordringer. Det er også vigtigt at priserne for El Varme og vand er konkurrencedygtige. I dag sidder jeg i bestyrelsen for TREFOR og dette arbejde vil jeg gerne fortsætte med, så vi også fremadrettet har en god forsyningsvirksomhed i vores område. TREFOR er en privat erhvervsvirksomhed med bruger indflydelse. Jeg håber på din stemme. Side 16 af 22

17 Hasse Faxe 49. Kære Trefor kunde, Hvis du stemmer mig ind i Trefor repræsentantskab vil jeg arbejde for følgende tre mærkesager: 1) Konkurrencedygtige energiomkostninger 2) Kundefokus - selvom man har monopol skal man stadig sikre sine kunders bedst mulig service 3) Nærhed - Trefor skal i højest muligt grad fokusere deres aktiviteter i Trekantområdet Mit navn er Hasse Faxe, jeg er 38 år, uddannet ingeniør og bor i det centrale Vejle. Jeg har igennem størstedelen af mit arbejdsliv beskæftiget mig med den kommercielle side af energiteknik (vindmøller og fjernvarme) og ledelse. Med denne ballast samt mine personlige værdier mener jeg at jeg kan være med til at skabe værdi i vores fælles forsyningsselskab. Torben Jensen 50. Mit navn er Torben Jensen og er 45 år gammel, jeg er gift på 8 år. Vi er bosat i Vejle, i eget hus. Jeg er ansat som Fabrikschef på en fødevarevirksomhed på Fyn. Ole Kristensen 51. Jeg stiller op, fordi jeg mener, det er vigtigt, at hele kommunen er repræsenteret i TREFOR' s Repræsentantskab (jeg bor langt ude på landet i det sydligste hjørne af Vejle Kommune). Det er vigtigt, at der også er aktiviteter fra vores energiselskab udenfor de store byer - eksempelvis Bredbånd. Jeg stiller også op, fordi det er spændende at være med til at beslutte hvilke nye tiltag, der skal igangsættes. TREFOR er engageret på flere fronter indenfor vedvarende energi såsom brændselsceller, solceller og vindenergi. Tiltag som kan være aktuelle ude på landet. Side 17 af 22

18 Jacob Bogh Nielsen 52. Jeg interesserer mig meget for den energipolitik der føres i Danmark. jeg syntes således det er spændende at kunne påvirke elselskaberne i mit område, til at sikre den billigste og mest naturvenlige produktionsform. Jeg syntes samtidig, at det er vigtigt at der langtidsplanlægges i denne sektor, for at til stadighed at sikre os forbrugere en ren og billig strøforsyning. Jeg arbejder til daglig med rådgivning af virksomheder inden for kvalitet- og miljøledelse. Kim Lassen 53. Jeg er 54 år og på 26. år gift med Tine. Sammen har vi to voksne sønner på henholdsvis 18 og 21 år. Privat bor jeg i Højen og deltager aktivt i lokalsamfundets foreningsliv, hvor jeg bl.a. har været kasserer for Højen Antennelaug i mere end 10 år. Via mit arbejde som økonomichef for AAB Vejle, har jeg i mere end 25 år haft ansvaret for boligorganisationens økonomi, og i de seneste 11 år været en del af ledelsen. Jeg er således vant til at varetage lejernes interesser og disse egenskaber, kan jeg overføre til arbejdet i TREFORs Repræsentantskab, hvor jeg kan være med til at udvikle og sikre attraktive priser på de produkter, TREFOR leverer til kunderne samt sprede kendskabet til TREFOR. Jørn Charly Andreasen 54. Jeg er 72 år, og har inden jeg gik på pension arbejdet 27 år ved vandforsyningen. Først ved Vejle Kommune og senere blev det TREFOR. Jeg interesserer mig stadig for hvad der foregår på området og i det hele taget for TREFOR - derfor stiller jeg op som kandidat. Venlig hilsen Jørn C. Andreasen Side 18 af 22

19 Jens-Anker Gjelstrup 55. Jeg arbejder som virksomhedskonsulent ved Jobcenter Horsens. I min fritid er jeg formand for Boligselskabet DOMEA afd. bestyrelse Vindinggårdparken/ Egely Alle Vejle, og formand for Regionsrådet Boligselskabet DOMEA. Jeg er også medlem af Grundejerforeningen Vindinggård Vejle bestyrelse. Jeg vil gerne være med til at fremtidssikre vores Regionale Forsyningsselskab Trefors forretningsområder, og være med til at sikre den lokale forankring ude hos os som kunder, både for lejere og grundejere. Vi skal hele tiden huske at vores Energi forsyningsselskab skal have for øje at sikre os som kunder de laveste priser, og tilsikre vores forsyningssikkerhed fremadrettet. Hans Ole Egeberg Olesen 56. JEG KAN, VIL OG TØR men har brug for din stemme for at få en plads i repræsentantskabet og dermed få indflydelse på TREFOR s udvikling. Har mere end 100 års erfaring i bestyrelsesarbejde i AAB Vejle. Hvert år uddeler TREFOR et større beløb i sponsorater dem ser jeg gerne de lokale kunder for glæde af de arrangementer der støttes. TREFOR s kunder har oplevet en stor prisstigning. Hos konkurrenten er stigningen kun 1/3 del. Varmen kommer fra samme sted - så der skal laves en udligning. Bæredygtig energi: Der vil ske store forandringer med fremtiden energisystemer og bæredygtigheden vil blive af afgørende betydning på alle områder. Ring for mere info Hans Ole Olesen Askevænget Jørgen Tolstrup 57. Jeg har stor interesse for forsyningsvirksomheden og har som SeniorØkonom i Energinet.dk over 7 års brancekendskab fra elmarkedet. Jeg er 49 år og bosat i Vindinggård med min hustru og 3 hjemboende børn. Mit mål for opstilling til repræsentantskabet er at bidrag med videre udvikling af TreFor som en kompetent og effektiv forsyningsvirksomhed. Side 19 af 22

20 Carl Morten Baggesen Hilger 58. Stiller som din repræsentant i egenskab af: Civilingeniør (DTU). Formand for Fælleshåbsskolens skolebestyrelse og Solcelleejer. Mærkesag: Trefor skal være pioner på indførsel af Timeafregning med kunden i centrum. Troels Hartvig Nielsen 59. Jeg ønsker, at TREFOR giver højeste prioritet til sine kerneopgaver i nærområdet inden for el, vand og varme. Samtidig med at man giver god og forståelig kundeservice i samme forbindelse. Resultatet i TREFOR Bredbånd skal forbedres, idet den massive (over)satsning her skal følges op med et intensiveret arbejde med at få flere kunder tilsluttet. Ved driftsafbrydelser og større anlægsarbejder skal information og koordination forbedres. Erik Kristensen 60. Jeg stiller op som "almindelig" forbruger til forsyningsselskabets repræsentantselskab, og vil af den grund virke som den almindelige forbrugers talsmand. Jeg er 57 år har familie, og arbejder som socialkonsulent. Jeg er optaget af miljø, forbrug, økonomi og sund fornuft. Jeg er hjemmehørende i Vejle, hvor jeg har boet de sidste mange år. Det er vigtigt at den almindelige forbruger bliver repræsenteret i Trefor. Med venlig hilsen Erik Kristensen Side 20 af 22

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Stillingsprofil. Kommerciel direktør

Stillingsprofil. Kommerciel direktør Stillingsprofil Kommerciel direktør August 2016 1 Kommerciel direktør med solid erfaring i forandringsledelse og udvikling af B2B og B2C segmenter søges til velkonsolideret virksomhed indenfor energisektoren.

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Dit energiselskab Dit valg

Dit energiselskab Dit valg X valg 2013 Stil op INDEN D. 11/9 Dit energiselskab Dit valg Vær med til at bestemme, hvordan Energi Fyn skal udvikle sig i fremtiden repræsentantskabsenergif yn.dk Energi Fyn Sanderumvej 16 5250 Odense

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Pressemeddelelse, den 17. september 2015 Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Syd og nord kan blive til ét, hvis fusionsplanerne hos SYD ENERGI a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. realiseres. Andelsselskaberne

Læs mere

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald Om Fors A/S 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand Spildevand Varme Affald 3 Hvem er vi? Koncernen Omsætning: kr. 663,7 mio. Årlige investeringer: kr. 351,7 mio. Indbyggere i vores område:

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet September 2015 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS KORTLÆGNING AF MULIGHEDERNE FOR TVIS LEVERANCER TIL NYE FORSYNINGSOMRÅDER September 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune Nærværende

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

vinterturnering cal

vinterturnering cal vinterturnering cal 22. 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 28779 niels vistesen Sjørring 287 287 16941 Peter Holmgaard Ålborg 283 283 15548 Mads Jensen Ulsted 283 283 15238 Mikkel

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Illustration af den manglende saglige modvægt til de visionære VE-pionerer. Flemming Nissen

Illustration af den manglende saglige modvægt til de visionære VE-pionerer. Flemming Nissen Illustration af den manglende saglige modvægt til de visionære VE-pionerer Flemming Nissen Flemming Nissen 2008 Energiforsker på Syddansk Universitet 2007 2008 Direktør for Strategirummet 2005 2007 Direktør

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit Barn Din skole Dit valg Søren Oldenburg Jeg er far til to børn på Kulsbjerg skole: Andrea, der efter sommerferien starter i 4. klasse i Nyråd, og Villads, der skal

Læs mere