Kandidatoversigt - Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatoversigt - Vejle"

Transkript

1 Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende arbejde. Vagn Aage Jensen 2. Jeg ønsker at genopstille til Trefors repræsentantskab af interesse og bruger af virksomhendens produkter. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har derfor interesse i at virksomhenden kan levere konkurrencedygtige produkter til erhvervslivet. Med venlig hilsen Vagn Åge Jensen Knud Blyndal Madsen 3. - Side 1 af 22

2 Carlo Eskelund Jacobsen 4. Jeg hedder Carlo Jacobsen, er 67 år og har siden 1991 været bosiddende i Vinding ved Vejle. Gennem mange år har jeg været beskæftiget med salg til energisektoren, først med kedelanlæg til både offentlige institutioner og private virksomheder. De seneste knap 25 år med salg og levering af varmeenergimålere til fjernvarme og siden lovkrav om vandmåling, også vandmålere både med og uden radiofjernaflæsning. Jeg har altid haft stor interesse i og berøringsflade til energisektoren; og skrevet artikler til forskellige fagblade - primært om aflæsningsteknologi. Jeg tror, grundet min interesse for og mangeårige erfaring i energisektoren at kunne gøre en god indsats i TREFOR s Repræsentantskab. Holger Østerberg 5. Jeg ønsker at være en del af repræsentantskabet for derved at bidrage med min interesse for værdiskabende aktivitet i trekant området inden for infrastruktur kommunikation og energi. Knud Aage Thiemer 6. Jeg er boligpolitikker i en boligforening på Nørremarken i Vejle, hvor min opgave bl.a er at søge størst mulig indflydelse, til gavn for de borger der bor i området. Et arbejde der ligger mig meget på sinde, jeg vil arbejde for, at de ydelser som borgerne får leveret, bliver til priser der kan konkurrer med øvrige aktør på markedet. Da TREFOR er brugerstyret, er det nødvendigt, at alle grupper i samfundet er repræsenteret i TREFOR, derfor vil jeg give tid og energi til, at så mange synspunkter som muligt, bliver bragt ind i repræsentantskabet. Side 2 af 22

3 Niels Bjørnskov Johansen 7. udannet elektriker deltager i lokal forenings arbejde bla. antenneforening Peter Birkedal Frøkjær 8. Jeg vil gerne være med til at videreudvikle en innovativ og fremsynet visionær virksomhed som TRE-FOR. Jeg vil også gerne være med til at arbejde med at udvikle informations sikkerhed i TRE-FOR. Jeg er gift med Pernille. Jeg arbejder til dagligt med forretnings udvikling og Informations sikkerhed i en Global virksomhed. Jan Majgård Jensen 9. Jeg ønsker at repræsentere et bredt udvalg af befolkningen uanset beskæftigelse og andre tilhørsforhold. Jeg går ind for et selskab, der varetager brugernes interesser, er til for brugerne og løbende har fokus på nytænkning, men samtidig i bevidstheden om, at der skal være midler til nye investeringer også til sikring af den fremtidige drift. Kort om mig selv: Jeg er 56 år, er ansat som elektronikmekaniker i Forsvaret og har været det i 39 år. Jeg er gift med Anni, som er ansat i Fredericia kommune. Jeg er formand for en antenneforening i Vejle og har været det siden Jeg har derudover i en årrække været næstformand i en bestyrelse på Ryes Kaserne i Fredericia indtil Side 3 af 22

4 Claus Martin Nielsen 10. Jeg er 26 år, uddannet ejendomsmægler med egen virksomhed i Vejle og privat bor jeg i hus i Ødsted. Jeg har gennem de seneste 5 år fået samlet viden og erfaring fra mit daglige virke, som ejendomsmægler og derigennem fået kendskab til vigtigheden af TREFOR's arbejde med el, vand, fjernvarme, bredbånd, og infrastruktur etc. Jeg har derfor lyst til, at være med til at udvikle dette endnu mere, så vores område også i fremtiden vil være attraktiv. Ulrik Faarup Sørensen 11. Jeg er uddannet jurist og har siden 2005 været administrationschef i Boligforeningen ØsterBO i Vejle, Vi er en organisation med stor fokus på energioptimering og bæredygtighed, hvilket afspejler sig både i nybyggerier, men også i forhold til renoveringer af eksisterende boliger. Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi energi og forbrug er mine store fokusområder. Jeg kan bidrage til repræsentantskabet med de synsvinkler og udfordringer, som jeg møder i mit daglige virke både inden for infrastruktur, Waoo! bredbånd, hvor vi har tilsluttede lejemål, energioptimering og innovation og dermed kan jeg være med til at gøre TREFOR til en endnu bedre forretning, der møder kundernes behov. Niels Jørgen Jensen 12. Jeg er en mand på 67 år. Privat er jeg gift på 39 år, og har 4 børn og 7 børnebørn. Jeg er Landmandsuddannet, og har været selvstændig landmand siden Driver slægtsgården Paaskeborg i Egtved, nu kun med planteavl og skovbrug. Jeg har siddet i Trefor s Repræsentantskab i de sidste 8 år. Det har været 8 interessante og lærerige år, med mange spændende udfordringer. Jeg kunne fortsat godt tænke mig, at deltage i dette arbejde, og ønsker derfor, at genopstille til valget i Trefor s Repræsentantskab. Side 4 af 22

5 Thomas Høgstedt Sørensen 13. TREFORs udfordringer Vand/varme: liberalisering El: konsolidering Bredbånd/andre: øget konkurrence Hvad skal TREFOR: TREFOR skal sikre forsyningssikkerhed til en billig pris Hvordan: Politisk pres og konkurrenter som SE betyder, at man ikke bare kan vedblive med at levere el/vand/varme. TREFOR er nødt til at tænke kommercielt og udvikle sig indenfor områder, hvor kernekompetencer kan udnyttes. Men TREFOR skal udvikle sig med fornuft og undgå tabsgivende projekter. Hvad skal der til: Der skal vælges flere med erhvervsmæssig baggrund Jeg har baggrund fra toplederniveau. Jeg er i TREFORs bestyrelse og har den rette kommercielle og økonomiske indsigt, så giv mig din stemme. Tak Thyge Bjerring 14. Min motivation for at opstille som kandidat til TreFor Repræsentantskab er for at repræsentere oplandet til de store byer i TreFor forsyningsområde, for at tilsikre med min indflydelse at alle kunder i TreFor til stadighed får samme muligheder, det samme udbud af tjenester og til den bedste pris. Upåagtet hvor den enkelte bor. Ligesom jeg positivt ønsker at TreFor udvikler udbuddet af tjenester i det samarbejde som allerede eksisterer og samtidigt er åben for nye udviklende samarbejdsmuligheder. Alt dette i respekt for en god økonomisk løsning, der er attraktiv for den enkelte TreFor kunde. Merete Nielsen 15. Jeg genopstiller som kandidat til TREFORs repræsentantskab, fordi jeg gerne vil yde et aktivt bidrag som ambassadør for energi- og forsyningsselskabets kunder. Jeg ønsker at se TREFOR fortsat arbejder som et bæredygtigt og miljøvenligt energi- og forsyningsselskab. Jeg ønsker, at TREFOR til stadighed møder de fremtidige udfordringer til gavn for selskabets forbrugere, såvel på kort som på langt sigt. Jeg ønsker, at TREFOR fremtidigt bevarer kvaliteten af sine energi- og forsyningsaktiviteter med fokus på el, vand og varme. Side 5 af 22

6 Per T. Henriksen 16. Hej! Jeg har været aktiv i Trefors repræsentantskab siden 2010, og er klar til at bestride en plads i bestyrelsen. Jeg ønsker et mere åbent Trefor, som fokuserer på kerneforretningen og som i højere grad lytter til kundernes ønsker. Mine mål er at få: -fokus på bedre kundeservice. -nedbragt antallet af sponsorater. -udvidet ledelsen til tre personer, gerne med en direktør der har fokus på driften (COO). -fokus på EL-området. De næste 4 år vil medføre et boom af batteriløsninger, der vil udfordre el-leverandører og el-sælgere. Denne udvikling skal Trefor understøtte, ikke modarbejde. -skåret forretningen til, der er ALT for mange bolde i luften lige nu. Tak for interessen! Søren Vittarp 17. Vores stadig stigende behov for energi skal løses på den rette måde. Klodens ressourcer er begrænsede, hvorfor vi skal finde den rette kombination af grøn energi og fossile brændsler. Med en baggrund som Ingeniør, og næsten 10 års erfaringen indenfor vindenergi, mener jeg at have en solid erfaring indenfor området. Kombineret med en stor personlig interesse indenfor energisektoren mener jeg at kunne være med til at sikre at vi i TREFOR har en lokal virksomhed der arbejder for de rette løsninger. Jeg vil arbejde for at der kigges på nye alternativer, at forskning og udvikling prioriteres samtidig med at der økonomisk opretholdes en sund forretning så TREFOR forbliver konkurrencedygtig. Christian Hørby Jensen 18. Maskinmester, HD(O) og E-MBA 49 år, Gift m. Dorte Energikonsulent hos Rybners målrettet energisektoren i ind- og udland. Desuden universitetstilknyttet censor indenfor strategi, økonomi, organisation, ledelse mm. Tidligere har jeg i 8 år været ansat som tekniker og leder hos TREFOR-Varme. I 10 år bestridt lederposter i DONG Energy med ansvar for forsyning af El, Vand, Varme og Gas. Kandiderer idet Energisektoren er i forandring, og har stor samfundsmæssig betydning. Som medlem af repræsentantskabet, vil jeg arbejde for: En stabil energiforsyning og relaterede ydelser En ansvarlig økonomi og miljøprofil Nytænkning og vækstinitiativer til gavn for kundekredsen og det omgivende samfund Side 6 af 22

7 Ole Faaborg 19. Jeg opstiller som kandidat til repræsentantskabsvalget, fordi det interesserer mig at TREFOR udvikler sig i takt med forbrugernes interesser, og at TREFOR forbliver et sundt og velorganiseret multiforsyningsselskab til gavn for alle forbrugere og øvrige interessenter. Desuden vil jeg arbejde for, at TREFOR's ydelser leveres til et attraktiv prisniveau og at TREFOR's økonomiske robusthed vedligeholdes, for at modstå virksomhedens udfordringer. Ligeledes vil jeg arbejde for, at TREFOR skal være en attraktiv arbejdsplads, for alle medarbejdergrupper. Jeg har tidligere været repræsentantskabsmedlem og vælger nu igen at stille op som kandidat, efter en pause på fire år. Leif Jakobsen 20. Har været i repræsentantskabet for Tre-for siden selskabets oprettelse og har været i bestyrelsen 8 år. Jeg vil arbejde for at Tre-for udvikles med fokus på Trekantområdet, som jo er kerneområdet. Det er jo kunderne i Trekantområdet der indirekte ejer selskabet og via kundeforholdet betaler langt den største del af omsætninger i Tre-for. Derfor er det jo rimeligt at disse kunder også får fordele af medejerskabet. Nicki Stylsvig Pedersen 21. Adresse: Søndermarksvej, 7100 Vejle Erhverv: Politiassistent Jeg stiller op som kandidat i Vejle, da arbejdet virker spændende og interessant. Jeg ser mig selv som en god repræsentant for den gennemsnitlige borger i Vejle kommune. Overordnede holdninger. TRE-FOR skal primært sikre den billigste forsyning til brugere i trekantsområdet. TRE-FOR skal finde en fornuftig balance mellem miljlømæssig- og økonomisk bæredygtig fremstilling af el og Fjernvarme. Side 7 af 22

8 Steen Rosvang Andersen 22. Mit navn er Steen Rosvang Andersen, jeg er 56 år, gift og far til 3 piger. Jeg er uddannet som bygningsingeniør og har de seneste 20 år været ansat som teknisk chef i Boligforeningen AAB, som udlejer og administrerer 4300 boliger i Vejle. Min bopæl er i Bredballe I forhold til arbejdet i TREFORs repræsentantskab vil jeg bidrage positivt til udviklingen af TREFOR, med fokus på åbenhed, indsigt og medindflydelse samt en målrettet indsats i forhold til forsyningssikkerhed og konkurrencedygtige priser på de leverede ydelser. Jakob Hyland Nielsen 23. Jeg har for nyligt bosat mig i Vejle, og har en naturlig interesse i energi - og klimaspørgsmål. Jeg vil derfor gerne være med til at præge udviklingen i det lokale forsyningsselskab, og samtidig opnå mere viden omkring emnerne. Jeg arbejder til daglig som advokat i Kolding, og mener at jeg kan bidrage positivt til repræsentantskabets arbejde. Jeg vil arbejde for, at TreFor også i fremtiden kan imødegå de stadig stigende krav, som stilles til en moderne og klimavenlig forsyningsvirksomhed. Mogens Peter Sundbøll 24. Med baggrund i interesse for energiforsyningen generelt, opstiller jeg til repræsentantskabet for TREFOR. Sidder i dag i bestyresen for Mølholm Fjernvarmeværk. Hvis valgt som medlem af repræsentantskabet, kan jeg være med til at påvirke til de beslutninger jeg vurderer er bedst for forbrugerene. Side 8 af 22

9 Helle Vibeke Andersen 25. Jeg ønsker at stille op til Repræsentantskabet, da jeg søger og ønsker mere viden, indsigt og indflydelse i forhold til mit eget forbrug og mit forsyningsselskab. Jeg er optaget af, at vi udnytter de ressourcer vi har fornuftigt og videregiver ordentlige vilkår og muligheder til fremtidige forbrugere. Jeg er ikke fanatisk, men forsøger i mit eget forbrug at være ordentlig og fornuftig. Jeg har ikke for nuværende stor viden om Trefor, men vil i fald jeg kommer med i Repræsentantskabet opsøge den nødvendige indsigt. Arbejder som oversygeplejerske på Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt. René Jensen-Iversen 26. Undertegnede ønsker at opstille til valget til Tre-Fors Repræsentantskab, da jeg gerne vil være med til at sikre miljørigtig energi til vores borgere, samt sikre hurtig og driftsikkert internet til alle borgere. Vil selvfølgelig også kæmpe for at borgerne ikke flytter til andre selskaber, ved fortsat at have konkurrencedygtige priser. I mit daglige virke som Koordinerende Arbejdsmiljøleder i DSB, er jeg i tæt samarbejde med vores miljøafdeling i forbindelse med energibesparende tiltag. Derfor ligger det mig naturligt at stille op til dette valg Susanne Vestergaard 27. jeg hedder Susanne Vestergaard. Jeg bor i møllevangen på søndermarken,dette er en del af AaB. Jeg er medlem af hovedbestyrelsen af AaB,og det er også herfra jeg har fået interessen til at stille op til trefor valget Jeg er 44 År gammel og er Gift med en dejlig mand ved navnet Torben. Vi har stadig to hjemmeboende børn. Jeg ønsker at vi skal passe godt på vores jord,idet den er meget belastet. Jeg mener at jeg kan være med til at gøre en forskeld. Side 9 af 22

10 Søren Højer Thomsen 28. Jeg er 41 år og selvstændig landmand. I kraft af at TREFOR er et forsyningsselvskab som levere til både by og landområder er det vigtigt at repræsentantskabet er ligelig fordelt mellem disse. Ligeledes at der er en ligelig fordeling mellem selvstændige og lønmodtagere. For os som bor i landområderne er det vigtigt at vi ikke bliver glemt hverken med eksempelvis IT-hastighed eller TV løsninger. Kunderne skal have den bedst mulige løsning til en konkurrencedygtig pris uanset om det er vand, el eller bredbånd. Jeg har tidligere sat i repræsentantskabet og finder arbejdet både interessant og meningsfyldt. Jesper Andreas From 29. Mit navn er Jesper. Jeg er 43 år gammel og bor i Børkop med min kone og 2 børn. Til daglig er jeg en del af teknisk service teamet på Rosborg gymnasium i Vejle. Der arbejder jeg med den daglige drift af både et jordvarmeanlæg og solceller, samt det at spare på energien i kvm. skolen råder over. Det er vigtigt for vores dagligdag i 2014 at infrastrukturen virker, både i det lille og i det store billede. Jeg stiller op til repræsentantskabet fordi det er spændende at være med til at finde alternative løsninger på de energi udfordringer der er ved at være mere "grøn". Jeg vil kunne bidrage med en kreativ/positiv tankegang og en god dialog. Aage Iversen 30. Mit navn er Aage Iversen. Jeg bor på Søndermarksvej ved Aagaard, og er 74 år. Jeg ønsker at stille op til repræsentantskabsvalget ved Trefor 2014 og vil gerne vælges ind endnu engang. Det er især elsektoren der interesserer mig, og jeg har været repræsentant siden Først for KOH, så KOE og efter den store fusion i Trekantsområdet, for Trefor. Jeg vil forsat arbejder for at Trefor kan tilbyde vores forskellige ydelser til fordelagtige priser. Side 10 af 22

11 Johnny Bech 31. Valg til TREFOR et vigtigt VALG at deltage i. Har tidligere siddet i TREFOR repræsentantskab valgt som Socialdemokrat. Har været med helt tilbage da Vejle Kommunale Elværk eksisterede. Det var vigtig at fusionerer og etablere TREFOR først med Fredericia og sidenhen Kolding. Sammen er vi stærkere og konkurrencen har vist at det er vigtig. Vil arbejde for at vi fortsat er konkurrence dygtig og med til sikre den billigst mulige pris på de produkter som Trefor leverer til dens forbrugere. Miljø politikken skal også prioriteres højt således at vi er med til at videreudvikle den vedvarende energi! Energipolitik er også klima, arbejdspladser, forsyningssikkerhed m.m. Selvstændig Restauratør 56 år. Martin Sikær Kristensen 32. Jeg ønsker at være Vejles talerør i TreFors bestyrelse Tom Skovgaard 33. Jeg vil som medlem af repræsentantskabet arbejde for at TREFOR fortsat udvikler sig som en moderne forsyningsvirksomhed, der også i fremtiden vil kunne levere de bedste produkter til de mest konkurrencedygtige priser. Dog må konkurrencen ikke påvirke miljøet negativt og den bæredygtige profil, som TREFOR allerede står for i dag, skal bevares og udvikles. Sponsoraktiviteten, som har udviklet sig kraftigt de senere år, ønsker jeg mere lokalt målrettet end tilfældet er i dag. Hvis jeg vælges til repræsentantskabet vil jeg gerne stille min erfaring og arbejdskraft til rådighed i bestyrelsesarbejdet. Side 11 af 22

12 Leif Thulstrup Bruhn 34. Som uddannet stærkstrømingeniør, fylder interessen for energiforsyning en naturlig del af min tilværelse. Da jeg som tidligere ansat i Skærbækværket's netafdeling, og havde mit virkefelt indenfor projektering og opbygning af højspændingsanlæg, herunder også TREFOR's højspændingsnet og stationsanlæg, er det helt naturligt for mig at opstille som kandidat til TREFOR's repræsentantskab. Helge Andersen 35. Jeg stiller op til Tre-Fors repræsentantskab med det formål, at styrke demokratiet i repræsentantskabet. For at demokratiet fungerer optimalt skal alle væsentlige beslutninger træffes af repræsentantskabet. Det er min holdning, der skal være åbenhed om alle beslutninger i såvel bestyrelse om repræsentantskab og som følge heraf skal referater fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøder altid offentliggøres på Tre-Fors hjemmeside. Det er endvidere min holdning, at bestyrelsesmedlemmerne i Tre-Fors datterselskaber, alene skal være valgte og ikke som nu, delvis, bestå af Tre-Fors direktion. Det har ikke noget med demokrati, at gøre!! Helge Andersen Arbejderens Andels-boligforening i Vejle Anders Skovdal Larsen 36. Jeg er 27 år og kommer fra Jerlev, hvor jeg driver landbruget Jerlevgård sammen med mine forældre og nogle dygtige medarbejdere. Uddannelsesmæssigt er jeg efter handelsgymnasiet uddannet landmand, hvilket jeg har gjort brug af i både Danmark og udlandet. I 2012 blev jeg færdiguddannet som agrarøkonom, hvilket jeg sideløbende med mit studie supplerede med en akademimerkonom med speciale i økonomi- og ressourcestyring. Min baggrund for at stille op til TREFORs repræsentantskab er fordi, jeg mener, det er sundt med mangfoldighed. Ikke bare i køn men i særdelshed også i alder, hvilket vil skabe en positiv synergieffekt i kraft af forskellige måder at anskue problemstillinger på. Side 12 af 22

13 Karsten Brorstrup Vester 37. Jeg vil gerne vælges til TREFOR s repræsentantskab fordi jeg gerne vil være med til at præge udviklingen på området. Jeg er meget optaget af innovation og værdiskabende aktiviteter, og vil arbejde for at TREFOR forsat er en virksomhed der leverer forsyning til konkurrencedygtige og rimelige priser, men samtidig vil jeg arbejde for at TREFOR bliver toneangivende i nye og bæredygtige energiløsninger. Jeg vil også arbejde for, at TREFOR er en social ansvarlighed der båd er aktiv når det handler om de overordnede CSR-tiltag, men også er aktiv når det handler om at understøtte lokale projekter og initiativer, samt at TREFOR er en attraktiv arbejdsplads med god trivsel og sundhed for medarbejdere. Henrik Juhl Kristensen 38. ATTRAKTIVE YDELSER TIL ATTRAKTIVE PRISER Jeg opstiller til repræsentantskabet, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at forbrugerne i Vejle Kommune får de mest konkurrencedygtige og attraktive ydelser inden for kommunikation, energi, el, vand og fjernvarme. Desuden ligger det mig på sinde, at Tre-Fors arbejdspladser sikres og at Vejle Kommune indtænkes I forhold til sponsorater. Ved at sikre, at Tre-For sætter kvalitet, forandringsvillighed og attraktive services til forbrugerne i højsædet, styrker virksomheden sine muligheder for at vinde markedsandele i konkurrencen om forbrugernes gunst. Og netop der igennem kan vi som forbrugere sikres attraktive ydelser til attraktive priser. Diana Andersen 39. I vores familie har vi øget fokus på miljøet og verden omkring os - hvordan kan vi, på hver vores måde, være med til at gøre en positiv forskel og vise omtanke. I forlængelse heraf syntes jeg, at det vil være rigtigt spændende at få øget indsigt i TREFOR og derigennem en bedre forståelse for TREFORs initiativer, tiltag og aktiviteter. Hvordan er TREFOR med til at gøre en forskel i vores lokalområde og hvordan skaber TREFOR værdi, viden og vækst. Hvad prioriteres - og hvorfor. I sidste ende handler det selvfølgelig om at være med "tæt på" og at have mulighed for at udøve indflydelse. Side 13 af 22

14 Leif Skov 40. TREFOR er et spændende og dynamisk selskab, som jeg har stor lyst til at deltage i den videre udvikling af gennem repræsentantskabet/bestyrelsen. Jeg har interesseret mig for forsyningsverdenen igennem de sidste små 30 år, hvor jeg jo naturligt igennem arbejdet som Byrådsmedlem har været inddraget i arbejdet omkring varme, el & vand. Jeg har bl.a siddet i TVIS's bestyrelse gennem de sidste 25 år, heraf de sidste 10 som Formand. Jeg har stor bestyrelses erfaring både gennem den kommunale verden, men også i selskabs bestyrelser generelt. Bl.a. Billund Airport, TVIS, TAS, Syddansk Erhvervsskole, Væksthuset m.fl. Bo Sæderup 41. Jeg vil arbejde for at trefor er det elskab der lever til el til den bedste pris,så man ikke skal rundt og undersøge hele elmarkedet. Jørgen Bæk 42. Jeg er 50 år, og direktør for en energitung virksomhed (+ 30 mio. kwh/år), dog uden for TRE-FORs forsyningsområde. Jeg har et godt kendskab til energiforsyning og stor erfaring i at drive virksomhed. Hvis jeg bliver valgt til repræsentantskabet vil jeg arbejde for: - at TRE-FOR er så kundeorienteret som muligt - at TRE-FOR bevarer fokus på kerneprodukterne el, varme og vand - at overskud i TRE-FOR kommer forbrugerne til gode (private og virksomheder) gennem lavere priser i stedet for sponsorater hist og pist Side 14 af 22

15 Ove Nielsen 43. Tidligere Byrådsmedlem og Udvalgsformand for Forsyningsudvalg. Tidligere Medlem af Bestyrelse og Forretningsudvalg i TVIS og i Skærbækværket. Tidligere Medlem af Repræsentantskabet i TREFOR. Lars Veng Jacobsen 44. Som medlem af TREFORs repræsentantskab vil jeg bidrage aktivt til videreudviklingen af Trekantområdet inden for områderne: energi, infrastruktur og kommunikation. De udviklingsmuligheder, som TREFOR skaber gennem deres innovative, værdiskabende og kompetencefokuserede aktiviteter, både lokalt, men også internationalt, vil jeg gerne være ambassadør for og samtidig være med til at præge. Som repræsentant for Vejle og Trekantområdet, ser jeg det som en oplagt mulighed for at bringe lokalområdets og egne perspektiver ind i den fortsatte udvikling af TREFOR. En stor opgave, men også utrolig spændende og én jeg vil gå konstruktivt ind i, da det påvirker vores fælles fremtid. /Lars Anders Sørensen 45. Jeg er 55 år og ansat ved forsvaret, der har jeg været i 37 år. For nogle år siden, sad jeg i Tre-For's repræsentantskab, men af tidsnød, valgte jeg ikke at stille op igen. Nu har jeg tiden, og lysten er der stadig, til at være din repræsentant. Tre-For er blevet et stort selskab, med mange områder og aktiviteter. Det er for mig vigtigt, forbrugeren er i centrum, og forbrugeren bliver taget alvorlig. Jeg er enig i der skal gives sponsorrater, men jeg vil gerne have det gives, til de "små" klubber/foreninger ude i lokalsamfundet. Side 15 af 22

16 Iben H. Thomsen 46. Mit navn er Iben Have Thomsen. Jeg er 34 år gammel, uddannet advokat og mor til 2 små drenge. Jeg stiller op til repræsentantskabet i Trefor fordi jeg gerne vil være med til at påvirke virksomheden. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi i Danmark arbejder for forsyningssikkerheden således Danmark bliver selvstændig og uafhængig f.s.v.a. vores energi. En proces, der skal tages i det rette tempo således omkostningerne ved omstillingen ikke bliver for byrdefuld for virksomhederne og de private forbrugere. Jeg mener, vi skal tænke innovativt og modigt når vi tænker energiforsyning. Jeg håber på din stemme ved valget. Ole Mogensen 47. Jeg opstiller som kandidat fordi jeg mener, at kunne gøre en forskel. John Kaare 48. Jeg vil gerne være din Ambassadør i TREFORs repræsentantskab. Som sådan vil jeg arbejde for bl.a. rent drikkevand, øget energibevidsthed samt energimæssige udfordringer. Det er også vigtigt at priserne for El Varme og vand er konkurrencedygtige. I dag sidder jeg i bestyrelsen for TREFOR og dette arbejde vil jeg gerne fortsætte med, så vi også fremadrettet har en god forsyningsvirksomhed i vores område. TREFOR er en privat erhvervsvirksomhed med bruger indflydelse. Jeg håber på din stemme. Side 16 af 22

17 Hasse Faxe 49. Kære Trefor kunde, Hvis du stemmer mig ind i Trefor repræsentantskab vil jeg arbejde for følgende tre mærkesager: 1) Konkurrencedygtige energiomkostninger 2) Kundefokus - selvom man har monopol skal man stadig sikre sine kunders bedst mulig service 3) Nærhed - Trefor skal i højest muligt grad fokusere deres aktiviteter i Trekantområdet Mit navn er Hasse Faxe, jeg er 38 år, uddannet ingeniør og bor i det centrale Vejle. Jeg har igennem størstedelen af mit arbejdsliv beskæftiget mig med den kommercielle side af energiteknik (vindmøller og fjernvarme) og ledelse. Med denne ballast samt mine personlige værdier mener jeg at jeg kan være med til at skabe værdi i vores fælles forsyningsselskab. Torben Jensen 50. Mit navn er Torben Jensen og er 45 år gammel, jeg er gift på 8 år. Vi er bosat i Vejle, i eget hus. Jeg er ansat som Fabrikschef på en fødevarevirksomhed på Fyn. Ole Kristensen 51. Jeg stiller op, fordi jeg mener, det er vigtigt, at hele kommunen er repræsenteret i TREFOR' s Repræsentantskab (jeg bor langt ude på landet i det sydligste hjørne af Vejle Kommune). Det er vigtigt, at der også er aktiviteter fra vores energiselskab udenfor de store byer - eksempelvis Bredbånd. Jeg stiller også op, fordi det er spændende at være med til at beslutte hvilke nye tiltag, der skal igangsættes. TREFOR er engageret på flere fronter indenfor vedvarende energi såsom brændselsceller, solceller og vindenergi. Tiltag som kan være aktuelle ude på landet. Side 17 af 22

18 Jacob Bogh Nielsen 52. Jeg interesserer mig meget for den energipolitik der føres i Danmark. jeg syntes således det er spændende at kunne påvirke elselskaberne i mit område, til at sikre den billigste og mest naturvenlige produktionsform. Jeg syntes samtidig, at det er vigtigt at der langtidsplanlægges i denne sektor, for at til stadighed at sikre os forbrugere en ren og billig strøforsyning. Jeg arbejder til daglig med rådgivning af virksomheder inden for kvalitet- og miljøledelse. Kim Lassen 53. Jeg er 54 år og på 26. år gift med Tine. Sammen har vi to voksne sønner på henholdsvis 18 og 21 år. Privat bor jeg i Højen og deltager aktivt i lokalsamfundets foreningsliv, hvor jeg bl.a. har været kasserer for Højen Antennelaug i mere end 10 år. Via mit arbejde som økonomichef for AAB Vejle, har jeg i mere end 25 år haft ansvaret for boligorganisationens økonomi, og i de seneste 11 år været en del af ledelsen. Jeg er således vant til at varetage lejernes interesser og disse egenskaber, kan jeg overføre til arbejdet i TREFORs Repræsentantskab, hvor jeg kan være med til at udvikle og sikre attraktive priser på de produkter, TREFOR leverer til kunderne samt sprede kendskabet til TREFOR. Jørn Charly Andreasen 54. Jeg er 72 år, og har inden jeg gik på pension arbejdet 27 år ved vandforsyningen. Først ved Vejle Kommune og senere blev det TREFOR. Jeg interesserer mig stadig for hvad der foregår på området og i det hele taget for TREFOR - derfor stiller jeg op som kandidat. Venlig hilsen Jørn C. Andreasen Side 18 af 22

19 Jens-Anker Gjelstrup 55. Jeg arbejder som virksomhedskonsulent ved Jobcenter Horsens. I min fritid er jeg formand for Boligselskabet DOMEA afd. bestyrelse Vindinggårdparken/ Egely Alle Vejle, og formand for Regionsrådet Boligselskabet DOMEA. Jeg er også medlem af Grundejerforeningen Vindinggård Vejle bestyrelse. Jeg vil gerne være med til at fremtidssikre vores Regionale Forsyningsselskab Trefors forretningsområder, og være med til at sikre den lokale forankring ude hos os som kunder, både for lejere og grundejere. Vi skal hele tiden huske at vores Energi forsyningsselskab skal have for øje at sikre os som kunder de laveste priser, og tilsikre vores forsyningssikkerhed fremadrettet. Hans Ole Egeberg Olesen 56. JEG KAN, VIL OG TØR men har brug for din stemme for at få en plads i repræsentantskabet og dermed få indflydelse på TREFOR s udvikling. Har mere end 100 års erfaring i bestyrelsesarbejde i AAB Vejle. Hvert år uddeler TREFOR et større beløb i sponsorater dem ser jeg gerne de lokale kunder for glæde af de arrangementer der støttes. TREFOR s kunder har oplevet en stor prisstigning. Hos konkurrenten er stigningen kun 1/3 del. Varmen kommer fra samme sted - så der skal laves en udligning. Bæredygtig energi: Der vil ske store forandringer med fremtiden energisystemer og bæredygtigheden vil blive af afgørende betydning på alle områder. Ring for mere info Hans Ole Olesen Askevænget Jørgen Tolstrup 57. Jeg har stor interesse for forsyningsvirksomheden og har som SeniorØkonom i Energinet.dk over 7 års brancekendskab fra elmarkedet. Jeg er 49 år og bosat i Vindinggård med min hustru og 3 hjemboende børn. Mit mål for opstilling til repræsentantskabet er at bidrag med videre udvikling af TreFor som en kompetent og effektiv forsyningsvirksomhed. Side 19 af 22

20 Carl Morten Baggesen Hilger 58. Stiller som din repræsentant i egenskab af: Civilingeniør (DTU). Formand for Fælleshåbsskolens skolebestyrelse og Solcelleejer. Mærkesag: Trefor skal være pioner på indførsel af Timeafregning med kunden i centrum. Troels Hartvig Nielsen 59. Jeg ønsker, at TREFOR giver højeste prioritet til sine kerneopgaver i nærområdet inden for el, vand og varme. Samtidig med at man giver god og forståelig kundeservice i samme forbindelse. Resultatet i TREFOR Bredbånd skal forbedres, idet den massive (over)satsning her skal følges op med et intensiveret arbejde med at få flere kunder tilsluttet. Ved driftsafbrydelser og større anlægsarbejder skal information og koordination forbedres. Erik Kristensen 60. Jeg stiller op som "almindelig" forbruger til forsyningsselskabets repræsentantselskab, og vil af den grund virke som den almindelige forbrugers talsmand. Jeg er 57 år har familie, og arbejder som socialkonsulent. Jeg er optaget af miljø, forbrug, økonomi og sund fornuft. Jeg er hjemmehørende i Vejle, hvor jeg har boet de sidste mange år. Det er vigtigt at den almindelige forbruger bliver repræsenteret i Trefor. Med venlig hilsen Erik Kristensen Side 20 af 22

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt R (Dagnæs-Tyrstrup-Glud Snaptun)

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen TRE-FOR Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen 5 hurtige om TRE-FOR TRE-FOR Koncernen Fakta om koncernen TRE-FOR Vision TRE-FOR skaber merværdi for kunderne, koncernen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Kandidatoversigt - Kolding

Kandidatoversigt - Kolding Niels-Christian Sørensen 1. jeg har igennem en årrække arbejdet som energi-vejleder for ca. 550 husstande i det nordlige Kolding. i dag arbejder jeg som driftsinspektør for ca. 1500 husstande i Kolding.

Læs mere

SE koncernen. Et studie i forandring

SE koncernen. Et studie i forandring SE koncernen Et studie i forandring Talentmasse Direktion + referencer (cirka 40 personer) Forandring Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? SE er

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.30 På Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4, 7080 Børkop

Domea Vejle-Børkop Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.30 På Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4, 7080 Børkop Domea Vejle-Børkop Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den. juni kl. 6. På Børkop Vandmølle, Vandmøllevej, 7 Børkop Dagsorden: Godkendelse af dagsorden... Godkendelse af referat... Boligorganisationen....

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

Kandidatoversigt - Fredercia

Kandidatoversigt - Fredercia Aksel Preben Jensen 1. Stiller op fordi interessen for Tre For er styrket, og igennem opstilling og valg har mulighed for at trække selskabet tættere til forbrugeren, og muligheder for at overskud bruges

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt A (Grenaa- Anholt) (Valgområde

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015 Skærbæk Antenneforening Generalforsamlingen 24.marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2013-14 3. Forelæggelse af regnskab for 2013-14 4. Indkomne forslag 5. Salg

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere