Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav"

Transkript

1 Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1

2 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort om konferencen Program Oversigt over indlæg Artikel: Hvorfor skal kommuner og kommunale forsyninger interessere sig for klimatilpasning? Quick Facts Andre arrangementer MÅLGRUPPE Konferencen er målrettet alle, der beskæftiger sig med klimatilpasning specielt i en juridisk og teknisk kontekst. Det kan f.eks. være tekniske, juridiske og økonomiske rådgivere. Forsikringsselskaber, bygherrer og entreprenører. Staten, regionerne og kommunerne såvel som de kommunale forsyningsselskaber. Private grundejere, foreninger af ejere samt grundejerforeninger. Interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner m.v. 2

3 KONFERENCE OM KLIMATILPASNING Morten Richardt Senior Development Manager Direkte: De kommende år skal der i Danmark investeres milliarder kroner i klimatilpasninger. 13 indlægsholdere fra organisationer på tværs af Danmark er derfor samlet for at diskutere de afledte udfordringer. Klimaforandringerne er blevet en realitet for dagens Danmark men voldsomme oversvømmelser og bortrevne huse er ikke de eneste udfordringer, vi skal forholde os til: Lovgivningen på området, som allerede indeholder regulering, der har til formål at afhjælpe skaderne, giver store udfordringer på tværs af interessenter i Danmark. Konferencen går derfor tæt på den gældende lovgivning samt de økonomiske, ansvars- og forsikringsmæssige konsekvenser ved klimaforandringerne, hvor mange spørgsmål er uafklarede. Ambitionen er at sætte udfordringerne på dagsordenen og påvirke den politiske proces! Konferencen er resultatet af et samarbejde mellem advokatfirmaet Horten, Byggecentrum og JUC, og centrerer sig om fire overordnede temaer: Status på klimaforandringerne Hvordan bliver vi påvirket af den klimamæssige udvikling? Ansvar, betaling og forsikring Hvordan møder vi udfordringerne nu og fremover? Alle indlæg på konference den 9. november, tager udgangspunkt i at belyse udfordringerne specielt inden for vand, storm og hav, samt at klarlægge berøringsflader og mulige initiativer inden for området. Tilmeld dig på send en mail til dk eller ring til os på telefon Med venlig hilsen Morten Richardt JUC 3

4 TALERLISTE Åbningstale Konferencen åbnes Katrine Krogh Andersen Chef for forskning og udvikling, DMI Katrine Rafn Kontorchef, kontor for Klimatilpasning, vandsektor og grundvand, Naturstyrelsen Per Sørensen Kystteknisk chef, Kystdirektoratet Niels Philip Jensen Konsulent, Teknik- og Miljø, Kommunernes Landsforening Carsten Raad Petersen Fagdirektør, Miljø & Samarbejder, HOFOR Torben Christensen Adm. direktør, Ejendomsforeningen Danmark 4

5 Poul Hvilsted Advokat og partner, miljøret, planret & byggeret, Horten Torben Weiss Garne Underdirektør, Forsikring & Pension Morten Erritzøe Christensen Advokat og partner, Advokatfirmaet Erritzøe Henriette Soja Advokat og partner, miljøret, Horten Ordstyrer på konferencen Line Markert Advokat og partner, energiret & forsyningsret, Horten Kim Boye Projektchef, Marine Anlæg & Geoteknik, NIRAS Niels-Jørgen Aagaard Forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut 5

6 KLIMATILPASNING: VORES FÆLLES UDFORDRING Konferencen forener erfaring, status og visioner over et bredt felt med ambition om at møde fremtidens klimaudfordringer i fælleskab Af Henriette Soja, advokat og partner hos Horten samt ordstyrer på konferencen Klimaforandringerne indebærer hyppigere ekstreme vejrhændelser af øget varighed og intensitet. Huse styrter i havet, når kysterne trækker sig tilbage. Storme gør skade på mennesker og bygninger. Store regnmængder oversvømmer og ødelægger ejendomme og infrastruktur. Vi må på forskellig vis sande, at naturkræfterne er en seriøs modstander. Ved brug af forskellige former for tiltag inden for klimatilpasning forsøger vi at forberede os bedst muligt på effekten af de fremtidige klimaændringer: Det er derfor vigtigt, at vi indarbejder klimaforandringernes betydning i de beslutninger, der træffes hos statslige myndigheder, kommuner, kommunale forsyninger og grundejere og det er afgørende, at parterne træffer beslutninger samt udfører handlinger i et samarbejde og ikke som isolerede aktører. Et tæt samarbejde sikrer også, at de initiativer, der findes mest effektive inden for ét felt, ikke får utilsigtede konsekvenser for et andet. 6 De åbenbare udfordringer består i at afhjælpe eller minimere de skader, der i stigende grad sker på vores samfundsværdier som hus og hjem, kulturarv, institutioner, natur og infrastruktur. Der er derfor mange grunde til at prioritere et højere niveau af sikkerhed og forebyggelse mod klimaforandringer. Lovgivningen indeholder allerede i dag regulering, der har til formål at afhjælpe skaderne, men som også skaber udfordringer det ser vi eksempelvis i kystbeskyttelsesloven, som ikke fastsætter præcise rammer for kommunernes mulighed for at bidrage økonomisk til kystbeskyttelse, og når det kommer til fordeling af omkostningerne mellem de mulige involverede interessenter i de kystbeskyttelsesforanstaltninger, som iværksættes, skærpes modviljen og tilsvarende svækkes betalingsevnen og -viljen. Et andet eksempel på regulering af klimatilpasningstiltag er medfinansieringsbekendtgørelsen: Ifølge denne har spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at bidrage til klimatilpasningsforanstaltninger, som gennemføres af kommunen eller af en privat grundejer, men hvor selskaberne meget vel risikerer at blive tilskuere i et projekt, som til tider gennemføres primært af hensyn til selskabets interesser. Det giver en uhensigtsmæssig rollefordeling, hvor de involverede har svært ved at skabe en effektiv proces inden for lovgivningens rammer. Det er kun muligt at finde løsninger på alle samfundets store udfordringer, hvis

7 vi inddrager alle interessenters holdninger, viden og handlekraft i lyset af de voldsomme klimaforandringer, vi har set inden for de seneste år, kunne en klimakonference som denne ikke være mere aktuel. Det er mere end vigtigt, at opgaven bliver løftet i fællesskab og med en fælles plan for, hvordan vi i fremtiden skal løse de udfordringer, vi ser inden for vand, storm og hav. Dette rejser en lang række spørgsmål: Hvem bliver påvirket? Hvordan påvirkes de? Hvem har ansvaret, når skaden er sket? Hvem skal betale for genopretning og for forebyggelse? Og hvilken teknisk løsning skal vælges? Indægsholderne på denne konference er et stærkt sammensat hold, der fagligt spænder bredt over de udfordringer, som klimatilpasningerne giver anledning til. Med oplæg fra kapaciteter med indsigt og erfaring for identifikation og håndtering af klimaudfordringer inden for hver deres felt vil konferencen give et indgående kendskab til alt lige fra status på klimaforandringerne og deres påvirkning af vores dagligdag, til hvordan vi nu og i fremtiden møder disse udfordringer. Dette giver os fælles forudsætninger for at kaste lys over opgavens omfang samt ikke mindst lejlighed til en fælles drøftelse af, hvordan vi i fremtiden behersker udfordringer med klimatilpasning på den mest optimale og effektive måde. Gennem hele konferencedagen lægger vi, gennem de forskellige indlæg, en særlig vægt på at belyse fordele og ulemper ved forskellige former for samarbejde om projekter inden for klimatilpasning. Konferencen er derfor relevant og oplagt for alle, som har kendskab til og beskæftiger sig direkte eller indirekte med klimatilpasninger og de udfordringer, der er forbundet hermed: For eksempel staten, regionerne og kommunerne, som myndighed såvel som ejer. De kommunale forsyningsselskaber, private grundejere og foreninger af ejere, kystsikringslag og grundejerforeninger, deslige tekniske, juridiske og økonomiske rådgivere, forsikringsselskaber samt bygherrer og entreprenører. Vi forventer, at konferencen vil være med til at skabe grundlaget for at fastlægge og påvirke rammerne for, hvorledes vi i fremtiden angriber og løser et uomgængeligt og stigende samfundsproblem eller lad os kalde det en udfordring! Vi ser frem til en konference med spændende oplæg og en konstruktiv debat. 7

8 8

9 KORT OM KONFERENCEN I samarbejde med advokatfirmaet Horten og Byggecentrum inviterer JUC til en målrettet konference om klimatilpasning i Danmark. Skybrud og stormfloder vil med al sandsynlighed komme oftere og mere kraftfuldt i fremtiden. Det skaber nogle praktiske udfordringer, som skal løses, og løsningen skal vi finde i fællesskab; netop derfor er en koordineret indsats inden for klimatilpasninger højaktuel. Formålet med konferencen er at give en samlet fremstilling af de regelsæt, der gælder for håndteringen af forøgede nedbørsmængder, grundvandsstigninger og havvandsstigninger. På konferencen den 9. november vil du opleve et stærkt hold af fagligt kompetente aktører, der, fra hver deres vinkel, belyser de udfordringer, som klimaforandringerne skaber på tværs af Danmark. For at skabe en rød tråd gennem konferencen, er disse inddelt i fire temaer. Læs mere om de konkrete indlæg under de enkelte temaer, på side På konferencen bliver du indviet i de politiske visioner og tiltag. Med deltagelse af en lang række myndigheder vil der blive lagt øre til de konkrete problemstillinger og udfordringer, som lovgivningen giver på de enkelte områder og på tværs af sektorer. TEMA 1: Status på klimaforandringerne Med en temperaturstigning på 1,5 grader siden 1873 og en stigning i nedbør på 15%, er klimaforandringerne blevet en realitet for dagens Danmark. DMI og Naturstyrelsen giver status på det klimamæssige og regulatoriske landkort. TEMA 2: Hvordan bliver vi påvirket af den klimamæssige udvikling? Huse styrter i havet, vand trænger ind i kældre og stuer, den offentlige transport lukker ned hele Danmark går i stå! Kystdirektoratet, Kommunernes Landsforening, de kommunale forsyningsselskaber samt Grundejerforeningen Danmark, giver i indlæggene et indblik i, hvordan man på alle niveauer bliver påvirket. TEMA 3: Ansvar, betaling og forsikring Når skaden er sket hvem har så ansvaret? Ansvarsforholdet i forbindelse med et forandret klima vedkommer flere afhængigt af, hvor og hvordan skaden er sket. Vi kommer ansvarsspørgsmålet nærmere via indlæg fra Horten, Forsikring & Pension samt advokatfirmaet Erritzøe. TEMA 4: Hvordan møder vi udfordringerne nu og fremover? Der er allerede mange klimatilpasningsinitiativer i gang, men hvordan spiller de sammen, og hvad byder fremtiden på? Gennem panelindlæg fra hhv. Horten, NIRAS og Byggeforskningsinstituttet sætter vi fokus på, hvordan man møder fremtidens udfordringer gennem konkrete cases. Konferencen afsluttes med en debat på tværs af dagens indlæg samt en udarbejdelse af en samlet ønskeseddel til lovgiver, myndigheder og andre interessenter vil du være med til at præge dagsordenen inden for klimatilpasning, så er din tilstedeværelse på konferencen den 9. november 2015 helt oplagt. 9

10 PROGRAM FOR KONFERENCEN 8:30 Ankomst, registrering og morgenmad 9:00 Åbning af konferencen 9:20 Afgrænsning af den klimamæssige problemstilling på konferencen Henriette Soja, advokat og partner, Horten TEMA 1: STATUS PÅ KLIMAFORANDRINGERNE INDLÆG 1 9:30 INDLÆG 2 9:45 Vand, vanskeligheder og virkemidler i fremtidens Danmark Katrine Krogh Andersen, chef for forskning og udvikling, DMI Det politiske og regulatoriske landkort Katrine Rafn, kontor for Klimatilpasning, vandsektor og grundvand, Naturstyrelsen 10:15-10:30 Pause TEMA 2: HVORDAN BLIVER VI PÅVIRKET AF DEN KLIMAMÆSSIGE UDVIKLING? INDLÆG 3 10:30 INDLÆG 4 10:50 INDLÆG 5 11:10 INDLÆG 6 11:30 Spændingsfeltet på kysterne stiger Per Sørensen, kystteknisk chef, Kystdirektoratet Kommunernes perspektiv Niels Philip Jensen, Konsulent, Kommunernes Landsforening Nye hensyn nye tiltag Carsten Raad Petersen, fagdirektør, Miljø & Samarbejder, HOFOR Grundejernes klimamæssige udfordringer Torben Christensen, adm. direktør, Ejendomsforeningen Danmark 10

11 11:50 12:00 Opfølgning Ordstyreren Frokost og networking TEMA 3: ANSVAR, BETALING OG FORSIKRING INDLÆG 7 13:00 INDLÆG 8 13:20 INDLÆG 9 14:00 14:20-14:45 Ansvarsspørgsmålet udvikling og status Poul Hvilsted, advokat og partner, Horten Klimaforandringer forsikringsdækning og forsikringsbehov Torben Weiss Garne, underdirektør, Forsikring & Pension samt Morten Erritzøe Christensen, advokat og partner, Advokatfirmaet Erritzøe Overblik over betaling og betalingsrammer Henriette Soja, advokat og partner, Horten Pause TEMA 4: HVORDAN MØDER VI UDFORDRINGERNE NU OG FREMOVER? INDLÆG 10 14:45 INDLÆG 11 15:05 INDLÆG 12 15:25 15:45 16:20 Klimatilpasnings- og medfinansieringsprojekter Line Markert, advokat og partner, Horten Kystbeskyttelsesprojekter i praksis Kim Boye, projektchef, NIRAS Klimatilpasning af byggeri Niels-Jørgen Aagaard, forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut Fælles debat og spørgsmål Ordstyreren Opsamling, afslutning og mulighed for networking Ordstyrer på konferencen er Henriette Soja, advokat og partner hos Horten 11

12 TEMA 1: STATUS PÅ KLIMAFORANDRINGERNE VAND, VANSKELIGHEDER OG VIRKEMIDLER I FREMTIDENS DANMARK Katrine Krogh Andersen DMI DET POLITISKE OG REGULA- TORISKE LANDKORT KL. 9:30 Katrine Rafn KL. 9:45 Naturstyrelsen Klimaudfordringerne, som fremtidens Danmark står overfor, handler i høj grad om vand: Kraftigere skybrud truer byerne, tørke truer landbruget, og det stigende hav truer store arealer langs vores kyster, hvor flere strande og sommerhuse allerede har lidt under vandstigningen. Katrine Krogh Andersen er chef for forskning og udvikling ved DMI og giver i sit indlæg et indblik i, hvor vandet kommer fra og sit bud på, hvad vi kan gøre ved det måske endda, hvordan vi kan udnytte vandet bedre. Klimaet har de sidste år sat både det politiske og regulatoriske landkort under pres. I indlægget får du et overblik over og en status på de tiltag, der er taget både juridisk og politisk: Hvor langt er vi kommet, og hvor har der vist sig at være udfordringer? Foruden et kig på implementering af klimatilpasningsplanerne i kommunerne gives der et indblik i de kort og data, som statens stiller til rådighed samt en vinkel på, hvordan man kan samtænke klimatilpasning og vandplaner. 12

13 TEMA 2: HVORDAN BLIVER VI PÅVIRKET AF DEN KLIMAMÆSSIGE UDVIKLING? SPÆNDINGSFELTET PÅ KYSTERNE STIGER KOMMUNERNES PERSPEKTIV Per Sørensen Kystdirektoratet KL. 10:30 Niels Philip Jensen Kommunernes Landsforening KL. 10:50 Klimaændringerne har givet kystzonen store udfordringer, der skaber en række planlægningsmæssige, økonomiske, forsikrings- og ansvarsmæssige problemstillinger. Per Sørensen ser, som kystteknisk chef, at det største spændingsfelt er, at vi bygger noget, som ikke kan tåle vand steder, hvor vandet kommer og flere steder er det billigere for grundejeren af fjerne den første række huse i stedet for at kystbeskytte dem: I sit indlæg kommer Per Sørensen med eksempler på mulige løsninger, som i dag er svære at italesætte og gennemføre. Kommunerne er den lokale myndighed, som afvejer modsatrettede hensyn. Både når de planlægger, godkender og fører tilsyn. Med klimaforandringerne skal kommunerne tage nye hensyn. Niels Philip Jensen har som konsulent i KL, arbejdet med klimatilpasning i kommunerne, hvor ansvarsfordeling om især finansieringen af de relevante tiltag er problematisk. I sit indlæg perspektiverer han problemerne med eksempler på kommunal planlægning. Nogle planer har ført til konkret beskyttelse. Andre planer er endt i papirkurven. NYE HENSYN NYE TILTAG GRUNDEJERNES KLIMAMÆS- SIGE UDFORDRINGER Carsten Raad Petersen HOFOR KL. 11:10 Torben Christensen KL. 11:30 Ejendomsforeningen Danmark De eksisterende spildevandssystemer tager ikke hensyn til klimaændringerne: De kommunalt ejede forsyningsselskabers nuværende vand- og spildevandsanlæg samt kommunernes vejanlæg, vil på mange områder blive påvirket. Som fagdirektør i HOFOR, giver Carsten Raad Petersen i sit indlæg eksempler på, hvilke klimatilpasningsopgaver forsyningerne løser, hvilke opgaver, der ikke bliver løst af andre, samt hvilke tekniske, juridiske, økonomiske og politiske udfordringer forsyningerne møder, når klimatilpasningsløsningerne skal udføres. En ejendom skal kunne stå ude om natten og holde til alt slags vejr, uanset om det er regn, sne, sol og frost. Vejret udgør en unødig risiko for ejendommen, og hvem skal bære risikoen for ændringer i klimaet? Torben Christensen har, som administrerende direktør for Ejendomsforeningen Danmark, et svar på netop dette og vil i sit indlæg fokusere på det professionelle ejendomsmarked såvel som den private parcelhusejer: Med fokus på ansvarsforholdet mellem udlejer og lejer giver han et indblik i bolig- og erhvervslejeloven og de medfølgende energibestemmelser. 13

14 TEMA 3: ANSVAR, BETALING OG FORSIKRING ANSVARSSPØRGSMÅLET - UDVIKLING OG STATUS Poul Hvilsted Horten KL. 13:00 Klimaforandringer medfører i stigende omfang store direkte og indirekte skader på offentlig og privat ejendom og risikoen er altid til stede. Som partner i Horten, rådgiver Poul Hvilsted kommuner og kommunale forsyningsvirksomheder om bl.a. deres håndtering af klimaforandringerne. I indlægget behandler han de problemstillinger og risici, som skader og trusler rejser: F.eks. spørgsmålet om, hvordan og mellem hvem ansvaret og/eller risikoen for omkostninger fordeles. Desuden vil Poul Hvilsted tegne et billede af mulige ordninger for forsikringsdækning eller anden udjævning af skadesrisikoen. OVERBLIK OVER BETALING OG BETALINGSRAMMER Henriette Soja Horten KL. 14:00 Lovgivningen indeholder en række regler om, hvornår og på hvilke vilkår kommuner og forsyninger kan bidrage økonomisk til klima- og kystsikring disse er imidlertid ikke altid helt klare eller hensigtsmæssige. Henriette Soja er partner hos Horten og har i en lang årrække specialiseret sig i de udfordringer, som kommuner og den kommunale forsyningssektor har inden for miljø- plan- og byggeområdet. I sit indlæg giver hun et indblik i, hvor pengene må komme fra til at forebygge de udfordringer, vi ser som følge af klimaforandringerne. 14 KLIMAFORANDRINGER FORSIKRINGSDÆKNING OG FORSIKRINGSBEHOV Torben Weiss Garne Forsikring & Pension samt Morten Erritzøe Christensen Advokatfirmaet Erritzøe KL. 13:20 Klimaforandringerne påvirker både omfanget og arten af skader. I indlægget vil Torben Weiss Garne, underdirektør for Forsikring & Pension, sammen med advokat og partner i Erritzøe, Morten Erritzøe Christensen sætte fokus på forsikringsdækningen og forsikringsbehovet for private og erhvervsdrivende herunder behovet for forbyggende foranstaltninger og ændringer i forsikringsprodukter.

15 TEMA 4: HVORDAN MØDER VI UDFORDRINGERNE NU OG FREMOVER? KLIMATILPASNING- OG MEDFINANSIERINGSPROJEKTER Line Markert Horten KL. 14:45 Kommunernes og forsyningsvirksomhedernes samarbejde om klimatilpasning er centralt for at opnå optimale løsninger, men det er svært at sikre en effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles projekter. Line Markert rådgiver, som partner hos Horten, offentligt og privatejede forsyningsvirksomheder og giver, i sit indlæg, et indblik i rammer og perspektiver for spildevandsselskabernes og kommunernes samarbejde om håndtering af øgede regnmængder og skybrud. KYSTBESKYTTELSESPROJEKTER I PRAKSIS Kim Boye NIRAS KL. 15:05 I lyset af de forventede og allerede indtrufne klimaændringer, der medfører øget belastning på kystbeskyttelsen, er det nødvendigt at revidere de hidtidige designforudsætninger, hvilket, for mange anlæg, omfatter ændringer ud over den af myndighedernes foreliggende godkendelse af det etablerede projekt. I sit indlæg vil projektchef hos NIRAS med speciale i vandbygning og geoteknik, Kim Boye, beskrive den hidtidige praksis i gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter og myndighedsbehandlingen for godkendelse. KLIMATILPASNING AF BYGGERI Niels-Jørgen Aagaard KL. 15:25 Statens Byggeforskningsinstitut Det byggede miljø udgør en meget stor værdi for samfundet, og er i mange tilfælde sårbart over for klimaændringer. Det bliver nødvendigt med tilpasninger overfor ændrede mønstre i regn, grundvand, havvandsstigninger, forhøjede temperaturer, indeklimaproblemer, storme, snefald og meget mere. I sit indlæg vil Niels-Jørgen Aagaard, Forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut beskrive svigtformer, ændrede risici for svigt samt strategier til imødegåelse af svigt samt koble dette til renovering af eksisterende bygninger. 15

16 Af Carsten Nystrup, direktør for Nordvand og Henriette Soja, advokat og partner hos Horten HVORFOR SKAL KOMMUNER OG KOM- MUNALE FORSYNINGER INTERESSERE SIG FOR KLIMATILPASNING? Målet for kommunernes og forsyningernes samarbejde er, at deres samlede kompetencer udnyttes bedst muligt, men de nuværende klimatilpasningsregler giver flere udfordringer end fordele Det er en god idé at stå sammen om samfundets store opgaver. På denne måde skabes de bedste forudsætninger for i fremtiden at kunne forberede os på og møde de udfordringer, vi også ser inden for vand, storm og hav. Dette gælder ikke mindst for forsyningerne og kommunerne. Parterne er nødt til at indgå i et tæt og solidt samarbejde for at kunne løse de tiltagende klimamæssige udfordringer. Klimakonferencen har til formål at spænde bredt over alle de fordele og ulemper, der er ved forskellige former for samarbejde om projekter inden for klimatilpasning. I denne artikel har vi dog valgt at fokusere nærmere på særligt forsyningernes og kommunernes udfordringer, når de skal anvende klimatilpasningsreglerne i praksis. Vi har brug for forsyningerne til at klare de klimamæssige udfordringer. Problemet med reglerne, som de er i dag, er dog, at de ikke afspejler den tekniske virkelighed. 16 Helt overordnet set er de regler, der gælder for klimatilpasninger i dag, ikke altid hensigtsmæssige for kommuner og forsyninger. Dette ser vi eksempelvis ved, at mange klimatilpasningsprojekter søges gennemført ved de sædvanlige regler uden om medfinansieringsbekendtgørelsen. Klimatilpasningsreglerne anses af mange for snørklede og komplicerede, hvilket ikke er meningen. Det er derimod meningen, at reglerne skal danne rammerne for, at det er attraktivt for både kommune og forsyning at gennemføre klimatilpasningsprojekter. Målet for kommunernes og forsyningernes samarbejde er, at deres samlede kompetencer udnyttes bedst muligt. Der er sket mange positive ting ved samarbejdet inden for de sidste få år. Der er kommet mere fokus på at skabe merværdi og synergi med andre projekter, hvilker skaber flere samlede løsninger. De nugældende klimatilpasningsregler giver dog flere udfordringer end fordele. Medfinansieringsreglerne bestemmer i dag, at kommunen er projektejer på medfinansieringsprojekter. I 2016 skal

17 kommunen medfinansiere 25 % af disse projekter. Disse regler giver imidlertid ikke megen mening, eftersom det er spildevandsselskaberne, der primært har til formål af aflede regnvand. Det ville derfor være oplagt, hvis spildevandsselskaberne var projektejere, således at vandafledningsomkostningerne kunne dækkes af taksterne, mens andre omkostninger kunne dækkes af skatterne. Denne løsning ville skabe merværdi samtidig med, at den ville være billigere. Et forhold der ville skulle løses samtidig med dette, er forsyningsselskabernes mulighed for at skabe skattemæssige afskrivninger for de investeringer, der gennemføres i forbindelse med klimaprojekter. Med det nuværende regelsæt med kommunen som projektejer, har forsyningerne i deres finansiering af klimaprojekter ikke mulighed for at få skattemæssige afskrivninger for disse investeringer. Hvilket med det stigende omfang, som klimaprojekter udgør, har væsentlig betydning for forsyningernes økonomi og dermed takstens udvikling. En anden udfordring er, at definitionerne af, hvad der kan takstfinansieres, ikke er helt gennemskuelige for forsyningerne. Det gør det svært for forsyningsselskaberne at forholde sig til, hvilke omkostninger der kan finansieres gennem taksterne. Det vil lette forsyningsselskabernes kontrol af klimatilpasningsprojekterne væsentligt, hvis der var mere klarhed på dette område. Et forhold, der også trænger sig på, er at forsyningerne i dag ikke kan bruge en sø eller en å som mellemstation i forbindelse med et skybrud. I det øjeblik vandet havner i åen, ændrer det formelt karakter til åvand, og så må forsyningerne ikke igen bringe det ind i sine afløbssystemer for endelig afledning. I forbindelse med etablering af regnvandssystemer er det oplagt at benytte recipienter til midlertidig forsinkelse/opmaganisering af regnvand indtil, der igen er plads i afløbssystemet. Endvidere er Forsyningssekretariatets kontrol af klimatilpasningsprojekter for unødvendig og ressourcekrævende. Forsyningssekretariatet bør kun efterse, at takster ikke anvendes til andre formål end afledning af vand. På den måde skaber vi et højere tempo i klimatilpasningen. Endelig har vi også behov for at skabe flere muligheder for kommunerne til at håndtere klimaændringerne de steder, hvor klimatilpasningerne alligevel ikke kan føre til at oversvømmelse undgås. Dette kunne eksempelvis være en langsigtet afvikling af boliger, der ligger steder, hvor der igen og igen sker oversvømmelser. Disse ovenstående eksempler på udfordringer er blot få af dem, som kommunerne og forsyningerne står overfor i hverdagen. Vi er nødt til at finde en løsning på disse udfordringer, hvis vi skal sikre en langsigtet effektiv klimatilpasning. De nævnte eksempler er blot et lille udvalg af de mange udfordringer, der vil blive taget op på klimakonferencen. På klimakonferencen er det hensigten at komme hele vejen rundt i form af mange og korte indlæg, der målrettet vil give et overblik over den tekniske, juridiske og økonomiske situation, som den ser ud i dag uanset hvem man er, når der opstår en udfordring med naturkræfterne. 17

18 QUICK FACTS TIDSPUNKT: STED: LEKTIONER: PRIS: TILMELDING: 9. november 2015, kl København 7 lektioner af 45 min Kr ekskl. moms Tilmeld dig på eller ring til os på OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE Konferencen er godkendt til at opfylde kravet om obligatorisk efteruddannelse for advokater. 18

19 ANDRE ARRANGEMENTER Her kan du se et udvalg af kommende kurser. Få det fulde overblik på 10. SEPTEMBER 2015 SOCIALE KLAUSULER I PRAKSIS Kom hele vejen rundt om sociale klausuler herunder også forpligtelser vedrørende klausuler om uddannelses- og praktikaftaler for regionale og kommunale ordregivere 28. OKTOBER 2015 UDBUDSFORMER DE NYE MULIGHEDER Bliv i stand til at udnytte fleksibiliteten i den nye udbudslov bedst muligt 3. NOVEMBER 2015 FÅ SUCCES I SAGER FOR ELLER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER Bliv i stand til at se svagheder og styrker ved sager for eller mod offentlige myndigheder 14. MARTS 2016 GRAVESKADER OG LEDNINGSRET Få indsigt i de nyeste regler og retspraksis 16. MARTS 2016 ABR 89 Bliv opdateret på almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand 19

20 Magasinpost SMP ID nr Tilmeld dig allerede nu! UDBUDSKONFERENCE UDBUDSLOVEN Sådan blev den! 26. november 2015 På denne fjerde udbudskonference i træk har du en enestående mulighed for at komme bag den nye udbudslov. Loven vil bl.a. medføre, at der bliver større fleksibilitet for ordregiverne ved gennemførelse af offentlige indkøb. Det er derfor nødvendigt at være godt inde i de nye regler for at kunne navigere i de ændrede muligheder og begrænsninger. På konferencen vil du blive guidet af de førende eksperter i Danmark: Michael Ellehauge Landsdommer og formand for Klagenævnet for Udbud Tina Braad Advokat og partner, Bech-Bruun Kenneth Skov Jensen Kontorchef, Center for offentlig konkurrencem Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Steen Treumer Professor, Københavns Universitet Claus Berg Advokat og partner, Bech-Bruun Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Peter Dann Jørgensen Advokat og partner, Bird & Bird (med flere) Læs mere på 20 AXELBORG, VESTERBROGADE 4A 1620 KØBENHAVN V T: CVR:

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE 22. + 23. april 2015 Totalomkostninger i udbud Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE BRUGSPERIODE ANSKAFFELSE A ANSKAFFELSE

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Kystsikring Halsskov Informationsmøde for interessekendegivelse Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Dagens program 12:00 Velkomst - Hvorfor er vi her i dag? 12:05 Hvad er der sket? Hvor er vi nu? Hvad

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Opstartsmøde den 13. september 2012 v/tine Aabye, Skybrud kostede 6 mia. på 12 måneder Skybrud 2011 Udgifter for branchen på ca. 5 mia. kr. Antal

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo Risikostyring i fremtidsperspektiv Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo 1 Den Skandinaviske Konference 2010 Kommunerne står over for en række udfordringer i de kommende år. Vi sætter fokus

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

2012 Hotel Storebælt i Nyborg.

2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Oplæg til højvandssikring af Udarbejdet i juni 2013 2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Siolit A/S Fuglebakken 43 DK 5610 Assens Telefon: +45 64711115 Henrik J. Eriksen og Christian Jensen E-mail: Siolit@siolit.com

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark - om Videncenter for Klimatilpasning Maj 2011 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: DMI / Videncenter for

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Klimatilpasning organisering og økonomi

Klimatilpasning organisering og økonomi 28. maj 2013 RAPPORT Udfordringen med at tilpasse det danske samfund til ændrede klimaforhold er en kompleks opgave, som der er betydelig usikkerhed forbundet med. Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan og

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader Den danske branche og kampen mod klimaskader De seneste års voldsomme skybrud har været dyre for danskerne. Alene i sommeren 2011 kostede skybrud mere end 6 milliarder kroner i erstatninger og medførte

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning Regeringens plan for klimatilpasning Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning TAG ANSVAR! Privatfoto 1976 Opvarmningen fortsætter iflg. IPCC Kilde: DMI/IPCC SYR Figur SPM.5 Hvilket fører

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Risikostyring forberedt til fremtiden?

Risikostyring forberedt til fremtiden? Årskonference den 11. 12. juni 2015 Risikostyring forberedt til fremtiden? På konferencen går vi tæt på emner, der får betydning for risikostyring og forsikring i de kommende år. 2 Risikostyring forberedt

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 1 Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 2 Danmark Klimaskader har altid været et væsentligt element i skadeforsikring, da en stor

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere