Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav"

Transkript

1 Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1

2 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort om konferencen Program Oversigt over indlæg Artikel: Hvorfor skal kommuner og kommunale forsyninger interessere sig for klimatilpasning? Quick Facts Andre arrangementer MÅLGRUPPE Konferencen er målrettet alle, der beskæftiger sig med klimatilpasning specielt i en juridisk og teknisk kontekst. Det kan f.eks. være tekniske, juridiske og økonomiske rådgivere. Forsikringsselskaber, bygherrer og entreprenører. Staten, regionerne og kommunerne såvel som de kommunale forsyningsselskaber. Private grundejere, foreninger af ejere samt grundejerforeninger. Interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner m.v. 2

3 KONFERENCE OM KLIMATILPASNING Morten Richardt Senior Development Manager Direkte: De kommende år skal der i Danmark investeres milliarder kroner i klimatilpasninger. 13 indlægsholdere fra organisationer på tværs af Danmark er derfor samlet for at diskutere de afledte udfordringer. Klimaforandringerne er blevet en realitet for dagens Danmark men voldsomme oversvømmelser og bortrevne huse er ikke de eneste udfordringer, vi skal forholde os til: Lovgivningen på området, som allerede indeholder regulering, der har til formål at afhjælpe skaderne, giver store udfordringer på tværs af interessenter i Danmark. Konferencen går derfor tæt på den gældende lovgivning samt de økonomiske, ansvars- og forsikringsmæssige konsekvenser ved klimaforandringerne, hvor mange spørgsmål er uafklarede. Ambitionen er at sætte udfordringerne på dagsordenen og påvirke den politiske proces! Konferencen er resultatet af et samarbejde mellem advokatfirmaet Horten, Byggecentrum og JUC, og centrerer sig om fire overordnede temaer: Status på klimaforandringerne Hvordan bliver vi påvirket af den klimamæssige udvikling? Ansvar, betaling og forsikring Hvordan møder vi udfordringerne nu og fremover? Alle indlæg på konference den 9. november, tager udgangspunkt i at belyse udfordringerne specielt inden for vand, storm og hav, samt at klarlægge berøringsflader og mulige initiativer inden for området. Tilmeld dig på send en mail til dk eller ring til os på telefon Med venlig hilsen Morten Richardt JUC 3

4 TALERLISTE Åbningstale Konferencen åbnes Katrine Krogh Andersen Chef for forskning og udvikling, DMI Katrine Rafn Kontorchef, kontor for Klimatilpasning, vandsektor og grundvand, Naturstyrelsen Per Sørensen Kystteknisk chef, Kystdirektoratet Niels Philip Jensen Konsulent, Teknik- og Miljø, Kommunernes Landsforening Carsten Raad Petersen Fagdirektør, Miljø & Samarbejder, HOFOR Torben Christensen Adm. direktør, Ejendomsforeningen Danmark 4

5 Poul Hvilsted Advokat og partner, miljøret, planret & byggeret, Horten Torben Weiss Garne Underdirektør, Forsikring & Pension Morten Erritzøe Christensen Advokat og partner, Advokatfirmaet Erritzøe Henriette Soja Advokat og partner, miljøret, Horten Ordstyrer på konferencen Line Markert Advokat og partner, energiret & forsyningsret, Horten Kim Boye Projektchef, Marine Anlæg & Geoteknik, NIRAS Niels-Jørgen Aagaard Forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut 5

6 KLIMATILPASNING: VORES FÆLLES UDFORDRING Konferencen forener erfaring, status og visioner over et bredt felt med ambition om at møde fremtidens klimaudfordringer i fælleskab Af Henriette Soja, advokat og partner hos Horten samt ordstyrer på konferencen Klimaforandringerne indebærer hyppigere ekstreme vejrhændelser af øget varighed og intensitet. Huse styrter i havet, når kysterne trækker sig tilbage. Storme gør skade på mennesker og bygninger. Store regnmængder oversvømmer og ødelægger ejendomme og infrastruktur. Vi må på forskellig vis sande, at naturkræfterne er en seriøs modstander. Ved brug af forskellige former for tiltag inden for klimatilpasning forsøger vi at forberede os bedst muligt på effekten af de fremtidige klimaændringer: Det er derfor vigtigt, at vi indarbejder klimaforandringernes betydning i de beslutninger, der træffes hos statslige myndigheder, kommuner, kommunale forsyninger og grundejere og det er afgørende, at parterne træffer beslutninger samt udfører handlinger i et samarbejde og ikke som isolerede aktører. Et tæt samarbejde sikrer også, at de initiativer, der findes mest effektive inden for ét felt, ikke får utilsigtede konsekvenser for et andet. 6 De åbenbare udfordringer består i at afhjælpe eller minimere de skader, der i stigende grad sker på vores samfundsværdier som hus og hjem, kulturarv, institutioner, natur og infrastruktur. Der er derfor mange grunde til at prioritere et højere niveau af sikkerhed og forebyggelse mod klimaforandringer. Lovgivningen indeholder allerede i dag regulering, der har til formål at afhjælpe skaderne, men som også skaber udfordringer det ser vi eksempelvis i kystbeskyttelsesloven, som ikke fastsætter præcise rammer for kommunernes mulighed for at bidrage økonomisk til kystbeskyttelse, og når det kommer til fordeling af omkostningerne mellem de mulige involverede interessenter i de kystbeskyttelsesforanstaltninger, som iværksættes, skærpes modviljen og tilsvarende svækkes betalingsevnen og -viljen. Et andet eksempel på regulering af klimatilpasningstiltag er medfinansieringsbekendtgørelsen: Ifølge denne har spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at bidrage til klimatilpasningsforanstaltninger, som gennemføres af kommunen eller af en privat grundejer, men hvor selskaberne meget vel risikerer at blive tilskuere i et projekt, som til tider gennemføres primært af hensyn til selskabets interesser. Det giver en uhensigtsmæssig rollefordeling, hvor de involverede har svært ved at skabe en effektiv proces inden for lovgivningens rammer. Det er kun muligt at finde løsninger på alle samfundets store udfordringer, hvis

7 vi inddrager alle interessenters holdninger, viden og handlekraft i lyset af de voldsomme klimaforandringer, vi har set inden for de seneste år, kunne en klimakonference som denne ikke være mere aktuel. Det er mere end vigtigt, at opgaven bliver løftet i fællesskab og med en fælles plan for, hvordan vi i fremtiden skal løse de udfordringer, vi ser inden for vand, storm og hav. Dette rejser en lang række spørgsmål: Hvem bliver påvirket? Hvordan påvirkes de? Hvem har ansvaret, når skaden er sket? Hvem skal betale for genopretning og for forebyggelse? Og hvilken teknisk løsning skal vælges? Indægsholderne på denne konference er et stærkt sammensat hold, der fagligt spænder bredt over de udfordringer, som klimatilpasningerne giver anledning til. Med oplæg fra kapaciteter med indsigt og erfaring for identifikation og håndtering af klimaudfordringer inden for hver deres felt vil konferencen give et indgående kendskab til alt lige fra status på klimaforandringerne og deres påvirkning af vores dagligdag, til hvordan vi nu og i fremtiden møder disse udfordringer. Dette giver os fælles forudsætninger for at kaste lys over opgavens omfang samt ikke mindst lejlighed til en fælles drøftelse af, hvordan vi i fremtiden behersker udfordringer med klimatilpasning på den mest optimale og effektive måde. Gennem hele konferencedagen lægger vi, gennem de forskellige indlæg, en særlig vægt på at belyse fordele og ulemper ved forskellige former for samarbejde om projekter inden for klimatilpasning. Konferencen er derfor relevant og oplagt for alle, som har kendskab til og beskæftiger sig direkte eller indirekte med klimatilpasninger og de udfordringer, der er forbundet hermed: For eksempel staten, regionerne og kommunerne, som myndighed såvel som ejer. De kommunale forsyningsselskaber, private grundejere og foreninger af ejere, kystsikringslag og grundejerforeninger, deslige tekniske, juridiske og økonomiske rådgivere, forsikringsselskaber samt bygherrer og entreprenører. Vi forventer, at konferencen vil være med til at skabe grundlaget for at fastlægge og påvirke rammerne for, hvorledes vi i fremtiden angriber og løser et uomgængeligt og stigende samfundsproblem eller lad os kalde det en udfordring! Vi ser frem til en konference med spændende oplæg og en konstruktiv debat. 7

8 8

9 KORT OM KONFERENCEN I samarbejde med advokatfirmaet Horten og Byggecentrum inviterer JUC til en målrettet konference om klimatilpasning i Danmark. Skybrud og stormfloder vil med al sandsynlighed komme oftere og mere kraftfuldt i fremtiden. Det skaber nogle praktiske udfordringer, som skal løses, og løsningen skal vi finde i fællesskab; netop derfor er en koordineret indsats inden for klimatilpasninger højaktuel. Formålet med konferencen er at give en samlet fremstilling af de regelsæt, der gælder for håndteringen af forøgede nedbørsmængder, grundvandsstigninger og havvandsstigninger. På konferencen den 9. november vil du opleve et stærkt hold af fagligt kompetente aktører, der, fra hver deres vinkel, belyser de udfordringer, som klimaforandringerne skaber på tværs af Danmark. For at skabe en rød tråd gennem konferencen, er disse inddelt i fire temaer. Læs mere om de konkrete indlæg under de enkelte temaer, på side På konferencen bliver du indviet i de politiske visioner og tiltag. Med deltagelse af en lang række myndigheder vil der blive lagt øre til de konkrete problemstillinger og udfordringer, som lovgivningen giver på de enkelte områder og på tværs af sektorer. TEMA 1: Status på klimaforandringerne Med en temperaturstigning på 1,5 grader siden 1873 og en stigning i nedbør på 15%, er klimaforandringerne blevet en realitet for dagens Danmark. DMI og Naturstyrelsen giver status på det klimamæssige og regulatoriske landkort. TEMA 2: Hvordan bliver vi påvirket af den klimamæssige udvikling? Huse styrter i havet, vand trænger ind i kældre og stuer, den offentlige transport lukker ned hele Danmark går i stå! Kystdirektoratet, Kommunernes Landsforening, de kommunale forsyningsselskaber samt Grundejerforeningen Danmark, giver i indlæggene et indblik i, hvordan man på alle niveauer bliver påvirket. TEMA 3: Ansvar, betaling og forsikring Når skaden er sket hvem har så ansvaret? Ansvarsforholdet i forbindelse med et forandret klima vedkommer flere afhængigt af, hvor og hvordan skaden er sket. Vi kommer ansvarsspørgsmålet nærmere via indlæg fra Horten, Forsikring & Pension samt advokatfirmaet Erritzøe. TEMA 4: Hvordan møder vi udfordringerne nu og fremover? Der er allerede mange klimatilpasningsinitiativer i gang, men hvordan spiller de sammen, og hvad byder fremtiden på? Gennem panelindlæg fra hhv. Horten, NIRAS og Byggeforskningsinstituttet sætter vi fokus på, hvordan man møder fremtidens udfordringer gennem konkrete cases. Konferencen afsluttes med en debat på tværs af dagens indlæg samt en udarbejdelse af en samlet ønskeseddel til lovgiver, myndigheder og andre interessenter vil du være med til at præge dagsordenen inden for klimatilpasning, så er din tilstedeværelse på konferencen den 9. november 2015 helt oplagt. 9

10 PROGRAM FOR KONFERENCEN 8:30 Ankomst, registrering og morgenmad 9:00 Åbning af konferencen 9:20 Afgrænsning af den klimamæssige problemstilling på konferencen Henriette Soja, advokat og partner, Horten TEMA 1: STATUS PÅ KLIMAFORANDRINGERNE INDLÆG 1 9:30 INDLÆG 2 9:45 Vand, vanskeligheder og virkemidler i fremtidens Danmark Katrine Krogh Andersen, chef for forskning og udvikling, DMI Det politiske og regulatoriske landkort Katrine Rafn, kontor for Klimatilpasning, vandsektor og grundvand, Naturstyrelsen 10:15-10:30 Pause TEMA 2: HVORDAN BLIVER VI PÅVIRKET AF DEN KLIMAMÆSSIGE UDVIKLING? INDLÆG 3 10:30 INDLÆG 4 10:50 INDLÆG 5 11:10 INDLÆG 6 11:30 Spændingsfeltet på kysterne stiger Per Sørensen, kystteknisk chef, Kystdirektoratet Kommunernes perspektiv Niels Philip Jensen, Konsulent, Kommunernes Landsforening Nye hensyn nye tiltag Carsten Raad Petersen, fagdirektør, Miljø & Samarbejder, HOFOR Grundejernes klimamæssige udfordringer Torben Christensen, adm. direktør, Ejendomsforeningen Danmark 10

11 11:50 12:00 Opfølgning Ordstyreren Frokost og networking TEMA 3: ANSVAR, BETALING OG FORSIKRING INDLÆG 7 13:00 INDLÆG 8 13:20 INDLÆG 9 14:00 14:20-14:45 Ansvarsspørgsmålet udvikling og status Poul Hvilsted, advokat og partner, Horten Klimaforandringer forsikringsdækning og forsikringsbehov Torben Weiss Garne, underdirektør, Forsikring & Pension samt Morten Erritzøe Christensen, advokat og partner, Advokatfirmaet Erritzøe Overblik over betaling og betalingsrammer Henriette Soja, advokat og partner, Horten Pause TEMA 4: HVORDAN MØDER VI UDFORDRINGERNE NU OG FREMOVER? INDLÆG 10 14:45 INDLÆG 11 15:05 INDLÆG 12 15:25 15:45 16:20 Klimatilpasnings- og medfinansieringsprojekter Line Markert, advokat og partner, Horten Kystbeskyttelsesprojekter i praksis Kim Boye, projektchef, NIRAS Klimatilpasning af byggeri Niels-Jørgen Aagaard, forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut Fælles debat og spørgsmål Ordstyreren Opsamling, afslutning og mulighed for networking Ordstyrer på konferencen er Henriette Soja, advokat og partner hos Horten 11

12 TEMA 1: STATUS PÅ KLIMAFORANDRINGERNE VAND, VANSKELIGHEDER OG VIRKEMIDLER I FREMTIDENS DANMARK Katrine Krogh Andersen DMI DET POLITISKE OG REGULA- TORISKE LANDKORT KL. 9:30 Katrine Rafn KL. 9:45 Naturstyrelsen Klimaudfordringerne, som fremtidens Danmark står overfor, handler i høj grad om vand: Kraftigere skybrud truer byerne, tørke truer landbruget, og det stigende hav truer store arealer langs vores kyster, hvor flere strande og sommerhuse allerede har lidt under vandstigningen. Katrine Krogh Andersen er chef for forskning og udvikling ved DMI og giver i sit indlæg et indblik i, hvor vandet kommer fra og sit bud på, hvad vi kan gøre ved det måske endda, hvordan vi kan udnytte vandet bedre. Klimaet har de sidste år sat både det politiske og regulatoriske landkort under pres. I indlægget får du et overblik over og en status på de tiltag, der er taget både juridisk og politisk: Hvor langt er vi kommet, og hvor har der vist sig at være udfordringer? Foruden et kig på implementering af klimatilpasningsplanerne i kommunerne gives der et indblik i de kort og data, som statens stiller til rådighed samt en vinkel på, hvordan man kan samtænke klimatilpasning og vandplaner. 12

13 TEMA 2: HVORDAN BLIVER VI PÅVIRKET AF DEN KLIMAMÆSSIGE UDVIKLING? SPÆNDINGSFELTET PÅ KYSTERNE STIGER KOMMUNERNES PERSPEKTIV Per Sørensen Kystdirektoratet KL. 10:30 Niels Philip Jensen Kommunernes Landsforening KL. 10:50 Klimaændringerne har givet kystzonen store udfordringer, der skaber en række planlægningsmæssige, økonomiske, forsikrings- og ansvarsmæssige problemstillinger. Per Sørensen ser, som kystteknisk chef, at det største spændingsfelt er, at vi bygger noget, som ikke kan tåle vand steder, hvor vandet kommer og flere steder er det billigere for grundejeren af fjerne den første række huse i stedet for at kystbeskytte dem: I sit indlæg kommer Per Sørensen med eksempler på mulige løsninger, som i dag er svære at italesætte og gennemføre. Kommunerne er den lokale myndighed, som afvejer modsatrettede hensyn. Både når de planlægger, godkender og fører tilsyn. Med klimaforandringerne skal kommunerne tage nye hensyn. Niels Philip Jensen har som konsulent i KL, arbejdet med klimatilpasning i kommunerne, hvor ansvarsfordeling om især finansieringen af de relevante tiltag er problematisk. I sit indlæg perspektiverer han problemerne med eksempler på kommunal planlægning. Nogle planer har ført til konkret beskyttelse. Andre planer er endt i papirkurven. NYE HENSYN NYE TILTAG GRUNDEJERNES KLIMAMÆS- SIGE UDFORDRINGER Carsten Raad Petersen HOFOR KL. 11:10 Torben Christensen KL. 11:30 Ejendomsforeningen Danmark De eksisterende spildevandssystemer tager ikke hensyn til klimaændringerne: De kommunalt ejede forsyningsselskabers nuværende vand- og spildevandsanlæg samt kommunernes vejanlæg, vil på mange områder blive påvirket. Som fagdirektør i HOFOR, giver Carsten Raad Petersen i sit indlæg eksempler på, hvilke klimatilpasningsopgaver forsyningerne løser, hvilke opgaver, der ikke bliver løst af andre, samt hvilke tekniske, juridiske, økonomiske og politiske udfordringer forsyningerne møder, når klimatilpasningsløsningerne skal udføres. En ejendom skal kunne stå ude om natten og holde til alt slags vejr, uanset om det er regn, sne, sol og frost. Vejret udgør en unødig risiko for ejendommen, og hvem skal bære risikoen for ændringer i klimaet? Torben Christensen har, som administrerende direktør for Ejendomsforeningen Danmark, et svar på netop dette og vil i sit indlæg fokusere på det professionelle ejendomsmarked såvel som den private parcelhusejer: Med fokus på ansvarsforholdet mellem udlejer og lejer giver han et indblik i bolig- og erhvervslejeloven og de medfølgende energibestemmelser. 13

14 TEMA 3: ANSVAR, BETALING OG FORSIKRING ANSVARSSPØRGSMÅLET - UDVIKLING OG STATUS Poul Hvilsted Horten KL. 13:00 Klimaforandringer medfører i stigende omfang store direkte og indirekte skader på offentlig og privat ejendom og risikoen er altid til stede. Som partner i Horten, rådgiver Poul Hvilsted kommuner og kommunale forsyningsvirksomheder om bl.a. deres håndtering af klimaforandringerne. I indlægget behandler han de problemstillinger og risici, som skader og trusler rejser: F.eks. spørgsmålet om, hvordan og mellem hvem ansvaret og/eller risikoen for omkostninger fordeles. Desuden vil Poul Hvilsted tegne et billede af mulige ordninger for forsikringsdækning eller anden udjævning af skadesrisikoen. OVERBLIK OVER BETALING OG BETALINGSRAMMER Henriette Soja Horten KL. 14:00 Lovgivningen indeholder en række regler om, hvornår og på hvilke vilkår kommuner og forsyninger kan bidrage økonomisk til klima- og kystsikring disse er imidlertid ikke altid helt klare eller hensigtsmæssige. Henriette Soja er partner hos Horten og har i en lang årrække specialiseret sig i de udfordringer, som kommuner og den kommunale forsyningssektor har inden for miljø- plan- og byggeområdet. I sit indlæg giver hun et indblik i, hvor pengene må komme fra til at forebygge de udfordringer, vi ser som følge af klimaforandringerne. 14 KLIMAFORANDRINGER FORSIKRINGSDÆKNING OG FORSIKRINGSBEHOV Torben Weiss Garne Forsikring & Pension samt Morten Erritzøe Christensen Advokatfirmaet Erritzøe KL. 13:20 Klimaforandringerne påvirker både omfanget og arten af skader. I indlægget vil Torben Weiss Garne, underdirektør for Forsikring & Pension, sammen med advokat og partner i Erritzøe, Morten Erritzøe Christensen sætte fokus på forsikringsdækningen og forsikringsbehovet for private og erhvervsdrivende herunder behovet for forbyggende foranstaltninger og ændringer i forsikringsprodukter.

15 TEMA 4: HVORDAN MØDER VI UDFORDRINGERNE NU OG FREMOVER? KLIMATILPASNING- OG MEDFINANSIERINGSPROJEKTER Line Markert Horten KL. 14:45 Kommunernes og forsyningsvirksomhedernes samarbejde om klimatilpasning er centralt for at opnå optimale løsninger, men det er svært at sikre en effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles projekter. Line Markert rådgiver, som partner hos Horten, offentligt og privatejede forsyningsvirksomheder og giver, i sit indlæg, et indblik i rammer og perspektiver for spildevandsselskabernes og kommunernes samarbejde om håndtering af øgede regnmængder og skybrud. KYSTBESKYTTELSESPROJEKTER I PRAKSIS Kim Boye NIRAS KL. 15:05 I lyset af de forventede og allerede indtrufne klimaændringer, der medfører øget belastning på kystbeskyttelsen, er det nødvendigt at revidere de hidtidige designforudsætninger, hvilket, for mange anlæg, omfatter ændringer ud over den af myndighedernes foreliggende godkendelse af det etablerede projekt. I sit indlæg vil projektchef hos NIRAS med speciale i vandbygning og geoteknik, Kim Boye, beskrive den hidtidige praksis i gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter og myndighedsbehandlingen for godkendelse. KLIMATILPASNING AF BYGGERI Niels-Jørgen Aagaard KL. 15:25 Statens Byggeforskningsinstitut Det byggede miljø udgør en meget stor værdi for samfundet, og er i mange tilfælde sårbart over for klimaændringer. Det bliver nødvendigt med tilpasninger overfor ændrede mønstre i regn, grundvand, havvandsstigninger, forhøjede temperaturer, indeklimaproblemer, storme, snefald og meget mere. I sit indlæg vil Niels-Jørgen Aagaard, Forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut beskrive svigtformer, ændrede risici for svigt samt strategier til imødegåelse af svigt samt koble dette til renovering af eksisterende bygninger. 15

16 Af Carsten Nystrup, direktør for Nordvand og Henriette Soja, advokat og partner hos Horten HVORFOR SKAL KOMMUNER OG KOM- MUNALE FORSYNINGER INTERESSERE SIG FOR KLIMATILPASNING? Målet for kommunernes og forsyningernes samarbejde er, at deres samlede kompetencer udnyttes bedst muligt, men de nuværende klimatilpasningsregler giver flere udfordringer end fordele Det er en god idé at stå sammen om samfundets store opgaver. På denne måde skabes de bedste forudsætninger for i fremtiden at kunne forberede os på og møde de udfordringer, vi også ser inden for vand, storm og hav. Dette gælder ikke mindst for forsyningerne og kommunerne. Parterne er nødt til at indgå i et tæt og solidt samarbejde for at kunne løse de tiltagende klimamæssige udfordringer. Klimakonferencen har til formål at spænde bredt over alle de fordele og ulemper, der er ved forskellige former for samarbejde om projekter inden for klimatilpasning. I denne artikel har vi dog valgt at fokusere nærmere på særligt forsyningernes og kommunernes udfordringer, når de skal anvende klimatilpasningsreglerne i praksis. Vi har brug for forsyningerne til at klare de klimamæssige udfordringer. Problemet med reglerne, som de er i dag, er dog, at de ikke afspejler den tekniske virkelighed. 16 Helt overordnet set er de regler, der gælder for klimatilpasninger i dag, ikke altid hensigtsmæssige for kommuner og forsyninger. Dette ser vi eksempelvis ved, at mange klimatilpasningsprojekter søges gennemført ved de sædvanlige regler uden om medfinansieringsbekendtgørelsen. Klimatilpasningsreglerne anses af mange for snørklede og komplicerede, hvilket ikke er meningen. Det er derimod meningen, at reglerne skal danne rammerne for, at det er attraktivt for både kommune og forsyning at gennemføre klimatilpasningsprojekter. Målet for kommunernes og forsyningernes samarbejde er, at deres samlede kompetencer udnyttes bedst muligt. Der er sket mange positive ting ved samarbejdet inden for de sidste få år. Der er kommet mere fokus på at skabe merværdi og synergi med andre projekter, hvilker skaber flere samlede løsninger. De nugældende klimatilpasningsregler giver dog flere udfordringer end fordele. Medfinansieringsreglerne bestemmer i dag, at kommunen er projektejer på medfinansieringsprojekter. I 2016 skal

17 kommunen medfinansiere 25 % af disse projekter. Disse regler giver imidlertid ikke megen mening, eftersom det er spildevandsselskaberne, der primært har til formål af aflede regnvand. Det ville derfor være oplagt, hvis spildevandsselskaberne var projektejere, således at vandafledningsomkostningerne kunne dækkes af taksterne, mens andre omkostninger kunne dækkes af skatterne. Denne løsning ville skabe merværdi samtidig med, at den ville være billigere. Et forhold der ville skulle løses samtidig med dette, er forsyningsselskabernes mulighed for at skabe skattemæssige afskrivninger for de investeringer, der gennemføres i forbindelse med klimaprojekter. Med det nuværende regelsæt med kommunen som projektejer, har forsyningerne i deres finansiering af klimaprojekter ikke mulighed for at få skattemæssige afskrivninger for disse investeringer. Hvilket med det stigende omfang, som klimaprojekter udgør, har væsentlig betydning for forsyningernes økonomi og dermed takstens udvikling. En anden udfordring er, at definitionerne af, hvad der kan takstfinansieres, ikke er helt gennemskuelige for forsyningerne. Det gør det svært for forsyningsselskaberne at forholde sig til, hvilke omkostninger der kan finansieres gennem taksterne. Det vil lette forsyningsselskabernes kontrol af klimatilpasningsprojekterne væsentligt, hvis der var mere klarhed på dette område. Et forhold, der også trænger sig på, er at forsyningerne i dag ikke kan bruge en sø eller en å som mellemstation i forbindelse med et skybrud. I det øjeblik vandet havner i åen, ændrer det formelt karakter til åvand, og så må forsyningerne ikke igen bringe det ind i sine afløbssystemer for endelig afledning. I forbindelse med etablering af regnvandssystemer er det oplagt at benytte recipienter til midlertidig forsinkelse/opmaganisering af regnvand indtil, der igen er plads i afløbssystemet. Endvidere er Forsyningssekretariatets kontrol af klimatilpasningsprojekter for unødvendig og ressourcekrævende. Forsyningssekretariatet bør kun efterse, at takster ikke anvendes til andre formål end afledning af vand. På den måde skaber vi et højere tempo i klimatilpasningen. Endelig har vi også behov for at skabe flere muligheder for kommunerne til at håndtere klimaændringerne de steder, hvor klimatilpasningerne alligevel ikke kan føre til at oversvømmelse undgås. Dette kunne eksempelvis være en langsigtet afvikling af boliger, der ligger steder, hvor der igen og igen sker oversvømmelser. Disse ovenstående eksempler på udfordringer er blot få af dem, som kommunerne og forsyningerne står overfor i hverdagen. Vi er nødt til at finde en løsning på disse udfordringer, hvis vi skal sikre en langsigtet effektiv klimatilpasning. De nævnte eksempler er blot et lille udvalg af de mange udfordringer, der vil blive taget op på klimakonferencen. På klimakonferencen er det hensigten at komme hele vejen rundt i form af mange og korte indlæg, der målrettet vil give et overblik over den tekniske, juridiske og økonomiske situation, som den ser ud i dag uanset hvem man er, når der opstår en udfordring med naturkræfterne. 17

18 QUICK FACTS TIDSPUNKT: STED: LEKTIONER: PRIS: TILMELDING: 9. november 2015, kl København 7 lektioner af 45 min Kr ekskl. moms Tilmeld dig på eller ring til os på OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE Konferencen er godkendt til at opfylde kravet om obligatorisk efteruddannelse for advokater. 18

19 ANDRE ARRANGEMENTER Her kan du se et udvalg af kommende kurser. Få det fulde overblik på 10. SEPTEMBER 2015 SOCIALE KLAUSULER I PRAKSIS Kom hele vejen rundt om sociale klausuler herunder også forpligtelser vedrørende klausuler om uddannelses- og praktikaftaler for regionale og kommunale ordregivere 28. OKTOBER 2015 UDBUDSFORMER DE NYE MULIGHEDER Bliv i stand til at udnytte fleksibiliteten i den nye udbudslov bedst muligt 3. NOVEMBER 2015 FÅ SUCCES I SAGER FOR ELLER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER Bliv i stand til at se svagheder og styrker ved sager for eller mod offentlige myndigheder 14. MARTS 2016 GRAVESKADER OG LEDNINGSRET Få indsigt i de nyeste regler og retspraksis 16. MARTS 2016 ABR 89 Bliv opdateret på almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand 19

20 Magasinpost SMP ID nr Tilmeld dig allerede nu! UDBUDSKONFERENCE UDBUDSLOVEN Sådan blev den! 26. november 2015 På denne fjerde udbudskonference i træk har du en enestående mulighed for at komme bag den nye udbudslov. Loven vil bl.a. medføre, at der bliver større fleksibilitet for ordregiverne ved gennemførelse af offentlige indkøb. Det er derfor nødvendigt at være godt inde i de nye regler for at kunne navigere i de ændrede muligheder og begrænsninger. På konferencen vil du blive guidet af de førende eksperter i Danmark: Michael Ellehauge Landsdommer og formand for Klagenævnet for Udbud Tina Braad Advokat og partner, Bech-Bruun Kenneth Skov Jensen Kontorchef, Center for offentlig konkurrencem Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Steen Treumer Professor, Københavns Universitet Claus Berg Advokat og partner, Bech-Bruun Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Peter Dann Jørgensen Advokat og partner, Bird & Bird (med flere) Læs mere på 20 AXELBORG, VESTERBROGADE 4A 1620 KØBENHAVN V T: CVR:

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 Allerede mere end 170 tilmeldte 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten

Læs mere

UDFORDRINGER VED FINANSIERING AF KYSTSIKRINGSPROJEKTER

UDFORDRINGER VED FINANSIERING AF KYSTSIKRINGSPROJEKTER Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 124 Offentligt UDFORDRINGER VED FINANSIERING AF KYSTSIKRINGSPROJEKTER Henriette Soja, advokat (H) 23. november 2016 FINANSIERING AF KYSTBESKYTTELSE

Læs mere

Første år med den nye udbudslov

Første år med den nye udbudslov DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Første år med den nye udbudslov 17. november 2016 Nu med 3 spor som behandler udfordringer og muligheder ved den nye lov, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsgivere

Læs mere

1. NOVEMBER Klimakonference. Ny viden om centrale klimakritiske tiltag NU MED 3 SPOR! /KLIMA16

1. NOVEMBER Klimakonference. Ny viden om centrale klimakritiske tiltag NU MED 3 SPOR! /KLIMA16 1. NOVEMBER 2016 Klimakonference Ny viden om centrale klimakritiske tiltag NU MED 3 SPOR! T I L M E L D D I G PÅ W W W. J U C. D K /KLIMA16 TALERLISTE Henriette Soja Advokat og partner, Horten Ordstyrer

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

DIGITALISERINGS- KONFERENCE

DIGITALISERINGS- KONFERENCE JUC INVITERER TIL DIGITALISERINGS- KONFERENCE 31. januar 2017 JURA, DIGITALISERING OG LØSNINGER OFFENTLIGE DATA SAMKØRING/SIKKERHED/ADGANG/KONTORROBOTTER TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /DIGI17 1 TALERLISTE

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

TM Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb

TM Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb TM 13016 Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb Miljøjuridisk grunduddannelse Modul VIII Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen HVORFOR? VANDPLUS - fælles kampagne 2013-2015 Er klimatilpasning med merværdi

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom Forebyggelse og forsikring - den gode ejendom Indhold På denne konference ser vi på, hvad der gør, at man kan sove godt om natten som ejendomsbesidder, hvad enten der er tale om offentlige eller private

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle

Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle Søren Ahle Hansen, direktør, ØsterBO Michael Sloth, direktør, Teknik & Miljø, Vejle Kommune Kokkedal 26. september 2017 Vejle med Vilje Vejle og Vækst Klimatilpasning

Læs mere

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Susanne Krawack IDA den 28. oktober 2013 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet er

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Den årlige strafferetskonference

Den årlige strafferetskonference JUC INVITERER TIL Den årlige strafferetskonference 8. juni 2017 Få det fulde indblik i de vigtigste tendenser inden for strafferetten fra parterne på området. T I L M E L D D I G PÅ W W W. J U C. D K /SR17

Læs mere

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER Udbudsloven for ikke-jurister En grundig introduktion til udbudsloven! Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Dansk Kyst. Konference 09. 21. og 22. september. www.kyst.dk/dkk

Dansk Kyst. Konference 09. 21. og 22. september. www.kyst.dk/dkk Dansk Kyst Konference 09 21. og 22. september www.kyst.dk/dkk Velkommen til Dansk Kystkonference 2009 Der venter store udfordringer langs de danske kyster i fremtiden, hvor klimaændringerne vil forøge

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner.

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner. Indledning Vinteren er snart over os, og sandsynligheden for, at det bliver en hvid vinter, er markant større, end den var for bare få år siden. Paradoksalt nok er det en konsekvens af klimaændringerne.

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD side 1 DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD HVAD KAN KOMMUNEN EGENTLIG BEDE OM AT FÅ KORTLAGT OG OPLYST? Henriette Soja, advokat (H) 4. september 2017 side 2 HVAD KAN KOMMUNEN EGENTLIG

Læs mere

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE OG ROSKILDE FORSYNING A/S Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 BILAGSFORTEGNELSE Side 2 Bilag 3.2 Retningslinjer for Serviceselskabets varetagelse af

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

SAMARBEJDE, FUSIONER OG KONSOLIDERING

SAMARBEJDE, FUSIONER OG KONSOLIDERING SAMARBEJDE, FUSIONER OG KONSOLIDERING STRATEGISKE OVERVEJELSER OG ORGANISERINGSFORMER Advokat Line Markert og statsaut. revisor Per Timmermann Den 29. april 2015 side 2 Hvorfor strategiske overvejelser

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø

Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø NOTAT Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø KL har udviklet et uddannelsesforløb, som har det formål at styrke en række kompetencer hos medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningerne.

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN FRI ÅRSMØDE 2017 DAGENS PROGRAM Kl. 13.40-13.50: Velkomst ved FRI's formand Carsten Toft Boesen Kl. 13.50-14.10: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt Kl. 14.10-14.40: Märtha Rehnberg,

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Opstartsmøde den 13. september 2012 v/tine Aabye, Skybrud kostede 6 mia. på 12 måneder Skybrud 2011 Udgifter for branchen på ca. 5 mia. kr. Antal

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Moms- og afgiftsspecialisterne

Moms- og afgiftsspecialisterne KURSUS: Moms- og afgiftsspecialisterne På kurset i 2017 vil undervisere fra KPMG Acor Tax, SKAT, DLA Piper og SEGES sætte fokus på aktuelle emner for moms- og afgiftsspecialister i DLBR, som har et højt

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Klimatilpasning af København

Klimatilpasning af København Klimatilpasning af København - investeringer og projekter [1] Indholdsfortegnelse Sådan vælger vi projekter - Politiske, økonomiske, administrative og tekniske styring af klimatilpasningen - Årshjul for

Læs mere

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov FORSIKRING Børsen Forsikringskonference 2017 Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov Børsen Forsikringskonference, 1. juni 2017 i København Forsikringsbranchen står over for

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034 HOFOR Hvidovre Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har i afgørelse

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Oplæg ved Runa Cecilie Lund Sørensen Guldborgsund Kommune

Klimatilpasningsplan. Oplæg ved Runa Cecilie Lund Sørensen Guldborgsund Kommune Klimatilpasningsplan Oplæg ved Runa Cecilie Lund Sørensen Guldborgsund Kommune Forslag til klimatilpasningsplan Status Godkendt af Teknik og Miljøudvalg med få tilføjelser, Behandles i Økonomiudvalget

Læs mere

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasningsprojekter Vejle midtby Områder til forsinkelse af vand i Grejs Å systemet Klimatilpasningsprojekt i Østbykvarteret Symposium Dialog om

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

ERFARINGER MED FINANSIERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER V. KONSULENT JENS PLESNER, DANVA TIL KTC KONFERENCE OM NATUR & MILJØ, D. 7.

ERFARINGER MED FINANSIERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER V. KONSULENT JENS PLESNER, DANVA TIL KTC KONFERENCE OM NATUR & MILJØ, D. 7. ERFARINGER MED FINANSIERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER V. KONSULENT JENS PLESNER, DANVA TIL KTC KONFERENCE OM NATUR & MILJØ, D. 7. JUNI 2017 Menu 1. De nuværende regler om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Kystsikring Halsskov Informationsmøde for interessekendegivelse Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Dagens program 12:00 Velkomst - Hvorfor er vi her i dag? 12:05 Hvad er der sket? Hvor er vi nu? Hvad

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere