Hersleb. En slægtstavle ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850"

Transkript

1 Hersleb En slægtstavle ca

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8 Syvende Generation...9 Ottende Generation...15 Niende Generation...20 Tiende Generation...30 Kildefortegnelse...39 Register

3 Forord Hersleb er en gammel dansk-norsk præsteslægt. Faktisk er den som præsteslægt stort set så gammel, som en sådan kan være i vore lande, idet søn afløste far i fem generationer fra reformationen og ca. 150 år frem som sognepræster til kirken i Herslev, en landsby vest for Fredericia og nordøst for Kolding. Udefra syner kirken ikke af meget, men i sit interiør rummer den adskillige detaljer fra Hersleb-ernes tid, bl.a. et dåbsfad fra ca og prædikestolen fra Landsbyen gav navn til slægten, som siden er vidt forgrenet, tildels i Danmark, men specielt i Norge. På trods af slægtens store udbredelse og de mange markante personligheder i den, er der kun skrevet få slægtstavler med udgangspunkt i Hersleb. Den første tavle er nok den, som er gengivet i Giessings Jubellærere i. Giessing skriver bl.a.:.. og lægger jeg Mærke til Guds synderlige Varetægt og Velsignelse over denne Broder Jensses Afkom og Descendenter, som have frembragd Bisper og berømmelige Lærere i Guds Kirke næsten i halvtredie hundrede Aar, som hosføiede Stamtavle kan vise. Gud lade denne Stamme fremdeles være velsigned indtil Verdens Ende! ii Senere skrev kaptajn J.C.L. Lengnick i midten af 1800-tallet en tavle, som jeg ikke har set. Endelig er der i Helgelands-Holsterne iii fra 1915 gengivet en omfattende, men summarisk tavle, oprindeligt samlet af professor Svend Borchmann Hersleb i første halvdel af 1800-tallet og tydeligt inspireret af Giessing. Men slægtslitteraturen, leksika, stater, personalhistoriske værker o.s.v. myldrer med oplysninger om grene og enkeltpersoner i denne slægt. Da jeg tilstrækkeligt mange gange var stødt ind i Herslebslægten i en række sekundærkilder, besluttede jeg at bruge disse til at skabe mig et overblik over slægten. Resultatet er den efterfølgende tavle over henved 600 efterkommere frem til den generation, som er født i første halvdel af 1800-tallet. Den måde, som tavlen er blevet til på, har naturligvis betydning for dens indhold og for vurderingen af den. For det første er den ikke noget originalt arbejde. Der er i tavlen stort set ingen oplysninger, som ikke har været offentliggjort før. Til gengæld har jeg forsøgt at være nøjeregnende med mine kildeangivelser. For det andet bærer tavlens indhold naturligvis præg af den variation i kvalitet, kvantitet og prioritering af informationer, som skyldes de forskellige kilder. For eksempel er det tydeligt, at kilderne har meget forskellige holdninger til normalisering af stavning af person- og stednavne. For det tredje er tavlen på ingen måde komplet. Den viser blot, hvilke slægtssammenhænge jeg har fundet i en række sekundærkilder, som har haft min interesse, og hvoraf nogle måske uden min viden er blevet korrigeret og kompletteret. i Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med Slægt-Registrere og Stam-Tavler, samt hosføyede Anmærkninger til vor Danske Histories Oplysning, samled og i Trykken udgived af Christopher Giessing, Roeskilde Domkirkes og Skoles Cantor. Kiøbenhavn, Trykt i det Berlingske Bogtrykkerie Alle senere henvisninger til dette værk er til 2. bind, 2. del. ii Det er lidt uklart, om Giessing selv står for dette citat, eller om det er skrevet af hans forgænger, sognepræst Gerhard Treschow ( ), som i 1753 udgav Danske Jubellærere. Citatet står hos Giessing i en fodnote på s iii Slegtregister over en Holsteslegt (Helgelands-Holsterne), Hans Fridthjof Holst, Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania

4 Jeg har bestræbt mig på at hente så mange som muligt af oplysningerne om de ældste generationer hos Wiberg i. Rammen for tavlen er stort set hentet hos Giessing og Helgelands-Holsterne, mens en række af de udfyldende oplysninger er hentet fra Jacob Hornemans meget omfattende tavle over slægterne Angell og Hammond ii i en digital afskrift stillet til rådighed af Jørn Skogø. Jeg skylder en stor tak til min gode ven Werner B. Andreasen. Denne tavle var aldrig blevet til uden hans utrættelige indsats for at finde oplysninger til mig om slægten Hersleb. Ligeledes skylder jeg tak til en række slægtsforskere og andre, som er nævnt i kildefortegnelsen sidst i dokumentet. Denne tavle er naturligvis behæftet med fejl og mangler. Det vil glæde mig at blive gjort opmærksom på disse, og i den udstrækning jeg formår det, vil jeg ajourføre tavlen med nye kildebelagte informationer. Kerteminde, April 2001 Jan Tuxen i Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, Bind 1-3 samt register, (supplement 1879), skrevet af sognepræst Sophus Vilhelm Wiberg ( ). ii Denne håndskrevne tavle af Jacob Hersleb Horneman ( ) omfatter mere end efterkommere i slægterne Angell og Hammond og befinder sig på Statsarkivet i Trondheim. 4

5 Slægtstavle Første generation 1. Jens g. 1 Bodil. Jens døde Var munk af korsbrødreordenen i Viborg og blev undervist i den lutherske lære af broder Thøger; sognepræst til Herslev mellem Fredericia og Kolding Kaldtes altid Broder Jens. Bodil var nonne før ægteskabet. Hun var iflg. Giessing søsterdatter af broder Thøger af Korsbrødreordenen i Jens Jensen Herslef f Anden Generation 2. Jens Jensen Herslef f. 1538, 1 g. 1 Kirsten, d. 8 Okt Jens døde Sognepræst til Herslev ; efterfulgte faderen i embedet. Kirsten: Kaldes af Giessing 'Kirsten Jens Kun (efter gammel Stiil Jenses Kone)' i Jens Jensen Herslef f Tredie Generation 3. Jens Jensen Herslef f. 1570, 1 g. 1599, 1 Kirsten Hansdtr., d. 28 mar Jens døde 26 okt Adjunkt hos faderen 1594; efterfulgte ham som sognepræst til Herslev Af 7 døtre og 8 sønner levede iflg. Giessing kun to sønner. Giessing overser her sognepræst til Jerne og Skads Hans Jensen Hersleb (Hersleff) i Jens Jensen Herslef f ii Jacob Jensen Hersleb f iii Hans Jensen Hersleb (Hersleff). Fjerde Generation 4. Jens Jensen Herslef f. 1606, 3 d. ca Efterfulgte faderen Giessing skriver 'Han og Hustrue ere afskildrede 1669, og disse ærværdige Skilderier hænger endnu over Præstekonens Stol i Herslev Kirke'. 7. i Jens Jensen Hersleb g. 3 Ellen Jensdtr., d. 12 jun Jens døde Student fra Ribe 1656; efterfulgte faderen som sognepræst til Herslev Giessing kender ikke til børn ii Christen Jensen Hersleb f iii Anders Jensen f. 1648, 3 d. som student Jacob Jensen Hersleb f. 1617, Herslev, 4 g. 22 Apr 1655, i Bergen, 4 Anna Christophersdatter Tønder, f. 1636, 5 (datter af Christopher Nielsen Tønder og Karen Olufsdatter Skriver) d Jacob døde Foged i N-Hordaland i 1655; i Nordmøre fra 1657; nævnes endnu

6 + 10. i Karen Hersleb f. 8 Jul ii Jakob Hersleb f Guvernør i Ostindien iii Christoffer Hersleb f. 12 jun iv Anna Hersleb f. 1662, 8 g. (1) 25 apr 1684, 9 Fredrik Hansen Meyer, f. 1649, 10 (søn af Hans Evertsen Meyer) d. nov 1691, 11 g. (2) 12 Peder Lund, f. 1664, 12 (søn af Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdtr. Green) d Anna døde Fredrik: Sognepræst til Ytterøy Peder: Kapellan ved Vor Frue Kirke i Trondhjem v Jacob Hersleb f. 4 apr vi Regitze Hersleb f. 13 Apr Hans Jensen Hersleb (Hersleff) g. 13 Bodil Pallesdtr., (datter af sognepræst Palle Jørgensen Jerne og Anna Jensdtr.) d Hans døde 1653 eller Sognepræst til Jerne og Skads fra i Kirsten Hansdtr. Hersleb g. 13 Jørgen Olufsen Alslev, d Jørgen: Sognepræst til Jerne og Skads ii Palle Hansen Jerne g. 20 jul 1681, 14 Gjertrud Andersdtr.. Palle døde ca Student fra Ribe 1664; sognepræst til Herringe fra 1679 (eller 1680) til iii Jens Hansen Jerne d Sognepræst til Hammelev og Enslev Femte Generation 8. Christen Jensen Hersleb f. 1643, Herslev, 16 g. 17 Ellen Pedersdatter Ryberg, f. 31 Okt 1639, 18 d. 31 Jul Christen døde 29 Mar Vejer og måler i Christiansund. 19. i Hans Hersleb. Ugift. 20. ii Rasmus Hersleb. Ugift. 21. iii Anne Marie Hersleb. Ugift. 22. iv Margrethe Hersleb. Gift. Ingen børn. 23. v Jens Hersleb. Vejer og måler i Kristiansund. Gift. Ingen børn vi Jacob Hersleb f. 26 Apr Karen Hersleb f. 8 Jul 1658, 20 g. 21 Oluf (Ole) Jacobsen Borchmann, f. ca. 1645, 21 (søn af Jacob Nielsen og Alhede Albrigtsdatter) d. 16 Jun Karen døde 28 Feb Oluf: Sognepræst til domkirken i Trondhjem Skifte 14 Mar i Jacob Borchmann. Nævnt i skiftet 14 Mar ii Margrethe Marie Borchmann g. 13 Sep 1717, i Trondhjem Domkirke, 23 Børre Nielsen, f. 23 Okt 1683, Mors. 23 Margrethe døde Nævnt i skiftet 14 Mar Vistnok ingen børn. Børre: Foged på Møre. 27. iii Ole Borchmann. Døde som student. Ikke nævnt i skiftet 14 Mar iv Karen Borchmann g. 15 Nov 1721, i Trondhjem Domkirke, 23 Johan Randulf, (søn af Niels Randulf). Nævnt i skiftet 14 Mar Johan: Sognepræst til Nærø; provst. 29. v Anna Borchmann g. 3 Feb 1701, 25 Nils Thomasen Juell, (søn af Thomas Juell) d Anna døde 19 Apr Nævnt i skiftet 14 Mar Ingen børn. Nils: Kapellan i domkirken i Trondhjem ; magister

7 30. vi Aarsille Borchmann f. 22 Mar 1692, 25 g. 13 Apr 1713, i Trondhjem Domkirke, 25 Peder Olsen Strøm, (søn af Ole Henriksen Strøm og Maren Jensdtr Herdal). Nævnt i skiftet 14 Mar Peder: Kapellan i Bud. 12. Christoffer Hersleb f. 12 jun 1660, 7 g. 13 aug 1684, i Trondhjem Domkirke, 27 Sophie Pedersdatter Borch, f. 19 Nov 1659, 28 (datter af Peder Nielsen Borch og Magdalena Christophersdtr.) d. 17 Okt Christoffer døde 28 dec Sognepræst til Stod I 1690 boede han på præstegården For. Skal iflg. Giessing have haft 13 børn. 31. i Peder Hersleb. Død ung ii Jacob Hersleb f. 15 dec iii Peder Hersleb f. 25 Mar iv Karen Hersleb f v Ole Hersleb. Død ung. 36. vi Christopher Hersleb. Død ung. 37. vii Ane Hersleb. Død ung. 38. viii Ursilla Hersleb. Død ung. 39. ix Jens Hersleb. Død ung. 40. x Ole Hersleb f. 14 sep 1692, Stod, 30 g. 24 sep 1737, i Jørlunde, 31 Birte Nielsdatter Rafn. Ole døde 2 apr 1760, Kjøbenhavn. 32 Præst ved Vartov i København Under påvirkning af den herrnhutiske bevægelse nægtede han at give syndstilgivelse i skriftestolen. Han blev derefter suspenderet, nedlagde sit embede og fik sin afsked, hvorefter han i nogle år opholdt sig i Tyskland, før han vendte tilbage til Danmark, hvor han førte et stille og fattigt liv. Birte: Skal iflg. DBL have været 'en vanfør person af tarvelig herkomst' xi Nicolai Hersleb f xii Anne Sofie Hersleb f Jacob Hersleb f. 4 apr 1665, 7 g. 13 maj 1700, 33 Anna Katrine Angell, f. 2 Jul 1678, 34 (datter af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter) d Jacob døde Krigskommissær og bergassessor. 43. i Abel Margrethe Hersleb. Død ung. 44. ii Jacob Hersleb døbt 20 okt 1702, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung iii Anna Christine Hersleb. 46. iv Lorentz Hersleb døbt 11 apr 1709, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung. 47. v Abel Hersleb døbt 5 apr 1712, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung. 48. vi Lorentz Christian Hersleb døbt 5 jan 1711, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung. 15. Regitze Hersleb f. 13 Apr 1665, 36 g. 37 Laurits Pedersen Brønlund, f. ca. 1657, 38 d. sep 1707, Hitra. 38 Regitze døde 13 Apr Laurits: Foged i Fosen fra 1685; nævnes i Jacob Brønlund f. 1690, Hitra. 38 Kapellan i Brønø ii Peder Brønlund f. 3 Jun iii Christopher Brønlund f. ca iv Regitse Brønlund g. (1) 40 Fredric Zeuten, g. (2) 40 Giert Busch. Fredric: Bergskriver i Selbu. 53. v Lovise Brønlund g. 40 Petter Brarup. Petter: Sorenskriver i Fosen. 54. vi Laurits Brønlund. Kapellan ved Garnisonskirken i Helsingør. 7

8 Sjette Generation 24. Jacob Hersleb f. 26 Apr 1672, Christiansund, 41 g. (1) 26 Jun 1701, 18 Aarsele Strømer, (datter af Peder Danielsen Strømer og Kirsten Jonsdatter Todal) d. 30 Mar 1720, 18 g. (2) 4 Aug 1724, 18 Benedicta Maria Bugge, (datter af Samuel Bugge og Anne Sophie Randulf) d. 30 Jan Jacob døde 18 Okt Kapellan til Folden 1696; sognepræst til Brønø 1714; provst i Helgelands provsti Af 14 børn i første ægteskab levede 4. Ingen børn i andet ægteskab. Børn med Aarsele Strømer: i Peder Christian Hersleb f. 7 Sep ii Ellen Kirstine Hersleb iii Anna Sophia Hersleb iv Jens Hersleb f. 5 mar Jacob Hersleb f. 15 dec 1686, 27 g. 6 jul 1713, 42 Inger Marie Frost, (datter af Christian Frost og Margrethe Angell) d. okt 1764, 42 begr. 17 okt Jacob døde 14 okt Sognepræst til Stod fra Købte i 1712 Egge gård af faderen og videresolgte i 1746 gården til sin søn Christian, som da var kapellan. Iflg. Giessing 14 børn, hvoraf 10 levede i Christian Hersleb f. 1 maj ii Sofie Hersleb f. 1 mar iii Christoffer Hersleb f. 19 jun 1716, 44 d. 1749, som student iv Jakob Peter Hersleb f. 23 jul v Peter Lorentz Hersleb f. 7 okt vi Margrethe Hersleb f. 15 jun 1724, 46 d. 19 aug 1772, Hegge i Stod. 46 Ugift. Ejede og beboede Hegge gård i Stod vii Bolette Katrine Hersleb f. 4 mar viii Johan Tobias Lemmerhvit Hersleb f. 20 nov ix Inger Marie Hersleb f. 5 okt x Sara Rebecca Hersleb f. 18 jan Peder Hersleb f. 25 Mar 1689, Stod, 47 g. 25 okt 1719, 43 Bolette Hiort, f. 12 Apr 1690, Stenstrup, Fyn, 48 (datter af Hans Gregersen Hiort og Ellen Poulsdatter Boesen) d. 16 Maj 1767, Kjøbenhavn. 48 Peder døde 4 Apr 1757, Kjøbenhavn. 47 Dr.mag.; biskop over Aggershus Stift ; biskop i København over Sjællands Stift fra 1737 til sin død; skal som kirkelig administrator og prædikant have været en af de mest fremragende bisper over Sjælland. Iflg. Giessing 10 børn, hvoraf 6 levede i Frederikke Louise Hersleb f. 20 jul ii Hans Christopher Hersleb f. 11 jun iii Petronelle Helene Hersleb f. 18 jun iv Charlotte Hersleb f Ugift v Bolette Sophia Hersleb f. 18 dec vi Peder Hersleb f. 1730, 7 g. 15 sep 1761, 43 Else Margrethe Burenæa Frick, f. ca. 1733, 43 (datter af Hans Hansen Frick og Petronelle Henriette Hansdatter Hiort) d. 10 aug Peder døde Sognepræst til Nykøbing S. 2 børn, som begge døde spæde. 34. Karen Hersleb f. 1690, 7 g. (1) 49 Johan Tobias Lemmenhiert, d. 1730, 49 g. (2) 1731, 49 Peder Maaneskiold, døbt 15 maj 1700, Bragernæs, 50 (søn af Mads Maaneskiold og Anne Sophie Pedersdatter Kraft) d. 15 jun Karen døde 15 maj 1756, (levede 1748 i Stod præstegård). 50 Dahl m.fl. kalder hende Karen, mens Helgelands-Holsterne kalder hende 8

9 Maren. Iflg. Giessing skal hun med Peder Maaneskiold have haft en søn, som blev oberstløjtnant og døde i København. Dette er i modstrid med DAA 1903, som mener, at Peder Maaneskiold var slægtens sidste mand. Johan: Kaptajn. Peder: Major. Børn med Peder Maaneskiold: 75. i Mathea Sophie Maaneskiold f. 1737, 50 g. 15 jun 1769, 50 Peter Rasch, d Mathea døde 7 jan Peter: Kaptajn. 41. Nicolai Hersleb f. 1698, 7 g. 4 jan 1731, 52 Bolette Frost, f. 3 jan 1699, 49 (datter af Christian Frost og Margrethe Angell) d. 29 dec Nicolai døde 10 jul Oberst. Også kaldet Niels. Iflg. Giessing 7 børn, hvoraf kun datteren Bolette skal have overlevet i Bolette Sophie Hersleb f. 1 jul ii Peter Christopher Hersleb f iii Christiane Margrethe Hersleb f. 20 feb Anne Sofie Hersleb f. 1704, 7 g. 8 Peter Abildgaard, f. 30 mar 1695, Trondhjem, 54 (søn af Jens Petersen Abildgaard) d Anne døde 11 mar Iflg. Giessing 11 børn, hvoraf 2 levede. Peter: Sognepræst på Røros i Peder Hersleb Pedersen Abildgaard f. 12 dec ii Helleborg Abildgaard. Præst på Røros. 45. Anna Christine Hersleb døbt 21 jan 1708, Trondhjem Domkirke, 35 g. 1729, 35 Didrik Stilling, f. 13 feb 1685, Frederikstad, 35 d. 23 sep 1756, 35 begr. 30 sep Anna begr. 8 okt Didrik: Præst i Arendal; magister. Gift 3 gange. 81. i Jacob Hersleb Stilling døbt 28 aug 1731, Arendal, 56 begr. 5 mar ii Jochum Jacob Hersleb Stilling døbt 26 feb 1742, Arendal, 57 begr. 13 mar iii Anna Dorothea Stilling. 50. Peder Brønlund f. 3 Jun 1687, 58 g. (1) 1 Mar 1714, 58 Maria Anna Emahus, (datter af Hans Jensen Emahus og Dorothea Heinrichsdatter Bull) d. 16 Aug 1721, 59 g. (2) 1733, 60 Anne Rebekka Angell, f. 1710, 60 (datter af Petter Lorentzen Angell og Anna Margrethe Broch). Overauditør. Anne: Iflg. Horneman ingen børn. Børn med Maria Anna Emahus: i Helene Marie Brønlund f. 9 Nov Christopher Brønlund f. ca. 1696, 38 g. (1) 40 Milde Melchiorsdatter Riberg, g. (2) 1742, 40 Ellen Meyer. Christopher døde Major. Børn med Milde Melchiorsdatter Riberg: 85. i Laurits Brønlund f. 1723, 38 d Syvende Generation 55. Peder Christian Hersleb f. 7 Sep 1702, Rørstad, Folden, 61 g. 1738, 62 Maren Petronelle Sverdrup, f. 1713, 63 (datter af Jørgen Andersen Sverdrup og Margrethe Angell) d. 19 Maj 9

10 1794, Nordhærø. 64 Peder døde 3 Apr Kapellan til Brønø 1727; sognepræst til Rørbæk og Grynderup (Viborg Stift) 1738; sognepræst til Fosnæs 1741; provst i Namdalens Provsti fra Iflg. Giessing 9 børn, hvoraf 6 døde spæde. Maren: Af 9 børn døde 6 som spæde [Giessing]. 86. i Jacob Fredrik Hersleb døbt 10 jul 1738, Hersø (Herøy?), 65 d Pers. kapellan hos faderen. 87. ii Jørgen Benjamin Hersleb døbt 4 nov 1739, Hersø (Herøy?) iii Lorentz Christopher Hersleb. 89. iv Ursille Margrethe Hersleb v Benedicte Marie Hersleb f vi Jørgen Sverdrup Hersleb f. 13 sep Ellen Kirstine Hersleb g. 18 Ole Holst. Iflg. Giessing 7 børn, hvoraf 4 levede. Ole: Sognepræst til Rødø. 92. i Hans Jacob Hersleb Holst. 93. ii Friderich Hersleb Holst. 94. iii Jacob Hersleb Holst. 95. iv Christen Hersleb Holst. 57. Anna Sophia Hersleb g. 18 Jens Budde. Iflg. Giessing 4 børn, hvoraf 1 søn levede. Jens: Kaptajn. 96. i Samuel Bugge Budde. Blev i 1718 kapellan hos hr. August Buschman til Frosten. 58. Jens Hersleb f. 5 mar 1715, 66 g. 15 Sep 1744, 67 Else (Elisabet) Sverdrup, døbt 7 apr 1720, 68 (datter af Jørgen Andersen Sverdrup og Margrethe Angell) d. 1 Mar Jens døde Kapellan til Brønø 1738; efterfulgte faderen som sognepræst sst Else: Af 5 børn levede 3 i i Ursille Christine Hersleb. 98. ii Lorenz Christopher Hersleb d Cand.jur.; proprietær. 99. iii Margrethe Hersleb iv Anna Sophie Randulf Hersleb v Jacob Andreas Hersleb f. 28 okt 1753, 68 g. 1792, 68 Siri Anna Hagen, f. 1765, 68 (datter af Rasmus Hagen og Karen Eggen) d. 10 aug Jacob døde 5 feb Sognepræst til Sælbo og Frosten. 59. Christian Hersleb f. 1 maj 1714, 55 g. 7 aug 1745, i Røros, 70 Elisabeth Marie Mølman, f. 10 jun 1726, 70 (datter af Bernt Möllmann og Abel Margrethe Frost) d. 14 aug Christian døde Sognepræst til Stod. Købte i 1746 Egge gård af faderen. Iflg. Giessing 6 børn, hvoraf en datter levede i Abel Margrethe Hersleb f. 15 dec ii Jacob Christian Hersleb d. 1776, Kjøbenhavn. 70 Overkrigskommissær. Ingen livsarvinger iii Inger Marie Hersleb d. ung Sofie Hersleb f. 1 mar 1715, 70 g. 3 mar 1739, 70 Peder Offesen Krog, (søn af Offe Gjerlowsen Nittelhorst og Salome Pedersdtr. Meyer) d Sofie døde 31 mar 1756, 70 begr. 13 apr 1756, (ligtale ved provst Rosenvinge)

11 Peder: Sognepræst til Værdalen. Præpositus Honorarius. Provst over Innherred Antog navnet Krog efter biskop i Trondheim dr. Peder Krog i Jacob Hersleb Krog f. 11 dec 1739, 72 d. 16 dec ii Jacob Hersleb Krog f. 10 Jan iii Ove Christian Krog f. 27 feb iv Inger Marie Krog f. 1 jul v Salome Sophie Krog f. 18 nov 1744, 72 døbt 26 nov 1744, 73 d. 4 maj vi Margrethe Frost Krog f. 7 feb 1746, 73 d. 2 dec vii Karen Johanne Krog f. 17 feb 1747, 73 døbt 23 feb 1747, 73 d viii Peder Christopher Krog f. 5 apr ix Edvard Meyer Krog f. 18 aug 1749, 73 døbt 24 aug 1749, 73 g. 1797, 73 Karen Lemming. Edvard døde 4 aug Sognedegn til Ourø, Sjælland x Sara Sophie Krog f. 20 aug 1750, 73 d. 14 jan Priorinde i Thomas Angells hus i Trondhjem. Kaldes i Helgelands-Holsterne Karen Sophie. 62. Jakob Peter Hersleb f. 23 jul 1717, 44 g. 12 aug 1748, i Sindsen i Aker, 44 Elisabeth Maria Arctander, døbt 27 jun 1721, Viborg, 44 (datter af Nils Justesen Arctander og Sofie Dorthea Møinicken) d. 16 jan Jakob døde 2 dec 1781, 44 begr. 12 dec 1781, Kristiania. 44 Rektor i Kristiania; magister; justitsråd. Elisabeth: G. (1) m. rektor i Kristiania Erik Nicolai Arbin i Inger Marie Hersleb f ii Sophia Dorothea Hersleb f. 3 jan iii Margrethe Hersleb døbt 2 mar 1752, Kristiania iv Jakob Hersleb f. 1754, 44 døbt 21 maj 1754, Kristiania. 44 Jurist. 63. Peter Lorentz Hersleb f. 7 okt 1718, 44 g. 30 jan 1748, 44 Birgitte Marie Huulegaard, f. 15 sep 1716, 44 d Peter døde 27 apr Præst ved Vor Frue Kirke i Trondheim. Iflg. Giessing 5 børn, hvoraf sønnerne Peder og Christopher levede i Jacob Hersleb døbt 18 okt Ugift ii Peter Thomasius Hersleb f. 11 apr Student iii Arence Marie Hersleb døbt 13 jun Død ung iv Inger Marie Hersleb f. 1755, 46 d v Christopher Hersleb f. 4 dec Student Bolette Katrine Hersleb f. 4 mar 1728, 46 g. 45 Jens Collin, (søn af Hans Jensen Collin og Sophie Amalie Krogh) d. 13 okt 1757, 46 begr. 19 okt Bolette døde 9 maj 1779, Thomas Angells hus, Trondhjem. 46 Jens: Proprietær. Boede på Leangen; ejede desuden Rotvold og Tutterøen i Hans Collin f. 14 mar 1750, 46 døbt 22 mar 1750, Hlade(?), 46 d. 8 mar Sjøløjtnant. I russisk tjeneste ii Inger Marie Collin f. 8 feb 1752, 75 døbt 17 feb 1752, Bakke Kirke, 46 g. 18 jan 1791, i Vor Frue Kirke, Trondhjem, 46 Jacob Rosenvinge, f. 18 feb 1743, 46 (søn af Eiler Schøller Rosenvinge og Elen Junghans) d. 2 jul 1803, 46 begr. 8 jul 1803, Vor Frue Kirke, Trondhjem. 46 Inger døde 26 jun 1799, 46 begr. 4 jul 1799, Vor Frue Kirke, Trondhjem. 46 Jacob: Kancelliråd iii Anna Cathrine Collin f. 10 aug 1755, 46 d. 12 sep 1790, Kjøbenhavn. 46 Ugift iv Sofie Amalie Collin f. 10 apr 1757, 46 g. 4 jun 1788, i Kjøbenhavn, 46 Knud Andreas Sommer, f. 10 aug 1758, Kristiania, 46 d. 8 mar 1803, Bragnæs børn. 11

12 Knud: Foged på Innerøy. Ejede og beboede fra 1780 Hegge i Stod. Blev i 1802 udnævnt til Amtsforvalter på Bornholm, men døde på Bragnæs. 66. Johan Tobias Lemmerhvit Hersleb f. 20 nov 1729, 46 g. 14 okt 1762, i Størdalen, 46 Mette Dorthea Heideman, f. 21 okt 1727, 46 (datter af Johan Henrik Heideman og Maren Frost) d. 14 maj Johan døde 2 jun Horneman skriver, at han var præst på Ørlandet. Giessing skriver, at han var præst til Holtaalen i Inger Marie Frost Hersleb f. 8 jun 1764, 76 g. (1) okt 1787, 76 Leonhard Christian Irgens, f. 16 maj 1760, 76 (søn af Johannes Irgens og Anne Margrethe Borchgrevinck) d. 10 jan 1797, 76 g. (2) 29 maj 1804, 76 Andreas Poulsen Viig. Inger døde 5 jan børn. Leonhard: Kapellan på Ørlandet ii Maren Sophie Hersleb f. 23 sep 1765, 76 d. 13 okt 1831, Storfosen. 76 Ugift iii Bolette Fredrike Lovise Hersleb f. 18 sep 1766, 76 g. 12 sep 1799, 76 John Norman, f. 31 dec 1766, 76 d. 30 dec Bolette døde 3 okt 1803, (på anden barselsseng) iv Johanne Henrike Hersleb f. 12 nov 1768, 77 d. 9 jan 1854, Thomas Angells hus, Trondhjem. 77 Ugift. 67. Inger Marie Hersleb f. 5 okt 1733, Stod, 78 g. 31 okt 1765, 79 Christian Holst, f eller 1731, Trondhjem, 80 døbt 21 nov 1730, Trondhjem Domkirke, 79 (søn af krigskommandør Pet. Holst) d. 3 okt Inger døde 28 aug sønner og 4 døtre iflg. Wiberg. Christian: Residerende kapellan ved Roskilde Domkirke fra 1761; sognepræst til Trinitatis Kirke, København, i Rebecca Christiana Holst f. 27 jan ii Inger Marie Holst døbt 14 mar 1769, Roskilde, 82 g. 10 aug 1791, 82 Gjerløv Christian Krog, f. 19 mar 1762, Bardal, Nesna, 83 (søn af Peder Offesen Krog og Anna Dons) d. 2 jan Inger døde 2 aug 1850, Stege. 82 Ingen børn. Gjerløv: Kinapræst; sognepræst til Rye og Sønnerup på Sjælland 1798; til Stege iii Jacob Hersleb Holst f. 23 apr 1771, 85 g. 4 dec 1798, i Trinitatis Kirke, Kjøbenhavn, 85 Ingeborg Müller, f. 1773, 85 d. 23 jun 1846, Nakskov. 85 Jacob døde 6 maj Residerende kapellan i Kalundborg fra 1800; sognepræst til Nakskov-Branderslev Efterlod sig iflg Wiberg et agtet minde som en elskelig og nidkær præst. 3 sønner og 2 døtre. Ingeborg: 'Af Ousted-A.-L.' iv Peder Hersleb Holst f. 10 feb 1776, Roskilde, 86 d. 24 aug Sognepræst til St. Mortens Kirke i Næstved fra 1807, til Hvedstrup fra 1823, til Kalundborg Provst i Wiberg nævner ikke mellemnavnet Hersleb. 68. Sara Rebecca Hersleb f. 18 jan 1736, 87 g. 19 apr 1775, i Sparboe præstegård, 46 Lorentz Holst Sodeman, f. 11 jun 1735, 46 døbt 16 jun 1735, 46 (søn af Marcus Sodeman og Birgitte Thausan) d. 7 okt Sara døde 18 aug Lorentz: Præst i Aure i Inger Marie Sodeman f. 15 jul 1776, 46 d. 28 jun 1860, Øie i Surendalen. 46 Ugift ii Marcus Holst Sodeman f. 18 nov 1777, 46 d. 19 nov Løjtnant iii Birgitte Tausan Sodeman f. 1779, 46 d iv Jacob Hersleb Sodemann f. 11 sep

13 69. Frederikke Louise Hersleb f. 20 jul 1720, Hillerød, 31 g. 1748, 18 Ludvig Harboe, f. 16 Aug 1709, Broager, 88 (søn af provst Johannes Harboe og Marie Petersen) d. 15 Jun 1783, Kjøbenhavn, 88 begr. Vor Frue Kirke, Kjøbenhavn. 31 Frederikke døde 24 dec 1780, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn. 45 Ludvig: Biskop over Sjælland fra 1757; kgl. konfessionarius i Bolette Maria Harboe f. 11 feb ii Peter Hersleb Harboe f. 11 feb Sekretær og Auscultant i Kammer- Collegiet iii Johanne Fredrikke Harboe f. 5 jun 1756, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn, 89 g. 10 maj 1782, i Vor Frue Kirke, Kjøbenhavn, 31 Nicolai Edinger Balle, f. 12 okt 1744, Vestenskov, Nakskov, 31 d. 19 okt 1816, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn. 31 Johanne døde 11 apr 1802, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn. 31 Nicolai: Dr.theol.; professor; biskop i København Iflg. Giessing 7 børn i første ægteskab med Friderica Severina Grundtvig iv Charlotte Sophie Harboe f. 11 sep 1758, 18 g. Peter Atche, f. ca. 1746, 90 (søn af Hans Carsten Atche og Barbara Marie Leganger) d. 23 Dec 1792, Roskilde Domsogn, 91 begr. 28 Dec 1792, Roskilde Domkirke. 91 Charlotte døde 5 Apr 1793, Roskilde Domsogn, 91 begr. 12 Apr 1793, Roskilde Domkirke. 91 Peter: 'Cancellieraad, Stifts-Skriver, Forstander og Kirkeværger i Roeskilde'. Efternavnet staves Atke i kilderne i Roskilde v Johann Ludvig Harboe f. 1760, 92 d. 8 feb Hans Christopher Hersleb f. 11 jun 1722, Frederiksberg, 31 g. 23 apr 1755, i Vor Frue Kirke, Kjøbenhavn, 31 Catharina Magdalena Munck, f. ca. 1728, Kjøbenhavn, 31 (datter af Laurids Munck og Sara Ørslev) d. 30 apr 1804, Holmens Sogn, Kjøbenhavn. 31 Hans døde 22 feb 1788, Holmens Sogn, Kjøbenhavn, 31 begr. Holmens Kirkes kapel. 31 Borgmester i København ; konferensråd. Iflg. Giessing 5 børn, hvoraf 2 levede i Peder Hersleb f. 27 sep ii Laurentia Sara Hersleb f Petronelle Helene Hersleb f. 18 jun 1724, 7 g. 8 Andreas Jacobsen Graah, f. 1701, 93 (søn af Jacob Sørensen Graah) d. 15 mar Petronelle døde Andreas: Konferensråd; tjente 50 år i det danske kancelli i Bolette Marie Graah f ii Charlotte Graah f Ugift iii Peter Hersleb Graah f. 1 feb iv Jacobæa Elisabeth Graah f. 9 jan 1752, 7 g. 1771, 7 Wilhelm August Hansen, f. 24 okt Iflg. Giessing ingen børn. Wilhelm: Ejer af Frydendal. Etatsråd. 73. Bolette Sophia Hersleb f. 18 dec 1728, 7 g. 1760, 71 Peter Aagaard, d. jul Bolette døde 1765, (på barselsseng). 7 Peter: Konferensråd; direktør for Vaisenhuset i Peter Hersleb Aagaard f. 29 nov 1765, 71 d. 8 apr Advokat i Højesteret. Skal have haft ypperlige talegaver. 76. Bolette Sophie Hersleb f. 1 jul 1733, 53 g. 5 okt 1763, 53 Ole Høyer, f. 12 okt 1723, 53 (søn af Ole Høyer og Karen Hoe) d. 11 maj Bolette døde 18 aug Ole: Præst i Sparbu. 13

14 i Nicolai Hersleb Høyer f. 10 aug ii Jacob Peder Høyer f. 24 mar 1767, 53 døbt 30 mar 1767, Sparboen, 53 d. 27 feb Christiane Margrethe Hersleb f. 20 feb 1741, 53 g. 17 jan 1766, i Stjørdal (i huset), 53 Nils Johansen Randulff, f. 1727, 53 (søn af Johan Randulf og Bereth) d. 24 maj Christiane døde 24 feb Nils: Kaptajn. Bosat på Singsås i Holtålen i Bolette Dorthea Randulff f. 5 okt ii Johanne Sophie Randulff f. 5 sep iii Karen Elisabeth Randulff f. 13 sep 1772, 95 d. 25 sep Død hos kaptajn Statius Matheson Lien, Sparboen; vanfør iv Johan Randulff f. 1 aug 1774, 95 d. 2 jan Overauditør; sorenskriver i Østerdalen v Nils Hersleb Randulff f. 28 jul vi Maren Rebekka Randulff f. 27 feb 1777, 95 g. 1829, 95 Tollef Hals, f. ca. 1798, 95 d. 24 feb Maren døde 9 mar 1844, Romedal. 95 Tollef: Lensmand. 79. Peder Hersleb Pedersen Abildgaard f. 12 dec 1727, Røros, 96 g. (1) 71 Ingeborg Berntsdatter Schnabel, døbt 26 maj 1726, 96 begr. 20 aug 1756, 96 g. (2) Abelone Marie Gamborg, f. 15 apr 1742, 96 (datter af Villads Knudsen Gamborg og Bodil Kirstine Andersdatter Holst) d. 4 jan Peder døde 2 aug Præst ved vor Frelser Kirke på Christianshavn i København samt ved flere andre kirker, før han efter flere års blindhed døde som præst ved St. Nicolai Kirke i København. Børn med Abelone Marie Gamborg: 160. i Anne Sofie Abildgaard f. 18 sep Anna Dorothea Stilling døbt 9 dec 1729, Arendal, 57 g. 19 okt 1749, 57 Hans Olsen Falch, døbt 20 jan 1711, 57 begr. 8 sep Anna begr. 27 jun Hans: Købmand og kaptajn i Arendal; ejer af Tangen gård i Anna Dorthea Stilling Falch. 84. Helene Marie Brønlund f. 9 Nov 1718, Dønnes, 98 g. 30 Aug 1747, 99 Peter Angell, f. 21 Maj 1702, 100 (søn af Petter Lorentzen Angell og Anna Margrethe Broch) d. 19 Mar Helene døde 24 Mar Peter: Sognepræst i Sælø i Anne Margrethe Rebekka Angell f. 27 nov 1748, 101 døbt 1 dec 1748, Vanelven, 101 d. 8 dec ii Anne Margrethe Rebekka Angell f. 27 nov iii Peter Christian Angell f. 19 jun 1751, 101 døbt 6 jul 1751, 101 d. 16 sep 1775, ved Samsø under rejse til København. 101 Student iv Peter Jørgen Angell f. 11 mar 1753, 101 d. 16 sep 1775, ved Samsø under rejse til København. 101 Student v Peter Lorentz Angell f. 11 mar 1755, 101 døbt 23 feb 1755, Vanelven, 101 d vi Lorentz Christopher Angell f. 16 feb 1756, 101 døbt 25 feb 1756, Vanelven vii Mariane Elisabeth Angell f. 14 apr viii Lorentz Christopher Angell f. 12 feb

15 ix Abel Helene Angell f. 21 aug x Bolette Christine Angell f. 13 dec 1769, 101 g. 30 nov 1809, 101 Adam Jalles, f. 4 jan 1761, 101 (søn af Peter Jalles og Ulrikke Antonette Bergesdtr. Eeg Hagerup) d. 30 maj Bolette døde 25 jul Adam: Præst i Torvestad. Bolette var hans tredie kone. Ottende Generation 90. Benedicte Marie Hersleb f. 1744, g. 1781, 18 Rasmus Sundt Kiærschow, f. 1739, Aalborg, 65 (søn af Christen Samuelsen og Maren Rasmusdatter) d. 12 feb Benedicte døde 183(?). Rasmus: Residerende kapellan til Rødø; sognepræst til Brønø; provst i Madse Petronelle Hersleb Kjerschow g. Ebbe Moss Klæboe, f. 1791, Saura, Handnesøya, Nesna, 103 døbt 27 mar 1791, Nesna Kirke, 103 (søn af Hans Christian Klæboe og Elen Meldal Ebbesdatter Moss). Ingen børn. Ebbe: Handelsmand på Saura, Næsne ii Christiane Mariane Hersleb Kjerschow iii Peter Christian Hersleb Kjerskow f. 29 jul Jørgen Sverdrup Hersleb f. 13 sep 1748, Nord-Herøy, 65 g. Anne Borchmann, f. 8 sep 1742, 65 (datter af Svend Andersen Borchmann og Else Marie Meyer) d. 1 dec Jørgen døde 10 nov Købte i 1775 morbroderen Peter Jacob Sverdrups part af Angellgodset. Bosat på Nord-Herøy i Else Marie Meier Hersleb f. 26 sep ii Marie Jacobia Fredrikke Hersleb f Død ung iii Peder Christian Hersleb f iv Lorentz Christopher Hersleb f Død ung v Maren Petronelle Christiane Hersleb f. 1781, 104 d. 2 mar vi Hilleborg Margrethe Schultz Hersleb f Død ung. Kaldet Heloise? 181. vii Svend Borchmann Hersleb f. 7 mar 1784, 104 d. 12 sep Professor i teologi. Var med til at etablere Universitetet i Oslo. Se viii Petronelle Christiane Marie Hersleb f. 15 okt Død ung ix Anna Lydia Borchmann Hersleb f. 30 nov Anna Sophie Randulf Hersleb døbt 3 aug 1749, 68 g. 14 aug 1782, i Brønø, 68 Willatz Bing Drejer, f. 26 jul 1735, 68 (søn af Peder Drejer og Sara Susanne Bing) d Anna døde 10 Apr 1841, Hadsel. 68 Willatz: Sognepræst til Hadsel; provst i Helene Cathrine Rist Drejer f. 26 nov ii Willatz Drejer f. 7 apr 1787, 105 d. 18 feb Løjtnant. Ugift iii Jens Hersleb Drejer f. 22 okt Abel Margrethe Hersleb f. 15 dec 1747, 70 g. 20 nov 1765, 71 Henrik Horneman, f. 26 mar 1738, 71 (søn af Henrik Ebbesen Horneman og Sara Johansdatter Hammond) d. 15 aug Abel døde 13 aug Henrik: Cand.jur.; ejer af Reins Kloster; justitsråd i Henrik Horneman f. 10 mar 1769, 106 døbt 21 mar 1769, Trondhjem Domkirke, 106 d. 22 maj 1838, Reinskloster. 106 Arvede Reinskloster i Ugift. 15

16 ii Christian Hersleb Horneman f. 10 dec iii Ebbe Carsten Horneman f. 21 jan Jacob Hersleb Krog f. 10 Jan 1741, på Hegstad, 107 døbt 22 jan 1741, 72 g. (1) 27 nov 1767, 72 Edel Cathrine Kas Thode, f. 4 Sep 1741, 72 døbt 11 sep 1741, Trondhjem Domkirke, 72 (datter af Jacob Hansen Thode og Hermichen Wessel Brown) d. 15 Nov 1774, 72 g. (2) 71 Anna Magdalene Arnet, f. ca. 1743, 72 (datter af Peter Arnet og Christine Elisabeth Hejm) d. 26 Jul 1795, 72 g. (3) 16 aug 1796, 72 Martha Margretha Rosenvinge, (datter af Eiler Schøller Rosenvinge og Karen Margrethe Coldevin) d. 30 Jun 1797, på barsel med en dødfødt søn. 71 Jacob døde 24 Jul Sognepræst til Værdalen. Børn med Edel Cathrine Kas Thode: 190. i Johannes Krog f. 1767, 73 d ii Jacob Thode Krog f. 19 sep iii Peder Krog f. 16 dec 1769, 108 døbt Verdal, 109 d. 1779, 108 begr. 12 feb iv Sophie Hersleb Krog f. 22 feb v Ole Gjerløf Krog f. 22 apr 1772, 108 døbt 29 apr 1772, Verdalen, 108 d vi Hermichen Brown Krog f. 12 sep 1773, 108 d. 1773, 108 begr. 27 dec vii Dødfødt barn f. 25 nov Børn med Anna Magdalene Arnet: viii Petter Arnet Krog f. 10 aug ix Christiane Elisabeth Krog f. 12 jun 1777, 110 d x Edel Katrine Krog f. 2 aug 1778, 110 d. 10 aug 1778, 110 begr. 14 aug xi Peder Gjerlow Krog f. 20 okt xii Andreas Bendire Heide Krog f. 17 nov 1780, 110 døbt 26 nov 1780, 110 begr. 18 okt xiii Jacob Hersleb Krog f. 4 aug 1782, 110 g. 1815, 110 Johanne Bie Lehman, f. 1782, 110 (datter af Anders Schytte Lehman og Marie Borchgrevinck) d. 10 feb 1860, Røros. 110 Jacob døde 29 okt 1841, Røros. 110 Oberstløjtnant; korpschef for Trondhjems jægerkorps xiv Christopher Langeland Krog f. 25 sep 1783, 110 d. 19 dec 1850, Værdalen. 110 Kaptajn. Ugift xv Christiane Elisabeth Hejde Krog f. 19 feb 1785, 110 begr. 17 okt Ove Christian Krog f. 27 feb 1742, 72 døbt 28 feb 1742, 72 g. 20 feb 1777, 72 Albertine Sylow, f. 1755, 72 (datter af Thomas Edvard von Vesten Sylow og Elisabeth Christiane Paus) d. 1 nov Ove døde 27 feb Kapellan til Verdalen; sognepræst til Stod (Horneman skriver, at han var præst til Melhuus) i Thomas Edvard von Vesten Sylou Krog f. 2 sep 1777, 111 d ii Peder Krog f. 13 sep 1778, 111 d iii Elisabeth Kristine Paust Krog f. 23 mar 1780, 111 d. 15 feb 1848, Thomas Angells hus, Trondhjem børn iv Thomas Edvard v Vesten Sylow Krog f. 17 sep 1782, 111 d Koffardikaptajn i Kragerø. 1 barn v Sophie Hersleb Krog f. 31 okt 1783, 111 d. 19 dec børn vi Peder Jacob Krog f. 5 okt 1785, 112 d vii Anna Birgitte Marie Krog f. 2 apr 1787, 112 døbt 27 apr 1787, Stod, 112 d. 2 jan 1877, Trondhjem børn viii Albertine Ovidia Krog f. 23 apr 1789, 113 d. 8 mar børn ix Fredrike Ingara Marie Krog f. 2 mar 1791, 113 d. 2 aug 1872, Thomas Angells hus, Trondhjem

17 108. Inger Marie Krog f. 1 jul 1743, 72 g. 27 nov 1771, i Værdalens præstegård, 72 Nicolay Meyer, f. 4 nov 1735, 72 døbt 'ved Stiklestad', 114 (søn af Søren Meyer og Magdalene Christine Mohrsen) d. 13 jan Inger døde 1 aug Tvilling. Nicolay: Major i Sophie Hersleb Meyer f. 19 sep 1772, 115 døbt Værdalen, 116 begr. 25 aug ii Søren Nicolai Krog Meyer f. 3 mar iii Magdalene Christine Mohrsen Meyer f. 22 aug 1776, 115 døbt 8 sep 1776, Værdalen, 115 d. 1779, 115 begr. 1 feb iv Petrine Sophie Krog Meyer f. 12 sep 1778, 115 døbt 20 sep 1778, Værdalen, 115 begr. 20 feb v Peder Krog Meyer f. 7 jan Peder Christopher Krog f. 5 apr 1748, 73 døbt 16 apr 1748, 73 g. 117 Bereth Marie Klüwer, f. 1 nov 1758, 73 (datter af Lorentz Didrik Klüwer og Sille Marie Boysen) d. 17 aug Peder døde 10 feb Kapellan til Verdalen; præst til Frosten i Lorentz Didrik Kluver (Krog) f. 16 okt ii Sille Marie Krog f. 21 nov 1782, 73 d iii Peder Gjerlow Krog f. 28 dec 1783, 73 begr. 2 sep iv Sille Marie Krog f. 1 aug 1786, 73 d. aug v Peder Gjerlow Krog f. 12 sep 1787, 73 d. sep vi Peder Gjerlow Krog f. 10 jan 1789, 73 d. 25 sep 1840, Røros. 73 Kaptajn. Ugift vii Bøye Brodersen Krog f. 20 jan viii Sille Marie Krog f. 7 mar 1792, 73 d. 30 jun 1814, Tutterøen Inger Marie Hersleb f. 1749, 118 døbt 5 aug 1749, Kristiania, 44 g. 1767, 7 Iver Neumann, f. 11 dec 1739, 44 døbt 4 okt 1736(?), Bragnæs, 44 (søn af Hans Jørgensen og Elisabeth Sofie Jacobsdtr.) d. 26 jan Inger døde 20 apr Iver: Proprietær; ejer af Odals Værk i Jakob Hersleb Neumann f. 4 jul Sophia Dorothea Hersleb f. 3 jan 1751, Christiania, 119 døbt 9 jan 1751, Christiania, 44 g. 117 Jacob Juel, f. 1744, Christiania, 119 døbt 23 jun 1744, 119 (søn af Hans Juel og Else Sophie Dorothea Rasch) d. 21 apr 1800, Fredros Järnbruk, Sverige. 119 Sophia døde 6 maj 1801, Sverige. 119 Jacob: Zahlkasserer i Christiania ; justitsråd. På grund af en alvorlig manko i kassen blev han afsat 1783 og året efter arresteret. Det lykkedes ham at flygte til Sverige, hvor han boede resten af sit liv i Else Sophia Dorothea Juel f. 7 jan ii Jacob Juel f. 6 feb 1780, Christiania, 120 d. 12 mar 1841, Björkenäs, Värmland. Ugift iii Hans Juel f. 8 apr iv Elisabeth Maria Juel f. 14 apr 1782, Christiania, 121 g. 1802, 121 skilt 1812, E.G. Wall, f Elisabeth døde 11 feb 1825, Karlstad. 121 To døtre. E.G.: Brukspatron v Carl Juel f. 20 apr 1783, Christiania, 121 g. 28 sep 1818, 121 Sara Broström, f. 9 nov 1794, 121 (datter af provst i Köla Nils Gabriel Broström og Agneta Juliana Fundell) d. 23 feb Carl døde 19 feb 1850, Grinsbol, Värmland. Arkitekt. Ingen børn. 17

18 233. vi Peter Holter Juel f. 1 aug 1790, Fredros, 121 d. 26 aug 1844, Opsloe Ladegård. 121 Højesteretsassessor i Norge. Ugift Jacob Hersleb Sodemann f. 11 sep 1780, 104 g. 3 sep 1814, 104 Anna Lydia Borchmann Hersleb, f. 30 nov 1786, 104 (datter af Jørgen Sverdrup Hersleb og Anne Borchmann) d. 2 jun Jacob døde 17 jul Cand.theol.; inspektør, realskole i Marcus Holst Sodeman f. 27 feb 1817, 46 døbt 8 jun 1817, Vor Frue Kirke, Trondhjem, 72 d. 17 apr Bolette Maria Harboe f. 11 feb 1750, 18 g. 13 maj 1768, 18 Johann Friderich de Lindencrone, f. 24 apr Johann: Stamherre til Giørslev, Erichstrup og Søeholm. Kammerherre i Mette Lovise Fr. Chr. de Lindencrone f. 4 dec Fulde navn: Mette Lovise Frideriche Christiane de Lindencrone Peder Hersleb f. 27 sep 1756, 7 g. 1781, 7 Louise Henriette Beck, f. 1 jan 1759, 123 (datter af Jens Michelsen Beck og Louise Sophie Hagen) d. 25 mar Peder døde 25 nov Højesteretsadvokat i Cathrine Lovise Hersleb f ii Magdalene Amalie Hersleb f. 1 feb iii Henriette Caroline Eleonore Hersleb f. 29 apr iv Peder Hersleb f. 16 jul Bolette Marie Graah f. 1748, 8 g. 1774, 71 Johan Eichel Bartholin, f. 12 nov 1748, 92 (søn af Caspar Christopher Bartholin og Elisabeth Hedevig Eichel) d Bolette døde 28 dec Iflg. Giessing 2 børn, hvoraf en datter levede. Johan: Højesteretsassessor; etatsråd. Ejede stamhuset Aastrup i Elisabeth Petronelle Bartholin f. 18 sep Peter Hersleb Graah f. 1 feb 1750, Kjøbenhavn, Helliggeist Sogn, 31 g. 1786, 126 Eleonora Sophie Beck, f. 27 jan 1759, Kjøbenhavn, Petri Sogn, 31 (datter af Jens Michelsen Beck og Louise Sophie Hagen) d. 22 apr 1829, Kjøbenhavn, Vor Frue Sogn. 31 Peter døde 14 dec 1830, Hjørring. 31 Vice-justitiarius i Højesteret; justitsråd i Jens Andreas Graah f. 17 jan 1787, 126 d. 26 jan Stiftamtmand i Århus. Kammerherre; R. af D.; DM. Ugift ii Elise Graah f. 1789, 126 d. 23 nov Ugift iii Wilhelm August Graah f. 24 okt iv Christiane Bolette Graah f. 1799, 127 d Ugift v Peter Hersleb Graah f. 1800, 127 d. 13 mar Arkivar; kancelliråd vi Caroline Graah. Ugift Nicolai Hersleb Høyer f. 10 aug 1764, 53 g. 8 jul 1789, Anna Christiane Andrea Borgesen, f. ca Cantor og skolelærer, Fredensborg Slotskirke. Benævnes Nicolaj Høyer Hersleb ved FT1801. Anna: Benævnes Ane Kirstine Børgesen ved FT1801, Fredensborg Slot i Ane Cathrine Sophie f. ca Intet efternavn nævnt i FT

19 154. Bolette Dorthea Randulff f. 5 okt 1766, 129 g. 11 mar 1791, i Sparboen (i huset), 129 Vilhelm Garben, f. 1759, 129 d Bolette døde 23 sep Vilhelm: Regimentskvartermester i Balthazar Nicolai Garben f. 19 feb ii Christian Vilhelm Garben f. 2 dec Johanne Sophie Randulff f. 5 sep 1768, 95 g. 31 okt 1794, i Sparboen (i huset), 95 Claus Holst, f. 1766, 95 døbt 28 apr 1767, Røros, 95 d. 13 feb 1847, Vennerslyst på Hedemarken. 95 Johanne døde 8 aug 1854, Moen i Elverum i Anne Margrethe Irgens Holst f. 6 okt ii Nicolai Christian Randulf Holst f. 1801, 95 d. 23 jun Lensmand på Elverum Anna Dorthea Stilling Falch døbt 22 jun 1758, Arendal, 57 g. 25 okt 1774, 57 Morten Kristiansen Juel, døbt 22 okt 1734, Hof, 57 (søn af Kristian Juel og Martha Hansdtr. Leth) d. 27 jan Morten: Købmand i Arendal i Didrik Stilling (Juell) f. 13 jan Sejlmager i København. Kaldte sig Stilling ii Hans Falch Juell f. 10 mar Anne Margrethe Rebekka Angell f. 27 nov 1749, 101 døbt 4 dec 1749, 101 g. 1 sep 1772, 101 Theodorus Bernhardus Nicoll, f. 28 nov 1747, 101 d. 21 jun Anne døde 20 aug Theodorus: Præst i Haran i Margrethe Helene Marie Nicoll f. 5 nov 1773, 101 d Ugift ii Philip Vilhelm Nicoll f. 24 dec 1774, 130 g. 8 mar 1819, 130 Christine Margrethe Leganger, f. 18 jan 1775, 130 (datter af Samuel Bugge Leganger og Anna Laurentze Nagel) d. 7 mar 1843, Ålesund. 130 Philip døde 4 mar Præst i Haran, Borgen på Sundmør iii Petronelle Christine Georgia Nicoll f. 7 sep 1776, 130 d Ugift iv Peter Angell Nicoll f. 23 jan Død ung v Abel Margrethe Nolette Nicoll f. 28 apr Død på første barselsseng vi Theodor Bergman Nicoll f. sep vii Anna Rebekka Angell Nicoll Mariane Elisabeth Angell f. 14 apr 1757, 101 døbt 17 apr 1757, Vanelven, 101 g. 21 mar 1783, 131 Isak Severin Friman, f. 15 apr 1750, 101 (søn af Peder Harboe Friman og Sara Cold) d. 29 apr Mariane døde 14 maj Isak: Præst i Overhalden i Petter Christian Angell Friman f. 26 dec 1783, Kjevig, 132 d. 4 nov 1805, Kjøbenhavn. 132 Kadet ii Isak Vilhelm Friman f. 7 aug 1785, 132 d. 2 apr iii Christen Heiberg Friman f. 13 mar iv Johan Georg Friman f. 17 jul 1789, 132 d v Sara Kristine Friman f. 3 okt vi Johan Cold Friman f. 19 nov 1793, 132 g. 1816, 132 Berthe Marie Schou, f. 1788, 132 d. 26 nov 1871, Kristiania. 132 Johan døde 5 okt Bureauchef; fuldmægtig i Revisionsdepartementet. 19

20 267. vii Henrik Fiuren Friman f. 19 nov 1795, 133 d. 20 feb viii Anna Elise Friman f. 13 mar Lorentz Christopher Angell f. 12 feb 1760, 101 g. 101 Anna Theting, f. 1753, 101 d. 22 maj Lorentz døde Koffardikaptajn i Petter Angell f. 16 jul Abel Helene Angell f. 21 aug 1764, 101 g. 4 feb 1794, 101 Rorik Røriksen Reimers, f. 10 okt 1749, 101 (søn af Rørik Sonniksen Reimers og Ane Margrethe Kaase Blytt) d. 15 jun Abel døde 13 dec 1855, Bergen. 101 Rorik: Koffardikaptajn; købmand og mægler i Bergen i Christen Ruhlman Reimers f. 3 apr 1795, 134 d. 7 apr ii Helene Marie Brønlund Reimers f. 28 jun iii Petter Angell Reimers f. 21 okt iv Christence Kulman Reimers f. 4 mar 1803, 135 d. 22 jul 1866, Bergen v Lorentz Angell Christoffer Reimers f. 9 dec Niende Generation 174. Peter Christian Hersleb Kjerskow f. 29 jul 1786, g. 27 okt 1820, 136 Johanne Benedicte Collett, f. 14 jan 1801, Solum, 136 (datter af Christian Collett og Anne Katrine Bie) d. 3 dec 1851, Bergen. 136 Peter døde 24 nov Biskop i Tromsø fra 1830, i Bergen fra i Christian Collett Kjerskow f. 23 aug ii Benedicte Marie Kjerskow f. 17 mar 1823, 136 g. 136 Andreas Zacarias Aagaard, f. 13 mar 1820, 136 (søn af Aage Aagaard og Birgitte Marie Noriager) d. 25 feb 18? Andreas: Konsul i Tromsø iii Mariane Kjerskow f. 24 feb iv Sophie Evastine Caroline Kjerskow f. 20 sep v Mariane Kjerskow vi Erasmus Theodor Kjerschow f. 11 jan vii Kaja Petra Johanne Kjerschow f. 1835, 104 d. 5 jan 1838, Tromsø Else Marie Meier Hersleb f. 26 sep 1776, 137 g. (1) ca. 1795, 138 Tøger Bech, (søn af Peder Christian Bech og Anne Cathrine Foss) d. 20 mar 1796, 104 g. (2) 5 mar 1799, 104 Jonas Greger Walnum, f. 20 aug 1771, Nord-Herøy, 139 (søn af Ole Henriksen Walnum og Else Marie Greger) d. 9 mar Else døde 7 jul Tøger: Handelsmand ved Kulstadsjøen i Vefsn. Jonas: Tilhørte en gammel nordlandsk handelsslægt. Købte Nord-Herøy og godset, nu kaldet Walnumgodset, af svigerfaderen. Børn med Jonas Greger Walnum: i Jørgen Olaus Hersleb Walnum f. 21 Sep ii Anne Borchmann Walnum f. 4 Okt 1800, d. 5 Apr iii Else Marie Greger Walnum f. 20 Dec 1801, 141 d. 18 Feb iv Anne Cathrine Walnum f. 1802, d v Anne Cathrine Bech Walnum f. 14 Apr vi Else Marie Greger Walnum f. 10 Jul 1804, 142 d. 3 jun Ugift vii Maren Petronelle Hersleb Walnum f. 31 Okt viii Johanna Severine Brodtkorb Walnum f. 18 jan

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn 30 apr 2006 Side 1 LAURITS Peter Jensen Født 12 mar 1872 #4 Gift 28 apr 1905 Højby Sogn Død 2 dec 1946 Smedelundsgade udfor 40,Holbæk,Tv.Mer.so JENS Hansen (Se side 2) Født 30 jan 1828 #8 Kirke Hyllinge,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827)

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827) Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug. Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek. Foto fra Vor Frelsers Kirkes website. Johannes

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

A N E T A V L E F O R T O V E M U N K E B O. Forældre

A N E T A V L E F O R T O V E M U N K E B O. Forældre 1. TOVE MUNKEBO, også kendt som TOVE BJØRN, (detaljer udeladt). Hun blev gift med EDMUND BJØRN, født 18 Dec 1919 i Maribo, døbt 22 Feb 1920 i Maribo domkirke, stilling stenhuggermester, Fakse, død 12 Dec

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke 30 apr 2006 Side 1 PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun 1891 Egebjerg Kirke 16 maj 1898 Hønsinge Lyng, Vig sogn JENS Larsen (Se side 2) Født 18 aug 1819 #8 Frenderup, Grevinge

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere