Hersleb. En slægtstavle ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850"

Transkript

1 Hersleb En slægtstavle ca

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8 Syvende Generation...9 Ottende Generation...15 Niende Generation...20 Tiende Generation...30 Kildefortegnelse...39 Register

3 Forord Hersleb er en gammel dansk-norsk præsteslægt. Faktisk er den som præsteslægt stort set så gammel, som en sådan kan være i vore lande, idet søn afløste far i fem generationer fra reformationen og ca. 150 år frem som sognepræster til kirken i Herslev, en landsby vest for Fredericia og nordøst for Kolding. Udefra syner kirken ikke af meget, men i sit interiør rummer den adskillige detaljer fra Hersleb-ernes tid, bl.a. et dåbsfad fra ca og prædikestolen fra Landsbyen gav navn til slægten, som siden er vidt forgrenet, tildels i Danmark, men specielt i Norge. På trods af slægtens store udbredelse og de mange markante personligheder i den, er der kun skrevet få slægtstavler med udgangspunkt i Hersleb. Den første tavle er nok den, som er gengivet i Giessings Jubellærere i. Giessing skriver bl.a.:.. og lægger jeg Mærke til Guds synderlige Varetægt og Velsignelse over denne Broder Jensses Afkom og Descendenter, som have frembragd Bisper og berømmelige Lærere i Guds Kirke næsten i halvtredie hundrede Aar, som hosføiede Stamtavle kan vise. Gud lade denne Stamme fremdeles være velsigned indtil Verdens Ende! ii Senere skrev kaptajn J.C.L. Lengnick i midten af 1800-tallet en tavle, som jeg ikke har set. Endelig er der i Helgelands-Holsterne iii fra 1915 gengivet en omfattende, men summarisk tavle, oprindeligt samlet af professor Svend Borchmann Hersleb i første halvdel af 1800-tallet og tydeligt inspireret af Giessing. Men slægtslitteraturen, leksika, stater, personalhistoriske værker o.s.v. myldrer med oplysninger om grene og enkeltpersoner i denne slægt. Da jeg tilstrækkeligt mange gange var stødt ind i Herslebslægten i en række sekundærkilder, besluttede jeg at bruge disse til at skabe mig et overblik over slægten. Resultatet er den efterfølgende tavle over henved 600 efterkommere frem til den generation, som er født i første halvdel af 1800-tallet. Den måde, som tavlen er blevet til på, har naturligvis betydning for dens indhold og for vurderingen af den. For det første er den ikke noget originalt arbejde. Der er i tavlen stort set ingen oplysninger, som ikke har været offentliggjort før. Til gengæld har jeg forsøgt at være nøjeregnende med mine kildeangivelser. For det andet bærer tavlens indhold naturligvis præg af den variation i kvalitet, kvantitet og prioritering af informationer, som skyldes de forskellige kilder. For eksempel er det tydeligt, at kilderne har meget forskellige holdninger til normalisering af stavning af person- og stednavne. For det tredje er tavlen på ingen måde komplet. Den viser blot, hvilke slægtssammenhænge jeg har fundet i en række sekundærkilder, som har haft min interesse, og hvoraf nogle måske uden min viden er blevet korrigeret og kompletteret. i Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med Slægt-Registrere og Stam-Tavler, samt hosføyede Anmærkninger til vor Danske Histories Oplysning, samled og i Trykken udgived af Christopher Giessing, Roeskilde Domkirkes og Skoles Cantor. Kiøbenhavn, Trykt i det Berlingske Bogtrykkerie Alle senere henvisninger til dette værk er til 2. bind, 2. del. ii Det er lidt uklart, om Giessing selv står for dette citat, eller om det er skrevet af hans forgænger, sognepræst Gerhard Treschow ( ), som i 1753 udgav Danske Jubellærere. Citatet står hos Giessing i en fodnote på s iii Slegtregister over en Holsteslegt (Helgelands-Holsterne), Hans Fridthjof Holst, Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania

4 Jeg har bestræbt mig på at hente så mange som muligt af oplysningerne om de ældste generationer hos Wiberg i. Rammen for tavlen er stort set hentet hos Giessing og Helgelands-Holsterne, mens en række af de udfyldende oplysninger er hentet fra Jacob Hornemans meget omfattende tavle over slægterne Angell og Hammond ii i en digital afskrift stillet til rådighed af Jørn Skogø. Jeg skylder en stor tak til min gode ven Werner B. Andreasen. Denne tavle var aldrig blevet til uden hans utrættelige indsats for at finde oplysninger til mig om slægten Hersleb. Ligeledes skylder jeg tak til en række slægtsforskere og andre, som er nævnt i kildefortegnelsen sidst i dokumentet. Denne tavle er naturligvis behæftet med fejl og mangler. Det vil glæde mig at blive gjort opmærksom på disse, og i den udstrækning jeg formår det, vil jeg ajourføre tavlen med nye kildebelagte informationer. Kerteminde, April 2001 Jan Tuxen i Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, Bind 1-3 samt register, (supplement 1879), skrevet af sognepræst Sophus Vilhelm Wiberg ( ). ii Denne håndskrevne tavle af Jacob Hersleb Horneman ( ) omfatter mere end efterkommere i slægterne Angell og Hammond og befinder sig på Statsarkivet i Trondheim. 4

5 Slægtstavle Første generation 1. Jens g. 1 Bodil. Jens døde Var munk af korsbrødreordenen i Viborg og blev undervist i den lutherske lære af broder Thøger; sognepræst til Herslev mellem Fredericia og Kolding Kaldtes altid Broder Jens. Bodil var nonne før ægteskabet. Hun var iflg. Giessing søsterdatter af broder Thøger af Korsbrødreordenen i Jens Jensen Herslef f Anden Generation 2. Jens Jensen Herslef f. 1538, 1 g. 1 Kirsten, d. 8 Okt Jens døde Sognepræst til Herslev ; efterfulgte faderen i embedet. Kirsten: Kaldes af Giessing 'Kirsten Jens Kun (efter gammel Stiil Jenses Kone)' i Jens Jensen Herslef f Tredie Generation 3. Jens Jensen Herslef f. 1570, 1 g. 1599, 1 Kirsten Hansdtr., d. 28 mar Jens døde 26 okt Adjunkt hos faderen 1594; efterfulgte ham som sognepræst til Herslev Af 7 døtre og 8 sønner levede iflg. Giessing kun to sønner. Giessing overser her sognepræst til Jerne og Skads Hans Jensen Hersleb (Hersleff) i Jens Jensen Herslef f ii Jacob Jensen Hersleb f iii Hans Jensen Hersleb (Hersleff). Fjerde Generation 4. Jens Jensen Herslef f. 1606, 3 d. ca Efterfulgte faderen Giessing skriver 'Han og Hustrue ere afskildrede 1669, og disse ærværdige Skilderier hænger endnu over Præstekonens Stol i Herslev Kirke'. 7. i Jens Jensen Hersleb g. 3 Ellen Jensdtr., d. 12 jun Jens døde Student fra Ribe 1656; efterfulgte faderen som sognepræst til Herslev Giessing kender ikke til børn ii Christen Jensen Hersleb f iii Anders Jensen f. 1648, 3 d. som student Jacob Jensen Hersleb f. 1617, Herslev, 4 g. 22 Apr 1655, i Bergen, 4 Anna Christophersdatter Tønder, f. 1636, 5 (datter af Christopher Nielsen Tønder og Karen Olufsdatter Skriver) d Jacob døde Foged i N-Hordaland i 1655; i Nordmøre fra 1657; nævnes endnu

6 + 10. i Karen Hersleb f. 8 Jul ii Jakob Hersleb f Guvernør i Ostindien iii Christoffer Hersleb f. 12 jun iv Anna Hersleb f. 1662, 8 g. (1) 25 apr 1684, 9 Fredrik Hansen Meyer, f. 1649, 10 (søn af Hans Evertsen Meyer) d. nov 1691, 11 g. (2) 12 Peder Lund, f. 1664, 12 (søn af Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdtr. Green) d Anna døde Fredrik: Sognepræst til Ytterøy Peder: Kapellan ved Vor Frue Kirke i Trondhjem v Jacob Hersleb f. 4 apr vi Regitze Hersleb f. 13 Apr Hans Jensen Hersleb (Hersleff) g. 13 Bodil Pallesdtr., (datter af sognepræst Palle Jørgensen Jerne og Anna Jensdtr.) d Hans døde 1653 eller Sognepræst til Jerne og Skads fra i Kirsten Hansdtr. Hersleb g. 13 Jørgen Olufsen Alslev, d Jørgen: Sognepræst til Jerne og Skads ii Palle Hansen Jerne g. 20 jul 1681, 14 Gjertrud Andersdtr.. Palle døde ca Student fra Ribe 1664; sognepræst til Herringe fra 1679 (eller 1680) til iii Jens Hansen Jerne d Sognepræst til Hammelev og Enslev Femte Generation 8. Christen Jensen Hersleb f. 1643, Herslev, 16 g. 17 Ellen Pedersdatter Ryberg, f. 31 Okt 1639, 18 d. 31 Jul Christen døde 29 Mar Vejer og måler i Christiansund. 19. i Hans Hersleb. Ugift. 20. ii Rasmus Hersleb. Ugift. 21. iii Anne Marie Hersleb. Ugift. 22. iv Margrethe Hersleb. Gift. Ingen børn. 23. v Jens Hersleb. Vejer og måler i Kristiansund. Gift. Ingen børn vi Jacob Hersleb f. 26 Apr Karen Hersleb f. 8 Jul 1658, 20 g. 21 Oluf (Ole) Jacobsen Borchmann, f. ca. 1645, 21 (søn af Jacob Nielsen og Alhede Albrigtsdatter) d. 16 Jun Karen døde 28 Feb Oluf: Sognepræst til domkirken i Trondhjem Skifte 14 Mar i Jacob Borchmann. Nævnt i skiftet 14 Mar ii Margrethe Marie Borchmann g. 13 Sep 1717, i Trondhjem Domkirke, 23 Børre Nielsen, f. 23 Okt 1683, Mors. 23 Margrethe døde Nævnt i skiftet 14 Mar Vistnok ingen børn. Børre: Foged på Møre. 27. iii Ole Borchmann. Døde som student. Ikke nævnt i skiftet 14 Mar iv Karen Borchmann g. 15 Nov 1721, i Trondhjem Domkirke, 23 Johan Randulf, (søn af Niels Randulf). Nævnt i skiftet 14 Mar Johan: Sognepræst til Nærø; provst. 29. v Anna Borchmann g. 3 Feb 1701, 25 Nils Thomasen Juell, (søn af Thomas Juell) d Anna døde 19 Apr Nævnt i skiftet 14 Mar Ingen børn. Nils: Kapellan i domkirken i Trondhjem ; magister

7 30. vi Aarsille Borchmann f. 22 Mar 1692, 25 g. 13 Apr 1713, i Trondhjem Domkirke, 25 Peder Olsen Strøm, (søn af Ole Henriksen Strøm og Maren Jensdtr Herdal). Nævnt i skiftet 14 Mar Peder: Kapellan i Bud. 12. Christoffer Hersleb f. 12 jun 1660, 7 g. 13 aug 1684, i Trondhjem Domkirke, 27 Sophie Pedersdatter Borch, f. 19 Nov 1659, 28 (datter af Peder Nielsen Borch og Magdalena Christophersdtr.) d. 17 Okt Christoffer døde 28 dec Sognepræst til Stod I 1690 boede han på præstegården For. Skal iflg. Giessing have haft 13 børn. 31. i Peder Hersleb. Død ung ii Jacob Hersleb f. 15 dec iii Peder Hersleb f. 25 Mar iv Karen Hersleb f v Ole Hersleb. Død ung. 36. vi Christopher Hersleb. Død ung. 37. vii Ane Hersleb. Død ung. 38. viii Ursilla Hersleb. Død ung. 39. ix Jens Hersleb. Død ung. 40. x Ole Hersleb f. 14 sep 1692, Stod, 30 g. 24 sep 1737, i Jørlunde, 31 Birte Nielsdatter Rafn. Ole døde 2 apr 1760, Kjøbenhavn. 32 Præst ved Vartov i København Under påvirkning af den herrnhutiske bevægelse nægtede han at give syndstilgivelse i skriftestolen. Han blev derefter suspenderet, nedlagde sit embede og fik sin afsked, hvorefter han i nogle år opholdt sig i Tyskland, før han vendte tilbage til Danmark, hvor han førte et stille og fattigt liv. Birte: Skal iflg. DBL have været 'en vanfør person af tarvelig herkomst' xi Nicolai Hersleb f xii Anne Sofie Hersleb f Jacob Hersleb f. 4 apr 1665, 7 g. 13 maj 1700, 33 Anna Katrine Angell, f. 2 Jul 1678, 34 (datter af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter) d Jacob døde Krigskommissær og bergassessor. 43. i Abel Margrethe Hersleb. Død ung. 44. ii Jacob Hersleb døbt 20 okt 1702, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung iii Anna Christine Hersleb. 46. iv Lorentz Hersleb døbt 11 apr 1709, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung. 47. v Abel Hersleb døbt 5 apr 1712, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung. 48. vi Lorentz Christian Hersleb døbt 5 jan 1711, Trondhjem Domkirke. 35 Død ung. 15. Regitze Hersleb f. 13 Apr 1665, 36 g. 37 Laurits Pedersen Brønlund, f. ca. 1657, 38 d. sep 1707, Hitra. 38 Regitze døde 13 Apr Laurits: Foged i Fosen fra 1685; nævnes i Jacob Brønlund f. 1690, Hitra. 38 Kapellan i Brønø ii Peder Brønlund f. 3 Jun iii Christopher Brønlund f. ca iv Regitse Brønlund g. (1) 40 Fredric Zeuten, g. (2) 40 Giert Busch. Fredric: Bergskriver i Selbu. 53. v Lovise Brønlund g. 40 Petter Brarup. Petter: Sorenskriver i Fosen. 54. vi Laurits Brønlund. Kapellan ved Garnisonskirken i Helsingør. 7

8 Sjette Generation 24. Jacob Hersleb f. 26 Apr 1672, Christiansund, 41 g. (1) 26 Jun 1701, 18 Aarsele Strømer, (datter af Peder Danielsen Strømer og Kirsten Jonsdatter Todal) d. 30 Mar 1720, 18 g. (2) 4 Aug 1724, 18 Benedicta Maria Bugge, (datter af Samuel Bugge og Anne Sophie Randulf) d. 30 Jan Jacob døde 18 Okt Kapellan til Folden 1696; sognepræst til Brønø 1714; provst i Helgelands provsti Af 14 børn i første ægteskab levede 4. Ingen børn i andet ægteskab. Børn med Aarsele Strømer: i Peder Christian Hersleb f. 7 Sep ii Ellen Kirstine Hersleb iii Anna Sophia Hersleb iv Jens Hersleb f. 5 mar Jacob Hersleb f. 15 dec 1686, 27 g. 6 jul 1713, 42 Inger Marie Frost, (datter af Christian Frost og Margrethe Angell) d. okt 1764, 42 begr. 17 okt Jacob døde 14 okt Sognepræst til Stod fra Købte i 1712 Egge gård af faderen og videresolgte i 1746 gården til sin søn Christian, som da var kapellan. Iflg. Giessing 14 børn, hvoraf 10 levede i Christian Hersleb f. 1 maj ii Sofie Hersleb f. 1 mar iii Christoffer Hersleb f. 19 jun 1716, 44 d. 1749, som student iv Jakob Peter Hersleb f. 23 jul v Peter Lorentz Hersleb f. 7 okt vi Margrethe Hersleb f. 15 jun 1724, 46 d. 19 aug 1772, Hegge i Stod. 46 Ugift. Ejede og beboede Hegge gård i Stod vii Bolette Katrine Hersleb f. 4 mar viii Johan Tobias Lemmerhvit Hersleb f. 20 nov ix Inger Marie Hersleb f. 5 okt x Sara Rebecca Hersleb f. 18 jan Peder Hersleb f. 25 Mar 1689, Stod, 47 g. 25 okt 1719, 43 Bolette Hiort, f. 12 Apr 1690, Stenstrup, Fyn, 48 (datter af Hans Gregersen Hiort og Ellen Poulsdatter Boesen) d. 16 Maj 1767, Kjøbenhavn. 48 Peder døde 4 Apr 1757, Kjøbenhavn. 47 Dr.mag.; biskop over Aggershus Stift ; biskop i København over Sjællands Stift fra 1737 til sin død; skal som kirkelig administrator og prædikant have været en af de mest fremragende bisper over Sjælland. Iflg. Giessing 10 børn, hvoraf 6 levede i Frederikke Louise Hersleb f. 20 jul ii Hans Christopher Hersleb f. 11 jun iii Petronelle Helene Hersleb f. 18 jun iv Charlotte Hersleb f Ugift v Bolette Sophia Hersleb f. 18 dec vi Peder Hersleb f. 1730, 7 g. 15 sep 1761, 43 Else Margrethe Burenæa Frick, f. ca. 1733, 43 (datter af Hans Hansen Frick og Petronelle Henriette Hansdatter Hiort) d. 10 aug Peder døde Sognepræst til Nykøbing S. 2 børn, som begge døde spæde. 34. Karen Hersleb f. 1690, 7 g. (1) 49 Johan Tobias Lemmenhiert, d. 1730, 49 g. (2) 1731, 49 Peder Maaneskiold, døbt 15 maj 1700, Bragernæs, 50 (søn af Mads Maaneskiold og Anne Sophie Pedersdatter Kraft) d. 15 jun Karen døde 15 maj 1756, (levede 1748 i Stod præstegård). 50 Dahl m.fl. kalder hende Karen, mens Helgelands-Holsterne kalder hende 8

9 Maren. Iflg. Giessing skal hun med Peder Maaneskiold have haft en søn, som blev oberstløjtnant og døde i København. Dette er i modstrid med DAA 1903, som mener, at Peder Maaneskiold var slægtens sidste mand. Johan: Kaptajn. Peder: Major. Børn med Peder Maaneskiold: 75. i Mathea Sophie Maaneskiold f. 1737, 50 g. 15 jun 1769, 50 Peter Rasch, d Mathea døde 7 jan Peter: Kaptajn. 41. Nicolai Hersleb f. 1698, 7 g. 4 jan 1731, 52 Bolette Frost, f. 3 jan 1699, 49 (datter af Christian Frost og Margrethe Angell) d. 29 dec Nicolai døde 10 jul Oberst. Også kaldet Niels. Iflg. Giessing 7 børn, hvoraf kun datteren Bolette skal have overlevet i Bolette Sophie Hersleb f. 1 jul ii Peter Christopher Hersleb f iii Christiane Margrethe Hersleb f. 20 feb Anne Sofie Hersleb f. 1704, 7 g. 8 Peter Abildgaard, f. 30 mar 1695, Trondhjem, 54 (søn af Jens Petersen Abildgaard) d Anne døde 11 mar Iflg. Giessing 11 børn, hvoraf 2 levede. Peter: Sognepræst på Røros i Peder Hersleb Pedersen Abildgaard f. 12 dec ii Helleborg Abildgaard. Præst på Røros. 45. Anna Christine Hersleb døbt 21 jan 1708, Trondhjem Domkirke, 35 g. 1729, 35 Didrik Stilling, f. 13 feb 1685, Frederikstad, 35 d. 23 sep 1756, 35 begr. 30 sep Anna begr. 8 okt Didrik: Præst i Arendal; magister. Gift 3 gange. 81. i Jacob Hersleb Stilling døbt 28 aug 1731, Arendal, 56 begr. 5 mar ii Jochum Jacob Hersleb Stilling døbt 26 feb 1742, Arendal, 57 begr. 13 mar iii Anna Dorothea Stilling. 50. Peder Brønlund f. 3 Jun 1687, 58 g. (1) 1 Mar 1714, 58 Maria Anna Emahus, (datter af Hans Jensen Emahus og Dorothea Heinrichsdatter Bull) d. 16 Aug 1721, 59 g. (2) 1733, 60 Anne Rebekka Angell, f. 1710, 60 (datter af Petter Lorentzen Angell og Anna Margrethe Broch). Overauditør. Anne: Iflg. Horneman ingen børn. Børn med Maria Anna Emahus: i Helene Marie Brønlund f. 9 Nov Christopher Brønlund f. ca. 1696, 38 g. (1) 40 Milde Melchiorsdatter Riberg, g. (2) 1742, 40 Ellen Meyer. Christopher døde Major. Børn med Milde Melchiorsdatter Riberg: 85. i Laurits Brønlund f. 1723, 38 d Syvende Generation 55. Peder Christian Hersleb f. 7 Sep 1702, Rørstad, Folden, 61 g. 1738, 62 Maren Petronelle Sverdrup, f. 1713, 63 (datter af Jørgen Andersen Sverdrup og Margrethe Angell) d. 19 Maj 9

10 1794, Nordhærø. 64 Peder døde 3 Apr Kapellan til Brønø 1727; sognepræst til Rørbæk og Grynderup (Viborg Stift) 1738; sognepræst til Fosnæs 1741; provst i Namdalens Provsti fra Iflg. Giessing 9 børn, hvoraf 6 døde spæde. Maren: Af 9 børn døde 6 som spæde [Giessing]. 86. i Jacob Fredrik Hersleb døbt 10 jul 1738, Hersø (Herøy?), 65 d Pers. kapellan hos faderen. 87. ii Jørgen Benjamin Hersleb døbt 4 nov 1739, Hersø (Herøy?) iii Lorentz Christopher Hersleb. 89. iv Ursille Margrethe Hersleb v Benedicte Marie Hersleb f vi Jørgen Sverdrup Hersleb f. 13 sep Ellen Kirstine Hersleb g. 18 Ole Holst. Iflg. Giessing 7 børn, hvoraf 4 levede. Ole: Sognepræst til Rødø. 92. i Hans Jacob Hersleb Holst. 93. ii Friderich Hersleb Holst. 94. iii Jacob Hersleb Holst. 95. iv Christen Hersleb Holst. 57. Anna Sophia Hersleb g. 18 Jens Budde. Iflg. Giessing 4 børn, hvoraf 1 søn levede. Jens: Kaptajn. 96. i Samuel Bugge Budde. Blev i 1718 kapellan hos hr. August Buschman til Frosten. 58. Jens Hersleb f. 5 mar 1715, 66 g. 15 Sep 1744, 67 Else (Elisabet) Sverdrup, døbt 7 apr 1720, 68 (datter af Jørgen Andersen Sverdrup og Margrethe Angell) d. 1 Mar Jens døde Kapellan til Brønø 1738; efterfulgte faderen som sognepræst sst Else: Af 5 børn levede 3 i i Ursille Christine Hersleb. 98. ii Lorenz Christopher Hersleb d Cand.jur.; proprietær. 99. iii Margrethe Hersleb iv Anna Sophie Randulf Hersleb v Jacob Andreas Hersleb f. 28 okt 1753, 68 g. 1792, 68 Siri Anna Hagen, f. 1765, 68 (datter af Rasmus Hagen og Karen Eggen) d. 10 aug Jacob døde 5 feb Sognepræst til Sælbo og Frosten. 59. Christian Hersleb f. 1 maj 1714, 55 g. 7 aug 1745, i Røros, 70 Elisabeth Marie Mølman, f. 10 jun 1726, 70 (datter af Bernt Möllmann og Abel Margrethe Frost) d. 14 aug Christian døde Sognepræst til Stod. Købte i 1746 Egge gård af faderen. Iflg. Giessing 6 børn, hvoraf en datter levede i Abel Margrethe Hersleb f. 15 dec ii Jacob Christian Hersleb d. 1776, Kjøbenhavn. 70 Overkrigskommissær. Ingen livsarvinger iii Inger Marie Hersleb d. ung Sofie Hersleb f. 1 mar 1715, 70 g. 3 mar 1739, 70 Peder Offesen Krog, (søn af Offe Gjerlowsen Nittelhorst og Salome Pedersdtr. Meyer) d Sofie døde 31 mar 1756, 70 begr. 13 apr 1756, (ligtale ved provst Rosenvinge)

11 Peder: Sognepræst til Værdalen. Præpositus Honorarius. Provst over Innherred Antog navnet Krog efter biskop i Trondheim dr. Peder Krog i Jacob Hersleb Krog f. 11 dec 1739, 72 d. 16 dec ii Jacob Hersleb Krog f. 10 Jan iii Ove Christian Krog f. 27 feb iv Inger Marie Krog f. 1 jul v Salome Sophie Krog f. 18 nov 1744, 72 døbt 26 nov 1744, 73 d. 4 maj vi Margrethe Frost Krog f. 7 feb 1746, 73 d. 2 dec vii Karen Johanne Krog f. 17 feb 1747, 73 døbt 23 feb 1747, 73 d viii Peder Christopher Krog f. 5 apr ix Edvard Meyer Krog f. 18 aug 1749, 73 døbt 24 aug 1749, 73 g. 1797, 73 Karen Lemming. Edvard døde 4 aug Sognedegn til Ourø, Sjælland x Sara Sophie Krog f. 20 aug 1750, 73 d. 14 jan Priorinde i Thomas Angells hus i Trondhjem. Kaldes i Helgelands-Holsterne Karen Sophie. 62. Jakob Peter Hersleb f. 23 jul 1717, 44 g. 12 aug 1748, i Sindsen i Aker, 44 Elisabeth Maria Arctander, døbt 27 jun 1721, Viborg, 44 (datter af Nils Justesen Arctander og Sofie Dorthea Møinicken) d. 16 jan Jakob døde 2 dec 1781, 44 begr. 12 dec 1781, Kristiania. 44 Rektor i Kristiania; magister; justitsråd. Elisabeth: G. (1) m. rektor i Kristiania Erik Nicolai Arbin i Inger Marie Hersleb f ii Sophia Dorothea Hersleb f. 3 jan iii Margrethe Hersleb døbt 2 mar 1752, Kristiania iv Jakob Hersleb f. 1754, 44 døbt 21 maj 1754, Kristiania. 44 Jurist. 63. Peter Lorentz Hersleb f. 7 okt 1718, 44 g. 30 jan 1748, 44 Birgitte Marie Huulegaard, f. 15 sep 1716, 44 d Peter døde 27 apr Præst ved Vor Frue Kirke i Trondheim. Iflg. Giessing 5 børn, hvoraf sønnerne Peder og Christopher levede i Jacob Hersleb døbt 18 okt Ugift ii Peter Thomasius Hersleb f. 11 apr Student iii Arence Marie Hersleb døbt 13 jun Død ung iv Inger Marie Hersleb f. 1755, 46 d v Christopher Hersleb f. 4 dec Student Bolette Katrine Hersleb f. 4 mar 1728, 46 g. 45 Jens Collin, (søn af Hans Jensen Collin og Sophie Amalie Krogh) d. 13 okt 1757, 46 begr. 19 okt Bolette døde 9 maj 1779, Thomas Angells hus, Trondhjem. 46 Jens: Proprietær. Boede på Leangen; ejede desuden Rotvold og Tutterøen i Hans Collin f. 14 mar 1750, 46 døbt 22 mar 1750, Hlade(?), 46 d. 8 mar Sjøløjtnant. I russisk tjeneste ii Inger Marie Collin f. 8 feb 1752, 75 døbt 17 feb 1752, Bakke Kirke, 46 g. 18 jan 1791, i Vor Frue Kirke, Trondhjem, 46 Jacob Rosenvinge, f. 18 feb 1743, 46 (søn af Eiler Schøller Rosenvinge og Elen Junghans) d. 2 jul 1803, 46 begr. 8 jul 1803, Vor Frue Kirke, Trondhjem. 46 Inger døde 26 jun 1799, 46 begr. 4 jul 1799, Vor Frue Kirke, Trondhjem. 46 Jacob: Kancelliråd iii Anna Cathrine Collin f. 10 aug 1755, 46 d. 12 sep 1790, Kjøbenhavn. 46 Ugift iv Sofie Amalie Collin f. 10 apr 1757, 46 g. 4 jun 1788, i Kjøbenhavn, 46 Knud Andreas Sommer, f. 10 aug 1758, Kristiania, 46 d. 8 mar 1803, Bragnæs børn. 11

12 Knud: Foged på Innerøy. Ejede og beboede fra 1780 Hegge i Stod. Blev i 1802 udnævnt til Amtsforvalter på Bornholm, men døde på Bragnæs. 66. Johan Tobias Lemmerhvit Hersleb f. 20 nov 1729, 46 g. 14 okt 1762, i Størdalen, 46 Mette Dorthea Heideman, f. 21 okt 1727, 46 (datter af Johan Henrik Heideman og Maren Frost) d. 14 maj Johan døde 2 jun Horneman skriver, at han var præst på Ørlandet. Giessing skriver, at han var præst til Holtaalen i Inger Marie Frost Hersleb f. 8 jun 1764, 76 g. (1) okt 1787, 76 Leonhard Christian Irgens, f. 16 maj 1760, 76 (søn af Johannes Irgens og Anne Margrethe Borchgrevinck) d. 10 jan 1797, 76 g. (2) 29 maj 1804, 76 Andreas Poulsen Viig. Inger døde 5 jan børn. Leonhard: Kapellan på Ørlandet ii Maren Sophie Hersleb f. 23 sep 1765, 76 d. 13 okt 1831, Storfosen. 76 Ugift iii Bolette Fredrike Lovise Hersleb f. 18 sep 1766, 76 g. 12 sep 1799, 76 John Norman, f. 31 dec 1766, 76 d. 30 dec Bolette døde 3 okt 1803, (på anden barselsseng) iv Johanne Henrike Hersleb f. 12 nov 1768, 77 d. 9 jan 1854, Thomas Angells hus, Trondhjem. 77 Ugift. 67. Inger Marie Hersleb f. 5 okt 1733, Stod, 78 g. 31 okt 1765, 79 Christian Holst, f eller 1731, Trondhjem, 80 døbt 21 nov 1730, Trondhjem Domkirke, 79 (søn af krigskommandør Pet. Holst) d. 3 okt Inger døde 28 aug sønner og 4 døtre iflg. Wiberg. Christian: Residerende kapellan ved Roskilde Domkirke fra 1761; sognepræst til Trinitatis Kirke, København, i Rebecca Christiana Holst f. 27 jan ii Inger Marie Holst døbt 14 mar 1769, Roskilde, 82 g. 10 aug 1791, 82 Gjerløv Christian Krog, f. 19 mar 1762, Bardal, Nesna, 83 (søn af Peder Offesen Krog og Anna Dons) d. 2 jan Inger døde 2 aug 1850, Stege. 82 Ingen børn. Gjerløv: Kinapræst; sognepræst til Rye og Sønnerup på Sjælland 1798; til Stege iii Jacob Hersleb Holst f. 23 apr 1771, 85 g. 4 dec 1798, i Trinitatis Kirke, Kjøbenhavn, 85 Ingeborg Müller, f. 1773, 85 d. 23 jun 1846, Nakskov. 85 Jacob døde 6 maj Residerende kapellan i Kalundborg fra 1800; sognepræst til Nakskov-Branderslev Efterlod sig iflg Wiberg et agtet minde som en elskelig og nidkær præst. 3 sønner og 2 døtre. Ingeborg: 'Af Ousted-A.-L.' iv Peder Hersleb Holst f. 10 feb 1776, Roskilde, 86 d. 24 aug Sognepræst til St. Mortens Kirke i Næstved fra 1807, til Hvedstrup fra 1823, til Kalundborg Provst i Wiberg nævner ikke mellemnavnet Hersleb. 68. Sara Rebecca Hersleb f. 18 jan 1736, 87 g. 19 apr 1775, i Sparboe præstegård, 46 Lorentz Holst Sodeman, f. 11 jun 1735, 46 døbt 16 jun 1735, 46 (søn af Marcus Sodeman og Birgitte Thausan) d. 7 okt Sara døde 18 aug Lorentz: Præst i Aure i Inger Marie Sodeman f. 15 jul 1776, 46 d. 28 jun 1860, Øie i Surendalen. 46 Ugift ii Marcus Holst Sodeman f. 18 nov 1777, 46 d. 19 nov Løjtnant iii Birgitte Tausan Sodeman f. 1779, 46 d iv Jacob Hersleb Sodemann f. 11 sep

13 69. Frederikke Louise Hersleb f. 20 jul 1720, Hillerød, 31 g. 1748, 18 Ludvig Harboe, f. 16 Aug 1709, Broager, 88 (søn af provst Johannes Harboe og Marie Petersen) d. 15 Jun 1783, Kjøbenhavn, 88 begr. Vor Frue Kirke, Kjøbenhavn. 31 Frederikke døde 24 dec 1780, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn. 45 Ludvig: Biskop over Sjælland fra 1757; kgl. konfessionarius i Bolette Maria Harboe f. 11 feb ii Peter Hersleb Harboe f. 11 feb Sekretær og Auscultant i Kammer- Collegiet iii Johanne Fredrikke Harboe f. 5 jun 1756, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn, 89 g. 10 maj 1782, i Vor Frue Kirke, Kjøbenhavn, 31 Nicolai Edinger Balle, f. 12 okt 1744, Vestenskov, Nakskov, 31 d. 19 okt 1816, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn. 31 Johanne døde 11 apr 1802, Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn. 31 Nicolai: Dr.theol.; professor; biskop i København Iflg. Giessing 7 børn i første ægteskab med Friderica Severina Grundtvig iv Charlotte Sophie Harboe f. 11 sep 1758, 18 g. Peter Atche, f. ca. 1746, 90 (søn af Hans Carsten Atche og Barbara Marie Leganger) d. 23 Dec 1792, Roskilde Domsogn, 91 begr. 28 Dec 1792, Roskilde Domkirke. 91 Charlotte døde 5 Apr 1793, Roskilde Domsogn, 91 begr. 12 Apr 1793, Roskilde Domkirke. 91 Peter: 'Cancellieraad, Stifts-Skriver, Forstander og Kirkeværger i Roeskilde'. Efternavnet staves Atke i kilderne i Roskilde v Johann Ludvig Harboe f. 1760, 92 d. 8 feb Hans Christopher Hersleb f. 11 jun 1722, Frederiksberg, 31 g. 23 apr 1755, i Vor Frue Kirke, Kjøbenhavn, 31 Catharina Magdalena Munck, f. ca. 1728, Kjøbenhavn, 31 (datter af Laurids Munck og Sara Ørslev) d. 30 apr 1804, Holmens Sogn, Kjøbenhavn. 31 Hans døde 22 feb 1788, Holmens Sogn, Kjøbenhavn, 31 begr. Holmens Kirkes kapel. 31 Borgmester i København ; konferensråd. Iflg. Giessing 5 børn, hvoraf 2 levede i Peder Hersleb f. 27 sep ii Laurentia Sara Hersleb f Petronelle Helene Hersleb f. 18 jun 1724, 7 g. 8 Andreas Jacobsen Graah, f. 1701, 93 (søn af Jacob Sørensen Graah) d. 15 mar Petronelle døde Andreas: Konferensråd; tjente 50 år i det danske kancelli i Bolette Marie Graah f ii Charlotte Graah f Ugift iii Peter Hersleb Graah f. 1 feb iv Jacobæa Elisabeth Graah f. 9 jan 1752, 7 g. 1771, 7 Wilhelm August Hansen, f. 24 okt Iflg. Giessing ingen børn. Wilhelm: Ejer af Frydendal. Etatsråd. 73. Bolette Sophia Hersleb f. 18 dec 1728, 7 g. 1760, 71 Peter Aagaard, d. jul Bolette døde 1765, (på barselsseng). 7 Peter: Konferensråd; direktør for Vaisenhuset i Peter Hersleb Aagaard f. 29 nov 1765, 71 d. 8 apr Advokat i Højesteret. Skal have haft ypperlige talegaver. 76. Bolette Sophie Hersleb f. 1 jul 1733, 53 g. 5 okt 1763, 53 Ole Høyer, f. 12 okt 1723, 53 (søn af Ole Høyer og Karen Hoe) d. 11 maj Bolette døde 18 aug Ole: Præst i Sparbu. 13

14 i Nicolai Hersleb Høyer f. 10 aug ii Jacob Peder Høyer f. 24 mar 1767, 53 døbt 30 mar 1767, Sparboen, 53 d. 27 feb Christiane Margrethe Hersleb f. 20 feb 1741, 53 g. 17 jan 1766, i Stjørdal (i huset), 53 Nils Johansen Randulff, f. 1727, 53 (søn af Johan Randulf og Bereth) d. 24 maj Christiane døde 24 feb Nils: Kaptajn. Bosat på Singsås i Holtålen i Bolette Dorthea Randulff f. 5 okt ii Johanne Sophie Randulff f. 5 sep iii Karen Elisabeth Randulff f. 13 sep 1772, 95 d. 25 sep Død hos kaptajn Statius Matheson Lien, Sparboen; vanfør iv Johan Randulff f. 1 aug 1774, 95 d. 2 jan Overauditør; sorenskriver i Østerdalen v Nils Hersleb Randulff f. 28 jul vi Maren Rebekka Randulff f. 27 feb 1777, 95 g. 1829, 95 Tollef Hals, f. ca. 1798, 95 d. 24 feb Maren døde 9 mar 1844, Romedal. 95 Tollef: Lensmand. 79. Peder Hersleb Pedersen Abildgaard f. 12 dec 1727, Røros, 96 g. (1) 71 Ingeborg Berntsdatter Schnabel, døbt 26 maj 1726, 96 begr. 20 aug 1756, 96 g. (2) Abelone Marie Gamborg, f. 15 apr 1742, 96 (datter af Villads Knudsen Gamborg og Bodil Kirstine Andersdatter Holst) d. 4 jan Peder døde 2 aug Præst ved vor Frelser Kirke på Christianshavn i København samt ved flere andre kirker, før han efter flere års blindhed døde som præst ved St. Nicolai Kirke i København. Børn med Abelone Marie Gamborg: 160. i Anne Sofie Abildgaard f. 18 sep Anna Dorothea Stilling døbt 9 dec 1729, Arendal, 57 g. 19 okt 1749, 57 Hans Olsen Falch, døbt 20 jan 1711, 57 begr. 8 sep Anna begr. 27 jun Hans: Købmand og kaptajn i Arendal; ejer af Tangen gård i Anna Dorthea Stilling Falch. 84. Helene Marie Brønlund f. 9 Nov 1718, Dønnes, 98 g. 30 Aug 1747, 99 Peter Angell, f. 21 Maj 1702, 100 (søn af Petter Lorentzen Angell og Anna Margrethe Broch) d. 19 Mar Helene døde 24 Mar Peter: Sognepræst i Sælø i Anne Margrethe Rebekka Angell f. 27 nov 1748, 101 døbt 1 dec 1748, Vanelven, 101 d. 8 dec ii Anne Margrethe Rebekka Angell f. 27 nov iii Peter Christian Angell f. 19 jun 1751, 101 døbt 6 jul 1751, 101 d. 16 sep 1775, ved Samsø under rejse til København. 101 Student iv Peter Jørgen Angell f. 11 mar 1753, 101 d. 16 sep 1775, ved Samsø under rejse til København. 101 Student v Peter Lorentz Angell f. 11 mar 1755, 101 døbt 23 feb 1755, Vanelven, 101 d vi Lorentz Christopher Angell f. 16 feb 1756, 101 døbt 25 feb 1756, Vanelven vii Mariane Elisabeth Angell f. 14 apr viii Lorentz Christopher Angell f. 12 feb

15 ix Abel Helene Angell f. 21 aug x Bolette Christine Angell f. 13 dec 1769, 101 g. 30 nov 1809, 101 Adam Jalles, f. 4 jan 1761, 101 (søn af Peter Jalles og Ulrikke Antonette Bergesdtr. Eeg Hagerup) d. 30 maj Bolette døde 25 jul Adam: Præst i Torvestad. Bolette var hans tredie kone. Ottende Generation 90. Benedicte Marie Hersleb f. 1744, g. 1781, 18 Rasmus Sundt Kiærschow, f. 1739, Aalborg, 65 (søn af Christen Samuelsen og Maren Rasmusdatter) d. 12 feb Benedicte døde 183(?). Rasmus: Residerende kapellan til Rødø; sognepræst til Brønø; provst i Madse Petronelle Hersleb Kjerschow g. Ebbe Moss Klæboe, f. 1791, Saura, Handnesøya, Nesna, 103 døbt 27 mar 1791, Nesna Kirke, 103 (søn af Hans Christian Klæboe og Elen Meldal Ebbesdatter Moss). Ingen børn. Ebbe: Handelsmand på Saura, Næsne ii Christiane Mariane Hersleb Kjerschow iii Peter Christian Hersleb Kjerskow f. 29 jul Jørgen Sverdrup Hersleb f. 13 sep 1748, Nord-Herøy, 65 g. Anne Borchmann, f. 8 sep 1742, 65 (datter af Svend Andersen Borchmann og Else Marie Meyer) d. 1 dec Jørgen døde 10 nov Købte i 1775 morbroderen Peter Jacob Sverdrups part af Angellgodset. Bosat på Nord-Herøy i Else Marie Meier Hersleb f. 26 sep ii Marie Jacobia Fredrikke Hersleb f Død ung iii Peder Christian Hersleb f iv Lorentz Christopher Hersleb f Død ung v Maren Petronelle Christiane Hersleb f. 1781, 104 d. 2 mar vi Hilleborg Margrethe Schultz Hersleb f Død ung. Kaldet Heloise? 181. vii Svend Borchmann Hersleb f. 7 mar 1784, 104 d. 12 sep Professor i teologi. Var med til at etablere Universitetet i Oslo. Se viii Petronelle Christiane Marie Hersleb f. 15 okt Død ung ix Anna Lydia Borchmann Hersleb f. 30 nov Anna Sophie Randulf Hersleb døbt 3 aug 1749, 68 g. 14 aug 1782, i Brønø, 68 Willatz Bing Drejer, f. 26 jul 1735, 68 (søn af Peder Drejer og Sara Susanne Bing) d Anna døde 10 Apr 1841, Hadsel. 68 Willatz: Sognepræst til Hadsel; provst i Helene Cathrine Rist Drejer f. 26 nov ii Willatz Drejer f. 7 apr 1787, 105 d. 18 feb Løjtnant. Ugift iii Jens Hersleb Drejer f. 22 okt Abel Margrethe Hersleb f. 15 dec 1747, 70 g. 20 nov 1765, 71 Henrik Horneman, f. 26 mar 1738, 71 (søn af Henrik Ebbesen Horneman og Sara Johansdatter Hammond) d. 15 aug Abel døde 13 aug Henrik: Cand.jur.; ejer af Reins Kloster; justitsråd i Henrik Horneman f. 10 mar 1769, 106 døbt 21 mar 1769, Trondhjem Domkirke, 106 d. 22 maj 1838, Reinskloster. 106 Arvede Reinskloster i Ugift. 15

16 ii Christian Hersleb Horneman f. 10 dec iii Ebbe Carsten Horneman f. 21 jan Jacob Hersleb Krog f. 10 Jan 1741, på Hegstad, 107 døbt 22 jan 1741, 72 g. (1) 27 nov 1767, 72 Edel Cathrine Kas Thode, f. 4 Sep 1741, 72 døbt 11 sep 1741, Trondhjem Domkirke, 72 (datter af Jacob Hansen Thode og Hermichen Wessel Brown) d. 15 Nov 1774, 72 g. (2) 71 Anna Magdalene Arnet, f. ca. 1743, 72 (datter af Peter Arnet og Christine Elisabeth Hejm) d. 26 Jul 1795, 72 g. (3) 16 aug 1796, 72 Martha Margretha Rosenvinge, (datter af Eiler Schøller Rosenvinge og Karen Margrethe Coldevin) d. 30 Jun 1797, på barsel med en dødfødt søn. 71 Jacob døde 24 Jul Sognepræst til Værdalen. Børn med Edel Cathrine Kas Thode: 190. i Johannes Krog f. 1767, 73 d ii Jacob Thode Krog f. 19 sep iii Peder Krog f. 16 dec 1769, 108 døbt Verdal, 109 d. 1779, 108 begr. 12 feb iv Sophie Hersleb Krog f. 22 feb v Ole Gjerløf Krog f. 22 apr 1772, 108 døbt 29 apr 1772, Verdalen, 108 d vi Hermichen Brown Krog f. 12 sep 1773, 108 d. 1773, 108 begr. 27 dec vii Dødfødt barn f. 25 nov Børn med Anna Magdalene Arnet: viii Petter Arnet Krog f. 10 aug ix Christiane Elisabeth Krog f. 12 jun 1777, 110 d x Edel Katrine Krog f. 2 aug 1778, 110 d. 10 aug 1778, 110 begr. 14 aug xi Peder Gjerlow Krog f. 20 okt xii Andreas Bendire Heide Krog f. 17 nov 1780, 110 døbt 26 nov 1780, 110 begr. 18 okt xiii Jacob Hersleb Krog f. 4 aug 1782, 110 g. 1815, 110 Johanne Bie Lehman, f. 1782, 110 (datter af Anders Schytte Lehman og Marie Borchgrevinck) d. 10 feb 1860, Røros. 110 Jacob døde 29 okt 1841, Røros. 110 Oberstløjtnant; korpschef for Trondhjems jægerkorps xiv Christopher Langeland Krog f. 25 sep 1783, 110 d. 19 dec 1850, Værdalen. 110 Kaptajn. Ugift xv Christiane Elisabeth Hejde Krog f. 19 feb 1785, 110 begr. 17 okt Ove Christian Krog f. 27 feb 1742, 72 døbt 28 feb 1742, 72 g. 20 feb 1777, 72 Albertine Sylow, f. 1755, 72 (datter af Thomas Edvard von Vesten Sylow og Elisabeth Christiane Paus) d. 1 nov Ove døde 27 feb Kapellan til Verdalen; sognepræst til Stod (Horneman skriver, at han var præst til Melhuus) i Thomas Edvard von Vesten Sylou Krog f. 2 sep 1777, 111 d ii Peder Krog f. 13 sep 1778, 111 d iii Elisabeth Kristine Paust Krog f. 23 mar 1780, 111 d. 15 feb 1848, Thomas Angells hus, Trondhjem børn iv Thomas Edvard v Vesten Sylow Krog f. 17 sep 1782, 111 d Koffardikaptajn i Kragerø. 1 barn v Sophie Hersleb Krog f. 31 okt 1783, 111 d. 19 dec børn vi Peder Jacob Krog f. 5 okt 1785, 112 d vii Anna Birgitte Marie Krog f. 2 apr 1787, 112 døbt 27 apr 1787, Stod, 112 d. 2 jan 1877, Trondhjem børn viii Albertine Ovidia Krog f. 23 apr 1789, 113 d. 8 mar børn ix Fredrike Ingara Marie Krog f. 2 mar 1791, 113 d. 2 aug 1872, Thomas Angells hus, Trondhjem

17 108. Inger Marie Krog f. 1 jul 1743, 72 g. 27 nov 1771, i Værdalens præstegård, 72 Nicolay Meyer, f. 4 nov 1735, 72 døbt 'ved Stiklestad', 114 (søn af Søren Meyer og Magdalene Christine Mohrsen) d. 13 jan Inger døde 1 aug Tvilling. Nicolay: Major i Sophie Hersleb Meyer f. 19 sep 1772, 115 døbt Værdalen, 116 begr. 25 aug ii Søren Nicolai Krog Meyer f. 3 mar iii Magdalene Christine Mohrsen Meyer f. 22 aug 1776, 115 døbt 8 sep 1776, Værdalen, 115 d. 1779, 115 begr. 1 feb iv Petrine Sophie Krog Meyer f. 12 sep 1778, 115 døbt 20 sep 1778, Værdalen, 115 begr. 20 feb v Peder Krog Meyer f. 7 jan Peder Christopher Krog f. 5 apr 1748, 73 døbt 16 apr 1748, 73 g. 117 Bereth Marie Klüwer, f. 1 nov 1758, 73 (datter af Lorentz Didrik Klüwer og Sille Marie Boysen) d. 17 aug Peder døde 10 feb Kapellan til Verdalen; præst til Frosten i Lorentz Didrik Kluver (Krog) f. 16 okt ii Sille Marie Krog f. 21 nov 1782, 73 d iii Peder Gjerlow Krog f. 28 dec 1783, 73 begr. 2 sep iv Sille Marie Krog f. 1 aug 1786, 73 d. aug v Peder Gjerlow Krog f. 12 sep 1787, 73 d. sep vi Peder Gjerlow Krog f. 10 jan 1789, 73 d. 25 sep 1840, Røros. 73 Kaptajn. Ugift vii Bøye Brodersen Krog f. 20 jan viii Sille Marie Krog f. 7 mar 1792, 73 d. 30 jun 1814, Tutterøen Inger Marie Hersleb f. 1749, 118 døbt 5 aug 1749, Kristiania, 44 g. 1767, 7 Iver Neumann, f. 11 dec 1739, 44 døbt 4 okt 1736(?), Bragnæs, 44 (søn af Hans Jørgensen og Elisabeth Sofie Jacobsdtr.) d. 26 jan Inger døde 20 apr Iver: Proprietær; ejer af Odals Værk i Jakob Hersleb Neumann f. 4 jul Sophia Dorothea Hersleb f. 3 jan 1751, Christiania, 119 døbt 9 jan 1751, Christiania, 44 g. 117 Jacob Juel, f. 1744, Christiania, 119 døbt 23 jun 1744, 119 (søn af Hans Juel og Else Sophie Dorothea Rasch) d. 21 apr 1800, Fredros Järnbruk, Sverige. 119 Sophia døde 6 maj 1801, Sverige. 119 Jacob: Zahlkasserer i Christiania ; justitsråd. På grund af en alvorlig manko i kassen blev han afsat 1783 og året efter arresteret. Det lykkedes ham at flygte til Sverige, hvor han boede resten af sit liv i Else Sophia Dorothea Juel f. 7 jan ii Jacob Juel f. 6 feb 1780, Christiania, 120 d. 12 mar 1841, Björkenäs, Värmland. Ugift iii Hans Juel f. 8 apr iv Elisabeth Maria Juel f. 14 apr 1782, Christiania, 121 g. 1802, 121 skilt 1812, E.G. Wall, f Elisabeth døde 11 feb 1825, Karlstad. 121 To døtre. E.G.: Brukspatron v Carl Juel f. 20 apr 1783, Christiania, 121 g. 28 sep 1818, 121 Sara Broström, f. 9 nov 1794, 121 (datter af provst i Köla Nils Gabriel Broström og Agneta Juliana Fundell) d. 23 feb Carl døde 19 feb 1850, Grinsbol, Värmland. Arkitekt. Ingen børn. 17

18 233. vi Peter Holter Juel f. 1 aug 1790, Fredros, 121 d. 26 aug 1844, Opsloe Ladegård. 121 Højesteretsassessor i Norge. Ugift Jacob Hersleb Sodemann f. 11 sep 1780, 104 g. 3 sep 1814, 104 Anna Lydia Borchmann Hersleb, f. 30 nov 1786, 104 (datter af Jørgen Sverdrup Hersleb og Anne Borchmann) d. 2 jun Jacob døde 17 jul Cand.theol.; inspektør, realskole i Marcus Holst Sodeman f. 27 feb 1817, 46 døbt 8 jun 1817, Vor Frue Kirke, Trondhjem, 72 d. 17 apr Bolette Maria Harboe f. 11 feb 1750, 18 g. 13 maj 1768, 18 Johann Friderich de Lindencrone, f. 24 apr Johann: Stamherre til Giørslev, Erichstrup og Søeholm. Kammerherre i Mette Lovise Fr. Chr. de Lindencrone f. 4 dec Fulde navn: Mette Lovise Frideriche Christiane de Lindencrone Peder Hersleb f. 27 sep 1756, 7 g. 1781, 7 Louise Henriette Beck, f. 1 jan 1759, 123 (datter af Jens Michelsen Beck og Louise Sophie Hagen) d. 25 mar Peder døde 25 nov Højesteretsadvokat i Cathrine Lovise Hersleb f ii Magdalene Amalie Hersleb f. 1 feb iii Henriette Caroline Eleonore Hersleb f. 29 apr iv Peder Hersleb f. 16 jul Bolette Marie Graah f. 1748, 8 g. 1774, 71 Johan Eichel Bartholin, f. 12 nov 1748, 92 (søn af Caspar Christopher Bartholin og Elisabeth Hedevig Eichel) d Bolette døde 28 dec Iflg. Giessing 2 børn, hvoraf en datter levede. Johan: Højesteretsassessor; etatsråd. Ejede stamhuset Aastrup i Elisabeth Petronelle Bartholin f. 18 sep Peter Hersleb Graah f. 1 feb 1750, Kjøbenhavn, Helliggeist Sogn, 31 g. 1786, 126 Eleonora Sophie Beck, f. 27 jan 1759, Kjøbenhavn, Petri Sogn, 31 (datter af Jens Michelsen Beck og Louise Sophie Hagen) d. 22 apr 1829, Kjøbenhavn, Vor Frue Sogn. 31 Peter døde 14 dec 1830, Hjørring. 31 Vice-justitiarius i Højesteret; justitsråd i Jens Andreas Graah f. 17 jan 1787, 126 d. 26 jan Stiftamtmand i Århus. Kammerherre; R. af D.; DM. Ugift ii Elise Graah f. 1789, 126 d. 23 nov Ugift iii Wilhelm August Graah f. 24 okt iv Christiane Bolette Graah f. 1799, 127 d Ugift v Peter Hersleb Graah f. 1800, 127 d. 13 mar Arkivar; kancelliråd vi Caroline Graah. Ugift Nicolai Hersleb Høyer f. 10 aug 1764, 53 g. 8 jul 1789, Anna Christiane Andrea Borgesen, f. ca Cantor og skolelærer, Fredensborg Slotskirke. Benævnes Nicolaj Høyer Hersleb ved FT1801. Anna: Benævnes Ane Kirstine Børgesen ved FT1801, Fredensborg Slot i Ane Cathrine Sophie f. ca Intet efternavn nævnt i FT

19 154. Bolette Dorthea Randulff f. 5 okt 1766, 129 g. 11 mar 1791, i Sparboen (i huset), 129 Vilhelm Garben, f. 1759, 129 d Bolette døde 23 sep Vilhelm: Regimentskvartermester i Balthazar Nicolai Garben f. 19 feb ii Christian Vilhelm Garben f. 2 dec Johanne Sophie Randulff f. 5 sep 1768, 95 g. 31 okt 1794, i Sparboen (i huset), 95 Claus Holst, f. 1766, 95 døbt 28 apr 1767, Røros, 95 d. 13 feb 1847, Vennerslyst på Hedemarken. 95 Johanne døde 8 aug 1854, Moen i Elverum i Anne Margrethe Irgens Holst f. 6 okt ii Nicolai Christian Randulf Holst f. 1801, 95 d. 23 jun Lensmand på Elverum Anna Dorthea Stilling Falch døbt 22 jun 1758, Arendal, 57 g. 25 okt 1774, 57 Morten Kristiansen Juel, døbt 22 okt 1734, Hof, 57 (søn af Kristian Juel og Martha Hansdtr. Leth) d. 27 jan Morten: Købmand i Arendal i Didrik Stilling (Juell) f. 13 jan Sejlmager i København. Kaldte sig Stilling ii Hans Falch Juell f. 10 mar Anne Margrethe Rebekka Angell f. 27 nov 1749, 101 døbt 4 dec 1749, 101 g. 1 sep 1772, 101 Theodorus Bernhardus Nicoll, f. 28 nov 1747, 101 d. 21 jun Anne døde 20 aug Theodorus: Præst i Haran i Margrethe Helene Marie Nicoll f. 5 nov 1773, 101 d Ugift ii Philip Vilhelm Nicoll f. 24 dec 1774, 130 g. 8 mar 1819, 130 Christine Margrethe Leganger, f. 18 jan 1775, 130 (datter af Samuel Bugge Leganger og Anna Laurentze Nagel) d. 7 mar 1843, Ålesund. 130 Philip døde 4 mar Præst i Haran, Borgen på Sundmør iii Petronelle Christine Georgia Nicoll f. 7 sep 1776, 130 d Ugift iv Peter Angell Nicoll f. 23 jan Død ung v Abel Margrethe Nolette Nicoll f. 28 apr Død på første barselsseng vi Theodor Bergman Nicoll f. sep vii Anna Rebekka Angell Nicoll Mariane Elisabeth Angell f. 14 apr 1757, 101 døbt 17 apr 1757, Vanelven, 101 g. 21 mar 1783, 131 Isak Severin Friman, f. 15 apr 1750, 101 (søn af Peder Harboe Friman og Sara Cold) d. 29 apr Mariane døde 14 maj Isak: Præst i Overhalden i Petter Christian Angell Friman f. 26 dec 1783, Kjevig, 132 d. 4 nov 1805, Kjøbenhavn. 132 Kadet ii Isak Vilhelm Friman f. 7 aug 1785, 132 d. 2 apr iii Christen Heiberg Friman f. 13 mar iv Johan Georg Friman f. 17 jul 1789, 132 d v Sara Kristine Friman f. 3 okt vi Johan Cold Friman f. 19 nov 1793, 132 g. 1816, 132 Berthe Marie Schou, f. 1788, 132 d. 26 nov 1871, Kristiania. 132 Johan døde 5 okt Bureauchef; fuldmægtig i Revisionsdepartementet. 19

20 267. vii Henrik Fiuren Friman f. 19 nov 1795, 133 d. 20 feb viii Anna Elise Friman f. 13 mar Lorentz Christopher Angell f. 12 feb 1760, 101 g. 101 Anna Theting, f. 1753, 101 d. 22 maj Lorentz døde Koffardikaptajn i Petter Angell f. 16 jul Abel Helene Angell f. 21 aug 1764, 101 g. 4 feb 1794, 101 Rorik Røriksen Reimers, f. 10 okt 1749, 101 (søn af Rørik Sonniksen Reimers og Ane Margrethe Kaase Blytt) d. 15 jun Abel døde 13 dec 1855, Bergen. 101 Rorik: Koffardikaptajn; købmand og mægler i Bergen i Christen Ruhlman Reimers f. 3 apr 1795, 134 d. 7 apr ii Helene Marie Brønlund Reimers f. 28 jun iii Petter Angell Reimers f. 21 okt iv Christence Kulman Reimers f. 4 mar 1803, 135 d. 22 jul 1866, Bergen v Lorentz Angell Christoffer Reimers f. 9 dec Niende Generation 174. Peter Christian Hersleb Kjerskow f. 29 jul 1786, g. 27 okt 1820, 136 Johanne Benedicte Collett, f. 14 jan 1801, Solum, 136 (datter af Christian Collett og Anne Katrine Bie) d. 3 dec 1851, Bergen. 136 Peter døde 24 nov Biskop i Tromsø fra 1830, i Bergen fra i Christian Collett Kjerskow f. 23 aug ii Benedicte Marie Kjerskow f. 17 mar 1823, 136 g. 136 Andreas Zacarias Aagaard, f. 13 mar 1820, 136 (søn af Aage Aagaard og Birgitte Marie Noriager) d. 25 feb 18? Andreas: Konsul i Tromsø iii Mariane Kjerskow f. 24 feb iv Sophie Evastine Caroline Kjerskow f. 20 sep v Mariane Kjerskow vi Erasmus Theodor Kjerschow f. 11 jan vii Kaja Petra Johanne Kjerschow f. 1835, 104 d. 5 jan 1838, Tromsø Else Marie Meier Hersleb f. 26 sep 1776, 137 g. (1) ca. 1795, 138 Tøger Bech, (søn af Peder Christian Bech og Anne Cathrine Foss) d. 20 mar 1796, 104 g. (2) 5 mar 1799, 104 Jonas Greger Walnum, f. 20 aug 1771, Nord-Herøy, 139 (søn af Ole Henriksen Walnum og Else Marie Greger) d. 9 mar Else døde 7 jul Tøger: Handelsmand ved Kulstadsjøen i Vefsn. Jonas: Tilhørte en gammel nordlandsk handelsslægt. Købte Nord-Herøy og godset, nu kaldet Walnumgodset, af svigerfaderen. Børn med Jonas Greger Walnum: i Jørgen Olaus Hersleb Walnum f. 21 Sep ii Anne Borchmann Walnum f. 4 Okt 1800, d. 5 Apr iii Else Marie Greger Walnum f. 20 Dec 1801, 141 d. 18 Feb iv Anne Cathrine Walnum f. 1802, d v Anne Cathrine Bech Walnum f. 14 Apr vi Else Marie Greger Walnum f. 10 Jul 1804, 142 d. 3 jun Ugift vii Maren Petronelle Hersleb Walnum f. 31 Okt viii Johanna Severine Brodtkorb Walnum f. 18 jan

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

Aner til Gerhar Henrik Arnauer Hansen

Aner til Gerhar Henrik Arnauer Hansen Aner til Gerhar Henrik Arnauer Hansen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Gerhard........ Henrik...... Arnauer........ Hansen.................................................................................

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Aner til Ludvig Peter Clausen

Aner til Ludvig Peter Clausen Aner til Ludvig Peter Clausen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Ludvig...... Peter..... Clausen................................................................... 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

22 Nov 2013 Efterkommere af Andreas Frederik Heidemann

22 Nov 2013 Efterkommere af Andreas Frederik Heidemann Side 1 Generation 1 1. Andreas Frederik Heidemann #14001 Født 15 Okt 1798, Kongsberg, Norge, Død 09 Feb 1860, Hjørring Købstad, Vennebjerg Herred, Begr.17 Feb 1860, Hjørring Kirkegaard, Job: Smed og fabrikant

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere