Skt. Laurentii sogneblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro, men Apostlene og nogle andre, der kendte Jesus, ikke blot oplevede den opstande Jesus; men de så ham med deres fysiske øjne og vidnede om det. De begyndte at prædike om Jesu opstandelse og inviterede alle andre til at tro på ham og have liv. Vi har igen lige fejret Jesu opstandelse. Det er en tradition i den kristne verden, at man holder fri fra alt sit arbejde fra skærtorsdag til anden påskedag for at fejre påsken. Tak for traditionen og lad traditionen længe leve. Den 3. maj fejrede vi med tak Kirkens 100 års jubilæums fest. I en troendes liv har kirkebygningen stor betydning. Kirken er Guds Hus. Man kommer til kirken for at opleve Guds nærvær og tilbede den sande og levende Gud. Det betyder, at vi har haft den sande og levende Gud i midten af vor by. I det Gamle Testamente læser vi, hvordan Israeliterne oplevede Gud og hans mægtige gerninger. De oplevede Gud i alt, der skete i deres liv. 5. Mos. 27,8, Og Herren førte os ud af Ægypten med en stærk hånd og udstrakt arm, med store forfærdelige gerninger og med tegn og undere er deres trosbekendelse. De ikke blot bekendte det og skrev det i Biblen, men de mindedes det hvert år og fejrede det med stor taknemmelighed. Det er Jesus, som blev den nye Moses og frigav os fra syndens magt. Efter Jesu op- Sogneblad , side 1

2 standelse gav Apostlene vidnesbyrd om frigivelse fra syndens slaveri. Det er den samme Jesus, der bor i tabernaklet i vor kirke. I Luk 24,13-35 læser vi, hvordan Jesus fulgtes med de to disciple, der var på vej til Emmaus, og hvordan de til sidst genkendte ham, da Jesus sad til bords med dem og brød brødet. Jesus gik med dem en lang vej og forklarede skrifterne til dem; men de kunne ikke genkende ham under turen. Alligevel oplevede de hans nærvær. De sagde til hinanden, Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Ja, vi er heldige at have den samme Jesus i vor midte. Selvom vi ikke ser ham med vore fysiske øjne, kan vi opleve hans nærvær, når vi sidder foran tabernaklet. I min refleksion om Luk 24 undrer jeg mig over, om jeg måske ikke har genkendt Jesus, som kom til mig på et besøg ligesom de to disciple, som ikke kunne genkende ham, selvom han fysisk fulgtes med dem. Vi er taknemlige over for pater Alfons Kerckhoffs og alle dem, der samarbejdede med ham for at bygge vor kirke for 100 år siden. Tak til monfortanerne, som arbejdede i vor menighed gennem 90 år og til franciskanerne for de 20 år, de har arbejdet i vor menighed. De gjorde præcis det samme, som Jesus befalede apostlene, Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer Mat 28, Nu er det min tur sammen med min orden, der på dansk hedder oblatfædrene (Missionari Oblati di Maria Immaculata) at gøre, hvad Jesus har befalet os. Vi har nu fået et nyt menighedsråd. Jeg takker medlemmerne af det gamle menighedsråd for deres indsats. Jeg ønsker alt godt med det nye menighedsråd. Lad os fortsætte, hvad monfortanerne og franciskanerne har begyndt her i Roskilde. Nu er sommeren på vej. Jeg ønsker jer en rigtig god sommer. Med venlig hilsen og Herrens velsignelse. p. Alren, OMI Sogneblad , side 2

3 Det nye menighedsråd I hele bispedømmet har der den 6. april været valg til de nye menighedsråd, som skal fungere i perioden I Roskilde stemte 82 af menighedens 868 medlemmer over 16 år. Det vil sige, at 9,45 % afgav stemme. Der skulle vælges 8 kandidater, og 9 personer stillede op til valget og opnåede følgende stemmetal: Sisinnius Akoh (23 stemmer), Maria Alster (37 stemmer), Mária Dovičičovà (28 stemmer), Anna Elzbieta Jørgensen (16 stemmer), Ludwig von Malsen (13 stemmer), John Munro (56 stemmer), Ellen Margrethe Birgitta Nelth (43 stemmer), Annelise Nielsen (18 stemmer) og Ole-Chr. Munk Plum (27 stemmer). Den 14. april mødtes det nye råd og konstituerede sig som følger: Formand Maria Alster Næstformand Ole-Chr. Munk Plum Sekretær Annelise Nielsen Menige medlemmer er Sisinnius Akoh, Mária Dovičičovà, Anna Elzbieta Jørgensen, John Munro, Ellen Margrethe Birgitta Nelth. Ludwig von Malsen er suppleant og deltager i møderne, dog uden at have stemmeret. Pater Alren er født medlem af rådet. Som rådets repræsentant til pastoralrådet blev Ole-Chr. Munk Plum udpeget, og John Munro blev suppleant. Det nye råd ser frem til samarbejdet de næste fire år. Det vil bestræbe sig på at virke til gavn for hele menigheden. Maria Alster Formand Sogneblad , side 3

4 Kære Menighed Så er det på tide at takke farvel og byde velkommen til et nyt menighedsråd. Udover at jeg har siddet i menighedsrådet i fire år, har jeg jo haft den ære at være formand de sidste par måneder. Det har været spændende, og jeg er dybt taknemmelig for de frivillige, som trods mange udfordringer har stået ved deres pligter. Uden jer var ingenting muligt. Jeg tænker særligt på al den ekstra hjælp på kontoret, Ellen-Margrete Nelth, Annette Plum, Bente Ørum, og Maria Alster. De har været udsat for mange forskellige synspunkter, men har trygt udført deres arbejde. Derefter har jeg en endnu større tak til Søren Hauberg, der som ene mand har kørt vedligeholdelsesudvalget videre. Han har blandt andet fået gennemført undersøgelsen af varmeanlægget, som det viser sig har været utæt gennem længere tid. Utætheden er lokaliseret og bliver repareret snarest, så snart forsikringen tillader. Jeg ved ikke, hvordan vi havde klaret det, hvis ikke Søren havde stillet sin ekspertise til rådighed. Derfor: Et opråb / En lille opfordring / En bøn Mon der er nogen i menigheden, som har praktiske erfaringer eller kan tilgodese tid til vedligeholdelse, eller andre gøremål. Det er yderst tiltrængt. Søren kan ikke være alene om det, og mange af vores hjælpere er blevet godt op i årene og fortjener at blive afløst. Husk at vi kun sammen og med hinandens hjælp danner denne menighed/kirke. Uden hinanden er vi ingenting. Nu er der kun for mig at byde det nye menighedsråd velkommen. Jeg håber, I får fire dejlige fredelige år. De bedste hilsener Silvia Pilgrimsvandring til Haraldsted, juli En chance til at unge, kommende firmander og de ældre generationer mødes i et varmt og uforpligtende fællesskab. Velkommen! Se program m.m. på side Sogneblad , side 4

5 Meddelelser fra sognekontoret Til lykke Til lykke med dåben til Luka Julian Simonovic og Eric Fagerbo. Til lykke med vielsen til Nanna Studinski og Phillip Van Studinski Farvel til vores afdøde Else Kristine Bengtsson Den 20. april 2014 døde Else Kristine Bengtsson, 93 år, efter længere tids sygdom. Else og Gøsta Bengtsson blev viet i Skt. Laurentii Kirke i 1951, og de holdt sammen i medgang og modgang i 63 år til Elses død påskedag. Else var i mange år meget aktiv og en trofast støtte for vores kirke. Else var f.eks. med i Skt. Laurentii Kirkes kvindeklub. Hun deltog sammen med Gøsta aktivt i seniorklubbens aktiviteter, udflugter som foredrag. Elsa kastede sig med iver ud i Sankt. Vincent gruppernes arbejde. Sankt Vincent Grupperne yder humanitært hjælpearbejde i primært udviklingslande til fordel for de fattigste. Tak Else, for din trofaste og store støtte til Skt. Laurentii Kirke. Første Kommunion Søndag den 22. juni 2014 Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 29. maj 2014, fik 10 børn deres første kommunion i den romersk-katolske kirke under messen kl Til lykke til: Bircu Windy, Clara Emilie Juralowicz, Magnus Navrsted Jensen, Mathias Portocarrero Andersen, Oliver Christian Nelth Drejer, Rebecca Angela Davis, Samuel Kjærskov Brødsgaard, Sándor Ádám Beniczky, Ulrik Kristian Vagnstrup Lucio og Wiktoria Anna Jankowska Udendørs messe kl , hvis vejret tillader det. Efter messen tændes grillen, og der er fællesspisning, hvor vi sammen spiser vores medbragte mad. Skt. Hans Aften den 23. juni 2014 Skt. Hans aften holdes ikke i år. Sogneblad , side 5

6 Sommerprogram Fra tirsdag den 1. juli til og med lørdag den 2. august kører vi med sommerplan: Der er søndagsmesse kl. 10:00, men ikke kl. 8:30 Der er ikke hverdagsmesser eller ordets gudstjenester. Der er ikke messe på engelsk Der er ikke international messe med spisning Der er ikke messe på Ledreborg. Der er ingen onsdags rosenkrans. Eukaristisk tilbedelse vi meddeler fra uge til uge, om fredag aftens tilbedelse holdes eller ej. Hold øje med hjemmesiden og opslagstavlen. Kirkekontoret er lukket i juli. Er der noget vigtigt, kan man sende en mail til kirkekontoret eller lægge en besked på telefonsvareren, da mail læses og telefonsvareren aflyttes i hele juli måned. August Søndag den 3. august er vi tilbage på den almindelige gudstjenesteplan. Der er messe kl. 8:30 og kl. 10:00. Messe i Ledreborg Slotskapel begynder også søndag den 3. august. Messen er kl Sognekontoret åbner igen tirsdag den 5. august. Præstevielse Et stort til lykke til Stefano, som skal præstevies lørdag den 28. juni 2014 i den katolske domkirke. Stefano blev diakonviet lørdag den 25. januar 2014, hvor flere fra vores menighed var til stede. Flytning Er du flyttet og har fået en ny adresse? Har du fået et nyt telefonnummer? Har du fået en ny adresse? Husk at give sognekontoret besked, så vi lettere kan komme i kontakt med dig. Det vil lette vores arbejde. Tak for hjælpen P. Alren og sognesekretær Ellen Margrethe Birgitta Nelth Sogneblad , side 6

7 Medlem af Den katolske Kirke - Husk adresseændring Som medlem af Den katolske Kirke i Danmark er det vigtigt at melde flytning til sognet, så sognets medlemsregister er ajourført med de rigtige oplysninger. Når man flytter til en anden adresse i sognet eller uden for sognegrænsen, bør man give sognesekretæren besked om den nye adresse. Sognet får ikke automatisk underretning om flytning, selv om man har meldt flytning til folkeregisteret. Et katolsk sogn i Danmark skal betragtes som en privat forening, og her må man jo også selv give besked om flytning, så medlemsregisteret kan blive ajourført. Når man fraflytter det sogn, man har boet i, bliver man automatisk medlem af det sogn, man flytter til. Det forudsætter naturligvis, at man giver sit gamle sogn, eller det sogn man flytter til, besked om sin nye adresse. Ønsker man at forblive som medlem af Sankt Laurentii Sogn efter flytningen, må man søge om at løse sognebånd hos sognepræsten. Centralt medlemsregister i Den katolske Kirke i Danmark Den katolske kirke i Danmark har et centralt medlemsregister over alle danske katolikker. Bispekontoret har adgang til CPR- registeret, og her kan de slå personer op, hvis der er tvivl om en adresse, men det er ikke gratis at søge på et medlem i CPR-registeret. Det centrale CPR-register giver ikke automatisk besked, når et medlem af Den katolske Kirke flytter. Der finder altså ikke en samkøring sted i lighed med, hvad man kender i mange andre sammenhænge. Husk adresseændring - og ny mailadresse: Så får du fortsat dine breve og mails - også fra Skt. Laurentii Menighed! Man kan læse mere om det centrale medlemsregister i Katolsk Lommebog eller på Den katolske Kirkes hjemmeside: Så husk at komme ind på kontoret for at melde om flytning eller send en mail til Sogneblad , side 7

8 Menighedens sommerfest Søndag den 22. juni er der udendørs messe, hvis vejret tillader det. Bagefter tænder vi op under grillen og spiser vores medbragte mad. Drikkevarer kan købes. Det er menighedsrådet, der står for denne sommerfest. Der er ikke Sankt Hans Fest i år, da Sankt Hans aften falder på en mandag. Skt. Laurentii Menigheds årsregnskab 2013 og budget for 2014 Regnskabet for 2013 viser et stort underskud på ,99 kr. Det er begrundet i meget høje og uforudsete udgifter til bygningerne på ,87 kr. Blandt de største udgifter er: Reparationer på kirkens bygninger, omlægning af låse efter indbrud, varmeveksler, vandskader, vand-, varme- og elforbrug, flytning af kontor. Aage Andersen og Ellen Margrethe Birgitta Nelth vil gennemgå bilagene nærmere vedr. vores udgifter, så vi kan forsøge at få refunderet nogle af bygningsudgifterne fra bispedømmet. Regnskabet er godkendt af revisorerne Geert Frederiksen og Raja Samoeil. Det nye budget sigter mod balance og tager højde for de forøgede afgifter til bispedømmets fælleskasse (33 % i 2013, 37 % i 2014 og 40 % i 2015 og fremover). For at fremtidssikre menighedens økonomi kontakter menighedsrådets kirkeskatteudvalg alle ikke-betalende voksne menighedsmedlemmer og beder om deres støtte. Sognepræst p. Alren og tidl. menighedsrådsformand Silvia Munro Sogneblad , side 8

9 Budget 2013 Regnskab 2013 Budget 2014 INDTÆGTER 1 Kirkeskat + sognebidrag , , ,00 2 Kollekter til sognet , , ,00 Brug af kirken, menighedssalen 3 osv , , ,00 4 Julebazar, Fundraising osv , , ,00 5 Diverse indtægter , , ,00 6 Indgået arv 0,00 0,00 0,00 Indsamling til godkendte 7 projekter 5.000,00 0,00 0,00 8 Tilskud fra bispedømmet 0,00 0,00 0,00 9 Tilskud fra ordenssamfund 0,00 0,00 0,00 10 Indtægter i alt , , ,00 UDGIFTER 11 Varme, el, vand og lign , , ,00 12 Liturgi udgifter , , ,00 13 Bygningernes vedligeholdelse , , ,00 14 Nyanskaffelser , , ,00 15 Lønninger , , ,00 16 Kontorudgifter , , ,00 17 Kateketiske udgifter , , ,00 18 Kørselsudgifter , , ,00 19 Diverse udgifter , , ,00 20 Henlæggelser ,00 0,00 0,00 21 Afgift til bispedømmet , , ,00 22 Udgifter i alt , , ,00 23 Overskud/Underskud , ,99 0,00 Sogneblad , side 9

10 Nyt fra liturgiudvalget Pinse Søndag den 8. juni er pinsedag, hvor festen fejres for Helligåndens komme over apostlene og Kirken. Her indbydes alle liturgiske tjenere til at blive velsignet. Familiemesser Familiemesserne fejres den første søndag i hver måned. De adskiller sig fra de andre søndagsmesser ved, at der ikke er orgelmusik, men der spilles på andre instrumenter (f.eks. guitar, fløjte, violin), og salmerne/sangene er kortere og bliver vist på PowerPoint. Børnene står for forbønnerne. Evangelieteksten læses så vidt muligt fra en børnebibel, og vises på PowerPoint. Den uforkortede evangelietekst står på bladet med dagens læsninger, der er fremlagt i kirken hver søndag. Skt. Laurentii menigheds Kirkeskattekampagne 2014 I hele landet er de katolske menigheder gået i gang med at gennemføre kirkeskattekampagner for at redde og stabilisere sognenes og bispedømmets økonomi inden år Skt. Laurentii menighed kom forholdsvis sent i gang. Her følger en foreløbig erfaringsrapport fra menighedsrådets kirkeskatteudvalg. Baggrunden for kampagnen er, at den katolske kirke i Danmark og menigheden i Roskilde er i en svær økonomisk krise. For at opretholde de katolske menigheder skal indtægterne øges med 70 % fra 2011 til Ellers må bispedømmet for alvor begynde med at nedlægge menigheder og kirkelige tjenester. I Nordsjælland er der allerede blevet nedlagt to menigheder i efteråret Hvert år må biskoppen sende tiggerbreve til Bonifatiuswerk for at få dækket underskuddet igennem missionsindsamlinger blandt tyske katolikker, som om Danmark var et udviklingsland. På pastoralrådsmøderne i 2013 har biskop Czeslaw understreget, at alle voksne skal betale kirkeskat, dvs. tegne en skattekontrakt med bispedømmets kirkeskattekontor. Sogneblad , side 10

11 Bispedømmets centrale kampagner har ikke slået til, derfor er alle menigheder med deres sognepræster i spidsen blevet forpligtet til at gennemføre lokale kampagner på egen hånd. Al kirkeskat betales til Ansgarstiftelsen, der er bispedømmets juridiske grundlag i Danmark. Bispedømmet beholder fra % af skatten til præstelønninger og andre centrale opgaver, de resterende 60 % føres tilbage til menighederne. Bispekontoret fører et centralt register over alle danske katolikker. Kirken beder om, at alle over 18 år betaler mindst 1 % af deres skattepligtige indkomst til kirken. Kirkeskatten er fuld fradragsberettiget op til kr. om året: eller I Skt. Laurentii menighed har i øjeblikket kun 21 % af menighedens voksne tegnet kirkeskattekontrakt (178 ud af 844). I 2013 udgjorde kirkeskatteindbetalingen i Roskilde kr. Regnskabet for 2013 viser et underskud på kr., der må dækkes ved at bruge midler, der var henlagt til varige forbedringer af menighedslivet. For at øge antallet af kirkeskattebetalere har menighedsrådets kirkeskatteudvalg under ledelse af p. Alren gennemført en telefonkampagne i månederne februar til april 2014 med hjælp af elleve frivillige telefonister, der i forvejen betaler kirkeskat. Målet var at ringe alle 657 voksne menighedsmedlemmer op, der endnu ikke har tegnet en kirkeskattekontrakt. Alle telefonister underskrev fortrolighedserklæringer og modtog et antal navne, adresser og telefonnumre fra bispedømmets centrale liste over ikke-betalere. Alle blev bedt om at føre en åben, respektfuld samtale i næstekærlig ånd, fra medlem til medlem, for at høre om den pågældende kunne tænke sig at tilslutte sig kirkeskatteordningen efter biskoppens anbefaling. Telefonisterne drøftede ikke beløbets størrelse. Det er op til medlemmernes samvittighed, om de vil følge anbefalingerne. Kirken har ingen sanktionsmuligheder. Medlemmerne fik at vide, at deres gaver til kollekterne var meget velkomne, men at kirken ikke desto mindre har brug for tilmelding til kirkeskatteordningen. Det viste sig hurtigt, at mange telefonnumre og en del adresser var forældede. En del medlemmer er flyttet til andre sogne eller til udlandet. Telefonisterne ledte derfor på internettet efter nye telefonnumre og adresser i Danmark, der derefter blev indberettet til sognekontoret. Det står nu klart, at bispedømmets liste over menighedsmedlemmer mangler en gennemgribende aktualisering. Det blev til flere hundrede samtaler, der på hver sin vis var unikke. En del af medlemmerne bad om at få tilsendt en tilmeldingsblanket. Andre overvejer at tilmelde sig via nettet. En del medlemmer gav udtryk for deres personlige forhold til kirken og de forbedringer, de ønsker af den katolske kirke. Ganske få personer viste irritation over opkaldet. Nogle betragter sig ikke som medlemmer mere og Sogneblad , side 11

12 overvejer at melde sig ud, nogle gør opmærksom på, at de aldrig har været katolikker. Nogle har vanskeligheder med at forstå telefonisterne. Et uløst problem er det faktum, at en del medlemmer betaler for hele husstanden, så at de øvrige familiemedlemmer registreres af bispedømmet som ikke-betalere. Her kan der være brug for en harmonisering med forbillede i folkekirkens skatteprocedurer. Sognekontoret får alle fortrolige adresselister tilbage til opfølgning. Opgaven har været krævende for de elleve frivillige telefonister, tak for jeres store indsats! De fleste telefonister er rede til at gentage telefonkampagnen om et år, når det er slået fast, hvor mange der har tilmeldt sig kirkeskatteordningen i Fakta Skt. Laurentii menighed februar 2014: 1-års kontrakter: års kontrakter: 34 (I alt 178 betalere) 10-års kontrakter udløbet i 2013: 9 (kontaktes af bispekontoret) Tidligere betalere: 29 (ringes op) Ikke-betalere: 628 (ringes op) Vokske i alt: 844 Under 18 år: 260 Registrerede medlemmer i alt: 1104 Foreløbigt resultat blandt de ikke-betalende voksne (579 ud af 657): 14,2 % ønsker at få tilsendt en tilmeldingsblanket, 7,6 % overvejer at tilmelde sig, 26,9 % besvarede ikke opkaldet, 15,7 % afviser at betale kirkeskat, 29,0 % er uden registreret telefonnr. eller fraflyttet menigheden, 6,6 % vil melde sig ud eller har aldrig været katolikker. Anton Englert, på vegne af kirkeskatteudvalget Sogneblad , side 12

13 Gud elsker en glad giver I en årrække var jeg i min ungdom og voksenalder en del af pinsemiljøet, hvor vi med stor selvfølgelighed betalte 10 % i tiende, og der havde vi altid penge til al god gerning. Grunden til at vi ikke betragtede tiende som en sur pligt eller nogen form for byrde var følgende. Via forkyndelsen i kirken lærte vi vores bibel at kende og de forskellige kernepunkter i biblen, for eksempel 2. Kor. kap. 9 vers 6-7: Gud elsker en glad giver. Yderligere blev vi belært om de forjættelser, der fulgte med at give tiende til guds hus. Malakias Bog kap. 3 vers 10 der siger: Bring hele jeres tiende til forrådskammeret. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer. At betale tiende er for mig at se at GÅ I TRO. I diskussionen i den katolske kirke oplever jeg, at der er for lidt vejledning og fokus på den åndelige dimension af at betale tiende eller kirkeskat, som vi siger i vores kirke. Den åndelige dimension er Kristus selv, der gav sig selv først. Og nu giver vi blandt andet tiende. Brødre og søstre. Det er jo ikke vores biskop eller vores præst, der finder på kirkeskatten for at genere os katolikker. Biskoppen og kirken beder ikke om tiende (10 %), da vi alle betaler kildeskat til vores velfærdsstat. Derimod beder biskoppen om mindst 1 % eller gerne 2 % af din skattepligtige indkomst. Når du modtager din månedlige løn eller offentlige ydelse, så giver du de ca.2 % tilbage til gud. Beslut dig for at tænke at de 2 % var Guds fra starten af. Giv de 2 % af et glad hjerte og forvent i tro, at du får så rigeligt igen, både i form af åndelig velsignelse og materielt. Stol på at Gud nok skal hjælpe dig. Det er det, troen for mig drejer sig om. Det er så tæt forbundet med Kristi liv og hans forventninger til os, at vi tager hans ord og befalinger alvorligt. Tænk hvilket løft vores kirke vil få, hvis alle betalte kirkeskat, så tag det første skridt i dag. Pia Bonnesen Medlem af Sct. Laurentii menighed i Roskilde Sogneblad , side 13

14 Den 19. april var det 100 år siden, at Skt. Laurentii Kirke blev indviet. Da datoen i år faldt på påskelørdag, blev jubilæet fejret lørdag den 3. maj med bispemesse kl. 17 og efterfølgende fest i Skt. Josefs Skoles sal, hvor der deltog ca. 75 indbudte og tilmeldte, bl.a. borgmester Joy Mogensen. Til selve messen var der trykt et teksthæfte i samme lay-out som det hæfte, der er produceret som en guide til kirken i anledning af jubilæet. Medierne markerede jubilæet med en 2 siders artikel indeholdende både fotos og interviews i Dagbladet, Roskilde samt omtale i ugeavisen Roskilde avis. Desuden var der en stor artikel om kirkens historie i Katolsk Orientering i samme uge, som jubilæet blev fejret. Guiden til Skt. Laurentii Kirke, der beskriver kirken og dens udsmykning har tekst af Jørgen Nybo Rasmussen, og Stig Holsting har leveret de smukke tegninger i hæftet. Ole-Chr. Munk Plum har sat hæftet op og produceret det. Hæftet blev udleveret til alle festdeltagerne ved aftenfesten. Sogneblad , side 14

15 Sogneblad , side 15 Se flere billeder på

16 Fejring af 100 år for genoptagelse af Valfarten til Haraldsted i weekenden juli Lørdag den 5. juli: Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted, ca. 30 km. Kl andagt i Skt. Laurentii Kirke i Roskilde. Vi vandrer mod Ledreborg Slot, hvor vi holder kort andagt i Slotskirken, ca. kl Her kan evt. interesserede pilgrimme slutte sig til gruppen og den videre vandring. Kl forventet ankomst til Haraldsted. Messe umiddelbart efter ankomsten. Fælles aftensmad og hyggeligt samvær. Vi sover i medbragte telte, som vi har transporteret til Haraldsted den 4. juli. Søndag den 6. juli. Fejring af Årets Valfart til Haraldsted. Fælles morgenmad for pilgrimsgruppen. Efter morgenmaden hjælper vi Ruth og Maria med forberedelserne til dagens fest. Kl fælles frokost for pilgrimsgruppen. Derefter følger vi dagens program, som er lagt af Valfartens udvalg. Praktiske oplysninger: Pris.: 100,- kr./ pilgrim, 50,-kr. for unge under 30 år. Beløbet dækker aftensmad, morgenmad, frokost, kørsel til Ringsted Station og forbrug i Knud Lavards Hus. Til vandringen den 5. juli skal du huske: madpakke, drikkelse, noget sødt til, regntøj/ tøj til al slags vejr, godt fodtøj, sidde/ liggeunderlag samt rosenkrans til fælles bøn. Telte, liggeunderlag og soveposer køres til Haraldsted fra Skt. Laurentii kirke i Roskilde, fredag den 4. juli, kl Alt omkring dette aftales med Jerzy. Tilmelding og betaling er bindende, senest den 25. juni til: Jerzy Golubowski mobil: , eller mail: Sogneblad , side 16

17 Historien om Haraldsted af Jørgen Nybo Rasmussen Julegildet i Roskilde 1130 I Julen 1130 havde den gamle kong Niels indbudt rigets stormænd til gilde på kongsgården i Roskilde. Knud Lavard var også indbudt. Hans hustru, Ingeborg, der var højgravid, anede uråd og søgte at holde Knud tilbage i Slesvig. Men Knud var fuld af tillid til sin fætter Magnus, som han havde sluttet troskabspagt med. Gildet i Roskilde forløb uden voldsomme begivenheder; men inden Knuds afrejse fortalte Magnus, at han ville gøre en pilgrimsrejse til Det hellige Land. Han bad derfor Knud være formynder for sin hustru og deres barn. For at drøfte sagen nærmere aftalte de at mødes den 7. januar 1131 i skoven ved Haraldsted i nærheden af Ringsted. Mordet ved Haraldsted 1131 Magnus ankom tidligt om morgenen til mødestedet ved Haraldsted. Han skjulte sine mænd i den tætte bevoksning og mødte Knud Lavard i skovbrynet. Her røbede han sin egentlige hensigt med mødet, idet han sagde: Alle løber efter dig, du tager land og folk fra os. Nu skal det afgøres, hvem der skal arve land og rige. Da Knud rejste sig fra den træstamme, han sad på, greb Magnus ham ifølge de gamle beretninger i kappen, trak ham bagover og kløvede med sit sværd hans hoved fra det venstre øre til det højre øre. Helligkilde og valfartskapel På stedet, hvor Knud Lavard blev myrdet, udsprang der en kilde, hvor mange syge siges at have fået helbredelse. Det brutale mord ved Haraldsted vakte afsky og rædsel overalt i Danmark og i udlandet, og den tyske kejser Lothar rykkede mod Danmark for at hævne mordet på sin lensmand, abodritternes konge. For at undgå krig måtte kong Niels betale en stor sum penge i bøde. Helgenkåring Knud Lavard blev helgenkåret af pave Alexander 3. i Året efter lagde ærkebiskop Eskil hans ben i et helgenskrin på altret i St. Bendts Kirke i Ringsted. Sogneblad , side 17

18 Afholdte menighedsrådsmøder Resumé fra menighedsrådsmødet, tirsdag den 21. januar P. Alren fortalte, at han skulle rejse til Sri Lanka fra mandag den 17. februar til fredag den 14. marts P. Alren skulle holde ferie og besøge sine Oblat fædre. Formålet med turen er et seminar, hvor de skal tale om Skandinavisk Mission i Norge og Danmark. Søndagsmesserne overtages af p. Carroll Parker OMI i Herlev. Indbrud: Vi har igen haft indbrud på sognekontoret. Denne gang torsdag den 16. januar ca. kl Denne gang er indbrudstyvene kommet ind via vores sognekøkken, som ligger ved siden af sognekontoret. Her har indbrudstyvene sparket køkken/serveringslemmen ind til sognekontoret. Vi besluttede, at denne køkken/ serveringslem skal fjernes og mures op af Janos Kirkovics. Ved dette indbrud blev der stjålet 600,-kr. fra pengeskabet. Vi har 1 nøgle til pengeskabet. Vi besluttede, at nøglen ikke er på sognekontoret. P. Alren og sognesekretær Ellen Margrethe Birgitta Nelth har ansvar for nøglen til pengeskabet. Vi vil kun have ,- kr. i pengeskabet fremover. (P.g.a et senere indbrud er det efterfølgende ændret til, at der fremover ikke findes kontanter på sognekontoret). Ellen Margrethe Birgitta Nelth har anmeldt indbruddet til politiet, og Bente Ørum har anmeldt indbruddet til forsikringsselskabet CONCORDIA. Skt. Laurentii Kirkes 100 års jubilæum lørdag den 3. maj Vi begynder med en højmesse, efterfulgt af en reception i Skt. Josef Skoles festsal. Der bliver sendt skriftlig indbydelse til VIP gæsterne. Vi har besluttet, at der bliver 6 talere: Den nye formand for menighedsrådet byder velkommen. Anton Englert er toastmaster. Jørgen Nybo Rasmussen har i samarbejde med tegneren Stig Holsting udarbejdet en folder, som bliver udgivet til jubilæet. Ændring af sognebladet: Vi vil lægge op til, at man modtager sognebladet pr. mail, men kun for dem, der har adgang til computer. For de, der stadig ønsker at modtage sognebladet pr. post, vil dette fortsætte. Vi besluttede at indsætte en blanket i sognebladet til mail adresser. Annette Plum vil sætte det op i bladet. Dette vil spare kirken for omkostninger på længere sigt. Blanketten vil også komme på vores hjemmeside. I sognebladet kommer der også et link til kirkeskat til bispedømmet. Resumé fra menighedsrådsmødet, torsdag den 13. februar Næstformand Anton Englert ledede menighedsrådsmødet, fordi Silvia Munro havde sendt afbud. Sogneblad , side 18

19 Aage Andersen, vores regnskabschef deltog i første halvdel af menighedsrådsmødet. Regnskab og Budget: Regnskabet for 2013 viser et underskud på ,99kr. Vi har haft meget høje og delvis uforudsete udgifter til bygningerne på ,87 kr. Blandt de største udgifter er: Reparationer på kirkens bygninger, omlægning af låse, varmeveksler, vandskader, vand varme og el, flytning af kontor. Aage Andersen og Ellen Margrethe Birgitta Nelth vil gennemgå bilagene nærmere vedr. vores udgifter, så vi kan forsøge at få refunderet nogle af bygningsudgifterne fra bispedømmet. Aage Andersen sender regnskabet til revisor Geert Frederiksen og Raja Samoeil, som menighedsrådet har genudpeget som revisorer for regnskab Det nye budget tager højde for de forøgede afgifter til bispedømmets fælleskasse og sigter mod balance. Skatteudvalget: Jimmy har trukket sig helt også som formand for skatteudvalget. P. Alren er ny formand indtil videre. Sidste MR møde i denne valgperiode holdes hos p. Alren torsdag den 20. marts Der afsættes en time til drøftelser. Derefter afslutter vi valgperioden med en fælles middag hos p. Alren. Resumé fra menighedsrådsmødet, torsdag den 20. marts Sidste MR møde i denne valgperiode blev holdt hos p. Alren. Der blev afsat en time til vores dagsorden. Derefter sluttede vi valgperioden med en fælles spisning hos p. Alren. Orientering om rørskader/læk i centralvarmesystemet. Vores projektleder Søren Hauberg Johannesen har fået Harbo/vvs firmaet til at lave en sporingsrapport til os, med lokalisering af lækket i centralvarmesystemet. De har fundet lækket, og vi venter nu på besked fra forsikringsselskabet om at komme i gang med at udbedre skaden. Bente Ørum fra menighedsrådet tager sig af vores forsikringer. Hun sendte første gang en skadeanmeldelse af rørskade den 7. februar 2014 til forsikringsselskab CONCORDIA. Nu den 14. marts er der kommet regninger på sporingsrapporten. Disse er blevet sendt videre til forsikringsselskabet. Vi har haft et vedligeholdelsesudvalg, som Søren har siddet i sammen med flere andre personer fra menigheden. Desværre har dette udvalg for tiden ikke flere medlemmer. Vi vil på vores hjemmeside prøve at starte et nyt udvalg op. Orientering Skatteudvalg. Skatteudvalget havde møde lørdag den 8. februar. Næstformanden Anton Englert fra menighedsrådet har stået for telefonkampagnen sammen med 11 personer fra Sogneblad , side 19

20 menigheden. 659 personer, som ikke har betalt kirkeskat, er blevet ringet op. Skatteudvalget arbejder under menighedsrådet med p. Alren som formand indtil videre. Bente Ørum, der er udpeget af det gamle menighedsråd, trækker sig nu fra skatteudvalget og overlader sin plads til en fra det nye menighedsråd. Næste møde i skatteudvalget bliver fredag den 28. marts. På mødet vil man opsamle erfaringer fra telefonkampagnen. Alle telefonister og øvrige interesserede er velkomne. Status på Jubilæumsarrangementet på skolen den 3. maj Efter søndagsmessen vil Silvia fortælle om forberedelserne til Sankt Laurentii Kirkes 100 års jubilæum. Hun vil oplyse om, at der er et festudvalgsmøde onsdag den 30. april, hvor alle interesserede er velkomne. Vi håber, at det nye menighedsråd vil melde sig til festudvalget. EMB har lavet en mappe til festudvalget. Den kan findes på sognekontoret. Økonomi. Aage Andersen og vores to revisorer Geert Frederiksen og Raja Samoeil har godkendt regnskabet. Det skal nu underskrives af p. Alren og Silvia Munro. Forretningsoverdragelse. Fordi både formand og næstformand forlader menighedsrådet, tilbyder de p. Alren og det nye menighedsråd at mødes med den nye formand og næstformand for at overdrage de løbende sager. Desuden er det vigtigt, at det nye menighedsråd får udleveret vedtægt af 1. februar 2008 for menighedsråd i bispedømmet København. Referent: Bente Ørum. Skt. Laurentii sogneblad Deadline for stof til nr (september-november) er søndag den 8. august Deadline for stof til nr (december 14-februar 15) er søndag den 19. oktober Redaktionsgruppen består af: P. Alren, Ellen Margrethe Nelth, Annette Plum, Maria Alster, Jimmy Sølvsteen og Ole-Chr. M. Plum. Sogneblad , side 20

21 Vores bryllup i Skt. Laurentii Kirke Den 12. april 2014 var en smuk festdag i Skt. Laurentii Kirke, hvor vi Nanna og Phillip blev viet af Pastor Alren foran vores familie, venner og Gud. Det var en smuk forårsdag, hvor solen skinnede, og kirken dannede de perfekte rammer for en yndig vielse, som vi vil mindes for altid. Vi vil gerne rette en stor tak til Pastor Alren, som var med til at gøre vielsen til en særlig begivenhed også for vores mange gæster, som efterfølgende har fortalt os, at de var meget glade for at overvære og være en del af en katolsk vielse. Ligeledes vil vi også rette en varm tak til menigheden for de bønner, som blev bedt for os til Den Hellige Families fest i december samt lykønskningerne i kirken Påskedag. Under det katolske undervisningsforløb, som alle par skal følge som forberedelse til ægteskabet, har vi lært utroligt meget. Ikke kun om kirken, men også om os selv og hinanden. Bl.a. mødte vi andre katolske par til en spændende kursusdag i Skt. Ansgars Kirkes lokaler i Bredgade, København. Forude venter os et liv som ægtepar. Et liv sammen, som vi allerede er meget lykkelige for at have begyndt, og en rejse, som vi glæder os til at begive os ud på med hinanden. Slutteligt, også en varm tak til Ole, organisten, som akkompagnerede salmerne på smuk vis. Venlig hilsen Nanna & Phillip Studinski Midi-KUK Midi -KUK starter efter sommerferien en uge før høstgudstjenesten sidst i september måned. Indbydelsesbreve bliver sendt ud til førstekommunionshold 2013 og Henvendelse til Katrin Indruszewski på tlf eller sognekontoret. Sogneblad , side 21

22 Sognebladet pr. mail Det var planlagt, at sognebladet fra dette nummer hovedsagelig skulle udsendes pr. mail. Der er imidlertid mange, der endnu ikke har fået tilmeldt sig til at modtage bladet pr. mail. Indsend Jeres mail-adresse til sognekontoret, så modtager I fremover bladet pr. mail Det gælder alle, også dem, hvor vi i forvejen har mail-adressen. Skriv venligst i mailen, at det er til brug for udsendelse af sognebladet. Tak for Jeres hjælp. Firmelse 2015 Opstart efterår 2014 Går du i 6. klasse i 2014, eller er du født før 1. januar 2002 og gerne vil firmes, så din dåb kan bekræftes og du kan opleve, hvordan Helligånden kan ændre dit liv? Eller er du i tvivl om, hvad kirken kan tilbyde dig og omvendt? Så vil vi rigtig gerne se dig til: Opstartsdagen for firmelsehold 2015 i menighedssalen lørdag den 27. september 2014 fra kl Der er forældremøde lørdag den 27. september fra kl Kom og mød andre unge mennesker på din egen alder og vær med til at gøre vores kirke til et levende sted, hvor du kan lære mere om Guds kærlighed, og hvordan du kan dele den kærlighed med andre. Katekesen forløber over tre semestre, der hver strækker sig over 7-8 søndage. Tilmelding skal ske senest den 1. september 2014 ved at aflevere en tilmeldingsblanket, som kan downloades på kirkens hjemmeside under Katekese for Børn og Voksne. Du og dine forældre er også meget velkomne til at kigge forbi sognekontoret og få en snak med pater Alren, hvis I har spørgsmål, eller at ringe til sognekontoret, tlf.: Sogneblad , side 22

23 Første kommunion 2014/15 Hver søndag er en oplevelse og glæde for os, da vi sammen med børnene lærer at give Jesus mere plads i vores hjerter og beder Ham om at hjælpe os med at skabe et fællesskab i kirken. Vi taler om Jesus, om helgenerne, om at bede til Gud, om skaberværket og om det vigtigste - nemlig kærligheden, som er beskrevet i evangeliet. Vi prøver at relatere evangeliet til børnenes virkelighed, så de kan forstå det. Vi synes, at første kommunionsundervisning skal være en fest. Derfor bruger vi leg, krop, sanser, følelser, fantasi, sang, musik, tegning, drama og samtale for at forstå, fordybe sig og lære om de ting, Jesus synes er vigtige for os. Vi arbejder ud fra bøgerne: Gud kommer til os og Jesu er vor ven med forskellige temaer: Vi arbejder tæt sammen med forældrene, som inddrages i arbejdet omkring Første Kommunion på mange forskellige måder. Vi starter det nye hold lørdag den 27. september 2014, kl Indskrivning sker ved henvendelse til sognekontoret eller direkte til kateketerne. Kateketerne Første Kommunion, Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski og Helle Couppé Guiden til Skt. Laurenti Kirke i Roskilde er på 8 sider, og den kan købes på Sognekontoret. Prisen er 10,- kr. Sankt Laurentii Kirke ROSKILDE ROMERSK-KATOLSK MENIGHED Ønskes den tilsendt tillægges et gebyr på 20,- kr til dækning af kuvert og porto. 100 år 2014 Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Laurentii-folder.indd :24:15 Sogneblad , side 23

24 Mandag Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid - Annette Plum Ordets Gudstjeneste Sognepræsten bringer kommunion til de syge Onsdag Kontortid - Maria Alster AA Messe Torsdag Kontortid - Ellen Margrethe Nelth Messe. Efter sommerferien 2014 er torsdagsmessen kl. 10. Fredag Kontortid Ellen Margrethe Nelth Messe Lørdag Tilbedelse Forskellige praktiske aktiviteter Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Da ingen tidlig messe søndag morgen. Søndag Messe Messe Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og firmelseshold Familiemesse 1. søndag i måneden Engelsk messe 2. og sidste søndag i måneden Messe på Ledreborg 1. søndag i måneden Sognepræsten er på kontoret i kontortiden, hvis der ikke er andre aftaler Sognekontoret er lukket i juli måned. Er der behov for en præst, kan sognesekretær Ellen Margrethe Nelth kontaktes på tlf Sognekontorets telefonsvarer aflyttes og mails læses. Andre aktiviteter Skriftemål efter aftale med p. Alren. Husk menighedens sommerfest søndag den 22. juni Læs mere om sommerfesten på side 8 Sogneblad , side 24

25 1. søndag Sognekalender Juni 2014 Juni 7. søndag i Påsken Messe Familiemesse Ingen messe på Ledreborg Oktober tirsdag Menighedsrådsmøde fredag søndag Frans Pinsedag af Assisi lørdag søndag Liturgiudvalg Messe Messe med den årlige fornyelse, indsættelse Messe og velsignelse med Mariastatue af de liturgiske i procession medvirkende før messen Engelsk og messe Mariaandagt efter messen. 9. mandag Undervisning 2. pinsedag er Første ikke katolsk kommunion helligdag og firmelse 13. fredag Rengøring i menighedssal lørdag 8.30 Messe Rengøring i Ledreborg i kirken slotskapel 11. fredag Rengøring Liturgiudvalgsmøde i menighedssal 12. lørdag SLUK Rosenkrans filmaften 13. søndag Messe International messe med efterfølgende fællesmåltid 9.30 Rosenkrans 15. søndag Messe Den hellige Treenigheds Fest Efterårsferie ingen undervisning Messe Engelsk messe 17. tirsdag Menighedsrådsmøde 18. fredag 8.30 Rengøring i kirken lørdag søndag 8.30 Rengøring Kristi Legemsi kirken og Blodsfest Messe Messe med efterfølgende spisning 20. søndag Rosenkrans Udendørs messe Messe Menighedens sommerfest med fællesspisning 25. onsdag Efterårsferie Frist for tilmelding ingen undervisning til pilgrimsvandring 25. fredag 9.00 Rengøring Roskilde i menighedssal Haraldsted den 5. juli søndag fredag Messe Rengøring i kirken 28. lørdag Messe Skt. Ansgars med Mariastatue Kirke, København i procession før messen Stefano og Tarquini Mariaandagt præstevies efter messen. 29. søndag Undervisning Peter og Paul, Første apostle kommunion og firmelse Messe SLUK Messe Generalprøve for ministranter Engelsk messe 29 tirsdag Menighedsrådsmøde Kalendermaster Skt Laurentii , Sogneblad side , side 25

26 Sognekalender Juli Juli fredag 8.30 Rengøring i menighedssal 5. lørdag 7.00 Andagt 6. søndag Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted Messe Valfart til Haraldsted Messe i Haraldsted kapelruin søndag Messe 19. lørdag 8.30 Rengøring i kirken 20. søndag Messe 25. fredag 8.30 Rengøring i menighedssal 27. søndag Messe I juli måned er der søndagsmesse kl. 10:00, men ikke kl. 8:30. Der er ingen hverdagsmesser eller ordets gudstjenester. Der er ikke rosenkransbøn. Der er ikke eukaristisk tilbedelse. Der er ikke messe i Ledreborg slotskapel. Der er ikke familiemesse. Der er ikke engelsk messe. Kirkekontoret er lukket i juli måned. Er der behov for en præst, kan sognesekretær Ellen Margrethe Nelth kontaktes på tlf Sognekontorets telefonsvarer aflyttes og mails læses. Salg af Katolsk Lommebog 2014 Sognet har et lille restlager af Katolsk Lommebog for Den koster 125 kr. Henvendelse på sognekontoret eller p. Alren. Læs referater fra menighedsrådsmøderne på side Sogneblad , side 26

27 Kære Menighed Jeres kirke har brug for jer. August 2014 Sognekalender August 2014 August 3. søndag Messe 3. søndag Messe Familiemesse Familiemesse Messe Messe i i Ledreborg Ledreborg slotskapel slotskapel søndag søndag Messe Messe Sankt Sankt Laurentii Fest. Messen Messen begynder begynder ved ved Sankt Laurentii Kirkeruin på på Stændertorvet og og dernæst procession til til Sankt Laurentii Kirke Kirke Engelsk messe torsdag torsdag Menighedsrådsmøde fredag fredag Rengøring i menighedssal lørdag lørdag Rengøring i kirken Rosenkrans International messe med efterfølgende fællesmåltid fælles søndag søndag Jomfru Marias optagelse i Himlen i Himlen Messe Messe fredag fredag Rengøring Rengøring i kirken kirken 24. søndag Messe 24. søndag Messe Messe Messe 31. søndag Messe 31. søndag Messe Messe Messe Engelsk messe Engelsk messe Husk: Mandag den 1. september er frist for tilmelding til firmelse Husk: Mandag den 1. september er frist for tilmelding til firmelse Vi er en stærk kirke. Når vi samles uden hinanden, er vi svage. Sammen må vi også kunne bevare vores bygninger og alle de andre praktiske opgaver. De sker ikke af sig selv. Vi mangler hjælpere. Det er begrænset hvor meget, man kan forlange af vores trofaste pensionister. Meld dig til det nye menighedsråd og tilbyd din hjælp. Der er opgaver lige fra vedligeholdelse og rengøring til kateketarbejde etc. Silvia Munro Sogneblad , side 27

28 Kirkens adresser Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Webside: Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: Benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag, kl Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster og Annette Plum. Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag og fredag kl samt torsdag kl. 10. Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second and on the last Sunday of the month at 1.00 PM. International messe med spisning: den 3. lørdag i måneden: Kl : Rosenkrans Kl : Messe. Religionsundervisning: Søndag kl (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl Sogneblad , side 28

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2015 - nr. 2 Juni-august 2015 Kære menighed! Foråret er over os. Solen skinner og det kribler i fingrene for at komme

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat Kirkens vel dit valg Sådan bidrager du med kirkeskat SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Lige så selvfølgeligt burde det være at betale

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere