Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S"

Transkript

1 1 København Marts 2014 Sagsnr nk/nk/aju Dok.nr Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) På selskabets hjemsted, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm. Selskabets administrerende direktør, Jens Bager indledte generalforsamlingen med at introducere to tv-indslag. Det første var et dansk tekstet tv-indslag produceret af den engelske tv-kanal BBC, der handlede om allergi og moderne allergi behandling. Efter forevisningen af det første tv-indslag præsenterede Jens Bager det næste tv-indslag, der var et dansk tekstet tv-indslag fra den amerikanske tv-kanal NBC, der handlede om mulighederne for, at de allergitabletter, der er under behandling af FDA, kommer på det amerikanske marked. Jens Bager oplyste, at tv-indslaget blev vist dagen før, at den rådgivende komité under FDA trådte sammen og behandlede ALK og Mercks ansøgning om græs tabletvaccinen. Efter forevisningen af de to tv-indslag bød bestyrelsens formand, Steen Riisgaard velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets vedtægter havde udpeget advokat Niels Kornerup til dirigent for generalforsamlingen. Herefter gav Steen Riisgaard ordet til Niels Kornerup. Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Dirigenten oplyste, at der ved indgangskontrol netop før tv-indslagene gik i gang var 118 personer til stede, hvoraf 84 personer havde adgangskort med stemmeret og 34 personer havde adgangskort uden stemmeret. Dirigenten oplyste endvidere, at der ved indgangskontrol, umiddelbart før generalforsamlingens start, efter fradrag af egne aktier var repræsenteret stemmer ud af i alt mulige stemmer, svarende til 81,35 % af stemmerne, og at der, ud af en aktiekapital på nomi-

2 2 nelt kr efter fradrag af egne aktier, var repræsenteret i alt nominelt kr på generalforsamlingen, svarende til 65,35 % af kapitalen. Bestyrelsen havde modtaget fuldmagter og brevstemmer svarende til stemmer, hvilket i alt svarede til 6,87 % af de repræsenterede stemmer, hvoraf fuldmagter til bestyrelsen udgjorde stemmer, hvilket svarede til 0,03 % af de repræsenterede stemmer, mens instruktionsfuldmagter udgjorde stemmer, hvilket svarede til 6,84 % af de repræsenterede stemmer. Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter skulle ske ved simpel stemmeflerhed, dog med undtagelse af dagordenens pkt. 6 og pkt. 13, der begge skulle vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Dirigenten redegjorde herefter for reglerne om fuldstændig redegørelse efter 101, stk. 5 i selskabsloven. Dirigenten oplyste, at redegørelsen for hvert enkelt punkt kunne fraviges af generalforsamlingen i enighed. Dirigenten foreslog, at man udnyttede denne mulighed. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag. Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om resultatdisponering 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år 6. Ændring af selskabets vedtægter valg af formand og næstformand for bestyrelsen 7. Valg af formand for bestyrelsen 8. Valg af næstformand for bestyrelsen 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 12. Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen 13. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital 14. Bemyndigelse til dirigenten

3 3 Ad 1: Forslag fra bestyrelsen om, at årsrapporten for 2013 og fremadrettet udelukkende udarbejdes og aflægges på engelsk Dirigenten gav ordet til bestyrelsens formand Steen Risgaard, som redegjorde for forslagets begrundelse: En ny lov har givet selskaber mulighed for at udarbejde årsrapporten på engelsk alene. De af jer, der går til generalforsamlinger, vil vide, at mange selskaber her i foråret tager den mulighed til sig og det gør vi også i ALK. Lad mig kort forklare hvorfor: Som jeg vil komme ind på i min beretning i dag, er vi de seneste par år gået ret hårdt til omkostningerne i ALK. Arbejdspladser er nedlagt, funktioner sammenlagt, budgetter strammet, og i hele koncernen fokuserer man på det, der er virkelig nødvendigt for værdiskabelsen i ALK. Og kun på det. At lave 2 årsrapporter en dansk og en engelsk er ikke værdiskabende, og det fremmer ikke værdiskabelsen i ALK. Kunne vi så ikke have valgt kun at lave en dansk rapport? Nej, for vores internationale aktionærer og partnere forstår nu engang ikke dansk, hvorimod de danske aktionærer udmærket forstår engelsk. Og i øvrigt er det forsvindende få aktionærer, som efterspørger den samlede årsrapport med hele noteapparatet. Derfor forslaget om at gå over til at udarbejde rapporten på engelsk: Det vil spare 1 mio. kr., og det vil frigøre værdifulde ressourcer i organisationen. For at lette overgangen vil vi som vi har gjort i år lave et dansk sammendrag af de vigtigste informationer i årsrapporten med en komplet 5-års oversigt. Sammendraget er tilgængeligt på selskabets hjemmeside og er delt ud på denne generalforsamling. Steen Riisgaard gav herefter ordet til dirigenten. Dirigenten oplyste, at en vedtagelse af forslaget indebar, at der skulle indsættes en ny bestemmelse i vedtægternes pkt. 12.2, og at ordlyden hertil var angivet i indkaldelsen. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget. Ad 2 4: Bestyrelsens beretning, årsrapport og resultatdisponering Dirigenten oplyste, at dagsordenens pkt. 2, 3 og 4 som sædvanlig ved generalforsamlinger i ALK skulle behandles under ét. Dirigenten gav herefter ordet til Steen Riisgaard og Jens Bager som aflagde den mundtlige beretning og forelagde årsrapporten for Steen Riisgaard indledte med at aflægge sin mundtlige beretning: Globalisering af allergivacciner Da vi mødtes på sidste års generalforsamling, kunne jeg fortælle, at ALK og vores partnere i Nordamerika og Japan havde taget flere vigtige skridt frem mod at hjælpe de mange millioner allergikere verden over, som har brug for bedre behandling. Jeg er glad for i dag at kunne fastslå, at vi og vores partnere tog yderligere skridt i løbet af 2013 og skridtlængden blev bestemt ikke kortere. Tværtimod. I Europa afsluttede ALK 2 store kliniske fase III-forsøg med tabletvaccinen mod luftvejslidelser forårsaget af husstøvmider. Resultaterne med både høfeber og allergisk astma var så entydige,

4 4 at vi forventer at indsende en registreringsansøgning for denne tabletvaccine mod den mest udbredte af alle allergier i løbet af I Nordamerika er den første tabletvaccine for kort tid siden kommet på markedet. Det skete, da vores partner Merck i Canada lancerede GRASTEK som svarer til vores egen GRAZAX - til behandling af græspollen-allergi. Vi håber meget snart at se GRASTEK på markedet i USA også, og vi har noget at have håbet i, efter sundhedsmyndighederne FDA i december fik en stærk og enstemmig anbefaling fra en uafhængig gruppe eksperter. Vi håber tillige, at FDA snart godkender tabletvaccinen RAGWITEK til behandling af allergi mod ragweed, som også er blevet anbefalet af de uafhængige eksperter, der rådgiver FDA. Ragweed er i USA et lige så udbredt og alvorligt problem som græspollen. Begge allergier rammer ca. 30 mio. mennesker, men symptomerne på ukrudtsplanten ragweed er kraftigere. I Japan nåede vi for blot få dage siden endnu en vigtig milepæl, da vores partner Torii med succes afsluttede det første kliniske fase III-forsøg med tabletvaccinen mod luftvejslidelser på grund af husstøvmider. Det andet fase III forsøg med tabletvaccinen afsluttes senere i år. Samtidig har Torii avanceret udviklingen af en tablet mod japansk cedar-pollen den mest udbredte pollenallergi i Japan. Vigtige fremskridt i et land, hvor allergi faktisk er mere udbredt end i både Europa og Nordamerika, men hvor immunterapi i dag er så godt som ikke-eksisterende. Forebyggelse og behandling af allergi Der var andre vigtige kliniske fremskridt i 2013 blandt andet med birkepollen-allergi i Europa og husstøvmide-allergi i Nordamerika og alle de begivenheder peger den rigtige vej. De leder frem mod det, der er ALKs eksistensberettigelse og vores mission: Nemlig at forbedre menneskers liv ved at forebygge og behandle allergi. Vi ved, at cirka 200 millioner mennesker lider af allergi i Europa, Nordamerika og Japan og tager vi Kina med, bliver tallet meget større. Vi estimerer, at op mod 50 millioner har så svære symptomer, at de burde behandles med immunterapi. Det tal står i skærende kontrast til, at der i Europa og USA i dag faktisk kun er 4,5 millioner mennesker, som behandles med immunterapi. For de mange ikke optimalt behandlede patienter betyder allergien forringet livskvalitet: Dårligere indlæring i skolen for børnene, lavere produktivitet på jobbet for de voksne, begrænsninger i det sociale liv for både børn og voksne og for alle patienter en seriøs risiko for at udvikle flere allergier eller astma. Allergi er et stort problem for patienterne, men denne folkesygdom er også et samfundsproblem. Derfor er det vigtigt, at ALK og vores partnere er så langt fremme med bekvemme, effektive og klinisk veldokumenterede tabletvacciner mod de 5 vigtigste allergier: Husstøvmider, græs, træ, ragweed og japansk cedar træ. Det giver os muligheden for at nå ud til langt flere patienter og langt flere læger. Jeg kommer tilbage til pipelinen sidst i beretningen. Først vil jeg bede adm. direktør Jens Bager om at gennemgå resultaterne og de udfordringer, vi mødte sidste år. Efter at have afsluttet første del af beretning gav Steen Riisgaard ordet til Jens Bager, der gennemgik resultaterne for 2013 i hovedtræk. Vækst i vaccinesalget Udfordringer mødte vi så rigeligt i Europa, hvor vi igen så et svagt vigende marked på grund af offentlige besparelser, restriktioner på priser og tilskud, udfasning af ikke-registrerede produkter og krise. I det lys var det tilfredsstillende, at ALK øgede omsætningen i Europa med 1 % til godt 1,8 mia. kr. Vi tog markedsandele i hovedmarkederne Frankrig og Tyskland, hvor vi brugte flere ressourcer på salg og marketing, og adrenalin-pennen Jext bidrog også til væksten.

5 5 Inden jeg kort går gennem tallene, vil jeg gøre opmærksom på, at vi i år har indført en ny segmentering af produkter og markeder. Det har vi gjort for at vi fremover, når vores tabletter forhåbentlig inden længe er lanceret i USA, kan give større indblik i udviklingen i salget fordelt på markeder og produkter. Men lige i år, hvor indtægterne fra Nordamerika og Japan stort set kun består af milepælsbetalinger, giver det lidt større udsving. I Nordamerika øgede vi omsætningen med 21 %. Vi fik en milepælsbetaling fra Merck, og vi havde god fremgang i salget af egne produkter, ligesom vi leverede produkter til Merck, så de kunne opbygge lagre til de forventede lanceringer af GRASTEK og RAGWITEK i 2014, som formanden var inde på før. På de internationale markeder faldt omsætningen 75 %. Faldet skyldes, at vi i 2012 modtog væsentlige milepælsbetalinger fra Torii, hvilket ikke var tilfældet i Ser vi bort fra disse engangsbetalinger, havde ALK tocifrede vækstrater på andre internationale markeder, hvilket først og fremmest vil sige Kina. 19 % af omsætningen blev skabt uden for Europa. Den andel har vi som mål at øge væsentligt fremover, startende allerede fra Øget markedsandel ALKs samlede salg af SCIT og SLIT-dråber det vil sige injektions- og dråbebaserede vacciner var stort set uændret og beløb sig til 1,7 mia. kr. SCIT-salget voksede på en del markeder i Europa og på de oversøiske markeder. Salget af SLIT-dråber steg i Frankrig, men ellers så vi fortsat, at brugen af uregistrerede SLIT-dråber er på retur i mange lande på grund af skrappere regulering. Omsætningen fra tabletter faldt 31 % til knap 300 mio. kr. Det fald skyldes ene og alene, at vi ikke fik milepælsbetalinger fra Japan. Salget af vores egen GRAZAX tabletvaccine var stabilt med cirka 200 mio. kr., men med en glædelig tocifret vækst sidst på året, hvor distributørerne byggede lagre op igen, og den tendens venter vi vil bide sig fast. I Nordamerika blev tabletomsætningen fordoblet. Omsætningen fra andre produkter voksede 19 % til 227 mio. kr. Væksten blev drevet af adrenalin-pennen Jext, hvor salget i de første 3 kvartaler næsten blev fordoblet. Men i november måtte vi desværre trække Jext ud af markedet på grund af en produktionsfejl. Vi suspenderede produktion og salg og fik i 4. kvartal så godt som ingen indtægter. Driftsresultat bedre end forventet Omsætningen i 2013 faldt 4 % til 2,244 mia. kr. på grund af lavere partnerindtægter. ALKs salg af egne produkter steg i Europa, Nordamerika, Kina og på andre markeder, men væksten blev opvejet af lavere milepælsbetalinger fra partnerne. Der var simpelthen færre begivenheder, som udløste milepælsbetalinger. Bruttofortjenesten blev godt DKK 1,5 mia., og marginen faldt 3 procentpoint. 2 procentpoint skyldes de lavere milepælsbetalinger, et ændret produktmiks og højere afskrivninger. 1 procentpoint skyldes de ekstraordinære omkostninger, vi havde til at trække Jext tilbage fra markedet. Det lykkedes os at nedbringe ALKs samlede kapacitetsomkostninger med 6 % til godt 1,4 mia. kr. Udgifterne til forskning og udvikling faldt isoleret set 9 %, efter vi afsluttede visse udviklingsprogrammer, mens vi reducerede såvel salgs- og marketingudgifterne som administrationsomkostningerne med 5 %. Vi har målbevidst strømlinet forretningen, sammenlagt funktioner, skærpet prioriteringerne og jagtet besparelser, og denne indsats gav resultater hurtigere, end vi havde ventet.

6 6 Driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster blev 258 mio. kr. Det var på niveau med de seneste forventninger fra november om et resultat på omkring 250 mio. kr., men det var også inden for det interval på mio. kr., som vi oprindelig meldte ud i marts. Når jeg nævner det forhold, så skyldes det, at vi i marts havde indregnet en stor milepælsbetaling fra Merck. Den betaling blev imidlertid udskudt til 2014, men alligevel lykkedes det at ramme den oprindelige målskive, fordi vi øgede lønsomheden ved de målrettede reduktioner af omkostningerne, som jeg lige har nævnt. Efter særlige poster på 22 mio. kr. til omlægninger af organisation og produktion blev det rapporterede driftsresultat 236 mio. kr. Årets resultat blev DKK 61 mio. Hvis man sammenligner med 2012, så skal man huske, at ALK i 2012 havde en regnskabsteknisk gevinst på tilbageførsel af hensættelser fra salget af Chr. Hansen i Ser man alene på nettoresultatet i den fortsættende forretning ALK, så voksede bundlinjen fra 54 til 61 mio. kr. Forventninger til 2014 I år, 2014, venter vi samlet set en beskeden negativ markedsvækst i Europa under et, men med forskelle fra land til land. For eksempel har den nye regering i Tyskland besluttet at lette de tvungne rabatter på receptpligtig medicin, som blev indført i Det vil give ekstra momentum til ALKs salg og indtjening i Tyskland. På tværs af Europa regner vi fortsat med, at ALKs salg vil vokse mere end markedet. Vi vil allokere yderligere ressourcer til salg og markedsføring i Europa for at støtte salget og gøde jorden for lanceringen af vores tabletvaccine mod luftvejslidelser på grund af husstøvmider en lancering, som forhåbentlig ikke ligger så langt ude i horisonten. Endelig regner vi i Europa med, at adrenalin-pennen Jext vil bidrage med omtrent samme omsætning som sidste år. Vi skal først erstatte de produkter, vi trak ud af markedet, og først når det er sket, kan vi igen skabe vækst i salget. Uden for Europa ser det bedre ud med forventet vækst i Nordamerika, Kina og på de andre oversøiske vækstmarkeder. Og desuden gør vi os forhåbninger om, at partnerskabet med Merck vil udløse væsentlige indtægter. Ser vi på ALKs samlede omkostninger, så vil produktionsomkostninger og afskrivninger uvægerligt stige i takt med, at vi bygger kapacitet op i produktionen. Kapacitetsomkostningerne vil vi samlet holde i ro, fordi vi overfører forsknings- og udviklingspenge til salg og markedsføring for at understøtte vækstinitiativer. Samlet regner vi på den baggrund med, at ALKs omsætning uden indtægter fra tabletter i Nordamerika vil stige svagt til mellem 2,15 og 2,2 mia. kr. Hertil kommer forhåbentlig indtægter fra tabletter i Nordamerika i form af 3 milepælsbetalinger fra Merck, produktleverancer til Merck og royalties fra Merck s salg af tabletvacciner. Vi har valgt ikke at give eksakte forventninger til disse indtægter, fordi vi stadig ikke ved, hvornår myndighederne endeligt giver grønt lys for Merck s nye produkter, og vi kender heller ikke prisen på produkterne og markedets respons. Vi forventer en driftsindtjening før særlige poster på mellem 225 og 400 mio. kr. Et stort spænd, hvor toppen af intervallet forudsætter, at vi får alle de 3 nævnte milepælsbetalinger fra Merck. Og hertil kommer så eventuelle indtægter fra produktleverancer og fra royalties knyttet til Merck s salg af tabletvacciner.

7 7 Investeringerne i produktionen fortsætter. Vi opbygger ny kapacitet til fremstilling af tabletter i Danmark og USA, og der er også investeringer til konsolideringen af ALKs produktionsnetværk. Samlet venter vi at bruge mio. kr. på investeringer. Det er forventningerne. Tallene indikerer, at der kan være basis for en betydelig forbedring af både top- og bundlinje i Vi vil opdatere forudsætningerne i løbet af året, i takt med at vi opnår vished om blandt andet lancering af tabletterne i USA. På sporet med Focus 2016 strategi Et er resultaterne i enkelte år. Noget andet er, om ALK langsigtet udvikler sig som ønsket. Kursen for ALKs langsigtede udvikling udstikkes af Focus 2016 strategien med en række initiativer på 3 centrale indsatsområder: Simplify, Innovate, Grow. Focus 2016 strategien blev fastlagt i efteråret 2012, og status efter en tredjedel af strategiperioden er, at vi er på sporet. Vi eksekverer som planlagt: Vi er godt på vej med tabletvacciner i nye geografier og mod nye allergier. Vi sanerer produkt-porteføljen og flytter stadig mere salg over på nyere høj-volumen produkter. Vi har fået strømlinet forretningen, og det har givet hurtigere og større besparelser end ventet. Vi er ved at bringe vores forsknings- og udviklingsomkostninger ned på et mere normalt leje de toppede på et beløb, der svarede til 23 % af omsætningen, men vi arbejder os gradvist hen mod et niveau, der svarer til 15% af omsætningen. Og endelig vinder vi markedsandele på hovedmarkederne Frankrig og Tyskland, og vi er ganske langt med planerne om at gå ind i nye oversøiske vækstmarkeder, som tilbyder helt andre vækstrater end Europa. Finansielle mål 2015 Som en del af strategien opstillede vi for to et halvt år siden finansielle mål for Nu er der ikke lang tid til 2015, og vi forventer fortsat, at ALKs omsætning og indtjening vil stige væsentligt i takt med, at vi fører Focus 2016-strategien ud i livet. Men på kort sigt er der en række spørgsmål vedrørende udviklingen i USA, som skal afklares: hvornår tabletterne bliver godkendt, hvornår de bliver lanceret, hvad prisen bliver, samt hvordan læger og patienter vil tage imod de nye produkter. Meget afhænger således af lanceringen i USA, hvis vi skal nå vores vækstmål. Derfor synes vi, det er rigtigst først at give mere præcise forventninger til 2015, når vi har større afklaring over udviklingen i USA. Med denne opdatering på resultater og strategi giver jeg ordet tilbage til formanden. Steen Riisgaard takkede Jens Bager for gennemgangen af årets resultater og opdateringen på strategien. Steen Riisgaard fortsatte herefter beretningen: Resultatdisponering Det er jo regnskabet for moderselskabet ALK-Abelló A/S, som ligger til grund for disponeringen af årets resultat. Moderselskabet havde i 2013 et underskud på 27 mio. kr., og bestyrelsen foreslår, at 51 mio. kr. udloddes som udbytte, mens 78 mio. kr. overføres fra reserverne. Det kan lyde lidt mærkeligt at betale udbytte efter et underskud, men bestyrelsen ser selvfølgelig på ALK koncernens samlede resultater og koncernens samlede finansielle stilling, når vi indstiller udbyttet. Og ALK er fortsat en velkonsolideret koncern med en god likviditet. Derfor er der basis for et udbytte på 5 kr. pr. aktie, som vil give aktionærerne et fornuftigt kontant afkast, samtidig med at ALK bevarer styrken til at gennemføre sin strategi og de investeringer, vi har foran os. Vi vil også gerne have et råderum, hvis der skulle vise sig en mulighed for et eller flere værdiskabende opkøb.

8 8 Værdiskabelse til aktionærerne 5 kr. pr. aktie var også udbyttet sidste år, og lægger man sidste års udbytte og kursstigninger sammen, så fik ALKs aktionærer et afkast på 60 %. Til sammenligning gav de andre nordiske MidCap-aktier et afkast på 37 %, og de ultralikvide danske OMXC20 aktier gav 24 %. Så 2013 var ud fra enhver målestok et godt år for værdiskabelsen i ALK, og medvinden på aktiemarkedet er fortsat i år med en kursstigning på ca. 10 % indtil nu. Bestyrelsens arbejde Et par ord om bestyrelsens arbejde: Vi holdt sidste år 7 møder, og mødet i september var et todages seminar, hvor vi sammen med direktionen og andre ledere gjorde status over, hvor langt vi er med Focus 2016 strategien. Ud over de 7 møder i bestyrelsen mødtes både revisionsudvalget og vederlagsudvalget 3 gange, og der blev holdt 2 møder i det videnskabelige udvalg, som bestyrelsen sidste år nedsatte for også på den front at komme tættere på ALK. Endelig var der selvfølgelig en række møder mellem formandskabet og direktionen. Sidst på året evaluerede bestyrelsen med hjælp fra en ekstern konsulent sin egen indsats og samspillet med direktionen. Facit var, at der er et særdeles godt samarbejde i bestyrelsen og et rigtig godt samspil mellem bestyrelsen og direktionen, men heldigvis er der plads til forbedringer. Jeg siger heldigvis, for målet med en sådan evaluering er jo netop at sikre, at vi hele tiden gør det bedre - og ikke synker hen i selvtilfredshed. Der blev foreslået nogle emner, som bestyrelsen gerne ville gå mere i dybden med. Et af disse emner, risikostyring, har vi allerede taget fat på, både i bestyrelsen og i revisionskomiteen. Andre emner sætter vi på dagsordenen i løbet af Som Jens var inde på før, var der udfordringer nok at tage fat på i Der var det ærgerlige tilbagekald af adrenalin-pennen Jext. Der var mindre, men irriterende forsinkelser i pipelinens fremdrift i USA. Der var omlægninger af organisationen. Og der var - som en generel præmis - de svære markedsforhold i Europa, hvor vi kæmper fra tue til tue, men heldigvis kan se, at ALK tager markedsandele. Så der var rigeligt med modvind på ALKs cykelstier, og derfor vil jeg gerne takke direktionen og alle medarbejdere for en engageret og målrettet indsats i et udfordrende år. Mange nyheder i 2014 Lad mig slutte denne beretning, hvor jeg begyndte: Med pipelinen og med ALKs og vore partneres indsats for at bringe nye tabletvacciner på markedet tegner til at blive et år med stærk fremdrift og mange gode nyheder. Som nævnt regner vi med i 2. halvår at indsende en registreringsansøgning i Europa for ALKs nye tablet til behandling af allergi og astma forårsaget af husstøvmider. I Nordamerika håber vi, at FDA ganske snart vil give grønt lys for både GRASTEK og RAGWITEK, så der kommer to tabletvacciner på verdens største lægemiddelmarked. Vi kan ikke sige hvornår, men har en klar forventning om, at det bliver i 1. halvår. Desuden venter vi, at Merck vil indlede et klinisk fase III-forsøg med tabletten mod husstøvmideallergi parallellen til ALKs egen husstøvmidetablet - og disse 3 begivenheder vil udløse de milepælsbetalinger til ALK, som jeg nævnte før. I Japan har Torii som nævnt netop afsluttet det første kliniske fase III-forsøg med tabletten mod husstøvmide-allergi, og senere i år rapporterer Torii resultaterne fra fase-iii forsøget med denne

9 9 tablet i behandling af allergisk astma. Dermed får Torii forhåbentlig grundlaget for at søge om at få tabletten registreret til behandling af både allergi og astma ganske som ALK planlægger at gøre i Torii har også fornylig afsluttet et fase I-forsøg med tabletten mod japansk cedarallergi, og Torii starter senere i år et fase II/III-forsøg. Det er de væsentligste begivenheder i Der er andre, og dermed er det klart, at også 2014 bliver et meget travlt år, som gerne skulle bringe nogle banebrydende resultater og lanceringer, der bringer ALK endnu tættere på ambitionen om at gøre effektive, veldokumenterede tabletvacciner tilgængelige for allergikere verden over! Med disse bemærkninger skal jeg bede om, at generalforsamlingen godkender årsrapporten og resultatdisponeringen, og at der gives decharge til bestyrelsen og direktionen. Tak for jeres opmærksomhed. Dirigenten oplyste, at årsrapporten forelå underskrevet af bestyrelse, direktion og revision med blank påtegning, og at bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2013 på 5,00 kr. pr. aktie af 10 kr., hvilket var uændret i forhold til Dirigenten oplyste endvidere, at det var regnskabet for moderselskabet, der lå til grund for forslaget, og at moderselskabet i 2013 havde et underskud på 27 mio. kr., hvorfor bestyrelsens forslag indebar, at 51 mio. kr. udloddedes som udbytte, mens 78 mio. kr. overføres fra reserverne. Dirigenten åbnede for debat og gav ordet til den første taler, Jonas Bhatti fra ATP. Jonas Bhatti takkede indledningsvist formanden og direktøren for beretningen og gennemgang af forventningerne til Jonas Bhatti bemærkede, at ATP fandt det positivt, at ALK gennem en årrække har investeret massivt i forskning og udvikling for at skabe nye produkter, samt at ALK løbende tilpasser omkostningerne, f.eks. gennem Simplify-programmet. Jonas Bhatti bemærkede dernæst, at en godkendelse af GRASTEK og RAGWITEK vil medføre interessante perspektiver i USA, samt at det var ATPs opfattelse, at ALK har en stærk partner i Merck, som vil øge sandsynligheden for kommerciel succes for ALKs produkter. Jonas Bhatti stillede herefter følgende spørgsmål: Hvad vurderer man som de vigtigste faktorer for, at GRASTEK og RAGWITEK bliver en langsigtet succes og hvad er forventningerne til den mere kortsigtede salgsudvikling? Afslutningsvist takkede Jonas Bhatti ALK s ledelse og medarbejdere for det flotte arbejde i 2013 og ønskede held og lykke med Dirigenten gav ordet til Steen Riisgaard for besvarelse af det stillede spørgsmål. Steen Riisgaard takkede indledningsvist for bemærkningerne og spørgsmålet. Steen Riisgaard erklærede sig enig i, at ALK er inde i en spændende fase, men konstaterede at den kortsigtede salgsudvikling er vanskelig at vurdere. Steen Riisgaard forklarede, at det på længere sigt er vigtigt, at ALK får en portefølje af tabletvacciner, hvilket er væsentligt for at få tabletvaccinen introduceret som en generelt velintroduceret behandling. Herudover forklarede Steen Riisgaard, at det gælder om at udbygge de kliniske og videnskabelige argumenter, bl.a. ved at lave studier eller analyse af eksisterende studier, og at der dertil kræves et langt sejt træk fra både ALK og ALK s partnere i USA.

10 10 Dirigenten gav herefter ordet til den næste taler, John Aagaard fra Dansk Aktionærforening. John Aagaard introducerede indledningsvist Dansk Aktionærforening, der er en forbruger- og interesseorganisation for private større og mindre aktionærer. John Aagaard takkede dernæst formanden og den administrerende direktør for en god og fyldestgørende mundtlig beretning samt for den skriftlige beretning, som John Aagaard bemærkede for første gang var udarbejdet på engelsk og udsendt i digitalt format. John Aagaard bemærkede indledningsvist, at årsrapporten 2013 bød på et mindre fald i såvel omsætning som overskud, men at billedet ved nærmere vurdering så anderledes ud. John Aagaard konstaterede, at han forstod på formandens beretning, at årsagen til omsætningsfaldet og det mindre overskud var de manglende milepælsbetalinger fra Merck, som forventedes at løbe ind i John Aagaard udtrykte tilfredshed med, at aktiekursen var nærmest fordoblet over det seneste år og ønskede tillykke med anbefalingerne fra FDA af godkendelse af GRASTEK og RAGWI- TEK. John Aagaard bad bestyrelsen oplyse, om det kunne forekomme, at FDA i sidste ende ikke godkender de to produkter? John Aagaard konstaterede, at det fremgår af den skriftlige rapport, at ALK har forøget sin markedsandel på det europæiske marked for så vidt angår AIT produkter, trods faldende totalmarked i 2013, og at ALK venter at øge markedsandelen i I den forbindelse ønskede John Aagaard at vide, hvad ALK bygger de positive salgsforventninger på, og hvorledes man vil vinde markedsandele i et marked, der skrumper? John Aagaard oplyste, at han af den skriftlige beretning kunne forstå, at salget til Kina er øget i John Aagaard bad i den sammenhæng bestyrelsen uddybe, hvilke initiativer man har implementeret for at opnå denne stigning samt kommentere de cost-benefit betragtninger om indsatsens omkostninger samt resultater, samt hvilke øvrige overvejelser ALK har på andre oversøiske markeder som ifølge selskabet forventes at indeholde et betydeligt vækstpotentiale i fremtiden? John Aagaard oplyste dernæst, at man i DAF forstår og er enig i det bagvedliggende beslutningsgrundlag for at udarbejde årsrapport på engelsk og udbyde den digitalt. John Aagaard påpegede dog, at ALK har mange aktionærer, der ikke alle forstår engelsk. John Aagaard foreslog derfor, at ALK til næste år udarbejder en lidt mere Pixi udgave af årsrapporten på sider med de væsentligste regnskabstal såvel som de vigtigste hændelser i året og fremtidsudsigterne. John Aagaard udbad sig at få oplyst bestyrelsens holdning til forslaget. Slutteligt roste John Aagaard ALK s internationale hjemmeside, herunder i særdeleshed investor fanebladet, takkede for taletiden og ønskede selskabets ledelse og alle medarbejdere i ALK held og lykke med de mange muligheder og udfordringer. Dirigenten gav ordet til Steen Riisgaard for besvarelse af det stillede spørgsmål. Steen Riisgaard takkede for indlægget, spørgsmålet og de pæne kommentarer til sidst. Ad Milepælsbetalinger Steen Riisgaard indledte med at bekræfte, at omsætningsfaldet alene var knyttet til de udskudte milepælsbetalinger.

11 11 Ad Risiko for afslag på godkendelse af GRASTEK og RAGWITEK Steen Riisgaard fortalte, at de to ekspert komitéer var kommet med meget entydige anbefalinger til FDA om at godkende produkterne. Med henvisning til at kun en tåbe ikke frygter FDA bemærkede Steen Riisgaard, at intet er sikkert, men at man i bestyrelse og direktion ville blive meget overrasket over et afslag Ad Markedsandele Steen Riisgaard bemærkede indledningsvist, at ALK har vundet markedsandele i 2013, men at markedet fortsat er vigende. Steen Riisgaard oplyste, at det vil blive lettere, når ALK får en større pallette af tabletvacciner. Steen Riisgaard oplyste endvidere, at der er godt momentum i salg og marketingsbestræbelser, og at det er forventningen, at det vil fortsætte i Ad Kina og andre vækstmarkeder Steen Riisgaard bekræftede, at salget i Kina er steget en smule, men i forhold til det potentiale man forventer af Kina, er det stadig på et meget lavt niveau. Steen Riisgaard fortalte, at man i bestyrelsen drøfter, om man skal trykke på speederen i forhold til Kina. Steen Riisgaard oplyste endvidere, at man også ser på andre vækstmarkeder, herunder f.eks. Rusland. Ad Pixi version af årsrapporten Steen Riisgaard oplyste, at man vil tage anbefalingerne om en udvidet Pixi version til sig, og at det kunne være, at man kan finde en anden version end den, der er brugt i år. Steen Riisgaard påpegede dog også, at det er væsentligt at holde sig for øje, at ideen er, at det skal være væsentligt billigere end at lave en hel årsrapport. Steen Riisgaard gav herefter ordet tilbage til dirigenten. Da ingen andre ønskede ordet, konstaterede dirigenten herefter med tilslutning fra generalforsamlingen: at at at Ad 5: bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen, generalforsamlingen havde godkendt årsrapporten, og at der var meddelt decharge til bestyrelse og direktion, samt generalforsamlingen havde godkendt forslaget til resultatdisponering. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år Dirigenten oplyste, at næste punkt på dagsorden var godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år. Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen stillede forslag om, at vederlaget for bestyrelsen uændret blev fastsat således: at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer udgjorde kr , at formandens vederlag udgjorde det tredobbelte, kr og at næstformandens vederlag udgjorde det dobbelte heraf, kr Bestyrelsen stillede endvidere forslag om: at formændenes vederlag fra disse udvalg uændret udgjorde kr , og

12 12 at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgik i Selskabets bestyrelsesudvalg, udgjorde uændret kr Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget. Ad 6: Ændring af selskabets vedtægter valg af formand og næstformand for bestyrelsen Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at bestyrelsens formand og næstformand fremover vælges på generalforsamlingen mod hidtil, hvor bestyrelsen har konstitueret sig med formand og næstformand. Dirigenten oplyste endvidere, at forslaget var begrundet i corporate governance strømningerne, der tilsiger transparens i valgprocessen samt i ønsket om at styrke tilknytningen mellem bestyrelse og generalforsamling ved at give generalforsamlingen direkte indflydelse på valget af bestyrelsens formand og næstformand. Dirigenten orienterede herefter generalforsamlingen om, at forslaget teknisk indebar, at vedtægternes pkt. 8.1, pkt. 8.4 og pkt skulle ændres, og at forslaget derfor skulle tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital for at blive vedtaget. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget. Ad 7: Valg af formand for bestyrelsen Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Steen Riisgaard. Dirigenten oplyste endvidere, at formandens øvrige ledelseshverv fremgår af årsrapporten for Da der ikke var andre forslag til formandsposten blev Steen Riisgaard genvalgt som formand for en 1-årig periode. Ad 8: Valg af næstformand Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Christian Dyvig. Dirigenten oplyste endvidere, at Christian Dyvigs øvrige ledelseserhverv fremgår af årsrapporten for Da der ikke var andre forslag til næstformandsposten blev Christian Dyvig genvalgt for en 1-årig periode. Ad 9: Valg af bestyrelse Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af: Thorleif Krarup Anders Gersel Pedersen Jakob Riis

13 13 Med hensyn til de eksisterende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder henviste dirigenten til årsrapporten. Dirigenten oplyste, at Jes Østergaard ikke ønskede genvalg, og at bestyrelsen derfor foreslog nyvalg af Lene Skole. Dirigenten gav herefter ordet til Steen Riisgaard, der motiverede forslaget om nyvalg af Lene Skole: Først og fremmest: Tak for valget på vegne af alle genvalgte medlemmer. Og på vegne af Christian Dyvig og mig selv tak for valget som henholdsvis næstformand og formand. I stedet for Jes Østergaard foreslår vi nyvalg af Lene Skole. Lene er koncerndirektør Executive Vice President og Group CFO i Coloplast, hvor hun har ansvaret for finans og økonomi, IT, jura, kommunikation og IR, strategi, forretningsudvikling, opkøb med mere. Lene har tidligere arbejdet hos A. P. Møller Mærsk i mere end 25 år, og hun er bestyrelsesmedlem i de børsnoterede selskaber DFDS og Tryg samt medlem af American Chamber of Commerce og Nykredits repræsentantskab. Vi indstiller Lene på grund af hendes samlede erfaringer, hendes finansielle og økonomiske ekspertise samt hendes kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder. Vi er glade for, at Lene har sagt ja til opgaven, og vi ser frem til at byde hende velkommen i bestyrelsen. Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Jes Østergaard for en meget professionel og engageret indsats i bestyrelsen i de seneste 3 år. Det har været godt at have dig med og en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Tak for indsatsen. Steen Riisgaard gav herefter ordet tilbage til dirigenten. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater, og at Thorleif Krarup, Anders Gersel Pedersen, Jakob Riis og Lene Skole alle var valg for en 1-årig periode. Dirigenten ønskede de valgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget. Dirigenten konstaterede, at den generalforsamlingsvalgte bestyrelse herefter består af: Steen Riisgaard, formand Christian Dyvig, næstformand Thorleif Krarup Anders Gersel Pedersen Jakob Riis Lene Skole Dirigenten oplyste dernæst, at bestyrelsen endvidere består af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Seitzberg Katja Barnkob Thalund Jacob Kastrup Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke er på valg på generalforsamlingen, da de er valgt af medarbejderne i ALK i marts 2011 for en 4-årig periode, hvorfor de derfor er på valg igen i 2015.

14 14 Ad 10: Valg af revisor Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Ad 11: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier Dirigenten oplyste, at næste punkt på dagsordenen var bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier. Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at forslagets ordlyd fremgik af den udsendte indkaldelse og har været at finde på selskabets hjemmeside. Dirigenten oplyste, at forslaget indebar en bemyndigelse til bestyrelsen til indtil 11. marts 2019 løbende at erhverve egne B-aktier i et omfang, så den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne B-aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af aktiekapitalen. Dirigenten oplyste endvidere, at vederlaget ikke må afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for Selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Dirigenten bemærkede, at selskabet hvert år på den ordinære generalforsamling har taget stilling til bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Da det er muligt at give bemyndigelsen for en periode på 5 år, anbefalede bestyrelsen dette for at undgå at ulejlige generalforsamlingen herom hvert år. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget. Ad 12: Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen Dirigenten oplyste, at næste punkt på dagsordenen var ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Dirigenten redegjorde for forslaget, som overordnet indebar to ændringer: en ændring i den kontante bonus og en ændring i tildelingen af aktier og aktieoptioner. Angående den kontante bonus oplyste dirigenten, at bestyrelsen foreslog at retningslinjerne ændredes således, at den kontante bonus maksimeres til henholdsvis 9 måneder (mod hidtil 6 måneder) af det faste vederlag det pågældende år for den administrerende direktør og til 6 måneder (mod hidtil 4 måneder) af det faste vederlag det pågældende år for den øvrige direktion. Forslaget var begrundet i et ønske om at have en vederlagspolitik, der er markedskonform, og hvor en større del af lønnen er variabel. Angående tildelingen af aktier og aktieoptioner oplyste dirigenten, at bestyrelsen foreslog, at retningslinjerne ændredes således, at den samlede værdi af tildelingerne ikke oversteg 30 % af den samlede direktions basisløn med tillæg af pension. Det er en ændring i forhold til de gældende retningslinjer, hvorefter værdien af tildelingerne til den enkelte direktør ikke kunne overstige 30 % af den enkeltes basisløn med tillæg af pension. Forslaget var begrundet i et ønske om større fleksibilitet ved tildelinger.

15 15 Slutteligt oplyste dirigenten, at forslaget til de ændrede overordnede retningslinjer siden indkaldelsen har været tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget. Ad 13: Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide Selskabets aktiekapital Dirigenten oplyste, at næste punkt på dagsordenen var bestyrelsens bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital. Dirigenten oplyste, at selskabet hvert år på den ordinære generalforsamling har taget stilling til bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital. Da det er muligt at give den bemyndigelse for en periode på 5 år foreslog bestyrelsen, at bemyndigelsen gives for en periode på 5 år for at undgå at ulejlige generalforsamlingen herom hvert år. Bestyrelsen stillede på den baggrund forslag om, at bemyndigelsen i pkt. 4a.1 og 4a.2 i selskabets vedtægter fornyes til udløb ved afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling i Forslagets fulde ordlyd fremgik af den udsendte indkaldelse samt af det materiale, der har været til gennemsyn på selskabets kontor. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelsen til bestyrelsen var vedtaget. Ad 14: Bemyndigelse til dirigenten Dirigenten oplyste, at sidste punkt på dagsordenen var bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelsen til dirigenten var vedtaget. Afsluttende takkede formanden aktionærerne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen samt nævnte, at der var en lille forfriskning ude i forhallen, hvor aktionærerne ville have mulighed for at møde bestyrelse og direktion. ***** Generalforsamlingen hævet. Dirigent Bestyrelsesformand Niels Kornerup Steen Riisgaard

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen. J.nr. 007226-0081 nk/arup REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK-ABELLÓ A/S DEN 12. MARTS 2013 Marts 2013 Den 12. marts 2013 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

A world leader in allergy immunotherapy. Velkommen til generalforsamling

A world leader in allergy immunotherapy. Velkommen til generalforsamling A world leader in allergy immunotherapy Velkommen til generalforsamling Dagsorden 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 3. Beslutning om resultatdisponering

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 12. marts 2015 Side 1 af 19 Den 12. marts 2015 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) på selskabets hjemsted,

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S onsdag den 15. marts 2017 kl. 16.00 2 ALK Indkaldelse til generalforsamling 2017 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling Dagsorden: tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse,

Læs mere

Den 25. marts 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på

Den 25. marts 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på H. Lundbeck A/S Den 25. marts 2015 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport År 2013, den 12. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 128 personer med adgangskort, heraf 92 med

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3.

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: Udsteder: Kontaktperson: Antal sider: 8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar 2017

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar 2017 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 23. februar 2017 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar 2017 Banken har afholdt ordinær generalforsamling onsdag, den

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012. Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012. Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012 Den 27. marts 2012 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) På selskabets hjemsted, Bøge

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 8. oktober 2015, klokken 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø. Bestyrelsen

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16.

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16. Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark Tlf. 49 11 11 11 Fax 49 11 15 55 www.coloplast.com Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december 2006 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 7/2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 24. april 2008

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2017 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere