Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv."

Transkript

1 Til Kopi til Fra Sagsnr. Finn Madsen Kollektiv Trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 19, 2. sal Aalborg Init.: FVM 31. januar 2014 Bilag 1 til Køreplanindstilling 2015/16 Kollektiv Trafik - henvendelser fra januar 2014 til januar 2015 Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv. Generelt har - især i efteråret der været mange henvendelser om at busserne er forsinkede, og ikke kan overholde køreplanerne. Henvendelserne går bl.a. på hvorfor køretiderne ikke kan tilpasses så de i højere grad stemmer overnes med de trafikale forhold. Realtidsdata fra busserne viser, at der er meget stor forskel på hvor lang tid det tager at køre den enkelte afgang over året og over dagen. Køreplanerne er opbygget med tre forskellige køretider over dagen. Myldretid, hverdage midt på dagen og aften/weekend. Der er store forskelle indenfor de perioder, der er defineret og meget stor forskel på den enkelte tur over ugen og over året. Køreplanerne tilrettelægges derfor udfra det princip, at bussen aldrig må komme for tidligt, men gerne senere, dog normalt ikke mere end 5 minutter. 5 minutters forsinkelser og derover ses desværre oftere og oftere på grund af fremkommelighedsproblemer. Ovenstående principper fremgår af publikumskøreplanen. Problemet forværres i takt med trængslen øges. En løsning er flere fremkommelighedstiltag, hvor busserne prioriteres frem for anden trafik. 4-5 børn der går i Vokslev friskole, der bor ved Binderup mølle, vil gerne have muligheden for, at komme hjem med telebus 341, da der ikke er andre muligheder for hjemtransport efter skole tid. Telebusser kan benyttes i de geografiske områder der tilhører de enkelte distrikter for folkeskolerne. Har man valgt en skole uden for skoledistriktet, skal man selv sørge for transport. I dette tilfælde kan telebus 341 benyttes til Løgstørvej og her kan skiftes til linje 50. Beboer i St. Ajstrup ønsker at bruge den offentlige transport, men problemet er at der er få muligheder. Der er ingen bus i skoleferier ingen teletaxi, muligheden er kun FLEXtur til 12 kr. pr kilometer. En tur til Nibe koster ca. 130 kr. Ønske om at sætte taksten ned til 3 kr. pr km, som i nogle andre kommuner. Reduceret takst i Aalborg Kommune for Flextur - f.eks. for pensionister - har været vurderet politisk i forbindelse med tilrettelæggelsen af budgettet for 2015, og forslaget blev ikke prioriteret. I stedet prioriteres øget fremkommelighed og flere afgange på bybusnettet - især i universitetskorridoren.

2 Vokslev ønsker at enten rute 50 eller 100 kørte igennem Vokslev mellem Nibe og Sønderholm i stedet for at begge ruterne kører via Binderup. Ved denne ændring vil man kunne få flere passagerer idet der er væsentligt flere husstande langs Hobrovej og Tårup/Vokslevvej end på strækningen fra Nibe til Sønderholm. Det er NT og region Nordjylland, der har ansvaret for linje 50 og 100, men Kollektiv Trafik kan ikke anbefale forslagene om ruteændringer. Der bor under 100 personer i Vokslev. Vores målsætninger i den kollektive trafikplan for kollektiv trafik i landdistrikterne er, at vi her kun har lovpligtig buskørsel til og fra folkeskolerne i området. Eventuel kørsel via Vokslev vil være en omvej på ca. 2.5 km og et øget tidsforbrug på ca. 4 minutter i hver retning. Denne tidsøgning kan formodentligt ikke rummes indenfor den nuværende vognindsat og der vil skulle indsættes en ekstra bus på linjen for at køre det samme antal afgange. Den nord østlige del af Nibe vil desuden få en væsentlig dårligere busbetjening hvis ruten blev ændret som foreslået. For passagerer til Nibe vil det betyde omvejskørsel Telebus 341 kører til og fra Vokslev friskole og skolen er fælles med Nibe skole om bussen. Mange elever i lokalområdet benytter denne bus til og fra Nibe og Vokslev skole. Generelt kører telebubusserne kun i de skoleoplande, der er til folkeskolerne. Linje 107 har nogle få afgange morgen og eftermiddag gennem Vokslev, der i dag kan benyttes til og fra Nibe og af elever til og fra Vokslev friskole. Aften og weekend kan teletaxa 344 benyttes til kørsel i den gamle Nibe Kommune. Der køres til normal NT takst. I forhold til den transport til og fra læge og sygehus skal borgene i princippet selv stå for transporten. Såfremt man ikke kan benytte ordinære ruter er alternativet NT s FLEXtur. Flextur koster 12 kr./km. -, minimum 60 kr. Ønske om at busser i Vodskov kører via Brorsonsvej og Vodskovhallen, hvor der er blevet øget aktivitet og der etableres bibliotek og hallen er blevet et vigtigt mål. Eventuelt kun minibus og man kunne flytte minibussen der i dag holder ved Vodskov kirke til Vodskovhallen. Ændringer omkring benyttelsen af hallen giver ikke anledning til at ændre ruter i området. Busserne kører på Vodskov Kirkevej - Langbrokrovej Tingvej og fra stoppestederne på disse veje er der ikke over 500 meter til Hallen. Klage fra menighedsrådet over gener fra busser der holder og venter ved stoppestedet ved Vodskov kirke efter at metrobus 1 er blevet afkortet til Vodskov aften og weekend. Ønske fra borgere ombetjening af Liselund i stedet for ved kirken for at betjene dette område. Køreplanen er ændret således at pausen i Vodskov holdes ved Store Tingbakke og stoppestedet ved kirken kun benyttes til et hurtigt skift mellem metrobus 1 og minibussen til og fra Langholt og Grindsted. Hverken minibussen eller metrobus 1 kan nå at køre til og fra Liselund indenfor den nuværende vognindsats. Gistrup skole og forældre ønsker at tiderne for linje 36 flyttes således at eleverne ikke kommer så tidligt til skole og kan komme hjem umiddelbart efter ringetiderne. Gistrup skole og Fjellerad skole deler linje 36, der skal bruges som skolebus til og fra begge skoler. Begge skoler har samme ringetider og Gistrup skole har både elever nord og syd for skolen der benytter linje 36 og der vil derfor blive ventetid før og efter skoletid idet det tager ca. 20 minutter at kører mellem de to skoler. Der er afholdt møde med de to skoler. 2/7

3 Lærere på Storvorde skole møder en uge før skolebørnene. I denne uge kører der sommerkørerplan og lærerne kan derfor ikke benytte bus til skolen på grund af den reducerede køreplan. Problemet kan kun løses ved at starte vinterkøreplanen op en uge før. Det vil koste for meget i forhold til problemets størrelse. Ønske om minibuskørsel mellem Nøvling og Gistrup nogle få gange i løbet af dagen så beboere kan komme til Gistrup for at handle og benytte aktivitetscentret her. Der laver efter sommerferien et 3 måneders forsøg med minibuskørsel mellem Nøvling og Gistrup for at afdække behovet for kørsel. Der køres 3 gange i løbet af hverdagene mellem Nøvling skole og Gistrup. Hvis kørslen skal gøres permanent skal der minimum være 10 passager med på de 3 afgange hver dag. Klage over at linje 6 næsten hver dag er forsinket fra Universitetet mod Lindholm station. Forsinkelsen er på 5-10 minutter når bussen kommer til Nr. Uttrup torv. Der er problemer med at overholde køreplanen på de morgenture, der kører mellem AAU og Lindholm på grund af tæt trafik. Køreplanen vil blive justeret så der bliver længere køretid og længere pauser mellem turene. Dette betyder senere ankomst- og ankomsttid ved Nr. Uttrup torv og Lindholm station. Ønske om Gymnasiebus fra Aalborg til Hals om eftermiddagen når gymnasier slutter i Aalborg og Nørresundby. Der er tilstrækkelig kapacitet på metrobus 1 til Hals, så der er ikke planer om at indsætte en gymnasiebus. Linje 16 skal afgå på minuttal 00 i stedet for 07 så det passer bedre med ringetiderne på Handesskolen i Saxogade om morgenen. Der er ikke overvejelser om at flytte buslinjers tider på baggrund af ønsker i forhold til et enkelt mødetidspunkt. Linje 42/72 bør ændres tilbage til den køreplan der var gældende før sidste køreplansskift. Tider passer dårligt og der er forsinkelser. Der blev lavet ændringer på linje 72 mellem Hjørring og Brønderslev ved sidste kørerplanskiftet, der også betød ændringer på strækningen mellem Aalborg og Tylstrup. Disse ændringer har vist sig uhensigtsmæssige og køreplanen ændres tilbage til næsten de samme tider der var gældende før sidste køreplanskifte. Ønske om flere natbusser allerede kl. 2 Der er ikke umiddelbart planer om flere natbusser. Belægningen på natbusser er generelt lav udenfor Aalborg og Nørresundby de fleste dage i året. Ønske om at telebus 34 også betjener Vaarst så børn fra Vaarst kan benytte telebussen til Fjellerad/Vaarst skole Telebus 34 kan ikke nå at køre via Vaarst og elever til Fjellerad skole skal benytte linje 36 for at komme til skolen Linje 38 ønskes flyttet så den kommer tidligere til Aalborg om morgenen og kan benyttes af elever på Klostermarkskolen, der møder kl. 8 og elever på Katedralskolen, der møder kl Desuden ønske om at linje 38 tilpasses ringetiderne på Gammel Hasseris skole, der har skoledistrikt et stykke ud ad Nørholmsvej 3/7

4 Linje 38 betjener både af skolebørn til Nørholm skole, som der er transportforpligtigelse til, og Klostermarkskolen (privatskole) og Katedralskolen (gymnasium). Skal linje 38 ankomme tidligere end 8.15 ved Katedralskolen betyder det, at skolebørnene ankommer til ved Nørholm skole før kl og det ønsker Nørholm skole ikke. Der er ikke overvejelser om at løse problemet ved at indsætte en ekstra bus på grund af de store omkostninger dette vil medføre. Ønske om at pensionister kan kører gratis med bus f. eks. mellem kl. 10 og 14 på hverdage, hvor busserne næsten kører tomme. NT har skønnet, at indtægter fra pensionister beløber sig til ca. 15 mio. kr. om året. Dette beløb vil mangle i budgettet, hvis kørslen blev gratis. Forespørgsel om der er planer om at oprette en direkte rute fra Skørping til det nye Universitetshospital, når det åbner. Der er ikke planer om at oprette den foreslåede rute. Behovet for kørsel direkte vurderes beskedent og der henvises til toget til Aalborg station og herfra med letbane til det nye sygehus. Problemer med skift mellem linje 1 og minibussen på linje 176 i Gandrup, der kører midt på hverdagene og aften og weekend. Skiftet glipper jævnligt på grund af forsinkelser på metrobus1. Minibussen venter så lang tid den kan på metrobus 1, men bliver på et tidspunkt nødsaget til at kører fora t kunne nå rettidigt til Hals for at og køre mod Gandrup igen. NT arbejdet med et korrespondancesystem så metrobus 1 kan kontakte minibussen ved forsinkelser, og forventer systemet klar til test i foråret Ønske om tidligere busser fra Hadsundvej til Aalborg centrum, så man kan møde kl. 9 lørdag morgen. Der kører to tidligere afgange på basisbus 24, der er på busterminalen kl og kl. 7.45, så der kører busser i reduceret køreplan hver time indtil linje 12 begynder at køre. Forespørgsel om der kommer ny buslinjer når Egnsplanvej åbnes og der bliver nye muligheder for at betjene Gug øst via Sdr. Trandersvej. Egnsplanvej giver ikke umiddelbart anledning til at ændre på ruterne i området, men en forlængelse af Zeusvej til Egnsplanvej giver nye muligheder for at lave nye ruter i området. Desuden ændres ruten for linje 15, så der mellem Visse og Gugvej køres forbi Gug Skole via Kærholtstien og Sdr. Trandersvej i stedet for Vedbæk. Klager overforsinkelser på linje 56 om eftermiddagen og over at der kun kører 3 afgangen om eftermiddagen videre fra Mou til Dokkedal. Den tidligste afgang fra Mou mod Dokkedal om eftermiddagen er nu Køreplanen er for stram og der laves større pauser mellem turene. Det betyder desværre at ventetiden for elever fra Mou skole mod Dokkedal bliver over en time. Telebus 401 passer med skolens tider med afgange 13.17, og 15.17, men for børn mellem Mou og Dokkedal er der ventetid på over en time for elever, der ikke er transportforpligtigelser overfor (Privatskoler o.lign). Ønske om tidligere afgange fra Kongerslev lørdag og søndag morgen. Det er et problem at den første bus fra Kongerslev først er i Aalborg omkring kl. 12. Foreslår telebus i området til Aalborg. Den første bus fra Kongerslev er i Aalborg omkring kl. 12 lørdage og søndage. Det er noget senere end fra andre byer af tilsvarende størrelse. Den samme bus benyttes på 4/7

5 linje 56 så det er ikke muligt at komme tidligere til Aalborg. Der kører ikke teletaxa i området, så den eneste mulighed er FLEXtur, hvor egenbetalingen er 12 kr. pr kilometer. Ønske om buskørsel/servicebuskørsel gennem den nye bydel på Eternitgrunden. Der er ikke planer om lave busbetjening gennem området. Det vil være særdeles vanskeligt. Området busbetjenes fra Sønderbro og Sohngårdsholmsvej med gangafstande indenfor målsætningen på 400 m. Ønske om at genoptage kørslen med servicebus i Svenstrup og stoppestedet ved plejehjemmet Lykkevang i Svenstrup. Blot et par enkelte daglige afgange vil blive sat stor pris på blandt beboerne. Servicebus S4 i Svenstrup blev nedlagt i februar Kun meget få passagerer benyttede S4, så det var grunden til, at vi nedlagde den. Der var (og er) alternative muligheder. Fra plejehjemmet til nærmeste stoppested på Godthåbsvej er der ca. 400 meter og der var som sagt kun få, der benyttede servicebussen til og fra plejehjemmet. Ønske om at metrobus 5 kører omkring Sofiendalsvej og UCN den ene vej (som line 14) og forsætte af sin sædvanlige af Skelagervej ind til byen eller omvendt. Der er ikke planer om at ændre på ruteføringen for metrobus 5. Ruteændringen kan ikke laves inden for den nuværende busindsats og behovet for kørsel via Sofiendalsvej er formodentligt kun på få ture. Ønske om buskørsel fra AAU til Struervej og Tech College - Østre Uttrupvej om morgenen til skolestartstidspunktet og så igen retur om eftermiddagen. Hvis man kommer fra Storvorde, Mou, Fjellerad eller Gistrup skal man ind omkring Aalborg Busterminal for at komme frem til disse uddannelsessteder. Det tager en time at køre 8 km fra Storvorde til Agri College. Der er ikke overvejelser om at lave en ny linje som foreslået. Behovet vurderes beskedent i forhold til driftsudgifterne på linjen. Ønske om buskørsel fra Klarup til Øster Hurup i weekenden. For omkring 10 år siden var der busser på strækningen Aalborg til øster Hurup nogle gange i løbet af weekenden. Buskørslen på strækningen blev for nogle års siden nedlagt, idet der var meget få passagerer på strækningen mellem Mou og Øster Hurup og man kan i dag ikke komme til Øster Hurup med bus via Hadsund. Undren over at alle busser kører via Stationsvej og Lindholm station. Busserne vil kunne dække bredere hvis nogle busser kørte via Lindholmsvej. Var det ikke let at omlægge en enkelt rute? Hele området fra Skansevejen og ned til Stationsvej er da ikke dækket alt for godt ind Den største koncentration af boliger ligger omkring den nuværende ruteføring i Nørresundby. Eventuel kørsel via Lindholmsvej på en del af afgangene vil betyde længere til busserne for mange bl. a. omkring Lindholm Brygge. I dag er der i hele driftstiden minimum bus hver kvarter til Lindholm station. Lindholmsvej er desuden ikke egnet til mange busser idet der er mange bump på vejen. Lindholm Søpark betjenes af servicebus 3 hver time mellem 10 og 14. Desuden kører der telebus mellem Nørresundby tov og Hvorupgård via Lindholm Søpark. Der skal ringes for at bussen kører, da det er en teletaxa. Haveejere fra Jørgen Bertelsens Minde på Over Vejen ønsker bedre busforbindelser, De mener der er dårlig busforbindelse. Der er mange ældre/børnefamilier i området, som er afhængig af offentlig transport for at komme derud. 5/7

6 Der er ikke planer om at forbedre busforbindelsen til Øster Uttrup og Over Vejen. I dagtimerne på hverdage kører linje 39 hver time fra kl. ca. 7 til kl. 9 og igen fra kl. ca. 14 til 16. Hverdagsaftener og lørdag og søndag kan man bestille en teletaxa til området til normal NT takst. Teletaxaen kører hver time ind til Østerport, hvor der kan stiges om til linje 11 eller 17. Ønske om buskørsel på Vesterbro forbi Aalborghallen. Der er ikke planer om at ændre linje 15 tilbage til Vesterbro/Aalborghallen. Stoppestedet blev kun benyttet gennemsnitligt af en passager pr tur, og nuværende rute giver en hurtigere forbindelse mellem Hasseris og Aalborg. Desuden blev linje 15 ofte meget forsinket i bilkøerne i myldretiden på Vesterbro. Grundejerforeningerne i det sydlige Svenstrup ønsker buskørsel hverdage sidst på dagen og i week-enden. Det sydlige Svenstrup er betjent i myldretiden 2 timer om morgenen og 5 timer eftermiddag på hverdage. Øvrige tid har beboerne op til 800 meter til den nærmeste bus på Langdyssen eller Hobrovej. Det vil årligt koste ca. 1 mio. kr. at udvide betjeningen i Svenstrup Syd til betjening uden for myldretiden - dvs formiddag og aften/weekend. Flere klager over at linje 18 ikke kørte i skolernes sommerferie. I 2015 starter linje 18 fjorten dage før. Møder med entreprenørerne Der har været afholdt møder med talsmænd fra Keoilis og Arriva om by- og metrobuskøreplaner. Øvrige entreprenører er hørt om køreplanerne. Det væsentligste problem, der er rejst på møderne, er at køreplanen for linje 14 ikke længere hænger sammen. Flere passagerer og trafikale problemer på Nytorv omkring Medborgerhuset betyder at busserne ikke altid kommer ud til endestationen ved AAU før de skal køre tilbage på næste tur. Dette giver uacceptable forsinkelser, der ikke kan indhentes på turen. Det har derfor været nødvendigt at indsætte en ekstra kontraktbus på linjen om morgenen og om eftermiddagen, hvor der er meget trafik og mange passagerer. På linje 17 er det nødvendigt i sommerplanen at indsætte en bus mere på Nørresundbysiden så de mange broplukninger ikke påvirker kørerplanen. For alle entreprenører er der ønsker om mindre justeringer af køretiderne, for at tilpasse disse til de faktiske forhold. En række større og mindre problemer omkring stoppesteder og vejforhold er også drøftet på møderne med by- og metrobuschauffører og er sendt videre til vejmyndigheden eller taget med på vores liste over anlæg de kommende år. Folkeskoler og uddannelsesinstitutioner Alle folkeskoler og uddannelsesinstitutioner i Aalborg Kommune er hørt om der var bemærkninger til de gældende køreplaner. I forhold til skolereformen var der usikkerhed om øgede udgifter til busdriften, men generelt har skolereformen ikke medført øgede udgifter for den kollektrive trafik. Telebusserne i landdistrikterne er ved skoleårets start justeret omkring skolerne i det omfang det har været nødvendigt og muligt indenfor de økonomiske rammer for kørslen. Grundlæggende 6/7

7 problemet ved skolerne er at mange telebusser benyttes af to folkeskoler og hvis begge skoler vil møde og slutte på samme tid bliver der ventetid ved en af skolerne enten ved mødetid eller sluttid. Omkring Gistrup og Fjellerad skole kører linje 36, og her er det nødvendigt at drøfte køreplanen og lave tilpasninger af køreplanen. 7/7

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv. Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv Trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 19, 2. sal. 9000 Aalborg Init.: JOE 31. januar 2014

Læs mere

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen.

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen. Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: JOE 25. januar 2016 Kollektiv

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.03.2014, Fremtidens Plejehjem 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Godkendelse af referat... 3 3. Rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/lars Nøhr.... 4 4. Køreplanindstilling

Læs mere

Køreplanindstilling 2014/15.

Køreplanindstilling 2014/15. Punkt 11. Køreplanindstilling 2014/15. 2014-8137. Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag

Læs mere

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015 Regionale ruter Ruter fra/mod syd Normal drift. Ruter fra/mod nord Fra kl. 09.00 og resten af driftsdøgnet køres ad følgende rute: Rampen, Østre Alle, Limfjordstunnelen, Sundsholmen. Ruter mod nordøst

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Godkendelse af køreplan 2016/2017

Godkendelse af køreplan 2016/2017 Punkt 2. Godkendelse af køreplan 2016/2017 2015-068313 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Metrobus 6: Til / Fra Lindholm - Universitetet via Tunnelen og gældende fra 6. august 2017 (Aalborg)

Metrobus 6: Til / Fra Lindholm - Universitetet via Tunnelen og gældende fra 6. august 2017 (Aalborg) 6 STOPPESTEDER: Lindholm Station Viaduktvej Lindholmsvej Vikingevej Strubjerg vest Løvvangscentret Erantisvej Anemonevej Nr. Uttrup Torv Tech College (Ø. Uttrup Vej) Tarmvej Ribevej Nordjyske Niels Bohrs

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Metrobus 1: Fra (Grindsted/Langholt) Vodskov Til Aalb. Busterminal (Skalborg) og gyldig fra 6 aug 17

Metrobus 1: Fra (Grindsted/Langholt) Vodskov Til Aalb. Busterminal (Skalborg) og gyldig fra 6 aug 17 1 Fra (Grindsted/Langholt) Vodskov 1 STOPPESTEDER se side 15 L: Kører fra Liselund kl. 5.03, 9.04, 9.34, 10.04, 10.34, 11.04, 11.34, 12.04, 12.34 og 13.04. Mellem Grindsted Skole og Langholt benyttes minibus.

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 30-04-2014Kl. 10.22 Side: 1 (Udtræksperiode: 40001.CE) Kørepl 52 / 40001.CE Tursæt i Primær retning 52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole NOTAT: Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole Indledning Den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået større ændringer i skoleårene 2012-2013, hvor ruterne omkring

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Mod Bouet Mod City syd Metrobus 1 kører mellem Bouet og Dyrskuevej og forgrener sig derfra til Hals, Grindsted, Langholt og Vodskov i nord samt Ferslev, Svenstrup, Godthåb, City Syd og Frejlev i syd.

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

NY NY

NY NY Ajourført den 7. februar 2013 af FHA BUS-linje Modtaget-dato Sagsnr. 234 240 260R 401A 2012-09-10 402 404 405E 2012-11-01 406 2012-11-19 408 411 415 2012-08-30 2012-10-31 440R 465 466 467 468 2012-12-04

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business,

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014 Til Kopi til Fra Sagsnr. Skoleudvalget Indtast Kopi til Indtast sagsnr. Skoler Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk Init.: pes 28. oktober 2014 Materiale om Tech College

Læs mere

42 Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - (Luneborg) Kun gyldig 28.06.15-12.12.15

42 Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - (Luneborg) Kun gyldig 28.06.15-12.12.15 ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 14-01-2015Kl. 11.25 Side: 1 (Udtræksperiode: 60950.CE) Køreplan / 60950.CE Tursæt i Primær retning Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - (Luneborg) Kun gyldig 28.06.15-12.12.15

Læs mere

BILAG Trafik, Vej & Park

BILAG Trafik, Vej & Park BILAG Trafik, Vej & Park MOVIA TRAFIKBESTILLING 2015 Bilag til dagsordenspunkt for beslutning om MOVIA Trafikbestilling 2015. Målsætningen er, at de indstillede forslag kan iværksættes medio august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2)

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) Nordjyllands Trafikselskab 20-03-2012 1-30-72-101-2-12/OS Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) 1. Baggrund NTs Trafikplan 2013 2016 er under udarbejdelse og et oplæg er i høring hos

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på - notat fra FynBus af 7. december 2015 og - notat om brugen af kollektiv trafik

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI og afsnitsleder Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune. Indledning Den kollektive trafik i Aalborg afvikles efter principper, der

Læs mere

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017 Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og 284 - Åben sag Sagnr.: 16/9242 Sagsansvarlig: VAGN PEDERSEN J.nr.: 13.05.22 G00 Sagen afgøres

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til.

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til. Forslag til nye buslinjer - kort De tre nye buslinjer har fået en ruteføring, der i størst muligt omfang kan erstatte de nuværende skolebusruter til Hundested og Frederiksværk skoler. Samtidig har ruterne

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0249 Klageren: XX 9000 Aalborg Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning på 581 kr.,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund Movia Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21 marts Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Ny R-linje 310R 2 3 Bybus i Frederikssund by 2 4 Betjening af Hornsherred 8 1 Baggrund 21 marts 2011 blev en række ændringsforslag

Læs mere

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juni 2017 1-30-75-1-216-2-12 Karin Sørensen ks@midttrafik.dk 87 40 83 26 Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Resume Holstebro Kommune

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Forsinkelser. Til. Indtast til. Kopi til. Indtast Kopi til. Fra. Jan Øhlenschlæger. Sagsnr. Indtast sagsnr. Henvendelser fra borgere og passagerer

Forsinkelser. Til. Indtast til. Kopi til. Indtast Kopi til. Fra. Jan Øhlenschlæger. Sagsnr. Indtast sagsnr. Henvendelser fra borgere og passagerer Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: JOE 25. januar 2016 Kollektiv

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på notat fra FynBus af 7. december 2015. Nuværende service og opgørelse af kundesegment

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August 2015 Uddannelse & Læring Vejle Kommune 1 FORSIDE Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015. Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Nordjyllands Trafikselskab 26. februar 2015 / AF Skolekørsel fra august 2015 Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Frydenstrandskolen serviceres fremover af bybuslinje 4. Nordstjerneskolen serviceres

Læs mere

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget Nøgletal til Skoleudvalget - Budget 2018-2021 Nøgletallene er lavet på baggrund af henholdsvis data fra det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS), hvor det er muligt at sammenligne eksempelvis

Læs mere

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2 13.05.00.G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er afviklet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Metrobus 1: Til Svendstrup - Godthåb Fra Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til Svendstrup - Godthåb Fra Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Mod Svenstrup - Godthåb 1 STOPPESTEDER: Aalborg Busterminal B3 Sygehus Syd Skipperen Provstejorden Firkløvervej Mariendals Mølle (Over Kæret) Sofiendal Skole Stationsmestervej Dyrskuevej Bilka Hjortevej

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

En lovpligtig opgave. 9 i Lov om trafikselskaber:

En lovpligtig opgave. 9 i Lov om trafikselskaber: En lovpligtig opgave 9 i Lov om trafikselskaber: Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert 4. år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik,

Læs mere

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften.

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Interessent Høringssvar Administrationens kommentarer til høringssvaret Niels Lindhardt Niels Lindhardt foreslår en ændring Forslaget

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Metrobus 1: Fra Godthåb - Svendstrup Til Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Fra Godthåb - Svendstrup Til Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Fra Godthåb - Svenstrup 1 STOPPESTEDER: Godthåb (Oldstien) Ll. Volstrupvej Godthåb Skole Engblommevej Ericavej Zincksvej Danagården Midgården eller (Svenstrup Syd (Jellingvej) Lejrevej -Runesvinget -

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

Kommunernes bestillerrolle i praksis

Kommunernes bestillerrolle i praksis 03.04.2008 Kommunernes bestillerrolle i praksis Kristina Lyck Andreasen, Høje-Taastrup Kommune Lars Richter, Movia Kollektivtrafik i Høje-Taastrup Kommune Kommunens arbejde før 2007 Kommunens ny rolle

Læs mere

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. UDGANGSPUNKT OG FORUDSÆTNINGER FOR UDVIKLING AF DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK... 4 2.1.

Læs mere

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kollektiv trafik - VT 7. semester - Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kursusgang 3 og 4 Grundlag for planlægning Mål og udfordringer Overordnet byplanlægning Stationsnærhed Data Typer af kollektiv

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere