RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk"

Transkript

1 RETNINGSLINJER 13. JUNI 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk

2 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Formål Målgruppe Definition Grundlæggende principper for beskyttelse af børn Aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse af overgreb mod børn Risikovurdering Organisatoriske rammer Rekruttering og ansættelse Aftaler og kontrakter med eksterne samarbejdsparter og underleverandører Information og kurser Regler for samvær Hvad gør vi i praksis? Hvornår opstår der mistanke om vold og overgreb? Hvad gør du, hvis mistanken opstår?... 8 a) Hvad gør du som frivillig?... 8 b) Hvad gør du som leder for frivillige?... 9 c) Hvad gør du som ansat med almindelig underretningspligt?. 11 d) Hvad gør du som ansat med skærpet underretningspligt? e) Hvad gør du som leder af ansatte? Afrunding Liste af bilag med links

3 1 INDLEDNING Røde Kors i Danmark ønsker at sikre, at børn bliver beskyttet mod alle former for overgreb og udnyttelse i Røde Kors' aktiviteter og programmer i Danmark. Hovedbestyrelsen i Røde Kors har den 15. december 2015 godkendt et holdningspapir (bilag A) til beskyttelse af børn. Disse retningslinjer understøtter holdningspapiret og angiver dels en række forhold, man skal være opmærksom på for at forebygge, at overgreb kan finde sted, og dels anvisninger om, hvad man skal gøre, hvis man får mistanke om, at der til trods herfor sker overgreb på et barn. Retningslinjerne er blevet til i et samarbejde mellem landskontoret, Ungdommens Røde Kors og asyl for at sikre ensartede rammer for alle i Røde Kors. Retningslinjerne er således også gældende for både afdelinger, landskontoret, asyl og Ungdommens Røde Kors, herefter blot benævnt Røde Kors. 1.1 Baggrund Som en del af den internationale Røde Kors-bevægelse har Røde Kors i Danmark forpligtet sig til at følge Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskabers (IFRC) henvisninger i 'Child Protection Policy' af Holdningspapiret er således baseret på henvisningerne i IFRC's politik. Røde Kors engagerer sig i at fremme børns rettigheder, herunder deres ret til beskyttelse i henhold til FN's Børnekonvention og gældende dansk lovgivning. 1.2 Formål Retningslinjerne skal beskytte de børn og unge, som deltager i Røde Kors' aktiviteter, og skal samtidig også beskytte frivillige og medarbejdere mod at blive misforstået i deres handlinger. Retningslinjerne skal følges i alle situationer, hvor der arbejdes med børn. Det er Røde Kors' ansvar at sikre, at der ikke forekommer overgreb mod børn i vores aktiviteter. Ligeledes at der gribes ind i tilfælde, hvor der er mistanke om et barns mistrivsel, eller tilfælde, hvor et barn udsættes for overgreb og vold. Herunder at denne mistanke underrettes, og der reageres i overensstemmelse med gældende lovgivning og procedurer, samt at Røde Kors' procedurer i forhold til retningslinjerne løbende vurderes og justeres. Røde Kors skal sikre beskyttelse af børn uanset barnets nationalitet, etniske og kulturelle tilhørsforhold, religiøs og politisk overbevisning, social, økonomisk og juridisk status, familie- og kriminel baggrund, fysisk og mental helbred osv. Vores beslutninger og handlinger i forhold til beskyttelse af børn og overtrædelse heraf bliver behandlet i disse retningslinjer. Dette dokument indeholder de samlede retningslinjer for Røde Kors for alle målgrupper. I praksis kan man med fordel bruge retningslinjerne ved blot at tage de dele ud af retningslinjerne, som er relevante for specifikke målgrupper, således at den enkelte kun skal forholde sig til de retningslinjer, der er relevante for vedkommendes eget arbejde. 3

4 1.3 Målgruppe Retningslinjerne gælder for både frivillige og ansatte samt for eksterne samarbejdspartnere. Retningslinjerne skærpes for de grupper af frivillige og ansatte, der har direkte kontakt med børn og unge, og hvor der derfor er brug for særlig opmærksomhed. 1.4 Definition Et barn: Defineres som en person under 18 år. Beskyttelse af børn: Defineres som de ansvarsområder, forebyggende initiativer og aktiviteter, som Røde Kors i Danmark udøver med henblik på at beskytte børn og sikre, at intet barn udsættes for overgreb som del af dets tilknytning til Røde Kors. (Koncepter og nøgleord er defineret i bilag B) 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse af børn Følgende principper for børnebeskyttelse er i overensstemmelse med tilsvarende politikker og retningslinjer fra IFRC og FN's børnekonvention og er grundlæggende i beskyttelse af børns rettigheder: Barnets ret til beskyttelse og udvikling. Barnets tarv som primær overvejelse i alle beslutninger, der omhandler børn. Barnets ret til medbestemmelse og ytringsfrihed. Det grundlæggende princip om ikke at diskriminere. Ifølge Røde Kors' syv principper er vi forpligtet til at hjælpe alle mennesker i nød. Retningslinjerne skal ses i sammenhæng med Røde Kors' principper og værdier. Under forberedelse til vores aktiviteter, hvor vi redegør for rammerne for vores indsats, skal beskyttelse af børn indgå som en del af processen. Retningslinjerne angiver en række forhold, man skal være opmærksom på. 2 AKTIVITETER TIL BESKYTTELSE OG FOREBYGGELSE AF OVERGREB MOD BØRN Røde Kors ønsker at fokusere på forebyggelse og vil derigennem sikre, at der i aktiviteterne ikke forekommer overgreb af nogen art. 2.1 Risikovurdering Selv om det ikke er muligt at fjerne enhver risiko, kan en omhyggelig risikovurdering styrke indsatsen for at beskytte børn. Allerede under opstarten af et nyt projekt eller en ny aktivitet kan vi se på sandsynligheden for, at overgreb kan finde sted. Risikovurderingen giver et godt grundlag for at vurdere på hvilke områder, der skal sættes ind, og hvad der er vigtigt at fokusere på i vores valg af, hvordan vi tilrettelægger vores aktiviteter og arbejde med børn. Se risikovurderingen som kan bruges som værktøj til risikovurdering i forbindelse med beskyttelse af børn, Bilag C. 4

5 2.2 Organisatoriske rammer Både ansatte og frivillige i Røde Kors skal have en grundlæggende viden om, hvad overgreb er, og hvordan mistanke eller viden om overgreb skal håndteres i Røde Kors. Derfor skal alle have kendskab til Røde Kors' 'Retningslinjer til beskyttelse af børn'. Ansatte og frivillige, der arbejder direkte med børn, skal drøfte retningslinjerne i personale- og frivilliggruppen, så det sikres, at alle er bekendt med indholdet, værktøjerne og procedurerne. Desuden er det centralt for både at kunne forebygge og håndtere overgreb mod børn at have en åben dialog om børns trivsel og sikre, at der er plads og mulighed for at drøfte bekymringer om børns trivsel i medarbejder- og frivilliggruppen. Sørg altid for at være åbne om emnet overgreb. Dialog er et vigtigt element i forebyggelsen. Det gælder både den dialog, der er imellem voksne, som den dialog, der er mellem børn, forældre og frivillige/medarbejdere. Det kan gøres ved, at emnet af og til tages op til debat på møder, og at børn og forældre ved, at der ikke er nogen emner, man ikke må tale om. Alt skal være tilladt at sige, også det, man måske tror, er forkert. (hent inspiration til dialog hos socialstyrelsen: ) 2.3 Rekruttering og ansættelse Alle ansatte og frivillige i Røde Kors introduceres til 'Retningslinjer til beskyttelse af børn', når de underskriver ansættelseskontrakter og Røde Kors-aftalen om frivillig indsats. Ansatte og frivillige, der har direkte kontakt med børn under 15 år, får indhentet børneattest, inden de påbegynder aktiviteten med børn, og Røde Kors foretager fornyelse hvert andet år. Der foretages referencetjek på alle ansatte i Røde Kors, som har direkte kontakt med børn, men ikke på frivillige. Se Procedure for indhentning af børneattest (bilag D og bilag D2 for asyl). 2.4 Aftaler og kontrakter med eksterne samarbejdsparter og underleverandører Røde Kors samarbejder med eksterne aktører, f.eks. når vi får udarbejdet evalueringer eller kommunikationsmaterialer. Eksterne samarbejdsparter, der har kontakt med børn, gøres derfor også bekendt med retningslinjerne og underskriver en Tro og love erklæring som en del af deres kontrakt. Her skriver de under på, at de er bekendt med og vil overholde Røde Kors' retningslinjer til beskyttelse af børn mod overgreb (Bilag E). 2.5 Information og kurser For at sikre kendskab til indholdet i retningslinjerne er de tilgængelige på Røde Kors' relevante digitale platforme og en del af eksisterende materiale som f.eks. håndbøger. Desuden er de en del af relevante og eksisterende møder og kurser f.eks. intromøder og -kurser til ansatte og frivillige i Røde Kors. 2.6 Regler for samvær Det er centralt, hvordan vi tilrettelægger og organiserer samværet med børn i Røde Kors' arbejde og aktiviteter i Danmark, når vi skal beskytte og forebygge overgreb mod børn. Røde Kors har derfor 5

6 nedenstående regler for samvær, der skal følges for at undgå og forebygge overgreb og misforståelser: Generelt frarådes det, at frivillige eller ansatte i Røde Kors er alene med et eller flere børn. Det betyder ikke, at man ikke må tale alene med et barn, der har behov for det. Det betyder, at det bedst gøres et sted, hvor andre kan se, men ikke høre. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at være alene med et barn, bør den voksne så vidt muligt være af samme køn som barnet. Undtagelsen herfor er, når det ligger i funktionen at skulle være alene med et barn, som f.eks. for en ung til ung mentor eller en repræsentant/midlertidig forældremyndighedsindehaver for en uledsaget mindreårig asylansøger/flygtning. Der må aldrig være låste døre, når frivillige, ansatte og børn er sammen. Det er både for at beskytte børnene mod overgreb, men også for at beskytte den frivillige eller ansatte. En låst dør kan let føre til rygter om, at der foregår noget forkert bag døren, også når det ikke er tilfældet. Brug så vidt muligt skiftende voksne i intime situationer f.eks. ved hjælp til toiletbesøg og brug så vidt muligt voksne af samme køn som barnet. Frivillige eller ansatte bør ikke sove sammen med børn, medmindre det er absolut nødvendigt. I sådanne tilfælde skal man så vidt muligt sikre, at en anden voksen er til stede, og at én af de voksne er af samme køn som barnet. Generelt frarådes det, i tilfælde hvor der arrangeres besøg med eksterne samarbejdspartnere, at børnene efterlades uden opsyn med besøgende. Frivillige og ansatte bør ikke invitere børn alene hjem til sig selv, medmindre børnene er udsat for en akut risiko. I så fald skal aktivitets- eller nærmeste leder informeres om årsagen. Dette gælder ikke for frivillige, der har funktionen som værger. Brug af computere, mobiltelefoner, kameraer eller sociale medier skal anvendes hensigtsmæssigt med fokus på at beskytte børn og deres rettigheder. Det vil sige, at de aldrig må anvendes til at udnytte og udstille børn eller til at få adgang til materialer, hvor børn bliver udsat for overgreb. Der skal altid være samtykke fra barnet til at anvende foto og fototilladelse (underskrives af forældre/ værger) ved brug af billeder til f.eks. presse- og kommunikationsmaterialer samt sociale medier. (Bilag F) I aktiviteter og arbejdet med børn må der ikke bruges uhensigtsmæssigt sprog eller adfærd, som krænker, diskriminerer eller er kulturelt upassende og dermed overskrider børns rettigheder. Alle med tilknytning til Røde Kors skal overholde gældende lovgivning i relation til arbejde med børn, og der må ikke anvendes fysisk og psykisk overgreb i nogen som helst form. Når børn deltager i Røde Kors' aktiviteter, uden at deres forældre er til stede, skal man ud fra en risikovurdering tage stilling til, om der skal indhentes tilladelse fra deres forældre/værger eller relevante myndigheder f.eks. for uledsagede børn. Alle med tilknytning til Røde Kors har ansvar for at underrette om overgreb på børn, både internt i Røde Kors og til relevante myndigheder efter gældende lovgivning (se afsnit 3: Hvad gør vi i praksis?). Husk altid at lytte til børnene (og forældrene) og giv dig tid til at høre, hvad de har på hjerte. Inddrag børnene i aktiviteter og planlægning, svarende til deres alder og udvikling, så det sikres, at børn har medindflydelse og deres rettigheder overholdes. Udover de ovenstående punkter er der yderligere nogle fokusområder for at sikre forebyggelse. Vi skal aktivt arbejde på at skabe et miljø i vores aktiviteter med børn hvor: Åbenhed forebygger I et miljø, hvor det er naturligt at lufte sin tvivl og tale om, hvad man tænker uden at skulle stilles til regnskab for det øges muligheden for at opfange de alvorlige sager i tide. Alle emner skal kunne drøftes åbent også vold og seksuelle overgreb. 6

7 Omsorg skaber fortrolighed I et miljø, hvor børn føler sig trygge, og hvor hemmeligheder tages alvorligt, bliver det nemmere for børn og unge at betro sig til de voksne. Selvværd sætter grænser En fokuseret og faglig indsats for at styrke barnet/den unges selvværd, lære dem om deres krop og gøre dem bevidst om deres rettigheder, hjælper dem med at sætte grænserne og sige fra. Spilleregler skaber klarhed Klare spilleregler for omgangsformen mellem børn og voksne gør det nemmere at reagere på det unormale og sætte en stopper for det uhensigtsmæssige samvær. Viden virker Når både ansatte og frivillige er fagligt klædt på til at spotte tegn og signaler og samtidig ved, hvordan de skal reagere på bekymringer, mistanker og konkret viden, skaber det en tryghed, en naturlig opmærksomhed og en rettidig og korrekt håndtering den dag, hvor behovet faktisk opstår. 3 HVAD GØR VI I PRAKSIS? 3.1 Hvornår opstår der mistanke om vold og overgreb? Vold og overgreb mod børn og unge er ofte forbundet med tavshed og hemmeligholdelse og kan foregå gennem længere tid, uden at omgivelserne får kendskab til det. Alligevel er det ofte gennem barnet selv, man får viden eller mistanke om, at vold og overgreb finder sted. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner eller kommer med nogle udsagn. Børn, som udsættes for overgreb, sender ofte en prøveballon ud. De forsøger forsigtigt at fortælle om det, de udsættes for. De undersøger, om den voksne kan 'tåle' at høre om det, om den voksne tager det alvorligt, om den voksne kan og vil hjælpe. Også når børn ikke direkte fortæller om det, de udsættes for, så vil de i mange tilfælde udsende tegn, der peger i den retning (Bilag G). Børns tegn og reaktioner på vold og overgreb er komplekse og flertydige. Reaktionerne betyder ikke i sig selv, at et barn er udsat for vold eller overgreb, men hvis flere af reaktionerne optræder hos barnet på samme tid, kan det være tegn på, at noget er galt, at barnet mistrives. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med vold eller overgreb. Det kan f.eks. være vanskeligt at skelne traumer efter seksuelle overgreb fra traumer, der i øvrigt belaster og er kendetegnede for børn, der f.eks. har oplevet krig. Alle børn kan risikere at blive udsat for et overgreb, men erfaringer viser, at nogle grupper er mere udsatte end andre. Børn er særligt udsatte ved: opvækst under ustabile familieforhold vold i hjemmet alkoholmisbrug i hjemmet mobning mange skoleskift belastende oplevelser i familien (sygdom, død, adskillelse, krig, flugt, PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)) dårlig kontakt mellem børn og forældre (traumatiserede børn eller forældre i krise) ensomhed børn i risiko for anbringelse manglende forældre, f.eks. uledsagede børn. 7

8 3.2 Hvad gør du, hvis mistanken opstår? Alle voksne har pligt til at reagere, hvis de opdager eller er bekymrede for, om et barn bliver udsat for fysisk og psykisk vold eller overgreb. Hvis du har en begrundet mistanke om vold eller overgreb, er det vigtigt, at du ikke selv begynder at udspørge den mistænkte eller barnet. Du må heller ikke lægge ordene i barnets mund. Det kan nemlig ødelægge myndighedernes muligheder for senere at efterforske sagen, og det kan få forfærdelige konsekvenser, hvis mistanken viser sig at være forkert. Men det er også vigtigt, at du viser barnet og den unge, at du tager situationen alvorligt, og at du har hørt, hvad barnet eventuelt har fortalt dig. Børn har med andre ord brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til det, barnet fortæller, eller de tegn og signaler barnet viser. Der differentieres mellem bekymring, mistanke og viden: Ved bekymring En bekymring er en uklar fornemmelse eller oplevelse af, at noget er galt med et barn eller i dets familie. Man har ikke konkret viden om handlinger begået af en bestemt person. I første omgang bør bekymringen lede til særlig opmærksomhed og observation af barnet/den unge i en periode og eventuel samtale med forældrene. (Medmindre bekymringen handler om, hvorvidt forældrene begår overgreb). Ved mistanke Mistanke er mere end blot bekymring. Mistanke kan opstå på baggrund af mere konkrete signaler og indirekte udsagn, barnets eget udsagn om episoder, der har fundet sted, udsagn fra andre eller oplysninger man har fået fra anden side. Ved konkret viden Konkret viden er de situationer, hvor et barn har været udsat for en konkret handling i form af fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan være barnets eller vidners udsagn eller krænkers tilståelse. Hvornår og hvordan, vi skal reagere, er afhængigt af, om du er frivillig, eller hvor du er ansat i Røde Kors. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du kontakte din nærmeste leder. a) Hvad gør du som frivillig? Som frivillig i Røde Kors er du forpligtet til at reagere, hvis du har begrundet mistanke eller viden om vold eller overgreb. Du kan i skemaet nedenfor se, hvordan du skal reagere: Hvis du får begrundet mistanke om, at et barn udsættes for vold eller overgreb af forældre eller andre voksne og børn Kontakt din nærmeste leder for at få hjælp til afklaring af din mistanke og vejledning i sagens videre forløb. Hvis du har mistanke om, at børnenes indbyrdes lege er gået over stregen, og der Da der i denne situation ikke er en voksen involveret kan det være en god idé først at tage en snak med de andre frivillige, som også kender børnene og situationen og høre, hvad de mener og eventuelt har set. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen, da du har Hvis du får begrundet mistanke om eller kendskab til, at et barn udsættes for vold eller overgreb af en frivillig Kontakt din nærmeste leder for at få rådgivning og vejledning i sagens videre forløb. 8

9 Hvis du får begrundet mistanke om, at et barn udsættes for vold eller overgreb af forældre eller andre voksne og børn Som frivillig i Røde Kors er du omfattet af den generelle underretningspligt på linje med alle andre borgere i Danmark. Det betyder i denne sammenhæng, at du som frivillig og som borger i almindelighed har pligt til at reagere og underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for fysisk og psykisk vold eller overgreb (Bilag H). Undtaget er frivillige værger, som har skærpet underretningspligt. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen (f.eks. venner, naboer), da du har tavshedspligt. Du må gerne dele dine bekymringer med andre frivillige, som også kender barnet og indgår i aktiviteten. Tal ikke med forældrene, hvis din mistanke eller kendskab er rettet mod forældrene. I øvrige tilfælde som generel mistrivsel bør du orientere forældrene om din mistanke og underretning (Bilag I). Hvis du har mistanke om, at børnenes indbyrdes lege er gået over stregen, og der tavshedspligt. Kontakt din nærmeste leder for hjælp til afklaring af din mistanke og vejledning i sagens videre forløb. Som frivillig i Røde Kors er du omfattet af den generelle underretningspligt på linje med alle andre borgere i Danmark. Det betyder i denne sammenhæng, at du som frivillig og som borger i almindelighed har pligt til at reagere og underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for fysisk og psykisk vold eller overgreb (Bilag H). Inden du sender underretningen, er det en god idé at orientere forældrene om hændelsen og din underretning. Hvis du får begrundet mistanke om eller kendskab til, at et barn udsættes for vold eller overgreb af en frivillig Sagen vil herefter gå videre til den relevante HR-afdeling, som vil inddrage de rette myndigheder. Som frivillig i Røde Kors er du omfattet af den generelle underretningspligt på linje med alle andre borgere i Danmark. Det betyder i denne sammenhæng, at du som frivillig og som borger i almindelighed har pligt til at reagere og underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for fysisk og psykisk vold eller overgreb (Bilag H). Myndighederne vurderer, hvilken hjælp det implicerede barn skal modtage. HR og myndighederne vurderer, hvordan forældrene orienteres. b) Hvad gør du som leder for frivillige? Hvad skal en leder for frivillige gøre, når han/hun informeres om, at frivillige har begrundet mistanke om, at et barn?: Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne og børn uden for den frivillige aktivitet Sørg for at hjælpe den frivillige Hjælp den frivillige til at vurdere Sørg for at vurdere tyngden af 9

10 Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne og børn uden for den frivillige aktivitet til at kunne vurdere tyngden af den viden, han/hun har fået, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette kommunen. Råd evt. den frivillige til at kontakte kommunen for afklaring af, om der er grundlag for at underrette. Hjælp den frivillige med at få mistanken gjort konkret. Hvad er set, hørt, observeret? Råd den frivillige til at nedskrive de konkrete observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken. Hjælp den frivillige til at undgå at tolke på beskrivelserne. Notér selv. Tag hånd om den frivillige og giv eventuel vejledning i vedkommendes underretningspligt, herunder hvordan en eventuel underretning kan skrives, og hvor den sendes til. Husk at underretningspligten er den frivilliges personlige pligt. Du skal ikke tage ansvar herfor, men alene oplyse og vejlede den frivillige. Orientér den frivillige om, hvad der videre kommer til at ske i sagen. Tal med den frivillige om hans/hendes tavshedspligt, hvad det vil sige, at han/hun ikke kan dele sin viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvor og hvordan den frivillige kan drøfte sagen, hvis vedkommende har brug for at ventilere eventuelle oplevelser eller få yderligere vejledning/supervision. Tal med den frivillige om, hvordan forældrene informeres om oplysningerne, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hjælp den frivillige med at få mistanken gjort konkret. Hvad er set, hørt, observeret? Hvis der er tvivl, kan du opfordre den frivillige til at kontakte kommunen og bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Tag hånd om den frivillige og giv eventuel vejledning i vedkommendes underretningspligt og tavshedspligt, herunder hvordan en eventuel underretning kan skrives, og hvor den sendes til. Husk at underretningspligten er den frivilliges personlige pligt. Du skal ikke tage ansvar herfor, men alene oplyse og vejlede den frivillige. Orientér den frivillige om, hvad der videre kommer til at ske i sagen. Tal med den frivillige om hans/hendes tavshedspligt, hvad det vil sige, at han/hun ikke kan dele sin viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvor og hvordan den frivillige kan drøfte sagen, hvis vedkommende har brug for at ventilere eventuelle oplevelser eller få yderligere vejledning/supervision. Tal med den frivillige om, hvordan forældrene informeres om den viden, du har fået, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette kommunen. Hjælp den frivillige med at få mistanken gjort konkret. Hvad er set, hørt, observeret? Bed den frivillige om at nedskrive de konkrete observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken. Hjælp den frivillige til at undgå at tolke på beskrivelserne. Notér selv. Tag hånd om den frivillige og giv eventuel vejledning i vedkommendes underretningspligt, hvordan en eventuel underretning kan skrives, og hvor den sendes til. Husk at underretningspligten er den frivilliges personlige pligt. Du skal ikke tage ansvar herfor, men alene oplyse og vejlede den frivillige. Orientér den frivillige om, hvad der videre kommer til at ske i sagen. Kontakt din overordnede leder for at koordinere det videre forløb. Da der er tale om en frivillig/personalesag, skal du i samarbejde med din leder koordinere det videre forløb med HR. Du skal i samarbejde med din overordnede leder og HR vurdere, om og hvornår det er relevant at orientere de øvrige frivillig i aktiviteten, forældre mv. Har du konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået 10

11 Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne og børn uden for den frivillige aktivitet en eventuel underretning, medmindre mistanken er rettet mod forældrene, hvor forældrene ikke må orienteres. Sørg for at få en tilbagemelding, om den frivillige har underrettet de sociale myndigheder. Hvis ikke der underrettes, skal du som leder for frivillige tage stilling til, om du sidder inde med en viden, som du skal underrette på. I Røde Kors' asylafdeling skal du inddrage socialkoordinatoren, hvis du underretter. en eventuel underretning (Bilag I). Sørg for at få en tilbagemelding på, om den frivillige har underrettet de sociale myndigheder. Hvis ikke der underrettes, skal du som ansat tage stilling til, om du sidder inde med en viden, som du skal underrette på. I Røde Kors' asylafdeling skal du inddrage socialkoordinatoren, hvis du underretter. af en frivillig eller ansat, skal du straks sende en underretning om barnet til kommunen. Forældrene skal orienteres i forbindelse med fremsendelse af underretning. Henvendelse til politi og pressehåndtering. Vurdér sammen med din overordnede leder, om der er grundlag for at foretage en politianmeldelse. ligger hos den overordnede presseansvarlige i organisationen. Så snart du har mistanke om, at medier har kendskab til sagen, skal pressemedarbejderen orienteres. Koordiner med din nærmeste leder. c) Hvad gør du som ansat med almindelig underretningspligt? Som ansat i Røde Kors, hvis du ikke varetager opgaver på vegne af det offentlige, er du omfattet af den almindelige underretningspligt. Det er ansatte på landskontoret eller URK. Du er forpligtet til at reagere, hvis du har viden om vold eller overgreb. Du kan i skemaet nedenfor se, hvordan du skal reagere: Hvis du får begrundet mistanke om, at et barn udsættes for vold eller overgreb af forældre eller andre voksne og børn Sørg eventuelt for sammen med en kollega, der også kender barnet, at vurdere dine observationer og mistanke om vold og overgreb. Bestræb dig på at konkretisere mistanken. Hvad har du konkret set, hørt og observeret? Hvis du har mistanke om, at børnenes indbyrdes lege er gået over stregen, og der Sørg for sammen med kollegaer, som også kender børnene, at vende situationen og høre, hvad de mener og eventuelt har set. Vurdér sammen herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hjælp hinanden med at få mistanken gjort konkret. Hvad er set, hørt og observeret? Hvis du får begrundet mistanke om eller kendskab til, at et barn udsættes for vold eller overgreb af en frivillig Tag hånd om den, der henvender sig og kontakt din nærmeste leder. Kontakt din nærmeste leder for Kontakt din nærmeste leder for Sagen vil herefter gå videre til 11

12 Hvis du får begrundet mistanke om, at et barn udsættes for vold eller overgreb af forældre eller andre voksne og børn hjælp til afklaring af din mistanke og vejledning i sagens videre forløb. Hvis du har mistanke om, at børnenes indbyrdes lege er gået over stregen, og der hjælp til afklaring af din mistanke og vejledning i sagens videre forløb. Hvis du får begrundet mistanke om eller kendskab til, at et barn udsættes for vold eller overgreb af en frivillig den relevante HR-afdeling, som vil inddrage de rette myndigheder. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen, da du har tavshedspligt. Som ansat i Røde Kors på et område, der ikke udfører opgaver for det offentlige, er du omfattet af den generelle underretningspligt på linje med alle andre borgere i Danmark. Det betyder i denne sammenhæng, at du som ansat og som borger i almindelighed har pligt til at reagere og underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for fysisk og psykisk vold eller overgreb (Bilag H). Tal ikke med forældrene, hvis din mistanke eller kendskab er rettet mod forældrene. I øvrige tilfælde kan det være en god idé at orientere forældrene om din mistanke og underretning. Hvis du har viden om eller har været vidne til overgreb aftales politianmeldelse med din nærmeste leder. ligger hos ledelsen. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen, da du har tavshedspligt. Som ansat i Røde Kors på et område, der ikke udfører opgaver for det offentlige, er du omfattet af den generelle underretningspligt på linje med alle andre borgere i Danmark. Det betyder i denne sammenhæng, at du som ansat og som borger i almindelighed har pligt til at reagere og underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for fysisk og psykisk vold eller overgreb (Bilag H). Tal med din nærmeste leder om, hvordan forældrene informeres om mistanken. Hvis du har viden om eller har været vidne til overgreb aftales politianmeldelse med din nærmeste leder. ligger hos ledelsen. Tal ikke med andre end lederen om din mistanke, da du har tavshedspligt. Som ansat i Røde Kors på et område, der ikke udfører opgaver for det offentlige, er du omfattet af den generelle underretningspligt på linje med alle andre borgere i Danmark. Det betyder i denne sammenhæng, at du som ansat og som borger i almindelighed har pligt til at reagere og underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for fysisk og psykisk vold eller overgreb (Bilag H). Myndighederne vurderer, hvilken hjælp det implicerede barn skal modtage. Forældrene skal orienteres i forbindelse med fremsendelse af underretning. Dette er din leders ansvar. Hvis du har viden om eller har været vidne til overgreb aftales politianmeldelse med din nærmeste leder. ligger hos ledelsen. d) Hvad gør du som ansat med skærpet underretningspligt? Som ansat i Røde Kors, hvis du varetager opgaver på vegne af det offentlige, er du omfattet af den skærpede underretningspligt. Som ansat i asyl skal du i kraft af den skærpede underretningspligt (Bi- 12

13 lag H) reagere på antagelser, og du skal indgå i aktiviteter, der er med til at få identificeret børn og unge, der udsættes for eller er i risiko for at udsættes for vold og seksuelle overgreb. Tvivl er et grundvilkår i dette arbejde. Seksuelle overgreb og vold mod børn er ofte omgærdet af tavshed og hemmeligholdelse, og det kan være en vanskelig og kompleks opgave at få identificeret barnet. Det er vigtigt, at man arbejder med tvivlen konstruktivt og professionelt, så den ikke bliver en barriere for at handle. Der kan opstå uhensigtsmæssige reaktioner og handlinger både individuelt og kollektivt i en personalegruppe. De mest almindelige processer, der kan opstå, er benægtelse, normalisering, bagatellisering, hjælpeløshed eller dramatisering. Ved at have opmærksomhed på disse reaktioner og forholde sig fagligt og konstruktivt til reaktionerne, er det muligt at mindske risikoen for, at de påvirker de professionelle. Når der opstår en bekymring eller mistanke om overgreb, er det vigtigt, at man forholder sig åbent og undersøgende til problematikken. Man må gerne lytte til og stille forståelsesspørgsmål eller afklarende spørgsmål til barnet. Barnet har brug for, at der reageres aktivt og engageret, at der tages initiativ i forhold til barnets udsagn, og de tegn og signaler barnet udviser. Mere detaljeret afhøring om overgreb er politiets opgave. Enhver oplevelse og ethvert signal om overgreb tages alvorligt og behandles med grundighed, uanset om bekymringen eller mistanken opstår på baggrund af en henvendelse fra en forælder eller en medarbejder. Ved bekymring for og mistanke om overgreb skal man drøfte sagen med sine kolleger og nærmeste leder. At arbejde tværfagligt er med til at forebygge og identificere børn og unge, som udsættes for overgreb. I asylafdelingen skal socialkoordinatoren derfor inddrages jf. proceduren herfor. Link til asylafdelingens intranet socialområdet. Du kan i skemaet nedenfor se, hvordan du som ansat konkret skal reagere ved mistanke eller viden: Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne i barnets private netværk Sørg eventuelt for sammen med en kollega, der også kender barnet, at vurdere dine observationer og mistanke om vold og overgreb. Bestræb dig på at konkretisere mistanken. Hvad har du konkret set, hørt og observeret? Orienter din nærmeste leder. I asylafdelingen skal du også orientere regionens socialrådgiver (socialkoordinatoren). Sørg for sammen med kollegaer, som også kender børnene, at vende situationen og høre, hvad de mener og eventuelt har set. Vurdér sammen herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hjælp hinanden med at få mistanken gjort konkret. Hvad er set, hørt og observeret? Orientér din nærmeste leder. I asylafdelingen skal du også orientere regionens socialrådgiver (socialkoordinatoren). Tag hånd om den, der henvender sig og kontakt din nærmeste leder. 13

14 Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne i barnets private netværk Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen, da du har tavshedspligt. Notatpligt Nedskriv hvilke udsagn, observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for din mistanke. Undgå at tolke på beskrivelserne. Sørg for at notatet elektronisk begrænses til de fagpersoner, der er direkte involverede i sagen. Hvis mistanken rejses af en anden beboer eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke. Hvis barnet eller den unge selv fortæller om overgreb: Lyt til barnet eller den unge. Spørg åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre. Underretningspligt Som medarbejder har du skærpet underretningspligt og dermed personlig pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vold eller overgreb. Aftal med din leder, hvem der gør hvad. I Røde Kors' asylafdeling sendes underretningen via socialkoordinatoren, medmindre situationen er akut. Socialkoordinatoren skal også sikre, at Udlændingestyrelsen modtager en kopi af underretningen. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring et barn. Når mistanken er rettet mod forældre/ledsager/værger, må Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen, da du har tavshedspligt. Notatpligt Nedskriv hvilke udsagn, observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for din mistanke. Undgå at tolke på beskrivelserne. Sørg for at notatet elektronisk begrænses til de fagpersoner, der er direkte involverede i sagen. Hvis mistanken rejses af en anden beboer eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke. Hvis barnet eller den unge selv fortæller om overgreb: Lyt til barnet eller den unge. Spørg åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre. Underretningspligt Som medarbejder har du skærpet underretningspligt og dermed personlig pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vold eller overgreb. Aftal med din leder, hvem der gør hvad. I Røde Kors' asylafdeling sendes underretningen via socialkoordinatoren, medmindre situationen er akut. Socialkoordinatoren skal også sikre, at Udlændingestyrelsen modtager en kopi af underretningen. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring et barn. Tal med din nærmeste leder om, hvordan forældrene infor- Tal ikke med andre end lederen om din mistanke, da du har tavshedspligt. Notatpligt Nedskriv hvilke udsagn, observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for din mistanke. Undgå at tolke på beskrivelserne. Sørg for at notatet elektronisk begrænses til dig og din leder. Hvis mistanken rejses af en anden beboer eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke. Hvis barnet eller den unge selv fortæller om overgreb: Lyt til barnet eller den unge. Spørg åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre. Underretningspligt Som medarbejder har du skærpet underretningspligt og dermed personlig pligt til at underrette de sociale myndigheder, og i asylafdelingen også Udlændingestyrelsen, når du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vold eller overgreb. Aftal med din leder, hvem der gør hvad. Forældrene skal orienteres i forbindelse med fremsendelse 14

15 Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne i barnets private netværk der ikke tales med dem om mistanken eller underretningen. Undtagelsen herfor er, når du har været direkte vidne til overgrebet. Hvis mistanken er rettet mod andre voksne, skal forældrene informeres om mistanken og underretningen. Tal med din nærmeste leder om, hvordan forældrene informeres. Hvis der er mistanke om vold og overgreb over for et barn eller ung under 18 år, har de sociale myndigheder ansvar for at tage stilling til anmeldelse hos politiet. Hvis du har viden om eller har været vidne til overgreb, aftales politianmeldelse med din nærmeste leder. ligger hos ledelsen. Inddrag din leder. meres om mistanken. Hvis der er mistanke om vold og overgreb over for et barn eller ung under 18 år, har de sociale myndigheder ansvar for at tage stilling til anmeldelse hos politiet. Hvis du har viden om eller har været vidne til overgreb, aftales politianmeldelse med din nærmeste leder. ligger hos ledelsen. Inddrag din leder. af underretning. Dette er din leders ansvar. Hvis der er mistanke om vold og overgreb over for et barn eller ung under 18 år, har de sociale myndigheder ansvar for at tage stilling til anmeldelse hos politiet. Hvis du har viden om eller har været vidne til overgreb, aftales politianmeldelse med din nærmeste leder. ligger hos ledelsen. Inddrag din leder. e) Hvad gør du som leder af ansatte? Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne i barnets private netværk Vurder tyngden af den viden, du har fået, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette kommunen. I Røde Kors' asylafdeling skal du sikre dig, at socialkoordinatoren Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om karakteren af oplysninger tyder mere på en eksperimenterende leg end på overgreb. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kommunen og bede om Tag dig tid til at vurdere tyngden af den viden, du har fået, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette kommunen. Kontakt din overordnede leder 15

16 Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne i barnets private netværk involveres i sagen. hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. I Røde Kors' asylafdeling skal du sikre dig, at socialkoordinatoren involveres i sagen. for at koordinere det videre forløb. Da der er tale om en personalesag, skal du i samarbejde med din overordnede leder koordinere det videre forløb med HRafdelingen. Du skal i samarbejde med din overordnede leder vurdere, om og hvornår det er relevant at orientere øvrige ansatte, de andre forældre mv. Underretningspligt Du skal sikre, at underretningspligten følges, hvad enten den er skærpet eller ej og aftale med medarbejderen, hvem der gør hvad. Når mistanken er rettet mod forældre/ledsager/værger, må der ikke tales med dem om mistanken eller underretningen. Undtagelsen herfor er, når du har været direkte vidne til overgrebet. Hvis mistanken er rettet mod andre voksne, skal forældrene informeres om mistanken og underretningen. Du skal som leder tage ansvar for, hvordan forældrene informeres (Bilag H). Tag stilling til, hvordan sagen håndteres internt i enheden. Gør opmærksom på reglerne om tavshedspligt, eksempelvis at der ikke må tales med nogen, som ikke er involveret i sagen. Vær samtidig opmærksom på medarbejdernes eventuelle behov for støtte og supervision. Hvis der er mistanke om vold og overgreb over for et barn eller ung under 18 år, har de sociale myndigheder ansvar for at tage Underretningspligt Du skal sikre, at underretningspligten følges, hvad enten den er skærpet eller ej og aftale med medarbejderen, hvem der gør hvad. Forældrene skal orienteres i forbindelse med fremsendelse af underretning. Du skal som leder tage ansvar for, hvordan forældrene informeres mest hensigtsmæssigt. Tag stilling til, hvordan sagen håndteres internt i enheden. Gør opmærksom på reglerne om tavshedspligt, eksempelvis at der ikke må tales med nogen, som ikke er involveret i sagen. Vær samtidig opmærksom på medarbejdernes eventuelle behov for støtte og supervision. Hvis der er mistanke om vold og overgreb over for et barn eller ung under 18 år, har de sociale myndigheder ansvar for at tage Underretningspligt Du skal sikre, at underretningspligten følges, hvad enten den er skærpet eller ej og aftale med medarbejderen, hvem der gør hvad. Du skal som leder tage ansvar for, hvordan forældrene informeres mest hensigtsmæssigt om jeres mistanke om vold eller overgreb i forbindelse med fremsendelse af underretning til de sociale myndigheder. Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede personer: Barnet og dets forældre. Den ansatte, som viden eller mistanke retter sig mod. De øvrige ansatte, børn og forældre. Vurdér sammen med din overordnede leder, om der er grundlag for at foretage en politianmeldelse. 16

17 Hvis mistanken er rettet mod forældre eller andre voksne i barnets private netværk stilling til at inddrage børnehus og anmelde til politiet. Hvis medarbejderen har viden om eller har været vidne til overgreb, skal du som leder tage ansvar for, at der politianmeldes. ligger hos den overordnede pressemedarbejder. Inddrag vedkommende, når det er relevant. stilling til at inddrage børnehus og anmelde til politiet. Hvis medarbejderen har viden om eller har været vidne til overgreb, skal du som leder tage ansvar for, at der politianmeldes. ligger hos den overordnede pressemedarbejder. Inddrag vedkommende, når det er relevant. ligger hos den overordnede pressemedarbejder. Inddrag vedkommende, når det er relevant. 4 AFRUNDING Røde Kors ønsker at foretage kontinuerlig og systematisk opfølgning på, om 'Retningslinjer til beskyttelse af børn' udbredes blandt frivillige og medarbejdere, der arbejder i aktiviteter med børn. Der ønskes desuden systematisk opfølgning på, hvordan retningslinjerne anvendes og sikring af, at de følges i vores aktiviteter. Der gennemføres opdatering hvis der sker væsentlige ændringer i lovgivningen eller statusændring af betydning på området. Derudover gennemgås materialet hvert femte år for at sikre, at retningslinjerne er aktuelle og anvendelige. 4.1 Liste af bilag med links Bilag A: Holdningspapir om beskyttelse af børn Bilag B: Definitioner Bilag C: Risikovurdering i forbindelse med beskyttelse af børn Bilag D: Procedure for indhentning af børneattest (til alle andre end asyl) Bilag D2: Procedure for indhentning af børneattest, asyl Bilag E: Tillæg til kontrakter og samarbejdsaftaler med eksterne leverandører tro og loveerklæring Bilag F: Samtykke til foto Bilag G: Tegn og signaler på overgreb Bilag H: Vejledning om underretningspligt Bilag I: Den svære samtale med forældre 17

RETNINGSLINJER 22. MAJ Beskyttelse af børn. rødekors.dk

RETNINGSLINJER 22. MAJ Beskyttelse af børn. rødekors.dk RETNINGSLINJER 22. MAJ 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Definition... 4 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb SAMVÆRSPOLITIK Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn/unge i Ungdommens Røde Kors. Del II retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Ungdommens

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere