I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S"

Transkript

1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af A/S Personkredse... 3 Definitioner/Ordliste... 4 Vision... 5 Strategier mod Hovedtal fra Koncernen... 7 Koncernberetning... 8 Aktionærer Nøgletal Markedsrisici Kreditrisici Nordjylland og Spar Nord Spar Nord Fonden Organisation Personale og teknologi Kunder Datterselskaber Kvalitetsregnskab Påtegninger Anvendt regnskabspraksis Koncernbeskrivelse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Solvensoplysninger Kapitalbevægelser Noter til regnskabet Finansielle instrumenter Øvrige oplysninger Oplysninger vedr. pensionspuljeordninger - Instituttet ekskl. pensionspuljer Pensionspuljer Afdelingsoversigt

2 P ERSONKREDSE Spar Nord Bankaktieselskab A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 9260 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 40 Vester Hassing 9310 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 9670 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Direktør Jesper Lauritsen Bredgade København K Lektor, kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen Springbakgårdsvej 12 Barmer 9240 Nibe Direktør Ove Ravn Danmarksgade Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 9900 Frederikshavn Repræsentantskab Aktionærkreds Aabybro Hr. Allan Jensen Falkevej Aabybro Lagerchef Christian Jensen Aaby Sdr. Gade Aabybro Købmand Vagn Tidselbak Klostermarken Pandrup Aktionærkreds Østeraa Statsaut. revisor Bent Aagaard Andersen Klostermarken Aalborg Lektor Hans Christiansen Johan Skjoldborgsvej Aalborg SV Direktør Mogens Daarbak Kirkedalsvej Aalborg Statsaut. revisor Hans Østergaard Plutonvej Aalborg SØ Aktionærkreds Nørresundby Kontorchef Chr. Berg-Mortensen Bygmarken Vodskov Autoforhandler Lars Aaen Bonderup Vestvej 46 Langholt 9310 Vodskov Erhvervschef Andy Jensen Elmevej 10 Langholt 9310 Vodskov Advokat Bjarne Damm Johansen Torvet Nørresundby Gårdejer Søren Sørensen Langbrokrovej Vodskov Aktionærkreds Vejgaard Fhv. udrykningsleder Tage Blenstorp Skelagervej Aalborg Uddeler Svend Haven Nøvlingvej Gistrup Fru Vita Jensen Bykrogen Aalborg SV Fiskeriinspektør Max Nørgaard Ørnehøjvej Gistrup Fhv. skoleinspektør Knud Stamhus Godske Lindenovsvej Aalborg SØ Aktionærkreds Brønderslev Konsulent Tage Enevoldsen Solvangsvej Brønderslev Gårdejer Lars H. Pedersen Taksvej Brønderslev Skoleinspektør Uffe Sørensen Fyrtøjsvej Brønderslev Aktionærkreds Frederikshavn Fiskeskipper Henning A. Christensen Strandvej Strandby Tømrermester Jens Chr. Jensen H. C. Ørstedsvej Frederikshavn Advokat Erik Balle Kristensen Regulusvej 12 Kilden 9900 Frederikshavn Landinspektør Herluf Voldby Løhde Udegårdsvej Strandby Murermester Kurt Nielsen Karlsvej Strandby Aktionærkreds Hadsund Plantageejer Jess Vibech Laursen Teglbakkevej 36 Skelund 9560 Hadsund Udviklingschef Anders Vestergaard Nyvangsvej Hadsund Aktionærkreds Hirtshals Bogholder Folmer H. Kristensen Ringvejen Hirtshals Hotelejer Pia Nielsen Vesterbro 2, Bindslev Aktionærkreds Hjallerup Fabrikant Sonni Christensen Lilleskovvej Dronninglund Ekspeditionssekretær Ole Mortensen Hegely Hjallerup Aktionærkreds Hjørring Advokat Troels Bidstrup Hansen Heimdalsvej Hjørring Købmand Knud Jensen Ulvegravene Hjørring Uddeler Børge Kallehauge Nygade Taars El-installatør Erik Lytzen Bragesvej Hjørring Overassistent Inger Lise Madsen Jernbanegade Hjørring Aktionærkreds Løgstør Murermester Knud Kristensen Gyvelgårdvej 5 Hornum 9600 Års Vicepolitikommissær Svend Morthensen Elmevænget Løgstør S.I.D. kontorbestyrer Ove M. Sørensen Vester Ørbækvej Løgstør Aktionærkreds Skagen Direktør Tage Hylander Middelbanke Skagen Skolekonsulent Kaj Sander Jensen Middelbanke Skagen Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen Skagavej Skagen Aktionærkreds Sæby Advokat Erling Mortensen Karetmagervej Sæby Direktør Lis Sørensen Vester Romvej Dybvad Stationsleder Poul Erik Thingbak Rebslagervej Sæby Aktionærkreds Terndrup Skoleinspektør Jørgen Ifversen Skørpingvej Terndrup Murer Carlo Mouritzen Vigen 39 Sejlflod 9280 Storvorde Forstander Peter Overgaard Vestertoften Bælum Aktionærkreds København Direktør Carsten Hansen Toldbodgade København K Kontorchef Bent Helge Sørensen Hjortekærvej 122 A 2800 Lyngby Aktionærkreds Hasseris Kontorleder Inga Tove Højmark Andersen Peder Paarsvej Aalborg Lægesekretær Jytte Wounlund Tyge Brahes Vej Aalborg Repræsentant Poul Wøhlk Jens Kalstrupsvej Aalborg Aktionærkreds Hobro Adm. direktør Preben Stibjerg Kristensen Søndre Kajgade 16, Hobro Farvehandler Ivan Østergaard Tyttebærvej Hobro Aktionærkreds Støvring Politiinspektør Henning Boddum Jensen Bellinisvej 6 Frejlev 9200 Aalborg SV Sygeplejerske Margit Lajord Munk Tårupvej 7 Tårup 9240 Nibe Revisor Lynge Terp Møllebakken Støvring Aktionærkreds Århus Statsaut. revisor m.d.b. Søren Nørbjerg Højmarkvej Højbjerg Statsaut. revisor John Sørensen Fastrupvej Solbjerg Storaktionærrepræsentanter Underdirektør Finn Andersen Rådhuspladsen København V Gårdejer Martin Rytter Andersen Torderupvej Gistrup Direktør Frede Clausen Hasserisvej Aalborg Direktør Flemming Skov Jensen Vendersgade 28, København K Adm. direktør Steen Jørgensen Amaliegade København K Direktør Egon Korsbæk Husbyvej 67 Husby 9690 Fjerritslev Direktør Ole Mølgaard Kristensen Lerkenfeltvej Aalborg SV Områdechef Søren Lauridsen J. F. Kennedys Plads 9000 Aalborg Fhv. amtsborgmester Søren Madsen Skelgårdsvej Aså Distriktschef Gert Lauritzen Mølleå Aalborg Direktør Niels Mikkelsen Hobrovej Aalborg SV Direktør Henning Pedersen Guldagervej Vrå Direktør Knud Rindum Niels Jernes Vej Aalborg Øst Fiskeskipper Keld Sørensen Søren Terpetsvej Hirtshals Advokat Poul Thorup Vingårdsgade Aalborg 3

3 D EFINITIONER O RDLISTE Årsregnskaber Da Spar Nord Bankaktieselskab tegner sig for mere end 95 pct. af aktiviteterne i Koncernen, er det primært Spar Nords aktiviteter, der omtales i regnskabet. Der henvises i øvrigt til regnskab for Aars Bank A/S. Koncernregnskab For Spar Nord Bankaktieselskab Koncernen. Moderselskabsregnskab For Spar Nord Bankaktieselskab. Spar Nord Bankaktieselskab, Spar Nord, Banken eller Selskabet Det børsnoterede moderselskab Spar Nord Bankaktieselskab. Spar Nord Bankaktieselskab Koncernen, Spar Nord Koncernen eller Koncernen Selskabet og dets datterselskaber. Aars Bank A/S eller Aars Bank Det børsnoterede selskab Aars Bank A/S. Spar Nord Fonden Den erhvervsdrivende fond Spar Nord Fonden, som blev oprettet i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands omdannelse til aktieselskab. Spar Nord Dublin Sbn (Dublin) Limited. Interbank-markedet Anvendes typisk til valutahandel og pengemarkedstransaktioner mellem pengeinstitutter. Ikke-balanceførte poster Forretningsområder, som ikke indgår i et pengeinstituts balance. Swap Koncernen indgår primært renteswaps og valutaswaps. Renteswappen giver mulighed for at bytte fast rente til variabel rente og omvendt. Valutaswappen giver mulighed for at bytte fra en valuta til en anden. Kernekapital I kernekapitalen indgår egenkapital bortset fra evt. opskrivningshenlæggelser. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Virksomheder, der er datterselskaber, moderselskaber eller moderselskabets øvrige datterselskaber (søsterselskaber), betegnes som tilknyttede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men i hvilke Koncernen besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighederne i virksomheden, betegnes som associerede virksomheder. Hvis ejerandelen, men ikke stemmerettighederne, er på over 20 pct., betegnes besiddelsen som øvrige betydende kapitalandele. Tab og hensættelser på udlån og garantidebitorer Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer - ekskl. kreditinstitutter, huslejetab mv. Basisindlån og -udlån Basisindlån er indlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Indlån fra puljepensionsordninger og centralt bogførte tidsindskud medtages ikke. Basisudlån er udlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Der medtages ikke inkassokonti. 4

4 V ISION Spar Nord er og vil fortsat være et selvstændigt pengeinstitut forankret i Nordjylland Spar Nord vil være kraftcenter for økonomisk og menneskelig udvikling i Nordjylland 5

5 S TRATEGIER MOD 2001 Forretningsstrategien Spar Nords kerneområde er Nordjylland, hvor Spar Nord tilbyder alle finansielle ydelser. I resten af landet vil Spar Nord udbygge nicheaktiviteter. Aktionærstrategien Spar Nord vil have et bredt ejermæssigt fundament og opfattes som landsdelens lokale pengeinstitut. Spar Nord vil være attraktiv for både private og institutionelle investorer. Kundestrategien Spar Nord vil fortsat være nordjydernes foretrukne pengeinstitut. Det skal ske gennem personlige relationer, gennemskuelige produkter og lokalt engagement. Medarbejderstrategien Spar Nord vil være en god arbejdsplads, hvor der lægges vægt på decentralisering og høj faglig og social kompetence. Værdigrundlaget Fundamentet for strategierne er blandt andet Værdigrundlaget, der siger, at Spar Nord skal være troværdig, seriøs, aktiv, nordjysk og en god arbejdsplads. De økonomiske mål Strategierne skal muliggøre opfyldelsen af de økonomiske mål og herigennem Visionen. Strategierne omtales i deres helhed senere i Årsrapporten. Vision Værdigrundlag Kvalitetsregnskab Økonomiske mål Det økonomiske regnskab Forretningsstrategi Aktionærstrategi Kundestrategi Medarbejderstrategi 6

6 H OVEDTAL FRA K ONCERNEN Resultatopgørelse Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter 1.134, ,8 986,6 967, ,0 Kursregulering af valuta -14,1-3,4 12,4 20,0 13,6 Kursregulering af værdipapirer mv. -225,4 81,2 11,3 23,4-51,8 Andre ordinære indtægter 26,6 18,1 28,5 32,9 79,9 Resultat før omkostninger 921, , , , ,7 Udgifter personale og administration mv. 650,4 643,6 625,0 642,2 665,2 Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 56,3 31,2 37,1 69,1 57,3 Resultat før hensættelser mv. 215,2 444,9 376,7 332,4 333,2 Tab og hensættelser på debitorer 484,1 359,3 207,4 169,6 215,0 Resultat af kapitalinteresser -42,2 36,7 7,7 76,7 25,6 Ordinært resultat før skat -311,1 122,3 177,0 239,5 143,8 Skat 2,8 1,8 1,6 1,7 1,7 Årets resultat inkl. minoritetsaktionærernes andel -313,9 120,5 175,4 237,8 * 142,1 *) Resultatet for 1997 blev opgjort til 178,3 mio. kr. - ændringen op til 237,8 mio. kr. skyldes ny regnskabsbekendtgørelse. Balance Mio. kr Samlede aktiver , , , , ,1 Indlån , , , , ,3 Udlån , , , , ,5 Egenkapital 1.479, , , , ,0 Efterstillede kapitalindskud 290,1 276,4 518,1 355,5 319,3 Forrentning af egenkapitalen primo Pct Ordinært resultat før kursreguleringer af værdipapirer mv. og hensættelser 25,6 27,1 24,0 23,2 24,4 Årets resultat -20,1 8,1 11,3 14,3 8,4 Nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 Indtjening pr. omkostningskrone inkl. kapitalinteresser 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 Tab og hensættelser på debitorer (pct.) 3,1 2,5 1,5 1,2 1,3 Solvensprocent (pct.) 10,6 11,5 11,7 10,3 9,3 Kernekapitalprocent (pct.) 10,1 11,3 11,2 9,7 9,1 Antal ansatte (ultimo, heltids) Afdelinger Spar Nord - aktier Pr. aktie a 100 kr Kurs ultimo Indre værdi Indtjening pr. aktie Udbytte (pct.)

7 K ONCERNBERETNING Spar Nord Koncernen fik i 1998 et overskud på 142,1 mio. kr. mod 178,3 mio. kr. i Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende, idet forrentningen af egenkapitalen på 8,4 pct. ikke lever op til målet på 12 pct. Den almindelige drift før tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende. Tab på værdipapirer mv. og større hensættelser - bl.a. på svineproducenter - har dog påvirket resultatet negativt. Til gengæld modtog Spar Nord et beløb på 52,8 mio. kr. vedrørende tidligere betalt moms på edb-ydelser. På generalforsamlingen 17. marts 1999 vil bestyrelsen indstille, at der udbetales et udbytte på 25 kr. pr. aktie, svarende til 129,7 mio. kr. Det høje udbytte er i overensstemmelse med de planer, der blev offentliggjort såvel i halvårsmeddelelsen som i fondsbørsmeddelelsen den 21. december Hovedtendenser i forhold til 1997: Stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 4,8 pct. Stigning i basisudlån på 7,2 pct. Stigning i basisindlån på 7,0 pct. Utilfredsstillende afkast på værdipapirer mv. Stigning i tab og hensættelser på 26,8 pct. Stigning i personale- og administrationsomkostninger mv. på 3,6 pct. Kursfald på Spar Nord-aktien på 33,8 pct. Solvensen er opgjort til 9,3 pct. mod lovens krav om 8 pct. Det fremgår af strategierne, at Koncernen ønsker en solvens på minimum 10 pct. Derfor er det besluttet at hjemtage yderligere supplerende kapital på ca. 40 mio. euro. Spar Nord Koncernen Årets resultat Mio. kr Anm.: I resultatet for 1997 er medregnet en opskrivning på 59,5 mio. kr. i henhold til den nye regnskabsbekendtgørelse. Aktiviteten og væksten i nettorente- og gebyrindtægter levede til fulde op til de forventninger, som ledelsen havde ved årets indgang. Af væsentlige negative afvigelser kan nævnes, at aktiebeholdningen ikke har givet det forventede afkast, og hensættelserne blev forøget mere end forudset, således at driftsbelastningen blev 1,3 pct. af udlån og garantier mod strategiens mål på 1,0 pct. Efter den nye regnskabsbekendtgørelse fra ultimo 1998, skal kapitalandel i SDC Holding A/S værdiansættes til andel af indre værdi. I 1998-regnskabet er indtægtsført 8,5 mio. kr. fra ejerandel i SDC. Samtidig er sammenligningstallet for 1997 korrigeret med 59,5 mio. kr. Spar Nord fastholder det økonomiske mål om en forrentning af egenkapitalen på 14 pct. før skat for 1999, men forventningerne er behæftet med større usikkerhed end tidligere på grund af afdæmpede konjunkturer og fortsatte problemer for svinesektoren. Ny regnskabsbekendtgørelse For regnskabsåret 1998 er der indført en ny regnskabsbekendtgørelse for pengeinstitutter. Den nye regnskabsbekendtgørelse medfører en ændret opstilling af resultatopgørelse og balance samt ændrede notekrav. 8

8 De største ændringer for resultatopgørelsen er, at alle ekstraordinære poster er omplaceret til ordinære poster. Denne ændring gør det vanskeligere at belyse udviklingen i basisindtjeningen, dvs. den almindelige drift, over en periode. Af hensyn til sammenligneligheden er momsrefusionen på 52,8 mio. kr. og kursreguleringen af SDC-aktierne opført som ikke-ordinære poster i nedenstående tabel. Spar Nord Koncernen Basisindtjening Mio. kr. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for Basisindtjening Basisindtjeningen faldt i 1998 med 22,3 mio. kr. til 134,3 mio. kr. Faldet kan primært henføres til en stigning i tab og hensættelser på 45,4 mio. kr. Koncernen opfatter sine kapitalinteresser som en del af den ordinære bankforretning. Kapitalinteresser omfatter blandt andet aktiebesiddelserne i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S samt virksomheder, som Erhvervsinvest Nord A/S har investeret i. Spar Nord Koncernen Basisindtjening Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af valuta Andre indtægter Resultat af kapitalinteresser Indtægter ordinær bankdrift Udgifter personale og administration Afskrivninger Tab og hensættelser Resultat af ordinær bankdrift BASISINDTJENINGEN Kursregulering af værdipapirer Resultatandele SDC aktier Momsrefusion Skat Årets resultat incl. minoritetsaktionærers andel 967,4 20,0 32,9 17, ,5 642,2 69,1 169,6 156,6 23,4 59,5 0,0 1,7 237, ,0 13,6 27,0 17, ,8 665,2 57,3 215,0 134,3-51,8 8,5 52,8 1,7 142,1 Skatteforhold Der forventes ingen skattebetalinger de kommende 1-2 år. Den nye regnskabsbekendtgørelse giver mulighed for optagelse af den skattemæssige værdi af underskud som aktiv i regnskabet. Dette har Spar Nord valgt ikke at gøre i En beregning viser, at Spar Nord kunne optage et skatteaktiv på 67 mio. kr. ultimo Regnskabsmæssigt forventes det, at der i 1999 skal afsættes skat i resultatopgørelsen. Skattebeløbet vil blive modsvaret af en reduktion af skatteaktivet. 9

9 Ø KONOMISKE MÅL Spar Nord vil have en økonomi, der gør det attraktivt at være aktionær, kunde, medarbejder og samarbejdspartner. Derfor vil vi: Have en stabil indtjening, der forrenter egenkapitalen med 14 pct. i 1999 og herefter 15 pct. før skat. Have en omkostningsudvikling, der sikrer den fremtidige konkurrenceevne og vækst. Have en risikoprofil på kreditområdet, så driftspåvirkningen af tab og hensættelser i gennemsnit ikke overstiger 1 pct. af udlån og garantiforpligtelser. Opfølgning på 1998 Hovedtallene fra årsregnskabet sammenholdt med forventningerne viser følgende (kursiveret tekst er uddrag af forventningerne til 1998 fra årsberetningen for 1997): Årets resultat (I årsberetningen for 1997 og halvårsmeddelelsen den 19. august 1998 udtrykte Koncernen forventning om et overskud for 1998, der kunne forrente egenkapitalen med minimum 12 pct. Forventningen til resultatet blev nedjusteret i en meddelelse 21. december 1998 til mio. kr.) Resultatet blev på 142,1 mio. kr. efter skat svarende til en forrentning af egenkapitalen på 8,4 pct. mod en forrentning i 1997 på 14,3 pct. Da Spar Nord således ikke når sit mål i lønsomhedsstrategien på 12 pct., kan resultatet ikke betegnes som tilfredsstillende. Omvendt finder ledelsen ikke, at regnskabet skal karakteriseres som utilfredsstillende, idet basisindtjeningen før tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende og endda bedre end forventet. Den større end forventede driftsbelastning af tab og hensættelser skyldes de lave priser for svineproducenterne og de usikre konjunkturer. Have en solvensprocent på min. 10, og en kernekapitalprocent på 8. Have en rente- og valutarisiko, der samlet ikke overstiger 6 pct. af egenkapitalen. Være likviditetsmæssig uafhængig. Indlån skal overstige udlån. I andet halvår havde Koncernen en negativ kursregulering på 63,7 mio. kr. mod en kursgevinst i første halvår på 25,5 mio. kr. Det er primært Koncernens aktiebeholdninger, der i andet halvår har medført kurstab. Kurstabene på aktiebeholdningen knytter sig til kurstab på egne aktier og kurstab på beholdningen af aktier i nordjyske virksomheder. (Årsberetning 1997): Det forventes, at resultatet af den ordinære bankdrift i 1998 vil vise en svag stigning i forhold til Den forventede fremgang blev ikke realiseret som følge af de forøgede hensættelser. Renter og gebyrer (Årsberetning 1997): Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter fortsat indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som konstateret de foregående to år. Koncernen forventer, at faldet i rentemarginalen stort set vil blive kompenseret af vækst i øvrige indtægter og i forretningsomfanget. Konkurrencen blev som ventet intensiveret i 1998, dette gælder for både privat- og erhvervskunder. Den samlede rentemarginal faldt med 0,5 pct.-point mod 0,8 pct.-point året før. Faldet i rentemarginalen blev mere end kompenseret af væksten i forretningsomfanget. De samlede nettorente- og gebyrindtægter steg med 4,8 pct. i 1998 mod et fald året før på 1,9 pct. Stigningen er bedre end forventet og tilfredsstillende. Den positive udvikling i 1998 skyldes det lidt mindre fald i rentemarginalen end forudset, stor vækst i forretningsomfanget og stor aktivitet på værdipapirhandel for kunderne. Indtjeningen fra aktiviteter på interbankmarkedet er realiseret på et uændret niveau i forhold til 1997, hvilket er tilfredsstillende. Renteudviklingen i Danmark Gennemsnitlig kort og lang dansk rente Dec. 96 Pct. Feb. 97 Apr. 97 Jun. 97 Aug. 97 Okt. 97 Dec. 97 Feb. 98 Apr. 98 Jun. 98 Aug. 98 Lang dansk rente CIBOR 3 Okt. 98 Dec

10 F ORRETNINGS- STRATEGI Kursreguleringer (Årsberetning 1997): Den samlede renterisiko forventes heller ikke for 1998 at overstige 60 mio. kr. Koncernen har i slutningen af 1997 øget sin aktiebeholdning og forventer, at den i 1998 vil udgøre ca. 150 mio. kr., med hovedvægten på nordjyske virksomheder. Kursreguleringer af værdipapirer mv. er realiseret med -51,8 mio. kr. mod en kursgevinst på 23,4 mio. kr. i Det utilfredsstillende resultat udspringer først og fremmest af aktiebeholdningen, hvor der har været en negativ kursregulering på 50,1 mio. kr., heraf kan 30,7 mio. kr. henføres til beholdningen af egne aktier. Koncernens beholdning af egne aktier udgør stk. ultimo 1998, hvilket svarer til 4,9 pct. af aktiekapitalen. Koncernen har desuden haft et tab på supplerende kapital i USD. Som følge af forventning om stigende rente i USA blev lånet i 1997 omlagt til fast rente, hvilket gav et tab på ca. 15 mio. kr. Lånet er igen omlagt til variabel rente. Den samlede indtjening på obligationsbeholdningen blev på godt 15 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende. Spar Nord har det meste af året ligget i realkreditobligationer. Da uroen satte ind, steg renten især på realkreditobligationer, idet investorer foretrak statspapirer. For at begrænse risikoen under uroen blev beholdningen af realkreditobligationer nedbragt, hvilket gav et mindre kurstab. Driftsomkostninger (Årsberetning 1997): De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige med 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med netto 60 personer efter ansættelse af 16 elever. Det samlede antal beskæftigede i Koncernen var ultimo Af disse var beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed. Det svarer til omregnet til heltidsansatte. Personalet blev reduceret med 42. Den store aktivitetsstigning har medført, at der er foretaget ansættelser i andet halvår. Ansættelse af personer med en anden baggrund og uddannelse end de afskedigede i første halvår. Den ændrede regnskabsbekendtgørelse har medført ændringer i opdelingen af omkostningsposterne, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne udviklingen i de samlede omkostninger med målsætningen fra primo året. Fra 1998 skal ejendomsnedskrivninger således medregnes under afskrivninger, og udgifter til fratrædelsesgodtgørelse flyttes fra de ekstraordinære poster til omkostningerne. Spar Nords kerneområde er Nordjylland, hvor vi tilbyder alle finansielle ydelser. I resten af landet vil Spar Nord udbygge nicheaktiviteter. I København og Århus vil Spar Nord fortsat have afdelinger målrettet mod erhvervs- og investeringskunder. D ERFOR VIL VI: I det nordjyske Udbygge vores position som landsdelens største pengeinstitut med et bredt filialnet. Dække privat- og erhvervskunders behov for alle finansielle ydelser. Fastholde markedsandelen af privatkunder og øge markedsandelen af erhvervskunder. Øge forretningsomfanget med de enkelte kunder. Supplere egne ydelser - på udvalgte områder - gennem samarbejde med uafhængige udbydere om fx realkredit og personforsikringer. Engagere os i nordjysk udvikling. Udnytte vores lokalkendskab til aktive investeringer i nordjyske virksomheder. I resten af landet Udbygge vores finansielle nicheaktiviteter, fx leasing, autofinansiering og kapitalformidling. Udbygningen vil ske både gennem egenvækst og tilkøb. Være underleverandør af finansielle ydelser til andre pengeinstitutter. Udbyde udvalgte finansielle ydelser via Internettet og andre elektroniske medier. Forretningsområderne skal understøttes af en effektiv IT-teknologi, baseret på egen IT-organisation og i samarbejde med bl.a. SDC. 11

11 Ses der bort fra disse ændringer, dvs. opgøres omkostningerne som for tidligere år, har der været en stigning i omkostningerne på godt 3 pct. Efter nogle år med fald i indtjenings-/omkostningsforholdet har der i 1998 været en stigning, hvilket er tilfredsstillende. Indtjening pr. omkostningskrone er steget fra 1,4 i 1997 til 1,5 i Der blev i 1998, som forventet, lukket 5 afdelinger og åbnet en ny. Spar Nord Koncernen Tab og hensættelser Mio. kr. Det opstillede mål for tab og hensættelser blev ikke opfyldt, idet tab og hensættelser blev realiseret med 1,3 pct. af udlån og garantier mod målet om maksimalt 1,0 pct. I 1998 er de samlede hensættelser til risiko (A-hensættelser) forøget med 77,3 mio. kr. til 450,6 mio. kr. De samlede A-hensættelser udgør herefter 2,8 pct. af de samlede udlån og garantier mod 2,5 pct. ultimo 1997, hvilket er en acceptabel udvikling. Det forventes, at målet om at nå sektorniveauet ultimo 1998 er mere end opfyldt, idet Koncernens niveau allerede pr oversteg sektorens gennemsnit med 0,28 pct.-point. De samlede hensættelser på udlån og garantidebitorer er 722,8 mio. kr. ultimo 1998 mod 696,8 mio. kr. ultimo Dette svarer til 4,5 pct. af udlån og garantier Lån med rentestop er også i 1998 blevet reduceret og udgør 397,4 mio. kr. ultimo 1998 mod 485,1 mio. kr. ultimo Tab og hensættelser (Årsberetningen 1997): Efter lønsomhedsstrategien må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1,0 pct. af udlån og garantier i Koncernen forventer, at niveauet for A-hensættelser efter 1998 er på sektorniveau. Tab og hensættelser blev i 1998 realiseret med 215,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 45,4 mio. kr. Pengeinstitutternes tab og hensættelser Mia. kr. Kursregulering af kapitalinteresser Kursregulering af kapitalinteresser er opgjort til en gevinst på 25,6 mio. kr. mod 76,8 mio. kr Resultatet stammer fra andele af overskud i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S og SDC Holding A/S samt investeringer i Erhvervsinvest Nord A/S. Balancen (Årsberetningen 1997): Koncernen forventer vækst i både indlån og udlån i Der budgetteres med en vækst i det gennemsnitlige forretningsomfang på både indlån og udlån på ca. 4 pct. Den gennemsnitlige stigning i basisudlån blev på 7,2 pct., og basisindlån steg med 7,0 pct., hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end forventet På udlånssiden har fremgangen været særlig markant for erhvervskunderne, og her er det specielt udlandslån, der er over det budgetterede. 12

12 Spar Nord Koncernen Ind- og udlån de seneste 5 år Mia. kr. Indlån Udlån Indlånsvæksten kan henføres til både privat- og erhvervskundesiden. Den samlede udlånssaldo udgør ,5 mio. kr. ultimo 1998 svarende til en vækst på 6,3 pct., mens den samlede indlånssaldo udgør ,3 mio. kr. svarende til en vækst på 8,8 pct. i forhold til ultimo Indlånsoverskuddet udgør således 889,8 mio. kr. mod 522,0 mio. kr. ultimo Dette er en tilfredsstillende udvikling. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde 1.573,0 mio. kr. ultimo 1998 mod 1.682,9 mio. kr. ultimo Den samlede ansvarlige kapital i Koncernen udgjorde 1.892,3 mio. kr. ultimo Faldet i Koncernens egenkapital kan henføres til den reduktion i aktiekapitalen på stk. svarende til 6,0 pct., der blev gennemført 20. august Beslutningen om nedsættelsen af kapitalen og fastholdelse af en høj udbytteprocent for 1998, skal ses i sammenhæng med ønsket om at sikre en mere optimal kapitalstruktur i Koncernen. Koncernen har ultimo 1998 en solvensprocent på 9,3 og en kernekapitalprocent på 9,1. Solvensprocenten på 9,3 er lavere end det strategiske mål, og det blev oplyst i halvårsmeddelelsen 19. august 1998, at der var planer om at øge den supplerende kapital i 2. halvår. Dette vil imidlertid først ske i 1. halvår af 1999, hvor der vil blive optaget supplerende kapital på ca. 40 mio. euro. Baggrunden for, at lånet ikke blev optaget i efteråret 1998, var uroen på de finansielle markeder, der medførte stigende marginal på blandt andet supplerende kapital. Ønsket om en højere solvensprocent skal blandt andet ses på baggrund af det nye samarbejde med Totalkredit, der medfører, at Koncernen skal øge garantistillelsen ved hjemtagelse af realkreditlån. Målet for kernekapitalprocenten er 8. Koncernens kernekapitalprocent er således fortsat højere end målet. Ledelsen har ikke aktuelle planer om at reducere aktiekapitalen. Ledelseshverv Poul Lauritsen, formand for bestyrelsen: Formand for bestyrelsen for Peder P. Hedegaard A/S, Nowaco A/S, NOVI A/S, Løvbjerg Holding A/S, Gangsø Møbler A/S, H. Ulf Nielsen A/S og ULF Bolighus A/S. Medlem af bestyrelsen for TK Development A/S, Scandinavian Mobility International A/S, Aalborg Stiftstidende A/S, Nordjysk Holding A/S, Nordjyllands Avisselskab A/S og House of Businesspartners A/S. Erling Kjær, næstformand for bestyrelsen: Ejer af ELK Handels- og Investeringsselskab ApS. Medlem af bestyrelsen for Hotel Skagen A/S. Jesper Lauritsen, medlem af bestyrelsen: Direktør i A/S Dansk Erhvervsinvestering. Medlem af bestyrelsen for Marius Pedersen A/S, Udviklingsselskabet ARGO A/S og Vallø Saft A/S. Ove Ravn, medlem af bestyrelsen: Formand for bestyrelsen for Kirk Acoustics A/S, Dico A/S, Lasat Holding A/S, Bilwinco A/S, Logimatic A/S, Undervisningsmidler A/S, Bilcon A/S, Horizontal A/S og Aa. Kjærgaard A/S. Medlem af bestyrelsen for Mekoprint A/S, Finnrose A/S og DanPhone A/S. 13

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Å RSREGNSKABSMEDDELELSE 1998 S PAR N ORD B ANKAKTIESELSKAB

Å RSREGNSKABSMEDDELELSE 1998 S PAR N ORD B ANKAKTIESELSKAB Til Københavns Fondsbørs og pressen 24. februar 1999 Å RSREGNSKABSMEDDELELSE 1998 S PAR N ORD B ANKAKTIESELSKAB Overskud på 142,1 mio. kr. og 25 kr. i udbytte pr. aktie Spar Nord Koncernen fik i 1998 et

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto

Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Indholdsfortegnelse Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Billederne er fra Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark A/S og Nordsøcentret. Indholdsfortegnelse.......................

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet:

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.8.23 2.8.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Halvårsrapport for 23 fra Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere