I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S"

Transkript

1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af A/S Personkredse... 3 Definitioner/Ordliste... 4 Vision... 5 Strategier mod Hovedtal fra Koncernen... 7 Koncernberetning... 8 Aktionærer Nøgletal Markedsrisici Kreditrisici Nordjylland og Spar Nord Spar Nord Fonden Organisation Personale og teknologi Kunder Datterselskaber Kvalitetsregnskab Påtegninger Anvendt regnskabspraksis Koncernbeskrivelse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Solvensoplysninger Kapitalbevægelser Noter til regnskabet Finansielle instrumenter Øvrige oplysninger Oplysninger vedr. pensionspuljeordninger - Instituttet ekskl. pensionspuljer Pensionspuljer Afdelingsoversigt

2 P ERSONKREDSE Spar Nord Bankaktieselskab A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 9260 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 40 Vester Hassing 9310 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 9670 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Direktør Jesper Lauritsen Bredgade København K Lektor, kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen Springbakgårdsvej 12 Barmer 9240 Nibe Direktør Ove Ravn Danmarksgade Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 9900 Frederikshavn Repræsentantskab Aktionærkreds Aabybro Hr. Allan Jensen Falkevej Aabybro Lagerchef Christian Jensen Aaby Sdr. Gade Aabybro Købmand Vagn Tidselbak Klostermarken Pandrup Aktionærkreds Østeraa Statsaut. revisor Bent Aagaard Andersen Klostermarken Aalborg Lektor Hans Christiansen Johan Skjoldborgsvej Aalborg SV Direktør Mogens Daarbak Kirkedalsvej Aalborg Statsaut. revisor Hans Østergaard Plutonvej Aalborg SØ Aktionærkreds Nørresundby Kontorchef Chr. Berg-Mortensen Bygmarken Vodskov Autoforhandler Lars Aaen Bonderup Vestvej 46 Langholt 9310 Vodskov Erhvervschef Andy Jensen Elmevej 10 Langholt 9310 Vodskov Advokat Bjarne Damm Johansen Torvet Nørresundby Gårdejer Søren Sørensen Langbrokrovej Vodskov Aktionærkreds Vejgaard Fhv. udrykningsleder Tage Blenstorp Skelagervej Aalborg Uddeler Svend Haven Nøvlingvej Gistrup Fru Vita Jensen Bykrogen Aalborg SV Fiskeriinspektør Max Nørgaard Ørnehøjvej Gistrup Fhv. skoleinspektør Knud Stamhus Godske Lindenovsvej Aalborg SØ Aktionærkreds Brønderslev Konsulent Tage Enevoldsen Solvangsvej Brønderslev Gårdejer Lars H. Pedersen Taksvej Brønderslev Skoleinspektør Uffe Sørensen Fyrtøjsvej Brønderslev Aktionærkreds Frederikshavn Fiskeskipper Henning A. Christensen Strandvej Strandby Tømrermester Jens Chr. Jensen H. C. Ørstedsvej Frederikshavn Advokat Erik Balle Kristensen Regulusvej 12 Kilden 9900 Frederikshavn Landinspektør Herluf Voldby Løhde Udegårdsvej Strandby Murermester Kurt Nielsen Karlsvej Strandby Aktionærkreds Hadsund Plantageejer Jess Vibech Laursen Teglbakkevej 36 Skelund 9560 Hadsund Udviklingschef Anders Vestergaard Nyvangsvej Hadsund Aktionærkreds Hirtshals Bogholder Folmer H. Kristensen Ringvejen Hirtshals Hotelejer Pia Nielsen Vesterbro 2, Bindslev Aktionærkreds Hjallerup Fabrikant Sonni Christensen Lilleskovvej Dronninglund Ekspeditionssekretær Ole Mortensen Hegely Hjallerup Aktionærkreds Hjørring Advokat Troels Bidstrup Hansen Heimdalsvej Hjørring Købmand Knud Jensen Ulvegravene Hjørring Uddeler Børge Kallehauge Nygade Taars El-installatør Erik Lytzen Bragesvej Hjørring Overassistent Inger Lise Madsen Jernbanegade Hjørring Aktionærkreds Løgstør Murermester Knud Kristensen Gyvelgårdvej 5 Hornum 9600 Års Vicepolitikommissær Svend Morthensen Elmevænget Løgstør S.I.D. kontorbestyrer Ove M. Sørensen Vester Ørbækvej Løgstør Aktionærkreds Skagen Direktør Tage Hylander Middelbanke Skagen Skolekonsulent Kaj Sander Jensen Middelbanke Skagen Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen Skagavej Skagen Aktionærkreds Sæby Advokat Erling Mortensen Karetmagervej Sæby Direktør Lis Sørensen Vester Romvej Dybvad Stationsleder Poul Erik Thingbak Rebslagervej Sæby Aktionærkreds Terndrup Skoleinspektør Jørgen Ifversen Skørpingvej Terndrup Murer Carlo Mouritzen Vigen 39 Sejlflod 9280 Storvorde Forstander Peter Overgaard Vestertoften Bælum Aktionærkreds København Direktør Carsten Hansen Toldbodgade København K Kontorchef Bent Helge Sørensen Hjortekærvej 122 A 2800 Lyngby Aktionærkreds Hasseris Kontorleder Inga Tove Højmark Andersen Peder Paarsvej Aalborg Lægesekretær Jytte Wounlund Tyge Brahes Vej Aalborg Repræsentant Poul Wøhlk Jens Kalstrupsvej Aalborg Aktionærkreds Hobro Adm. direktør Preben Stibjerg Kristensen Søndre Kajgade 16, Hobro Farvehandler Ivan Østergaard Tyttebærvej Hobro Aktionærkreds Støvring Politiinspektør Henning Boddum Jensen Bellinisvej 6 Frejlev 9200 Aalborg SV Sygeplejerske Margit Lajord Munk Tårupvej 7 Tårup 9240 Nibe Revisor Lynge Terp Møllebakken Støvring Aktionærkreds Århus Statsaut. revisor m.d.b. Søren Nørbjerg Højmarkvej Højbjerg Statsaut. revisor John Sørensen Fastrupvej Solbjerg Storaktionærrepræsentanter Underdirektør Finn Andersen Rådhuspladsen København V Gårdejer Martin Rytter Andersen Torderupvej Gistrup Direktør Frede Clausen Hasserisvej Aalborg Direktør Flemming Skov Jensen Vendersgade 28, København K Adm. direktør Steen Jørgensen Amaliegade København K Direktør Egon Korsbæk Husbyvej 67 Husby 9690 Fjerritslev Direktør Ole Mølgaard Kristensen Lerkenfeltvej Aalborg SV Områdechef Søren Lauridsen J. F. Kennedys Plads 9000 Aalborg Fhv. amtsborgmester Søren Madsen Skelgårdsvej Aså Distriktschef Gert Lauritzen Mølleå Aalborg Direktør Niels Mikkelsen Hobrovej Aalborg SV Direktør Henning Pedersen Guldagervej Vrå Direktør Knud Rindum Niels Jernes Vej Aalborg Øst Fiskeskipper Keld Sørensen Søren Terpetsvej Hirtshals Advokat Poul Thorup Vingårdsgade Aalborg 3

3 D EFINITIONER O RDLISTE Årsregnskaber Da Spar Nord Bankaktieselskab tegner sig for mere end 95 pct. af aktiviteterne i Koncernen, er det primært Spar Nords aktiviteter, der omtales i regnskabet. Der henvises i øvrigt til regnskab for Aars Bank A/S. Koncernregnskab For Spar Nord Bankaktieselskab Koncernen. Moderselskabsregnskab For Spar Nord Bankaktieselskab. Spar Nord Bankaktieselskab, Spar Nord, Banken eller Selskabet Det børsnoterede moderselskab Spar Nord Bankaktieselskab. Spar Nord Bankaktieselskab Koncernen, Spar Nord Koncernen eller Koncernen Selskabet og dets datterselskaber. Aars Bank A/S eller Aars Bank Det børsnoterede selskab Aars Bank A/S. Spar Nord Fonden Den erhvervsdrivende fond Spar Nord Fonden, som blev oprettet i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands omdannelse til aktieselskab. Spar Nord Dublin Sbn (Dublin) Limited. Interbank-markedet Anvendes typisk til valutahandel og pengemarkedstransaktioner mellem pengeinstitutter. Ikke-balanceførte poster Forretningsområder, som ikke indgår i et pengeinstituts balance. Swap Koncernen indgår primært renteswaps og valutaswaps. Renteswappen giver mulighed for at bytte fast rente til variabel rente og omvendt. Valutaswappen giver mulighed for at bytte fra en valuta til en anden. Kernekapital I kernekapitalen indgår egenkapital bortset fra evt. opskrivningshenlæggelser. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Virksomheder, der er datterselskaber, moderselskaber eller moderselskabets øvrige datterselskaber (søsterselskaber), betegnes som tilknyttede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men i hvilke Koncernen besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighederne i virksomheden, betegnes som associerede virksomheder. Hvis ejerandelen, men ikke stemmerettighederne, er på over 20 pct., betegnes besiddelsen som øvrige betydende kapitalandele. Tab og hensættelser på udlån og garantidebitorer Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer - ekskl. kreditinstitutter, huslejetab mv. Basisindlån og -udlån Basisindlån er indlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Indlån fra puljepensionsordninger og centralt bogførte tidsindskud medtages ikke. Basisudlån er udlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Der medtages ikke inkassokonti. 4

4 V ISION Spar Nord er og vil fortsat være et selvstændigt pengeinstitut forankret i Nordjylland Spar Nord vil være kraftcenter for økonomisk og menneskelig udvikling i Nordjylland 5

5 S TRATEGIER MOD 2001 Forretningsstrategien Spar Nords kerneområde er Nordjylland, hvor Spar Nord tilbyder alle finansielle ydelser. I resten af landet vil Spar Nord udbygge nicheaktiviteter. Aktionærstrategien Spar Nord vil have et bredt ejermæssigt fundament og opfattes som landsdelens lokale pengeinstitut. Spar Nord vil være attraktiv for både private og institutionelle investorer. Kundestrategien Spar Nord vil fortsat være nordjydernes foretrukne pengeinstitut. Det skal ske gennem personlige relationer, gennemskuelige produkter og lokalt engagement. Medarbejderstrategien Spar Nord vil være en god arbejdsplads, hvor der lægges vægt på decentralisering og høj faglig og social kompetence. Værdigrundlaget Fundamentet for strategierne er blandt andet Værdigrundlaget, der siger, at Spar Nord skal være troværdig, seriøs, aktiv, nordjysk og en god arbejdsplads. De økonomiske mål Strategierne skal muliggøre opfyldelsen af de økonomiske mål og herigennem Visionen. Strategierne omtales i deres helhed senere i Årsrapporten. Vision Værdigrundlag Kvalitetsregnskab Økonomiske mål Det økonomiske regnskab Forretningsstrategi Aktionærstrategi Kundestrategi Medarbejderstrategi 6

6 H OVEDTAL FRA K ONCERNEN Resultatopgørelse Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter 1.134, ,8 986,6 967, ,0 Kursregulering af valuta -14,1-3,4 12,4 20,0 13,6 Kursregulering af værdipapirer mv. -225,4 81,2 11,3 23,4-51,8 Andre ordinære indtægter 26,6 18,1 28,5 32,9 79,9 Resultat før omkostninger 921, , , , ,7 Udgifter personale og administration mv. 650,4 643,6 625,0 642,2 665,2 Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 56,3 31,2 37,1 69,1 57,3 Resultat før hensættelser mv. 215,2 444,9 376,7 332,4 333,2 Tab og hensættelser på debitorer 484,1 359,3 207,4 169,6 215,0 Resultat af kapitalinteresser -42,2 36,7 7,7 76,7 25,6 Ordinært resultat før skat -311,1 122,3 177,0 239,5 143,8 Skat 2,8 1,8 1,6 1,7 1,7 Årets resultat inkl. minoritetsaktionærernes andel -313,9 120,5 175,4 237,8 * 142,1 *) Resultatet for 1997 blev opgjort til 178,3 mio. kr. - ændringen op til 237,8 mio. kr. skyldes ny regnskabsbekendtgørelse. Balance Mio. kr Samlede aktiver , , , , ,1 Indlån , , , , ,3 Udlån , , , , ,5 Egenkapital 1.479, , , , ,0 Efterstillede kapitalindskud 290,1 276,4 518,1 355,5 319,3 Forrentning af egenkapitalen primo Pct Ordinært resultat før kursreguleringer af værdipapirer mv. og hensættelser 25,6 27,1 24,0 23,2 24,4 Årets resultat -20,1 8,1 11,3 14,3 8,4 Nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 Indtjening pr. omkostningskrone inkl. kapitalinteresser 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 Tab og hensættelser på debitorer (pct.) 3,1 2,5 1,5 1,2 1,3 Solvensprocent (pct.) 10,6 11,5 11,7 10,3 9,3 Kernekapitalprocent (pct.) 10,1 11,3 11,2 9,7 9,1 Antal ansatte (ultimo, heltids) Afdelinger Spar Nord - aktier Pr. aktie a 100 kr Kurs ultimo Indre værdi Indtjening pr. aktie Udbytte (pct.)

7 K ONCERNBERETNING Spar Nord Koncernen fik i 1998 et overskud på 142,1 mio. kr. mod 178,3 mio. kr. i Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende, idet forrentningen af egenkapitalen på 8,4 pct. ikke lever op til målet på 12 pct. Den almindelige drift før tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende. Tab på værdipapirer mv. og større hensættelser - bl.a. på svineproducenter - har dog påvirket resultatet negativt. Til gengæld modtog Spar Nord et beløb på 52,8 mio. kr. vedrørende tidligere betalt moms på edb-ydelser. På generalforsamlingen 17. marts 1999 vil bestyrelsen indstille, at der udbetales et udbytte på 25 kr. pr. aktie, svarende til 129,7 mio. kr. Det høje udbytte er i overensstemmelse med de planer, der blev offentliggjort såvel i halvårsmeddelelsen som i fondsbørsmeddelelsen den 21. december Hovedtendenser i forhold til 1997: Stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 4,8 pct. Stigning i basisudlån på 7,2 pct. Stigning i basisindlån på 7,0 pct. Utilfredsstillende afkast på værdipapirer mv. Stigning i tab og hensættelser på 26,8 pct. Stigning i personale- og administrationsomkostninger mv. på 3,6 pct. Kursfald på Spar Nord-aktien på 33,8 pct. Solvensen er opgjort til 9,3 pct. mod lovens krav om 8 pct. Det fremgår af strategierne, at Koncernen ønsker en solvens på minimum 10 pct. Derfor er det besluttet at hjemtage yderligere supplerende kapital på ca. 40 mio. euro. Spar Nord Koncernen Årets resultat Mio. kr Anm.: I resultatet for 1997 er medregnet en opskrivning på 59,5 mio. kr. i henhold til den nye regnskabsbekendtgørelse. Aktiviteten og væksten i nettorente- og gebyrindtægter levede til fulde op til de forventninger, som ledelsen havde ved årets indgang. Af væsentlige negative afvigelser kan nævnes, at aktiebeholdningen ikke har givet det forventede afkast, og hensættelserne blev forøget mere end forudset, således at driftsbelastningen blev 1,3 pct. af udlån og garantier mod strategiens mål på 1,0 pct. Efter den nye regnskabsbekendtgørelse fra ultimo 1998, skal kapitalandel i SDC Holding A/S værdiansættes til andel af indre værdi. I 1998-regnskabet er indtægtsført 8,5 mio. kr. fra ejerandel i SDC. Samtidig er sammenligningstallet for 1997 korrigeret med 59,5 mio. kr. Spar Nord fastholder det økonomiske mål om en forrentning af egenkapitalen på 14 pct. før skat for 1999, men forventningerne er behæftet med større usikkerhed end tidligere på grund af afdæmpede konjunkturer og fortsatte problemer for svinesektoren. Ny regnskabsbekendtgørelse For regnskabsåret 1998 er der indført en ny regnskabsbekendtgørelse for pengeinstitutter. Den nye regnskabsbekendtgørelse medfører en ændret opstilling af resultatopgørelse og balance samt ændrede notekrav. 8

8 De største ændringer for resultatopgørelsen er, at alle ekstraordinære poster er omplaceret til ordinære poster. Denne ændring gør det vanskeligere at belyse udviklingen i basisindtjeningen, dvs. den almindelige drift, over en periode. Af hensyn til sammenligneligheden er momsrefusionen på 52,8 mio. kr. og kursreguleringen af SDC-aktierne opført som ikke-ordinære poster i nedenstående tabel. Spar Nord Koncernen Basisindtjening Mio. kr. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for Basisindtjening Basisindtjeningen faldt i 1998 med 22,3 mio. kr. til 134,3 mio. kr. Faldet kan primært henføres til en stigning i tab og hensættelser på 45,4 mio. kr. Koncernen opfatter sine kapitalinteresser som en del af den ordinære bankforretning. Kapitalinteresser omfatter blandt andet aktiebesiddelserne i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S samt virksomheder, som Erhvervsinvest Nord A/S har investeret i. Spar Nord Koncernen Basisindtjening Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af valuta Andre indtægter Resultat af kapitalinteresser Indtægter ordinær bankdrift Udgifter personale og administration Afskrivninger Tab og hensættelser Resultat af ordinær bankdrift BASISINDTJENINGEN Kursregulering af værdipapirer Resultatandele SDC aktier Momsrefusion Skat Årets resultat incl. minoritetsaktionærers andel 967,4 20,0 32,9 17, ,5 642,2 69,1 169,6 156,6 23,4 59,5 0,0 1,7 237, ,0 13,6 27,0 17, ,8 665,2 57,3 215,0 134,3-51,8 8,5 52,8 1,7 142,1 Skatteforhold Der forventes ingen skattebetalinger de kommende 1-2 år. Den nye regnskabsbekendtgørelse giver mulighed for optagelse af den skattemæssige værdi af underskud som aktiv i regnskabet. Dette har Spar Nord valgt ikke at gøre i En beregning viser, at Spar Nord kunne optage et skatteaktiv på 67 mio. kr. ultimo Regnskabsmæssigt forventes det, at der i 1999 skal afsættes skat i resultatopgørelsen. Skattebeløbet vil blive modsvaret af en reduktion af skatteaktivet. 9

9 Ø KONOMISKE MÅL Spar Nord vil have en økonomi, der gør det attraktivt at være aktionær, kunde, medarbejder og samarbejdspartner. Derfor vil vi: Have en stabil indtjening, der forrenter egenkapitalen med 14 pct. i 1999 og herefter 15 pct. før skat. Have en omkostningsudvikling, der sikrer den fremtidige konkurrenceevne og vækst. Have en risikoprofil på kreditområdet, så driftspåvirkningen af tab og hensættelser i gennemsnit ikke overstiger 1 pct. af udlån og garantiforpligtelser. Opfølgning på 1998 Hovedtallene fra årsregnskabet sammenholdt med forventningerne viser følgende (kursiveret tekst er uddrag af forventningerne til 1998 fra årsberetningen for 1997): Årets resultat (I årsberetningen for 1997 og halvårsmeddelelsen den 19. august 1998 udtrykte Koncernen forventning om et overskud for 1998, der kunne forrente egenkapitalen med minimum 12 pct. Forventningen til resultatet blev nedjusteret i en meddelelse 21. december 1998 til mio. kr.) Resultatet blev på 142,1 mio. kr. efter skat svarende til en forrentning af egenkapitalen på 8,4 pct. mod en forrentning i 1997 på 14,3 pct. Da Spar Nord således ikke når sit mål i lønsomhedsstrategien på 12 pct., kan resultatet ikke betegnes som tilfredsstillende. Omvendt finder ledelsen ikke, at regnskabet skal karakteriseres som utilfredsstillende, idet basisindtjeningen før tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende og endda bedre end forventet. Den større end forventede driftsbelastning af tab og hensættelser skyldes de lave priser for svineproducenterne og de usikre konjunkturer. Have en solvensprocent på min. 10, og en kernekapitalprocent på 8. Have en rente- og valutarisiko, der samlet ikke overstiger 6 pct. af egenkapitalen. Være likviditetsmæssig uafhængig. Indlån skal overstige udlån. I andet halvår havde Koncernen en negativ kursregulering på 63,7 mio. kr. mod en kursgevinst i første halvår på 25,5 mio. kr. Det er primært Koncernens aktiebeholdninger, der i andet halvår har medført kurstab. Kurstabene på aktiebeholdningen knytter sig til kurstab på egne aktier og kurstab på beholdningen af aktier i nordjyske virksomheder. (Årsberetning 1997): Det forventes, at resultatet af den ordinære bankdrift i 1998 vil vise en svag stigning i forhold til Den forventede fremgang blev ikke realiseret som følge af de forøgede hensættelser. Renter og gebyrer (Årsberetning 1997): Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter fortsat indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som konstateret de foregående to år. Koncernen forventer, at faldet i rentemarginalen stort set vil blive kompenseret af vækst i øvrige indtægter og i forretningsomfanget. Konkurrencen blev som ventet intensiveret i 1998, dette gælder for både privat- og erhvervskunder. Den samlede rentemarginal faldt med 0,5 pct.-point mod 0,8 pct.-point året før. Faldet i rentemarginalen blev mere end kompenseret af væksten i forretningsomfanget. De samlede nettorente- og gebyrindtægter steg med 4,8 pct. i 1998 mod et fald året før på 1,9 pct. Stigningen er bedre end forventet og tilfredsstillende. Den positive udvikling i 1998 skyldes det lidt mindre fald i rentemarginalen end forudset, stor vækst i forretningsomfanget og stor aktivitet på værdipapirhandel for kunderne. Indtjeningen fra aktiviteter på interbankmarkedet er realiseret på et uændret niveau i forhold til 1997, hvilket er tilfredsstillende. Renteudviklingen i Danmark Gennemsnitlig kort og lang dansk rente Dec. 96 Pct. Feb. 97 Apr. 97 Jun. 97 Aug. 97 Okt. 97 Dec. 97 Feb. 98 Apr. 98 Jun. 98 Aug. 98 Lang dansk rente CIBOR 3 Okt. 98 Dec

10 F ORRETNINGS- STRATEGI Kursreguleringer (Årsberetning 1997): Den samlede renterisiko forventes heller ikke for 1998 at overstige 60 mio. kr. Koncernen har i slutningen af 1997 øget sin aktiebeholdning og forventer, at den i 1998 vil udgøre ca. 150 mio. kr., med hovedvægten på nordjyske virksomheder. Kursreguleringer af værdipapirer mv. er realiseret med -51,8 mio. kr. mod en kursgevinst på 23,4 mio. kr. i Det utilfredsstillende resultat udspringer først og fremmest af aktiebeholdningen, hvor der har været en negativ kursregulering på 50,1 mio. kr., heraf kan 30,7 mio. kr. henføres til beholdningen af egne aktier. Koncernens beholdning af egne aktier udgør stk. ultimo 1998, hvilket svarer til 4,9 pct. af aktiekapitalen. Koncernen har desuden haft et tab på supplerende kapital i USD. Som følge af forventning om stigende rente i USA blev lånet i 1997 omlagt til fast rente, hvilket gav et tab på ca. 15 mio. kr. Lånet er igen omlagt til variabel rente. Den samlede indtjening på obligationsbeholdningen blev på godt 15 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende. Spar Nord har det meste af året ligget i realkreditobligationer. Da uroen satte ind, steg renten især på realkreditobligationer, idet investorer foretrak statspapirer. For at begrænse risikoen under uroen blev beholdningen af realkreditobligationer nedbragt, hvilket gav et mindre kurstab. Driftsomkostninger (Årsberetning 1997): De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige med 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med netto 60 personer efter ansættelse af 16 elever. Det samlede antal beskæftigede i Koncernen var ultimo Af disse var beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed. Det svarer til omregnet til heltidsansatte. Personalet blev reduceret med 42. Den store aktivitetsstigning har medført, at der er foretaget ansættelser i andet halvår. Ansættelse af personer med en anden baggrund og uddannelse end de afskedigede i første halvår. Den ændrede regnskabsbekendtgørelse har medført ændringer i opdelingen af omkostningsposterne, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne udviklingen i de samlede omkostninger med målsætningen fra primo året. Fra 1998 skal ejendomsnedskrivninger således medregnes under afskrivninger, og udgifter til fratrædelsesgodtgørelse flyttes fra de ekstraordinære poster til omkostningerne. Spar Nords kerneområde er Nordjylland, hvor vi tilbyder alle finansielle ydelser. I resten af landet vil Spar Nord udbygge nicheaktiviteter. I København og Århus vil Spar Nord fortsat have afdelinger målrettet mod erhvervs- og investeringskunder. D ERFOR VIL VI: I det nordjyske Udbygge vores position som landsdelens største pengeinstitut med et bredt filialnet. Dække privat- og erhvervskunders behov for alle finansielle ydelser. Fastholde markedsandelen af privatkunder og øge markedsandelen af erhvervskunder. Øge forretningsomfanget med de enkelte kunder. Supplere egne ydelser - på udvalgte områder - gennem samarbejde med uafhængige udbydere om fx realkredit og personforsikringer. Engagere os i nordjysk udvikling. Udnytte vores lokalkendskab til aktive investeringer i nordjyske virksomheder. I resten af landet Udbygge vores finansielle nicheaktiviteter, fx leasing, autofinansiering og kapitalformidling. Udbygningen vil ske både gennem egenvækst og tilkøb. Være underleverandør af finansielle ydelser til andre pengeinstitutter. Udbyde udvalgte finansielle ydelser via Internettet og andre elektroniske medier. Forretningsområderne skal understøttes af en effektiv IT-teknologi, baseret på egen IT-organisation og i samarbejde med bl.a. SDC. 11

11 Ses der bort fra disse ændringer, dvs. opgøres omkostningerne som for tidligere år, har der været en stigning i omkostningerne på godt 3 pct. Efter nogle år med fald i indtjenings-/omkostningsforholdet har der i 1998 været en stigning, hvilket er tilfredsstillende. Indtjening pr. omkostningskrone er steget fra 1,4 i 1997 til 1,5 i Der blev i 1998, som forventet, lukket 5 afdelinger og åbnet en ny. Spar Nord Koncernen Tab og hensættelser Mio. kr. Det opstillede mål for tab og hensættelser blev ikke opfyldt, idet tab og hensættelser blev realiseret med 1,3 pct. af udlån og garantier mod målet om maksimalt 1,0 pct. I 1998 er de samlede hensættelser til risiko (A-hensættelser) forøget med 77,3 mio. kr. til 450,6 mio. kr. De samlede A-hensættelser udgør herefter 2,8 pct. af de samlede udlån og garantier mod 2,5 pct. ultimo 1997, hvilket er en acceptabel udvikling. Det forventes, at målet om at nå sektorniveauet ultimo 1998 er mere end opfyldt, idet Koncernens niveau allerede pr oversteg sektorens gennemsnit med 0,28 pct.-point. De samlede hensættelser på udlån og garantidebitorer er 722,8 mio. kr. ultimo 1998 mod 696,8 mio. kr. ultimo Dette svarer til 4,5 pct. af udlån og garantier Lån med rentestop er også i 1998 blevet reduceret og udgør 397,4 mio. kr. ultimo 1998 mod 485,1 mio. kr. ultimo Tab og hensættelser (Årsberetningen 1997): Efter lønsomhedsstrategien må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1,0 pct. af udlån og garantier i Koncernen forventer, at niveauet for A-hensættelser efter 1998 er på sektorniveau. Tab og hensættelser blev i 1998 realiseret med 215,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 45,4 mio. kr. Pengeinstitutternes tab og hensættelser Mia. kr. Kursregulering af kapitalinteresser Kursregulering af kapitalinteresser er opgjort til en gevinst på 25,6 mio. kr. mod 76,8 mio. kr Resultatet stammer fra andele af overskud i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S og SDC Holding A/S samt investeringer i Erhvervsinvest Nord A/S. Balancen (Årsberetningen 1997): Koncernen forventer vækst i både indlån og udlån i Der budgetteres med en vækst i det gennemsnitlige forretningsomfang på både indlån og udlån på ca. 4 pct. Den gennemsnitlige stigning i basisudlån blev på 7,2 pct., og basisindlån steg med 7,0 pct., hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end forventet På udlånssiden har fremgangen været særlig markant for erhvervskunderne, og her er det specielt udlandslån, der er over det budgetterede. 12

12 Spar Nord Koncernen Ind- og udlån de seneste 5 år Mia. kr. Indlån Udlån Indlånsvæksten kan henføres til både privat- og erhvervskundesiden. Den samlede udlånssaldo udgør ,5 mio. kr. ultimo 1998 svarende til en vækst på 6,3 pct., mens den samlede indlånssaldo udgør ,3 mio. kr. svarende til en vækst på 8,8 pct. i forhold til ultimo Indlånsoverskuddet udgør således 889,8 mio. kr. mod 522,0 mio. kr. ultimo Dette er en tilfredsstillende udvikling. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde 1.573,0 mio. kr. ultimo 1998 mod 1.682,9 mio. kr. ultimo Den samlede ansvarlige kapital i Koncernen udgjorde 1.892,3 mio. kr. ultimo Faldet i Koncernens egenkapital kan henføres til den reduktion i aktiekapitalen på stk. svarende til 6,0 pct., der blev gennemført 20. august Beslutningen om nedsættelsen af kapitalen og fastholdelse af en høj udbytteprocent for 1998, skal ses i sammenhæng med ønsket om at sikre en mere optimal kapitalstruktur i Koncernen. Koncernen har ultimo 1998 en solvensprocent på 9,3 og en kernekapitalprocent på 9,1. Solvensprocenten på 9,3 er lavere end det strategiske mål, og det blev oplyst i halvårsmeddelelsen 19. august 1998, at der var planer om at øge den supplerende kapital i 2. halvår. Dette vil imidlertid først ske i 1. halvår af 1999, hvor der vil blive optaget supplerende kapital på ca. 40 mio. euro. Baggrunden for, at lånet ikke blev optaget i efteråret 1998, var uroen på de finansielle markeder, der medførte stigende marginal på blandt andet supplerende kapital. Ønsket om en højere solvensprocent skal blandt andet ses på baggrund af det nye samarbejde med Totalkredit, der medfører, at Koncernen skal øge garantistillelsen ved hjemtagelse af realkreditlån. Målet for kernekapitalprocenten er 8. Koncernens kernekapitalprocent er således fortsat højere end målet. Ledelsen har ikke aktuelle planer om at reducere aktiekapitalen. Ledelseshverv Poul Lauritsen, formand for bestyrelsen: Formand for bestyrelsen for Peder P. Hedegaard A/S, Nowaco A/S, NOVI A/S, Løvbjerg Holding A/S, Gangsø Møbler A/S, H. Ulf Nielsen A/S og ULF Bolighus A/S. Medlem af bestyrelsen for TK Development A/S, Scandinavian Mobility International A/S, Aalborg Stiftstidende A/S, Nordjysk Holding A/S, Nordjyllands Avisselskab A/S og House of Businesspartners A/S. Erling Kjær, næstformand for bestyrelsen: Ejer af ELK Handels- og Investeringsselskab ApS. Medlem af bestyrelsen for Hotel Skagen A/S. Jesper Lauritsen, medlem af bestyrelsen: Direktør i A/S Dansk Erhvervsinvestering. Medlem af bestyrelsen for Marius Pedersen A/S, Udviklingsselskabet ARGO A/S og Vallø Saft A/S. Ove Ravn, medlem af bestyrelsen: Formand for bestyrelsen for Kirk Acoustics A/S, Dico A/S, Lasat Holding A/S, Bilwinco A/S, Logimatic A/S, Undervisningsmidler A/S, Bilcon A/S, Horizontal A/S og Aa. Kjærgaard A/S. Medlem af bestyrelsen for Mekoprint A/S, Finnrose A/S og DanPhone A/S. 13

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto

Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Indholdsfortegnelse Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Billederne er fra Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark A/S og Nordsøcentret. Indholdsfortegnelse.......................

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2005 10. februar 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Side 1 af 21 INDhold Årsregnskabsmeddelelse - i overskrifter 3

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere