I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S"

Transkript

1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af A/S Personkredse... 3 Definitioner/Ordliste... 4 Vision... 5 Strategier mod Hovedtal fra Koncernen... 7 Koncernberetning... 8 Aktionærer Nøgletal Markedsrisici Kreditrisici Nordjylland og Spar Nord Spar Nord Fonden Organisation Personale og teknologi Kunder Datterselskaber Kvalitetsregnskab Påtegninger Anvendt regnskabspraksis Koncernbeskrivelse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Solvensoplysninger Kapitalbevægelser Noter til regnskabet Finansielle instrumenter Øvrige oplysninger Oplysninger vedr. pensionspuljeordninger - Instituttet ekskl. pensionspuljer Pensionspuljer Afdelingsoversigt

2 P ERSONKREDSE Spar Nord Bankaktieselskab A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 9260 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 40 Vester Hassing 9310 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 9670 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Direktør Jesper Lauritsen Bredgade København K Lektor, kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen Springbakgårdsvej 12 Barmer 9240 Nibe Direktør Ove Ravn Danmarksgade Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 9900 Frederikshavn Repræsentantskab Aktionærkreds Aabybro Hr. Allan Jensen Falkevej Aabybro Lagerchef Christian Jensen Aaby Sdr. Gade Aabybro Købmand Vagn Tidselbak Klostermarken Pandrup Aktionærkreds Østeraa Statsaut. revisor Bent Aagaard Andersen Klostermarken Aalborg Lektor Hans Christiansen Johan Skjoldborgsvej Aalborg SV Direktør Mogens Daarbak Kirkedalsvej Aalborg Statsaut. revisor Hans Østergaard Plutonvej Aalborg SØ Aktionærkreds Nørresundby Kontorchef Chr. Berg-Mortensen Bygmarken Vodskov Autoforhandler Lars Aaen Bonderup Vestvej 46 Langholt 9310 Vodskov Erhvervschef Andy Jensen Elmevej 10 Langholt 9310 Vodskov Advokat Bjarne Damm Johansen Torvet Nørresundby Gårdejer Søren Sørensen Langbrokrovej Vodskov Aktionærkreds Vejgaard Fhv. udrykningsleder Tage Blenstorp Skelagervej Aalborg Uddeler Svend Haven Nøvlingvej Gistrup Fru Vita Jensen Bykrogen Aalborg SV Fiskeriinspektør Max Nørgaard Ørnehøjvej Gistrup Fhv. skoleinspektør Knud Stamhus Godske Lindenovsvej Aalborg SØ Aktionærkreds Brønderslev Konsulent Tage Enevoldsen Solvangsvej Brønderslev Gårdejer Lars H. Pedersen Taksvej Brønderslev Skoleinspektør Uffe Sørensen Fyrtøjsvej Brønderslev Aktionærkreds Frederikshavn Fiskeskipper Henning A. Christensen Strandvej Strandby Tømrermester Jens Chr. Jensen H. C. Ørstedsvej Frederikshavn Advokat Erik Balle Kristensen Regulusvej 12 Kilden 9900 Frederikshavn Landinspektør Herluf Voldby Løhde Udegårdsvej Strandby Murermester Kurt Nielsen Karlsvej Strandby Aktionærkreds Hadsund Plantageejer Jess Vibech Laursen Teglbakkevej 36 Skelund 9560 Hadsund Udviklingschef Anders Vestergaard Nyvangsvej Hadsund Aktionærkreds Hirtshals Bogholder Folmer H. Kristensen Ringvejen Hirtshals Hotelejer Pia Nielsen Vesterbro 2, Bindslev Aktionærkreds Hjallerup Fabrikant Sonni Christensen Lilleskovvej Dronninglund Ekspeditionssekretær Ole Mortensen Hegely Hjallerup Aktionærkreds Hjørring Advokat Troels Bidstrup Hansen Heimdalsvej Hjørring Købmand Knud Jensen Ulvegravene Hjørring Uddeler Børge Kallehauge Nygade Taars El-installatør Erik Lytzen Bragesvej Hjørring Overassistent Inger Lise Madsen Jernbanegade Hjørring Aktionærkreds Løgstør Murermester Knud Kristensen Gyvelgårdvej 5 Hornum 9600 Års Vicepolitikommissær Svend Morthensen Elmevænget Løgstør S.I.D. kontorbestyrer Ove M. Sørensen Vester Ørbækvej Løgstør Aktionærkreds Skagen Direktør Tage Hylander Middelbanke Skagen Skolekonsulent Kaj Sander Jensen Middelbanke Skagen Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen Skagavej Skagen Aktionærkreds Sæby Advokat Erling Mortensen Karetmagervej Sæby Direktør Lis Sørensen Vester Romvej Dybvad Stationsleder Poul Erik Thingbak Rebslagervej Sæby Aktionærkreds Terndrup Skoleinspektør Jørgen Ifversen Skørpingvej Terndrup Murer Carlo Mouritzen Vigen 39 Sejlflod 9280 Storvorde Forstander Peter Overgaard Vestertoften Bælum Aktionærkreds København Direktør Carsten Hansen Toldbodgade København K Kontorchef Bent Helge Sørensen Hjortekærvej 122 A 2800 Lyngby Aktionærkreds Hasseris Kontorleder Inga Tove Højmark Andersen Peder Paarsvej Aalborg Lægesekretær Jytte Wounlund Tyge Brahes Vej Aalborg Repræsentant Poul Wøhlk Jens Kalstrupsvej Aalborg Aktionærkreds Hobro Adm. direktør Preben Stibjerg Kristensen Søndre Kajgade 16, Hobro Farvehandler Ivan Østergaard Tyttebærvej Hobro Aktionærkreds Støvring Politiinspektør Henning Boddum Jensen Bellinisvej 6 Frejlev 9200 Aalborg SV Sygeplejerske Margit Lajord Munk Tårupvej 7 Tårup 9240 Nibe Revisor Lynge Terp Møllebakken Støvring Aktionærkreds Århus Statsaut. revisor m.d.b. Søren Nørbjerg Højmarkvej Højbjerg Statsaut. revisor John Sørensen Fastrupvej Solbjerg Storaktionærrepræsentanter Underdirektør Finn Andersen Rådhuspladsen København V Gårdejer Martin Rytter Andersen Torderupvej Gistrup Direktør Frede Clausen Hasserisvej Aalborg Direktør Flemming Skov Jensen Vendersgade 28, København K Adm. direktør Steen Jørgensen Amaliegade København K Direktør Egon Korsbæk Husbyvej 67 Husby 9690 Fjerritslev Direktør Ole Mølgaard Kristensen Lerkenfeltvej Aalborg SV Områdechef Søren Lauridsen J. F. Kennedys Plads 9000 Aalborg Fhv. amtsborgmester Søren Madsen Skelgårdsvej Aså Distriktschef Gert Lauritzen Mølleå Aalborg Direktør Niels Mikkelsen Hobrovej Aalborg SV Direktør Henning Pedersen Guldagervej Vrå Direktør Knud Rindum Niels Jernes Vej Aalborg Øst Fiskeskipper Keld Sørensen Søren Terpetsvej Hirtshals Advokat Poul Thorup Vingårdsgade Aalborg 3

3 D EFINITIONER O RDLISTE Årsregnskaber Da Spar Nord Bankaktieselskab tegner sig for mere end 95 pct. af aktiviteterne i Koncernen, er det primært Spar Nords aktiviteter, der omtales i regnskabet. Der henvises i øvrigt til regnskab for Aars Bank A/S. Koncernregnskab For Spar Nord Bankaktieselskab Koncernen. Moderselskabsregnskab For Spar Nord Bankaktieselskab. Spar Nord Bankaktieselskab, Spar Nord, Banken eller Selskabet Det børsnoterede moderselskab Spar Nord Bankaktieselskab. Spar Nord Bankaktieselskab Koncernen, Spar Nord Koncernen eller Koncernen Selskabet og dets datterselskaber. Aars Bank A/S eller Aars Bank Det børsnoterede selskab Aars Bank A/S. Spar Nord Fonden Den erhvervsdrivende fond Spar Nord Fonden, som blev oprettet i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands omdannelse til aktieselskab. Spar Nord Dublin Sbn (Dublin) Limited. Interbank-markedet Anvendes typisk til valutahandel og pengemarkedstransaktioner mellem pengeinstitutter. Ikke-balanceførte poster Forretningsområder, som ikke indgår i et pengeinstituts balance. Swap Koncernen indgår primært renteswaps og valutaswaps. Renteswappen giver mulighed for at bytte fast rente til variabel rente og omvendt. Valutaswappen giver mulighed for at bytte fra en valuta til en anden. Kernekapital I kernekapitalen indgår egenkapital bortset fra evt. opskrivningshenlæggelser. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Virksomheder, der er datterselskaber, moderselskaber eller moderselskabets øvrige datterselskaber (søsterselskaber), betegnes som tilknyttede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men i hvilke Koncernen besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighederne i virksomheden, betegnes som associerede virksomheder. Hvis ejerandelen, men ikke stemmerettighederne, er på over 20 pct., betegnes besiddelsen som øvrige betydende kapitalandele. Tab og hensættelser på udlån og garantidebitorer Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer - ekskl. kreditinstitutter, huslejetab mv. Basisindlån og -udlån Basisindlån er indlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Indlån fra puljepensionsordninger og centralt bogførte tidsindskud medtages ikke. Basisudlån er udlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Der medtages ikke inkassokonti. 4

4 V ISION Spar Nord er og vil fortsat være et selvstændigt pengeinstitut forankret i Nordjylland Spar Nord vil være kraftcenter for økonomisk og menneskelig udvikling i Nordjylland 5

5 S TRATEGIER MOD 2001 Forretningsstrategien Spar Nords kerneområde er Nordjylland, hvor Spar Nord tilbyder alle finansielle ydelser. I resten af landet vil Spar Nord udbygge nicheaktiviteter. Aktionærstrategien Spar Nord vil have et bredt ejermæssigt fundament og opfattes som landsdelens lokale pengeinstitut. Spar Nord vil være attraktiv for både private og institutionelle investorer. Kundestrategien Spar Nord vil fortsat være nordjydernes foretrukne pengeinstitut. Det skal ske gennem personlige relationer, gennemskuelige produkter og lokalt engagement. Medarbejderstrategien Spar Nord vil være en god arbejdsplads, hvor der lægges vægt på decentralisering og høj faglig og social kompetence. Værdigrundlaget Fundamentet for strategierne er blandt andet Værdigrundlaget, der siger, at Spar Nord skal være troværdig, seriøs, aktiv, nordjysk og en god arbejdsplads. De økonomiske mål Strategierne skal muliggøre opfyldelsen af de økonomiske mål og herigennem Visionen. Strategierne omtales i deres helhed senere i Årsrapporten. Vision Værdigrundlag Kvalitetsregnskab Økonomiske mål Det økonomiske regnskab Forretningsstrategi Aktionærstrategi Kundestrategi Medarbejderstrategi 6

6 H OVEDTAL FRA K ONCERNEN Resultatopgørelse Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter 1.134, ,8 986,6 967, ,0 Kursregulering af valuta -14,1-3,4 12,4 20,0 13,6 Kursregulering af værdipapirer mv. -225,4 81,2 11,3 23,4-51,8 Andre ordinære indtægter 26,6 18,1 28,5 32,9 79,9 Resultat før omkostninger 921, , , , ,7 Udgifter personale og administration mv. 650,4 643,6 625,0 642,2 665,2 Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 56,3 31,2 37,1 69,1 57,3 Resultat før hensættelser mv. 215,2 444,9 376,7 332,4 333,2 Tab og hensættelser på debitorer 484,1 359,3 207,4 169,6 215,0 Resultat af kapitalinteresser -42,2 36,7 7,7 76,7 25,6 Ordinært resultat før skat -311,1 122,3 177,0 239,5 143,8 Skat 2,8 1,8 1,6 1,7 1,7 Årets resultat inkl. minoritetsaktionærernes andel -313,9 120,5 175,4 237,8 * 142,1 *) Resultatet for 1997 blev opgjort til 178,3 mio. kr. - ændringen op til 237,8 mio. kr. skyldes ny regnskabsbekendtgørelse. Balance Mio. kr Samlede aktiver , , , , ,1 Indlån , , , , ,3 Udlån , , , , ,5 Egenkapital 1.479, , , , ,0 Efterstillede kapitalindskud 290,1 276,4 518,1 355,5 319,3 Forrentning af egenkapitalen primo Pct Ordinært resultat før kursreguleringer af værdipapirer mv. og hensættelser 25,6 27,1 24,0 23,2 24,4 Årets resultat -20,1 8,1 11,3 14,3 8,4 Nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 Indtjening pr. omkostningskrone inkl. kapitalinteresser 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 Tab og hensættelser på debitorer (pct.) 3,1 2,5 1,5 1,2 1,3 Solvensprocent (pct.) 10,6 11,5 11,7 10,3 9,3 Kernekapitalprocent (pct.) 10,1 11,3 11,2 9,7 9,1 Antal ansatte (ultimo, heltids) Afdelinger Spar Nord - aktier Pr. aktie a 100 kr Kurs ultimo Indre værdi Indtjening pr. aktie Udbytte (pct.)

7 K ONCERNBERETNING Spar Nord Koncernen fik i 1998 et overskud på 142,1 mio. kr. mod 178,3 mio. kr. i Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende, idet forrentningen af egenkapitalen på 8,4 pct. ikke lever op til målet på 12 pct. Den almindelige drift før tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende. Tab på værdipapirer mv. og større hensættelser - bl.a. på svineproducenter - har dog påvirket resultatet negativt. Til gengæld modtog Spar Nord et beløb på 52,8 mio. kr. vedrørende tidligere betalt moms på edb-ydelser. På generalforsamlingen 17. marts 1999 vil bestyrelsen indstille, at der udbetales et udbytte på 25 kr. pr. aktie, svarende til 129,7 mio. kr. Det høje udbytte er i overensstemmelse med de planer, der blev offentliggjort såvel i halvårsmeddelelsen som i fondsbørsmeddelelsen den 21. december Hovedtendenser i forhold til 1997: Stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 4,8 pct. Stigning i basisudlån på 7,2 pct. Stigning i basisindlån på 7,0 pct. Utilfredsstillende afkast på værdipapirer mv. Stigning i tab og hensættelser på 26,8 pct. Stigning i personale- og administrationsomkostninger mv. på 3,6 pct. Kursfald på Spar Nord-aktien på 33,8 pct. Solvensen er opgjort til 9,3 pct. mod lovens krav om 8 pct. Det fremgår af strategierne, at Koncernen ønsker en solvens på minimum 10 pct. Derfor er det besluttet at hjemtage yderligere supplerende kapital på ca. 40 mio. euro. Spar Nord Koncernen Årets resultat Mio. kr Anm.: I resultatet for 1997 er medregnet en opskrivning på 59,5 mio. kr. i henhold til den nye regnskabsbekendtgørelse. Aktiviteten og væksten i nettorente- og gebyrindtægter levede til fulde op til de forventninger, som ledelsen havde ved årets indgang. Af væsentlige negative afvigelser kan nævnes, at aktiebeholdningen ikke har givet det forventede afkast, og hensættelserne blev forøget mere end forudset, således at driftsbelastningen blev 1,3 pct. af udlån og garantier mod strategiens mål på 1,0 pct. Efter den nye regnskabsbekendtgørelse fra ultimo 1998, skal kapitalandel i SDC Holding A/S værdiansættes til andel af indre værdi. I 1998-regnskabet er indtægtsført 8,5 mio. kr. fra ejerandel i SDC. Samtidig er sammenligningstallet for 1997 korrigeret med 59,5 mio. kr. Spar Nord fastholder det økonomiske mål om en forrentning af egenkapitalen på 14 pct. før skat for 1999, men forventningerne er behæftet med større usikkerhed end tidligere på grund af afdæmpede konjunkturer og fortsatte problemer for svinesektoren. Ny regnskabsbekendtgørelse For regnskabsåret 1998 er der indført en ny regnskabsbekendtgørelse for pengeinstitutter. Den nye regnskabsbekendtgørelse medfører en ændret opstilling af resultatopgørelse og balance samt ændrede notekrav. 8

8 De største ændringer for resultatopgørelsen er, at alle ekstraordinære poster er omplaceret til ordinære poster. Denne ændring gør det vanskeligere at belyse udviklingen i basisindtjeningen, dvs. den almindelige drift, over en periode. Af hensyn til sammenligneligheden er momsrefusionen på 52,8 mio. kr. og kursreguleringen af SDC-aktierne opført som ikke-ordinære poster i nedenstående tabel. Spar Nord Koncernen Basisindtjening Mio. kr. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for Basisindtjening Basisindtjeningen faldt i 1998 med 22,3 mio. kr. til 134,3 mio. kr. Faldet kan primært henføres til en stigning i tab og hensættelser på 45,4 mio. kr. Koncernen opfatter sine kapitalinteresser som en del af den ordinære bankforretning. Kapitalinteresser omfatter blandt andet aktiebesiddelserne i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S samt virksomheder, som Erhvervsinvest Nord A/S har investeret i. Spar Nord Koncernen Basisindtjening Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af valuta Andre indtægter Resultat af kapitalinteresser Indtægter ordinær bankdrift Udgifter personale og administration Afskrivninger Tab og hensættelser Resultat af ordinær bankdrift BASISINDTJENINGEN Kursregulering af værdipapirer Resultatandele SDC aktier Momsrefusion Skat Årets resultat incl. minoritetsaktionærers andel 967,4 20,0 32,9 17, ,5 642,2 69,1 169,6 156,6 23,4 59,5 0,0 1,7 237, ,0 13,6 27,0 17, ,8 665,2 57,3 215,0 134,3-51,8 8,5 52,8 1,7 142,1 Skatteforhold Der forventes ingen skattebetalinger de kommende 1-2 år. Den nye regnskabsbekendtgørelse giver mulighed for optagelse af den skattemæssige værdi af underskud som aktiv i regnskabet. Dette har Spar Nord valgt ikke at gøre i En beregning viser, at Spar Nord kunne optage et skatteaktiv på 67 mio. kr. ultimo Regnskabsmæssigt forventes det, at der i 1999 skal afsættes skat i resultatopgørelsen. Skattebeløbet vil blive modsvaret af en reduktion af skatteaktivet. 9

9 Ø KONOMISKE MÅL Spar Nord vil have en økonomi, der gør det attraktivt at være aktionær, kunde, medarbejder og samarbejdspartner. Derfor vil vi: Have en stabil indtjening, der forrenter egenkapitalen med 14 pct. i 1999 og herefter 15 pct. før skat. Have en omkostningsudvikling, der sikrer den fremtidige konkurrenceevne og vækst. Have en risikoprofil på kreditområdet, så driftspåvirkningen af tab og hensættelser i gennemsnit ikke overstiger 1 pct. af udlån og garantiforpligtelser. Opfølgning på 1998 Hovedtallene fra årsregnskabet sammenholdt med forventningerne viser følgende (kursiveret tekst er uddrag af forventningerne til 1998 fra årsberetningen for 1997): Årets resultat (I årsberetningen for 1997 og halvårsmeddelelsen den 19. august 1998 udtrykte Koncernen forventning om et overskud for 1998, der kunne forrente egenkapitalen med minimum 12 pct. Forventningen til resultatet blev nedjusteret i en meddelelse 21. december 1998 til mio. kr.) Resultatet blev på 142,1 mio. kr. efter skat svarende til en forrentning af egenkapitalen på 8,4 pct. mod en forrentning i 1997 på 14,3 pct. Da Spar Nord således ikke når sit mål i lønsomhedsstrategien på 12 pct., kan resultatet ikke betegnes som tilfredsstillende. Omvendt finder ledelsen ikke, at regnskabet skal karakteriseres som utilfredsstillende, idet basisindtjeningen før tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende og endda bedre end forventet. Den større end forventede driftsbelastning af tab og hensættelser skyldes de lave priser for svineproducenterne og de usikre konjunkturer. Have en solvensprocent på min. 10, og en kernekapitalprocent på 8. Have en rente- og valutarisiko, der samlet ikke overstiger 6 pct. af egenkapitalen. Være likviditetsmæssig uafhængig. Indlån skal overstige udlån. I andet halvår havde Koncernen en negativ kursregulering på 63,7 mio. kr. mod en kursgevinst i første halvår på 25,5 mio. kr. Det er primært Koncernens aktiebeholdninger, der i andet halvår har medført kurstab. Kurstabene på aktiebeholdningen knytter sig til kurstab på egne aktier og kurstab på beholdningen af aktier i nordjyske virksomheder. (Årsberetning 1997): Det forventes, at resultatet af den ordinære bankdrift i 1998 vil vise en svag stigning i forhold til Den forventede fremgang blev ikke realiseret som følge af de forøgede hensættelser. Renter og gebyrer (Årsberetning 1997): Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter fortsat indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som konstateret de foregående to år. Koncernen forventer, at faldet i rentemarginalen stort set vil blive kompenseret af vækst i øvrige indtægter og i forretningsomfanget. Konkurrencen blev som ventet intensiveret i 1998, dette gælder for både privat- og erhvervskunder. Den samlede rentemarginal faldt med 0,5 pct.-point mod 0,8 pct.-point året før. Faldet i rentemarginalen blev mere end kompenseret af væksten i forretningsomfanget. De samlede nettorente- og gebyrindtægter steg med 4,8 pct. i 1998 mod et fald året før på 1,9 pct. Stigningen er bedre end forventet og tilfredsstillende. Den positive udvikling i 1998 skyldes det lidt mindre fald i rentemarginalen end forudset, stor vækst i forretningsomfanget og stor aktivitet på værdipapirhandel for kunderne. Indtjeningen fra aktiviteter på interbankmarkedet er realiseret på et uændret niveau i forhold til 1997, hvilket er tilfredsstillende. Renteudviklingen i Danmark Gennemsnitlig kort og lang dansk rente Dec. 96 Pct. Feb. 97 Apr. 97 Jun. 97 Aug. 97 Okt. 97 Dec. 97 Feb. 98 Apr. 98 Jun. 98 Aug. 98 Lang dansk rente CIBOR 3 Okt. 98 Dec

10 F ORRETNINGS- STRATEGI Kursreguleringer (Årsberetning 1997): Den samlede renterisiko forventes heller ikke for 1998 at overstige 60 mio. kr. Koncernen har i slutningen af 1997 øget sin aktiebeholdning og forventer, at den i 1998 vil udgøre ca. 150 mio. kr., med hovedvægten på nordjyske virksomheder. Kursreguleringer af værdipapirer mv. er realiseret med -51,8 mio. kr. mod en kursgevinst på 23,4 mio. kr. i Det utilfredsstillende resultat udspringer først og fremmest af aktiebeholdningen, hvor der har været en negativ kursregulering på 50,1 mio. kr., heraf kan 30,7 mio. kr. henføres til beholdningen af egne aktier. Koncernens beholdning af egne aktier udgør stk. ultimo 1998, hvilket svarer til 4,9 pct. af aktiekapitalen. Koncernen har desuden haft et tab på supplerende kapital i USD. Som følge af forventning om stigende rente i USA blev lånet i 1997 omlagt til fast rente, hvilket gav et tab på ca. 15 mio. kr. Lånet er igen omlagt til variabel rente. Den samlede indtjening på obligationsbeholdningen blev på godt 15 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende. Spar Nord har det meste af året ligget i realkreditobligationer. Da uroen satte ind, steg renten især på realkreditobligationer, idet investorer foretrak statspapirer. For at begrænse risikoen under uroen blev beholdningen af realkreditobligationer nedbragt, hvilket gav et mindre kurstab. Driftsomkostninger (Årsberetning 1997): De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige med 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med netto 60 personer efter ansættelse af 16 elever. Det samlede antal beskæftigede i Koncernen var ultimo Af disse var beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed. Det svarer til omregnet til heltidsansatte. Personalet blev reduceret med 42. Den store aktivitetsstigning har medført, at der er foretaget ansættelser i andet halvår. Ansættelse af personer med en anden baggrund og uddannelse end de afskedigede i første halvår. Den ændrede regnskabsbekendtgørelse har medført ændringer i opdelingen af omkostningsposterne, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne udviklingen i de samlede omkostninger med målsætningen fra primo året. Fra 1998 skal ejendomsnedskrivninger således medregnes under afskrivninger, og udgifter til fratrædelsesgodtgørelse flyttes fra de ekstraordinære poster til omkostningerne. Spar Nords kerneområde er Nordjylland, hvor vi tilbyder alle finansielle ydelser. I resten af landet vil Spar Nord udbygge nicheaktiviteter. I København og Århus vil Spar Nord fortsat have afdelinger målrettet mod erhvervs- og investeringskunder. D ERFOR VIL VI: I det nordjyske Udbygge vores position som landsdelens største pengeinstitut med et bredt filialnet. Dække privat- og erhvervskunders behov for alle finansielle ydelser. Fastholde markedsandelen af privatkunder og øge markedsandelen af erhvervskunder. Øge forretningsomfanget med de enkelte kunder. Supplere egne ydelser - på udvalgte områder - gennem samarbejde med uafhængige udbydere om fx realkredit og personforsikringer. Engagere os i nordjysk udvikling. Udnytte vores lokalkendskab til aktive investeringer i nordjyske virksomheder. I resten af landet Udbygge vores finansielle nicheaktiviteter, fx leasing, autofinansiering og kapitalformidling. Udbygningen vil ske både gennem egenvækst og tilkøb. Være underleverandør af finansielle ydelser til andre pengeinstitutter. Udbyde udvalgte finansielle ydelser via Internettet og andre elektroniske medier. Forretningsområderne skal understøttes af en effektiv IT-teknologi, baseret på egen IT-organisation og i samarbejde med bl.a. SDC. 11

11 Ses der bort fra disse ændringer, dvs. opgøres omkostningerne som for tidligere år, har der været en stigning i omkostningerne på godt 3 pct. Efter nogle år med fald i indtjenings-/omkostningsforholdet har der i 1998 været en stigning, hvilket er tilfredsstillende. Indtjening pr. omkostningskrone er steget fra 1,4 i 1997 til 1,5 i Der blev i 1998, som forventet, lukket 5 afdelinger og åbnet en ny. Spar Nord Koncernen Tab og hensættelser Mio. kr. Det opstillede mål for tab og hensættelser blev ikke opfyldt, idet tab og hensættelser blev realiseret med 1,3 pct. af udlån og garantier mod målet om maksimalt 1,0 pct. I 1998 er de samlede hensættelser til risiko (A-hensættelser) forøget med 77,3 mio. kr. til 450,6 mio. kr. De samlede A-hensættelser udgør herefter 2,8 pct. af de samlede udlån og garantier mod 2,5 pct. ultimo 1997, hvilket er en acceptabel udvikling. Det forventes, at målet om at nå sektorniveauet ultimo 1998 er mere end opfyldt, idet Koncernens niveau allerede pr oversteg sektorens gennemsnit med 0,28 pct.-point. De samlede hensættelser på udlån og garantidebitorer er 722,8 mio. kr. ultimo 1998 mod 696,8 mio. kr. ultimo Dette svarer til 4,5 pct. af udlån og garantier Lån med rentestop er også i 1998 blevet reduceret og udgør 397,4 mio. kr. ultimo 1998 mod 485,1 mio. kr. ultimo Tab og hensættelser (Årsberetningen 1997): Efter lønsomhedsstrategien må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1,0 pct. af udlån og garantier i Koncernen forventer, at niveauet for A-hensættelser efter 1998 er på sektorniveau. Tab og hensættelser blev i 1998 realiseret med 215,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 45,4 mio. kr. Pengeinstitutternes tab og hensættelser Mia. kr. Kursregulering af kapitalinteresser Kursregulering af kapitalinteresser er opgjort til en gevinst på 25,6 mio. kr. mod 76,8 mio. kr Resultatet stammer fra andele af overskud i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S og SDC Holding A/S samt investeringer i Erhvervsinvest Nord A/S. Balancen (Årsberetningen 1997): Koncernen forventer vækst i både indlån og udlån i Der budgetteres med en vækst i det gennemsnitlige forretningsomfang på både indlån og udlån på ca. 4 pct. Den gennemsnitlige stigning i basisudlån blev på 7,2 pct., og basisindlån steg med 7,0 pct., hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end forventet På udlånssiden har fremgangen været særlig markant for erhvervskunderne, og her er det specielt udlandslån, der er over det budgetterede. 12

12 Spar Nord Koncernen Ind- og udlån de seneste 5 år Mia. kr. Indlån Udlån Indlånsvæksten kan henføres til både privat- og erhvervskundesiden. Den samlede udlånssaldo udgør ,5 mio. kr. ultimo 1998 svarende til en vækst på 6,3 pct., mens den samlede indlånssaldo udgør ,3 mio. kr. svarende til en vækst på 8,8 pct. i forhold til ultimo Indlånsoverskuddet udgør således 889,8 mio. kr. mod 522,0 mio. kr. ultimo Dette er en tilfredsstillende udvikling. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde 1.573,0 mio. kr. ultimo 1998 mod 1.682,9 mio. kr. ultimo Den samlede ansvarlige kapital i Koncernen udgjorde 1.892,3 mio. kr. ultimo Faldet i Koncernens egenkapital kan henføres til den reduktion i aktiekapitalen på stk. svarende til 6,0 pct., der blev gennemført 20. august Beslutningen om nedsættelsen af kapitalen og fastholdelse af en høj udbytteprocent for 1998, skal ses i sammenhæng med ønsket om at sikre en mere optimal kapitalstruktur i Koncernen. Koncernen har ultimo 1998 en solvensprocent på 9,3 og en kernekapitalprocent på 9,1. Solvensprocenten på 9,3 er lavere end det strategiske mål, og det blev oplyst i halvårsmeddelelsen 19. august 1998, at der var planer om at øge den supplerende kapital i 2. halvår. Dette vil imidlertid først ske i 1. halvår af 1999, hvor der vil blive optaget supplerende kapital på ca. 40 mio. euro. Baggrunden for, at lånet ikke blev optaget i efteråret 1998, var uroen på de finansielle markeder, der medførte stigende marginal på blandt andet supplerende kapital. Ønsket om en højere solvensprocent skal blandt andet ses på baggrund af det nye samarbejde med Totalkredit, der medfører, at Koncernen skal øge garantistillelsen ved hjemtagelse af realkreditlån. Målet for kernekapitalprocenten er 8. Koncernens kernekapitalprocent er således fortsat højere end målet. Ledelsen har ikke aktuelle planer om at reducere aktiekapitalen. Ledelseshverv Poul Lauritsen, formand for bestyrelsen: Formand for bestyrelsen for Peder P. Hedegaard A/S, Nowaco A/S, NOVI A/S, Løvbjerg Holding A/S, Gangsø Møbler A/S, H. Ulf Nielsen A/S og ULF Bolighus A/S. Medlem af bestyrelsen for TK Development A/S, Scandinavian Mobility International A/S, Aalborg Stiftstidende A/S, Nordjysk Holding A/S, Nordjyllands Avisselskab A/S og House of Businesspartners A/S. Erling Kjær, næstformand for bestyrelsen: Ejer af ELK Handels- og Investeringsselskab ApS. Medlem af bestyrelsen for Hotel Skagen A/S. Jesper Lauritsen, medlem af bestyrelsen: Direktør i A/S Dansk Erhvervsinvestering. Medlem af bestyrelsen for Marius Pedersen A/S, Udviklingsselskabet ARGO A/S og Vallø Saft A/S. Ove Ravn, medlem af bestyrelsen: Formand for bestyrelsen for Kirk Acoustics A/S, Dico A/S, Lasat Holding A/S, Bilwinco A/S, Logimatic A/S, Undervisningsmidler A/S, Bilcon A/S, Horizontal A/S og Aa. Kjærgaard A/S. Medlem af bestyrelsen for Mekoprint A/S, Finnrose A/S og DanPhone A/S. 13

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere