Prophix investeringsbudget til budget 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prophix investeringsbudget til budget 2017"

Transkript

1 Revideret af ØA i januar 2017 Prophix investeringsbudget til budget 2017 Målgruppe for denne vejledning: Ansatte på niveau 1 i økonomiafdelingen (ØA) som har ansvar for processen omkring budgettering og disponering af investeringsbudgettet, samt ansatte på niveau 2 økonomicentrene (ØC) og på niveau 3 institutterne, som skal indtaste og vedligeholde investeringsbudgettet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning: Udfyldelse af ankerbudget 2017: Brug af DPM Templates (Prophix) til ankerbudgettet: tilføjelse af nye investeringer i DPM templaten Redigering af investeringer i DPM templaten Indtastning af investeringsbeløb i DPM templaten Automatiske beregninger i DPM templaten Budgettering af puljer eller flere ibrugtagningstidspunkter i DPM templaten Tilføjelse af investeringsnummer i DPM templaten Eksport til Excel fra DPM templaten Investeringer med donationsforpligtigelse og indtægtsførsel på niveau Vigtigheden af retvisende ibrugtagningstidspunkter Brug af DPM Templates (Prophix) til det flydende budget: Tilføjelse af nye investeringer i DPM templaten Redigering af investeringer i DPM templaten Indtastning/redigering af investeringsbeløb i DPM templaten Automatiske beregninger i DPM templaten Brug af ramme/pulje fra ankerbudgettet Kolonner i DPM templaten som udfyldes af ØA Eksport til Excel fra DPM templaten Investeringer med donationsforpligtigelse og indtægtsførsel på niveau Vigtigheden af retvisende ibrugtagningstidspunkter Brug af rapporter over investeringsbudgettet: Ankerbudgettet

2 5.2. Ej disponerede inv Disponerede inv Anlæg i anlægskartotek Budget Variance Brug af ad-hoc analyse til detaljeret oversigt Investeringsoversigt fordelt på hovedområder Brug af rapporter over afskrivninger fra investeringsbudgettet: Brug af jobs til at flytte data fra DPM template til rapporterne: Kør jobbet Tjek opgavelog: Opdater rapport: Flow oversigtsdiagram DPM til drifts- og projektbudgettering ALLE 1. Indledning: Vejledningen er opdelt med fokus på, hvilke opgaver i investeringsbudgettet brugerne på de forskellige niveauer har ansvar for. Udfor de forskellige afsnit er angivet følgende farvebokse, for at indikere hvorvidt det er et afsnit relevant for alle, eller for niveau 1, niveau 2 eller niveau 3 i forhold til hvem som har det primære ansvar for opgaven. ALLE NIV1 NIV2 NIV3 Ovenstående farvebokse bruges også til at navigere rundt i vejledningen via hyperlinks. Ved enten at højreklikke på en boks og vælg Åbn link eller holde ctrl nede og trykke på boksen, springer vejledningen til næste afsnit relevant for det pågældende niveau/bruger. Øverst til højre på hver side i vejledningen kan man springe tilbage til nedenstående navigationsguide/oversigt, som også kan bruges til direkte link til de forskellige afsnit. En del afsnit er gengivet både under afsnit 3 omhandlende Ankerbudgettet (AB) og afsnit 4 omhandlende det Flydende budget (FB), da hensigten med vejledningen er, at man f.eks. kan nøjes med at læse om det flydende budget, hvis det er der hvor behovet for justering af budgettet ligger. Hvem som har ansvar for hvilke opgaver ved henholdsvis Ankerbudgettet og de Flydende Budget, fremgår af tabellerne med skitsering af processen i starten af afsnit 2 og 4. Procesoversigten skal 2

3 benyttes i sammenhæng med den til enhver tid gældende Procedure for godkendelse af anlægsinvesteringer (version 4). Navigationsguide rundt i vejledningen: Alle Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 2. Udfyldelse af AB 2. Udfyldelse af AB 2. Udfyldelse af AB 2. Udfyldelse af AB 3. Brug af DPM templates til AB 3.6 Tilføjelse af investeringsnr. i DPM templaten til AB 3.8 investeringer med donationer manuel justering til AB 3.1 Tilføjelse af nye investeringer til DPM templaten til AB 3.4 Automatiske beregninger i Tilføjelse af investeringer fra 4.8 investeringer med donationer 3.2 Redigering af investeringer i DPM templaten til AB tidligere budgetår til FB manuel justering DPM templaten til AB 3.7 Eksport til Excel fra DPM 4.6 Udfyldelse af anmodnings 3.3 Indtastning af templaten til AB kolonner i DPM template til FB investeringsbeløb i DPM templaten til AB 4. Brug af DPM templates til FB 3.5 Budgettering af puljer i DPM templaten til AB 4.4 Automatiske beregninger i DPM templaten til FB 3.9 Ibrugtagningstidspunkter til AB 4.7 Eksport til Excel fra DPM 4.1 Tilføjelse af nye investeringer templaten til FB til DPM templaten til FB 5. Brug af rapporter over 4.2 Redigering af investeringer i investeringsbudgettet DPM templaten til FB 6. Brug af rapporter over afskrivningerne 7. Opdateringstidspunkter og opdatering jobs 4.3 Indtastning af investeringsbeløb i DPM templaten til FB 4.5 Brug af ramme/pulje til FB 4.9 Ibrugtagningstidspunkter til FB Hensigten med investeringsbudgettet i Prophix er, at give samtlige involverede det samme systemunderstøttede værktøj til at indtaste, vedligeholde og holde et samlet overblik over investeringsbudgettet. Investeringsbudgettet indtastes i Prophix Detail Planning Modul (DPM), som ligger i en separat investeringskube under forbindelsen AAU Øvrige områder. 3

4 Via forskellige jobs er investeringsmodulet forbundet med de resterende budgetkuber i Prophix, herunder; Konsolideringskuben, Driftskuben og Projektkuben, så man stadig kan få det samlede budgetoverblik i konsolideringsrapporterne efter at disse jobs er kørt. Oversigt over afskrivninger fra eksisterende investeringer i anlægsmodulet, bliver også importeret til Driftskuben, og vil dermed fremgå i konsolideringsrapporterne i det samlede budgetoverblik. De forskellige templates, rapporter og jobs som skal benyttes ligger i Prophix under følgende link: NB: De forskellige jobs som eksporterer data fra DPM templaten, til investeringskuben og fra investeringskuben til hhv. projekt- og driftskuben bliver sat op til automatisk at køre en gang i timen i tidsintervallet kl , hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 7. Hvis der er behov for at supplere med manuelle kørsler, er det kun ØA som kan og skal køre disse. aauprophix.adm.aau.dk\investeringbudget De rapporter og templates som skal benyttes er følgende: DPM Templates: Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetversion_niv1 Investeringer i anlægskartotek_budgetversion Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetversion_niv3 Rapporter: Investeringer oversigt v01 Investeringsbudget Jobs: 4

5 Post fra DPM indtastning til investeringskube & til projekt- og driftkuberne v02 Post fra DPM indtastning til investeringskube v01_intern ØA job Import af afskrivning v01 NB: Bemærk at det er kun data som ligger på de omkostningssteder man har adgang til som vil fremgå af de forskellige templates, ligesom i den resterende del af Prophix. Såfremt der er spørgsmål til denne vejledning eller tekniske problemer med anvendelsen af investeringsmodulet i Prophix, kontakt da ØA (MSI/DNR). ALLE NIV1 NIV3 NIV1 NIV3 NIV1 NIV2 NIV1 NIV1 2. Udfyldelse af ankerbudget 2017: Ankerbudgettet udarbejdes i budgetprocessen i efteråret, og processen er følgende: 2.1: August: ØA (niveau 1) udsender budgetproces kalender med angivelse af deadlines for levering af de forskellige budgetposter herunder investeringsbudgettet. Kalenderen er inden sommerferien afstemt med ØC (niveau 2). 2.2: August/september (medio): Niveau 3 udarbejder 1. udkast til investeringsbudgettet som opsamles af niveau 2 og præsenteres for niveau 1 som del af resultatmål møde med rektor. 2.3: Oktober (primo): Niveau 1 melder den endelige investeringsramme ud til niveau 2, som melder det videre til niveau : Oktober: Niveau 3 færdiggører investeringsbudgettet som opsamles og konsolideres af niveau : November (primo): Niveau 1 sikrer, at investeringsbudgettet færdigmeldt af niveau 2 ligger inden for de rammer udstukket af rektor jf. punkt : November (primo): Tekster relateret til investeringsbudgettet leveres af niveau 2 til niveau 1 til den endelige trykte budgetbog. 2.7: December (medio): Investeringsbudgettet bliver godkendt af bestyrelsen som en del af det samlede 2017 budget. 2.8: December (ultimo): En Ankerbudget version bliver låst i Prophix, så den flydende budgetversion kan opdateres fra januar måned. Ovenstående proces er skitseret i nedenstående tabel 5

6 Ankerbudget Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Aug Sep Okt Nov Dec Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Retningslinjer for budgettering og kommentering af det kommende investeringsbudget udarbejdes af ØA og sendes til ØC 1. udkast udarbejdes Investeringsrammen godkendes af Rektor Opsamling af niv. 2 - klarmelding til ØA Opsamling af niv. 2 - klarmelding til ØA Budgettering afsluttes ØA afventer klarmelding af Niv. 2 Aflevering af tekstafsnit til investerings budgettet Bestyrelsens godkendelse af budgettet Låsning af ankerbudget version ALLE 3. Brug af DPM Templates (Prophix) til ankerbudgettet: Der er tre DPM templates som skal benyttes jf. punkt 1. Den første er navngivet Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetversion_niv3 og er den, hvor investeringsbudgettet indtastes og vedligeholdes af niveau 2 og niveau 3. Den anden er navngivet Investeringer i anlægskartotek_budgetversion og viser alle de investeringer hvor der er sat ja til Anlæg i anlægskartotek jf. nedenstående billede. Den tredje DPM Template Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetversion_niv1 er niveau 1 ansvarlig for at opdatere. Den indeholder alle informationer, herunder investeringsnr., anmodningsnr. og anmodningsdato. Det er kun antallet af kolonner som er forskelligt fra niveau 3 templaten, ikke antallet af investeringer. NIV3 3.1 tilføjelse af nye investeringer i DPM templaten Jf. punkt 2.2. er det primært niveau 3 i samarbejde med niveau 2 s ansvar at udarbejde 1. udkast til investeringsbudgettet. Dette gøres ved følgende: For at tilføje ekstra investeringer i DPM templaten, skal man vælge Tilføj 6

7 Dernæst kommer nedenstående billede op: Der indtastes et sigende navn i navnefeltet, og ØA tilføjer efterfølgende i konsolideringsfasen af investeringsbudgettet et unikt tal (2016-x-yy) jf. afsnit 3.6, så investeringen nemt kan genfindes. Kommentarfeltet Comments kan frit benyttes hvis det ønskes, men den tekst man skriver her, vises kun når man åbner den pågældende investeringslinje ved Rediger knappen i hovedmenuen. Felterne Start på scenarie og End of Scenario skal ikke benyttes. Man kan frit vælge om man ønsker at udfylde sin kontostreng i ovenstående billede eller om man vil vente til efter billedet er lukket ned igen. Når man scroller ned i bunden skal følgende vælges: Investeringskategori, Ibrugtagning, Budgetår. Ved budgetår skal der vælges Budgetår 2017 da der er tale om udfyldelse af ankerbudgettet, som kun skal ske for budgetåret, og ikke overslagsårene på investeringsbudgettet Dernæst vælges Tilføj, og investeringen er tilføjet som ny linje, se nedenstående: 7

8 3.1.3 Hvis man er i tvivl om hvilken investeringskategori der skal vælges, kan man læse mere herom i samapp strukturen under nedenstående link NIV3 3.2 Redigering af investeringer i DPM templaten Som nævnt under punkt 3.1 kan kontostrengen vælges efter man har tilføjet en ny investering. Beløbet som skal investeres via hhv. AAU investering og Ekstern investering kan først indtastes efter den pågældende nye investering er blevet tilføjet jf. nedenstående gult markeret. Man redigerer kontostrengen ved at trykke på de tre prikker og så fremkommer nedenstående billede. 8

9 I søgefeltet i venstre kolonne vælges i dette tilfælde omkostningssted, som man dobbeltklikker på så den tilføjes i den højre kolonne, ligesom i alle andre typer budgetteringer i Prophix. NB: Omkostningssted skal som minimum udfyldes i kontostrengen. Den del af kontostrengen som ikke udfyldes bliver lagt på Intet (0erne), på Aalborg (00) og på UK 10. Hvis man ønsker at redigere navnet på investeringen, kan dette gøres direkte i Name feltet, eller ved at vælge Rediger Hvis der vælges Rediger fremkommer samme billede, som da man oprettede den nye investering. Hvis man ønsker at gøre kolonnerne bredere eller smallere trækkes der i kolonneadskillelseslinjen. NIV3 3.3 Indtastning af investeringsbeløb i DPM templaten Når man har tilføjet en ny investeringslinje jf. punkt 3.1, og angivet kontostrengen jf. punkt 3.2. skal beløbet på investeringen indtastes i kolonnerne AAU investering eller Ekstern investering. AAU investering er alle investeringer som skal investeres på UK10 i driften. Disse indtastninger erstatter de tidligere indtastninger i Driftstemplaten i Prophix. Kontostrengen som man vælger jf. punkt 3.2 bliver tilført UK10 investeringen. Eksterne investeringer, er investeringer som er donationer fra eksterne bevillingsgivere. Disse investeringer skal budgetteres på UK90, UK95 eller UK97 og erstatter de tidligere indtastninger i projektbudgetteringskuben. 9

10 NB: Alle investeringer hvor der er både AAU investering og Ekstern Investering skal tastes på hver sin linje, og navngives identisk i Name kolonnen! Alle beløb som indtastes i både AAU og Ekstern investerings kolonnen, bliver posteret på samme kontostreng som angivet i DPM templaten, hvorfor det er vigtigt at vælge følgende: Projektnummer -> Sikrer at beløbet eksporteres til det korrekte projekt i projektbudgetterings- eller driftskuben. For de fleste investeringer på UK10 i driftskuben vil der skulle stå Intet projekt. Underkonto -> Sikrer at beløbet eksporteres til den korrekte underkonto i hhv. projektbudgetterings- og driftskuben. Hvis der f.eks. angives UK10 på Ekstern Investering, vil beløbet ikke blive overført til Projektbudgetteringskuben, idet alle investeringer hertil skal angives til UK9x. ALLE 3.4 Automatiske beregninger i DPM templaten Beløbene ude til højre i DPM templaten med blåt er automatiske beregninger som fremkommer som resultat af de beløb der indtastes i kolonnen AAU Investering og Ekstern Investering, og den Investeringskategori som er valgt. Kolonnen 3.1 Samlet investering viser summen af AAU og Ekstern investering. Man kan folde kolonnen ud ved at dobbeltklikke på krydset eller højreklikke og vælge udvid. Herved ser man hvilken måned investeringen er sat til ibrugtagning. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående skærmbillede skal man højre klikke og vælge fold sammen. Kolonnen 2.3 Afskrivning pr. måned viser den månedlige afskrivning. Man kan ikke folde denne kolonne ud. Kolonnen 3.2 Afskrivninger viser også den månedlige afskrivning og hvis man her vælger at dobbeltklikke på krydset eller højre klikker og vælger udvid, vises afskrivningerne hver måned til og med Afskrivningerne bliver genereret fra den efterfølgende måned der er valgt i 10

11 kolonnen Ibrugtagning, hvilket også er samme logik som på afskrivninger fra realiserede investeringer i anlægsmodulet. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående skærmbillede skal man højreklikke og vælge fold sammen. Ovenstående beregninger med blå skrift vises først efter man trykker på Gem eller Kalkuler i hovedmenuen. Afskrivningerne bliver i første omgang lagt på den angivet kontostreng og på det niveau 3 omkostningssted man har angivet. Dernæst bliver afskrivningerne via de automatiske jobs flyttet til UK10 og på et predefineret omkostningssted på niveau 2 alt efter hvilket hovedområde niveau 3 omkostningsstedet vedrører. NIV3 3.5 Budgettering af puljer eller flere ibrugtagningstidspunkter i DPM templaten Såfremt der ønskes at budgettere med puljer/rammer i ankerbudgettet, for senere i det flydende budget at bruge af puljen til udspecificerede investeringer med forskellige ibrugtagningstidspunkter gøres dette således. I ankerbudgettet lægges de antal puljer ind på hver sin linje indenfor de forskellige investeringskategorier som man ønsker. Disse puljer navngives sigende, f.eks. Pulje til indretning af lejede lokaler - SUND. Har man forskellige ibrugtagningstidspunkter, skal man lægge en linje ind for hver ibrugtagning. Dvs. at en pulje for hvert ibrugtagningstidspunkt. NIV1 3.6 Tilføjelse af investeringsnummer i DPM templaten I konsolideringsfasen tilføjer niveau 1 et unikt tal (2016-x-yy), til hver investeringslinje i kolonnen investeringsnr., så investeringen nemt kan genfindes. NB: Bemærk det er templaten Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetniveau_niv 1 som niveau 1 skal anvende. Det er dette investeringsnr. som skal angives på investeringsanmodningerne fra niveau 3. 11

12 ALLE 3.7 Eksport til Excel fra DPM templaten Såfremt det ønskes at eksportere oversigten i DPM templaten til Excel kan dette gøres ved at vælge Gem som Excel under filer i hovedmenuen, se nedenstående: NIV2 3.8 Investeringer med donationsforpligtigelse og indtægtsførsel på niveau 2. Ved eksterne enkeltinvesteringer hvor en bevillingsgiver har doneret > 1 mio. kr. skal denne optages med donationsforpligtigelse, hvilket medfører at der ikke skal dannes afskrivninger herfra. Derfor er der behov for en manuel justering af afskrivningerne fra anlæg med donationsforpligtigelse i Prophix. Denne justering skal ske manuelt i driftstemplaten med et negativt beløb på art for afskrivningerne, se nedenstående I forhold til indtægtsførsel af alle art 35 investeringer på niveau 2 på nær dem som er optaget som donationsforpligtigelser, skal art i driftstemplaten fortsat benyttes med en negativ postering på UK10. Beløbet som lægges ind skal på All niveau på tværs af underkonti svarer til summen af art 35 fratrukket donationsforpligtigelserne. 12

13 NIV3 3.9 Vigtigheden af retvisende ibrugtagningstidspunkter Kombinationen af ibrugtagningstidspunktet og investeringskategorien er afgørende for dannelsen af afskrivningerne som automatisk fremkommer fra den efterfølgende måned der er sat til ibrugtagningen. Det er derfor vigtigt at indsætte et så retvisende ibrugtagningstidspunkt og investeringskategori som muligt, da afskrivningerne på niveau 2 bliver direkte påvirket af hvordan investeringerne på niveau 3 er placeret. Herudover er et retvisende ibrugtagningstidspunkt mindst ligeså vigtigt i forhold til selve investeringen, da den danner grundlag for konteringen på art 35, og derved for det eksternt finansierede udstyr, og tilhørende omsætning på de tilskudsfinansierede aktiviteter på UK95. Herudover er ibrugtagningsdatoen afgørende for anlæg hvor der ikke optages donationsforpligtigelse, hvilket medfører en indtægtsførsel på fakultetsniveau i budgetåret. ALLE 4. Brug af DPM Templates (Prophix) til det flydende budget: Afsnittet omhandlende det flydende budget skal kunne læses selvstændigt, uden først at have læst afsnit 3 omhandlende ankerbudgettet. Derfor vil en del af punkterne i afsnit 4 det flydende budget være gentagelser fra afsnit 3 ankerbudgettet. Nedenfor er vist den overordnet procesoversigt på det flydende budget. 13

14 Flydende budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Step 6 Step Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Investeringsanmodningen godkendes og ØA ligger anmodningsnr. + dato i Prophix Niv. 1 ØA udarbejder afsnit til 3. periodeopfølgning på baggrund af opdateret data i det flydende budget ØA tilretter beløbet i Prophix med beløbet i anlæg på baggrund af oprettelsesblanket ØA udarbejder afsnit til 1. periodeopfølgning på baggrund af opdateret data i det flydende budget ØA udarbejder afsnit til 2. periodeopfølgning på baggrund af opdateret data i det flydende budget Niv. 2 Udarbejdelse af investeringsanmodning til ØA Budgetposter opdateres med nyeste viden løbende Niv. 3 Oprettelsesblanket til anlæg fremsendes med investeringsanmodningsnr. Påført Oversigten viser, at til hver periodeopfølgning, skal investeringsbudgettet være opdateret, således at det overblik niveau 1 trækker er et retvisende billede af det flydende budget. NB: Bemærk, step 1-5 er angivet i ankerbudgettet jf. afsnit 2. Niveau 3 skal løbende tage stilling til om ibrugtagningstidspunktet fra ankerbudget på de enkelte investeringer skal opdateres. Dette skal ske som minimum til hver periodeopfølgning. NIV3 4.1 Tilføjelse af nye investeringer i DPM templaten Hvis man har brug for at tilføje nye investeringer i DPM templaten udover dem, som allerede ligger der fra ankerbudgettet, skal man vælge Tilføj. Dernæst kommer nedenstående billede op: 14

15 Der indtastes et sigende navn i navnefeltet, og ØA tilføjer efterfølgende et unikt tal (2016-x-yy), så investeringen nemt kan genfindes. Kommentarfeltet Comments kan frit benyttes hvis det ønskes, men den tekst man skriver her, vises kun når man åbner den pågældende investeringslinje ved Rediger knappen i hovedmenuen. Felterne Start på scenarie og End of Scenario skal ikke benyttes. Man kan frit vælge om man ønsker at udfylde sin kontostreng som står på default i ovenstående billede eller om man vil vente til efter billedet er lukket ned igen. Når man scroller ned i bunden skal følgende vælges: Investeringskategori, Ibrugtagning, Budgetår. Ved budgetår skal der vælges indeværende budgetår da det er det flydende budget 2016 som skal opdateres. Hvis der tale om tidligere budgetår f.eks. 2015, er det niveau 1 som skal vælge det Dernæst vælges Tilføj, og investeringen er tilføjet som ny linje, se nedenstående: 15

16 Tilføjelse af nye investeringslinjer kan for eksempel være aktuelt hvis en rammeinvestering fra ankerbudgettet skal udspecificeres (se afsnit 4.7), eller hvis man i løbet af finansåret får mulighed for at lægge ekstra investeringer ind som følge af donationer man ikke havde forventet ved budgetteringstidspunktet. Man skal dog hele tiden holde øje med at man ikke disponerer mere end man har budgetteret i ankerbudgettet, hvilket vil fremgå tydeligt i investeringsoversigtsrapporten jf. afsnit 5. NIV Såfremt der er investeringer fra tidligere budgetår eksempelvis fra ankerbudget 2015 som ikke er blevet realiseret, men hvor der foreligger en godkendt investeringsanmodning, er det ØAs ansvar at tilføje disse til DPM templaten Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetversion_niv 1, og angive 2015 som budgetår. Herved vil tidsforskydningen mellem budgetårene også fremgå af rapporterne i afsnit 5. Dette bliver ligeledes tilfældet ved overgang til budget 2017, hvor godkendte investeringsanmodninger fra budget 2016 som ikke kan nå at ibrugtaget i 2016 og ikke skal være en del af rammen for ankerbudget Ved disse vil ibrugtagningstidspunktet blive flyttet til 2017, men budgetåret fastholdes til NIV3 4.2 Redigering af investeringer i DPM templaten Som nævnt under punkt kan kontostrengen vælges efter man har tilføjet en ny investering. Beløbet som skal investeres via hhv. AAU investering og Ekstern investering kan først indtastes efter den pågældende nye investering er blevet tilføjet jf. nedenstående gult markeret. 16

17 Man redigerer kontostrengen ved at trykke på de tre prikker og så fremkommer nedenstående billede. I søgefeltet i venstre kolonne vælges i dette tilfælde omkostningssted, som man dobbeltklikker på, så den tilføjes i den højre kolonne, ligesom i alle andre typer budgetteringer i Prophix. NB: Omkostningssted skal som minimum udfyldes i kontostrengen. Den del af kontostrengen som ikke udfyldes bliver lagt på Intet (0erne), på Aalborg (00) og på UK 10. Hvis man ønsker at redigere navnet på investeringen, kan dette gøres direkte i Name feltet, eller ved at vælge Rediger. Hvis der vælges Rediger fremkommer samme billede, som da man oprettede den nye investering. Hvis man ønsker at gøre kolonnerne bredere eller smallere trækkes der i kolonneadskillelseslinjen. NIV3 4.3 Indtastning/redigering af investeringsbeløb i DPM templaten Når man har tilføjet en ny investeringslinje jf. punkt 4.1, og angivet kontostrengen jf. punkt 4.2. skal beløbet på investeringen indtastes i kolonnerne AAU investering eller Eksterne investering. 17

18 Man kan også blot have behov for at ændre beløbet fra ankerbudgettet i en eksisterende investeringslinje, uden at skulle tilføje eller slette linjer fra ankerbudgettet. AAU investering er alle investeringer, som vedr. på UK10 i driften. Disse indtastninger erstatter de tidligere indtastninger i Driftstemplaten i Prophix. Kontostrengen som man vælger jf. punkt 4.2 bliver tilført UK10 investeringen. Eksterne investeringer, er investeringer som er donationer fra eksterne bevillingsgivere. Disse investeringer skal lægges på UK9x og erstatter de tidligere indtastninger i projektbudgetteringskuben. NB: Alle investeringer hvor der er både AAU investering og Ekstern Investering skal tastes på hver sin linje, og navngives identisk i Name kolonnen! Alle beløb som indtastes i både AAU og Ekstern investerings kolonnen, bliver posteret på samme kontostreng som angivet i DPM templaten, hvorfor det er vigtigt at vælge følgende: Projektnummer -> Sikrer at beløbet eksporteres til det korrekte projekt i projektbudgetterings- eller driftskuben. For de fleste investeringer på UK10 i driftskuben vil der skulle stå Intet projekt. Underkonto -> Sikrer at beløbet eksporteres til den korrekte underkonto i hhv. projektbudgetterings- og driftskuben. Hvis der f.eks. angives UK10 på Ekstern Investering, vil beløbet ikke blive overført til Projektbudgetteringskuben, idet alle investeringer hertil skal angives til UK9x. I nedenstående billede, vil de kr. f.eks. ikke blive overført til Projektbudgetteringskuben, idet UK10 er angivet som underkonto, og beløbet vil blive lagt på intet projekt. ALLE 4.4 Automatiske beregninger i DPM templaten Beløbene ude til højre i DPM templaten med blåt er automatiske beregninger som fremkommer som resultat af de beløb der indtastes i kolonnen AAU Investering og Ekstern Investering, og den Investeringskategori som er valgt. 18

19 Kolonnen 3.1 Samlet investering viser summen af AAU og Ekstern investering. Man kan folde kolonnen ud ved at dobbeltklikke på krydset eller højreklikke og vælge udvid. Herved ser man hvilken måned investeringen er sat til ibrugtagning. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående skærmbillede skal man højre klikke og vælge fold sammen. Kolonnen 2.3 Afskrivning pr. måned viser den månedlige afskrivning. Man kan ikke folde denne kolonne ud. Kolonnen 3.2 Afskrivninger viser også den månedlige afskrivning og hvis man her vælger at dobbeltklikke på krydset eller højre klikker og vælger udvid, vises afskrivningerne hver måned til og med Afskrivningerne bliver genereret fra den efterfølgende måned der er valgt i kolonnen Ibrugtagning, hvilket stemmer overens med logikken fra realiserede investeringer i anlægsmodulet. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående skærmbillede skal man højre klikke og vælge fold sammen. Ovenstående beregninger med blå skrift vises først efter man vælg Gem eller Kalkuler i hovedmenuen. Afskrivningerne bliver i første omgang lagt på den angivet kontostreng på det niveau 3 man har angivet. Dernæst bliver afskrivningerne via automatiske jobs flyttet til UK10 og til et predefineret omkostningssted på niveau 2 alt efter hvilket hovedområde niveau 3 omkostningsstedet vedrører. NIV Brug af ramme/pulje fra ankerbudgettet Når der i det flydende budget begynder at blive forbrugt af puljerne fra ankerbudgettet i takt med man bliver mere specifik på investeringen, indsættes en ny linje som man navngiver sigende, f.eks. Forbrug af Pulje til indretning af lejede lokaler SUND Seminarrum Dernæst nedskriver man puljen med tilsvarende beløb som man har indsat på den nye investeringslinje. Herved vil det tydeligt fremgå i rapporten jf. afsnit 5, at man udspecificerer sine investeringer fra Ankerbudgettet, og hvor meget man har tilbage at disponere over af sine puljer Ved forskellige ibrugtagningstidspunkter indsættes en linje med hver sit ibrugtagningstidspunkt. Det kan for eksempel være aktuelt i forhold til donationer fra eksterne bevillingsgivere, hvor man modtager dele af det samlede investeringsbeløb på forskellige tidspunkter, alt efter ibrugtagningsdato for delelementer af den samlede investering. 19

20 NIV1 4.6 Kolonner i DPM templaten som udfyldes af ØA Kolonnerne Anmodningsnr, Anmodning godkendt og Anlæg i anlægskartotek udfyldes og opdateres af niveau 1 jf. procesbeskrivelsen for håndtering af investeringsbudgettet og disponering heraf. Når der vælges Ja i kolonnen Anlæg i anlægskartotek og gemmes, forsvinder den pågældende investering fra templaten Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetversion_niv1 og flyttes til Investeringer i anlægskartotek_budgetversion. Hvis der i sidstnævnte template vælges det modsatte nej flytter investeringen tilbage igen efter der er blevet gemt. ALLE 4.7 Eksport til Excel fra DPM templaten Såfremt det ønskes at eksportere oversigten i DPM templaten til Excel kan dette gøres ved at vælge Gem som Excel under filer i hovedmenuen, se nedenstående: NIV2 4.8 Investeringer med donationsforpligtigelse og indtægtsførsel på niveau 2. Ved eksterne enkeltinvesteringer hvor en bevillingsgiver har doneret > 1 mio. kr. skal denne optages med donationsforpligtigelse, hvilket medfører at der ikke skal dannes afskrivninger herfra. Derfor er der behov for en manuel justering af afskrivningerne fra anlæg med donationsforpligtigelse i Prophix. Denne justering skal ske manuelt i driftstemplaten med et negativt beløb på art for afskrivningerne, se nedenstående 20

21 I forhold til indtægtsførsel af alle art 35 investeringer på niveau 2 på nær dem som er optaget som donationsforpligtigelser, skal art i driftstemplaten fortsat benyttes med en negativ postering på UK10. Beløbet som lægges ind skal på All niveau på tværs af underkonti svare til summen af art 35 fratrukket donationsforpligtigelserne. NIV3 4.9 Vigtigheden af retvisende ibrugtagningstidspunkter Kombinationen af ibrugtagningstidspunktet og investeringskategorien er afgørende for dannelsen af afskrivningerne som automatisk fremkommer fra den efterfølgende måned der er sat til ibrugtagningen. Det er derfor vigtigt at indsætte et så retvisende ibrugtagningstidspunkt og investeringskategori som muligt, da afskrivningerne på niveau 2 bliver direkte påvirket af hvordan investeringerne på niveau 3 er placeret. Herudover er et retvisende ibrugtagningstidspunkt mindst ligeså vigtigt i forhold til selve investeringen, da den danner grundlag for konteringen på art 35, og derved for det eksternt finansierede udstyr, og tilhørende omsætning på de tilskudsfinansierede aktiviteter på UK95. Herudover er ibrugtagningsdatoen afgørende for anlæg hvor der ikke optages donationsforpligtigelse, hvilket medfører en indtægtsførsel på fakultetsniveau i budgetåret. 21

22 ALLE 5. Brug af rapporter over investeringsbudgettet: Følgende rapporter bruges til at give overblik over investeringsbudgettet; - Investeringer oversigt v01 - Investeringer oversigt budgetår vs. ibrugtagning_v06 - Investeringer oversigt investeringsnr._v02 - Investeringsbudget Den første rapport Investeringer oversigt v01 kan bruges af alle niveauer for at få det fornødne overblik, og er opdelt på følgende kolonner: Ankerbudget, Ej disponerede inv., Disponerede inv., Anlæg i anlægskartotek, Budget, Variance. Rapporten ligger under nedenstående sti i Prophix: Du kan øverst i rapporten vælge præcis den kontostreng du ønsker at se. Nedenstående skærmbillede under punkt 5.1 viser på AAU total niveau hvor All er valgt i samtlige kriterier på nær Tid, som er sat til 2016 uden mulighed for at vælge andre år. Ude til højre i rapporten kan du vælge Konto og vælge følgende 3 versioner: Investering fra DPM = Samlede AAU og eksternt finansierede investeringer Investering fra DPM AAU = Samlede AAU finansierede investeringer Investering fra DPM Ekstern = Samlede eksternt finansierede investeringer Den næste rapport Investeringer oversigt budgetår vs. ibrugtagning_v06 er en udvidelse af ovenstående rapport, hvor forskydningen mellem ibrugtagning og budgetår er tilført. F.eks. hvis man overfører en investering som er godkendt til disponering fra budgetår 2016 til ibrugtagning i 2017 vil det fremgå af rapporten i de to yderste kolonner til venstre, se nedenstående. 22

23 I ovenstående udvidet rapport kan man se helt det samme som i den første rapport, den er blot udvidet med ibrugtagningskolonnen. Den tredje rapport Investeringer oversigt investeringsnr._v02 viser investeringsbudgettet fordelt pr. investeringsnr. og budgetår, og kan bruges til en detaljeret opfølgning om der er mere at disponere over i forhold til hvad der er anmodet om på det enkelte budgetnr Ankerbudgettet Ankerbudgetkolonnen Anker viser det godkendte ankerbudget fra 2016 som ØA har indtastet i DPM templaten i marts Dette kan kun redigeres af ØA, og skal som udgangspunkt ikke redigeres, da det stemmer overens med det af bestyrelsen godkendte ankerbudget for Ankerbudgettet stemmer til gengæld ikke overens med det låste ankerbudget i Prophix konsolideringen. Årsagen hertil er, at ankerbudgettet i Prophix konsolideringen er dannet på baggrund af den tidligere proces, hvor investeringerne blev indtastet på art 35 i hhv. drifts- og 23

24 projektbudgetteringen, og medførte et ikke identisk resultat ift. det godkendte udspecificerede ankerbudget i budgetbogen jf. nedenstående to skærmbilleder. Se endvidere afsnit 13 i Procedure for godkendelse af anlægsinvesteringer for uddybende forklaring på forskel mellem investeringsbudget i Prophix og det godkendte investeringsbudget af bestyrelsen. 24

25 5.2. Ej disponerede inv. Kolonnen Ej disponerede viser alle de investeringer fra DPM templaten, som er planlagte men endnu ikke godkendte investeringer. Der står dermed Nej i kolonnen Anlæg i anlægskartotek, og der er ikke angivet noget i kolonnerne anmodningsnr eller Anmodning godkendt. Det er ØA som udfylder disse kolonner og sikrer, at der både er angivet anmodningsnummer og dato for hvornår anmodningen er godkendt Disponerede inv. Kolonnen Disponerede viser de investeringer, hvor der er indtastet et nummer i kolonnen Anmodningsnr. og angivet en dato i kolonnen Anmodning godkendt. ØA udfylder disse kolonner Anlæg i anlægskartotek Kolonnen Anlæg i anlægskartotek viser alle posterne fra budget 2016 hvor der står Ja i kolonnen Anlæg i anlægskartotek. Det er dermed samtlige poster som også vil fremgå af DPM templaten Investeringer i anlægskartotek_budgetversion Budget Kolonnen Budget viser det til enhver tid seneste budget som ligger i de to DPM templates; Investeringer ikke i anlægskartotek_budgetversion_niv 1/Niv3, og Investeringer i anlægskartotek_budgetversion. Denne kolonne er samtidig en sum af kolonnerne Ej disponerede, Disponerede og Anlæg i anlægskartotek Variance Kolonnen Variance viser forskellen mellem kolonnerne Anker og Budget. Altså her kan man se, hvis man overskrider det godkendte ankerbudget hvilket ikke er tilladt for AAU Investeringer, men er tilladt for Eksterne Investeringer. 5.7 Brug af ad-hoc analyse til detaljeret oversigt Hvis man ønsker at se det detaljerede investeringsbudget fra DPM templaten fordelt på ovenstående versioner, kan man vælge en ad-hoc analyse. Dette gøres ved at stå i et af felterne med data, højreklikke, og vælg Analyze. Hermed kommer nedenstående ad-hoc analyse frem. 25

26 Ad-hoc analysen fungerer fuldstændig ligesom ved øvrige ad-hoc analyser i Prophix, se evt. vejledning til brug af ad-hoc analyse via nedenstående link: Ad-hoc analysen kan bruges til at se de enkelte investeringslinjer som der er indtastet i DPM templaten. 5.8 Investeringsoversigt fordelt på hovedområder Investeringsbudgettet fordelt på hovedområderne findes i rapporten Investeringsbudget som ligger sammen med konsolideringsrapporterne under nedenstående sti: I denne rapport vises investeringsbudgettet for 2017, 2018 og 2019 fordelt på hovedområderne, samt afskrivningerne fra hhv. Prophix DPM templaten og anlægsmodulet, se afsnit 6 for nærmere beskrivelse herom. Tid svarer til ibrugtagningstidspunktet, og nedenstående rapport viser dermed ikke forskydningen mellem budgetår og ibrugtagning da data i nedenstående for 2017, godt kan indeholde poster fra 2016 hvor ibrugtagningstidspunktet er udskudt til Denne forskydning 26

27 fremgår af rapporten Investeringer oversigt budgetår vs. ibrugtagning_v06 som nævnt i afsnit 5.1. NB: Bemærk at 2016 og tidligere ikke fremgår af denne rapport, idet alle posterne som vedrører 2016 og tidligere, ikke bliver overført fra DPM templaten til drifts- og projektbudgetteringskuben, se afsnit 5.1 for nærmere forklaring. ALLE 6. Brug af rapporter over afskrivninger fra investeringsbudgettet: Som det fremgår af afsnit 5.8 viser ovenstående rapport også afskrivningerne fordelt på hhv. afskrivninger fra Prophix DPM templaten art , og afskrivninger fra anlægsmodulet art Årsagen til at afskrivningerne opdeles er, at de afskrivninger som kommer fra anlægsmodulet er faste afskrivninger som ikke kan ændres med mindre der straks afskrives eller på anden vis at værdien af aktivet bliver nedjusteret i anlægsmodulet. Afskrivningerne fra Prophix DPM templaten kan justeres ved at ændre på investeringsbeløbet eller investeringskategorien på de forskellige investeringer i DPM templaten. ALLE 7. Brug af jobs til at flytte data fra DPM template til rapporterne: For at rapporterne jf. punkt 5 kan opdateres med frisk data fra DPM templaten, er det nødvendigt at vente til den automatiske opdatering hver time som kører i tidrummet Opdateringen starter kl og tager under 10 min, således at data er opdateret kl for rapporten Investeringer oversigt v01 og kl for rapporten Investeringsbudget som baseres på konsolideringskuben. Dette gentager sig indtil kl Alternativt kan man kontakte 27

28 ØA, som efter anmodning kan starte jobbet op hvis det haster at se opdateret data. Der henstilles til at dette bliver undtagelsen nærmere end reglen. NB: Bemærk at i rapporten Investeringer oversigt v01 er det kun er data i kolonnerne Ej disponeret og Budget som opdateres hver halve time. Opdatering af de øvrige kolonner kræver en manuel kørsel af ØA. NIV1 7.1 Kør jobbet Alle jobs i nedenstående skærmbillede er ØA ansvarlig for at køre, schedulere og vedligeholde. Jobbet som er scheduleret til at køre hver halve time er navngivet; Post fra DPM indtastning til investeringskube & til projekt- og driftkuberne v02 Jobbet som ØA manuelt kan igangsætte er navngivet; Post fra DPM indtastning til investeringskube v01_intern ØA job Efter Post fra DPM indtastning til investeringskube v01_intern ØA job åbnes stiller man sig på øverste niveau på mappen Post investeringer. og vælger Kør jf. nedenstående gul markering, eller alternativt højreklikker og vælger Kør. NB: Der må ikke redigeres i jobbet, det er kun ØA (MSI/DNR) som redigerer såfremt der er behov herfor 28

29 ALLE 7.2 Tjek opgavelog: Efter der er trykket Kør fremgår jobbet i nedenstående opgavelog, som vælges oppe i hovedmenuen. Jobbet tager typisk under 10 minutter, og man kan se hvornår det er færdigt. 29

30 ALLE 7.3 Opdater rapport: Når jobbet er meldt færdig jf. afsnit 7.2, åbnes rapporten og der vælges opdater. Dernæst vil det opdaterede data fra DPM templaten blive vist. 8. Flow oversigtsdiagram DPM til drifts- og projektbudgettering Udestår, skal opdateres 30

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Økonomiafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Sagsnr.: 2016-004-00005 Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Versionsdato 24-08-2016 Revisionshistorik Revisionsdato Version

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Økonomiafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Sagsnr.: 2014-004-00008 Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Versionsdato 25-08-2015 Revisionshistorik Revisionsdato Version

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Projektbudgettering Åbning af templates (Kun for Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Projektbudgettering Åbning af templates (Kun for Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun for Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Budgetskabelon til brug ved projekter

Budgetskabelon til brug ved projekter Budgetskabelon til brug ved projekter Projektnavn: Kort beskrivelse af projektets mål og leverancer: Vejledning til udfyldelse : Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling Projektleder: Start dato Slut

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Brugsanvisning til. AF Storstrøms. Lønstyringsprogram

Brugsanvisning til. AF Storstrøms. Lønstyringsprogram Brugsanvisning til AF Storstrøms Lønstyringsprogram Januar 2002 Copyright 2002 AF Storstrøm og Peter Heinesen Mail: heinesen@cool.dk 1. Formål Det primære formål med programmet er at muliggøre automatiske

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Rum-planlægningsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Rum-planlægningsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

DANBIO vejledning for nye brugere

DANBIO vejledning for nye brugere DANBIO vejledning for nye brugere SØG EFTER EN PATIENT... 2 OPRETTE EN NY PATIENT... 3 OPRET NYT VISIT 1: HVIS PATIENTEN HAR BESVARET SPØRGSMÅL PÅ TOUCHSKÆRM... 6 OPRET NYT VISIT 2: HVIS AFD. IKKE HAR

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Angivelse af antal mulige personer i rum. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Angivelse af antal mulige personer i rum. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning i download af ESPD det europæiske udbudsdokument

Vejledning i download af ESPD det europæiske udbudsdokument Vejledning i download af ESPD det europæiske udbudsdokument På vores hjemmeside NST.DK klikkes i højre side (under annoncering) på Udbud Derefter klikkes på: Scroll lidt ned og klik på linket Bilag 2 Vælg

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere