De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek 2015 Lotte Stig Nørgaard og Mette Holmquist Institut for Farmaci Sektion for Klinisk Farmaci og Samfundsfarmaci

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Dataindsamling og databehandling... 5 Er du på studieophold på primær eller sekundær apotek?... 6 Dagligt apoteksarbejde... 6 Hvad er dit tidsforbrug til dagligt apoteksarbejde?... 6 Hvordan vurderer du dit udbytte af dagligt apoteksarbejde på apoteket?... 7 Særlige opgaver... 7 Angiv hvor mange selvvalgte opgaver du cirka har udført... 7 Hvor mange uger er i alt gået med samtlige særlige opgaver?... 8 Hvor meget har du brugt din vejleder i forbindelse med de særlige opgaver?... 8 Vurder dit udbytte af udførelse af faglig vurdering af de 3 skrankeekspeditioner... 9 Hvordan vurderer du dit udbytte af e-læringsmodulet Lovgivning/Kontrol af recepter (studex.dk)?... 9 I hvilken grad har du brugt din viden fra e-læringsmodulet Lovgivning/Kontrol af recepter (studex.dk) i forhold til apoteksarbejdet? Hvor mange dage har du brugt på e-læringsmodulet Lovgivning/Kontrol af recepter (studex.dk) (forberedelse, tests og eksamen på studex.dk) i alt? Hvordan vurderer du dit udbytte af de 3 medicingennemgange? Har du udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale om dine medicingennemgange med lægen? Hvis du ikke har udformet en skriftlig samarbejdsaftale med lægen om MGG har du så forventningsafstemt mundtligt med lægen? Hvordan vil du karakterisere dit samarbejde ifm. medicingennemgangene med lægen? Hvilke ændringer foretog lægen som følge af dine interventionsforslag? Hvordan foregik din opfølgning om medicingennemgangene til lægen? Har din vejleder fulgt op på medicingennemgangen med patienten? Hvordan vurderer du din vejleders faglighed i forhold til aktiviteten medicingennemgang? Hvordan vurderer du manualen til medicingennemgang? Opsummering af afsnittet særlige opgaver Udstationering Hvor har du været udstationeret? Angiv varighed af udstationeringen (selve opholdet) i antal dage Side 1

3 Hvor mange dage har du samlet brugt på udstationering? Det vil sige på forberedelse, selve udstationeringen samt afrapporteringen Havde apoteket indflydelse på dit valg af udstationeringssted? Hvor tilstrækkelig vurderer du din vejleders hjælp i forbindelse med udstationeringen? Er produktet fra udstationeringen formidlet til målgruppen? Dit udbytte af udstationeringen er Opsummering af afsnittet udstationering Studiebesøg Hvor mange studiebesøg har du udført i apotekets lokalområde? Hvor mange studiebesøg har du udført i øvrigt? Har du afrapporteret og diskuteret studiebesøgene med vejleder/apoteket? Hvor mange dage har du anvendt til studiebesøgene, inkl. forberedelse, selve studiebesøgene og evt. afrapportering? Hvordan vil du vurdere udbyttet af dine studiebesøg? Opsummering af afsnittet studiebesøg Planlægning, arbejdstider og løn samt integration på apoteket Hvem lagde dit skema for hele studieopholdet? Hvem lagde primært dit månedsskema? Hvem lagde primært dit ugeskema? Er de ovennævnte skemaer/ Arbejdsplaner blevet brugt ved planlægningen af dit arbejde? Får du honorar eller refusion fra apoteket? I hvor høj grad oplever du, at du er blevet en del af apotekets personale? Finder du, at apotekets brug af din arbejdskraft er Opsummering af afsnittet planlægning, arbejdstider og løn samt integration på apoteket Møder med vejleder Angiv tidsforbrug i timer til møder med vejleder, inkl. forberedelse, afholdelse og evt. referatskrivning Hvordan vurderer du dit udbytte af møderne med vejleder? Hvordan vurderer du samarbejdet generelt med din vejleder? Har du under studieopholdet haft sparring i forhold til din vejledning med andre end vejleder? Har du under dit studieophold oplevet vejlederskifte? Opsummering af afsnittet møder med vejleder Eksamen Hvor ofte har du skrevet i din logbog? Side 2

4 Hvordan har det fungeret for dig at udarbejde logbog? Hvor ofte har du diskuteret dine oplæg til den skriftlige eksamen med din vejleder? Har din vejleder kommenteret på det næsten færdige udkast til dine skriftlige opgaver? Hvor ofte har du diskuteret dit oplæg til den mundtlige eksamen med din vejleder? Har din vejleder kommenteret på de næsten færdige slides til din mundtlige eksamen? Hvordan vurderer du din vejleders faglighed i forhold til at give input til de to eksaminationer? Tidsforbrug til udformningen af de 3 skriftlige opgaver i alt Tidsforbrug til udformningen af dine præsentationer til den mundtlige eksamen i alt Hvordan føler du dig "klædt på " fra PharmaSchools side i forhold til de to eksamener - både hvad angår formelle krav til indhold, afholdelse, deadlines, besvarelse af tvivlsspørgsmål mv? I hvor høj grad finder du eksamensformen på studieophold på apotek hensigtsmæssig? Opsummering af afsnittet eksamen Teoretisk del på PharmaSchool Udbyttet af Start-på-apotek-dagene i januar var Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af Københavnerugerne? I hvilken grad har du kunne bruge din tillærte viden fra Københavnerugerne i praksis? I hvor høj grad har du brugt din øvrige viden fra PharmaSchool under studieophold på apotek? Har du behov for yderligere uddannelse før og under studieopholdet? Opsummering af afsnittet Teoridel PharmaSchool Kontakten til PharmaSchool Har du kontaktet PharmaSchool under dit studieophold? Er kontakten med PharmaSchool Kursushjemmesiden Hvor meget har du brugt studieopholdets kursushjemmeside? Kursushjemmesidens oplysninger om studieopholdet er Opsummering af afsnittet Kursushjemmesiden Faglig udvikling og vurdering af studieopholdet Hvordan vurderer du din viden/erfaring om kommunikation med patienter og sundhedspersonale før studieophold på apotek? Hvordan vurderer du din viden/erfaring om kommunikation med patienter og sundhedspersonale efter studieophold på apotek? Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor medicingennemgang før studieopholdet? Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor medicingennemgang efter studieopholdet? Side 3

5 Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler før studieopholdet? Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler efter studieopholdet? Har du været tilfreds med dine muligheder for at arbejde selvstændigt på apoteket? Er du tilfreds med de erfaringer, du har fået ved at indgå i et arbejdsfællesskab på apoteket? Hvad var dine forventninger til studieopholdet? Er dine forventninger til studieopholdet blevet indfriet? Har du deltaget i et eller flere forskningsprojektet? Opsummering af afsnittet Faglig udvikling og vurdering af studieopholdet Konklusion Side 4

6 Indledning Studieophold på apotek bliver evalueret hvert år. Denne rapport indeholder de studerendes evaluering af studieophold på apotek for perioden 1. februar til 31. juli 2015, i alt 144 studerende. Formålet med evalueringen er at få en beskrivelse fra de studerende af, hvordan de udnytter tiden fordelt på de forskellige arbejdsfunktioner, deres faglige udbytte, tilfredshed med studieopholdet, med vejleders og apotekets indsats samt med PharmaSchools forberedelse af de studerende til studieopholdet. På denne baggrund kan man heraf korrigere de fremtidige aktiviteter Dataindsamling og databehandling De studerende har anonymt besvaret et spørgeskema via internettet ved afslutningen af studieopholdet. Undervisningen på PharmaSchool i 2 uger under studieophold på apotek er desuden blevet evalueret ved et møde med kontaktpersonerne for de studerende og underviserne efter hver af de to Københavner-uger. Der blev taget referat fra møderne. Alle studerende blev opfordret til, ved starten og ved begge københavneruger, at melde tilbage til kontaktpersonerne (positivt, negativt, forslag til videreudvikling), Besvarelsen af spørgeskema blev udført via 99 studerende har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 67 %. Spørgsmålene i afsnittet om eksamen er dog stillet i et selvstændigt spørgeskema efter eksamen i august måned. Dette spørgeskema er udført via Absalon. 54 studerende udfyldte dette spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 37,5 %. Den statistiske databehandling er foretaget i Excel. Der anvendes så vidt muligt valide procenter i datafremstillingen. Der er ikke foretaget afrundingskontrol, hvorfor mindre afrundingspudsigheder kan forekomme (for eksempel, at det giver 101%, når man summerer svarerne). De studerendes oplysninger i spørgeskemaet er fortrolige og viderebringes ikke uden den studerendes samtykke. Side 5

7 Er du på studieophold på primær eller sekundær apotek? primær apotek sekundær apotek Pct 82% 18% Dagligt apoteksarbejde Hvad er dit tidsforbrug til dagligt apoteksarbejde? uger 5 uger 6 uger 7 uger 8 uger 9 uger 10 uger 11 uger 12 uger 13 uger Studerende De studerende har i gennemsnit brugt 9,1 uger på dagligt apoteksarbejde. Det anbefalede er ca. 9 uger. Det laveste antal uger brugt var 3 uger og det højeste 14 uger. I 2014 var disse tal hhv. 4 og 13 uger, i 2013 var disse tal hhv. 4 uger og 13 uger. I 2012 var disse tal hhv. 3 uger og 14 uger. Udvikling i antal brugte uger på daglig apoteksarbejde 2009: 9,4 uger 2010: 9,1 uger 2011: 9,3 uger 2012: 8,9 uger 2013: 10,2 uger 2014: 9,2 uger 2015: 9,1 uger Side 6

8 Hvordan vurderer du dit udbytte af dagligt apoteksarbejde på apoteket? Meget dårligt Meget godt Pct. 1% 6% 24% 49% 19% 84 % af de studerende vurderer udbyttet af deres daglige apoteksarbejde som værende enten godt eller meget godt. Udvikling i studerende der vurderer udbytte af daglig apoteksarbejde som værende godt eller meget godt: 2009: 78 % 2010: 78 % 2011: 86 % 2012: 84 % 2013: 83 % 2014: 78 % 2015: 84 % Særlige opgaver Angiv hvor mange selvvalgte opgaver du cirka har udført 25% 15% 1 5% Studerende 11% 21% 19% 16% 15% 7% 1% 4% 4% 2% De studerende har i gennemsnit udført ca.3,9 selvvalgte opgaver Udviklingen i antal udførte selvvalgte opgaver: 2009: 5,5 opgaver 2010: 5,0 opgaver 2011: 5,0 opgaver 2012: 4,4 opgaver 2013: 5,0 opgaver Side 7

9 2014: 3,8 opgaver 2015: 3,9 opgaver Hvor mange uger er i alt gået med samtlige særlige opgaver? Studerende 6% 21% 34% 25% 8% 1% 1% 4% De studerende har i gennemsnit brugt 3,3 uger på samtlige særlige opgaver. Det vejledende antal uger er ca. 3 uger. Udviklingen i antal uger brugt på selvvalgte opgaver: 2009: 4,1 uger 2010: 4,0 uger 2011: 4,5 uger 2012: 3,7 uger 2013: 3,5 uger 2014: 3,6 uger 2015: 3,3 uger Hvor meget har du brugt din vejleder i forbindelse med de særlige opgaver? Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Pct. 17% 69% 14% 86 % af de studerende har ofte eller af og til brugt deres vejleder i forbindelse med særlige opgaver. Udviklingen i studerende har ofte eller af og til brugt deres vejleder i forbindelse med særlige opgaver.: 2013: 85 % Side 8

10 2014: 78 % 2015: 86 % Vurder dit udbytte af udførelse af faglig vurdering af de 3 skrankeekspeditioner Meget dårligt Meget godt Pct. 1% 6% 24% 49% 19% 68 % af de studerende vurderer deres udbytte af faglig vurdering af skrankeekspeditioner som værende godt eller meget godt. Udviklingen i studerende, der vurderer deres udbytte af faglig vurdering af skrankeekspeditioner som værende godt eller meget godt : 2009: 43 % 2010: 39 % 2011: 40 % 2012: 53 % 2013: 50 % 2014: 53 % 2015: 68 % Hvordan vurderer du dit udbytte af e-læringsmodulet Lovgivning/Kontrol af recepter (studex.dk)? Meget dårligt Meget godt Pct. 2% 7% 19% 53% 18% 71 % af de studerende vurderer udbyttet som værende godt eller meget godt. Udviklingen i studerende, der finder udbytte af Kontrol af recepter som værende meget godt eller godt : 2009: 69 % Side 9

11 2010: 71 % 2011: 67 % 2012: 67 % 2013: 51 % 2014: 66 % 2015: 71 % I hvilken grad har du brugt din viden fra e-læringsmodulet Lovgivning/Kontrol af recepter (studex.dk) i forhold til apoteksarbejdet? I høj grad Af og til Aldrig Pct. 34% 59% 7% 34 % har i høj grad anvendt deres viden fra Kontrol af recepter i forbindelse med deres apoteksarbejde. 7 % har aldrig brugt den erhvervede viden. Udviklingen i studerende, der i høj grad har anvendt deres viden fra Kontrol af recepter i forbindelse med deres apoteksarbejde: 2009: 33 % 2010: 43 % 2011: 46 % 2012: 48 % 2013: 29 % 2014: 31 % 2015: 34 % Side 10

12 Hvor mange dage har du brugt på e-læringsmodulet Lovgivning/Kontrol af recepter (studex.dk) (forberedelse, tests og eksamen på studex.dk) i alt? Pct. 12% 32% 24% 5% 13% 1% 8% 1% 1% 2% De studerende har i gennemsnit brugt 4,5 dage på litteratur og tests på studex.dk. Udviklingen i antal dage brugt på Kontrol af recepter: 2009: 5,2 dage 2010: 5,0 dage 2011: 4,5 dage 2012: 4,5 dage 2013: 3,6 dage (Tid til eksamen ikke medregnet) 2014: 3,9 dage 2015: 4,5 dage Hvordan vurderer du dit udbytte af de 3 medicingennemgange? Meget dårligt Meget godt Pct. 1% 18% 38% 43% 81 % af de studerende vurderer deres udbytte af de 3 medicingennemgange som værende meget godt eller godt. Udviklingen i studerende, der vurderer deres udbytte af de 3 medicingennemgange som værende meget godt eller godt : 2012: 86 % 2013: 90 % 2014: 79 % 2015: 81 % Side 11

13 Har du udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale om dine medicingennemgange med lægen? Ja Pct. 5 5 Nej 50 % af de studerende har udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale med lægen. Udviklingen i studerende der har udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale med lægen: 2010: 55 % 2011: Spørgsmål ikke stillet 2012: 73 % 2013: 63 % 2014: 58 % 2015: 50 % Hvis du ikke har udformet en skriftlig samarbejdsaftale med lægen om MGG har du så forventningsafstemt mundtligt med lægen? Ja Nej Ubesvaret Pct. 44% 38% 18% 44 % af de studerende, der ikke har udformet en skriftlig samarbejdsaftale med lægen, har i stedet forventningsafstemt mundligt med lægen. 2014: 52 % 2015: 44 % Side 12

14 Hvordan vil du karakterisere dit samarbejde ifm. medicingennemgangene med lægen? Meget dårligt Meget godt Pct. 8% 7% 33% 3 27% 57 % af de studerende vil karakterisere deres samarbejde med lægen som værende meget godt eller godt. Udviklingen i studerende, der vil karakterisere deres samarbejde med lægen som værende meget godt eller godt : 2010: 53 % 2011: Spørgsmål ikke stillet 2012: 58 % 2013: 58 % 2014: 48 % 2015: 57 % Hvilke ændringer foretog lægen som følge af dine interventionsforslag? Alle foreslåede 2. Enkelte foreslåede 3. Ingen af de foreslåede Ved ikke Jeg kom ikke med nogen forslag Pct. 11% 22% 4% 57% 3% 33 % af de studerende har oplevet at lægen foretog ændringer som følge af de forslag de studerende havde stillet i enten alle eller enkelte tilfælde. Udviklingen i studerende, der har oplevet at lægen har foretaget ændringer i alle eller enkelte tilfælde som følge af de studerendes forslag: 2010: 31 % 2011: Spørgsmål ikke stillet Side 13

15 2012: 61 % 2013: 57 % 2014: 53 % 2015: 33 % Hvordan foregik din opfølgning om medicingennemgangene til lægen? Via et eller flere møder Via telefon Via brev Andet Der blev ikke foretaget opfølgning Pct. 39% 8% 19% 18% 21% 39 % af de studerende har foretaget opfølgning til lægen via et eller flere møder. 21 % har ikke foretaget opfølgning. Udviklingen i studerende, der har foretaget opfølgning til lægen via et eller flere møder: 2010: 53 % 2011: Spørgsmål ikke stillet 2012: 53 % 2013: 59 % 2014: 44 % 2015: 39 % Udviklingen i studerende, der ikke har foretaget nogen form for opfølgning med lægen: 2012: 8 % 2013: 7% 2014: 24 % 2015: 21 % Side 14

16 Har din vejleder fulgt op på medicingennemgangen med patienten? Ja Nej Opfølgningen blev foretaget af mig selv Ved ikke Pct. 17% 3 25% 26% I 17 % af tilfældene har vejleder fulgt op på medicingennemgangen med patienten. 25 % af de studerende har selv foretaget opfølgningen. 30 % af de studerende svarer at der ikke har været foretaget opfølgning af vejlederen. Udviklingen i studerende, hvor vejleder har fulgt op på medicingennemgangen med patienten: 2010: 54 % 2011: Spørgsmål ikke stillet 2012: 21 % 2013: 22 % 2014: 20 % 2015: 17 % Udviklingen i studerende, der selv har fulgt op på medicingennemgangen med patienten: 2012: 32 % 2013: 42 % 2014: 33 % 2015: 25 % Udviklingen i studerende, der oplyser at der ikke er foretaget opfølgning på medicingennemgangen med patienten: 2010: 42 % 2011: Spørgsmål ikke stillet 2012: 34 % 2013: 26 % 2014: 33 % 2015: 30 % Side 15

17 Hvordan vurderer du din vejleders faglighed i forhold til aktiviteten medicingennemgang? Meget dårlig Meget god Pct. 1% 1% 6% 38% 54% 92 % af de studerende vurderer deres vejleders faglighed i forbindelse med medicingennemgang som værende meget godt eller godt. Udvikling i studerende, der vurderer deres vejleders faglighed i forbindelse med medicingennemgang som værende meget god eller god : 2010: : 64 % 2012: 77 % 2013: 80 % 2014: 60 % 2015: 92 % Hvordan vurderer du manualen til medicingennemgang? Meget dårligt 2 3 Hverken eller 4 5 Meget godt Pct. 8% 52% 39% 72 % af de studerende vurderer manualen til medicingennemgang som værende god eller meget god. Udviklingen i studerende, der vurderer manualen til MGG som værende god eller meget god : 2014: 64 % 2015: 72 % Side 16

18 Opsummering af afsnittet særlige opgaver Der er i gennemsnit brugt 3,3 uger med samtlige særlige opgaver (selvvalgte særlige opgaver, de 3 skrankeekspeditioner, de 3 medicingennemgange samt Kontrol af recepter) Det anbefalede tidsforbrug fra PharmaSchools side er 3 uger. De studerende har i gennemsnit udført 3,9 selvvalgte særlige opgaver. 68 % af de studerende vurderer udbyttet af de 3 skrankeekspeditioner som værende meget godt eller godt. 71 % vurderer udbyttet af Kontrol af recepter som værende meget godt eller godt og 34 % har i høj grad anvendt den erhvervede viden i deres daglige arbejde på apoteket. 81 % vurderer udbyttet af de 3 medicingennemgange som værende meget godt eller godt. Udstationering Hvor har du været udstationeret? Primærapot ek Sygehusapo tek Sygehusafd eling Plejehjem Lægepraksi s Medicinalvi rksomhed Jeg har ikke været udstation Pct. 17% 38% 29% 12% 2% 2% 18% Andet Udvalgte tendenser: Udstationering sygehusapotek: 2009: 16 % 2010: 34 % 2011: 46 % 2012: 42 % 2013: 35 % 2014: 28 % 2015: 38 % Udstationering sygehusafdeling: 2009: 34 % 2010: 32 % 2011: 23 % 2012: 26 % 2013: 14 % Side 17

19 2014: 33 % 2015: 29 % Udstationering lægepraksis: 2009: 12 % 2010: 6 % 2011: 4 % 2012: 11 % 2013: 5 % 2014: 3 % 2015: 2 % Udstationering plejehjem: 2010: 6 % 2011: 4 % 2012: 2 % 2013: 20 % 2014: 8 % 2015: 12 % Udstationering andet : 2009: 16 % 2010: 14 % 2011: 27 % 2012: 19 % 2013: 25 % 2014: 27 % 2015: 18 % Angiv varighed af udstationeringen (selve opholdet) i antal dage dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 8 dage 10 dage 14 dage Studerende 4% 2% 26% 42% 5% 5% 3% 4% 8% De studerende har i gennemsnit brugt 5,9 dage på selve opholdet i forbindelse med deres udstationering. Udviklingen i antal brugte dage på selve opholdet i forbindelse med udstationeringen: 2009: 6,1 dage 2010: 5,0 dage Side 18

20 2011: 5,4 dage 2012: 4,9 dage 2013: 5,1 dage 2014: 5,5 dage 2015: 5,9 dage Hvor mange dage har du samlet brugt på udstationering? Det vil sige på forberedelse, selve udstationeringen samt afrapporteringen 3 25% 15% 1 5% 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 8 dage 9 dage 10 dage 11 dage 12 dage 13 dage 14 dage 15 dage Pct. 2% 1% 5% 7% 6% 11% 27% 1 13% 1 6% 1% 1% 4% 4% 16 dage De studerende har i gennemsnit brugt 10,0 dage samlet på udstationeringen. Det fra PharmaSchools side anbefalede tidsforbrug er ca. 12,5 dage(svarende til ca. 2,5 uge) Udvikling i samlet tidsforbrug til udstationeringen: 2009: 14,0 dage 2010: 12,0 dage 2011: 12,3 dage 2012: 10,2 dage 2013: 10,0 dage 2014: 10,8 dage 2015: 10,0 dage Havde apoteket indflydelse på dit valg af udstationeringssted? Ja Nej Pct. 35% 65% Side 19

21 65 % af de studerende oplyser at apoteket ikke har haft indflydelse på deres valg af udstationeringssted. Udvikling i studerende, der oplyser at apoteket ikke har haft indflydelse på deres valg af udstationeringssted: 2009: 57 % 2010: 74 % 2011: 66 % 2012: 73 % 2013: 69 % 2014: 72 % 2015: 65 % Hvor tilstrækkelig vurderer du din vejleders hjælp i forbindelse med udstationeringen? Helt utilstrækkeligt Helt tilstrækkelig Pct. 5% 7% 38% 26% 22% 12 % af de studerende vurderer vejleders hjælp i forbindelse med udstationeringen som værende utilstrækkelig eller helt utilstrækkelig. 48 % vurderer vejleders hjælp som værende tilstrækkelig eller helt tilstrækkelig. Udvikling i studerende, der vurderer at have modtaget helt utilstrækkelig eller utilstrækkelig hjælp fra vejleder i forbindelse med udstationering: 2009: 16 % 2010: 20 % 2011: 23 % 2012: 10 % 2013: 23 % 2014: 37 % 2015: 12 % Side 20

22 Er produktet fra udstationeringen formidlet til målgruppen? Ja Nej Nej, men dette er planlagt Pct. 65% 17% 15% 65 % af de studerende har videreformidlet produktet fra udstationeringen til målgruppen. 15 % har planlagt at gøre dette. Udvikling i studerende, der har videreformidlet produktet fra udstationeringen til målgruppen: 2009: 84 % 2010: 74 % 2011: 84 % 2012: 82 % 2013: 80 % 2014: 75 % 2015: 65 % pr. 6/7 yderligere 15 % har planlagt dette før studieopholdets afslutning. Dit udbytte af udstationeringen er Meget dårligt Meget godt Pct. 2% 12% 44% 41% 85 % af de studerende vurderer deres udbytte af udstationeringen som værende meget godt eller godt. Udviklingen i studerende, der vurderer deres udbytte af udstationeringen som værende meget godt eller godt : 2009: 84 % 2010: 81 % 2011: 76 % Side 21

23 2012: 82 % 2013: 80 % 2014: 88 % 2015: 85 % Opsummering af afsnittet udstationering De studerende har i gennemsnit brugt 10,0 dage på udstationeringen samlet. Det fra PharmaSchools side anbefalede tidsforbrug er ca. 12,5 dage(svarende til ca. 2,5 uge) 85 % af de studerende vurderer deres udbytte af udstationeringen som meget godt eller godt. Studiebesøg Hvor mange studiebesøg har du udført i apotekets lokalområde? Pct. 4% 19% 23% 36% 12% 5% 1% 1% De studerende har i gennemsnit udført 3,6 lokale studiebesøg. Udviklingen i antal studiebesøg i apotekets lokalområde: 2009: 3,2 studiebesøg 2010: 12 studiebesøg 2011: 3,2 studiebesøg 2012: 2,6 studiebesøg 2013: 2,8 studiebesøg 2014: 2,9 studiebesøg 2015: 3,6 studiebesøg Side 22

24 Hvor mange studiebesøg har du udført i øvrigt? Pct. 4% 1% 12% 29% 27% 1 5% 1 1% 1% De studerende har i gennemsnit udført 4,9 øvrige studiebesøg Udvikling i antal øvrige studiebesøg: 2009: 4,9 studiebesøg 2010: 4,0 studiebesøg 2011: 4,4 studiebesøg 2012: 3,3 studiebesøg 2013: 3,7 studiebesøg 2014: 3,4 studiebesøg 2015: 4,9 studiebesøg Har du afrapporteret og diskuteret studiebesøgene med vejleder/apoteket? Ja Nej Pct. 87% 13% 87 % af de studerende har afrapporteret og diskuteret studiebesøgene med vejleder/apoteket. Udviklingen i studerende, der har afrapporteret og diskuteret studiebesøgene med vejleder/apoteket: 2009: 85 % 2010: 75 % 2011: 80 % 2012: 82 % 2013: 90 % 2014: 83 % 2015: 87 % Side 23

25 Hvor mange dage har du anvendt til studiebesøgene, inkl. forberedelse, selve studiebesøgene og evt. afrapportering? 3 25% 15% 1 5% 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 8 dage 9 dage 10 dage 11 dage 12 dage 13 dage Pct. 2% 1% 5% 7% 6% 11% 27% 1 13% 1 6% 1% 1% 14 dage De studerende har i gennemsnit brugt 7,2 dage samlet til studiebesøgene. Det anbefalede er ca. 7,5 dage, svarende til 1,5 uge. Udvikling i samlet tidsforbrug i dage til udstationering, herunder forberedelse, selve studiebesøgene og afrapportering: 2011: 16,1 dage 2012: 8,5 dage 2013: 7,9 dage 2014: 7,6 dage 2015: 7,2 dage Hvordan vil du vurdere udbyttet af dine studiebesøg? Meget dårligt 2 3 Hverken eller 4 5 Meget godt Pct. 8% 52% 39% 91 % af de studerende vurderer udbyttet af deres studiebesøg som værende meget godt eller godt. Udviklingen i studerende, der vurderer udbyttet af deres studiebesøg som værende meget godt eller godt : 2009: 82 % 2010: : 84 % 2012: 82 % 2013: 79 % Side 24

26 2014: 85 % 2015: 91 % Opsummering af afsnittet studiebesøg De studerende har i gennemsnit været på 3,6 lokale og 4,9 øvrige studiebesøg. Det samlede tidsforbrug på alle studiebesøg inkl. Forberedelse og afrapportering har i gennemsnit været 7,2 dage. PharmaSchools anbefaling er ca. 7,5 dage (svarende til ca 1,5 uge) 91 % af de studerende har vurderet udbyttet af deres studiebesøg som værende meget godt eller godt. Planlægning, arbejdstider og løn samt integration på apoteket Hvem lagde dit skema for hele studieopholdet? Dig selv Din vejleder Din vejleder og dig selv Skema ikke lagt Pct. 49% 5% 4 6% 49 % af de studerende har selv lagt skema for deres studieophold. Udviklingen i studerende, der selv har lagt deres skema for studieopholdet: 2009: 53 % 2010: 55 % 2011: 54 % 2012: 65 % 2013: 64 % 2014: 63 % 2015: 49 % Side 25

27 Hvem lagde primært dit månedsskema? Dig selv 2. Din vejleder 3. Din vejleder og dig selv 4. Skema ikke lagt Pct. 63% 7% 21% 8% 63 % har selv lagt deres månedsskema. Udviklingen i studerende, der selv har lagt deres månedsskema: 2009: 73 % 2010: 61 % 2011: 67 % 2012: 84 % 2013: 71 % 2014: 75 % 2015: 63 % Hvem lagde primært dit ugeskema? Dig selv 2. Din vejleder 3. Din vejleder og dig selv 4. Skema ikke lagt Pct. 65% 4% 23% 8% 65 % af de studerende har selv lagt deres ugeskema. Udviklingen i studerende, der selv har lagt deres ugeskema: 2009: 84 % 2010: 77 % 2011: 81 % 2012: 89 % 2013: 82 % 2014: 85 % 2015: 65 % Side 26

28 Er de ovennævnte skemaer/ Arbejdsplaner blevet brugt ved planlægningen af dit arbejde? Ja 2. Delvist 3. Nej Pct. 61% % af de studerende har anvendt skemaer/arbejdsplaner i deres arbejde. Udviklingen i studerende, der har anvendt skemaer/arbejdsplaner i deres arbejde: 2009: 90 % 2010: 61 % 2011: 66 % 2012: 63 % 2013: 68 % 2014: 63 % 2015: 61 % Får du honorar eller refusion fra apoteket? Ja 2. Nej Pct. 21% 77% 21 % af de studerende har oplevet at modtage en eller anden form for honorar eller refusion fra apoteket. Udvikling i studerende, der har modtaget honorar eller refusion fra apoteket: 2009: 44 % 2010: 38 % 2011: 37 % 2012: 21 % Side 27

29 2013: 25 % 2014: 21 % 2015: 21 % I hvor høj grad oplever du, at du er blevet en del af apotekets personale? Ikke integreret Fuldt integreret Pct. 1% 5% 4% 6 31% 91 % af de studerende føler at de er fuldt ud eller næsten integreret på apoteket. Udviklingen i studerende, der føler sig fuldt ud eller næsten integreret på apoteket: 2009: 83 % 2010: 86 % 2011: 88 % 2012: 88 % 2013: 82 % 2014: 80 % 2015: 91 % Finder du, at apotekets brug af din arbejdskraft er For stor 2. Passende 3. For lille Pct. 73% 7% 73 % af de studerende finder at apotekets brug af deres arbejdskraft er passende. Udviklingen i studerende, der finder apotekets brug af deres arbejdskraft som værende passende: 2009: 79 % 2010: 81 % 2011: 83 % 2012: 77 % Side 28

30 2013: 80 % 2014: 83 % 2015: 73 % Opsummering af afsnittet planlægning, arbejdstider og løn samt integration på apoteket 49 % af de studerende har selv lagt deres skema for hele studieopholdet. 63 % har selv lagt deres månedsskema og 65 % deres eget uge skema. I 61 % af tilfældene er disse skemaer blevet brugt i det daglige arbejde. 21 % har modtaget honorar eller refusion fra apoteket. 91 % anser sig som fuldt ud eller næsten fuldt ud integreret på apoteket og 73 % af de studerende finder at apotekets brug af deres arbejdskraft, har været passende. Møder med vejleder Angiv tidsforbrug i timer til møder med vejleder, inkl. forberedelse, afholdelse og evt. referatskrivning < 10 timer timer timer timer timer > 50 timer Pct % 5% Samlet har de studerende i 2015 brugt 24,5 timer på vejledermøder inkl. forberedelse og referat. Det anbefalede tidsforbrug er ca. 55,5 timer (1,5 uger) Udviklingen i timer brugt på vejledermøder: 2009: 35,5 timer 2010: 43 timer 2011: 37,3 timer 2012: 41,4 timer 2013: 28,9 timer 2014: 25,0 timer 2015: 24,5 timer Side 29

31 Hvordan vurderer du dit udbytte af møderne med vejleder? Meget dårligt Meget godt Pct. 1% af de studerende vurderer udbyttet af møder med vejleder som værende meget godt eller godt. Udviklingen i studerende, der vurderer udbytte af vejledermøder som meget godt eller godt : 2010: 60 % 2011: 69 % 2012: 75 % 2013: 75 % 2014: 63 % 2015: 90 % 1 % af de studerende vurderer udbyttet af vejledermøder som værende meget dårligt eller dårligt. Udviklingen i studerende, der vurderer udbytte af vejledermøder som værende meget dårligt eller dårligt : 2009: Spørgsmål ej stillet 2010: 17 % 2011: 15 % 2012: 10 % 2013: 7 % 2014: 14 % 2015: 1 % Hvordan vurderer du samarbejdet generelt med din vejleder? Meget dårligt Meget godt Pct. 1% 8% 42% 49% Side 30

32 91 % af de studerende vurderer deres samarbejde med vejleder som værende meget godt eller godt. 11 % har vurderet det som værende dårligt eller meget dårligt Udviklingen i studerende der vurdere deres samarbejde med vejleder som værende godt eller meget godt : 2012: 82 % 2013: 72 % 2014: 65 % 2015: 91 % Udviklingen i studerende, der vurderer deres samarbejde med vejleder som værende dårligt eller meget dårligt : 2012: 3 % 2013: 10 % 2014: 13 % 2015: 1 % Har du under studieopholdet haft sparring i forhold til din vejledning med andre end vejleder? Nej, har udelukkende brugt vejleder Ja, med farmaceut(er) på apoteket Ja, med farmakonom(er) på apoteket Ja, med både apotekets farmakonomer og øvrige farmaceuter Ja, med øvrige Pct. 17% 15% 1% 63% 4% 83 % af de studerende har haft sparring i forhold til deres vejledning med andre end vejleder. Oftest har de øvrige sparringspartnere været både farmakonomer og øvrige farmaceuter. Dette er identisk med svarene fra 2013 og Udviklingen i studerende, der har haft sparring med andre i forhold til deres vejledning: 2012: 95 % 2013: 96 % 2014: 95 % 2015: 83 % Side 31

33 Har du under dit studieophold oplevet vejlederskifte? Nej Ja, har skiftet vejleder 1 gang Ja, har skiftet vejleder 2 gange Ja, har skiftet vejleder mere end 2 gange Pct. 8 19% 19 % af de studerende har i 2015 oplevet vejlederskift en gang. Udviklingen i studerende, der har oplevet 1 eller 2 vejlederskifte under deres studieophold: 2012: 13 % 2013: 5 % 2014: 12 % 2015: 19 % Opsummering af afsnittet møder med vejleder Samlet har de studerende brugt 25,0 timer på vejledermøder inkl. forberedelse og referat. Det anbefalede tidsforbrug har i 2014 været ca. 55,5 timer (1,5 uger) 90 % vurderer udbyttet af vejledermøder som værende godt eller meget godt. 91 % af de studerende vurderer deres samarbejde med vejleder som værende meget godt eller godt. 83 % af de studerende har sparret med andre på apoteket end deres vejleder i forhold til vejledning. Typisk både med farmakonomer og øvrige farmaceuter. 19 % af de studerende har oplevet et vejlederskifte under deres studieophold. Side 32

34 Eksamen Hvor ofte har du skrevet i din logbog? 35% 3 25% 15% 1 5% 1. Oftere end ugentligt 2. Ugentligt 3. Månedligt 4. Sjældnere end månedligt 5. Kun som afslutning på studieopholdet 6. Aldrig Pct. 3 27% 13% 15% 14% 30 % af de studerende har skrevet i deres logbog enten ugentligt eller oftere end ugentligt. Udviklingen i studerende, der har skrevet i deres logbog enten ugentligt eller oftere end ugentligt: 2009: 52 % 2010: 62 % 2011: 64 % 2012: 64 % 2013: 66 % 2014: 65 % 2015: 30 % 14 % har aldrig skrevet logbog. Denne svarmulighed har ikke været tilgængelig tidligere og er derfor ikke sammenlignelig med tidligere års evalueringer. 0 % har enten ført logbog sjældnere end månedligt eller kun som afslutning på studieopholdet. Udviklingen i studerende, der har ført logbog sjældnere end månedligt eller kun som afslutning på studieopholdet : 2009: 20 % 2010: 14 % 2011: 12 % 2012: 13 % 2013: 19 % 2014: 21 % 2015: 0 % Side 33

35 Hvordan har det fungeret for dig at udarbejde logbog? Meget dårligt Meget godt Jeg har ikke skrevet logbog Pct. 2% 11% 25% 35% 11% 15% 46 % af de studerende vurderer at udarbejdelsen af logbog og portefølje har fungeret meget godt eller godt. Udviklingen i studerende, der har vurderet at udarbejdelsen af logbog og portefølje har fungeret meget godt eller godt : 2009: 48 % 2010: 42 % 2011: 37 % 2012: 43 % 2014: 51 % 2015: 46 % 13 % har vurderet at udarbejdelsen af logbog og portefølje har fungeret meget dårligt eller dårligt. Udviklingen i studerende, der har vurderet at udarbejdelsen af logbog og portefølje har fungeret meget dårligt eller dårligt : 2009: 18 % 2010: 16 % 2011: 14 % 2012: 16 % 2013: 26 % 2014: 20 % 2015: 13 % Side 34

36 Hvor ofte har du diskuteret dine oplæg til den skriftlige eksamen med din vejleder? Ofte Af og til Aldrig Pct. 28% 46% 26% 74 % af de studerende har diskuteret deres oplæg til den skriftlige eksamen med vejleder ofte eller af og til. Dette spørgsmål har ikke været stillet tidligere. Tidligere har der været spurt til hvor ofte de studerende har diskuteret oplæg til porteføljer med deres vejleder med følgende svarprocenter, der har diskuteret dette med vejleder ofte eller af og til : 2009: 69 % 2010: 60 % 2011: 64 % 2012: 63 % 2013: 68 % 2014: 67 % 26 % har aldrig diskuteret deres oplæg til skriftlig eksamen med vejleder. Tidligere har tallene med hensyn til studerende, der aldrig havde diskuteret porteføljerne med deres vejleder, set således ud: 2009: 14 % 2010: 19 % 2011: 23 % 2012: 18 % 2013: 5 % 2014: 8 % Side 35

37 Har din vejleder kommenteret på det næsten færdige udkast til dine skriftlige opgaver? Ja, til alle opgaverne Ja, til 1-2 opgaver Nej Pct. 28% 52% Vejleder har kommenteret på enten en eller flere af de studerendes næsten færdige skriftlige opgaver i 48 % af tilfældene. 52 % har ikke oplevet at vejleder har kommenteret på nogen af deres skriftlige opgaver. Dette spørgsmål har ikke været stillet tidligere men tidligere tal har set således ud: Udviklingen i studerende, hvor vejleder aldrig har kommenteret på den næsten færdige portefølje: 2013: 31 % 2014: 43 % Hvor ofte har du diskuteret dit oplæg til den mundtlige eksamen med din vejleder? Ofte Af og til Aldrig Pct. 7% 43% 5 50 % af de studerende har diskuteret indholdet af deres oplæg til den mundtlige eksamen med vejleder. Side 36

38 Har din vejleder kommenteret på de næsten færdige slides til din mundtlige eksamen? Ja Pct. 11% 89% Nej 11 % af de studerendes vejledere har kommenteret på de næsten færdige slides til den mundtlige eksamen. Hvordan vurderer du din vejleders faglighed i forhold til at give input til de to eksaminationer? Helt utilfredsstillende 2. Utilfredsstillende 3. Hverken/eller 4. Tilfredsstillende 5. Helt tilfredstillende Pct. 6% 15% 41% 22% 17% 39 % af de studerende har vurderet vejleders faglighed i forhold til input til de to eksaminationer som værende tilfredsstillende eller helt tilfredsstillende. Dette spørgsmål har ikke været stillet tidligere, men tidligere tal om vejleders faglighed i forhold til porteføljeskrivning har set således ud: Studerende, der vurderes vejleders faglighed i forhold til porteføljeskrivning som værende godt eller meget godt : 2011: 52 % 2012: 53 % 2013: 60 % 2014: 50 % 21 % af de studerende har vurderet vejleders faglighed i forhold til input til de to eksaminationer som værende utilfredsstillende eller helt utilfredsstillende. I forhold til porteføljeskrivningen så tallene ud som følgende: Studerende, der vurderes vejleders faglighed i forhold til porteføljeskrivning som værende dårligt eller meget dårligt : Side 37

39 2011: 18 % 2012: 13 % 2013: 9 % 2014: 21 % Tidsforbrug til udformningen af de 3 skriftlige opgaver i alt < 10 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer Pct. 6% 17% 32% 15% 6% 3% 3% 3% 11% De studerende har i gennemsnit brugt 50 timer på de 3 skriftlige opgaver, der udgør den skriftlige eksamen. Tidsforbrug til udformningen af dine præsentationer til den mundtlige eksamen i alt 3 25% 15% 1 5% < 10 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer Pct. 4% 19% 26% 6% 1 2% 4% 1% 2% 6% > 100 timer De studerende har i gennemsnit brugt 40 timer på præsentationer til den mundtlige eksamen. De studerende har dermed samlet brugt i gennemsnit 90 timer på deres eksamener. Det anbefalede antal timer fra PharmaSchools side er 37 timer. Side 38

40 Hvordan føler du dig "klædt på " fra PharmaSchools side i forhold til de to eksamener - både hvad angår formelle krav til indhold, afholdelse, deadlines, besvarelse af tvivlsspørgsmål mv? 35% 3 25% 15% 1 5% 1. Helt utilfredsstillende 2. Utilfredsstillende 3. Hverken/eller 4. Tilfredsstillende 5. Helt tilfredsstillende Pct. 19% 3 19% 28% 6% 34 % af de studerende føler sig tilfredsstillende eller helt tilfredsstillende klædt på i forhold til eksamen fra PharmaSchools side. 49 % føler dette i helt utilfredsstillende eller utilfredstillende grad. I hvor høj grad finder du eksamensformen på studieophold på apotek hensigtsmæssig? I ingen grad 2. I mindre grad 3. Hverken/eller 4. I nogen grad 5. I høj grad Pct. 17% 9% 46% 7% 53 % af de studerende finder eksamensformen hensigtsmæssig i høj grad eller i nogen grad. 37 % finder eksamensformen hensigtsmæssig i ingen grad eller i mindre grad. Svarene er ikke direkte sammenlignelige med tidligere års svar, da der i årets evaluering har været muligt at vurdere ud fra en skala med 5 svar: I ingen grad, i mindre grad, hverken/eller, i nogen grad samt i høj grad. Ved tidligere års evalueringer har der ved vurderingen været anvendt en 4 punkts skala i stedet: Slet ikke, I nogen grad, I høj grad og I meget høj grad. Tidligere års tal: Studerende, der finder eksamensformen hensigtsmæssig i meget høj grad eller i høj grad : Side 39

41 2010: 14 % 2011: 24 % 2012: 16 % 2013: 18 % 2014: 29 % Udviklingen i studerende, der slet ikke finder eksamensformen hensigtsmæssig: 2010: 35 % 2011: 27 % 2012: 27 % 2013: 34 % 2014: 25 % Opsummering af afsnittet eksamen 30 % af de studerende har skrevet i deres logbog enten ugentlig eller oftere end ugentligt. 14 % har ikke ført logbog. 46 % af de studerende, der har ført logbog har angivet at dette har fungeret enten godt eller meget godt for dem. 74 % af de studerende har diskuteret deres oplæg til den skriftlige eksamen med deres vejleder. Hus 48 % af de studerende har vejleder kommenteret på de næsten færdige oplæg til en eller flere af de skriftlige opgaver. 50 % af de studerende har diskuteret deres oplæg til mundlig eksamen med vejleder. 11 % har haft vejleder til at kommentere på de næsten færdige slides til den mundtlige eksamen. 39 % af de studerende vurderer vejleders faglighed i forhold til at give input til de to eksamener som værende tilfredsstillende eller helt tilfredsstillende. De studerende har i gennemsnit anvendt 50 timer til den skriftlige eksamen og 40 timer til den mundtlige eksamen. Dette giver et gennemsnit på i alt 90 timer til eksamen. Det estimerede antal har i 2015 været 37 timer. 49 % af de studerende føler sig helt utilfredsstilende eller utilfredsstillende klædt på fra PharmaSchools side i forhold til eksamen.. 53 % finder eksamensformen på studieophold på apotek hensigtsmæssig i meget høj grad eller høj grad. 37 % finder eksamensformen hensigtsmæssig i ingen grad eller mindre grad. Side 40

42 Teoretisk del på PharmaSchool Udbyttet af Start-på-apotek-dagene i januar var Helt utilstrækkeligt Helt fyldestgørende Pct. 1% 5% 35% 52% 7% 59 % af de studerende vurderer deres udbytte af Start på apotek-dagene som værende helt fyldestgørende eller fyldestgørende. Udviklingen: 2009: 39 % 2010: 40 % 2011: 38 % 2012: 32 % 2013: 46 % 2014: 39 % 2015: 59 % 6 % vurderer udbyttet som værende helt utilstrækkeligt eller utilstrækkeligt. Udviklingen: 2009: 20 % 2010: 23 % 2011: 21 % 2012: 18 % 2013: 25 % 2014: 19 % 2015: 6 %. Side 41

43 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af Københavnerugerne? Meget dårligt Meget godt Pct. 8% 16% 33% 4 4% 44 % vurderer deres udbytte af Københavnerugerne som værende meget godt eller godt. Udviklingen: 2009: 41 % 2010: 41 % 2011: 45 % 2012: 43 % 2013: 35 % 2014: 39 % 2015: 44 % 24 % vurderer deres udbytte som værende meget dårligt eller dårligt. Udviklingen: 2009: 19 % 2010: 17 % 2011: 17 % 2012: 21 % 2013: 26 % 2014: 23 % 2015: 24 % I hvilken grad har du kunne bruge din tillærte viden fra Københavnerugerne i praksis? I høj grad Slet ikke Pct. 6% 36% 12% 41% 5% Side 42

44 42 % af de studerende har brugt deres tillærte viden fra Københavnerugerne i praksis. 2013: 47 % 2014: 48 % 2015: 42 % I hvor høj grad har du brugt din øvrige viden fra PharmaSchool under studieophold på apotek? I meget lille grad I meget høj grad Pct. 2% 1 5% 45% 39% 84 % af de studerende har anvendt deres øvrige viden fra PharmaSchool under deres studieophold i meget høj gad eller høj grad. Udviklingen i studerende, der har anvendt deres øvrige viden fra PharmaSchool under deres studieophold i meget høj gad eller høj grad: 2009: 72 % 2010: 77 % 2011: 80 % 2012: 73 % 2013: 70 % 2014: 69 % 2015: 84 % Side 43

45 Har du behov for yderligere uddannelse før og under studieopholdet? 54% 52% 5 48% 46% 44% 42% 1. Ja 2. Nej Pct. 47% 53% 47 % oplyser at de har brug for yderligere undervisning før og under studieopholdet. Udviklingen i studerende, der oplyser at de har brug for yderligere undervisning før og under studieopholdet: 2009: 42 % 2010: 46 % 2011: 40 % 2012: 37 % 2013: 34 % 2014: 42 % 2015: 47 % Opsummering af afsnittet Teoridel PharmaSchool 59 % af de studerende vurderer deres udbytte af Start på apotek-dagene som værende helt fyldestgørende eller fyldestgørende. 44 % vurderer udbyttet af Københavnerugerne som værende meget godt eller godt. 42 % har anvendt deres erhvervede viden fra Københavnerugerne i høj grad eller i nogen grad i forbindelse med praktisk arbejde på apoteket og/eller eksamen. 84 % af de studerende har anvendt deres øvrige viden fra PharmaSchool under deres studieophold i enten meget høj grad eller i høj grad. 47 % føler behov for yderligere undervisning før og under studieopholdet. Side 44

46 Kontakten til PharmaSchool Har du kontaktet PharmaSchool under dit studieophold? Ja Nej Pct. 71% 27% 71 % af de studerende har under deres studieophold kontaktet PharmaSchool. Udvikling i studerende, der under deres studieophold har kontaktet PharmaSchool: 2009: 47 % 2010: 63 % 2011: 71 % 2012: 69 % 2013: 52 % 2014: 55 % 2015: 71 % De studerende har kontaktet PharmaSchool om i sær praktiske spørgsmål. Er kontakten med PharmaSchool Helt utilstrækkelig Helt fyldestgørende Pct. 1% 1% 1 21% 67% 88 % af de studerende, der har haft kontakt til PharmaSchool finder kontakten til som værende helt fyldestgørende eller fyldestgørende. Udviklingen i studerende, der finder kontakten til PharmaSchool som værende helt fyldestgørende eller fyldestgørende : 2009: 56 % Side 45

47 2010: 61 % 2011: 72 % 2012: 59 % 2013: 57 % 2014: 68 % 2015: 88 % Kursushjemmesiden Hvor meget har du brugt studieopholdets kursushjemmeside? Flere timer dagligt 2. Flere timer ugentligt 3. Få timer ugentligt 4. Flere timer månedligt 5. Få timer månedligt 6. Sjældnere end få timer månedligt Pct. 6% 25% 4 16% 11% 2% Oversigt over tidligere års brug af kursushjemmesiden: Flere timer dagligt 2. Flere timer ugentligt 3. Få timer ugentligt 4. Flere timer månedligt 5. Få timer månedligt 6. Sjældnere end få timer månedligt % 27% 37% 14% 9% % 34% 54% 13% 3% % 32% 37% 13% 13% 3% % 42% 14% 12% % 3 44% 14% 9% 2% % 25% 4 16% 11% 2% De studerende har typisk anvendt kursushjemmesiden flere timer ugentligt eller få timer ugentligt. Side 46

48 Kursushjemmesidens oplysninger om studieopholdet er Helt utilstrækkelige Hverken eller Helt fyldestgørende Pct. 1% 2% 11% 41% 43% 84 % finder kursushjemmesidens oplysninger helt fyldestgørende eller fyldestgørende Udvikling: 2010: 59 % 2011: 77 % 2012: 83 % 2013: 78 % 2014: 88 % 2015: 84 % Opsummering af afsnittet Kursushjemmesiden De studerende har typisk anvendt kursushjemmesiden flere timer ugentlig eller få timer ugentlig. 84 % finder kursushjemmesidens oplysninger helt fyldestgørende eller fyldestgørende. Faglig udvikling og vurdering af studieopholdet Hvordan vurderer du din viden/erfaring om kommunikation med patienter og sundhedspersonale før studieophold på apotek? Ingen Maksimal Pct. 36% 25% 17% 1% Side 47

49 18 % af de studerende har vurderet deres viden og erfaring med kommunikation med patienter som værende over middel før studieopholdet. Udviklingen i studerende der vurderer at deres viden og erfaring med kommunikation med patienter som værende over middel FØR studieopholdet: 2011: 5 % 2012: 5 % 2013: 9 % 2014: 5 % 2015: 18 % Hvordan vurderer du din viden/erfaring om kommunikation med patienter og sundhedspersonale efter studieophold på apotek? Ingen Maksimal Pct. 11% 61% 27% 88 % af de studerende har vurderet deres viden og erfaring med kommunikation med patienter som værende over middel efter studieopholdet. Udviklingen i studerende der vurderer at deres viden og erfaring med kommunikation med patienter som værende over middel EFTER studieopholdet: 2009: 87 % 2010: 88 % 2011: 93 % 2012: 97 % 2013: 92 % 2014: 92 % 2015: 88 % Side 48

50 Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor medicingennemgang før studieopholdet? Ingen Maksimal Pct. 57% 14% 6% 1% 7 % af de studerende vurderede deres viden og erfaringer indenfor medicingennemgang før studieopholdet som værende over middel. Udviklingen i studerende der vurderer at deres viden og erfaring indenfor medicingennemgang som værende over middel FØR studieopholdet: 2011: 2 % 2012: 2 % 2013: 2 % 2014: 1 % 2015: 7 % Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor medicingennemgang efter studieopholdet? Ingen Maksimal Pct. 1% 8% 63% 28% 90 % af de studerende vurderede deres viden og erfaringer indenfor medicingennemgang efter studieopholdet som værende over middel. Udviklingen i studerende der vurderer at deres viden og erfaring indenfor medicingennemgang som værende over middel EFTER studieopholdet: 2010: 88 % 2011: 88 % 2012: 93 % Side 49

51 2013: 90 % 2014: 83 % 2015: 90 % Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler før studieopholdet? Ingen Maksimal Pct. 34% 33% 12% 12 % vurderer deres viden og erfaringer med patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler som værende over middel før studieopholdet. Udviklingen i studerende der vurderer at deres viden og erfaring med patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler som værende over middel FØR studieopholdet: 2011: 3 % 2012: 6 % 2013: 5 % 2014: 5 % 2015: 12 % Hvordan vurderer du din viden/erfaring indenfor patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler efter studieopholdet? Ingen Maksimal Pct. 1% 6% 6 31% 91 % vurderer deres viden/erfaring indenfor patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler efter studieopholdet som værende over middel. Side 50

52 Udviklingen i studerende der vurderer at deres viden og erfaring med patientens opfattelse, holdning og handling i forbindelse med sygdom og lægemidler som værende over middel EFTER studieopholdet: 2011: 94 % 2012: 88 % 2013: 83 % 2014: 83 % 2015: 91 % Har du været tilfreds med dine muligheder for at arbejde selvstændigt på apoteket? Nej, slet ikke Ja, meget Pct. 1% 8% 24% 66% 90 % af de studerende har været enten meget tilfredse eller tilfredse med deres mulighed for at arbejde selvstændigt under studieopholdet. Udviklingen: 2009: 83 % 2010: 80 % 2011: 82 % 2012: 81 % 2013: 81 % 2014: 90 % 2015: 90 % Side 51

53 Er du tilfreds med de erfaringer, du har fået ved at indgå i et arbejdsfællesskab på apoteket? Nej, slet ikke Ja, meget Pct. 1% 12% 19% 67% 87 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med de erfaringer, de har fået ved at indgå i arbejdsfællesskab på apoteket. Udvikling: 2009: 84 % 2010: 87 % 2011: 87 % 2012: 84 % 2013: 87 % 2014: 86 % 2015: 87 % Hvad var dine forventninger til studieopholdet? De studerendes forventninger til studieopholdet har, ligesom tidligere år, især omhandlet indsigt i farmaceutens rolle og jobmuligheder, præparatkendskab og kundekommunikation. Af nye punkter ift tidligere evalueringer nævner 7 % at de forventede en oplevelse eller afveksling fra studierne og 6 % at deres forventning til studieopholdet var at de ikke skulle lave lektier og kunne holde fri efter endt arbejdsdag. 67 studerende har beskrevet deres forventninger til studieopholdet. Kommentarerne fordeler sig som følgende: Indsigt i farmaceutens rolle og jobmuligheder: 2015: 34 % 2014: 21 % 2013: 23 % 2012: 21 % 2011: 27 % Præparatkendskab: 2015: 31 % 2014: 13 % 2013: 19 % 2012: 22 % 2011: 18 % Anvende teori i praksis: 2015: 12 % 2014: 8 % 2013: 4 % 2012: 9 % 2011: 16 % Side 52

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Dataindsamling og databehandling... 5 Er du på studieophold på primær eller sekundær apotek?... 5 Dagligt apoteksarbejde... 6 Hvad er dit tidsforbrug til dagligt apoteksarbejde?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Er du på studieophold på primær eller sekundær apotek?... 4 Dagligt apoteksarbejde... 4 Hvad er dit tidsforbrug til dagligt apoteksarbejde?... 4 Hvordan vurderer du

Læs mere

CBS Evaluering og Akkreditering

CBS Evaluering og Akkreditering CBS Evaluering og Akkreditering EVALUERING AF HD-studier Afsluttende evaluering af studiet som helhed Til offentliggørelse UNDERVISNINGSÅRET 2012/13 20. november 2013 INDHOLD 1. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22.6.2011 Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens besøg i lægepraksis. Sagsnr. / Dok.nr. 2011-3664 PLO sendte i juni måned 2011 elektroniske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal):

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal): Afrapportering af undervisningsevaluering, SIV, engelsk, foråret 2011 Fagkoordinator: Lise-Lotte Holmgreen 1. november 2011 Kursusevaluering, 2. semester Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilagsrapport til midtvejsevaluering

Bilagsrapport til midtvejsevaluering Bilagsrapport til midtvejsevaluering Evaluering af Uddannelsespuljen 2008-2011 Februar 2010 Center for frivilligt socialt arbejde Indholdsfortegnelse Indledning 1 Støtteform A 2 Kursusdeltagere 1... 2

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

360 graders evaluering

360 graders evaluering 360 graders evaluering Metoden egner sig til bedømmelse af uddannelseslægens kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde, leder/administrator/organisator og professionel. Dette er roller, der kræver

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere