Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale"

Transkript

1 Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektets opstart 4 Køreplan 5 Konklusion 6 Landsbyerne 7 Hjerm 8-10 Kloster Ulfborg Kibæk Fabjerg Klovborg

3 Indledning Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale i fortid, nutid og fremtid: Kunstneriske sociale interaktioner er udgangspunktet for et internationalt billedkunstprojekt af høj faglig kvalitet. Projektet er et af de projekter, der indgår i Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Projektet vil over en periode på tre år, involverer 18 landsbyer/byområder med 6 udvalgte placeringer i årene 2012, 2013 og 2014 og med opstartsfasen i Hvert sted vil fire professionelle billedkunstnere, hvor de to skal være udenlandske, i samarbejde med lokalbefolkningen skabe kunstneriske sociale interaktioner over temaet: De udvalgte landsbyer/byområders historie i fortid, nutid og fremtid oplevet og fortalt af de deltagende landsbyer/byområder. Dette vil blive udvidet med den dimension, og det syn på områderne, som blandt andet de udenlandske kunstnere vil bidrage med. De deltagende kunstnere er udvalgt af en kunstnerisk jury. Til projektet er der også tilknyttet BGK elever fra Billedkunstnerisk Grundkursus i Holstebro under ledelse af billedkunstneren Søren Taaning. Disse unge BGK elever indgår også i den kunstneriske proces. Formålet med projektet: 1) Skabe nye møder mellem professionelle billedkunstnere og lokalbefolkningen. 2) Bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i lokalområdet. 3) Skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer for den enkelte borger i mødet med kunsten. 4) Skabe internationale relationer i mødet mellem lokale borgere og udenlandske kunstnere. 5) Netværk, platform for nye netværk og samarbejder kunsterne imellem og mellem byerne i kommunerne/kulturregionen. 6) Talentudvikling gennem en følordning, hvor kunstnerne får ansvar for unge talenter, der er udvalgt i samarbejde med lederen af BGK i Holstebro. 3

4 Projektets opstart For at skabe de bedste betingelser, og for at de udvalgte landsbyer/byområder skulle føle et reelt medejerskab i projektet, blev det besluttet at søge midler ved Region Midtjylland og Egefonden til en opstartsfase med de 6 udvalgte landsbyer/byområder. Både Region Midtjylland og Egefonden bevilgede økonomisk tilskud, så opstartsfasen kunne begynde allerede i Der blev igangsat en opstartsfase og nedsat landsbygrupper. Derefter gik alle 6 udvalgte landsbyer/byområder i gang med at arbejde med opgaverne, ud fra en køreplan gældende til 31/ , udarbejdet af projektledelsen. Kortlægning af landsbyen der skal tegne en profil af landsbyens potentiale, både hvad angår menneskelige ressourcer, fysiske rammer og eventuelle specielle ønsker. Befolkningssammensætning Institutioner & foreninger Erhverv & industri Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger Natur Begivenheder & særlige kendetegn Materialet sammenfattes efterfølgende i trykt form samt i dokumentation på nettet af såvel forløb som det færdige materiale, så man løbende kan følge projektets udvikling. Kortlægningen udarbejdes i samarbejde mellem Arbejdsgruppen og Landsbygruppen. Arbejdsgruppen: 3 kunstneriske ledere, Steen Rasmussen, Felix Pedersen og Søren Taaning, billedkunstnere 1 administrativ leder, Birgit Vinge 1 projektkoordinator, Dorthe Vinge Nielsen Landsbygrupperne: Kloster - Kibæk - Klovborg Hjerm - Ulfborg - Fabjerg Hele forløbet af opstarten i 2011 er foregået i et tæt samarbejde mellem landsbygrupperne og arbejdsgruppen. 4

5 Kunsten i bevægelse Køreplan frem til 31. december 2011 Maj 2011 Indledende møde, nedsættelse af landsbygrupperne. Juni 2011 Rammen for kortlægningen udarbejdes. Hjemmesiden etableres. September, oktober og november 2011 Kortlægningen gennemføres i dialog med landsbygrupperne. Kortlægningen består i at landsbyernes/byområdernes historie fortælles. Stedsspecifikke særegenheder beskrives. Fotografisk dokumentation gennemføres. Alt materialet samles af arbejdsgruppen og redigeres i samarbejde med landsbygrupperne til skriftlig dokumentation i forbindelse med udvælgelse af kunstnerne. Dette materiale vil blive videregivet til de udvalgte kunstnere, som arbejdsmateriale til forberedelse og udarbejdelse af projektet. Materialet bruges til synliggørelse af projektet overfor offentligheden via hjemmesiden. BGK i Holstebro ved Søren Taaning inddrages. Arbejdsgruppen drøfter med ham, hvordan de unge talenter udtages til projektet December 2011 Den kunstneriske jury udpeges. 5

6 Konklusion Vi har måttet konstatere, at i forbindelse med den kortlægning vi har lavet af landsbyerne/byområderne, at Kibæk og Ulfborg er så store, at der ikke er den samlende faktor, som der er i de mindre landsbyer. I de to byer isoleres det frivillige arbejde til foreningerne, der så laver arrangementer eller arrangementerne laves af private ud fra kommercielle interesser. I begge tilfælde er der ikke noget der binder hele byen sammen. (Dette kan blive en udfordring for kunstnerne, det er i hvert fald nok noget de skal forholde sig til). Umiddelbart er der et mere homogent og samlende fællesskab i de mindre landsbyer. Her lægges der godt nok også frivilligt arbejde i foreningerne, men formentligt på grund af overskueligheden, formår de også at lave arrangementer, der samler og binder byen sammen i forskellige fællesskaber. I hele det Midt- og Vestjyske område, som Kunsten i bevægelse besøger, er gymnastikken og idrætsforeningerne en stor del af folkesjælen. Et fællestræk ved byerne er også, at noget af det, der også knytter beboerne sammen er naturen, som de bruger, og som er en stor grund til at de bor der. Står man inde midt i byerne kan man stort set kigge ud i naturen. Uanset om det er den rå natur ved Vesterhavet eller den mere flade natur inde i landet, er der alle steder en stor kærlighed til naturen. Der er inkluderende fællesskaber, men man vil meget gerne have en kontinuitet i fællesskabet. Alle har vist en stor grad af entusiasme, nysgerrighed og tillid og de har taget imod projektet som en gave, på trods af at de ikke ved hvad de får. 6

7 7

8 Landsbygruppen: Algot Øhlenschlæger Anne Mette Hjørnholm Kristian Hjørnholm Lone Telling Bjarne Tore Lauridsen Merete Hoffmann Kristensen Claus Hansen Verner Bertelsen Hjerm hjerm.blogspot.com 8

9 Hjerm Hjerm i Verden - Verden i Hjerm F a k t a : Befolkningssammensætning - Byen er på indbyggere. Institutioner & foreninger - Hjerm Skole klasse og SFO - Lindegården - vuggestue og børnehave - Dagpleje - Solglimt Hjerm - plejehjem - Hjerm Vestre Kirke - Hjerm Østre Kirke eller Feldborg Kirke - Missionshuset Bethel - Hjerm Hallen - Hjerm Ungdomsklub - Hjerm Borgerforening - Hjerm FIF - Hjerm FIFs Forældreforening - Amatørteater - Hjerm Posten - FDF Hjerm - Hjerm Børneklub - Hjerm Juniorklub, Klub Halv Syv - Indre Mission - Hjerm Sogns Jagtforening - Familie og Samfund - Aktive Pensionister - Vejrum/Hjerm Hyggeklub - Klub 86 - Plejehjemmet Solglimts Vennekreds Erhverv & industri - Mange specialbutikker - Cafeterier - Kolonial - Kunstgalleri - Dækcenter - Tømmerhandel - Advokater - Revisionskontor - Kørelærer - Serigrafi/tryk - Fotografer - Rengøring - Vognmænd - Anlægsgartner - Autoværksteder - Haveservice - Håndværksmestre - Energirådgivning - Entreprenører - Handels- & Produktionsselskab - Korn & Foderstoffer 9

10 Hjerm Hjerm i Verden - Verden i Hjerm F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Hjerm Bypark - Kalkgravene og kalkgruberne - Jernbanen - Bygninger fra nedlagt kværnfabrik: Møllevang - Bygninger fra nedlagt slagteri - De mange lokale kunstværker i by og opland - Omgivet af 3 herregårde Natur - Kuperet landbrugslandskab præget af istiden - Limfjorden - Kalkgravene Begivenheder & særlige kendetegn - Byfest - Julemesse - Hele Hjerm Fester - Volley Cup (250 deltagere fra hele landet) - Fastelavns- og juletræsfest - Sankt Hans - Amatørteater - Talrige sportsarrangementer i FIF 10

11 Landsbygruppen: Bodil Schmidt Ole Lange Lizzi Bøggild Bernhard Bøggild Birgit Christoffersen Lene Graven Pedersen Berit Pedersen Karina Susgaard David Saks Dorthe Krogsgaard Kloster klostersside.blogspot.com 11

12 Kloster - landsbyen på Holmsland mellem hav og fjorde F a k t a : Befolkningssammensætning - Ny Sogn og Gl. Sogn indbyggere. Deraf 643 i landsbyen Kloster. - Indtil et landbrugssamfund - i dag en befolkning, som beskæftiger sig i mange forskellige retninger. - Tyske turister især i sommersæsonen. - Arbejdere fra østlandene i landbruget. Institutioner & foreninger - Kloster Børnehave - Holmsland Skole klasse - Holmbohjemmet - plejehjem - Ungdomsklubben - Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening - Din egen Forening - Holmsland Sogneforening - Holmsland Jagtforening - Lodbjerg Hede Grundejerforening - Indre Missions Samfund - Lokalhistorisk Forening - Gl. Sogn Kirke - Ny Sogn Kirke Erhverv & industri - Landbrug - Tækkemænd - VVS-installatører - Smedeværksted - Tømrer og Bygningssnedkere - Maskinforretning - Automobilværksteder - Diamantboring og skæring - Syværkstedet - Vognmænd - Maskinstation - entreprenører - Saks Design - Dagli`Brugsen - Frisører - Forskellige terapeuter - Gårdbutikker - Charlys Café - Turisterhvervet: Tind Mohair, Kloster Design, Vestkystens Gårdbutik, Aventure Park, Ringkøbing Fodboldgolf, Holmsland Golfbane, Fiskesøen på Lodbjerg Hede 12

13 Kloster - landsbyen på Holmsland mellem hav og fjorde F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Holmsland Idræts- og Kulturcenter - Sogneparken - Æ Pold - Johanne Høkers Plads - Røjklit Havn ved Stadil Fjord - Atlantvolden - bunkers i klitterne og ved Vesterhavet Natur - Stadil Fjord - fjordfiskeri, kajak - Ringkøbing Fjord - fiskeri, surfing, skøjter & isbåde - Fjordstien langs Ringkøbing Fjord - Bagges Dæmning i Ringkøbing Fjord - Von Å - fiskeri, roning, åen mellem de to fjorde - Spangen - den nye cykelbro over Von Å - Gæssene på træk - Lodbjerg Hede - Vesterhavet - klitterne Begivenheder & særlige kendetegn - Fællesspisning hver tirsdag i vinterperioden - Højskoledage i Holmsland Idræts- og Kulturcenter - Koncerter med Holmsland Koret og Holmsland Kammerkor - Gymnastikopvisning og sportsarrangementer - Gudstjeneste i naturen - Adventshygge på tværs af foreningerne - Minkevents i Holmsland Idræts- og Kulturcenter - Sankt Hans fest - Tirsdagstræf i centeret for pensionister - Murmansk Kirkekor i Ny Sogn Kirke - Åbent landbrug - Foredrag i konfirmandstuen - Spil Dansk Caféaften - Fastelavnsfest - Kirken i samarbejde med centeret - Kroketturneringer - Berømte bysbørn: Martin Nyrop (arkitekt), N. J. Fjord (foregangsmand inden for landbrug), Ragna Tang (en legende inden for folkedansen), Evald Tang Kristensen (folkemindesamler) - Ordet af Kaj Munk - instruktør Sigfred Aagaard - Historien om Skarnskvinden - De gamle møller og de nye møller - Vestenvinden og den evige blæst 13

14 Landsbygruppen: Carsten Jensen Esther Lundsgaard Peter Leth Kirsten Hansen Yvonne Thrane Helle Hansen Ulfborg ulfborg.blogspot.com 14

15 Ulfborg Byen mellem hav og hede Fakta: Befolkningssammensætning - Byen er på indbyggere. - Bysamfundet består af håndværkere, arbejdere og specialarbejdere, ansatte i serviceerhverv både offentlige og private, folk med korte eller mellemlange uddannelser og relativt få med længere videregående uddannelse. Institutioner & foreninger - Ulfborg Børnehus - Ulfborg Skole klasse og SFO - Kommunal ungdomsskole - Ulfborg Friskole klasse og SFO - Forskellige aftenskoler - 2 efterskoler i oplandet - Ulfborg Aktiv Center - Skydecenter - Kulturhus - Tinghuset - Fritidscenter - Bibliotek - Lokalhistorisk arkiv - Socialt Værested - Gymnastik- og fodboldforening - DGI - Vestjylland - 2 spejderorganisationer - Ulfborg Borgerforening - Vestjysk Kunstforening - Kulturforening - Kulturforeningen Tinghuset - Kaninavlerforening - Ulfkær Kirke i Ulfborg By - Sognehus - Ulfborg Kirke i Ulfborg Kirkeby Erhverv & industri - Ulfborg har et relativt stort opland med små bysamfund, landbrug, skovbrug og fiskeri - Specialbutikker - 3 indkøbsbutikker - Byggemarked - Landbrugmaskinforhandler- og værksted - Handelsfirma - salg, køb og udlejning af entreprenørmaskiner - Flisestøberi og anlæg af flisearealer - Autoophug - Maskinfabrik - ballepresser og affaldsløsninger 15

16 Ulfborg Byen mellem hav og hede F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Herregården Nr.Vosborg - fungerer som kulturcenter, restaurant og hotel, konferencecenter m.m. - Skærum Mølle - Fokeuniversitetscenter - Strandingsmuseet i Thorsminde og Center for Marinarkæologi Natur - Vesterhavet/Nordsøen med erhvervsfiskeri og fritidsfiskeri - Klitterne mod vest, et rekreativt aktiv samt et værn mod et brølende og eroderende hav - Sommerhusområderne ved klit og fjord - Strandengene bag klitten med de store fugletræk, især gæssenes træk med årstidernes skiften. - Nissum Fjord og fuglelivet - Det kultiverede land med agerbrug, skovbrug - De vidtstrakte hedestrækninger - Sammenfattende må naturen karakteriseres som karsk, hvilket gennem generationer har sat sig spor i menneskers adfærd og psyke. Begivenheder & særlige kendetegn - Ulfborg Marked - det kongeligt privilegerede Ulfborg Marked blev afholdt første gang den 21. august 1840 på initiativ af egnens landmænd og præster. Afholdes hvert år sidst i august. - Ulfborg Anlæg - grøn oase til gavn for byens borgere og gæster 16

17 Landsbygruppen: Doris Nielsen Lise Lotte Liebach Bodil Kousgård Lillian Hjortborg Dorte Jeppesen Aage Christensen Flemming B. L. Johannesen Kibæk kibaeks.blogspot.com 17

18 Kibæk - en by med vilje F a k t a : Befolkningssammensætning - Selve Kibæk by har indbyggere, og er en centerby til Herning Kommune. Institutioner & foreninger - Kibæk skole klasse, SFO og børne- & ungdomsklub - Musikskole - Trætoppen og Bulderby (begge med vuggestuer og børnehave) - Sandfeldgården - plejehjem - Blå Mølle - Værested for socialt udsatte - Bibliotek, politi og lægehus - Alhuset Aktivitetscenter og Lokalhistorisk arkiv - Kibæk Krydsfelt - idræts- & kulturcenter - Assing Kirke, Assing Kirkes Sognehus og Missionshus - Flere sports- og skytteforeninger - Flere kulturelle foreninger og musikforeninger - Humanitære foreninger - Spejder, FDF og kirkelige foreninger Erhverv & industri - Landbrug og bondegårdsferie - Advokat, banker - Automobilværksteder og salg - Flere dagligvarebutikker og boligbutikker - Tøj, ure, blomster og cykelforretninger - Frisører, fodplejer og kosmetolog - Vognmænd, turistfart og Taxi - Hotel, Bodega, Grill- og pizzabar - Forskellige terapeuter og massører - adhocgrafikeren - Tandlæge og tandteknikker - Ismejeri - Smede, murer, tømrer, maler, VVS og elektriker - Entreprenører, maskinstation og montage - Telt- og serviceudlejning og campingforretning - El- vand- og varmeværker - Tæppe- presenning- og køkkenelementfabrik 18

19 Kibæk - en by med vilje F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Kibæk Mølle - Kibæk Krydsfelt - Alhuset - Skarrildhus - Tjæreovne Natur - Mølledammen - Store skovområder bl.a. Hareskoven - Von Å, mange små vandløb og søer - Ligger tæt ved Skjern Å Begivenheder & særlige kendetegn - Kibæk Cup - fodboldstævne - Juleoptog med tambourkorps og julemarked i Missionshuset - Juletræstænding med FDF orkester - Julemarked i Alhuset - Folkefesten ved Børnesøen med alle foreninger og handelslivet - Sankt Hans Fest og Halbal - MC træf, Cykelløb og Musikarr. i Møllen - Juleåbent i skolen med Lucia - Friluftsgudstjeneste - Fællesspisninger, cafédage og caféaftener i Alhuset - Petanque- og kroketturneringer - Højskoledage i Alhuset og Sognehuset - Gymnastikopvisninger - både inde og ude - Mandagshygge på Sandfeldgården - Åbent landbrug - Foredrag i Alhuset og Sognehuset - Berømte bysbørn: Maler I.C. Jensen (maler), David Huda (forfatter), Biskop Karsten Nissen (præst i Assing Kirke), Hanne Kuhlmann (organist) ved Vor Frue Kirke, København (tidl. Assing Kirke) 19

20 Landsbygruppen: Anette Josefsen Kirsten Pigsborg Sidsel Overby Christian Svendsen Troels Skovmose Fabjerg fabjerg.blogspot.com 20

21 Fabjerg Byen midt mellem skov og strand, midt imellem hede og skov, imellem hav og fjord, imellem Lemvig og Struer, og imellem land og by F a k t a : Befolkningssammensætning - Fabjerg sogn under Lemvig Kommune har ca. 530 borgere, fordelt på ca. 210 husstande. Aldersmæssigt er det bredt repræsenteret. Det er et populært sogn for børnefamilier at bo og leve i, og det er et sted, hvor de ældre kun nødigt fraflytter. Sammenfattende betragtet aftegner sognet sig som ressourcestærkt, engageret og særdeles aktivt - et sogn, der holder sig i gang, og som har mange både faglige og menneskelige kvaliteter og kompetencer at byde ind med. Institutioner & foreninger - Udefriskolen med 110 elever fordelt fra klasse - Udebørnehaven og SFO Vandpytten med 25 børnehavebørn og 45 SFO børn - Det sociale psykiatriske bosted Kærhuset og projekt Bostøtten - Fabjerg Sogneforening - Fabjerg KFUM & Ks Idrætsklub og gymnastikforening - Billardklub - Sognearkiv - Fabjerg - Senior klub - Fabjerg vandværk - KFUM Spejdere - Indre Missions samfund og Blæksprutten - Familie og samfund - Gudum og Fabjerg Menighedsråd - Venstre vælgerforening Øst Erhverv & industri - Landbrug - Dagligvarebutik - VVS og Blik virksomheder - Murervirksomheder - Entreprenører - Grusgrav - Hundefrisør - Højgaards Specialbutik - Maskinstationer - Vognmandsfirma - Reklamika - Dug & Design - Vestjysk Supervision - Fransk Livsstil Det gamle bageri 21

22 Fabjerg Byen midt mellem skov og strand, midt imellem hede og skov, imellem hav og fjord, imellem Lemvig og Struer, og imellem land og by Fakta: Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Klosterheden og dens rekreative områder og muligheder. Som det første sted i Danmark blev bæveren for mere end 10 år siden genudsat i Klosterheden Statsskovdistrikt. - Gå- løbe- og cykelruter - Overnatningsmuligheder i Shelters - Bålpladser og skovlegepladser - Hundeskov - Gravhøjene - Fra kirken og med retning mod Saugmandsvej slår Fabjergkirkevej følge med oldtidsvejens fredede gravhøje. Som historiske spor i landskabet trækker de forbindelseslinjer og betydningsbærende tråde tilbage til fortidens levede liv på egnen. Sagn og gamle myter knytter sig desuden til stedet. - Oasen - Fabjerg Sogneforening har for år tilbage etableret et fælles grønt område midt i Fabjerg By. Her kan alle komme og alle må bruge faciliteterne. Der er overdækket borde og bænke, stor bålplads med grill og et kæmpe grønt område. Natur - Klosterheden - mange kilometer vandrestier og løberuter - Limfjorden - Toftum Bjerge og badestrand - Vesterhavet - Bovbjerg Fyr - Havnen i Lemvig - Gjellerode - strand og sommerhusområde Begivenheder & særlige kendetegn - Respekt for den enkelte - Inklusion i et fællesskab - Altid stor opbakning til de aktiviteter og initiativer, der bliver sat i værk - Udefriskolen og Udebørnehaven - Rigt og mangfoldigt foreningsliv - Vi har det eneste parkour hold i kommunen. - Fællesspisninger - Lokal revy og dilletant forestillinger - Fastelavnsfest - samarbejde mellem spejdere og kirken - Juletræstænding - Julelys pynt gennem hele byen - Sankt Hans fest med bål og båltale - AT FÅ NOGET TIL AT LYKKES 22

23 Landsbygruppen: Steen Rasmussen Hanne Bang Pedersen Finn Schmidt Susanne Thomsen Klovborg klovborg.blogspot.com 23

24 Klovborg - en lille aktiv landsby mellem Brande og Horsens F a k t a : Befolkningssammensætning - Der bor ca. 540 indbygger i Klovborg by. Klovborg Sogn har indbyggere. Vi er et landbrugssamfund med få store landbrug. Institutioner & foreninger - Dagplejemødre - Klovborg Børnehave - Klovborg friskole klasse og SFO - Østervang plejecenter - Friskolens venner - Østervangs venner - Klovborg Borgerforening - Klovborg Forsamlingshus - Klovborg Billardforening - Klovborg Ungdomsforening (idræt) - FDF - Kernekids - Fitnesscenter Fuld Form - Kjelderen - Klovborg jagtforening - DCH - Den ny Købmand i Klovborg - Landbruget - Klovborg Kirke - Missionshuset, Indre Missions samfund Erhverv & industri - Klovborg Mejeri indtil 1. maj Midtjysk Aqua - Maskinfabrik - Vognmænd - Diverse landbrug - Pizzeria - Købmand-Postbutik - Møbelforretning - Frisør - Biograf - Benzinstation - Autoværksted - Dyrlægeklinik - Planteskole - Tømrer - Murer - Put and take sø - Udstillingshave 24

25 Klovborg - en lille aktiv landsby mellem Brande og Horsens F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Naturlegeplads Dalen - Klovborg Stadion - Klovborg Kino 1-2-3D Natur - Dalen - Matrup Gods - Matrup Å - Den Gamle Bane Begivenheder & særlige kendetegn - Fællesspisning i vinterperioden - Højskoledage på Østervang (plejecenter) - Operatransmission i Klovborg Kino - Gymnastikopvisning i forsamlingshuset - Årets revy - Julearrangement i Forsamlingshuset - Oktober Ølfest - Klovborg Friskolens teaterforestilling - Klovborg Friskolens juletræsfest - Fastelavnsfest i Forsamlingshuset - Klovborg Løbet - Klovborg Byfest - Åbent Landbrug 25

26 Projektet er en del af Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestjylland Projektets sponsorer: Ege Fonden Vibeke & Mads Eg Damgaards Fond Grafisk design: Karin Mathiesen, mmarketing Kulturremisen Stationsvej 1, 7330 Brande, Tlf ,

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Infobogen 2015. Harlev-Framlev. Grundejerforening

Infobogen 2015. Harlev-Framlev. Grundejerforening Infobogen 2015 Harlev-Framlev Grundejerforening 1 2 Indholdsfortegnelse Annonce Guide.... side 4 Bestyrelsen 2015... side 5 Foreningens udvalg... side 5 Harlev-Framlev Grundejerforening... side 6 Information

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere