Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale"

Transkript

1 Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektets opstart 4 Køreplan 5 Konklusion 6 Landsbyerne 7 Hjerm 8-10 Kloster Ulfborg Kibæk Fabjerg Klovborg

3 Indledning Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale i fortid, nutid og fremtid: Kunstneriske sociale interaktioner er udgangspunktet for et internationalt billedkunstprojekt af høj faglig kvalitet. Projektet er et af de projekter, der indgår i Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Projektet vil over en periode på tre år, involverer 18 landsbyer/byområder med 6 udvalgte placeringer i årene 2012, 2013 og 2014 og med opstartsfasen i Hvert sted vil fire professionelle billedkunstnere, hvor de to skal være udenlandske, i samarbejde med lokalbefolkningen skabe kunstneriske sociale interaktioner over temaet: De udvalgte landsbyer/byområders historie i fortid, nutid og fremtid oplevet og fortalt af de deltagende landsbyer/byområder. Dette vil blive udvidet med den dimension, og det syn på områderne, som blandt andet de udenlandske kunstnere vil bidrage med. De deltagende kunstnere er udvalgt af en kunstnerisk jury. Til projektet er der også tilknyttet BGK elever fra Billedkunstnerisk Grundkursus i Holstebro under ledelse af billedkunstneren Søren Taaning. Disse unge BGK elever indgår også i den kunstneriske proces. Formålet med projektet: 1) Skabe nye møder mellem professionelle billedkunstnere og lokalbefolkningen. 2) Bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i lokalområdet. 3) Skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer for den enkelte borger i mødet med kunsten. 4) Skabe internationale relationer i mødet mellem lokale borgere og udenlandske kunstnere. 5) Netværk, platform for nye netværk og samarbejder kunsterne imellem og mellem byerne i kommunerne/kulturregionen. 6) Talentudvikling gennem en følordning, hvor kunstnerne får ansvar for unge talenter, der er udvalgt i samarbejde med lederen af BGK i Holstebro. 3

4 Projektets opstart For at skabe de bedste betingelser, og for at de udvalgte landsbyer/byområder skulle føle et reelt medejerskab i projektet, blev det besluttet at søge midler ved Region Midtjylland og Egefonden til en opstartsfase med de 6 udvalgte landsbyer/byområder. Både Region Midtjylland og Egefonden bevilgede økonomisk tilskud, så opstartsfasen kunne begynde allerede i Der blev igangsat en opstartsfase og nedsat landsbygrupper. Derefter gik alle 6 udvalgte landsbyer/byområder i gang med at arbejde med opgaverne, ud fra en køreplan gældende til 31/ , udarbejdet af projektledelsen. Kortlægning af landsbyen der skal tegne en profil af landsbyens potentiale, både hvad angår menneskelige ressourcer, fysiske rammer og eventuelle specielle ønsker. Befolkningssammensætning Institutioner & foreninger Erhverv & industri Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger Natur Begivenheder & særlige kendetegn Materialet sammenfattes efterfølgende i trykt form samt i dokumentation på nettet af såvel forløb som det færdige materiale, så man løbende kan følge projektets udvikling. Kortlægningen udarbejdes i samarbejde mellem Arbejdsgruppen og Landsbygruppen. Arbejdsgruppen: 3 kunstneriske ledere, Steen Rasmussen, Felix Pedersen og Søren Taaning, billedkunstnere 1 administrativ leder, Birgit Vinge 1 projektkoordinator, Dorthe Vinge Nielsen Landsbygrupperne: Kloster - Kibæk - Klovborg Hjerm - Ulfborg - Fabjerg Hele forløbet af opstarten i 2011 er foregået i et tæt samarbejde mellem landsbygrupperne og arbejdsgruppen. 4

5 Kunsten i bevægelse Køreplan frem til 31. december 2011 Maj 2011 Indledende møde, nedsættelse af landsbygrupperne. Juni 2011 Rammen for kortlægningen udarbejdes. Hjemmesiden etableres. September, oktober og november 2011 Kortlægningen gennemføres i dialog med landsbygrupperne. Kortlægningen består i at landsbyernes/byområdernes historie fortælles. Stedsspecifikke særegenheder beskrives. Fotografisk dokumentation gennemføres. Alt materialet samles af arbejdsgruppen og redigeres i samarbejde med landsbygrupperne til skriftlig dokumentation i forbindelse med udvælgelse af kunstnerne. Dette materiale vil blive videregivet til de udvalgte kunstnere, som arbejdsmateriale til forberedelse og udarbejdelse af projektet. Materialet bruges til synliggørelse af projektet overfor offentligheden via hjemmesiden. BGK i Holstebro ved Søren Taaning inddrages. Arbejdsgruppen drøfter med ham, hvordan de unge talenter udtages til projektet December 2011 Den kunstneriske jury udpeges. 5

6 Konklusion Vi har måttet konstatere, at i forbindelse med den kortlægning vi har lavet af landsbyerne/byområderne, at Kibæk og Ulfborg er så store, at der ikke er den samlende faktor, som der er i de mindre landsbyer. I de to byer isoleres det frivillige arbejde til foreningerne, der så laver arrangementer eller arrangementerne laves af private ud fra kommercielle interesser. I begge tilfælde er der ikke noget der binder hele byen sammen. (Dette kan blive en udfordring for kunstnerne, det er i hvert fald nok noget de skal forholde sig til). Umiddelbart er der et mere homogent og samlende fællesskab i de mindre landsbyer. Her lægges der godt nok også frivilligt arbejde i foreningerne, men formentligt på grund af overskueligheden, formår de også at lave arrangementer, der samler og binder byen sammen i forskellige fællesskaber. I hele det Midt- og Vestjyske område, som Kunsten i bevægelse besøger, er gymnastikken og idrætsforeningerne en stor del af folkesjælen. Et fællestræk ved byerne er også, at noget af det, der også knytter beboerne sammen er naturen, som de bruger, og som er en stor grund til at de bor der. Står man inde midt i byerne kan man stort set kigge ud i naturen. Uanset om det er den rå natur ved Vesterhavet eller den mere flade natur inde i landet, er der alle steder en stor kærlighed til naturen. Der er inkluderende fællesskaber, men man vil meget gerne have en kontinuitet i fællesskabet. Alle har vist en stor grad af entusiasme, nysgerrighed og tillid og de har taget imod projektet som en gave, på trods af at de ikke ved hvad de får. 6

7 7

8 Landsbygruppen: Algot Øhlenschlæger Anne Mette Hjørnholm Kristian Hjørnholm Lone Telling Bjarne Tore Lauridsen Merete Hoffmann Kristensen Claus Hansen Verner Bertelsen Hjerm hjerm.blogspot.com 8

9 Hjerm Hjerm i Verden - Verden i Hjerm F a k t a : Befolkningssammensætning - Byen er på indbyggere. Institutioner & foreninger - Hjerm Skole klasse og SFO - Lindegården - vuggestue og børnehave - Dagpleje - Solglimt Hjerm - plejehjem - Hjerm Vestre Kirke - Hjerm Østre Kirke eller Feldborg Kirke - Missionshuset Bethel - Hjerm Hallen - Hjerm Ungdomsklub - Hjerm Borgerforening - Hjerm FIF - Hjerm FIFs Forældreforening - Amatørteater - Hjerm Posten - FDF Hjerm - Hjerm Børneklub - Hjerm Juniorklub, Klub Halv Syv - Indre Mission - Hjerm Sogns Jagtforening - Familie og Samfund - Aktive Pensionister - Vejrum/Hjerm Hyggeklub - Klub 86 - Plejehjemmet Solglimts Vennekreds Erhverv & industri - Mange specialbutikker - Cafeterier - Kolonial - Kunstgalleri - Dækcenter - Tømmerhandel - Advokater - Revisionskontor - Kørelærer - Serigrafi/tryk - Fotografer - Rengøring - Vognmænd - Anlægsgartner - Autoværksteder - Haveservice - Håndværksmestre - Energirådgivning - Entreprenører - Handels- & Produktionsselskab - Korn & Foderstoffer 9

10 Hjerm Hjerm i Verden - Verden i Hjerm F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Hjerm Bypark - Kalkgravene og kalkgruberne - Jernbanen - Bygninger fra nedlagt kværnfabrik: Møllevang - Bygninger fra nedlagt slagteri - De mange lokale kunstværker i by og opland - Omgivet af 3 herregårde Natur - Kuperet landbrugslandskab præget af istiden - Limfjorden - Kalkgravene Begivenheder & særlige kendetegn - Byfest - Julemesse - Hele Hjerm Fester - Volley Cup (250 deltagere fra hele landet) - Fastelavns- og juletræsfest - Sankt Hans - Amatørteater - Talrige sportsarrangementer i FIF 10

11 Landsbygruppen: Bodil Schmidt Ole Lange Lizzi Bøggild Bernhard Bøggild Birgit Christoffersen Lene Graven Pedersen Berit Pedersen Karina Susgaard David Saks Dorthe Krogsgaard Kloster klostersside.blogspot.com 11

12 Kloster - landsbyen på Holmsland mellem hav og fjorde F a k t a : Befolkningssammensætning - Ny Sogn og Gl. Sogn indbyggere. Deraf 643 i landsbyen Kloster. - Indtil et landbrugssamfund - i dag en befolkning, som beskæftiger sig i mange forskellige retninger. - Tyske turister især i sommersæsonen. - Arbejdere fra østlandene i landbruget. Institutioner & foreninger - Kloster Børnehave - Holmsland Skole klasse - Holmbohjemmet - plejehjem - Ungdomsklubben - Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening - Din egen Forening - Holmsland Sogneforening - Holmsland Jagtforening - Lodbjerg Hede Grundejerforening - Indre Missions Samfund - Lokalhistorisk Forening - Gl. Sogn Kirke - Ny Sogn Kirke Erhverv & industri - Landbrug - Tækkemænd - VVS-installatører - Smedeværksted - Tømrer og Bygningssnedkere - Maskinforretning - Automobilværksteder - Diamantboring og skæring - Syværkstedet - Vognmænd - Maskinstation - entreprenører - Saks Design - Dagli`Brugsen - Frisører - Forskellige terapeuter - Gårdbutikker - Charlys Café - Turisterhvervet: Tind Mohair, Kloster Design, Vestkystens Gårdbutik, Aventure Park, Ringkøbing Fodboldgolf, Holmsland Golfbane, Fiskesøen på Lodbjerg Hede 12

13 Kloster - landsbyen på Holmsland mellem hav og fjorde F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Holmsland Idræts- og Kulturcenter - Sogneparken - Æ Pold - Johanne Høkers Plads - Røjklit Havn ved Stadil Fjord - Atlantvolden - bunkers i klitterne og ved Vesterhavet Natur - Stadil Fjord - fjordfiskeri, kajak - Ringkøbing Fjord - fiskeri, surfing, skøjter & isbåde - Fjordstien langs Ringkøbing Fjord - Bagges Dæmning i Ringkøbing Fjord - Von Å - fiskeri, roning, åen mellem de to fjorde - Spangen - den nye cykelbro over Von Å - Gæssene på træk - Lodbjerg Hede - Vesterhavet - klitterne Begivenheder & særlige kendetegn - Fællesspisning hver tirsdag i vinterperioden - Højskoledage i Holmsland Idræts- og Kulturcenter - Koncerter med Holmsland Koret og Holmsland Kammerkor - Gymnastikopvisning og sportsarrangementer - Gudstjeneste i naturen - Adventshygge på tværs af foreningerne - Minkevents i Holmsland Idræts- og Kulturcenter - Sankt Hans fest - Tirsdagstræf i centeret for pensionister - Murmansk Kirkekor i Ny Sogn Kirke - Åbent landbrug - Foredrag i konfirmandstuen - Spil Dansk Caféaften - Fastelavnsfest - Kirken i samarbejde med centeret - Kroketturneringer - Berømte bysbørn: Martin Nyrop (arkitekt), N. J. Fjord (foregangsmand inden for landbrug), Ragna Tang (en legende inden for folkedansen), Evald Tang Kristensen (folkemindesamler) - Ordet af Kaj Munk - instruktør Sigfred Aagaard - Historien om Skarnskvinden - De gamle møller og de nye møller - Vestenvinden og den evige blæst 13

14 Landsbygruppen: Carsten Jensen Esther Lundsgaard Peter Leth Kirsten Hansen Yvonne Thrane Helle Hansen Ulfborg ulfborg.blogspot.com 14

15 Ulfborg Byen mellem hav og hede Fakta: Befolkningssammensætning - Byen er på indbyggere. - Bysamfundet består af håndværkere, arbejdere og specialarbejdere, ansatte i serviceerhverv både offentlige og private, folk med korte eller mellemlange uddannelser og relativt få med længere videregående uddannelse. Institutioner & foreninger - Ulfborg Børnehus - Ulfborg Skole klasse og SFO - Kommunal ungdomsskole - Ulfborg Friskole klasse og SFO - Forskellige aftenskoler - 2 efterskoler i oplandet - Ulfborg Aktiv Center - Skydecenter - Kulturhus - Tinghuset - Fritidscenter - Bibliotek - Lokalhistorisk arkiv - Socialt Værested - Gymnastik- og fodboldforening - DGI - Vestjylland - 2 spejderorganisationer - Ulfborg Borgerforening - Vestjysk Kunstforening - Kulturforening - Kulturforeningen Tinghuset - Kaninavlerforening - Ulfkær Kirke i Ulfborg By - Sognehus - Ulfborg Kirke i Ulfborg Kirkeby Erhverv & industri - Ulfborg har et relativt stort opland med små bysamfund, landbrug, skovbrug og fiskeri - Specialbutikker - 3 indkøbsbutikker - Byggemarked - Landbrugmaskinforhandler- og værksted - Handelsfirma - salg, køb og udlejning af entreprenørmaskiner - Flisestøberi og anlæg af flisearealer - Autoophug - Maskinfabrik - ballepresser og affaldsløsninger 15

16 Ulfborg Byen mellem hav og hede F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Herregården Nr.Vosborg - fungerer som kulturcenter, restaurant og hotel, konferencecenter m.m. - Skærum Mølle - Fokeuniversitetscenter - Strandingsmuseet i Thorsminde og Center for Marinarkæologi Natur - Vesterhavet/Nordsøen med erhvervsfiskeri og fritidsfiskeri - Klitterne mod vest, et rekreativt aktiv samt et værn mod et brølende og eroderende hav - Sommerhusområderne ved klit og fjord - Strandengene bag klitten med de store fugletræk, især gæssenes træk med årstidernes skiften. - Nissum Fjord og fuglelivet - Det kultiverede land med agerbrug, skovbrug - De vidtstrakte hedestrækninger - Sammenfattende må naturen karakteriseres som karsk, hvilket gennem generationer har sat sig spor i menneskers adfærd og psyke. Begivenheder & særlige kendetegn - Ulfborg Marked - det kongeligt privilegerede Ulfborg Marked blev afholdt første gang den 21. august 1840 på initiativ af egnens landmænd og præster. Afholdes hvert år sidst i august. - Ulfborg Anlæg - grøn oase til gavn for byens borgere og gæster 16

17 Landsbygruppen: Doris Nielsen Lise Lotte Liebach Bodil Kousgård Lillian Hjortborg Dorte Jeppesen Aage Christensen Flemming B. L. Johannesen Kibæk kibaeks.blogspot.com 17

18 Kibæk - en by med vilje F a k t a : Befolkningssammensætning - Selve Kibæk by har indbyggere, og er en centerby til Herning Kommune. Institutioner & foreninger - Kibæk skole klasse, SFO og børne- & ungdomsklub - Musikskole - Trætoppen og Bulderby (begge med vuggestuer og børnehave) - Sandfeldgården - plejehjem - Blå Mølle - Værested for socialt udsatte - Bibliotek, politi og lægehus - Alhuset Aktivitetscenter og Lokalhistorisk arkiv - Kibæk Krydsfelt - idræts- & kulturcenter - Assing Kirke, Assing Kirkes Sognehus og Missionshus - Flere sports- og skytteforeninger - Flere kulturelle foreninger og musikforeninger - Humanitære foreninger - Spejder, FDF og kirkelige foreninger Erhverv & industri - Landbrug og bondegårdsferie - Advokat, banker - Automobilværksteder og salg - Flere dagligvarebutikker og boligbutikker - Tøj, ure, blomster og cykelforretninger - Frisører, fodplejer og kosmetolog - Vognmænd, turistfart og Taxi - Hotel, Bodega, Grill- og pizzabar - Forskellige terapeuter og massører - adhocgrafikeren - Tandlæge og tandteknikker - Ismejeri - Smede, murer, tømrer, maler, VVS og elektriker - Entreprenører, maskinstation og montage - Telt- og serviceudlejning og campingforretning - El- vand- og varmeværker - Tæppe- presenning- og køkkenelementfabrik 18

19 Kibæk - en by med vilje F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Kibæk Mølle - Kibæk Krydsfelt - Alhuset - Skarrildhus - Tjæreovne Natur - Mølledammen - Store skovområder bl.a. Hareskoven - Von Å, mange små vandløb og søer - Ligger tæt ved Skjern Å Begivenheder & særlige kendetegn - Kibæk Cup - fodboldstævne - Juleoptog med tambourkorps og julemarked i Missionshuset - Juletræstænding med FDF orkester - Julemarked i Alhuset - Folkefesten ved Børnesøen med alle foreninger og handelslivet - Sankt Hans Fest og Halbal - MC træf, Cykelløb og Musikarr. i Møllen - Juleåbent i skolen med Lucia - Friluftsgudstjeneste - Fællesspisninger, cafédage og caféaftener i Alhuset - Petanque- og kroketturneringer - Højskoledage i Alhuset og Sognehuset - Gymnastikopvisninger - både inde og ude - Mandagshygge på Sandfeldgården - Åbent landbrug - Foredrag i Alhuset og Sognehuset - Berømte bysbørn: Maler I.C. Jensen (maler), David Huda (forfatter), Biskop Karsten Nissen (præst i Assing Kirke), Hanne Kuhlmann (organist) ved Vor Frue Kirke, København (tidl. Assing Kirke) 19

20 Landsbygruppen: Anette Josefsen Kirsten Pigsborg Sidsel Overby Christian Svendsen Troels Skovmose Fabjerg fabjerg.blogspot.com 20

21 Fabjerg Byen midt mellem skov og strand, midt imellem hede og skov, imellem hav og fjord, imellem Lemvig og Struer, og imellem land og by F a k t a : Befolkningssammensætning - Fabjerg sogn under Lemvig Kommune har ca. 530 borgere, fordelt på ca. 210 husstande. Aldersmæssigt er det bredt repræsenteret. Det er et populært sogn for børnefamilier at bo og leve i, og det er et sted, hvor de ældre kun nødigt fraflytter. Sammenfattende betragtet aftegner sognet sig som ressourcestærkt, engageret og særdeles aktivt - et sogn, der holder sig i gang, og som har mange både faglige og menneskelige kvaliteter og kompetencer at byde ind med. Institutioner & foreninger - Udefriskolen med 110 elever fordelt fra klasse - Udebørnehaven og SFO Vandpytten med 25 børnehavebørn og 45 SFO børn - Det sociale psykiatriske bosted Kærhuset og projekt Bostøtten - Fabjerg Sogneforening - Fabjerg KFUM & Ks Idrætsklub og gymnastikforening - Billardklub - Sognearkiv - Fabjerg - Senior klub - Fabjerg vandværk - KFUM Spejdere - Indre Missions samfund og Blæksprutten - Familie og samfund - Gudum og Fabjerg Menighedsråd - Venstre vælgerforening Øst Erhverv & industri - Landbrug - Dagligvarebutik - VVS og Blik virksomheder - Murervirksomheder - Entreprenører - Grusgrav - Hundefrisør - Højgaards Specialbutik - Maskinstationer - Vognmandsfirma - Reklamika - Dug & Design - Vestjysk Supervision - Fransk Livsstil Det gamle bageri 21

22 Fabjerg Byen midt mellem skov og strand, midt imellem hede og skov, imellem hav og fjord, imellem Lemvig og Struer, og imellem land og by Fakta: Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Klosterheden og dens rekreative områder og muligheder. Som det første sted i Danmark blev bæveren for mere end 10 år siden genudsat i Klosterheden Statsskovdistrikt. - Gå- løbe- og cykelruter - Overnatningsmuligheder i Shelters - Bålpladser og skovlegepladser - Hundeskov - Gravhøjene - Fra kirken og med retning mod Saugmandsvej slår Fabjergkirkevej følge med oldtidsvejens fredede gravhøje. Som historiske spor i landskabet trækker de forbindelseslinjer og betydningsbærende tråde tilbage til fortidens levede liv på egnen. Sagn og gamle myter knytter sig desuden til stedet. - Oasen - Fabjerg Sogneforening har for år tilbage etableret et fælles grønt område midt i Fabjerg By. Her kan alle komme og alle må bruge faciliteterne. Der er overdækket borde og bænke, stor bålplads med grill og et kæmpe grønt område. Natur - Klosterheden - mange kilometer vandrestier og løberuter - Limfjorden - Toftum Bjerge og badestrand - Vesterhavet - Bovbjerg Fyr - Havnen i Lemvig - Gjellerode - strand og sommerhusområde Begivenheder & særlige kendetegn - Respekt for den enkelte - Inklusion i et fællesskab - Altid stor opbakning til de aktiviteter og initiativer, der bliver sat i værk - Udefriskolen og Udebørnehaven - Rigt og mangfoldigt foreningsliv - Vi har det eneste parkour hold i kommunen. - Fællesspisninger - Lokal revy og dilletant forestillinger - Fastelavnsfest - samarbejde mellem spejdere og kirken - Juletræstænding - Julelys pynt gennem hele byen - Sankt Hans fest med bål og båltale - AT FÅ NOGET TIL AT LYKKES 22

23 Landsbygruppen: Steen Rasmussen Hanne Bang Pedersen Finn Schmidt Susanne Thomsen Klovborg klovborg.blogspot.com 23

24 Klovborg - en lille aktiv landsby mellem Brande og Horsens F a k t a : Befolkningssammensætning - Der bor ca. 540 indbygger i Klovborg by. Klovborg Sogn har indbyggere. Vi er et landbrugssamfund med få store landbrug. Institutioner & foreninger - Dagplejemødre - Klovborg Børnehave - Klovborg friskole klasse og SFO - Østervang plejecenter - Friskolens venner - Østervangs venner - Klovborg Borgerforening - Klovborg Forsamlingshus - Klovborg Billardforening - Klovborg Ungdomsforening (idræt) - FDF - Kernekids - Fitnesscenter Fuld Form - Kjelderen - Klovborg jagtforening - DCH - Den ny Købmand i Klovborg - Landbruget - Klovborg Kirke - Missionshuset, Indre Missions samfund Erhverv & industri - Klovborg Mejeri indtil 1. maj Midtjysk Aqua - Maskinfabrik - Vognmænd - Diverse landbrug - Pizzeria - Købmand-Postbutik - Møbelforretning - Frisør - Biograf - Benzinstation - Autoværksted - Dyrlægeklinik - Planteskole - Tømrer - Murer - Put and take sø - Udstillingshave 24

25 Klovborg - en lille aktiv landsby mellem Brande og Horsens F a k t a : Stedsspecifikke lokaliteter & bygninger - Naturlegeplads Dalen - Klovborg Stadion - Klovborg Kino 1-2-3D Natur - Dalen - Matrup Gods - Matrup Å - Den Gamle Bane Begivenheder & særlige kendetegn - Fællesspisning i vinterperioden - Højskoledage på Østervang (plejecenter) - Operatransmission i Klovborg Kino - Gymnastikopvisning i forsamlingshuset - Årets revy - Julearrangement i Forsamlingshuset - Oktober Ølfest - Klovborg Friskolens teaterforestilling - Klovborg Friskolens juletræsfest - Fastelavnsfest i Forsamlingshuset - Klovborg Løbet - Klovborg Byfest - Åbent Landbrug 25

26 Projektet er en del af Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestjylland Projektets sponsorer: Ege Fonden Vibeke & Mads Eg Damgaards Fond Grafisk design: Karin Mathiesen, mmarketing Kulturremisen Stationsvej 1, 7330 Brande, Tlf ,

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Æstetik og kultur! Institut for Æstetik og Kommunikation! Case om Kunsten i bevægelse! !!! Af! Silje Marie! Anne Sophie Damgård Birknes! Rasmus Ott!

Æstetik og kultur! Institut for Æstetik og Kommunikation! Case om Kunsten i bevægelse! !!! Af! Silje Marie! Anne Sophie Damgård Birknes! Rasmus Ott! Æstetik og kultur Institut for Æstetik og Kommunikation Case om Kunsten i bevægelse Af Silje Marie Anne Sophie Damgård Birknes Rasmus Ott Kontakt Silje.maries@hotmail.com asyding@hotmail.com Ottrasmus@gmail.com

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Kortlægning 2013. Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale. www.kunsten-i-bevaegelse.

Kortlægning 2013. Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale. www.kunsten-i-bevaegelse. Kortlægning 2013 Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning 4 Sinding-Ørre 5-7 Thyholm 8-10 Hampen 11-12 Staby

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Kære projektdeltager. foreninger og institutioner ildsjæle og netværk erhvervsliv nytilflyttere børn og unge ældre

Kære projektdeltager. foreninger og institutioner ildsjæle og netværk erhvervsliv nytilflyttere børn og unge ældre Kære projektdeltager Dette word-dokument skal rumme din/jeres registrering af landsbyen, og svar skrives direkte ind i rubrikken herunder. Skanderborg Kommune har en lang række oplysninger om landsbyen

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

DURUP TØNDERING NAUTRUP

DURUP TØNDERING NAUTRUP www.yesterdaysfoto.dk DURUP TØNDERING NAUTRUP KIRKEBLAD www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni Juli August 2014. Nr. 2 73. årgang Foto: Poul Hansen, Skive Pastoratstrukturen

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Velkommen til Naturens Dag

Velkommen til Naturens Dag Velkommen til Naturens Dag Søndag d. 13. september 2015 kl. 10.30-19.00 Årets tema: Naturen, hvor du bor Udgangspunkt for alle aktiviteter på Naturens Dag på Holmsland er Røjklit Havn, Røjklitvej 14 Naturens

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Onsdag 23. januar kl. 14.00: Lysbilledforedrag ved Bjarne Thorndal om Pensionister til fods over Hardangervidaen, i Sæby Kulturhus,

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

ADVOKATER: Advokat Finn Madsen, Svendborgvej 22 i Kværndrup tlf. 62271055 -

ADVOKATER: Advokat Finn Madsen, Svendborgvej 22 i Kværndrup tlf. 62271055 - A ADVOKATER: Advokat Finn Madsen, Svendborgvej 22 i Kværndrup tlf. 62271055 - ANNONCEBLADE / UGEAVISER: Lokalen, Gl. Nyborgvej 82 i Trunderup se www.inla-grafisk.dk Midtfyns Posten, Østergade 19, 5750

Læs mere

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012 1 I Feldborghallens mødelokale kl. 19:00. Borgerforeningen giver kaffen. Reinold er ordstyrer, fremmødte ca. 15 repræsentanter for forskellige udvalg. 1. Bordrunde: hvad er der sket siden sidst? Nye projekter?

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

... lige i centrum HORNSYLD OG OMEGN

... lige i centrum HORNSYLD OG OMEGN ... lige i centrum HORNSYLD OG OMEGN Velkommen til Hornsyld og omegn Det er os altid en stor glæde at byde nye borgere, virksomheder, offentlige institutioner og andre velkommen til vort område. Vort slogan

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 6. 28. februar 2013

Arrangementer og åbningstider i perioden 6. 28. februar 2013 Arrangementer og åbningstider i perioden 6. 28. februar 2013 Onsdag 6. februar kl. 14.00: Musik ved Henrik Klitgaard Tolne, i Sæby Kulturhus, Manegen. Arr. Sæby Pensionist & Efterlønsklub. kl. 19.30: Illustrator

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget

Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget Referat fra Tænketank d. 21.03.13 kl. 19 i Feldborg Hallen Deltager ved mødet Bent M, Skovløbet Tina, Byfestudvalget Dorthe, Gymnastik foreningen, skolen Svend, Borgerforeningen John, Web master Kim, Skolen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe!

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! KILDEGÅRDEN - Fællesskab, fleksibilitet og multifunktionelle faciliteter Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL:

Læs mere

STADIL-VEDERSØ 2014 LOKAL UDVIKLINGSPLAN STADIL-VEDERSØ 2014. Lokal udviklingsplan for Stadil og Vedersø Sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune

STADIL-VEDERSØ 2014 LOKAL UDVIKLINGSPLAN STADIL-VEDERSØ 2014. Lokal udviklingsplan for Stadil og Vedersø Sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune Stadil-Vedersø VESTJYLLANDS LYSE SIDE STADIL-VEDERSØ 2014 Lokal udviklingsplan for Stadil og Vedersø Sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet på fremtidsværksted i Vedersø Sognegård, 4. april 2009.

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig organisation? Definition af frivillige, non-profit organisationer Organisationer,

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Så skal høsten i hus LONGOMONTANUS

Så skal høsten i hus LONGOMONTANUS Så skal høsten i hus LONGOMONTANUS Sidste nyt Ingen ny grundlov, men et nyt grundlovstræ! Desværre har vi været nødt til at udskifte grundlovsegen, da der sidste år er blevet øget vold mod det barken,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SOMMERSJOV I VEST. Mandag d. 1. juli fredag d. 5. juli 2013

SOMMERSJOV I VEST. Mandag d. 1. juli fredag d. 5. juli 2013 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 1. juli fredag d. 5. juli 2013 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND Aktivitetshuset Ullerupvej 64, 9670 Løgstør Husets tlf.: 98221179 Jane Gertsen Christensen adr.: Brogade 23, 9670 Løgstør Tlf.: 98221100 jane@aggersund.dk Antal personer hunset kan rummer: 150 personer

Læs mere