Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009"

Transkript

1 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager med erstatningsudbetaling 7 Størrelsen af erstatningen 7 Typer af skader 8 Stormfloden den 9. januar Stormfloden den 17. januar Stormfloden den 13. januar Stormfloden den 25. januar Stormfloden den 21. februar Stormfloden den 4. november Stormfloden den 16. november Stormfloden den 5. februar Stormfloden den 3. december Stormfloden den 29. januar Stormfloden den 30. oktober Stormfloden den 21. februar Stormfloden den 5. december Stormfloden den 8. januar Stormfloden den 1. november Stormfloden den 14. januar Stormfloden den 19. januar Stormfloden den 19. marts Stormfloden den 9. november Stormfloden den 1. marts

3 Introduktion Siden 1991 har Stormrådet med hjemmel i lov om stormflod og stormfald udbetalt erstatning for skader forårsaget af stormflod. Gennem årene er det blevet til mere end anmeldte skader og over 550 mio. kr. 1 i udbetalte erstatninger for stormflodsskader. Hvor erstatningsbeløbene er fordelt på intervaller, er der kun medtaget de skader, hvor der er sket erstatningsudbetaling. På baggrund af de behandlede skadessager, har Stormrådet oparbejdet en database med skadesoplysninger, som har muliggjort udarbejdelsen af denne statistik. Om statistikken Hvor intet andet er nævnt, er skadestatistikken baseret på oplysningerne i Stormrådets sagsbehandlingssystem. Da en del af sagerne efter stormfloderne i 2005 til 2008 endnu ikke er afsluttede, da skadelidte endnu ikke har indsendt dokumentation for udbedring af skaderne, er statistikken med forbehold for senere ændringer i disse sager. Det har kun været muligt at hente oplysninger om erstatningsudbetalingen for hver enkelt sag for stormfloderne fra 1999 til Stormfloderne fra 1991 til 1998 er således ikke indeholdt i statistikken, der viser erstatningsudbetalingen i hver enkelt sag. Hvis en statistik udelukkende er baseret på oplysningerne fra stormfloderne fra 1999 til 2009, fremgår dette af noten. Alle erstatningsbeløb i denne statistik er fratrukket selvrisiko. For yderligere oplysninger om selvrisiko henvises til Stormrådets hjemmeside 1 I dette beløb er indeholdt udgifter til taksatorer 3

4 Generel statistik kyststrækning ifølge Stormrådet har været ramt af stormflod i perioden 1991 til Antal skader Siden 1991 har Stormrådet behandlet skadesager fra 20 stormfloder. Den største stormflod, som indtraf i november 2006, medførte anmeldte skader. Stormflod dato Antal anmeldte sager Alle 6718 Antal anmeldte sager pr. stormflod Ramte kyststrækninger Det er Stormrådet, der beslutter, hvor og hvornår der har været stormflod. Kortet herunder viser antallet af gange hver enkelt Antal gange hver enkelt kyststrækning har været ramt af stormflod Det er karakteristisk, at det primært er de indre danske farvande der gentagne gange har været ramt af stormflod. 4

5 Antal skader pr. kommune Der har været anmeldt skader fra i alt 74 kommuner. I tabellen herunder ses de 20 kommuner, i hvilke der har været anmeldt flest skader. Kommune Antal anmeldte skader Slagelse 915 Kerteminde 615 Kalundborg 387 Lolland 320 Nordfyns 315 Guldborgsund 306 Vesthimmerlands 299 Svendborg 292 Nyborg 284 Hedensted 212 Næstved 180 Esbjerg 171 Langeland 165 Vejle 165 Vordingborg 146 Randers 116 Tønder 113 Haderslev 110 Horsens 108 Antal anmeldte skader pr. kommune for alle stormfloder Antal anmeldte skader pr. kommune for alle stormfloder Kortet herunder viser antallet af anmeldte skader i de forskellige kommuner. 5

6 Erstatning pr. kommune For stormfloderne fra 1999 til 2009 har den gennemsnitlige erstatning pr. skade været kr. Tabellen herunder viser den gennemsnitlige erstatning pr. skade. pr kommune for stormfloderne fra 1999 til 2009, for de 20 kommuner med den højeste gennemsnitserstatning. Kommune Gennemsnitlig erstatning Esbjerg ,33 Horsens ,28 Lejre ,47 Slagelse ,12 Svendborg ,81 Ringkøbing-Skjern ,54 Langeland ,32 Guldborgsund ,39 Fanø ,69 Vordingborg ,13 Næstved ,37 Kerteminde ,00 Kolding ,03 Kalundborg ,48 Fredericia ,95 Vejle ,33 Tønder ,81 Lolland ,35 Frederikshavn ,96 Hedensted ,24 Gennemsnitlig erstatning pr. skade pr. kommune for stormfloderne fra 1999 til 2009 Gennemsnitlige erstatning pr. skade pr. kommune for stormfloderne fra 1999 til Kortet herunder viser den gennemsnitlige erstatning pr. skade pr. kommune for stormfloderne fra 1999 til

7 Sager med erstatningsudbetaling Størrelsen af erstatningen Lov om stormflod og stormfald indeholder flere bestemmelser, der kan medføre bortfald af erstatning.det sker bl.a. hvis skaden er for sent anmeldt, hvis den beskadigede genstand ikke er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring eller hvis udgifterne til udbedring af skaden ikke overstiger selvrisikoen. Af tabellen herunder fremgår det, at erstatning bortfalder ved gennemsnitligt hver fjerde skade. Dato Antal skader Afvist erstatning Afvist % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 I alt ,7 Antal skader hvor erstatning er afvist Den største udbetalte erstatning for en skade udgjorde 5,1 mio. kr. mens den mindste udgjorde 74,30 kr. Tabellen herunder viser fordelingen af erstatningsstørrelsen i intervaller for stormfloderne fra 1999 til Erstatning i kr. Antal skader Antal skader i % Under , , , , ,1 Over ,6 Antal skader fordelt på erstatningens størrelse for stormfloderne fra 1999 til

8 Typer af skader Stormrådet opererer med 4 overordnede skadekategorier; helårsbeboelse, fritidshus, erhverv og andet, hvor helårsbeboelse er private helårsboliger, herunder fritidshuse med helårsstatus. Kategorien andet omfatter bl.a. landbrug. Tabellerne herunder viser antallet af skader fordelt på kategori. Dato Antal skader Helårs Fritid Erhverv Andet Alle Antal skader fordelt på skadekategori Dato Helårs Fritid Erhverv Andet % 26% 33% 17% % 3% 7% 0% % 24% 24% 0% % 11% 78% 0% % 35% 25% 8% % 38% 29% 6% % 22% 22% 0% % 10% 0% 0% % 24% 45% 11% % 35% 19% 1% % 0% 100% 0% % 67% 11% 6% % 40% 0% 0% % 42% 23% 2% % 46% 19% 2% % 56% 15% 4% % 23% 8% 0% % 0% 0% 100% % 86% 3% 0% % 42% 39% 0% Alle 36% 31% 25% 8% Procentvis fordeling af skader på kategori 8

9 Stormfloden den 9. januar 1991 Stormflodsramt var kyststrækningen fra Blåvands Huk til Rømødæmningen inkl. Fanø, Mandø og Rømø. Der blev efter stormfloden anmeldt 42 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Esbjerg 24 Varde 15 Tønder 2 Fanø 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,9 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 24,0 26,0 33,0 17,0 9

10 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 9. januar 1991 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 9. januar

11 Stormfloden den 17. januar 1992 Stormflodsramt var kyststrækningen fra Amagers nordspids rundt om Amagers østkyst til Kalvebodbroen og den Sjællandske østkyst derfra mod syd til Dronning Alexandrines bro inkl. Møn. Der blev efter stormfloden anmeldt 41 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Dragør 24 Køge 9 Faxe 3 Hvidovre 2 Solrød 2 Rudersdal 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,3 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 90,0 3,3 6,6 0,0 11

12 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 17. januar 1992 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 17. januar

13 Stormfloden den 13. januar 1993 Stormflodsramt var kyststrækningen fra Bygholm Vejle-dæmningen øst over til Aggersundbroen mod syd over Løgstør til Rønbjerg Huse. Der blev efter stormfloden anmeldt 18 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Vesthimmerlands 10 Morsø 3 Fredericia 1 Nyborg 1 Guldborgsund 1 Jammerbugt 1 Thisted 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,4 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 53,0 23,5 23,5 0,0 13

14 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 13. januar 1993 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 13. januar

15 Stormfloden den 25. januar 1993 Stormflodsramt var den sydlige del af Ringkøbing Fjord, dvs. området syd for en linje gående fra Årgab til Velling Mærsk. Der blev efter stormfloden anmeldt 9 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Ringkøbing-Skjern 7 Vesthimmerlands 2 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,1 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 11,1 11,1 77,8 0,0 15

16 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 25. januar 1993 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 25. januar

17 Stormfloden den 21. februar 1993 Stormflodsramt var kyststrækningen fra Jyllands Østkyst fra Ebeltoft til og med Kolding, Fyns kyster fra Middelfart over Bogense, Kerteminde, Nyborg og Svendborg til Bøjden, Sjællands kyster fra Sjællands Odde til Farøbroen, Lolland-Falster vest for en linie gående fra Farøbroen til Gedser Odde samt øer ud for de nævnte kyster, herunder det sydfynske øhav. Der blev efter stormfloden anmeldt 874 skader. De 20 kommuner med flest skader var: Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,2 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 32,0 35,5 25,0 8,0 Kommune Antal skader Slagelse 311 Næstved 113 Lolland 74 Guldborgsund 70 Kalundborg 55 Nyborg 43 Svendborg 35 Kolding 34 Kerteminde 29 Vejle 27 Nordfyns 16 Vordingborg 14 Horsens 11 Fredericia 8 Hedensted 8 Langeland 8 Middelfart 4 Faxe 2 Odder 2 Odense 2 17

18 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 21.februar 1993 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 21. februar

19 Stormfloden den 4. november 1995 Stormflodsramt var Jyllands østkyst fra Haderslev Fjord til grænsen mod Tyskland, Als, den sydlige del af Langeland inkl. Rudkøbing og Spodsbjerg samt øerne i det sydfynske øhav, Lollands sydkyst fra Tårs til Sundby samt Falster, for så vidt angik Sydfalsters Kommunes øhav. Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 27,0 38,0 29,0 6,0 Der blev efter stormfloden anmeldt 559 skader. De 20 kommuner med flest skader var: Kommune Antal skader Haderslev 88 Svendborg 74 Aabenraa 65 Langeland 56 Guldborgsund 37 Faaborg-Midtfyn 34 Lolland 33 Nyborg 29 Sønderborg 27 Nordfyns 27 Assens 22 Ærø 18 Kerteminde 13 Vordingborg 12 Middelfart 6 Kolding 5 Odense 4 Stevns 2 Kalundborg 1 Holbæk 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,8 19

20 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 4. november 1995 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 4. november

21 Stormfloden den 16. november 1995 Stormflodsramt var Randers Fjord. Der blev efter stormfloden anmeldt 42 skader, alle i Randers Kommune. Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,0 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 56,1 21,9 22,0 0,0 21

22 Stormfloden den 5. februar 1999 Stormflodsramt var Roskilde Fjord. Der blev efter stormfloden anmeldt 10 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Roskilde 8 Frederiksværk-Hundested 1 Frederikssund 1 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal % Under , , , , ,0 Over ,0 Afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,0 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 90,0 10,0 0,0 0,0 Erstatninger Kommune Antal skader Samlet erstatning Gennemsnitlig erstatning Frederiksværk-Hundested 1 0,00 0,00 Frederikssund , ,00 Roskilde , ,05 I alt , ,64 22

23 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 5. februar 1999 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 5. februar

24 Stormfloden den 3. december 1999 Stormflodsramt var den sydlige del af Ringkøbing Fjord, dvs. området syd for en linie gående fra Årgab til Velling Mærsk samt Vadehavet fra Blåvands Huk til grænsen mod Tyskland, også omfattende vadehavsøerne. Der blev efter stormfloden anmeldt 305 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Esbjerg 137 Tønder 109 Ringkøbing-Skjern 30 Fanø 19 Varde 5 Århus 2 Haderslev 1 Læsø 1 Vejle 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,5 Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Haderslev 1 0,00 0,00 Læsø 1 0,00 0,00 Vejle 1 0,00 0,00 Århus 2 0,00 0,00 Varde , ,24 Ringkøbing-Skjern , ,91 Tønder , ,27 Fanø , ,15 Esbjerg , ,89 I alt , ,97 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal % Under , , , , ,7 Over ,4 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 20,0 24,0 45,0 11,0 24

25 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 3. december 1999 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 3. december

26 Stormfloden den 29. januar ,0 Stormflodsramt var Jyllands vestkyst fra Fjaltring til Nørre Vorupør, Limfjorden nærmere bestemt Nissum Bredning, Løgstør Bredning fra Feggesund til Ertebølle, kyststrækningen fra Liseleje til og med Frederiksværk, Kulhuse-området, kyststrækningen fra Klintebjerg til Rørvig, spidsen af Sjællands Odde fra færgehavnen samt Helsingør fra Helsingør Nordhavn til Julebæk. Der blev efter stormfloden anmeldt 109 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Odsherred 24 Vesthimmerlands 20 Lemvig 20 Helsingør 12 Frederiksværk-Hundested 6 Struer 5 Roskilde 4 Frederikssund 4 Rudersdal 2 Hjørring 2 Holstebro 2 Ringkøbing-Skjern 2 Esbjerg 1 Fanø 1 Skive 1 Gribskov 1 Aalborg 1 Sønderborg 1 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 45,0 35,0 19,0 1,0 Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Esbjerg 1 0,00 0,00 Fanø 1 0,00 0,00 Skive 1 0,00 0,00 Gribskov 1 0,00 0,00 Aalborg 1 0,00 0,00 Sønderborg 1 0,00 0,00 Rudersdal 2 0,00 0,00 Hjørring 2 0,00 0,00 Roskilde 4 0,00 0,00 Holstebro , ,75 Ringkøbing-Skjern , ,00 Vesthimmerlands , ,81 Frederikssund , ,67 Lemvig , ,47 Frederiksværk-Hundested , ,68 Helsingør , ,04 Odsherred , ,34 Struer , ,64 I alt , ,01 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % 26

27 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,6 Over ,2 27

28 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 29. januar 2000 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 29. januar

29 Stormfloden den 30. oktober 2000 Stormflodsramt var en strækning på ca. 3 kilometer på Jyllands østkyst fra Grenen til lige syd for Klitgården. Der blev efter stormfloden anmeldt 6 skader, alle i Frederikshavn kommune. Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % 6 0 0,0 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 0,0 0,0 100,0 0,0 Erstatninger Antal Samlet Gennemsnitlig Kommune skader erstatning erstatning Frederikshavn , ,84 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,3 Over ,7 29

30 Stormfloden den 21. februar 2002 Stormflodsramt var Mariager Fjord fra Hobro til vestsiden af Hadsundbroen, hele Randers Fjord til Kattegatkysten, fra Gedser Odde langs Falsters vestkyst til et punkt, der ligger lige overfor Herring Nakke på Lolland og fra Herring Nakke langs Lollands sydkyst til Albuen. Der blev efter stormfloden anmeldt 33 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Randers 18 Mariagerfjord 7 Guldborgsund 4 Viborg 1 Hedensted 1 Struer 1 Haderslev 1 Antal afviste skader Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Viborg 1 0,00 0,00 Hedensted 1 0,00 0,00 Struer 1 0,00 0,00 Haderslev 1 0,00 0,00 Mariagerfjord , ,77 Guldborgsund , ,89 Randers , ,93 I alt , ,60 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,6 Over ,6 Antal skader Antal afviste Afviste i % ,5 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 16,7 66,7 11,1 5,6 30

31 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 21. februar 2002 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 21. februar

32 Stormfloden den 5. december 2003 Stormflodsramt var den fynske østkyst fra Nordenhuse nord for Nyborg til Ballen Havn vest for Svendborg samt Tåsinge. Der blev efter stormfloden anmeldt 11 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Nyborg 4 Svendborg 3 Lyngby-Taarbæk 1 Lolland 1 Kerteminde 1 Kolding 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,6 Skadestyper Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Lyngby-Taarbæk 1 0,00 0,00 Lolland 1 0,00 0,00 Kerteminde 1 0,00 0,00 Kolding 1 0,00 0,00 Svendborg , ,95 Nyborg , ,25 I alt , ,81 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,0 Over ,0 Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 60,0 40,0 0,0 0,0 32

33 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 5. december 2003 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 5. december

34 Stormfloden den 8. januar 2005 Stormflodsramt var den Jyske vestkyst fra Nymindegab til Hanstholm, Limfjorden vest for Ålborg-broerne, Læsø, kysten fra Ålbæk til Sæby samt Ringkøbing og Nissum fjorde. Der blev efter stormfloden anmeldt 424 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Vesthimmerlands 216 Thisted 66 Ringkøbing-Skjern 34 Lemvig 27 Struer 25 Skive 21 Aalborg 14 Esbjerg 8 Frederikshavn 4 Jammerbugt 2 Holstebro 2 Morsø 2 Læsø 1 Slagelse 1 Sønderborg 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,8 Skadestyper Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Læsø 1 0,00 0,00 Slagelse 1 0,00 0,00 Jammerbugt 2 0,00 0,00 Esbjerg 8 0,00 0,00 Frederikshavn , ,65 Skive , ,28 Holstebro , ,32 Morsø , ,50 Lemvig , ,13 Struer , ,03 Aalborg , ,87 Sønderborg , ,87 Vesthimmerlands , ,41 Thisted , ,52 Ringkøbing-Skjern , ,10 I alt , ,08 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,3 Over ,0 Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 33,0 42,0 23,0 2,0 34

35 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 8. januar 2005 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 8. januar

36 Stormfloden den 1. november 2006 Stormflodsramt var samtlige indre danske farvande syd for Limfjordens udmunding til den tyske grænse - dog ikke selve Limfjorden og ikke Bornholm. Der blev efter stormfloden anmeldt skader. De 20 kommuner med flest skader var: Kommune Antal skader Slagelse 599 Kerteminde 508 Kalundborg 323 Nordfyns 267 Lolland 212 Nyborg 206 Hedensted 196 Guldborgsund 194 Svendborg 180 Vejle 133 Vordingborg 120 Langeland 101 Horsens 84 Fredericia 81 Odense 80 Næstved 67 Middelfart 63 Randers 56 Odsherred 56 Kolding 35 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,2 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 33,3 45,6 18,7 2,4 Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Helsingør 6 0,00 0,00 Frederikshavn 3 0,00 0,00 Aalborg 3 0,00 0,00 Ringkøbing-Skjern 2 0,00 0,00 Gribskov 2 0,00 0,00 Fredensborg 2 0,00 0,00 Dragør 1 0,00 0,00 Tønder 1 0,00 0,00 Struer 1 0,00 0,00 Lemvig 1 0,00 0,00 Holstebro 1 0,00 0,00 Rudersdal , ,94 Jammerbugt , ,00 Lyngby-Taarbæk , ,38 Samsø , ,28 Norddjurs , ,91 Hørsholm , ,60 Frederiksværk- Hundested , ,43 København , ,42 Odder , ,40 Gentofte , ,24 Assens , ,59 Mariagerfjord , ,11 Ærø , ,54 Aabenraa , ,95 Syddjurs , ,92 Frederikssund , ,59 36

37 Holbæk , ,28 Randers , ,90 Sønderborg , ,91 Haderslev , ,49 Århus , ,57 Nyborg , ,79 Nordfyns , ,48 Tårnby , ,22 Faaborg-Midtfyn , ,57 Middelfart , ,89 Odsherred , ,21 Faxe , ,87 Odense , ,24 Roskilde , ,49 Hedensted , ,73 Lolland , ,31 Vejle , ,71 Fredericia , ,28 Kalundborg , ,95 Kolding , ,91 Næstved , ,37 Vordingborg , ,13 Kerteminde , ,17 Guldborgsund , ,37 Langeland , ,32 Slagelse , ,09 Svendborg , ,97 Lejre , ,47 Horsens , ,19 I alt , ,81 Over ,0 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,9 37

38 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 1. november 2006 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 1. november

39 Stormfloden den 14. januar 2007 Stormflodsramt var Limfjorden fra Thyborøn i vest til Hals i øst samt kysten omkring Århus fra Gåsehage syd for Ebeltoft til Gylling Næs ved Horsens Fjord. Der blev efter stormfloden anmeldt 97 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Vesthimmerlands 49 Aalborg 18 Struer 4 Lemvig 4 Skive 4 Århus 3 Jammerbugt 3 Thisted 3 Hedensted 2 Nyborg 1 Frederikshavn 1 Esbjerg 1 Morsø 1 Odder 1 Fredericia 1 Nordfyns 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,8 Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Nyborg 1 0,00 0,00 Frederikshavn 1 0,00 0,00 Esbjerg 1 0,00 0,00 Struer , ,00 Århus , ,54 Jammerbugt , ,25 Lemvig , ,64 Morsø , ,00 Thisted , ,73 Vesthimmerlands , ,49 Odder , ,35 Hedensted , ,13 Skive , ,51 Aalborg , ,49 Fredericia , ,83 Nordfyns , ,50 I alt , ,04 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,0 Over ,4 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 25,3 55,8 14,7 4,2 39

40 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 14. januar 2007 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 14. januar

41 Stormfloden den 19. januar 2007 % 69,2 23,1 7,7 0,0 Stormflodsramt var kyststrækningen fra Helsingør i nord til Køge i syd, inkl. Amager og øvrige øer i Øresund. Der blev efter stormfloden anmeldt 41 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader København 8 Køge 8 Tårnby 3 Syddjurs 2 Århus 2 Gribskov 2 Helsingør 2 Dragør 2 Hørsholm 2 Greve 2 Brøndby 1 Vallensbæk 1 Vejle 1 Hedensted 1 Hvidovre 1 Kalundborg 1 Fredensborg 1 Rudersdal 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,4 Skadestyper Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Brøndby 1 0,00 0,00 Vallensbæk 1 0,00 0,00 Vejle 1 0,00 0,00 Hedensted 1 0,00 0,00 Hvidovre 1 0,00 0,00 Kalundborg 1 0,00 0,00 Fredensborg 1 0,00 0,00 Rudersdal 1 0,00 0,00 Syddjurs 2 0,00 0,00 Århus 2 0,00 0,00 Gribskov 2 0,00 0,00 Helsingør 2 0,00 0,00 Dragør 2 0,00 0,00 Hørsholm 2 0,00 0,00 Greve 2 0,00 0,00 Tårnby 3 0,00 0,00 Køge , ,06 København , ,85 I alt , ,54 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,3 Over ,0 Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal

42 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 19. januar 2007 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 19. januar

43 Stormfloden den 19. marts 2007 Stormflodsramt var Hanstholm samt den vestligste del af Limfjorden fra Thyborøn til Sallingsundbroen og Nees Sund (færgeoverfarten). Der blev efter stormfloden anmeldt 1 skade i Struer Kommune. Skaden blev afvist. 43

44 Stormfloden den 9. november 2007 % 10,9 85,8 3,3 0,0 Stormflodsramt var kysten omkring Århus fra Gåsehage syd for Ebeltoft til Gylling Næs ved Horsens Fjord. Kysten fra Åbyskov nordøst for Svendborg til Strib ved Middelfart. Sjællands nordkyst fra spidsen af Røsnæs til Dragør Havn - inkl. Amager og øvrige øer i Øresund samt Roskilde- og Isefjord. Der blev efter stormfloden anmeldt 118 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Kerteminde 63 Odsherred 13 Frederikssund 8 Frederiksværk-Hundested 7 Kalundborg 6 Nordfyns 4 Holbæk 3 Slagelse 3 Horsens 3 Helsingør 2 Århus 2 Syddjurs 2 Gribskov 1 Roskilde 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,4 Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Gribskov 1 0,00 0,00 Helsingør 2 0,00 0,00 Nordfyns 4 0,00 0,00 Århus , ,13 Kalundborg , ,90 Frederiksværk- Hundested , ,51 Odsherred , ,45 Frederikssund , ,23 Syddjurs , ,03 Kerteminde , ,33 Holbæk , ,17 Slagelse , ,03 Roskilde , ,27 Horsens , ,06 I alt , ,35 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,0 Over ,6 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal

45 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 9. november 2007 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 9. november

46 Stormfloden den 1. marts 2008 Stormflodsramt var Hanstholm, den vestlige del af Limfjorden fra Thyborøn til Sallingsundbroen og Nees Sund (færgeoverfarten), kysten omkring Frederikshavn fra Hulsig syd for Skagen til Asaa nord for Hals ved udmundingen af Limfjorden, kysten omkring Århus fra Gåsehage syd for Ebeltoft til Trelde Næs nord for Fredericia, Sjællands nordkyst fra Helsingør til og med Hundested Havn og fra Rørvig Havn til Reersø syd for Kalundborg. Der blev efter stormfloden anmeldt 34 skader. Skaderne fordelte sig således: Kommune Antal skader Horsens 10 Odsherred 6 Hedensted 4 Frederikshavn 3 Syddjurs 2 Vejle 2 Helsingør 1 Frederiksværk-Hundested 1 Gribskov 1 Kalundborg 1 Kerteminde 1 Fredericia 1 Lemvig 1 Antal afviste skader Antal skader Antal afviste Afviste i % ,5 Erstatninger Kommune Antal Samlet Gennemsnitlig skader erstatning erstatning Helsingør 1 0,00 0,00 Frederiksværk-Hundested 1 0,00 0,00 Gribskov 1 0,00 0,00 Kalundborg 1 0,00 0,00 Kerteminde 1 0,00 0,00 Fredericia 1 0,00 0,00 Lemvig 1 0,00 0,00 Hedensted , ,90 Frederikshavn , ,53 Syddjurs , ,00 Vejle , ,83 Odsherred , ,90 Horsens , ,59 I alt , ,74 Fordeling af erstatningsbeløb på intervaller: Erstatningsbeløb Antal Andel i % Under , , , , ,0 Over ,0 Skadestyper Skader Helårs Fritid Erhverv Andet Antal % 18,2 42,4 39,4 0,0 46

47 Stormflodsramte kyststrækninger ved stormfloden den 1. marts 2008 Antal anmeldte skader pr. kommune ved stormfloden den 1. marts

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere