Referat af ISJ forældrerådsmøde d. 30/10-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ISJ forældrerådsmøde d. 30/10-13"

Transkript

1 Referat af ISJ forældrerådsmøde d. 30/10-13 Intro Nedenstående er referat af forældrerådsmøde afholdt på Institut Sankt Joseph d. 30/10-13 kl. 18. Der blev ved mødets start stillet forslag om hvorvidt der kunne byttes rundt på Agendapunkter, så visse punkter blev prioriteret frem for andre. Grundet tidspres blev agendaens punkt udsat til senere tidspunkt. Det overvejes at udvide møderne med en halv time. Næste møder: Tirsdag 21. januar + tirsdag 8. April kl. 19. Dagsorden 1. Valg af mødeleder 2. Navneopråb/afkrydsning 3. Godkendelse af referat fra tidligere møde + valg af ny referent 4. Orientering fra skoledelsen (v. Peter Franklin) 5. Orientering fra bestyrelsen (v. Peter Navarro) 6. Orientering om sommerskolen og det ny bilingual spor (v. Thomas Mulhern) 7. Orientering fra lærernes tillidsrepræsentant (v. Ove Therkildsen) 8. Oprettelse af familiefond (v. Anne Brandt Christensen og Karina Demuth) Blev ikke gennemgået på mødet 9. Bedre udnyttelse af forældreressourcer (v. Karina Demuth) Blev ikke gennemgået på mødet 10. Indkomne spørgsmål / Diverse 1. Valg af mødeleder Ton Rouw valgt. 2. Navneopråb / afkrydsning Repræsenteret Thomas Mulhern (afd. Leder bilingual ), Peter Franklin (skoleleder), Torben Møller (viceskoleleder), Ove Therkildsen (lærerrepræsentant). Allan Blin Cheng (0A), Marie Louise Rønnebæk-Rørth (0B), Kent Stevens Larsen (0B), Tine Kirk Lind (0C), Sara Ågård (0C), Anders Peo Fajers (1A), Louise Fenger Vinther (1A), Jan Nikolai Bondo Bredholt (1B), Pia Thomsen (1C), Kåre Møller Rasmussen (2A), Anne Brandt Christensen (2B), Bo Mads Nielsen (2B), Nina Stephane Rosenquist (2C), Monika Maria Czuper-Szkudlarek (3A), Peter Navarro Alonso (3B), Anders Svendsen (4A), Jannie Miltoft (4A), Ton Rouw (4B), Nanette Louise Hale (4B), Ana Teresa Villanustre Salas (5A), Mette Sønderkjær (5B), Lene Borggaard (5B), Hanne Lone Miliam (6A + 8A), Christina Bizzarro (6B), Mette Karin Ringdal Melcher (7A), Per Ejnar Viberg (7A), Karina Demuth (7B), Elsebeth Tang (7B), Jesper Kilbæk (8B), Jane Krogh Johannesen (9A). Ikke repræsenteret: 9B 1

2 3. Godkendelse af referat + valg af ny dirigent Seneste referat: godkendt. Ny referent: Kåre M. Rasmussen (2A) 4. Orientering fra skoleledelsen (v. Peter Franklin) Peter udtrykte at det var rart med stor fremmøde til mødet. Der er blevet udformet en folder om Det gode samarbejde mellem skole og hjem, som kommer til at ligge på skolens hjemmeside. Peters to primære temaer under punktet Orientering fra skoleledelsen var, hvilken betydning den ny folkeskolereform får for ISJ, samt opfølgning på forårets lockout og den ny læreraftale/overenskomst. Folkeskolereformen hva nu? Som friskole er ISJ ikke på samme måde som folkeskolerne bundet op af Folkeskolereformen, men kan plukke og implementere de bedste ting. Et eksempel kunne være, at man i højere grad kombinerede undervisnings- og SFO-tid, så man på den måde fik en mere sammenhængende dag. Ny læreraftale/overenskomst Den ny aftale træder i kraft per august Endelig tekst er endnu ikke modtaget fra moderniseringsstyrelsen. Aftalen kommer til at betyde store ændringer, ændringer fastsat per lov og derfor, med regeringens egne ord, ikke til diskussion. Der vil blive meget mindre timetælling af læreropgaverne, hvilket også vil betyde/kræve en kulturændring fra alle parter. Vigtigt at det nuværende gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere udbygges. Tradition for gode løsninger på ISJ. Første møde med tillidsrepræsentant d. 31/ Orientering fra bestyrelsen (v. Peter Navarro) Overordnede temaer i orienteringen var hvilken skole bestyrelsen ønsker samt skolens økonomi. Hvilken skole ønsker bestyrelsen? Privatskole er et tilvalg (som forældrene betaler for), derfor skal tingene også være i orden. Der skal være en høj faglighed. Drømmen om ISJ (skolens værdisæt) tages meget alvorligt. Lærerne skal trives. Det vigtigste kontaktpunkt er det mellem lærer og elev. Forskellighed er godt og ønskeligt. Fx ift. nationalitet og bred social profil. Det skal ikke være en skole der er dyr at gå på. Vil gerne åbne op og være en del af Østerbro, fx ifm. sociale arrangementer ISJ vil gerne gøre opmærksom på at vi er her. Vil gerne støtte op om et stærkt musikliv på skolen (heldige at have Katrine, som er en sand tornado). 2

3 2-sproget spor. Børn med eng. som 1.sprog, som gerne vil kvalificeres til dansk afgangseksamen. Giver også ISJ mulighed for at styrke forskelligheden og skolens internationale profil og kultur. Skolens økonomi Overordnet: skolens økonomi er sund, men ISJ har ikke en stor opsparing. Der ligger en række uafklarede spørgsmål, som der skal findes en afklaring på inden for en overskuelig fremtid. Overskud fra seneste regnskab: kr. Skolen har ikke mange fedtlag, ikke mindst fordi ISJ ikke selv ejer bygningerne, men lejer dem af Sankt Joseph søstrene. Af samme årsag er det fx svært at optage større lån hvis nødvendigt, fordi der ikke er fast ejendom at stille sikkerhed i. De overskud ISJ har, vil bestyrelsen hellere investere i en bedre skole, frem for blot at lade trække renter i banken til en lav sats. Vil vi have forældre til fortsat sætte deres børn i ISJ, må vi også investere i skolen. Gennemsnitsudgiften på landplan til eleverne i folkeskolen falder i disse år. Da statens tilskud til de frie skoler udregnes på baggrund af udgiften til folkeskolens elever falder tilskuddet til de frie skoler også. Husleje. Et vigtigt og uafklaret punkt for fremtiden. Der er pt. forhandlinger med Sankt Joseph søstrene om, hvad ISJ skal betale fremadrettet. Pt. er der forhandlingerne mellem ISJ s og søstrenes ledelse med advokater til at supportere på ekspertniveau og sikre symmetri i dialogen. God stemning og dialog mellem ISJ og søstrene. En mulighed kunne være at købe bygningerne. Indtægtsmulighed kunne også være at leje lokaler ud. Flere spor. En generel 3-sporet skole er en mulighed for større indtægter. Der er god plads og masser m2, så det er et spørgsmål om at gribe mulighederne, hvilket man vurderer fra år til år. I dag går der ca. 550 elever på skolen, mens der i 1980 erne gik ca. 850 elever. 6. Orientering om sommerskolen og det ny bilingual spor (v. Thomas Mulhern) Sommerskolen 2013 Overordnet en stor succes med glade børn og opbygning af nye partnerskaber. Lykkedes at mixe den danske model med en mere international tilgang. International Bilingual Education (2-sproget spor) Målet med to-sprogede spor er at skabe en hybrid mellem en international og en dansk skole, som kan være med til at afmystificere andre kulturer og åbne op for udenlandske elever og deres familier at invitere dem indenfor, så det danske samfund og kultur bliver en mere integreret del af deres hverdag, i de år de opholder sig i landet. Derudover (som udtalt af Peter Navarro) at styrke skolens forskellighed og internationale profil og kultur. At skabe kulturel og sproglig diversitet. Som udgangspunkt findes der ikke pt. noget tilsvarende i Danmark. Der er er flere internationale skoler, men ikke som disse hvor man kvalificerer sig til både dansk og international afgangseksamen. På den internationale afdeling vil der blive undervist efter Cambridge systemet. Målgruppe: børn af internationale familier, typisk expats som arbejder 3

4 i Danmark en årrække og ønsker at deltage i det danske samfund. Skal ikke være en skole i skolen, men netop en integreret del af skolen. Der vil blive undervist både på dansk og engelsk. Det er et krav at eleverne vil lære dansk, hvis de ikke allerede kan. Lærere der underviser SKAL kunne begge sprog på undervisningsniveau. Vil starte med små/få klasser for at lære de første år. Som udgangspunkt vil eksisterende elever godt kunne konvertere til det ny program, men det ville i nogen grad underbygge tiltaget økonomisk, da det også er en måde at få flere elever og dermed forbedre skolens økonomi. Opstart sommeren Orientering fra lærerne (v. Ove) Lærerne oplever stor opbakning fra forældrene. God stemning på lærerværelset. Kan godt mærke at skolen vokser på godt og ondt. Gode erfaringer med at mellemtrin får egne computere (dog også udfordringer). Pkt (udsat) Grundet manglende tid + valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse blev punkterne 8. Oprettelse af familiefond, og 9. Bedre udnyttelse af forældreressourcer, udsat til et senere tidspunkt. 10. Indkomne spørgsmål / diverse Kunne man gøre noget for at børn der skal til svømning i skoletiden tager linje 1A? Som udgangspunkt må forældrene selv opfordre børnene. Mødet gav ikke rigtig nogen afklaring på om skolen kan /skal gøre noget i den forbindelse. Trafiksikkerheden på Dag. H. generelt kan der gøres mere? Torben Møller: Skolen har været i løbende dialog med kommunen og umiddelbart er mulighederne udtømt. Skolen har bedt om et ekstra fodgængerfelt og fået nej. Man har bedt om elektronisk farttavle, den vil blive opsat. Derudover har man haft lastbiler til at besøge skolen hvor eleverne bl.a. fik forklaret hvorfor de skal være ekstra opmærksomme ifm. bilernes højresving. Sidst, er der infomateriale på vej fra kommunen. Farlige situationern ifm. aflevering af børn ved ekstra bane / cykelsti kan der gøres noget? Det er langt hen ad vejen forældrenes ansvar. Lærere har flere gange gjort opmærksom på situationer og får ikke altid lige pæne svar. Actions: Der nedsættes et udvalg som udtænker muligheder for at forbedre/gøre opmærksomme på forholdene ifm. aflevering. Herunder at det er til Kys og kør. Kan både være info på intranet og konkrete tiltag om morgenen. Trafikudvalg: Monika Maria Czuper-Szkudlarek (3A), Mette Karin Ringdal Melcher (7A), Per Ejnar Viberg (7A), Jesper Kilbæk (8B). For meget fokus på penge ifm. temauge (Be the change) 4

5 Diskussion om hvorvidt temaugerne bliver for kommercielle og at børnene skal lære at velgørenhed er noget der sker på frivillig basis. Peter Franklin: Skolen vil tage det med i den samlede evaluering. Alle er velkomne til at gi feedback ifm. evaluering. Status på international 10. Klasse? Afklaring per 1/ Skal være økonomisk uproblematisk. Hvis nok elever min. 15. Spørgsmålet om idræt og hjemkundskab i 4. klasse: ISJ har de seneste år arbejdet rigtig meget med at udvikle skolen. Dette arbejde betyder også, at vi har givet mere undervisning på flere klassetrin og arbejdet med balancen mellem timetal inden for de forskellige faggrupper. I nogle år forsøgte vi på alle klassetrin at indføre 3 idrætstimer og udbrede svømmeundervisningen til flere klassetrin end tidligere. Efter at have evalueret på disse tiltag, besluttede vi den fordeling vi har nu, at alle klasser får to idrætstimer undervisningsministeriets vejledende timetal og i 5. og 6. klasse hertil yderligere svømning i et halvt år. På 4. klassetrin får eleverne et halvt års svømning og et halvt års almindelig idræt. Endvidere valgte vi at give eleverne et halvt år med billedkunst og et halvt år med hjemkundskab, for at give eleverne et lidt bredere oplevelsesudbud i de kreative fag. 5

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere