Langsigtet betydning af akut, kritisk sygdom og indlæggelse i intensivafdeling: Patienters og partneres perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langsigtet betydning af akut, kritisk sygdom og indlæggelse i intensivafdeling: Patienters og partneres perspektiv"

Transkript

1 Langsigtet betydning af akut, kritisk sygdom og indlæggelse i intensivafdeling: Patienters og partneres perspektiv Ph.d.-vejledere: Kirsten Lomborg Professor, ph.d., Århus Ingrid Egerod Professor, ph.d., København Else Tønnesen Professor, Dr. Med., Århus NOFI s 10-års jubilæumskonference Århus d marts 2014 Anne Sophie Ågård Klinisk sygeplejespecialist, ph.d. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling Aarhus Universitetshospital

2 Min præsentation 1. Baggrund 2. Metodologi og metode 3. Resultater 4. Diskussion 5. Konklusioner 6. Perspektiver 7. Videre forskning

3 1 Baggrund

4 Intensivbehandling i DK Ca patienter/år i intensivafdeling (ITA) Mål i ITA: redde liv og forebygge komplikationer Stadig flere behandles Stadig flere overlever Hvordan klarer patienterne sig? Hvordan klarer de pårørende sig?

5 Patienten Stærk fysisk svækkelse Neuromuskulære gener Vejrtrækningsproblemer Nedsat livskvalitet Kognitive vanskeligheder Risiko for Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) (5-63%) Depression (3-30%) Angst (7-18%)

6 Pårørende Kan føle sig belastet Nedsat livskvalitet Angst eller depression

7 Stor variation i eksisterende forskningsresultater Heterogen patientgruppe Varierende udvælgelseskriterier Forskellige instrumenter Forskellige lande Blandede grupper af pårørende

8 Nye spørgsmål Det konkrete forløb efter ITA Udfordringer i hverdagen Hvordan håndteres udfordringerne Genoptræning Sundhedsydelser Arbejde og sygemelding Pårørendes rolle Behov for hjælp og støtte Nationale forskelle

9 Samboende partner

10 Overordnede forskningsspørgsmål Hvordan klarer den tidligere intensivpatient og dennes partner sig i det første år efter udskrivelsen, og hvad har betydning for deres oplevelse af rekonvalescensperioden? Hvilke særlige udfordringer møder patient og partner hver for sig og sammen i relation til patientens rekonvalescens, og hvordan påvirker det rekonvalescensperioden? Hvordan former kontakt med sundhedsvæsen, sociale instanser og eget netværk sig for patient og partner det første år efter udskrivelsen?

11 2 Metodologi & Metode

12 Metodologisk ramme: Grounded theory Glaser & Strauss Discovery (1967) Glaser Glaser (1978) Theoretical Sensitivity Schatzman (1991) Dimensional analysis Strauss Bowers (1987), Caron & Bowers, (2000), Bowers & Schatzman (2009) Strauss (1987) Qualitative Analysis Straussian GT Glaser, (1992, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006) Strauss & Corbin (1990, 1998) Charmaz (2000, 2006) Constructivist GT Glaserian GT Stern (1995) Clarke (2003, 2005, 2008) Corbin & Strauss (2008) Situational Analysis Fra Morse: Tussles, Tensions, and Resolutions In Morse et al. (eds.): Developing Grounded Theory. The Second Generation, Left Coast Press, Inc 2009

13 Fire delområder Patient Partner Par Forløb Rehabilitering Sundhedsydelser Arbejde

14 Data to typer Parinterviews Fokusgruppeinterviews Registerdata Demografiske data Grounded theory Kvantitative oplysninger fra parinterviews Deskriptiv statistik

15 Dataindsamling Parvise interviews (Patient og partner) Fokusgruppeinterviews patienter Fokusgruppeinterviews partnere Parvise interviews (Patient og partner) Registerdata Kvantitative data Kvantitative data 3 mdr. efter udskrivelsen 12 mdr. efter udskrivelsen

16 Grounded theory Sideløbende dataindsamling og analyse Konstant sammenligning af data Fortløbende kodning (open, selective, theoretical) Teoristyret dataindsamling (Theoretical sampling) Noteskrivning (Memoes)

17 Udvælgelseskriterier Intuberet > 96 timer Samboende partner år Uden forudgående sygdom Orwelius et al. (2010)

18 3 Resultater

19 Rekruttering af deltagere Inkluderede par (n = 33) Ikke-deltagere (n=15) Intet svar (n=14) Ønsker ikke at deltage (n=1) Deltagende par (n=18) Gennemførte 12-måneders interview Patienter (n=17) Partnere (n=16) Udgået før 12-måneders interview (n=3) Patienter (n=1) Partnere (n=2)

20 18 deltagende par Patienter 11 mænd, 7 kvinder år (median 56 år) Partnere 7 mænd, 11 kvinder år (median 58)

21 Årsag til indlæggelse Traume, trafik, fald fra stor højde (5) Hjerneblødning (3) Pneumoni (2) Meningitis (1) Hjertestop (1) Endocarditis (1) Nyreinsufficiens (1) Komplikationer til hjerteoperation (1) Komplikationer til gastric bypass (1) Komplikationer til operation for godartet hjernetumor (1) Komplikationer til perforeret ulcus duodeni (1)

22 Fire delstudier Delstudie I Patient Delstudie II Partner Delstudie III Par Delstudie IV Forløb Rehabilitering Sundhedsydelser Arbejde

23 Delstudie I Formål: At beskrive og forklare de udfordringer, patienterne møder efter udskrivelsen og deres måder at håndtere udfordringerne på I fokus: Patienterne Data: Par- og fokusgruppeinterviews

24 Delstudie II Formål: At beskrive og forklare de udfordringer, partnerne møder efter udskrivelsen og deres måder at håndtere udfordringerne på I fokus: Partnerne Data: Par- og fokusgruppeinterviews

25 Delstudie III Formål: At beskrive og forklare parrenes fælles udfordringer efter udskrivelsen og deres måder at håndtere udfordringerne på I fokus: Parrene (patient og partner) Data: Par- og fokusgruppeinterviews

26 Delstudie IV Formål: I fokus: Data: At beskrive rehabilitering, forbrug af sundhedsydelser og beskæftigelse Patienter og partnere Registerdata, demografiske data og kvantitative oplysninger fra interviewene

27 I dag fokus på tre af delstudierne Delstudie I Patient Delstudie II Partner Delstudie III Par Delstudie IV Forløb Rehabilitering Sundhedsydelser Arbejde

28 Delstudie I Formål: At beskrive og forklare de udfordringer, patienterne møder efter udskrivelsen og deres måder at håndtere udfordringerne på

29 Udfordringer Vægttab Træthed Nedsat fysisk formåen Lammelser Problemer med finmotorik Appetitløshed Kognitive vanskeligheder

30 At kæmpe for at blive uafhængig At genvinde fysisk styrke At genvinde funktionsevne At genoptage hjemlige roller

31 Tre faser Genvinde fysisk styrke Genvinde funktionsevne At føle sig frem At få fodfæste Vedligeholde og videreudvikle Basal fysisk styrke Udføre basale aktiviteter hjemme Forsøger hverdagsaktiviteter Yderligere styrke Mere krævende opgaver i og udenfor hjemmet Nye måder at håndtere funktionsnedsættelse på Vedvarende træning Udvidet fysisk rækkevidde Stadig mere krævende aktiviteter Genoptage hjemlige roller Afhængig af partnerens hjælp Accepterer hjælpen Delvist afhængig Forsøger at frigøre sig fra partnerens hjælp Gradvist mere uafhængig

32 From Spouse to Caregiver and Back Again: A Grounded Theory Study of Post-ICU Spousal Caregiving Ågård, A.S.; Lomborg, K.; Tønnesen; E.; Egerod, I. Submitted manuscript Abstract The aim of this study was to explore the challenges and caring activities of spouses of intensive care unit (ICU) survivors during the first year of patient recovery. The study was undertaken in Denmark. Data consisted of 35 dyad interviews with patients and spouses at 3 and 12 months post-icu discharge and two group interviews. Shifting their role from spouse to caregiver and back again was identified as the core category of the study. Spousal role shifts progressed in a dynamic process involving four elements: committing to caregiving, acquiring caregiving skills, negotiating level of caregiving, and gradually leaving the caregiver role. Post-ICU caregiving comprised five patient dimensions: observing, assisting, coaching, advocating, and managing activities. Spouses play a vital role in post-icu recovery. Hospital staff, rehabilitation experts, and primary care professionals must acknowledge spouses' important contribution from ICU admission throughout recovery. 1 Delstudie II Formål: At beskrive og forklare de udfordringer, partnerne møder efter udskrivelsen og deres måder at håndtere udfordringerne på

33 Fra partner til uformel omsorgsgiver og tilbage igen Forlader rollen som uformel omsorgsgiver? Udvikler uformelle omsorgsfærdigheder Uformel omsorg: Observere patienten Hjælpe patienten Coache patienten Være patientens advokat Administrere aktiviteter Forhandler behovet for uformel omsorg Påtager sig at være uformel omsorgsgiver

34 Intensive and Critical Care Nursing (2014) 30, Available online at ScienceDirect jo ur nal homepage: Rehabilitation activities, out-patient visits and employment in patients and partners the first year after ICU: A descriptive study A.S. Ågård a,, K. Lomborg b, E. Tønnesen c, I. Egerod d a Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Aarhus University Hospital Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Aarhus N, Denmark b Aarhus University, Faculty of Health, Department of Clinical Medicine and Department of Public Health, Aarhus University Hospital, Nørrebrogade 44, Building 12A, DK-8000 Aarhus C, Denmark c Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Aarhus University Hospital, Aarhus, Nørrebrogade 44, Building 21, DK-8000 Aarhus C, Denmark d University of Copenhagen, Health & Medical Sciences, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet, Trauma Center HOC 3193, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen O, Denmark Accepted 6 November 2013 KEYWORDS Intensive care; Family; Rehabilitation; Caregivers; Recovery Summary Objectives: To describe the influence of critical illness on patients and their partners in relation to rehabilitation, healthcare consumption and employment during the first year after Intensive Care Unit discharge. Design: Longitudinal, observational and descriptive. Setting: Five Danish Intensive Care Units. Methods: Data were collected from hospital charts, population registers and interviews with 18 patients and their partners at 3 and 12 months after intensive care discharge. Descriptive statistical analysis was performed. Results: Post-discharge inpatient rehabilitation was median (range) 52 (15 174) days (n = 10). Community-based training was 12 (3 34) weeks (n = 15). Neuropsychological rehabilitation following brain damage was weeks (n = 3). Number of out-patient visits 1 year before and 1 year after were mean 3 versus 8, and General Practitioner visits were 12 versus 18. Three patients resumed work at pre-hospitalisation employment rates after 12 months. After the patients stay in intensive care, partners mean full-time sick leave was 17 (range 0 124) days and 21 (range 0 106) days part time. Partners often had long commutes. Conclusion: Most patients had comprehensive recovery needs requiring months of rehabilitation. Some partners needed extensive sick leave. The study reveals the human cost of critical illness and intensive care for patients and partners in the Danish welfare system Elsevier Ltd. All rights reserved. Corresponding author. Tel.: ; fax: addresses: (A.S. Ågård), (K. Lomborg), (E. Tønnesen), (I. Egerod) /$ see front matter 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved. Delstudie IV Formål: At beskrive rehabilitering, forbrug af sundhedsydelser og beskæftigelse

35 Patienternes rehabiliteringsforløb Patientens forløb I intensivafdeling På hospital efter intensivafdeling På rehabilitations institution (50%) til fysisk og/eller neuropsykologisk træning Fysisk træning i kommunalt / ambulant regi (et par timer 2-3 gange om ugen) Varighed (median) 5-74 (11) dage 2-63 (10) dage (51) dage 3-34 (12) uger Arbejder som før 12 mdr. efter udskrivelse fra ITA 3 ud af 11* *Syv pt. var pensioneret eller uden arbejde

36 Partneres sygemelding Fuldtid dage (mean) Deltid dage (mean) Under indlæggelse i ITA 11 9 I stamafdeling 5 2 I rehabiliteringsinstitution 3 13 Efter hjemkomst 9 6 Total sygemelding *Fem partnere var pensioneret eller uden arbejde

37 Sundhedsydelser Indlæggelser (mean) Ambulante besøg (mean) Konsultationer egen læge** (mean) Patienterne før ITA 8 (0,4) 62 (3) 203 (11) Patienterne efter ITA 19 (1) 142 (8) 302 (17) Partnerne før ITA 9* 31* 160 (8) Partnerne efter ITA 5* 36* 180 (10) * Alle indlæggelser var for en enkelt partner, som også repræsenterede 20% af de ambulante besøg. ** Besøg eller telefonkonsultationer

38 4 Diskussion

39 Deltagergruppen Overførbarhed! Udsige noget præcist!

40 Deltagerne i forhold til baggrundspopulationen Udvælgelseskriterier Udvalgte gruppe (n = 18) Referencegruppe 1 (n = 49) Referencegruppe 2 (n = 54) Alder (mean) Mænd % Intuberet > 96 Bmer, % Betydende sygdom forud, % Samboende partner, % I live et år e9er ITA, %

41 Deltagere og ikke-deltagerne Intet mønster i forskellene med hensyn til: årsag til indlæggelse alder køn indlæggelsestid intubationsvarighed Inkluderede par (n = 33) Deltagende par (n=18) Gennemførte 12-mdrs. interview Patienter (n=17) Partnere (n=16) Ikke-deltagere (n=15) Intet svar (n=14) Ønsker ikke at deltage (n=1) Udgået før 12-mdrs. interview (n=3) Patienter (n=1) Partnere (n=2)

42 Ikke-deltagerne Mere eller mindre syge end deltagerne? Mere eller mindre tilfredse? Særlige lidelser? Flere eller færre sociale problemer? Ønsker ikke at deltage i forskning? Tilfældigheder?

43 Ikke fokus på traumer Ikke undersøge traumer Mine evner som interviewer? Ikke screenet Ikke tynget af forudgående sygdom? Støtte fra partneren? Alders- eller kønsforskelle? Positivt livssyn? Efter det første år? Mere skånsom behandling og pleje i Danmark? Forskelle i rehabiliteringstilbud?

44 5 Konklusioner

45 Hovedkonklusioner tre delstudier.... Patienten kæmper for at blive uafhængig med fokus på at genvinde styrke, funktionsevne og vante rolle i hjemmet Patienten har et omfattende genoptræningsbehov med mange ambulante kontakter til sundhedsvæsenet Partneren spiller en afgørende rolle.. og yder vidtrækkende støtte til patienten gennem hele forløbet, hvor de selv har et betragteligt behov for sygemelding Velbefindendet for den syge og omsorgsgiveren er uløseligt forbundet i forbindelse med kritisk sygdom

46 6 Perspektiver

47 Overførbarhed Beskriver og forklarer de væsentligste udfordringer, deltagerne står overfor og deres måder at håndtere udfordringerne på Stor variation samme mønster Overførbart til lignende danske intensivpatienter Overførbart til andre intensivpatienter? Andre grupper af patienter? Andre partnere eller grupper af pårørende?

48 Fremtiden Patienter og partnere har ressourcer Inddrages i tilrettelæggelse af opfølgningstilbud Tidlig mobilisering i ITA tværfaglig indsats Partnerne har afgørende betydning og skal inddrages i hele forløbet Hvordan kan vi støtte partnerne i at hjælpe patienten?

49 7 Videre forskning

50 Videre forskning Andre velafgrænsede grupper af tidligere intensivpatienter Patienter uden en samboende partner Andre grupper af pårørende Forskning ud over det første år

51 Tak!

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

rev. 06.12.13 - Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe

rev. 06.12.13 - Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelsen er udarbejdet ud fra bogen: Projektledelse i sundhedsvæsenet fra idé til resultat af Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen (2010). Projektnavn - Aktivitetsbaseret

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Konceptet Patienttilpasset hjælp til kropspleje - kan det ændre patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje?

Konceptet Patienttilpasset hjælp til kropspleje - kan det ændre patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje? Kandidatspeciale Konceptet Patienttilpasset hjælp til kropspleje - kan det ændre patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje? En grounded theory undersøgelse af hospitalsindlagte patienter

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut nr.10 Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse Annette Johannesen s k r i f tser ien fra Gerontologisk Institut Annette Johannesen Svækket men stærk Hverdagsliv for

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION

HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION PH.D.-AFHANDLING METTE BLICHER FOLMER INSTITUT FOR ARKITEKTUR OG MEDIETEKNOLOGI AALBORG UNIVERSITET DECEMBER 2013 Vejledere: SEKTIONSLEDER MICHAEL MULLINS Arkitekt

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere