Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Hvis maskinen skifter ejer enten fordi den sælges/overdrages til en anden, eller fordi ejendommen sælges, og maskinen bliver stående - skal vejledningen altid følge med maskinen, så den nye ejer kan sætte sig ind i, hvordan maskinen virker, og er bekendt med de tilhørende advarsler. De SKAL læses grundigt igennem, inden maskinen installeres eller tages i brug. Efterse apparatet for eventuelle transportskader, inden det startes for første gang. Tilslut aldrig et defekt apparat. Kontakt forhandleren, hvis der er beskadigede dele. ikke ved det! Pas på, at husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér derfor tromlen inden brug. Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde, skarpe ting kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen. Brug kun halvdelen af de anbefalede mængder skylle- og vaskemiddel. Der kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående mængder. Vask små ting som sokker, snører, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da den slags ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar og tromlen. Maskinvask ikke tøj med stivere, eller usømmede eller trevlede stoffer. Kobl altid maskinen fra strømforsyningen og luk for vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligeholdelse. Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. Kontakt Electrolux Service A/S. Kræv altid, at der anvendes originale reservedele. Opstilling Denne maskine er tung. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af maskinen. electrolux 3 Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må man ikke tage den i anvendelse men skal kontakte Electrolux Service A/S. Alle emballagedele og transportsikringer skal fjernes før brug. Det kan medføre stor skade på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det pågældende afsnit i brugsanvisningen. Når apparatet er installeret, skal man kontrollere, at det ikke står på tilløbs- eller afløbsslangen, og at netkablet ikke er i klemme mellem væggen og toppladen/bordpladen. Hvis maskinen står på et gulv med tæppe, skal benene justeres, så luften kan cirkulere frit under maskinen. Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen. Hvis apparatet installeres på et sted, hvor der kan forekomme frost: Læs afsnittet "Frostsikring". Eventuelt VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet VVS-montør eller installatør. Eventuelt elarbejde skal udføres af en autoriseret installatør eller en anden fagkyndig person. Brug Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre formål end det, den er beregnet på. Vask kun tøj, der er beregnet på at blive maskinvasket. Følg instruktionerne på hvert vaskemærke. Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer. Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Undgå at vaske trevlede eller forrevne tøjstykker, og behandl pletter fra maling, blæk, rust og græs før vask. Bh'er med metalbøjler MÅ IKKE maskinvaskes. Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen. Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten; Tag altid fat i selve stikket. Brug aldrig vaskemaskinen, hvis strømkablet, kontrolpanelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indre dele. Børns sikkerhed Maskinen er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med fysiske eller sensoriske handicaps, eller med manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har fået vejledning i maskinens brug af den pågældende person. Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet utilgængeligt for børn. Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted og utilgængeligt for børn. Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen. Maskinen er udstyret med en særlig funktion for at hindre, at børn og kæledyr bliver lukket inde i tromlen. Anordningen aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret, til kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret. 4 electrolux Produktbeskrivelse Den nye maskine lever op til alle moderne krav om effektiv behandling af vasketøj med et lavt forbrug af vand, energi og vaskemidler. Dens nye vasketeknik betyder, at alt vaskemidlet udnyttes, og vandforbruget nedsættes, så der spares strøm Vaskemiddelskuffe 2 Betjeningspanel 3 Lugehåndtag 4 Udtømningspumpe 5 Justérbare ben electrolux 5 Vaskemiddelskuffe Rum til vaskemiddel til forvask og iblødsætning eller til pletfjerner brugt under pletfjerning (afhængigt af model). Forvaskemidlet og iblødsætningsmidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet. Pletfjerningsmidlet tilsættes under pletfjerningsfasen. Rum til pulver eller flydende vaskemiddel, der bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, hældes det i lige før programmet startes. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid ikke "MAX" mærket i vaskemiddelskuffen. Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal hældes i rummet, inden vaskeprogrammet startes. Betjeningspanel Der er en illustration af betjeningspanelet herunder. Den viser programvælgeren, knapperne, kontrollamperne og displayet. De præsenteres med deres relevante numre på de følgende sider.

3 Programvælger 2 TEMPERATUR-knap 3 Knap til CENTRIFUGERING ved nedsat hastighed 4 FORVASK-knap 5 Knap til EKSTRA SKYL 6 Knap til UDSKUDT START 7 Display 8 START/PAUSE-knap 9 TID-knapper Programvælger Bruges til at tænde/slukke for maskinen og/ eller vælge program. Husholdningsbrug Med denne knap kan du øge eller mindske vasketemperaturen. 6 electrolux Centrifugering (nedsat hastighed) Du kan ændre det valgte programs centrifugeringshastighed ved at trykke på denne knap. Forvask Når denne funktion vælges, udfører maskinen en forvask før hovedvasken. Vasketiden bliver forlænget. Denne funktion anbefales til meget snavset tøj. Ekstra skyl Denne maskine er designet til at spare på vandet. Vælg denne funktion, hvis det er nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning (Ekstra skyl). Maskinen gennemløber ekstra skyl. Denne funktion anbefales til folk med Display vaskemiddelallergi samt på steder med meget blødt vand. Udskudt start Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer. Start/Pause Denne knap bruges til at starte programmet eller midlertidigt afbryde det. Tid Med disse knapper kan du ændre den programvarighed, som er standard for programmet Displayet viser følgende oplysninger: 7.1: Temperatur (tal) 7.2: Temperatur (symboler), Kold. Under vaskeprogrammet bliver temperatursymbolet i displayet animeret for at vise, at maskinen er begyndt at opvarme vandet i maskinens bundkar. 7.3: Centrifugering (omdrejningstal) 7.4: Centrifugeringshastighed (symboler). Ingen centrifugering Skyllestop Natprogram Under centrifugeringen er spiralsymbolet animeret. Valget Ingen centrifugering udelader alle centrifugeringstrin og øger antallet af skylninger i nogle af programmerne. Skyllestop: med denne ekstrafunktion tømmes sidste hold skyllevand ikke ud af maskinen, så tøjet ikke bliver krøllet. Når program- met er slut, blinker displayet, symbolet 7.10 lyser stadig, lampen i knap 8 er slukket, og lugen er låst for at vise, at vandet skal pumpes ud. Vedr. udpumpning af vand: Se afsnittet "Ved programslut". Natprogram: med denne ekstrafunktion tømmes sidste hold skyllevand ikke ud af maskinen, så tøjet ikke bliver krøllet. Da al centrifugering er udelukket, er denne vaskecyklus meget støjsvag, og den kan vælges om natten eller på tidspunkter, hvor prisen på strøm er lavere. I visse programmer sker skyllene med ekstra vand. Når programmet er slut, blinker displayet, symbolet lyser stadig, lampen i knap 8 er slukket, og lugen er låst for at vise, at vandet skal pumpes ud. Vedr. udpumpning af vand: Se afsnittet "Ved programslut". 7.5: Symboler for tilvalg : Ekstra skyl (eller Sart eller Strygelet, hvis det findes på den pågældende model). electrolux 7 7.6: Børnesikring (se under "Tilpasning"). 7.7: Symboler for tilsmudsningsgrad Intensiv Normal/Daglig vask Let/Quickvask Quickvask 7.8: Det valgte programs varighed Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og minutter (f. eks. ). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres dets resttid en gang i minuttet. Programslut Når programmet er slut, viser displayet tre blinkende nuller ( ), symbolet 7.10 forsvinder, og lugen kan åbnes. Forkert programtilvalg Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram, viser nederste del af displayet meddelelsen Err i nogle sekunder, og den røde lampe i knap 8 begynder at blinke. Alarmkoder Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks. (se under "Når der opstår fejl"). Tid for udskudt start Oversigt over symboler = Bomuld = Sensitiv Plus = Strygelet = Uld = Special = Silke = Tømning = Skånecentrifugering = Tid ilhørende knapper. Lampen i knap 8 begynder at blinke, og displayet viser det valgte programs varighed. Vælgerknappen kan drejes i begge retninger. Position bruges til at nulstille programmet/slukke for maskinen. For en beskrivelse af de enkelte vaskeprogrammer på vælgerknappen, se afsnittet "Vaskeprogrammer". Når programmet er slut, skal programvælgeren på for at slukke for maskinen. Bemærk Hvis programvælgeren drejes hen på et andet program, mens maskinen kører, blinker den røde kontrollampe i knappen 8 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err, der betyder forkert programvalg. Maskinen kører ikke det nye valgte program. Vælg temperatur ved at trykke på knap 2 Når der vælges program, foreslår maskinen automatisk en standardtemperatur. Tryk en eller fleresningsgrad. Denne funktion kan kun tilvælges til programmerne Koge-/kulørtvask, Syntetisk og Finvask. Tilsmudsningsgrad Intensiv Normal vask Daglig vask Let Kort Quickvask 1) Symbol Stoffets art Til meget snavset tøj Til normalt snavset tøj Til tøj, der skiftes hver dag Til let snavset tøj Til meget let snavset tøj Til tøj, der kun har været brugt i kort tid 1) Det anbefales at lægge mindre tøj i maskinen (se tabellen over vaskeprogrammer). electrolux 11 Vigtigt Funktionen Tid kan ikke vælges sammen med Energispare -programmer. De viste symboler for tilsmudsningsgrad afhænger af stoffets art, som vist i følgende tabel. Stoffets art Bomuld 95 /90 C 60 C/50 C 40 C 30 C Kold Syntetisk 60 C/50 C 40 C 30 C Kold Finvask 40 C 30 C Kold Sensitiv Plus 60 C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tilsmudsningsgrad Annullering af et program Drej programvælgeren til for at annullere et igangværende program. Nu kan der vælges et nyt program. Åbning af lugen Når programmet er startet (eller under nedtællingen), er lugen låst. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal du først sætte maskinen på PAUSE ved at trykke på knap 8. Hvis symbolet forsvinder på displayet, kan lugen åbnes. Hvis symbolet 7.10 ikke slukkes, betyder det, at maskinen allerede er begyndt at varme vandet, eller at vandstanden er for høj. Forsøg ikke at tvinge lugen op! Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal du først slukke for maskinen ved at dreje programvælgeren til.

4 Efter nogle minutter kan lugen åbnes (men vær opmærksom på vandstand og vandtemperatur!). Når lugen er lukket, skal du vælge programmet igen og trykke på knap 8. Ved programslut Maskinen stopper automatisk. Displayet viser tre blinkende nuller ( ), og lampen i knap 8 slukker. Der gives lydsignal i nogle minutter. Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, der slutter med skyllestop, bliver symbolet på displayet. Det minder dig om, at vandet skal tømmes ud, før lugen kan åbnes. For at tømme vandet ud se fremgangsmåden herunder: 1. Drej programvælgeren på. 2. Vælg udtømning eller centrifugering. 3. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden med den tilhørende knap. 4. Tryk på knap 8. Når programmet er slut, forsvinder symbolet 7.10, og lugen kan åbnes. Drej programvælgeren til for at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Hvis der ikke skal vaskes yderligere, skal der lukkes for vandhanen. Lad lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt. Standby : Hvis tøjet stadig ikke er fjernet 10 minutter efter programslut, slukker displayet, og energisparesystemet aktiveres. Kun lampen i knappen 8 blinker for at vise, at der skal Ændring af en funktion eller et igangværende program Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem. Hvis du vil ændre et tilvalg, skal du først sætte maskinen på PAUSE ved at trykke på knap 8 (hvis du vil ændre tilvalget Tid, skal du først annullere det igangværende program og derefter indstille programmet igen). Ændring af et igangværende program er kun muligt ved at nulstille det. Drej programvælgeren på og derefter hen på det nye program. Start det nye program ved igen at trykke på knap 8. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud. Afbrydelse af et program Tryk på knap 8 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. 12 electrolux slukkes for maskinen. Hvis der trykkes på en vilkårlig knap, forlader maskinen energispa- retilstanden, og der kan indstilles et andet vaskeprogram eller slukkes for maskinen. Nyttige oplysninger og råd Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet: i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld. Temperaturer 95 eller 90 til normalt snavset, hvid bomuld og lærred (f.eks. viskestykker, håndklæder, duge, lagner... ) til normalt snavset, farveægte tøj (f.eks. skjorter, nattøj, pyjamas....) i lærred, bomuld eller syntetiske fibre samt til let snavset hvid bomuld (f.eks. undertøj) til sart tøj (f.eks. meget snavset tøj skal fyldningen begrænses. tøj kan miste "hvidheden" i vasken. sikkerhedsnåle o.lign.). bælter eller lange bændler. Fjern genstridige pletter før vask. Gnub særligt snavsede steder med et særligt rensemiddel. Behandl gardiner særligt forsigtigt. Fjern kroge, eller kom dem i en vaskepose. er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask. Blod: behandl friske pletter med koldt vand. eventuelle resterende mærker med blegemiddel. producentens anvisninger. ved centrifugering - Maks o/m for Model EWF W Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m for Model EWF W Maks. CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYL TID 2) Vaskemiddel Rum 14 electrolux Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art Bomuld Øko Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for Model EWF W Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m for Model EWF W Maks. vægt 7 kg Hvid og farveægte kulørt bomuld. Dette program kan vælges til let eller normalt snavset bomuldstøj. Temperaturen sættes ned, mens vasketiden forlænges. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig med at der spares energi. Sensitiv Plus 60 Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for Model EWF W Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m for Model EWF W Maks. vægt: 7 kg Hvid og farveægte kulørt bomuld. Energispareprogram med forøget skylleeffekt. Dette program anbefales ved sart hud eller allergi. Syntetisk 60 til Kold vask Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m Maks. fyldning 3,5 kg - Nedsat fyldning 2 kg Syntetiske eller blandede fibre: undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter, bluser. Strygelet 60 til Kold vask Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m Maks. vægt 1 kg Dette program kan vælges til syntetiske stoffer og blandingsfibre, der skal stryges. Tøjet kan vaskes og centrifugeres skånsomt, så det ikke krøller. Det gør det lettere at stryge. Desuden udfører maskinen nogle ekstra skyl. Finvask 40 til Kold vask Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 700 o/m Maks. vægt 3,5 kg - Nedsat vægt kg 2 Sarte stoffer: akryl, viskose, polyester. Tilvalg CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYL Vaskemiddel Rum CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYL TID 2) CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYL TID 2) CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP FORVASK 1) EKSTRA SKYL CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYL TID 2) electrolux 15 Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art Uld 40 -Kold vask Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 1000 o/m Maks. vægt 2 kg Vaskeprogram til uld, der tåler maskinvask, samt til uld og sarte stoffer, der skal vaskes i hånden. Bemærk : Et enkelt eller et omfangsrigt stykke vasketøj kan skabe ubalance. Hvis maskinen ikke udfører den sidste centrifugering, skal du komme mere vasketøj i den, fordele tøjet i tromlen og derefter vælge centrifugeringsprogrammet. Håndvask 40 -Kold vask Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 1000 o/m Maks. vægt 2 kg Specialprogram til sarte stoffer mærket med symbolet for "Håndvask".

5 Lingerie 40 Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m Maks. vægt 1 kg Dette program er velegnet til vask af meget sart tøj, f.eks. undertøj, bh'er osv. Slike 30 Hovedvask - skyl Maks. centrifugeringshastighed 700 o/m Maks. vægt 1 kg Finvaskeprogram, der er egnet til tøj af silke og blandede syntetiske fibre. Skylning Skylning med skyllemiddel efter behov Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for Model EWF W Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m for Model EWF W Maks. vægt 7 kg Med dette program kan man skylle og centrifugere bomuldstøj, der er håndvasket. Maskinen gennemløber 3 skyl efterfulgt af en lang slutcentrifugering. Centrifugeringshastigheden reduceres med den tilhørende knap. Tømning Udtømning af vand Maks. vægt 7 kg Til udtømning af sidste hold skyllevand i programmer med funktionerne Skyllestop og Natprogram. Tilvalg CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM Vaskemiddel Rum CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFUGERING SKYLLESTOP NATPROGRAM EKSTRA SKYL 16 electrolux Program - Maks. - og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art Centrifugering Udtømning og lang centrifugering Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for Model EWF W Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m for Model EWF W Maks. vægt 7 kg Separat centrifugering til håndvasket tøj og efter programmer med tilvalgene Skyllestop og Natprogram. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Skåncentrifugering Udtømning og kort centrifugering Maks. centrifugeringshastighed 700 o/m Maks. vægt 3,5 kg Separat kort centrifugering til sarte stoffer, syntetiske stoffer, uld, silke og håndvasket tøj. som angivet. Vores brugsvand indeholder normalt kalk. vil hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer. Efter hver vask Lad lugen stå åben. Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld. Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber. Udvendig rengøring Rengør maskinen udvendigt med vand og sæbe, og tør grundigt efter. Vigtigt Brug ikke husholdningssprit, opløsningsmidler eller lignende produkter til rengøring af kabinettet. Rengøring af vaskemiddelskuffen Vaskemiddelskuffen bør rengøres jævnligt. Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Tag skuffen ud ved at trykke ned på tappen og trække udad. electrolux 17 Skyl den under rindende vand for at fjerne vaskemiddelrester. Det er en hjælp af fjerne toppen på rummet til tilsætningsmiddel. Skyl alle dele med vand. Tromle Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustne fremmedlegemer i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt. Vigtigt Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, klorholdige skuremidler, skuresvampe af stål eller ståluld. 1. Fjern eventuelle rustaflejringer på tromlen med et rensemiddel til rustfrit stål. 2. Kør et vaskeprogram med tom maskine for at fjerne eventuelle rester af rensemiddel. Program: Kort bomuldsprogram ved maks. temperatur, og tilsæt ca. 1/4 målebæger vaskemiddel. Lugens pakning Kontrollér med mellemrum lugens pakning, og fjern eventuelle genstande, der måtte have sat sig fast i folden. Rengør rummet til vaskemiddelskuffen med en børste. 18 electrolux Udtømningspumpe Pumpen skal efterses regelmæssigt, og især hvis: maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der blokerer pumpen. Gør følgende: 1. Kobl maskinen fra strømforsyningen. 2. Om nødvendigt skal man vente, til vandet er kølet af. 3. Åbn lågen til pumpen. for at have en klud ved hånden til at tørre vandspild op, når pumpen tages ud. 7. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpehjulet ved at dreje det rundt. 8. Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, og sæt slangen på plads. 9. Skru pumpen helt ind. 10. Luk lågen til pumpen. 4. Sæt en skål tæt op til pumpen, så den opfanger eventuelt spild. 5. Træk nødtømningsslangen ud, læg den ned i beholderen, og fjern hætten. Advarsel Når maskinen er i brug, kan der afhængigt af det valgte program være varmt vand i pumpen. Fjern aldrig pumpedækslet under en vask, vent altid, til maskinen er færdig med en vask og er blevet tømt. Når dækslet sættes på, skal man sikre sig, at det er strammet helt, så der ikke kan lække vand ud, og så mindre børn ikke kan tage det af. 6. Når der ikke kommer mere vand ud, skrues pumpen ud og fjernes. Sørg altid electrolux 19 Rengøring af tilløbsslangens filter Hvis man bemærker, at maskinen er længere om at fyldes, skal man kontrollere, om filteret i tilløbsslangen er blokeret. 1. Luk for vandhanen. 2. Skru slangen af hanen. 3. Rengør slangefilteret med en stiv børste. 4. Skru slangen på hanen igen. Luk for vandhanen. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af. Åbn lågen til pumpen. Anbring en beholder på gulvet, og læg enden af nødtømningsslangen ned i beholderen. Fjern hætten. Vandet skal løbe ud på grund af tyngdekraften. Når beholderen er fyldt, sættes hætten på igen. Tøm beholderen. Gentag proceduren, til der ikke kommer mere vand ud. 6. Rengør pumpen efter behov som tidligere beskrevet. 7. Sæt hætten på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads. 8. Skru pumpen i igen, og luk lågen. Frostsikring Hvis maskinen installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C, skal man gøre som følger: 1. Luk for vandhanen. 2. Skru tilløbsslangen af. 3. Anbring enden af nødtømningsslangen og tilløbsslangen i en beholder på gulvet, og lad vandet løbe ud. 4. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads efter at have sat hætten på igen. 5. Hvis maskinen skal startes igen, skal man sikre sig, at rumtemperaturen er over 0 C.

6 Nødtømning Hvis vandet ikke pumpes ud, gøres følgende for at tømme maskinen for vand: 1. Træk stikket ud af stikkontakten. Når der opstår fejl Visse problemer skyldes manglende almindelig vedligeholdelse eller forglemmelse, der let kan afhjælpes uden tilkaldelse af en tekniker. Inden der tages kontakt til Electrolux Service A/S, skal man foretage følgende kontroller. Når maskinen er i gang, kan det ske, at den røde lampe i knap 8 blinker, displayet viser en af de følgende alarmkoder, og samtidig lyder et signal hvert 20. sekund for at vise, at maskinen ikke arbejder: : problem med vandtilførsel. : problem med vandudtømning. : luge åben. Når problemet er afhjulpet, genstartes programmet med et tryk på knap 8. Hvis problemet ikke forsvinder, efter at man har foretaget kontrollerne, kontaktes det lokale Servicecenter. 20 electrolux Problem Mulig årsag/løsning Lugen er ikke blevet lukket. Luk lugen godt til. Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Efterse husets elinstallationer. Hovedsikringen er gået. Vaskemaskinen starter ikke: Udskift sikringen. Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke trykket på knap 8. Drej på programvælgeren, og tryk igen på knap 8. Der er valgt Udskudt start. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal Udskudt start annulleres. Børnesikring er aktiveret. Slå børnesikringen fra. Der er lukket for hanen. Åbn for vandhanen. Tilløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontrollér samlingen ved tilløbsslangen. Tilløbsslangens filter er tilstoppet. Rengør tilløbsslangens filter. Lugen er ikke ordentligt lukket. Luk lugen godt til. Enden af afløbsslangen sidder for lavt. Se det pågældende afsnit, under "Udtømning af vand". Afløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontroller afløbsslangens tilslutning. Udtømningsfilteret er tilstoppet. Rens udtømningsfilteret. Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Vælg udtømning eller centrifugering. Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen. Omfordel vasketøjet. Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget). Reducér mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel. Kontrollér, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se det, da vandet løber ned ad slangen; Kontrollér, om den er fugtig. Kontrollér samlingen ved tilløbsslangen. Tilløbsslangen er beskadiget. Udskift den. Hætten er ikke sat på nødtømningsslangen, eller filteret er ikke skruet korrekt i efter rengøringen. Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, eller skru filteret helt ind. Maskinen tager ikke vand ind: Maskinen tager vand ind, men tømmer det straks ud igen: Maskinen tømmer ikke ud og/eller centrifugerer ikke: Der er vand på gulvet: electrolux 21 Problem Mulig årsag/løsning Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er uegnet. Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. Genstridige pletter blev ikke behandlet før vask. Brug gængse produkter til at forbehandle genstridige pletter. Der blev ikke valgt korrekt temperatur. Kontrollér, om der er valgt korrekt temperatur. For meget tøj i maskinen. Reducer fyldningen. Programmet kører stadig. Vent til vaskeprogrammet er slut. Lugens lås er ikke blevet udløst. Vent til symbolet er slukket. Der står vand i tromlen. Vælg udtømning eller centrifugering for at tømme vandet ud. Transportboltene og emballagen er ikke fjernet. Kontrollér, om maskinen er korrekt installeret. Benene er ikke blevet justeret Kontrollér, om maskinen står i vater. Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen. Omfordel vasketøjet. Måske er der meget lidt tøj i maskinen. Læg mere vasketøj i. Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi tøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Det sker flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil maskinen slet ikke centrifugere. I så fald skal tøjet fordeles manuelt, og man skal vælge centrifugeringsprogrammet. Omfordel vasketøjet. For lidt tøj i maskinen. Læg mere tøj i, fordel portionen manuelt, og vælg så centrifugeringsprogrammet. Maskinen har en type motor, der har en anden lyd end de tidligere brugte motorer. Den nye motor muliggør en roligere igangsætning og en bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet. Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande, uden at det påvirker vaskeresultatet. Utilfredsstillende vaskeresultater: Lugen vil ikke åbne: Maskinen vibrerer eller støjer: Centrifugeringen er længe om at starte, eller maskinen centrifugerer slet ikke: Maskinen laver en anderledes lyd: Der er ikke synligt vand i tromlen: Hvis det er umuligt at identificere eller afhjælpe problemet, kontaktes Electrolux Service A/S. Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger. 22 electrolux Mod Prod. No Ser. No Tekniske data Mål Bredde Højde Dybde 60 cm 85 cm 63 cm Elektrisk tilslutning Vandtilførslens tryk Maksimal fyldning Centrifugeringshastighed Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen. Mindst Højst Bomuld Maksimum 0,05 MPa 0,8 MPa 7 kg 1400 o/m (EWF W) 1600 o/m (EWF W) Forbrugsværdier Program Kogevask 90 Bomuld 60 Koge-/kulørtvask ENERGISPARE 60 1) Bomuld 40 Syntetisk 40 Finvask 40 Uld/Håndvask 30 Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Vedr. programmernes varighed: Se displayet på kontrolpanelet. Programvarighed (Minutter) 1) "Koge-/kulørtvask Energispare" ved 60 C med en fyldning på 7 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 92/75/EØF.

7 Powered by TCPDF ( Forbrugsværdierne i tabellen er kun vejledende, da de kan variere afhængigt af mængden og arten af vasketøj, ledningsvandets temperatur og den omgivende temperatur. Mo Prodd..... No Se r. No electrolux 23 Installation Udpakning Alle transportbolte og emballage skal fjernes, før maskinen tages i anvendelse. Det anbefales, at man gemmer alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen nogensinde skal transporteres igen. 1. Når al emballage er fjernet, lægges maskinen forsigtigt ned på bagsiden, så polystyrenbunden kan fjernes. 3. Skru de tre skruer ud. 2. Tag strømkablet, tilløbsslangen og afløbsslangen ud af holderne bag på maskinen. 4. Skub de tilhørende plaststykker ud. 24 electrolux Bemærk Placer aldrig pap, træ eller lignende materialer under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet. 5. Prop det lille hul foroven og de to store huller til med de plastpropper, der ligger i posen med brugsanvisningen. Vandtilførsel Advarsel Denne maskine skal sluttes til en koldtvandsforsyning. 1. Slut den medfølgende tilløbsslange til en hane med 3/4" gevind. Brug altid den medfølgende slange. Opstilling Installér maskinen på et plant, hårdt gulv. Sørg for, at luftcirkulationen omkring maskinen ikke hindres af tæpper, løbere og lignende. Se efter, at maskinen ikke rører væggen eller tilstødende skabselementer. nødvendigt kan indstillingen kontrolleres med et vaterpas. Den anden ende af tilløbsslangen, der sluttes til maskinen, kan drejes som vist på illustrationen. Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad. Lad slangen have en vinkel enten mod venstre eller højre afhængigt af placeringen af vandhanen. electrolux 25 sig, at enden ikke kan løsrive sig, mens maskinen tømmer vand ud. Det kan gøres ved at binde slangen fast til vandhanen med snor eller fastgøre den på væggen. 3. Placer slangen korrekt ved at løsne ringmøtrikken. Når slangen er placeret, skal ringmøtrikken strammes igen for at undgå udslip. Tilløbsslangen må ikke forlænges. dette tilfælde skal man sikre Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og mindst 60 cm over gulvet. Direkte til et afløbsrør i en højde på mindst 60 cm og højst 90 cm. Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal være bredere end afløbsslangens udvendige diameter. Afløbsslangen må ikke danne knæk. Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter. Der fås en ekstra afløbsslange og et samlestykke hos Electrolux Service A/S. 26 electrolux Tilslutning, el Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen. Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning. Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler. Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af maskinen. Hvis der bliver behov for at udskifte maskinens elkabel, skal det udføres af Electrolux Service A/S. Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Emballagemateriale Materialer mærket med symbolet kan genanvendes. >PE<=polyætylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Det betyder, at de kan genbruges ved at bortskaffe dem korrekt i de dertil beregnede affaldscontainere. Råd om økologi For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd: Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!). Vaskemaskinen arbejder mere økonomisk, hvis den er fyldt. Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes; Vasketøjet kan vaskes ved en lavere temperatur. Dosér vaskemiddel alt efter vandets hårdhed, graden af snavs og mængden af tøj. electrolux 27 com Besøg vor hjemmeside for bestilling av tilbehør og reservedele:

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZWH8165

Din brugermanual ZANUSSI ZWH8165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI W1002 http://da.yourpdfguides.com/dref/665885

Din brugermanual ZANUSSI W1002 http://da.yourpdfguides.com/dref/665885 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FE1405 http://da.yourpdfguides.com/dref/650633

Din brugermanual ZANUSSI FE1405 http://da.yourpdfguides.com/dref/650633 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX L84950 http://da.yourpdfguides.com/dref/811685

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX L84950 http://da.yourpdfguides.com/dref/811685 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1184 http://da.yourpdfguides.com/dref/661405

Din brugermanual ZANUSSI FJS1184 http://da.yourpdfguides.com/dref/661405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FL1200 http://da.yourpdfguides.com/dref/657744

Din brugermanual ZANUSSI FL1200 http://da.yourpdfguides.com/dref/657744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS552C http://da.yourpdfguides.com/dref/662184

Din brugermanual ZANUSSI FLS552C http://da.yourpdfguides.com/dref/662184 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI IZ16 http://da.yourpdfguides.com/dref/666665

Din brugermanual ZANUSSI IZ16 http://da.yourpdfguides.com/dref/666665 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 1400 900 500 F 1046 TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 132984760 BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING S DK N Kære kunde, vi beder Dem læse denne brugsanvisning nøje igennem. Vær

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1645 http://da.yourpdfguides.com/dref/628030

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1645 http://da.yourpdfguides.com/dref/628030 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1254C

Din brugermanual ZANUSSI FLS1254C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 1261TURBO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere