Årsrapport for Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN"

Transkript

1 Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: W: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: W: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC VIETNAM T: E: W:

2 INDHOLD 1. Resumé ordinær indsats Styrket indsats Baggrund Repræsentativitet og metode Ordinær indsats Kendskab Offentligt ansatte Privat ansatte Kendskab krydset med tillidshverv Anvendelse Offentligt ansatte Privat ansatte Anvendelse krydset med tillidshverv Handling Offentligt ansatte Privat ansatte Handling krydset med tillidshverv Styrket indsats Kendskab Offentligt ansatte Privat ansatte Kendskab krydset med tillidshverv Anvendelse Fra stress til trivsel Forebyg mobning på jobbet Forebyg vold på jobbet Job og Krop Skab gode forandringer Aggregerede mål for anvendelse Handling Offentligt ansatte Privat ansatte Årsrapport for 2014

3 4.4.3 Handling krydset med tillidshverv Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Kendskab Offentligt ansatte Privat ansatte Kendskab krydset med tillidshverv Anvendelse Hjemmesiden Nyhedsbrevet Handling Offentligt ansatte Privat ansatte Handling krydset med tillidshverv Udvikling over tid Ordinær indsats Kendskab Kendskab krydset med tillidshverv Anvendelse Handling Styrket indsats Kendskab Kendskab Krydset med tillidshverv Anvendelse Handling Rejseholdsdeltagere Udbytte af Rejseholdsmøder Udbytte krydset med stilling Viden og holdning Stress-trivsel Mobning Vold MSB Årsrapport for 2014

4 1. Resumé Denne rapport præsenterer resultaterne af Videncenter for Arbejdsmiljøs målinger i 2014: to målinger blandt beskæftigede samt fire målinger blandt deltagere i Rejseholdsmøder i I dette afsnit kommenteres de overordnede resultater for 2014 fra begge undersøgelser. For hvert af de centrale mål i rapporten er der desuden udført en række statistiske analyser, som øger indsigten i, om der er signifikante forskelle, når der ses på centrale baggrundsvariable som køn, alder, region, leder/medarbejder, offentligt/privat ansat og tillidshverv/ikke tillidshverv. De signifikante forskelle, der blev fundet i disse dybdegående analyser, fremlægges ligeledes i dette afsnit. 1.2 ORDINÆR INDSATS VFAs ordinære indsats omfatter hjemmesiden Magasinet Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken (www.arbejdsmiljøbutikken.dk) og nyhedsbrevet. Tabel 1 viser, at 31% kender mindst én af aktiviteterne i VFAs ordinære indsats. 31% af dem som kender VFAs ordinære indsats har besøgt eller læst om mindst én af aktiviteterne, og 19% har kunnet anvende mindst én af aktiviteterne på arbejdspladsen. Med hensyn til kendskab viser analyserne en række signifikante forskelle, som opsummeres herunder: En højere andel af offentligt ansatte end privatansatte kender VFAs produkter. Andelen af personer med tillidshverv, som kender VFAs produkter, er højere end andelen af personer uden tillidshverv, der kender produkterne. Kendskab til VFAs produkter er størst i region Hovedstaden. Der viser sig også en række signifikante forskelle med hensyn til besøg og læsning af VFAs produkter. De opsummeres her: Andelen af personer over 55 år, som besøger og læser VFAs produkter, er større end den tilsvarende andel af personer under 55 år. Andelen af personer med tillidshverv, som besøger og læser VFAs produkter, er større end den tilsvarende andel af personer uden tillidshverv. Besøg og læsning af VFAs produkter er størst i region Hovedstaden. Også i forhold til anvendelse viser undersøgelsen en række signifikante forskelle: Andelen af personer over 55 år, som anvender VFAs produkter, er større end andelen af personer under 55 år. 4 Årsrapport for 2014

5 Andelen af personer med tillidshverv, som anvender VFAs produkter, er større end andelen af personer uden tillidshverv, der anvender produkterne. Tabel 7 viser, hvorvidt Videnscenter for Arbejdsmiljøs produkter anvendes. Denne del viser, at 69% af dem, der kender til VFA eller mindst én aktivitet, vurderer, at VFA leverer troværdig viden om arbejdsmiljø. Det svarer til 22% af alle beskæftigede i Danmark. 38% af alle, der kender VFA eller mindst én aktivitetet, har kunnet anvende VFAs produkter på arbejdspladsen det svarer til 12% af alle beskæftigede. Mellem 51% og 54% er enige eller helt enige i udsagn omhandlende, hvorvidt VFA giver adgang til relevant viden og relevante værktøjer, hvilket svarer til mellem 16% og 17% af alle beskæftigede. De statistiske analyser viser, at andelen af personer uden tillidshverv, som kender VFA og er enige i udsagnene om anvendelsesmulighederne er større end hos personer med tillidshverv. Andelen af mænd, som er enige i udsagnene, er større af andelen af kvinder. I undersøgelsen er der samtidig spurgt til, om der handles på baggrund af VFAs ordinære aktiviteter. 21% af dem, der kender mindst én aktiviteterne under den ordinære indsats, svarer, at aktiviteten har fået dem til at opsøge eller efterspørge mere viden. Det svarer til 4% af alle beskæftigede. 23% af dem der kender mindst én aktivitet har på baggrund af aktiviteten drøftet emnet med andre på deres arbejdsplads, og 12% af dem, der kender til aktiviteterne, har svaret, at aktiviteten har fået dem til at igangsætte aktiviteter på deres arbejdsplads. Det svarer til henholdsvis 5% og 3% af alle beskæftigede. De statistiske analyser af denne del af undersøgelsen viser følgende signifikante resultater: Andelen af personer over 55 år, som har handlet på en eller flere måder ved en eller flere af kampagner, er større end ved andelen under 55 år. Andelen af personer med tillidshverv, som har handlet på en eller flere måder ved en eller flere af kampagner, er større end ved andelen uden tillidshverv. 1.3 STYRKET INDSATS VFAs styrkede indsats omfatter i 2014 kampagnerne om stress-trivsel, mobning, vold, job og krop samt skab gode forandringer. På samme måde som med spørgsmålene angående Videnscenter for Arbejdsmiljøs ordinære indsats (se tabel 1) er der i tabel 19 præsenteret svar for undersøgelsen med hensyn til kendskab og besøg på kampagnesiderne. Resultaterne viser, at 47% af alle kender mindst én af VFAs aktiviteter under den styrkede indsats, mens 16% har besøgt mindst en af hjemmesiderne, der er tilknyttet aktiviteterne under den styrkede indsats. De statistiske analyser viser følgende signifikante forskelle: 5 Årsrapport for 2014

6 Andelen af personer med tillidshverv, som kender kampagnerne, er større end andelen uden tillidshverv, som kender kampagnerne. Andelen af offentlige ansatte, som kender kampagnerne (undtagen for kampagnen Skab gode forandringer ), er større end den tilsvarende andel af private ansatte. For denne del af undersøgelsen optræder en række supplerende mål angående anvendelse, og på baggrund af disse udregnes et samlet mål for anvendelse (se tabel 55). Denne tabel viser, at mellem 48% og 61% af dem, der kender en kampagne, har anvendt kampagnen. De statistiske analyser af, hvem der anvender kampagnerne viser følgende signifikante forskelle: Andelen af personer med tillidshverv, som har anvendt kampagnerne, er større end den tilsvarende andel uden tillidshverv. I forhold til, hvor mange der handler på baggrund af kampagnerne, viser undersøgelsen (tabel 58), at 42% af alle dem, der kender mindst én kampagne har handlet på baggrund af den, hvilket svarer til, at 20% af alle har handlet på baggrund af en af kampagnerne under den styrkede indsats. På samme måde, som der præsenteres aggregerede mål i forhold til anvendelse, er der på baggrund af undersøgelsen også lavet videre analyser af, hvem der særligt handler på baggrund af kampagnerne. Disse analyser viser følgende signifikante forskelle: Andelen offentligt ansatte, som har handlet på mindst en af kampagnerne er større end andelen med privat ansatte. Andelen af personer med tillidshverv, som har handlet på mindst en af aktiviteterne er større end andelen med personer uden tillidshverv. 6 Årsrapport for 2014

7 2. Baggrund Denne tværgående rapport giver et overblik over resultaterne af to typer målinger, der er gennemført i løbet af 2014: Måling blandt beskæftigede 2 målinger i 2014 Måling blandt deltagere i Rejseholdsmøder 4 målinger i 2014 Målingen blandt beskæftigede er gennemført den marts og 15. oktober til den 7. november Undersøgelsen er gennemført som en webpanelundersøgelse i Epinions Danmarkspanel. Der er gennemført interview. Som bilagsmateriale til denne rapport er der udarbejdet fire omfattende tabelrapporter med frekvenser og detaljerede data. Målingen blandt deltagere i Rejseholdsmøder er gennemført i januar, april, august og november. Målingerne gennemføres ca. en måned efter afslutningen af det kvartal, hvor de pågældende rejseholdsmøder er afholdt. Målingerne er alle foretaget med henblik på at vurdere kommunikationseffekten af Videncentrets aktiviteter. Resultaterne i rapporten er fordelt i forhold til hvilket niveau af effekt, der er tale om. Overordnet sondres der i rapporten mellem henholdsvis den ordinære indsats, som måles ved generelt kendskab til VFAs aktiviteter og den styrkede indsats, hvor der måles i forhold til effekten af de enkelte kampagner. Der er målt på effekt på følgende niveauer: Kendskab og anvendelse: Hvor højt er kendskabet og anvendelsen af aktiviteten blandt målgruppen. Handling: Har Videncenterets aktiviteter bidraget til, at målgruppen har handlet, enten i forhold til at opsøge mere viden, at tale med andre om det eller at sætte aktiviteter i gang på arbejdspladsen. Viden og holdning: Viden om og holdning til det budskab, der ønskes formidlet i de tematiserede videnkampagner. Fokus i dette afsnit vil være på de spørgsmål, der er udvalgt til at indfange essensen af de igangværende tematiserede videnkampagner. Således vil det være muligt at vurdere og sammenligne de forskellige aktiviteter i forhold til deres effekt på de tre niveauer. I denne rapport fokuseres der på forskelle mellem personer med tillidshverv og uden tillidshverv, idet ledere og medarbejdere med tillidshverv er en særlig målgruppe for Videncentrets materialer og kampagner. Svarene er derfor opdelt i besvarelserne fra ledere og medarbejdere med tillidshverv (M. TH), fx deltager i AM-organisation, MED/SU, tillidsrepræsentant og i besvarelserne fra ledere og medarbejdere uden tillidshverv (U. TH). Disse opdelinger figurerer som selvstændige afsnit efter afsnittene med totale svarfordelinger. Derudover er der i resumeet af denne rapport kommenteret på, hvorvidt undersøgelserne viser for- 7 Årsrapport for 2014

8 skelle i forhold til respondenternes køn, alder, region samt om de er ansat i en offentlig eller privat virksomhed. Tabellerne viser i nogle tilfælde resultaterne som procenttal, dvs. andele af de målgrupper, der har svaret ja på spørgsmålet. Desuden vises resultaterne som gennemsnit i de tilfælde, hvor respondenterne har besvaret spørgsmålet på en skala fra 1-5, hvor 1 er Helt uenig og 5 er Helt enig. Rapporten er udarbejdet af Epinion for Videncenter for Arbejdsmiljø. 1.1 REPRÆSENTATIVITET OG METODE I indeværende afsnit findes information om de gennemførte undersøgelser. Der gennemføres årligt to målinger blandt beskæftigede samt løbende målinger af Rejseholdets aktiviteter blandt både deltagerne i møderne og rekvirenter af møderne. Da der i undersøgelsen er spurgt ind til forskellige aktiviteter og efterfølgende spurgt mere specifikt ind til, hvorvidt der er handlet på baggrund af en aktivitet eller kampagne, arbejdes der i nogle spørgsmål med filtreringer og deraf relativt små baser (n). Det har derfor af hensyn til repræsentativiteten været nødvendigt at udelukke enkelte resultater fra denne rapport. Der medtages derfor ikke resultater i rapporten, hvis basen er på mindre end 30 respondenter. Det må dog stadig bemærkes, at der i nogle tabeller arbejdes med små baser, hvorfor resultaterne må tolkes med varsomhed. Datamaterialet er vejet på køn, alder, region og sektor for at afspejle fordelingerne blandt beskæftigede. Idet forskelle mellem privatansatte og offentligt ansatte har særligt fokus for VFA, er der anvendt en disproportional sampling så ansatte i den offentlige sektor er overrepræsenteret og ansatte i den private sektor underrepræsenteret. Det er gjort for at sikre nok interview til at kunne sige noget om både privatansatte og offentligt ansatte. Der er i alt gennemført ca interview med privatansatte og ca interview med offentligt ansatte. Pga. vejningen afspejler datamaterialet nu den reelle fordeling blandt beskæftigede. Datamaterialet er ikke vejet på branche, da kategorierne i populations-data fra Danmarks statistik ikke er direkte sammenlignelige med undersøgelsen, idet branche-inddelingen i undersøgelsen er valgt for på sigt at kunne se på en specifik branche for sig. 8 Årsrapport for 2014

9 3. Ordinær indsats I dette kapitel vises de resultater, der omhandler Videncenter for Arbejdsmiljøs ordinære indsats. Den ordinære indsats er VFAs hjemmesiden Magasinet Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken (www.arbejdsmiljøbutikken.dk) og nyhedsbrevet. 3.2 KENDSKAB Nedenstående tabeller viser, hvorvidt beskæftigede (tabel 1) kender de forskellige produkter fra Videncenter for Arbejdsmiljø (første række). Tabel 1 viser endvidere hvor stor en andel af respondenterne, som kender den pågældende aktivitet, der har anvendt produkterne ved f.eks. at have besøgt webportalen, læst Magasinet mv. (anden række), samt hvor stor en andel af respondenterne, der har kunnet anvende produkterne på arbejdspladsen (tredje række). Tabel 1: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den ordinære indsats blandt beskæftigede. Resultaterne vises som procentandelen af respondenterne, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Magasinet VFAs hjemmeside (Arbejdsmiljo-viden.dk) Arbejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev VFA Aggregeret mål Kender du [ ] Har du besøgt/ læst [ ]? 17% 8% 3% 5% 29% 31% (675) (320) (119) (192) (1184) (1283) 37% 55% 17% 46% 31% (249) (177) (21) (89) - (403) Har du kunnet anvende [ ] på arbejdspladsen? 24% 28% 15% 29% 19% (163) (91) (18) (55) - (246) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=4074. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende/have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene for de, der kender aktiviteten, er udregnet som andelen af alle respondenter. Andelen af de, der har besøgt eller har anvendt, er udregnet som andelen af dem, der kender den pågældende aktivitet. Kun de som hhv. kender aktiviteterne (række 1) og de som har besøgt eller læst (række 2) er blevet stillet spørgsmålene i række 2 og 3. Fx er kun de, der kender hjemmesiden, blevet spurgt, om de har besøgt hjemmesiden, og kun de som har besøgt hjemmesiden, er blevet spurgt, om de kunne anvende den på arbejdspladsen. 9 Årsrapport for 2014

10 3.2.1 Offentligt ansatte Herunder vises kendskabet til de forskellige produkter fra Videncenter for Arbejdsmiljø isoleret for offentligt ansatte. Tabel 2: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den ordinære indsats blandt offentligt ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af respondenterne, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Magasinet VFAs hjemmeside (Arbejdsmiljo-viden.dk) Arbejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev VFA Aggregeret mål Kender du [ ] Har du besøgt/ læst [ ]? 22% 10% 4% 7% 37% 39% (324) (147) (54) (96) (543) (571) 37% 50% 25% 48% 31% (118) (74) (14) (46) - (175) Har du kunnet anvende [ ] på arbejdspladsen? 25% 28% 21% 31% 20% (80) (41) (11) (30) - (115) Kilde: Måling blandt offentligt ansatte. n=1467. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende/have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene for de, der kender aktiviteten, er udregnet som andelen af alle respondenter. Andelen af de, der har besøgt eller har anvendt, er udregnet som andelen af dem, der kender den pågældende aktivitet. Kun de som hhv. kender aktiviteterne (række 1) og de som har besøgt eller læst (række 2) er blevet stillet spørgsmålene i række 2 og Privat ansatte I Tabel 3 herunder vises kendskabet til de forskellige produkter fra Videnscenter for Arbejdsmiljø isoleret for privat ansatte. Tabel 3: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den ordinære indsats blandt privat ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af respondenterne, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Magasinet VFAs hjemmeside (Arbejdsmiljo-viden.dk) Arbejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev VFA Aggregeret mål Kender du [ ] Har du besøgt/ læst [ ]? 13% 7% 2% 4% 25% 27% (351) (174) (65) (96) (641) (712) 37% 60% 11% 45% 32% (131) (103) (7) (43) - (228) Har du kunnet anvende [ ] på arbejdspladsen? 24% 29% 10% 26% 18% (83) (50) (6) (25) - (131) Kilde: Måling blandt privat ansatte. n=2607. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende/have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene for de, der kender aktiviteten, er udregnet som andelen af alle respondenter. Andelen af de, der har besøgt eller har anvendt, er udregnet som andelen af dem, der kender den pågældende aktivitet. Kun de som hhv. kender aktiviteterne (række 1) og de som har besøgt eller læst (række 2) er blevet stillet spørgsmålene i række 2 og Årsrapport for 2014

11 3.2.3 Kendskab krydset med tillidshverv Nedenstående tabeller viser, hvorvidt beskæftigede (Tabel 4) kender de forskellige produkter fra Videncenter for Arbejdsmiljø. I disse tabeller er kendskabet fordelt på, hvorvidt respondenten har tillidshverv (M. TH) eller ej (U. TH). Efterfølgende vises samme tabeller for henholdsvis offentligt ansatte (Tabel 5) og for privat ansatte (Tabel 6). Endvidere viser tabellerne, hvor stor en andel af respondenterne der har anvendt dem ved f.eks. at have besøgt webportalen, læst Magasinet mv., samt hvorvidt produkterne har kunnet anvendes på arbejdspladsen. Tabel 4: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den ordinære indsats blandt beskæftigede fordelt på om respondenten har tillidshverv eller ej. Resultaterne vises som procentandelen af respondenterne, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Magasinet VFAs hjemmeside (Abejdsmiljoviden.dk) Abejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev VFA Aggregeret mål M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH Kender du [ ] Har du besøgt/ læst [ ]? 40% 12% 20% 6% 10% 2% 17% 2% 57% 24% 61% 26% (252) (390) (125) (182) (64) (52) (106) (79) (357) (760) (383) (825) 46% 32% 61% 53% 20% 16% 55% 36% 47% 25% (116) (125) (76) (96) (13) (13) (59) (28) - - (181) (210) Har du kunnet 35% 18% 41% 22% 18% 11% 37% 19% 34% 13% anvende [ ] på (88) (71) (51) (39) (12) (6) (39) (15) - - (132) (110) arbejdspladsen? Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=3807. M. TH: n=632. U. TH: n=3175. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende/have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene for de, der kender aktiviteten, er udregnet som andelen af alle respondenter. Andelen af de, der har besøgt eller har anvendt, er udregnet som andelen af dem, der kender den pågældende aktivitet. Kun de som hhv. kender aktiviteterne (række 1) og de som har besøgt eller læst (række 2) er blevet stillet spørgsmålene i række 2 og Årsrapport for 2014

12 Offentligt ansatte Tabel 5: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den ordinære indsats blandt offentligt ansatte fordelt på om respondenten har tillidshverv eller ej. Resultaterne vises som procentandelen af respondenterne, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Magasinet VFAs hjemmeside (Abejdsmiljoviden.dk) Abejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev VFA Aggregeret mål M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH Kender du [ ] Har du besøgt/ læst [ ]? 41% 17% 20% 7% 12% 2% 17% 4% 57% 32% 60% 33% (125) (189) (62) (78) (35) (19) (51) (42) (173) (350) (181) (368) 49% 29% 54% 50% 29% 56% 39% 47% 24% (61) (55) (33) (39) (10) (29) (16) - - (84) (88) Har du kunnet 36% 18% 36% 23% 27% 43% 18% 34% 15% anvende [ ] på (45) (34) (23) (18) (9) (22) (7) - - (62) (52) arbejdspladsen? Kilde: Måling blandt offentligt ansatte. n=1403. M. TH: n=303. U. TH: n=1100. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende/have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene for de, der kender aktiviteten, er udregnet som andelen af alle respondenter. Andelen af de, der har besøgt eller har anvendt, er udregnet som andelen af dem, der kender den pågældende aktivitet. Kun de som hhv. kender aktiviteterne (række 1) og de som har besøgt eller læst (række 2) er blevet stillet spørgsmålene i række 2 og Privat ansatte Tabel 6: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den ordinære indsats blandt privat ansatte fordelt på om respondenten har tillidshverv eller ej. Resultaterne vises som procentandelen af respondenterne, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Magasinet VFAs hjemmeside (Abejdsmiljoviden.dk) Abejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev VFA Aggregeret mål M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH Kender du [ ] Har du besøgt/ læst [ ]? 39% 10% 19% 5% 9% 2% 17% 2% 56% 20% 61% 22% (127) (201) (63) (104) (29) (33) (55) (37) (184) (409) (202) (458) 43% 35% 68% 55% 14% 55% 32% 48% 27% (55) (70) (43) (57) (5) (30) (12) - - (96) (122) Har du kunnet 34% 18% 45% 20% 12% 32% 20% 35% 13% anvende [ ] på (43) (36) (29) (21) (4) (17) (8) - - (70) (58) arbejdspladsen? Kilde: Måling blandt privat ansatte. n=2403. M. TH: n=328. U. TH: n=2075. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende/have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene for de, der kender aktiviteten, er udregnet som andelen af alle respondenter. Andelen af de, der har besøgt eller har anvendt, er udregnet som andelen af dem, der kender den pågældende aktivitet. Kun de som hhv. kender aktiviteterne (række 1) og de som har besøgt eller læst (række 2) er blevet stillet spørgsmålene i række 2 og Årsrapport for 2014

13 3.3 ANVENDELSE Nedenstående tabeller viser andelen af respondenterne som svarer Helt enig eller Enig til de forskellige udsagn om Videncenter for Arbejdsmiljø. Tabel 7: Tabellen viser andelen, som svarer Helt enig eller Enig til udsagnene. Beskæftigede der kender VFA eller mindst én aktivitet (n=1283) Beskæftigede total (n=4074) Videncenter for Arbejdsmiljø leverer troværdig viden om arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø viser mig vej til den viden om arbejdsmiljø, jeg har behov for Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant forskningsbaseret viden i form af artikler, der er baseret på forskning. Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant erfaringssbaseret viden i form af eksempler på god praksis og artikler om aktuelle emner Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevante værktøjer i form af link til egne og andres værktøjer Samlet set har jeg kunne anvende Videncenter for Arbejdsmiljø og dets produkter på min arbejdsplads 69% 22% (883) (883) 51% 16% (658) (658) 54% 17% (694) (694) 51% 16% (653) (653) 51% 16% (653) (653) 38% 12% (486) (486) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=4074. Andelene er udregnet af hhv. beskæftigede, der kender VFA eller mindst én aktivitet og af alle respondenter. Kun dem, som kender VFA eller mindst én af aktiviteterne, er blevet stillet spørgsmålene Offentligt ansatte Tabel 8: Tabellen viser andelen af offentligt ansatte, som svarer Helt enig eller Enig til udsagnene. Offentligt ansatte der kender VFA eller mindst én aktivitet (n=571) Offentligt ansatte total (n=1467) Videncenter for Arbejdsmiljø leverer troværdig viden om arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø viser mig vej til den viden om arbejdsmiljø, jeg har behov for Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant forskningsbaseret viden i form af artikler, der er baseret på forskning. 74% 29% (423) (423) 56% 22% (319) (319) 62% 24% (355) (355) Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant erfaringssbaseret viden i form af eksempler på god praksis og artik- 56% 22% ler om aktuelle emner (318) (318) Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevante 56% 22% værktøjer i form af link til egne og andres værktøjer (320) (320) Samlet set har jeg kunne anvende Videncenter for Arbejdsmiljø 44% 17% og dets produkter på min arbejdsplads (251) (251) Kilde: Måling blandt offentligt ansatte. n=1467. Andelene er udregnet af hhv. beskæftigede, der kender VFA eller mindst én aktivitet og af alle respondenter. Kun dem, som kender VFA eller mindst én af aktiviteterne, er blevet stillet spørgsmålene. 13 Årsrapport for 2014

14 3.3.2 Privat ansatte Tabel 9: Tabellen viser andelen privat ansatte, som svarer Helt enig eller Enig til udsagnene. Privatansatte der kender VFA eller mindst én aktivitet (n=712) Privatansatte total (n=2607) Videncenter for Arbejdsmiljø leverer troværdig viden om arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø viser mig vej til den viden om arbejdsmiljø, jeg har behov for Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant forskningsbaseret viden i form af artikler, der er baseret på forskning. Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant erfaringssbaseret viden i form af eksempler på god praksis og artikler om aktuelle emner Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevante værktøjer i form af link til egne og andres værktøjer 65% 18% (460) (460) 48% 13% (339) (339) 48% 13% (339) (339) 47% 13% (336) (336) 47% 13% (332) (332) 33% 9% (235) (235) Samlet set har jeg kunne anvende Videncenter for Arbejdsmiljø og dets produkter på min arbejdsplads Kilde: Måling blandt privat ansatte. n=2607. Andelene er udregnet af hhv. beskæftigede, der kender VFA eller mindst én aktivitet og af alle respondenter. Kun dem, som kender VFA eller mindst én af aktiviteterne, er blevet stillet spørgsmålene Anvendelse krydset med tillidshverv Tabel 10: Tabellen viser andelen, som svarer Helt enig eller Enig til udsagnene fordelt på om respondenterne har tillidshverv eller ej. Beskæftigede der kender VFA eller mindst én ordinær aktivitet (n=1209) Beskæftigede total (n=3806) Videncenter for Arbejdsmiljø leverer troværdig viden om arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø viser mig vej til den viden om arbejdsmiljø, jeg har behov for Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant forskningsbaseret viden i form af artikler, der er baseret på forskning. Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant erfaringssbaseret viden i form af eksempler på god praksis og artikler om aktuelle emner Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevante værktøjer i form af link til egne og andres værktøjer Samlet set har jeg kunne anvende Videncenter for Arbejdsmiljø og dets produkter på min arbejdsplads M.TH. U.TH. M.TH. U.TH. 73% 69% 44% 18% (278) (569) (278) (569) 56% 51% 34% 13% (214) (418) (214) (418) 57% 54% 35% 14% (220) (448) (220) (448) 59% 49% 36% 13% (227) (405) (227) (405) 58% 49% 35% 13% (223) (407) (223) (407) 49% 35% 30% 9% (188) (287) (188) (287) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=3806. M. TH: n=632. U. TH: n=3175.kender mindst én aktivitet: n=1209. M.TH. n=383. U.TH. n=825. Andelene er udregnet af hhv. beskæftigede, der kender VFA eller mindst én aktivitet og af alle respondenter. Kun de som kender VFA eller mindst én af aktiviteterne, er blevet stillet spørgsmålene. 14 Årsrapport for 2014

15 Offentligt ansatte Tabel 11: Tabellen viser andelen af offentligt ansatte, som svarer Helt enig eller Enig til udsagnene fordelt på om respondenterne har tillidshverv eller ej. Videncenter for Arbejdsmiljø leverer troværdig viden om arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø viser mig vej til den viden om arbejdsmiljø, jeg har behov for Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant forskningsbaseret viden i form af artikler, der er baseret på forskning. Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant erfaringssbaseret viden i form af eksempler på god praksis og artikler om aktuelle emner Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevante værktøjer i form af link til egne og andres værktøjer Samlet set har jeg kunne anvende Videncenter for Arbejdsmiljø og dets produkter på min arbejdsplads Offentligt ansatte der kender VFA eller mindst én ordinær aktivitet (n=549) Offentligt ansatte total (n=1403) M.TH. U.TH. M.TH. U.TH. 74% 75% 44% 25% (134) (278) (134) (278) 59% 55% 35% 18% (107) (203) (107) (203) 64% 62% 38% 21% (116) (229) (116) (229) 66% 52% 39% 17% (119) (191) (119) (191) 64% 53% 39% 18% (117) (196) (117) (196) 56% 39% 33% 13% (101) (143) (101) (143) Kilde: Befolkningsmåling blandt offentligt ansatte. n=1403 M. TH: n=303. U. TH: n=1100. Kender mindst én aktivitet: n=549. M.TH. n=181. U.TH. n=368. Andelene er udregnet af hhv. beskæftigede, der kender VFA eller mindst én aktivitet og af alle respondenter. Men kun dem, som kender VFA eller mindst én af aktiviteterne, er blevet stillet spørgsmålene Privat ansatte Tabel 12: Tabellen viser andelen privat ansatte, som svarer Helt enig eller Enig til udsagnene fordelt på om respondenterne har tillidshverv eller ej. Videncenter for Arbejdsmiljø leverer troværdig viden om arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø viser mig vej til den viden om arbejdsmiljø, jeg har behov for Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant forskningsbaseret viden i form af artikler, der er baseret på forskning. Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevant erfaringssbaseret viden i form af eksempler på god praksis og artikler om aktuelle emner Videncenter for Arbejdsmiljø giver mig adgang til relevante værktøjer i form af link til egne og andres værktøjer Samlet set har jeg kunne anvende Videncenter for Arbejdsmiljø og dets produkter på min arbejdsplads Privatansatte der kender VFA eller mindst én ordinær aktivitet (n=659) Privatansatte total (n=2403) M.TH. U.TH. M.TH. U.TH. 72% 64% 44% 14% (145) (291) (145) (291) 53% 47% 33% 10% (108) (215) (108) (215) 52% 48% 32% 11% (104) (220) (104) (220) 53% 47% 33% 10% (108) (214) (108) (214) 53% 46% 32% 10% (107) (211) (107) (211) 43% 46% 26% 7% (86) (144) (86) (144) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=2403. M. TH: n=328. U. TH: n=2075. Kender mindst én aktivitet: n=659. M.TH. n=202. U.TH. n=458. Andelene er udregnet af hhv. beskæftigede, der kender VFA eller mindst én aktivitet og af alle respondenter, men kun dem, som kender VFA eller mindst én af aktiviteterne, er blevet stillet spørgsmålene. 15 Årsrapport for 2014

16 3.4 HANDLING I dette afsnit vises resultaterne af de spørgsmål om handling, som kan sammenlignes på tværs af VFA s aktiviteter. Nedenstående tabel viser, hvorvidt beskæftigede har handlet på baggrund af deres viden om forskellige produkter fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Tabel 13: Handlingsspørgsmål blandt beskæftigede. Resultaterne vises som procentandelen af alle respondenter, der har svaret Ja på spørgsmålet. Antallet af svar (n) angives i parentes. VFAs hjemmeside (Abejdsmiljoviden.dk) Magasinet Arbejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev Aggregeret mål dig til at opsøge/efterspørge mere viden? Kender (n= 675) Alle (n= 4074) Kender (n= 320) Alle (n= 4074) Kender (n= 119) Alle (n= 4074) Kender (n= 192) Alle (n= 4074) Kender (n= 854) Alle (n= 4074) 19% 3% 17% 1% 13% 0% 28% 1% 21% 4% (131) (131) (54) (54) (15) (15) (55) (55) (183) (183) dig til at drøfte emnet med nogen på din arbejdsplads? dig til at igangsætte aktiviteter på din arbejdsplads? 18% 3% 25% 2% 11% 0% 28% 1% 23% 5% (125) (125) (81) (81) (13) (13) (55) (55) (197) (197) 10% 2% 13% 1% 7% 0% 14% 1% 12% 3% (67) (67) (41) (41) (9) (9) (28) (28) (102) (102) Aggregeret mål for handling 24% 3% 29% 2% 15% 0% 34% 2% 29% 6% (165) (165) (93) (93) (18) (18) (66) (66) (251) (251) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=4074. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun dem, som har anvendt aktiviteterne, er blevet stillet spørgsmålene. Fx er kun dem, der har besøgt hjemmesiden, blevet spurgt, om hjemmesiden har fået dem til at opsøge/efterspørgere mere viden osv. 16 Årsrapport for 2014

17 3.4.1 Offentligt ansatte Tabel 14: Handlingsspørgsmål blandt offentligt ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af alle respondenter, der har svaret Ja på spørgsmålet. Antallet af svar (n) angives i parentes. VFAs hjemmeside (Abejdsmiljoviden.dk) Magasinet Abejdsmiljø- Butikken Nyhedsbrev Aggregeret mål dig til at opsøge/efterspørge mere viden? Kender (n= 324) Alle (n= 1467) Kender (n= 147) Alle (n= 1467) Kender (n= 54) Alle (n= 1467) Kender (n= 96) Alle (n= 1467) Kender (n= 387) Alle (n= 1467) 20% 4% 13% 1% 15% 1% 30% 2% 22% 6% (65) (65) (19) (19) (8) (8) (29) (29) (83) (83) dig til at drøfte emnet med nogen på din arbejdsplads? dig til at igangsætte aktiviteter på din arbejdsplads? Aggregeret mål for handling 19% 4% 24% 2% 18% 1% 28% 2% 23% 6% (61) (61) (35) (35) (10) (10) (27) (27) (89) (89) 10% 2% 11% 1% 11% 0% 17% 2% 11% 3% (31) (31) (16) (16) (6) (6) (17) (17) (44) (44) 25% 6% 26% 3% 19% 1% 35% 2% 29% 8% (81) (81) (39) (39) (10) (10) (33) (33) (113) (113) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=1467. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som har anvendt aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene. Fx er kun dem, der har besøgt hjemmesiden, blevet spurgt, om hjemmesiden har fået dem til at opsøge/efterspørgere mere viden osv. 17 Årsrapport for 2014

18 3.4.2 Privat ansatte Tabel 15: Handlingsspørgsmål blandt privat ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af alle respondenter, der har svaret Ja på spørgsmålet. Antallet af svar (n) angives i parentes. dig til at opsøge/efterspørge mere viden? Kender (n= 351) Alle (n= 2607) Magasinet Kender (n= 174) Alle (n= 2607) VFAs hjemmeside (Abejdsmiljoviden.dk) Abejdsmiljø- Butikken Kender (n= 65) Alle (n= 2607) Nyhedsbrev Kender (n= 96) Alle (n= 2607) Aggregeret mål Kender (n= 467) Alle (n= 2607) 19% 3% 20% 1% 11% 0% 27% 1% 21% 4% (67) (67) (34) (34) (7) (7) (26) (26) (99) (99) dig til at drøfte emnet med nogen på din arbejdsplads? dig til at igangsætte aktiviteter på din arbejdsplads? Aggregeret mål for handling 18% 2% 26% 2% 5% 0% 29% 1% 23% 4% (63) (63) (46) (46) (3) (3) (27) (27) (108) (108) 10% 1% 14% 1% 5% 0% 12% 0% 12% 2% (35) (35) (25) (25) (3) (3) (11) (11) (58) (58) 24% 3% 31% 2% 11% 0% 34% 1% 30% 5% (84) (84) (54) (54) (7) (7) (33) (33) (138) (138) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=2607. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som har anvendt aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene. Fx er kun dem, der har besøgt hjemmesiden, blevet spurgt, om hjemmesiden har fået dem til at opsøge/efterspørgere mere viden osv. 18 Årsrapport for 2014

19 3.4.3 Handling krydset med tillidshverv Nedenstående tabeller viser, hvorvidt beskæftigede har handlet på baggrund af deres viden om forskellige produkter fra Videncenter for Arbejdsmiljø. I disse tabeller er handlingen fordelt på, hvorvidt respondenten har tillidshverv (M. TH) eller ej (U. TH). Tabel 16: Handlingsspørgsmål blandt beskæftigede der kender aktiviteterne. Resultaterne vises som procentandelen af alle respondenter, der har svaret Ja på spørgsmålet. Antallet af svar (n) angives i parentes. VFAs hjemmeside (Abejdsmiljoviden.dk) Magasinet Arbejdsmiljø- Butikken Nyhedsbev Aggregeret mål M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH. M.TH U.TH (252) (390) (125) (182) (64) (52) (106) (79) (302) (513) dig til at opsøge/efterspørge mere viden? 29% 19% 28% 10% 14% 11% 36% 20% 34% 15% (74) (55) (34) (18) (9) (6) (38) (16) (104) (76) dig til at drøfte emnet med nogen på din arbejdsplads? dig til at igangsætte aktiviteter på din arbejdsplads? 30% 12% 35% 20% 14% 8% 38% 17% 37% 16% (75) (47) (43) (37) (9) (4) (41) (13) (113) (81) 18% 5% 21% 8% 9% 6% 23% 22% 22% 7% (45) (20) (27) (15) (6) (3) (24) (17) (67) (34) Aggregeret mål for handling 36% 18% 38% 24% 17% 13% 44% 23% 44% 22% (92) (70) (48) (44) (11) (7) (47) (18) (134) (113) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=3806 M. TH: n=632. U. TH: n=3175. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som har anvendt aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene. Fx er kun dem, der har besøgt hjemmesiden, blevet spurgt, om hjemmesiden har fået dem til at opsøge/efterspørgere mere viden osv. 19 Årsrapport for 2014

20 Offentligt ansatte Tabel 17: Handlingsspørgsmål blandt offentligt ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af alle respondenter, der har svaret Ja på spørgsmålet. Antallet af svar (n) angives i parentes. VFAs hjemmeside, Abejdsmiljoviden.dk Magasinet Abejdsmiljø- Butikken Nyhedsbev Aggregeret mål M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH (125) (189) (62) (78) (35) (19) (51) (42) (144) (231) dig til at opsøge/efterspørge mere viden? dig til at drøfte emnet med nogen på din arbejdsplads? dig til at igangsætte aktiviteter på din arbejdsplads? 30% 14% 19% 9% 19% 36% 22% 33% 15% (37) (26) (12) (7) (7) < 30 (19) (9) (47) (35) 30% 12% 26% 23% 24% 40% 13% 35% 16% (38) (23) (16) (18) (8) < 30 (21) (6) (51) (37) 18% 5% 15% 9% 14% 29% 4% 20% 6% (22) (9) (9) (7) (5) < 30 (15) (2) (29) (15) Aggregeret mål for handling 38% 17% 31% 24% 24% 44% 23% 43% 22% (47) (32) (19) (19) (8) < 30 (23) (10) (61) (50) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=1403. M. TH: n=303. U. TH: n=1100. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som har anvendt aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene. Fx er kun dem, der har besøgt hjemmesiden, blevet spurgt, om hjemmesiden har fået dem til at opsøge/efterspørgere mere viden osv Privat ansatte Tabel 18: Handlingsspørgsmål blandt privat ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af alle respondenter, der har svaret Ja på spørgsmålet. Antallet af svar (n) angives i parentes. VFAs hjemmeside, Abejdsmiljø- Aggregeret Magasinet Nyhedsbev Abejdsmiljoviden.dk Butikken mål M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH M.TH U.TH (127) (201) (63) (104) (29) (33) (55) (37) (158) (282) dig til at opsøge/efterspørge mere viden? dig til at drøfte emnet med nogen på din arbejdsplads? dig til at igangsætte aktiviteter på din arbejdsplads? Aggregeret mål for handling 29% 14% 36% 11% 14% 35% 18% 36% 14% (37) (28) (23) (12) < 30 (5) (19) (7) (57) (41) 30% 12% 43% 18% 7% 36% 20% 39% 16% (38) (24) (27) (19) < 30 (2) (20) (8) (62) (45) 18% 5% 27% 7% 7% 17% 4% 24% 7% (23) (11) (17) (8) < 30 (2) (9) (2) (37) (19) 35% 19% 46% 24% 14% 44% 23% 46% 23% (45) (38) (29) (25) < 30 (5) (24) (9) (73) (63) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=2403. M. TH: n=328. U. TH: n=2075. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at have anvendt mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som har anvendt aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene. Fx er kun dem, der har besøgt hjemmesiden, blevet spurgt, om hjemmesiden har fået dem til at opsøge/efterspørgere mere viden osv. 20 Årsrapport for 2014

21 4. Styrket indsats I dette kapitel vises de resultater, der omhandler Videncenter for Arbejdsmiljøs styrkede indsats. Den styrkede indsats er kampagnerne om Fra stress til trivsel, Forebyg mobning på jobbet, Forebyg vold på jobbet, Job og krop og Skab gode forandringer, som alle er kampagner, der har kørt i hele KENDSKAB Nedenstående tabeller viser, om beskæftigede kender Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagneaktiviteter. Disse præsenteres først for alle beskæftigede (Tabel 19) og derefter for offentligt (Tabel 20) og privat ansatte (Tabel 21) Tabel 19: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den styrkede indsats blandt alle beskæftigede. Resultaterne vises som procentandelen af respondenter, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Kampagne: Stresstrivsel Kampagne undertema: Mobning Kampagne: Vold Kampagne: Job&Krop Kampagne: Skab gode forandringer Aggregeret mål Kender du [ ] 36% 16% 6% 10% 2% 47% (1477) (653) (260) (422) (92) (1919) Anvendelse blandt dem, som kender aktiviteten: Har du besøgt kampagnesiden 12% 15% 21% 26% 41% 16% (181) (96) (54) (111) (38) (309) Anvendelse blandt alle: Har du besøgt kampagnesiden 4% 2% 1% 3% 1% 8% (181) (96) (54) (111) (38) (309) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=4074. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som kender aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene i række 2. Fx er kun dem, der kender blevet spurgt, om de har besøgt siden. 21 Årsrapport for 2014

22 4.2.1 Offentligt ansatte Tabel 20: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den styrkede indsats blandt offentligt ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af respondenter, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Kampagne: Stresstrivsel Kampagne undertema: Mobning Kampagne: Vold Kampagne: Job&Krop Kampagne: Skab gode forandringer Aggregeret mål Kender du [ ] 43% 20% 11% 17% 3% 58% (635) (298) (158) (255) (38) (853) Anvendelse blandt dem, som kender aktiviteten: Har du besøgt kampagnesiden Anvendelse blandt 16% 17% 23% 24% 48% 20% (98) (51) (37) (61) (18) (170) alle: 7% 3% 3% 4% 1% 12% Har du besøgt kampagnesiden (98) (51) (37) (61) (18) (170) Kilde: Måling blandt offentligt ansatte. n=1467. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som kender aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene i række 2. Fx er kun dem, der kender blevet spurgt, om de har besøgt siden Privat ansatte Tabel 21: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den styrkede indsats blandt privat ansatte. Resultaterne vises som procentandelen af respondenter, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Kampagne: Stresstrivsel Kampagne undertema: Mobning Kampagne: Vold Kampagne: Job&Krop Kampagne: Skab gode forandringer Aggregeret mål Kender du [ ] 32% 14% 4% 6% 2% 41% (842) (356) (102) (166) (54) (1066) Anvendelse blandt dem, som kender aktiviteten: Har du besøgt kampagnesiden 10% 13% 17% 30% 37% 13% (83) (45) (17) (50) (20) (139) Anvendelse blandt alle: 3% 2% 1% 2% 1% 5% Har du besøgt kampagnesiden (83) (45) (17) (50) (20) (139) Kilde: Måling blandt privat ansatte. n=2607. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som kender aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene i række 2. Fx er kun dem, der kender blevet spurgt, om de har besøgt siden. 22 Årsrapport for 2014

23 4.2.3 Kendskab krydset med tillidshverv Nedenstående tabel viser ovenstående opgørelser af kendskab til Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagner fordelt på, om respondenterne har tillidshverv eller ej. Tabel 22 viser først hvor stor en andel af dem, som kender kampagnerne, der har besøgt de tilknyttede websider og derefter hvor stor en andel af alle, der har besøgt websiderne. Tilsvarende præsenterer Tabel 23 dette for offentligt ansatte, mens det i Tabel 24 præsenteres for privat ansatte. Tabel 22: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den styrkede indsats blandt alle beskæftigede fordelt på om respondenten har tillidshverv eller ej. Resultaterne vises som procentandelen af respondenter, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Kampagne: Stress-trivsel Kampagne: Mobning Kampagne. Vold Kampagne: Job&Krop Kampagne: Skab gode forandringer Aggregeret mål M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH Kender du [ ] 48% 34% 25% 15% 15% 5% 20% 9% 6% 2% 62% 45% (305) (1087) (158) (462) (92) (156) (125) (282) (40) (48) (390) (1421) Anvendelse blandt dem, som kender: Har du besøgt 26% 9% 23% 12% 35% 14% 35% 23% 48% 39% 30% 13% (80) (95) (36) (54) (33) (21) (43) (66) (19) (19) (118) (183) Anvendelse blandt alle: Har du besøgt 13% 3% 6% 2% 5% 1% 7% 2% 3% 1% 19% 6% (80) (95) (36) (54) (33) (21) (43) (66) (19) (19) (118) (183) Kilde: Måling blandt beskæftigede. n=3807 M. TH: n=632. U. TH: n=3175. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som kender aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene i række 2. Fx er kun dem, der kender blevet spurgt, om de har besøgt siden. 23 Årsrapport for 2014

24 Offentligt ansatte Tabel 23: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den styrkede indsats blandt offentligt ansatte fordelt på om respondenten har tillidshverv eller ej. Resultaterne vises som procentandelen af respondenter, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Kampagne: Stress-trivsel Kampagne: Mobning Kampagne. Vold Kampagne: Job&Krop Kampagne: Skab gode forandringer Aggregeret mål M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH Kender du [ ] 51% 41% 28% 19% 21% 8% 28% 15% 6% 2% 70% 56% (155) (456) (85) (204) (63) (92) (84) (167) (19) (17) (211) (614) Anvendelse blandt dem, som kender: Har du besøgt 27% 12% 26% 13% 33% 18% 29% 22% 32% 16% (42) (55) (22) (27) (21) (16) (24) (36) < 30 < 30 (67) (101) Anvendelse blandt alle: Har du besøgt 14% 5% 7% 2% 7% 1% 8% 3% 3% 1% 22% 9% (42) (55) (22) (27) (21) (16) (24) (36) (11) (8) (67) (101) Kilde: Måling blandt offentligt ansatte. n=693. M. TH: n=303. U.TH: n=1100. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som kender aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene i række 2. Fx er kun dem, der kender blevet spurgt, om de har besøgt siden. 24 Årsrapport for 2014

25 Privat ansatte Tabel 24: Kendskab til og anvendelse af Videncenter for Arbejdsmiljøs aktiviteter under den styrkede indsats blandt privat ansatte fordelt på om respondenten har tillidshverv eller ej. Resultaterne vises som procentandelen af respondenter, der har svaret Ja til det givne spørgsmål. Antallet af faktiske svar (n) angives i parentes. Kampagne: Stress-trivsel Kampagne: Mobning Kampagne. Vold Kampagne: Job&Krop Kampagne: Skab gode forandringer Aggregeret mål M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH M. TH U. TH Kender du [ ] 46% 30% 22% 12% 9% 3% 13% 6% 6% 1% 55% 39% (150) (631) (73) (258) (29) (64) (42) (116) (21) (31) (179) (806) Anvendelse blandt dem, som kender: Har du besøgt 26% 6% 19% 10% 41% 8% 47% 26% 36% 28% 10% (39) (40) (14) (26) (12) (5) (19) (30) < 30 (11) (51) (82) Anvendelse blandt alle: Har du besøgt 12% 2% 4% 1% 4% 0% 6% 1% 3% 1% 15% 4% (39) (40) (14) (26) (12) (5) (19) (30) (9) (11) (51) (82) Kilde: Måling blandt privat ansatte. n=2403. M. TH: n=328. U. TH: n=2075. Resultater med kursiv angiver, at resultaterne for Videncenter for Arbejdsmiljø er aggregerede tal i form af den andel af målgruppen, som har svaret Ja til at kende mindst én af Videncenterets aktiviteter. Andelene er udregnet som andelen af alle respondenter, men kun de som kender aktiviteterne er blevet stillet spørgsmålene i række 2. Fx er kun dem, der kender blevet spurgt, om de har besøgt siden. 4.3 ANVENDELSE Tabellerne i dette afsnit viser de beskæftigedes svar på spørgsmål om anvendelsen af kampagnerne fra VFA Fra stress til trivsel Nedenstående tabel viser andelen af respondenterne som svarer Helt enig eller Enig til de forskellige udsagn om stress og trivsel. Tabellen angiver både svar fra respondenter, som kender kampagnen Fra stress til trivsel og som andele af alle respondenter. Derefter præsenteres resultaterne for henholdsvis ansatte i den offentlige og private sektor. 25 Årsrapport for 2014

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Personalestyrelsens konference Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Rikki Hørsted & Inge Larsen VFAs rejsehold Program Ny viden (CATS teori om stress) Metoder til forebyggelse

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017 t DR Gramseri Danmarks Radio 2. jun 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 17 3. Kryds med Partivalg... 30 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Temadag om MTU2009- benchmarking

Temadag om MTU2009- benchmarking Temadag om MTU2009- benchmarking Introduktion til metoder og værktøjer til opfølgning på MTU ESB-netværket, 6. oktober 2009 Sidsel Westi Kragh, Rejseholdet Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Furesø Kommune - Lederseminar Tilbud og muligheder

Furesø Kommune - Lederseminar Tilbud og muligheder Furesø Kommune - Lederseminar Tilbud og muligheder Hvordan kan I bruge os til at komme videre med trivselsarbejdet? Rikki Hørsted Leder af rejseholdet Agenda Videncentrets tilbud Generel indsats Styrket

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen

Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen LO Miljø Den 4. November 2013, kl. 18.00 21.00 v/ Stig Erichsen, Rejseholdskonsulent MEd in Health Promotion and Education, Fysioterapeut Videncenter

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Minikonference i København og Århus den 14. og 15. juni 2011 Agenda

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere