ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3"

Transkript

1 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde Side 7 Vi må have lagt en bedre strategi Af Kasper Haagensen Side 8 Borgermøde om betalingsparkering i Lyngby Side 10 Rolf Aagaard-Svendsen og Sofia Osmani ved generalforsamlingen Side 4... se også interviewet med Sofia side 12 Tid til at se fremad Af Mia Qvist Andersen Side 12 Lene Kaspersen i Regionsrådet Side 14 Nogen-princippet af Jens Ulrik Madsen Side 15 Borgermøde om betalingsparkering i Lyngby Side 10

2 Nr. 1 April årgang Det konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vælgerforening Redaktion Formand Poul Erik Pedersen Vejporten 46, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Næstformand Jesper Andersen-Rosendal Tlf Kasserer Susanne Jensen Engbakken 35, 2830 Virum Tlf Sekretær Uni Isenstein Høtoften 10, 2830 Virum Tlf Foreningens bank- og gironr. Danske Bank: Reg.nr kontonr Gironr Ansv. redaktør og annoncer Jens Ulrik Madsen Hummeltoftevej 113, 2830 Virum Tlf Redaktionsmedlemmer Poul Erik Pedersen Jesper Andersen-Rosendal Sat og tryk AU-Kommunikation, tlf Oplag 450 eksemplarer Gruppeformand Sofia Osmani Nymøllevej Kgs. Lyngby Tlf Folketingskandidat Charlotte Dyremose, MF Kontingenter for 2010 Enkeltmedlemmer 395,- Ægtepar/samlevende 640,- Pensionister og studerende Enkeltmedlemmer 295,- Ægtepar/samlevende 490,- Deadline for næste nummer: 15. juli 2010 Artikler der optages i Contakt, udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning 2

3 Nr. 3 April årgang Formandens hjørne Af Poul Erik Pedersen Fornyelse og fremgang Så er den strenge vinter heldigvis overstået, og det milde forår titter frem. Lokalpolitisk har vi fået slikket sårene efter valget i november, og vi er gået i gang med en fornyelse og foryngelse i form af et bredere funderet strategiarbejde, der skal bringe os fremad og dermed i stilling til kommunalvalget i I en artikel inde i bladet redegøres nærmere for arbejdet og herunder de nedsatte arbejdsgrupper. Jeg vil gerne opfordre interesserede medlemmer til at melde sig på banen. Det kan f.eks. gøres ved at kontakte et af bestyrelsens medlemmer eller ved at sende en mail til Vores nye kommunalbestyrelsesgruppe er trukket i arbejdstøjet, og under ledelse af den nye gruppeformand, Sofia Osmani er nye strategier og samarbejdsnetværk i rollen som opposition i kommunalbestyrelsen under opbygning. Det er vigtigt at få markeret - og ikke mindst kommunikeret - konservative mærkesager og synspunkter i den kommende tid. Et eksempel er betalingsparkering i Lyngby centrum. Kommunalbestyrelsens øvrige partier valgte kort efter nytår pludselig at indføre betalingsparkering i kommuneplanen helt uden forudgående debat og høring af borgerne og er pt. allerede ved at udmønte beslutningen konkret. Det er blot et af flere eksempler på, at V og B s megen tale om øget dialog og borgerinddragelse før valget er glemt nu, hvor de selv er kommet til fadet. Vi Konservative valgte at svare igen ved bl.a. at arrangere et borgermøde i Kulturhuset om emnet. Læs mere herom på side 10. Det bliver således en spændende tid, vi går i møde. Budgetforhandlingerne efter sommerferien bliver uden tvivl interessante at følge. Her skal det for alvor vise sig, om alle de mange fine valgløfter fra ikke mindst Venstre og Det Radikale Venstre står til troende eller der blot var tale om varm luft, nu hvor man også skal tage økonomisk ansvar. Folketingsvalg? Med mellemrum er det begyndt at rumle på Christiansborg. Næste folketingsvalg, der senest skal afholdes i november 2011, kan måske risikere at komme, før man tror. Vi håber selvfølgelig meget, at den store regeringsrokade og det nye regeringsgrundlag vil kunne danne grundlag for mindst 1 års seriøst arbejde med at løse landets udfordringer i Folketinget, før valget kommer. Omvendt bør man også være realistisk og indse, at folketingsvalget pludselig kan komme. Derfor har vi indledt de første forberedelser til det kommende folketingsvalg, selv om vi håber og forventer, at det først kommer i Jeg vil gerne opfordre medlemmer, der kunne være interesseret i at deltage på en eller anden aktiv måde i vores arbejde op til det kommende folketingsvalg om at melde sig under fanerne ved at sende en mail til Så vil vi kontakte jer. Medlemsarrangementer I foråret har vi flere arrangementer på programmet. 10. maj er der mandagsmøde på rådhuset. Her er mulighed for at blive orienteret om og give sit besyv med i forhold til det politiske arbejde på rådhuset. I 2010 kommer Det Kongelige Teater til Ulvedalene og opfører De Tre Musketerer. Foreningen arrangerer fællestur til forestillingen den 16. juni. Husk hurtig tilmelding! Og traditionen tro holder vi Grundlovsmøde på Sophienholm. Kom og vær med! Nærmere detaljer om arrangementerne kan findes i mødekalenderen på bladets bagside samt på vores hjemmeside Hvis du som medlem har et ønske om en aktivitet eller møde, som du ikke synes er dækket pt., så modtager vi meget gerne en opringning eller en på med dit ønske eller forslag. 3

4 Nr. 1 April årgang Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Onsdag den 20. januar 2010 holdt Den Konservative Vælgerforening den årlige ordinære generalforsamling på Stadsbiblioteket i Lyngby med deltagelse af 44 medlemmer. Foreningens formand Poul Erik Pedersen indledte sin beretning med at betegne 2009 som et meget begivenhedsrigt år med valgkamp og kommunalvalg med en tilbagegang på 4 mandater og en efterfølgende turbulent konstituering, der førte til, at De Konservative efter 60 års konservativt styre måtte afgive borgmesterposten. Oppositionen gik i sin valgkamp ikke alene efter sagerne, men i høj grad efter personerne, og de havde held med det. Vi gjorde, hvad vi kunne med en god kandidatliste og mange aktive medlemmer. Det var beklageligvis ikke nok, men der skal lyde en stor tak til alle for en kæmpeindsats. Der var i 2009 også valg til Europaparlamentet, hvor Bendt Bendtsen blev valg som eneste konservative kandidat, og naturligvis valg til regionsrådene, hvor det lykkedes at bevare de 6 konservative mandater i Region Hovedstaden, hvoraf den ene blev vor egen lokale kandidat, Lene Kaspersen. Formanden fortalte videre, at medlemsbladet Contakt var udkommet med 3 numre i det forløbne år. Der lægges mange kræfter i foreningens flotte blad, og det koster selvfølgelig også en del penge at trykke og udsende et så flot blad. Det er derfor en løbende overvejelse, om vi skal fortsætte med bladet i den nuværende form eller Formanden flankeret af nyvalgt og afgående næstformand finde andre muligheder, herunder elektroniske nyhedsbreve. Vi har imidlertid på nuværende tidspunkt kun adresser på ca. 1/3 af medlemmerne, og formanden opfordrede derfor medlemmerne til at videregive deres mailadresse til foreningen. Formanden omtalte også foreningens hjemmeside, som er en del af den landsdækkende konservative hjemmeside, der har haft mange tekniske problemer. Det ramte os bl.a. i valgkampen, men det er vort håb, at hovedkontoret i Nyhavn får styr på det, så hjemmesiden bliver bedre og lettere at benytte i fremtiden. Formanden omtalte i sin beretning årets møder og arrangementer og fremhævede grundlovsmødet på Sophienholm, medlemsmødet på Christiansborg i oktober og julemødet på Lindegården sidst i november, der som vanligt var en stor succes. Formanden takkede 4

5 Nr. 3 April årgang de mange ildsjæle, der have stået bag arrangementerne. Endelig fremhævede formanden de såkaldte mandagsmøder på rådhuset, hvor interesserede medlemmer har mulighed for at møde den konservative gruppe og bestyrelsen og høre om og drøfte lokalpolitik. Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i disse møder. Mødestrukturen vil dog nok blive ændret, og nærmere oplysninger vil fremgå af Contakt og hjemmesiden. Regnskabet for 2009 indeholdt naturligvis store udgifter ikke mindst til valgkampen, men der var dog fortsat lidt penge i kassen, så vi kan være rustet til næste folketingsvalg. Kontingentet stiger med 25 kr. pr. medlem i 2010, men bestyrelsen vil til gengæld foreslå uændret kontingent i 2011, hvad generalforsamlingen efterfølgende besluttede. Formanden sluttede sin beretning med at oplyse, at bestyrelsen havde besluttet et iværksætte et strategiarbejde, der skal føre til fornyelse og fremgang på vej mod det næste kommunalvalg i På førstkommende bestyrelsesmøde nedsættes et strategiudvalg med undergrupper, og medlemmer med visioner og nye idéer er velkomne til at melde sig til arbejdet. Kasper Haagensen supplerede beretningen med bemærkninger om det af formanden omtalte fremtidige strategiarbejde og opfordrede medlemmerne til at engagere sig i dette gennem de arbejdsgrupper, der vil blive nedsat. Formanden sluttede sin beretning med at rette en tak til alle, der i det forløbne år havde bidraget til arbejdet i foreningen. Den gamle borgmester og den ny gryppeformand Efter debatten om beretningen rettede formanden en særlig tak for mangeårig ihærdig indsats i bestyrelsen til den hidtidige næstformand, Torben Sørensen, der udtrådte af bestyrelsen som følge af flytning fra kommunen. Rolf Aagaard-Svendsen aflagde beretning på vegne af den konservative gruppe. Valgresultatet havde været meget skuffende, selvom en vis tilbagegang var ventet. Det var imidlertid lykkedes oppositionen igennem hele sidste valgperiode at skabe en række myter om, at alle problemer i kommunen skyldtes samarbejdet mellem A og C, og kritikken var ikke alene rettet mod en række sager, men også mod enkeltpersoner på en meget ubehagelig måde. Rolf Aagaard-Svendsen omtalte endvidere konstitueringsforhandlingerne, som have været en meget speciel oplevelse, herunder ikke mindst det konstituerende møde, som resulterede i valget af Søren P. Rasmussen til borgmester til trods for, at denne en halv time før mødets start have bekræftet aftalen om, at han ville foreslå Rolf Aagaard-Svendsen som borgmester. HAVEBRUGSMASKINER Plæneklippere - Riders Sne- og Fejemaskiner Kædesave - Buskryddere Fræsere - Løvsugere SALG - UDLEJNING REPARATION LYNGBY TEKNIK A/S KONGEVEJEN LYNGBY

6 Nr. 1 April årgang Blomster til Torben Sørensen Poul Erik Pedersen blev genvalgt som formand, og som ny næstformand valgtes Jesper Andersen-Rosendal. Uni Isenstein, Jens Ulrik Madsen og Lisa Sonesson var på valg og blev alle genvalgt for to år. Endelig blev Kasper Haagensen valgt for ét år som følge af Jesper Andersen-Rosendals valg til næstformand. Bestyrelsen har herefter i 2010 følgende sammensætning - Poul Erik Pedersen, formand - Jesper Andersen-Rosendal næstformand - Jens Drejer Jensen - Susanne Jensen - Jens Ulrik Madsen - Uni Isenstein - Lisa Sonesson - Kasper Haagensen Som suppleanter valgtes Robin Prudholm og Kirsten Hemmeshøj Jensen. På generalforsamlingen blev endvidere valgt følgende delegerede til Det Konservative Landsråd og til Københavns Omegns Storkreds: - Jens Drejer Jensen - Susanne Jensen - Uni Isenstein - Lisa Sonesson - Regin Ulf Nielsen - Kasper Haagensen - Jesper Ingeman-Petersen - Mette Schmidt Olsen - Martin Friis-Mikkelsen - Jens Timmermann - Richard Sandbæk Bestyrelsens formand og næstformand er ligesom medlemmerne af kommunalbestyrelsesgruppen fødte delegerede til Landsråd og Storkreds Hjælp vælgerforeningen med at spare porto! Vi bruger hvert år mange penge på porto til breve til medlemmerne. Noget af materialet kan sendes pr. , men vi mangler stadig mange adresser måske også din! Send en til med oplysning om dit navn, din adresse og gerne dit medlemsnummer, så vil du komme til at høre fra os. Venlig hilsen Bestyrelsen 6

7 Nr. 3 April årgang De tre musketerer Kom til en festlig aften med Det kongelige Teater i Ulvedalene onsdag den 16. juni 2010 Fire år efter megasuccesen Thor rider de tre musketerer i Dyrehaven. Vælgerforeningen indbyder til en hyggelig aften med middag kl i restaurant Hvide Hest. Der serveres stegt flæsk (ad libitum) med persillesovs og 1 øl/vand. Derefter spadserer vi til Ulvedalene, hvor Det kongelige Teater kl opfører De tre musketerer. Prisen for hele arrangementet er 440 kr. pr. person Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer med pårørende har lyst til at være med. Antallet af teaterbilletter er begrænset. Deltagelse i arrangementet opnås ved tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding til Susanne Jensen senest 8. maj 2010, tlf eller , mail Betaling ved overførsel til foreningens konto reg. nr. 1471, konto nr eller pr. check, der sendes til Susanne Jensen, Engbakken 35, 2830 Virum Kom til grundlovsmøde lørdag den 5. juni 2010 kl i parken ved Sophienholm. Tale af socialminister Benedikte Kjær kl Traditionen tro arrangerer Den Konservative Vælgerforening og KU i Lyngby-Taarbæk Kommune grundlovsmøde. Vi mødes med madkurve/kaffekurve til nogle timers hyggeligt samvær. Vi opfordrer alle medlemmer til at gøre det til en udflugtsdag sammen med familie og venner. Kom derfor gerne i god tid med den medbragte fortæring. 7

8 Nr. 1 April årgang Vi må have lagt en bedre strategi Af Kasper Haagensen Allerede under valgkampen, da vi konstaterede hvilke metoder fine og mindre fine der blev anvendt af især Venstre og det Radikale Venstre, var der flere, der på forskellig vis udtrykte, at til næste valg må vi have lagt en bedre strategi. Nu er det jo ikke sådan, at der ikke har været lagt en strategi før, men for dem af os, der kender topkandidaterne fra de to partier, kom det nok som en overraskelse, at de så let kunne sælge luftkasteller og ufinansierede drømme til vælgerne i Lyngby-Taarbæk kommune. Valgresultatet gjorde nok også sit til beslutningen om, at om 3 år bør vælgerne vide meget mere om betydningen af et X end de vidste i november 09. På generalforsamlingen i januar blev tankerne bag etablering af et strategiudvalg præsenteret. Efter en overvældende tilslutning fra de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen nedsatte bestyrelsen efterfølgende et strategiudvalg med undertegnede, Kasper 8 Haagensen, som formand. Formålet er gennem en række underudvalg at informere og motivere vælgerne, så de ved næste valg sætter deres X på et parti eller en kandidat, der både tør, kan og vil tage ansvar for kommunen, dens økonomi og udvikling under behørig respekt og dialog med kommunens borgere. Strategiudvalget har igangsat foreløbig 4 underudvalg: Analyse og erfaring Arbejdsgruppen: Christian Carlsen (formand), Rolf Aagaard-Svendsen, Henrik Knudtzon og Jesper Andersen- Rosendal Udvalget er oprettet med henblik på at fremskaffe erfaringer om vælgeradfærd og tilgangen til kommunalvalget fra egen og andre konservative vælgerforeninger - navnlig i kommuner, hvor der var konservativ fremgang ved valget i november Informationerne skal bruges til inspiration i forbindelse med tilrettelæggelse af de kommende års arbejde i vælgerforeningen og i den konservative gruppe samt ved planlægning og gennemførelse af kommende valgkampe, kommunalvalg som folketingsvalg. Kommunikation (med medlemmer, borgere og andre interessenter) Arbejdsgruppen: Lisa Sonesson (formand), Mette Schmidt Olsen, Emil Sølver Rehling, Jens Ulrik Madsen og Jesper Ingeman-Petersen Udvalget arbejder på at forbedre kommunikationen til og fra vælgerforeningen. Motivation og information er to meget afhængige størrelser, så når vi ønsker os en aktiv forening, må vi også forbedre informationen, så medlemmerne bliver motiveret til at deltage. Tilsvarende vil vi gerne informere vælgerne, så de om 3 år forstår den Konservative politik og føler sig motiveret til at sætte X ud for liste C.

9 Nr. 3 April årgang Første stridt er taget med etablering af et nyhedsbrev, og vi er spændt på at se reaktionen fra medlemmerne. Der er også lagt planer for en styrkelse af hjemmesiden og i det hele taget lægges der op til dialog, både internt mellem foreningens medlemmer og mellem de konservative politikere og borgerne generelt. Fundraising Arbejdsgruppen: Martin Friis-Mikkelsen (formand), Steffen Olsen-Kludt og Jens Baunbæk Udvalget er oprettet med henblik på at skaffe det rette økonomiske grundlag for, at de Konservative i Lyngby-Taarbæk kan udøve aktiviteter som borgermøder, gadekampagner eller anden profilering, der vil give de konservative den optimale valgkamp frem mod kommende folketingsvalg 2010/2011 og kommunalvalget i En valgkamp koster penge, og vi skal være bedre økonomisk forberedt til kommende valgkampe. Alle, som vil bidrage økonomisk, er velkomne, og ønsker man at være anonym, er dette også muligt. Det er derfor kun kasserer og formand, som kender alle bidragydere. Aktiviteter Arbejdsgruppen: Kasper Haagensen (formand), Jens Drejer Jensen, Lisa Sonesson og Susanne Jensen Det skal være attraktivt at være medlem af den konservative vælgerforening i Lyngby-Taarbæk. Der skal være mulighed for at diskutere politik med kommunalpolitikerne. Det skal være muligt at melde sig til aktiviteter i partiets og foreningens tjeneste, og der skal være nogle sociale arrangementer, så der kan opbygges et godt konservativt netværk og inviteres potentielle konservative medlemmer. Dette arbejder aktivitetsudvalget på at realisere. Den 7. april blev der på vort initiativ afholdt borgermøde om betaling for parkering i Lyngby. Den slags initiativer vil vi benytte os af, når lejlighed gives. Er du interesseret i at være med i arbejdet? Så kontakt en af gruppeformændene eller skriv til VIRUM SUPERMARKED din lokale fødevarebutik Vi tilbyder altid følgende betjente afdelinger FISKEAFDELING DELIKATESSEAFDELING SLAGTERAFDELING GRØNTAFDELING VINAFDELING Stort sortiment i specialiteter i alle vore afdelinger Virum Geels Plads 2830 Virum Tlf Åbningstider: Man. - tors Fre Lør

10 Nr. 1 April årgang Borgermøde om betalingsparkering i Lyngby Den 7. april havde Facebookgruppen mod betalingsparkering, som er stiftet på initiativ af konservative i Lyngby-Taarbæk, indkaldt til borgermøde i Kulturhuset. Stuckenbergsalen var næsten fyldt, og små 100 engagerede borgere var mødt op for at give deres mening til kende og få svar på de mange spørgsmål, betalingsparkeringsprojektet rejser. Kasper Haagensen var ordstyrer, og debatten blev indledt af tre paneldeltagere: Formanden for Handelsforeningen, Thorkild Baltzer, formanden for den konservative kommunalbestyrelsesgruppe, Sofia Osmani og borgmester Søren P. Rasmussen fra Venstre. Af panelet gik kun borgmesteren ind for betalingsparkering, og der var tilsyneladende heller ikke opbakning til projektet blandt publikum i salen. Da spørgerunden gik i gang, var der mange spørgsmål til Mødets tema foran en fyldt sal både effektiviteten og rimeligheden i projektet, og i løbet af debattens første time hørtes kun ét indlæg fra salen til støtte for betalingsparkering og det var fra Dorete Dandanell, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti og en af borgmesterens og betalingsparkeringsprojektets politiske støtter. De kritiske spørgsmål gik på for- De tre paneldeltagere 10

11 Nr. 3 April årgang Der blev da også lyttet til borgmesteren! Men lyttede han selv? hold som omfanget af ordningen, beboerlicenser, reglerne for private veje og meningen med det hele - er det for at formindske eller forøge trafikken, og er påvirkningen af handelslivet i Lyngby fuldt gennemtænkt? Borgmesteren var på grund af de mange kritiske indlæg den af paneldeltagerne, der var mest i ilden, og han arbejdede hårdt, men måtte igen og igen medgive, at denne eller hin problemstilling ikke er afklaret, hvilket fik Sofia Osmani til at bemærke, at det havde været rimeligt at udarbejde en løsning på problemerne, før ordningen blev vedtaget. Borgmesteren forsøgte også at påberåbe sig opbakning fra Handelsforeningen og sagde, at når Lyngby Storcenter, Johs. Fog og Magasin har indført betaling på deres parkeringspladser må de have vurderet, at handelen ikke vil lide under det, og derfor kan kommunen også godt gøre det, idet han har fuld tillid til, at de har vurderet rigtigt så meget for selvstændig dømmekraft! Det fremgik af Thorkild Baltzers svar, at foreningens medlemmer er Der var mange interesserede og engagerede tilhørere. Alt i tidens Belysning Lyngby Hovedgade 49A Tlf Elafdeling & kotor Firskovvej25A Tlf imod ud over disse store spillere, der jo i parentes bemærket får indtægter fra betalingsparkering på deres egne parkeringsarealer, men at foreningen selvfølgelig vil søge at påvirke den endelige udformning af ordningen. Sådan bølgede debatten, også efter, at denne reporter måtte forlade salen. Det er trist, at et så indgribende forslag bliver trukket ned over hovedet på beboere og handlende i det centrale Lyngby, men dog opmuntrende, at de, der bliver påvirket, også er parat til at møde frem for at blive hørt. Om det så gjorde indtryk på borgmesteren, må tiden jo vise. Alt murer-, tag-, flise- og klinkearbejde. Terræn-, kloak-, betonarbejde samt murreparationer udføres. IB KRISTENSEN ApS murermester Frederiksdalsvej Virum Telefon Medlem af Byggeriets Arbejdsgivere og Garantiordningen 11

12 Nr. 1 April årgang Tid til at se fremad Sofia Osmani er netop blevet valgt som gruppeformand for de konservative byrådsmedlemmer i Lyngby-Taarbæk. Mød den unge, politiske komet, der helst vil se fremad efter det skuffende valgnederlag i november. Af Mia Qvist Andersen Sofia omgivet af sin familie 12 Det gør stadig lidt ondt at tænke på. Der er en lille pause i telefonrøret efterfulgt af et suk. Men så kommer svaret velovervejet, gennemtænkt og sagligt som sædvanligt. Som nyvalgt gruppeformand for de konservative i Lyngby-Taarbæk, synes Sofia Osmani bestemt ikke, at det er sjovt at svare på, hvordan de konservative kunne tabe så meget ved det seneste kommunalvalg. Vi tabte ikke valgkampen, for vi førte en god valgkamp med gode budskaber og gode kandidater. Vi har stille og roligt tabt terræn siden valget i 2005, fordi vi ikke fik lavet et generationsskifte i gruppen på det tidspunkt, og fordi vi i de seneste fire år har stået over for nogle store økonomiske udfordringer, svarer den 31-årige Sofia Osmani. De konservative gik fire mandater tilbage, og tabte borgmesterposten to gange på få uger først til SF og så til Venstre. Vi kan ikke kun skyde skylden på Venstre. Det er for let. Vi må erkende, at vi ikke har gjort det godt nok. Vi har ikke fået kommunikeret vores budskaber godt nok ud og fået overbevist vælgerne om, at vi er de rigtige at stemme på, forklarer Sofia Osmani. Hun peger desuden på, at stemmerne især har rykket sig hos børnefamilierne, der pga. de seneste års besparelser på daginstitutioner og skoler har sat deres kryds ved andre partier. Det har været svært at fortælle borgerne, at vi skulle spare. Og så har vi har svært ved at slå igennem med vores budskab. Vi har brugt energi og tid på at få budgettet til at gå op og ikke så meget på nytænkning og visioner, mener Sofia Osmani. Nu sidder der fire konservative byrådsmedlemmer tilbage i gruppen, hvor Sofia Osmani er sat i spidsen som gruppeformand. Sprang listen som 22-årig Sofia Osmani er vokset op i Virum. Hendes far stammer oprindeligt fra Indien deraf det atypiske efternavn hvilket hun i dag ser som en gevinst. Jeg har haft en opvækst som alle andre danske børn, men qua min fars familie har jeg fået et netværk og indblik i en kultur, der rækker ud over Danmarks grænser, forklarer Sofia Osmani. Hun blev som 23-årig kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet, og i dag arbejder kommunalpolitikeren med uddannelsesudvikling på DTU i Lyngby. Politisk begyndte hendes karriere for alvor, da Sofia Osmani som 22-årig blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk

13 Nr. 3 April årgang Kommune i Forud for dette havde hun i nogle år været aktiv i den lokale KU-forening og endda fungeret som formand. Den unge politiker sprængte listen ved kommunalvalget i 2001, hvor hun var opstillet som nummer 13, men kom ind på en tredjeplads. Det var sjovt og spændende at blive valgt ind. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg aldrig nogensinde havde fået så meget post ind ad brevsprækken. Der var meget at lære, men på det tidspunkt havde vi en stor byrådsgruppe, så der var masser af hjælp at hente hos de mere erfarne politikere, husker Sofia Osmani. Ved valget i 2005 blev den unge politiker valgt sikkert ind igen, og hun fik endda posten som formand for Biblioteks- og Kulturudvalget. I 2008 blev hun formand for Børneudvalget, og selvom valget i 2009 ikke var en succes for partiet, høstede Sofia Osmani et flot personligt stemmetal. I november blev Sofia Osmani valgt til gruppeformand, og det er en post, der har givet hende er ny og mere fremtrædende rolle i byrådsgruppen. Den store forskel for mig er, at jeg nu skal have en holdning til flere ting og primært være den, der udtaler sig til pressen. Jeg skal også tegne partiets rolle i forhold til de andre partier og sikre samarbejdet med dem, forklarer Sofia Osmani. Der skal bruges mere tid Indtil videre er en af de største ændringer i arbejdet som konservativ kommunalpolitiker i Lyngby-Taarbæk anno 2010, at arbejdspresset er vokset, da borgmesterposten er væk. Vi bruger mere tid om ugen på sagsforberedelse, fordi vi nu sidder i opposition og derfor ikke har samme adgang til forvaltningen. Men det giver os andre muligheder, fordi vi nu kan forfølge ægte, konservativ politik. Vi har ikke helt den samme rolle som før. Nu kan vi spille ud med noget og så forhandle om det bagefter. Det tager længere tid, men det giver også nye muligheder for os, peger Sofia Osmani på. At skulle hive ekstra tid ud af kalenderen til byrådsarbejdet, er ikke let for den unge politiker, der har døtrene Alina på 3 år og Maja på 1 år, et fuldtidsarbejde og en husbond at tage sig af ved siden af. Det er lidt af et puslespil, men mine forældre bor i Virum og er en uvurderlig hjælp i vores hverdag, forklarer Sofia Osmani, der dagligt også må bruge meget tid på at følge sine politiske kolleger og modstanderes gøren og laden. Nu skal vi se fremad De konservative i Lyngby-Taarbæk har stadig tømmermænd efter valgnederlaget, men den nye gruppeformand vil helst se fremad. Jeg tror ikke, at der går lang tid, før vores nye borgmester finder ud af, at han får svært ved at realisere sine løfter til vælgerne. Så kan borgerne se, at det vi gjorde var af nødvendighed. Vi synes ikke, at det var sjovt at spare, men det har været nødvendigt. Nu er det vores tur til at stille kritiske spørgsmål, og vi får tid til at tænke over, hvilken politik vi vil føre, siger Sofia Osmani. Allerede nu tænker den konservative byrådsgruppe frem mod næste valg både i forhold til at føre konservativ politik og for at finde de rigtige kandidater. Vi skal være bedre til at markedsføre os i de næste fire år. Lyngbymodellen (AC-samarbejdet) er blevet stærkt kritiseret og hængt ud som noget frygteligt noget. Men samarbejdet har jo betydet, at vi har haft en borgerlig kommune med en social profil. Det er som om, at folk har glemt, at det er en styrke for kommunen. Vores politik har betydet, at vi er en socialt afbalanceret kommune, hvor der er plads til både villaer og almennyttige boliger. Så det skal vi værne om i de næste fire år, peger Sofia Osmani på. Borgmesterdrømme Er Sofia Osmani så borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune om fire år? Det vil Sofia Osmani ikke afvise, selvom svaret ikke er entydigt. Én ting slår hun dog helt fast. Selvfølgelig skal Lyngby-Taarbæk have en konservativ borgmester igen efter næste valg. Om det bliver mig eller en anden er i første omgang op til en opstillingsgeneralforsamling at bestemme, men jeg skal nok gøre mit for at bane vejen for en konservativ borgmester, siger Sofia Osmani. Hun understreger dog, at det vil kræve hårdt politisk arbejde og velvilje fra de andre partier. Og netop dette samarbejde mener hun, er vigtigt. Vi må vedstå, at det var os, der i spørgsmålet om borgmesterposten lagde ud med at bryde en aftale med S og SF, og at det derfor er vores ansvar at genetablere forholdet. Vi skal samarbejde bredt også i de næste fire år, slår den nye gruppeformand fast. 13

14 Nr. 1 April årgang Lene Kaspersen i Regionsrådet Ved valgene den 17. november sidste år fik vi én lokal succes: Lene Kaspersen blev (gen)valgt til Regionsrådet. For fire år siden blev Lene førstesuppleant, så da Mads Lebech forlod politik og dermed Regionsrådet for godt et år siden, trådte Lene til. Og det blev altså så godt modtaget af vælgerne, at Lene fik et flot valg og nu sidder på sit eget mandat. Det vil være forkert at sige, at Lene straks trak i arbejdstøjet for det har hun vist aldrig været ude af! Lene brænder jo særligt for sundhedspolitik, der både er det centrale indsatsområde for regionerne og et område, hvor Lene har særlige erfaringer og kompetencer. Her er et eksempel på, hvad der er på spil i Region Hovedstaden, og hvordan Lene følger op: Spørgsmål stillet ved Regionsrådets møde den 2. februar 2010 af Lene Kaspersen på Den konservatives Gruppes vegne. Alle hospitaler skal jfr. dialogbaserede aftaler nedbringe antallet af uventede dødsfald med 10 %. (Der ønsker vi, at der skal stå ventede dødsfald skal konstant nedbringes) Når man derefter læser dialogbaserede aftaler og for eksempel ser, hvor mange hospitaler, der behandler hjerter og apoplexi, og véd, at her er tale om sygdomme, der kan have vidt forskellig baggrund og skal behandles stik modsat afhængig af grunden (blodprop - hjerneblødning), så må man undre sig over, at disse specialiserede opgaver løses så mange steder. 14 Det kunne muligvis være en af grundene til uventede dødsfald. Da det er et meget omfattende materiale, har jeg koncentreret mig om hjerter. Ifølge Hospitalsplanen er der to hjertecentre Rigshospitalet og Gentofte, men når man ser den dialogbaserede aftale, ligger der hjertebehandlinger (og ikke kun almindelige) på alle hospitaler, og uanset at de ikke opfylder NIP (nationalt indikatorprojekt) kravene. Det er bekymrende. Hvis man (hvem er man?) uddelegerer noget af behandlingen f.eks. for hjerter, hvordan sikrer man sig så, at patienten videresendes til den specialiserede afdeling, før det hospital, hvor patienten er indlagt primært, selv begynder at behandle på noget, der kun egner sig for specialister? Når man går ind på under hjerter, kan man se, at Gentofte, som jfr. Hospitalsplanen er et af de 2 hjertecentre, har 0 ugers ventetid på ekkocardiografi og som modpol har Bispebjerg 25 uger, og så må man undre sig. Bispebjerg er ikke udpeget som hjertecenter, men som støtte til Gentofte og Rigshospitalet så hvorfor videresender de ikke patienterne til specialafdelingen, der har ledig kapacitet. Men ikke nok med det alle hospitaler har længere ventetid. Jeg har før spurgt til dette problem og fik at vide, at man ville tage sagen op. Det ser ikke ud til at have hjulpet. Dialogbaserede aftaler er kun til orientering for Regionsrådet hvad kan vi så gøre, når der så åbenbart er problemer: 20 ugers ventetid på ekkocardiografi giver jo det problem, at patienterne kan vælge privathospital alt imens vort ene hjertecenter har uudnyttet kapacitet. Hvem styrer det? Det har verseret et rygte om, at man fra det centrale visitationssted sender patienter til private, selvom der er uudnyttet kapacitet på vore egne behandlingssteder. Hvorfor videresendes patienterne ikke til specialafdelinger efter indledende undersøgelse? Efterfølgende er Sundhedsstyrelsens specialeplan udkommet, som fastholder Rigshospitalet og Gentofte som de to hjertecentre i Region Hovedstaden. Det bør vi fastholde, da det er et meget følsomt område selv for små fejl.

15 Nr. 3 April årgang Nogen-princippet af Jens Ulrik Madsen Ved generalforsamlingen i januar blev der udtrykt ønske om styrkelse af bestyrelsen igennem valg af nye og yngre kræfter. Ønsket har helt sikkert udbredt opbakning, og formanden forklarede, at han har rettet henvendelse til en række emner blandt de opstillede ved kommunalvalget sidste år. Én af disse har da også stillet sig til rådighed og er så blevet valgt til bestyrelsen. Inden da var der dog en debat, hvor en række deltagere i generalforsamlingen i gentagne indlæg beklagede, at der ikke var flere yngre kræfter på valg, og gik i rette med formanden med hensyn til, om han og bestyrelsen nu havde gjort nok for at skaffe sådanne kandidater til bestyrelsesvalget. Og det får mig så til at spørge: er det overset, at bestyrelsen ikke udpeges, men vælges på generalforsamlingen ved et valg, alle kan stille op til? vil bestyrelsen virkelig blive styrket, ved at der bliver indvalgt medlemmer, som ikke selv har lyst eller initiativ til at stille op? kunne de, der var så ivrige for en anden sammensætning af bestyrelsen, ikke selv have fundet kandidater, der svarer til deres ønsker? Samtidig minder det mig om et udbredt fænomen, når der erkendes et problem. Det kan være i det store lad os få valgt nogle mere kompetente folketingsmedlemmer eller i det små kaffekanden på kontoret er blevet tømt. Så lyder råbet straks: Nogen må gøre noget! Så er der vist handlekraft af en slags og samtidig holder de pågældende sig bekvemt fri for reelt at bidrage til løsningen af problemet. Jeg har mødt den tilgang til problemer så ofte, at jeg har fundet min egen betegnelse for den: Nogen-princippet. Min reaktion på påkaldelse af Nogen-princippet er så også vel etableret. Jeg minder om et gammelt ord, som jeg har stor sympati for: Gør ikke for andre, hvad de ikke gider gøre for sig selv. Dette til eftertanke. 15

16 Returadresse: Jesper Andersen-Rosendal Furesø Parkvej Virum MØDEKALENDER Mandagsmøde Kom og diskuter lokalpolitik med den konservative kommunalbestyrelsesgruppe på rådhuset Mandag den 10. maj kl , tema Vores nye rolle i opposition. Aktuel orientering og status. Grundlovsmøde Lørdag den 5. juni 2010 kl i parken ved Sophienholm. Se annoncen side 7. Teateraften i Ulvedalene Onsdag den 16. juni 2010 kl Se annoncen side 7 Reserveret Post Danmark ADVOKATANPARTSSELSKAB Rundforbivej 2 Trørød Torv 2950 Vedbæk Telefon kontortid kl Valg af advokat som rådgiver er en personlig og vigtig beslutning

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 HJERNEN ADLYDER IKKE ALTID. SIDE 20 Mette Ellermann om at mestre livet med sclerose TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.. SIDE 12 og en kroniske sygdom ny dokumentarfilm

Læs mere