ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3"

Transkript

1 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde Side 7 Vi må have lagt en bedre strategi Af Kasper Haagensen Side 8 Borgermøde om betalingsparkering i Lyngby Side 10 Rolf Aagaard-Svendsen og Sofia Osmani ved generalforsamlingen Side 4... se også interviewet med Sofia side 12 Tid til at se fremad Af Mia Qvist Andersen Side 12 Lene Kaspersen i Regionsrådet Side 14 Nogen-princippet af Jens Ulrik Madsen Side 15 Borgermøde om betalingsparkering i Lyngby Side 10

2 Nr. 1 April årgang Det konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vælgerforening Redaktion Formand Poul Erik Pedersen Vejporten 46, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Næstformand Jesper Andersen-Rosendal Tlf Kasserer Susanne Jensen Engbakken 35, 2830 Virum Tlf Sekretær Uni Isenstein Høtoften 10, 2830 Virum Tlf Foreningens bank- og gironr. Danske Bank: Reg.nr kontonr Gironr Ansv. redaktør og annoncer Jens Ulrik Madsen Hummeltoftevej 113, 2830 Virum Tlf Redaktionsmedlemmer Poul Erik Pedersen Jesper Andersen-Rosendal Sat og tryk AU-Kommunikation, tlf Oplag 450 eksemplarer Gruppeformand Sofia Osmani Nymøllevej Kgs. Lyngby Tlf Folketingskandidat Charlotte Dyremose, MF Kontingenter for 2010 Enkeltmedlemmer 395,- Ægtepar/samlevende 640,- Pensionister og studerende Enkeltmedlemmer 295,- Ægtepar/samlevende 490,- Deadline for næste nummer: 15. juli 2010 Artikler der optages i Contakt, udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning 2

3 Nr. 3 April årgang Formandens hjørne Af Poul Erik Pedersen Fornyelse og fremgang Så er den strenge vinter heldigvis overstået, og det milde forår titter frem. Lokalpolitisk har vi fået slikket sårene efter valget i november, og vi er gået i gang med en fornyelse og foryngelse i form af et bredere funderet strategiarbejde, der skal bringe os fremad og dermed i stilling til kommunalvalget i I en artikel inde i bladet redegøres nærmere for arbejdet og herunder de nedsatte arbejdsgrupper. Jeg vil gerne opfordre interesserede medlemmer til at melde sig på banen. Det kan f.eks. gøres ved at kontakte et af bestyrelsens medlemmer eller ved at sende en mail til Vores nye kommunalbestyrelsesgruppe er trukket i arbejdstøjet, og under ledelse af den nye gruppeformand, Sofia Osmani er nye strategier og samarbejdsnetværk i rollen som opposition i kommunalbestyrelsen under opbygning. Det er vigtigt at få markeret - og ikke mindst kommunikeret - konservative mærkesager og synspunkter i den kommende tid. Et eksempel er betalingsparkering i Lyngby centrum. Kommunalbestyrelsens øvrige partier valgte kort efter nytår pludselig at indføre betalingsparkering i kommuneplanen helt uden forudgående debat og høring af borgerne og er pt. allerede ved at udmønte beslutningen konkret. Det er blot et af flere eksempler på, at V og B s megen tale om øget dialog og borgerinddragelse før valget er glemt nu, hvor de selv er kommet til fadet. Vi Konservative valgte at svare igen ved bl.a. at arrangere et borgermøde i Kulturhuset om emnet. Læs mere herom på side 10. Det bliver således en spændende tid, vi går i møde. Budgetforhandlingerne efter sommerferien bliver uden tvivl interessante at følge. Her skal det for alvor vise sig, om alle de mange fine valgløfter fra ikke mindst Venstre og Det Radikale Venstre står til troende eller der blot var tale om varm luft, nu hvor man også skal tage økonomisk ansvar. Folketingsvalg? Med mellemrum er det begyndt at rumle på Christiansborg. Næste folketingsvalg, der senest skal afholdes i november 2011, kan måske risikere at komme, før man tror. Vi håber selvfølgelig meget, at den store regeringsrokade og det nye regeringsgrundlag vil kunne danne grundlag for mindst 1 års seriøst arbejde med at løse landets udfordringer i Folketinget, før valget kommer. Omvendt bør man også være realistisk og indse, at folketingsvalget pludselig kan komme. Derfor har vi indledt de første forberedelser til det kommende folketingsvalg, selv om vi håber og forventer, at det først kommer i Jeg vil gerne opfordre medlemmer, der kunne være interesseret i at deltage på en eller anden aktiv måde i vores arbejde op til det kommende folketingsvalg om at melde sig under fanerne ved at sende en mail til Så vil vi kontakte jer. Medlemsarrangementer I foråret har vi flere arrangementer på programmet. 10. maj er der mandagsmøde på rådhuset. Her er mulighed for at blive orienteret om og give sit besyv med i forhold til det politiske arbejde på rådhuset. I 2010 kommer Det Kongelige Teater til Ulvedalene og opfører De Tre Musketerer. Foreningen arrangerer fællestur til forestillingen den 16. juni. Husk hurtig tilmelding! Og traditionen tro holder vi Grundlovsmøde på Sophienholm. Kom og vær med! Nærmere detaljer om arrangementerne kan findes i mødekalenderen på bladets bagside samt på vores hjemmeside Hvis du som medlem har et ønske om en aktivitet eller møde, som du ikke synes er dækket pt., så modtager vi meget gerne en opringning eller en på med dit ønske eller forslag. 3

4 Nr. 1 April årgang Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Onsdag den 20. januar 2010 holdt Den Konservative Vælgerforening den årlige ordinære generalforsamling på Stadsbiblioteket i Lyngby med deltagelse af 44 medlemmer. Foreningens formand Poul Erik Pedersen indledte sin beretning med at betegne 2009 som et meget begivenhedsrigt år med valgkamp og kommunalvalg med en tilbagegang på 4 mandater og en efterfølgende turbulent konstituering, der førte til, at De Konservative efter 60 års konservativt styre måtte afgive borgmesterposten. Oppositionen gik i sin valgkamp ikke alene efter sagerne, men i høj grad efter personerne, og de havde held med det. Vi gjorde, hvad vi kunne med en god kandidatliste og mange aktive medlemmer. Det var beklageligvis ikke nok, men der skal lyde en stor tak til alle for en kæmpeindsats. Der var i 2009 også valg til Europaparlamentet, hvor Bendt Bendtsen blev valg som eneste konservative kandidat, og naturligvis valg til regionsrådene, hvor det lykkedes at bevare de 6 konservative mandater i Region Hovedstaden, hvoraf den ene blev vor egen lokale kandidat, Lene Kaspersen. Formanden fortalte videre, at medlemsbladet Contakt var udkommet med 3 numre i det forløbne år. Der lægges mange kræfter i foreningens flotte blad, og det koster selvfølgelig også en del penge at trykke og udsende et så flot blad. Det er derfor en løbende overvejelse, om vi skal fortsætte med bladet i den nuværende form eller Formanden flankeret af nyvalgt og afgående næstformand finde andre muligheder, herunder elektroniske nyhedsbreve. Vi har imidlertid på nuværende tidspunkt kun adresser på ca. 1/3 af medlemmerne, og formanden opfordrede derfor medlemmerne til at videregive deres mailadresse til foreningen. Formanden omtalte også foreningens hjemmeside, som er en del af den landsdækkende konservative hjemmeside, der har haft mange tekniske problemer. Det ramte os bl.a. i valgkampen, men det er vort håb, at hovedkontoret i Nyhavn får styr på det, så hjemmesiden bliver bedre og lettere at benytte i fremtiden. Formanden omtalte i sin beretning årets møder og arrangementer og fremhævede grundlovsmødet på Sophienholm, medlemsmødet på Christiansborg i oktober og julemødet på Lindegården sidst i november, der som vanligt var en stor succes. Formanden takkede 4

5 Nr. 3 April årgang de mange ildsjæle, der have stået bag arrangementerne. Endelig fremhævede formanden de såkaldte mandagsmøder på rådhuset, hvor interesserede medlemmer har mulighed for at møde den konservative gruppe og bestyrelsen og høre om og drøfte lokalpolitik. Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i disse møder. Mødestrukturen vil dog nok blive ændret, og nærmere oplysninger vil fremgå af Contakt og hjemmesiden. Regnskabet for 2009 indeholdt naturligvis store udgifter ikke mindst til valgkampen, men der var dog fortsat lidt penge i kassen, så vi kan være rustet til næste folketingsvalg. Kontingentet stiger med 25 kr. pr. medlem i 2010, men bestyrelsen vil til gengæld foreslå uændret kontingent i 2011, hvad generalforsamlingen efterfølgende besluttede. Formanden sluttede sin beretning med at oplyse, at bestyrelsen havde besluttet et iværksætte et strategiarbejde, der skal føre til fornyelse og fremgang på vej mod det næste kommunalvalg i På førstkommende bestyrelsesmøde nedsættes et strategiudvalg med undergrupper, og medlemmer med visioner og nye idéer er velkomne til at melde sig til arbejdet. Kasper Haagensen supplerede beretningen med bemærkninger om det af formanden omtalte fremtidige strategiarbejde og opfordrede medlemmerne til at engagere sig i dette gennem de arbejdsgrupper, der vil blive nedsat. Formanden sluttede sin beretning med at rette en tak til alle, der i det forløbne år havde bidraget til arbejdet i foreningen. Den gamle borgmester og den ny gryppeformand Efter debatten om beretningen rettede formanden en særlig tak for mangeårig ihærdig indsats i bestyrelsen til den hidtidige næstformand, Torben Sørensen, der udtrådte af bestyrelsen som følge af flytning fra kommunen. Rolf Aagaard-Svendsen aflagde beretning på vegne af den konservative gruppe. Valgresultatet havde været meget skuffende, selvom en vis tilbagegang var ventet. Det var imidlertid lykkedes oppositionen igennem hele sidste valgperiode at skabe en række myter om, at alle problemer i kommunen skyldtes samarbejdet mellem A og C, og kritikken var ikke alene rettet mod en række sager, men også mod enkeltpersoner på en meget ubehagelig måde. Rolf Aagaard-Svendsen omtalte endvidere konstitueringsforhandlingerne, som have været en meget speciel oplevelse, herunder ikke mindst det konstituerende møde, som resulterede i valget af Søren P. Rasmussen til borgmester til trods for, at denne en halv time før mødets start have bekræftet aftalen om, at han ville foreslå Rolf Aagaard-Svendsen som borgmester. HAVEBRUGSMASKINER Plæneklippere - Riders Sne- og Fejemaskiner Kædesave - Buskryddere Fræsere - Løvsugere SALG - UDLEJNING REPARATION LYNGBY TEKNIK A/S KONGEVEJEN LYNGBY

6 Nr. 1 April årgang Blomster til Torben Sørensen Poul Erik Pedersen blev genvalgt som formand, og som ny næstformand valgtes Jesper Andersen-Rosendal. Uni Isenstein, Jens Ulrik Madsen og Lisa Sonesson var på valg og blev alle genvalgt for to år. Endelig blev Kasper Haagensen valgt for ét år som følge af Jesper Andersen-Rosendals valg til næstformand. Bestyrelsen har herefter i 2010 følgende sammensætning - Poul Erik Pedersen, formand - Jesper Andersen-Rosendal næstformand - Jens Drejer Jensen - Susanne Jensen - Jens Ulrik Madsen - Uni Isenstein - Lisa Sonesson - Kasper Haagensen Som suppleanter valgtes Robin Prudholm og Kirsten Hemmeshøj Jensen. På generalforsamlingen blev endvidere valgt følgende delegerede til Det Konservative Landsråd og til Københavns Omegns Storkreds: - Jens Drejer Jensen - Susanne Jensen - Uni Isenstein - Lisa Sonesson - Regin Ulf Nielsen - Kasper Haagensen - Jesper Ingeman-Petersen - Mette Schmidt Olsen - Martin Friis-Mikkelsen - Jens Timmermann - Richard Sandbæk Bestyrelsens formand og næstformand er ligesom medlemmerne af kommunalbestyrelsesgruppen fødte delegerede til Landsråd og Storkreds Hjælp vælgerforeningen med at spare porto! Vi bruger hvert år mange penge på porto til breve til medlemmerne. Noget af materialet kan sendes pr. , men vi mangler stadig mange adresser måske også din! Send en til med oplysning om dit navn, din adresse og gerne dit medlemsnummer, så vil du komme til at høre fra os. Venlig hilsen Bestyrelsen 6

7 Nr. 3 April årgang De tre musketerer Kom til en festlig aften med Det kongelige Teater i Ulvedalene onsdag den 16. juni 2010 Fire år efter megasuccesen Thor rider de tre musketerer i Dyrehaven. Vælgerforeningen indbyder til en hyggelig aften med middag kl i restaurant Hvide Hest. Der serveres stegt flæsk (ad libitum) med persillesovs og 1 øl/vand. Derefter spadserer vi til Ulvedalene, hvor Det kongelige Teater kl opfører De tre musketerer. Prisen for hele arrangementet er 440 kr. pr. person Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer med pårørende har lyst til at være med. Antallet af teaterbilletter er begrænset. Deltagelse i arrangementet opnås ved tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding til Susanne Jensen senest 8. maj 2010, tlf eller , mail Betaling ved overførsel til foreningens konto reg. nr. 1471, konto nr eller pr. check, der sendes til Susanne Jensen, Engbakken 35, 2830 Virum Kom til grundlovsmøde lørdag den 5. juni 2010 kl i parken ved Sophienholm. Tale af socialminister Benedikte Kjær kl Traditionen tro arrangerer Den Konservative Vælgerforening og KU i Lyngby-Taarbæk Kommune grundlovsmøde. Vi mødes med madkurve/kaffekurve til nogle timers hyggeligt samvær. Vi opfordrer alle medlemmer til at gøre det til en udflugtsdag sammen med familie og venner. Kom derfor gerne i god tid med den medbragte fortæring. 7

8 Nr. 1 April årgang Vi må have lagt en bedre strategi Af Kasper Haagensen Allerede under valgkampen, da vi konstaterede hvilke metoder fine og mindre fine der blev anvendt af især Venstre og det Radikale Venstre, var der flere, der på forskellig vis udtrykte, at til næste valg må vi have lagt en bedre strategi. Nu er det jo ikke sådan, at der ikke har været lagt en strategi før, men for dem af os, der kender topkandidaterne fra de to partier, kom det nok som en overraskelse, at de så let kunne sælge luftkasteller og ufinansierede drømme til vælgerne i Lyngby-Taarbæk kommune. Valgresultatet gjorde nok også sit til beslutningen om, at om 3 år bør vælgerne vide meget mere om betydningen af et X end de vidste i november 09. På generalforsamlingen i januar blev tankerne bag etablering af et strategiudvalg præsenteret. Efter en overvældende tilslutning fra de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen nedsatte bestyrelsen efterfølgende et strategiudvalg med undertegnede, Kasper 8 Haagensen, som formand. Formålet er gennem en række underudvalg at informere og motivere vælgerne, så de ved næste valg sætter deres X på et parti eller en kandidat, der både tør, kan og vil tage ansvar for kommunen, dens økonomi og udvikling under behørig respekt og dialog med kommunens borgere. Strategiudvalget har igangsat foreløbig 4 underudvalg: Analyse og erfaring Arbejdsgruppen: Christian Carlsen (formand), Rolf Aagaard-Svendsen, Henrik Knudtzon og Jesper Andersen- Rosendal Udvalget er oprettet med henblik på at fremskaffe erfaringer om vælgeradfærd og tilgangen til kommunalvalget fra egen og andre konservative vælgerforeninger - navnlig i kommuner, hvor der var konservativ fremgang ved valget i november Informationerne skal bruges til inspiration i forbindelse med tilrettelæggelse af de kommende års arbejde i vælgerforeningen og i den konservative gruppe samt ved planlægning og gennemførelse af kommende valgkampe, kommunalvalg som folketingsvalg. Kommunikation (med medlemmer, borgere og andre interessenter) Arbejdsgruppen: Lisa Sonesson (formand), Mette Schmidt Olsen, Emil Sølver Rehling, Jens Ulrik Madsen og Jesper Ingeman-Petersen Udvalget arbejder på at forbedre kommunikationen til og fra vælgerforeningen. Motivation og information er to meget afhængige størrelser, så når vi ønsker os en aktiv forening, må vi også forbedre informationen, så medlemmerne bliver motiveret til at deltage. Tilsvarende vil vi gerne informere vælgerne, så de om 3 år forstår den Konservative politik og føler sig motiveret til at sætte X ud for liste C.

9 Nr. 3 April årgang Første stridt er taget med etablering af et nyhedsbrev, og vi er spændt på at se reaktionen fra medlemmerne. Der er også lagt planer for en styrkelse af hjemmesiden og i det hele taget lægges der op til dialog, både internt mellem foreningens medlemmer og mellem de konservative politikere og borgerne generelt. Fundraising Arbejdsgruppen: Martin Friis-Mikkelsen (formand), Steffen Olsen-Kludt og Jens Baunbæk Udvalget er oprettet med henblik på at skaffe det rette økonomiske grundlag for, at de Konservative i Lyngby-Taarbæk kan udøve aktiviteter som borgermøder, gadekampagner eller anden profilering, der vil give de konservative den optimale valgkamp frem mod kommende folketingsvalg 2010/2011 og kommunalvalget i En valgkamp koster penge, og vi skal være bedre økonomisk forberedt til kommende valgkampe. Alle, som vil bidrage økonomisk, er velkomne, og ønsker man at være anonym, er dette også muligt. Det er derfor kun kasserer og formand, som kender alle bidragydere. Aktiviteter Arbejdsgruppen: Kasper Haagensen (formand), Jens Drejer Jensen, Lisa Sonesson og Susanne Jensen Det skal være attraktivt at være medlem af den konservative vælgerforening i Lyngby-Taarbæk. Der skal være mulighed for at diskutere politik med kommunalpolitikerne. Det skal være muligt at melde sig til aktiviteter i partiets og foreningens tjeneste, og der skal være nogle sociale arrangementer, så der kan opbygges et godt konservativt netværk og inviteres potentielle konservative medlemmer. Dette arbejder aktivitetsudvalget på at realisere. Den 7. april blev der på vort initiativ afholdt borgermøde om betaling for parkering i Lyngby. Den slags initiativer vil vi benytte os af, når lejlighed gives. Er du interesseret i at være med i arbejdet? Så kontakt en af gruppeformændene eller skriv til VIRUM SUPERMARKED din lokale fødevarebutik Vi tilbyder altid følgende betjente afdelinger FISKEAFDELING DELIKATESSEAFDELING SLAGTERAFDELING GRØNTAFDELING VINAFDELING Stort sortiment i specialiteter i alle vore afdelinger Virum Geels Plads 2830 Virum Tlf Åbningstider: Man. - tors Fre Lør

10 Nr. 1 April årgang Borgermøde om betalingsparkering i Lyngby Den 7. april havde Facebookgruppen mod betalingsparkering, som er stiftet på initiativ af konservative i Lyngby-Taarbæk, indkaldt til borgermøde i Kulturhuset. Stuckenbergsalen var næsten fyldt, og små 100 engagerede borgere var mødt op for at give deres mening til kende og få svar på de mange spørgsmål, betalingsparkeringsprojektet rejser. Kasper Haagensen var ordstyrer, og debatten blev indledt af tre paneldeltagere: Formanden for Handelsforeningen, Thorkild Baltzer, formanden for den konservative kommunalbestyrelsesgruppe, Sofia Osmani og borgmester Søren P. Rasmussen fra Venstre. Af panelet gik kun borgmesteren ind for betalingsparkering, og der var tilsyneladende heller ikke opbakning til projektet blandt publikum i salen. Da spørgerunden gik i gang, var der mange spørgsmål til Mødets tema foran en fyldt sal både effektiviteten og rimeligheden i projektet, og i løbet af debattens første time hørtes kun ét indlæg fra salen til støtte for betalingsparkering og det var fra Dorete Dandanell, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti og en af borgmesterens og betalingsparkeringsprojektets politiske støtter. De kritiske spørgsmål gik på for- De tre paneldeltagere 10

11 Nr. 3 April årgang Der blev da også lyttet til borgmesteren! Men lyttede han selv? hold som omfanget af ordningen, beboerlicenser, reglerne for private veje og meningen med det hele - er det for at formindske eller forøge trafikken, og er påvirkningen af handelslivet i Lyngby fuldt gennemtænkt? Borgmesteren var på grund af de mange kritiske indlæg den af paneldeltagerne, der var mest i ilden, og han arbejdede hårdt, men måtte igen og igen medgive, at denne eller hin problemstilling ikke er afklaret, hvilket fik Sofia Osmani til at bemærke, at det havde været rimeligt at udarbejde en løsning på problemerne, før ordningen blev vedtaget. Borgmesteren forsøgte også at påberåbe sig opbakning fra Handelsforeningen og sagde, at når Lyngby Storcenter, Johs. Fog og Magasin har indført betaling på deres parkeringspladser må de have vurderet, at handelen ikke vil lide under det, og derfor kan kommunen også godt gøre det, idet han har fuld tillid til, at de har vurderet rigtigt så meget for selvstændig dømmekraft! Det fremgik af Thorkild Baltzers svar, at foreningens medlemmer er Der var mange interesserede og engagerede tilhørere. Alt i tidens Belysning Lyngby Hovedgade 49A Tlf Elafdeling & kotor Firskovvej25A Tlf imod ud over disse store spillere, der jo i parentes bemærket får indtægter fra betalingsparkering på deres egne parkeringsarealer, men at foreningen selvfølgelig vil søge at påvirke den endelige udformning af ordningen. Sådan bølgede debatten, også efter, at denne reporter måtte forlade salen. Det er trist, at et så indgribende forslag bliver trukket ned over hovedet på beboere og handlende i det centrale Lyngby, men dog opmuntrende, at de, der bliver påvirket, også er parat til at møde frem for at blive hørt. Om det så gjorde indtryk på borgmesteren, må tiden jo vise. Alt murer-, tag-, flise- og klinkearbejde. Terræn-, kloak-, betonarbejde samt murreparationer udføres. IB KRISTENSEN ApS murermester Frederiksdalsvej Virum Telefon Medlem af Byggeriets Arbejdsgivere og Garantiordningen 11

12 Nr. 1 April årgang Tid til at se fremad Sofia Osmani er netop blevet valgt som gruppeformand for de konservative byrådsmedlemmer i Lyngby-Taarbæk. Mød den unge, politiske komet, der helst vil se fremad efter det skuffende valgnederlag i november. Af Mia Qvist Andersen Sofia omgivet af sin familie 12 Det gør stadig lidt ondt at tænke på. Der er en lille pause i telefonrøret efterfulgt af et suk. Men så kommer svaret velovervejet, gennemtænkt og sagligt som sædvanligt. Som nyvalgt gruppeformand for de konservative i Lyngby-Taarbæk, synes Sofia Osmani bestemt ikke, at det er sjovt at svare på, hvordan de konservative kunne tabe så meget ved det seneste kommunalvalg. Vi tabte ikke valgkampen, for vi førte en god valgkamp med gode budskaber og gode kandidater. Vi har stille og roligt tabt terræn siden valget i 2005, fordi vi ikke fik lavet et generationsskifte i gruppen på det tidspunkt, og fordi vi i de seneste fire år har stået over for nogle store økonomiske udfordringer, svarer den 31-årige Sofia Osmani. De konservative gik fire mandater tilbage, og tabte borgmesterposten to gange på få uger først til SF og så til Venstre. Vi kan ikke kun skyde skylden på Venstre. Det er for let. Vi må erkende, at vi ikke har gjort det godt nok. Vi har ikke fået kommunikeret vores budskaber godt nok ud og fået overbevist vælgerne om, at vi er de rigtige at stemme på, forklarer Sofia Osmani. Hun peger desuden på, at stemmerne især har rykket sig hos børnefamilierne, der pga. de seneste års besparelser på daginstitutioner og skoler har sat deres kryds ved andre partier. Det har været svært at fortælle borgerne, at vi skulle spare. Og så har vi har svært ved at slå igennem med vores budskab. Vi har brugt energi og tid på at få budgettet til at gå op og ikke så meget på nytænkning og visioner, mener Sofia Osmani. Nu sidder der fire konservative byrådsmedlemmer tilbage i gruppen, hvor Sofia Osmani er sat i spidsen som gruppeformand. Sprang listen som 22-årig Sofia Osmani er vokset op i Virum. Hendes far stammer oprindeligt fra Indien deraf det atypiske efternavn hvilket hun i dag ser som en gevinst. Jeg har haft en opvækst som alle andre danske børn, men qua min fars familie har jeg fået et netværk og indblik i en kultur, der rækker ud over Danmarks grænser, forklarer Sofia Osmani. Hun blev som 23-årig kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet, og i dag arbejder kommunalpolitikeren med uddannelsesudvikling på DTU i Lyngby. Politisk begyndte hendes karriere for alvor, da Sofia Osmani som 22-årig blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk

13 Nr. 3 April årgang Kommune i Forud for dette havde hun i nogle år været aktiv i den lokale KU-forening og endda fungeret som formand. Den unge politiker sprængte listen ved kommunalvalget i 2001, hvor hun var opstillet som nummer 13, men kom ind på en tredjeplads. Det var sjovt og spændende at blive valgt ind. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg aldrig nogensinde havde fået så meget post ind ad brevsprækken. Der var meget at lære, men på det tidspunkt havde vi en stor byrådsgruppe, så der var masser af hjælp at hente hos de mere erfarne politikere, husker Sofia Osmani. Ved valget i 2005 blev den unge politiker valgt sikkert ind igen, og hun fik endda posten som formand for Biblioteks- og Kulturudvalget. I 2008 blev hun formand for Børneudvalget, og selvom valget i 2009 ikke var en succes for partiet, høstede Sofia Osmani et flot personligt stemmetal. I november blev Sofia Osmani valgt til gruppeformand, og det er en post, der har givet hende er ny og mere fremtrædende rolle i byrådsgruppen. Den store forskel for mig er, at jeg nu skal have en holdning til flere ting og primært være den, der udtaler sig til pressen. Jeg skal også tegne partiets rolle i forhold til de andre partier og sikre samarbejdet med dem, forklarer Sofia Osmani. Der skal bruges mere tid Indtil videre er en af de største ændringer i arbejdet som konservativ kommunalpolitiker i Lyngby-Taarbæk anno 2010, at arbejdspresset er vokset, da borgmesterposten er væk. Vi bruger mere tid om ugen på sagsforberedelse, fordi vi nu sidder i opposition og derfor ikke har samme adgang til forvaltningen. Men det giver os andre muligheder, fordi vi nu kan forfølge ægte, konservativ politik. Vi har ikke helt den samme rolle som før. Nu kan vi spille ud med noget og så forhandle om det bagefter. Det tager længere tid, men det giver også nye muligheder for os, peger Sofia Osmani på. At skulle hive ekstra tid ud af kalenderen til byrådsarbejdet, er ikke let for den unge politiker, der har døtrene Alina på 3 år og Maja på 1 år, et fuldtidsarbejde og en husbond at tage sig af ved siden af. Det er lidt af et puslespil, men mine forældre bor i Virum og er en uvurderlig hjælp i vores hverdag, forklarer Sofia Osmani, der dagligt også må bruge meget tid på at følge sine politiske kolleger og modstanderes gøren og laden. Nu skal vi se fremad De konservative i Lyngby-Taarbæk har stadig tømmermænd efter valgnederlaget, men den nye gruppeformand vil helst se fremad. Jeg tror ikke, at der går lang tid, før vores nye borgmester finder ud af, at han får svært ved at realisere sine løfter til vælgerne. Så kan borgerne se, at det vi gjorde var af nødvendighed. Vi synes ikke, at det var sjovt at spare, men det har været nødvendigt. Nu er det vores tur til at stille kritiske spørgsmål, og vi får tid til at tænke over, hvilken politik vi vil føre, siger Sofia Osmani. Allerede nu tænker den konservative byrådsgruppe frem mod næste valg både i forhold til at føre konservativ politik og for at finde de rigtige kandidater. Vi skal være bedre til at markedsføre os i de næste fire år. Lyngbymodellen (AC-samarbejdet) er blevet stærkt kritiseret og hængt ud som noget frygteligt noget. Men samarbejdet har jo betydet, at vi har haft en borgerlig kommune med en social profil. Det er som om, at folk har glemt, at det er en styrke for kommunen. Vores politik har betydet, at vi er en socialt afbalanceret kommune, hvor der er plads til både villaer og almennyttige boliger. Så det skal vi værne om i de næste fire år, peger Sofia Osmani på. Borgmesterdrømme Er Sofia Osmani så borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune om fire år? Det vil Sofia Osmani ikke afvise, selvom svaret ikke er entydigt. Én ting slår hun dog helt fast. Selvfølgelig skal Lyngby-Taarbæk have en konservativ borgmester igen efter næste valg. Om det bliver mig eller en anden er i første omgang op til en opstillingsgeneralforsamling at bestemme, men jeg skal nok gøre mit for at bane vejen for en konservativ borgmester, siger Sofia Osmani. Hun understreger dog, at det vil kræve hårdt politisk arbejde og velvilje fra de andre partier. Og netop dette samarbejde mener hun, er vigtigt. Vi må vedstå, at det var os, der i spørgsmålet om borgmesterposten lagde ud med at bryde en aftale med S og SF, og at det derfor er vores ansvar at genetablere forholdet. Vi skal samarbejde bredt også i de næste fire år, slår den nye gruppeformand fast. 13

14 Nr. 1 April årgang Lene Kaspersen i Regionsrådet Ved valgene den 17. november sidste år fik vi én lokal succes: Lene Kaspersen blev (gen)valgt til Regionsrådet. For fire år siden blev Lene førstesuppleant, så da Mads Lebech forlod politik og dermed Regionsrådet for godt et år siden, trådte Lene til. Og det blev altså så godt modtaget af vælgerne, at Lene fik et flot valg og nu sidder på sit eget mandat. Det vil være forkert at sige, at Lene straks trak i arbejdstøjet for det har hun vist aldrig været ude af! Lene brænder jo særligt for sundhedspolitik, der både er det centrale indsatsområde for regionerne og et område, hvor Lene har særlige erfaringer og kompetencer. Her er et eksempel på, hvad der er på spil i Region Hovedstaden, og hvordan Lene følger op: Spørgsmål stillet ved Regionsrådets møde den 2. februar 2010 af Lene Kaspersen på Den konservatives Gruppes vegne. Alle hospitaler skal jfr. dialogbaserede aftaler nedbringe antallet af uventede dødsfald med 10 %. (Der ønsker vi, at der skal stå ventede dødsfald skal konstant nedbringes) Når man derefter læser dialogbaserede aftaler og for eksempel ser, hvor mange hospitaler, der behandler hjerter og apoplexi, og véd, at her er tale om sygdomme, der kan have vidt forskellig baggrund og skal behandles stik modsat afhængig af grunden (blodprop - hjerneblødning), så må man undre sig over, at disse specialiserede opgaver løses så mange steder. 14 Det kunne muligvis være en af grundene til uventede dødsfald. Da det er et meget omfattende materiale, har jeg koncentreret mig om hjerter. Ifølge Hospitalsplanen er der to hjertecentre Rigshospitalet og Gentofte, men når man ser den dialogbaserede aftale, ligger der hjertebehandlinger (og ikke kun almindelige) på alle hospitaler, og uanset at de ikke opfylder NIP (nationalt indikatorprojekt) kravene. Det er bekymrende. Hvis man (hvem er man?) uddelegerer noget af behandlingen f.eks. for hjerter, hvordan sikrer man sig så, at patienten videresendes til den specialiserede afdeling, før det hospital, hvor patienten er indlagt primært, selv begynder at behandle på noget, der kun egner sig for specialister? Når man går ind på under hjerter, kan man se, at Gentofte, som jfr. Hospitalsplanen er et af de 2 hjertecentre, har 0 ugers ventetid på ekkocardiografi og som modpol har Bispebjerg 25 uger, og så må man undre sig. Bispebjerg er ikke udpeget som hjertecenter, men som støtte til Gentofte og Rigshospitalet så hvorfor videresender de ikke patienterne til specialafdelingen, der har ledig kapacitet. Men ikke nok med det alle hospitaler har længere ventetid. Jeg har før spurgt til dette problem og fik at vide, at man ville tage sagen op. Det ser ikke ud til at have hjulpet. Dialogbaserede aftaler er kun til orientering for Regionsrådet hvad kan vi så gøre, når der så åbenbart er problemer: 20 ugers ventetid på ekkocardiografi giver jo det problem, at patienterne kan vælge privathospital alt imens vort ene hjertecenter har uudnyttet kapacitet. Hvem styrer det? Det har verseret et rygte om, at man fra det centrale visitationssted sender patienter til private, selvom der er uudnyttet kapacitet på vore egne behandlingssteder. Hvorfor videresendes patienterne ikke til specialafdelinger efter indledende undersøgelse? Efterfølgende er Sundhedsstyrelsens specialeplan udkommet, som fastholder Rigshospitalet og Gentofte som de to hjertecentre i Region Hovedstaden. Det bør vi fastholde, da det er et meget følsomt område selv for små fejl.

15 Nr. 3 April årgang Nogen-princippet af Jens Ulrik Madsen Ved generalforsamlingen i januar blev der udtrykt ønske om styrkelse af bestyrelsen igennem valg af nye og yngre kræfter. Ønsket har helt sikkert udbredt opbakning, og formanden forklarede, at han har rettet henvendelse til en række emner blandt de opstillede ved kommunalvalget sidste år. Én af disse har da også stillet sig til rådighed og er så blevet valgt til bestyrelsen. Inden da var der dog en debat, hvor en række deltagere i generalforsamlingen i gentagne indlæg beklagede, at der ikke var flere yngre kræfter på valg, og gik i rette med formanden med hensyn til, om han og bestyrelsen nu havde gjort nok for at skaffe sådanne kandidater til bestyrelsesvalget. Og det får mig så til at spørge: er det overset, at bestyrelsen ikke udpeges, men vælges på generalforsamlingen ved et valg, alle kan stille op til? vil bestyrelsen virkelig blive styrket, ved at der bliver indvalgt medlemmer, som ikke selv har lyst eller initiativ til at stille op? kunne de, der var så ivrige for en anden sammensætning af bestyrelsen, ikke selv have fundet kandidater, der svarer til deres ønsker? Samtidig minder det mig om et udbredt fænomen, når der erkendes et problem. Det kan være i det store lad os få valgt nogle mere kompetente folketingsmedlemmer eller i det små kaffekanden på kontoret er blevet tømt. Så lyder råbet straks: Nogen må gøre noget! Så er der vist handlekraft af en slags og samtidig holder de pågældende sig bekvemt fri for reelt at bidrage til løsningen af problemet. Jeg har mødt den tilgang til problemer så ofte, at jeg har fundet min egen betegnelse for den: Nogen-princippet. Min reaktion på påkaldelse af Nogen-princippet er så også vel etableret. Jeg minder om et gammelt ord, som jeg har stor sympati for: Gør ikke for andre, hvad de ikke gider gøre for sig selv. Dette til eftertanke. 15

16 Returadresse: Jesper Andersen-Rosendal Furesø Parkvej Virum MØDEKALENDER Mandagsmøde Kom og diskuter lokalpolitik med den konservative kommunalbestyrelsesgruppe på rådhuset Mandag den 10. maj kl , tema Vores nye rolle i opposition. Aktuel orientering og status. Grundlovsmøde Lørdag den 5. juni 2010 kl i parken ved Sophienholm. Se annoncen side 7. Teateraften i Ulvedalene Onsdag den 16. juni 2010 kl Se annoncen side 7 Reserveret Post Danmark ADVOKATANPARTSSELSKAB Rundforbivej 2 Trørød Torv 2950 Vedbæk Telefon kontortid kl Valg af advokat som rådgiver er en personlig og vigtig beslutning

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010 Fra formanden Afghanistan - er det vores krig? Indspark - fra den gamle formand Paneldebat Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Odense fik ny energi

Odense fik ny energi Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2005 12. årgang nummer 6 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere