Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer."

Transkript

1 Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer. Du kan tilpasse DB Timesagsregnskab for Revisorer til lige netop din virksomheds behov. Derved opnår du den optimale udnyttelse af programmet. Du kan naturligvis også benytte timesagsregnskabet med den arbejdsområdeopdeling og de arbejdsspecifikationer, der allerede er valgt. Det gør flere revisionsvirksomheder. Der er imidlertid et par tilpasninger, som du ikke kommer uden om. Du skal indtaste navnene på dine medarbejdere og på dine klienter og du skal indtaste de timesatser som du anvender i din virksomhed for forskellige arbejder. Indtaste medarbejderoplysninger. Du har nu installeret og startet DB Timesagsregnskabet for Revisorer på din PC. Det første du skal gøre at at oprette dine medarbejdere i programmet. Det vil være en god idé først at slette de medarbejdere der på forhånd er oprettet i programmet. Du sletter en medarbejder via Slet knappen. Denne knap findes i den nederste del af det skærmbillede, der viser de oprettede medarbejdere. Hvis du sletter samtlige af de oprettede medarbejdere, vil programmet når du har slettet den sidste, returnere til Hovedmenuen, idet der ikke længere er nogle medarbejdere at vise. Du skal herefter bare gå ind i medarbejderkartoteket igen, hvorefter du vil kunne påbegynde indtastningen af dine egne medarbejdere. Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Side 1

2 Hver gang du vil indtaste en medarbejder, klikker du på Tilføj knappen. Ligesom Slet knappen findes den i den nederste del af skærmbilledet. Sådan fortsætter du indtil du har oprettet de medarbejdere du ønsker. Tilføj knap Slet knap Indtaste timesatser. Du vil sikkert have brug for at indtaste forskellige timesatser tilpasset de forskellige medarbejdere og det arbejde der udføres. I programmet er allerede oprettet enkelte timesatser, som du uden videre kan benytte. Ønsker du i stedet dine egne timesatser kan du slette de uønskede timesatser ved hjælp af Slet knappen og herefter oprette nye timesatser ved at klikke på Tilføj knappen At slette og tilføje timesatser foregår altså på samme måde som når du sletter og tilføjer medarbejdere. Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Side 2

3 Indtaste klienter. Du kan nu begynde at indtaste dine klienter i programmet. Eftersom alle registreringer knyttes til en klient, er programmet ikke meget bevendt medmindre det indeholder de klienter du udfører arbejde for. Som det var tilfældet med Medarbejdere og Timesatser er der i forvejen oprettet nogle klienter i DB Timesagsregnskabet, for at du kan danne dig et indtryk af programmets muligheder inden du selv begynder at bruge det for alvor. Det vil være en fordel om du sletter disse forudoprettede klienter fra programmet inden du indtaster dine egne klienter. Som det også var tilfældet med Medarbejdere og Timesatser, slettes en klient ved hjælp af Slet knappen i den nederste del af skærmbilledet. Når du oprettee dine egne klienter skal du benytte dig af Tilføj knappen. Du kan til hver en tid oprette nye klienter eller ændre i de oplysninger, der er registreret for den enkelte klient. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter en klient vil det betyde, at alt det arbejde, udlæg o.l der er registreret på klienten også forsvinder fra programmet. Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Side 3

4 Vælge arbejdsområder. Når du registrerer det arbejde der udføres, skal du angive hvilket Arbejdsområde arbejdet hører under. Derved får du efterfølgende mulighed for at se hvor megen tid, der anvendes inden for de enkelte arbejdsområder. Der er på forhånd oprettet et antal områder i programmet, der dækker de fleste af en revisionsvirksomheds arbejdsområder ( Appendiks A). Hvis du opretter dine egne arbejdsområder eller ønsker at ændre/slette de nuværende skal dette gøres via programmets Stamoplysninger, som du har adgang til via timesagsregnskabets hovedmenu. For at få adgang til funktionen skal du indtaste et kodeord. Dette sikrer, at ingen udenforstående kommer til at ændre eller slette visse af programmets oplysninger. Kodeordet du skal benytte er DEMO. Du kan ændre kodeordet, hvilket vi anbefaler, at du gør. Efter et skærmbillede, der beskriver konsekvenserne af ændring/tilføjelse/sletning af programmets stamoplysninger får du adgang til et skærmbillede, hvor du kan vælge, hvilke stamoplysninger du ønsker at ændre. Et klik på teksten: Arbejdsområder åbner listen over arbejdsområder, som du herefter kan ændre i efter behov. En god idé vil være at tage udgangspunkt i de arbejdsområde, der allerede er oprettede, og ud fra denne liste kan du ændre tekster o.l. så arbejdsområderne kommer til at passe til din virksomhed. Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Side 4

5 Indtaste arbejdsspecifikationer. Hver gang du indtaster et udført arbejde, har du mulighed for at vælge en arbejdsspecifikation. Arbejdsspecifikationen præciserer hvilket arbejde, der er blevet udført. Derved får du mulighed for at opdele sagerne i mindre dele således, at du senere kan se helt præcist hvor meget tid, der er brugt på hver af sagens delområder. Som det er tilfældet med arbejdsområderne er der også på forhånd oprettede nogle arbejdsspecifikationer, der dækker mange af de arbejder revisor udfører. Du kan vælge at benytte de allerede oprettede specifikationer i dit system, du kan oprette nye eller ændre de eksisterende. Det vigtigste er, at du kommer frem til nogle arbejdsspecifikationer, der dækker dine arbejdsopgaver. Du kan altid føje nye arbejdsspecifikationer til programmet, dersom du får behov for det. Du tilføjer/ændrer eller sletter arbejdsspecifikationer på samme som du tilføjer/ændrer arbejdsområderne. Du begynder med at finde arbejdsspecifikationerne under Timesagsregnskabets stamoplysninger. De arbejdsspecifikationer, der allerede findes i DB Timesagsregnskab for revisorer kan du se i Appendiks B. Du er nu klar til at indtaste timesedler i timesagsregnskabet. Det anbefales, at du udarbejder en timeseddel, der minder om indtastningsbilledet i programmet. På denne måde sikre du dig, at dine medarbejdere får noteret de nødvendige oplysninger med det samme. Samtidig letter det indtastningen af timesedlerne, hvis den timeseddel der der anvendes af medarbejderne svarer til den timesedler du ser på skærmen. Vi har vedlagt nogle kopier af en timeseddel, der passer perfekt til DB Timesagsregnskab for Revisorer. På bagsiden af timesedlen kan du se de forskellige arbejdsområder og arbejdsspecifikationer. På disketten som Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Side 5

6 leveres med timesagsregnskabet, ligger timesedlen i både Word- (.doc) og RTF-format, så du selv kan udskrive flere eksemplar. Du er velkommen til at benytte den vedlagte timeseddel i forbindelse med din virksomheds timesagsstyring, eller som inspiration til jeres helt egen timeseddel. God fornøjelse med DB Timesagsregnskab for Revisorer. Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Side 6

7 Appendiks A (Arbejdsområder) Arbejdsområdenr. Arbejdsområdetekst 1010 Kontoplan 1015 Bogføring 1020 Oplæring af klient 1025 Administrativ ass EDB-assistance 1110 Årsregnskab 1120 Perioderegnskab 1150 Koncernregnskab 1210 Selvangivelse 1215 Forskudsskema 1220 Bind. forhåndsb Skattesager 1230 Skatm. rådgiv Økonomisk rådgivning 1310 Budget 1410 Revision 1420 Revisorerklæring 1510 Div. assistance 1570 Køb/salg virksh Køb/salg ejendom 1576 Generationsskifte 1579 Kriseramt virksh Betalingsstandsn Gældssanering 1585 Akkordordning 1586 Konkurs Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Appendiks A Side 1

8 1. Arbejdsområdenr. 2. Arbejdsområdetekst 1588 Likvidation 1589 Boopgørelser 1590 Selskabsstiftelse 1591 Aktieombytning 1593 Kapitalforhøjelse 1596 Kapitalnedsættelse 1598 Fusion 1599 ES anmeldelse 1820 Intern debitorregnskab 1830 Intern bogholderi 1840 Intern udvikling 1860 Intern kundepleje 1900 Intern kontortid Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Appendiks A Side 2

9 Appendiks B (Arbejdsspecifikationer) Arb. specifikationnr. Arbejdsspecifikationtekst 2010 Telefon m. klient 2011 Telefon m. andre 2020 Møde m. klient 2021 Møde m. andre 2022 Mødeforberedelse 2023 Beregninger 2024 Overvejelser 2030 Korresp. m. klient 2031 Korresp. m. andre 2040 Renskrivning 2045 Ekspedition/kopiering 2046 Kørsel 2050 Primobalance 2055 Kontering 2060 Afstemninger 2064 Bilagssortering 2065 Bilagsgennemgang 2070 EDB behandling 2074 Bal. efter kasserap Bal. efter bilag 2080 Momsopgørelse 2085 Kontoplan 2090 Til/afmelding 2091 Lønsedler 2095 Lønafstemning 2096 Lønangivelse Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Appendiks B Side 1

10 Arb. specifikationnr. Arbejdsspecifikationtekst 2110 Gn. gl. regnskab 2150 Udarb. råbalance 2155 Sammentællinger 2160 Opst. perioderegnskab 2165 Opst. årsregnskab 2169 Gn. Balance 2170 Gn. perioderegnskab 2175 Gn. årsregnskab 2180 Opst. VSO 2181 Gn. VSO 2195 Analyse/sammenl Sktp. ind./formue 2220 Gn. årsopgørelse 2225 Skatteberegning 2230 Selvangivelse 2310 Budget forudsætninger 2315 Budget opstillet 2320 Budget redegørelse 2325 Budget simulering 2330 Budget opfølgning 2420 Revisionsplan 2421 Analyse/risiko 2422 Revision kasseeftersyn 2425 Revision salgsområdet 2426 Revision andre indtægter 2427 Revision købsområdet 2428 Revision personaleudg Revision andre udgifter 2430 Revision finans/ekstr 2431 Revision anlægsaktiver Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Appendiks B Side 2

11 Arb. specifikationnr. Arbejdsspecifikationtekst 2432 Revision varelager 2433 Revision igangv. arb Revision tilgodehavender 2435 Revision finans. aktiver 2436 Revision øvrige aktiver 2437 Revision egenkapital 2438 Revision hensættelser 2439 Revision langfr. Gæld 2440 Revision vare/omk. kred Revision pengeinstitut 2442 Revision moms og afg Revision anden gæld 2444 Revision forpl./garantier 2445 Revision sikkerhedsstil Analyse/sammenl Revisionsprotokol 2452 Revisionspåteg Bestyrelsesmøde 2454 Generalforsamling 2455 Erklæringer 2460 Rapportering 2610 Intern time/sag 2620 Intern tidsplanlægning 2625 Intern debitorregnskab 2628 Intern fakturering 2630 Intern bogholderi 2640 Intern edb problemer 2644 Intern edb diverse 2645 Intern formulararbejde 2660 Intern prisfastsættelse Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Appendiks B Side 3

12 Arb. specifikationnr. Arbejdsspecifikationtekst 2670 Intern kundepleje nye 2672 Intern kundepleje best Intern kundeinformation 2676 Intern undervisning 2700 Intern kontortid 2701 Intern medarbejder info Intern postekspedition 2712 Intern læsning love m.v Intern oprydning 2752 Intern arkivering 2880 Intern kursus 2882 Intern sygdom 2890 Intern ferie 2891 Intern kørsel Kom godt i gang med DB Timesagsregnskabet for revisorer Appendiks B Side 4

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Easybooks. Gratis regnskabsprogram på internettet. Kør dit regnskab på internettet

Easybooks. Gratis regnskabsprogram på internettet. Kør dit regnskab på internettet Easybooks Gratis regnskabsprogram på internettet Nemt, gratis og brugervenligt regnskabsprogram Kør dit regnskab på internettet Alt, du behøver, er adgang til internettet. Det er ganske gratis, da Easybooks

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS Regnskab med Microsoft Dynamics C5 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere