Servicestyrelsen. God social praksis. Beskrivelse af terapi med spædbørn inspireret af Francoise Dolto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicestyrelsen. God social praksis. Beskrivelse af terapi med spædbørn inspireret af Francoise Dolto."

Transkript

1 Servicestyrelsen God social praksis God Social praksis Beskrivelse af terapi med spædbørn inspireret af Francoise Dolto. Som den praktiseres i Familiehuset Smedetorvet 8 i Horsens

2 Formål og baggrund I vores daglige arbejde så vi, hvordan spædbørn lukkede af i kontakten til omverdenen og opgav livslysten. Traumet kunne forårsage en total tilbagetrækning fra verden omkring det. Barnet hensattes i en tilstand af permanent, indre spænding og forhøjet agtpågivenhed. Tiden læger desværre ikke alle sår, siger cand. psyk. Susan Hart i den artikel, som vil følge God Social Praksis tema om Tidlig Indsats (udkommer okt., red). Det har overordentlig stor betydning, hvordan vi som samfund betragter og behandler vores svageste børn, for at undgå den negative sociale arv. Vi er inspireret af børnepsykiater og børneanalytiker Daniel Stern, der går ud fra den nutidige spædbørnsforskning og kobler dens erfaringer til teorierne om selvets udvikling med udgangspunkt i psykoanalytiske - psykoterapeutiske erfaringer. Hans teorier beskriver, hvordan det lille barn oplever verden, i første omgang gennem det gensidige samspil med barnets mor, og ud fra sine erfaringer udvikler psykiske strukturer og indre repræsentationer af verden. Disse teorier giver mulighed for forståelse af, hvordan tidlige traumer opleves, og hvordan de påvirker barnet, og giver derigennem potentielle muligheder for behandling. Endvidere er vi inspireret af børnepsykoanalytiker Francoise Dolto, der siger Lad aldrig barnets smerte blive glemt. Voksne har en tendens til at tro, at barnets smerte eller traume forsvinder, blot vi glemmer begivenheden og går videre i livet. Men det er ikke tilfældet. Traumer sætter sig fast og bliver ved med at skade, indtil de er blevet taget op og helet. Derfor er vi nødt til at gå ind i børns traumer og arbejde med dem. En anden årsag til, at vi ikke arbejder med spædbørns traumer, er den enkle, at vi ikke har vidst, hvordan man gør det. Derfor bliver traumer hos de helt små noget, vi helst glemmer. Men ubearbejdede traumer vil styre barnets opvækst på en uhensigtsmæssig måde, som begrænser barnets læring og sociale liv. Traumer sætter sig i kroppen, og kroppen husker. Traumet kommer til at ligge som en begrænsning i barnet, som gør, at det ikke kan udvikle sig med al dets energi. Ligeledes er vi inspireret af Doltos elev, børnepsykiater og psykoanalytiker Caroline Eliacheff, der siger Alt usagt binder energi - også hos det spæde barn. Ord forløser både for voksne og børn, selv spædbørn. Vi har, sammen med psykolog Inger Thormann, Skodsborg observations og behandlingshjem, udviklet en behandlingsmodel til traumatiserede spædbørn. Gennem 8 år har vi erfaret, at behandlingsmodellen virker i forhold til traumer udløst af: Sygdom ved livets start, børn der adskilles fra moderen (dvs. den følelsesmæssigt nærmeste forælder) og lægges i kuvøse, tab af omsorgsperson og børn, der udsættes for vold, massiv umodenhed hos spædbarnets forældre, eller fx misbrug hos en eller begge forældre. Målgruppe Familiehuset er et tilbud til familier med børn fra 0-2 år, hvor børnenes udvikling er truet, samt gravide kvinder med særlige behov.

3 Derudover henviser Børn og Unge forvaltningen spædbørn, der har mistet fodfæste og viser mistrivsel pga. et traume. Spædbarnsterapien retter sig mod de børn, der viser tegn på mistrivsel, og som vi ved har været udsat for et traume i graviditeten eller de første leveår. Fremgangsmåde Det er svært at forstå, at det er muligt at nå spædbørn med psykoterapi. Der er spørgsmål, der trænger sig på: Kan spædbørn forstå ord? Kan spædbørn erindre og have traumer? Systematisk forskning og teoretiske forklaringsmodeller mangler, både på, hvordan spædbørn reagerer på et traume og på, hvad det præcis er ved spædbarnsterapien, der får børnene i trivsel igen. På grundlag af forskning i spædbarnets hukommelse beskriver Daniel Stern teorien om, hvordan spædbarnet husker i hele episoder (erindringsbilleder). I hver episode indgår oplevelsen af egen aktivitet, sanseindtryk og følelser. Det kobles sammen til en erindringsenhed. Spædbørn husker i helheder. En af komponenterne i denne erindringsenhed kan siden hen vække hele erindringsbilledet og skabe forventning om, hvad der kan ske. Eks.: Barnet, der er blevet slået, kan fare sammen, hver gang døren går op. Kroppen husker. Caroline Eliacheff, der har skrevet bogen Krop og skrig, hvor hun gennem mange cases skildrer sit terapeutiske arbejde med små børn, har en formodning om, at barnet fødes med sproget i sig og dermed også evnen til at optage og forstå ordene. Hun mener, at et traume medfører en spaltning i symboliseringsprocessen. Såfremt ordene ikke bliver knyttet til oplevelserne og erfaringerne, bliver barnet fastholdt i de kropslige symptomer så som angst, åndenød, søvnbesvær, uro, permanent stress-tilstand. Ved at sætte ord på det konkrete traume, kan en symbolisering begynde. Så længe der er spaltning i symboliseringsprocessen, er barnet fastlåst i traumet. Vi formoder at spaltningen i symboliseringsprocessen foregår på følgende måde: Det normale, trygge barn vil opleve, at det kan holde et stabilt indre billede (symbol) af moderens væsen (lugt, stemme, bryst, hænder) fast i sit indre, som kan hjælpe det, hvis moderen lige er væk. Det traumatiserede, forladte barn har ikke den erfaring, at moderens væsen er et stabilt holdepunkt i dets tilværelse. Det skal derfor bruge alle sine kræfter på ikke at blive opløst, disintegreret, lammet i sin angstfyldte ensomhed, og derfor tyr det til et fraspaltet billede af for eksempel en sut, som ikke giver næring, men alligevel minder om et bryst. Barnet har spaltet det ustabile bryst fra i forsøget på at overleve. Barnet afviser brystet samtidig med, at det ikke finder ro ved sutten. Med spædbarnsterapi oplever barnet i processen, at terapeuten ser det og kan hjælpe det til at forstå, at det ikke er alene, at forældrene og terapeuten ser det, deler og rummer dets smerte. Barnet hører ordene, og vi formoder, at børn indtil 9 mdrs. alderen forstår indholdet, budskabet, på alle sprog. Først derefter begynder det at differentiere det traumatiserede barn genkender sig selv i den verbale favn, det hviler i, når det får fortalt sin historie. Gradvist vil den splittede

4 symboliserings- proces samle sig til at blive en sund symbolisering. Denne formodning giver god mening i forhold til vores erfaring med spædbarnsterapi, hvor vi ser, hvordan det lille barn kommer ud af sin fastlåshed i løbet af få samtaler. Francoise Dolto har igennem 30 år arbejdet med børneterapi i Frankrig. Hendes arbejde har inspireret os til altid at huske på, aldrig at lade barnets smerte blive glemt, heller ikke det spæde barns smerte. Dolto var optaget af børns grundsprog. Hvad er det, de - med deres måde at være i verden på - fortæller os? Dolto s neutrale ord om barnets traume, fik børnene tilbage i en sund udvikling Det er svært for voksne at forstå, at spædbørn udsættes for belastende hændelser og udsættes for psykisk lidelse. Vi har tendens til at tro, at spædbørn er så små, at de ikke rigtig opfatter, hvad der sker, og derfor heller ikke bliver så såret eller ligefrem traumatiseret af begivenheder. Men det gør de. De rammes af smerter på samme måde som voksne, og når de ikke længere tåler smerten, sker spaltningen, hvorved de traumatiseres, og verden hænger ikke længere sammen for dem. Symptomer på traumer i de første leveår: Barnet undgår alt, som er nyt og ukendt. Ofte leger det ikke, er ikke interesseret i omverdenen. Traumer kan forårsage en total tilbagetrækning fra verden. Barnet kan ikke flygte fysisk, men gør det psykisk, eller barnet bliver overdreven aktivt og uden tilknytning. Det har svært ved at finde ro, sover kun kortvarigt. Basal tillid til forældrene og omverdenen skades. Barnet hensættes i en permanent, indre spænding og forhøjet agtpågivenhed. Barnet regredierer i forhold til forældrene. Barnet er konstant uroligt og agtpågivende. Søvn- og spiseforstyrrelser. Følsomhed over for sanseindtryk. Besvær med at opnå psykisk balance. Spise-, søvn- og afføringsproblemer. Svækket immunforsvar. Det er vigtigt med tidlig identifikation, idet tidlig behandlingsindsats kan forhindre de meget alvorlige følger, som traumet kan have: Det vil resten af livet påvirke barnets evne til at lære nyt, til at håndtere stress og angst, det vil påvirke dets evne til at føle fx kærlighed og dets rigdom af følelser. Det vil påvirke dets sociale kompetencer. Der er risiko for, at psykiske skader bliver permanente. Børnene mister ofte evnen til at indgå i en sund tilknytning til forældrene. Deres usunde afhængighed af forældrene forhindrer en udviklende leg mellem forældre og barn. Forældrenes omsorg er afgørende for barnet, for at det overhovedet kan tåle disharmonien inden i. Forsvarsmekanismer, kan udvikle sig til rigide strategier, for at barnet for enhver pris kan undgå smerten. Livet begrænses, udforskning af verden formindskes, og relationen til forældrene formindskes. Barnet går glip af oplevelser, som det normalt får gennem leg, og som er nødvendige for dets udvikling. Udviklingen kan rammes alvorligt, og begrænsningerne kan hæmme barnet igennem livet.

5 Det lille barns onde cirkel er ikke så fastlåst. Barnet har evne til reparation. Vi ved ikke præcis, hvad det er i dét vi gør, som virker. Måske er det roen i stemmen, måske er det forælderens koncentration og stemning, som påvirker barnet. Måske er det ordene selve det ar vi sætter ord på det traumatiserende. Når man har arbejdet med dyr så ved man, at de jo også kan forstå mennesker, stemninger, ord, hensigter og meninger. Måske er noget tilsvarende på spil her. Måske handler det om, at børn har indlejret i deres gener en sproglig følsomhed, som vi blot ikke kender omfanget af. Men vi ved det ikke, så man kunne sige, at der er et oplagt forskningsfelt. Derimod ved vi, at hvis barnet ikke hjælpes, er der risiko for en livslang fejludvikling. Sat sammen med vores erfaring om, at denne indsats rent faktisk virker, så er det oplagt at få den udbredt, gerne på et videns grundlag, til andre dele af feltet, der arbejder med tidlig indsats. Eksempel: Beskrivelse af et konkret forløb med spædbarnsterapi Sofies forældre søgte om hjælp i Børn og Unge forvaltningen. De var særdeles udmattede og opgivende. Sofie, der var 1år, blev født med hjertefejl og var igennem store operationer og adskillelse fra forældrene i perioder, hvor hun lå i kuvøse. Sofie var et ængsteligt barn, ville kun være hos mor. I hele det første leveår kunne mor ikke lægge barnet fra sig. Far ville gerne være sammen med Sofie, men kun mor kunne give den tryghed, som Sofie havde så hårdt brug for. Sofie sov en time ad gangen døgnet rundt. Mor og datter var i en kronisk udmattende stresstilstand. Sofie havde aldrig selv kunnet komme af med afføringen. Forældrene havde manuelt måtte hjælpe hende, hvilket var smertefuldt og ubehageligt for dem alle. Sofies immunforsvar var svækket. Sofie udforskede ikke verden, legede ikke, men var konstant i en indre tilstand af spænding og forøget agtpågivenhed. Forældrene kom de første gange og talte med psykoterapeuten uden Sofie. De fortalte konkret om den traumatiske start på livet, som Sofie havde fået. Sammen med psykoterapeuten reflekterede de over, hvordan Sofie havde oplevet det. Til næste gang havde psykoterapeuten skrevet det ned, som hun mente, Sofie skulle have fortalt. Der var planlagt 5 terapier over de næste 5 uger. Forældrene godkender ordene. De skal kunne mærke JA det var sådan, det var, således at Sofie kan mærke, at både psykoterapeuten og forældrene er autentiske i deres budskab. Psykoterapeuten tager imod og anviser den høje stol mellem far og mor til Sofie. Der bliver barnet ikke forstyrret af forældrenes følelser, men barnet kan række over, hvis det ønsker kontakt med forældrene. Barnet sidder med mulig øjenkontakt til både forælder og terapeut. 1.terapi: Psykoterapeuten er respektfuld og har et budskab til Sofie. Goddag Sofie. Mit navn er Inger Poulsen. Mit arbejde er at tale med børn. Din far og mor har bedt mig om at tale med dig, om dengang du var helt lille. (Barnet skal vide, hvem der taler til det, og hvem der har bedt om det.) Din mor bar dig under sit hjerte.

6 Din far og mor glædede sig, til du blev født. (Dolto siger, at børn skal have fortalt om deres første start på livet. Sårbare børn, der ikke kender deres start på livet, kan dø af det. Fødslen og de første 8 timer gik godt. Så kom lægen og fortalte, at der var noget galt med dit hjerte. Lægerne kørte dig ind i et andet rum og undersøgte dig. (Barnet får fortalt den konkrete hændelse) Jeg tænker, du savnede din mor og far. Måske var det ubehageligt med undersøgelserne. (Her sættes ord på en medoplevelse, som indledes med måske. Barnet kan tage det, hvis det var sådan, det var). Du blev opereret og lagt i en kuvøse. Det er en varm kasse. Der var slanger, der hjalp dig med at trække vejret. (Beskrivelse af det konkrete) Det var godt, lægerne vidste, hvordan de kunne hjælpe dig. (Anerkendelse af lægernes hensigt. Det var ikke bare dem, der gjorde barnet ondt) Din mor og far var hos dig, de stak hånden ind til dig i kuvøsen og holdt dig i hånden. (Alle terapier afsluttes med et håb). Du var et stærkt barn Sofie, du klarede det, og du kom med mor og far hjem. Sofie lyttede og så intenst op på mor og far. Forældrene fik det, der var blevet fortalt Sofie, med hjem på skrift, så de kunne gentage det for Sofie nogle gange inden næste terapi. Efter 2 terapier meddelte forældrene, at Sofie nu næsten sov igennem om natten, at afføringen var kommet i orden af sig selv og foregik nu uden problemer. Efter 5. terapi var Sofie klar til at komme i dagpleje. Sofie var ikke længere støjfølsom og var begyndt at lege. Sofie havde nu overskud til at lukke far ind. Jeg forstod Sofies proces således: Traumer omkring fødslen havde fastlåst kroppen så voldsomt, at Sofie var i konstant alarmberedskab døgnets 24 timer. Nervesystemet påvirkes i en grad, så mave/tarmfunktionen ikke fungerer normalt. Sofie kunne ikke komme af med afføringen. En spaltning af symboliseringsprocessen gjorde, at situationen var fastlåst. Da det, der konkret skete, blev fortalt Sofie af en autentisk, respektfuld psykoterapeut, der både kunne rumme Sofie og hendes forældre, og som kunne viderebringe håbet, begyndte verden igen at hænge sammen, symboliseringsprocessen var i gang. Teori Ludvig Igra: Objektrelationsteorierne Hans Reitzel s forlag. John Bowlby: Tilknytningsteorierne. Det lille forlag.

7 Francoise Dolto: Samtaler om børn og psykoanalyse. Hans Reitzel s forlag. Caroline Eliacheff: Krop og skrig) Borgens forlag. Daniel Stern : Moderskabskonstellationen Hans Reitzel s forlag Margaretha Berg Brodén: Mor og barn i ingenmandsland. Hans Reitzel s forlag. Inger Thormann og Charlotte Guldberg: Med hjerte og forstand. De tidlige anbringelser, kapitel 5 kommunikation med spædbørn og småbørn. Hans Reitze s forlag. Svend Åge Madsen: Bånd der brister - bånd der knyttes, Intervention ved forstyrrelser i den tidlige mor spædbarn. - relation. Hans Reitzel s forlag. Marianne Davidsen Nielsen og Nina Leich: Den nødvendige smerte. Hans Reitzel s forlag. Ressourcer Projektet startede i 1997 med projektmidler fra Socialministeriet. Blev permanent 2 år efter, da Horsens Kommune fandt frem til, at Familiehuset årligt havde givet en besparelse på 2 mio. på anbringelsesområdet. Driftsbudgettet er på 2,4 mio. Personalenormering: 4 psykoterapeuter, hvoraf én er leder, og 1 miljøsekretær. Resultater Spædbarnsterapien giver os mulighed for at arbejde målrettet med børnene. Vi ser, deres udvikling øges, og de genvinder deres indre styrke. Uden terapi ville mange af disse børn have behov for massiv støtte, livet igennem. Livet for disse børn er ofte op ad bakke. Børn, der har meget energi fastlåst i et traume, er ofte dømt ude af fællesskabet, inden de forlader børnehaven. Evaluering og dokumentation Spædbarnsterapien er ikke blevet evalueret. Vores supervisorer har udtalt sig: (Link- 10 års jubilæum side 37) Jungiansk analytiker Lisbet Myers Zacho beskriver: I Familiehuset i Horsens kombineres Sandplay med spædbarnsterapi med enestående gode resultater. Det arbejde vil kunne danne skole for fremtiden. (Link 10 års jubilæum side 29) Forandring for generationer en værdibaseret praksis. Af Haldor Øvreeide specialist i klinisk psykologi NPF. Vejleder ved Familiehuset i Horsens over flere år. Behandlingsfilosofien i Familiehuset i Horsens er tydelig rettet mod brugerstyring, hvor barnet er den prioriterede bruger. Link til folderen om spædbarnsterapi Erfaringer og perspektivering Nogle mennesker opgiver spædbarnsterapien, fordi det kolliderer med deres viden om spædbørns forståelse af ord. Andre mærker intuitivt, at det er muligt at tale med spædbørn. Måske mærker de det ud fra egen indre erfaring med synkroniseringen med det spæde barn, ligesom mange også kender det fra kommunikation med dyr.

8 Det gælder for os om at lade os inspirere til vores videre arbejde sammen med dem, der intuitivt mærker, at det er muligt at kommunikere med det spæde barn. Vi ved, vi kan, og venter spændt på, at forskningen finder ud af, hvordan terapeutisk kommunikation med det spæde barn er muligt. Vi vil gerne, der laves effektmåling på spædbarnsterapien. Vi vil gerne bidrage med vores viden til forskning på området. Det vil være tidlig forebyggende indsats, hvis alle fagpersoner, der arbejder med børn, kan identificere symptomer på traumer hos spædbørn og små børn - for at sikre, at børnene får den psykoterapeutiske hjælp, de har behov for, så årelang fejludvikling kan undgås. Inger Thormann og Inger Poulsen holder temadage om spædbarnsterapi for psykologer og psykoterapeuter på landsplan. Link til Andre fagpersoner, der arbejder med børn, bliver inspireret af spædbarnsterapien til at sætte ord på følelser sammen med børnene i her og nu situationer. Ligeledes øger det deres opmærksomhed på symptomer på traumer hos spædbørnene.

Tidlig traumeterapi kombineret med sandplay

Tidlig traumeterapi kombineret med sandplay Tidlig traumeterapi kombineret med sandplay Familiehuset i Horsens Som det er beskrevet til God Social Praksis Service Styrelsen Koncentrationsbesvær og indre spændinger hos børn kan lindres med de rette

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Anvendelse af Spædbarnsterapiens metode, i pædagogisk og behandlingsmæssig praksis.

Anvendelse af Spædbarnsterapiens metode, i pædagogisk og behandlingsmæssig praksis. Anvendelse af Spædbarnsterapiens metode, i pædagogisk og behandlingsmæssig praksis. Spædbarnsterapien kan anvendes på mange måder. Den kan væsentligst anvendes i terapi, hvor vi arbejder med tidlige traumer,

Læs mere

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode som udviklet af Inger Poulsen & Inger Thormann Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Iver Hecht Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Familiecentret Vibygård Terapeutisk døgn og dagbehandling af familier igennem 29 år. Startede

Læs mere

Spædbarnsterapi brugt i det pædagogiske arbejde

Spædbarnsterapi brugt i det pædagogiske arbejde Spædbarnsterapi brugt i det pædagogiske arbejde - At gribe øjeblikket Eksamensopgave til Spædbarnsterapeutisk uddannelse Udarbejdet af: Trine Engelbrecht Kofoed Vejleder: Inger Thormann April 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Traumatisere børn - sårene kan heles

Traumatisere børn - sårene kan heles Traumatisere børn - sårene kan heles Edith Montgomery Psykolog og seniorforsker Psykiatridage København, 11. november 2016 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel?

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Edith Montgomery Gode børneliv for flygtninge i Danmark, den 18. maj 2017 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts.

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. John Bowlby (1907-1990) Engelsk psykiater der i efterkrigstidens England (1940-1950èrne) arbejdede med depriverede børn. Han studerede børn i alderen

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Du skal finde mig Odense 2014

Du skal finde mig Odense 2014 Du skal finde mig Odense 2014 Familie & Adoptionsrådgivning. www.michelgorju.dk NÅR JEG SER OG BLIVER SET, SÅ ER JEG. Donald D. Winnicot Tilknytning foregår ikke I hovedet men I relationen Det er i tilknytningen

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed Det er vigtigt at beskytte udsatte børn, der skal flyttes fra én livsverden til en anden. Alt for ofte går det så stærkt, at barnet ikke kan nå at forberede sig. Men midt i krisen skal barnet have en oplevelse

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge Familie- & Velfærdsafdelingen Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune EVALUERING AF SPÆDBARNSTERAPI

Center for Indsatser til Børn og Unge Familie- & Velfærdsafdelingen Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune EVALUERING AF SPÆDBARNSTERAPI Familie- & Velfærdsafdelingen Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune EVALUERING AF SPÆDBARNSTERAPI 2013-2016 Indhold Sammenfatning... 2 Indledning og formål... 3 Baggrunden for spædbarnsterapi... 4

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Spædbarnsterapiuddannelsen Hold 6 Inger Thormann & Inger Poulsen Lavet af Iben Wraae Madsen

Spædbarnsterapiuddannelsen Hold 6 Inger Thormann & Inger Poulsen Lavet af Iben Wraae Madsen Spædbarnsterapiuddannelsen Hold 6 Inger Thormann & Inger Poulsen Lavet af Iben Wraae Madsen Spædbarnsterapiens metode som redskab på daginstitutionsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Problemformulering...

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Gravid, spæd- og småbørnsfamiliehuset Trekanten 34 i Grenaa

Gravid, spæd- og småbørnsfamiliehuset Trekanten 34 i Grenaa Gravid, spæd- og småbørnsfamiliehuset Trekanten 34 i Grenaa Forslag til omlægning af familiehusets døgnafsnit Maj 2012 1 Indledning I det følgende præsenteres et forslag til omlægning af familiehusets

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af 106 B Ø RN I PRAKSIS Hvad børn ikke ved... har de ondt af Karen Glistrup I denne artikel redegør en familie- og psykoterapeut for sine overvejelser i forbindelse med børn, der lever som pårørende til patienter

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

den BEDSTE stø.e Odense den 28 feb. 2015

den BEDSTE stø.e Odense den 28 feb. 2015 den BEDSTE stø.e Odense den 28 feb. 2015 Familie & AdopBonsrådgivning. www.michelgorju.dk NÅR JEG SER OG BLIVER SET, SÅ ER JEG. Donald D. Winnicot Tilknytning forgår ikke I hovedet men I relabonen Det

Læs mere

Spædbarnsterapiens metode

Spædbarnsterapiens metode Spædbarnsterapiens metode Spædbarnsterapeut uddannelsen hold 5 Roskilde Bouchet Christensen 08-05-2015 2 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Spædbarnsterapiens grundidé... 4 Spædbarnsterapien

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Vuggestedet, Århus kommune. Hvordan identificeres relationsforstyrrelser hos gravide og spædbarnsfamilier?

Vuggestedet, Århus kommune. Hvordan identificeres relationsforstyrrelser hos gravide og spædbarnsfamilier? Hvordan identificeres relationsforstyrrelser hos gravide og spædbarnsfamilier? Vuggestedet, Vuggestedet, Århus Århus kommune kommune There is no such thing as a baby Winnicott. Århus Kommune Vuggestedet,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

10 års Jubilæum. i Familiehuset, Smedetorvet 8 Psykoterapeutisk dagbehandling

10 års Jubilæum. i Familiehuset, Smedetorvet 8 Psykoterapeutisk dagbehandling 10 års Jubilæum i Familiehuset, Smedetorvet 8 Psykoterapeutisk dagbehandling Indholdsfortegnelse Forord 3 Af centerleder Lone B. Petersen Indledning 4 Af antropolog Randi Dahl Tanker og teorier bag Familiehuset

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud DATO Kort beskrivelse af forslag til nyt behandlingstilbud Sidst rettet Udredningsopgaverne skal fremover

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Lidt statistik (2012) 61.521 børn og unge har mistet én forælder. 1692 børn og unge har mistet begge forældre. 44.000 børn

Læs mere

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Frivilligafdelingen Ringsted, 3. maj 2017 DFH Integration Program 1. Eksilstress,

Læs mere

Inger Poulsen Birgitte Thornsohn, Tina Zwergius Elin Gam, Elsebeth Willemann. Den der vover kan miste fodfæste. Den der intet vover mister sig selv.

Inger Poulsen Birgitte Thornsohn, Tina Zwergius Elin Gam, Elsebeth Willemann. Den der vover kan miste fodfæste. Den der intet vover mister sig selv. Inger Poulsen Birgitte Thornsohn, Tina Zwergius Elin Gam, Elsebeth Willemann Den der vover kan miste fodfæste. Den der intet vover mister sig selv. Rammer og struktur Familierne får et behandlingstilbud,

Læs mere

Hvordan kan Spædbarnsterapi og Skodsborgmodellen bruges i det faglige pædagogiske arbejde med mennesker med udviklingshæmning.

Hvordan kan Spædbarnsterapi og Skodsborgmodellen bruges i det faglige pædagogiske arbejde med mennesker med udviklingshæmning. Min eksamensopgave på Spædbarnsterapiuddannelsen i maj 2012. Pædagogisk konsulent Susanne Hollund Arbejdsplads Landsbyen Sølund Hjemmeside www.shollund.dk 16. april 2012 Hvordan kan Spædbarnsterapi og

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges

Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Kære deltager Formålet med dette skema er, at det skal give et billede af din nuværende fysiske og psykiske tilstand. Vi

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

At være frivillig for flygtninge med traumer

At være frivillig for flygtninge med traumer At være frivillig for flygtninge med traumer Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen I Varde, den 15.maj 2017 DFH Integration Eftermiddagens program

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere