Røde Kors asylarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røde Kors asylarbejde"

Transkript

1 2010 Røde Kors asylarbejde

2 2 Udgivet af Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej Birkerød Tlf Fax rødekors.dk/asyl Redaktion: Maja Rettrup Mørch (ansv.) Anne Skovgaard (red.) Ole Jeppesen NB: Artiklen Til kaffe hos elektrikeren er skrevet af Troels Donnerborg og første gang trykt i Røde Kors bladet Magasinet december 2010 Foto: Mikkel Østergaard, Camilla Stephan, Tomas Bertelsen, Ole Jeppesen, Dansk Røde Kors Asylafdeling Layout: Jens Burau (supergreen.dk) Robert Løwendahl Sørensen (supergreen.dk) Tryk: PE offset & reklame A/S, Varde Redaktionen afsluttet 15. februar 2011.

3 InDhold Side 4-5: Forord Side 6: I 2010 VAR DER 19 RØDE KORS ASYLCENTRE Der blev trukket i beredskabs-elastikken i 2010 og åbnet både nye børne- og voksencentre. Side 8: KOLOSSEN PÅ ARRENÆS Det var i en intensiv kamp mod uret, da Auderød-lejren blev forvandlet til asylcenter. Side 12: BONGOTRoMMER I BYRÅDSSALEN Nye børnecentre øgede behovet for skolepladser i Jylland løsningen blev at rykke ind i det nedlagte rådhus. Side 14: BLUS UNDER KEDLERNE Med en målrettet indsats blev der hvervet mange nye repræsentanter til de uledsagede mindreårige. Side 16: NEDTUR MEDFØRTE STYRKET KORPSÅND Alle følelser var i spil, da flere centre og personale på kort tid oplevede opsigelse, bebudet lukning og annullering af lukningen igen. Side 18: ILDSJÆL OG ASYLANSØGER Selvom man er afvist asylansøger med mange års ophold i asylcentre bag sig, kan man godt bevare et stort medmenneskeligt overskud. Mød en kvinde som glæder sig, når hun kan glæde andre. Side 20: SELV OM VI ER BANGE, SÅ HAR VI ET HÅB Frygten for at blive returneret til Grækenland fyldte meget for over 300 asylansøgere men håbet var ikke helt borte. Side 24: TIL KAFFE HOS ELEKTRIKEREN Jørgen Chemnitz sagde farvel efter 26 år som asylchef. Portræt af en leder, for hvem dialog og medmenneskelighed har været ledetråden. Side 24: Åbne huse var glade huse Side 30: RO. RAMMER. RYTMER. RITUALER. Voksenskolen oprettede i 2010 et særligt tilbud om matematik- og danskundervisning for asylansøgere med indlæringsvanskeligheder. Side 33: SKAL JEG STRAFFES FOR EVIGT? Det er at regne som husarrest at være på tålt ophold. Sådan lød argumentet i en principiel retssag for en af de beboere, der i flere år har været på tålt ophold i Sandholm. Side 35: ET SPØRGSMÅL OM ATTITUDE At komme i ekstern praktik er eftertragtet og populært. Mød Abraham, som selv bankede døren ind for at skaffe sig praktik på et vandrerhjem. Side 38: ULEDSAGEDE STILLES I VANSKELIG SITUATION Røde Kors vendte sig i et høringssvar imod et lovforslag, som indebærer flere forringelser for de uledsagede mindreårige asylansøgere. Side 40: HVEM HVAD HVOR Beboer-informationen gøres mere effektiv gennem nye piktogrammer, plakater og et lyd/billedshow, som fortæller om dagligdagen på et asylcenter og Røde Kors` rolle. Side 44: ASYLSAGEN FRA A TIL Z Side 46: LIVET PÅ ET ASYLCENTER

4 Skiftedag blev et helt særligt år i asylafdelingen. Det kan lyde som en selvmodsigelse, idet ALLE år med de akutte udfordringer som asylområdet altid byder på for at hjælpe nye grupper af mennesker i nød, altid tager sig ud som særlige. I hvert fald når man kigger i bakspejlet. Men 2010 BLEV særligt, idet afdelingen måtte sige farvel til ankermanden gennem 26 år. Jørgen Chemnitz valgte efter en helt ekstraordinær indsats - lige til sidste arbejdsdag 30.september at gå på pension. Derfor er pennen til dette forord lidt usædvanligt overladt til mig. Pensioneringen var Jørgen vel undt, om end meldingen i første omgang satte bølger og tanker i gang overalt i organisationen og sikkert også blandt mange beboere: For hvad nu hvad kommer efter Jørgen? Jørgen har med sin utrolige institutionelle hukommelse og empatiske og medmenneskelige væremåde personificeret asylarbejdet, og han fik helt fortjent som den første medarbejder i organisationen Røde Kors` højeste udmærkelse Hæderstegnet ved sin afskedsrecpetion i oktober. Der kunne han og alle andre se tilbage på et år, som atter trak kraftigt på den beredskabs-kompetence, som er et af Røde Kors varemærker : I rekordtempo blev mange tusind kvadratmeter kaserneanlæng i Auderød i foråret forvandlet til pæne boliger for de mange nyankomne flygtninge, som Sandholm ikke kunne rumme. Dertil kom åbning af flere børnecentre, så forholdene for de mange nyankomne uledagede flygtningebørn kunne holdes på samme standard som hidtil. Netop de uledsagede var i året der gik også fokus i en foreslået lovændring, som Røde Kors vender sig imod. Kort fortalt ønsker regeringen at de opholdstilladelser, som gives til unge, som ellers vil blive stillet i en nødsituation uden netværk ved hjemvenden til hjemlandet, skal bortfalde, når den unge fylder 18 år. Dertil kommer planer om at oprette modtagecentre for de unge, i første omgang i Afghanistan. Begge forslag som nu er vedtaget bekymrer os stærkt. Dels vil bortfald af opholdstilladelse sætte de unge under et endnu større psykisk pres, dels er de beskrevne vilkår omkring de påtænkte modtagecentre behæftet med stor usikkerhed i forhold til de unges sikkerhed stod også i Grækenlands tegn og det ikke for det gode. Mange asylansøgere berettede om horrible forhold i Grækenland, som var det første europæiske land, de blev registreret i,og dermed ifølge reglerne skulle have behandlet deres sag i. Den opgave magter Grækenland imidlertid ikke landets asylsystem er på det nærmeste brudt sammen, efter at tusinder og atter tusinder er kommet til landet. Dansk Røde Kors har gentagne gange i 2010 opfordret de danske myndigheder til selv at behandle asylsagerne. Vi har

5 Jørgen Chemnitz modtog ved sin afskedsreception Hæderstegnet, som her pryder reverset. Driftschef Carsten Isaksen (tv. ) overtog roret som konstitueret asylchef resten af set og vi ved, hvor meget den uvisse ventetid slider på asylansøgerne, og vi var ikke i tvivl om, at fortaler-stemmen skulle lyde med styrke i denne sag. Ovenstående er to eksempler fra den lidt mere tunge ende af året der gik. På positiv-siden tæller, at der er stor og frugtbar grøde i friviligarbejdet, herunder hvervningen af nye repræsentanter til de uledsagede unge. Og jeg har flere gange i løbet af året, blandt andet i forbindelse med chefskiftet, haft fornøjelsen af at opleve den dedikation og fokus på beboernes bedste, som personalet udstråler. De sidste tre måneder af 2010 holdt driftschef Carsten Isaksen sikkert og dygtigt rorpinden efter Jørgen Chemnitz. Fra 1. januar 2011 er der så et nyt chef-ansigt i asyladelingen og jeg vil slutte med at byde varmt velkommen til Anne la Cour Vågen, som kommer med en solid ballast fra 25 år i Dansk Flygtningehjælp. Jeg ønsker hende og hele asylafdelingen god arbejdslyst i Det skal nok skal gå hen og blive et helt særligt år.. Generalsekretrær Anders Ladekarl

6 I 2010 var der 19 Røde Kors asylcentre Centerberedskabet er som en en elastik, der skal kunne give sig og trække sig sammen efter behovet for pladser og krav fra myndighederne. Også i 2010 blev der trukket i den. 6 Ved årsskiftet var ca asylansøgere indkvarteret på et Røde Kors Center. Da årets sidste kalenderblad var revet af, var antallet steget til Alene antallet af beboere vidner om, at 2010 på det beredskabsmæssige plan blev et hektisk år. Ikke mindst ombygningen og indretningen af modtagecenter Auderød var i omfang en opgave, som personalet kun sjældent står overfor. Se hvordan arbejdet foregik i en særskilt artikel. Op mod juletid blev et andet stort bygningskompleks taget i brug, nemlig Rigspolitiets tidligere kursuscenter Avnø ved Vordingborg. I sne og slud ankom de første beboere, en større gruppe enlige mænd, som hurtigt tog blandt andet stedets gode idræts-faciliteter i brug. At præmisserne hurtigt kan ændre sig oplevede personalet på centrene i Hvilested, Rødby og Holmegaard. Deres arbejdsplads blev varslet lukket, hvorefter lukningen blev annulleret på grund af behovet for pladser. Hvordan man kommer igennem en sådant forløb med fortsat fokus på beboerne fortæller årsberetningen om. Den fortsatte ankomst af mange uledsagede mindreårige asylansøgere betød åbning af børnecentre i Jægerspris i Nordsjælland og som noget nyt vest for Storebælt. Røde Kors centre skød op i Sandvad og i Grindsted, og i Jelling overtog Røde Kors det tidligere rådhus for at indrette skole til de mange nye elever. I alt ankom 680 unge til Røde Kors centrene i 2010, og som i de foregående år kom langt hovedparten fra Afghanistan. I løbet af året forsvandt 109 af de unge igen. Samlet set var de største nationalitets-grupper på alle centrene ved udgangen af 2010: Afghanistan personer Syrien personer Iran personer Rusland personer Røde Kors har varetaget asylopgaven for den danske stat siden 1984 og driver de fleste centre. Derudover er der en håndfuld kommunale centre i Nordjylland. De samlede udgifter til asylarbejdet i 2010 blev på 667,2 mio. kroner, Staten betaler Røde Kors for at løse asylopgaven.

7 Røde Kors asylcentre 2010 aktive centre Ebeltoft Grenå Auderød Thyregod Grindsted Sandvad Jelling Sandholm Gribskov Sjælsmark Jægerspris Vipperød Avnstrup Kongelunden Kvindecentret Sigerslev Holmegård Hvilested Rødby

8 KOLOSSEN PÅ ARRENÆS Som at lægge et puslespil med brikker, mens der er nogen, der råber én i ørerne. Sådan husker en medarbejder den intensive opstart af center Auderød. Istandsættelses-opgaven af Auderød var intet mindre end enorm. På et tidspunkt i foråret 2010 var omkring 150 håndværkere i gang samtidig. 8

9 Februar 2009: Udlændingeservice og Asylafdelingen besigtiger første gang området. På dette tidspunkt lykkes det dog ikke at gennemføre planerne om et asylcenter i den gamle Auderødlejr. 3. marts 2010: Nye tilnærmelser. Asylafdelingen modtager på ny udfordringen og begynder at planlægge en eventuel etablering, selvom kommunen endnu ikke har godkendt projektet. Ledergruppen får adgang til området og danner sig et overblik over de forskellige bygninger og deres tilstand. Med kort varsel udarbejdes planer og budgetoplæg, en meget stor opgave, der betyder at de involverede medarbejdere næsten arbejder i døgndrift i de første dage. 7. marts 2010: Deadline for budgetoplæg, skitseplaner og arbejdsplaner. Afleveres til Udlændingeservice, som senere godkender udspillet men med en væsentlig besparelse indbygget. Dette går ud over inventarbudgettet og medfører, at Asylafdelingen må hekse og handle for at få gode og billigere tilbud hjem. 9. marts 2010: På et byrådsmøde godkender Halsnæs Kommunes byråd asylcenterplanerne. De første håndværkerne er på dette tidspunkt allerede varslet på ordre, og klokken 20:42 får de omsider grønt lys. Medarbejderne som skal varetage klargøringsopgaven kan se frem til en meget hektisk periode. 10. marts 2010: Klokken 06:30 rykker håndværkerne ind på det, der nu hedder Center Auderød. Udlejes: Tidligere kaserneanlæg fra Etageareal: Omtrent kvadratmeter - fordelt på en snes bastante bygninger opført i den pureste beton. Et ægte håndværkertilbud. Ovenstående afspejler sådan cirka ordlyden i det forslag, som Udlændingeservice (US) en dag i de første måneder af 2010 lagde på skrivebordet foran daværende asylchef Jørgen Chemnitz. Chemnitz nikkede, og Asylafdelingens byggetekniske personale gik kort efter i aktion for at etablere et nyt modtagecenter med plads til 600 beboere. Michael Nielsen, teamleder i Asylafdelingens Drift & Service -afsnit, blev som byggeleder sat i spidsen for realiseringen af det enorme projekt. Han fik til opgave at modernisere den gamle kaserne, slå dørene op for nye beboere på rekordtid - og dermed aflaste det overfyldte Center Sandholm. Da teamlederen blev spurgt, om han ville tage opgaven, fik han samtidig at vide, at beboerne på det nærmeste allerede var på vej i bus: Det er klart den største udfordring, jeg har tumlet med. Driftschef Carsten Isaksen lagde ikke skjul på, at det skulle gå rigtig stærkt. Der skulle blandt andet laves nye toilet- og badefaciliteter og to-rumspolitikken skulle gennemføres. Efter kort tid var over 150 håndværkere i gang på området, og jeg talte på et tidspunkt 80 håndværkerbiler. Det var vanvitttigt, men vi holdt budgettet og fik etableret et godt botilbud til vores beboere. Det var som at lægge et puslespil med brikker, mens der er nogen, der råber én ind i ørerne, husker Michael Nielsen. Afvikling og udvikling Center Auderød var for år tilbage hjemsted for Søværnets Grundskole (tidligere Søværnets Eksercerskole). Denne institution tog i 1958 et spritnyt og moderne bygningskompleks i brug. De kaldte det Auderødlejren. I 2007, efter næsten 50 år og et utal af RET, SE LIGE UD! -kommandoer, var det maritime eventyr imidlertid forbi, og skolen blev flyttet fra næsset i Arresø til Frederikshavn. Til stor fortrydelse for mange, heriblandt Halsnæs Kommunes borgmester, Helge Friis (Soc.): Vi var meget ærgerlige, da Søværnet forlod Auderød. Der var 100 reelle arbejdspladser i klemme derude, og dertil kommer, at mange lokale virksomheder var underleverandører til stedet. Der var ikke så meget at råbe hurra for, siger borgmesteren. Kommunen er trængt på økonomien og tilmed hårdere ramt end andre steder med hensyn til arbejdsløshed. De to sværest stillede grupper er stærkt repræsenteret i Halsnæs Kommune: Lidt over 30 procent af borgerne er ufaglærte. Lidt over 30 procent er håndværkere. Borgmesteren noterede sig derfor med glæde US og Asylafdelingens interesse for Auderødlejren: De havde henvendt sig en gang tidligere, men da sagde vi nej tak, fordi vi dengang ville omdanne stedet til frilufts- og aktivitetscenter. Da de kom anden gang, var planerne droppet på grund af krisen. Vi indvilligede, for et asylcenter med over 600 beboere er jo også en stor arbejdsplads. En lang opstart Afdelingslederen på Center Auderød hedder Flemming Møller Henriksen. Han tager imod med ordene her er ikke kønt, men funktionelt, og anviser plads i et halvtomt gennemgangskontor med frisk pulverkaffe indenfor rækkevidde.

10 15. marts 2010: De første beboere flytter ind. I ugerne herefter færdiggøres faciliteter som f.eks. 128 nye badeværelser, beboelsesrum, vaskeri, storkøkken, cafeteria, skole, børnehave, legeplads, tv-stuer, billiardrum etc. Medio april 2010: Flemming Møller Henriksen tiltræder som afdelingsleder. Medio juni 2010: Fuldt hus. 600 beboere på plads. November Januar 2011: Beboerantallet kommer en kort periode op over Min første tid herude var præget af, at jeg skulle ansætte en helt ny personalegruppe. De skulle gradvist tage over efter opstarts-holdet ; altså de rutinerede medarbejdere, som havde fået stedet op at køre. Samtidig væltede det ind med beboere, og vi skulle på ingen tid sætte alt i system. Det var en voldsom fase, som på mange måder ikke er slut endnu. En højlydt brandøvelse afbryder kortvarigt interviewet. Et utal af medarbejdere snakker i munden på hinanden i walkie-talkie, hvilket vidner om, at procedurerne ikke er helt på plads endnu. Flere øvelser er allerede skemalagt, beroliger afdelingslederen. Jeg aflyste faktisk vores første åbent hus, fordi vi slet ikke var klar. Vi er først nu ved at få pligtrengøringen i gang. Netværksmedarbejderne står stadig mest og servicerer i skranken i stedet for at besøge beboerne på deres værelser. Det vigtigste er alligevel, at medarbejderne ikke sætter overliggeren for højt, mener afdelingslederen: De har store ambitioner, men de bliver nødt til at flytte noget af fokus fra hjertet og op i hovedet. De skal kunne følge med og udvikle sig i takt med, at centret kommer helt på plads. Ellers brænder de ud. Frugtbar dialog En anden gruppe, der har mærket til den akutte opstart, er beboerne. En af dem, Dan Ganda fra Kenya, har boet i Auderød siden august Det ligner ærligt talt stadig en militærlejr, en institution. Mit værelse er ok. Sengen er god. Størrelsen taget i betragtning burde rummet være til én person, men jeg deler det med en anden. Sommetider er det horribelt om natten at være så tæt på et andet menneske, når man ikke selv har valgt det. Men jeg klager ikke. Dan Ganda beretter, hvordan der i starten ofte var uoverensstemmelser mellem forskellige grupper på centret. Især afghanere og kurdere. Folk sloges, stjal, drak og smed med skraldespande. Dårlig stemning. Afdelingslederen satte så en række dialogmøder op, og fra da af blev alting bedre. Jeg repræsenterer de afrikanske nationaliteter, og andre repræsenterer på samme måde Afghanistan, Iran og så videre. Møderne kører hver 14. dag og har skabt et grundlag for løsning af problemerne på centret. Her kan vi tale åbent med ledelsen eller med repræsentanter fra de andre grupper og udrede misforståelser og lignende på en afslappet måde. Emner for diskussion spænder lige fra forslag til nye måder at koge ris på i cafeteriet til symptomerne på pladsmangel: Man kan jo roligt sige, at der bor mange mennesker i Auderød. Cafeteriet er ved at blive for småt i forhold til beboerantallet. Det er frygteligt nogle gange også fordi køen er så lang, at den når ud af huset og ud på vejen udenfor. Nogle af beboerne ryger i køen, hvilket er til gene for de andre. Men rygerne er ligeglade, forklarer Dan Ganda. Et center under udvikling For at dæmme op for diverse aktuelle behov og problemer, blev der i sidste halvdel af året planlagt eller sat en række nye tiltag i værk. Blandt andet er der blevet etableret to beboelseshuse kun for kvinder, og et særligt aktivitetshus kun for kvinder med blandt andet computere. Voksenskolen er også rykket over i et andet og større hus som opfylder behovene bedre, og i forhold til de nævnte trange cafeteria-forhold vil det nye år byde på indretning af selvhusholdskøkkener på hver beboelsesgang, samtidig med at cafeteriet nedlægges. Teamleder Michael Nielsen håber, at Auderød får lov til leve videre et godt stykke tid ud over de oprindelige 18 måneder, som kommunen gik med til, og det ser borgmester Helge Friis (Soc.) positivt på: Hvis Udlændingeservice beder om yderligere 18 måneder, ser jeg ikke noget problem i det. Finanskrisen er jo stadig over os, og vi har fortsat glæde af de arbejdspladser, som asylcentret kaster af sig. Vi har fået en fin sameksistens med centret, synes jeg. Der er tilmed en del borgere, som har engageret sig kulturelt derude, og det synes jeg er godt.

11 Afdelingsleder Flemming Møller Henriksen er enig: Jeg er faktisk positivt overrasket over, at der ikke har været flere gnidninger, end det er tilfældet. Jeg har haft et godt møde med grundejerforeningen, der som udgangspunkt gerne vil have Arrenæs for sig selv. Det skyldes vist mere trafikken på vejene herude end det faktum, at netop vi er her. Vi havde en god snak, og vi aftalte for fremtiden at mødes en gang i kvartalet. På samme måde har jeg fået en glimrende dialog med det lokale politi. Produktionen af tusindvis og atter tusindvis af madportioner til soldaterne havde slidt køkkenet godt og grundigt. På fire uger fik håndværkere, køkkenchef Erik Aagaard og hans personale genopbygget køkkenet fra bunden og godkendt det af sundhedsmyndighederne, så der kunne laves mad til 600 nye beboere.

12 Bongotrommer i byrådssalen Tilkomsten af børnecentre i Jylland gav vokseværk på skolen i Jelling. I foråret rykkede man ind i det forhenværende rådhus og skabte en ny skole der. 12 Da Jelling kommune blev lagt ind under den nye Vejle storkommune blev mange kvadratmeter solidt rødstens-rådhusbyggeri ledigt i Jelling. Rådhuset ligger klos op af center Jelling, hvor vokseværket og trange skole-faciliteter i barakker for alvor var begyndt at mærkes. Derfor var det meget glædeligt, og meget nødvendigt, at vi i april kunne indvie det gamle rådhus som ny centerskole. For både elevtallet og lærertallet gik bare op og op, og noget måtte der ske, siger skoleleder Henrik Bang Pedersen, som viser rundt på de lange gange.. Mandagen er helliget en række kreative valgfag som idræt, billedkunst, svømning og musik, og da vi kigger forbi i byrådssalen, er der ikke megen hengemt em af fortiden. Ingen politiske diskussioner hænger i luften, det gør derimod lyden af bongotrommer og skrabende stoleben. Det er 11 unge fra børnecenter Grindsted, som folder sig ud i det rummelige lokale med kurdiske kærlighedssange, tromme-jam og stoleleg. I kælderen viser lærerne Birgitte Kongegaard og Anette Jensen eksempler på smukke akvareller frem til en anden gruppe elever. Kort tid efter er de unge koncentreret i gang med selv at male. Nogle af de unge fyre bærer maskuline halskæder, som de selv har lavet i undervisningen og gerne viser frem. Skole for fulde omdrejninger Fra 2009 til 2010 blev lærerstaben næsten tredoblet som følge af mange nye elever efter tilkomsten af de nye børnecentre i Grindsted og Sandvad. Det betød, at der var pres på den nye skole fra dag 1. Vi måtte hurtigt dele skoledagen op i formiddags og eftermiddagshold. Med unge fra Grindsted, Sandvad og Thyregod samt familier og unge fra Jelling er vi nået op på ca. 400 elever, eller ca. 100 flere end vi havde på centret. Det har givet en række logistiske udfordringer, men vi fik mange ting op at stå på relativt kort tid, herunder modersmålsundervisning for de unge på en række sprog samt alfabetiserings-undervisning, siger Henrik Bang Pedersen. Børneskoleelever møder op i skolen dagen efter de er flyttet til Jelling. Her bliver de budt velkommen og visiteret ind i en alderssvarende klasse. De unge fra børnecentrene i hhv. Grindsted og Sandvad og børne- og ungecenteret i Thyregod bydes velkommen i modtageklassen af lærerne. Den første dag er blandt andet afsat til rundvisning på centeret, nærområdet og skolen, indplacering på hold efter sprogtest og afstemning af forventninger. I voksenskolen mødes beboerne af den visiterende lærer som indplacerer i klasser. Aktiveringen af de voksne er tilrettelagt med lige dele praktik og undervisning. At få et rådhus omdannet til en skole, hvor både elever og lærer har gode betingelser for udvikling, har været et stort koordineringsarbejde.

13 Men både håndværkere, lærer, teknisk-og praktisk medarbejdere, aktiverede beboere og elever har ydet en fantastisk indsats, siger centerleder Solveig Vestergaard.. Tidsplanen for renoveringen blev en lille smule overskredet, således at starten på undervisningen måtte udskydes nogle dage. Men det tog ikke lærerne mange øjeblikke for at ændre undervisningen, således at der blev organiseret ekskursioner til erstatning for den ordinære planlagte undervisning. Den 19. april stod en flot skole færdig til indvielse. Stoleleg i den gamle byrådssal i Jelling.

14 Blus under kedlerne Åbningen af nye børnecentre genererede et stort behov for at hverve flere repræsentanter. Røde Kors har varetaget repræsentantordningen siden Repræsentanterne får uddannelse og tilbydes netværk med andre ligesindede i den ulønnede funktion. Røde Kors hverver også repræsentanter på de kommunale børnecentre i Nordjylland. 14 I marts 2010 var 180 mennesker tilknyttet asylafdelingen som repræsentanter for en uledsaget mindreårig i november var tallet næsten det dobbelte, helt præcist 255, herunder 20 i Jylland. Tallene siger noget om den udvidede arbejdsopgave, som året har budt på for Projekt og Frivillig-sektionen, som tager sig af at hverve, uddanne og støtte repræsentanter: Især i forsommeren gik det over stok og sten med at skaffe nok repræsentanter. Der var åbnet børnecentre flere steder i Jylland, og det generelle indrejsetal af unge uledsagede var fortsat højt, så det var noget af en opgave både at hverve og nå at uddanne folk, siger projektleder Niels Svankjær Christiansen. Henover sommeren - hvor der også blev åbnet et børnecenter i Jægerspris - blev der derfor indledt en intensiveret hverve-indsats, som omfattede annoncer og hyppigere informationsmøder blandt potentielle frivillige, blandt kommende måneder fik vi blandt andet opbygget et net af jyske repræsentanter, herunder folk, som f.eks. bor i Århus og er parate til at køre til Sandvad ved Jelling for at støtte en eller flere unge, der bor der. Der er dog stadig brug for flere repræsentanter i det jyske, fortæller Niels Svankjær Christiansen. Stående beredskab Hvervningen gav så meget respons, at der siden efteråret har stået op mod 30 repræsentanter stand by til unge på Sjælland: Dvs. at de har gennemgået introkursus, og nu er klar til at gå ind i opgaven, når behovet opstår. Det er vældig godt, at vi på den måde står i en overskudssituation, siger Niels Svankjær Christensen. Korpset af repræsentanter er en blandet flok, bestående af nogenlunde lige mange mænd og kvinder. En del er tæt på pensionsalderen og har ro og modenhed fra et langt liv, andre er stude- F. andet har i haft Jylland. svært ved nå sine uddannelsesmål rende enten eller at yngre blive erhvervsaktive. flymekaniker eller Uddannelsesmæssigt spænder Center. feltet også pilot. Her Begge leger dele han gav med god drømmen respons, og på henover Teknisk de Erhvervsskole vidt. Krumtappen i ordningen er frivillighed, men behovet for repræsentanter gjorde, at der i løbet af året blev ansat 10 lønnede repræsentanter med særlig kompetence indenfor det sociale og juridiske område, det være sig socialrådgivere eller jurister. De virker som back up for de frivillige repræsentanter og har derudover særligt fokus på de meget unge og særligt sårbare asylansøgere, formodet handlede og lignende, fortæller Niels Svankjær Christiansen. Hvis den unge får ophold i Danmark spørger asylafdelingen om repræsentanten vil fortsætte som midlertidig forældre-myndighedsindehaver, indtil den unge bliver myndig. Det kræver, at den unge er interesseret i det og at de to ikke bor for langt fra hinanden. Faktisk er det sådan, at op mod 8 ud af 10 frivillige følger vores opfordring til at tage denne opgave på sig. Det er vi glade for på de unges vegne, da det er en god støtte for dem i den videre integrationsproces i kommunerne, slutter Niels Svankjær Christiansen.

15 Nye børnecentre blandt andet i Grindsted øgede behovet for repræsentanter.

16 Nedtur medførte styrket korpsånd Personalet på centrene i Hvilested og Rødby var hele følelsesregistret igennem, da de på kort tid oplevede opsigelse, bebudet centerlukning og annullering af lukningen igen. Center Rødby Opholdscenter for familier og enlige. Åbnede midt i december 2009 i Skippergården, et bygningskompleks beliggende midt i Rødby. Bygningerne husede tidligere blandt andet et behandlingscenter for alkoholikere og stofmisbrugere. 120 beboere (primært afghanere, syriske kurdere og tjetjenere) Center Hvilested Opholdscenter primært for familier. Åbnede i midten af november 2009 i et tidligere plejecenter, som tilbage i 2004 også virkede som asylcenter. Bliver drevet i samdrift med Center Rødby og Asylskolen i Rasted ved Sakskøbing. 150 beboere (primært afghanere, syriske kurdere og tjetjenere). 16 Den 29. juni 2010 kom den besked som aldrig er rar hverken at få eller give i asylafdelingen centrene Rødby, Hvilested og Holmegaard (på Langeland) skulle lukkes ved udgangen af november. Behovet for opholdscentrene var mindre pga. hurtigere sagsbehandlingstid. 74 medarbejdere blev opsagt fra centrene, som havde været i drift siden november/december Beskeden gav dønninger, fortæller centerleder Mariann Jørgensen: Paradoksalt nok var vi først rigtig på plads en måneds tid før, vi fik at vide, at vi skulle lukke butikken. Sidst på foråret var systemerne på skinner, administrationen kørte, og alle havde fundet sig til rette. Nu var vi rustet til hvad som helst, husker Mariann Jørgensen. Det passede dog ikke helt. Ingen var rustet til at kapere beskeden om den forestående lukning. Mariann Jørgensen, som tilbage i 90 erne var leder på Center Brandstrup og senere Gedser, havde et et halvt år forinden opgivet et sikkert lederjob for at vende tilbage til organisationen. Hun gik lidt tid alene med den triste viden og måtte holde tæt, indtil Asylafdelingens ledelse troppede op for at give personalet den upopulære besked: Medarbejderne kunne godt mærke på mig, at der var noget galt, så stemningen var bestemt ikke rar, fortæller Mariann Jørgensen. Vrede og glæde Netværksmedarbejder Jesper Ploug Schjødt var en af de medarbejdere, som tog det ilde op, da den forestående lukning blev annonceret. Den uddannede tømrer og mangeårige handicaphjælper havde nemlig lige fundet sin rette hylde, følte han: Jeg blev kaldt til et møde i Hvilested, hvor ledelsen fra Sandholm kom og gav os beskeden om, at vi skulle lukke. Jeg havde det sgu elendigt med, at alt, hvad vi havde knoklet for, allerede nu skulle rives ned igen. Jeg havde aldrig mødt asylcheferne før, og første gang, jeg møder dem, står de og fyrer mig. Det var lidt af en nitte, synes jeg, fortæller Jesper Ploug Schjødt. Mariann Jørgensen fortsætter: I de følgende dage kom medarbejderne og jeg selv hele følelsesregistret igennem med jævne mellemrum. Den ene dag var man bare ked af det, den næste var man rasende, og nu og da mærkede man også en stærk glæde ved sammenholdet i gruppen. Det var frem for alt en tung tid, hvor min souschef og jeg havde en masse samtaler med de enkelte faggrupper og også med enkeltpersoner, siger den socialpædagogisk uddannede Mariann Jørgensen. Fokus på beboerne Jesper Ploug Schjødt fortæller, hvordan opsigelsen påvirkede hans selvopfattelse: Jeg fik jo kortvarigt den tanke, at lukningen kunne skyldes, at vi ikke havde gjort vores job

17 godt nok. Det ramte mig på min stolthed, for vi følte selv, at det kørte for os hernede. Men da jeg lige havde sundet mig lidt, flyttede jeg fokus væk fra mig selv og over på beboerne. Derfor bad jeg Mariann om lov til at blive til den allersidste dag. Beboerne havde jo ret til den samme kontinuitet som altid, og det kunne jeg være med til at sikre. Den tankegang fik mig igennem den ret triste tid, slår Jesper Ploug Schjødt fast og suppleres af centerlederen: Det er rigtigt. Flere medarbejdere reagerede meget voldsomt, og der kom en lang periode, hvor vi tog ekstra hensyn til hinanden. Der var ingen, der pegede fingre, hvis en medarbejder pludselig var nødt til at gå hjem for at holde sammen på sig selv. Vi kom meget tættere på hinanden i den tid, og vi koncentrerede alle de sidste kræfter på at hjælpe beboerne bedst muligt. De havde og har jo en helt anden og mere voldsom problemstilling hængende over hovedet: Risikoen for en tvangsudsendelse til Grækenland, siger Mariann Jørgensen. lukke, for vi kunne jo selv se, at der var godt fyldt op alle vegne. Alle forholdt sig afventende, både medarbejdere og beboere. Genopvækket korpsånd Mariann Jørgensen er imponeret over personalets indstilling: Medarbejdernes loyalitet overfor stedet er vokset kolossalt. Vi har haft en fælles fjende, og modstandskampen har rystet os sammen. Kampånden og systemerne fra foråret er tilbage for mere end fuld kraft. Alle har en målsætning, der hedder at løse opgaverne til perfektion, siger hun og pointerer: Jeg tror på det her lige så længe, som det nu varer. Jeg ved jo godt, at det her ikke er nogen livsstilling. På et eller andet tidspunkt så dykker det igen, og det er jeg forberedt på. Det tror jeg, vi alle er nu. Så forberedt som man nu kan blive, for i det her lokalområde vil en fyringsrunde altid gøre ekstra ondt. Jesper Ploug Schjødt er også blevet mere opmærksom på at nyde jobbet, mens det er der. Han mener også, personalet er kommet styrket ud af turbulensen og er nu godt i gang med planerne for den kommende tid, hvor aktivitetsniveauet skal hæves: Vi skal have et fitnessrum, mere ekstern praktik og bedre samarbejde med lokalområdets foreningsliv. Så kommer det til at køre optimalt. Og det skal det, for det er det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft. Otte gange har jeg oven i købet fået lov til at overbringe den ultimative besked: Du har fået opholdstilladelse. Det er så fedt. Kontramelding Mens fokus blev rettet mod beboerne gik det så småt op for Mariann Jørgensen, at lukningen måske ikke var så sikker endda: Pludselig hørte vi jo, at Center Holmegård på Langeland var blevet forlænget med en måned, og lidt efter kom Freja Ejendomme for at se på et af vores badeværelser, som de sagde skulle bygges om. Jamen, vi lukker jo snart, sagde vi men det skulle bestemt ordnes, sagde de. Så kunne vi jo godt fornemme, at der skete ting og sager i kulissen, og så kom den oficielle besked godt to måneder efter den første udmelding, husker Mariann Jørgensen og fortsætter: På et eller andet plan var jeg jo aldrig blevet færdig med at lukke ned. Sådan havde medarbejderne det også. De søgte jo heller ikke væk. Vi har simpelthen aldrig rigtig troet på, at vi skulle Plads til smil og jokes efter et turbulent år. Henrik Svensson (tv), Jesper Ploug Schjødt og Mariann Jørgensen foran Center Rødby.

Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling Jammerbugt Asylafdeling INDHOLD 03 Forord 04 Året der gik 07 Historie 09 Asylcentrenes placering Forord Jammerbugt Kommune har siden 2003 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen også i 2016 har vi drevet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk.

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk. i 1 Vilkårene for asylansøgere og asylbørn er hyppigt til debat, blandt andet i medierne. Gennem debatten er der opstået forskellige opfattelser i offentligheden om Dansk Røde Kors asylarbejde og hverdagen

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn EN LUKKET FEST Af Lene Ravn De nye medicinstuderede blev budt velkommen som noget ganske særligt til studiestarten på Aarhus Universitet. Det traditionsrige studie præsenterede sig selv som verdens bedste

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Mandag den 10. januar

Mandag den 10. januar 2011 6 Mandag den 10. januar Har du set de mennesker, der sidder ret op og ned med åben mund og sover i bussen? Det var mig i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg bør jo være helt udhvilet

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Hvad? Asylansøgere i Annebergparken (1) Op til 100 pladser til uledsagede mindreårige asylansøgere (i daglig tale kaldet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forord. Ebeltoft. Gribskov Auderød Jægerspris Sjælsmark Sandholm Kongelunden Avnstrup. Thyregod. Sandvad. Jelling. HCØ voksenskole.

Forord. Ebeltoft. Gribskov Auderød Jægerspris Sjælsmark Sandholm Kongelunden Avnstrup. Thyregod. Sandvad. Jelling. HCØ voksenskole. 2 Forord Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance offentliggjorde den 19. september 2012 aftalen Øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere der bl.a. giver asylansøgere mulighed for at flytte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere