Røde Kors asylarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røde Kors asylarbejde"

Transkript

1 2010 Røde Kors asylarbejde

2 2 Udgivet af Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej Birkerød Tlf Fax rødekors.dk/asyl Redaktion: Maja Rettrup Mørch (ansv.) Anne Skovgaard (red.) Ole Jeppesen NB: Artiklen Til kaffe hos elektrikeren er skrevet af Troels Donnerborg og første gang trykt i Røde Kors bladet Magasinet december 2010 Foto: Mikkel Østergaard, Camilla Stephan, Tomas Bertelsen, Ole Jeppesen, Dansk Røde Kors Asylafdeling Layout: Jens Burau (supergreen.dk) Robert Løwendahl Sørensen (supergreen.dk) Tryk: PE offset & reklame A/S, Varde Redaktionen afsluttet 15. februar 2011.

3 InDhold Side 4-5: Forord Side 6: I 2010 VAR DER 19 RØDE KORS ASYLCENTRE Der blev trukket i beredskabs-elastikken i 2010 og åbnet både nye børne- og voksencentre. Side 8: KOLOSSEN PÅ ARRENÆS Det var i en intensiv kamp mod uret, da Auderød-lejren blev forvandlet til asylcenter. Side 12: BONGOTRoMMER I BYRÅDSSALEN Nye børnecentre øgede behovet for skolepladser i Jylland løsningen blev at rykke ind i det nedlagte rådhus. Side 14: BLUS UNDER KEDLERNE Med en målrettet indsats blev der hvervet mange nye repræsentanter til de uledsagede mindreårige. Side 16: NEDTUR MEDFØRTE STYRKET KORPSÅND Alle følelser var i spil, da flere centre og personale på kort tid oplevede opsigelse, bebudet lukning og annullering af lukningen igen. Side 18: ILDSJÆL OG ASYLANSØGER Selvom man er afvist asylansøger med mange års ophold i asylcentre bag sig, kan man godt bevare et stort medmenneskeligt overskud. Mød en kvinde som glæder sig, når hun kan glæde andre. Side 20: SELV OM VI ER BANGE, SÅ HAR VI ET HÅB Frygten for at blive returneret til Grækenland fyldte meget for over 300 asylansøgere men håbet var ikke helt borte. Side 24: TIL KAFFE HOS ELEKTRIKEREN Jørgen Chemnitz sagde farvel efter 26 år som asylchef. Portræt af en leder, for hvem dialog og medmenneskelighed har været ledetråden. Side 24: Åbne huse var glade huse Side 30: RO. RAMMER. RYTMER. RITUALER. Voksenskolen oprettede i 2010 et særligt tilbud om matematik- og danskundervisning for asylansøgere med indlæringsvanskeligheder. Side 33: SKAL JEG STRAFFES FOR EVIGT? Det er at regne som husarrest at være på tålt ophold. Sådan lød argumentet i en principiel retssag for en af de beboere, der i flere år har været på tålt ophold i Sandholm. Side 35: ET SPØRGSMÅL OM ATTITUDE At komme i ekstern praktik er eftertragtet og populært. Mød Abraham, som selv bankede døren ind for at skaffe sig praktik på et vandrerhjem. Side 38: ULEDSAGEDE STILLES I VANSKELIG SITUATION Røde Kors vendte sig i et høringssvar imod et lovforslag, som indebærer flere forringelser for de uledsagede mindreårige asylansøgere. Side 40: HVEM HVAD HVOR Beboer-informationen gøres mere effektiv gennem nye piktogrammer, plakater og et lyd/billedshow, som fortæller om dagligdagen på et asylcenter og Røde Kors` rolle. Side 44: ASYLSAGEN FRA A TIL Z Side 46: LIVET PÅ ET ASYLCENTER

4 Skiftedag blev et helt særligt år i asylafdelingen. Det kan lyde som en selvmodsigelse, idet ALLE år med de akutte udfordringer som asylområdet altid byder på for at hjælpe nye grupper af mennesker i nød, altid tager sig ud som særlige. I hvert fald når man kigger i bakspejlet. Men 2010 BLEV særligt, idet afdelingen måtte sige farvel til ankermanden gennem 26 år. Jørgen Chemnitz valgte efter en helt ekstraordinær indsats - lige til sidste arbejdsdag 30.september at gå på pension. Derfor er pennen til dette forord lidt usædvanligt overladt til mig. Pensioneringen var Jørgen vel undt, om end meldingen i første omgang satte bølger og tanker i gang overalt i organisationen og sikkert også blandt mange beboere: For hvad nu hvad kommer efter Jørgen? Jørgen har med sin utrolige institutionelle hukommelse og empatiske og medmenneskelige væremåde personificeret asylarbejdet, og han fik helt fortjent som den første medarbejder i organisationen Røde Kors` højeste udmærkelse Hæderstegnet ved sin afskedsrecpetion i oktober. Der kunne han og alle andre se tilbage på et år, som atter trak kraftigt på den beredskabs-kompetence, som er et af Røde Kors varemærker : I rekordtempo blev mange tusind kvadratmeter kaserneanlæng i Auderød i foråret forvandlet til pæne boliger for de mange nyankomne flygtninge, som Sandholm ikke kunne rumme. Dertil kom åbning af flere børnecentre, så forholdene for de mange nyankomne uledagede flygtningebørn kunne holdes på samme standard som hidtil. Netop de uledsagede var i året der gik også fokus i en foreslået lovændring, som Røde Kors vender sig imod. Kort fortalt ønsker regeringen at de opholdstilladelser, som gives til unge, som ellers vil blive stillet i en nødsituation uden netværk ved hjemvenden til hjemlandet, skal bortfalde, når den unge fylder 18 år. Dertil kommer planer om at oprette modtagecentre for de unge, i første omgang i Afghanistan. Begge forslag som nu er vedtaget bekymrer os stærkt. Dels vil bortfald af opholdstilladelse sætte de unge under et endnu større psykisk pres, dels er de beskrevne vilkår omkring de påtænkte modtagecentre behæftet med stor usikkerhed i forhold til de unges sikkerhed stod også i Grækenlands tegn og det ikke for det gode. Mange asylansøgere berettede om horrible forhold i Grækenland, som var det første europæiske land, de blev registreret i,og dermed ifølge reglerne skulle have behandlet deres sag i. Den opgave magter Grækenland imidlertid ikke landets asylsystem er på det nærmeste brudt sammen, efter at tusinder og atter tusinder er kommet til landet. Dansk Røde Kors har gentagne gange i 2010 opfordret de danske myndigheder til selv at behandle asylsagerne. Vi har

5 Jørgen Chemnitz modtog ved sin afskedsreception Hæderstegnet, som her pryder reverset. Driftschef Carsten Isaksen (tv. ) overtog roret som konstitueret asylchef resten af set og vi ved, hvor meget den uvisse ventetid slider på asylansøgerne, og vi var ikke i tvivl om, at fortaler-stemmen skulle lyde med styrke i denne sag. Ovenstående er to eksempler fra den lidt mere tunge ende af året der gik. På positiv-siden tæller, at der er stor og frugtbar grøde i friviligarbejdet, herunder hvervningen af nye repræsentanter til de uledsagede unge. Og jeg har flere gange i løbet af året, blandt andet i forbindelse med chefskiftet, haft fornøjelsen af at opleve den dedikation og fokus på beboernes bedste, som personalet udstråler. De sidste tre måneder af 2010 holdt driftschef Carsten Isaksen sikkert og dygtigt rorpinden efter Jørgen Chemnitz. Fra 1. januar 2011 er der så et nyt chef-ansigt i asyladelingen og jeg vil slutte med at byde varmt velkommen til Anne la Cour Vågen, som kommer med en solid ballast fra 25 år i Dansk Flygtningehjælp. Jeg ønsker hende og hele asylafdelingen god arbejdslyst i Det skal nok skal gå hen og blive et helt særligt år.. Generalsekretrær Anders Ladekarl

6 I 2010 var der 19 Røde Kors asylcentre Centerberedskabet er som en en elastik, der skal kunne give sig og trække sig sammen efter behovet for pladser og krav fra myndighederne. Også i 2010 blev der trukket i den. 6 Ved årsskiftet var ca asylansøgere indkvarteret på et Røde Kors Center. Da årets sidste kalenderblad var revet af, var antallet steget til Alene antallet af beboere vidner om, at 2010 på det beredskabsmæssige plan blev et hektisk år. Ikke mindst ombygningen og indretningen af modtagecenter Auderød var i omfang en opgave, som personalet kun sjældent står overfor. Se hvordan arbejdet foregik i en særskilt artikel. Op mod juletid blev et andet stort bygningskompleks taget i brug, nemlig Rigspolitiets tidligere kursuscenter Avnø ved Vordingborg. I sne og slud ankom de første beboere, en større gruppe enlige mænd, som hurtigt tog blandt andet stedets gode idræts-faciliteter i brug. At præmisserne hurtigt kan ændre sig oplevede personalet på centrene i Hvilested, Rødby og Holmegaard. Deres arbejdsplads blev varslet lukket, hvorefter lukningen blev annulleret på grund af behovet for pladser. Hvordan man kommer igennem en sådant forløb med fortsat fokus på beboerne fortæller årsberetningen om. Den fortsatte ankomst af mange uledsagede mindreårige asylansøgere betød åbning af børnecentre i Jægerspris i Nordsjælland og som noget nyt vest for Storebælt. Røde Kors centre skød op i Sandvad og i Grindsted, og i Jelling overtog Røde Kors det tidligere rådhus for at indrette skole til de mange nye elever. I alt ankom 680 unge til Røde Kors centrene i 2010, og som i de foregående år kom langt hovedparten fra Afghanistan. I løbet af året forsvandt 109 af de unge igen. Samlet set var de største nationalitets-grupper på alle centrene ved udgangen af 2010: Afghanistan personer Syrien personer Iran personer Rusland personer Røde Kors har varetaget asylopgaven for den danske stat siden 1984 og driver de fleste centre. Derudover er der en håndfuld kommunale centre i Nordjylland. De samlede udgifter til asylarbejdet i 2010 blev på 667,2 mio. kroner, Staten betaler Røde Kors for at løse asylopgaven.

7 Røde Kors asylcentre 2010 aktive centre Ebeltoft Grenå Auderød Thyregod Grindsted Sandvad Jelling Sandholm Gribskov Sjælsmark Jægerspris Vipperød Avnstrup Kongelunden Kvindecentret Sigerslev Holmegård Hvilested Rødby

8 KOLOSSEN PÅ ARRENÆS Som at lægge et puslespil med brikker, mens der er nogen, der råber én i ørerne. Sådan husker en medarbejder den intensive opstart af center Auderød. Istandsættelses-opgaven af Auderød var intet mindre end enorm. På et tidspunkt i foråret 2010 var omkring 150 håndværkere i gang samtidig. 8

9 Februar 2009: Udlændingeservice og Asylafdelingen besigtiger første gang området. På dette tidspunkt lykkes det dog ikke at gennemføre planerne om et asylcenter i den gamle Auderødlejr. 3. marts 2010: Nye tilnærmelser. Asylafdelingen modtager på ny udfordringen og begynder at planlægge en eventuel etablering, selvom kommunen endnu ikke har godkendt projektet. Ledergruppen får adgang til området og danner sig et overblik over de forskellige bygninger og deres tilstand. Med kort varsel udarbejdes planer og budgetoplæg, en meget stor opgave, der betyder at de involverede medarbejdere næsten arbejder i døgndrift i de første dage. 7. marts 2010: Deadline for budgetoplæg, skitseplaner og arbejdsplaner. Afleveres til Udlændingeservice, som senere godkender udspillet men med en væsentlig besparelse indbygget. Dette går ud over inventarbudgettet og medfører, at Asylafdelingen må hekse og handle for at få gode og billigere tilbud hjem. 9. marts 2010: På et byrådsmøde godkender Halsnæs Kommunes byråd asylcenterplanerne. De første håndværkerne er på dette tidspunkt allerede varslet på ordre, og klokken 20:42 får de omsider grønt lys. Medarbejderne som skal varetage klargøringsopgaven kan se frem til en meget hektisk periode. 10. marts 2010: Klokken 06:30 rykker håndværkerne ind på det, der nu hedder Center Auderød. Udlejes: Tidligere kaserneanlæg fra Etageareal: Omtrent kvadratmeter - fordelt på en snes bastante bygninger opført i den pureste beton. Et ægte håndværkertilbud. Ovenstående afspejler sådan cirka ordlyden i det forslag, som Udlændingeservice (US) en dag i de første måneder af 2010 lagde på skrivebordet foran daværende asylchef Jørgen Chemnitz. Chemnitz nikkede, og Asylafdelingens byggetekniske personale gik kort efter i aktion for at etablere et nyt modtagecenter med plads til 600 beboere. Michael Nielsen, teamleder i Asylafdelingens Drift & Service -afsnit, blev som byggeleder sat i spidsen for realiseringen af det enorme projekt. Han fik til opgave at modernisere den gamle kaserne, slå dørene op for nye beboere på rekordtid - og dermed aflaste det overfyldte Center Sandholm. Da teamlederen blev spurgt, om han ville tage opgaven, fik han samtidig at vide, at beboerne på det nærmeste allerede var på vej i bus: Det er klart den største udfordring, jeg har tumlet med. Driftschef Carsten Isaksen lagde ikke skjul på, at det skulle gå rigtig stærkt. Der skulle blandt andet laves nye toilet- og badefaciliteter og to-rumspolitikken skulle gennemføres. Efter kort tid var over 150 håndværkere i gang på området, og jeg talte på et tidspunkt 80 håndværkerbiler. Det var vanvitttigt, men vi holdt budgettet og fik etableret et godt botilbud til vores beboere. Det var som at lægge et puslespil med brikker, mens der er nogen, der råber én ind i ørerne, husker Michael Nielsen. Afvikling og udvikling Center Auderød var for år tilbage hjemsted for Søværnets Grundskole (tidligere Søværnets Eksercerskole). Denne institution tog i 1958 et spritnyt og moderne bygningskompleks i brug. De kaldte det Auderødlejren. I 2007, efter næsten 50 år og et utal af RET, SE LIGE UD! -kommandoer, var det maritime eventyr imidlertid forbi, og skolen blev flyttet fra næsset i Arresø til Frederikshavn. Til stor fortrydelse for mange, heriblandt Halsnæs Kommunes borgmester, Helge Friis (Soc.): Vi var meget ærgerlige, da Søværnet forlod Auderød. Der var 100 reelle arbejdspladser i klemme derude, og dertil kommer, at mange lokale virksomheder var underleverandører til stedet. Der var ikke så meget at råbe hurra for, siger borgmesteren. Kommunen er trængt på økonomien og tilmed hårdere ramt end andre steder med hensyn til arbejdsløshed. De to sværest stillede grupper er stærkt repræsenteret i Halsnæs Kommune: Lidt over 30 procent af borgerne er ufaglærte. Lidt over 30 procent er håndværkere. Borgmesteren noterede sig derfor med glæde US og Asylafdelingens interesse for Auderødlejren: De havde henvendt sig en gang tidligere, men da sagde vi nej tak, fordi vi dengang ville omdanne stedet til frilufts- og aktivitetscenter. Da de kom anden gang, var planerne droppet på grund af krisen. Vi indvilligede, for et asylcenter med over 600 beboere er jo også en stor arbejdsplads. En lang opstart Afdelingslederen på Center Auderød hedder Flemming Møller Henriksen. Han tager imod med ordene her er ikke kønt, men funktionelt, og anviser plads i et halvtomt gennemgangskontor med frisk pulverkaffe indenfor rækkevidde.

10 15. marts 2010: De første beboere flytter ind. I ugerne herefter færdiggøres faciliteter som f.eks. 128 nye badeværelser, beboelsesrum, vaskeri, storkøkken, cafeteria, skole, børnehave, legeplads, tv-stuer, billiardrum etc. Medio april 2010: Flemming Møller Henriksen tiltræder som afdelingsleder. Medio juni 2010: Fuldt hus. 600 beboere på plads. November Januar 2011: Beboerantallet kommer en kort periode op over Min første tid herude var præget af, at jeg skulle ansætte en helt ny personalegruppe. De skulle gradvist tage over efter opstarts-holdet ; altså de rutinerede medarbejdere, som havde fået stedet op at køre. Samtidig væltede det ind med beboere, og vi skulle på ingen tid sætte alt i system. Det var en voldsom fase, som på mange måder ikke er slut endnu. En højlydt brandøvelse afbryder kortvarigt interviewet. Et utal af medarbejdere snakker i munden på hinanden i walkie-talkie, hvilket vidner om, at procedurerne ikke er helt på plads endnu. Flere øvelser er allerede skemalagt, beroliger afdelingslederen. Jeg aflyste faktisk vores første åbent hus, fordi vi slet ikke var klar. Vi er først nu ved at få pligtrengøringen i gang. Netværksmedarbejderne står stadig mest og servicerer i skranken i stedet for at besøge beboerne på deres værelser. Det vigtigste er alligevel, at medarbejderne ikke sætter overliggeren for højt, mener afdelingslederen: De har store ambitioner, men de bliver nødt til at flytte noget af fokus fra hjertet og op i hovedet. De skal kunne følge med og udvikle sig i takt med, at centret kommer helt på plads. Ellers brænder de ud. Frugtbar dialog En anden gruppe, der har mærket til den akutte opstart, er beboerne. En af dem, Dan Ganda fra Kenya, har boet i Auderød siden august Det ligner ærligt talt stadig en militærlejr, en institution. Mit værelse er ok. Sengen er god. Størrelsen taget i betragtning burde rummet være til én person, men jeg deler det med en anden. Sommetider er det horribelt om natten at være så tæt på et andet menneske, når man ikke selv har valgt det. Men jeg klager ikke. Dan Ganda beretter, hvordan der i starten ofte var uoverensstemmelser mellem forskellige grupper på centret. Især afghanere og kurdere. Folk sloges, stjal, drak og smed med skraldespande. Dårlig stemning. Afdelingslederen satte så en række dialogmøder op, og fra da af blev alting bedre. Jeg repræsenterer de afrikanske nationaliteter, og andre repræsenterer på samme måde Afghanistan, Iran og så videre. Møderne kører hver 14. dag og har skabt et grundlag for løsning af problemerne på centret. Her kan vi tale åbent med ledelsen eller med repræsentanter fra de andre grupper og udrede misforståelser og lignende på en afslappet måde. Emner for diskussion spænder lige fra forslag til nye måder at koge ris på i cafeteriet til symptomerne på pladsmangel: Man kan jo roligt sige, at der bor mange mennesker i Auderød. Cafeteriet er ved at blive for småt i forhold til beboerantallet. Det er frygteligt nogle gange også fordi køen er så lang, at den når ud af huset og ud på vejen udenfor. Nogle af beboerne ryger i køen, hvilket er til gene for de andre. Men rygerne er ligeglade, forklarer Dan Ganda. Et center under udvikling For at dæmme op for diverse aktuelle behov og problemer, blev der i sidste halvdel af året planlagt eller sat en række nye tiltag i værk. Blandt andet er der blevet etableret to beboelseshuse kun for kvinder, og et særligt aktivitetshus kun for kvinder med blandt andet computere. Voksenskolen er også rykket over i et andet og større hus som opfylder behovene bedre, og i forhold til de nævnte trange cafeteria-forhold vil det nye år byde på indretning af selvhusholdskøkkener på hver beboelsesgang, samtidig med at cafeteriet nedlægges. Teamleder Michael Nielsen håber, at Auderød får lov til leve videre et godt stykke tid ud over de oprindelige 18 måneder, som kommunen gik med til, og det ser borgmester Helge Friis (Soc.) positivt på: Hvis Udlændingeservice beder om yderligere 18 måneder, ser jeg ikke noget problem i det. Finanskrisen er jo stadig over os, og vi har fortsat glæde af de arbejdspladser, som asylcentret kaster af sig. Vi har fået en fin sameksistens med centret, synes jeg. Der er tilmed en del borgere, som har engageret sig kulturelt derude, og det synes jeg er godt.

11 Afdelingsleder Flemming Møller Henriksen er enig: Jeg er faktisk positivt overrasket over, at der ikke har været flere gnidninger, end det er tilfældet. Jeg har haft et godt møde med grundejerforeningen, der som udgangspunkt gerne vil have Arrenæs for sig selv. Det skyldes vist mere trafikken på vejene herude end det faktum, at netop vi er her. Vi havde en god snak, og vi aftalte for fremtiden at mødes en gang i kvartalet. På samme måde har jeg fået en glimrende dialog med det lokale politi. Produktionen af tusindvis og atter tusindvis af madportioner til soldaterne havde slidt køkkenet godt og grundigt. På fire uger fik håndværkere, køkkenchef Erik Aagaard og hans personale genopbygget køkkenet fra bunden og godkendt det af sundhedsmyndighederne, så der kunne laves mad til 600 nye beboere.

12 Bongotrommer i byrådssalen Tilkomsten af børnecentre i Jylland gav vokseværk på skolen i Jelling. I foråret rykkede man ind i det forhenværende rådhus og skabte en ny skole der. 12 Da Jelling kommune blev lagt ind under den nye Vejle storkommune blev mange kvadratmeter solidt rødstens-rådhusbyggeri ledigt i Jelling. Rådhuset ligger klos op af center Jelling, hvor vokseværket og trange skole-faciliteter i barakker for alvor var begyndt at mærkes. Derfor var det meget glædeligt, og meget nødvendigt, at vi i april kunne indvie det gamle rådhus som ny centerskole. For både elevtallet og lærertallet gik bare op og op, og noget måtte der ske, siger skoleleder Henrik Bang Pedersen, som viser rundt på de lange gange.. Mandagen er helliget en række kreative valgfag som idræt, billedkunst, svømning og musik, og da vi kigger forbi i byrådssalen, er der ikke megen hengemt em af fortiden. Ingen politiske diskussioner hænger i luften, det gør derimod lyden af bongotrommer og skrabende stoleben. Det er 11 unge fra børnecenter Grindsted, som folder sig ud i det rummelige lokale med kurdiske kærlighedssange, tromme-jam og stoleleg. I kælderen viser lærerne Birgitte Kongegaard og Anette Jensen eksempler på smukke akvareller frem til en anden gruppe elever. Kort tid efter er de unge koncentreret i gang med selv at male. Nogle af de unge fyre bærer maskuline halskæder, som de selv har lavet i undervisningen og gerne viser frem. Skole for fulde omdrejninger Fra 2009 til 2010 blev lærerstaben næsten tredoblet som følge af mange nye elever efter tilkomsten af de nye børnecentre i Grindsted og Sandvad. Det betød, at der var pres på den nye skole fra dag 1. Vi måtte hurtigt dele skoledagen op i formiddags og eftermiddagshold. Med unge fra Grindsted, Sandvad og Thyregod samt familier og unge fra Jelling er vi nået op på ca. 400 elever, eller ca. 100 flere end vi havde på centret. Det har givet en række logistiske udfordringer, men vi fik mange ting op at stå på relativt kort tid, herunder modersmålsundervisning for de unge på en række sprog samt alfabetiserings-undervisning, siger Henrik Bang Pedersen. Børneskoleelever møder op i skolen dagen efter de er flyttet til Jelling. Her bliver de budt velkommen og visiteret ind i en alderssvarende klasse. De unge fra børnecentrene i hhv. Grindsted og Sandvad og børne- og ungecenteret i Thyregod bydes velkommen i modtageklassen af lærerne. Den første dag er blandt andet afsat til rundvisning på centeret, nærområdet og skolen, indplacering på hold efter sprogtest og afstemning af forventninger. I voksenskolen mødes beboerne af den visiterende lærer som indplacerer i klasser. Aktiveringen af de voksne er tilrettelagt med lige dele praktik og undervisning. At få et rådhus omdannet til en skole, hvor både elever og lærer har gode betingelser for udvikling, har været et stort koordineringsarbejde.

13 Men både håndværkere, lærer, teknisk-og praktisk medarbejdere, aktiverede beboere og elever har ydet en fantastisk indsats, siger centerleder Solveig Vestergaard.. Tidsplanen for renoveringen blev en lille smule overskredet, således at starten på undervisningen måtte udskydes nogle dage. Men det tog ikke lærerne mange øjeblikke for at ændre undervisningen, således at der blev organiseret ekskursioner til erstatning for den ordinære planlagte undervisning. Den 19. april stod en flot skole færdig til indvielse. Stoleleg i den gamle byrådssal i Jelling.

14 Blus under kedlerne Åbningen af nye børnecentre genererede et stort behov for at hverve flere repræsentanter. Røde Kors har varetaget repræsentantordningen siden Repræsentanterne får uddannelse og tilbydes netværk med andre ligesindede i den ulønnede funktion. Røde Kors hverver også repræsentanter på de kommunale børnecentre i Nordjylland. 14 I marts 2010 var 180 mennesker tilknyttet asylafdelingen som repræsentanter for en uledsaget mindreårig i november var tallet næsten det dobbelte, helt præcist 255, herunder 20 i Jylland. Tallene siger noget om den udvidede arbejdsopgave, som året har budt på for Projekt og Frivillig-sektionen, som tager sig af at hverve, uddanne og støtte repræsentanter: Især i forsommeren gik det over stok og sten med at skaffe nok repræsentanter. Der var åbnet børnecentre flere steder i Jylland, og det generelle indrejsetal af unge uledsagede var fortsat højt, så det var noget af en opgave både at hverve og nå at uddanne folk, siger projektleder Niels Svankjær Christiansen. Henover sommeren - hvor der også blev åbnet et børnecenter i Jægerspris - blev der derfor indledt en intensiveret hverve-indsats, som omfattede annoncer og hyppigere informationsmøder blandt potentielle frivillige, blandt kommende måneder fik vi blandt andet opbygget et net af jyske repræsentanter, herunder folk, som f.eks. bor i Århus og er parate til at køre til Sandvad ved Jelling for at støtte en eller flere unge, der bor der. Der er dog stadig brug for flere repræsentanter i det jyske, fortæller Niels Svankjær Christiansen. Stående beredskab Hvervningen gav så meget respons, at der siden efteråret har stået op mod 30 repræsentanter stand by til unge på Sjælland: Dvs. at de har gennemgået introkursus, og nu er klar til at gå ind i opgaven, når behovet opstår. Det er vældig godt, at vi på den måde står i en overskudssituation, siger Niels Svankjær Christensen. Korpset af repræsentanter er en blandet flok, bestående af nogenlunde lige mange mænd og kvinder. En del er tæt på pensionsalderen og har ro og modenhed fra et langt liv, andre er stude- F. andet har i haft Jylland. svært ved nå sine uddannelsesmål rende enten eller at yngre blive erhvervsaktive. flymekaniker eller Uddannelsesmæssigt spænder Center. feltet også pilot. Her Begge leger dele han gav med god drømmen respons, og på henover Teknisk de Erhvervsskole vidt. Krumtappen i ordningen er frivillighed, men behovet for repræsentanter gjorde, at der i løbet af året blev ansat 10 lønnede repræsentanter med særlig kompetence indenfor det sociale og juridiske område, det være sig socialrådgivere eller jurister. De virker som back up for de frivillige repræsentanter og har derudover særligt fokus på de meget unge og særligt sårbare asylansøgere, formodet handlede og lignende, fortæller Niels Svankjær Christiansen. Hvis den unge får ophold i Danmark spørger asylafdelingen om repræsentanten vil fortsætte som midlertidig forældre-myndighedsindehaver, indtil den unge bliver myndig. Det kræver, at den unge er interesseret i det og at de to ikke bor for langt fra hinanden. Faktisk er det sådan, at op mod 8 ud af 10 frivillige følger vores opfordring til at tage denne opgave på sig. Det er vi glade for på de unges vegne, da det er en god støtte for dem i den videre integrationsproces i kommunerne, slutter Niels Svankjær Christiansen.

15 Nye børnecentre blandt andet i Grindsted øgede behovet for repræsentanter.

16 Nedtur medførte styrket korpsånd Personalet på centrene i Hvilested og Rødby var hele følelsesregistret igennem, da de på kort tid oplevede opsigelse, bebudet centerlukning og annullering af lukningen igen. Center Rødby Opholdscenter for familier og enlige. Åbnede midt i december 2009 i Skippergården, et bygningskompleks beliggende midt i Rødby. Bygningerne husede tidligere blandt andet et behandlingscenter for alkoholikere og stofmisbrugere. 120 beboere (primært afghanere, syriske kurdere og tjetjenere) Center Hvilested Opholdscenter primært for familier. Åbnede i midten af november 2009 i et tidligere plejecenter, som tilbage i 2004 også virkede som asylcenter. Bliver drevet i samdrift med Center Rødby og Asylskolen i Rasted ved Sakskøbing. 150 beboere (primært afghanere, syriske kurdere og tjetjenere). 16 Den 29. juni 2010 kom den besked som aldrig er rar hverken at få eller give i asylafdelingen centrene Rødby, Hvilested og Holmegaard (på Langeland) skulle lukkes ved udgangen af november. Behovet for opholdscentrene var mindre pga. hurtigere sagsbehandlingstid. 74 medarbejdere blev opsagt fra centrene, som havde været i drift siden november/december Beskeden gav dønninger, fortæller centerleder Mariann Jørgensen: Paradoksalt nok var vi først rigtig på plads en måneds tid før, vi fik at vide, at vi skulle lukke butikken. Sidst på foråret var systemerne på skinner, administrationen kørte, og alle havde fundet sig til rette. Nu var vi rustet til hvad som helst, husker Mariann Jørgensen. Det passede dog ikke helt. Ingen var rustet til at kapere beskeden om den forestående lukning. Mariann Jørgensen, som tilbage i 90 erne var leder på Center Brandstrup og senere Gedser, havde et et halvt år forinden opgivet et sikkert lederjob for at vende tilbage til organisationen. Hun gik lidt tid alene med den triste viden og måtte holde tæt, indtil Asylafdelingens ledelse troppede op for at give personalet den upopulære besked: Medarbejderne kunne godt mærke på mig, at der var noget galt, så stemningen var bestemt ikke rar, fortæller Mariann Jørgensen. Vrede og glæde Netværksmedarbejder Jesper Ploug Schjødt var en af de medarbejdere, som tog det ilde op, da den forestående lukning blev annonceret. Den uddannede tømrer og mangeårige handicaphjælper havde nemlig lige fundet sin rette hylde, følte han: Jeg blev kaldt til et møde i Hvilested, hvor ledelsen fra Sandholm kom og gav os beskeden om, at vi skulle lukke. Jeg havde det sgu elendigt med, at alt, hvad vi havde knoklet for, allerede nu skulle rives ned igen. Jeg havde aldrig mødt asylcheferne før, og første gang, jeg møder dem, står de og fyrer mig. Det var lidt af en nitte, synes jeg, fortæller Jesper Ploug Schjødt. Mariann Jørgensen fortsætter: I de følgende dage kom medarbejderne og jeg selv hele følelsesregistret igennem med jævne mellemrum. Den ene dag var man bare ked af det, den næste var man rasende, og nu og da mærkede man også en stærk glæde ved sammenholdet i gruppen. Det var frem for alt en tung tid, hvor min souschef og jeg havde en masse samtaler med de enkelte faggrupper og også med enkeltpersoner, siger den socialpædagogisk uddannede Mariann Jørgensen. Fokus på beboerne Jesper Ploug Schjødt fortæller, hvordan opsigelsen påvirkede hans selvopfattelse: Jeg fik jo kortvarigt den tanke, at lukningen kunne skyldes, at vi ikke havde gjort vores job

17 godt nok. Det ramte mig på min stolthed, for vi følte selv, at det kørte for os hernede. Men da jeg lige havde sundet mig lidt, flyttede jeg fokus væk fra mig selv og over på beboerne. Derfor bad jeg Mariann om lov til at blive til den allersidste dag. Beboerne havde jo ret til den samme kontinuitet som altid, og det kunne jeg være med til at sikre. Den tankegang fik mig igennem den ret triste tid, slår Jesper Ploug Schjødt fast og suppleres af centerlederen: Det er rigtigt. Flere medarbejdere reagerede meget voldsomt, og der kom en lang periode, hvor vi tog ekstra hensyn til hinanden. Der var ingen, der pegede fingre, hvis en medarbejder pludselig var nødt til at gå hjem for at holde sammen på sig selv. Vi kom meget tættere på hinanden i den tid, og vi koncentrerede alle de sidste kræfter på at hjælpe beboerne bedst muligt. De havde og har jo en helt anden og mere voldsom problemstilling hængende over hovedet: Risikoen for en tvangsudsendelse til Grækenland, siger Mariann Jørgensen. lukke, for vi kunne jo selv se, at der var godt fyldt op alle vegne. Alle forholdt sig afventende, både medarbejdere og beboere. Genopvækket korpsånd Mariann Jørgensen er imponeret over personalets indstilling: Medarbejdernes loyalitet overfor stedet er vokset kolossalt. Vi har haft en fælles fjende, og modstandskampen har rystet os sammen. Kampånden og systemerne fra foråret er tilbage for mere end fuld kraft. Alle har en målsætning, der hedder at løse opgaverne til perfektion, siger hun og pointerer: Jeg tror på det her lige så længe, som det nu varer. Jeg ved jo godt, at det her ikke er nogen livsstilling. På et eller andet tidspunkt så dykker det igen, og det er jeg forberedt på. Det tror jeg, vi alle er nu. Så forberedt som man nu kan blive, for i det her lokalområde vil en fyringsrunde altid gøre ekstra ondt. Jesper Ploug Schjødt er også blevet mere opmærksom på at nyde jobbet, mens det er der. Han mener også, personalet er kommet styrket ud af turbulensen og er nu godt i gang med planerne for den kommende tid, hvor aktivitetsniveauet skal hæves: Vi skal have et fitnessrum, mere ekstern praktik og bedre samarbejde med lokalområdets foreningsliv. Så kommer det til at køre optimalt. Og det skal det, for det er det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft. Otte gange har jeg oven i købet fået lov til at overbringe den ultimative besked: Du har fået opholdstilladelse. Det er så fedt. Kontramelding Mens fokus blev rettet mod beboerne gik det så småt op for Mariann Jørgensen, at lukningen måske ikke var så sikker endda: Pludselig hørte vi jo, at Center Holmegård på Langeland var blevet forlænget med en måned, og lidt efter kom Freja Ejendomme for at se på et af vores badeværelser, som de sagde skulle bygges om. Jamen, vi lukker jo snart, sagde vi men det skulle bestemt ordnes, sagde de. Så kunne vi jo godt fornemme, at der skete ting og sager i kulissen, og så kom den oficielle besked godt to måneder efter den første udmelding, husker Mariann Jørgensen og fortsætter: På et eller andet plan var jeg jo aldrig blevet færdig med at lukke ned. Sådan havde medarbejderne det også. De søgte jo heller ikke væk. Vi har simpelthen aldrig rigtig troet på, at vi skulle Plads til smil og jokes efter et turbulent år. Henrik Svensson (tv), Jesper Ploug Schjødt og Mariann Jørgensen foran Center Rødby.

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere