AFDELINGSMØDET FREDAG D. 20. APRIL Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDET FREDAG D. 20. APRIL 2012. Beretning 2011 2012"

Transkript

1 Afdeling 9 - VIBORGGAARD Kontor: Martin Vahls Vej 16 st.tv. Kontortid: Hver mandag kl. 18:00 19:00 Tlf.: Hjemmeside: 1 AFDELINGSMØDET FREDAG D. 20. APRIL Beretning AAB: Regnskabsresultatet 2011 blev et godt år for AAB. En kombination af store renteindtægter og kursgevinster samt en god omkostningsstyring har givet et meget tilfredsstillende regnskabsresultat. AAB står derfor økonomisk stærkere rustet end nogensinde. Forrentning af mellemregningen Afdelingernes samlede fællesforvaltede midler er blevet forrentet med 4,76 %. Sammenholdt med renteniveauet i 2011 er det opnåede afkast meget tilfredsstillende. Med det nuværende meget lave renteniveau er der risiko for rentestigninger og deraf følgende kurstab i årene fremover. AAB er dog, med sine betydelige midler godt rustet til at kunne klare eventuelle kurstab. Egenkapital I en længere årrække har boligorganisationen anvendt dispositionsfonden til en lang række projekter i afdelingerne. Gennem årene er det blevet til bl.a. helhedsplaner, elevatorprojekter, energiprojekter samt støtte til byggeskader og andre byggesager, der ellers ville være umulige at gennemføre. Som en naturlig konsekvens af den førte politik, er Dispositionsfondens andel af den samlede egenkapital formindsket over de senere år. Samtidig er Arbejdskapitalen nu vokset til lidt over kr. 100 mio. hvilket anses for et passende niveau i forhold til boligorganisationens aktiviteter. Egenkapitalen udgør i alt kr. 386 mio. Heraf er kr. 113 mio. indeståender i Landsbyggefonden. Omkostningsniveauet Administrationsudgiften pr. lejemål er på kr Målt i faste priser er administrationsomkostningerne uændrede siden Byggeri Afdeling 75, Havnen er under opførelse og vil blive indflyttet i september Alle havneboligerne forventes udlejet på rekordtid. Første etape af afdeling 65, Æblelunden i Hjortshøj forventes påbegyndt i løbet af Afdelingen opføres som dobbelt- og rækkehuse alle med egen have. Med de nuværende stærkt begrænsede kvoter på alment byggeri i Aarhus Kommune er det usikkert hvornår AAB kan fuldføre afdeling 65 samt påbegynde opførelsen af afdeling 66, Gartnerlunden i Skæring. Århusbolig:

2 Med etableringen af det nye AARHUSbolig kan vore boligsøgende for kun 100 kr. årligt blive skrevet op til almene bolig i hele aarhusområdet. AAB har været en af de drivende kræfter i etableringen af dette nye fælles opnoteringssystem for hele Aarhus. AAB er driftsansvarlig for AARHUSbolig hvilket betyder at bl.a. ventelistebetalinger, budgetter og regnskaber m.v. varetages af boligorganisationen. Strategi AAB har netop igangsat sin nye strategiplan for Strategiplanen har to hovedområder: Bedre beboerdemokrati Synlig service Beboerdemokratiet er AABs fundament både juridisk, organisatorisk og kulturelt. Det er derfor afgørende at beboerdemokratiet fungerer optimalt og udvikler sig. AAB vil i den kommende strategiperiode medvirke til at gøre det beboerdemokratiske arbejde attraktivt og vise hvilke værdier det tilfører vores boligafdelinger og vores kultur. Service er vores kerneydelse, som vi vil udvikle og tydeliggøre så beboere. afdelingsbestyrelser og boligsøgende kan se hvilke serviceydelser der leveres. AAB vil også i højere grad give vores beboer, indflydelse på de serviceydelser vi leverer i boligafdelingerne og i vores administration. Teknisk afdeling: Projektafdelingen Har nedsat en workshop gruppe. Baggrunden for workshoppen er: At der i forbindelse med AAB og bestyrelsens strategiarbejde, er blevet besluttet at levere en højere grad af synlighed og gennemsigtighed i vores ydelser. Initiativet er taget for at styrke samarbejdet mellem afdelingerne og AAB. Samtidig ønskede AAB også at opnå en forbedret kvalitet i drøftelserne af det daglige arbejde vi udfører. Eksempelvis omkring hvilke arbejder der bliver udført, hvornår det udføres og hvem der gør det. Strategi Synlig service Udvikle servicepakker (rådgivning, energi) Udvikle budgetpakke (brugervenligt budget, bedre PV system) Udvikle tryghedspakke (ude arealer, SMS kæder, kriseberedskab) Indføre øget time/sags styring i organisationen Etablere døgnbemandet tryghedsordning. Uddanne medarbejdere i service og kundepleje Skimmelsvamp: De mange bestræbelser på, at spare på udgifter til varme, viser sig nu som stadig hyppigere tilfælde af skimmelsvamp: Ansvaret i skimmelsager er ubetinget boligorganisationens. Derfor præciseres, at alle mistanker om skimmel skal indberettes til AAB. Således at lokalinspektøren kan iværksætte en skimmelsag i henhold til gældende forretningsgang. Udlejningsafdelingen Undgå at stå uden tag over hovedet: Som beboer i AAB kan du nu købe et boliggarantibevis, som er en form for sikkerhedsnet, hvis du ønsker at prøve noget nyt. Boliggarantibeviset giver en sikkerhed for, at du kan vende tilbage til en bolig af samme størrelse og standard i det samme område. I Århusbolig koster garantibeviset 900 kr. og det gælder i tre år fra udstedelsesdatoen. 2

3 3 Afdeling 9: Viborggaard. Lokalinspektør Efter at lokalinspektør Jesper Pedersen har opsagt sin stilling i AAB er Henning Mejlgaard ny lokalinspektør for afd. 9. Vi er nu tilknyttet driftscenter syd, i stedet for som før driftscenter nord. Vi vil herfra byde Henning Mejlgaard velkommen tilbage. Varmemester Ny varmemester pr. 1. oktober er Per Sørensen. Per Sørensen er udlært tømrer og har været ansat i AAB i 7 år senest som varmemester i afd. 8 Marselisgården Bestyrelsen. Alice Sørensen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Grenaffald: Afdelingen har nu fået lavet en plads til grenaffald i gården ved Martin Vahls Vej lige nr. og Eugen Warmingsvej. Vinduesudskiftning. Vinduesudskiftningen startede mandag den 5. marts 2012 Der er opsat detaljeret tidsplan i alle opgangene på hvornår udskiftningen kommer til at foregå i de enkelte lejligheder. Denne tidsplan kan blive revideret iht. arbejdets fremdrift. Ny tidsplan udsendt 30. marts 2012, hvor tidsplanen er rykket 3. uger frem. Inden adgang til de enkelte lejemål, bliver der udsendt 3 dags varsel. Udskiftningen kommer til at tage 1-2 dage pr. bolig. Der kommer lydisolerede vinduer i mod Viborgvej, Ringgaden og Eugen Warmingsvej der vil i den forbindelse blive boret et udluftningshul 45 cm ved siden af vinduet. Så flyt venligst billeder fra væggen. Er man ikke hjemme når vinduesudskiftningen forgår, kan man aflevere en nøgle på varmemesterkontoret. Efter vinduesudskiftningen vil opgangsdørene også blive malet. Bolignet: Nyt tilbud fra Bolignet Århus. Det er bygget op på princippet omkring fri hastighed. Det betyder, at alle lejemålene deler en meget stor bredbåndsforbindelse På tidspunkter vil man måske opleve, at der er en virkelig høj hastighed, mens der på andre tidspunkter vil være lidt mindre hastighed. Dog tilstræber Bolignet-Århus selv ved spidsbelastning, at levere en hastighed omkring 11/11Mbit/s. Fri hastighed koster 90,00 kr. pr. md. En garanteret bredbånd på 50/50 Mbit/s 60,00 kr. For at kunne få en på 50/50 Mbit/s forbindelse kræver det, at man har en fri hastigheds forbindelse. Det vil sige, at prisen for en 50/50 Mbit/s vil være (60+90 kr.) i alt 150,00kr.

4 Ordensreglement: Vi har 2011/12 fået en del klager over, at der henstilles affald og andre ting på trapperne og i kælderen. Ifølge ordensreglementet,er det ikke tilladt at henstille ting på trapperne, såsom skraldeposer, blomster, fodtøj, bæreposer og lignende. 4 Lofter: Vi har i 2012 loftrydning på MV. lige nr. VB EW Vi vil her gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at henstille ting på lofter eller loftsgange Parkeringspladser: MC brugerne opfordres til at benytte de indrettede MC-pladser. Det er besluttet at lave en Handicap P-plads ved MV. 12. Fitnessrum: Der er adgang med brik som kan bestilles ved henvendelse på afdelingskontoret. Pris for brug af fitnessrum er 400. kr. pr. år pr. lejlighed + et engangsbeløb for nøglebrik på 100. kr. Beløbet vil blive trukket over huslejen. Man bliver registreret med navn og adresse samt lejlighed og brik nr. Ønsker man at blive afmeldt kontaktes afdelingskontoret, da tilmeldingen ellers automatisk bliver fornyet efter 1 år. Adgang til fitnessrummet er Martin Vahls Vej 14, kældertrappen. Der er opsat skilte som viser vej. Ved opstart af fitnessrummet for et år siden, var der 33 lejligheder tilmeldte. Nu er der ca. 70 lejligheder tilmeldte. Tyveri : Der er fjernet en mavetræner fra fitnessrummet og sæbe fra håndvasken! Maling af kældre: Der er lavet opmåling og prissat, hvad det vil koste at få kældrene repareret og malet. Det skal nu ud i licitation og vi forventer at prisniveauet vil holde. Der planlægges maling af kældre til afslutning i Affald: Papirkurvene på Martin Vahls Vej bliver brugt af nogle beboere til at lægge deres husholdningsaffald i - det er ikke meningen. Disse kurve er kun til småt papiraffald, så det ikke ligger og flyder på fortovet og i bedene. Husholdingsaffald skal i affaldscontainer i gården. Varmt vand: Vi har i afdelingen problemer med at få varmt vand ud til de ydre punkter i bebyggelsen i første afsnit Der er nu lavet ny rørføring i afsnit 1. fra 1 strengs system til 2 strengs system. MV. 1 31, EW , VB og VR Den gamle varmtvandsbeholder er nedtaget og udskiftet med varmeveksler, det betyder en bedre stabilitet på varmt og koldt vand. Hvad gør jeg, når varmemesteren er gået hjem? Udover snevagt indgår ansatte i AAB ikke i nogen form for vagtordning. I særlige tilfælde, udenfor administrationens åbningstid, kan et afdelingsbestyrelsesmedlem rekvirere en håndværker til at udføre et akut opstået problem i afdelingen - f.eks. et sprunget vandrør, strømsvigt eller lignende. Er det ikke mulig at træffe et bestyrelsesmedlem, har afdelingen også en serviceaftale med firmaet ISS vedrørende akut håndværkerhjælp Vagtcentral kontaktes på Tlf

5 Installation af vaske- og opvaskemaskine: Du kan tilslutte vaske- eller opvaskemaskine i din bolig, så længe du sørger for, at det er en lovlig udført installation. Nyinstallationer skal være udført af en autoriseret installatør. Vaske- og opvaskemaskine skal altid placeres på dryp bakke, og ved tilslutning skal der være monteret aquastop. Installation af tørretumbler skal være en kondenstørretumbler. Du skal sende en kopi af faktura for installationen til AAB. Selskabslokale: Afdelingen har et dejligt selskabslokale beliggende på Martin Vahls Vej 18 kld. som nu er godkendt til 40 personer. Det kan lejes ved henvendelse på afdelingskontoret for 700 kr. pr. gang, og 350 kr. for en ½ dag til morgenkaffe til sølvbryllup, begravelses kaffe og børnefødselsdage. Gæsteværelser: Afdelingen råder over 3 fine gæsteværelser med adgang til bad og toilet på gangen gæsteværelserne er beliggende på Viborgvej De kan lejes ved varmemesteren til en pris af 100 kr. pr. døgn. Planlagte arbejder i 2012/13: Maling af kældre. Haveanlægget Martin Vahls Vej lige nr. opsætning af adgangslys/lamper i gårdene. Facade renovering mur og fuger mm. Varmtvands ændring MV. lige nr.- VB EW Klagesager: Efter indførelse af lov om leje af almene boliger, er der strammet op på klagesagerne. Der er nu mulighed for at sende klagesager til Beboerklagenævnet med forventning om en række betingede opsigelser. Bestyrelsen besluttede ifølge årsberetningen helt tilbage i år 2000 kun at behandle skriftlige klager. Det er meget vigtigt, vi får klagerne skriftlig, for at kunne behandle dem rigtig. Vi har haft nogle kedelige klagesager i år, som har medført betingede opsigelser, der måske også indebærer udsættelse af lejemålet, ved gentagelser. Vi vil gerne have færre klagesager og vil foreslå, at alle tænker på, hvordan vi hver især kan vise hensyn til vore naboer. Vaskerier: Vaskehus reglementet er ophængt ved vaskehusene. Det kniber stadig nogle at huske at rengøre vaskemaskinerne og gulvet efter endt vasketur - i særdeleshed at rengøre sæbeskålene. Og ikke mindst at overholde de vasketider, som man har reserveret, Er der maskiner, som ikke bliver brugt så husk at spørge den, som har vasketuren om den er ledig. Hjemmeside: I april 2001 oprettede vi en hjemmeside med adressen I maj 2011 ændrede hjemmesiden udsende til et mere brugervenligt og orienterende hjemmeside. Her er det muligt at komme i forbindelse med bestyrelsen og læse om aktiviteterne i Viborggaard. Der bliver jævnligt lagt billeder fra arrangementer på hjemmesiden. Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder, meddelelser fra varmemesteren lægges løbende på hjemmesiden ligesom der også kan findes forskellige reglementer og formularer. Vi vil gerne høre fra jer om nye idéer og gerne jeres mening om hjemmesiden. 5 AFDELINGSBESTYRELSEN Per Holst, formand

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere