Lager og logistik. Kursusudbud Bastrupgaardvej Holstebro Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk"

Transkript

1 Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej Holstebro Telefon

2 NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ BEETHOVENSVEJ MOD VEMB OG LEMVIG PRODUKTION / UDVIKLING STRØM / STYRING / IT Vald. Poulsens Vej 2 HANDELSGYMNASIUM KURSUSCENTRET MERKANTIL / HG Døesvej 76 ELLEBÆKVEJ INFORMATIONSKONTOR TEKNISK GYMNASIUM BYGGE / ANLÆG MAD TIL MENNESKER Døesvej 70 NØRRE VALD. POULSENSVEJ BOULEVARD DØESVEJ THORSVEJ GARTNERIVEJ SKOLEHJEMMET Nørre Boulevard 21 NØRREBROGADE MOD STRUER BROAGERVEJ LAVHEDEVEJ STRUERVEJ STATIONSVEJ RUTEBILER / JERNBANE RINGVEJEN SKIVEVEJ RASMUS FÆRCHS VEJ NY SKIVE VEJ MOD SKIVE DYR / PLANTER / NATUR Skivevej 112 ISTEDGADE LÆGÅRDVEJ FRØJKVEJ STORÅEN VESTERBROGADE SDR. BROGADE BISGÅRD GADE BUS- TERMINAL FØTEX ENGHAVEVEJ VEVEJ SDR. BROGADE VIBORGVEJ MOD VIBORG RINGVEJEN STORÅEN MOD RINGKØBING DRAGON KASERNEN HERNINGVEJ - MOD HERNING Oversigtskort RINGVEJEN SKJERNVEJ - MOD SKJERN NYBO BAKKE

3 Nyt fleksibelt værksted Opstart mandag i alle lige uger UCH har oprettet et fleksibelt læringscenter, med løbende optag se nærmere på vores hjemmeside Undervisningen foregår på tværs af fagene. Dermed kan vi udnytte den viden og de kompetencer, som hver kursist har i forvejen. Der vil blive arbejdet med problemstillinger, der er så virkelighedsnære som muligt og kursisten kan komme med ønsker til indholdet. Der kan medbringes aktuelle opgaver fra egen virksomhed. Holdet skal arbejde sammen om at løse opgaverne, men der vil også være plads til fordybelse. Undervisningen er tilrettelagt som et puslespil, hvor hver brik udgør et fag. Det giver mulighed for at sammensætte et uddannelsesforløb, hvor der byttes roller. Der vil være en erfaren faglærer tilstede, til at vejlede / rådgive kursisterne. Få papir på dine kompetencer Du vil få et AMU-bevis når målene til faget er opnået. Nogle af beviserne kan bruges til at afkorte en eventuel lageruddannelse. Hos UCH kan du uddanne dig som lager- og logistikoperatør, lager- og transportoperatør eller lagermedhjælper. vidste du... at du kan tilmelde dig en kompetenceafklaring hos UCH, og få dokumentation for de kompetencer, du allerede har? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen på tlf Hvem er målgruppen? Virksomheder: som ønsker at opkvalificere sine medarbejdere som står med et aktuelt problem, der skal løses som vil udnytte perioder med lav aktivitet til uddannelse frem for at afskedige medarbejdere Ansatte: som vil gøre brug af deres ret til efteruddannelse som tænker på at tage en lageruddannelse, og gerne vil vide mere Ledige: som vil gøre brug af retten til selvvalgte kurser som tænker på at tage en lageruddannelse, og gerne vil vide mere der vil gøre sig mere attraktive for arbejdsmarkedet igennem relevant efteruddannelse

4 Pris og deltagervilkår AMU-kurser koster normalt mellem kr pr. uge i deltagerbetaling. Under det enkelte kursus kan du se de præcise priser. Der er ingen deltagerbetaling, hvis du tager et AMU-forløb som led i en Grunduddannelse for voksne (GVU), eller hvis du deltager i individuel kompetencevurdering* Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse. Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning. Tilmelding og yderligere oplysninger Tilmelding skal ske på vores hjemmeside Har du brug for yderligere oplysninger kan du henvende dig til kursusadministrationen på telefon Se det aktuelle kursusudbud og tilmeld dig her * Gratis for deltagere i job ,00 kr. for ledige, hvor der ikke er adgang til 6-ugers selvvalg af kurser.

5 Oversigt over udbudte kurser AMU fag nr. Kursustitel Varighed Individuel kompetencevurdering i AMU ½ - 5 dage Videndeling og læring for medarbejdere 3 dage Kundebetjening - lager 3 dage Kvalitetsstyring i virksomheden* 3 dage Lagerøkonomi* 5 dage Lagerarbejde styring og indretning af lageret* Lagerstyring med brug af IT* 5 dage 5 dage Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler* 5 dage Lagerstyring med e-handel* 5 dage Time-, sags- og ressourcestyring 3 dage Enhedslaster* 5 dage Anvendelse af emballage for operatører 3 dage Opbevaring og forsendelse af farlig gods 5 dage Logistik og samarbejde 5 dage Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage Gaffelstabler certifikat kursus A 5 dage Efteruddannelse for erfarne truckførere incl. stregkoder og håndterminaler 4 dage Indskrivning og formatering af mindre tekster* 3 dage Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 dag Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage Anvendelse af regneark til talbehandling* 3 dage Der tages højde for trykfejl og lovgivningsmæssige ændringer. * Afvikles i det fleksible læringscenter

6 Individuel kompetencevurdering i AMU for lager Afhængigt af kursusdage Afhængigt af kursusdage Afhængigt af kursusdage uddannelsesniveau Varighed: IKV i AMU: ½ - 5 dage. IKV i AMU for F/I: ½ - 10 dage. Vurdering af basale færdigheder: 0,3 dage. Vil du have papirer på din viden, færdigheder og kompetencer? Ønsker du en AMU-uddannelsesplan? Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give dig anerkendelse for din viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender dine realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMUuddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag for det. Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod dig, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne. AMU Individuel kompetencevurdering i AMU - ½-5 dage Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMUuddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMUkompetencebevis, når der er grundlag herfor.

7 Videndeling og læring for medarbejdere Skal jeres medarbejdere dele viden med andre, og ønsker I at udvikle jeres produktionsgrupper? Her har I mulighed for at udvikle jeres produktionsgrupper igennem videndeling og læring. Der arbejdes med grundlæggende forudsætninger for læring. Det sker gennem cases, hvor man øver sig i at kommunikere og observere. Det giver indblik i, hvordan en viden kan overføres fra en person til en anden. Vi kommer omkring begreberne kvalifikationer og kompetencer, og vil se på det ift. det job du skal udføre. Der bliver anvendt forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre, eller forbedre udførelsen af opgaver på det aftalte kvalitetsniveau. kr. 360,- kr ,45 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage ønsker at fastholde viden fra sine medarbejdere vil udvikle sin måde at oplære nye medarbejdere på vil have sine medarbejdere til at overdrage viden på en let forståelig måde vil undgå fejl som følge af manglende eller forkert viden Ansatte og ledige som: vil blive bedre til at lære og lære fra sig vil være mere bevidste omkring begreberne videndeling og læring AMU Videndeling og læring for medarbejdere - 3 dage På baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

8 Kundebetjening lager kr. 360,- kr ,05 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Har du/i brug for at give virksomhedens øvrige ansatte, kunder, leverandører, transportører en god service og oplevelse? Er du/i interesseret i at diskutere begrebet kundeservice med andre virksomheder eller kollegaer? Du har som ansat et medansvar for virksomhedens kundepleje og image. Medarbejderne har ofte en tæt personlig kontakt til kunder, kollegaer og andre interessenter. I den forbindelse får du mulighed for at diskutere, hvad god kundebetjening og service er. Du skal arbejde med teorier indenfor kommunikation og konfliktløsning. Deltageren skal igennem forskellige test omkring personlig adfærd, lære om kropssprog og personlig adfærd høj/lav status med videre. Vi vil komme ind på hvordan en sober og etisk kommunikation i virksomheden skal forgå. Stresshåndtering hvordan klares det? Der vil være cases, hvor deltagerne modtager og behandler skriftlige/ telefon beskeder såsom ordrer, kreditering, reklamationer, med videre. har brug på god kundebetjening tilfredse kunder har brug for daglige rutiner omkring ordremodtagelse har brug for god tone blandt kollegaer på arbejdspladsen har brug for at forbedre/styre deres kommunikation med kunder og kollegaer gerne vil medvirke til en god tone på arbejdspladsen bedre trivsel ønsker at forbedre deres jobmuligheder ved at lære noget om kommunikation AMU Kundebetjening lager 3 dage Deltagerne kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om kommunikation og adfærd, give virksomhedens interne og eksterne kunder en korrekt og hensigtsmæssig betjening. Arbejdet omfatter telefonbetjening, personlig betjening, behandling af reklamationer og skriftlige beskeder.

9 Kvalitetsstyring i virksomheden Afholdes i det fleksible læringscenter Har du brug for, at dine medarbejdere engagerer sig i virksomhedens kvalitetsledelsessystem? Er kvalitetsprocedurene opdateret, og er de i overensstemmelse med ISO 9001 eller er der planer om at indføre et kvalitetsledelsessystem? Kurset vil udfordre dine evner til aktivt at deltage i virksomhedens kvalitetsstyring, herunder ISO standarder. Du skal arbejde med forskellige kvalitetsdokumenter, og kommer til at fremstille arbejdsinstruktioner. Du bliver indført i begrebet audit / kontrol af egne arbejdsområder. ønsker at arbejde målrettet med kvalitetsledelse har brug for at få opdateret kvalitetsprocedurer og arbejdsinstruktioner kr. 360,- kr ,05 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Kvalitetsledere som: har brug for medarbejdernes engagement og deltagelse gerne vil have et indgående kendskab til kvalitetsledelse ønsker at få et kursus med et indhold der efterspørges af arbejdsmarkedet AMU Kvalitetsstyring i virksomheden - 3 dage Med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem kan deltageren anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde. Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

10 Afholdes i det fleksible læringscenter Lagerøkonomi kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Skal medarbejderen kunne deltage i budgetlægning? Mangler du/i kendskab til de mest basale regnskabsbegreber og forståelse for optimale indkøbsstørrelser, rabatvurdering og nøgletal? Ved medarbejdere, hvordan lagerværdien gøres op når der er status? Kurset, hvor der arbejdes med økonomi i forhold til et lager. Du kommer til at beregne optimale indkøbsstørrelser - foretage rabatvurderinger, og arbejder med opgaver der finder frem til økonomiske nøgletal. Økonomitænkning på lager er mere og mere blevet placeret hos den enkelte lagermedarbejder. Virksomheder der: har brug for, at deres medarbejdere deltager i budgetlægning vil give deres medarbejdere en forståelse for, hvordan lagerværdien kan opgøres Indkøbere der: vil vide mere omkring optimale indkøbsstørrelser og rabatvurdering Ansatte der: vil have et grundlæggende kendskab til virksomheds- og lagerøkonomi Ledige der: vil udvide deres viden og færdigheder indenfor det økonomiske område AMU Lagerøkonomi - 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse beregne relevante lagerøkonomiske nøgletal - herunder dækningsgrad, omsætningshastighed og kapitalbehov. Deltageren kan endvidere beregne faste og variable omkostninger, optimale indkøbsstørrelser, vurdere tilbud om rabat samt foretage ABC-analyser. Deltageren får desuden kendskab til lagerets påvirkning af virksomhedens økonomi på baggrund af erhvervet viden om virksomhedens regnskab.

11 Har I planer om at udvikle jeres lagerflow ved at indføre lokationsstyring?

12 Afholdes i det fleksible læringscenter Lagerarbejde styring og indretning af lageret kr. 600,- kr ,30 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 3+2 dage Vil I udnytte lageret optimalt via medarbejderinddragelse eller vil du/i have større indsigt i lager- og forsendelsesdokumenter? Mulighed for at gøre lagerarbejdet lettere og mere effektivt ved at arbejde med grundlæggende begreber i lagerstyring i teori og praksis. Der arbejdes bl.a. med: optimal og funktionel indretning lokationsstyring og plukning af varer klargøring til forsendelse, varemodtagelse og placering af varer tekniske hjælpemidler, kontrol, registrering og lagerstyring varesortiment og ABC-analyse reolplacering samt transport- og køregange skal oplære nyansatte på lageret ønsker et bedre flow og udnyttelse af deres lager har brug for at inddrage medarbejderne i styringen af lageret ønsker at udnytte fordelene ved lokationsstyring vil give medarbejdere et kendskab til lagerets dokumenter vil erhverve viden om opbevaring, emballering og forsendelse vil udveksle ideer og erfaring med lagerstyring Ledige: som ønsker at søge arbejde på et lager AMU Lagerindretning og lagerarbejde 3 dage Deltageren kan medvirke til indretningen af et lager hvor der tages hensyn til gældende regler, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering samt transport- og køregange. Deltageren kan desuden anvende tekniske hjælpemidler til at emballere og klargøre varer til forsendelse. AMU Manuel lagerstyring 2 dage Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og registrering af varerne.

13 Lagerstyring med brug af IT Afholdes i det fleksible læringscenter Arbejder du med funktioner i et ERP-system, herunder salg, køb og lagerstyring? Eller oprettelse af varer, lokationer, debitor, kreditor, salgs- og købsordrer? Vil du vide mere om, hvordan du laver lagerreguleringer via forskellige lagerkladder? Kurset hvor du/i får mulighed for at lære et ERP-program at kende. Dvs. et system/program der styrer et udvalg af virksomhedens aktiviteter. Du skal oprette vare-, debitor- og kreditorkort. Du skal lære at oprette købs- og salgsordre, og give lageret besked om varemodtagelse, og varer der skal plukkes til forsendelse. Du skal lave til- og afgange via vare- og lageropgørelseskladder og du skal øve dig i at bruge programmets købs-/salgs- og lagerfunktioner og foretage opslag i programmets database. skal i gang med at bruge et EDB-lagerstyringsprogram har behov for at uddanne og træne deres medarbejdere i at bruge et ERP-system indenfor køb, salg og lagerstyring kr. 720,- kr ,35 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 3 dage + 2 dage vil lære at bruge et EDB-lagerstyringssystem, hvor du også får en indsigt i køb og salg skal oprette varekort og lokation skal lære og lave til- og afgange i en kladde ønsker at øge deres jobmuligheder ved at lære et ERPprogram at kende. AMU Edb-lagerstyring 3 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til - og afgange, optælling og placering af varer. AMU Oprettelse af database til jobbrug 2 dage Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

14 Afholdes i det fleksible læringscenter Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Mangler du/i kendskab til stregkoder? Vil du/i vide mere om stregkodens opbygning, og GS1-Danmark, der styrer stregkoder? Vil du lære at anvende stregkoder, som en del af din lagerstyring? Få mulighed for at arbejde med forskellige stregkodetyper, herunder EAN8 og EAN13 stregkoder. Vi skal på kurset snakke om, hvem der administrerer brugen af stregkoder i Danmark, og hvordan stregkoden er sammensat. Hvad med brugen af QR-koder? Der arbejdes med stregkoder i et ERP-program, og du lærer at anvende håndterminaler til scanning af stregkoder ved at løse opgaver i et ERP-program indenfor køb, salg, lagerstyring og optælling. har kunder, der stiller krav om stregkodemærkning vil anvende stregkoder til lagerstyring vil anvende håndterminaler i forbindelse med pluk, varemodtagelse og lageroptælling. skal bruge stregkoder og håndterminaler i forbindelse med deres daglige arbejde vil træne brugen af et ERP-program ønsker at øge deres jobmuligheder ved at lære stregkoder og håndterminaler at kende. AMU Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler 5 dage Deltageren kan anvende et professionelt edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. Deltageren kan arbejde med forskellige funktioner som debitor-/kreditorstyring, køb/salg og lagerstyring. Deltageren kan opbygge EAN 13 - EAN 8 stregkoder samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. Særlige adgangskrav til kurset: Det anbefales at du inden dette kursus, har afsluttet kurset Lagerstyring med brug af IT.

15 Lagerstyring med e-handel Afholdes i det fleksible læringscenter Har virksomheden et behov for at fordele materiale- og tidsforbrug til enkelte sager? Du bliver præsenteret for e-handel i et virksomhedsbaseret administrativt program og du skal lære at afgive og behandle bestillinger, som kommer fra en e-handel. Dernæst skal du lære at oprette varer med tilhørende styklister, og foretage lagerreguleringer i en produktionskladde. Du skal træne dit brug af et virksomhedsbaseret administrativt program ved at foretage køb, salg og behandle dem i programmets tilhørende lagerstyringsprogram. Du skal lære at behandle restordrer og kreditnotaer. Til slut skal du arbejde med lageroptællinger og udskriftsrapporter. skal have et kendskab til e-handel arbejder med styklister og produktionskladder, og skal have oplært nye eller gamle medarbejdere skal have trænet medarbejdere i at arbejde med et administrativt program har medarbejdere der skal arbejde med restordrer og kreditnotaer kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage gerne vil udvide eller træne deres brug et virksomheds-baseret administrativt program. skal arbejde med lagerreguleringer i kladder. skal arbejde med varekort og stykliste. ønsker at forbedre deres jobmuligheder ved at bygge ovenpå deres kendskab til et administrativt program. AMU Lagerstyring med e-handel 5 dage Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt anvende et edb-lagerstyringssystem med trådløs datafangst til at købe og sælge via netshop og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret; oprette styklister, varekartoteker, debitorer og kreditorer. Endvidere kan deltageren anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotaer, foretage lageroptællinger samt i forbindelse med køb/salg via e-handel; afgive og modtage tilbud og ordrer herunder foretage alle relaterede bogføringer. Særlige adgangskrav til kurset: Det anbefales at du inden dette kursus, har afsluttet kurset Lagerstyring med brug af IT.

16 Time-, sags- og ressourcestyring kr. 360,- kr ,95 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Har virksomheden et behov for at fordele materiale- og tidsforbrug til enkelte sager? Du bliver præsenteret for forskellige måder at fordele materiale- og tidsforbrug på i forskellige sager. Du skal vise din kreativitet ved selv at oprette et time- sags- og ressourcestyring i et talbehandlingsprogram. Herefter skal du arbejde i et anerkendt administrativt program med de standardfunktioner, som programmet indeholder i forbindelse med sagsstyring. Du skal lære at oprette kalendere, sager, ressourcer, købs- og salgsordrer i forbindelse med sagsstyring. Du skal øve dig i at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser. skal styre deres omkostninger pr. sag skal have trænet medarbejdere i at arbejde med et administrativt program til sagsstyring har brug for at dele deres viden omkring sagsstyring med andre gerne vil opnå et kendskab til time- sags- og ressourcestyring gerne vil træne deres brug af et virksomhedsbaseret administrativt program ønsker at forbedre deres jobmuligheder ved at bygge ovenpå deres kendskab til et administrativt program AMU Time-, sags- og ressourcestyring 3 dage Du lærer med baggrund i et administrativte system at bruge den del af projektstyringsdelen»time/sags-styring«, som bliver brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden. Du lærer at arbejde med time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye materialer og at oprette nye sager. Du lærer at bruge systemet til at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder.

17 Enhedslaster Afholdes i det fleksible læringscenter Skal du/i læsse, losse og stuve et lad eller en container? Har du/i brug for at udvikle nye emballageformer eller rutiner for emballering, og samtidig blive bedre til at pakke gods til forsendelse ved brug af modulkasser o.lign.? Spar omkostninger til fragt ved at blive bedre til pakke en bil og container? Der er på kurset mulighed for at øve sig i at læsse, losse og stuve et lad eller en container. Der arbejdes med stykgods i varierende størrelser, samt enhedslaster (f.eks. modulkasser), hvor der skal vælges en passende lastbærer (f.eks. palle) til. Du/I skal afmærke gods til forsendelse og udfylde relevante forsendelsesdokumenter, og der laves planer for, hvordan I vil pakke en container og et lad. Valg af sikringsudstyr skal begrundes. Alle praktiske opgaver skal løses på en sikkerhedsmæssig korrekt måde. I vil blive stillet overfor en praktisk problemstilling, som skal løses i et projektarbejde. kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage vil spare omkostninger til fragt skal til at pakke (stuve) containere eller lad vil vide mere om modulkasser og lastbærere har brug for faglig viden omkring opbygning af paller, læsning og losning af containere og lad skal kende til opmærkning af forsendelser vil søge arbejde på et lager eller terminal AMU Enhedslaster 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse, opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder. Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr. Endelig kan deltageren udføre arbejdsopgaverne på en sikkerhedsmæssig korrekt måde.

18 Afholdes i det fleksible læringscenter Anvendelse af emballage for operatører kr. 360,- kr ,45 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Se med professionelle øjne på nye emballeringsmetoder. Bliv opdateret på området for emballage og tag hensyn til miljø og genvinding af emballage når I vælger emballage. Få sparring i udvikling af nye og eksisterende emballager i samarbejde med andre kursister, faglærere og en ekstern rådgiver. Der er mulighed for at medbringe opgaver fra egen virksomhed fx. produkter, som I ønsker at emballere på en ny og mere optimal måde. På kurset arbejdes der med typiske emballagetyper og du får kendskab til nye typer. Økonomien i emballage og dens miljøpåvirkningerne er endvidere fokusområder på dette kursus. har eksisterende eller nye produkter der skal emballeres optimalt vil kigge på besparelser og markedsføring ift. emballage har brug for sparring ifm. valg af emballage gerne vil vide mere om emballage vil søge arbejde på et lager AMU Anvendelse af emballage for operatører 3 dage Deltageren kan anvende typiske emballage- og pakkematerialer i forbindelse med procesindustriel produktion. Deltageren kan vurdere og udvælge forskellige emballagetyper som plast-, papir-, glas- og metalemballager til forskellige emballeringer ud fra deres egenskaber, egnethed og påvirkninger af miljøet. Deltageren kan endvidere håndtere emballager i forhold til korrekt opbevaring.

19 Opbevaring og forsendelse af farlig gods Få kendskab til de grundlæggende regler om forsendelse og få mulighed for at diskutere og dele viden omkring håndtering, pakning og stuvning af farlig gods. Du plukker, håndterer, pakker og placerer farlig gods efter gældende regler. Du øver dig i at udfylde transportdokumenter korrekt i forhold til forsendelse og lærer at identificere varer med farlige egenskaber. Du skal forstå hvilke risici der er ved at arbejde med farlig gods og hvilke forholdsregler der skal tages i tilfælde af uheld. I tilfælde af uheld eller ulykke skal du kunne udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger. Der vil være cases, hvor du skal emballere, stuve og klargøre gods - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. skal håndtere og pakke farlig gods til forsendelse vil vide mere om reglerne for opbevaring og forsendelse skal udfylde dokumenter ifb. med forsendelse af farlig gods vil dele viden og erfaring med andre virksomheder skal håndtere og pakke farlig gods til forsendelse skal udfylde dokumenter i forbindelse med farlig gods kr. 360,- kr ,95 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Vigtigt! Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt. ønsker at arbejde hos virksomheder, som sender farlig gods AMU Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt

20 Logistik og samarbejde kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Har du/i brug for at træne samarbejdsevner og vide mere om logistikkæden, og hvordan samspillet imellem de enkelte led er? Vil I vide mere om beslutningsprocesser? På kurset får du kendskab til betydningen af samarbejdet om virksomhedens logistik, og udarbejder forslag til løsning af problemer forskellige omkostningstyper i forbindelse med virksomhedens styringsmodeller varens vej til forbrugeren set gennem de forskellige led i logistikkæden Der trænes samarbejdsevner igennem et rollespil, hvor I kommer til at forstå de beslutningsprocesser der er i købs- og salgsafdelingen. ønsker at forbedre samarbejdet på tværs af virksomheden vil styrke deres viden om logistikkæden gerne vil vide mere om vare -og informationsflow, samt se mulighederne for bedre samarbejde på tværs i virksomheden AMU Logistik og samarbejde 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teorier om logistik, indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere relevante problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde. I den forbindelse kan deltageren, i samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et helhedssyn og under hensyn til de valgte styringsprincipper.

21 Gaffeltruck certifikatkursus B Har du brug for, at dine medarbejdere kan føre en gaffeltruck ud fra gældende sikkerhedsbestemmelser? På kurset lærer du at: føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere efter gældende sikkerhedsbestemmelser optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser stuve gods på lastbil og i container foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere Efter kurset kan du aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks kr. 840,- kr ,20 kr ,60 uddannelsesniveau Varighed: 7 dage har brug for at deres medarbejdere kan føre en gaffeltruck vil øge deres chancer for at få job i en produktion eller på et lager Adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). AMU Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage Deltageren kan efter uddannelsen føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser samt stuve gods på lastbil og i container. Foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Deltageren kan aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elemtær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks.

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere