Lager og logistik. Kursusudbud Bastrupgaardvej Holstebro Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk"

Transkript

1 Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej Holstebro Telefon

2 NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ BEETHOVENSVEJ MOD VEMB OG LEMVIG PRODUKTION / UDVIKLING STRØM / STYRING / IT Vald. Poulsens Vej 2 HANDELSGYMNASIUM KURSUSCENTRET MERKANTIL / HG Døesvej 76 ELLEBÆKVEJ INFORMATIONSKONTOR TEKNISK GYMNASIUM BYGGE / ANLÆG MAD TIL MENNESKER Døesvej 70 NØRRE VALD. POULSENSVEJ BOULEVARD DØESVEJ THORSVEJ GARTNERIVEJ SKOLEHJEMMET Nørre Boulevard 21 NØRREBROGADE MOD STRUER BROAGERVEJ LAVHEDEVEJ STRUERVEJ STATIONSVEJ RUTEBILER / JERNBANE RINGVEJEN SKIVEVEJ RASMUS FÆRCHS VEJ NY SKIVE VEJ MOD SKIVE DYR / PLANTER / NATUR Skivevej 112 ISTEDGADE LÆGÅRDVEJ FRØJKVEJ STORÅEN VESTERBROGADE SDR. BROGADE BISGÅRD GADE BUS- TERMINAL FØTEX ENGHAVEVEJ VEVEJ SDR. BROGADE VIBORGVEJ MOD VIBORG RINGVEJEN STORÅEN MOD RINGKØBING DRAGON KASERNEN HERNINGVEJ - MOD HERNING Oversigtskort RINGVEJEN SKJERNVEJ - MOD SKJERN NYBO BAKKE

3 Nyt fleksibelt værksted Opstart mandag i alle lige uger UCH har oprettet et fleksibelt læringscenter, med løbende optag se nærmere på vores hjemmeside Undervisningen foregår på tværs af fagene. Dermed kan vi udnytte den viden og de kompetencer, som hver kursist har i forvejen. Der vil blive arbejdet med problemstillinger, der er så virkelighedsnære som muligt og kursisten kan komme med ønsker til indholdet. Der kan medbringes aktuelle opgaver fra egen virksomhed. Holdet skal arbejde sammen om at løse opgaverne, men der vil også være plads til fordybelse. Undervisningen er tilrettelagt som et puslespil, hvor hver brik udgør et fag. Det giver mulighed for at sammensætte et uddannelsesforløb, hvor der byttes roller. Der vil være en erfaren faglærer tilstede, til at vejlede / rådgive kursisterne. Få papir på dine kompetencer Du vil få et AMU-bevis når målene til faget er opnået. Nogle af beviserne kan bruges til at afkorte en eventuel lageruddannelse. Hos UCH kan du uddanne dig som lager- og logistikoperatør, lager- og transportoperatør eller lagermedhjælper. vidste du... at du kan tilmelde dig en kompetenceafklaring hos UCH, og få dokumentation for de kompetencer, du allerede har? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen på tlf Hvem er målgruppen? Virksomheder: som ønsker at opkvalificere sine medarbejdere som står med et aktuelt problem, der skal løses som vil udnytte perioder med lav aktivitet til uddannelse frem for at afskedige medarbejdere Ansatte: som vil gøre brug af deres ret til efteruddannelse som tænker på at tage en lageruddannelse, og gerne vil vide mere Ledige: som vil gøre brug af retten til selvvalgte kurser som tænker på at tage en lageruddannelse, og gerne vil vide mere der vil gøre sig mere attraktive for arbejdsmarkedet igennem relevant efteruddannelse

4 Pris og deltagervilkår AMU-kurser koster normalt mellem kr pr. uge i deltagerbetaling. Under det enkelte kursus kan du se de præcise priser. Der er ingen deltagerbetaling, hvis du tager et AMU-forløb som led i en Grunduddannelse for voksne (GVU), eller hvis du deltager i individuel kompetencevurdering* Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse. Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning. Tilmelding og yderligere oplysninger Tilmelding skal ske på vores hjemmeside Har du brug for yderligere oplysninger kan du henvende dig til kursusadministrationen på telefon Se det aktuelle kursusudbud og tilmeld dig her * Gratis for deltagere i job ,00 kr. for ledige, hvor der ikke er adgang til 6-ugers selvvalg af kurser.

5 Oversigt over udbudte kurser AMU fag nr. Kursustitel Varighed Individuel kompetencevurdering i AMU ½ - 5 dage Videndeling og læring for medarbejdere 3 dage Kundebetjening - lager 3 dage Kvalitetsstyring i virksomheden* 3 dage Lagerøkonomi* 5 dage Lagerarbejde styring og indretning af lageret* Lagerstyring med brug af IT* 5 dage 5 dage Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler* 5 dage Lagerstyring med e-handel* 5 dage Time-, sags- og ressourcestyring 3 dage Enhedslaster* 5 dage Anvendelse af emballage for operatører 3 dage Opbevaring og forsendelse af farlig gods 5 dage Logistik og samarbejde 5 dage Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage Gaffelstabler certifikat kursus A 5 dage Efteruddannelse for erfarne truckførere incl. stregkoder og håndterminaler 4 dage Indskrivning og formatering af mindre tekster* 3 dage Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 dag Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage Anvendelse af regneark til talbehandling* 3 dage Der tages højde for trykfejl og lovgivningsmæssige ændringer. * Afvikles i det fleksible læringscenter

6 Individuel kompetencevurdering i AMU for lager Afhængigt af kursusdage Afhængigt af kursusdage Afhængigt af kursusdage uddannelsesniveau Varighed: IKV i AMU: ½ - 5 dage. IKV i AMU for F/I: ½ - 10 dage. Vurdering af basale færdigheder: 0,3 dage. Vil du have papirer på din viden, færdigheder og kompetencer? Ønsker du en AMU-uddannelsesplan? Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give dig anerkendelse for din viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender dine realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMUuddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag for det. Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod dig, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne. AMU Individuel kompetencevurdering i AMU - ½-5 dage Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMUuddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMUkompetencebevis, når der er grundlag herfor.

7 Videndeling og læring for medarbejdere Skal jeres medarbejdere dele viden med andre, og ønsker I at udvikle jeres produktionsgrupper? Her har I mulighed for at udvikle jeres produktionsgrupper igennem videndeling og læring. Der arbejdes med grundlæggende forudsætninger for læring. Det sker gennem cases, hvor man øver sig i at kommunikere og observere. Det giver indblik i, hvordan en viden kan overføres fra en person til en anden. Vi kommer omkring begreberne kvalifikationer og kompetencer, og vil se på det ift. det job du skal udføre. Der bliver anvendt forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre, eller forbedre udførelsen af opgaver på det aftalte kvalitetsniveau. kr. 360,- kr ,45 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage ønsker at fastholde viden fra sine medarbejdere vil udvikle sin måde at oplære nye medarbejdere på vil have sine medarbejdere til at overdrage viden på en let forståelig måde vil undgå fejl som følge af manglende eller forkert viden Ansatte og ledige som: vil blive bedre til at lære og lære fra sig vil være mere bevidste omkring begreberne videndeling og læring AMU Videndeling og læring for medarbejdere - 3 dage På baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

8 Kundebetjening lager kr. 360,- kr ,05 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Har du/i brug for at give virksomhedens øvrige ansatte, kunder, leverandører, transportører en god service og oplevelse? Er du/i interesseret i at diskutere begrebet kundeservice med andre virksomheder eller kollegaer? Du har som ansat et medansvar for virksomhedens kundepleje og image. Medarbejderne har ofte en tæt personlig kontakt til kunder, kollegaer og andre interessenter. I den forbindelse får du mulighed for at diskutere, hvad god kundebetjening og service er. Du skal arbejde med teorier indenfor kommunikation og konfliktløsning. Deltageren skal igennem forskellige test omkring personlig adfærd, lære om kropssprog og personlig adfærd høj/lav status med videre. Vi vil komme ind på hvordan en sober og etisk kommunikation i virksomheden skal forgå. Stresshåndtering hvordan klares det? Der vil være cases, hvor deltagerne modtager og behandler skriftlige/ telefon beskeder såsom ordrer, kreditering, reklamationer, med videre. har brug på god kundebetjening tilfredse kunder har brug for daglige rutiner omkring ordremodtagelse har brug for god tone blandt kollegaer på arbejdspladsen har brug for at forbedre/styre deres kommunikation med kunder og kollegaer gerne vil medvirke til en god tone på arbejdspladsen bedre trivsel ønsker at forbedre deres jobmuligheder ved at lære noget om kommunikation AMU Kundebetjening lager 3 dage Deltagerne kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om kommunikation og adfærd, give virksomhedens interne og eksterne kunder en korrekt og hensigtsmæssig betjening. Arbejdet omfatter telefonbetjening, personlig betjening, behandling af reklamationer og skriftlige beskeder.

9 Kvalitetsstyring i virksomheden Afholdes i det fleksible læringscenter Har du brug for, at dine medarbejdere engagerer sig i virksomhedens kvalitetsledelsessystem? Er kvalitetsprocedurene opdateret, og er de i overensstemmelse med ISO 9001 eller er der planer om at indføre et kvalitetsledelsessystem? Kurset vil udfordre dine evner til aktivt at deltage i virksomhedens kvalitetsstyring, herunder ISO standarder. Du skal arbejde med forskellige kvalitetsdokumenter, og kommer til at fremstille arbejdsinstruktioner. Du bliver indført i begrebet audit / kontrol af egne arbejdsområder. ønsker at arbejde målrettet med kvalitetsledelse har brug for at få opdateret kvalitetsprocedurer og arbejdsinstruktioner kr. 360,- kr ,05 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Kvalitetsledere som: har brug for medarbejdernes engagement og deltagelse gerne vil have et indgående kendskab til kvalitetsledelse ønsker at få et kursus med et indhold der efterspørges af arbejdsmarkedet AMU Kvalitetsstyring i virksomheden - 3 dage Med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem kan deltageren anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde. Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

10 Afholdes i det fleksible læringscenter Lagerøkonomi kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Skal medarbejderen kunne deltage i budgetlægning? Mangler du/i kendskab til de mest basale regnskabsbegreber og forståelse for optimale indkøbsstørrelser, rabatvurdering og nøgletal? Ved medarbejdere, hvordan lagerværdien gøres op når der er status? Kurset, hvor der arbejdes med økonomi i forhold til et lager. Du kommer til at beregne optimale indkøbsstørrelser - foretage rabatvurderinger, og arbejder med opgaver der finder frem til økonomiske nøgletal. Økonomitænkning på lager er mere og mere blevet placeret hos den enkelte lagermedarbejder. Virksomheder der: har brug for, at deres medarbejdere deltager i budgetlægning vil give deres medarbejdere en forståelse for, hvordan lagerværdien kan opgøres Indkøbere der: vil vide mere omkring optimale indkøbsstørrelser og rabatvurdering Ansatte der: vil have et grundlæggende kendskab til virksomheds- og lagerøkonomi Ledige der: vil udvide deres viden og færdigheder indenfor det økonomiske område AMU Lagerøkonomi - 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse beregne relevante lagerøkonomiske nøgletal - herunder dækningsgrad, omsætningshastighed og kapitalbehov. Deltageren kan endvidere beregne faste og variable omkostninger, optimale indkøbsstørrelser, vurdere tilbud om rabat samt foretage ABC-analyser. Deltageren får desuden kendskab til lagerets påvirkning af virksomhedens økonomi på baggrund af erhvervet viden om virksomhedens regnskab.

11 Har I planer om at udvikle jeres lagerflow ved at indføre lokationsstyring?

12 Afholdes i det fleksible læringscenter Lagerarbejde styring og indretning af lageret kr. 600,- kr ,30 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 3+2 dage Vil I udnytte lageret optimalt via medarbejderinddragelse eller vil du/i have større indsigt i lager- og forsendelsesdokumenter? Mulighed for at gøre lagerarbejdet lettere og mere effektivt ved at arbejde med grundlæggende begreber i lagerstyring i teori og praksis. Der arbejdes bl.a. med: optimal og funktionel indretning lokationsstyring og plukning af varer klargøring til forsendelse, varemodtagelse og placering af varer tekniske hjælpemidler, kontrol, registrering og lagerstyring varesortiment og ABC-analyse reolplacering samt transport- og køregange skal oplære nyansatte på lageret ønsker et bedre flow og udnyttelse af deres lager har brug for at inddrage medarbejderne i styringen af lageret ønsker at udnytte fordelene ved lokationsstyring vil give medarbejdere et kendskab til lagerets dokumenter vil erhverve viden om opbevaring, emballering og forsendelse vil udveksle ideer og erfaring med lagerstyring Ledige: som ønsker at søge arbejde på et lager AMU Lagerindretning og lagerarbejde 3 dage Deltageren kan medvirke til indretningen af et lager hvor der tages hensyn til gældende regler, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering samt transport- og køregange. Deltageren kan desuden anvende tekniske hjælpemidler til at emballere og klargøre varer til forsendelse. AMU Manuel lagerstyring 2 dage Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og registrering af varerne.

13 Lagerstyring med brug af IT Afholdes i det fleksible læringscenter Arbejder du med funktioner i et ERP-system, herunder salg, køb og lagerstyring? Eller oprettelse af varer, lokationer, debitor, kreditor, salgs- og købsordrer? Vil du vide mere om, hvordan du laver lagerreguleringer via forskellige lagerkladder? Kurset hvor du/i får mulighed for at lære et ERP-program at kende. Dvs. et system/program der styrer et udvalg af virksomhedens aktiviteter. Du skal oprette vare-, debitor- og kreditorkort. Du skal lære at oprette købs- og salgsordre, og give lageret besked om varemodtagelse, og varer der skal plukkes til forsendelse. Du skal lave til- og afgange via vare- og lageropgørelseskladder og du skal øve dig i at bruge programmets købs-/salgs- og lagerfunktioner og foretage opslag i programmets database. skal i gang med at bruge et EDB-lagerstyringsprogram har behov for at uddanne og træne deres medarbejdere i at bruge et ERP-system indenfor køb, salg og lagerstyring kr. 720,- kr ,35 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 3 dage + 2 dage vil lære at bruge et EDB-lagerstyringssystem, hvor du også får en indsigt i køb og salg skal oprette varekort og lokation skal lære og lave til- og afgange i en kladde ønsker at øge deres jobmuligheder ved at lære et ERPprogram at kende. AMU Edb-lagerstyring 3 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til - og afgange, optælling og placering af varer. AMU Oprettelse af database til jobbrug 2 dage Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

14 Afholdes i det fleksible læringscenter Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Mangler du/i kendskab til stregkoder? Vil du/i vide mere om stregkodens opbygning, og GS1-Danmark, der styrer stregkoder? Vil du lære at anvende stregkoder, som en del af din lagerstyring? Få mulighed for at arbejde med forskellige stregkodetyper, herunder EAN8 og EAN13 stregkoder. Vi skal på kurset snakke om, hvem der administrerer brugen af stregkoder i Danmark, og hvordan stregkoden er sammensat. Hvad med brugen af QR-koder? Der arbejdes med stregkoder i et ERP-program, og du lærer at anvende håndterminaler til scanning af stregkoder ved at løse opgaver i et ERP-program indenfor køb, salg, lagerstyring og optælling. har kunder, der stiller krav om stregkodemærkning vil anvende stregkoder til lagerstyring vil anvende håndterminaler i forbindelse med pluk, varemodtagelse og lageroptælling. skal bruge stregkoder og håndterminaler i forbindelse med deres daglige arbejde vil træne brugen af et ERP-program ønsker at øge deres jobmuligheder ved at lære stregkoder og håndterminaler at kende. AMU Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler 5 dage Deltageren kan anvende et professionelt edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. Deltageren kan arbejde med forskellige funktioner som debitor-/kreditorstyring, køb/salg og lagerstyring. Deltageren kan opbygge EAN 13 - EAN 8 stregkoder samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. Særlige adgangskrav til kurset: Det anbefales at du inden dette kursus, har afsluttet kurset Lagerstyring med brug af IT.

15 Lagerstyring med e-handel Afholdes i det fleksible læringscenter Har virksomheden et behov for at fordele materiale- og tidsforbrug til enkelte sager? Du bliver præsenteret for e-handel i et virksomhedsbaseret administrativt program og du skal lære at afgive og behandle bestillinger, som kommer fra en e-handel. Dernæst skal du lære at oprette varer med tilhørende styklister, og foretage lagerreguleringer i en produktionskladde. Du skal træne dit brug af et virksomhedsbaseret administrativt program ved at foretage køb, salg og behandle dem i programmets tilhørende lagerstyringsprogram. Du skal lære at behandle restordrer og kreditnotaer. Til slut skal du arbejde med lageroptællinger og udskriftsrapporter. skal have et kendskab til e-handel arbejder med styklister og produktionskladder, og skal have oplært nye eller gamle medarbejdere skal have trænet medarbejdere i at arbejde med et administrativt program har medarbejdere der skal arbejde med restordrer og kreditnotaer kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage gerne vil udvide eller træne deres brug et virksomheds-baseret administrativt program. skal arbejde med lagerreguleringer i kladder. skal arbejde med varekort og stykliste. ønsker at forbedre deres jobmuligheder ved at bygge ovenpå deres kendskab til et administrativt program. AMU Lagerstyring med e-handel 5 dage Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt anvende et edb-lagerstyringssystem med trådløs datafangst til at købe og sælge via netshop og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret; oprette styklister, varekartoteker, debitorer og kreditorer. Endvidere kan deltageren anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotaer, foretage lageroptællinger samt i forbindelse med køb/salg via e-handel; afgive og modtage tilbud og ordrer herunder foretage alle relaterede bogføringer. Særlige adgangskrav til kurset: Det anbefales at du inden dette kursus, har afsluttet kurset Lagerstyring med brug af IT.

16 Time-, sags- og ressourcestyring kr. 360,- kr ,95 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Har virksomheden et behov for at fordele materiale- og tidsforbrug til enkelte sager? Du bliver præsenteret for forskellige måder at fordele materiale- og tidsforbrug på i forskellige sager. Du skal vise din kreativitet ved selv at oprette et time- sags- og ressourcestyring i et talbehandlingsprogram. Herefter skal du arbejde i et anerkendt administrativt program med de standardfunktioner, som programmet indeholder i forbindelse med sagsstyring. Du skal lære at oprette kalendere, sager, ressourcer, købs- og salgsordrer i forbindelse med sagsstyring. Du skal øve dig i at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser. skal styre deres omkostninger pr. sag skal have trænet medarbejdere i at arbejde med et administrativt program til sagsstyring har brug for at dele deres viden omkring sagsstyring med andre gerne vil opnå et kendskab til time- sags- og ressourcestyring gerne vil træne deres brug af et virksomhedsbaseret administrativt program ønsker at forbedre deres jobmuligheder ved at bygge ovenpå deres kendskab til et administrativt program AMU Time-, sags- og ressourcestyring 3 dage Du lærer med baggrund i et administrativte system at bruge den del af projektstyringsdelen»time/sags-styring«, som bliver brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden. Du lærer at arbejde med time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye materialer og at oprette nye sager. Du lærer at bruge systemet til at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder.

17 Enhedslaster Afholdes i det fleksible læringscenter Skal du/i læsse, losse og stuve et lad eller en container? Har du/i brug for at udvikle nye emballageformer eller rutiner for emballering, og samtidig blive bedre til at pakke gods til forsendelse ved brug af modulkasser o.lign.? Spar omkostninger til fragt ved at blive bedre til pakke en bil og container? Der er på kurset mulighed for at øve sig i at læsse, losse og stuve et lad eller en container. Der arbejdes med stykgods i varierende størrelser, samt enhedslaster (f.eks. modulkasser), hvor der skal vælges en passende lastbærer (f.eks. palle) til. Du/I skal afmærke gods til forsendelse og udfylde relevante forsendelsesdokumenter, og der laves planer for, hvordan I vil pakke en container og et lad. Valg af sikringsudstyr skal begrundes. Alle praktiske opgaver skal løses på en sikkerhedsmæssig korrekt måde. I vil blive stillet overfor en praktisk problemstilling, som skal løses i et projektarbejde. kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage vil spare omkostninger til fragt skal til at pakke (stuve) containere eller lad vil vide mere om modulkasser og lastbærere har brug for faglig viden omkring opbygning af paller, læsning og losning af containere og lad skal kende til opmærkning af forsendelser vil søge arbejde på et lager eller terminal AMU Enhedslaster 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse, opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder. Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr. Endelig kan deltageren udføre arbejdsopgaverne på en sikkerhedsmæssig korrekt måde.

18 Afholdes i det fleksible læringscenter Anvendelse af emballage for operatører kr. 360,- kr ,45 kr ,40 uddannelsesniveau Varighed: 3 dage Se med professionelle øjne på nye emballeringsmetoder. Bliv opdateret på området for emballage og tag hensyn til miljø og genvinding af emballage når I vælger emballage. Få sparring i udvikling af nye og eksisterende emballager i samarbejde med andre kursister, faglærere og en ekstern rådgiver. Der er mulighed for at medbringe opgaver fra egen virksomhed fx. produkter, som I ønsker at emballere på en ny og mere optimal måde. På kurset arbejdes der med typiske emballagetyper og du får kendskab til nye typer. Økonomien i emballage og dens miljøpåvirkningerne er endvidere fokusområder på dette kursus. har eksisterende eller nye produkter der skal emballeres optimalt vil kigge på besparelser og markedsføring ift. emballage har brug for sparring ifm. valg af emballage gerne vil vide mere om emballage vil søge arbejde på et lager AMU Anvendelse af emballage for operatører 3 dage Deltageren kan anvende typiske emballage- og pakkematerialer i forbindelse med procesindustriel produktion. Deltageren kan vurdere og udvælge forskellige emballagetyper som plast-, papir-, glas- og metalemballager til forskellige emballeringer ud fra deres egenskaber, egnethed og påvirkninger af miljøet. Deltageren kan endvidere håndtere emballager i forhold til korrekt opbevaring.

19 Opbevaring og forsendelse af farlig gods Få kendskab til de grundlæggende regler om forsendelse og få mulighed for at diskutere og dele viden omkring håndtering, pakning og stuvning af farlig gods. Du plukker, håndterer, pakker og placerer farlig gods efter gældende regler. Du øver dig i at udfylde transportdokumenter korrekt i forhold til forsendelse og lærer at identificere varer med farlige egenskaber. Du skal forstå hvilke risici der er ved at arbejde med farlig gods og hvilke forholdsregler der skal tages i tilfælde af uheld. I tilfælde af uheld eller ulykke skal du kunne udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger. Der vil være cases, hvor du skal emballere, stuve og klargøre gods - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. skal håndtere og pakke farlig gods til forsendelse vil vide mere om reglerne for opbevaring og forsendelse skal udfylde dokumenter ifb. med forsendelse af farlig gods vil dele viden og erfaring med andre virksomheder skal håndtere og pakke farlig gods til forsendelse skal udfylde dokumenter i forbindelse med farlig gods kr. 360,- kr ,95 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Vigtigt! Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt. ønsker at arbejde hos virksomheder, som sender farlig gods AMU Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt

20 Logistik og samarbejde kr. 600,- kr ,75 kr ,- uddannelsesniveau Varighed: 5 dage Har du/i brug for at træne samarbejdsevner og vide mere om logistikkæden, og hvordan samspillet imellem de enkelte led er? Vil I vide mere om beslutningsprocesser? På kurset får du kendskab til betydningen af samarbejdet om virksomhedens logistik, og udarbejder forslag til løsning af problemer forskellige omkostningstyper i forbindelse med virksomhedens styringsmodeller varens vej til forbrugeren set gennem de forskellige led i logistikkæden Der trænes samarbejdsevner igennem et rollespil, hvor I kommer til at forstå de beslutningsprocesser der er i købs- og salgsafdelingen. ønsker at forbedre samarbejdet på tværs af virksomheden vil styrke deres viden om logistikkæden gerne vil vide mere om vare -og informationsflow, samt se mulighederne for bedre samarbejde på tværs i virksomheden AMU Logistik og samarbejde 5 dage Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teorier om logistik, indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere relevante problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde. I den forbindelse kan deltageren, i samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et helhedssyn og under hensyn til de valgte styringsprincipper.

21 Gaffeltruck certifikatkursus B Har du brug for, at dine medarbejdere kan føre en gaffeltruck ud fra gældende sikkerhedsbestemmelser? På kurset lærer du at: føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere efter gældende sikkerhedsbestemmelser optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser stuve gods på lastbil og i container foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere Efter kurset kan du aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks kr. 840,- kr ,20 kr ,60 uddannelsesniveau Varighed: 7 dage har brug for at deres medarbejdere kan føre en gaffeltruck vil øge deres chancer for at få job i en produktion eller på et lager Adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). AMU Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage Deltageren kan efter uddannelsen føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser samt stuve gods på lastbil og i container. Foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Deltageren kan aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elemtær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks.

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Transport og logistik

Transport og logistik Transport og logistik Grundforløb Forår 2014 Elevhåndbog Bastrupgårdvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 525 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 4 Vejledning

Læs mere

Produktion og Udvikling

Produktion og Udvikling Grundforløb forår 2015 Produktion og Udvikling - herunder Teknisk Designer Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 4 Om skolen side 5 Vejledning side 5 Skolehjem side 5

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark Bliv dygtigere til it det gavner alle! Informationsteknologi (it) er populært og anvendes af danskerne som aldrig før. Det kan derfor som medarbejder være nødvendigt at opkvalificere sig inden for dette

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Grundforløb forår 2015 Dyr, planter og natur Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen side 03 Det er os du møder side 04 Om skolen side 05 Vejledning side 05 Skolehjem side 05 Befordringsgodtg. ifb. skolehjem

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere