Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017"

Transkript

1 Punkt 6. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 for ny ordning for restaffald. Beslutning: Til orientering. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 1 af 7

2 Sagsbeskrivelse Med virkning fra 1. oktober 2017 indføres en ny ordning for indsamling af restaffald for boliger i Aalborg Kommune. Der skiftes fra sække til containere, og i boliger uden for tætbyen ændres tømning fra hver uge til tømning hver anden uge. Der er leveret containere til knap husstande. I den forbindelse er der også sket ændringer i distrikter og ruter, der er indgået kontrakt med ny ekstern leverandør til 3 distrikter, og der er skiftet til ny it-system. Som aftalt på Miljø- og Energiudvalgets møde den orienteres hermed for status. Status 28. september 2017: Udbringning af containere: Der bliver leveret containere frem til 1. oktober Tidsplanen for levering af containerne til borgerne følges uden nævneværdige forsinkelser. Samtlige borgere i Aalborg Kommune har derfor en container til restaffald 1. oktober Det har dog vist sig, at flere borgere end forventet har ønsket at udskifte deres eksisterende 660 liters containere (som de selv ejer) til nye 660 liters containere (som Aalborg Renovation ejer). Det har derfor været nødvendigt at bestille flere containere end først beregnet. Disse containere bliver leveret i oktober, hvorefter de sidste containere udskiftes. Til orientering er 660 liters containere typisk placeret ved etageboliger. Herudover er der p.t. ca husstande, der ønsker ombytning af den containerstørrelse, de valgte i foråret Den ombytning igangsætter Aalborg Renovation efter 1. oktober Indtil ombytningen skal borgere benytte den leverede container. Afregning sker ud fra den ønskede container og altså ikke efter den container, der er leveret i første omgang. Ejendomme med særlige adgangsforhold i midtbyen, herunder Hjelmerstald, Peder Barkes Gade og Klokkestøbergade, hvor affaldet skal bæres gennem boligen, vil undtagelsesvis i en midlertidig periode efter 1. oktober 2017 få lov at fortsætte med sække. Denne ordning fortsætter, indtil der er etableret nedgravede containere i lokalområdet. De berørte boliger fik elektronisk brev om dette primo uge 39. Afhentning af restaffald: Borgerne kunne først begynde at bruge containerne den 1. oktober Ved første afhentning hentede skraldemanden både den sidste affaldssæk og tømte den nye container. Containerne hentes på standplads og sættes tilbage på standplads efter tømning. Enkelte borgere har i dag en aftale med Aalborg Renovation om at sætte sin papirsæk eller container til restaffald i skel den ordning fortsætter uændret efter 1. oktober Ved første afhentning får disse borgere dog afhentet på standplads. Containeren skal placeres, så den vender med håndtaget ud af for at lette skraldemandens arbejde. Både Melgaard Miljø A/S, der er ny ekstern renovatør i 3 distrikter, og Aalborg Renovation, omlægger alle ruter. Denne omlægning blev der arbejdet på indtil 1. oktober Stort set alle borgere vil derfor opleve ændringer i, hvornår de får afhentet affald. Herudover kan der resten af 2017 ske justeringer på ugedage for tømning, idet der må forventes en tilpasning i takt med de erfaringer, skraldemændene gør sig med de nye ruter. Borgere informeres ikke direkte ved eventuel justering, men kan finde al information om afhentning af restaffald på hjemmesiden. Denne praksis gælder alene i opstartsperioden på 3 måneder. Information om afhentning af restaffald: Fra 1. oktober 2017 var det muligt at se afhentningsdag og -uge på I forbindelse med udlevering af nye containere til restaffald er der henvist til hjemmesiden på den hanger, der er sat på containeren. På hanger har borgerne desuden fået information om brug af plastposer, og hvornår den nye ordning træder i kraft. Herudover har Aalborg Renovation via annoncer i lokalaviser i uge 39 (eksempel på annonce er medsendt denne status), på telefonsvarer (fra 1. oktober), på Aalborg Kommunes facebookside og reklame-sms til kl Side 2 af 7

3 abonnenter gjort opmærksom på, at al information findes på hjemmesiden. På hjemmesiden er der specielt til formålet oprettet en side med svar på Oftest stillede spørgsmål. Via hjemmesiden vil det også være muligt at tilmelde sig sms-/mail-service. Servicen betyder, at borgerne vil modtage en sms om påmindelse 1-2 hverdage før, restaffald afhentes. Det er ikke muligt for Aalborg Renovation at tilmelde borgere sms-service, det er kun borgeren selv, der kan gøre dette. Efterfølgende introduceres app en affaldsportalen, hvor der blandt andet kan ses afhentningsdag for restaffald, åbningstider på genbrugspladser og anden information. App en findes til både ios og android. Plastposer: Sammen med nye containere udleveres 150 plastposer pr. husstand. Beslutningen om udlevering af plastposer er truffet på Miljø- og Energiudvalgets møde den 7. december 2016 (punkt 5). Formålet er at give den enkelte borger mulighed for emballering af affald, inden det smides i containeren. Det er op til den enkelte borger at bestemme, om poserne skal bruges eller ej. Det har ingen betydning for tømning af containerne, om de udleverede poser er anvendt eller ej. For enfamilieboliger udleveres poserne sammen med den nye container til restaffald. For etageejendomme udleveres poserne så vidt muligt ved hver lejlighed. Der er en del etageejendomme, hvor hoveddøren var låst. I de tilfælde blev afleveret en flyer, der informerede beboerne om, at der i uge 40 blev sat en kasse med poser ved hoveddøren med tre ruller poser til hver husstand. Eksempel på flyer er medsendt denne mail. Hvis der er behov for flere poser, kan borgerne hente dem på den nærmeste genbrugsplads. Det skal tilføjes, at poserne er lavet af genbrugsplast. Gamle stativer og containere: Aalborg Renovation vil indsamle udtjent udstyr (stativer og containere) fra borgerne i kommunen. P.t. planlægges indsamlingen, herunder overvejelser om, hvorvidt målet om at genbruge frem for at genanvende står mål med udgifterne til indsamling, transport, lager og mandskabsressourcer. Der er derfor ikke sat datoer på indsamlingen, men Aalborg Renovation vil komme med en udmelding om ordning senest 1. november Det skal bemærkes, at de gamle stativer og containere tilhører borgerne, og Aalborg Renovation derfor kun kan anvise forslag til, hvordan stativer og containere bortskaffes. Det vil være en stor udfordring, hvis hovedparten af stativer og containere bliver afleveret på genbrugspladserne, specielt Genbrugspladsen Over Kæret har ikke kapacitet hertil. Genbrugsordning for kommunale institutioner: I dag er der 120 kommunale institutioner, der sorterer pap/papir. Disse institutioner har Aalborg Renovation haft kontakt til, så de nu også har mulighed for sortering af plast/metal. Etablering af ny ordning for indsamling af restaffald har været førsteprioritet frem til 1. oktober De øvrige 900 kommunale institutioner er derfor endnu ikke kontaktet for at etablere genbrugsordning. Det vil naturligvis ske hurtigst muligt. Stigning i borgerhenvendelser: Afslutningsvis kan det oplyses, at Aalborg Renovation forventer en markant stigning i antal borgerhenvendelser fra 1. oktober 2017 grundet ny ordning for indsamling af restaffald. For at kunne yde så god en service som muligt er både skraldemænd og medarbejdere i Sekretariatet undervist i brug af nyt ITsystem (Renoweb leveret af Sweco). Alle skulle således have viden til at besvare de mange spørgsmål, der forventes, og eventuelle ændringer kan foretages i systemet med det samme. Endvidere var arbejdet tilrettelagt, så samtlige medarbejdere i kørselskontoret (7 i alt) udelukkende skulle besvare telefoniske henvendelser i uge 40. Herudover kunne yderligere 2 medarbejdere besvare kl Side 3 af 7

4 borgerhenvendelser, hvis det skulle vise sig nødvendigt at koble flere medarbejdere på denne opgave. Desuden var der være en konsulent fra Sweco tilstede i Sekretariatet mandag og tirsdag i uge 40. Til trods for disse tiltag kan det ikke udelukkes, at borgere vil kunne opleve lange ventetider i telefon, og der vil kunne opstå uforudsete situationer. Status 10. oktober 2017: I det følgende gives en kort status efter den første uge. Nogle adresser kan ikke se tømningsdato: Pr. 9. oktober 2017 var status, at der er ca adresser, der ikke kunne se, hvilken dato de fik hentet restaffald på Aalborg Renovations hjemmeside. Det drejer sig bl.a. om de adresser, der fortsat kan anvende sække og adresser med fællescontainere. Derfor blev igangsat en fejlsøgning i flere IT-systemer, og adresserne kommer til at fremgå i takt med, at uoverensstemmelserne mellem IT-systemerne findes. Data for 600 adresser er sendt til Sweco og indlæses 9. oktober 2017, og det forventes, at alle adresser fremgår ved udgangen af uge 41. Ombytning af containere Ved udgangen af uge 39 var der ca borgere, der ønsker en ombytning af den container, der allerede er leveret. Dette skal registreres i Aalborg Renovations IT-system (RenoWeb), hvilket er sket i uge 39. Ombytning af containere sker fra uge 41 og ca. en måned frem. Manglende containere I uge 39 var der registreret 118 borgere, der endnu ikke havde fået en tohjulet container (140 l., 190 l. og 240 l.). Disse containere blev leveret i uge 39 og 40. Herudover er der bestilt ekstra firehjulede containere (660 liter og 400 liter). Disse containere leveres i uge 40 og 41 og vil blive leveret til borgerne hurtigst muligt herefter. Der bliver således leveret containere til de borgere, der skal have en stor container for første gang, og til de borgere der har brug for en ekstra container grundet ændring i tømningsfrekvens (fra ugetømning til 14. dags tømning). I de efterfølgende uger vil der blive leveret firehjulede containere til de borgere, som ønsker deres nuværende container udskiftet med en ny container. Tilpasning af indsamlingsruter. Efterhånden som der hentes erfaringer med de nye ruter, vil der være behov for tilpasning af ruterne. Dette sker løbende men først efter uge 41. De borgerne, der allerede er tilmeldt sms-service, vil få besked 2 dage før eventuel ny tømningsdag, ligesom det altid er muligt at se tømmedatoer via hjemmesiden eller i app en affaldsportalen. Telefonopkald I uge 40 har der været ca. 900 telefonopkald dagligt, samlet var der i alt i uge opkald til kørselskontoret, hvilket er det højst registrerede antal opkald i De mange henvendelser betyder desværre også, at en del borgere afbrød teleforbindelsen grundet den lange ventetid. Tilsvarende var tilfældet, da borgerne skulle vælge ny genbrugscontainer, dog med den væsentlige forskel, at der besvares flere opkald nu. Der er kommet flere mails end forventet op mod 240 dagligt. Derfor blev der sidst i uge 40 flyttet to medarbejdere fra telefonerne til besvarelse af mails. Overordnet forventes fald i telefoniske henvendelser med udgangen af uge 41, når alle borgere har fået tømt første gang. Mailhenvendelser forventes at kunne besvares løbende. Det er forventningen, at henholdsvis et radio-indslag (DR P4) og et TV- indslag (TV2 Nord) torsdag den 5. oktober omkring travlheden hos Aalborg Renovation har givet borgerne svar på nogle af de spørgsmål, som der ringes ind med. Det vil reducere antallet af henvendelser på telefon og mail. Supplerende oplysninger borgerrettet kommunikation I forbindelse med opstart af ny ordning for restaffald har der været igangsat en borgerrettet kommunikation, der blandt andet omfatter: kl Side 4 af 7

5 Avisartikler om ny restaffaldsordning (19. april, 20. april, 26. april, 1. juni, 19. august, 23. august og 27. september). Desuden radioindslag på P4 samt TV-indslag 5. oktober på TV-2 Nord. Informationsannoncer i lokalaviser (25. april, 10. maj og 27. september) Breve og anden information afsendt direkte til borgere (brev til alle husstande 19. april, brev vedrørende 400 og 660 liters containere 13. juni, hanger til alle øvrige containere ved udlevering på adresse fra juni til september samt flyer og hanger til alle husstande om poser også fra juni til september). Øvrige medier. Fra maj har der været en række facebookopslag fra Aalborg Kommune og Retænk.dk. Borgerrettet kommunikation er tilrettelagt i samarbejde mellem Service A/S og Aalborg Renovation. Ud over ovenstående har der løbende været orientering af medarbejdere hos Aalborg Renovation. Der har været workshops og informationsmøder i januar, februar og april. Herudover teammøder ultimo september med fokus på forventede spørgsmål og svar umiddelbart inden ny ordning trådte i kraft. Ofte stillede spørgsmål På Aalborg Renovations hjemmeside kan borgerne få svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende den nye ordning. Status 24. oktober 2017: Følgende er status efter 3 uger med ny ordning. Det er Aalborg Renovations vurdering, at der ikke længere er ukendte, større systematiske fejl ved levering og afhentning af affald. Der ses fortsat fejl, men nu er det fejl der først bliver kendte, når borgere henvender sig direkte til Aalborg Renovation. 17. oktober var der eksempelvis en adresse, der ikke har fået tømt. Undersøgelse viste, at det skyldes en menneskelig fejl, hvor der ved oprettelse af ruter ikke var sket en afkrydsning af adresse (Ryes Passage). Så snart der konstateres en fejl afhentes affaldet på den pågældende adresse, og adressen indgår herefter i rute. Udbringning af containere: Der er fortsat enkelte borgere, der endnu ikke har fået leveret container. Det kan eksempelvis skyldes tilmelding af nybyggeri, eller adresser der ikke tidligere har betalt boligabonnement. De ekstra firehjulede containere (660 liter og 400 liter), der er bestilt til kunder, der skal have udskiftet eksisterende container med ny, er ved at blive kørt ud. Levering sker med ekstern vognmand, for 660 liters containere fra 16. oktober, og for 400 liters containere fra 19. oktober. Afhentning af affald: Der er eksempler på, at den gamle affaldssæk ikke er medtaget i første omgang. Det var en aftale med både ekstern leverandør (Melgaard Miljø A/S) og for ansatte i Aalborg Renovation. Aalborg Renovation følger op på hvert enkelt tilfælde, så borgerne får afhentet al affald. Containere der ikke står korrekt bliver fortsat tømt. Der placeres hanger på container, og Aalborg Renovation er herefter i dialog med borgerne, for at finde løsninger på den enkelte adresse. Skraldemændene oplever længere arbejdsdag, og nye rutiner med ruter og IT, der skal på plads. Der er dog fortsat meget velvilje til at yde god service til borgerne, og en oplevelse af, at det nye også så småt bliver hverdag. Plastposer: Udbringning af plastposer er afsluttet. Der er dog borgere, der henvender sig, fordi der ikke er leveret poser på adressen. I uge 43 evalueres hele projektet med udlevering af plastposer, og der gennemføres en brugerundersøgelse. kl Side 5 af 7

6 Tilpasning af indsamlingsruter: Der er indtil videre ikke sket væsentlige ændringer af indsamlingsruter. Nogle adresser kan ikke se tømningsdato, egen container: Der er nu ca. 150 adresser tilbage, der ikke er rettet via automatisk fejlsøgning. Her er der typisk tale om adresser, hvor der er flere adresser om en container. En enkelt adresse tager omkring 20 minutter at rette, og arbejdet pågår også i uge 43, hvor de sidste adresser forventes at være på plads. Nogle adresser kan ikke se tømningsdato, fællescontainer: Det er ikke alle borgere der kan se egne tømmedatoer via hjemmesiden Det skyldes, at der for mange adresser er en fælles containerløsning, der ikke er registreret på en specifik adresse. Det kunne eksempelvis være tre ejendomme, der har fælles gård og fælles affaldscontainere. Aalborg Renovation har, sammen med de øvrige kommuner der bruger det samme IT-system, bedt leverandøren udvikle en funktionalitet, så alle kan se hvornår der bliver afhentet affald på egen adresse uanset om det er enfamiliehus eller etageejendom. Denne funktion bliver særligt relevant i takt med implementering af nedgravede containere i midtbyen de kommende år. Borgerbetjening: Der opleves fortsat mange borgerhenvendelser både fysisk fremmøde, på telefon og via mail. Det er en situation Aalborg Renovation forventer fortsætter de kommende uger. Det har været nødvendigt at prioritere medarbejdere til at håndtere henvendelser på mail. Det betyder længere ventetid på telefon, og sandsynligvis flere opkald der derfor mistes (borger lægger på før opkald besvares). Medarbejdere fra sekretariatet har, på frivillig basis, været på arbejde 21. oktober for at håndtere de henvendelser, der endnu ikke er besvaret. Ekstern leverandør: Melgaard Miljø A/S er ekstern leverandør, og tømmer restaffald i område Nord, Øst og Vest. I kontrakt er Melgaard blandt andet forpligtiget til at levere data der kan aflæses i renoweb. Konkret modulet renotrack, der gør Aalborg Renovation kan følge de ruter Melgaard kører mhp. at vejlede og rådgive kunder. Der er endnu ikke monteret al udstyr på biler fra Melgaard, og det er Aalborg Renovation i dialog med Melgaard omkring. kl Side 6 af 7

7 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Flyer affaldsposer Annonce kl Side 7 af 7

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den 01.11.2017 kl. 08.30-13.00 Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre 2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre Affaldsteamet Rebild Kommune 03-09-2015 Indhold 1. Baggrund for vinterplan...2 2 Overordnet ansvarsfordeling...2

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge.

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. Nyhedsbreve, informations-e-mails og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. [01] Vores nye affaldsordninger: klistermærker til beholdere og containere Affald & Genbrug

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune Notat Dato: 18.12.2014 Sagsnr.: 2014-002180 Dok. nr.: 2014-002180-18 Direkte telefon: 9931 4970 Initialer: AND/ANK Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 Postboks 463

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 17. oktober 2016 Tilstede: Afbud: Fraværende: Referent: Brian, Camilla, Christine, Jannie, Karl, Stiig, Søren O., samt ejendomsleder

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

PAP. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres pap.

PAP. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres pap. PAP Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres pap. 1 HVORDAN ØNSKER DU AT FÅ HENTET PAP? I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan I ønsker at få hentet

Læs mere

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

R Ø D O V R E KO M M U N E

R Ø D O V R E KO M M U N E R Ø D O V R E KO M M U N E Elvergaardens Grundejerforening Att.: Bestyrelsen Krusedinesen@privat.dk 16. november 2012 Opfølgning på møde vedr. implementering af nyt affaldssystem i Rødovre Kommune, Minervavej,

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

HAVEAFFALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald.

HAVEAFFALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald. HAVEAFFALD Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald. 1 HVORDAN ØNSKER I AT FÅ HENTET HAVEAFFALD? I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Erfaringer med undergrundscontainere i Viborg Kommune

Erfaringer med undergrundscontainere i Viborg Kommune Erfaringer med undergrundscontainere i Viborg Kommune November, 2016 v/ Affaldsdage Tema: Affaldsløsninger i tætte boligområder, bymidten og gamle bydele Indhold 1. Undergrundscontainere i Viborg Kommune

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Vigtigt nyt om dit affald

Vigtigt nyt om dit affald Vigtigt nyt om dit affald fra 1. maj 2013 1 Mest miljø for pengene Slagelse Kommune prioriterer miljøet og klima indsatsen højt. Når vi planlægger, hvordan vi håndterer affaldet, overvejer vi altid, hvordan

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Aalborg Byråd Fra Miljø- og Energiforvaltningen Sagsnr./Dok.nr. 2011-41668 / 2011-41668-81 15-01-2015 Administration Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

STATUS. Ishøj Kommune

STATUS. Ishøj Kommune 2012 STATUS Ishøj Kommune INDLEDNING Vestforbrænding bistår Ishøj Kommune med administrationen af de affaldsløsninger, som kommunen stiller til rådighed for borgerne og virksomhederne. I dette notat præsenteres

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Se mere på de næste sider Ny beholder til plast og metal Som led i Gentofte Kommunes ambitioner om at sende mere affald til genanvendelse

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Aalborg uden affald - 2. behandling

Aalborg uden affald - 2. behandling Punkt 6. Aalborg uden affald - 2. behandling 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg uden affald 2015-2024 samt udkast til svar på de indkomne indsigelser og kommentarer.

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning.

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Baggrund I forbindelse med at der skal ændres på affaldsindsamlingen i Hjørring Kommune har tanken om at kommunen skal forestå hele eller

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Redegørelse, svar spørgsmål til affaldsplanen Aalborg uden affald

Redegørelse, svar spørgsmål til affaldsplanen Aalborg uden affald Notat Dato: 05.03.2015 Sagsnr.: 2011-41668 Dok. nr.: 2011-41668-104 Direkte telefon: 9931 4970 Initialer: AND Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 Postboks 463 9100

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere