Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler"

Transkript

1 Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

2 Dette dokument Version: 1.0 CD» Emne Titel Detaljer Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Målgruppe Sundhedsstyrelsen Formål At formidle, hvad KnowGo og Avanade tilbyder, som supplement til kravbesvarelsen i Bilag 2 Budskab KnowGo Process Platform er et standard workflow og formularprodukt med indbygget forretningslogik, der gør det muligt at bygge interaktive formular-forløb, med omfattende brug af datastyret forretningslogik for individualisering af formular forløbet. KnowGo Process Platform kører på et standard Windows miljø og tilgås med en browser via Internettet. Designere af løsninger anvender deres MS Office til at designe løsningen, idet der anvendes et kraftfuldt og kompakt specifikationsformat benævnt Process Matrix, der kan redigeres i bl.a. MS Excel. Der er for at anskueliggøre funktionaliteten og for at understrege kompatibilitet med EU Electronic Application Forms udarbejdet en prototype, som viser med skærm print og tilhørende video, hvorledes nøjagtig den samme funktionalitet opnås med KnowGo Process Platform. KnowGo Process Platform leveres under Open Source vilkår til Sundhedsstyrelsen, idet kildekoden til produktet medleveres sammen med en ubegrænset videreudviklingsret. Page 2» 18

3 Indholdsfortegnelse DETTE DOKUMENT... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORDELE PROTOTYPE ARKITEKTUR OVERBLIK DESIGN ENVIRONMENT RUN TIME ENVIRONMENT FUNKTIONER DESIGN AF LØSNINGER OVERBLIK HIGH LEVEL PROCESS DESIGN DETAILED PROCESS DESIGN TRANSFER TO OPERATIONS TEKNOLOGI OG PLATFORM Page 3» 18

4 1 Fordele KnowGo Process Platform har følgende fordele i forhold til andre workflow- og formularprodukter: Lav afhængighed af leverandøren: Den leveres i Open Source og kan således videreudvikles af Kunden Involvering af organisationen og sikring af kvalitet i løsningen og at alt er med: Man kan designe løsninger inklusiv omfattende forretningslogik i prototype mode. Kortere gennemløbstid: Der er færre flaskehalse end i konventionelle workflows, da der ikke anvendes Flow Charts til at rute flowet Compliance: Reglerne for forløbet og for validering og beregning af datafelterne opdeles i rækker og søjler i specifikationsformatet, så de er mulige at gennemgå og validere for f.eks. akkrediterings myndigheder m.v. Der genereres direkte fra det akkrediterede grundlag what you sign (off) is what you get Større kvalitet i arbejdet: Der er større overblik, når flere brugere er i det samme flow, idet man kan følge med i, hvad de andre brugere i samme flow gør eller har gjort Man kan understøtte hele processer end to end: Løsningen eksploderer ikke i omfang, som en flow chart baseret løsning vil gøre, når der indføres kompleks forretningslogik og mange trin og aktører De fleste af ovenstående fordele skyldes, at der under KnowGo Process Platform er en simpel men kraftfuld model, Proces Matrix, der indeholder specifikation af følgende i een integreret model Trin Roller og disses adgang til trin Data model for alle felter og disses anvendelse på trin og dermed hvorledes formularer opbygges automatisk for hvert trin Forretningslogik for trin og for data elementer, indholdsstyret Valideringsgrænser for data elementer, der kan være angivet som formler i Excel Beregninger af data elementer Integrationer ved hjælp af en meget åben integrationsmodel Figur 1: Proces Matrix model for et workflow og dets formularer Page 4» 18

5 2 Prototype For at se en præsentation af prototypen, anvend følgende link: ftp://ftp.myeasycopy.com/pub/sst. Prototypen indeholder en del af ovenstående formular. Formålet med prototypen som bedst ses på det ovenfor angivne link er at Give indtryk af funktionaliteten i det tilbudte Vise at det er compliant med EU formularerne (eet af kravene) Vise, at det er hurtigt at designe formular løsninger i KnowGo Process Platform Vise, at ved at anvende prototyping kan man opnå en involverende proces, der sikrer høj kvalitet i løsningerne I det følgende er der uddrag af det, der er vist af prototypen på den ovenfor refererede video. Page 5» 18

6 Prototypen indeholder samme struktur i form af workflow trin, som der er i den underliggende EU formular: Forretningslogikken, der medfører, at et helt hierarki af felter afhænger af værdien af andre felter, er implementeret på web formularen på samme måde som i EU formularen, og der er en øjeblikkelig skjul/vis funktionalitet: Page 6» 18

7 Felter inklusive filer og grupper med dynamisk antal elementer vises på formularen på samme måde som på EU formularen (der dog ikke kan håndtere filer som data elementer): Filer som data elementer kan håndteres ved en samlet oversigt og som felter inde i formularens logik. Filerne kan således på samme måde som data elementerne vises eller skjules afhængig af forretningslogikken: Page 7» 18

8 3 Arkitektur 3.1 Overblik Figur 2: Overordnet arkitektur KnowGo Process Platform opdeles i Design Environment til orkestrering af process forløbet Run Time Environment til afvikling af process forløbet Figur 3: Arkitektur for proces komponenten KnowGo Process Platform, Design Time og Run Time Page 8» 18

9 3.2 Design Environment Design af proces (kun for superbrugere / administratorer) Mulighed for at generere hele procesdesignet fra Microsoft Office (Excel og Access) Deployment fra udviklingsmiljø til produktionsmiljø af den genererede løsning ved at flytte en enkelt XML fil Web-baseret administration af applikationen 3.3 Run Time Environment Varetagelse af sagsstyring fra A til Z i et rollestyret guidet workflow for hver sag. Opdeling af sagen efter rolle (ansøger hhv. sagsbehandler, med mulighed for underopdeling efter ansøgers rolle) Styring af alle trin i sagen, herunder deres afhængighed af scenarier (varianter) og rækkefølgebindinger Formulartrin med de til hvert trin i workflowet hørende skærmbilleder Generering af alle skærmbilleder i sagen Generering af kvitteringer, breve og s i sagen Valideringer af indtastede data. Valideringer af datatyper og format Validering af påkrævede hhv. frivillige oplysninger Forretningsvalideringer, evt. på basis af beregnede data Forretningslogik og beregninger, check af grænser Beregninger af data, såsom beløb, grænser m.m. Check af, om der er overholdelse af grænser m.m. Straksafgørelser, datastyret Forretningsvalidering ud fra data (som evt. kan være hentet i de data laget) Fremhentning og udførelse af de trin, der hører til et straksafgørelsesscenarie Run Time Environment kan yderligere detaljeres i.h.t. den nævnte lagdeling: Page 9» 18

10 4 Funktioner Figur 4: Run Time arkitektur for proces komponenten KnowGo Process Platform Klient Browser komponent hos slutbrugeren. En stor del af logikken er lagt ud i Java Scripts, så brugeren oplever en øjeblikkelighed i store dele af applikationen, herunder Skjul/vis af felter og disses grupper afhængig af, om de er relevante Sammentællinger og anden beregningslogik foregår øjeblikkeligt og giver en Exceloplevelse for økonomiformularer Valideringer af påkrævede felter (der skal indeholde data) og felters datatype foretages straks man klikker på NÆSTE knappen Mulighed for at navigere i processen enten ved hjælp af. navigationsknapper ( NÆSTE og FORRIGE ) eller ved at udpege et trin, der er eksekverbart på det tidspunkt, i en proces menu, der viser de relevante trin for den pågældende bruger (via dennes roller) JavaScript forretningslogik genudføres server side. Front End server Front End serveren står placeret med adgang udefra og er derfor adskilt fra de servere, der er under den i den lagdelte arkitektur, med en firewall. Page 10» 18

11 Web applikationen indeholder formular-definitionerne med alle deres tekster m.v. Der kan defineres tekster for flere sprog, f.eks. engelsk og dansk, som brugeren i så fald frit kan skifte imellem. Back End server Back end server indeholder procesdesignet og foretager alle funktionerne relateret til processtyringen (jvf. liste ovenfor). Procesdesignet er repræsenteret ved en Proces Matrix, der i kompakt form indeholder alle oplysninger om procesdesignet: Workflow trin Roller og disses relationer til trinene (enten eksekver, læs eller bloker ) Rækkefølgebindinger Fryse-regler (regler for, hvad der ikke længere må ændres efter visse trin er gennemført f.eks. visse ansøgningstrin fryses, når der er sket underskrift eller sagsbehandling). Det er typisk enten denne eller følgende, der er i brug: Reset-regler (regler for, hvad der skal gentages, hvis eet eller flere data elementer ændrer værdi f.eks. gensignering ved ændring af data i den hidtidige signatur) Variant-regler (definition af scenarier ud fra tilstands-data) Data model for alle data i sagen og dennes relation til de enkelte trin, så der kan autogenereres formularer ud fra denne relation Relation af datamodel til forretningslogik (formler, valideringsgrænser m.v.) Styring af, hvad designerdefinerede scripts må tilgå af data og på hvilke trin Back end serveren persisterer processen i sin egen database (dvs. gemmer tilstanden for processen samt alle dens data). Den indeholder en script-komponent, som udfører dels autogenereret forretningslogik fra procesdesignet, og dels giver den avancerede designer med udviklerbaggrund mulighed for, at udvikle specialkode til løsningen, der udføres i en integreret sammenhæng med procestrinene og den data model, er er specificeret i Proces Matricen. Data Layer server Der kan udvikles en relationel database beregnet til formålet eller integreres med eksisterende systemer såsom GoPro og KAT. Page 11» 18

12 5 Design af løsninger 5.1 Overblik For at illustrere design processen er der I dette afsnit medtaget dokumentationsuddrag fra den engelske produkt-dokumentation. Der opdeles i en overordnet proces-design ( high level process design ) og en detaljeret proces design ( detailed process design ): Figur 5: Overblik over design proces for proces og formularer 5.2 High level process design The following is assumed to be accomplished before the detailed process design. Business case Compliance requirements, laws, rules, de facto rules Stake holders and special interests hence success criteria Main process phases, organizational interaction Main progression (implementation) phases partition of business case and success criteria by phase Whom to involve in the detailed process design for buy-in and for transfer to operations. An example of one diagram produced during the high level process design (from a university): Page 12» 18

13 Figure 1: Example of high level process specification ( ISUP = International Summer University Program ) 5.3 Detailed process design The following points outline the conceptual or topical way that the design process of the solution is carried out when building on the Process Matrix, specified in Excel. In practice they overlap, and in particular, the custom coding can co-exist with the other steps in that it is a part of the philosophy that even though the whole solution is auto-generated, it does not touch the custom developed parts, which in many cases will still work with a new auto-generated solution right away. You need to go through the points as structured below. Page 13» 18

14 Step Design step What is designed 1 Process Matrix Workflow Activities Roles and access rights to steps Predecessors (Sequence, Logical) Freeze conditions (OR or AND if more than one) Relevance Rules o Definition of the State Variables as an initial subset of the Data Model o Application to workflow steps Language layers 2 Process Matrix Data Model Process Variables, name, definition, default label o Standard form fields o File uploads o Data extracts o Reference to existing enumerations (cf. point 6) Application to forms on steps Calculation formulae for auto-generated C# scripts Validation intervals for auto-generated C# scripts Value expressions continuously updated calculation formulae between Data Elements Language layers 3 Process Matrix Workflow and Data Model Removal of bottlenecks in the process design o Challenge necessity for Logical Predecessors substitute by direct reference to the data, which, if modified, would reset the item o Challenge the necessity for Sequence Predecessors 4 Process Matrix Advanced decision logic Decision trees behind the Variables Advanced show/hide logic 5 Master data and repository Enumerations, code value lists (import and/or re-use) Re-use of parts of processes (in different solutions) Global roles 6 Custom coding Custom C# code extending the auto-generated code Custom XSLTs Creation of a relational database if no other data layer is used via system integration and if cross-process functionality or archiving is needed Table 1: Overview of the detailed design process The detailed design process the one that has the Workflow Solution as its result uses the Process Matrix to generate content to the KnowGo Process Platfrom, together with custom coding of C# code. The KnowGo Process Platfrom has two types of content, (1) the Process Matrix and (2) custom development content. The Process Matrix content (which in the KnowGo Process Platfrom consists of the following parts) Page 14» 18

15 o o o o o Workflow Activity hierarchy Roles and their access / execution rights to activities Sequencing rules Predecessors (Sequence and Logical) (forward) and Freeze conditions (backward) State Variables similar to the Decision Points in a Flow Chart Relevance rules for each activity based on the values of the State Variables determining the actual variant of the workflow Forms (an underlying data model applied to each step in the workflow) Data Elements (their type, name, label; for enumerations: their values) the State Variables are accessed through the forms as well as the other Data Elements. Data Elements include files that must be uploaded by the user Which step that have these data elements (and if they are required or read only etc.) from which the forms are auto-generated Data Extracts Receipts summarizing the value of Data Elements Digital signature of Data Elements (incl. files) pointed out in the matrix it collects the output of the signature process as a text variable accessible e.g. by scripts, so it can be passed on Business logic Value Expressions formulae that determine one data element on the basis of others and which are evaluated whenever an input in the formula changes these are also used too supply default values of Data Elements by assigning a constant in the Value Expression Generated C# scripts, formulae which are converted to C# code and which executes at designated places in the workflow on The OnLoad event of loading a form The OnSubmit event generated by the NEXT or APPLY buttons Interval validation: Max and Min formulae for a Data Element where an interval makes sense, it auto-generates C# code that executes that validation, where the limits may themselves be calculated by that script based on a formula Labels in several languages for the Activities and the Data Elements (and option values) and for the groups of Activities and Data Elements 5.4 Transfer to operations After the detailed process design the following needs be done: Testing getting the too late requirements that will always be there (a commercial issue how to price them) Acceptance testing (define the test criteria as part of the detailed specification) Deployment. If it is the first solution, the KnowGo Process Platfrom must be installed on QA and Production environments. Allow for more time that you d think, the firewall will not be correctly opened and configured in the first attempt etc. Final testing and go-live Management of the known errors and issues Documentation (if it is the first solution, this includes system and operations documentation) Page 15» 18

16 6 Teknologi og platform Den tilbudte løsning foruds;tter følgende produkter: Microsoft Windows Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 (evt. gratis udgaven MS SQL Express) Microsoft.Net Framework 4.0 (der er gratis) Derpå installeres. KnowGo Process Platform Page 16» 18

17 What is KnowGo and Avanade Description Company founded in Mauritius in 2009 (KnowGo Ltd). Located in Cybercity south of Port Louis Danish sales agent (KnowGo Danmark ApS) in Copenhagen Avanade Denmark A/S is a joint venture between Accenture and Microsoft. The name KnowGo is a combination of KNOW (intelligent) and GO (workflow) It signifies that the Process Matrix combines the two dimensions of expert system and rule based decisions (knowledge) with workflow KnowGo Process Platform Open source Microsoft based, SQL server +.Net + Visual Studio, the free versions Directly connected to web services, no need for BizTalk Generates forms and presentation layer, no need for SharePoint or forms server Based on Process Matrix edited in Excel, no need for a forms or workflow design application Workflow and forms and data model in one integrated design allows support of large scale processes Generates the first version of code, which is extended to facilitate integration and advanced business logic Designed for operation on different environments from local PC to multiserver environments or Cloud User benefits Automates business complexity Gives everyone an overview of the workflow Removes unnecessary bottlenecks Generated from the specification What you sign (off) is what you get Partner benefits Increases win rate (the prototype is available in the sales phase) Increases profitability (faster to result and higher quality) Flow Chart Diagramming method of workflow used since 1947 to document computer programs. Was adopted in business process modeling then abandoned as specification method for computer programs Process Matrix Description method of workflow used since 2000, contains the whole solution in one specification format The Process Matrix can express any Flow Chart and more, since it is a format that has the Flow Chart as a subset. Page 17» 18

18 KnowGo Danmark ApS Rugmarken 19C 3520 Farum Danmark Web site: Page 18» 18

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Resultmaker Online Consultant

Resultmaker Online Consultant Resultmaker Online Consultant Presentation for PhD seminar 2008-04-02 Copyright 2007. All rights reserved. Resultmaker A/S Presentation Overview Resultmaker profile references research activities The Online

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Vi ska ha det vand vi kan drikke

Vi ska ha det vand vi kan drikke Hjertelig velkommen til Seminar 8. december 2015 Vi ska ha det vand vi kan drikke Rent Smage godt Ud af hanen Med kloak der tager sig af spildet - og med rimelig afgift 2015 Marstrand Innovation A/S 2

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Table of Contents Intro Ramón Soto Mathiesen CRM2011 Architectural Overview From a development point of view SharePoint 2010 integration

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Bertrand Meyer 1986 Design and Programming by Contract Michael R. Hansen & Anne Haxthausen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

SAS Digital Intelligence

SAS Digital Intelligence Strukturede data på digital kundeadfærd Simon Topp, SAS Insitute, oktober 2015 Simon.Topp@sas.com SAS Digital Intelligence Agenda SAS Digital Intelligence introduktion Leverance SAS CXT Detailed data store

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Design and Programming by Contract Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design by Contract er en teknik til at specificere

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

REDCAPS DATADICTIONARY. Ekport og overblik over datadictionary Redigering af instrumenter via datadictionary Import a datadictionary

REDCAPS DATADICTIONARY. Ekport og overblik over datadictionary Redigering af instrumenter via datadictionary Import a datadictionary REDCAPS DATADICTIONARY Ekport og overblik over datadictionary Redigering af instrumenter via datadictionary Import a datadictionary Datadictionary Den komplette samling af opbyggede instrumenter, felter,

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Sitecore Glossary. Sitecore Training. Sitecore glossary in Danish and English. Sitecore Training Sitecore Glossary Rev:

Sitecore Glossary. Sitecore Training. Sitecore glossary in Danish and English. Sitecore Training Sitecore Glossary Rev: Sitecore Training Sitecore Glossary Rev: 2011-11-28 Sitecore Training Sitecore Glossary Sitecore glossary in Danish and English Index Chapter 1 Understanding Sitecore... 3 Chapter 2 Page Editor... 4 Chapter

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

ComArchive PST Importer For version 3

ComArchive PST Importer For version 3 ComArchive PST Importer For version 3 Table of Contents Disclaimer...3 Om denne manual...4 Hvad er PST filer og hvorfor bekymre sig om det?...4 Hvorfor bruge en PST Importer?...4 Overblik over processen...4

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere