Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler"

Transkript

1 Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

2 Dette dokument Version: 1.0 CD» Emne Titel Detaljer Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Målgruppe Sundhedsstyrelsen Formål At formidle, hvad KnowGo og Avanade tilbyder, som supplement til kravbesvarelsen i Bilag 2 Budskab KnowGo Process Platform er et standard workflow og formularprodukt med indbygget forretningslogik, der gør det muligt at bygge interaktive formular-forløb, med omfattende brug af datastyret forretningslogik for individualisering af formular forløbet. KnowGo Process Platform kører på et standard Windows miljø og tilgås med en browser via Internettet. Designere af løsninger anvender deres MS Office til at designe løsningen, idet der anvendes et kraftfuldt og kompakt specifikationsformat benævnt Process Matrix, der kan redigeres i bl.a. MS Excel. Der er for at anskueliggøre funktionaliteten og for at understrege kompatibilitet med EU Electronic Application Forms udarbejdet en prototype, som viser med skærm print og tilhørende video, hvorledes nøjagtig den samme funktionalitet opnås med KnowGo Process Platform. KnowGo Process Platform leveres under Open Source vilkår til Sundhedsstyrelsen, idet kildekoden til produktet medleveres sammen med en ubegrænset videreudviklingsret. Page 2» 18

3 Indholdsfortegnelse DETTE DOKUMENT... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORDELE PROTOTYPE ARKITEKTUR OVERBLIK DESIGN ENVIRONMENT RUN TIME ENVIRONMENT FUNKTIONER DESIGN AF LØSNINGER OVERBLIK HIGH LEVEL PROCESS DESIGN DETAILED PROCESS DESIGN TRANSFER TO OPERATIONS TEKNOLOGI OG PLATFORM Page 3» 18

4 1 Fordele KnowGo Process Platform har følgende fordele i forhold til andre workflow- og formularprodukter: Lav afhængighed af leverandøren: Den leveres i Open Source og kan således videreudvikles af Kunden Involvering af organisationen og sikring af kvalitet i løsningen og at alt er med: Man kan designe løsninger inklusiv omfattende forretningslogik i prototype mode. Kortere gennemløbstid: Der er færre flaskehalse end i konventionelle workflows, da der ikke anvendes Flow Charts til at rute flowet Compliance: Reglerne for forløbet og for validering og beregning af datafelterne opdeles i rækker og søjler i specifikationsformatet, så de er mulige at gennemgå og validere for f.eks. akkrediterings myndigheder m.v. Der genereres direkte fra det akkrediterede grundlag what you sign (off) is what you get Større kvalitet i arbejdet: Der er større overblik, når flere brugere er i det samme flow, idet man kan følge med i, hvad de andre brugere i samme flow gør eller har gjort Man kan understøtte hele processer end to end: Løsningen eksploderer ikke i omfang, som en flow chart baseret løsning vil gøre, når der indføres kompleks forretningslogik og mange trin og aktører De fleste af ovenstående fordele skyldes, at der under KnowGo Process Platform er en simpel men kraftfuld model, Proces Matrix, der indeholder specifikation af følgende i een integreret model Trin Roller og disses adgang til trin Data model for alle felter og disses anvendelse på trin og dermed hvorledes formularer opbygges automatisk for hvert trin Forretningslogik for trin og for data elementer, indholdsstyret Valideringsgrænser for data elementer, der kan være angivet som formler i Excel Beregninger af data elementer Integrationer ved hjælp af en meget åben integrationsmodel Figur 1: Proces Matrix model for et workflow og dets formularer Page 4» 18

5 2 Prototype For at se en præsentation af prototypen, anvend følgende link: ftp://ftp.myeasycopy.com/pub/sst. Prototypen indeholder en del af ovenstående formular. Formålet med prototypen som bedst ses på det ovenfor angivne link er at Give indtryk af funktionaliteten i det tilbudte Vise at det er compliant med EU formularerne (eet af kravene) Vise, at det er hurtigt at designe formular løsninger i KnowGo Process Platform Vise, at ved at anvende prototyping kan man opnå en involverende proces, der sikrer høj kvalitet i løsningerne I det følgende er der uddrag af det, der er vist af prototypen på den ovenfor refererede video. Page 5» 18

6 Prototypen indeholder samme struktur i form af workflow trin, som der er i den underliggende EU formular: Forretningslogikken, der medfører, at et helt hierarki af felter afhænger af værdien af andre felter, er implementeret på web formularen på samme måde som i EU formularen, og der er en øjeblikkelig skjul/vis funktionalitet: Page 6» 18

7 Felter inklusive filer og grupper med dynamisk antal elementer vises på formularen på samme måde som på EU formularen (der dog ikke kan håndtere filer som data elementer): Filer som data elementer kan håndteres ved en samlet oversigt og som felter inde i formularens logik. Filerne kan således på samme måde som data elementerne vises eller skjules afhængig af forretningslogikken: Page 7» 18

8 3 Arkitektur 3.1 Overblik Figur 2: Overordnet arkitektur KnowGo Process Platform opdeles i Design Environment til orkestrering af process forløbet Run Time Environment til afvikling af process forløbet Figur 3: Arkitektur for proces komponenten KnowGo Process Platform, Design Time og Run Time Page 8» 18

9 3.2 Design Environment Design af proces (kun for superbrugere / administratorer) Mulighed for at generere hele procesdesignet fra Microsoft Office (Excel og Access) Deployment fra udviklingsmiljø til produktionsmiljø af den genererede løsning ved at flytte en enkelt XML fil Web-baseret administration af applikationen 3.3 Run Time Environment Varetagelse af sagsstyring fra A til Z i et rollestyret guidet workflow for hver sag. Opdeling af sagen efter rolle (ansøger hhv. sagsbehandler, med mulighed for underopdeling efter ansøgers rolle) Styring af alle trin i sagen, herunder deres afhængighed af scenarier (varianter) og rækkefølgebindinger Formulartrin med de til hvert trin i workflowet hørende skærmbilleder Generering af alle skærmbilleder i sagen Generering af kvitteringer, breve og s i sagen Valideringer af indtastede data. Valideringer af datatyper og format Validering af påkrævede hhv. frivillige oplysninger Forretningsvalideringer, evt. på basis af beregnede data Forretningslogik og beregninger, check af grænser Beregninger af data, såsom beløb, grænser m.m. Check af, om der er overholdelse af grænser m.m. Straksafgørelser, datastyret Forretningsvalidering ud fra data (som evt. kan være hentet i de data laget) Fremhentning og udførelse af de trin, der hører til et straksafgørelsesscenarie Run Time Environment kan yderligere detaljeres i.h.t. den nævnte lagdeling: Page 9» 18

10 4 Funktioner Figur 4: Run Time arkitektur for proces komponenten KnowGo Process Platform Klient Browser komponent hos slutbrugeren. En stor del af logikken er lagt ud i Java Scripts, så brugeren oplever en øjeblikkelighed i store dele af applikationen, herunder Skjul/vis af felter og disses grupper afhængig af, om de er relevante Sammentællinger og anden beregningslogik foregår øjeblikkeligt og giver en Exceloplevelse for økonomiformularer Valideringer af påkrævede felter (der skal indeholde data) og felters datatype foretages straks man klikker på NÆSTE knappen Mulighed for at navigere i processen enten ved hjælp af. navigationsknapper ( NÆSTE og FORRIGE ) eller ved at udpege et trin, der er eksekverbart på det tidspunkt, i en proces menu, der viser de relevante trin for den pågældende bruger (via dennes roller) JavaScript forretningslogik genudføres server side. Front End server Front End serveren står placeret med adgang udefra og er derfor adskilt fra de servere, der er under den i den lagdelte arkitektur, med en firewall. Page 10» 18

11 Web applikationen indeholder formular-definitionerne med alle deres tekster m.v. Der kan defineres tekster for flere sprog, f.eks. engelsk og dansk, som brugeren i så fald frit kan skifte imellem. Back End server Back end server indeholder procesdesignet og foretager alle funktionerne relateret til processtyringen (jvf. liste ovenfor). Procesdesignet er repræsenteret ved en Proces Matrix, der i kompakt form indeholder alle oplysninger om procesdesignet: Workflow trin Roller og disses relationer til trinene (enten eksekver, læs eller bloker ) Rækkefølgebindinger Fryse-regler (regler for, hvad der ikke længere må ændres efter visse trin er gennemført f.eks. visse ansøgningstrin fryses, når der er sket underskrift eller sagsbehandling). Det er typisk enten denne eller følgende, der er i brug: Reset-regler (regler for, hvad der skal gentages, hvis eet eller flere data elementer ændrer værdi f.eks. gensignering ved ændring af data i den hidtidige signatur) Variant-regler (definition af scenarier ud fra tilstands-data) Data model for alle data i sagen og dennes relation til de enkelte trin, så der kan autogenereres formularer ud fra denne relation Relation af datamodel til forretningslogik (formler, valideringsgrænser m.v.) Styring af, hvad designerdefinerede scripts må tilgå af data og på hvilke trin Back end serveren persisterer processen i sin egen database (dvs. gemmer tilstanden for processen samt alle dens data). Den indeholder en script-komponent, som udfører dels autogenereret forretningslogik fra procesdesignet, og dels giver den avancerede designer med udviklerbaggrund mulighed for, at udvikle specialkode til løsningen, der udføres i en integreret sammenhæng med procestrinene og den data model, er er specificeret i Proces Matricen. Data Layer server Der kan udvikles en relationel database beregnet til formålet eller integreres med eksisterende systemer såsom GoPro og KAT. Page 11» 18

12 5 Design af løsninger 5.1 Overblik For at illustrere design processen er der I dette afsnit medtaget dokumentationsuddrag fra den engelske produkt-dokumentation. Der opdeles i en overordnet proces-design ( high level process design ) og en detaljeret proces design ( detailed process design ): Figur 5: Overblik over design proces for proces og formularer 5.2 High level process design The following is assumed to be accomplished before the detailed process design. Business case Compliance requirements, laws, rules, de facto rules Stake holders and special interests hence success criteria Main process phases, organizational interaction Main progression (implementation) phases partition of business case and success criteria by phase Whom to involve in the detailed process design for buy-in and for transfer to operations. An example of one diagram produced during the high level process design (from a university): Page 12» 18

13 Figure 1: Example of high level process specification ( ISUP = International Summer University Program ) 5.3 Detailed process design The following points outline the conceptual or topical way that the design process of the solution is carried out when building on the Process Matrix, specified in Excel. In practice they overlap, and in particular, the custom coding can co-exist with the other steps in that it is a part of the philosophy that even though the whole solution is auto-generated, it does not touch the custom developed parts, which in many cases will still work with a new auto-generated solution right away. You need to go through the points as structured below. Page 13» 18

14 Step Design step What is designed 1 Process Matrix Workflow Activities Roles and access rights to steps Predecessors (Sequence, Logical) Freeze conditions (OR or AND if more than one) Relevance Rules o Definition of the State Variables as an initial subset of the Data Model o Application to workflow steps Language layers 2 Process Matrix Data Model Process Variables, name, definition, default label o Standard form fields o File uploads o Data extracts o Reference to existing enumerations (cf. point 6) Application to forms on steps Calculation formulae for auto-generated C# scripts Validation intervals for auto-generated C# scripts Value expressions continuously updated calculation formulae between Data Elements Language layers 3 Process Matrix Workflow and Data Model Removal of bottlenecks in the process design o Challenge necessity for Logical Predecessors substitute by direct reference to the data, which, if modified, would reset the item o Challenge the necessity for Sequence Predecessors 4 Process Matrix Advanced decision logic Decision trees behind the Variables Advanced show/hide logic 5 Master data and repository Enumerations, code value lists (import and/or re-use) Re-use of parts of processes (in different solutions) Global roles 6 Custom coding Custom C# code extending the auto-generated code Custom XSLTs Creation of a relational database if no other data layer is used via system integration and if cross-process functionality or archiving is needed Table 1: Overview of the detailed design process The detailed design process the one that has the Workflow Solution as its result uses the Process Matrix to generate content to the KnowGo Process Platfrom, together with custom coding of C# code. The KnowGo Process Platfrom has two types of content, (1) the Process Matrix and (2) custom development content. The Process Matrix content (which in the KnowGo Process Platfrom consists of the following parts) Page 14» 18

15 o o o o o Workflow Activity hierarchy Roles and their access / execution rights to activities Sequencing rules Predecessors (Sequence and Logical) (forward) and Freeze conditions (backward) State Variables similar to the Decision Points in a Flow Chart Relevance rules for each activity based on the values of the State Variables determining the actual variant of the workflow Forms (an underlying data model applied to each step in the workflow) Data Elements (their type, name, label; for enumerations: their values) the State Variables are accessed through the forms as well as the other Data Elements. Data Elements include files that must be uploaded by the user Which step that have these data elements (and if they are required or read only etc.) from which the forms are auto-generated Data Extracts Receipts summarizing the value of Data Elements Digital signature of Data Elements (incl. files) pointed out in the matrix it collects the output of the signature process as a text variable accessible e.g. by scripts, so it can be passed on Business logic Value Expressions formulae that determine one data element on the basis of others and which are evaluated whenever an input in the formula changes these are also used too supply default values of Data Elements by assigning a constant in the Value Expression Generated C# scripts, formulae which are converted to C# code and which executes at designated places in the workflow on The OnLoad event of loading a form The OnSubmit event generated by the NEXT or APPLY buttons Interval validation: Max and Min formulae for a Data Element where an interval makes sense, it auto-generates C# code that executes that validation, where the limits may themselves be calculated by that script based on a formula Labels in several languages for the Activities and the Data Elements (and option values) and for the groups of Activities and Data Elements 5.4 Transfer to operations After the detailed process design the following needs be done: Testing getting the too late requirements that will always be there (a commercial issue how to price them) Acceptance testing (define the test criteria as part of the detailed specification) Deployment. If it is the first solution, the KnowGo Process Platfrom must be installed on QA and Production environments. Allow for more time that you d think, the firewall will not be correctly opened and configured in the first attempt etc. Final testing and go-live Management of the known errors and issues Documentation (if it is the first solution, this includes system and operations documentation) Page 15» 18

16 6 Teknologi og platform Den tilbudte løsning foruds;tter følgende produkter: Microsoft Windows Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 (evt. gratis udgaven MS SQL Express) Microsoft.Net Framework 4.0 (der er gratis) Derpå installeres. KnowGo Process Platform Page 16» 18

17 What is KnowGo and Avanade Description Company founded in Mauritius in 2009 (KnowGo Ltd). Located in Cybercity south of Port Louis Danish sales agent (KnowGo Danmark ApS) in Copenhagen Avanade Denmark A/S is a joint venture between Accenture and Microsoft. The name KnowGo is a combination of KNOW (intelligent) and GO (workflow) It signifies that the Process Matrix combines the two dimensions of expert system and rule based decisions (knowledge) with workflow KnowGo Process Platform Open source Microsoft based, SQL server +.Net + Visual Studio, the free versions Directly connected to web services, no need for BizTalk Generates forms and presentation layer, no need for SharePoint or forms server Based on Process Matrix edited in Excel, no need for a forms or workflow design application Workflow and forms and data model in one integrated design allows support of large scale processes Generates the first version of code, which is extended to facilitate integration and advanced business logic Designed for operation on different environments from local PC to multiserver environments or Cloud User benefits Automates business complexity Gives everyone an overview of the workflow Removes unnecessary bottlenecks Generated from the specification What you sign (off) is what you get Partner benefits Increases win rate (the prototype is available in the sales phase) Increases profitability (faster to result and higher quality) Flow Chart Diagramming method of workflow used since 1947 to document computer programs. Was adopted in business process modeling then abandoned as specification method for computer programs Process Matrix Description method of workflow used since 2000, contains the whole solution in one specification format The Process Matrix can express any Flow Chart and more, since it is a format that has the Flow Chart as a subset. Page 17» 18

18 KnowGo Danmark ApS Rugmarken 19C 3520 Farum Danmark Web site: Page 18» 18

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon. Profil for Jeppe Cramon Navn: Jeppe Cramon Stilling: IT Arkitekt/Udvikler Alder: 38 år Bopæl: Nordsjælland IT erfaring: Siden 1994 Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.dk Personlig profil

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM Brigitte Rosenkranz, Thomas Knudsen, Hanne E. Mortensen, Peter Bøving Michealsen Indhold Summary and Introduction Poul Frederiksen,

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere