Aftale om levering af 3. Partsydelser på Ishøj Fællesantenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om levering af 3. Partsydelser på Ishøj Fællesantenne"

Transkript

1 Aftale om levering af 3. Partsydelser på Ishøj Fællesantenne Denne aftale er indgået mellem Selskab Kunde CVR Kundeadresse Postnummer og by Herefter Kunden Og Konsortiet Ishøj Fællesantenne P/S CVR-nr Ishøj Østergade Ishøj Herefter KONSORTIET Tilsammen kaldet Parterne Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Præambel Overdragelse Bilagsliste Definitioner Ikrafttræden Levering af Ydelser Adgang for ISP er Infrastruktur og Kapacitet Kundens forpligtelser Henstilling om angivelse af begrænsninger og forudsætninger for levering af Ydelser i Slutkundevilkår Forholdet til Slutkunder Forudsætningen for at være Slutkunde hos Kunden Slutkundens husstand Kundens Prognose SLA Kabelmodem Leveringstider Slutkundetilslutning Kapacitet, porte og IP-ranges Prissætning Særlige priser Fakturering Depositum Kompensation Opgørelse Beløb Udbetaling Begrænsning af muligheden for kompensation Opsigelse Kundens opsigelse KONSORTIETs opsigelse Opsigelse af den individuelle Slutkundes adgang til bredbånd Opsigelse af Aftalen Afhjælpning og håndtering af mangelfuld levering Service, Slutkunder Drift og vedligeholdelse KONSORTIETs ansvar Kundens ansvar Fejlmelding/fejlhåndtering KONSORTIETs misligholdelse Mangler generelt Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 2 af 10

3 1. Præambel Ishøj Kommune og Konsortiet, som koncessionshaver, indgik den en kontrakt om leverance af drift, vedligehold og support af Ishøj Fællesantennenet samt leverance af indhold. Ydelserne i denne aftale leveres udelukkende på det net, der ejes af Ishøj Fællesantenne v/ishøj Kommune ejede net, hvor Konsortiet er koncessionshaver i perioden fra den til den Denne aftale har således en maksimal varighed fra den indgås til automatisk udløb den , medmindre Konsortiet og Ishøj Fællesantenne aftaler, at koncessionen forlænges med yderligere år, og Parterne i denne aftale ligeledes aftaler en forlængelse efter Aftalen indeholder alene ydelser, som leveres som IP unicast stream på Ishøj Fællesantennes Coax-net med tilhørende fiberinfrastruktur. Anlægget er under opgradering til Docsis 3.1, og denne opgradering forventes senest afsluttet endeligt pr Der kan leveres Docsis 3.1 ydelser løbende som nettet opgraderes. Der vil således ikke kunne leveres Docsis 3.1 ydelser i hele nettet frem til den , men her vil der blive leveret Docsis 3.0 frem til den løbende overgang til Docsis 3.1. Kunden leverer til Slutkunden på vilkår, der skal godkendes af Konsortiet. 2. Overdragelse Denne aftale er indgået mellem Parterne. Hvis Kunden ønsker at overdrage aftalen, skal dette godkendes af Konsortiet. 3. Bilagsliste Følgende bilag er tilknyttet denne aftale: Bilag 1: Produktspecifikation Bilag 2: Priser Bilag 3: Vilkår og priser for SPOC leverance Bilag 4: Servicelevel Agreement (SLA) Bilag 5: Leveringsvilkår for Kabelmodems Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 3 af 10

4 4. Definitioner Udtryk Definition Panther Systems Provisionssystemet, som KONSORTIET anvender, og som 3. Partsleverandøren har adgang til via et ISP modul. POI Point of Interconnect, termineringspunkt i KONSORTIETs serverrum i Ishøj. Kapacitet Ydelser Kapaciteten er den samlede mulighed for trafik i peak-hour for henholdsvis downstream og upstream målt i Mbit/s. Kapaciteten leveres på PE-routeren i serverummet. De produkter, som KONSORTIET leverer til Kunden. Bulk Levering af kabelmodemmer i større mængde til Kundens egen håndtering. CMTS Cable Modem Termination System, se DOCSIS 3.0 og 3.1 specifikation for detaljer hos CableLabs. Mislykket Oprettelse Fordelingsnettet Gør Det Selv (GDS) Installationsarbejde efter regning IP-adresser Slutkunde Teknikerbistand, der sikrer den købte funktionalitet, hvis en Oprettelse GDS ikke har kunnet gennemføres uanset årsag. Coax og fibernet mellem CMTS/OLT og forbindelsen til Slutkunden = infrastrukturen i Ishøj Fællesantennes net. Installation af bredbåndsforbindelse uden tekniker. Installationsarbejde, der kan udføres af tekniker i forbindelse med et teknikerbesøg. I Ishøj Fællesantennes kabel-tv-net anvendes IPv4 adresser. Kundens kunde, som er en husstand i Ishøj Fællesantenne, og som er medlem af Ishøj Fællesantenne. OLT Optical Line Termination (OLT), se DOCSIS 3.1 specifikation for detaljer hos CableLabs. Oprettelse m/tekniker Stikledning Teknikerbesøg VPN VRF MPLS Installationsvariant, hvor en tekniker sikrer BB funktionaliteten hos Slutkunden. Den del af forbindelsen til Slutkunden, der går fra aktuel fordelerboks til og med 1. stikkontakt (NTP) i husstanden. Bestilling af tekniker i de tilfælde, hvor teknikerydelsen ikke allerede er inkluderet i et afsætningsprodukt. Virtual Private Network, Virtual Routing and Forwarding MultiProtocol Label Switching Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 4 af 10

5 5. Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft, når begge parter har underskrevet. 6. Levering af Ydelser Konsortiet giver Kunden adgang til Ishøj Fællesantenneanlægs infrastruktur med henblik på Kundens salg af nærmere aftalte IP-baserede tjenester til egne Slutkunder i Kundens eget navn og for Kundens egen regning. Ydelserne i denne aftale er opdelt i henholdsvis adgang for leverandøren til egne slutkunder = ISP adgang og Infrastruktur og Kapacitet. De produktspecifikke leveringsbetingelser samt processer for levering af Ydelserne for ISP erens adgang til Ishøj Fællesantennes Coax-net fremgår af bilag 1. Figur 1 Kunden er konfigureret som ISP2 i Ishøj Fællesantennes net. 6.1 Adgang for ISP er Ydelsen omfatter adgangen til Slutkunde og Kabelmodem. Det er en forudsætning for anvendelse af adgangen, at den pågældende Slutkunde er tilsluttet Ishøj Fællesantenne, både som medlem af Ishøj Fællesantenne og som fysisk tilsluttet Coax-nettet i Ishøj Fællesantenne. 6.2 Infrastruktur og Kapacitet Ydelsen omfatter Infrastruktur og Kapacitet til Fordelingsnettet. Det er en forudsætning for anvendelse af kapaciteten, at der er sikret forbindelse til Kundens eget net fx via en fiber til POI og tilknyttede PE-router, jf. bilag 1. Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 5 af 10

6 7. Kundens forpligtelser 7.1 Henstilling om angivelse af begrænsninger og forudsætninger for levering af Ydelser i Slutkundevilkår Kundens slutkundevilkår skal indeholde en angivelse af samtlige begrænsninger og forudsætninger for levering af Ydelser til en Slutkunde, som fremgår af denne Aftale. 8. Forholdet til Slutkunder 8.1 Forudsætningen for at være Slutkunde hos Kunden Det er en forudsætning for, at Kunden kan afsætte Ydelser til en Slutkunde, at: 1. Slutkunden er medlem af Ishøj Fællesantenne 2. Slutkunden er teknisk opkoblet på Ishøj Fællesantennes net Konsortiet vedligeholder en database over adresser, hvortil der kan afsættes Ydelser. Kunden kan via denne database forespørge på muligheden for at afsætte Ydelser på en konkret adresse. Konsortiet har processer for håndtering af forespørgsler på enkeltadresser eller grupper af adresser, som ikke findes i databasen, og for hurtig opdatering af databasen, såfremt der findes fejl i de registrerede oplysninger. 8.2 Slutkundens husstand Ydelsen/Ydelserne må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end Slutkunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. Endvidere må hverken Kunden eller Slutkunden videredistribuere en Ydelse til andre adresser end installationsadressen. 9. Kundens Prognose Kunden skal inden 10 kalenderdage efter udløbet af hvert kalenderkvartal indsende til Konsortiet en prognose, hvor det tydeligt fremgår, hvilke forventninger Kunden har til antallet af Slutkunder og disses kapacitetsforbrug i en periode på 12 måneder frem. Denne prognose leveres som TMRO (Tree Month Rolling forecast). 10. SLA Specifikation af performancekravene til Ydelserne i dette Produkttillæg fremgår af bilag 4 Service Level Agreement. 11. Kabelmodem Modemmet er en del af den tekniske leverance og indgår i den samlede netstruktur. Kunden betaler en oprettelse- og lejepris for hvert leveret Kabelmodem. Prisen for leje af Kabelmodem fremgår af Bilag 2. Kunden betaler endvidere for fragt og eventuelle andre omkostninger i forbindelse med levering af Kabelmodem til Kunden. Vilkår og procedurer for levering af Kabelmodem fremgår af bilag 5. Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 6 af 10

7 12. Leveringstider 12.1 Slutkundetilslutning Leveringstiden for Slutkundens tilslutning vil normalt være 0-20 arbejdsdage, dog arbejdsdage, hvis ordren omfatter Stikledning. Ønsker Kunden leveringen senere end dette, så leveres senest på det ønskede leveringstidspunkt. Leveringstiderne regnes fra tidspunktet for Konsortiets modtagelse af Kundens bestilling og indtil fejlfri levering har fundet sted (faktisk leveringsdato). Ved Oprettelse m/tekniker og Mislykket oprettelse anses levering for sket på tidspunktet for Kabelmodemmets aktivering på nettet, medmindre der inden for 3 arbejdsdage efter installationen er registreret mangler ved Ydelsen. Ved GDS-installation anses levering for sket på leveringsdatoen angivet i ordrebekræftelsen, medmindre der inden for yderligere 3 arbejdsdage er registreret mangler ved Ydelsen. Ved levering af Ydelser skal Kunden foretage nødvendige undersøgelser af, om den leverede Ydelse er fri for mangler Kapacitet, porte og IP ranges Kunden fremfører en 1Gbit/s, eller 10Gbit/s interconnectforbindelse frem til POI punktet i Konsortiets serverrum i Ishøj Fællesantenne (se figur 1). Herfra patcher KONSORTIET den fremførte forbindelse op til KONSORTIETs Cisco 3850 switch, og KONSORTIET etablerer en MPLS forbindelse til de Kabelmodems, som Kunden har bestilt hos Konsortiet (se bilag 5). Der leveres det antal IP-adresser, som KONSORTIET og Kunden bliver enige om, til priser, der er oplyst i Bilag 2. Leveringstiden for tilføjelse eller fjernelse af DHCP IP range til brug for Slutkunderne på en CMTS vil normalt være indenfor 20 arbejdsdage efter udsendelsen af ordrebekræftelsen. Leveringstiden for etablering af 1G/10G porte vil normalt være 60 arbejdsdage, såfremt Konsortiet skal stå for denne del af leverancen, der udføres efter Kundens specifikationer og på regning for medgået tid og materialer. Levering anses for sket på tidspunktet for KONSORTIETs færdigmelding, medmindre der inden for 3 arbejdsdage fra KONSORTIETs færdigmelding er registreret mangler ved Ydelsen. Ved levering af Ydelser skal Kunden foretage nødvendige undersøgelser af, om den leverede Ydelse er fri for mangler. 13. Prissætning Priserne for de enkelte Ydelser leveret i henhold til denne produktbeskrivelse fremgår af Bilag 2 Priser. Konsortiet kan til enhver tid regulere priserne med et varsel til slutkunden på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned Særlige priser Der opkræves i følgende tilfælde: 1) Såfremt Kunden annullerer en Kapacitetsforøgelse eller IP range bestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra kundeservice, er KONSORTIET berettiget til at opkræve en pris for en annullering. 2) Såfremt der i forbindelse med installation ikke træffes nogen, og dette er påkrævet, vil Kunden blive opkrævet for det forgæves teknikerbesøg. 3) Såfremt KONSORTIET efter forsøg på fejlretning kan sandsynliggøre, at en anmeldt fejl Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 7 af 10

8 ikke skyldes KONSORTIETs forhold, er Kunden forpligtet til at betale KONSORTIET for det forgæves udførte arbejde. 14. Fakturering Betalingsbetingelse: Oprettelsespriser opkræves månedsvis for den måned, Ydelsen er leveret i. Leje opkræves 3 måneder forud. Leje opkræves fra leveringstidspunktet, således at der alene betales forholdsmæssig leje for den første måned. Opkrævning af leje for kapacitet påbegyndes fra leveringstidspunkt. Leje for Kabelmodemmer opkræves fra dato for levering af Bulk til Kunden. 15. Depositum Ved denne aftales indgåelse deponeres et minimumsbeløb, som fremgår af bilag 2, på en af KONSORTIET anvist bankkonto. Deponeringen betales tilbage til Kunden, når aftalen udløber, uanset af hvilken grund, med fratræk af KONSORTIETs omkostninger, der ikke er afregnet af Kunden. Beløbet overføres senest 14 dage efter ophør med specifikation af omkostningerne. 16. Kompensation Følgende mangler og forsinkelser (i det følgende benævnt som svigt) kan give Kunden ret til kompensation: a) KONSORTIET overskrider leveringstid, som fremgår af punkt 12.1 Slutkundetilslutning. b) KONSORTIET møder ikke op på Slutkundens adresse på det mellem Kunden/Slutkunden og KONSORTIET aftalte tidsinterval for etablering af Coax-forbindelsen, eller KONSORTIET leverer ikke på den aftalte dato. c) KONSORTIET har ikke inden 15 arbejdsdage, regnet fra den dato, hvor Kunden har fejlmeldt forbindelsen, afsluttet fejlretning af Coax-forbindelsen, der er fejlramt som følge af afbrudt eller forringet forbindelse, der skyldes KONSORTIETs net. Der medregnes ikke fejl opstået i Kundens net eller på Slutkundens side af NTP. d) KONSORTIETs Ydelse leveres med mangler, jf. Generelle vilkår punkt Mangler, hvor Kunden af denne grund er forhindret i at tage Ydelsen i brug. Følgende anses dog ikke for svigt: a) Mangelfuld fejlretning eller forsinkelser, når Kundens bestilling eller fejlmelding er foretaget manuelt og ikke ved brug af de automatiserede grænseflader, som KONSORTIET stiller til rådighed. Dette gælder dog ikke, såfremt Kundens manuelle bestilling er sket som følge af KONSORTIETs forhold. b) Levering af BSA Coax GDS, hvor det efterfølgende viser sig nødvendigt med teknikerbesøg, herunder stikledningsarbejde. c) Nøglesager hvor forsinkelser optræder fordi tredjepart ikke i tide giver KONSORTIET adgang til installationselementer i privat ejendom Opgørelse Kompensation opgøres kvartalsvis. Flere samtidige svigt på samme Coax-forbindelse udløser kun én kompensationsbetaling og medgår kun én gang i opgørelsen over det samlede antal leverede og fejlrettede Coaxforbindelser Beløb Kunden er berettiget til en kompensation for hver Coax-forbindelse, der har været berørt af Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 8 af 10

9 svigt. Kompensationens størrelse fremgår af Bilag 2 Priser Udbetaling For at få udbetalt kompensation skal Kunden, inden udløbet af den måned, der følger efter kvartalet, fremsende en liste med de kundenumre, der i det pågældende kvartal har været berørt af svigt. Kunden skal for hvert kundenummer angive, hvori svigtet bestod, herunder datoen for den faktiske levering eller fejlretning. KONSORTIET sammenholder Kundens liste med egne registreringer, og i det omfang, KONSORTIET konstaterer kundenumre på Kundens liste, som ifølge KONSORTIETs egne registreringer opfylder kravene, vil KONSORTIET for hvert af disse kundenumre udbetale et kompensationsbeløb, jf. punkt 16.2 Beløb. I tilfælde af, at der på Kundens liste optræder kundenumre, der ifølge KONSORTIETs registreringer ikke har været berørt af et svigt eller optræder med flere samtidige svigt, er KONSORTIET for hvert af de pågældende kundenumre berettiget til at modregne et beløb svarende til 1/3 af kompensationsbeløbet, jf. punkt 15.2 Beløb Begrænsning af muligheden for kompensation KONSORTIET kan suspendere Kundens ret til kompensation efter accept fra Kunden. Kunden kan dog ikke nægte en suspension, hvis nødvendige ændringer i KONSORTIETs forretningsgange og tilhørende it-systemer ikke med rimelighed kan gennemføres uden forsinkelser eller andre gener for Kunden, og ændringen følger af myndighedspåbud eller en anmodning fra KONSORTIETs samtrafikparter. KONSORTIET vil varsle sådan suspension med længst muligt varsel og vil i forbindelse hermed oplyse hvor lang tid, suspensionen forventes at vare. KONSORTIET kan suspendere ordningen for et kvartal, hvis Kunden i det pågældende kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger med mere end 10 % i forhold til Kundens senest angivne prognose, afsnit 9, Kundens Prognose, eller hvis Kunden ikke har afgivet prognoser. 17. Opsigelse 17.1 Kundens opsigelse Kunden kan opsige denne Aftale til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 3 måneder. Såfremt KONSORTIET ændrer prissætningen, jf. Bilag 2 Priser, af løbende forbrugs- og abonnementsafgifter til ugunst for Kunden, kan Kunden opsige Aftalen i sin helhed pr. den dato, hvor de ændrede priser træder i kraft. Kunden skal i så fald meddele opsigelse med et skriftligt varsel senest 10 Dage fra modtagelse af meddelelsen om de ændrede priser KONSORTIETs opsigelse KONSORTIET kan opsige denne Aftale med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en måned i følgende tilfælde: KONSORTIETs aftale med Ishøj Kommune ophører, uanset årsag. Herudover skal KONSORTIET være berettiget til at opsige Aftalen i ethvert tilfælde, hvor KONSORTIET ikke ville være i stand til at levere Ydelsen Opsigelse af den individuelle Slutkundes adgang til bredbånd Hvis KONSORTIETs forudsætninger for levering af Ydelser på Ishøj Fællesantenne forsvinder f.eks. ved, at Ishøj Kommune opsiger / eller modtager opsigelse fra hovednetstilslutninger (tilsluttede afdelinger f.eks. boligforeninger), der er tilsluttet KONSORTIETs forsyningsområde, er KONSORTIET berettiget til at opsige den individuelle adgang til disse områder i Ishøj Fællesantennes net med virkning fra tidspunktet for forudsætningens ophør. Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 9 af 10

10 Kunden kan opsige den individuelle Slutkundes adgang til KONSORTIETs forsyningsområde med 10 dages varsel til et månedsskifte Opsigelse af Aftalen Kunden kan opsige denne Aftale med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 18. Afhjælpning og håndtering af mangelfuld levering Ved mangelfuld levering af Ydelser skal Kunden fejlmelde, jf. punkt 20. Ved mangelfuld levering af kapacitet skal Kunden kontakte KONSORTIET. 19. Service, Slutkunder Servicetider Arbejdsdage Serviceperiode / arbejdstimer Mandag fredag Mandag torsdag :00 Fredag Fejlmeldingstidspunkt Kunden kan afgive fejlmeldinger døgnet rundt. 20. Drift og vedligeholdelse Fejlmelding af Kapacitetsydelser kan ske via Panther døgnet rundt alle årets dage. I forbindelse med fejlmeldinger får Kunden opgivet et referencenummer, som anvendes af KONSORTIET ved yderligere kontakt vedrørende den specifikke fejlsituation. Alle alvorlige driftsforstyrrelser, som registreres af KONSORTIET, skal meddeles Kunden uden ophold. Meddelelsen skal omfatte analyseret information om, hvad der er omfattet af forstyrrelsen KONSORTIETs ansvar Kabel-tv-nettet er underlagt KONSORTIETs driftsovervågning. KONSORTIET har et beredskab med henblik på fejlretning af forbindelser. I beredskabet indgår, at fejlretning af forbindelser påbegyndes i Ishøj Fællesantennes net inden for 4 timer efter afgivelse af fejlmelding til KONSORTIET. Fejlretning fortsætter, indtil fejlen er udbedret Kundens ansvar Det påhviler Kunden at visitere sine fejlmeldinger fra KONSORTIET, således at kun fejl relateret til KONSORTIETs Ydelse meldes til KONSORTIET Fejlmelding/fejlhåndtering Kunden fejlmelder til KONSORTIET efter procedure beskrevet af KONSORTIET. KONSORTIET færdigmelder efter endt fejlretning. 21. KONSORTIETs misligholdelse 21.1 Mangler generelt Der foreligger ikke en mangel ved KONSORTIETs Ydelse, såfremt manglen kan henføres til manglende mulighed for adgang til udstyr eller Slutkundens hjem. Denne aftale er udarbejdet i 2 enslydende eksemplarer, som underskrives af hver af parterne. Konsortiet Ishøj Fællesantenne Aftale om 3. parts levering Side 10 af 10

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: BSA coax (tidligere BSA Kabel-tv net) til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_BSA_Coax_v_211215 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER... 3

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Produktspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Præambel... 2 2. Definitioner... 2 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.1.1 Docsis 3.0... 3 3.1.2

Læs mere

Bilag 4 Service Level Agreement

Bilag 4 Service Level Agreement 6. marts 2012 Bilag 4 Service Level Agreement Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. KVALITET... 3 3.1 KABEL-TV NETTETS OPPETID... 4 3.2 CMTS OPPETID... 4 3.3

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Til Ram m eaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem < Kunde> og TDC A/S PT Kobber v standard 01 10 2009.doc Side

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd.

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd. 7. september 2006 Tillægsaftale til Aftale om Transmission mellem TDC Totalløsninger A/S og Barablu Mobile Ltd. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste...2 2 Præambel...3 3 Parterne...3

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag: Udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg Fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) hørende

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax

Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.1.1 Docsis 3.0... 3 3.1.2 Docsis 3.1... 3 3.1.3

Læs mere

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016 Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage 1. Fejlretningsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 1. Serviceaftalen For aftaler mellem

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 6. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Rammeaftaletillæg Installationsydelser Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. TEKNIKERBESØG... 3 2.1 YOUSEE A/S TEKNIKERBESØG... 3 2.2 DANSK KABEL TV A/S

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for TDC Serviceaftaler Privat (udvidet fejlretningsservice) Januar 2009 1. Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice

Læs mere

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår Udvidet Erhverv Tillægsvilkår Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Erhverv: Hverdage 8-16 Hverdage 8-20 Alle dage 8-22 Alle dage 0-24 (døgnservice) 1. saftalen...4 2. Serviceelementer

Læs mere

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic Bilag 2: er for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 2 til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 2 er hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Generelt erne er

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester - Produkttillæg: Samhusning til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s ydelse Samhusning. I henhold til

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Kobber_v_std_220115 Side 1 af 12 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 11. juni 2014 /seyadi-erst /andlon-erst /rasjak-erst Afgørelse vedrørende TDC A/S bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosmarkederne

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

6. marts 2012. Bilag 5 Kabelmodem. Til produkttillæg BSA

6. marts 2012. Bilag 5 Kabelmodem. Til produkttillæg BSA 6. marts 2012 Bilag 5 Kabelmodem Til produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 3. LEVERING AF KABELMODEM... 3 3.1 INDIVIDUEL BESTILLING... 3 3.2 BULK... 3 4.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere