Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK"

Transkript

1 Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK

2 Kofoeds Skole Administration Forstander Sekretariat, HR konsulent, Kommunikationsafd., Organisations/chefkonsulent, Økonomi- & personaleafd., IT afdeling Værksteder Undervisning Grønlænderafdeling Botræning for unge Opsøgende arbejde Socialrådgivning (5 socialrådgivere) Serviceafdeling Autoværksted og transportafdeling Tøjdepot Møbeldepot Det Ny Værksted (åbent praktisk-socialt værksted) Frisør Butikken Kitsch 'n' Kiks Serviceprojektet Reception, Vaskeri, Rengøring, Bad Projekt: dansk og rengøring for indvandrere PraktiskTeknisk Forvaltning (PTF) Håndværkerhus P-værksted (finmetal mm.) Cafeteria / Køkkenet Produktionsværkstedet Ejendomsservice (værksted med VVS, el, cykelrep., smedearbejde) Forward - projekt for ex-narkomaner Miljøpladsen Optræning på båden "Anholdt", Ekstern vedligeholdelse, Maling etc. Studievejledning Dataskolen Højskolen (film, filosofi, skriveværksteder, matematik, mm.) Sprogskole Kreative fag (mad, skind, metal, maling, syning, keramik, mm) Hallen motion Musikskolen, drama, AV Trykkeriet (optræningsværksted) Bibliotek EU-projekter (meget arbejdsmarkedsrettet aktivering) Vesterbro: Naapiffik: Værested med afklaring i Arkonagade Valby: Miteq: villa med botræning for grl. kvinder Ålborg: Neriussaaq: aktivering og støtte til grl. mænd. + Projekt for grl. kvinder Esbjerg: Oqqumut: Værested, aktivering Qassi: Værksted og aktivering på Skolen Gråzoneprojekt i Qassi Holger Nielsens Ungdomsboliger Peder Lykkes Vej (15) Ungdomsboliger på KS (25) Haugegård (for unge med psyko-sociale problemer) (7) Skolens opsøgende medarbejder med ladcykel i indre by Kofoeds Kælder rådgivning og depot på Kultorvet Sofiegade lejlighed - akut & midlertidig overnatning for på værelse Louisestiftelsen Kofoeds Skole i Århus Internationale Skoler Rekreation for elever - værksteder Rekreation for UV hold Terapeutiske forløb for grl. kvinder Ferieophold for elever i sommeren Kursusvirksomhed for medarbejdere Kursusvirksomhed med samarbejdspartnere Medarbejdergode kan lejes til særlige arr. Værksteder: Køkken & Kantine Træ- & metalværksted Prodduktionsværkssted Textilværksted & tøjdepot Undervisning: Sprog, edb, kreative fag, personlig udvikling m.m. Socialrådgivning Gratis frokost, tøjudlevering m.m. Polen Tjekkiet Litauen Letland Armenien Redaktion: Christina Berg Johansen, Ole Meldgaard Ansvarshavende: Jens Aage Bjørkøe Koncept & design: Tandem Design Camp, Fotos: Anders Kavin Toke Hage, Kurt B. Larsen, Susanne Borg Pedersen Sats og tryk: Kofoeds Skoles Trykkeri Oplag: Forsidefoto: Kristina Schmidt og Muayd Omer, elever på Autoværkstedet. Foto Anders Kavin.

3 Indhold FORSTANDERENS BERETNING 4 BERETNING ÅRETS GANG 28 KOFOEDS SKOLE ÅRHUS 30 Medarbejdernes beretninger 40 Evaluering og resultater 50 KOFOEDS SKOLES ARBEJDE I UDLANDET 54 KOFOEDS SKOLE OG OMVERDENEN Kofoeds Skole i medierne 56 Rundvisninger 58 ORGANISATIONSUDVIKLING 59 PTF PRAKTISK TEKNISK FORVALTNING Afdelingslederens beretning 64 Produktionsværkstedet 70 Cafeteriakøkkenet 72 Ejendomsservice 74 Håndværkerhuset 76 Miljøpladsen 81 UNDERVISNINGSAFDELINGEN Afdelingslederens beretning 82 Vejlednings- og informationssektionen 84 Højskole- og datasektionen 88 Musikværkstedet 91 Sprogskolen 93 I gang Igen 94 JobStraks 96 Metoder der virker I gang Igen og JobStraks 98 Trykkeriet 103 SERVICEAFDELINGEN Afdelingslederens beretning 107 Serviceafdelingens metodebeskrivelse udkast 108 Det Ny Værksted og Butikken 110 Transportafdelingen 112 Tøjd- og møbeldepoterne 114 Serviceprojektet 116 Opsøgene arbejde blandt hjemløse 118 Køreskolen 122 Louisestiftelsen 123 RÅDGIVNINGSAFDELINGEN Afdelingslederes beretning 124 Advokatvagten 130 Psykologisk konsulent 132 GRØNLÆNDERAFDELINGEN 139 UNGDOMSBOLIGERNE KSU og Holger Nielsens Ungdomsboliger 142 Haugegård 144 ØKONOMIOVERSIGT 146 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE OVERSIGT 147

4 Fadila Hussein, Rukia Adem og Aman Gazha, elever i engelsk.

5 Kurt Poulsen, Produktionsværkstedet.

6 Forstanderens beretning Forstanderens beretning JENS AAGE BJØRKØE FORSTANDER 2003 har været et spændende år på er udviklingen i København uden ikke nødvendigt at opgive dem og Kofoeds Skole. 75 års jubilæet satte for selve Skolen og omkring grøn- blot holde dem i live på det mest sit præg på hele første halvdel af lænderarbejdet: Gennem opsøgende basale niveau. året, med festligheder for Skolens arbejde, og mange andre nye akti- Det er imidlertid heller ikke i venner, elever og medarbejdere, viteter både i København og resten samklang med virkeligheden at udgivelser, konference og stor af landet, er der kommet stærkt mene, at de bare alle skal hurtigt offentlig opmærksomhed. I løbet af fokus på den svageste gruppe, som ud på arbejdspladserne. En fore- året er der taget mange nye initia- ikke umiddelbart synes at være i stilling om, at så vågner de nok op tiver, og hverdagen har været præ- stand til at drage nytte af Skolens og begynder straks at være helt get af ro og harmoni og har ikke udviklingsorienterede, pædagogi- eller delvist selvforsørgende, er 6 mindst været uden den destruktion og de turbulenser, som en vanskelig økonomi kan skabe. Det følte vi meget stærkt i året forud. DEN STORE PLAN Skolens udviklingsstrategi har de ske arbejdsmodel. TO TENDENSER: FOKUS PÅ DE SVAGESTE OG PÅ DET ARBEJDSMARKEDSRETTEDE Udviklingerne i Skolens arbejde har ikke realistisk. Det er en helt anderledes langsigtet, helhedsorienteret og dybt-gående indsats, der er nødvendig. Men hvis indsatsen gennemføres på den rigtige måde, så lykkes det også for langt flere end pessimisterne går ud fra. seneste år taget udgangspunkt i i 2003 været præget af to tendenser: Gennem nærvær, tillid, krav og en det, som vi i 2000 formulerede som 1. En stærkt øget opmærksomhed uudtømmelig respekt for det Den Store Plan. Den tog udgangs- omkring særlige problem- enkelte menneske. punkt i mottoet: Forandring er forudsætning for stabilitet. Hovedindholdet i strategien var stillinger knyttet til de allersvageste elever 2. Fokus på at øge kvaliteten og SKOLEN I DET SOCIALPOLITISKE FELT to elementer: ekspansion og opti- indsatsen i den del af arbejdet, Dermed er Skolen umiddelbart i mering. Det ekspansive blev knyttet som fokuser på udslusningen af samklang med regeringens priorite- både til det landsdækkende og det eleverne, og deres muligheder ringer. Men i socialpolitikken er en internationale. Dette havde bag- for at opnå en samfundsmæssig central del af indsatsen blevet delt grund i en intern overskudssituation og i visioner og initiativer, som integration, herunder ikke mindst arbejde og uddannelse. mellem to ministerier: Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet. rakte tilbage til kordegn Kofoeds Socialministeriet har i den ene tid. Optimeringen blev formuleret Det er to elementer, som ikke altid ende sat meget fokus på de svage- som målsætningen om, at Skolen går umiddelbart i spænd. De er ste grupper. Særligt redegørelsen skal udfylde en rolle som Laboratorium for metode i socialt arbejde. imidlertid blevet holdt sammen ikke mindst hjulpet godt på vej af fra 2002 om en særlig indsats for disse understreger dette. Titlen er: Resultatkontrakten med Social- Skolens grundlæggende princip De udsatte grupper: Fra kanten af ministeriet har kunnet fungere om hjælp til selvhjælp. Vi mener samfundet til kernen i social- som en integreret del af denne at have fundet veje og kunne vise politikken socialpolitik på bruger- udvikling. resultater som dokumenterer, at det nes præmisser. Udviklingen går aldrig præcis som først forudset, men i alt væsentligt er muligt at hjælpe mennesker i alvorlige vanskeligheder til en I den anden ende har Beskæftigelsesministeriet koncentreret sig er planen ved at blive gennemført. egentlig forbedret livssituation. Det om at få folk i arbejde igen. Det Et nyt element, som er kommet til, lykkes ikke for alle; men det er sker med stadige initiativer, som

7 Forstanderens beretning Af elev på Keramikværkstedet.

8 Forstanderens beretning 8 måske kunne kaldes: Alle hurtigt i arbejde. Disse to indsatsområder er jo hver for sig både vigtige og væsentlige; men det er ikke svært at se, at der for rigtig mange mennesker mangler en form for bro for mellem disse to holdninger. De råber ligesom lidt til hinanden fra hver sin ende af spektret: Er det omsorg, væresteder og akuthjælp som det drejer sig om? Eller er det et kærligt, men resolut og kontant puf ud i det virkelige liv, som virker? Det er Kofoeds Skoles erfaringer, at det er kombinationen, eller man skulle måske snarere sige: Den tredje vej, som er nødvendig. Det er den metode som ikke ignorerer, at rigtig mange langtidsledige har komplekse problemer, der kræver tid og en individuel, fleksibel og helhedsorienteret indsats. Men det er også den metode, som ikke blot lader staklerne være i fred. Kun at yde lidt her-og-nu baseret hjælp svarer slet ikke til deres behov og ønsker, når vi kommer lidt tættere på dem. Og det er heller ikke nødvendigt at lade sig nøje med så lidt. Men det kræver en helt speciel og meget dygtig indsats at nå videre. Så kan det til gengæld lade sig gøre for langt de fleste. Med respekt og varme og en klart signaleret optimistisk tro på, at der er lys forude. DRAMATISK STIGNING I ELEVERNES PROBLEMER I løbet af de seneste år er Kofoeds Skoles elever blevet mere belastede. Meldingerne kommer fra medarbejderne mange steder på Skolen: i undervisningen, på værkstederne og fra akuthjælp, rådgivning og vejledning. Denne nye viden bygger imidlertid ikke bare fornemmelser og konkrete oplevelser, som kan snyde i forhold til det store billede. Skolen har en objektiv og empirisk måde at måle belastningsgraden på: Når eleverne indskrives på skolen første gang, oplyser de, hvornår de sidst havde arbejde. Vi registrerer altså deres ledighedslængde. Derved bruger vi den samme metode, som Socialkommissionen gjorde, da den udgav sine omfattende undersøgelser i begyndelsen af 90 erne. Den gennemsnitlige ledighedslængde hos eleverne er en god samlet indikator for den mængde og tyngde af problemer, som elevgruppen har. Uanset om stor ledighedslængde tolkes som årsag til eller virkning af en vanskelig livssituation, er det et godt mål for situationen. Lang tids ledighed er som regel tegn på komplekse problemer, der rækker ud over selve det at mangle arbejde. Socialkommissionen definerede forholdene således, at personer med to års ledighed eller mere er marginaliserede i bred forstand. 88 % af Kofoeds Skoles elever tilhører denne gruppe. Ser vi på den tungeste ende har knap halvdelen af alle elever, 48 %, en ledighedslængde som er på 7 år eller mere. Dette er mere end en fordobling siden 2000, hvor tallet var 21 %. Elever som har mere end 10 års ledighed eller aldrig har haft arbejde er steget til det tredobbelte fra 7 % i 2000 til 23 % i KOFOEDS SKOLE I TAL Skolens daglige elevtal er i det store hele uændret, som det har været i nogle år. På selve hovedskolen i Nyrnberggade var det gennemsnitlige daglige elevtal 618, hvilket var en anelse lavere end året før. Hvis man ser på Kofoeds Skoles samlede arbejde i København og resten af landet blev elevtallet i december opgjort til 747 pr. dag. Ved decembertællingen 2003 blev der samtidig talt på alle Kofoeds Skoler i ind- og udland, og tællingen viste, at der på Kofoeds Skoler i 15 byer i 6 fem lande var i alt 2037 elever pr. dag. Tilgangen af helt nye elever er steget med 61 % fra 537 i 2002 til 867 i Regner man elever med, som har været borte fra skolen i en periode og genindskrives, udgør det tallet gruppen af nye elever 54 % af det samlede antal forskellige elever i året: 2807 på Skolen i København. Helt nye elever udgør 27 % i 2003 mod 19 % året før. De tidligere års konstante stigninger i antallet af kvinder og indvandrere ser ud til at være stoppet. Lejet har nu i nogle år ligget på, at godt halvdelen, 56 %, er kvinder, og knap halvdelen, 43 %, er ikke etniske danskere. Generelt er Det er en helt anderledes langsigtet, helhedsorienteret og dybtgående indsats, der er nødvendig. Men hvis indsatsen gennemføres på den rigtige måde, så lykkes det også for langt flere end pessimisterne går ud fra. Kofoeds Skole en kultur, hvor der er gennemført fuld integration i alle aktiviteter. Eleverne er meget glade for at være på Skolen. To store årlige undersøgelser viser dette: Over 80 % svarer i de to højeste kategorier ud af fem, på spørgsmål om 1. tilfredshed med Skolen 2. forbedret oplevelse af tilværelsen 3. forbedring af kvalifikationer. Så godt som ingen svarer i de to laveste kategorier. UDSLUSNING TIL HVAD? På hele Skolen udskrives 25 % af

9 eleverne til arbejde eller uddannelse. én medarbejder, således at der fra fiskekutter til de grønlandske elever 8 % er registret som uden resultat. sommeren 2004 vil være to fuld- og senere på året erhvervede vi en Disse tal er meget usikre da en stor del af eleverne, 44 %, forlader tidsansatte til denne aktivitet: en socialpædagogisk medarbejder og større båd, den tidligere redningskutter Anholt, som skal fungere Forstanderens beretning Skolen, uden at det har været en socialrådgiver. Med to som bådværksted for et antal elever. muligt at fremskaffe oplysninger Christiania ladcykler arbejder de i De skal bl.a. hjælpe med daglig om resultatet af opholdet. Resul- de centrale bydele, og yder både drift og vedligeholdelse, og kutteren tatet er opgjort på alle elever og er konkret umiddelbar hjælp og råd- skal danne basis for maritime akti- derfor absolutte minimumstal. På optræningsværkstederne kan det givning, og motiverer til at besøge Kofoeds Skole, hvor der kan ydes viteter som sejler- og dykkerskole, fiskeri og tursejlads. med en næsten 100 % registrering en væsentlig mere dybtgående og Fiskekutteren Hans Christian er noteres, at 69 % opnår en positiv fremadrettet hjælp. Der er knyttet fortsat placeret ved Kofoeds Skole i udskrivning, heraf 28 % til arbejde praktikanter og frivillige til dette Aalborg, som er koncentreret om eller uddannelse. Enkelte projekter arbejde. I foråret 2004 er der ved at grønlandske elever. Der er endvi- har usædvanligt gode udskrivnings- blive indrettet et kontaktcenter/ dere tre mindre sejl- og robåde ved resultater, f.eks. det EU-finansierede soveposedepot som basis for dette Louisestiftelsen, ligesom Skolen projekt I gang igen, som har opnået arbejde: Kofoeds Kælder i den har et større antal kajakker og en omkring 70 % i arbejde eller indre by på Kultorvet. I tilknytning speedbåd til dykkerskolen. erhvervsuddannelse. Eleverne i dette projekt har generelt en høj problemprofil og meget lang til det opsøgende arbejde og Kofoeds Kælder oprettes samtidig et nødherberg med plads til seks per- KVALITETS- OG KOMPETENCEUDVIKLING ledighedslængde. soner placeret på Christianshavn. På de indre linier har der fortsat Udslusningsresultaterne viser en været meget fokus på at opbygge svagt vigende tendens. Da der i det Projekt Forward kapacitet, som gennem Den forløbne år har været stor opmærksomhed omkring spørgsmålet har På selve Skolen er der ved at blive opstartet et støtteprojekt for eks- Lærende Organisations begrebsdannelser, gør os i stand til i stærkt 9 resultatet uden tvivl direkte relation narkomaner gennem et partner- øget grad at fungere som et labora- til den stigende belastningsgrad hos skab med projekt Forward. Der- torium for udvikling af metode i eleverne, lige som den stigende led- ved vil mulighederne, for at tidligere socialt arbejde. Dette har betydet ighed på arbejdsmarkedet kan have misbrugere kan gennemføre vel- omfattende efteruddannelsesvirk- en indflydelse. I det videre udviklingsarbejde vil der blive iværksat lykkede ophold på Skolen, styrkes væsentligt. somhed af Skolens medarbejdere, hvor begreber som dokumentation metodeoverførsel fra de aktiviteter, og analyse, selvevaluering, praksis- som har høj succesrate. Til positive Elever med børn forskning, formidlingsstrategi, resultater hører i høj grad også de Der er sat fokus på den helheds- Exellencemodellen, seniorprojekt mere bløde som forbedret livskvali- orienterede indsats gennem under- og mange andre begreber til stadig- tet, evne til at få struktur, indhold og mening i sin tilværselse, at over- søgelser af elevers behov for støtte i deres rolle som forældre. Derved hed er på dagsordenen. Resultatkontrakten med de tilknyttede vinde ensomhed, psykiske vanske- kan negativ social arv måske for- afdelingskontrakter og lokale ud- ligheder, misbrug etc. bygges. I praksis vil der i 2004 viklingsmål har understøttet dette. NYE AKTIVITETER Der iværksættes kontinuerligt nye blive gennemført familieorienterede aktiviteter som fælles gymnastik, sommerlejre og familierådgivning. I den forbindelse har Skolens ferieog kursuscenter, Louisestiftelsen i Sorø, været en herlig ramme at aktiviteter og tilbud til eleverne. Et Når der er indhøstet erfaringer, vil have til rådighed. uddrag af de nye aktiviteter i 2003, som har haft fokus på de svageste: der eventuelt blive taget yderligere initiativer. LANDSDÆKKENDE ARBEJDE Det opsøgende arbejde Det opsøgende arbejde, blandt Maritime aktiviteter Der er i 2003 anskaffet to nye skibe Skolen i Århus blev indviet i efteråret 2003, og er kommet vældigt Københavns hjemløse og socialt til Skolens arbejde. Ved jubilæet godt fra start med gode og rumme- udsatte, er ved at blive styrket med donerede Bikubenfonden en lille lige lokaler på ca m 2 i

10 Forstanderens beretning Jens Aage Bjørkøe Forstander.

11 centrum af byen. Der er en bred en kortere periode blive givet statstilskud over Finansloven. vifte af aktiviteter med undervis- materiel og medarbejdermæssig Siden samarbejdet med Social- ning og værksteder, bad, vaskeri, cafeteria og bibliotek etc. støttet af støtte fra Kofoeds Skole i København. Den danske stat har ydet om- ministeriet blev formaliseret i 1976, har en uklar eller utilstrækkelig Forstanderens beretning rådgivning og vejledning. Sam- fattende økonomisk støtte i den hjemmel været et problem. Men arbejdet med Århus Kommune er indledende fase, ligesom et nært med en ny lovbestemmelse i godt, og skolen har mange og samarbejde med den danske Hel- tilknytning til Lex Kofoed, som glade elever. singforskomité har været af stor værdi. vi kalder den i daglig tale, er der Kofoeds Skole arbejder med grønlændere i København, Århus, Det bør også nævnes, at det danske ambassadørpar i Warszawa har nu taget fuld højde for, at vi både arbejder med døgnaktiviteter og Aalborg og Esbjerg. I Aalborg har vist stor interesse for Kofoeds Skole dagaktiviteter som undervisning man sit eget hus og en omfattende i Polen og taget initiativ til, at der og værksteder. Samtidig er det aktivitet. I Esbjerg udvides indsat- er stiftet en fond, som netop har blevet kodificeret, at udviklings- sen, og der er i begyndelsen af 2004 indgået en aftale med kom- doneret midlerne til opførelsen af en ny stor skolebygning på 1200 m 2 og forsøgsarbejde samt formidling er en integreret del af Skolens munen om i fællesskab at indrette ved skolen i Poznan. virksomhed. Også aktiviteter på en form for Grønlænderhus for den Med basis i denne begyndelse er entrepenørvilkår er nu klart særligt udsatte del af denne befolk- der så skabt en sådan interesse i hjemlet. ningsgruppe. Grønlændernes Hus i Odense opretter et rådgivningskontor i tilknytning hertil. Det skal lokalsamfundet, regionalt eller nationalt, at der er taget initiativer i civilsamfundet eller på politisk SAMARBEJDSAFTALER Dette falder fint i tråd med, at vi også nævnes, at Skolen i en arvet plan til at ændre landets lovgivning på det seneste har oplevet en øget villa i København har oprettet et efter Kofoeds Skoles ideer, eller til interesse fra især Københavns bofællesskab for hjemløse grøn- at oprette et net af skoler. Dermed Kommune om at indgå i et nærmere landske kvinder. Dette bofællesskab: Miteq (Edderfuglen), er til- ændres vores rolle nu til primært at være den superviserende og støt- samarbejde med Skolen. På elevplan har der selvfølgelig i mange 11 knyttet kontaktcenteret Naapiffik tende. Kofoeds Skoles navn og år været et omfattende og lejlig- (Stedet, hvor man mødes) på bomærke er registreret og beskyt- hedsvist meget intenst samarbejde Vesterbro og det opsøgende tet internationalt. omkring den enkelte elev og den- arbejde i samme bydel. INTERNATIONALE AKTIVITETER FORMIDLING OG KOMMUNIKATION Denne del af Skolens virksomhed nes situation. Den nye udvikling finder sted på organisationsplan og indeholder samarbejdsaftaler, som indebærer bl.a. indsats for hjemløse, Det går temmelig stærkt med har haft stort fokus i 2003, ikke men især aktivering af personer oprettelse af Kofoeds Skoler i de mindst i forbindelse med jubilæet. med særlige vanskeligheder med østeuropæiske lande. Der er nu 11 Der er afholdt to store konferencer i tilknyttet dokumentation og skoler i fem lande: Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen og Armenien. Det Multihallen, vi har udgivet fire bøger og har markeret os i medierne. analyse, samt metodeudvikling. Foreløbig sker dette gennem for- særlige ved udviklingen på det Området er blevet styrket ved søgsprojekter, såkaldte grå- seneste er, at der nu oprettes så- ansættelsen af en kommunikations- zoneprojekter, for værksteds- kaldte anden generations skoler. konsulent, som også skal tage sig elever, grønlandske elever, og Det skal forstås således, at de første Kofoeds Skoler i udlandet ikke af fundraising og det frivilligarbejde, som er under opbygning. immigranter med sprogskoleforløb, der samtidig skal deltage i blev til ad systemvejen, men blev Også omkring besøgende og eks- værkstedsdansk. Der er knyttet skabt gennem en intensiv personlig terne foredrag har der fortsat været køb af pladser til samarbejdet. kontakt, hvor der blev udvalgt og stor aktivitet. Vi er således ved at være klar til knyttet bånd til personer med en særlig kapacitet: ildsjæle, pionértyper og iværksættere, som vi UDVIDET LOVHJEMMEL Det har været en glæde, at der nu også at kunne agere i en verden med markedsorientering, prækvalificeringer, licitationer og kunne have tillid til kunne skabe langt om længe er kommet en hvad der ellers bruges af begreber noget særligt. Samtidig kunne der i dækkende lovhjemmel for Skolens i det moderne velfærdssamfund.

12 Beretning for år 2003 OLE MELDGAARD CHEFKONSULENT Beretning 2003 VÆRDIGRUNDLAG MISSION draget i beslutninger på Skolen, og Kofoeds Skole blev grundlagt i Gennem Skolens aktiviteter yder at de ved at bruge Skolen opnår 1928 af kordegn Hans Christian Kofoeds Skole hjælp til selvhjælp indflydelse på deres eget liv. Kofoed med det formål at yde til mennesker med sociale proble- I et bredere perspektiv ønsker hjælp til selvhjælp til mennesker med sociale problemer. mer med det formål, at den enkelte elev udvikler øgede ressourcer, Skolen at være kendt i offentligheden for at udføre dygtigt og enga- Skolen arbejder på et kristent og færdigheder og kompetencer til at geret socialt arbejde af stor sam- folkeligt grundlag i respekt for det leve et socialt og personligt bedre fundsmæssig værdi. Offentlighedens enkelte menneske og i anerken- liv som integreret medborger i kendskab til Skolen skal især være delse af dets værd og ligeret i sam- samfundet. Kofoeds Skole yder med båret af Skolens formidling af fundet. Den inderste kerne i denne dette udgangspunkt et bidrag til veldokumenteret information om holdning er den kristne næste- forbedrede vilkår for samfundets Skolens resultater. kærlighed og solidaritet, der ikke vanskeligst stillede grupper af Kofoeds Skole vil opbygge kapa- skal forkyndes i ord, men vises socialt udsatte, herunder personer citet til at være et laboratorium og gennem varme og respekt i alle som er marginaliserede i bred for- udviklingscenter for metoder i 10 Skolens aktiviteter. Det er Skolens mål at udføre stand. Dette sker ligeledes ved formidling af Skolens erfaringer og socialt arbejde blandt samfundets dårligst stillede. Det skal bl.a. ske socialt arbejde på et pædagogisk arbejdsmetoder, således at disse kan gennem bidrag til metodeudvikling, udviklingsorienteret grundlag, udnyttes i socialt arbejde andre metodebeskrivelse, evaluering og således at Skolens elever hjælpes steder til gavn for den enkelte og formidling på aktiveringsområdet i til at udvikle deres egne muligheder for samfundet som helhed. bred forstand. Skolen ønsker at ud- for at leve et tilfredsstillende socialt og personligt liv. VISIONER brede kendskabet til aktive socialpædagogiske metoder bl.a. gennem Skolen ønsker at møde enhver Kofoeds Skole ønsker at fastholde skriftlige arbejder og ved oprettelse elev som et ligeværdigt medmen- og udvikle Skolen som en institu- og drift af modelprojekter/partner- neske med forståelse for dets sær- tion, hvor mennesker kan komme skaber i ind- og udland bl.a. med lige situation og behov, og den med en berettiget forventning om henblik på etablering af selvejende ønsker at bidrage til, at dette medmenneske får mulighed for at finde at få den hjælp, de har brug for til selv at overvinde sociale vanskelig- institutioner. Som en af Danmarks største insti- sin egen plads i fællesskabet. heder. Skolen vil tilbyde en mange- tutioner for mennesker med sociale Betegnelserne skole og elev sidet og helhedsorienteret indsats vanskeligheder ønsker Skolen end- udtrykker et pædagogisk grund- efter princippet om hjælp til selv- videre at være kendt for visionær, syn, der lægger vægt på elevens egen aktive medvirken til en ud- hjælp. Tilbuddene til eleverne skal være fleksible og udviklings- effektiv og resultatorienteret ledelse, som forvalter samfunds- vikling og en ændring. Skolen orienterede med udgangspunkt i mæssige midler med størst mulig ønsker ikke at tilbyde passiv om- og fokus på den enkelte elevs effekt og kvalitet, og hvor medar- sorg eller behandling af eleverne, individuelle behov, muligheder og bejderne har en forståelse af, hvor- men lægger vægt på et ligeværdigt ressourcer. Elevernes ressourcer ledes deres arbejde bidrager til samarbejde i alle de aktiviteter, der sigter mod at øge elevens selvtillid og evne til at tage vare på egen til- udnyttes gennem involvering i Skolens daglige arbejde og udvikling. Eleverne skal opleve, at Skolen Skolens resultater. STRATEGI værelse. også er deres, at de bliver ind- Kofoeds Skole vil realisere Skolens

13 visioner gennem en strategisk tilrettelagt indsats. Den strategiske indsats er struktureret i fire dimensioner:, Effekter på samfundet, Elevrettede aktiviteter, Effektivitet i ledelse og organisation, Kompetence- og metode udvikling Effekter på samfundet omfatter dokumentation og formidling af metoder, metodeoverførsel, og formidling af information om Kofoeds Skole. Elevrettede aktiviteter omfatter produktivitet og imødekommelse af elevbehov og efterspørgsel. Effektivitet i ledelse og organisation omfatter økonomistyring, kvalitetsstyring og løn- og personalepolitik. Kompetence- og metodeudvikling omfatter metodeudvikling og dokumentation, udvikling af lederes og medarbejderes kompetencer og udvikling af Kofoeds Skole som en lærende organisation. Skolen har indgået en resultatkontrakt med Socialministeriet som for 2003 arbejder med fire elementer: Produktion og effekt; Kvalitet og service; Viden og humankapital samt Økonomistyring. Disse elementer udgør en økonomistyringsramme i bred forstand som skal sikre en helhedsorienteret styring. De fire elementer er opdelt i statusmål og strategimål. Statusmål er mål af mere konkret art, som opstilles år for år, mens strategimål sigter på at øge mulighederne for at opnå forbedringer på længere sigt. HOVEDFORMÅL Skolens formål og mission søges virkeliggjort og omsat til konkrete aktiviteter under hensyntagen til skiftende tiders sociale behov og aktuelle målgrupper. I de senere år er formålet forstået som en bredt anlagt aktivering og resocialisering med aktiv inddragelse af eleverne. Skolen ønsker hermed at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag, hvor der i en værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst, evner og anlæg for at fremme deres personlige udvikling og dygtiggørelse. Skolens centrale pædagogiske redskaber FORMÅL 1: UNDERVISNING To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. Edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever. Hovedsigtet med undervisningen er folkeoplysning og undervisning af almendannende karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Eleverne sammensætter selv deres program, som kan kombineres med værkstedsoptræning. Undervisning er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. FORMÅL 2: OPTRÆNINGS- VÆRKSTEDER Fem værksteder fungerer som optræningsværksteder for elever på kontanthjælp og dagpenge. Et værkstedsforløb sigter på at afklare erhvervsønsker og jobmuligheder gennem optræning og opkvalificering. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, aktivering, jobtræning, forrevalidering eller egentlig revalidering. FORMÅL 3: BESKÆF- TIGELSESVÆRKSTEDER Beskæftigelsesværkstedet er oprettet for elever, som har behov for en rolig introduktion til Skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstedet efter individuelt behov. FORMÅL 4: RÅDGIVNING Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning og psykologisk konsultation. Rådgivningen integreres i videst mulig omfang som en del af elevernes samlede ophold på Skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger. FORMÅL 5: AKUTHJÆLP OG OMSORG Skolen har sengepladser, som kan benyttes i akutte tilfælde. Skolen yder endvidere gratis tøj og møbler til elever i trangssituationer. Eleverne kan få bad på Skolen og få vasket deres tøj. Skolen har en opsøgende medarbejder udstationeret i det indre København, som yder bistand til hjemløse og socialt udsatte. FORMÅL 6: BOFUNKTIONER Skolens boafdelinger har plads til 50 personer, hovedsagelig i aldersgruppen år, med behov for en bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingernes formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder. FORMÅL 7: ERHVERVS- TRÆNING AF SÆRLIG UDSATTE GRUPPER Erhvervstræning af særlig udsatte grupper tilrettelægges på fem værksteder. Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge med risiko for permanent at understøttes af rådgivning og vejledning, terapi, opsøgende arbejde, materiel hjælp og botræning. Kofoeds Skoles mission realiseres gennem nedenstående 10 hovedformål samt en række projekt- eller privat finansierede aktiviteter: FAGLIGE RESULTATER Skolen har i 2003 gennemført i alt 316 programmer og aktiviteter for eleverne inden for samtlige hovedformål. Det er en nedgang på 26 blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse. Skolens bistand til elever med akutte økonomiske problemer er indlagt i aktivitetstilbud på disse værksteder. Ved deltagelse i enkle arbejdsopgaver kan eleverne optjene interne mønter (Kofoed dollars) til køb af mad på Skolen. Der lægges vægt på at skabe et rart og trygt miljø, som appellerer til elever med behov for socialt samvær. FORMÅL 8: LANDS- DÆKKENDE GRØNLÆNDERARBEJDE For socialt udsatte grønlændere bosiddende i Danmark udfører Skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Aalborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig især mod grønlændere, som er boligløse og/eller har vanskeligheder ved at bruge det offentlige system og som er vanskelige at aktivere med de nuværende kommunale aktiveringsprojekter. FORMÅL 9: FÆLLESUDGIFTER Fællesfunktioner omfatter vedligeholdelse og drift af Kofoeds Skoles ejendomme. FORMÅL 10: LEDELSE OG ADMINISTRATION Omfatter ledelsen af Kofoeds Skole samt stabsfunktioner 8 sektioner, der bl.a. omfatter sekretariat, bogholderi, lønsektion og kasse. Beretning

14 12 Beretning 2003 aktiviteter i forhold til Nedgangen skyldes eftervirkninger efter reduceret finanslovsbevilling for 2002 kombineret med stigende priser på folkeoplysningsområdet, hvilket gjorde det nødvendigt at indskrænke udbudet. En kompenserende satspuljebevilling til undervisning for 2003 fik først virkning for undervisningsudbudet i andet halvår Tilfredshed blandt elever Alligevel har Skolen været i stand til at give eleverne et alsidigt og for eleverne tilfredsstillende tilbud. Knap 83 pct. af eleverne erklærer sig tilfredse med Skolen mod godt 79 pct. i Knap 84 pct. angiver de har fået det bedre efter optagelse på Skolen mod 77 pct. i Godt 80 pct. oplever at deres kvalifikationer er forbedret, hvilket er identisk med niveauet i I forhold til Skolens succeskriterier på disse tre områder er målopfyldelsen henholdsvis 104 pct., 118 pct. og 135 pct. Se tabel for tilfredshedsmåling længere fremme i beretningen. 78 pct. af elever, som er udskrevet fra Skolen vil meget gerne anbefale andre et ophold på Skolen. Om årsager til den stigende tilfredshed m.m. kan der kun formodes. Skolen har gjort meget ud af at inddrage eleverne i beslutninger om deres egen udvikling, og der er i de senere år gennemført en del undersøgelser af elevernes oplevelser af opholdet. I 2002 blev eleverne spurgt om deres formål med at komme, deres forventninger og hvad de finder vigtigt for et godt ophold på Skolen. Betydningen af samarbejde med eleverne er blevet understreget. Modtagelsen af eleverne er ligeledes blevet evalueret. Et kerneord i forholdet mellem medarbejder og elev har været empowerment herunder betydningen af eleven som subjekt i hans/hendes egen udvikling. I bogen Kort sagt interviews med elever på Kofoeds Skole siger eleverne bl.a. om Skolen: Du er aldrig ensom, når du er på Kofoeds Skole. Jeg har fået utrolig stor støtte på Skolen til ikke at drikke. Alle på Skolen er positiv stemt. Medarbejderne er gode til at tage imod igen, når jeg har været væk og kommer tilbage med dårlig samvittighed. Det værdifulde ved et menneske sættes højt. Det er en god ting ved Kofoeds Skole at man bakker hinanden op, og der er ting som lykkes meget bedre her end andre steder, jeg har set. Man lader folk selv fortælle, og det er genialt, for gradvist åbner folk sig og begynder at fortælle deres historie. Her er alle så skide søde mod mig, både medarbejdere og elever, og derfor behøver jeg ikke længere al den medicin. Negative tanker bliver omstruktureret. Elevantal Kofoeds Skole vil opbygge kapacitet til at være et laboratorium og udviklingscenter for metoder i socialt arbejde blandt samfundets dårligst stillede. Det daglige elevtal har gennemsnitlig været 618 elever. I alt elever har haft gyldigt elevkort til Skolens aktiviteter i 2003 mod elever i Tilbagegangen skyldes bl.a. en mere restriktiv optagelsesprocedure over for elever på efterløn og over for folkepensionister, som ikke skønnes at høre til Skolens centrale målgrupper. Disse grupper er gået tilbage fra 9,6 pct. af elevtallet til 5,8 pct., svarende til knap 150 elever. Kontanthjælpsmodtagere er ligeledes gået tilbage, med ca. 200 elever. Skolen har imidlertid været i stand til at tiltrække flere helt nye elever. Antallet af elever, som i beretningsåret kommer på Kofoeds Skole for første gang, er gået frem, fra 537 elever i 2002 til 864 elever, svarende til 61 pct. De nye elever er yngre end eleverne i totalgruppen. 20,8 pct. er under 30 år mod 12,5 pct. i totalgruppen. Skolens evne til at fastholde eleverne i et stabiliseret aktivitetsmønster er forbedret med et fremmøde på 76,4 pct. mod 74,5 pct. i 2002 og 68,5 pct. i Det samlede elevtimetal var i mod timer i Der er tilbagegang på undervisning i forhold til 2002 (knap elevtimer), bofunktioner (knap elevtimer), erhvervstræning for de mest udsatte grupper ( elevtimer) og for akuthjælp og omsorg ( elevtimer. I forhold til 2002 og tidligere er der for akuthjælp og omsorg benyttet en anden og mere præcis beregningsmetode af timetallet). Der er fremgang på optræningsværkstederne (2.000 timer), beskæftigelsesværksteder (knap elevtimer) og grønlænderarbejdet (knap elevtimer). Udskrivning I alt elever er udskrevet. 119 elever er udskrevet til arbejde (10,2 pct.). 75 elever er udskrevet til uddannelse (6,4 pct.). 98 er udskrevet til anden aktivitet med handleplan, svarende til 8,4 pct. Resten er udskrevet til behandling, til pension og lign. I nogle tilfælde har der ikke kunnet konstateres et påviseligt resultat (8,4 pct.). 43,6 pct. har forladt Skolen uden at Skolen har informationer om resultatet af opholdet. I forhold til 2002 er der tilbagegang i positive udskrivninger til arbejde og uddannelse. Årsagen

15 skønnes at være en kombination af dansk for indvandrere. EU Projekter en forværret beskæftigelses- Tre projekter på Skolen er blevet situation på arbejdsmarkedet med stigende ledighed samt svagere Århus Kofoeds Skole i Århus finansieres finansieret af EU: Et projekt for flygtninge og indvandrere (153 ele- elevgrupper på Skolen. Renses med midler fra Beskæftigelses- ver; 51 elever udsluset til arbejde tallene for førtidspensionister, folke- ministeriet og fra Århus Kommune. og uddannelse), et projekt for ledige, pensionister og andre, som ikke Ved årets udgang var 123 elever som ikke skønnes at kunne opnå står til rådighed for arbejdsmarkedet (263 elever) bliver udskrivningsprocenterne: Arbejde indskrevet på skolen. Skolen har fire værksteder og tilbyder undervisning på 23 kurser. 51 elever er i beskæftigelse på ordinære vilkår (57 indskrevne elever, heraf 30 udskrevet; af disse er 17 kommet Beretning ,1 pct. og uddannelse 8,3 pct. årets løb udskrevet. Seks elever er ud i arbejde eller uddannelse (57 Fra Skolens optræningsværk- udskrevet til arbejde; fire er ud- pct.) samt et læringspartnerskab steder er 30 elever udskrevet til skrevet til uddannelse på revalide- med institutioner i Finland, Irland arbejde (17 pct.). 20 elever er udskrevet til kompetencegivende ud- ring. Resten er udskrevet til former for behandling, anden aktivering og England om Voksne og deres forskellige intelligenser. dannelse (11,4 pct.), og 52 elever er eller er ophørt i forbindelse med udskrevet til anden aktivitet med sygdom, fraflytning og barsel. Bofælleskab for grønlandske kvinder handleplan (29,5 pct.). I alt 176 Grønlændersektionen driver et elever er udskrevet fra værksted- Udlandet bofællesskab i Valby for hjemløse erne. Succeskriteriet om en ud- Der er p.t. oprettet 11 skoler i grønlandske kvinder. Fire kvinder er skrivning til fortsat ledighed og udlandet: fire i Polen, fire i Tjekkiet, udsluset til egen bolig. passivitet på under 25 pct. er ikke indfriet. Resultatet blev 30,7 pct. Fra Skolens boafdelinger er 24 én i Estland, én i Litauen og én i Armenien. Der er givet supervision til skolerne. Der er taget initiativer SAMMENFATNING AF STRATEGI OG RESULTATER elever udsluset til egen bolig. Den opsøgende medarbejder har for- til overføring af Skolens metoder til Ukraine og St. Petersborg. Initiati- Den grundlæggende strategi for Kofoeds Skoles udvikling er at 13 midlet 21 midlertidige og perma- verne fortsætter i Af egne arbejde som en lærende organisa- nente boliger til hjemløse. midler har Skolen ydet støtte til tion og som et laboratorium for arbejdet i Litauen og Armenien. metoder for socialt arbejde. Strate- Anden hjælp Skolen i Estland har modtaget gien for personaleudviklingen er at Der er gennemført 129 konsultationer i den psykologiske råd- støtte fra Den danske Ambassade i Estland. Skolen i Armenien har udvikle reflekterende praktikere. Strategien er i 2003 blevet under- givning og ca. 400 konsultationer modtaget støtte fra den danske stat bygget med en række tiltag, hos Skolens advokatvagt via Projektrådgivningen. bl.a. med udarbejdelse af en kom- elever har fået tøj, og 528 elever Elevtallet på de udenlandske petenceprofil for medarbejdere har fået møbler fra Skolens depoter. skoler blev opgjort ved en tælling med pædagogiske opgaver og for PRIVAT- ELLER PROJEKT- FINANSIEREDE AKTIVITETER den 9. og den 10. december. Det samlede elevtal var henholdsvis og (Litauen 31 30; ledere. Se profilskemaer senere i beretningen. En lignende profil vil blive udarbejdet for det administra- Af privat- eller projektfinansierede Tjekkiet 50 51; Estland 35 35; tive personale. aktiviteter er der skoler i udlandet, Armenien 70 72; Polen bofællesskabet Haugegård i Nordsjælland, Kofoeds Skole i Århus, tre ). Udover formidling gennem uden- Effekter på samfundet Der er i 2003 udsendt to metode- undervisningsprojekter finansieret landske projekter formidles skolens bøger fra Skolen samt en bog med af EU samt et bofællesskab i Valby metoder også gennem medlemskab elevinterviews. Skolen udsender for grønlandske kvinder. Der er et af internationale netværk. Skolen hvert år et årsskrift med informa- opsøgende arbejde blandt grøn- har været repræsenteret ved flere tion om Skolens arbejde. Fire gange lændere på Vesterbro. I samarbejde med Københavns Sprogcenter gen- internationale konferencer. En artikel om Skolens arbejde og metode årligt udsendes et nyhedsblad til Skolens støttekreds, i alt til ca. nemføres der endvidere en omfat- er optaget i en bog, som er udgivet mennesker (inklusive insti- tende undervisningsaktivitet i af universitetet i Warszawa. tutioner m.m.). I bladet redegøres

16 Shohreh Shahrzad og Christel Mayland Jensen, elever på Musikværkstedet.

17 Anett Afsharian, underviser på Syværkstedet.

18 for arbejdet i afdelinger eller i har siden 1997 udviklet sig som 2003, er blevet opmærksom på enkeltprojekter. Der er gennemført vist i tabellen omkostninger Skolen gennem bekendte; 57,6 pct. 72 besøg på Skolen med 887 deltagere, bl.a. fra Socialt Boligbyggeri, nederst på siden. Det kan som helhed konstateres at er henvist fra Socialcenter, AF eller anden offentlig virksomhed; 6,2 pct. Sankt Hans psykiatriske afdelinger, Skolen i perioden 1997 til 2002 har har set Skolens brochurer og 0,8 pct. Blå Kors, Social- og Sundheds- præsteret et stigende antal elev- kommer efter omtale i medierne. skoler, aktiveringsprojekter, timer uden at omkostningsniveauet Dette mønster adskiller sig fra Beretning 2003 pædagogseminarer, psykiatriske skadestuer, hospitaler, socialforvaltninger, Revacentre, Arbejdsformid- er steget tilsvarende. For 2003 gælder, at der er foretaget betydelige vedligeholdelser af materiel og mønstret for hele elevgruppen. 47,2 pct. er kommet på Skolen efter omtale fra bekendte. 39,8 pct. er lingen og fra rådgivningscentre. bygning samtidig med at der har henvist fra offentlige myndigheder. Der er afholdt to konferencer: En konference om De socialt udsatte anno 2003 og en konference om Socialt udsatte grønlændere i Dan- været en nedgang i elevtimetallet, der må anses for at være midlertidigt. Elevbehov og efterspørgsel er imødekommet gennem et bredt EFFEKTIVITET I LEDELSE OG ORGANISATION Der er gennemført en ledervur- mark. Begge konferencer havde udbud af aktiviteter. Det er Skolens dering blandt alle Skolens medar deltagere. strategi i forhold til eleverne at bejdere. Lederne scorer højt på Skolens hjemmeside er fornyet være responsive og tilpasse Skolens faglig kompetence, engagement, med omfattende dokumentation af tilbud efter de sociale udviklings- tillid, udvist respekt og troværdig- Skolens arbejde. Skolen har været tendenser, som kan iagttages i hed. Der er forbedringsområder på omtalt i adskillige artikler og i samfundet og blandt Skolens elever. feedback, målformulering, virkelig- radio- og Tv-indslag. Der har således i de senere år gørelse af lærende organisation, Skolen har overført sine metoder været et stigende antal aktiviteter, synlighed og ledelsesholdninger til Århus, hvor der er oprettet en som er tilpasset indvandrere og samt håndtering af uenigheder til 16 afdeling af Skolen. Endvidere er Skolens metoder overført til en fremmedsprogede, bl.a. sprogundervisning og integrationsprojekter. fælles udvikling. række lande i Øst- og Central- Skolen har med en udegående Kompetence- og metodeudvikling europa. opsøgende medarbejder rettet større Der er udarbejdet kompetencepro- opmærksomhed mod svage grup- filer for ledere og medarbejdere, og Elevrettede aktiviteter per. Skolen har i 2003 lejet et loka- der er igangsat indsamling af Kostprisen pr. elevtime i kr. af driftsresultatet var 66 kr. mod 55 kr. le i det indre København for at kunne forstærke det opsøgende materiale til en samlet kvalifikations- og kompetenceregistrering. i Især udgifter til undervisning arbejde i Der er i 2003 gennemført 22 er steget, med 32 pct. De forøgede En medarbejder er ansat til at lærings- og udviklingsaktiviteter, enhedsomkostninger skal ses som formidle kendskab til Skolens som underbygger strategien om resultat af forskellige forhold. aktuelle tilbud. Der er aflagt 314 lærende organisation. Aktiviteterne Undervisningen i IT er steget meget på grund af øget efterspørgsel. IT besøg på relevante institutioner med information om Skolens projekter er gennemført med en meget bred gruppe af Skolens ledere, mellem- materiellet er fuldt opdateret i og tilbud. Der holdes jævnligt ledere og medarbejdere. Med akti Nedlæggelse af undervis- informationsmøder på Skolen for viteterne er der sat fokus på ningshold i 2002 har haft virkning samarbejdspartnere, som kan Kvalitet efter Excellencemodellen, ind i 2003, hvilket har betydet en nedgang i timeproduktionen. henvise elever til Skolen. 38,9 pct. af de nye elever, som er Medarbejdernes selvevaluering af det pædagogiske arbejde, Strate- Produktiviteten for alle formål kommet på Skolen for første gang i gisk selvevaluering for medarbej- OMKOSTNINGER (I KR.) I alt Elevtimetal (i 100 timer) I alt omkostninger/time

19 dere med ledelsesfunktioner, lærende organisation følger dels de Der forudses behov for en styrket Ledelsesudvikling, Ledervurdering, etablerede fag- og afdelingsgræn- indsats over for ikke-arbejdsmar- Udvikling af sociale kompetencer for værkstedsmedarbejdere, Selv- ser dels tværgående strukturer. Der holdes ugentlige ledermøder og kedsparate elever, bl.a. misbrugere, hjemløse og indvandrere, hvorfor indsigt som basis for faglig udvik- ugentlige afdelingsmøder, som der er taget initiativ til nye eller ling, Indsigtspædagogik for medar- sigter på at fremme kommunika- udvidede projekter for disse grup- bejdere i boafdelingerne, Ikke vol- tionen mellem top og bund. per, herunder en styrkelse af det delig kommunikation, De syv intelligenser, Motivation og samspil med elever samt Supervision. To gange årligt er der seminarer over to dage med deltagelse af ca. 35 ledere og medarbejdere for opsøgende arbejde blandt hjemløse. Der vil være fokus på negativ social arv, hvorfor Skolen har Beretning medarbejdere har deltaget i udvikling af fælles visioner for iværksat en undersøgelse blandt individuel uddannelse i pæda- Skolens udvikling. Seminarerne eleverne om behovet for familie- gogik, personlig udvikling, ledelse bliver i 2004 suppleret med et arbejde. og faglig uddannelse på i alt 70 kurser. Det samlede antal kursus- Fremtidsværksted for alle Skolens medarbejdere. Hver anden måned Der forventes også i de kommende år, i forbindelse med udvidelsen dage brugt på individuel uddan- er der Infomøder for alle medarbej- af EU, fortsat at være interesse for nelse har været 187. derne. Her orienteres om de sene- Skolens socialpædagogiske model i ste iværksatte eller påtænkte initia- Øst- og Centraleuropa og for Excellencemodellen tiver. Fire gange årligt er der fæl- metodeformidling i ind- og udland. En mindre gruppe af ledere har i 2002 uddannet sig i Excellence- lesmøder for værksteds- og rådgivningssafdelingerne med ud- RESULTATER 2003 modellen. To medarbejdere har veksling af erfaringer og viden om Undervisning uddannet sig som assessorer med faglige emner. Der er undervist i bl.a. følgende henblik på at gennemføre en kvali- Dertil kommer en udstrakt brug fag: Edb, højskolefag (eksempelvis tetsevaluering efter Excellencemodellen af Kofoeds Skole i af mere eller mindre uformelle kontakter mellem grupper af med- filmkundskab, psykologi, hverdagsfilosofi, naturvidenskab, kulturel 17 Medarbejdere fra bosektionerne arbejdere på tværs af afdelingerne orientering for indvandrere, for- har deltaget i forberedelsesmøder omkring arbejdet med enkeltelever fatterværksted og eventyr fra hele på Den Sociale Højskole i Odense og udvikling af metoder og indsatser. verden), jobsøgning, fremmedsprog, om Praksisforskning med henblik på at gennemføre et projekt i 2004 samt deltage i videnskabende net- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR kreative fag, motion og musik. I alt elever har deltaget i undervisning finansieret over stats- værk. Skolen har endvidere fået en Det forventes, at de kommende år bevillingen. Der er gennemført bevilling fra Statens Center for vil blive præget af nye og store elevtimer. Kompetence- og Kvalitetsudvikling udfordringer, ikke mindst i form af Der er udskrevet 50 elever til til at udvikle et projekt for senio- stigende kvalitetsforventninger til arbejde (incl. fleks- og skånejobs) rers forbliven på arbejdsmarkedet. Konceptet for projektet skal kunne socialt arbejde i forbindelse med udlicitering af serviceydelser. og 46 til uddannelse. Udover undervisning finansieret anvendes af andre institutioner. Skolen er derfor i gang med at af statsbevillingen er der i samar- Skolen har i 2003 udgivet en bog opbygge en intern evaluerings- og bejde med Københavns Sprogskole om arbejdet med Den Lærende dokumentationskultur, som gør gennemført undervisning for Organisation. medarbejderne i stand til at evaluere deres eget arbejde og omsætte udlændinge efter lov nr Der er gennemført et læringspartnerskab Udvalg og møder erfaringerne i metodeudvikling. med institutioner i Irland, Finland Der er igangsat udvalgsarbejde om Der er i 2003 taget initiativer med og England. Der er etableret tre pædagogik på optræningsværkste- pilotprojekter i undervisnings- og projekter finansieret med støtte fra derne, brug af frivillige på Kofoeds værkstedsafdelingerne. Arbejdet Den Europæiske Socialfond. Skole, udvikling af et projekt til fastholdelse af seniormedarbejdere fortsætter i 2004 bl.a. med henblik på at kunne afklare og dokumentere Optræningsværksteder samt tilbud til elever med børn. elevernes muligheder for beskæft- Optræningsværkstederne omfatter Opbygningen af Skolen som en igelse på arbejdsmarkedet. cafeteria og køkken; transport-

20 18 Beretning 2003 afdeling; vaskeri; rengøring og et kombineret optrænings- og undervisningsprojekt for indvandrerkvinder. Cafeteriet aktiverer langtidsledige ved deltagelse i madlavning og servering. Der er foretaget ekspeditioner. Transportafdelingen omfatter optræning på et autoværksted med reparationer af biler samt transportopgaver, f.eks. afhentning af tøj og møbler og udbringning af varer fra Skolen. Optræningen på vaskeriet består i vask for elever, for Skolen og for eksterne kunder samt drift af badesektion. Der er vasket i alt tromler tøj gange er elever gået i bad. Et projekt består i rengøring på Skolen kombineret med diverse øvrige serviceopgaver sammensat efter modellen for serviceassistent uddannelsen. Der samarbejdes med virksomheder om praktikpladser for eleverne som en del af optræningen. Under optræningsværkstederne er der endvidere etableret en køreskole. Der er gennemført elevtimer. Der har været optaget 292 elever. Køreskolen har haft 31 elever. Heraf har 11 fået kørekort; 12 er overført til Der er udskrevet 10 elever til arbejde og ni elever til uddannelse. Beskæftigelsesværksted Det Ny Værksted Beskæftigelsesværkstedet er et gørdet-selv værksted for elever, som behøver en uforpligtende introduktion til Skolens miljø. Værkstedet samarbejder med Skolens opsøgende medarbejder, som introducerer og tilknytter socialt udstødte/hjemløse til Skolen. Værkstedet skal forsøge at motivere eleverne til mere forpligtende forløb på Skolen. Der har været optaget 186 elever. Elevtimetallet var elever har i 2003 hentet tøj på Skolen. 528 elever har hentet møbler. Depoterne er benyttet af elever fra 76 forskellige nationer. Rådgivning Samtlige elever er ved indskrivning på Skolen i kontakt med socialrådgivere eller studievejledere. De rådgiver og tilrettelægger aktiviteterne med eleverne og indskriver aftalerne i en handleplan. For elever på værkstederne er der i reglen daglig kontakt med socialrådgiverne, værkstedsmedarbejderne og eleven om opfølgning på handleplaner. Uddannelsesvejlederne arbejder tæt sammen med lærerne. Vejlederne skal tilrettelægge vejledningen således at elevernes egne ressourcer udnyttes maksimalt. Samtaler med socialrådgiverne er blevet evalueret af eleverne. 90 pct. af eleverne svarer at samtalen med socialrådgiveren var i høj grad tilfredsstillende eller i nogen grad tilfredsstillende. 81 pct. af eleverne svarer at de i høj grad eller i nogen grad får noget ud af samtalerne. 60 pct. af eleverne oplyser at de i høj grad eller i nogen grad har fået bedre overblik over de forhold, som de har problemer med. De er blevet bedre til selv at arbejde med deres problemer. 64 pct. siger at samtalerne har hjulpet dem til at løse deres problemer helt eller delvist. En ekstern konsulent informerer om Skolens tilbud på socialcentre og andre institutioner. Der er 250 kontaktadresser, og der er aflagt 314 besøg. De indsamlede midler har finansieret psykologisk rådgivning. Der er gennemført 129 konsultationer fordelt på 45 elever og ni ansatte, som har fået supervision. For 14 elever er der udarbejdet materiale til brug for viderebehandling. Skolens advokatvagt har haft åben 46 gange med 8 10 konsultationer pr. gang. I alt 135 elever har benyttet Skolens advokat. Akuthjælp og omsorg Skolen har siden 2001 haft en medarbejder på opsøgende tjeneste i det indre af København. Formålet er at skabe kontakt til hjemløse og udstødte for at kunne give dem en hjælp til løsning af deres problemer. Der skønnes at være mellem 75 og 125 hjemløse i det indre København eksklusivt hjemløse, som overnatter på herberge. Der har daglig været kontakt med mellem 10 og 30 mennesker, som bor på gaden. Ugentligt kommer et par stykker med ud på Skolen for at få tøj og et bad. Der er henvist 12 hjemløse til Kofoeds Skoles boafdelinger. Fire hjemløse er hjulpet til andre boformer. Fem hjemløse er hjulpet til egen lejlighed med indbo fra Kofoeds Skole Den opsøgende medarbejder har haft to pædagogstuderende i praktik på gaden. Det er besluttet at udvide det opsøgende arbejde med en socialrådgiver, at gøre brug af frivillige og at indrette et lokale i den indre by med henblik på socialrådgivning og andre serviceydelser. Der er indgået lejeaftale. Lokalet vil blive taget i brug i Udlevering af tøj og møbler er også omfattet af hovedformålet elever har i 2003 hentet tøj på Skolen. 528 elever har hentet møbler. Depoterne er benyttet af elever fra 76 forskellige nationer. 15 elever har været optaget i optræningsforløb med i alt elevtimer. Der er foretaget ekspeditioner i tøj- og møbeldepotet. Bofunktioner Der har været optaget 85 elever på boafdelingerne: 27 på Holger

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE Årsskrift 2002/ 2003 K OFOEDS S K OLE KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Kofoeds Skole Årsskrift 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Redaktion: Layout: Sats og

Læs mere

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole Stillings og personprofil Forstander Kofoeds Skole August 2011 1 Opdragsgiver Den selvejende institution Kofoeds Skole Adresse Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Telefon 32 68 02 00 www.kofoedsskole.dk

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

V e l k o m m e n t i l

V e l k o m m e n t i l V e l k o m m e n t i l Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Indhold Om Kofoeds Skole...................................... 3 Ud på arbejdsmarkedet..................................

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Velkommen til. Kofoeds Skole

Velkommen til. Kofoeds Skole Velkommen til Kofoeds Skole D E S I G N : H E N R I E T T E M Ø R K A N S VA R : C H R I S T I N A B E R G J O H A N S E N F O T O S : L A R S B E C H, C L AU S C H R I S T E N S E N, A N D E R S K AV

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere