Tirsdag Morgen nr skarpe til ledelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag Morgen nr. 1-2009. 6 skarpe til ledelsen"

Transkript

1 6 skarpe til ledelsen Vi har stillet 6 skarpe spørgsmål til direktionen. Kommunaldirektør Nich Bendtsen svarer her på spørgsmålene. På denne plads er der normalt en leder fra kommunaldirektøren. I dette nummer har vi valgt at bringe nogle kritiske spørgsmål fra medarbejderne og give Nich Bendtsen mulighed for at svare. Hvorfor skal institutionerne bruge tid på at indberette løn selv - tidligere skete det centralt? Vi er ved at indføre decentral lønindberetning på de enkelte institutioner. Det betyder at lønoplysninger, som den enkelte institution tidligere indsendte på papir, kan indtastes via et skærmbillede, der er specielt designet til institutionen. Det er en forenklet og mere digital arbejdsgang, der vurderes at have det samme eller mindre tidsforbrug som at skrive og indsende oplysninger på papir. Hvorfor tager I institutionernes overskud - hvorfor må kommunen bryde aftalestyring? I aftalestyring skal institutionerne styre deres eget budget, og de har lov til at skubbe et eventuelt overskud eller underskud videre til næste år. På grund af kommunens svære økonomiske situation valgte vi i 2008 at fastfryse institutionernes henlæggelser frem for at fyre flere medarbejdere. Disse henlæggelser er i år frigivet. På grund af kommunens problemer med likviditeten er det ikke længere muligt at overføre underskud. Direktion og byråd har af hensyn til aftalestyringen valgt at fastholde institutionernes mulighed for at overføre overskud, så det er muligt at spare op fra år til år f.eks. til større anskaffelser. Hvorfor laves budgetkataloget med besparelser, som aldrig bliver til noget? Det er administrationens ansvar at fremlægge et budgetkatalog for politikerne, typisk med 5 % besparelser og 2 % udvidelser. Budgetkataloget er til for at give politikerne nogle muligheder og et billede af, hvad der kan justeres med i budgettet. Derfor vil der være politiske blindskud i kataloget, det kan ikke undgås, når vi lister 5 % besparelser ud over hele kommunen. Når man læser kataloget, er det vigtigt at holde sig for øje, at det er en værktøjskasse, ikke en anbefaling om besparelser til administrationen. Hvordan vil I fastholde den attraktive arbejdsplads, når der er så store besparelser? Det kan ikke undgås at arbejdsglæden kan komme under pres i krisetider med svær økonomi. Vi forsøger dog på mange niveauer at fastholde den attraktive arbejdsplads. I samarbejde med Hovedudvalget arbejder Personale og HRafdelingen med den attraktive arbejdsplads i en vifte af tiltag. De nye personalegoder er et eksempel på denne indsats, men det gælder også medbestemmelse i MED strukturen, udviklende opgaver og god ledelse. Vi foretager desuden APV målinger og trivselsundersøgelser, som skal følges op af konkrete handlingsplaner. Hvorfor skal telefonomstillingen have blomster for god omstilling - de laver jo bare deres arbejde? Der bliver lavet et utrolig godt stykke arbejde hver dag i hele kommunen. Det er bare sjældent, man hører om de gode resultater vi har, selvom vi på mange områder klarer os rigtig godt i sammenligning med andre kommuner. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi kan fejre vores gode resultater. Det er vigtigt både for kommunens omdømme, og for at vi alle i kommunen kan være stolte af vores arbejdsplads. At fejre og kommunikere om vores gode resultater i det 1

2 daglige arbejde er en vigtig del af en anerkendende ledelsesstil. Jeg ser det som en væsentlig del af den attraktive arbejdsplads. Hvorfor kommer direktionen ikke mere ud på institutionerne, i hjemmeplejen og plejehjem og oplever dagligdagen? I kommunens organisation er det afdelingscheferne som har ansvaret for driften af institutionerne. Det er derfor dem der skal have et billede af institutionernes dagligdag, mens direktionen beskæftiger sig med det tværgående og strategiske arbejde for hele kommunen. Jeg anerkender, at der i en stor kommune er blevet længere fra institutionernes dagligdag til ledelsen. Det er en udfordring, vi arbejder med i den samlede ledergruppe. Vi mødes med alle aftaleholdere og institutionsledere flere gange om året. Men det er en opfordring jeg vil tage med i den nye direktions arbejde. Derudover arbejder vi med det i MED strukturen, hvor vi i hovedudvalget løbende har dialog med medarbejdernes organisationer. Team Byggeri i digital omlægning De gamle byggesagsarkiver er nu skannet ind og ligger i kommunens elektroniske sagsbehandlingssystem Acadre. Det er et stort skridt mod fuld digital sagsbehandling af byggesager, men meget mangler endnu. Af Ole Bjarke Nielsen Over sager eller 800 hyldemeter papir er blevet skannet ind og importeret til Acadre. Det drejer sig blandt andet om de gamle byggesagsarkiver. Og de nye elektroniske arkiver giver fordele, fortæller teamleder Ulla Zachariassen: Selvom vi også bruger noget tid, på at finde en sag elektronisk, er det en stor fordel, at vi ikke skal i et støvet kælderarkiv og rode efter en sag. Der er heller ikke risiko for, at sagen bliver væk eller glemmes i en skuffe. Team Byggeri er i samarbejde med IT afdelingen i øjeblikket i gang med en digital omlægning. I øjeblikket registreres byggesager i to systemer, Acadre og KMD. Målet er at lave en mere sammenhængende sagsstyring. Ulla Zachariassen sidder i arbejdsgruppen til digitalisering af byggesagerne og fortæller: Vi vil gerne kunne se sager og dokumenter sammen med sagens status i samme system. Det kan man ikke i dag. Men et samlet digitalt arkiv er et stort skridt i den rigtige retning. På hjemmesiden er det også ønsket at borgerne både kan se byggesagerne og sagens status samtidigt. Det arbejdes der på i samarbejde med projektleder Marianne Brøsted. I dag kan man se sagens dokumenter via NemIndsigt på hjemmesiden. Det bruges af sagsbehandlerne som kan henvise borgere til et sagsnummer. Men det giver også henvendelser den anden vej. Ulla Zachariassen fortæller: Ved at søge på vejnavne opdager nogen borgere byggesager på deres vej, som de ikke var klar over. Ofte ringer borgere efterfølgende for at høre til sagens status. Ulla Zachariassen Byggesager indeholder ofte tegninger og andet materiale i store formater og det giver problemer for den digitale sagsbehandling. Selvom tegningerne er skannet ind, er sagsbehandleren nødt til at printe tegningerne, når ansøgerens opmålinger skal kontrolleres. Derfor arbejdes der på at få de nødvendige værktøjer, så sagen kan behandles elektronisk 2

3 Lean og hjemmebag på biblioteket Kommunens Lean konsulenter har sammen med 15 medarbejdere fra biblioteket analyseret og forbedret den fysiske proces i skranken. Procesanalysen er en del af forberedelsen til det nye selvbetjeningssystem. Af Ole Bjarke Nielsen Biblioteksleder Elsebeth Kirkebæk fortæller at det har været en både munter og lærerig oplevelse: Først så vi filmen Kaffe-kaizen og den fik med kaffebrygning som eksempel gjort Lean til noget praktisk vi alle kunne forstå. Den fik i hvert fald den praktiske husmoder op i mig. Målet for analysen har været den fysiske proces omkring skranken. Det vil sige bogens vej fra reservering, over indhentning, hylder, skranker og til udlåneren. I den proces flytter medarbejderne hundredvis af kilo bøger året rundt. Elsebeth Kirkebæk fortæller: Ud over at vi skal gøre det her så effektivt som muligt er det lige så meget en udfordring for arbejdsmiljøet. For at vurdere virkningen har vi valgt at måle tilfredsheden blandt medarbejderne før og efter. Opgaven med Lean er blevet styret af kommunens Leankonsulenter Eva Simonsen fra Personale- og HR-afdelingen og Helene Larsen fra direktionssekretariatet. De har hjulpet med at få delt processerne op i overskuelig forløb på plancher som gruppen efterfølgende forbedrede på. Eva Simonsen og Helene Larsen fortæller om forløbet: Som proceskonsulenter har det været en fornøjelse at opleve medarbejdernes engagement på de to workshops, vi har holdt. Det er medarbejderne, som kender processerne og derfor også bedst kan se, hvor der er udviklingspotentiale. Det betyder, at der er kommet rigtig mange forbedringsforslag, som det er muligt at arbejde videre med. Samtidig er det bestemt ikke uden betydning, at det hele foregår i en god stemning og med hjemmebagt morgenbrød! Ideen med Lean er, at der altid er plads til flere gode forslag til forbedringer fra medarbejderne. Derfor vil processen fortsætte frem mod den endelige indførsel af selvbetjeningssystemet i efteråret. Foto: Billede 1: Biblioteksleder Elsebeth Kirkebæk forrest og medarbejdere på Ebeltoft Bibliotek. Billede 2: Lean analyse. Bibliotekets nye selvbetjeningsløsning er endeligt implementeret i september måned. Som et led i forberedelsen sælges der ud af overskydende materiale. Det resterende materiale får en chip, der anvendes i den elektroniske selvbetjening. 3

4 Hvorfor går det godt på Kolind Centralskoles SFO? SFO på Kolind Centralskole har gennemført en trivselsundersøgelse, hvor resultatet var tankevækkende flot. Tirsdag Morgen har besøgt SFOen for at aflure dem kunsten at skabe et godt arbejdsmiljø. Af Tove Gregersen Jeg taler med pædagog Tania Stage og SFO-leder Kirsten Hansen for at stille dem det grundlæggende spørgsmål: Hvad er det I gør siden det går så godt? Tanja og Kirstens korte version af svaret er: Vi har høj faglighed og bliver mødt med anerkendelse for vores pædagogiske faglighed fra skolens side Vi respekterer hinanden og forskelle i personlighed Vi har stor indflydelse på eget arbejde i kombination med høj ansvarlighed Anerkend fagligheden Tania og Kirsten er meget enige om at det er vigtigt for dem at have en høj faglighed, for det gør dem stolte af deres arbejde. Derfor er det også vigtigt at den faglighed bliver anerkendt. Kirsten siger det meget præcist: Det er vores faglighed at give børnene nogle sociale redskaber til at forholde sig til sig selv og til omverdenen. Nogle af børnene finder selv ud af de sociale spilleregler, mens andre skal have hjælp til at finde ud af det f.eks. Hvordan får jeg venner? Hvordan kontakter jeg andre? Nogle børn er styret af temperament og impulsstyring. Her er det pædagogernes job at hjælpe børnene med at beherske temperamentet og finde andre måder at reagere på. Børnene har et valg! Vi hjælper børnene til at træffe et mere hensigtsmæssigt valg og stopper eller dæmper på den måde impulsstyringen. Vores arbejde gavner også undervisningen, da det er impulsstyringen, der kan lægge hindringer for undervisningen. Samarbejdet med skolen fungerer også godt fordi både skole og SFO er enige om at bruge LP-modellen som redskab og pædagogerne indgår ofte i undervisningen. Kirsten fortæller: Den største del for mig i LP-modellen er at vi har flyttet fokus fra, at det er barnet, der har et problem, til at se på vilkårene og relationerne omkring barnet. (LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Red.) Kirsten fortæller, at det giver stor arbejdsglæde at skolen anerkender deres faglighed. Forskellighed som styrke og lidt om personalemøderne SFO en arbejder bevidst på at ansætte en bred personalegruppe i forhold til køn og alder, men også i forhold til temperament og interesser. Det er f.eks. godt at have både rolige gemytter og meget energiske mennesker. De har arbejdet med teambuilding og gør meget ud af at have respekt for forskelle og se personerne og deres ressourcer. Vi er ikke ens og skal ikke alle have de samme arbejdsopgaver. F.eks. skal vi ikke nødvendigvis blot dele opgaven med at sende børnene hjem (på det rigtige tidspunkt og med den rigtige bus). For nogen er dette en træls opgave mens den for andre i kortere eller længere tid kan være en fornøjelig opgave. De arbejder meget på at få opgaver og temperament til at forenes, så godt som det kan lade sig gøre, så opgaverne i høj grad er lystbetonede og ikke styret af pligt. For at forbygge brok i krogene har de et fast punkt på personalemødet Et undringspunkt. Her er det legalt at stille spørgsmål som f.eks. Jeg undrer mig over, at vi ikke får vasket tøj. Det giver anledning til en snak om forskellighed f.eks. helt konkret i evnen til at få øje på en fyldt vasketøjskurv. Løsningen blev at personalet fik praktiske ansvarsområder og så blev den ged barberet - eller rettere, så blev den kurv vasket. Men undringspunktet kan også bruges til faglige punkter og kan også bruges til at uddele anerkendelse til kolleger. Personalemøderne bruges til gengæld kun i mindre grad til at tale om økonomi eller rettere mangel på samme. Vi bruger ikke tid på at diskutere vilkår, 4

5 som vi ikke har indflydelse på, men jeg er opmærksom på at jeg skal være god til at orientere om forholdene, siger Kirsten Hansen. Fleksjob gør lykke Møderne bliver også brugt til at fortælle de gode historier. De i tale sætter de gode historier med børnene og med hinanden, så det ikke kun bliver udfordringerne og vanskelighederne der kommer i fokus. Kirsten fortsætter: Vi undgår også at tale om problemer i fortiden. I stedet spørger vi hinanden om, hvad der skal til for at gøre det mere hensigtsmæssig i fremtiden. Det dræner for energi at tale om fortid. Og så er fortiden ikke så nem at lave om på. Indflydelse på eget arbejde og ansvarlighed I SFO en er hverdagen ikke planlagt i små detaljer, hvilket giver mulighed for at kunne træffe valg og kunne gribe dagens muligheder. Så vidt det er muligt giver de plads til de ønsker den enkelte kommer med, hvilket fremmer engagementet. Den enkelte medarbejder har selv ansvaret for at i talesætte sine egne ønsker. Andre er ikke tankelæsere og offerrollen er umoderne i SFO en i Kolind. Selvom ansvaret er lagt på den enkelte medarbejder, har de alligevel et stort ansvar for hinanden. Tania fortæller: Jeg har aldrig været et sted, hvor der har været så meget åbenhed i personalegruppen og ansvar for hinandens ve og vel. Lederen ser det også som en stor del af hendes arbejde at passe på folk. Empatien og opmærksomheden for hinanden skal også være til stede for at arbejdsglæden er høj. Hvis jeg skal beskrive hvad de er gode til i SFO en i ET ord må det være: ANERKENDELSE. Ret typisk for SFO en har samtalen ikke drejet sig om nedskæringer, men om faglighed og arbejdsglæde. De lader nedskæringerne fylde så lidt som muligt. Men der er også en grænse. Kirsten Hansen slutter med følgende bemærkning: Det bliver svært at holde fast i den anerkendende tilgang, hvis jeg skal til at fyre en medarbejder pga. nedskæringer. Jette Skriver og Susanne Thomsen Tirsdag Morgen taler med Susanne Thomsen som efter en trafikulykke har fundet et godt og meningsfuldt fleksjob på Rosengården i Hornslet. Dagcenterleder på Rosengården Jette Skriver fortæller om, hvad der skal til, for at skabe gode rammer for et fleksjob. Af Ole Bjarke Nielsen Da Susanne Thomsen efter en trafikulykke i 1990 blev langtidssygemeldt, havde hun ikke de lyseste fremtidsudsigter på jobmarkedet. Hun havde 20 års erfaring fra forsikringsbranchen, men mistede på grund nedskæringer jobbet. På grund af sine skader endte hun på sygedagpenge i mange år. Susanne Thomsen fortæller: Dengang var kommunen ikke så opsøgende, så det var først i 2003, at en jobkonsulent fik mig sat i gang med jobtræning i ældresektoren. Det rykkede så meget, at jeg året efter fik det fleksjob, som jeg stadig har. 5

6 Fleksjob giver mulighed for at tilpasse opgaverne til den ansatte, men derfor er det stadig en stor udfordring at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter længere tids sygdom. Da jeg startede i fleksjobbet var det dagens opgave at hente nogle varer i brugsen. Så det tog tid at udvikle sig frem til det jeg kan i dag, hvor jeg selv har egne aktivitetshold i ældrecenteret. Susanne Thomsen arbejder i sit fleksjob i dag som aktivitetsmedarbejder for psykisk og fysisk handicappede ældre. Det er daghold, hvor demente og handicappede ældre kan aflastes og få indhold i dagen. Aktivitetskalenderen byder på alt lige fra sang, musik, maling og spil til gymnastik og bagning. Susanne Thomsen uddyber Jeg kan lide at arbejde med mennesker, og her er mange med meget forskellige behov. Jeg kan sige rent ud, at det er den bedste arbejdsplads, jeg nogensinde har været på! Udvikling gennem fælles forståelse Det var Jette Skriver der i sin tid kontaktede kommunens jobkonsulent for at få en fleksjobber, og det har hun ikke fortrudt. Jeg har fået en meget ansvarsfuld og pligtopfyldende medarbejder med stor livserfaring, fortæller Jette Skriver. Beslutningen blev taget på baggrund af nogle positive erfaringer med fleksjob på Rosengården, men også fordi der i den gamle Rosenholm Kommune var stor fokus på arbejdsfastholdelse. Når man tager beslutningen om at ansætte en person på fleksjob skal man være forberedt. Vi har gjort meget ud af at skabe en fælles forståelse og enighed. Hvis man har været sygemeldt i lang tid, vil man have gode og dårlige dage selvom opgaverne er forsøgt tilpasset den enkelte. Derfor skal der være åbenhed og dialog om begrænsningerne, det gælder også i forhold til hele personalegruppen, fortæller Jette Skriver. Susanne Thomsen uddyber: Jeg havde meget glæde af den mentorordning vi havde. Det gav den opfølgning og empati i hverdagen, som fik mig igennem den første tid. På Rosengården har vi især anvendt tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter som mentorer. Det er afgørende for trivslen, at man har den nære kollegiale opfølgning. Man skal huske på, at man som langtidssygemeldt bruger lang tid på at finde sig til rette på en arbejdsplads, fortæller Jette Skriver. Jette Skriver vil gerne anbefale flere at etablere fleksjobs. Hun fortæller: Det handler jo om, at have et socialt ansvar og vise, at vi er en rummelig arbejdsplads det tror jeg på. Desuden producerede vi på ældreområdet mange arbejdsskader før i tiden. Nu har vi muligheden for at gøre noget af det godt igen med nogle gode fleksjobs. Har du brug for en fleksjobber? Så kontakt Jobkonsulent Jens Andreasen i Jobcenter Syddjurs på Jobcenter Syddjurs: eller Det sociale kapitel Hovedudvalget arbejder med det rummelige arbejdsmarked under rammeaftalen om det sociale kapitel. Hovedoverskrifterne er forebyggelse, fastholdelse og integration. Læs mere på intra under MED-HU. Kort nyt Sluk lyset Danmark - Klimaet på dagsordenen globalt som lokalt 2009 bliver et skæbneår år i kampen mod global opvarmning, og Danmark får en nøglerolle i forbindelse med FN-klimatopmødet, som afholdes i København i december. Der vil i Syddjurs Kommune komme til at foregå adskillige events i 2009, som sætter fokus på klimaforandringer og energibesparelser. Første mærkedag bliver fredag den 20. marts, hvor Klima- og Energiminister Connie Hedegaard gæster Glasmuseet i Ebeltoft med et foredrag om Danmarks indsatser på energi- og klimaområdet, samt signering af hendes nye bog: Da klimaet blev hot. Syddjurs Kommune vil ligeledes bidrage med et oplæg om den lokale vinkel på klimaindsatsen. Der kan stadig rekvireres billetter til arrangementet. Lørdag den 28. marts løber en verdensomspændende begivenhed af stabelen, som vi ligeledes er en del af lokalt i kommunen. Eventen hedder Earth Hour - 6

7 på dansk omdøbt til Sluk lyset Danmark. Klimaeventen foregår i hundredvis af byer verden over fra Nuuk til Torshavn, Rio de Janeiro, Sydney, Ryomgård og Ebeltoft. Eventen går ud på, at så mange mennesker som muligt verden over slukker lyset i en time for at spare på energien. I Danmark slukkes lyset fra kl Den sidste aktivitet, der er på plakaten lige nu lokalt, er et såkaldt Klimatek, som kommer op at køre på formentlig alle biblioteker på Djursland i Der vil komme yderligere oplysninger om begge aktiviteter på intranettet og i dagspressen snarest, så hold øje og vær med til at give jeres lokale bidrag til at hjælpe klimaet på rette køl igen! Informationssikkerhed Den 1. december 2008 vedtog Direktionen en ny informationssikkerhedspolitik for Syddjurs Kommune. Det overordnede ansvar er samtidig delegeret til et nyoprettet informationssikkerhedsudvalg og Jon Badstue Pedersen er udpeget til informationssikkerhedskoordinator. Informationssikkerhedsudvalget er normgivende og fastsætter på grundlag af den vedtagne informationssikkerhedspolitik de principper og retningslinjer, der skal sikre målopfyldelsen. Udvalget behandler alle informationssikkerhedsspørgsmål af principiel karakter. Informationssikkerhedspolitikken og informationssikkerhedsudvalget bidrager til at styrke sikkerhedsniveauet i kommunen og giver kommunen et effektivt værktøj til håndtering af de sikkerhedsmæssige aspekter, som følger af digitaliseringen. Man kan se politikker og retningslinier samt dagsordner og referater for udvalgets møder Intra under Administration og I-sikkerhed. 7

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Tirsdag Morgen nr. 3-2007. Personalepolitikken i Syddjurs Kommune. Vinteren kom til Syddjurs

Tirsdag Morgen nr. 3-2007. Personalepolitikken i Syddjurs Kommune. Vinteren kom til Syddjurs Vinteren kom til Syddjurs Nogen måtte have gang i skovlene for at lave en passage til personaleindgangen i Borgerservicen i Rønde da sneen lå meterhøj på parkeringspladsen. Personalepolitikken i Syddjurs

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Årsrapport 2009 for Hundested børnehave

Årsrapport 2009 for Hundested børnehave Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag har haft 4 resultatkrav, heraf er 2 indfriet og 2 ikke indfriet. Det ene resultatkrav der ikke er blevet indfriet er resultatkravet om kompetenceudvikling,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Gør din Arbejdspladsvurdering til hverdag

Gør din Arbejdspladsvurdering til hverdag ÅRETS ARBEJDSPLADS 2008 Gør din Arbejdspladsvurdering til hverdag Pjecen er udarbejdet med det grønlandske arbejdsmiljøråd årets arbejdsplads nutarsaavik aps, juli 2008 Tekst birgit gedionsen 0versættelse

Læs mere

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 OCN sløjfemodellen Butterfly Aktiviteter Øvebaner (robusthed) Robusthedsforløb øvebaner Coachende tilgang samtaler Med udgangspunkt i sløjfemodellen vil vi I de

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Fredericia-visionen. Vores vision lyder: Det betyder for os. Vi rager op

Fredericia-visionen. Vores vision lyder: Det betyder for os. Vi rager op Fredericia-visionen I Fredericia Kommune har vi en vision - et fælles billede af vores fremtid - en fælles retning for vores indsats. Fremtiden kan kun formes af den, der ser den klart. Fremtiden skal

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Version 6.3.2009 Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Ernæringsindsatser på Abildgården

Ernæringsindsatser på Abildgården Ernæringsindsatser på Abildgården Ernæring I Aarhus har man lavet en kostpolitik for et lokalcenter, der omfatter forskellige ernæringsindsatser. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Formålet med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere