Tirsdag Morgen nr skarpe til ledelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag Morgen nr. 1-2009. 6 skarpe til ledelsen"

Transkript

1 6 skarpe til ledelsen Vi har stillet 6 skarpe spørgsmål til direktionen. Kommunaldirektør Nich Bendtsen svarer her på spørgsmålene. På denne plads er der normalt en leder fra kommunaldirektøren. I dette nummer har vi valgt at bringe nogle kritiske spørgsmål fra medarbejderne og give Nich Bendtsen mulighed for at svare. Hvorfor skal institutionerne bruge tid på at indberette løn selv - tidligere skete det centralt? Vi er ved at indføre decentral lønindberetning på de enkelte institutioner. Det betyder at lønoplysninger, som den enkelte institution tidligere indsendte på papir, kan indtastes via et skærmbillede, der er specielt designet til institutionen. Det er en forenklet og mere digital arbejdsgang, der vurderes at have det samme eller mindre tidsforbrug som at skrive og indsende oplysninger på papir. Hvorfor tager I institutionernes overskud - hvorfor må kommunen bryde aftalestyring? I aftalestyring skal institutionerne styre deres eget budget, og de har lov til at skubbe et eventuelt overskud eller underskud videre til næste år. På grund af kommunens svære økonomiske situation valgte vi i 2008 at fastfryse institutionernes henlæggelser frem for at fyre flere medarbejdere. Disse henlæggelser er i år frigivet. På grund af kommunens problemer med likviditeten er det ikke længere muligt at overføre underskud. Direktion og byråd har af hensyn til aftalestyringen valgt at fastholde institutionernes mulighed for at overføre overskud, så det er muligt at spare op fra år til år f.eks. til større anskaffelser. Hvorfor laves budgetkataloget med besparelser, som aldrig bliver til noget? Det er administrationens ansvar at fremlægge et budgetkatalog for politikerne, typisk med 5 % besparelser og 2 % udvidelser. Budgetkataloget er til for at give politikerne nogle muligheder og et billede af, hvad der kan justeres med i budgettet. Derfor vil der være politiske blindskud i kataloget, det kan ikke undgås, når vi lister 5 % besparelser ud over hele kommunen. Når man læser kataloget, er det vigtigt at holde sig for øje, at det er en værktøjskasse, ikke en anbefaling om besparelser til administrationen. Hvordan vil I fastholde den attraktive arbejdsplads, når der er så store besparelser? Det kan ikke undgås at arbejdsglæden kan komme under pres i krisetider med svær økonomi. Vi forsøger dog på mange niveauer at fastholde den attraktive arbejdsplads. I samarbejde med Hovedudvalget arbejder Personale og HRafdelingen med den attraktive arbejdsplads i en vifte af tiltag. De nye personalegoder er et eksempel på denne indsats, men det gælder også medbestemmelse i MED strukturen, udviklende opgaver og god ledelse. Vi foretager desuden APV målinger og trivselsundersøgelser, som skal følges op af konkrete handlingsplaner. Hvorfor skal telefonomstillingen have blomster for god omstilling - de laver jo bare deres arbejde? Der bliver lavet et utrolig godt stykke arbejde hver dag i hele kommunen. Det er bare sjældent, man hører om de gode resultater vi har, selvom vi på mange områder klarer os rigtig godt i sammenligning med andre kommuner. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi kan fejre vores gode resultater. Det er vigtigt både for kommunens omdømme, og for at vi alle i kommunen kan være stolte af vores arbejdsplads. At fejre og kommunikere om vores gode resultater i det 1

2 daglige arbejde er en vigtig del af en anerkendende ledelsesstil. Jeg ser det som en væsentlig del af den attraktive arbejdsplads. Hvorfor kommer direktionen ikke mere ud på institutionerne, i hjemmeplejen og plejehjem og oplever dagligdagen? I kommunens organisation er det afdelingscheferne som har ansvaret for driften af institutionerne. Det er derfor dem der skal have et billede af institutionernes dagligdag, mens direktionen beskæftiger sig med det tværgående og strategiske arbejde for hele kommunen. Jeg anerkender, at der i en stor kommune er blevet længere fra institutionernes dagligdag til ledelsen. Det er en udfordring, vi arbejder med i den samlede ledergruppe. Vi mødes med alle aftaleholdere og institutionsledere flere gange om året. Men det er en opfordring jeg vil tage med i den nye direktions arbejde. Derudover arbejder vi med det i MED strukturen, hvor vi i hovedudvalget løbende har dialog med medarbejdernes organisationer. Team Byggeri i digital omlægning De gamle byggesagsarkiver er nu skannet ind og ligger i kommunens elektroniske sagsbehandlingssystem Acadre. Det er et stort skridt mod fuld digital sagsbehandling af byggesager, men meget mangler endnu. Af Ole Bjarke Nielsen Over sager eller 800 hyldemeter papir er blevet skannet ind og importeret til Acadre. Det drejer sig blandt andet om de gamle byggesagsarkiver. Og de nye elektroniske arkiver giver fordele, fortæller teamleder Ulla Zachariassen: Selvom vi også bruger noget tid, på at finde en sag elektronisk, er det en stor fordel, at vi ikke skal i et støvet kælderarkiv og rode efter en sag. Der er heller ikke risiko for, at sagen bliver væk eller glemmes i en skuffe. Team Byggeri er i samarbejde med IT afdelingen i øjeblikket i gang med en digital omlægning. I øjeblikket registreres byggesager i to systemer, Acadre og KMD. Målet er at lave en mere sammenhængende sagsstyring. Ulla Zachariassen sidder i arbejdsgruppen til digitalisering af byggesagerne og fortæller: Vi vil gerne kunne se sager og dokumenter sammen med sagens status i samme system. Det kan man ikke i dag. Men et samlet digitalt arkiv er et stort skridt i den rigtige retning. På hjemmesiden er det også ønsket at borgerne både kan se byggesagerne og sagens status samtidigt. Det arbejdes der på i samarbejde med projektleder Marianne Brøsted. I dag kan man se sagens dokumenter via NemIndsigt på hjemmesiden. Det bruges af sagsbehandlerne som kan henvise borgere til et sagsnummer. Men det giver også henvendelser den anden vej. Ulla Zachariassen fortæller: Ved at søge på vejnavne opdager nogen borgere byggesager på deres vej, som de ikke var klar over. Ofte ringer borgere efterfølgende for at høre til sagens status. Ulla Zachariassen Byggesager indeholder ofte tegninger og andet materiale i store formater og det giver problemer for den digitale sagsbehandling. Selvom tegningerne er skannet ind, er sagsbehandleren nødt til at printe tegningerne, når ansøgerens opmålinger skal kontrolleres. Derfor arbejdes der på at få de nødvendige værktøjer, så sagen kan behandles elektronisk 2

3 Lean og hjemmebag på biblioteket Kommunens Lean konsulenter har sammen med 15 medarbejdere fra biblioteket analyseret og forbedret den fysiske proces i skranken. Procesanalysen er en del af forberedelsen til det nye selvbetjeningssystem. Af Ole Bjarke Nielsen Biblioteksleder Elsebeth Kirkebæk fortæller at det har været en både munter og lærerig oplevelse: Først så vi filmen Kaffe-kaizen og den fik med kaffebrygning som eksempel gjort Lean til noget praktisk vi alle kunne forstå. Den fik i hvert fald den praktiske husmoder op i mig. Målet for analysen har været den fysiske proces omkring skranken. Det vil sige bogens vej fra reservering, over indhentning, hylder, skranker og til udlåneren. I den proces flytter medarbejderne hundredvis af kilo bøger året rundt. Elsebeth Kirkebæk fortæller: Ud over at vi skal gøre det her så effektivt som muligt er det lige så meget en udfordring for arbejdsmiljøet. For at vurdere virkningen har vi valgt at måle tilfredsheden blandt medarbejderne før og efter. Opgaven med Lean er blevet styret af kommunens Leankonsulenter Eva Simonsen fra Personale- og HR-afdelingen og Helene Larsen fra direktionssekretariatet. De har hjulpet med at få delt processerne op i overskuelig forløb på plancher som gruppen efterfølgende forbedrede på. Eva Simonsen og Helene Larsen fortæller om forløbet: Som proceskonsulenter har det været en fornøjelse at opleve medarbejdernes engagement på de to workshops, vi har holdt. Det er medarbejderne, som kender processerne og derfor også bedst kan se, hvor der er udviklingspotentiale. Det betyder, at der er kommet rigtig mange forbedringsforslag, som det er muligt at arbejde videre med. Samtidig er det bestemt ikke uden betydning, at det hele foregår i en god stemning og med hjemmebagt morgenbrød! Ideen med Lean er, at der altid er plads til flere gode forslag til forbedringer fra medarbejderne. Derfor vil processen fortsætte frem mod den endelige indførsel af selvbetjeningssystemet i efteråret. Foto: Billede 1: Biblioteksleder Elsebeth Kirkebæk forrest og medarbejdere på Ebeltoft Bibliotek. Billede 2: Lean analyse. Bibliotekets nye selvbetjeningsløsning er endeligt implementeret i september måned. Som et led i forberedelsen sælges der ud af overskydende materiale. Det resterende materiale får en chip, der anvendes i den elektroniske selvbetjening. 3

4 Hvorfor går det godt på Kolind Centralskoles SFO? SFO på Kolind Centralskole har gennemført en trivselsundersøgelse, hvor resultatet var tankevækkende flot. Tirsdag Morgen har besøgt SFOen for at aflure dem kunsten at skabe et godt arbejdsmiljø. Af Tove Gregersen Jeg taler med pædagog Tania Stage og SFO-leder Kirsten Hansen for at stille dem det grundlæggende spørgsmål: Hvad er det I gør siden det går så godt? Tanja og Kirstens korte version af svaret er: Vi har høj faglighed og bliver mødt med anerkendelse for vores pædagogiske faglighed fra skolens side Vi respekterer hinanden og forskelle i personlighed Vi har stor indflydelse på eget arbejde i kombination med høj ansvarlighed Anerkend fagligheden Tania og Kirsten er meget enige om at det er vigtigt for dem at have en høj faglighed, for det gør dem stolte af deres arbejde. Derfor er det også vigtigt at den faglighed bliver anerkendt. Kirsten siger det meget præcist: Det er vores faglighed at give børnene nogle sociale redskaber til at forholde sig til sig selv og til omverdenen. Nogle af børnene finder selv ud af de sociale spilleregler, mens andre skal have hjælp til at finde ud af det f.eks. Hvordan får jeg venner? Hvordan kontakter jeg andre? Nogle børn er styret af temperament og impulsstyring. Her er det pædagogernes job at hjælpe børnene med at beherske temperamentet og finde andre måder at reagere på. Børnene har et valg! Vi hjælper børnene til at træffe et mere hensigtsmæssigt valg og stopper eller dæmper på den måde impulsstyringen. Vores arbejde gavner også undervisningen, da det er impulsstyringen, der kan lægge hindringer for undervisningen. Samarbejdet med skolen fungerer også godt fordi både skole og SFO er enige om at bruge LP-modellen som redskab og pædagogerne indgår ofte i undervisningen. Kirsten fortæller: Den største del for mig i LP-modellen er at vi har flyttet fokus fra, at det er barnet, der har et problem, til at se på vilkårene og relationerne omkring barnet. (LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Red.) Kirsten fortæller, at det giver stor arbejdsglæde at skolen anerkender deres faglighed. Forskellighed som styrke og lidt om personalemøderne SFO en arbejder bevidst på at ansætte en bred personalegruppe i forhold til køn og alder, men også i forhold til temperament og interesser. Det er f.eks. godt at have både rolige gemytter og meget energiske mennesker. De har arbejdet med teambuilding og gør meget ud af at have respekt for forskelle og se personerne og deres ressourcer. Vi er ikke ens og skal ikke alle have de samme arbejdsopgaver. F.eks. skal vi ikke nødvendigvis blot dele opgaven med at sende børnene hjem (på det rigtige tidspunkt og med den rigtige bus). For nogen er dette en træls opgave mens den for andre i kortere eller længere tid kan være en fornøjelig opgave. De arbejder meget på at få opgaver og temperament til at forenes, så godt som det kan lade sig gøre, så opgaverne i høj grad er lystbetonede og ikke styret af pligt. For at forbygge brok i krogene har de et fast punkt på personalemødet Et undringspunkt. Her er det legalt at stille spørgsmål som f.eks. Jeg undrer mig over, at vi ikke får vasket tøj. Det giver anledning til en snak om forskellighed f.eks. helt konkret i evnen til at få øje på en fyldt vasketøjskurv. Løsningen blev at personalet fik praktiske ansvarsområder og så blev den ged barberet - eller rettere, så blev den kurv vasket. Men undringspunktet kan også bruges til faglige punkter og kan også bruges til at uddele anerkendelse til kolleger. Personalemøderne bruges til gengæld kun i mindre grad til at tale om økonomi eller rettere mangel på samme. Vi bruger ikke tid på at diskutere vilkår, 4

5 som vi ikke har indflydelse på, men jeg er opmærksom på at jeg skal være god til at orientere om forholdene, siger Kirsten Hansen. Fleksjob gør lykke Møderne bliver også brugt til at fortælle de gode historier. De i tale sætter de gode historier med børnene og med hinanden, så det ikke kun bliver udfordringerne og vanskelighederne der kommer i fokus. Kirsten fortsætter: Vi undgår også at tale om problemer i fortiden. I stedet spørger vi hinanden om, hvad der skal til for at gøre det mere hensigtsmæssig i fremtiden. Det dræner for energi at tale om fortid. Og så er fortiden ikke så nem at lave om på. Indflydelse på eget arbejde og ansvarlighed I SFO en er hverdagen ikke planlagt i små detaljer, hvilket giver mulighed for at kunne træffe valg og kunne gribe dagens muligheder. Så vidt det er muligt giver de plads til de ønsker den enkelte kommer med, hvilket fremmer engagementet. Den enkelte medarbejder har selv ansvaret for at i talesætte sine egne ønsker. Andre er ikke tankelæsere og offerrollen er umoderne i SFO en i Kolind. Selvom ansvaret er lagt på den enkelte medarbejder, har de alligevel et stort ansvar for hinanden. Tania fortæller: Jeg har aldrig været et sted, hvor der har været så meget åbenhed i personalegruppen og ansvar for hinandens ve og vel. Lederen ser det også som en stor del af hendes arbejde at passe på folk. Empatien og opmærksomheden for hinanden skal også være til stede for at arbejdsglæden er høj. Hvis jeg skal beskrive hvad de er gode til i SFO en i ET ord må det være: ANERKENDELSE. Ret typisk for SFO en har samtalen ikke drejet sig om nedskæringer, men om faglighed og arbejdsglæde. De lader nedskæringerne fylde så lidt som muligt. Men der er også en grænse. Kirsten Hansen slutter med følgende bemærkning: Det bliver svært at holde fast i den anerkendende tilgang, hvis jeg skal til at fyre en medarbejder pga. nedskæringer. Jette Skriver og Susanne Thomsen Tirsdag Morgen taler med Susanne Thomsen som efter en trafikulykke har fundet et godt og meningsfuldt fleksjob på Rosengården i Hornslet. Dagcenterleder på Rosengården Jette Skriver fortæller om, hvad der skal til, for at skabe gode rammer for et fleksjob. Af Ole Bjarke Nielsen Da Susanne Thomsen efter en trafikulykke i 1990 blev langtidssygemeldt, havde hun ikke de lyseste fremtidsudsigter på jobmarkedet. Hun havde 20 års erfaring fra forsikringsbranchen, men mistede på grund nedskæringer jobbet. På grund af sine skader endte hun på sygedagpenge i mange år. Susanne Thomsen fortæller: Dengang var kommunen ikke så opsøgende, så det var først i 2003, at en jobkonsulent fik mig sat i gang med jobtræning i ældresektoren. Det rykkede så meget, at jeg året efter fik det fleksjob, som jeg stadig har. 5

6 Fleksjob giver mulighed for at tilpasse opgaverne til den ansatte, men derfor er det stadig en stor udfordring at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter længere tids sygdom. Da jeg startede i fleksjobbet var det dagens opgave at hente nogle varer i brugsen. Så det tog tid at udvikle sig frem til det jeg kan i dag, hvor jeg selv har egne aktivitetshold i ældrecenteret. Susanne Thomsen arbejder i sit fleksjob i dag som aktivitetsmedarbejder for psykisk og fysisk handicappede ældre. Det er daghold, hvor demente og handicappede ældre kan aflastes og få indhold i dagen. Aktivitetskalenderen byder på alt lige fra sang, musik, maling og spil til gymnastik og bagning. Susanne Thomsen uddyber Jeg kan lide at arbejde med mennesker, og her er mange med meget forskellige behov. Jeg kan sige rent ud, at det er den bedste arbejdsplads, jeg nogensinde har været på! Udvikling gennem fælles forståelse Det var Jette Skriver der i sin tid kontaktede kommunens jobkonsulent for at få en fleksjobber, og det har hun ikke fortrudt. Jeg har fået en meget ansvarsfuld og pligtopfyldende medarbejder med stor livserfaring, fortæller Jette Skriver. Beslutningen blev taget på baggrund af nogle positive erfaringer med fleksjob på Rosengården, men også fordi der i den gamle Rosenholm Kommune var stor fokus på arbejdsfastholdelse. Når man tager beslutningen om at ansætte en person på fleksjob skal man være forberedt. Vi har gjort meget ud af at skabe en fælles forståelse og enighed. Hvis man har været sygemeldt i lang tid, vil man have gode og dårlige dage selvom opgaverne er forsøgt tilpasset den enkelte. Derfor skal der være åbenhed og dialog om begrænsningerne, det gælder også i forhold til hele personalegruppen, fortæller Jette Skriver. Susanne Thomsen uddyber: Jeg havde meget glæde af den mentorordning vi havde. Det gav den opfølgning og empati i hverdagen, som fik mig igennem den første tid. På Rosengården har vi især anvendt tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter som mentorer. Det er afgørende for trivslen, at man har den nære kollegiale opfølgning. Man skal huske på, at man som langtidssygemeldt bruger lang tid på at finde sig til rette på en arbejdsplads, fortæller Jette Skriver. Jette Skriver vil gerne anbefale flere at etablere fleksjobs. Hun fortæller: Det handler jo om, at have et socialt ansvar og vise, at vi er en rummelig arbejdsplads det tror jeg på. Desuden producerede vi på ældreområdet mange arbejdsskader før i tiden. Nu har vi muligheden for at gøre noget af det godt igen med nogle gode fleksjobs. Har du brug for en fleksjobber? Så kontakt Jobkonsulent Jens Andreasen i Jobcenter Syddjurs på Jobcenter Syddjurs: eller Det sociale kapitel Hovedudvalget arbejder med det rummelige arbejdsmarked under rammeaftalen om det sociale kapitel. Hovedoverskrifterne er forebyggelse, fastholdelse og integration. Læs mere på intra under MED-HU. Kort nyt Sluk lyset Danmark - Klimaet på dagsordenen globalt som lokalt 2009 bliver et skæbneår år i kampen mod global opvarmning, og Danmark får en nøglerolle i forbindelse med FN-klimatopmødet, som afholdes i København i december. Der vil i Syddjurs Kommune komme til at foregå adskillige events i 2009, som sætter fokus på klimaforandringer og energibesparelser. Første mærkedag bliver fredag den 20. marts, hvor Klima- og Energiminister Connie Hedegaard gæster Glasmuseet i Ebeltoft med et foredrag om Danmarks indsatser på energi- og klimaområdet, samt signering af hendes nye bog: Da klimaet blev hot. Syddjurs Kommune vil ligeledes bidrage med et oplæg om den lokale vinkel på klimaindsatsen. Der kan stadig rekvireres billetter til arrangementet. Lørdag den 28. marts løber en verdensomspændende begivenhed af stabelen, som vi ligeledes er en del af lokalt i kommunen. Eventen hedder Earth Hour - 6

7 på dansk omdøbt til Sluk lyset Danmark. Klimaeventen foregår i hundredvis af byer verden over fra Nuuk til Torshavn, Rio de Janeiro, Sydney, Ryomgård og Ebeltoft. Eventen går ud på, at så mange mennesker som muligt verden over slukker lyset i en time for at spare på energien. I Danmark slukkes lyset fra kl Den sidste aktivitet, der er på plakaten lige nu lokalt, er et såkaldt Klimatek, som kommer op at køre på formentlig alle biblioteker på Djursland i Der vil komme yderligere oplysninger om begge aktiviteter på intranettet og i dagspressen snarest, så hold øje og vær med til at give jeres lokale bidrag til at hjælpe klimaet på rette køl igen! Informationssikkerhed Den 1. december 2008 vedtog Direktionen en ny informationssikkerhedspolitik for Syddjurs Kommune. Det overordnede ansvar er samtidig delegeret til et nyoprettet informationssikkerhedsudvalg og Jon Badstue Pedersen er udpeget til informationssikkerhedskoordinator. Informationssikkerhedsudvalget er normgivende og fastsætter på grundlag af den vedtagne informationssikkerhedspolitik de principper og retningslinjer, der skal sikre målopfyldelsen. Udvalget behandler alle informationssikkerhedsspørgsmål af principiel karakter. Informationssikkerhedspolitikken og informationssikkerhedsudvalget bidrager til at styrke sikkerhedsniveauet i kommunen og giver kommunen et effektivt værktøj til håndtering af de sikkerhedsmæssige aspekter, som følger af digitaliseringen. Man kan se politikker og retningslinier samt dagsordner og referater for udvalgets møder Intra under Administration og I-sikkerhed. 7

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune

Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune v/ Kit Claudi Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Hvidovre Kommune Tillidsbaseret ledelse Pressehåndtering Opstart af nyt plejehjem

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 3 - januar 09 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Billederne på side 1 og 3 er udsnit af vægmalerier fra Skovbakkeskolen

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Hvad skete der med alle de idéer, vi luftede den dag i januar? Er de mon ligeså stille drevet over? Eller er vi bare stille og roligt kommet i mål?

Hvad skete der med alle de idéer, vi luftede den dag i januar? Er de mon ligeså stille drevet over? Eller er vi bare stille og roligt kommet i mål? Der var engang et stormøde i Ejstrupholm En eftermiddag i januar 2013 stimlede alle medarbejdere fra kommunens fire administrationsbygninger sammen i Ejstrupholm Hallen. Det var startskuddet til at opfinde

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress godkendt af MED-Hovedudvalget den 24. oktober 2012 Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Denne vejledning er en

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere