Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare sine IT-systemer til den størreefterspørgsel på drift af en lang række, for forretningen kritiske, administrative systemer. Denne efterspørgsel resulterer i, at ordregivers nuværende serverplatform, ikke kan levere den nødvendigesikkerhed for oppetid, som er altafgørende for de store fælles administrative systemer. ønsker derfor at indkøbe servere, herunder hardware og software, der skal sikre en forsvarligunderstøttelse af de administrative systemer, samt serviceaftale på drift af disse. Aftalen har en løbetid på 2 måneder med mulighed for forlængelse af serviceaftalen i 2x år samt 6 månedersekstraordinær forlængelse. CPV: , , Netic A/S Niels Jernes Vej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 DK-Aarhus: Lasere AARHUS UNIVERSITET CPV: , Lasere. Lasere til industriel brug. Gammadata Instrument AB SE-Uppsala SVERIGE

3 DK-Aarhus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed AARHUS UNIVERSITET Revisionsydelser. Revisionsydelser til Aarhus Universitet. CPV: PWC Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus Telefon: Internetadresse:

4 DK-Allerød: Kontorartikler ALLERØD KOMMUNE Fællesudbud af kontorartikler, skoleartikler og kopipapir. Følgende 2 kommuner (herefter samlet benævnt kommunerne) Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholm Regionskommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Høje Tåstrup Kommune, Hørsholm Kommune er gået sammen om at udbyde (én) rammeaftale med (én) leverandør på kontorartikler m.m. CPV: , , , , , , , Lyreco Danmark A/s Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Fax:

5 DK-Assens: Gadefejning ASSENS KOMMUNE Udbud af maskinel gadefejning. Maskinel gadefejning primært langs kantsten, trafikøer, helleanlæg samt vige og busholdepladser i april måned. CPV: NCC Roads Vestermøllevej 8380 Trige Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

6 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. Racing Technology Ireland Ltd. Unti 3 IDA advance, Technology Unit, Garrycastle B Co Westmeath Athlone IRLAND

7 DK-Esbjerg: Centrifugalkompressorer MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Centrifugalkompressorer. Dresser-Rand A/S Kirkegaardsveien Kongsberg NORGE

8 DK-Esbjerg: Centrifugalkompressorer MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Centrifugalkompressorer. Dresser-Rand A7S Kirkegaardsveien 360 Kongsberg NORGE

9 DK-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE ESDH-system. Esbjerg Kommune ønsker at anskaffe en driftsklar, dansksproget, standardløsning til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH). ESDH-systemet skal understøtte kommunes administrative og politiske processer bl.a. i forbindelse med scanning, journalisering, sagsbehandling, sagsstyring, dokumentbehandling, integration til intranettet, håndtering af politiske og administrative dagsordener, samt publicering af disse, udgivelse af elektroniske postlister, rapportering, vidensdeling samt arkivering/aflevering af dokumenter til offentligt arkiv. CPV: Traen A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

10 DK-Esbjerg: Ombygning af køkkener eller restauranter ESBJERG KOMMUNE, INDKØB Levering og installation af køkkenudstyr til Områdecenter Bytoften. Levering og installation af køkkenudstyr til områdecenter Bytoften i forbindelse med tilbygning ombygning centeret for køkkendelen. CPV: , Bendt Brandt Langdyssen Århus N

11 DK-Fredericia: Udstyr til filtreringsanlæg DONG ENERGY THERMAL POWER A/S CPV: Udstyr til filtreringsanlæg. BWF Tec GmbH & Co. KG TYSKLAND

12 DK-Frederiksværk: Fjernvarmekedler HALSNÆS FORSYNING 0 MW Træpillefyret Kedelanlæg Halsnæs Forsyning - Varme har besluttet at udskifte et træpillefyret kedelanlæg. Kedelanlægget opføres i eksisterende kedelhal. Kedelanlægget vil få en varmeydelse på 0 MW. Opgaven omfatter projektering, levering, montering og idriftsætning af komplet maskinleverance inkl. SRO-anlæg og el. CPV: Euro Therm A/S Søren Nymarks Vej 25A 8270 Højbjerg

13 DK-Gentofte: Højspændingskabler DONG ENERGY S&D A/S CPV: Højspændingskabler. NKT cables A/S Toftegårdsvej 25 Asnæs Internetadresse:

14 DK-Glostrup: Kompostering I/S VESTFORBRÆNDING Levering af kompost til genbrugsstationer. Leverancen består af levering af kompost til Vestforbrændings årlige kompostkam-pagne, som finder sted om foråret, ved starten af havesæsonen. Leverancen omfatter kompost samt transport til 8 genbrugsstationer i Vestforbrændings op-land. Endvidere er der en option på levering til de resterende 6 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Denne option indgår dog ikke i den samlede tilbudssum. CPV: Solum Roskilde A/S Vadsby Stræde Hedehusene Telefon:

15 DK-Greve: Sportsrekvisitter og -udstyr GREVE KOMMUNE EU udbud af sportsudstyr til Greve Kommune. Greve Kommune udbyder sportudstyr bl.a. mål og net til fodbold, håndbold og tennis samt øvrigt sportsinventar såsom bander, basketkurve etc. Derudover udbydes lovpligtige eftersyn (prissættes ved timepris) og montage og reparation (prissættes ved timepris). CPV: A-sport A/S

16 DK-Højby: Personbiler ODSHERRED KOMMUNE Udbud af biler til hjemmeplejen. Odsherred Kommune ønsker at købe biler til hjemmeplejen for i alt DKK. Heraf skal 2 biler være firehjulstrækkere og for resten af indkøbssummen skal der indkøbes almindelige personbiler. Odsherred Kommune udbyder 2 delaftaler på henholdsvis firehjulstrækkere og almindelige personbiler. Tilbudsgiver kan byde på én af de udbudte delaftaler eller på begge delaftaler. Der indgås kontrakt med leverandør på delaftale og leverandør på delaftale 2. CPV: , , BIN2BIL A/S Smedelundsgade Holbæk

17 DK-Hillerød: Bankydelser HILLERØD KOMMUNE Bankforretninger Hillerød Kommune. Kommunen ønskede at indgå en aftale med et pengeinstitut, fremover benævnt tilbudsgiver, med henblik på afvikling af kommunens daglige bankforretninger. CPV: , , , , Sydbank A/S Sdr. Jernbanevej 8C 3400 Hillerød

18 DK-Hillerød: Katetre REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering af urologiske artikler og urinvejskatetre. Levering af urologiske artikler og urinvejskatetre, herunder urinposer, engangskatetre, ballonkatetre, rektalkatetre, uridomer mv. til alle hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden. CPV: , 33420, , Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Onemed A/S P.O.Pedersens Vej Hillerød B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Boston Scientific A/S Ørestads Boulevard København S Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Unomedical A/S A Convatec Company Birkerød Kongevej Birkerød Unomedical A/S A Convatec Company / Biofarma Logistik A/S Birkerød Kongevej 3460 Birkerød Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Dentsply IH A/S, Wellspect Healthcare Roskildevej 63,. th Albertslund

19 Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge 2

20 DK-Hillerød: Polymerase-kædereaktion (PCR) REGION HOVEDSTADEN Udstyr, reagenser og forbrugsartikler til analyser for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. Udbuddet omfatter udstyr, herunder software, reagenser og forbrugsartikler til analyser for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae til Amager og Hvidovre Hospitaler og Herlev Hospital, Region Hovedstaden. CPV: Gen-Probe Denmark ApS c/o KPMG Net Source Stationsparken Glostrup

21 DK-Hillerød: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION HOVEDSTADEN Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. CPV: LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge

22 DK-Hobro: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed MARIAGERFJORD KOMMUNE Konkurrence om Hobro Bymidte. På baggrund af udbudet er der afholdt en konkurrence om omdannelse af bymidten. Som opfølgning på konkurrencen er der afsat midler til at realisere omdannelsen af H.I. Biesgade til ny kompaktterminal, ombygge krydsningen mellem Havnegade og Brogade, omlægge Havnegade samt anlægge et nyt byrum syd for Havnegade med tilhørende krydsning af Brogade for de bløde trafikanter. Disse anlægsprojekter vil udgøre én eller flere opgaver, som Mariagerfjord Kommune har til hensigt, gennem forhandling, at indgår kontrakt med vinderen af konkurrencen om projektering af. Anlægsprojekterne er knyttet til hver deres budget og bundet op på ekstern medfinansiering, som forslagsstillerne forventes at forholde sig realistisk til. Øvrige viste projekter i konkurrenceforslaget - herunder forslag til ny busterminalbygning og øvrig bebyggelse og anlæg i området kan ikke forventes at indgå i efterfølgende opgaver og skal frit kunne viderebearbejdes af Mariagerfjord Kommune eller tredjepart. CPV: , , Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus

23 DK-Hvalsø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed LEJRE KOMMUNE Udbud af totalrådgivning for Lejre Kommune i forbindelse med udvidelse, energioptimering, samt renovering og delvis modernisering af kommunens rådhuse i Allerslev og Hvalsø. Opgaven omfatter totalrådgivning indenfor arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser i alle byggeriets faser i forbindelse med bl.a. programmering, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn samt byggeledelse i forbindelse med Lejre Kommunes udvidelse, energioptimering samt renovering og delvis modernisering af kommunens rådhuse i Allerslev og Hvalsø. CPV: , , , , White Arkitekter A/S Vestre Kaj 2,. sal 4700 Næstved Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 DK-København: Elektriske glødelamper KØBENHAVNS KOMMUNE - V. ØKONOMIFORVALTNINGEN Udbud på levering af lyskilder samt rådgivning i forbindelse med indkøb af disse. Københavns Kommune ønsker, at indgå en rammeaftale vedrørende indkøb af lyskilder, startere for lyskilder og sikringer. Udbuddet omfatter kommunens løbende indkøb af lyskilder, startere for lyskilder og sikringer samt tilhørende rådgivningsydelse og rammeaftalen ønskes indgået med én leverandør. Indkøb af lyskilder og sikringer til Københavns Kommune har i gennemsnittet været på ca DKK. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. Rammeaftalen er en ikke eksklusivaftale. Køb af varer på den indgåede rammeaftale foretages som udgangspunkt af den enkelte institution/afdeling. CPV: , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-København: Opførelse af pavilloner RIGSHOSPITALET Opførelse af pavillon til midlertidig genhusning. Der skal etableres en midlertidig pavillon i rumstore moduler på ca m2 fordelt på 6 etager. Pavillonen skal indeholde faciliteter til dialyse, sengestuer, isolationsstuer, ambulatorier og kontorer. Der skal etableres kælder under bygningen som dels skal indeholde depoter til dialysen, teknikrum samt adgang til det eksisterende tunnelsystem under Rigshospitalet. Det forventes at pavillonen skal være i funktion i 0 til 5 år. vil enten købe pavillonerne eller leje dem. Betingelserne for både køb og leje vil fremgå af udbudsmaterialet. Pavillonen skal være afleveret senest ultimo 203. CPV: , Jytas A/S Århusvej Galten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

26 DK-København: Passagervogne til jernbaner DSB SOV Køb af 45 leasede dobbeltdækkervogne samt yderligere brugt dobbeltdækkervogn. Køb af 45 leasede dobbeltdækkervogne samt yderligere brugt dobbeltdækkervogn i henhold til samlet lejlighedstilbud, der med kort acceptfrist er fremsat af leasinggiver, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 40, stk. 3, litra j. CPV:

27 DK-København: Transformationsprogrammer til rapportering og udveksling af oplysninger om luftkvaliteten i henhold til afgørelse (20/850/EU) (e-rapportering) EEA'S INDKØBSTJENESTE Transformationsprogrammer til rapportering og udveksling af oplysninger om luftkvaliteten i henhold til Beslutning (20/850/EU) (e-rapportering). En række juridiske instrumenter inden for EU tilsteder EU-medlemsstater at overvåge og rapportere/udveksle oplysninger om luftkvalitet. Oplysningerne samles, analyseres og fordeles af Det Europæiske Miljøagentur (EEA). På nuværende tidspunkt er oplysningerne allerede rapporteret elektronisk af de involverede lande men ikke på integreret vis. Andre lande i Eionet end EU-medlemsstaterne udveksler deres oplysninger ved brug af samme rapporteringsmekanisme. Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaterne har ved en gennemførelsesbeslutning nået til enighed om at etablere en ny mekanisme til elektronisk rapportering af oplysninger om luftkvalitet og udveksling af oplysninger (e-rapportering) inden for rammerne af (Inspire). Gennemførelsesbeslutningen (20/850/EU) samler en række forskellige juridiske instrumenter med henblik på at ensrette rapporteringen og udvekslingen af oplysninger. Det gælder fra I samarbejde med Det europæiske temacenter for luftforurening og begrænsning af klimaændringer (ETC/ACM) støtter EEA Kommissionen i bestræbelserne på at etablere og drive den nye mekanisme for e-rapportering og deling af oplysninger om luftkvalitet. EEA's rolle bliver at tilrettelægge og udføre en række støttefunktioner, der har til formål at sikre en glidende overgang til de nye foranstaltninger til rapportering og udveksling af oplysninger samt sikre koordinering med Inspire. For at lette en hurtig og smidig overgang til e-rapportering sigter EEA mod specielt udviklede transformationsprogrammer, der vil skabe en grænseflade til e-rapportering. Senest i oktober 203 skal softwaregrænsefladen være færdigudviklet, testet og taget i brug og skal fungere som en fællesmekanisme til at bygge bro mellem nationale systemer og det foreskrevne XML-format. CPV: , Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven NEDERLANDENE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

28 DK-Køge: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder MASKIN- OG EL-ENTREPRISE - RENOVERING OG OPTIMERING AF RÅDNETANKSANLÆG Maskin- og el-entreprise - Renovering og optimering af rådntanksanlæg På Køge-egnens renseanlæg skal rådnetanksanlægget renoveres og optimeres. Rådnetanksanlægget omfatter 2 eksisterende m3 rådnetanke, en ny ca. 20 m3 maskinbygning og et nyt trappetårn samt tilknyttede nye og eksisterende mindre bygværker og anlægsdele. Nærværende maskin- og el-entreprise omfatter i hovedtræk: a) Demontage af div. maskin- og el-installationer b) Levering, montering, test og idriftsættelse af div. maskin- og el-installationer herunder bl.a. slampumper, slamvarmevekslere, rørinstallationer inkl. armaturer og instrumenter for slam, vand, biogas, trykluft mv. samt tilhørende el-tavler og el-installationer c) Detailprojektering af maskininstallationer og el-installationer d) Planlægning og koordinering af anlægsarbejders udførelse samt test og idriftsættelse, herunder udarbejdelse af tidsplan for dette. Endeligt omfang og betingelser for arbejdets udførelse vil fremgå af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , Aquagain-Folding Smed A/S Vælding Bjergvej Brørup

29 DK-Kolding: Malearbejde ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING AAB-Kolding. Maleristandsættelse af flyttelejligheder. Maleristandsættelse af lejligheder i forbindelse med fraflytning af lejemål, omfattende f.eks. malerarbejder i lejligheder, skimmelsvampssanering i forbindelse med malerarbejder, gulvarbejder herunder slibning og lakering af gulve, rengøring af lejligheder. CPV: Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Ib Kristensen & Søn A/S Hadslevvej Kolding Ib Kristensen & Søn A/S Haderslevvej Kolding Ove Jæger A/S Broagervej Kolding

30 DK-Kolding: Udstyr til laparoskopi MEDICOTEKNIK, REGION SYD Søjle til laparoskopisk kirurgi, til OUH Afdeling A' operationsgang. Søjle til laparoskopisk kirurgi incl mobil skærm til Kikkertkirurgiske indgreb. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon: Internetadresse:

31 DK-Næstved: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter NÆSTVED KOMMUNE V57 - Kaffe mv. Næstved Kommune ønsker at udbyde kaffe, te, kakao og tilbehørsprodukter for hele kommunen. CPV: , Frellsen Kaffe A/S Industrivej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 DK-Odense: Hotel indlogering ODENSE KOMMUNE Hotel og Konferencefaciliteter. Rammeaftaler indgået for ) Konference med overnatning, 2) Konference uden overnatning, 3) Hotelovernatning, 4) Economy overnatning. CPV: , Cabinn 200 København Cabinn 200 København Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Best Westen Nyborg Strand 5800 Nyborg Brogården Pindstrup 5500 Middelfart Severin Kursuscenter 5500 Middelfart Comwell 200 København Comwell 200 København Comwell 200 København Comwell 200 København

33 Comwell 200 København Comwell 200 København Munkebjerg Hotel 700 Vejle Scandic Herning 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Silkeborg 366 København Scandic Horsens 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Silkeborg 366 København Scandic Horsens 366 København Scandic Randers 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Horsens 366 København Kystvejens Hotel og Konferencecenter 8500 Grenaa Comwell Sønderborg 200 København Comwell Sønderborg 200 København Comwell Sønderborg 200 København Comwell Rebild Bakker 2

34 200 København Comwell Rebild Bakker 200 København Comwell Rebild Bakker 200 København Scandic Hvidovre 366 København Cabinn 200 København Scandic Sydhavnen 366 København Scandic Hvidovre 366 København Scandic Sydhavnen 366 København Park Inn by Radisson 2300 København Scandic Odense 366 København City Hotel Odense 5000 Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Scandic Odense 366 København Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Ledernes Konferencecenter 520 Odense Scandic Odense 366 København Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Ledernes Konferencecenter 520 Odense 3

35 Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Best Western Nyborg Strand 5800 Nyborg Brogaarden Pindstrup Centret 5500 Middelfart Vingsted Hotel og Konferencecenter 782 Bredsten Vingsted Hotel og Konferencecenter 782 Bredsten Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Plaza 366 København Scandic Aarhus Vest 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Plaza 366 København Scandic Aarhus Vest 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Vest 366 København Scandic Aarhus City 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus 8000 Aarhus Scandic Aarhus Vest 366 København 4

36 Scandic Aarhus City 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgaard Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgård Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgård Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Scandic Silkeborg 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Comwell Rebild Bakker 200 København Radisson Blu Limfjord Hotel 9000 Aalborg 5

37 Scandic Aalborg 9000 Aalborg Park Inn by Radisson 2300 København Scandic Hvidovre 366 Køben 6

38 DK-Ringkøbing: Biblioteksbøger RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE EU-udbud på folkebiblioteksmaterialer til Ringkøbing-Skjern Kommune. Udbud af Folkebiblioteksmaterialer danske bøger og lydbøger, som ikke er målrettet til undervisningsbrug til Ringkøbing-Skjern Kommune. Offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbuddet omfatter alle biblioteker (dog ikke skolebiblioteker), som hører under Ringkøbing-Skjern Kommune. Alle bøger skal dog leveres til Skjern Bibliotek, hvor kommunen selv står for indbinding og klargøring. En nærmere beskrivelse af omfanget findes i bilag 2, tilbudslisten. Kontrakten opdeles i 2 delaftaler. Delaftale : Danske bøger ca. 95 % af samlet volumen. Delaftale 2: Lydbøger ca. 5 % af samlet volumen. CPV: , , 22400, , , , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

39 DK-Roskilde: Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af ITV-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende ITV anlæg er alle analoge anlæg. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være IP-baserede og derfor ikke umiddelbart kompatible med eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne monitere og administrere alle kommende ITV-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af ITV-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for ITV har hidtil været ca. kr ,- pr år. Ydelserne forventes indkøbt løbende indenfor rammeaftalen på baggrund af tilbudte time- og enhedspriser. CPV: , Actas A/S Hobrovej Aalborg SV Mailadresse: Telefon:

40 DK-Roskilde: Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af ITV-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende ITV anlæg er alle analoge anlæg. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være IP-baserede og derfor ikke umiddelbart kompatible med eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne monitere og administrere alle kommende ITV-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af ITV-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for ITV har hidtil været ca. kr ,- pr år. Ydelserne forventes indkøbt løbende indenfor rammeaftalen på baggrund af tilbudte time- og enhedspriser. CPV: , Actas A/S Hobrovej Aalborg SV Mailadresse: Telefon:

41 DK-Roskilde: Sikringsudstyr ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af AIA & ADK-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende AIA og delvist ADK-anlæg er af typen ATS, fra UTC Fire & Security. Herudover forefindes selvstændige ADK-anlæg af typen Salto, på flere adresser. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være fuldt ud kompatible med de eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne styre og administrere alle AIA-anlæg samt kombinerede AIA- og ADK-anlæg fra en samlet brugerflade. Tilsvarende vil Roskilde Kommune have mulighed for centralt at styre og administrere selvstændige ADK-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af både AIA- og ADK-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for henholdsvis AIA og ADK har hidtil været ca. kr ,- pr år. Der er ingen garanti for, at der vil være fremtidig investeringer for tilsvarende beløb, da historikken alene er angivet som en vejledning. CPV: , , NORDIC alarm ApS Baldersbuen Hedehusene Telefon:

42 DK-Roslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKIVE VAND A/S Udbud af Tømningsordning Skive Vand A/S Kontrakten omfatter tømning af ca bundfældningstanke i Skive Kommune. Tømninger pr. år ligger mellem Tømning skal foretages med afvanderbil. Der skal ske bortskaffelse af slammet. Der udbydes en 2 årig aftale med mulighed for 4* års forlængelse. Der skal være elektronisk indberetning. CPV: FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S

43 DK-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder GRUNDTVIGSPARKEN ETAPE Fag/Storentrepriser ved den tidligere EUC skole beliggende Grundtvigsparken -47. I hovedtræk indeholder opgaven: Udførelse af Fag eller Storentrepriser vedr: etape - 45 almene familieboliger. Ramningsentreprisen:. Ramningsarbejder 2. Jordentreprisen: 2. Jordarbejder 2.2 Kloakarbejder 2.3 Gartnerarbejder 2.4 Belægningasarbejder 3. Betonentreprisen: 3. Betonarbejder 4. Murerentreprisen: 4. Murerarbejder 4.2 Stålarbejder 4.3 Elementarbejder 5. Tømrerentreprisen: 5. Tømrer-/snedkerarbejder 5.2 Blikarbejder 6. Lukningsentreprisen: 6. Lukningsarbejder 7. Tagdækningsentreprisen: 7. Tagdækningsarbejder 8. Inventarentreprisen: 8. Bygherreleverance? 9. Malerentreprisen: 9. Malerarbejder 0. Gulvbelægningsentreprisen: 0. Gulvbelægningsarbejder. VVS-entreprisen:. VVS-arbejder 2. Ventilationsentreprisen: 2. Ventilationsarbejder 3. El-entreprisen: 3. El-arbejder 3.2 Hvidevarer. CPV: Ivan Jakobsen Entreprenørfirma Farvervej Struer Johan C Nielsen Ellegårdsvej Sønderborg

44 Johan C Nielsen Ellegårdsvej Sønderborg Bo Michelsen Ribelandevej Tønder Ommen & Møller Brunde vest Rødekro ommen & møller Brunde Vest Rødekro Jysk Tagpap ApS Brunbjergvej 64F 6200 Aabenraa Sib Byggeri Sjællandsgade Sønderborg Garant Høitæpper Østergade Rødekro DP ventilation Lysbjergvej Vojens 2

45 DK-Silkeborg: Energimålere SILKEBORG FORSYNING A/S Fjernaflæsning af varme- og vandmålere, Silkeborg Forsyning. Hjemtagningsudstyr for fjernaflæsning af eksisterende ca Multical 60 & 602 fjernvarmemålere samt leverance af yderligere fjernvarmemålere inkl. hjemtagningsudstyr. Kommunikationsmuduler i fjernvarmemålere for radiokommunikation til koncentratorer og kommunikation fra koncentratorer til Silkeborg Forsynings adresse. Softwareinstallationpå Silkeborg Forsynings servere med integration mod kundeafregningssystem baseret på KMD CPV: Kamstrup A/S 8660 Skanderborg

46 DK-Skive: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKIVE KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter EDH-system CPV: , , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup

47 DK-Slagelse: Vask og rensning SLAGELSE KOMMUNE Kontrakt om Linned. Vask, leje og levering af Linned til plejecentre inkl. køkkener, genoptræning m.v. CPV: , A-vask A/S Rugvænget Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

48 DK-Sorø: Bygge- og anlægsarbejder REGION SJÆLLAND () GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Udbud af 3 entrepriseaftaler om opførelse af nyt psykiatrisygehus. Projektet består af et nyt byggeri på ca m2, med plads til i alt 90 sengepladser fordelt på almen psykiatri, retspsykiatri og sikringen. Ud over sengepladser og behandlingsmuligheder til indlagte patienter indrettes der en døgnåben psykiatrisk skadestue og faciliteter til ambulante behandlinger. Sygehuset vil desuden rumme alle faciliteter til at give rammerne for en attraktiv arbejdsplads for alle personalegrupper, samt udgøre et dynamisk forsknings- og læringsmiljø, der udvikler og formidler viden om psykiatriske sygdomme og behandling til bl.a. ansatte, studerende, pårørende, kommuner og andre interessenter. Psykiatrisygehuset bliver målrettet til at give den enkelte patient de bedste forudsætninger for at blive helbredt, og for at fungere i sit netværk som en del af samfundet. Bygningerne vil så vidt muligt kunne rumme og tilpasses de kommende års forskelligartede udfordringer i patientbehandlingen. Der er modtaget endeligt tilsagn fra Finansministeren og Ministeren for Sundhed og Forebyggelse om finansiering af byggeriet. Entrepriserne er fordelt på 3 delaftaler. CPV: ,

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Pindstrup Centret Aalborg Airport A/S BEST WESTERN Scheelsminde Center.dk Frederikshavn Sømandshjem & Montra Hanstholm Fonden Aalborg Sømandshjem L&Bbredvig aps Skanderborg

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014 Faktaark December 2014 aftalen Fordele ved hotelaftalen Moderniseringsstyrelsen har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af hotelophold i Danmark (hotelaftalen). Den nye rammekontrakt, som træder

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser AGENDA 9:00 Velkomst og introduktion 9:15 Energibesparelser Det er legende let 10:30 PAUSE 10:45 Spar 30% - Lys er ikke bare lys 11:15 En partner Mange

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

ophold i Danmark Statens Indkøb http://www.statensindkob.dk/statens-indkobs-aftaler/statens-indkobs-aftaler/fm-ophold-i-danmark Side 1 af 6 ophold i Danmark Moderniseringsstyrelsen har gennemført et genudbud

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011.

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011. Notat Til: Aarhus Byråd Den 4. marts 2011 Aarhus Kommune Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel Borgmesterens Afdeling & Planlægning & Byggeri I forbindelse

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere