Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare sine IT-systemer til den størreefterspørgsel på drift af en lang række, for forretningen kritiske, administrative systemer. Denne efterspørgsel resulterer i, at ordregivers nuværende serverplatform, ikke kan levere den nødvendigesikkerhed for oppetid, som er altafgørende for de store fælles administrative systemer. ønsker derfor at indkøbe servere, herunder hardware og software, der skal sikre en forsvarligunderstøttelse af de administrative systemer, samt serviceaftale på drift af disse. Aftalen har en løbetid på 2 måneder med mulighed for forlængelse af serviceaftalen i 2x år samt 6 månedersekstraordinær forlængelse. CPV: , , Netic A/S Niels Jernes Vej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 DK-Aarhus: Lasere AARHUS UNIVERSITET CPV: , Lasere. Lasere til industriel brug. Gammadata Instrument AB SE-Uppsala SVERIGE

3 DK-Aarhus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed AARHUS UNIVERSITET Revisionsydelser. Revisionsydelser til Aarhus Universitet. CPV: PWC Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus Telefon: Internetadresse:

4 DK-Allerød: Kontorartikler ALLERØD KOMMUNE Fællesudbud af kontorartikler, skoleartikler og kopipapir. Følgende 2 kommuner (herefter samlet benævnt kommunerne) Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholm Regionskommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Høje Tåstrup Kommune, Hørsholm Kommune er gået sammen om at udbyde (én) rammeaftale med (én) leverandør på kontorartikler m.m. CPV: , , , , , , , Lyreco Danmark A/s Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Fax:

5 DK-Assens: Gadefejning ASSENS KOMMUNE Udbud af maskinel gadefejning. Maskinel gadefejning primært langs kantsten, trafikøer, helleanlæg samt vige og busholdepladser i april måned. CPV: NCC Roads Vestermøllevej 8380 Trige Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

6 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. Racing Technology Ireland Ltd. Unti 3 IDA advance, Technology Unit, Garrycastle B Co Westmeath Athlone IRLAND

7 DK-Esbjerg: Centrifugalkompressorer MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Centrifugalkompressorer. Dresser-Rand A/S Kirkegaardsveien Kongsberg NORGE

8 DK-Esbjerg: Centrifugalkompressorer MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Centrifugalkompressorer. Dresser-Rand A7S Kirkegaardsveien 360 Kongsberg NORGE

9 DK-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE ESDH-system. Esbjerg Kommune ønsker at anskaffe en driftsklar, dansksproget, standardløsning til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH). ESDH-systemet skal understøtte kommunes administrative og politiske processer bl.a. i forbindelse med scanning, journalisering, sagsbehandling, sagsstyring, dokumentbehandling, integration til intranettet, håndtering af politiske og administrative dagsordener, samt publicering af disse, udgivelse af elektroniske postlister, rapportering, vidensdeling samt arkivering/aflevering af dokumenter til offentligt arkiv. CPV: Traen A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

10 DK-Esbjerg: Ombygning af køkkener eller restauranter ESBJERG KOMMUNE, INDKØB Levering og installation af køkkenudstyr til Områdecenter Bytoften. Levering og installation af køkkenudstyr til områdecenter Bytoften i forbindelse med tilbygning ombygning centeret for køkkendelen. CPV: , Bendt Brandt Langdyssen Århus N

11 DK-Fredericia: Udstyr til filtreringsanlæg DONG ENERGY THERMAL POWER A/S CPV: Udstyr til filtreringsanlæg. BWF Tec GmbH & Co. KG TYSKLAND

12 DK-Frederiksværk: Fjernvarmekedler HALSNÆS FORSYNING 0 MW Træpillefyret Kedelanlæg Halsnæs Forsyning - Varme har besluttet at udskifte et træpillefyret kedelanlæg. Kedelanlægget opføres i eksisterende kedelhal. Kedelanlægget vil få en varmeydelse på 0 MW. Opgaven omfatter projektering, levering, montering og idriftsætning af komplet maskinleverance inkl. SRO-anlæg og el. CPV: Euro Therm A/S Søren Nymarks Vej 25A 8270 Højbjerg

13 DK-Gentofte: Højspændingskabler DONG ENERGY S&D A/S CPV: Højspændingskabler. NKT cables A/S Toftegårdsvej 25 Asnæs Internetadresse:

14 DK-Glostrup: Kompostering I/S VESTFORBRÆNDING Levering af kompost til genbrugsstationer. Leverancen består af levering af kompost til Vestforbrændings årlige kompostkam-pagne, som finder sted om foråret, ved starten af havesæsonen. Leverancen omfatter kompost samt transport til 8 genbrugsstationer i Vestforbrændings op-land. Endvidere er der en option på levering til de resterende 6 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Denne option indgår dog ikke i den samlede tilbudssum. CPV: Solum Roskilde A/S Vadsby Stræde Hedehusene Telefon:

15 DK-Greve: Sportsrekvisitter og -udstyr GREVE KOMMUNE EU udbud af sportsudstyr til Greve Kommune. Greve Kommune udbyder sportudstyr bl.a. mål og net til fodbold, håndbold og tennis samt øvrigt sportsinventar såsom bander, basketkurve etc. Derudover udbydes lovpligtige eftersyn (prissættes ved timepris) og montage og reparation (prissættes ved timepris). CPV: A-sport A/S

16 DK-Højby: Personbiler ODSHERRED KOMMUNE Udbud af biler til hjemmeplejen. Odsherred Kommune ønsker at købe biler til hjemmeplejen for i alt DKK. Heraf skal 2 biler være firehjulstrækkere og for resten af indkøbssummen skal der indkøbes almindelige personbiler. Odsherred Kommune udbyder 2 delaftaler på henholdsvis firehjulstrækkere og almindelige personbiler. Tilbudsgiver kan byde på én af de udbudte delaftaler eller på begge delaftaler. Der indgås kontrakt med leverandør på delaftale og leverandør på delaftale 2. CPV: , , BIN2BIL A/S Smedelundsgade Holbæk

17 DK-Hillerød: Bankydelser HILLERØD KOMMUNE Bankforretninger Hillerød Kommune. Kommunen ønskede at indgå en aftale med et pengeinstitut, fremover benævnt tilbudsgiver, med henblik på afvikling af kommunens daglige bankforretninger. CPV: , , , , Sydbank A/S Sdr. Jernbanevej 8C 3400 Hillerød

18 DK-Hillerød: Katetre REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering af urologiske artikler og urinvejskatetre. Levering af urologiske artikler og urinvejskatetre, herunder urinposer, engangskatetre, ballonkatetre, rektalkatetre, uridomer mv. til alle hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden. CPV: , 33420, , Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Onemed A/S P.O.Pedersens Vej Hillerød B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Boston Scientific A/S Ørestads Boulevard København S Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Unomedical A/S A Convatec Company Birkerød Kongevej Birkerød Unomedical A/S A Convatec Company / Biofarma Logistik A/S Birkerød Kongevej 3460 Birkerød Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Dentsply IH A/S, Wellspect Healthcare Roskildevej 63,. th Albertslund

19 Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge 2

20 DK-Hillerød: Polymerase-kædereaktion (PCR) REGION HOVEDSTADEN Udstyr, reagenser og forbrugsartikler til analyser for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. Udbuddet omfatter udstyr, herunder software, reagenser og forbrugsartikler til analyser for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae til Amager og Hvidovre Hospitaler og Herlev Hospital, Region Hovedstaden. CPV: Gen-Probe Denmark ApS c/o KPMG Net Source Stationsparken Glostrup

21 DK-Hillerød: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION HOVEDSTADEN Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. CPV: LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge

22 DK-Hobro: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed MARIAGERFJORD KOMMUNE Konkurrence om Hobro Bymidte. På baggrund af udbudet er der afholdt en konkurrence om omdannelse af bymidten. Som opfølgning på konkurrencen er der afsat midler til at realisere omdannelsen af H.I. Biesgade til ny kompaktterminal, ombygge krydsningen mellem Havnegade og Brogade, omlægge Havnegade samt anlægge et nyt byrum syd for Havnegade med tilhørende krydsning af Brogade for de bløde trafikanter. Disse anlægsprojekter vil udgøre én eller flere opgaver, som Mariagerfjord Kommune har til hensigt, gennem forhandling, at indgår kontrakt med vinderen af konkurrencen om projektering af. Anlægsprojekterne er knyttet til hver deres budget og bundet op på ekstern medfinansiering, som forslagsstillerne forventes at forholde sig realistisk til. Øvrige viste projekter i konkurrenceforslaget - herunder forslag til ny busterminalbygning og øvrig bebyggelse og anlæg i området kan ikke forventes at indgå i efterfølgende opgaver og skal frit kunne viderebearbejdes af Mariagerfjord Kommune eller tredjepart. CPV: , , Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus

23 DK-Hvalsø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed LEJRE KOMMUNE Udbud af totalrådgivning for Lejre Kommune i forbindelse med udvidelse, energioptimering, samt renovering og delvis modernisering af kommunens rådhuse i Allerslev og Hvalsø. Opgaven omfatter totalrådgivning indenfor arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser i alle byggeriets faser i forbindelse med bl.a. programmering, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn samt byggeledelse i forbindelse med Lejre Kommunes udvidelse, energioptimering samt renovering og delvis modernisering af kommunens rådhuse i Allerslev og Hvalsø. CPV: , , , , White Arkitekter A/S Vestre Kaj 2,. sal 4700 Næstved Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 DK-København: Elektriske glødelamper KØBENHAVNS KOMMUNE - V. ØKONOMIFORVALTNINGEN Udbud på levering af lyskilder samt rådgivning i forbindelse med indkøb af disse. Københavns Kommune ønsker, at indgå en rammeaftale vedrørende indkøb af lyskilder, startere for lyskilder og sikringer. Udbuddet omfatter kommunens løbende indkøb af lyskilder, startere for lyskilder og sikringer samt tilhørende rådgivningsydelse og rammeaftalen ønskes indgået med én leverandør. Indkøb af lyskilder og sikringer til Københavns Kommune har i gennemsnittet været på ca DKK. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. Rammeaftalen er en ikke eksklusivaftale. Køb af varer på den indgåede rammeaftale foretages som udgangspunkt af den enkelte institution/afdeling. CPV: , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-København: Opførelse af pavilloner RIGSHOSPITALET Opførelse af pavillon til midlertidig genhusning. Der skal etableres en midlertidig pavillon i rumstore moduler på ca m2 fordelt på 6 etager. Pavillonen skal indeholde faciliteter til dialyse, sengestuer, isolationsstuer, ambulatorier og kontorer. Der skal etableres kælder under bygningen som dels skal indeholde depoter til dialysen, teknikrum samt adgang til det eksisterende tunnelsystem under Rigshospitalet. Det forventes at pavillonen skal være i funktion i 0 til 5 år. vil enten købe pavillonerne eller leje dem. Betingelserne for både køb og leje vil fremgå af udbudsmaterialet. Pavillonen skal være afleveret senest ultimo 203. CPV: , Jytas A/S Århusvej Galten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

26 DK-København: Passagervogne til jernbaner DSB SOV Køb af 45 leasede dobbeltdækkervogne samt yderligere brugt dobbeltdækkervogn. Køb af 45 leasede dobbeltdækkervogne samt yderligere brugt dobbeltdækkervogn i henhold til samlet lejlighedstilbud, der med kort acceptfrist er fremsat af leasinggiver, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 40, stk. 3, litra j. CPV:

27 DK-København: Transformationsprogrammer til rapportering og udveksling af oplysninger om luftkvaliteten i henhold til afgørelse (20/850/EU) (e-rapportering) EEA'S INDKØBSTJENESTE Transformationsprogrammer til rapportering og udveksling af oplysninger om luftkvaliteten i henhold til Beslutning (20/850/EU) (e-rapportering). En række juridiske instrumenter inden for EU tilsteder EU-medlemsstater at overvåge og rapportere/udveksle oplysninger om luftkvalitet. Oplysningerne samles, analyseres og fordeles af Det Europæiske Miljøagentur (EEA). På nuværende tidspunkt er oplysningerne allerede rapporteret elektronisk af de involverede lande men ikke på integreret vis. Andre lande i Eionet end EU-medlemsstaterne udveksler deres oplysninger ved brug af samme rapporteringsmekanisme. Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaterne har ved en gennemførelsesbeslutning nået til enighed om at etablere en ny mekanisme til elektronisk rapportering af oplysninger om luftkvalitet og udveksling af oplysninger (e-rapportering) inden for rammerne af (Inspire). Gennemførelsesbeslutningen (20/850/EU) samler en række forskellige juridiske instrumenter med henblik på at ensrette rapporteringen og udvekslingen af oplysninger. Det gælder fra I samarbejde med Det europæiske temacenter for luftforurening og begrænsning af klimaændringer (ETC/ACM) støtter EEA Kommissionen i bestræbelserne på at etablere og drive den nye mekanisme for e-rapportering og deling af oplysninger om luftkvalitet. EEA's rolle bliver at tilrettelægge og udføre en række støttefunktioner, der har til formål at sikre en glidende overgang til de nye foranstaltninger til rapportering og udveksling af oplysninger samt sikre koordinering med Inspire. For at lette en hurtig og smidig overgang til e-rapportering sigter EEA mod specielt udviklede transformationsprogrammer, der vil skabe en grænseflade til e-rapportering. Senest i oktober 203 skal softwaregrænsefladen være færdigudviklet, testet og taget i brug og skal fungere som en fællesmekanisme til at bygge bro mellem nationale systemer og det foreskrevne XML-format. CPV: , Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven NEDERLANDENE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

28 DK-Køge: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder MASKIN- OG EL-ENTREPRISE - RENOVERING OG OPTIMERING AF RÅDNETANKSANLÆG Maskin- og el-entreprise - Renovering og optimering af rådntanksanlæg På Køge-egnens renseanlæg skal rådnetanksanlægget renoveres og optimeres. Rådnetanksanlægget omfatter 2 eksisterende m3 rådnetanke, en ny ca. 20 m3 maskinbygning og et nyt trappetårn samt tilknyttede nye og eksisterende mindre bygværker og anlægsdele. Nærværende maskin- og el-entreprise omfatter i hovedtræk: a) Demontage af div. maskin- og el-installationer b) Levering, montering, test og idriftsættelse af div. maskin- og el-installationer herunder bl.a. slampumper, slamvarmevekslere, rørinstallationer inkl. armaturer og instrumenter for slam, vand, biogas, trykluft mv. samt tilhørende el-tavler og el-installationer c) Detailprojektering af maskininstallationer og el-installationer d) Planlægning og koordinering af anlægsarbejders udførelse samt test og idriftsættelse, herunder udarbejdelse af tidsplan for dette. Endeligt omfang og betingelser for arbejdets udførelse vil fremgå af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , Aquagain-Folding Smed A/S Vælding Bjergvej Brørup

29 DK-Kolding: Malearbejde ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING AAB-Kolding. Maleristandsættelse af flyttelejligheder. Maleristandsættelse af lejligheder i forbindelse med fraflytning af lejemål, omfattende f.eks. malerarbejder i lejligheder, skimmelsvampssanering i forbindelse med malerarbejder, gulvarbejder herunder slibning og lakering af gulve, rengøring af lejligheder. CPV: Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Ib Kristensen & Søn A/S Hadslevvej Kolding Ib Kristensen & Søn A/S Haderslevvej Kolding Ove Jæger A/S Broagervej Kolding

30 DK-Kolding: Udstyr til laparoskopi MEDICOTEKNIK, REGION SYD Søjle til laparoskopisk kirurgi, til OUH Afdeling A' operationsgang. Søjle til laparoskopisk kirurgi incl mobil skærm til Kikkertkirurgiske indgreb. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon: Internetadresse:

31 DK-Næstved: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter NÆSTVED KOMMUNE V57 - Kaffe mv. Næstved Kommune ønsker at udbyde kaffe, te, kakao og tilbehørsprodukter for hele kommunen. CPV: , Frellsen Kaffe A/S Industrivej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 DK-Odense: Hotel indlogering ODENSE KOMMUNE Hotel og Konferencefaciliteter. Rammeaftaler indgået for ) Konference med overnatning, 2) Konference uden overnatning, 3) Hotelovernatning, 4) Economy overnatning. CPV: , Cabinn 200 København Cabinn 200 København Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Best Westen Nyborg Strand 5800 Nyborg Brogården Pindstrup 5500 Middelfart Severin Kursuscenter 5500 Middelfart Comwell 200 København Comwell 200 København Comwell 200 København Comwell 200 København

33 Comwell 200 København Comwell 200 København Munkebjerg Hotel 700 Vejle Scandic Herning 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Silkeborg 366 København Scandic Horsens 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Silkeborg 366 København Scandic Horsens 366 København Scandic Randers 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Horsens 366 København Kystvejens Hotel og Konferencecenter 8500 Grenaa Comwell Sønderborg 200 København Comwell Sønderborg 200 København Comwell Sønderborg 200 København Comwell Rebild Bakker 2

34 200 København Comwell Rebild Bakker 200 København Comwell Rebild Bakker 200 København Scandic Hvidovre 366 København Cabinn 200 København Scandic Sydhavnen 366 København Scandic Hvidovre 366 København Scandic Sydhavnen 366 København Park Inn by Radisson 2300 København Scandic Odense 366 København City Hotel Odense 5000 Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Scandic Odense 366 København Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Ledernes Konferencecenter 520 Odense Scandic Odense 366 København Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Ledernes Konferencecenter 520 Odense 3

35 Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Best Western Nyborg Strand 5800 Nyborg Brogaarden Pindstrup Centret 5500 Middelfart Vingsted Hotel og Konferencecenter 782 Bredsten Vingsted Hotel og Konferencecenter 782 Bredsten Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Plaza 366 København Scandic Aarhus Vest 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Plaza 366 København Scandic Aarhus Vest 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Vest 366 København Scandic Aarhus City 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus 8000 Aarhus Scandic Aarhus Vest 366 København 4

36 Scandic Aarhus City 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgaard Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgård Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgård Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Scandic Silkeborg 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Comwell Rebild Bakker 200 København Radisson Blu Limfjord Hotel 9000 Aalborg 5

37 Scandic Aalborg 9000 Aalborg Park Inn by Radisson 2300 København Scandic Hvidovre 366 Køben 6

38 DK-Ringkøbing: Biblioteksbøger RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE EU-udbud på folkebiblioteksmaterialer til Ringkøbing-Skjern Kommune. Udbud af Folkebiblioteksmaterialer danske bøger og lydbøger, som ikke er målrettet til undervisningsbrug til Ringkøbing-Skjern Kommune. Offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbuddet omfatter alle biblioteker (dog ikke skolebiblioteker), som hører under Ringkøbing-Skjern Kommune. Alle bøger skal dog leveres til Skjern Bibliotek, hvor kommunen selv står for indbinding og klargøring. En nærmere beskrivelse af omfanget findes i bilag 2, tilbudslisten. Kontrakten opdeles i 2 delaftaler. Delaftale : Danske bøger ca. 95 % af samlet volumen. Delaftale 2: Lydbøger ca. 5 % af samlet volumen. CPV: , , 22400, , , , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

39 DK-Roskilde: Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af ITV-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende ITV anlæg er alle analoge anlæg. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være IP-baserede og derfor ikke umiddelbart kompatible med eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne monitere og administrere alle kommende ITV-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af ITV-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for ITV har hidtil været ca. kr ,- pr år. Ydelserne forventes indkøbt løbende indenfor rammeaftalen på baggrund af tilbudte time- og enhedspriser. CPV: , Actas A/S Hobrovej Aalborg SV Mailadresse: Telefon:

40 DK-Roskilde: Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af ITV-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende ITV anlæg er alle analoge anlæg. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være IP-baserede og derfor ikke umiddelbart kompatible med eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne monitere og administrere alle kommende ITV-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af ITV-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for ITV har hidtil været ca. kr ,- pr år. Ydelserne forventes indkøbt løbende indenfor rammeaftalen på baggrund af tilbudte time- og enhedspriser. CPV: , Actas A/S Hobrovej Aalborg SV Mailadresse: Telefon:

41 DK-Roskilde: Sikringsudstyr ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af AIA & ADK-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende AIA og delvist ADK-anlæg er af typen ATS, fra UTC Fire & Security. Herudover forefindes selvstændige ADK-anlæg af typen Salto, på flere adresser. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være fuldt ud kompatible med de eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne styre og administrere alle AIA-anlæg samt kombinerede AIA- og ADK-anlæg fra en samlet brugerflade. Tilsvarende vil Roskilde Kommune have mulighed for centralt at styre og administrere selvstændige ADK-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af både AIA- og ADK-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for henholdsvis AIA og ADK har hidtil været ca. kr ,- pr år. Der er ingen garanti for, at der vil være fremtidig investeringer for tilsvarende beløb, da historikken alene er angivet som en vejledning. CPV: , , NORDIC alarm ApS Baldersbuen Hedehusene Telefon:

42 DK-Roslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKIVE VAND A/S Udbud af Tømningsordning Skive Vand A/S Kontrakten omfatter tømning af ca bundfældningstanke i Skive Kommune. Tømninger pr. år ligger mellem Tømning skal foretages med afvanderbil. Der skal ske bortskaffelse af slammet. Der udbydes en 2 årig aftale med mulighed for 4* års forlængelse. Der skal være elektronisk indberetning. CPV: FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S

43 DK-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder GRUNDTVIGSPARKEN ETAPE Fag/Storentrepriser ved den tidligere EUC skole beliggende Grundtvigsparken -47. I hovedtræk indeholder opgaven: Udførelse af Fag eller Storentrepriser vedr: etape - 45 almene familieboliger. Ramningsentreprisen:. Ramningsarbejder 2. Jordentreprisen: 2. Jordarbejder 2.2 Kloakarbejder 2.3 Gartnerarbejder 2.4 Belægningasarbejder 3. Betonentreprisen: 3. Betonarbejder 4. Murerentreprisen: 4. Murerarbejder 4.2 Stålarbejder 4.3 Elementarbejder 5. Tømrerentreprisen: 5. Tømrer-/snedkerarbejder 5.2 Blikarbejder 6. Lukningsentreprisen: 6. Lukningsarbejder 7. Tagdækningsentreprisen: 7. Tagdækningsarbejder 8. Inventarentreprisen: 8. Bygherreleverance? 9. Malerentreprisen: 9. Malerarbejder 0. Gulvbelægningsentreprisen: 0. Gulvbelægningsarbejder. VVS-entreprisen:. VVS-arbejder 2. Ventilationsentreprisen: 2. Ventilationsarbejder 3. El-entreprisen: 3. El-arbejder 3.2 Hvidevarer. CPV: Ivan Jakobsen Entreprenørfirma Farvervej Struer Johan C Nielsen Ellegårdsvej Sønderborg

44 Johan C Nielsen Ellegårdsvej Sønderborg Bo Michelsen Ribelandevej Tønder Ommen & Møller Brunde vest Rødekro ommen & møller Brunde Vest Rødekro Jysk Tagpap ApS Brunbjergvej 64F 6200 Aabenraa Sib Byggeri Sjællandsgade Sønderborg Garant Høitæpper Østergade Rødekro DP ventilation Lysbjergvej Vojens 2

45 DK-Silkeborg: Energimålere SILKEBORG FORSYNING A/S Fjernaflæsning af varme- og vandmålere, Silkeborg Forsyning. Hjemtagningsudstyr for fjernaflæsning af eksisterende ca Multical 60 & 602 fjernvarmemålere samt leverance af yderligere fjernvarmemålere inkl. hjemtagningsudstyr. Kommunikationsmuduler i fjernvarmemålere for radiokommunikation til koncentratorer og kommunikation fra koncentratorer til Silkeborg Forsynings adresse. Softwareinstallationpå Silkeborg Forsynings servere med integration mod kundeafregningssystem baseret på KMD CPV: Kamstrup A/S 8660 Skanderborg

46 DK-Skive: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKIVE KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter EDH-system CPV: , , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup

47 DK-Slagelse: Vask og rensning SLAGELSE KOMMUNE Kontrakt om Linned. Vask, leje og levering af Linned til plejecentre inkl. køkkener, genoptræning m.v. CPV: , A-vask A/S Rugvænget Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

48 DK-Sorø: Bygge- og anlægsarbejder REGION SJÆLLAND () GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Udbud af 3 entrepriseaftaler om opførelse af nyt psykiatrisygehus. Projektet består af et nyt byggeri på ca m2, med plads til i alt 90 sengepladser fordelt på almen psykiatri, retspsykiatri og sikringen. Ud over sengepladser og behandlingsmuligheder til indlagte patienter indrettes der en døgnåben psykiatrisk skadestue og faciliteter til ambulante behandlinger. Sygehuset vil desuden rumme alle faciliteter til at give rammerne for en attraktiv arbejdsplads for alle personalegrupper, samt udgøre et dynamisk forsknings- og læringsmiljø, der udvikler og formidler viden om psykiatriske sygdomme og behandling til bl.a. ansatte, studerende, pårørende, kommuner og andre interessenter. Psykiatrisygehuset bliver målrettet til at give den enkelte patient de bedste forudsætninger for at blive helbredt, og for at fungere i sit netværk som en del af samfundet. Bygningerne vil så vidt muligt kunne rumme og tilpasses de kommende års forskelligartede udfordringer i patientbehandlingen. Der er modtaget endeligt tilsagn fra Finansministeren og Ministeren for Sundhed og Forebyggelse om finansiering af byggeriet. Entrepriserne er fordelt på 3 delaftaler. CPV: ,

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere