Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare sine IT-systemer til den størreefterspørgsel på drift af en lang række, for forretningen kritiske, administrative systemer. Denne efterspørgsel resulterer i, at ordregivers nuværende serverplatform, ikke kan levere den nødvendigesikkerhed for oppetid, som er altafgørende for de store fælles administrative systemer. ønsker derfor at indkøbe servere, herunder hardware og software, der skal sikre en forsvarligunderstøttelse af de administrative systemer, samt serviceaftale på drift af disse. Aftalen har en løbetid på 2 måneder med mulighed for forlængelse af serviceaftalen i 2x år samt 6 månedersekstraordinær forlængelse. CPV: , , Netic A/S Niels Jernes Vej Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 DK-Aarhus: Lasere AARHUS UNIVERSITET CPV: , Lasere. Lasere til industriel brug. Gammadata Instrument AB SE-Uppsala SVERIGE

3 DK-Aarhus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed AARHUS UNIVERSITET Revisionsydelser. Revisionsydelser til Aarhus Universitet. CPV: PWC Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus Telefon: Internetadresse:

4 DK-Allerød: Kontorartikler ALLERØD KOMMUNE Fællesudbud af kontorartikler, skoleartikler og kopipapir. Følgende 2 kommuner (herefter samlet benævnt kommunerne) Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholm Regionskommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Høje Tåstrup Kommune, Hørsholm Kommune er gået sammen om at udbyde (én) rammeaftale med (én) leverandør på kontorartikler m.m. CPV: , , , , , , , Lyreco Danmark A/s Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Fax:

5 DK-Assens: Gadefejning ASSENS KOMMUNE Udbud af maskinel gadefejning. Maskinel gadefejning primært langs kantsten, trafikøer, helleanlæg samt vige og busholdepladser i april måned. CPV: NCC Roads Vestermøllevej 8380 Trige Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

6 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. Racing Technology Ireland Ltd. Unti 3 IDA advance, Technology Unit, Garrycastle B Co Westmeath Athlone IRLAND

7 DK-Esbjerg: Centrifugalkompressorer MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Centrifugalkompressorer. Dresser-Rand A/S Kirkegaardsveien Kongsberg NORGE

8 DK-Esbjerg: Centrifugalkompressorer MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Centrifugalkompressorer. Dresser-Rand A7S Kirkegaardsveien 360 Kongsberg NORGE

9 DK-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE ESDH-system. Esbjerg Kommune ønsker at anskaffe en driftsklar, dansksproget, standardløsning til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH). ESDH-systemet skal understøtte kommunes administrative og politiske processer bl.a. i forbindelse med scanning, journalisering, sagsbehandling, sagsstyring, dokumentbehandling, integration til intranettet, håndtering af politiske og administrative dagsordener, samt publicering af disse, udgivelse af elektroniske postlister, rapportering, vidensdeling samt arkivering/aflevering af dokumenter til offentligt arkiv. CPV: Traen A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

10 DK-Esbjerg: Ombygning af køkkener eller restauranter ESBJERG KOMMUNE, INDKØB Levering og installation af køkkenudstyr til Områdecenter Bytoften. Levering og installation af køkkenudstyr til områdecenter Bytoften i forbindelse med tilbygning ombygning centeret for køkkendelen. CPV: , Bendt Brandt Langdyssen Århus N

11 DK-Fredericia: Udstyr til filtreringsanlæg DONG ENERGY THERMAL POWER A/S CPV: Udstyr til filtreringsanlæg. BWF Tec GmbH & Co. KG TYSKLAND

12 DK-Frederiksværk: Fjernvarmekedler HALSNÆS FORSYNING 0 MW Træpillefyret Kedelanlæg Halsnæs Forsyning - Varme har besluttet at udskifte et træpillefyret kedelanlæg. Kedelanlægget opføres i eksisterende kedelhal. Kedelanlægget vil få en varmeydelse på 0 MW. Opgaven omfatter projektering, levering, montering og idriftsætning af komplet maskinleverance inkl. SRO-anlæg og el. CPV: Euro Therm A/S Søren Nymarks Vej 25A 8270 Højbjerg

13 DK-Gentofte: Højspændingskabler DONG ENERGY S&D A/S CPV: Højspændingskabler. NKT cables A/S Toftegårdsvej 25 Asnæs Internetadresse:

14 DK-Glostrup: Kompostering I/S VESTFORBRÆNDING Levering af kompost til genbrugsstationer. Leverancen består af levering af kompost til Vestforbrændings årlige kompostkam-pagne, som finder sted om foråret, ved starten af havesæsonen. Leverancen omfatter kompost samt transport til 8 genbrugsstationer i Vestforbrændings op-land. Endvidere er der en option på levering til de resterende 6 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Denne option indgår dog ikke i den samlede tilbudssum. CPV: Solum Roskilde A/S Vadsby Stræde Hedehusene Telefon:

15 DK-Greve: Sportsrekvisitter og -udstyr GREVE KOMMUNE EU udbud af sportsudstyr til Greve Kommune. Greve Kommune udbyder sportudstyr bl.a. mål og net til fodbold, håndbold og tennis samt øvrigt sportsinventar såsom bander, basketkurve etc. Derudover udbydes lovpligtige eftersyn (prissættes ved timepris) og montage og reparation (prissættes ved timepris). CPV: A-sport A/S

16 DK-Højby: Personbiler ODSHERRED KOMMUNE Udbud af biler til hjemmeplejen. Odsherred Kommune ønsker at købe biler til hjemmeplejen for i alt DKK. Heraf skal 2 biler være firehjulstrækkere og for resten af indkøbssummen skal der indkøbes almindelige personbiler. Odsherred Kommune udbyder 2 delaftaler på henholdsvis firehjulstrækkere og almindelige personbiler. Tilbudsgiver kan byde på én af de udbudte delaftaler eller på begge delaftaler. Der indgås kontrakt med leverandør på delaftale og leverandør på delaftale 2. CPV: , , BIN2BIL A/S Smedelundsgade Holbæk

17 DK-Hillerød: Bankydelser HILLERØD KOMMUNE Bankforretninger Hillerød Kommune. Kommunen ønskede at indgå en aftale med et pengeinstitut, fremover benævnt tilbudsgiver, med henblik på afvikling af kommunens daglige bankforretninger. CPV: , , , , Sydbank A/S Sdr. Jernbanevej 8C 3400 Hillerød

18 DK-Hillerød: Katetre REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering af urologiske artikler og urinvejskatetre. Levering af urologiske artikler og urinvejskatetre, herunder urinposer, engangskatetre, ballonkatetre, rektalkatetre, uridomer mv. til alle hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden. CPV: , 33420, , Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Onemed A/S P.O.Pedersens Vej Hillerød B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Boston Scientific A/S Ørestads Boulevard København S Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Unomedical A/S A Convatec Company Birkerød Kongevej Birkerød Unomedical A/S A Convatec Company / Biofarma Logistik A/S Birkerød Kongevej 3460 Birkerød Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Dentsply IH A/S, Wellspect Healthcare Roskildevej 63,. th Albertslund

19 Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge 2

20 DK-Hillerød: Polymerase-kædereaktion (PCR) REGION HOVEDSTADEN Udstyr, reagenser og forbrugsartikler til analyser for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. Udbuddet omfatter udstyr, herunder software, reagenser og forbrugsartikler til analyser for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae til Amager og Hvidovre Hospitaler og Herlev Hospital, Region Hovedstaden. CPV: Gen-Probe Denmark ApS c/o KPMG Net Source Stationsparken Glostrup

21 DK-Hillerød: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION HOVEDSTADEN Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. CPV: LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge

22 DK-Hobro: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed MARIAGERFJORD KOMMUNE Konkurrence om Hobro Bymidte. På baggrund af udbudet er der afholdt en konkurrence om omdannelse af bymidten. Som opfølgning på konkurrencen er der afsat midler til at realisere omdannelsen af H.I. Biesgade til ny kompaktterminal, ombygge krydsningen mellem Havnegade og Brogade, omlægge Havnegade samt anlægge et nyt byrum syd for Havnegade med tilhørende krydsning af Brogade for de bløde trafikanter. Disse anlægsprojekter vil udgøre én eller flere opgaver, som Mariagerfjord Kommune har til hensigt, gennem forhandling, at indgår kontrakt med vinderen af konkurrencen om projektering af. Anlægsprojekterne er knyttet til hver deres budget og bundet op på ekstern medfinansiering, som forslagsstillerne forventes at forholde sig realistisk til. Øvrige viste projekter i konkurrenceforslaget - herunder forslag til ny busterminalbygning og øvrig bebyggelse og anlæg i området kan ikke forventes at indgå i efterfølgende opgaver og skal frit kunne viderebearbejdes af Mariagerfjord Kommune eller tredjepart. CPV: , , Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus Schønherr Klosterport 4A, 8000 Aarhus

23 DK-Hvalsø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed LEJRE KOMMUNE Udbud af totalrådgivning for Lejre Kommune i forbindelse med udvidelse, energioptimering, samt renovering og delvis modernisering af kommunens rådhuse i Allerslev og Hvalsø. Opgaven omfatter totalrådgivning indenfor arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser i alle byggeriets faser i forbindelse med bl.a. programmering, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn samt byggeledelse i forbindelse med Lejre Kommunes udvidelse, energioptimering samt renovering og delvis modernisering af kommunens rådhuse i Allerslev og Hvalsø. CPV: , , , , White Arkitekter A/S Vestre Kaj 2,. sal 4700 Næstved Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 DK-København: Elektriske glødelamper KØBENHAVNS KOMMUNE - V. ØKONOMIFORVALTNINGEN Udbud på levering af lyskilder samt rådgivning i forbindelse med indkøb af disse. Københavns Kommune ønsker, at indgå en rammeaftale vedrørende indkøb af lyskilder, startere for lyskilder og sikringer. Udbuddet omfatter kommunens løbende indkøb af lyskilder, startere for lyskilder og sikringer samt tilhørende rådgivningsydelse og rammeaftalen ønskes indgået med én leverandør. Indkøb af lyskilder og sikringer til Københavns Kommune har i gennemsnittet været på ca DKK. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. Rammeaftalen er en ikke eksklusivaftale. Køb af varer på den indgåede rammeaftale foretages som udgangspunkt af den enkelte institution/afdeling. CPV: , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-København: Opførelse af pavilloner RIGSHOSPITALET Opførelse af pavillon til midlertidig genhusning. Der skal etableres en midlertidig pavillon i rumstore moduler på ca m2 fordelt på 6 etager. Pavillonen skal indeholde faciliteter til dialyse, sengestuer, isolationsstuer, ambulatorier og kontorer. Der skal etableres kælder under bygningen som dels skal indeholde depoter til dialysen, teknikrum samt adgang til det eksisterende tunnelsystem under Rigshospitalet. Det forventes at pavillonen skal være i funktion i 0 til 5 år. vil enten købe pavillonerne eller leje dem. Betingelserne for både køb og leje vil fremgå af udbudsmaterialet. Pavillonen skal være afleveret senest ultimo 203. CPV: , Jytas A/S Århusvej Galten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

26 DK-København: Passagervogne til jernbaner DSB SOV Køb af 45 leasede dobbeltdækkervogne samt yderligere brugt dobbeltdækkervogn. Køb af 45 leasede dobbeltdækkervogne samt yderligere brugt dobbeltdækkervogn i henhold til samlet lejlighedstilbud, der med kort acceptfrist er fremsat af leasinggiver, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 40, stk. 3, litra j. CPV:

27 DK-København: Transformationsprogrammer til rapportering og udveksling af oplysninger om luftkvaliteten i henhold til afgørelse (20/850/EU) (e-rapportering) EEA'S INDKØBSTJENESTE Transformationsprogrammer til rapportering og udveksling af oplysninger om luftkvaliteten i henhold til Beslutning (20/850/EU) (e-rapportering). En række juridiske instrumenter inden for EU tilsteder EU-medlemsstater at overvåge og rapportere/udveksle oplysninger om luftkvalitet. Oplysningerne samles, analyseres og fordeles af Det Europæiske Miljøagentur (EEA). På nuværende tidspunkt er oplysningerne allerede rapporteret elektronisk af de involverede lande men ikke på integreret vis. Andre lande i Eionet end EU-medlemsstaterne udveksler deres oplysninger ved brug af samme rapporteringsmekanisme. Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaterne har ved en gennemførelsesbeslutning nået til enighed om at etablere en ny mekanisme til elektronisk rapportering af oplysninger om luftkvalitet og udveksling af oplysninger (e-rapportering) inden for rammerne af (Inspire). Gennemførelsesbeslutningen (20/850/EU) samler en række forskellige juridiske instrumenter med henblik på at ensrette rapporteringen og udvekslingen af oplysninger. Det gælder fra I samarbejde med Det europæiske temacenter for luftforurening og begrænsning af klimaændringer (ETC/ACM) støtter EEA Kommissionen i bestræbelserne på at etablere og drive den nye mekanisme for e-rapportering og deling af oplysninger om luftkvalitet. EEA's rolle bliver at tilrettelægge og udføre en række støttefunktioner, der har til formål at sikre en glidende overgang til de nye foranstaltninger til rapportering og udveksling af oplysninger samt sikre koordinering med Inspire. For at lette en hurtig og smidig overgang til e-rapportering sigter EEA mod specielt udviklede transformationsprogrammer, der vil skabe en grænseflade til e-rapportering. Senest i oktober 203 skal softwaregrænsefladen være færdigudviklet, testet og taget i brug og skal fungere som en fællesmekanisme til at bygge bro mellem nationale systemer og det foreskrevne XML-format. CPV: , Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven NEDERLANDENE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

28 DK-Køge: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder MASKIN- OG EL-ENTREPRISE - RENOVERING OG OPTIMERING AF RÅDNETANKSANLÆG Maskin- og el-entreprise - Renovering og optimering af rådntanksanlæg På Køge-egnens renseanlæg skal rådnetanksanlægget renoveres og optimeres. Rådnetanksanlægget omfatter 2 eksisterende m3 rådnetanke, en ny ca. 20 m3 maskinbygning og et nyt trappetårn samt tilknyttede nye og eksisterende mindre bygværker og anlægsdele. Nærværende maskin- og el-entreprise omfatter i hovedtræk: a) Demontage af div. maskin- og el-installationer b) Levering, montering, test og idriftsættelse af div. maskin- og el-installationer herunder bl.a. slampumper, slamvarmevekslere, rørinstallationer inkl. armaturer og instrumenter for slam, vand, biogas, trykluft mv. samt tilhørende el-tavler og el-installationer c) Detailprojektering af maskininstallationer og el-installationer d) Planlægning og koordinering af anlægsarbejders udførelse samt test og idriftsættelse, herunder udarbejdelse af tidsplan for dette. Endeligt omfang og betingelser for arbejdets udførelse vil fremgå af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , Aquagain-Folding Smed A/S Vælding Bjergvej Brørup

29 DK-Kolding: Malearbejde ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING AAB-Kolding. Maleristandsættelse af flyttelejligheder. Maleristandsættelse af lejligheder i forbindelse med fraflytning af lejemål, omfattende f.eks. malerarbejder i lejligheder, skimmelsvampssanering i forbindelse med malerarbejder, gulvarbejder herunder slibning og lakering af gulve, rengøring af lejligheder. CPV: Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Ib Kristensen & Søn A/S Hadslevvej Kolding Ib Kristensen & Søn A/S Haderslevvej Kolding Ove Jæger A/S Broagervej Kolding

30 DK-Kolding: Udstyr til laparoskopi MEDICOTEKNIK, REGION SYD Søjle til laparoskopisk kirurgi, til OUH Afdeling A' operationsgang. Søjle til laparoskopisk kirurgi incl mobil skærm til Kikkertkirurgiske indgreb. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon: Internetadresse:

31 DK-Næstved: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter NÆSTVED KOMMUNE V57 - Kaffe mv. Næstved Kommune ønsker at udbyde kaffe, te, kakao og tilbehørsprodukter for hele kommunen. CPV: , Frellsen Kaffe A/S Industrivej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 DK-Odense: Hotel indlogering ODENSE KOMMUNE Hotel og Konferencefaciliteter. Rammeaftaler indgået for ) Konference med overnatning, 2) Konference uden overnatning, 3) Hotelovernatning, 4) Economy overnatning. CPV: , Cabinn 200 København Cabinn 200 København Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Best Westen Nyborg Strand 5800 Nyborg Brogården Pindstrup 5500 Middelfart Severin Kursuscenter 5500 Middelfart Comwell 200 København Comwell 200 København Comwell 200 København Comwell 200 København

33 Comwell 200 København Comwell 200 København Munkebjerg Hotel 700 Vejle Scandic Herning 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Silkeborg 366 København Scandic Horsens 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Silkeborg 366 København Scandic Horsens 366 København Scandic Randers 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Horsens 366 København Kystvejens Hotel og Konferencecenter 8500 Grenaa Comwell Sønderborg 200 København Comwell Sønderborg 200 København Comwell Sønderborg 200 København Comwell Rebild Bakker 2

34 200 København Comwell Rebild Bakker 200 København Comwell Rebild Bakker 200 København Scandic Hvidovre 366 København Cabinn 200 København Scandic Sydhavnen 366 København Scandic Hvidovre 366 København Scandic Sydhavnen 366 København Park Inn by Radisson 2300 København Scandic Odense 366 København City Hotel Odense 5000 Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Scandic Odense 366 København Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Ledernes Konferencecenter 520 Odense Scandic Odense 366 København Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 5000 Odense Ledernes Konferencecenter 520 Odense 3

35 Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Danhostel Svendborg 5700 Svendborg Best Western Nyborg Strand 5800 Nyborg Brogaarden Pindstrup Centret 5500 Middelfart Vingsted Hotel og Konferencecenter 782 Bredsten Vingsted Hotel og Konferencecenter 782 Bredsten Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Plaza 366 København Scandic Aarhus Vest 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Plaza 366 København Scandic Aarhus Vest 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Scandic Aarhus Vest 366 København Scandic Aarhus City 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus 8000 Aarhus Scandic Aarhus Vest 366 København 4

36 Scandic Aarhus City 366 København Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel 8000 Aarhus Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgaard Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgård Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Pindstrup Centret 8550 Ryomgård Hotel Opus Horsens 700 Vejle Scandic Randers 366 København Scandic Silkeborg 366 København Hotel Opus Horsens 700 Vejle Comwell Rebild Bakker 200 København Radisson Blu Limfjord Hotel 9000 Aalborg 5

37 Scandic Aalborg 9000 Aalborg Park Inn by Radisson 2300 København Scandic Hvidovre 366 Køben 6

38 DK-Ringkøbing: Biblioteksbøger RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE EU-udbud på folkebiblioteksmaterialer til Ringkøbing-Skjern Kommune. Udbud af Folkebiblioteksmaterialer danske bøger og lydbøger, som ikke er målrettet til undervisningsbrug til Ringkøbing-Skjern Kommune. Offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbuddet omfatter alle biblioteker (dog ikke skolebiblioteker), som hører under Ringkøbing-Skjern Kommune. Alle bøger skal dog leveres til Skjern Bibliotek, hvor kommunen selv står for indbinding og klargøring. En nærmere beskrivelse af omfanget findes i bilag 2, tilbudslisten. Kontrakten opdeles i 2 delaftaler. Delaftale : Danske bøger ca. 95 % af samlet volumen. Delaftale 2: Lydbøger ca. 5 % af samlet volumen. CPV: , , 22400, , , , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

39 DK-Roskilde: Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af ITV-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende ITV anlæg er alle analoge anlæg. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være IP-baserede og derfor ikke umiddelbart kompatible med eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne monitere og administrere alle kommende ITV-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af ITV-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for ITV har hidtil været ca. kr ,- pr år. Ydelserne forventes indkøbt løbende indenfor rammeaftalen på baggrund af tilbudte time- og enhedspriser. CPV: , Actas A/S Hobrovej Aalborg SV Mailadresse: Telefon:

40 DK-Roskilde: Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af ITV-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende ITV anlæg er alle analoge anlæg. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være IP-baserede og derfor ikke umiddelbart kompatible med eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne monitere og administrere alle kommende ITV-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af ITV-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for ITV har hidtil været ca. kr ,- pr år. Ydelserne forventes indkøbt løbende indenfor rammeaftalen på baggrund af tilbudte time- og enhedspriser. CPV: , Actas A/S Hobrovej Aalborg SV Mailadresse: Telefon:

41 DK-Roskilde: Sikringsudstyr ROSKILDE KOMMUNE, EJENDOMME OG INDKØB Udbud af levering og installering af AIA & ADK-anlæg Udbuddets overordnede formål Roskilde Kommune har et ønske om at nyinstallere og udvide eksisterende anlæg i Roskilde Kommune gennem en rammaftale med en leverandør. De eksisterende AIA og delvist ADK-anlæg er af typen ATS, fra UTC Fire & Security. Herudover forefindes selvstændige ADK-anlæg af typen Salto, på flere adresser. Roskilde Kommune ønsker at fremtidige nye anlæg og udvidelse af eksisterende installationer skal være fuldt ud kompatible med de eksisterende anlæg. Roskilde Kommune vil således i fremtiden have mulighed for centralt, at kunne styre og administrere alle AIA-anlæg samt kombinerede AIA- og ADK-anlæg fra en samlet brugerflade. Tilsvarende vil Roskilde Kommune have mulighed for centralt at styre og administrere selvstændige ADK-anlæg fra en samlet brugerflade. Roskilde Kommune ønsker i fremtiden selv, at kunne foretage almindelig service og vedligeholdelse af både AIA- og ADK-anlæg. Leverancens omfang Rammeaftalen vil have en varighed på 2 år med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Det samlede investeringsniveau for henholdsvis AIA og ADK har hidtil været ca. kr ,- pr år. Der er ingen garanti for, at der vil være fremtidig investeringer for tilsvarende beløb, da historikken alene er angivet som en vejledning. CPV: , , NORDIC alarm ApS Baldersbuen Hedehusene Telefon:

42 DK-Roslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKIVE VAND A/S Udbud af Tømningsordning Skive Vand A/S Kontrakten omfatter tømning af ca bundfældningstanke i Skive Kommune. Tømninger pr. år ligger mellem Tømning skal foretages med afvanderbil. Der skal ske bortskaffelse af slammet. Der udbydes en 2 årig aftale med mulighed for 4* års forlængelse. Der skal være elektronisk indberetning. CPV: FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S

43 DK-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder GRUNDTVIGSPARKEN ETAPE Fag/Storentrepriser ved den tidligere EUC skole beliggende Grundtvigsparken -47. I hovedtræk indeholder opgaven: Udførelse af Fag eller Storentrepriser vedr: etape - 45 almene familieboliger. Ramningsentreprisen:. Ramningsarbejder 2. Jordentreprisen: 2. Jordarbejder 2.2 Kloakarbejder 2.3 Gartnerarbejder 2.4 Belægningasarbejder 3. Betonentreprisen: 3. Betonarbejder 4. Murerentreprisen: 4. Murerarbejder 4.2 Stålarbejder 4.3 Elementarbejder 5. Tømrerentreprisen: 5. Tømrer-/snedkerarbejder 5.2 Blikarbejder 6. Lukningsentreprisen: 6. Lukningsarbejder 7. Tagdækningsentreprisen: 7. Tagdækningsarbejder 8. Inventarentreprisen: 8. Bygherreleverance? 9. Malerentreprisen: 9. Malerarbejder 0. Gulvbelægningsentreprisen: 0. Gulvbelægningsarbejder. VVS-entreprisen:. VVS-arbejder 2. Ventilationsentreprisen: 2. Ventilationsarbejder 3. El-entreprisen: 3. El-arbejder 3.2 Hvidevarer. CPV: Ivan Jakobsen Entreprenørfirma Farvervej Struer Johan C Nielsen Ellegårdsvej Sønderborg

44 Johan C Nielsen Ellegårdsvej Sønderborg Bo Michelsen Ribelandevej Tønder Ommen & Møller Brunde vest Rødekro ommen & møller Brunde Vest Rødekro Jysk Tagpap ApS Brunbjergvej 64F 6200 Aabenraa Sib Byggeri Sjællandsgade Sønderborg Garant Høitæpper Østergade Rødekro DP ventilation Lysbjergvej Vojens 2

45 DK-Silkeborg: Energimålere SILKEBORG FORSYNING A/S Fjernaflæsning af varme- og vandmålere, Silkeborg Forsyning. Hjemtagningsudstyr for fjernaflæsning af eksisterende ca Multical 60 & 602 fjernvarmemålere samt leverance af yderligere fjernvarmemålere inkl. hjemtagningsudstyr. Kommunikationsmuduler i fjernvarmemålere for radiokommunikation til koncentratorer og kommunikation fra koncentratorer til Silkeborg Forsynings adresse. Softwareinstallationpå Silkeborg Forsynings servere med integration mod kundeafregningssystem baseret på KMD CPV: Kamstrup A/S 8660 Skanderborg

46 DK-Skive: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKIVE KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter EDH-system CPV: , , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup

47 DK-Slagelse: Vask og rensning SLAGELSE KOMMUNE Kontrakt om Linned. Vask, leje og levering af Linned til plejecentre inkl. køkkener, genoptræning m.v. CPV: , A-vask A/S Rugvænget Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

48 DK-Sorø: Bygge- og anlægsarbejder REGION SJÆLLAND () GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Udbud af 3 entrepriseaftaler om opførelse af nyt psykiatrisygehus. Projektet består af et nyt byggeri på ca m2, med plads til i alt 90 sengepladser fordelt på almen psykiatri, retspsykiatri og sikringen. Ud over sengepladser og behandlingsmuligheder til indlagte patienter indrettes der en døgnåben psykiatrisk skadestue og faciliteter til ambulante behandlinger. Sygehuset vil desuden rumme alle faciliteter til at give rammerne for en attraktiv arbejdsplads for alle personalegrupper, samt udgøre et dynamisk forsknings- og læringsmiljø, der udvikler og formidler viden om psykiatriske sygdomme og behandling til bl.a. ansatte, studerende, pårørende, kommuner og andre interessenter. Psykiatrisygehuset bliver målrettet til at give den enkelte patient de bedste forudsætninger for at blive helbredt, og for at fungere i sit netværk som en del af samfundet. Bygningerne vil så vidt muligt kunne rumme og tilpasses de kommende års forskelligartede udfordringer i patientbehandlingen. Der er modtaget endeligt tilsagn fra Finansministeren og Ministeren for Sundhed og Forebyggelse om finansiering af byggeriet. Entrepriserne er fordelt på 3 delaftaler. CPV: ,

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

Tærskelværdier og blandede aftaler

Tærskelværdier og blandede aftaler Tærskelværdier og blandede aftaler IKA Indkøbsjura 2014 19. juni 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advoker 2 Tærskelværdier 2014 Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser og varekøb kr. 1.541.715 Delydelser

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev DECEMBER 2009 Deltag i vores Julekonkurrence Se side 9 BRANDSOFT I dette nyhedsbrev Status for 2009 1 Ny medarbejder 2 Hjemmesider 2 Backup via internet 2 25 år med Brandsoft 4 Kurser 8 Ny kontoplan

Læs mere