Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder"

Transkript

1 Datamatiker hovedopgave Når skaderne opdages Skadesregistrering, ordre/sagsstyring samt behandlingsregistrering af arkivgenstande i Københavns Stadsarkiv Systemdokumentation Projektgruppe Niels Grove-Rasmussen Martin Trnka Vejleder Flemming Bislev

2 Når skaderne opdages Skadesregistrering, ordre/sagsstyring samt behandlingsregistrering af arkivgenstande i Københavns Stadsarkiv Systemdokumentation Datamatiker uddannelsen semester Hovedopgave Eksamensprojekt Niels Brock Nørre Voldgade København 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning 7 1 Indledende bemærkninger 7 Systembeskrivelse 9 2 Anvendelsesområdet Rigt billede Aktører Bruger Arkivar Konservator Ansat der udfører anden behandling Administrator Brug (usecaseses og funktionalitet) Samlet Usecase model Applikation Genstand Sag Skadesregistrering Aktionsregistrering Handlingsplan Konservering Problemområdet Klassediagram Klassebeskrivelse Kategori Type Materiale Genstand Arkivalie Kort Tryktbog Historik Status Medarbejder Aktivitetsregistrering Skadesregistrering Skade Aktionsregistrering Klassifikation Prioritet Aktion Behandlingsregistrering Konservering Proces Sag Handlingsplan Besked Mail

4 Indhold Print...43 Konstruktion 45 4 Arkitektur 45 5 Applikation (brugergrænseflade, funktion og dataaccess) Brugergrænseflade- og funktionsstruktur Navnestandard Præfikser til VBA datatyper Tags til MS Access objekter Fejlhåndtering Returværdier Formularer Programmørknap og nøgleværdier i formularerne frminfo InfoMenulinie frmgenstand GenstandsMenulinie sfrsag sfrskadesregistrering sfraktionsregistrering sfrkonservering sfrhistoriksag sfrhistorikordre_sag frmhandlingsplan HandlingsplanMenulinie sfrhandlingsplanvalg sfrhistorikordre frmfindgenstand Klassemoduler frmfindgenstand frmgenstand frmhandlingsplan frminfo sfraktionsregistrering sfrhistorikordre_sag sfrhistorikordre sfrhistoriksag sfrsag sfrskadesregistrering Standard moduler baslogon basmenulinie basfejl Kodekommentarer Forespørgsler QRYSLETFEJLREGISTRERETARKIVALIE QRYSLETFEJLREGISTRERETBOG QRYSLETFEJLREGISTRERETKORT QRYAKTIONSREGISTRERING QRYARKIVALIE QRYBOG QRYGENSTAND_ARKIVALIE

5 Indhold QRYGENSTAND_ARKIVALIE_KORT_BOG QRYGENSTAND_BOG QRYGENSTAND_KORT QRYHISTORIKORDRE_HANDLINGSPLAN QRYHISTORIKORDRE_SAG QRYHISTORIK_SAG QRYKLASSIFIKATION QRYKORT QRYMATERIALE QRYMATERIALE_KATEGORI QRYMEDARBEJDER QRYPRIORITET QRYSAG QRYSKADE QRYSTATUS QRYSTOERRELSE QRYTYPE Sikkerhed på formularniveau Database Navnestandard Tabelbeskrivelser TBLAKTIONSREGISTRERING TBLARKIVALIE TBLGENSTAND TBLHANDLINGSPLAN TBLHISTORIK TBLKLASSIFIKATION TBLKONSERVERING TBLKORT TBLMATERIALE TBLMEDARBEJDER TBLPRIORITET TBLSAG TBLSKADESREGISTRERING TBLSTATUS TBLSTOERRELSE TBLTRYKTBOG TBLTYPE Indeksering Relationsbeskrivelser TBLGENSTAND TBLARKIVALIE TBLGENSTAND TBLKORT TBLGENSTAND TBLSAG TBLGENSTAND TBLTRYKTBOG TBLHANDLINGSPLAN TBLSAG TBLKLASSIFIKATION TBLAKTIONSREGISTRERING TBLMATERIALE TBLGENSTAND TBLMATERIALE TBLKATEGORI TBLMEDARBEJDER TBLHANDLINGSPLAN TBLMEDARBEJDER TBLHISTORIK TBLPRIORITET TBLAKTIONSREGISTRERING TBLSAG TBLAKTIONSREGISTRERING TBLSAG TBLHISTORIK

6 Indhold TBLSAG TBLKONSERVERING TBLSAG TBLSKADESREGISTRERING TBLSTATUS TBLHISTORIK TBLSTOERRELSE TBLKORT TBLTYPE TBLGENSTAND TBLTYPE TBLKATEGORI Sikkerhed på tabelniveau...80 Opsætning 81 7 Opsætning af MS Access applikationen Generelle parametre Egenskaber for værktøjslinier Tilvalgte referencer Installation Installation på server Installation på arbejdsstation Opstart af program hos bruger Systemforudsætninger...84 Indeks 85 Bilag 87 Bilag A Samlet usecasediagram...87 Bilag B Fysisk MS Access tabelstruktur

7 Indledning Indledning 1 Indledende bemærkninger Dette IT-system, er første fase i udviklingen af et ordre/sagsstyringssystem for arkivgenstande i Københavns Stadsarkiv. Det er konstrueret til at håndtere skaderes- og aktionsregistreringer, sådan at opdagede skader effektivt kan registreres. I umiddelbar tilknytning, er det muligt at prioritere genstandene og foreslå aktionsplaner, der siden vil kunne udvælges enkeltvist eller i et større parti (handlingsplan/ordre) til behandling. Denne handlingsplan er ligesom den efterfølgende behandling kun realiseret i form af tabeller i databasen og formularer i brugergrænsefladen. Det er op til Københavns Stadsarkiv at konstruere den foreslåede funktionalitet. Første del af IT-systemet er sat i produktion pr og systemdokumentationen viser resultater af det bagvedliggende projekts OOA og OOD faser, samt systemets nuværende konstruktion og opsætning. 7

8 8

9 Systembeskrivelse Systembeskrivelse Systembeskrivelsen viser resultat af den indledende objektorienterede analyse. 2 Anvendelsesområdet 2.1 Rigt billede Den ansatte opretter skadesregistrering (grøn PostIt på arkivaliet som tegn på skadesregistrering) Eventuel midlertidig Skadesregistrering på papir Observerer skadet arkivalie i samling/arkiv Tjekker om det allerede er registreret (grøn PostiIt) Skadesregistrering via Access formular Skadet arkivalie Ansatte Den ansvarlige arkivar vurderer Skadesregistreringerne Evt. auto om nye skadesregistreringer (for hver 10. nye) Aktionstegistrering via Access formular Ansvarlig arkivar På baggrund af den samlede mængde aktionsregistreringer udvælger den ansvarlige arkivar en eller flere arkivalier til behandling og aftaler behandlingens art og karakter Behandlingen iværksættelse Når handlingsplanen er godkendt og iværksat sendes en fremtagningsseddel automatisk til kørselsafdelingen Access database Skadesregistreringer /aktionsplanlægning indgår som sager (ordrelinier) i en handlingsplan (ordre) Kørsel Handlingsplan via Access formular Afsluttet handlingsplan Skadede arkivalier fremtages og bringes til viderebehandling Aftale om handlingsplan inden iværksættelse (ordreseddel) Behandlede arkivalier returneres afslutningsvist Registrering af behandlingsforløbet Behandlingsregistrering via Access formular Værkstedspersonale/ anden viderebehandling Figur 2-1. Oplægget til forståelse af arbejdsgange og anvendelse af IT-systemet, visualiseret gennem en simpel letforståelig tegning. Tegningen placerer aktører og vigtige hændelser i problemområdet. 9

10 Systembeskrivelse 2.2 Aktører Aktørbegrebet er en abstraktion over brugere, der interagerer med et IT-system. Der er foreløbig identificeret fem. Den ene (ansat der udfører anden behandling) er imidlertid ikke umiddelbart en del af oplægget, men tages med i betragtning for at sikre systemets fremtidige udvidelsesmuligheder. Ligeledes er der også for en god ordens skyld medtaget en administrator, der her har rettigheder til det totale anvendelsesområde Bruger Alle ansatte i KSA fungerer i denne rolle. Brugernes hovedopgave er at: Indtaste observationer om skadede arkivalier i KSA, og systemets succes afhænger for en stor del af deres indsats. Blandt brugerne er der stor spredning på EDB erfaring Arkivar En ledelsesudvalgt person der besidder indgående kendskab til stadsarkivets samlinger og er sat til at prioritere de ressourcer, der er afsat til behandling. Den ansvarlige arkivars rolle er delt i to hovedfunktioner: Prioritering af de skadesanmeldte arkivalier/sager og evt. foreslå en behandlingsform Sammensætning af sager til ordrer og aftale om deres viderebehandling med personalet. Sikre og kontrollere iværksættelse og færdiggørelse Konservator Faguddannet person der forestår rådgivning, reparation, konservering og andre værkstedsrelaterede arbejdsopgaver (behandling af skadede arkivalier). Ligesom arkivaren kan konservatoren: Prioritere de skadesanmeldte arkivalier/sager og evt. foreslå en behandlingsform, men det er ikke hans ansvar at det sker. Sammensætte dem til ordrer og aftale detaljer om deres viderebehandling med det personale der skal forestå viderebehandlingen, og sikre og kontrollere iværksættelse og færdiggørelse. Konservatorens rolle er dog at: Acceptere/påbegynde og afslutte aftalte handlingsplaner, ligesom at registrere de enkelte sagers påbegyndelse, behandlingsforløb og afslutning. 10

11 Systembeskrivelse Ansat der udfører anden behandling (Denne aktør er pt. ikke del af problemområdet, men det må formodes at flere roller af denne karakter senere kan tilkobles f.eks. indskanning og ompakning) Alle fast eller løst ansatte personer kan udvælges til at forestå behandlingsopgaver og i denne rolle er det deres ansvar at: Acceptere/påbegynde og afslutte en aftalt handlingsplan ligesom de enkelte sagers påbegyndelse, behandlingsforløb og afslutning registreres Administrator Den person der bliver udvalgt til at varetage programmets vedligehold og evt. opdateringer. Administratorens rolle er at: Vedligeholde IT-systemet og sikre at det løbende bliver tilpasset nye relevante brugerønsker. Tildele rettigheder/sikkerhed til systemets brugere (implicit og eksplicit) Tilpasse IT-systemet til løbende ændringer i teknologi (f.eks. ny mail klient 2004) Administratoren har indgående kendskab til IT og MS Access. 11

12 Systembeskrivelse 2.3 Brug (usecaseses og funktionalitet) Usecasebegrebet (brugsmønster) er en abstraktion over anvendelsen af et IT-system. Til hver usecase er der tilknyttet en eller flere aktører/roller/andre IT-systemer, der kan interagere med systemet. Illustrationer og beskrivelser af IT-systemets enkelte dele skaber et stadigt mere detaljeret overblik over arbejdsgange, brugeraccess og funktionalitet. Usecases samles i sammenhængende scenarier der gensidigt tilpasses arbejdsgangsbeskrivelsen fra foranalysen og indgår i kravspecifikationen Samlet Usecase model Det komplette billede over usecasene viser IT-systemets samlede anvendelsesområde. Applikation Logon «anvender» Luk Aktionsregistrering Genstand Handlingsplan Skadesregistrering Søg/naviger genstand Søg/naviger handlingsplan Bruger Opret genstand Rediger genstand Rediger Opret handlingsplan handlingsplan Slet handlingsplan Arkivar «anvender» Udskriv aktionsregistrering Søg kandidater til handlingsplan Udskriv handlingsplan Konservator Aktionsregistrering Sag Fremtagning/udbringning Besked Søg/naviger sag Konservator Opret sag Skadesregistrering Aktionsregistrering Konservering Skadesregistrering Søg/naviger skadesregistrering Søg/naviger aktionsregistrering Søg/naviger konservering Opret Rediger skadesregistrering skadesregistrering Slet skadesregistrering Opret Rediger aktionsregistrering aktionsregistrering Slet aktionsregistrering Rediger Opret konservering konservering Slet konservering Udskriv skadesregistrering Udskriv aktionsregistrering Udskriv konservering Arkivar Besked Besked Arkivar/konservator Figur 2-2. I forbindelse med objektorienteret programmering er det normalt at vise usecases som del af en pakkestruktur. For overskuelighedens skyld sættes hele usecasehirakiet her ind i en komplet sammenhæng, og tilføjes de relationer der er mellem de enkelte dele (se bilag A s. 87 for en forstørret udgave) 12

13 2.3.2 Applikation Aktionsregistrering Applikation Systembeskrivelse Logon «anvender» Luk Bruger Arkivar Konservator Figur 2-3. Usecasen for selve applikationen består kun af delene: Aktiveringen med logon og luk, hvor brugeren foranlediger at applikationen lukker. Mellem disse to yderpunkter kan usecasen gøre brug af andre usecases hvilket er forsøgt vist på det samlede oversigtsbillede (se Samlet usecasemodel s. 12) Logon Brugsmønster: Brugeren aktiverer programmet fra arbejdsstationen. Applikationen accepterer brugeren og tildeler de differentierede rettigheder (muligvis password). Applikationen der er fuldt hændelsesstyret, vil som standard åbne i genstandsvisning hvorfra brugeren kan søge og navigere til alle andre genstande (og sager, skadesregistreringer, aktionsregistreringer, konserveringsregistreringer samt skifte vinduesvisning til handlingsplaner). Funktionalitet: Anvend brugernavn fra systemlogon ved åbning af skadesregistreringsapplikationen og hold det op mod brugerne i databasen. Arkivar og konservator anvender brugernavn ved logon for at opnå skriverettigheder til aktionsregistrering og handlingsplan, alle andre har kun læserettigheder her (når sikkerhed på brugerniveau realiseres). Tilsvarende gælder at konservator anvender brugernavn ved logon for at opnå skriverettigheder til behandling alle andre har kun læserettigheder her (når sikkerhed på brugerniveau realiseres). 13

14 Systembeskrivelse Luk Brugsmønster: Brugeren kan afslutte applikationen via valg og vinduesknapfunktionalitet fra alle vinduer. Funktionalitet: Der kan kun lukkes efter at alt igangværende oprettelse, redigering og sletning er afsluttet korrekt. Applikationen komprimerer og reparerer sig selv ved lukning Genstand Aktionsregistrering Genstand Søg/naviger genstand Bruger Opret genstand Rediger genstand Arkivar Udskriv genstand Konservator Figur 2-4. Usecasen for genstand er speciel i forhold til andre ved at den ikke kan slettes og redigering altid kan foretages. Søg/naviger genstand Brugsmønster: Applikationen, der er fuldt hændelsesstyret, vil som standard åbne i genstandsvisning hvorfra brugeren kan søge og navigere til alle andre genstande (og sager, skadesregistreringer, aktionsregistreringer, konserveringsregistreringer samt skifte vinduesvisning til handlingsplaner). Standardnavigeringen foregår ved at der bladres i resultatet af den aktuelle søgning med navigationsknapper. Via valg foretages søgninger der viser almindelige delsæt af den samlede mængde genstande. De aktuelle genstande vises med mindre der ikke findes et match i hvilket tilfælde brugeren adviseres og få mulighed for en ny søgning. Med filtrering kan der foretages yderligere selektion. Optimalt set bør der kunne foretages en specialiseret søgning på alle aktuelle genstandsdata. 14

15 Systembeskrivelse Funktionalitet: Navigering kan ske via indbygget eller konstrueret knapfunktionalitet. Søgning sker via valg. Brugeren adviseres i tilfælde af, at der ikke findes et mach. Hvis søgningen vises fremgå de hvilken søgning der ses. En søgning på Alle genstande bringer brugeren tilbage til udgangspunktet. Opret genstand Brugsmønster: For at oprette en ny genstand aktiveres en ny via valg. Der indtastes/vælges data om: Kategori, materiale, genstand. Funktionalitet: Brugeren vælger først type og derefter materiale inden indtastningsfelterne for de relevante valg kan udfyldes. Typevalget er bestemmende for hvilke genstandsfelter der stilles til rådighed. Ved indtastning i genstandsfelterne valideres disse direkte ved udgang i henhold til indtastningsmasker og valideringsregler. Ved udgang af genstandsindtastningen kontrolleres om de nødvendige datafelter er udfyldt. I tilfælde af mangler vises en dialogboks med en opremsning af problemerne og mulighed for at fortsætte eller slette. Hvis brugeren vælger at slette, nulstilles alle datafelter i registreringen ellers sættes fokus på det første felt i rækken af manglende data og brugeren får mulighed for at rette og efterfølgende acceptere. I tilfælde af at brugeren forlader formularen bør data ikke automatisk opdateres, men i stedet valideres hvorefter den tidligere dialogboks viser mulige fejl og giver mulighed for rettelser eller sletning. Rediger genstand Brugsmønster: Genstands data kan redigeres til enhver tid. Funktionalitet: Styring konstrueres så brugeren først skal vælge type og derefter materiale inden indtastningsfelterne for de relevante valg kan udfyldes. Valg af kategori bør ideelt set give mulighed for differentieret materialevalg. Typevalget er bestemmende for hvilke genstandsfelter der stilles til rådighed (arkivalie, kort, bog mm.). Ved indtastning i genstandsfelterne valideres disse direkte ved udgang i henhold til indtastningsmasker og valideringsregler. 15

16 Systembeskrivelse Ved udgang af genstandsindtastningen kontrolleres om de nødvendige datafelter er udfyldt. I tilfælde af mangler vises en dialogboks med en opremsning af problemerne og mulighed for at fortsætte eller slette. Hvis brugeren vælger at slette, nulstilles alle datafelter i registreringen ellers sættes fokus på det første felt i rækken af manglende data og brugeren får mulighed for at rette og efterfølgende acceptere. I tilfælde af at brugeren forlader formularen bør data ikke automatisk opdateres, men i stedet valideres hvorefter den tidligere dialogboks viser mulige fejl og giver mulighed for rettelser eller sletning. Udskriv genstand Brugsmønster: Via valg gives brugeren mulighed for at udskrive den aktuelle genstand eller alle i samlingen (evt. på baggrund af en forudgående søgning og/eller filtrering). Funktionalitet: Der er mulighed for udskrivning i prædefineret format hvor følgende skal indgå: Emneoverskrift og timestamp. Genstandsdata. Udskrivningen kan aktiveres via valg. 16

17 2.3.4 Sag Aktionsregistrering Sag Systembeskrivelse Søg/naviger sag Bruger Opret sag Arkivar Konservator Figur 2-5. Usecasen for sag begrænser sig til oprettelse og navigering, hvilket er helt i overensstemmelse med model og den virkelige verden, hvor sag blot fungerer som en container eller mappe. Søg/naviger sag Brugsmønster: Standardnavigeringen foregår ved at der bladres i resultatet af den aktuelle søgning med navigationsknapper. Funktionalitet: Navigering kan ske via indbygget eller konstrueret knapfunktionalitet. OBS. Det er ikke nødvendigt med specialsøgninger for sag da denne i sig selv ikke indeholder andet end nøgleværdier. Søgning skal ske for skadesregistrering, aktionsregistrering og konserveringsregistrering, hvorved den aktuelle sag også automatisk vises. Opret sag Brugsmønster: Brugeren aktiverer en ny via indbygget funktionalitet. Funktionalitet: Oprettelse af ny sag skal ske via indbygget eller konstrueret knapfunktionalitet. 17

18 Systembeskrivelse Skadesregistrering Skadesregistrering Bruger Søg/naviger skadesregistrering Opret skadesregistrering Rediger skadesregistrering Slet skadesregistrering Arkivar Udskriv skadesregistrering Konservator Besked Arkivar Figur 2-6. Frem til og med skadesregistrering har alle aktører ligesom ved de foregående usecasesrettighed de samme rettigheder. Søg/naviger skadesregistrering Brugsmønster: Standardnavigeringen foregår ved at der bladres i resultatet af den aktuelle søgning (usecase: Søg/naviger sag) med navigationsknapper. Via valg kan der foretages søgninger, der viser almindelige delsæt af den samlede mængde genstande/sager/skadesregistreringer. De aktuelle skadesregistreringer vises med mindre der ikke findes et match i hvilket tilfælde brugeren adviseres og får mulighed for en ny søgning. Med filtrering kan der foretages yderligere selektion. Optimalt set bør der kunne foretages en specialiseret søgning på alle aktuelle skadesregistreringsdata. Funktionalitet: Navigering kan ske via indbygget eller konstrueret knapfunktionalitet (usecase: Søg/naviger sag). Søgning konstrueres og gøres tilgængelige via valg. Der indbygges og vises en dialog i tilfælde af at der ikke findes et mach. Hvis søgningen vises bør det fremgå hvilken søgning der p.t. ses. En søgning på Alle genstande bringer brugeren tilbage til udgangspunktet. 18

19 Systembeskrivelse Opret skadesregistrering Brugsmønster: I forbindelse med oprettelse af ny genstand Efter oprettelse af en genstand kan der direkte markeres skader eller indskrives i tekstfelter. Afslutningsvis godkendes registreringen inden programmet lukkes eller der foretages et andet valg. Statusgodkendelsen Skadesregistreret vises i sagshistorikken sammen med navn og timestamp. I forbindelse med en eksisterende genstand der er registreret med en tidligere sag OBS. Vær opmærksom på at der kan til hver genstand over tid være tilknyttet flere sager (skadesregistrering, aktionsregistrering og behandlingsregistrering). Genstanden fremfindes først. Herefter aktiveres en ny via indbygget funktionalitet (se Opret sag s. 17) og der fortsættes som ovenfor. Funktion: Efter markering af skader godkendes og valideres skadesregistreringsdelen. Annullering og godkendelse der kan foretages under hele forløbet, foretages ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Ved godkendelse og validering uden fejl vises statusgodkendelsen Skadesregistreret i sagshistorikken sammen med navn og timestamp. Denne status skal åbne for aktivering af en aktionsregistrering. Rediger skadesregistrering Brugsmønster: Skadesregistreringer kan redigeres indtil den højere status Aktionsregistreret godkendes. Annullering og godkendelse (validering) sker for de enkelte faser ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængig af rettigheder og forløb. Statusgodkendelsen Skadesregistreret i sagshistorikken opdateres. Funktioner: Skadesregistreringen fremfindes evt. ved hjælp af en søgning og de berørte data kan rettes/opdateres. Skadesregistreringer kan redigeres så længe de har højeste godkendte status. Annullering og godkendelse kan ske og konstrueres som ved oprettelse (se ovenfor). Tilsvarende gælder at fasen ved godkendelse på ny valideres. Statusgodkendelsen Skadesregistreret i sagshistorikken opdateres med hensyn til navn og timestamp. 19

20 Systembeskrivelse Slet skadesregistrering Brugsmønster: Skadesregistreringen kan slettes så længe den ikke har opnået status Aktionsregistret. Sletning sker for de enkelte faser ved hjælp af en knap der aktiveres og deaktiveres afhængig af rettigheder og forløb. Statusgodkendelsen Skadesregistreret fjernes fra sagshistorikken. Funktion: Den berørte skadesregistrering kan slettes. Statusgodkendelsen Skadesregistreret slettes og fjernes fra sagshistorikken. Denne status skal lukke for oprettelse af aktionsregistreringen, der ellers var åben. Udskriv skadesregistrering Brugsmønster: Via valg gives brugeren mulighed for at udskrive den aktuelle skadesregistrering eller alle i samlingen (evt. på baggrund af en forudgående søgning og/eller filtrering). Funktionalitet: Der er mulighed for udskrivning i prædefineret format hvor følgende skal indgå: Emneoverskrift og timestamp. Genstandsdata. Skadesregistreringsdata. Sagshistorik. Udskrivningen kan aktiveres via valg. Besked Brugsmønster: Arkivaren notificeres ved hver tiende ny ikke aktionsbehandlede skadesregistrering. Funktion: Dette er oprindeligt tænkt at skulle foregå via , men kan naturligvis også ske gennem en udskrift på papir. I data om skadesregistreringen oprettes et felt til registrering af tidspunkt for en evt. afsendt besked. Ved en forespørgsel søger vi efter om der findes mere end <antal> skadesregistreringer uden beskeder der ikke er skadesregistrerede. Er der flere end <antal> sendes en besked der registreres for den enkelte skadesregistrering. Forespørgslen aktiveres når brugere der har oprettet nye skadesregistreringer logger af (eller måske blot ved lukning af programmet). 20

21 2.3.6 Aktionsregistrering Aktionsregistrering Systembeskrivelse Bruger Søg/naviger aktionsregistrering Opret aktionsregistrering Rediger aktionsregistrering Slet aktionsregistrering Arkivar Udskriv aktionsregistrering Konservator Figur 2-7. Ved aktionsregistrering har brugere kun læserettigheder i modsætning til arkivar og konservator der kan oprette, redigere og slette. Søg/naviger aktionsregistrering Brugsmønster: Standardnavigeringen foregår ved at der bladres i resultatet af den aktuelle søgning med navigationsknapper. Via valg kan der foretages søgninger der viser almindelige delsæt af den samlede mængde genstande/sager/skadesregistreringer. De aktuelle skadesregistreringer vises med mindre der ikke findes et match, i hvilket tilfælde brugeren adviseres og får mulighed for en ny søgning. Med filtrering kan der foretages yderligere selektion. Optimalt set bør der kunne foretages en specialiseret søgning på alle aktuelle genstandsdata. Funktion: Navigering kan ske via indbygget eller konstrueret knapfunktionalitet. Søgning konstrueres og gøres tilgængelige via valg (bl.a. en søgning der viser alle skadesregistreringer der ikke er aktionsregistrerede). Der indbygges og vises en dialog i tilfælde af at der ikke findes et mach. Hvis søgningen vises bør det fremgå hvilken søgning der p.t. ses. En søgning på Alle genstande bringer brugeren tilbage til udgangspunktet. 21

22 Systembeskrivelse Opret aktionsregistrering Brugsmønster: Står man allerede i den rigtige sag aktiveres aktionsregistrering direkte. Ellers må der først foretages en søgning. Der indtastes/vælges data om: Klassifikation, prioritet, aktioner. Afslutningsvis godkendes registreringen inden programmet lukkes eller der foretages et andet valg. Statusgodkendelsen Aktionsregistreret vises i sagshistorikken sammen med navn og timestamp. Funktionalitet: Brugerstyring konstrueres så valg af klassifikation og prioritet og udfyldning af mindst en aktion er et minimum. Annullering og godkendelse, kan foretages under hele forløbet, ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Ved godkendelse valideres data. I tilfælde af mangler vises en eller flere dialogbokse med en uddybning af problemet og mulighed for at fortsætte eller slette. Vælger brugeren at slette, nulstilles alle datafelter i aktionsregistreringen, ellers gives der mulighed for at rette og efterfølgende godkende igen. Forlader brugeren formularen i utide bør data ikke automatisk opdateres, men i stedet henvises i en dialog til at formularen kun kan forlades efter sletning, annullering eller godkendelse (validering). Ved godkendelse og validering uden fejl vises statusgodkendelsen Aktionsregistreret i sagshistorikken sammen med navn og timestamp. Denne status låser for redigering og sletning af skadesregistreringen. Rediger aktionsregistrering Brugsmønster: Aktionsregistreringer der endnu ikke indgår i en handlingsplan/ordre har kun arkivar og konservator ret til at redigere. Da værkstedet ikke altid behøver at følge forslagene fra aktionsplanerne slavisk - de er kun forslag - og selv registrerer den reelle behandling i de enkelte sager, er der ikke brug for senere rettelser i aktionsregistreringen. Annullering og godkendelse sker for de enkelte faser ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Ved redigering skal fasen på ny godkendes og valideres efter reglerne på det aktuelle niveau. Statusgodkendelsen Aktionsregistreret i sagshistorikken opdateres med hensyn til navn og timestamp. 22

23 Systembeskrivelse Funktioner: Aktionsregistreringen fremfindes evt. ved hjælp af en søgning og de berørte data rettes/opdateres. Annullering og godkendelse kan ske og konstrueres som ved oprettelse (se foregående side). Tilsvarende gælder at fasen ved godkendelse på ny valideres. Statusgodkendelsen Aktionsregistreret i sagshistorikken opdateres med hensyn til navn og timestamp. Slet aktionsregistrering Brugsmønster: Aktionsregistreringen kan slettes så længe den ikke indgår i en handlingsplan og har opnået status Preordre. Sletning sker for de enkelte faser ved hjælp af en knap der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Statusgodkendelsen Aktionsregistreret fjernes fra sagshistorikken. Funktionalitet: Den berørte skadesregistrering kan slettes. Statusgodkendelsen Aktionsregistreret slettes og fjernes fra sagshistorikken. Efter sletningen aktiveres den underliggende fase igen. Udskriv aktionsregistrering Brugsmønster: Brugeren gives mulighed for at udskrive den aktuelle aktionsregistrering eller alle i samlingen (evt. på baggrund af en forudgående søgning og/eller filtrering). Funktionalitet: Der konstrueres mulighed for udskrivning i prædefineret format hvor følgende skal indgå: Emneoverskrift og timestamp. Genstandsdata. Aktionsregistreringsdata. Sagshistorik. Udskrivningen kan aktiveres via valg. 23

24 Systembeskrivelse Handlingsplan Handlingsplan Skadesregistrering Bruger Søg/naviger handlingsplan Rediger Opret handlingsplan handlingsplan Slet handlingsplan Arkivar «anvender» Søg kandidater til handlingsplan Udskriv handlingsplan Konservator Fremtagning/udbringning Besked Konservator Figur 2-8. Man kommer frem til uscasen for handlingsplan gemmen logon og søg/naviger genstand usecasene der er default ved åbning af applikationen. Herefter entres Søg/naviger handlingsplan, og det bliver muligt at læse, oprette, redigere eller slette afhængigt af rettighederne beskrevet i aktørlisten Søg/naviger Handlingsplan Brugsmønster: Applikationen der er fuldt hændelsesstyret vil som standard åbne i genstandsvisning hvorfra brugeren kan søge og navigere til alle andre genstande (og sager, skadesregistreringer, aktionsregistreringer, konserveringer samt skifte vinduesvisning til handlingsplaner) Via valg åbnes handlingsplanvinduet. Standardnavigeringen foregår ved at der bladres i resultatet af den aktuelle søgning med navigationsknapper. Via valg kan der foretages søgninger der viser almindelige delsæt af den samlede mængde handlingsplaner. De aktuelle handlingsplaner vises med mindre der ikke findes et match, i hvilket tilfælde brugeren adviseres og får mulighed for en ny søgning. Med filtrering kan der foretages yderligere selektion. Optimalt set bør der kunne foretages en specialiseret søgning på alle aktuelle genstandsdata der kan tænkes at anvendes i forbindelse med udtagning af sager til handlingsplaner. 24

25 Systembeskrivelse Funktionalitet: Navigering kan ske via indbygget eller konstrueret knapfunktionalitet. Søgning konstrueres og gøres tilgængelige via valg. Der indbygges og vises en dialog i tilfælde af at der ikke findes et mach. Hvis søgningen vises bør det fremgå hvilken søgning der p.t. ses. En søgning på Alle handlingsplaner bringer brugeren tilbage til udgangspunktet. Søg kandidater til handlingsplan Brugsmønster: På baggrund af søgningsvalg i handlingsplanvinduet vises resultatet som en listeboks/tabel i en særlig valgformular. Her kan der evt. filtreres eller blot vælges en eller flere kandidater der overføres til handlingsplanen, igen via valg. Alternativt kan der foretages standardsøgninger/filtreringer via valg inden der foretages valg eller vinduet kan blot lukkes. Optimalt set bør der kunne foretages en specialiseret søgning på alle aktuelle genstandsdata der kan tænkes at anvendes i forbindelse med udtagning af sager til handlingsplaner. Funktionalitet: Brugeren ledes fra åbning af valgvinduet og evt. søgning, gennem udvælgelsen og overførsel til handlingsplanen. Søgning konstrueres og gøres tilgængelige via valg (kun sager der har Aktionsregistreret som topstatus er handlingsplankandidater). Der indbygges og vises en dialog i tilfælde af at der ikke findes et mach. Hvis søgningen vises, fremgår det hvilken søgning der ses. Der er mulighed for overførsel af et eller flere valg til handlingsplanvinduet. Opret Handlingsplan Brugsmønster: Åbning af ny handlingsplan sker via valg i applikations defaultvindue. Står man allerede i handlingsplanvinduet aktiveres en ny indbygget funktionalitet. I det tomme handlingsplanvindue skal der først foretages en søgning, hvilket sker ved et valg. Herfra vælges den bedst dækkende standardsøgning. OBS her fortsætter usecaseforløbet med at anvende uscasen: Søg kandidater til handlingsplan (se ovenfor) der returnere udvalgte sager til handlingsplanen. Det er hele tiden muligt at slette tidligere og tilføje nye valg. 25

26 Systembeskrivelse Afslutningsvist godkendes eller annulleres de foretagne valg. Statusgodkendelsen Preordre vises i ordrehistorikken sammen med navn og timestamp. Vi forestiller os med tiden at det bliver muligt direkte fra en søgning i skadesregistreringsvinduet, at sammensætte og overføre sager til en ny eller en eksisterende handlingsplan under udarbejdelse (max preordre status) Funktionalitet: Brugeren ledes frem til søgning efter kandidater til handlingsplanen (usecase: Søg kandidater til handlingsplan) Det er muligt at slette kandidater på handlingsplanlisten enkeltvis eller flere af gangen. Annullering og godkendelse, kan foretages under hele forløbet, ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Ved godkendelse valideres data. I tilfælde af at der ikke er foretaget et gyldigt valg vises en dialogboks med en uddybning af problemet og mulighed for at fortsætte eller slette. Vælger brugeren at slette, nulstilles alle datafelter i handlingsplanens ordrevindue, ellers gives der mulighed for at rette og efterfølgende godkende igen. Forlader brugeren handlingsplanen i utide bør data ikke automatisk opdateres, men i stedet henvises i en dialog til at formularen kun kan forlades efter sletning, annullering eller godkendelse (validering). Ved godkendelse og validering uden fejl vises statusgodkendelsen Preordre i ordrehistorikken sammen med navn og timestamp. Denne status låser for redigering og sletning af aktionsregistreringer for de berørte sager og åbner for næste aktivitet der er iværksættelse. Rediger Handlingsplan Brugsmønster: Handlingsplaner består af tre statusniveauer og de enkelte niveauer kan som hovedregel kun redigeres af den der har oprettet handlingsplanen og kun indtil en højere status godkendes. Herefter lukkes redigeringsmulighederne for de lavere niveauer, og et evt. højere niveau aktiveres. Annullering og godkendelse sker for de enkelte faser ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Ved redigering skal fasen på ny valideres og kunne overholde kravene til godkendelse på det aktuelle niveau. Statusgodkendelsen i ordrehistorikken opdateres for de enkelte faser med hensyn til (navn og) timestamp. Preordre I preordre fasen gælder reglerne for oprettelse (se ovenfor). 26

27 Systembeskrivelse Iværksat I iværksat fasen vælges navnene på de medarbejdere der skal fremtage, transportere og behandle handlingsplanen. Der aftales direkte med hver enkelt hvad der skal ske og hvornår. Dette beskrives evt. i tre instruktionsfelter inden iværksættelsen godkendes. Statusgodkendelsen Iværksat vises i ordrehistorikken sammen med navn og timestamp. Afsluttet Efter endt behandling bør den ansvarlige for handlingsplanen adviseres hvorefter handlingsplanens afslutning godkendes. Statusgodkendelsen Afsluttet vises i ordrehistorikken sammen med navn og timestamp. Funktionalitet: Handlingsplanen kan fremfindes ved hjælp af en søgning. For de to første faser skal handlingsplaner kunne redigeres så længe de har højeste godkendte status og det kan kun foretages af opretteren. Annullering og godkendelse skal ske som ved oprettelse (se Oprettelse s. 25). Tilsvarende gælder at den aktuelle fase ved godkendelse på ny valideres. Preordre Statusgodkendelsen Preordre opdateres med hensyn til navn og timestamp Iværksat Godkendelse giver anledning til at der sendes to beskeder. En til fremtagning og transport og en til den person behandlingen er aftalt med. Statusgodkendelsen Iværksat opdateres med hensyn til navn og timestamp. Afsluttet Her er der ingenting at redigere! Slet handlingsplan Brugsmønster: Handlingsplaner består af tre statusniveauer og de enkelte niveauer kan som hovedregel kun slettes af den der har oprettet handlingsplanen og kun indtil en højere status godkendes. Herefter lukkes slettemulighederne for de lavere niveauer. Sletning sker for de enkelte faser ved hjælp af en knap der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Statusgodkendelsen for den aktuelle fase fjernes fra ordrehistorikken. Efter sletningen aktiveres den underliggende fase igen og en eventuel højere og tidligere aktiveret fase deaktiveres. 27

28 Systembeskrivelse Funktionalitet: Der kan sletning for de tre statusniveauer. Dette kan kun aktiveres af medarbejderen der har foretaget oprettelsen, og kun indtil en højere status godkendes. Preordre Statusgodkendelsen Preordre slettes og fjernes fra ordrehistorikken. Efter sletningen aktiveres den underliggende aktionsregistreringsfase igen for alle handlingsplanens sager og iværksatfasen deaktiveres. Iværksat Statusgodkendelsen Iværksat slettes via kode og fjernes fra ordrehistorikken. Efter sletningen aktiveres den underliggende preordrefase igen og behandling påbegyndt fasen deaktiveres for alle handlingsplanens sager. Afsluttet Statusgodkendelsen Preordre slettes via kode og fjernes fra ordrehistorikken. Efter sletningen aktiveres den underliggende behandling afsluttet fase igen for alle handlingsplanens sager. Besked (fremtagning/transport) Brugsmønster: I forbindelse med godkendelse af en iværksat status udskrives en fælles besked til medarbejderne der skal forestå fremtagningen af genstandene i handlingsplanen Denne seddel skal følge med ordren frem til behandlingen hvor genstandene på sedlen kontrolleres. Funktionalitet: Der er mulighed for udskrivning i prædefineret format hvor følgende indgår: Medarbejderen der skal forestå fremtagningen er dokumentets første adressat. Emneoverskrift og timestamp. Instruktion i forbindelse med aftalen eller fremtagningen. Liste med alle genstande i handlingsplanen og deres placering i arkivet. Medarbejderen der skal forestå transporten er dokumentets anden adressat. Medarbejderen behandlingen er aftalt med. Instruktion i forbindelse med aftalen eller transporten. Udskriveren af handlingsplanen. Fremtagningssedelen udskrives automatisk ved godkendelse af iværksat statusen, og der gives besked til udskriveren via en dialogboks. Via et valg skal det være muligt efterfølgende at udskrive en ny kopi af fremtagningssedelen. Denne kommunikation kan med fordel foregå via mail i forbindelse med kommunens overgang til Outlook i

29 Systembeskrivelse Besked (Konservering) Brugsmønster: I forbindelse med godkendelse af en iværksat status udskrives en behandlingsseddel til medarbejderen der skal behandle genstandene i handlingsplanen. Om nødvendigt kan der til en hver tid udskrives en ny kopi. Funktionalitet: Der er mulighed for udskrivning i prædefineret format hvor følgende indgår: Medarbejderen der skal forestå behandlingen er dokumentets adressat. Emneoverskrift og timestamp. Instruktion i forbindelse med aftalen eller behandlingen skal fremgå. Hvem fremtagningen/udbringningen er aftalt med. Liste med alle genstande i handlingsplanen. Udskriveren af handlingsplanen. Behandlingssedelen udskrives automatisk ved godkendelse af iværksat statusen og der gives besked til udskriveren via en dialogboks. Via et valg er det muligt efterfølgende at udskrive en ny kopi af behandlingssedelen. Denne kommunikation kan med fordel foregå via mail i forbindelse med kommunens overgang til Outlook i Udskriv handlingsplan Brugsmønster: Brugeren gives mulighed for at udskrive den aktuelle handlingsplan eller alle i samlingen (evt. ved hjælp af søgning og/eller filtrering). Funktionalitet: Der er mulighed for udskrivning i prædefineret format hvor følgende indgår: Brevhoved. Overskrift og timestamp. Den ansvarlige for handlingsplanen. Ordrehistorik. Liste med alle genstande i handlingsplanen. Hvem behandlingen er aftalt med og instruktion. Hvem fremtagningen er aftalt med og instruktion. Udskrivningen kan aktiveres via valg. 29

30 Systembeskrivelse Konservering Konservering Skadesregistrering Søg/naviger konservering Bruger Opret konservering Rediger konservering Slet konservering Arkivar Udskriv konservering Konservator Besked Arkivar/konservator Figur 2-9. Usecasen konservering er den p.t. eneste realiserede form for behandling. Flere muligheder kan tænkes i fremtiden f.eks. sikkerhedsfilmning, skanning, ompakning, kassesion mm. Bemærk at det kun er konservator der har adgang til at oprette, redigere og nedlægge registreringer. Søg/naviger konservering Brugsmønster: Standardnavigeringen foregår ved at der bladres i resultatet af den aktuelle søgning med navigationsknapper. Via valg foretages søgninger der viser almindelige delsæt af den samlede mængde genstande/sager/skadesregistreringer/aktionsregistreringer/handlingsplaner. De aktuelle sager vises med mindre der ikke findes et match, i hvilket tilfælde brugeren adviseres og får mulighed for en ny søgning. Med filtrering foretages yderligere selektion. Optimalt set bør der kunne foretages en specialiseret søgning på alle aktuelle genstands/handlingsplandata. 30

31 Funktionalitet: Navigering kan ske via indbygget eller konstrueret knapfunktionalitet. Systembeskrivelse Standardforespørgsler oprettes (bl.a. en søgning der viser alle skadesregistreringer i en aktuel handlingsplan) og gøres tilgængelige via valg. Brugeren adviseres i tilfælde af at der ikke findes et mach. Hvis søgningen vises bør det fremgå hvilken søgning der p.t. ses. En søgning på Alle genstande vil bringe brugeren tilbage til udgangspunktet. Opret konservering Brugsmønster: Først aktiveres indtastningsdelen for behandling, og via et valg foretages en søgning der viser alle skadesregistreringer i den handlingsplan der ønskes påbegyndt. Kontroller de udbragte genstande og konferer med den medfølgende Besked til behandling. For hver sag der er til stede i handlingsplanen og påbegyndes, godkendes behandlingsregistreringen inden programmet lukkes eller der foretages et andet valg. Statusgodkendelsen Konservering påbegyndt vises i sagshistorikken sammen med navn og timestamp. Funktionalitet: Annullering og godkendelse, kan foretages under hele forløbet, ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Ved godkendelse og validering vises statusgodkendelsen Konservering påbegyndt i sagshistorikken sammen med navn og timestamp. Denne status låser for redigering og sletning af handlingsplanfasen iværksat for alle de berørte sager og åbner for næste aktivitet for den enkelte sag der er fasen frem til behandling anses for afsluttet. Rediger konservering Brugsmønster: Behandlingsregistrering består af to statusniveauer og de enkelte niveauer kan som hovedregel kun redigeres indtil en højere status godkendes. Herefter lukkes redigeringsmulighederne for det lavere niveauer, og et evt. højere niveau aktiveres. Annullering og godkendelse sker for de enkelte faser ved hjælp af et sæt knapper der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Ved redigering skal fasen på ny valideres og kunne overholde kravene til godkendelse på det aktuelle niveau. Statusgodkendelsen i sagshistorikken opdateres for de enkelte faser med hensyn til (navn og) timestamp. Konservering påbegyndt 31

32 Systembeskrivelse Redigering af denne fase er ikke mulig da der i realiteten kun er to tilstande: Påbegyndt eller ikke påbegyndt (se sletning nedenfor). Fasen frem til Konservering afsluttet I denne fase registrerer brugeren den reelle behandling ved hjælp af indskrivningsfelter og checkbokse. Det er muligt at ændre løbende i registreringen over tid, og kun ved afslutning af behandlingen og færdigudfyldning af behandlingsregistreringen, godkendes behandlingsforløbet for den enkelte sag. Statusgodkendelsen Konservering afsluttet vises i sagshistorikken sammen med navn og timestamp første gang, ved yderligere redigering opdateres kun timestampet. Funktionalitet: Konservering(-sregistreringen) kan fremfindes ved hjælp af en søgning. Kun for den anden fase skal konserveringen reelt kunne redigeres (den kan imidlertid slettes), og kun så længe den har den højeste godkendte status. Annullering og godkendelse kan ske og konstrueres som ved oprettelse (se foregående side). Tilsvarende gælder at den aktuelle fase ved godkendelse på ny valideres. Konservering afsluttet Ved godkendelse og validering uden fejl vises statusgodkendelsen Konservering afsluttet i sagshistorikken sammen med navn og timestamp. Efterfølgende redigering opdaterer kun timestampet. OBS. Når alle sager i en handlingsplan har status Konservering afsluttet skal handlingsplanens afsluttet fase aktiveres. Det vil måske være en ide her automatisk at afslutte handlingsplanen og blot generere en rapport/mail til den ansvarshavende om at den nu anses for værende færdig. Slet konservering Brugsmønster: Behandlingsregistrering består af to statusniveauer og de enkelte niveauer kan som hovedregel kun slettes af den der har oprettet behandlingsregistreringen. Herefter lukkes slettemulighederne for de lavere niveauer. Sletning sker for de enkelte faser ved hjælp af en knap der aktiveres og deaktiveres afhængigt af rettigheder og forløb. Statusgodkendelsen for den aktuelle fase fjernes fra ordrehistorikken. Efter sletningen aktiveres den underliggende fase igen og en eventuel højere og tidligere aktiveret fase deaktiveres. Konservering påbegyndt OBS. Her kan der kun slettes hvis der ikke er påbegyndt udfyldning af selve behandlingsregistreringen. 32

33 Systembeskrivelse Konservering afsluttet Her kan der slettes efter de normale regler: Indtil en højere status er opnået. Funktionalitet: Der de to statusniveauer kan slettes. Denne kan aktiveres af medarbejderen der har foretaget oprettelsen, men kun indtil en højere status godkendes. Konservering påbegyndt Ved søgning tages højde for om der er udfyldt felter i behandlingsregistreringen, og slet kun hvis den er uden resultat. Statusgodkendelsen Behandling påbegyndt slettes og fjernes fra sagshistorikken. OBS. Slettes den sidste status konservering påbegyndt i en handlingsplan skal iværksatfasen igen aktiveres. Efter sletningen deaktiveres sagens behandling afsluttet fase (hvor det reelle behandlingsforløb registreres) Konservering afsluttet Statusgodkendelsen Konservering afsluttet slettes og fjernes fra sagshistorikken. Efter sletningen aktiveres den underliggende behandling påbegyndt fase igen. Udskriv konservering Brugsmønster: Der er mulighed for at udskrive den aktuelle konserveringsregistrering eller alle i samlingen (evt. filtreret via en forudgående søgning). Funktionalitet: Der er mulighed for udskrivning i prædefineret format hvor følgende skal indgå: Emneoverskrift og timestamp. Genstandsdata. Behandlingsregistreringsdata. Sagshistorik. Udskrivningen kan aktiveres via valg. 33

34 Systembeskrivelse 3 Problemområdet Da projektet er udarbejdet som en datamatikerhovedopgave er der som del af løsningen udarbejdet en klassemodel og -beskrivelse af problemområdet. Modellen danner her kun basis for transformering til fysiske tabeller. Klassemodellen kan komme i spil i sin helhed hvis systemet senere skal flyttes til et andes miljø der ikke umiddelbart understøttes af MS Access. Det skal dog bemærkes at der ikke er tale om en tilbundsgående modellering og at bl.a. funktionalitet og datatyper bevidst er udeladt. 3.1 Klassediagram På en åben, men kritisk måde bringes i første række orden på de centrale klasser med stærke indbyrdes bånd. Herefter udledes overordnede klassestrukturer i form af generalisering ved arv og interfaces, samt objektstrukturer som aggregering og associeringer. Klasserne samler attributter og nødvendig funktionalitet, således at de (afledte objekter) under optimale forhold har en høj indre samhørighed, lav kobling og helst et begrænset veldefineret formål. Det er endvidere ønskeligt, at klasserne har en begrebslig overensstemmelse med det problemområde der forsøges modelleret. Dette sidste tjener bl.a. til at lette forståelsen og dermed vedligehold, opdatering og udbygning af IT-systemet. Alt sammen kvaliteter der forlænger systemets levetid, holder driftsomkostningerne nede og retfærdiggør den mulig højere udviklingsomkostning i systemudviklings første faser. 34

35 Systembeskrivelse Klassediagram Genstand Kategori 1 -oprindelse -titel -år -placering 1 1 * * 1 -type Type Materiale -materiale Arkivalie -gruppe -tilår -signatur -nummer Kort -størrelse Tryktbog -udgiver * Sag Aktivitetsregistrering 1..* * 1 Skadesregistrering -andenskade -skade 0..* * Skade 0..1 Aktionsregistrering -andenaktion Alternativ aktivitet * *1 * 0..* 1..3 Historik -dato *1 1 * Handlingsplan -fremtagningsinstruktion -transportinstruktion -behandlingsinstruktion Medarbejder -initialer -navn - adresse 1 -fremtagning/transport & behandling Klassifikation -klassifikation Prioritet -prioritet Aktion -aktion -fase Status 1 Behandlingsregistrering * Konservering -førbeskrivelse -andenproces -efterbeskrivelse * 0..* Alternativ behandling -beskedafsender 1 Besked -beskedtitel -besked bedekedmodtager 1 -beskedafsender -beskedafsender Proces -proces Mail Print Figur 3-1. Komplet model struktureret ved hjælp af arv, aggregering og associeringer. 35

36 Systembeskrivelse 3.2 Klassebeskrivelse Klassebeskrivelsen fastlægger de enkelte klassers ansvarsområde i forhold til modellen. De er for overskuelighedens skyld behandlet blokvist. Denne opdeling kan i den overvejende del af tilfældene opfattes som en kandidatinddeling til klynger/pakker, der pga. modellens begrænsede størrelse og kompleksitet ikke er indtegnet. Vær opmærksom på at UML notationen implicit medtager aggregerede typer og disse derfor kun tydeligt ses i klassebeskrivelserne. Kategori 1 Genstand -oprindelse -titel -år -placering 1 * * 1 -type Type Materiale -materiale Arkivalie -gruppe -tilår -signatur -nummer Kort -størrelse Tryktbog -udgiver Figur 3-2. På baggrund af valg af først type og siden materiale der er associeret til kategori er det muligt at beslutte hvilken konkret klasse af den abstrakte type genstand der skal anvendes på et givet tidspunkt. Den abstrakte genstand sikrer fleksibilitet og udvidelsesmuligheder da der her let kan tilføjes nye genstandstyper, med specielkrav til data Kategori Klassebeskrivelse Kategori samler informationer om en genstands type og materiale. Valget af type bør foretages som det først da det derefter evt. vil være muligt at vise en tilpasset materialevalgsliste. På baggrund af kategori foretages instansiering af specifikke genstandsobjekter. Ændringer kan til stadighed ske, men kan medføre at oprettede specialiseringen af genstand må ændres. De oprindelige data gemmes eller det kan accepteres at tidligere data slettes. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 Type (reference) og 1 Materiale (reference) Type Klassebeskrivelse Definerer hvilke typer en genstand kan have. Det vil være muligt at tilføje andre typer efterhånden som der opstår et behov. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 type. 36

37 Systembeskrivelse Materiale Klassebeskrivelse Definerer hvilke materiale en genstand overvejende har. Det vil være muligt at tilføje andre materialer efterhånden som der opstår et behov. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 materiale Genstand Klassebeskrivelse Genstand er superklasse for alle specialiseringer af genstande der kan tænkes at indgå i ITsystemet og indeholder sammen med kategori basale og generelle stamdata. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 oprindelse, 0..1 gruppe, 1 titel, 1 fraår, 1 placering. 0..* Sag (reference) Arkivalie Klassebeskrivelse Definerer en specialisering af genstand. Arkivalie repræsenterer KSA s hovedforretningsområde og indeholder de specialdata der gør samlingen af stamdata komplet. Ændringer kan til stadighed ske og kun de seneste ændringer gemmes. Krav til attributter og deres multiplicitet 0..1 tilår, 1 signatur, 0..1 nummer Kort Klassebeskrivelse Definerer en specialisering af genstand og indeholder de specialdata der gør samlingen af stamdata komplet. Ændringer kan til stadighed ske og kun de seneste ændringer gemmes. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 størrelse Tryktbog Klassebeskrivelse Definerer en specialisering af genstand og indeholder de specialdata der gør samlingen af stamdata komplet. Ændringer kan til stadighed ske og kun de seneste ændringer gemmes. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 udgiver. 37

38 Systembeskrivelse -dato Historik * 1 Medarbejder -initialer -navn - adresse *1 Status -fase Figur 3-3. Initialer, fase og dato (dagsdato) genereres automatisk ved alle statusgodkendelse. Medarbejder leverer data til andre klasser hvorfor den fremstår med sin egen farve Historik Klassebeskrivelse Det centrale element i registrering og kontrol af fremdrift for genstandens/sagens færd fra dets aktivitetsregistrering, over aktionsregistrering til handlingsplanen hvori det indgår og behandling. Her samles information om hændelsens art, tidspunkt og den implicerede medarbejder. Ændringer i status kan forekomme så længe genstanden ikke har opnået en højere status i hierarkiet. Der gemmes kun en status for hvert niveau i hierarkiet. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 dato, 1 Medarbejder (reference), 1 Status (reference) Status Klassebeskrivelse Beskriver med en tekstlinie hvilken hændelse der er indtruffet. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 fase Medarbejder Klassebeskrivelse Alle hændelser i dette IT-system udløses (med en enkelt undtagelse) af medarbejdere og klassen indeholder nødvendig information således at et komplet billede kan skabes af ansvar og arbejdsfordeling for registreringer, sager og handlingsplaner. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 initial, 1navn og adresse. 38

39 Systembeskrivelse Aktivitetsregistrering Skadesregistrering -andenskade Alternativ aktivitet 0..* * Skade -skade Figur 3-4. Aktivitetsregistrering er abstrakt superklasse for alle former for aktiviteter der kan tænkes at blive igangsat for en genstand. De eneste fællestræk for disse aktiviteter er pt. en status der fortæller hvilken aktivitet der er registreret og godkendt. Den abstrakte aktivitetsregistrering sikrer fleksibilitet og udvidelsesmuligheder da der her let kan tilføjes nye aktiviteter på et senere tidspunkt. Skadesregistrering, kender via valg brugeren gør sig forskellige generelle skader Aktivitetsregistrering Klassebeskrivelse Aktivitetsregistrering er superklasse for alle former for aktiviteter, der kan tænkes for arkivets genstande/sager. Klassen sikrer systemfleksibilitet ved at være indsætningspunkt for fremtidige specialiseringer. Eneste fællesnævner for de p.t. kendte aktiviteter er en status for registreringen. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 Historik (reference) Skadesregistrering Klassebeskrivelse Modellerer den skadede genstands tilstand dvs. hvilke skader der kan observeres på registreringstidspunktet. Ændringer kan forekomme så længe den overordnede skadesregistreringer ikke har status Aktionsregistreret og kun de seneste ændringer gemmes. Krav til attributter og deres multiplicitet 0..* Skade (reference) og/eller 0..1 andenskade [Mindst en af de to første attributter] Skade Klassebeskrivelse Skade definerer en specifik fejl, mangel eller detalje der ønsket udbedret ved en genstand. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 skade 39

40 Systembeskrivelse Aktionsregistrering -andenaktion * 1 *1 0..* * Klassifikation -klassifikation Prioritet -prioritet Aktion -aktion Figur 3-5. Aktionsregistreringen danner grundlaget for en efterfølgende prioritering og rationel udvælgelse af sager til handlingsplaner, og konsistente valg her er en forudsætning for at IT-systemet kan yde den ønskede hjælp i processen Aktionsregistrering Klassebeskrivelse Modellerer en aktionsregistreret genstands klassifikation, prioritet og aktionsmuligheder med henblik på senere udvælgelse til behandling. Ændringer kan forekomme så længe den ikke indgår i en handlingsplan med status Iværksat og kun de seneste ændringer gemmes. Krav til attributter og deres multiplicitet 0..* Aktion (reference), 0..1 andenaktion [Mindst en af de to første attributter], 1 Klassifikation (reference), 1 Prioritet (reference) og 1 Historik (reference) Klassifikation Klassebeskrivelse Klassifikation definerer de overordnede inddelinger KSA har for sine genstande og som vælges af den ansvarshavende arkivar der besidder den nødvendige arkivfaglige viden. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 klassifikation Prioritet Klassebeskrivelse Prioritet definerer vigtigheden af at en given sag behandles. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 prioritet Aktion Klassebeskrivelse Aktion definerer de mere eller mindre specifikke handlingsformer der umiddelbart står til rådighed for arkivaren. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 aktion. 40

41 Systembeskrivelse Behandlingsregistrering Konservering -førbeskrivelse -andenproces -efterbeskrivelse * 0..* Alternativ behandling Proces -proces Figur 3-6. Jævnfør aktivitetsregistrering er behandlingsregistrering abstrakt superklasse for alle former for behandlinger der kan tænkes at blive iværksat. De eneste fællestræk for disse behandlinger er p.t. status for påbegyndelse og afslutning af behandlingen. Den abstrakte behandlingsregistrering sikrer fleksibilitet og udvidelsesmuligheder, da der her let kan tilføjes nye behandlinger på et senere tidspunkt. Konservering, kender via valg brugeren gør sig forskellige generelle processer der anvendes Behandlingsregistrering Klassebeskrivelse Behandlingsregistrering er superklasse alle former for behandlinger, der kan tænkes for arkivets genstande. Klassen sikre systemfleksibilitet ved at være indsætningspunkt for fremtidige specialiseringer. Eneste fællesnævner for de p.t. kendte aktiviteter er status for påbegyndelse og afslutning af registreringen. Krav til attributter og deres multiplicitet 1..2 Historik (reference) Konservering Klassebeskrivelse Modellerer en genstands behandling (her på konserveringsværkstedet) med før-beskrivelse, processer og efter-beskrivelse. Ændringer kan forekomme så længe det ikke har status Færdigbehandlet og kun de seneste ændringer gemmes. Krav til attributter og deres multiplicitet 0..* Proces (reference), 0..1 andenproces [Mindst en af de to første attributter], 0..1 førbeskrivelse og 0..1 efterbeskrivelse Proces Klassebeskrivelse Proces definerer en specifik behandling en genstand modtager på værkstedet. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 proces. 41

42 Systembeskrivelse Sag Figur 3-7. Alle genstande der registreres til en form for aktivitetsbehandling tilknyttes en sag. Sag bliver således det naturlige samlingspunkt for alle tilknyttede registreringer Sag Klassebeskrivelse Sag modellerer en ordrelinie i en ordre/handlingsplan og er en af de helt centrale klasser i IT-systemet. Sag har aggregeret de ovenstående registreringer der er relevante for genstandens gennemløb og det er muligt for den samme genstand over tid at være tilknyttet flere sager og dermed også handlingsplaner. Krav til attributter og deres multiplicitet 1 Aktivitetsregistrering (reference), 0..1 Aktionsregistrering (reference) og 0..1 Behandlingsregistrering (reference). Handlingsplan -fremtagningsinstruktion -transportinstruktion -behandlingsinstruktion Figur 3-8. Handlingsplan er en ordre der samler flere sager og tilknytter aftaler og instruktioner med medarbejdere der skal forestå fremfinding, transport og behandling. Der registreres status for forløbet således at fremdrift til en hver tid kan måles Handlingsplan Klassebeskrivelse Modellerer en ordre på et eller flere sager/genstande der er udvalgt til behandling. Handlingsplanen skal sikre rationel udvælgelse af ensartede ordrer, og muliggøre kontrol med forløbet. Der er tilknyttet tre medarbejdere, der hver især har ansvar for en af de følgende handlinger: Fremtagning, transport og behandling. Handlingsplanen har tre status og ændringer for de enkelte kan forekomme så længe en højere status ikke er opnået. Kun de seneste ændringer gemmes. Krav til attributter og deres multiplicitet 0..3 instruktion, 1..3 Historik (reference), 1..* Sag (reference) og 3 Medarbejder (reference). 42

43 Systembeskrivelse Besked -beskedtitel -besked Mail Print Figur 3-9. Beskedstrukturen realiserer mulighederne for at kommunikere via en bred vifte af teknologier, men er ikke fuldt udbygget Besked Klassebeskrivelse Krav til attributter og deres multiplicitet 1 beskedtitel, 1 besked, 1 Medarbejder (reference) Mail Klassebeskrivelse Krav til attributter og deres multiplicitet Print Klassebeskrivelse Krav til attributter og deres multiplicitet 43

44 44

45 Konstruktion Konstruktion Indledningsvis placeres komponenterne i forhold til hinanden før der fortsættes med den egentlige gennemgang af konstruktionen af formularer, funktionalitet og den fysiske database. 4 Arkitektur Brugerinterface Brugergrænsefladekomponenten Funktionskomponenten Klassemodul Standardmodul Dataaccesskomponenten DAO Forespørgsel DAO (implicit) Model/databasekomponenten Database Figur 4-1. Komponentmodellen for MS Access løsninger gengiver bevidst kun en lille relevant del, af den mulige struktur. Al kommunikation med databasen foregår gennem dataacceskomponenten, og selvom det fra MS Access kan se ud som om det er muligt at binde tabeller direkte til formularer, sker kommunikation i realiteten via DAO. Brugergrænsefladekomponenten håndterer interaktion mellem aktører og funktionalitet, og er synonym med formularer, der er MS Access grafiske brugerinterface. I denne del kan man også henregne MS Access rapporter der er formateret printet output fra tabellerne. Funktionskomponenten består af funktionalitet der bl.a. styrer, manipulerer, validerer og viser data, men også i forholdet til brugerinterfacet, har bl.a. kontrol af visning og brugeradfærd sin plads her. Foruden de til formularerne meget stærkt bundne klassemoduler, er det muligt selv at konstruere standardmoduler med generelt anvendelig funktionalitet. Al kommunikation med databasen foregår gennem dataacceskomponenten, der består af teknologier og åbne standarder primært stillet til rådighed af Microsoft. Komponenten er reelt meget mere kompleks og her, specielt med hensyn til forespørgslerne, fortolket meget frit. Der er overalt anvendt forespørgsler imellem brugergrænsefladen og databasen for at skabe fleksibilitet og bedre afgrænsning. Model-/databasekomponenten er sat lig modellen fra analysefasen der er transformeret til fysiske tabeller og indkapslet af RDBMS (Jet 4.0). 45

46 Konstruktion 5 Applikation (brugergrænseflade, funktion og dataaccess) Dette er en oversigtlig gennemgang af applikationen og dens dele set fra et programmeringssynspunkt. For yderligere detaljer henvises generelt til selve kildekoden. 5.1 Brugergrænseflade- og funktionsstruktur frminfo frmgenstand frmfindgenstand Form_frmInfo Form_frmGenstand 1 Form_frmFindGenstand baslogon sfrsaghistorik sfrsag 0..* basmenulinie 1..* Form_sfrSag sfrordrehistorik_sag 1 basfejl sfrskadesregistrering 1 sfrhandlingsplanvalg 0..1 Form_sfrSkadesregistrering Form_sfrHandlingsplanValg 1 sfraktionsregistrering 0..1 sfrordrehistorik 1 frmhandlingsplan Form_sfrAktionsregistrering 1 1 Form_frmHandlingsplan sfrkonservering 0..1 Form_sfrKonserverin Figur 5-1. Brugergrænseflade- og funktionskomponenten er her vis i samme diagram da der specielt omkring klassemodulerne er en stærksamhørighed med formularerne. 46

47 Konstruktion 5.2 Navnestandard Navnestandarden i applikationen tager udgangspunkt i den Ungarske navngivning, og består generelt af fire dele: [præfiks] [tag] [Navn] [postfiks] Præfikser til VBA datatyper Datatype (engelsk begreb) Tabel (array) Boolsk (boolean) Valuta (currency) Dato/Tid (date/time) Reelt tal (double) Heltal (integer) langt heltal (long) Memo OLE Single Streng (string) Variant Objekt (object) Figur 5-2. Oversigt over datatypernes præfikser. præfiks a bol cur dte dbl int lng mem ole sng str var obj 47

48 Konstruktion Tags til MS Access objekter Objekt (engelsk begreb) Tabel (table) Forespørgsel (query) Forespørgselsdefinition (querydef) Formular (form) Rapport (report) Data Access Page Makro (macro) Modul (module) Klassemodul (class module) Check Box Combo Box Kommando knap (command button) Kommando objekt (for eksempel til indlejret SQL) Tilvirket kontrol (custom control) Billed (image) Mærkat (label) Linje (line) List Box Tilvalgsknap (option button) Tilvalgsgruppe / ramme (option group / frame) Recordset Sideskift (page break) Side faneblad (page) Sektion (section) Tekst boks (text box) Skifteknap (toggle button) Underformular (subform) Underrapport (subreport) tag tbl qry qdf frm rpt dap mcr bas cls chk cbo cmd ocx img lbl lin lst opt fra rst brk pag sec txt tgl sfr srp Figur 5-3. Oversigt overtags til de mest anvendte MS Access objekter. 48

49 5.3 Fejlhåndtering Rutiner til håndtering af fejl i programafviklingen findes i modulet basfejl Returværdier Returværdi Betydning 0 OK, succes 1 Mindre afvigelse, som regel kan applikationen fortsætte 2 Lille afvigelse, der stopper applikationen 4 (sjældent brugt) 8 Alvorlig fejl. Applikationen stopper umiddelbart 16 Alvorlig systemfejl. Systemet lukker ned umiddelbart ++ MØGDAG... Konstruktion Figur 5-4. Hver egendefineret rutine er implementeret i funktioner, som returnerer en værdi efter gennemløb eller attributter som beskrevet for hvert modul. 49

50 Konstruktion 5.4 Formularer Dette er en beskrivelse af systemets visuelle elementer samlet funktionelt. Beskrivelsen er generel, hvorfor der henvises til selve systemet for tekniske detaljer og konkrete objektnavne og usecasene for brugsmønstre (se Brug s.12). Brugergrænsefladen er grafisk vinduesbaseret og hændelsesstyret. Som i de fleste større programmer startes direkte i applikationens centrale vindue, hvorfra der kan foretages menuvalg til andre vinduer, søgninger eller udskrivninger. Navigationsdiagram Applikationsstart Luk Figur 5-5. Som udgangspunkt er brugerfladen designet sådan at hovedvinduet rummer den funktionalitet de fleste skal anvende den overvejende del af tiden. Herfra kan der let navigeres dels til andre genstand, sager, skades-, aktions- og konserveringsregistreringer via faneblad inddelingen. Fra menulinierne kan der søges, udskrives og skiftes mellem genstande (sager) og handlingsplaner (ordre). 50

51 Konstruktion Programmørknap og nøgleværdier i formularerne For alle færdigkonstruerede formularer gælder at nøgleværdierne er medtaget direkte. For let kontrol med bindinger og disse nøgleværdier, er der konstrueret en usynlig knap i umiddelbar fortsættelse af overskriften til frmgenstand s ordrehistorikfelt. Ved aktivering med er dobbeltklik i visningstilstand, kan samtlige nøgleværdier og en hurtigskift knap mellem de to hovedvinduer (lettelse ved layout) vises og efterfølgende igen gemmes (se billedteksten for frmgenstand på næste sidde). For bedste resultat bør den anvendte skærmvisning sættes til 1280 x 1024 punkter hvorved alle felter ses uden behov for scrollning frminfo Figur 5-6. Splashscreen der senere bør udbygges til en mere gennemført kommunikationsformular for information fra systemudviklere/administratoren til brugerne. frminfo der er ikke bundet til andre formularer indeholder: JPG billede på 8k danner baggrund. Afkrydsningsboks til fravalg af beskeden. OK knap til at acceptere og komme videre InfoMenulinie Figur 5-7. Infomenulinien består blot af en tom menulinie der sikre at billedet ikke hopper når der skiftes vindue. InfoMenulinien er knyttet til frminfo og indeholder: Skriv et spørgsmål (som vi ikke kan slette). 51

52 Konstruktion frmgenstand Figur 5-8. Hovedformularen med programmørknappen der ved normal visning er skjult, og ved dobbeltklik viser ellers skjulte nøgleværdier for formularen og dens underformularer (1280x1024 punkter). frmgenstand er hovedform til sfrsag, sfthistoriksag samt sfrhistorikordre_sag og indeholder: Valgbokse for type og materiale. Indtastningsfelter for genstandsdata. Et sæt navigationsknapper der gør det muliggør bladring eller indtastning af et postnummer for simpel navigering til en ønsket genstandspost. 52

53 5.4.5 GenstandsMenulinie Konstruktion Figur 5-9. Udskrivmenupunktet er her udfolder og der er gjort klar til udskrivning af rapporter, der dog endnu mangler at blive konstrueret. GenstandsMenlinien er knyttet til frmgenstand og indeholder: Filer Luk, Sideopsætning, Vis udskrift, Postmodtager (som vedhæftet fil) og Afslut. Rediger Klip, Kopier, Sæt ind, Udklipsholder, Søg og Erstat. Søg Genstand Alle genstande, Alle arkivalier, Alle kort og Alle bøger. Aktivitetsregistrering Skadesregistreringer Alle skadesregistreringer og Alle skadesregistreringer der ikke er aktionsregistrerede. Aktionsregistrering Alle aktionsregistreringer. Behandlingsregistrering Konservering Alle konserveringer. Vis Handlingsplan Handlingsplan vindue og Handlingsplan for denne sag, Ny handlingsplan, Ny handlingsplan med denne sag indsat og Ny handlingsplan med alle sager indsat (søgning). Udskriv Genstand Denne og Alle (søgning). Aktivitetsregistrering Skadesregistreringer Denne og Alle (søgning). Aktionsregistrering Denne og Alle (søgning). Behandlingsregistrering Konservering Denne og Alle (søgning). Hjælp MS Access hjælp, Vis Office-assistenten og Hvad er det? Værktøjsknapperne: Filtrer og Slet filtrering. Skriv et spørgsmål (som vi ikke kan slette). OBS. Megen funktionalitet fra menulinien er ikke endelig konstrueret og specielt omkring søgning og udskrivning skal de fleste menupunkter ses som forslag. 53

54 Konstruktion sfrsag Figur For at give plads til se skjulte nøgleværdier er formularen er nødt til at konstrueres noget større end selve fanebladet. sfrsag er underformular til frmgenstand og indeholder: Faneblade til de aktuelle registreringer i sagen. Et sæt navigationsknapper der gør det muliggør bladring eller indtastning af et postnummer for simpel navigering til en ønsket sagspost sfrskadesregistrering Figur Skadesformularen til registrering af skader på alle typer af genstande. sfrskadesregistrering er underformular til sfrsag og indeholder: Afkrydsningsfelter for almindeligt forekommende skader og tekstfelt for skader der kræver uddybning eller ikke er nævnt. Knapfunktionalitet til sletning, annullering og godkendelse skadesregistreringen. 54

55 5.4.8 sfraktionsregistrering Konstruktion Figur Aktionsformularen til registrering af udvælgelses kriterier og forslag til behandlingen af genstanden. sfraktionsregistrering er underformular til sfrsag og indeholder: Valgbokse for klassifikation og prioritet. Afkrydsningsfelter for almindeligt forekommende aktioner og tekstfelt for aktioner der kræver uddybning eller ikke er nævnt. Knapfunktionalitet til sletning, annullering og godkendelse af aktionsregistreringen sfrkonservering Figur Konserveringsdel til registrering af igangsættelse, behandling og afslutning. sfrkonserveringsregistrering er underformular til sfrsag og indeholder: Knapfunktionalitet til sletning, annullering og godkendelse af påbegyndt behandling Memofelter for før- og efterbeskrivelser. Afkrydsningsfelter for almindeligt forekommende processer og tekstfelt for processer der kræver uddybning eller ikke er nævnt. Knapfunktionalitet til sletning, annullering og godkendelse af afslutning af behandlingen. 55

56 Konstruktion sfrhistoriksag Figur Genstandens sagshistorik vises i listeform for den aktive sag. sfrhistiriksag er underformular til frmgenstand og indeholder: Visningsfelter til sagsfase, medarbejderinitialer og dato sfrhistorikordre_sag Figur Genstandens ordrehistorik vises i listeform for den aktive sag. sfrhistirikordre_sag er underformular til frmgenstand og indeholder: Visningsfelter til ordrefase, medarbejderinitialer og dato frmhandlingsplan Figur Handlingsplanformularen er stedet hvor ordren dannes, igangsættes og afsluttes. 56

57 Konstruktion frmhandlingsplan er hovedformular for sfrhandlingsplanvalg samt sfrordrehistorik og indeholder: Knapfunktionalitet til sletning, annullering og godkendelse af sammensætningen af den midlertidige ordre Valgbokse for medarbejderudvælgelse til fremtagning, transport og behandling Memofelter til instruktion i forbindelse med fremtagning, transport og behandling Knapfunktionalitet til sletning, annullering og godkendelse af iværksættelsen af ordren Knapfunktionalitet til sletning, annullering og godkendelse af afslutningen af den samlede ordre Et sæt navigationsknapper der gør det muliggør bladring eller indtastning af et postnummer for simpel navigering til en ønsket genstandspost HandlingsplanMenulinie Figur Handlingsplanmenulinien er som alle andre formularer vist i designmode. Vis Genstand menuen er aktiveret og underpunktet der åbner genstandsvinduet er valgt HandlingsplanMenlinien er knyttet til frmhandlingsplan og indeholder: Filer Luk, Sideopsætning, Vis udskrift, Postmodtager (som vedhæftet fil) og Afslut Rediger Klip, Kopier, Sæt ind, Udklipsholder, Søg og Erstat Søg (her er der plads til relevante standardsøgninger for handlingsplaner) Vis Genstand Genstands vindue og Alle sager fra dette vindue Udskriv Denne handlingsplan, Alle handlingsplaner (søgning), Denne fremtagnings- /transportinstruktion og Denne behandlingsinstruktion Hjælp MS Access hjælp, Vis Office-assistenten og Hvad er det? Værktøjsknapperne: Filtrer og Slet filtrering Skriv et spørgsmål (som vi ikke kan slette) OBS. Megen funktionalitet fra menulinien er ikke endelig konstrueret og specielt omkring søgning og udskrivning skal de fleste menupunkter ses som forslag 57

58 Konstruktion sfrhandlingsplanvalg Figur HandlingsplanValgformularen danner rammen for valg og visning af de udvalgte sager. sfrhandlingsplanvalg er underformular til frmhandlingsplan og indeholder: Visningsfelter kombineret med valgbokse der muliggør visning og sorteret valg på arkivskaber, titel, type, materiale, klassifikation og prioritet sfrhistorikordre Figur Ordrens ordrehistorik vises i listeform sfrhistorikordre er underformular til frmgenstand og indeholder: Visningsfelter til ordrefase, medarbejderinitialer og dato. Data leveres af QRYHISTORIKORDRE_SAG 58

59 frmfindgenstand OBS. Denne formular virker endnu ikke, men er alligevel fuldt dokumenteret. Konstruktion Figur Formularen frmfindgenstand i designvisning. De fleste kontrolelementer er ubundne tekstbokse til indtastning af kriterier. Denne formular skal kaldes fra menulinjen til genstandsformularen. De to kombobokse til Type og Materiale har datakilderne QRYTYPE (se s. 70) og QRYMATERIALE_KATEGORI (se s. 69). På baggrund af de kriterier der vælges og indtastes dannes et SQL udtryk, hvis resultat vises i feltet nederst i vinduet. Det skal dog bemærkes at der kun vises unikke rækker (DISTINCT) for at skabe det bedst mulige overblik. 5.5 Klassemoduler Ud over den funktionalitet der er kodet ind i enkelte hændelser er der oprettet attributter (properties) og metoder (funktioner) svarende til nedenstående diagrammer. For attributterne er angivet om tildeling ([Let] eller [Set]), sammenligning ([Get]) eller begge dele er implementeret. Enabled -attributterne og -funktionerne bruges til at aktivere eller deaktivere kontrolelementer i formularen. Visible -attributterne og -funktionerne bruges til at vise eller skjule kontrolelementer i formularen. IsEmpty -funktionerne bruges til at undersøge om et kontrolelement er tomt. Vi henviser til selve koden for yderligere detaljer. 59

60 Konstruktion frmfindgenstand Form_frmFindGenstand -Typetabelnavn [LetGet] : String -GenstandsType [Let] : String -ArkivalieEnabled [Let] : Boolean -TryktBogEnabled [Let] : Boolean -KortEnabled [Let] : Boolean -SQLudtryk [Get] : String -GenstandUndo() Figur Attributter og metoder til frmfindgenstand. Attributten Typetabelnavn indeholder navnet på den aktuelle typetabel {TBLARKIVALIE, TBLKORT, TBLTRYKTBOG}. Indholdet sættes i Enabled - attributterne. Attributten Genstandstype indeholder navnet på den aktuelle genstandstype, hvor mængden af mulige navne findes i tabellen TBLTYPE. Det samlede SQL udtryk samles og leveres af attributten SQLudtryk frmgenstand Form_frmGenstand +AktuelGenstandSoegning [LetGet] : String +OpretNyGenstand [Get] : String -IDVisible(ind bolvisible) -NavigationsknapperEnabled(ind bolfoerste, ind bolforrige, ind bolnaeste, ind bolsidste) -intopretnygenstandknapenabled(ind bolnygenstand) -GenstandVisible(ind bolvisible) -ArkivalieVisible(ind bolvisible) -TryktbogVisible(ind bolvisible) -KortVisible(ind bolvisible) -GenstandEnabled(ind bolenabled) -ArkivalieEnabled(ind bolenabled) -TryktBogEnabled(ind bolenabled) -KortEnabled(ind bolenabled) -GenstandIsEmpty(ind-ud strkontrolnavne) -ArkivalieIsEmpty(ind-ud strkontrolnavne) -TryktbogIsEmpty(ind-ud strkontrolnavne) -KortIsEmpty(ind-ud strkontrolnavne) Figur Attributter og metoder til frmgenstand. Den aktuelle genstands nummer håndteres af attributten AktuelGenstandSoegning. Selv om typen er en streng er indholdet heltalligt. Årsagen til dette er ønsket om øget fleksibilitet. Hvis der oprettes en ny genstand ligger der en tekst til indsættelse på formularen om dette i attributten OpretNyGenstand. Til at vise de nøgler formularen er bundet sammen med undeformularer er der lavet en usynlig programmørknap. Visningen eller ej af nøglerne styres af funktionen IDVisible. Til formularen er der oprettet en samling af navigationsknapper. De aktiveres med funktionen NavigationsknapperEnabled. Alle knappers tilstand ændres ved hvert kald af funktionen. Desuden er der en del funktioner til aktivering, visning eller aflæsning af kontrolelementer på formularen. 60

61 5.5.3 frmhandlingsplan Form_frmHandlingsplan Konstruktion Figur Modulet indeholder ikke egenudviklede rutiner frminfo Form_frmInfo Figur Modulet indeholder ikke egenudviklede rutiner sfraktionsregistrering Form_sfrAktionsregistrering -KnapperEnabled(ind bolslet, ind bolannuller, ind bolgodkend) -CreateAktionsregistreringsHistorik() -SletAktionsregistreringsHistorik(ind lngfremmednoegle) Figur Oversigt over metoder i sfraktionsregistrering. Funktionen KnapperEnabled styrer hvilke kommandoknapper der skal være aktive ved hjælp at parametrene. Alle knappers tilstand sættes ved hvert kald. Historik for den enkelte aktionsregistrering registreres med funktionen CreateAktionsregistreringHistorik efter godkendelse og validering. I de tilfælde hvor det er nødvendigt at rulle tilbage, slettes allerede oprettet historik på en enkelt aktionsregistrering med funktionen SletAktionsregistreringsHistorik sfrhistorikordre_sag Der er ikke nogen kodet funktionalitet til denne formular sfrhistorikordre Der er ikke nogen kodet funktionalitet til denne formular sfrhistoriksag Der er ikke nogen kodet funktionalitet til denne formular. 61

62 Konstruktion sfrsag Form_sfrSag +AktuelSagSoegning [LetGet] : String +OpretNySag [LetGet] : String -SetStatusConstrains(ind lnghistorikstatus) -FormsEnabled(ind bolskadesregistrering, ind bolaktionsregistrering) -NavigationsknapperEnabled(ind bolgaatilfoerstesag, ind bolgaatilforrigesag, ind bolgaatilnaestesag, ind bolgaatilsidstesag) -OpretNySagsKnapEnabled(ind bolopretnysag) Figur Oversigt over attributter og metoder til sfrsag. Den aktuelle sags nummer håndteres af attributten AktuelSagSoegning. Selv om typen er en streng, er indholdet heltalligt. Årsagen til dette er ønsket om øget fleksibilitet. Hvis der oprettes en ny sag ligger der en tekst til indsættelse på formularen om dette i attributten OpretNySag. Håndteringen af hvor en sag er i sit livsforløb ligger i funktionen SetStatusConstrains. Der er til formularen oprettet en samling af navigationsknapper. De aktiveres med funktionen NavigationsknapperEnabled. Alle knappers tilstand sættes ved hvert kald af funktionen sfrskadesregistrering Form_sfrSkadesregistrering -KnapperEnabled(ind bolslet, ind bolannuller, ind bolgodkend) -CreateSkadesregistreringsHistorik() -SletSkadesregistreringsHistorik(ind lngfremmednoegle) Figur Metoder til sfrskadesregistrering. Historikken for den aktuelle skadesregistrering sættes af funktionen CreateSkadesregistreringsHistorik. Hvis der er behov for at fortryde en skadesregistrering, vil det også være nødvendigt at slette dens historik. Dette sker ved hjælp af funktionen SletSkadesregistreringsHistorik. 62

63 5.6 Standard moduler baslogon baslogon Konstruktion +BrugerID() : Long Figur Metoden i baslogon Funktionen BrugerID returnerer surrogatnøglen MEDARBEJDER_ID i tabellen TBLMEDARBEJDER til den aktuelle bruger ud fra hvem der er logget på arbejdsstationen. Brugeren bestemmes ved at læse Windows miljøvariablen %USERNAME% basmenulinie basmenulinie +SoegAlleGenstande() +SoegAlleArkivalier() +SoegAlleKort() +SoegAlleBoeger() +SoegAlleSkadesregistreringer() +SoegAlleSkadesregistreringerDerEndnuIkkeErAktionsregistrerede() +SoegAlleAktionsregistreringer() +SoegAlleKonserveringsregistreringer() Figur Modulet indeholder en samling af rutiner til effektuering af menuvalg i systemet basfejl basfejl +Fejlkode [LetGet] : Integer +Fejl(ind strrutinenavn) -LogSkriv(ind strhaendelse) Figur Attribut og metoder i basfejl. Attributten Fejlkode er en global størrelse, der med et heltal angiver systemets nuværende tilstand. Metoden Fejl håndtere en fejlsituation generelt med hjælp fra funktionen LogSkriv til de egentlige skriveoperationer. 5.7 Kodekommentarer Koden er kommenteret med disse indledende og vejledende beskrivende ord: FEJL: Koden virker ikke korrekt. UFULDSTÆNDIG: Koden er endnu ikke færdig. YDELSE: Koden virker, men det er sikkert muligt at forbedre ydelsen. KONTROL: Koden skal kontrolleres for at sikre at den virker korrekt. TEST: Koden er en del af test, og skal udgå på et senere tidspunkt. 63

64 Konstruktion 5.8 Forespørgsler Hér beskrives kort de separate forespørgsler (MS Access: stored queries) som systemet indeholder. Forespørgslerne nævnes i alfabetisk rækkefølge ud fra den enkelte forespørgsels navn. Med hensyn til detaljer om forespørgslen og dens anvendelse henvises til systemets implementering QRYSLETFEJLREGISTRERETARKIVALIE DELETE TBLARKIVALIE.*, TBLGENSTAND.TYPE_FK FROM TBLGENSTAND INNER JOIN TBLARKIVALIE ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLARKIVALIE.GENSTAND_FK WHERE TBLGENSTAND.TYPE_FK>4; Sletter arkivalier der ikke er koblet til den korrekte type QRYSLETFEJLREGISTRERETBOG DELETE TBLTRYKTBOG.*, TBLGENSTAND.TYPE_FK FROM TBLGENSTAND INNER JOIN TBLTRYKTBOG ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLTRYKTBOG.GENSTAND_FK WHERE TBLGENSTAND.TYPE_FK<>5; Sletter bøger der ikke er koblet til den korrekte type QRYSLETFEJLREGISTRERETKORT DELETE TBLKORT.*, TBLGENSTAND.TYPE_FK FROM TBLGENSTAND INNER JOIN TBLKORT ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLKORT.GENSTAND_FK WHERE TBLGENSTAND.TYPE_FK<5; Sletter kort der ikke er koblet til den korrekte type. 64

65 5.8.4 QRYAKTIONSREGISTRERING SELECT TBLAKTIONSREGISTRERING.SAG_FK, TBLAKTIONSREGISTRERING.KLASSIFIKATION_FK, TBLAKTIONSREGISTRERING.PRIORITET_FK, TBLAKTIONSREGISTRERING.[KOV-AFGOER-BEHANDLING], TBLAKTIONSREGISTRERING.NOEDREPARATION, TBLAKTIONSREGISTRERING.KONSERVERING, TBLAKTIONSREGISTRERING.PRESNING, TBLAKTIONSREGISTRERING.INDBINDING, TBLAKTIONSREGISTRERING.BINDRESTAURERING, TBLAKTIONSREGISTRERING.BINDPLEJE, TBLAKTIONSREGISTRERING.OPKLAEBNING, TBLAKTIONSREGISTRERING.OMSLAG, TBLAKTIONSREGISTRERING.MAPPE, TBLAKTIONSREGISTRERING.AESKE, TBLAKTIONSREGISTRERING.OMPAKNING, TBLAKTIONSREGISTRERING.KOPIERING, TBLAKTIONSREGISTRERING.SKANNING, TBLAKTIONSREGISTRERING.UTILGAENGELIGGOERELSE, TBLAKTIONSREGISTRERING.[ANDEN-AKTION] FROM TBLAKTIONSREGISTRERING; Konstruktion Returnerer alle rækker af samlede aktionsregistreringer QRYARKIVALIE SELECT TBLARKIVALIE.GENSTAND_FK, TBLARKIVALIE.GRUPPE, TBLARKIVALIE.[TIL-AAR], TBLARKIVALIE.NUMMER, TBLARKIVALIE.SIGNATUR FROM TBLARKIVALIE; Returnerer alle rækker af arkivalier med overordnede stamdata QRYBOG SELECT TBLTRYKTBOG.GENSTAND_FK, TBLTRYKTBOG.UDGIVER FROM TBLTRYKTBOG; Returnerer alle rækker af bøger med overordnede stamdata. 65

66 Konstruktion QRYGENSTAND_ARKIVALIE SELECT TBLGENSTAND.GENSTAND_ID, TBLGENSTAND.TYPE_FK, TBLGENSTAND.MATERIALE_FK, TBLGENSTAND.OPRINDELSE, TBLGENSTAND.TITLEN, TBLGENSTAND.[FRA-AAR], TBLGENSTAND.PLACERING, TBLARKIVALIE.GENSTAND_FK, TBLARKIVALIE.GRUPPE, TBLARKIVALIE.[TIL-AAR], TBLARKIVALIE.NUMMER, TBLARKIVALIE.SIGNATUR FROM TBLGENSTAND INNER JOIN TBLARKIVALIE ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLARKIVALIE.GENSTAND_FK; Returnerer alle rækker af arkivalier med overordnede stamdata QRYGENSTAND_ARKIVALIE_KORT_BOG SELECT TBLGENSTAND.GENSTAND_ID, TBLGENSTAND.TYPE_FK, TBLGENSTAND.MATERIALE_FK, TBLGENSTAND.OPRINDELSE, TBLGENSTAND.TITLEN, TBLGENSTAND.[FRA-AAR], TBLGENSTAND.PLACERING, TBLARKIVALIE.GENSTAND_FK, TBLARKIVALIE.GRUPPE, TBLARKIVALIE.[TIL-AAR], TBLARKIVALIE.NUMMER, TBLARKIVALIE.SIGNATUR, TBLKORT.GENSTAND_FK, TBLTRYKTBOG.GENSTAND_FK, TBLTRYKTBOG.UDGIVER, TBLKORT.STOERRELSE_FK FROM ((TBLGENSTAND LEFT JOIN TBLARKIVALIE ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLARKIVALIE.GENSTAND_FK) LEFT JOIN TBLKORT ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLKORT.GENSTAND_FK) LEFT JOIN TBLTRYKTBOG ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLTRYKTBOG.GENSTAND_FK; Returnerer alle rækker af genstande og evt. arkivalie-, kort- og bogdata. 66

67 5.8.9 QRYGENSTAND_BOG SELECT TBLGENSTAND.GENSTAND_ID, TBLGENSTAND.TYPE_FK, TBLGENSTAND.MATERIALE_FK, TBLGENSTAND.OPRINDELSE, TBLGENSTAND.TITLEN, TBLGENSTAND.[FRA-AAR], TBLGENSTAND.PLACERING, TBLTRYKTBOG.GENSTAND_FK, TBLTRYKTBOG.UDGIVER FROM TBLGENSTAND INNER JOIN TBLTRYKTBOG ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLTRYKTBOG.GENSTAND_FK; Konstruktion Returnerer alle rækker af bøger med overordnede stamdata QRYGENSTAND_KORT SELECT TBLGENSTAND.GENSTAND_ID, TBLGENSTAND.TYPE_FK, TBLGENSTAND.MATERIALE_FK, TBLGENSTAND.OPRINDELSE, TBLGENSTAND.TITLEN, TBLGENSTAND.[FRA-AAR], TBLGENSTAND.PLACERING, TBLKORT.GENSTAND_FK, TBLKORT.STOERRELSE_FK FROM TBLGENSTAND INNER JOIN TBLKORT ON TBLGENSTAND.GENSTAND_ID = TBLKORT.GENSTAND_FK; Returnerer alle rækker af kort med overordnede stamdata QRYHISTORIKORDRE_HANDLINGSPLAN SELECT TBLHISTORIK.HISTORIK_ID, TBLHISTORIK.SAG_FK, TBLHISTORIK.DATO, TBLSTATUS.FASE, TBLMEDARBEJDER.INITIAL FROM TBLSTATUS INNER JOIN (TBLMEDARBEJDER INNER JOIN TBLHISTORIK ON TBLMEDARBEJDER.MEDARBEJDER_ID = TBLHISTORIK.MEDARBEJDER_FK) ON TBLSTATUS.STATUS_ID = TBLHISTORIK.STATUS_FK WHERE TBLSTATUS.STATUS_ID>2 And TBLSTATUS.STATUS_ID)<6; Returnerer alle rækker med ordrestaturhistorik for den aktuelle handlingsplan. 67

68 Konstruktion QRYHISTORIKORDRE_SAG SELECT TBLHISTORIK.HISTORIK_ID, TBLHISTORIK.SAG_FK, TBLHISTORIK.DATO, TBLSTATUS.FASE, TBLMEDARBEJDER.INITIAL FROM TBLSTATUS INNER JOIN (TBLMEDARBEJDER INNER JOIN TBLHISTORIK ON TBLMEDARBEJDER.MEDARBEJDER_ID = TBLHISTORIK.MEDARBEJDER_FK) ON TBLSTATUS.STATUS_ID = TBLHISTORIK.STATUS_FK WHERE TBLSTATUS.STATUS_ID>2 And TBLSTATUS.STATUS_ID<6; Returnerer alle rækker med ordresagshistorik for den aktuelle sag QRYHISTORIK_SAG SELECT TBLHISTORIK.HISTORIK_ID, TBLHISTORIK.SAG_FK, TBLHISTORIK.STATUS_FK, TBLHISTORIK.MEDARBEJDER_FK, TBLHISTORIK.DATO, TBLSTATUS.STATUS_ID, TBLSTATUS.FASE, TBLMEDARBEJDER.INITIAL FROM TBLSTATUS INNER JOIN (TBLMEDARBEJDER INNER JOIN TBLHISTORIK ON TBLMEDARBEJDER.MEDARBEJDER_ID = TBLHISTORIK.MEDARBEJDER_FK) ON TBLSTATUS.STATUS_ID = TBLHISTORIK.STATUS_FK WHERE TBLSTATUS.STATUS_ID<3 Or TBLSTATUS.STATUS_ID>5; Returnerer alle sagsstatus historikker QRYKLASSIFIKATION SELECT TBLKLASSIFIKATION.KLASSIFIKATION_ID, TBLKLASSIFIKATION.KLASSIFIKATION, TBLKLASSIFIKATION.BESKRIVELSE, TBLKLASSIFIKATION.SORTERING FROM TBLKLASSIFIKATION; Returnerer alle rækker fra TBLKLASSIFIKATION QRYKORT SELECT TBLKORT.GENSTAND_FK, TBLKORT.STOERRELSE_FK FROM TBLKORT; Returnerer alle rækker af kort med overordnede stamdata. 68

69 QRYMATERIALE SELECT TBLMATERIALE.MATERIALE_ID, TBLMATERIALE.MATERIALE, TBLMATERIALE.BESKRIVELSE, TBLMATERIALE.SORTERING FROM TBLMATERIALE; Konstruktion Returnerer alle rækker fra TBLMATERIALE QRYMATERIALE_KATEGORI SELECT TBLMATERIALE.MATERIALE_ID, TBLMATERIALE.MATERIALE, TBLMATERIALE.BESKRIVELSE FROM TBLMATERIALE INNER JOIN TBLKATEGORI ON TBLMATERIALE.MATERIALE_ID = TBLKATEGORI.MATERIALE_FK WHERE TBLKATEGORI.TYPE_FK=[cboGenstandstype]; Returnerer alle rækker fra TBLMATERIALE. Parameteren [cbogenstandstype] referer til værdien af et kontrolelement af dette navn på den aktuelle formular QRYMEDARBEJDER SELECT TBLMEDARBEJDER.MEDARBEJDER_ID, TBLMEDARBEJDER.INITIAL, TBLMEDARBEJDER.NAVN, TBLMEDARBEJDER. FROM TBLMEDARBEJDER; Returnerer alle rækker fra TBLMEDARBEJDER QRYPRIORITET SELECT TBLPRIORITET.PRIORITET_ID, TBLPRIORITET.PRIORITET, TBLPRIORITET.BESKRIVELSE, TBLPRIORITET.SORTERING FROM TBLPRIORITET; Returnerer alle rækker fra TBLPRIORITET QRYSAG SELECT TBLSAG.SAG_ID, TBLSAG.GENSTAND_FK, TBLSAG.HANDLINGSPLAN_FK FROM TBLSAG; Returnerer alle rækker fra TBLSAG. 69

70 Konstruktion QRYSKADE SELECT TBLSKADESREGISTRERING.SAG_FK, TBLSKADESREGISTRERING.[KAPITAEL-BESKADIGET], TBLSKADESREGISTRERING.[RYG-LOES], TBLSKADESREGISTRERING.[RYG-MANGLER], TBLSKADESREGISTRERING.[PERMER-BESKADIGET], TBLSKADESREGISTRERING.[PERMER-LOESE], TBLSKADESREGISTRERING.[PERMER-MANGLER], TBLSKADESREGISTRERING.[SIDER-BESKADIGET], TBLSKADESREGISTRERING.[SIDER-LOESE], TBLSKADESREGISTRERING.[SIDER-MANGLER], TBLSKADESREGISTRERING.[HAEFTNING-DEFEKT], TBLSKADESREGISTRERING.BESKADIGET, TBLSKADESREGISTRERING.TAPESKADE, TBLSKADESREGISTRERING.BLAEKSKADE, TBLSKADESREGISTRERING.FARVESKADE, TBLSKADESREGISTRERING.TILSMUDSET, TBLSKADESREGISTRERING.PLETTER, TBLSKADESREGISTRERING.NEDBRUDT, TBLSKADESREGISTRERING.SVAMPEANGREBET, TBLSKADESREGISTRERING.[ANDEN-SKADE] FROM TBLSKADESREGISTRERING; Returnerer alle rækker fra TBLSKADE QRYSTATUS SELECT TBLSTATUS.STATUS_ID, TBLSTATUS.FASE FROM TBLSTATUS; Returnerer alle rækker fra TBLSTATUS QRYSTOERRELSE SELECT TBLSTOERRELSE.STOERRELSE_ID, TBLSTOERRELSE.STOERRELSE, TBLSTOERRELSE.BESKRIVELSE, TBLSTOERRELSE.SORTERING FROM TBLSTOERRELSE ORDER BY TBLSTOERRELSE.SORTERING; Returnerer alle rækker fra TBLSTOERRELSE QRYTYPE SELECT TBLTYPE.TYPE_ID, TBLTYPE.TYPE, TBLTYPE.BESKRIVELSE, TBLTYPE.SORTERING FROM TBLTYPE ORDER BY TBLTYPE.TYPE; Returnerer alle rækker fra TBLTYPE. 70

71 5.9 Sikkerhed på formularniveau Der er ikke implementeret specifik sikkerhed på formularer. Konstruktion 71

72 Konstruktion 6 Database TBLTYPE PK, U 1 TYPE _ ID I 1 SORTERING TYPE BESKRIVELSE TBLMATERIALE PK, U 1 MATERIALE _ ID I 1 SORTERING MATERIALE BESKRIVELSE TBLGENSTAND PK, U 1 GENSTAND_ID FK 2, I 1 TYPE_FK FK 1, I 2 MATERIALE_FK OPRINDELSE TITLEN FRA-AAR PLACERING TBLARKIVALIE PK,FK1,U1 GENSTAND_FK GRUPPE TIL-AAR NUMMER SIGNATUR TBLKORT PK,FK1,U1 GENSTAND_FK FK2,I1 STOERRELSE_FK TBLTRYKTBOG PK, FK 1, U 1 GENSTAND_FK UDGIVER TBLSTOERRELSE PK, U 1 STOERRELSE_ID I 1 SORTERING STOERRELSE BESKRIVELSE TBLMEDARBEJDER TBLKATEGORI PK,U1 MEDARBEJDER_ID TBLSTATUS PK, U 1 KATEGORI _ ID FK 1, I 1 TYPE _ FK FK 2, I 2 MATERIALE _ FK INITIALER NAVN PK, U 1 STATUS_ID FASE PK,U1 FK1,I1 FK2,I2 FK3,I3 TBLHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN_ID FREMTAGNINGSMEDARBEJDER_FK BEHANDLINGSMEDARBEJDER_FK TRANSPORTMEDARBEJDER_FK FREMTAGNINGSINSTRUKTION BEHANDLINGSINDTRUKTION TRANSPORTINSTRUKTION TBLHISTORIK PK, U 1 HISTORIK _ ID FK 1 SAG _ FK FK 3 STATUS _ FK FK 2 MEDARBEJDER _ FK DATO TBLSAG PK, U 1 SAG _ ID FK 1, I 1 GENSTAND_FK FK 2, I 2 HANDLINGSPLAN_FK TBLKONSERVERING PK, FK1,U 1 SAG _ FK BESKRIVELSE _ FOER ADSKILLELSE TOERRENSNING VAADRENSNING DESINFICERING NEUTRALISERING STABILISERING LAPNING STRIMLNING OPKLAEBNING PRESNING FORTSATS HAEFTNING KAPITAELER PERME RYG OVERTRAEK OPPAPNING TITELFELT FORGYLDNING METALSKINNER EFTERSYN OMSLAG MAPPE AESKE PASPARTOUT ANDEN - PROCES BESKRIVELSE - EFTER TBLSKADESREGISTRERING TBLAKTIONSREGISTRERING PK,FK1,U11 PK,FK1,U1 SAG _ FK SAG_FK FK2 KLASSIFIKATION _ FK KAPITAEL-BESKADIGET FK3 PRIORITET _ FK RYG-LOES KOV RYG-MANGLER - AFGOER - BEHANDLING NOEDREPERATION PERMER-BESKADIGET KONSERVERING PERMER-LOESE PERMER-MANGLER PRESNING INDBINDING SIDER-BESKADIGET BINDRESTAURERING SIDER-LOESE BINDPLEJE SIDER-MANGLER OPKLAEBNING HAEFTNING-DEFEKT OMSLAG BESKADIGET MAPPE TAPESKADE AESKE BLAEKSKADE OMPAKNING FARVESKADE KOPIERING TILSMUDSET PLETTER SKANNING UTILGAENGELIGGOERELSE NEDBRUDT ANDEN SVAMPEANGREBET - AKTION ANDEN-SKADE TBLPRIORITET TBLKLASSIFIKATION PK,U1 PRIORITET_ID PK, U 1 KLASSIFIKATION_ID I1 SORTERING I 1 SORTERING PRIORITET KLASSIFIKATION BESKRIVELSE BESKRIVELSE Figur 6-1. ER diagram for fysisk datamodel. Forkortelser: [PK] = Primær nøgle, [FK<n>] = Fremmed nøgle, [fed] = Nødvendig værdi (Not Null), [U<n>] = Indeks på unikke værdier og [I<n>] = Indeks på ikke-unikke værdier. 72

73 6.1 Navnestandard Objekt (engelsk begreb) præfiks postfiks Tabel (table) TBL Forespørgsel QRY Identitetskolonne _ID Fremmednøgle _FK Konstruktion Figur 6-2. Tabel- og kolonnenavne skrives med versaler uden diakritiske tegn. 6.2 Tabelbeskrivelser Dette er en beskrivelse af systemets fysiske tabeller i alfabetisk rækkefølge. Denne beskrivelse er generel, og vi henviser til selve systemet for tekniske detaljer og Den fysiske MS Access databasestruktur (se bilag B s. 89). Tabelbeskrivelserne er bygget op efter denne model: <tabelnavn > <kolonnenavn> Datatype med udgangspunkt i MS Access datatyper Datastørrelse, typisk i antal karakterer Bemærkninger TBLAKTIONSREGISTRERING Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger SAG_FK Heltal Langt Primær nøgle KLASSIFIKATION_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLKLASIFAKATIO N PRIORITET_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLPRIORITET KOV-AFGOER-BEHANDLING Boolsk Ja/Nej NOEDREPERATION Boolsk Ja/Nej KONSERVERING Boolsk Ja/Nej PRESNING Boolsk Ja/Nej INDBINDING Boolsk Ja/Nej BINDRESTAURERING Boolsk Ja/Nej BINDPLEJE Boolsk Ja/Nej OPKLAEBNING Boolsk Ja/Nej OMSLAG Boolsk Ja/Nej MAPPE Boolsk Ja/Nej AESKE Boolsk Ja/Nej OMPAKNING Boolsk Ja/Nej KOPIERING Boolsk Ja/Nej SKANNING Boolsk Ja/Nej UTILGAENGELIGGOERELSE Boolsk Ja/Nej ANDEN-AKTION Memo 73

74 Konstruktion TBLARKIVALIE Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger GENSTAND_FK Heltal Langt Primær nøgle GRUPPE Tekst 64 TIL-AAR Tekst 10 NUMMER Heltal Valideringregel: >= 0 SIGNATUR Tekst TBLGENSTAND Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger GENSTAND_ID Autonum. Primær nøgle TYPE_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLTYPE MATERIALE_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLMATERIALE OPRINDELSE Tekst 64 TITLEN Tekst 64 FRA-AAR Tekst 10 PLACERING Tekst 16 Valideres i funktionalitet TBLHANDLINGSPLAN Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger HANDLINGSPLAN_ID Autonum. Primær nøgle FREMTAGNINGSMEDARBEJDE _FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLMEDARBEJDER BEHANDLINGSMEDARBEJDER _FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLMEDARBEJDER TRANSPORTMEDARBEJDER_F K Heltal Langt Fremmednøgle til TBLMEDARBEJDER FREMTAGNINGSINSTRUKTION Memo BEHANDLINGSINSTRUKTION Memo TRANSPORTINSTRUKTION Memo TBLHISTORIK Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger HISTORIK_ID Autonum. Primær nøgle SAG_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLSAG STATUS_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLSTATUS MEDARBEJDER_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLMEDARBEJDER DATO Dato Lang Default værdi = Now() 74

75 Konstruktion TBLKLASSIFIKATION Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger KLASSIFIKATION_ID Autonum. Primær nøgle SORTERING Heltal Standardværdi = 1 KLASSIFIKATION Tekst 32 BESKRIVELSE Tekst TBLKONSERVERING Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger KONSERVERING_ID Autonum. Primær nøgle BESKRIVELSE_FOER Memo ADSKILLELSE Boolsk Ja/Nej TOERRENSNING Boolsk Ja/Nej VAADRENSNING Boolsk Ja/Nej DESINFICERING Boolsk Ja/Nej NEUTRALISERING Boolsk Ja/Nej STABILISERING Boolsk Ja/Nej LAPNING Boolsk Ja/Nej STRIMLING Boolsk Ja/Nej OPKLAEBNING Boolsk Ja/Nej PRESNING Boolsk Ja/Nej FORTSATS Boolsk Ja/Nej HAEFTNING Boolsk Ja/Nej KAPITAELER Boolsk Ja/Nej PERME Boolsk Ja/Nej RYG Boolsk Ja/Nej OVERTRAEK Boolsk Ja/Nej OPPAPNING Boolsk Ja/Nej TITELFELT Boolsk Ja/Nej FORGYLDNING Boolsk Ja/Nej METALSKINNER Boolsk Ja/Nej EFTERSYN Boolsk Ja/Nej OMSLAG Boolsk Ja/Nej MAPPE Boolsk Ja/Nej AESKE Boolsk Ja/Nej PASPARTOUT Boolsk Ja/Nej ANDEN-PROCES Memo BESKRIVELSE-EFTER Memo TBLKORT Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger GENSTAND_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLGENSTAND STOERRELSE_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLSTOERRELSE 75

76 Konstruktion TBLMATERIALE Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger MATERIALE_ID Autonum. Primær nøgle SORTERING Heltal Standardværdi = 1 MATERIALE Tekst 32 BESKRIVELSE Tekst TBLMEDARBEJDER Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger MEDARBEJDER_ID Autonum. Primær nøgle INITIALER Tekst 16 NAVN Tekst 64 Tekst 64 Valideres også i funktionalitet TBLPRIORITET Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger PRIORITET_ID Autonum. Primær nøgle SORTERING Heltal Standardværdi = 1 PRIORITET Tekst 32 BESKRIVELSE Tekst TBLSAG Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger SAG_ID Autonum. Primær nøgle GENSTAND_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLGENSTAND HANDLINGSPLAN_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLHANDLINGSPL AN 76

77 TBLSKADESREGISTRERING Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger SAG_FK Heltal Langt Primær nøgle KAPITAEL-BESKADIGET Boolsk Ja/Nej RYG-LOES Boolsk Ja/Nej RYG-MANGLER Boolsk Ja/Nej PERMER-BESKADIGET Boolsk Ja/Nej PERMER-LOESE Boolsk Ja/Nej PERMER-MANGLER Boolsk Ja/Nej SIDER-BESKADIGET Boolsk Ja/Nej SIDER-LOESE Boolsk Ja/Nej SIDER-MANGLER Boolsk Ja/Nej HAEFTNING-DEFEKT Boolsk Ja/Nej BESKADIGET Boolsk Ja/Nej TAPESKADE Boolsk Ja/Nej BLAEKSKADE Boolsk Ja/Nej FARVESKADE Boolsk Ja/Nej TILSMUDSET Boolsk Ja/Nej PLETTET Boolsk Ja/Nej NEDBRUDT Boolsk Ja/Nej SVAMPEANGREBET Boolsk Ja/Nej ANDEN-SKADE Memo TBLSTATUS Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger STATUS_ID Autonum Primær nøgle FASE Tekst 32 Konstruktion TBLSTOERRELSE Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger STOERRELSE_ID Heltal Langt Primær nøgle SORTERING Heltal Standardværdi = 1 STOERRELSE Tekst 10 BESKRIVELSE Tekst TBLTRYKTBOG Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger GENSTAND_FK Heltal Langt Fremmednøgle til TBLGENSTAND UDGIVER Tekst 50 77

78 Konstruktion TBLTYPE Kolonnenavn Datatype Størrelse Bemærkninger TYPE_ID Autonum. Primær nøgle SORTERING Heltal Standardværdi = 1 TYPE Tekst 32 BESKRIVELSE Tekst Indeksering Indeksering er foretaget ud fra primære nøgler samt eksisterende forespørgsler, hvor der blandt andet er taget hensyn til WHERE, JOIN og ORDER BY. 6.4 Relationsbeskrivelser Dette er en kort beskrivelse af tabellernes relationer i alfabetisk rækkefølge efter parent tabellens navn. Relationernes beskrivelse er bygget op efter denne model: <Tabelnavn for parent-tabel> <Tabelnavn for child-tabel> <Kolonnenavn> <Kolonnenavn> Join type Mangfoldighed Angivelse af om der er referentiel integritet og hvis så hvilken slags TBLGENSTAND TBLARKIVALIE GENSTAND_ID GENSTAND_FK Nul-eller-en TBLGENSTAND TBLKORT GENSTAND_ID GENSTAND_FK Nul-eller-en TBLGENSTAND TBLSAG GENSTAND_ID GENSTAND_FK Nul-til-mange TBLGENSTAND TBLTRYKTBOG GENSTAND_ID GENSTADN_FK Nul-eller-en TBLHANDLINGSPLAN TBLSAG HANDLINGSPLAN_ID HANDLINGSPLAN_FK Nul-til-en Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade 78

79 Konstruktion TBLKLASSIFIKATION TBLAKTIONSREGISTRERING KLASSIFIKATION_ID KLASSIFAKATION_FK En-til-mange Indre join TBLMATERIALE TBLGENSTAND MATERIALE_ID MATERIALE_FK En-til-mange TBLMATERIALE TBLKATEGORI MATERIALE_ID MATERIALE_FK En-til-mange Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade TBLMEDARBEJDER TBLHANDLINGSPLAN MEDARBEJDER_ID FREMTAGNINGSMEDARBEJDER_FK Nul-eller-en Indre join Referentiel integritet uden kaskade MEDARBEJDER_ID BEHANDLINGSMEDARBEJDER_FK Nul-eller-en MEDARBEJDER_ID TRANSPORTMEDARBEJDER_FK Nul-eller-en Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade TBLMEDARBEJDER TBLHISTORIK MEDARBEJDER_ID MEDARBEJDER_FK En-til-mange Indre join Referentiel integritet med kaskadevis opdatering TBLPRIORITET TBLAKTIONSREGISTRERING PRIORITET_ID PRIORITET_FK En-til-mange Indre join Referentiel integritet uden kaskade TBLSAG TBLAKTIONSREGISTRERING SAG_ID SAG_FK Nul-eller-en TBLSAG TBLHISTORIK SAG_ID SAG_FK En-til-mange Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade 79

80 Konstruktion TBLSAG TBLKONSERVERING SAG_ID SAG_FK Nul-eller-en Indre join Referentiel integritet uden kaskade TBLSAG TBLSKADESREGISTRERING SAG_ID SAG_FK Nul-eller-en TBLSTATUS TBLHISTORIK STATUS_ID STATUS_FK En-til-mange TBLSTOERRELSE TBLKORT STOERRELSE_ID STOERRELSE_FK En-til-mange TBLTYPE TBLGENSTAND TYPE_ID TYPE_FK En-til-mange TBLTYPE TBLKATEGORI TYPE_ID TYPE_FK En-til-mange Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade Indre join Referentiel integritet uden kaskade 6.5 Sikkerhed på tabelniveau Der er ikke implementeret sikkerhed på databasen, tabeller eller dele heraf. 80

81 Opsætning Opsætning 7 Opsætning af MS Access applikationen Det er upraktisk under udviklingsarbejdet at have for stramme restriktioner for applikationen. Inden den endelige opsætningen må en række parametre derfor indstilles. 7.1 Generelle parametre Figur 7-1. Opsætning af generelle parametre for applikationen Egenskaber for værktøjslinier Figur 7-2. Som det sidste i forbindelse med brugergrænsefladen er menulinierne fastlåst på deres position øverst i vinduet og al overflødig funktionalitet spærret 7.2 Tilvalgte referencer Microsoft DAO 3.6 Object Library 81

82 Opsætning 8 Installation 8.1 Installation på server Figur 8-1. Oversigt over installationens folderstruktur, hvor kun en enkelt er foldet ud hele vejen. Kopiér disse foldere med indhold fra installationssættet til delt folder: Dokumentation hvor systemets dokumentation, blandt andet dette dokument, lægges System hvor systemets back-end og installationsfiler til arbejdsstationer lægges Hver folder har disser tre underfoldere: 1. Prod til den aktuelle programversion i produktion 2. Test til test- og udviklingsversioner 3. Hist til forhenværende programversioner Det vil sige at en version livscyklus er oprettelse, udvikling og test i folderen Test. Når alt er OK kopieres den aktuelle version til folder Hist og den nye version kopieres fra folderen Test til folderen Prod. Der er naturligt at filerne har samme navne i folderne Test og Prod. I folderen Hist omdøbes filer der er kopieret fra folderen Prod så datoen for kopieringen er tydelig og entydig over en længere årrække, for eksempel FrontEnd mdb. Hver folder indeholder filen LaesMig.txt hvor der står en kort beskrivelse af folderens indhold til en mere eller mindre uvidende person der browser folderen. 8.2 Installation på arbejdsstation Kopiér genvejen Skadesregistrering fra folderen System til brugerens eller arbejdsstationens skrivebord. 82

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 19. september 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 3 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. Indhold Ny version af vejman.dk... 1 Ændringer og nyt i den nye

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem.

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. Opret autoriserede brugere Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. For at kunne oprette og autorisere andre brugere

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Indstillinger af ØS LDV

Indstillinger af ØS LDV Indstillinger af ØS LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af ØS LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres ØS LDVs opsætning. Herved kan I løbende

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

Appendix H - Funktioner & minispecs.

Appendix H - Funktioner & minispecs. Appendix H - Funktioner & minispecs. H.1) Funktionsoversigt (Borger) vwbarselsoversigt (borger): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie

Læs mere

WEB Registrering - Manual

WEB Registrering - Manual Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de

Læs mere

Pakkepriser i Eftermarkedsportalen. Brugervejledning

Pakkepriser i Eftermarkedsportalen. Brugervejledning Pakkepriser i Eftermarkedsportalen Brugervejledning 1 Indhold Brugervejledning - Pakkepriser... 3 Forhandlerindstillinger... 3 Egne reservedele... 3 Oversigt over væsketyper, der skal opdateres med reservedelsnumre

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gør det muligt at bruge formularer i virksomheden. Vælg dokumenterne på berøringsskærmen, og tryk på Start. er en softwareløsning, der indeholder funktioner til lagring og behandling af fortrykte

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere