Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen."

Transkript

1 Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. I notatet fremgår desuden følgende registreringer fra skolevejsanalysen: Besvarelsesprocenter fordelt på skole og klassetrin Transportmiddelvalg Antal elever der bruger cykelhjelm Antal elever der er ifølge med en voksen til skole Teknisk notat for skolevejsundersøgelse for Århus Kommune er udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll Nyvig. Anlæg Grøndalsvej Viby J. Sagsnr. VEJ/04/ Journalnr G12 Sagsbeh. Gitte Merstrand / Bi Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Skolevejsanalyse: Opstartsmøde for lærerkreds samt inddateringer på Viby Skole.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE...2 GENNEMFØRELSE...2 BEARBEJDNINGEN...3 BESVARELSER FRA LÆRERNE...3 FLERE BESVARELSER PR. ELEV...3 MEGET FÅ BESVARELSER...3 SVARPROCENT OVER UNDERLIGE PUNKTER OG STREGER...4 OPTÆLLING AF PUNKTER OG LINIER...4 PAPIRSKEMAER...4 SKEMAER MED MINDRE MANGLER...5 BESVARELSER...6 BESPARELSESPROCENTER...6 UTRYGGE STEDER OG RUTER...9 KØN...9 BEGRUNDELSER FOR UTRYGHED...9 RUTER...10 TRANSPORTMIDDELVALG...12 ANTAL BRUGERE AF CYKELHJELM OG IFØLGE MED VOKSNE...13 BILAG...14

3 Skolevejsundersøgelse for Århus Kommune Beskrivelse Sikring af skolevejene handler oftest mere om at forbedre trygheden end reelt at reducere antallet af egentlige skolevejsuheld. For at kortlægge utrygheden og for at få et billede af hvilke veje, der anvendes som skoleveje er der udarbejdet en skolevejsundersøgelse. I skolevejsundersøgelse er eleverne blevet spurgt om følgende: Navn Adresse Klasse Skole Transportmiddel til/fra skole samt evt. mellem skole og fritidsaktivitet Optegning af rute til/fra skole samt mellem evt. skole og fritidsaktivitet Optegning af utrygge steder i trafikken Brug af cykelhjelm, hvis eleven benytter cykel Angivelse af om elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse er ifølge med en voksen, når de går eller cykler til skole. Undersøgelsen er gennemført via et spørgeskema på internettet. Spørgeskemaet var designet dels med spørgsmål og dels med et kort, hvorpå eleverne skulle udpege utrygge steder og indtegne deres ruter til og fra skole og fritidsaktiviteter. De utrygge steder kunne udpeges dels ved at tegne en streg/linie og dels ved at tegne et kryds. Gennemførelse Undersøgelsen blev gennemført fra uge 43 i 2004 til uge 15 i Alle 51 folkeskoler og 16 privatskoler i Århus Kommune er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen gennem breve fra skoleforvaltningen. Inden starten på undersøgelsen blev alle skoler desuden inviteret til at deltage i et informationsmøde, hvor undersøgelsen blev gennemgået. Alle elever fra klasse skulle gennemføre undersøgelsen på skolen, hvor lærerne skulle guide eleverne igennem undersøgelsen. Eleverne i børnehaveklassen til og med 3. klasse skulle alle gennemføre undersøgelsen i hjemmet sammen med forældrene. Eleverne havde mulighed for både at svare via internettet og på et papirskema. 2 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

4 Bearbejdningen Data fra undersøgelsen ligger i et EXCEL-regneark samt i MapInfo. Besvarelser fra lærerne Lærerne skulle skrive test, når de gennemførte undersøgelsen. Disse er sorteret fra. I de klasser, hvor besvarelsesprocenten er over 100%, kan en af årsagerne dog være, at nogle lærere ikke har skrevet test og derfor er medtaget i de endelige besvarelser. Flere besvarelser pr. elev Der er registreret en del elever, som har svaret mere end én gang. Dette kan f.eks. skyldes, at en elev midt i undersøgelsen har følt sig usikker og derfor har valgt at starte forfra, eller hvis en elev er kommet i tanke om flere utrygge steder. For ikke at slette nogle ruter og utrygge steder, som elever har markeret, er de ekstra besvarelser identificeret på navn, klasse og skole. Alle besvarelserne fra samme person er herefter lagt sammen. Dette er gjort automatisk. Det betyder, at hvis en elev har svaret flere gange og ikke har angivet samme navn, klasse og skole vil de figurere flere gange. Der er i alt elever som har svaret mere end en gang. Antal gentagne besvarelser Antal respondenter I alt 4701 Antal elever som har svaret mere end én gang fordelt på antal gange de har besvaret Den elev, som har svaret henholdsvis 72 og 15 gange har ikke angivet utrygge steder. Ligeledes er det meget få utrygge steder, som er angivet af de elever, som har svaret flere gange. Meget få besvarelser For enkelte af klasserne er der kun en enkelt besvarelse eller to, ligesom der er enkelte svar for klassetrin som ikke findes på den pågældende skole. Disse besvarelser kan være fejlbesvarelser eller besvarelser fra lærere. Det er dog valgt at beholde disse data, da det også kan være elever, som ved en fejl er kommet til at vælge en forkert klasse eller skole. 3 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

5 Svarprocent over 100 I 42 klasser er der en svarprocenten over 100%. Dette kan skyldes at flere elever har været inde på undersøgelsen flere gange, og ikke har skrevet deres navn nøjagtigt ens hver gang eller er kommet til at markere to forskellige klassetrin eller skole på deres besvarelser. Det er dog valgt at tage alle data med, da det vurderes, at disse elever har svaret flere gange fordi de ikke har fået tegnet alle utrygge steder ind første gang. Underlige punkter og streger Efter at de angivne ruter og utrygge linier og punkter er importeret til GIS, ses det, at nogle elever har tegnet punkter og linier langt væk fra vejene eller stierne. Disse punkter og streger er slettet, da de ikke giver nogen mening. Optælling af punkter og linier Punkter Punkter er optalt med en radius på 50 meter i kryds og 30 meter ellers, da det her er vigtigt at kende den præcise placering af stedet. Linier Antal linier er optalt på hver delstrækning i vejnettet. En linie siges at høre til et vejstykke, hvis den ligger maksimum 50 meter fra vejen. Denne grænse er sat på baggrund af den nøjagtighed, hvormed eleverne bør kunne tegne linierne. Ruter Ruter er optalt på samme vis som linier. Papirskemaer Der er i alt modtaget papirskemaer fra skolerne i Århus Kommune. 23 skemaer (0,1%) var fra elever, som har besvaret undersøgelsen på et fremmedsprog, som det ikke har været muligt at indtaste, og er derfor ikke medtaget efter aftale med kommunen. 147 papirskemaer er blevet kasseret, idet de enten er blanke eller indeholder ulæselige eller utilstrækkelige oplysninger om eleven. Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan de kasserede skemaer fordeler sig i 5 forskellige grupper. Begrundelse Antal Blanke 65 (44%) Utydelige 7 (5%) Rute tegnet, svar mangler 41 (28%) Mangelfuldt besvaret 32 (22%) Klasse mangler 2 (1%) Total 147 Fordeling af de kasserede skemaer. Blanke: Hvor der ikke er angivet hverken rute eller besvarelser på skemaerne Utydelige: Hvor skemaet er udfyldt helt eller delvist men hvor ruten og/eller svarene er utydelige/uforståelige. 4 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

6 Rute tegnet, svar mangler: Hvor eleven har tegnet en rute, men hvor ingen oplysninger om eleven er angivet. Mangelfuldt besvaret: Hvor eleven ikke har angivet tilstrækkeligt med oplysninger til at skemaet kan indtastes. Klasse mangler: Hvor eleven kun mangler at angive klassetrin. De kasserede skemaer fordeler sig på 42 af de 67 skoler (63%), som har deltaget i undersøgelsen i Århus Kommune. I bilag 1 ses fordelingen på de 42 skoler. De 147 skemaer er ikke medtaget i det samlede antal besvarelser. Skemaer med mindre mangler For at nedbringe mængden af kasserede skemaer har det i enkelte tilfælde været nødvendigt at gætte elevernes svar på ét eller flere af følgende spørgsmål: Brug af cykelhjelm Følgeskab med en voksen Køn Transportmiddel Af nedenstående tabel fremgår det, at svaret på 258 spørgsmål er gættet ved indtastningen. Der kan imidlertid godt være gættet på mere end ét spørgsmål pr. skema, således at det samlede antal af berørte skemaer er mindre end 258. Spørgsmål Antal I alt Brug af cykelhjelm Ja: 47 Nej: Følgeskab med voksen Ja: 53 Nej: Køn Pige: 9 Dreng: 9 18 Transportmiddel Går: 19 Cykel: 17 Bil: 1 Andet: Gættede spørgsmål i alt 258 Fordeling at gættede svar. Det er tilstræbt, at de gættede svar fordeler sig ligeligt mellem de forskellige svarmuligheder. Dog er der taget hensyn til det allerede anførte og den tegnede rute, idet elever i f.eks. 1. klasse med stor sandsynlighed er i følgeskab med en voksen. Ligeledes vil en elev sandsynligvis også gå eller cykle til skole, hvis vedkommende bor tæt ved skolen og har tegnet ruten langs lokale stier i området. 5 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

7 Besvarelser Besparelsesprocenter Der er i alt afgivet besvarelser. Af disse var fra folkeskolerne, hvilket giver en besvarelsesprocent på 62 for disse. Besvarelsesprocenten for privatskolerne kendes ikke, da det ikke er alle privatskolerne, som har opgivet deres elevtal. I bilag 2 findes antallet af besvarelser for alle skoler. Skole/klassetr I alt in Bakkegård 47% 35% 26% 38% 35% 35% 45% 56% 41% 83% 29% 42% Beder 61% 54% 50% 54% 104% 114% 75% 88% 4% 88% 5% 62% Elev 93% 16% 60% 31% 100% 113% 80% Ellekær 47% 22% 78% 2% 114% 67% 85% 81% 83% 76% 63% Elsted 40% 32% 51% 56% 87% 64% 53% 97% 93% 71% 62% Engdal 58% 61% 45% 45% 112% 96% 94% 99% 73% 91% 78% Frydenlund 40% 13% 21% 56% 109% 50% 109% 100% 94% 77% 6% 61% Gammelgård 58% 60% 59% 57% 92% 81% 88% 87% 67% 60% 71% Gjellerup 41% 35% 44% 28% 103% 89% 97% 91% 81% 86% 67% Grønløkke 50% 78% 50% 73% 77% 76% 79% 87% 82% 48% 25% 68% Hasle 19% 22% 32% 25% 105% 98% 93% 89% 76% 80% 61% 63% Hasselager 60% 40% 50% 48% 80% 104% 96% 98% 82% 67% 76% 77% Holme 45% 30% 48% 40% 100% 102% 76% 80% 96% 9% 62% Højvang 53% 72% 58% 66% 102% 101% 98% 91% 25% 98% 49% 75% Hårup 40% 56% 47% 54% 94% 88% 96% 100% 89% 68% 77% Jellebakke 42% 50% 33% 55% 78% 55% 58% 62% 47% 91% 57% Katrinebjerg 51% 38% 24% 31% 91% 92% 90% 90% 55% 86% 65% Kolt 50% 37% 54% 42% 85% 113% 63% Kragelund 54% 50% 59% 41% 99% 93% 71% 95% 83% 85% 70% Lisbjerg 80% 53% 32% 32% 105% 100% 92% 88% 71% Lystrup 52% 52% 50% 55% 106% 91% 60% 98% 90% 61% 72% Læssøesgade 22% 23% 22% 13% 88% 81% 108% 141% 150% 107% 50% 63% Malling 41% 62% 60% 65% 98% 84% 105% 83% 113% 88% 78% Møllevang 27% 51% 52% 54% 95% 93% 92% 100% 103% 92% 74% Mårslet 63% 68% 54% 61% 86% 77% 45% 86% 100% 67% 106% 71% Fjordsgade 42% 21% 28% 14% 60% 71% 96% 105% 47% 34% 0% 49% Nordgård 7% 2% 23% 4% 0% 0% 2% 2% 0% 2% 5% Næshøj 21% 56% 73% 41% 33% 71% 99% 46% 66% 97% 59% Risskov 61% 64% 58% 61% 72% 42% 93% 63% 54% 45% 62% Rosenvang 36% 45% 54% 52% 59% 23% 29% 73% 44% 37% 2% 43% Rundhøj 42% 24% 21% 33% 69% 100% 112% 92% 100% 47% 0% 48% Sabro-Korsvej 41% 49% 25% 44% 70% 100% 64% 36% 70% 55% 56% Samsøgade 39% 48% 38% 29% 52% 0% 58% 57% 92% 50% 47% Skjoldhøj 45% 27% 40% 33% 68% 100% 85% 92% 66% 81% 4% 59% Skovvang 52% 47% 31% 50% 86% 107% 107% 91% 84% 58% 81% 72% Skæring 40% 35% 36% 36% 96% 57% 97% 90% 68% 47% 58% Skødstrup 44% 44% 31% 46% 86% 40% 108% 94% 84% 84% 65% 6 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

8 Skåde 40% 67% 41% 43% 95% 96% 102% 36% 105% 97% 72% Solbjerg 38% 53% 56% 49% 40% 38% 31% 70% 71% 47% 6% 47% Strandskolen 60% 45% 54% 80% 95% 101% 89% 95% 96% 84% 97% 80% Sølyst 59% 42% 32% 41% 90% 91% 70% 92% 86% 53% 55% 64% Søndervang 78% 34% 43% 39% 93% 100% 103% 105% 92% 73% 100% 77% Tilst 47% 39% 52% 60% 76% 81% 78% 87% 57% 53% 3% 60% Tovshøj 50% 41% 49% 56% 88% 90% 45% 72% 83% 93% 118% 68% Tranbjerg 68% 60% 66% 58% 32% 40% 43% 6% 53% 51% 0% 45% Vejlby 32% 49% 55% 47% 51% 77% 97% 75% 117% 32% 22% 53% Vestergård 56% 40% 59% 24% 50% 110% 47% 68% 113% 126% 56% 65% Viby 77% 60% 73% 65% 50% 121% 104% 97% 90% 40% 78% Virup 41% 50% 41% 53% 22% 57% 43% 64% 89% 0% 46% Vorrevang 30% 6% 31% 36% 13% 76% 86% 100% 95% 50% 54% Åby 36% 36% 29% 49% 101% 70% 72% 63% 59% 35% 57% I ALT 46% 44% 45% 46% 78% 76% 78% 81% 74% 65% 37% 62% Besvarelsesprocent for folkeskolerne fordelt på klassetrin. Besvarelsesprocenterne for folkeskolerne ligger mellem 42% for Bakkegårdsskolen og 80% for Strandskolen og Elev Skolen. Nordgårdskolen har ikke deltaget i undersøgelsen, hvilket ses af deres svarprocent på 5. Efterfølgende er angivet svarprocenterne for de privatskoler, som har opgivet deres elevantal. For alle skolerne er endvidere angivet antal besvarelser. 7 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

9 Skole/klassetrin I alt Børnenes Friskole Den Moderne Kulturelle Skole 8/ 47% 8/ 50% 5/ 28% 1 69% 16/ 8/ 2 58/ 89% 47% 35% Egebakkeskolen 13/ 65% 14/ 78% 16/ 80% 14/ 88% 2 110% 19/ 106% 19/ 95% 1 55% 20/1 05% 19/ 106% 3 170/ 90% Elise Smiths Skole Forældreskolen I Århus 8/ 22% 1 30% 10/ 25% 5/ 14% 30/ 79% 2% 26/ 59% 34/ 52% 19/ 30% 3 48% 26/ 63% 203/ 39% Interskolen 4/ 21% 3/ 17% 6% 18/ 106% 26/ 15% Jakobskolen 7/ 35% Kildeskolen 5/ 83% Laursens Realskole 5% 50% 6/ 32% 3/ 50% 6/ 26% 5/ 71% 9% 3/ 33% 5% 3/ 14% 40% 4% 33% 9% 7/ 54% 13% 3/ 50% % 3 42% Lykkeskolen N. Kochs Skole Rudolf Steiner- Skolen, Riskov 5/ 83% 3/ 33% 13% 11% 8% 8% 10% 22% 2 18/ 18% Rudolf Steiner- Skolen, Århus 6/ 29% 10/ 48% 16/ 64% 1 52% 16/ 59% 16/ 70% 17/ 74% 17/ 74% 18/ 69% 19/ 70% 11% 148/ 60% Selam Friskole 1 1 Skt. Knuds Skole Århus Friskole I alt Antal besvarelser fra de private skoler. For de skoler hvor der er opgivet antal elever pr. klasse er der endvidere angivet en svarprocent. Svarprocenterne for privatskolerne ligger mellem 15 og 90. For en del klasser er der kun 1 elev, som har svaret. 8 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

10 Utrygge steder og ruter Der er i alt angivet utrygge steder fordelt på punkter og strækninger. Hver elev har i gennemsnit angivet 0,75 utrygt sted. Køn Kønsfordelingen i undersøgelsen har været ligelig 50/50. Drengene har i gennemsnit angivet 0,81 utrygge steder, mens pigerne har angivet 0,71 utrygge steder. Der er i alt 45% af skoleeleverne, som har sat en streg eller et punkt. For drengene er det 44% og for pigerne er det 45%. I gennemsnit har de elever, som har markeret et utrygt sted, angivet 1,7 utrygt sted hver. Antal angivne utrygge steder Piger Drenge I alt I alt Fordeling af køn og antal utrygge steder. Begrundelser for utryghed Der var opstillet otte afkrydsningsmuligheder til begrundelse for utryghed, hvoraf den ene var en valgfri kategori Andet, hvor der var mulighed for fritekst. Eleverne skulle svare på begrundelserne hver gang de udpegede et utrygt sted. Begrundelserne fremkom i en tilfældig rækkefølge, hver gang en elev fik den vist. Derved blev sandsynligheden for, at eleverne altid sætter kryds i den øverste eller nederste svarmulighed mindsket. 9 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

11 Begrundelser for utryghed Antal afkrydsninger Bilerne holder ikke tilbage 4325 Der er mange biler 7214 Det er svært at få øje på de andre trafikanter 2830 Det er svært at krydse vejen 4757 Der er ingen fortov eller cykelsti 2430 Der er ingen lys på vejen / stien 1669 Bilerne kører meget stærkt 6459 Andet 5059 Antal begrundelser som er valgt i undersøgelsen. De valgte begrundelser for, hvorfor eleverne føler sig utrygge i trafikken, afhænger selvfølgelig af hvilken lokalitet, de har udpeget. Generelt er det begrundelser som der er mange biler og bilerne kører meget stærkt som er blevet valgt. I kategorien Andet er der i af de angivet en begrundelse. Ruter Eleverne er blevet bedt om at indtegne alle deres ruter mellem hjem, skole og evt. fritidshjem eller andet. Rute 1: Fra hjem til skole Rute 2: Fra skole til evt. fritidshjem eller lignende Rute 3: Fra skole til hjem eller fra fritidshjem eller lignende til hjem Det er ikke alle, som har skullet angive en rute 2, hvis de ikke skal andre steder hen end til og fra skolens område. Det betyder også, at hvis fritidshjem/sfo var beliggende på skolens område, skulle de ikke angive en rute 2. Hvis eleverne ikke kendte deres rute, havde de mulighed for at springe over angivelse af ruter. Nogle elever har indtegnet mere end en rute, hvis de har svaret flere gange. Det er valgt kun at medtage én af hver rute pr. elev. Det vurderes at give et forkert billede af antal elever på de enkelte strækninger, hvis der er medtaget flere. Samtidig har eleverne valgt et transportmiddel til hver rute. For at dette bliver i overensstemmelse med antallet af elever, er det valgt at fjerne de resterende ruter. 10 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

12 Rute 1 Der er i alt elever, som har angivet minimum en rute 1. Antal ruter Antal elever I alt Antal ruter pr. elev for rute 1 Rute 2 Der er i alt elever, som har angivet minimum en rute 2. Antal ruter Antal elever I alt Antal ruter pr. elev for rute 2. Rute 3 Der er i alt elever, som har angivet minimum en rute 3. Antal ruter Antal elever I alt Antal ruter pr. elev for rute Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

13 Transportmiddelvalg Eleverne skulle angive deres transportmiddelvalg ved hver af de ruter de har indtegnet. Rute 1: Fra hjem til skole Rute 2: Fra skole til evt. fritidshjem eller lignende Rute 3: Fra skole til hjem eller fra fritidshjem eller lignende til hjem Efterfølgende er transportmiddelvalget for de 3 ruter angivet opdelt på klassetrin. Fordelingen af transportmiddelvalget for hver skole opdelt på klassetrin, samt samlet på folkeskoler og privatskoler ses i bilag 4. Procentfordelingen er beregnet ud fra de elever, som har angivet et transportmiddel. For rute 1 er der 80% af eleverne, som enten går eller cykler til skole, mens 10% bliver kørt til bil i skole. Der er flere af de yngre elever, som bliver kørt til skole, end de ældre elever. Transportmiddel /Klassetrin Gang Cykel Knallert Bil Bus Taxi Andet I alt 0 35% 35% 1% 25% 3% 0% 1% 100% 1 33% 39% 0% 24% 3% 0% 1% 100% 2 35% 42% 0% 16% 4% 0% 1% 100% 3 31% 53% 0% 11% 3% 0% 1% 100% 4 31% 50% 0% 10% 7% 0% 2% 100% 5 30% 54% 0% 7% 8% 0% 1% 100% 6 31% 54% 0% 4% 10% 0% 1% 100% 7 35% 49% 0% 4% 10% 1% 0% 100% 8 39% 45% 1% 4% 11% 0% 0% 100% 9 37% 42% 1% 4% 14% 1% 0% 100% 10 13% 20% 7% 6% 52% 0% 2% 100% I alt 33% 47% 0% 10% 8% 0% 1% 100% Fordeling af transportmiddelvalg for rute 1 opdelt på klassetrin. Transportmiddel /Klassetrin Gang Cykel Knallert Bil Bus Taxi Andet I alt 0 69% 21% 1% 3% 5% 0% 2% 100% 1 65% 31% 0% 1% 1% 0% 2% 100% 2 59% 33% 0% 2% 3% 0% 2% 100% 3 46% 48% 0% 2% 2% 0% 2% 100% 4 36% 54% 0% 4% 4% 0% 2% 100% 5 35% 56% 0% 3% 5% 0% 1% 100% 6 31% 58% 1% 3% 6% 0% 1% 100% 7 36% 52% 1% 1% 9% 0% 1% 100% 8 35% 42% 1% 3% 17% 0% 1% 100% 9 29% 40% 2% 4% 24% 0% 1% 100% 10 10% 12% 10% 2% 65% 0% 2% 100% I alt 39% 49% 1% 3% 7% 0% 1% 100% Fordeling af transportmiddelvalg for rute 2 opdelt på klassetrin For rute 2 er der 88% som bruger cykel eller går. 12 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

14 Transportmiddel /Klassetrin Gang Cykel Knallert Bil Bus Taxi Andet I alt 0 35% 35% 0% 27% 2% 0% 1% 100% 1 32% 37% 0% 27% 2% 0% 1% 100% 2 35% 40% 0% 18% 3% 0% 3% 100% 3 32% 53% 0% 11% 3% 0% 1% 100% 4 33% 50% 0% 7% 7% 0% 1% 100% 5 32% 54% 0% 4% 8% 0% 1% 100% 6 32% 55% 0% 3% 9% 0% 1% 100% 7 36% 50% 0% 2% 11% 0% 0% 100% 8 40% 46% 1% 2% 12% 0% 0% 100% 9 40% 42% 1% 2% 15% 1% 0% 100% 10 15% 18% 6% 3% 55% 1% 2% 100% I alt 34% 47% 0% 9% 8% 0% 1% 100% Fordeling af transportmiddelvalg for rute 3 opdelt på klassetrin. For rute 3 er der 81% af elever, som enten går eller cykler til skole. Antal brugere af cykelhjelm og ifølge med voksne Eleverne blev spurgt, om de brugte cykelhjelm. Blandt eleverne, som kører på cykel, anvender 58% cykelhjelm. Andelen af elever, som bruger cykelhjelm, er størst i de yngste klasser. 48% af alle de elever, som har deltaget i undersøgelsen, brugte cykelhjelm. Klassetrin BH I alt Ja 73% 79% 72% 75% 63% 53% 41% 27% 15% 10% 10% 48% Nej 12% 8% 14% 14% 19% 30% 44% 55% 64% 64% 54% 35% Kører aldrig 15% 13% 14% 11% 18% 16% 16% 18% 21% 26% 36% 17% på cykel I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Elever som bruger cykelhjelm fordelt på klassetrin. Eleverne fra BH-klssen til og med 3. klasse er blevet spurgt om de følges med en voksen til skole. I alt er der 57% af de yngste elever, som er ifølge med en voksen når de transporterer sig til skole. Andelen er størst i børnehaveklassen, hvor det er 78%. Klasse I alt Ja 78% 67% 49% 33% 57% Nej 22% 33% 51% 67% 43% I alt 100% 100% 100% 100% 100% Elever på fra Bh-klassen til og med 3. klassetrin som er ifølge med en voksen når de transporterer sig til skole. 13 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

15 Bilag Bilag 1: Oversigt over kasserede papirskemaer fordelt på skoler Bilag 2: Antal besvarelser pr. skole og klassetrin Bilag 3: Skærmdumps fra undersøgelsen Bilag 4:Transportmiddelvalg Bilag 5: Koder til Exceldatabasen 14 Rambøll Nyvig A/S helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater...

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune Sorø Kommune Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Baggrund Sorø Kommune

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg.

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 30. maj 2012 Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej Anlæg Grøndalsvej

Læs mere

Opsparing/gæld. *Positive tal er gæld. i 1.000 kr.

Opsparing/gæld. *Positive tal er gæld. i 1.000 kr. ! "##$ Opsparing/gæld i 1.000 kr. primo 2010 Sektor 3.31 i alt 12.617 Lokalcentre mm 10.244 Region Syd -8.999 Lokalcentrene Vest 509 Lokalcentrene Syd -9.845 Frederiksbjerg Lokalcentre -2.484 Holme og

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen - Førundersøgelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. METODE... 3 2.1 SPØRGESKEMAER... 3 2.2 PRAKTISK UDFØRSEL AF SKOLETRAFIKUNDERSØGELSEN... 4 3. UNDERSØGELSE

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere