Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 f^ v^ //-

2

3 i-\ _ I 1- J il *^ f'

4

5 c/

6

7 HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER ANDET BIND

8

9 HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER UDGIVNE AF HALVDAN KOMT OG JULIUS ELIAS ANDET BIND SKUESPIL-UDKAST KRISTIANIA OG KJØBKNHAVN GYI.DRNDALSKF BOGHANDRL NORDISK FOU LAG r.k)i'

10 Copyright 1909 by Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag FT.2 CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

11 INDHOLD. SKUESPIL-UDKAST: Brand (18t;4-65) ^ Peer Gynt (1867) 77 De unges Forbund ( ) 113 Kejser og Galiiæer (1^70 73) 155 Samfundets stotter ( ) 261 Et dukkehjem ( ) 325 Side

12

13 SKUESPIL-UDKAST I - Henrik Ibtcn: E-rterladte «krlfier II.

14

15 BRAND

16

17 TILL DE MEDSKYLDIGE! Mit Folk, mit fagre Land, mit Hjem i Nord. hvor Solen stænges for af Faann og Fjelle, hvor Foden stænges for af Urd og Fjord og Sjælevingen af en værre Vælde, dig vil jeg synge en tungsindig Sang, maaske, som Norges Sangersøn, min sidste; thi ingen Digter synger end en Gang, hvor Salmen sungen er ved Folkets Kiste. Og Sotten er begyndt. Jeg ser et Lig; uhyre, som en Ymerskropp, det ligger og breder Pestluft over Vang og Vig, till Landfarsot for Stormand som for Tigger. Dækk Liget till med alle Norges Flagl Hjælp, unge Slægt, og sænk det dybt i Havet! Hvor Jarlen modte Jomsborgs Mænd i Slag, der ligger Kæmpeliget bedst begravet. Gjem ikke længer, Daare, paa den døde, som Harald gjemte paa sin Snefrids Lig; tro ej, som han, at skimte Kinder rode og høre Hjertet under Linets Flig. Hvad der er dødt, det lyves ej tillive. Hvad der er dødt, det maa i Mørket ned.

18 6 Et Hverv kun har det døde: det, at give sig hen som Næring for en nylagt Sæd. Og denne Løgnens Livsleg med det døde, den har du leget gjennem lange Aar; den er din Ungdoms Synd, din Manddoms Brøde, og ud fra den din Fremtids Helsot gaar. Dog fælles Straf kan ej paa Hvermand falde; med tifold Tyngde maa den ramme dem, som forrest foer i Folkets Fylking frem; men hundredfold den rammer dine Skålde. Thi vi har leflet med en udbrændt Slægt, og sminket Liget af de stærke Tider, og festklædt alle Mindehallens Sider, till Dverges Fryd, med Kæmpevaabens Vægt. Om Fortids Dag vi sang i Nuets Natt; men et, det store, glemte vi at drøfte: kan den med Rette tåge Arvens Skatt, som fattes Haanden, der skal Arven løfte? Nu sænker der sig Stillhed over Landet. En lummer Luftning slører over Fjell. Det er som om en svigfuld Gift var blandet ved Sejdkunst ind i Folkets Livsensvæld. Som Fugle, sturende, naar Sol formørkes, jeg ser mit Folk at sidde spredt og tyst; dets Sener slappes og dets Marg fortørkes, mens Middagsskumring graaner Dal og Kyst. En Digter følger Folkestrømmens Retning. Vel sandt, i Spidsen skal hans Banner slaa; men bent til Maalet frem han vil og maa, hvor Tidens Gaade peger mod sin Gjætning.

19 7 Han løser Folkets Længsler med sin Sang; han skrifter Brøden, tolker lydt dets Anger; han sukker ud dets Angst, dets dulgte Trang i Ord han klæder. Derfor er han Sanger. Se, derfor har jeg vendt mit Syn og Sind bort fra vor Fortids sjæledræbte Sage, bort fra vor Logndrøm om en Fremtids Dage, og gaar i Nuets Taageverden ind. I Granskogsensomheden vil jeg vandre, med Regnvejrstyngsel over Kappen klam, i Høstkveldsmørket, som har Skjul for Skam og Sovn for Sorg till mig, som till de andre. Mit Digt er som en lyngklædt Aas, der hojner sig jevnt i Skraaning over Bondens Gaard. Men bagom Aasen dersom frit du staar en Krans af hvide Tinder grant du ojner. Till Sangen har jeg lavt mit Langspil stemt; men underspundne Strenge farver Klangen. Se, derfor er et Digt i Digtet gjemt, og den, som fatter det, han fatter Sangen.

20 FRA MODNINGSTIDEN. Det var en Lørdagskveld med Fred og Stillhed, hin underlige Fred, som hver har kjendt, hin Fred, paa Hvile rig, og rig paa Mildhed, naar Sol staar lavt og Ugens Værk er endt, hin Fred, som er med Spændingen islægt, der raader i et Hus naar Lampen hentes, naar Gildet er beredt og Bordet dækt, og Klokken slaar og Gjæsterne kan ventes. Halv slørt i Solrøg staar den store By ved Fjordens Bund blandt vakkre Sommersteder. Den er saa hvid, saa skinnende, saa ny, et Nutidsbarn i pyntelige Klæder. Der vajer Vimpler over Bugt og Havn, hvor Skibe sees i Mylder og i Rækker, men kun et enkelt Spir mod Sky sig strækker, og viser opp mod ham, som gav det Navn. Det er, som levned Livets travle Færd en enkelt Finger kun til Peg mod Himlen, som bygged Folket nedenom i Stimlen for tusind Endemaal af bedre Værd; thi se hvor Byen breder sig i Drøjden, se hvor den gramser i den fede Dal; till det Brug har den Hænder uden Tal, ustandset voxende, kun ej mod Højden.

21 9 Løvklædfe Øer løfter sig af Fjord og vugger sig som kranste Havmandsnakker, naar Stroget sees fra de brede Bakker, som hojner sig af Dalens Bund mod Nord. Men bagenfor, imod den anden Side, skraar Bygden ned imod en lukket Egn med Ferskvandssjø, med Skog, med Elve stride, med Vildmark og med bratte Kollers Hegn. Paa Ryggningen, hvor sligt et Tvesyn findes, laa et Par Gutter paa tolv-tretten Aar. Det led mod Høsten. Ikkun Stubben staar igjen paa Åkrene, hvor Kornet bindes. Men det var endnu sommervarmt i Solen, og der var Lovværk paa de gule Trær, og det var Lørdagskveld og Lov i Skolen, og derfor laa de to i Græsset her. Den ene var en lyslet en, af dem, som ser paa Verden med to friske Øjne, dybtliggende, lidt smaa, men kjækt forfløjne, soldrukne, skabte til at le sig frem. med Hatten puffet skyggende paa Kant, med begge Hænder under Hagen knyttede, han laa paa Maven mageligt og glyttede mod Fjord, mod Bygd, mod By, hvor Solen brandt. Den Anden sad og vendte Solen Ryggen. Han saa mod Nord, ned i det stængte Strog. hvor Elven sprang, hvor Milebranden rog, hvor Våndet sortned under Aftenskyggen. Langt borte hørtes Hammerværkets Slag, med Fossens Fald og Hjulets Klappring blandet.

22 10 En Pram gled frem med stille Aaretag; rapp fløj en enkelt Vildand over Våndet. Dog var det knappt som Synet ham forlysted, knappt som han vidste hvad han saa engang. Han sad og trakk det ene Knæ mod Brystet, og plystred spredte Toner af en Sang. Det var som Tanken kom og gik paa Maafaa, som om han sang, hvad selv han havde glemt, som om han saa ud over det, han saa paa, som noget syn løst laa bag Synet gjemt. Han var et Barn, af dem, som synes gamle, af dem, som Kammeraters viltre Flok i Frikvarteret ej formaar at samle, som stillt ser till og med sig selv har nok. Hans Haar var sort, men tyndt og langt og glatt; hans Trækk var senefulde, skarpe, spændte; dog laa et Præg i dem af noget satt. Han ligned en som vil, men godt kan vente. Da steg en hvidlig Sky bag Byen opp, saa atter en, og Knald paa Knald der fulgte, till Bugt og By sig under Røgen dulgte, som under Vingen af en Dragekropp. Det gav et Sætt i ham, den lyse Gut; han laa og tallte: Sexten, sytten, atten " og vidre frem, till Tordenen var slutt, da raabte han: Se der! Nu gaar Fregatten!" Der er Musik paa Skansen. Hvor det klinger! Og se, hvor Skummet sprøjter om dens Stavn! Hej, den kan trave! Førend Klokken ringer imorgen tidlig, ligger den i Havn.

23 11 Tænk, den, som da var hjemme. Den, som kunde faa folge med de andre, gaa ombord. Dernede er der store Bogelunde, og Byen ligger ved den aabne Fjord. Derborte, bag det hoje Land, som blaaner hinsides Fjorden, kan du tro er smukt. Min Fader har en Gaard, hvor Bakken skraaner mod Sør nedover till en skogklædt Bugt. Om Søndagsmorgnen er det dejligt hjemme. Især om Somren, kan du vel forståa. Paa Bordet ligger Billedbiblen fremme, og alle har de bedste Klæder paa. Glasdørene staar aabne ud till Haven, og Sand og Ener er paa Trappen strød; og der er hejset Flag paa Gjerdestaven, og Rosenhækken skinner ganske rød; og Duerne blir forede med Ærter; - der er en blaa en, som er ganske tamm. Dem gjør vi Gjæstebud for. Vi er Værter, og Selskabsstuen er den store Tramm. I Gangen staar en Brigg med Sejl og Master. Den har Kabysse, som kan skyde Røg. Den maa vi lege med. Saa kommer Faster med Bomene fra Byen i Besøg. Der er en gammel Mand. som plejer kjøre dem ; han har en gul Karret, saa stor og bred. Langt førend vi kan se dem, kan vi høre dem; og moder vi dem, faar vi kjøre med. Saa springer vi i Haven hele Dagen og leger Jagt omkring den store Hækk.

24 12 Og Faster har en Datter; hun er kjækk; hun heder Agnes; hun blir aldrig tågen. Om Middag faar vi Syltetøj till Stegen, og vi maa spise ved det voxne Bord; men siden er det morsomst; da er Moer og Faer og Faster altid med i Legen. Sent udpaa Kvelden kjører Vognen frem; de vil saa nødig bort, for trætt er ingen; -^ men der er langt tilbys, og de skal hjem, og vi faar Lov at følge med till Svingen. Der siger vi Godnatt, og de maa kjøre. Hvor stillt. Hvor Skodden ligger hvid paa Eng. I Bakken kan vi Akerriksen høre. Da raaber Moer paa os. Vi skal iseng." Han lytted, han, som vendte Rygg till Solen. Han drejed halvt mod Vennen sig omkring og bad: «Fortæll mig flere slige Ting derbortefra før hid du kom i Skolen. Pass paa du kommer alting vel ihug. Hvad du har drømt, det maa du ikke glemme. Men sig mig først, om det er Skikk og Brug at lege med sin Mor, hvor du har hjemme?" Og hin fortalte baade løst og fast, ifleng og som det først ham randt i Minde. Den anden saa paa ham. Hans Syn var hvast, som om han vilde se ham inderst inde. Med et han lo og raabte: Stopp nu heller! Jeg tror ej sligt om selve Presten svor. Du har nok læst dig till hvad du fortæller! Fy, der er Løgn og Løgn i hvert et Ord!"

25 13 Han lagde sig paa Rygg i Tanker stride; han hvilte Nakken i den hule Haand, og stakk sin Kjæpp i Hattens Hagebaand og svinged Hatten rundt i Kredse vide. Han saa tilvejrs imens han laa og legte. Men om en Stund som fandt han Legen tom - han kasted Kjæppen, vendte halvt sig om, og over Kollerne mod Nord han pegte. Ens Hjem det ligger altid langt mod Nord;" saa talte han, knappt agtende den anden, idet han atter tog det sluppne Ord og strøg sit lange sorte Haar fra Panden; En Lørdagskveld. det Ord har Klokkers Lyd; en Sang. det Ord har Smag af Granbarstilke; en Logn. det Ord kan stryges paa, som Silke et Hjem, det Ord er altid stængt mod Syd." Nu synes jeg, at jeg kan se et Hjem. Det er om Vintren. Ingen Sne, men Barfrost. Paa Fjæren ligger der en sprukken Farkost. Paa Bergvæggskammen blinker Bræens Brem. Hvor Fjorden ligger tung og sort! Den sover. De store Skyer ser sig selv deri. Hvor godt, at flyve ud og være fri Men der er ingen, som kan sætte over. Og slig, som en kan dromme styggt i Hjemmet! Jeg ved en Gut, som drømte slig engang. at bort han drømte baade Sol og Sang. og alt, som hjemme fandtes, blev ham fremmed. Thi Drømmen bandt ham till at se paa sig, som Hvirvlen binder den. der ser i Strømmen;

26 14 og Gutten saa paa den, og slapp den ej, og svamm i Ring. Nu skal du høre Drømmen. Det var en Julekveld, og han laa syg. Han kjendte som en Jernring klemt om Hodet; hans Tinding slog, hans Arm var slapp og myg; det jog som Ild og Is igjennem Blodet. Hans Moer laa sygre i det næste Rum, og i det tredje hørtes nogen ralle. Der laa hans Faer, af Gigten bøjd og krumm; for han var allersygest af dem alle. De havde havt det travlt den Dag paa Gaarden; thi Doktor havde været der og Prest. Nu var det stillt igjen, som før en Fest; kun Klokkens Lyd blev over Fjorden baaren. Den ringed Helgen ind, og Gutten lytted med lukte Øjne, der han frøs i Sved. Da hørte han at en paa Døren glytted; om lidt, saa hørte han at nogen græd. ' Det var den gamle Pige, som kom jnde. Hun mente nok hans Søvn var tung og dyb. Han kjendte Taarer faldt; hun sukked bristende: Nu er din Fader død, du stakkars Kryb!" Hun pusled ved hans Seng, som ej var redet i mange Dage, klapped ett hans Kind, trakk Hovedpuden opp og jevned Spredet, og smøg af Stuen lydløst som en Vind. Han hørte Klokken mens hun var derinde. Hans Tanker bobbled som en muddret Strøm. Han prøvte paa, men det var svært at finde, hvad her var Sandhed og hvad her var Drøm.

27 15 Han sov. Saa drømte han at han laa vaagen, og der var mørkt. Han raabte; intet Svar. Han skimted, lig et disigt Lys i Taagen, hvad Pigen havde hvisket om hans Faer. Han drømte at han rejste sig, stod opp. Da ingen kom, han vilde selv se efter. Han famled ud. Det grøssed i hans Kropp; hans Ører sang ; hans Knæ var uden Kræfter. Han drømte det var mørkt og slukkt paa Gruen, at alle sov, at det var langt paa Natt. Men der brandt Lys, hvor Fadren laa i Stuen; det gik han efter, fik i Klinken fatt. Han listed ind langs Væggen till en Krog To tændte Lys var satt ved Sengens Ender. Hans Faer laa rak paa Ryggen, med en Bog mod Brystet klemt imellem begge Hænder. Hans Ansigt tyktes mere gult end blegt; hans Hud var stramm, hans Haandled var saa smale; hans Ben laa strakt i Længden, skarpe, skrale; og over dem faldt Lagnets Folder vegt. Der var saa stillt og koldt som i en Kirke. Han kjendte Lugten af det klamme Lin. Saa mærked han paa Svalen sagte Trin ; saa hørtes en ved Stuedøren lirke. Det foer i ham. Han saa sig vidskræmt oni, og rykked inderst i sin Krog tillbage; og i det samme syntes han der kom en nattklædt Kvinde med et Lys i Stage. - Hun gik till Sengen. Hendes Gang var slingrende; han saa hun segned for hvert Steg hun tog;

28 16 hun holdt for Lyset skyggende med Fingrene; han kunde høre hvor hun Vejret drog. Med et hun løfted Armen strak og stiv, og raabte med en Røst, der lød som snøret: Det er, fordi du har forspildt mit Liv!" Og dermed slog hun Liget under Øret. Det var som om et Dagværk var tillende med Næveslaget paa den dødes Kind. Hun vendte sig og gik, og Lysets Skin faldt paa et Ansigt, som han skulde kjende. Hun ligned to, som havde skræmt ham førend han mægted male Skrækkens Magt i Ord. Hun ligned Ørnen over Stabbursdøren ; men endda ligere hun var hans Moer. Han vaagned stærk som Staal den tredje Morgen. Hans Faer var død, skjønt Resten var en Drøm. Han taug med den. I sorte Kjolers Søm sad alle Piger; de fik Pynt i Sorgen. Og Bygdens Skrædder kom tillgaards før Middag; han skulde sy till Gutten; tænk hvor gildt! Saa foer der Skyds till Byen. Alt gik stillt. Stillt drakk de Kaffe, sørged, og holdt Fridag. En Kveld kom Kisten. Den var dyr og fin. Den havde Sølv paa Laaget, kan jeg sanse. Saa kom fra Byen nysydd kruset Lin, og rundt i Bygden kjøbtes grønt till Kranse. Saa kom der Granbar. Da det led mod Slutten, stank Enkegaarden af en Duft saa rig fra Blomster, Bar, og allslags grønt, at Gutten fra den Tid tyktes Somren lugted Lig.

29 17 - Tillslutt kom Ligfærdsdagen. Baad paa Baad kom roende med Sognets Mænd tillgaarde. I Sørgehuset hortes halvkvalt Graad; i Gildestuen stod den sorte Baare. Der samled Følget sig og Presten talte om Lidelser, om Død, om Gravens Ro; men fremfor alt han Enkesorgen malte, saa Gaardens Kvinder græd men Gutten lo. Han lo i mange Dage; men i Smug. Dog engang lo han saa det skreg i Skyen. Det var en Dag, da, efter vanlig Brug, han fandt Aviserne, som kom fra Byen. Der stod paa Trykk, med Kors og Sørgerand, i Nummeret for Januar den syvende.,1 forrige Maaned har min elskte Mand ved Doden mig forladt den firogty vende." Hvor hun var virksom da hun kom paafode! Fra tidligst Morgen og til 'sent paa Kveld hun gikk og syslede med Husets Stell; selv tog hun Haand i Alt; hun Ingen trode. Og Alt blev gjort i Stillhed og med Ilen, som af en Syg, der nages af en Pligt; det var som om hun ræddedes for Hvilen, for Mørket og for Tanker og for sligt. Der var en liden spettet Hund paa Gaarden; den havde Gutten kjær af Hjertens Grund. Saa hændte det en Dag udover Vaaren at Gutten legte med den lille Hund. De laa i Sandet udenfor ved Væggen, og Hunden loggred, Gutten strog dens Skind; Henrik Ihkcn: hflerladle «krificr II.

30 18 da foer der som en Trollmagt i hans Sind; han rejste sig, gikk bort og hented Slæggen. Han svang den; Hunden peb og Gutten slog den; den faldt og skreg, den rejste sig og faldt, det var som om den bad for sig; saa drog den sig under Trappen hylende og halt. Men i den samme Stund, ja endnu førend han saa sin vilde Gjerning fuld og klar, stod Modren tætt ved ham i Stabbursdøren, høj, mager, graa, og spurgte hvad det var. Sig, hvorfor slaar du den?" hun raabte vred; han skalv, det jog ham iskoldt gjennem Blodet; ens Moder staar der Skrækk af, som en ved. men endda tvang han sig og løfted Hodet; han stod endnu med Slæggen bagud bøjet, med Haanden klemt om Skaftet, strak og stiv, og svarte med et trodsigt Blink i Øjet: Det er fordi den har forspildt mit Liv!"

31 OVER STORFJELLET. Der højner sig et Strøg i Norges Land; Mod Øst det langsomt opp af Dalen stiger, Mod Vest det styrter bratt til Fjordens Rand, Og dette Strøg er Viddens ode Riger. Der gror den brune Lyng i Skogens Sted, Der modnes Mos kun mellem mørskne Stene, Der folder Fonnen ud sin Kappe bred, Der lever Renen uskræmt og alene. Der gaar ej banet Vej i dette Strøg, Det er et vildsomt Land for Fod og Tanke; Snart hvirvler Bræen som en Skogbrands Røg, Snart ligger den som Lin i Folder slanke. Snart nikker nøgne Nuter over Hejen, Snart hyller de sig tætt i Skoddens Slør; En enlig Stav, en Stenrøs viser Vejen Igjennem Skardet. stængt mod Nord og Sør. Det var en Sommermorgen sval og stille. Nær ved det Sted paa Viddens brede Bryst, Hvor Elven, minket til en tvedelt Kilde. Af Myren siver ud mod Vest og Øst, Der sad en liden Flok af glade Venner Med unge Piger i et samlet Lag; I Gruven under Kjedlen Lyngen brænder Og Vinen funkler i den klare Dag.

32 20 Det er nok Storfolk, de, som her er ude; thi de har Fører med, og Hest, og Kløv, og Flag paa Stang og Hatte smykkt med Løv, og Dug er bredt udover Lyngens Pude. Iblandt de Unge sidder en og synger; der er som Sol udover Sangen spredt; nær ved ham hviler sig en Pige, let, som Fugl, der opp og ned paa Pilkvist gynger. Snart klinger Spøg og Lattersalver stærke. Snart tystner Jublen naar den lød som bedst, Paa Ord og Aasyn er det klart at mærke Vort Lag er samlet til en Afskedsfest. I Klyngen staar en Mand, ej just bedaget, Ej heller ung, men stærk og vel ved Magt; Han vender sig til To, hint Par i Laget, Med lyse Syner over Panden lagt. Han fylder Glasset og til Lyd han slaar, Han leer saa smaat og tager saa tilorde: Vorherre vidste prægtigt hvad han gjorde Da han lod Eder mødes paa min Gaard. Du, Agnes, sendtes skrantende fra Byen Du skulde opp i Fjeldets friske Luft At drikke Sol og Dugg og Granens Duft, Og saa kom han som falden ned fra Skyen. Han kom med Malerkassen paa sin Rygg, Han kom fra Syden hjem, fra Rejser lange, Han var saa stærk og sund, saa kjæk og trygg, Og havde Brystet fuldt af tusind Sange. Han søgte Skjønhed, sagde han, paa Fjeldet, Blandt Moens Graner og langs Skogens Elv,

33 21 I Skyers Stormflugt under Himlens Hvælv, Da traf han dig, da fandt han Skjønhedsvældet. Da malte han sit bedste Mesterstykke, Han malte Sundhedsroser paa din Kind, To Øine malte han, som lyste Lykke Og saa et Smil, som lo i Sjælen ind Jeg mærked snart at jeg, din gamle Doktor, Var overflødig Mand ved slig en Kur; Hans Sange virked bedre end Dekokter, Ja bedre selv end Bad i Guds Natur. Dog, overflødig? Nej, det var jeg neppe; Mig var det jo, som stopped ham en Dag, Da han stod rejseklædt med pakket Skræppe, Og minded ham om en fornøden Sag, En Sag, som I To havde ganske sovet Blandt Drømme bort i Leg og Gjækkeri; Og hvilken Sag? Jo, den at bli' forlovet; Hvorfor? Fordi han havde glemt at fri. Han havde glemt at fri og du at svare; I nød kun Timen, som den blev jer undt; I tænkte nok at Legen kunde vare Lig Sommergildet, der gaar Døgnet rundt. I tænkte? Nej, I tænkte netop ikke. Og allermindst paa eders Fremtids Hus; I sang i Sjælen, lo med Mund og Blikka, Og Uger gik som i en Festnatts Rus. Saa maatte jeg vel handle, kan jeg tro; For ham jeg fried og for dig )eg svared, Og lagde sammen eders Hændcr to Og dermed var det Hele grejt og klaret.

34 22 Saa stod et Lag tre hele Døgn tilende, Saa fulgte vi det unge Par fra Gaard Nu, Venner, er det Afskedstimen slaar; Thi her vi skilles maa fra ham og hende. Snart er det stillt som før hos os i Dalen, Kun Elven synger os sin gamle Sang, Snart sænker Solen sig, snart flygter Svalen, Af Mindet har vi kun en Efterklang; Saa gulner Hægg og Hasl ved Løvfaldstid, Saa stivner Mark og Myr og Vintren kommer, En Natt, saa ligger Bø og Bakke hvid, Men I gaar ind i Lykkens lyse Sommer. Først gaar I over Viddens tause Toppe, Saa gaar I ned til Fjorden dybt i Vest; Der venter Ægirs Hest med Dampen oppe, Paa den I rider hjem til Bryllupsfest Saa styrer I mod Sydens Land tilsammen, Lig unge Svaner paa den første Flugt; Der lever I et Sommerliv med Gammen, Som Drømme dejligt og som Sagnet smukt. Thi Glædens Godvejr er det, som skal berge Jer Baad paa Farten over Livets Hav; Til Lykkens Fane er det I maa sværge, Et Sorgens Hærtog lagde Jer i Grav I skabtes til, og derfor være priset Den Haand, som spinder Skjæbnetraaden lang. At gaa jer Pilgrimsgang til Paradiset Igjennem fagre Riger frem med Sang. Se, derfor vil jeg denne Søndagsmorgen, Skjønt Læge kun og Lægmand, ikke Præst,

35 23 Fredlyse jer for Savnet og for Sorgen Og vie ind jert Liv til Glædens Fest. 1 Solskin skal I stævne gjennem Stimlen, For jer skal Stjerner tindre smukt hver Natt, Jert Liv skal være som et stort Tagfatt, Til legende som Børn 1 finder Himlen!" Her taug han stille. Bagom Talens Spog laa Alvor glyttende som bag en Kaabe Med Fingren over Øjet lett han strøg Og tomte Glasset ud til sidste Draabe. Men Ungdomsflokken stormed frem i Klynge Med fyldte Bægre om de unge To, I Ban hver Sorg blev lyst, der turde tynge Det lette Lovværk over deres Bo. Man strog af Sproget ud hvert Ord, som hyste En Tanke kun om fjerne Uvejrsdrøn, Man kransed dem med Lov og man dem lyste Som Glædens ægte Born i Kuld og Kjøn. Og mer og mere vildt sig Flokken fletter I Ringdans over Lyngens brune Bræm; Man rejser Nidstang hojt mod Morkets Vætter, Man maner alle Dagens Alfer frem. Saa faldt der som en Slapphed paa de Vilde. Den sidste Rest var tomt af Jublens Væld. Man trykked Parrets Hænder stærkt og stille og bød et langt og alvorstungt Farvel. Saa vandred Flokken osterpaa mod Dalen, og Føreren red langsomt vesterud; men viftende stod midt i Hojfjellssalen den unge Maler ene med sin Brud.

36 24 Han svang sin Hatt, og hun lod Sløret flagre, till Takk for hvert Farvel, som blev dem sendt, till Takk for hver en Hilsen, stedse svagre, der lød, till Flokken svandt i Skardets Skrent. Da saa de paa hinanden stillt en Stund i Alvors Efterglans af Afskedsstunden ; saa sittred frem et Smil om begges Mund, lig Sol, der sittrer gjennem Løv i Lunden. Og Smilet voxte till der laa en Verden af Ungdomslykke lysende deri. Forglemt var Venners Flok og Venners Færden, som Sky er glemt saa bratt den strøg forbi. De saa ej fremad; heller ej tillbage; de saa kun Nuets straalende Sekund. De saa ej skræmte Uvejrsfugle jage med spilte Vinger opp fra Fjord og Sund. De sprang som glade Søskend Haand i Haand mod Vest bortover Viddens brune Teppe. Han var saa slank og smidig som en Vaand, og hendes Fødder rørte Jorden neppe. Hun rev sig løs, og leende hun veg, da rask han atter vilde hende fange, og Løbet blev en Flugt og Spøgen Leg, og deres Ord og Latter blev till Sange: Agnes, min dejlige Sommerfugl, dig vil jeg legende fange; jeg fletter et Nætt med Masker smaa, og Maskerne er mine Sange." Er jeg en Sommerfugl liden og skjær, saa lad mig af Blomsterne drikke;

37 25 og er du en Sven, som lyster en Leg, saa jag mig. men fang mig ikke!" Agnes, min dejlige Sommerfugl, nu har jeg Maskerne flettet; dig hjælper saa lidet din flagrende Flugt, snart sidder du fangen i Nættet." Er jeg en Sommerfugl ung og blank, jeg lystig i Legen mig svinger; men fanger du mig under Nættets Spind saa ror ikke ved mine Vinger!" Nej, jeg skal løfte dig varlig paa Haand. og lukke dig ind i mit Hjerte; der kan du lege dit fiele Liv den lystigste Leg du lærte." Nej, er jeg en Sommerfugl glad og fri, Er Buret mig ubelejligt; Jeg ved ej om Livet er langt eller kort. Men jeg ved det er sommerfugldejligt." Da standsed de med et. De stod paa Skrenten, der styrter i et Braadyb ned mod Vest. Dybt under deres Fedder sejled Glenten, og Føreren steg varligt af sin Hest. Far langsomt her" saa talte han till Parret og dersom I vil værge jer imod hvad ondt og ildt jer møde kan i Skardet, kast Kviste to ikors for eders Fod." Saa skred han foran, og de unge fulgte med Hjerter klappende af stille Skrækk,

38 26 mens nu og da et Gufs jog Skodden væk og viste Dybet, som sig atter dulgte. Hun holdt ham fast som bange Barn om Kveld hun hvisked : er det ikke, som vi stiger af Livet ud, af Lysets varme Væld, - og skulde dybest ned i Dødens Riger?" Da løfted sig en Sky, som havde ruget, i Uvejrsfolder svøbt, paa Bergets Barm, og langt bag Skyggelandet dybt i Sluget steg frem en Verden, vuggende og varm. Det var et Syn, som ingen Haand kan male; - det var det store endeløse Hav, der laa og lyste bagom alle Dale, som Evigheden lyser bagom Grav. Der sittred Solguld paa de brede Vande, og hvide Sejl skar skinnende fra Strand, lig lyse Længsler over Verdens Pande, paa Flugten mod Uendlighedens Land. Og som en Ramme om det store Billed stod Slugets mørke Vægge, Skyens Tag, mens Urdens Ørken var som Forgrund stillet mod Fjernets Lys i stærke Skyggedrag. Da jog en Kuling opp i Himmelbrynet og pisked Bølgevidden højt i Skum. Saa lagde Skoddens Tæppe sig om Synet, og slørte for det vide Verdensrum. Og mere trangt og bratt sig Stien sænkte; og mere vildt sprang Elven ved dens Kant; og mere sort stod Bergets Vægg og stængte for Dalens Løb, mens Viddens Solskjær svandt.

39 Lig Rester af en sonderslagen Verden laa kirkestore Skred langs Stien strodd, og intet Stråa af Slugets Grusbund skjød, og ingen Vandrer modte dem paa Færden. Bleg gik hun ved hans Side, syg i Aanden han hørte Hjertet slaa i hendes Bryst; hun saa paa ham, som Barnet ser i Vaanden da smilte han og sang med hævet Røst: Agnes, min dejlige Søster, sig hvorfor dit Hjerte slaar? Lad ikke Fjellet dig ængste og skræmme; du er i din Moders Gaard. Agnes, min Friluftspige, vi to har ej nodig at grue; lydige Born tør gaa om Kveld i den mørke Spøgelsestue. Du er i din Moders Spøgelsestue; men vær ikke klemt i Aanden; din Broder følger dig jo mod Sang, og holder dig trofast i Haanden. Lad dig ej skræmme hvad du saa hører, om Hyl, eller Hundetuden; det er ikke Kveld, det er ikke Natt; her er kun Skodder for Ruden. Ude er Solskin og lysen Dag; snart aabner sig Dorens Bue; lad os kun trøstig gaa syngende gjennem den mørke Spøgelsestue!"

40 28 Og alt som Sangen løfted sig fra Brystet, saa løfted Sløret sig fra Pigens Syn. Hun gik ej længer klemt og hjertekrystet; paa hendes Læber legte Smil og Nyn, To Stene greb hun, kasted en i Fossen, og slynged en mod Bergets bratte Vægg, hvor Kampen stod og trued som en frossen forstenet Jutul med sit Moseskjægg. Og kjækk og varm hun raabte: Nøkk i Elven, gaa du med Hulken og med Sukk din Gang; du fylder aldrig os med Frost og Skjælven; thi vi har Øre kun for Glædens Sang! Du onde Bergtroll med din runkne Pande, staa kun og tru os, hvor vi skal forbi; du stænger dog ej Vejen; vid at vi skal ud till Leg og Liv i Lykkens Lande!" Da runger der en Sangerrøst fra Fjellet, fuldt, som naar Orglet gjennem Kirken gaar. Den døver Elvens Brag og Fossevældet, og langt af Led dens brede Bølger slaar. Den standser Lykkebørnene paa Vejen, hvor nys trods Nøkk og Jutul frem de foer; de studser, lytter, stirrer opp mod Hejen, der Røsten ruller gjennem Sangens Ord: Herre, gjør mig paa Smerte rig; skygg for hver fristende Glæde! Pidsk mig ind under Forsagelsens Flig! Herre Gud Fader i Himmerig, lær mig at lide og bede!

41 29 Lær mig at gaa gjennem Kjødets Land blind for Sol og for Sommer. Lær mig at ville mer end jeg kan. Raab paa mig, Herre, min Frelsermand, og bøj saa mit Sind, at jeg kommer! Jorden er som en Vinternatt; alle Sorger er tindrende Stjerner. Som Lys for Vildfarendes Fod er de satt; slukkes de Lys, da gaar jeg forladt; jeg ved ikke den, som mig værner. Sorgen sidder som Dronning prud i sit isnende Nordlysklæde. Følg mig, alle, i Natten ud! Herre, Herre, du Himmerigs Gud, lær os at lide og bede!" Saa lød det hojt deroppe, hvor en Sti sig bugted fra en Afdal gjennem Urden. Saa lokked det igjennem Alvorsluren for Verdens Hjord vidt over Skard og Li. Da kom de to ihug med lønlig Anger, hvad før blev glemt, at kaste Kors for Fod. For sent. Her spratt ej nogen Kvist fra Rod, og ned imod dem kom den stærke Sanger. Det var en sortklædt Mand med fine Trækk, lidt bleg, lidt skarp, lidt skaldet over Fanden; med hojre Haand han visked Sveden væk, og gik imens med Hatten i den anden. Hans Øje minded om et Tjern i Skyggen, om noget, som er dybt og dulgt og gjemt.

42 30 Han bar en snøret Randsel over Ryggen, og holdt sin Kjæpp indunder Armen klemt. Hans Vej bar ned mod Bygden som de tvendes. Han hilste høfligt der han gik forbi dog laa der noget spørgende deri, som om han tænkte skulde vi ej kjendes?" Og samme Tanke greb den unge Maler; han standsed tvivlsom Manden paa hans Vej og spurgte: Brand, er det med dig jeg taler?" Da svarte hin: Ja. Ejnar, er det dig'" Det var hint Vennepar fra Skoletiden, som engang stod hinanden brodernær, som skilltes ad og aldrig mødtes siden, før halvt som fremmede de mødtes her. Hvor meget laa ej mellem nu og Skolen! Hver gik sin egen Vej i Verden ud; hver stræved paa sin egen Vis mod Gud, en ved Paletten, en paa Prækestolen. Men Ejnar var den første, som fik Mæle for alle Minder, der i Sjælen sov. Han fatted Vennens Hænder lig et Rov, det han med ingen Mand paa Jord gad dele. Saa talte han med Glædens Feberhast om Baandet, han isommer havde bundet, om alt sit Haab, og mente fuldt og fast han havde Vej till Vennehjertet fundet. Dog Brand stod stum. Han løsnede med Lempe sin Haand af Vennens varme Nævetag. Der legte om hans Mund en Trækkning svag; han syntes med sig selv en Strid at kjæmpe.

43 31 Han svarte, halvvejs fremmed, halvt forlegen: Det er jo godt at vide sig i Havn. Du er jo Maler nu og har et Navn; hver Ve'] er rett, saafremt den er ens egen. Men to Slags Vej kan vælges af ens Vilje; en er at ligne ved en farbar Elv; paa den gaar Farten lig en Leg paa Tilje; en anden er den Vej du bryder selv. Hin ligger bred for dig og tusind andre; den sidste maa du sprænge kjækkt med Staal. Paa den tor du og ingen anden vandre, før Verden ser den bærer till et Maal. 0g to Slags Kald kan vække Mandens Evne; et lokker ham igjennem Drift og Lyst; det andet er den Daabens Aand at nævne, som sænker Flammetungen i hans Bryst. I Kraft af den et ukjendt Sprog han taler; i Kraft af den ham hører Sejren till; og fik du Naaden af en saadan Ild, da fatter jeg at du er bleven Maler. Da kan du gaa i Hedninglandet ud og tolke Lysets Sag i Form og Farver, saa løste Sjæle svinger sig mod Gud, lig Sommerfugle fra de sprængte Larver. Da kan du Folkets Jokelhjerter tine; thi da er du med Himmelen i Pagt. Men kom ihug, at har du denne Magt, saa er du vel den eneste hlandt dine." Han talte med en viss urolig 11. med dæmpet Stemme og med hede Kinder;

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Brand. Hovedtekst, 1. utg.

Brand. Hovedtekst, 1. utg. Brand 1866 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ellen Nessheim Wiger Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Henninge Margrethe Solberg,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Det er fanden-kølhale-mig også på tide, udbryder Styrmand Nalle. Jeg håber, det er en rig købmand.

Det er fanden-kølhale-mig også på tide, udbryder Styrmand Nalle. Jeg håber, det er en rig købmand. Kaptajn Krudt Kaptajn Krudt sætter kikkerten for øjet. Et skib! Det er fandenkølhalemig også på tide, udbryder Styrmand Nalle. Jeg håber, det er en rig købmand. Kaptajn Krudt sukker. Så skal vi til røveriet

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: "Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale?"

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale? Nidud hed en konge i Svithjod; han havde to Sönner og én Datter, der hed Bødvild. Der var tre Brödre, Sönner af Finnekongen; den ene hed Slagfinn, den anden Egil, den tredje Vølund. De løb på Skier og

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere